0

Tuần 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô NGÂN

24 209 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:26

NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 09 - Năm TUN Thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2018 Toỏn: IU CHNH BI HƯỚNG DẪN HỌC TOÁN LỚP Bài 27: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu KT: Em biết viết số đo khối lượng dạng số thập phân theo đơn vị đo khác KN: Biết quan hệ đơn vị đo khối lượng liền kề; quan hệ đơn vị đo khối lượng thông dụng TĐ: Giáo dục HS tính cẩn thận làm NL: Tính tốn xác, tự chủ, hợp tác * HSKT: Thuộc bảng đơn vị đo khối lượng viết số đo khối lượng dạng TP II Hoạt động học: A.Hoạt động Khởi động Trưởng ban văn nghệ tổ chức trò chơi khởi động tiết học Việc 2: Thực chơi Việc 3: Bạn Trưởng ban Văn nghệ tổ chức cho bạn chia sẻ - Giáo viên dẫn dắt giới thiệu - Cá nhân đọc mục tiêu bài(2 lần) - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp, nêu ý hiểu mục tiêu * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá:Giúp HS nhớ lại Bảng đơn vị đo khối lượng quan hệ đơn vị đo + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ Ôn tập đơn vị đo khối lượng Việc 1: Đọc kĩ hđ ,3 SHD trang 105 Việc 2: Thực vào hoạt động Việc 3: Điền số thập phân thích hợp vào = tạ = kg = yến yến = tạ tạ = yến = - Chia sẻ kết phần nhận xét với bạn * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp 10 lần đơn vị bé liền sau - Mỗi đơn vị đo khối lượng 1/10(= 0,1) đơn vị lớn liền trước + Phương pháp: ỏp Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ (HS đọc thơng tin, GV quan sát) B Hoạt động thực hành: Việc 1: Đọc kĩ hđ 1,2,3, SHD trang 106 Việc 2: Thực vào hđ theo yêu cầu, giải thích cho bạn nghe cách thực hđ 3b - Chia sẻ kết quả, nhận xét làm bạn - NT điều hành nhóm đơi báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung thống ý kiến * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Viết STP vào chỗ chấm - Viết số đo khối lượng dạng STP - Giải toán liên quan Bài : Bài giải Trong ngày sư tử ăn hết số kg thịt : X = 54 (kg) Số thịt cần để ni số sư tử 30 ngày : 54 X 30 = 1620 (kg) = 1,62 (tấn) ĐS : 1,62 + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ * Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ nội dung sau: - Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu - Tổ chức trò chơi “Ghép thẻ” Việc 1: Luật chơi: Mỗi bạn phát thẻ viết số thập phân đơn vị đo khối lượng tương ứng TB HT rút thẻ bất kì, bạn rút thẻ thích hợp với thẻ Bạn rút xác khen rút sai bị phạt Việc 2: Chia sẻ điều học qua trò chơi B Hoạt động ứng dụng Đo độ dài bàn học em đổi sang đơn vị đo dam, hm, km nói cho bố mẹ nghe kết ******************** Tiếng việt: BÀI 9A : CON NGƯỜI QUí NHT (T1) Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 I.Mục tiêu: KT : Đọc , hiểu : Cái quý ? KN : Đọc trơi chảy tồn ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ làm dẫn chứng để tranh luận n vật Hiểu từ khó : tranh luận, phân giải TĐ : Giáo dục HS mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến bảo vệ vọng sống Xa- xa cơ, ước mơ hòa bình thiếu nhi tồn giới ý kiến đưa NL : Rèn luyện lực ngôn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; * HSKT: Đọc trôi chảy TLCH II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: TLHDH III Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB1: (Theo tài liệu) a) Quan sát tranh nói nội dung tranh b) Nghe thầy giới thiệu để hiểu tranh vẽ cảnh * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Cơng việc đem lại lợi ích cho sống + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc toàn với giọng kể chuyện,chậm rãi, phân biệt lời nhân vật - Giải thích nghĩa từ bài: tranh luận, phân giải, giờ, vơ vị , + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh HĐ 5: Hùng Lúa gạo Lúa gạo nuôi sống người Quý - Vàng vàng tiền , tiền mua lúa gạo Nam Thì giờ- làm lúa gạo, vàng bạc HĐ 6: Câu 1: Vì khơng người lao động khơng lúa gạo, vàng bạc ,thì trơi qua cách vơ vị Câu 2: Cuộc tranh luận thú vị: Vì tranh luận bạn vấn đề nhiều học sinh tranh cãi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng IV.Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V.Dự kiến phương án h tr cho HS: Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn ;Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Cái quý nhất? Câu hỏi gợi mở: - Hướng dẫn em đọc HD giọng đọc +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe ******************** Thứ ba ngày 30 tháng 10 năm 2018 Tiếng Việt : BÀI 9A : CON NGƯỜI QUÝ NHẤT (T2) I.Mục tiêu : KT: Nhận biết đại từ, hiểu ý nghĩa đại từ thay đại từ xưng hô KN: Nhận biết đại từ cách nói hàng ngày,trong văn Biết sử dụng đại từ thay cho danh từ bị dùng lặp lại cho văn ngắn TĐ: Giáo dục học sinh ý thức dùng đại từ xưng hô, giao tiếp phù hợp với văn cảnh NL: Ngôn ngữ, tư duy, tự học * HSKT: Hiểu khái niệm đại từ, nhận biết đại từ II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV: Phiếu HT HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB 7: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm đại từ - Hiểu đại từ dùng để xưng hô, để trỏ vào vật, việc thay để thay danh từ, động từ, tính từ ( cụm danh từ, cụm động từ,cụm tính từ )trong câu cho khỏi lặp lại từ ngữ A B Nó, tớ, cậu Vậy, + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐTH1,2,3: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Giúp học sinh vận dụng hiểu biết đại từ để thực tập nắm ý nghĩa đại từ thay đại từ xưng hô + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phng ỏn h tr cho HS: Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm häc 2018 - 2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn em nắm đại từ Câu hỏi gợi mở: Em hiểu đại từ? ví dụ minh họa +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Nói cho bố mẹ nghe đại từ ******************* Tốn: VIẾT CÁC SỐ ĐO DIỆN TÍCH DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu: KT : - Em ôn lại đơn vị đo diện tích học ; quan hệ đơn vị đo diện tích thường dùng 2.KN: Em biết viết số đo d.tích dạng stp theo đơn vị đo khác TĐ : HS ý thức trình bày đẹp khoa học.u thích mơn Tốn 4.NL : Tính tốn, hợp tác, tự chủ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: 1/ HĐCB : Trò chơi : ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học : * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Giúp em ôn lại đơn vị đo diện tích học - Biết xếp đơn vị đo theo thứ tự từ lớn đến bé + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ (HS đọc thông tin, GV quan sát, hướng dẫn HS chơi theo nhóm) 2/ HĐCB 2,3 : Theo TL : * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Hồn thành bảng đơn vị đo diện tích - Viết số TP thích hợp vào chỗ chấm + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ (HS đọc ví dụ giải thích cho bạn nghe, GV quan sát, hướng dẫn theo nhóm) 3/ HĐTH 1,2,3 : Theo TL : * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Hướng dẫn, hỗ trợ em vận dụng chuyển đổi số đo diện tích dạng số thập phận + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ (HS làm tập, GV quan sát, hướng dẫn theo nhóm) IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương ỏn h tr cho HS: Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ dạy học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế : Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm bảng đơn vị đo cách chuyển đổi đơn vị đo diện tích dạng số thập phân +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm cách làm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hdẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị *************************** TiÕng viƯt: Bµi 9A: ngêi quý nhÊt (t3) I.Mục tiêu: KT: Nhớ viết khổ thơ bài: Tiếng đàn ba la lai ca sông Đà; viết tiếng chứa âm cuối n/ng KN: kĩ trình bày thơ thể htow tự do, viết ,đẹp, mềm mại TĐ: HS ý thức viết rèn chữ, viết rõ ràng giữ đẹp NL: Tự học, ngôn ngữ II Chun b D DH: Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, bảng nhóm HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động lô gô: HĐ5, HĐ6-HĐTH: chọn câu b *Kiểm tra KT, KN học: Thiên: Nêu nhận xét vị trí dấu tiếng yê, ya HTH4:Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS Trình đẹp khoa học bài: Tiếng đàn ba la lai ca sông Đà + PP: quan sát, vấn đáp, viết + KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐTH 5,6: (Theo tài liệu) * ỏnh giỏ: + Tiờu : -Hoạt động 5b: - HĐTH Tiếp cận giúp em yếu tìm đợc tiếng chứa tiếng theo yêu cầu.( VD: lan man - mang vác; vần thơ vầng trăng; buôn bán buông trôi; vươn tay vương vấn) HDD6: a, la liệt, lạ lẫm, lạ lùng, lảnh lót, lạc lõng, lai láng, lam lũ, làm lụng B, lang thang, loáng thoáng, loạng choạng, thoang thoảng, chang chang, vang vang, sang sáng, lẳng lặng, lặng lẽ, + PP: quan sát, vấn đáp, + KT: ghi chép ngắn, nhận xét bng li IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - i vi HS tip thu cũn hn ch: Hoạt động 4-HĐTH: Tiếp cận giúp em Tnh , em Thuyờn nhớviết tả Tiếng đàn Ba-la-lai-ca sông Đà Giáo viên: Trần Thị Ngân Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 - i vi HS tip thu nhanh: Bài tập làm thêm: Điền tiếng phần vần âm cuối n ng thích hợp vào chỗ chấm a Tôi quen với đờng b Nhiều lần phải qua lối c Bài làm mà đợc điểm d Tấm nuôi cá giếng VI Hoạt động ứng dụng: Thực theo sách HDH ******************** Tiếng việt: BÀI 9B: TÌNH NGƯỜI VỚI ĐẤT (T1) I.Mục tiêu: KT: Đọc, hiểu bài: Đất Cà Mau BVMT,MTBĐ,HĐ: GD học sinh hiểu biết môi trường sinh thái đất mũi Cà Mau, người nơi Từ them yêu quý người vùng đất KN: Đọc trơi chảy tồn bài,ngắt nghỉ dấu câu,giữa cụm từ,nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau TĐ: GDHS yêu quê hương, đất nước NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: TLHDH III Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Giúp hs giải chữ để tìm địa danh đất nước.Giải chữ bí mật “ Du lịch Việt Nam” Hàng ngang: Cao Bằng Hà Nội Móng Cái Hội An Cửu Long Hàng dọc: CÀ MAU + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau - HĐ 3: a 2; b -1 ; c ; d -3 e - + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Giúp học sinh đọc hiểu bài: Đất Cà Mau Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu họcAn Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 H5 Câu 1: Mưa Cà Mau mưa dông đột ngột, dội chóng tạnh Câu 2: Cây cối mọc thành chòm,thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt Câu 3: Nhà cửa dựng dọc bờ kênh,dưới hàng đước xanh rì,từ nhà sang nhà phaioe leo cầu bawbgf thân đước Câu 4: Để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Đất Cà Mau Câu hỏi gợi mở: - Hướng dẫn em đọc HD giọng đọc thơ BVMT; BĐ,HĐ: 1.Em thấy Cà Mau đẹp nào? Con người sao? Qua vẻ đẹp người nơi em thấy u q mảnh đất khơng? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe ******************** Tiếng việt: BÀI 9B: TÌNH NGƯỜI VỚI ĐẤT (T2) I.Mục tiêu: KT: Tiếp tục luyện đọc, hiểu bài: Đất Cà Mau BVMT,MTBĐ,HĐ: GD học sinh hiểu biết môi trường sinh thái đất mũi Cà Mau, người nơi Từ them yêu quý người vùng đất KN: Đọc trôi chảy , diễn cảm toàn bài,ngắt nghỉ dấu câu,giữa cụm từ,nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau TĐ: GDHS yêu quê hương, đất nước NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT HS: TLHDH III Điều chỉnh hoạt động học: HĐCB1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Luyện đọc trơi chảy diễn cảm tập đọc Đất Cà Mau + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * ỏnh giỏ: + Tiờu ỏnh giỏ: Giáo viên: Trn Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 - c ỳng, rừ rng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - nhấn giọng từ ngữ gợi tả,gợi cảm làm bật khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Giúp học sinh đọc hiểu bài: Đất Cà Mau Cùng nêu câu hỏi trả lời thuộc nội dung câu hỏi T1 HĐ5 Câu 1: Mưa Cà Mau mưa dông đột ngột, dội chóng tạnh Câu 2: Cây cối mọc thành chòm,thành rặng, rễ dài, cắm sâu vào lòng đất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt Câu 3: Nhà cửa dựng dọc bờ kênh,dưới hàng đước xanh rì,từ nhà sang nhà phaioe leo cầu bawbgf thân đước Câu 4: Để chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Đất Cà Mau Câu hỏi gợi mở: - Hướng dẫn em đọc HD giọng đọc thơ BVMT; BĐ,HĐ: Qua vẻ đẹp người nơi em thấy mảnh đất Cà Mau nào? BVMT; BĐ,HĐ: 1.Em thấy Cà Mau đẹp nào? Con người sao? Qua vẻ đẹp người nơi em thấy yêu quý mảnh đất khơng? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe ****************** Khoa học: BÀI 9: PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS (T2) I Mục tiêu KT: - Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV gia đình họ -GDKNS:KN thể cảm thông, chia sẻ, tránh phân biệt kì thị với người bị nhiễm HIV NL: Giải thích cách đơn giản khái niệm HIV gì,AIDS gì? Hiểu nguy hiểm cảu đại dịch HIV/AIDS 3.TĐ:Ln ý thức tun truyền vận động người phòng tránh nhiễm HIV NL: Tự học, hợp tác, tìm tòi II Hoạt động hc Khi ng: Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 - HĐTQ Tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học => GV giới thiệu bài: HIV/AIDS bệnh kỷ nguy hiểm Cho đến khoa học chưa nghiên cứu thành công loại thuốc đặc trị nào, số loại thuốc khả hạn chế tốc độ phát triển chúng giá thành lại cao Cái chết người bị nhiểm HIV/AIDS không tránh khỏi Vậy phải làm để giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS, để năm tháng cuối đời họ ý nghĩa Chúng ta vào học hôm - HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp * Đánh giá: + Tiêu chí: Nhắc lại kiến thức học + Phương pháp: Vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ A HOẠT ĐỘNG BẢN Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi Việc 1: Em đọc nội dung ghi nhớ trang 44 sách HDH Việc 2: Em trả lời câu hỏi: - Ai bị nhiễm HIV? - Nêu đường lây nhiễm không lây nhiễm HIV * Đánh giá: + Tiêu chí: Nêu Ai nhiễm HIV ( Tất người bị nhiễm HIV) Các đường lây nhiễm không lây nhiễm HIV(Tiêm chích ma túy, dùng chung bơm kim tiêm,truyền máu ) + Phương pháp: Vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Quan sát nhận xét Việc 1: Quan sát hình 7, Việc 2: Trả lời câu hỏi: - Trong hình 7, em thấy cách đối xử ba bạn trai với em nhỏ bị nhiễm HIV từ mẹ hay sai? Vì sao? - Trong hình 8, em thấy cách đối xử bạn trai với hai chị em bố bị nhiễm HIV hay sai? Vì sao? - Bạn em người thân bị nhiễm HIV, em đối xử với bạn nào? Vì sao? Việc 3: Lần lượt nhóm lên nhận xét cách ứng xử tình huống, nhóm khác quan sát nhận xét cách thực nhóm bạn CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ mục tiêu học - Cần phải thái độ đối người bị nhiễm HIV gia đình họ? * Đánh giá: + Tiêu chí:Thái độ cách đối xử bạn trai với em nhỏ bị nhiễm HIV hòa đồng,thơng cảm chia sẻ Khơng kì thị , xa lỏnh vi ngi nhim HIV Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm häc 2018 - 2019 + Phương pháp: Vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Nói với người thân việc cần làm để phòng tránh HIV/AIDS -✍•✍ -Thứ tư ngày 31 tháng 10 năm 2018 Toán: BÀI 29- EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ ? I.Mục tiêu: KT: Em tự đánh giá kết học tập về: - Viết số thập phân, giá trị theo vị trí chữ số số thập phân - So sánh số thập phân Đổi đơn vị đo diện tích - Giải tốn cách “ tìm tỉ số” “ rút đơn vị” KN:Viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích với STP cách thành thạo TĐ: HS ý thức trình bày đẹp khoa học u thích mơn Tốn NL: Tính tốn, hợp tác, tự chủ II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu kiểm tra HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: 1/ HĐ khởi động: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : Giúp học sinh tinh thần thoải mái trước vào tiết học + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ 2/ HĐ 1,2,3,4 - HĐTH: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Vận dụng kiến thức số thập phân, cách chuyển đổi đơn vị đo dạng số thập phân để làm BT + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ 3/ HĐ 5,6 HĐTH: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Vận dụng kiến thức để giải tốn lời văn liên quan đến tìm tỉ số, rút đơn vị Bài 5: Giải Chiều dài ruộng hcn là: 60 X 5/3 = 100 ( m) Diện tích ruộng là: 100 X 60 = 6000 (m2) Trên ruộng người ta thu số tạ thóc là: 30 x (6000 : 50) = 3600 (kg) = 36 (tạ) ĐS: 36 tạ + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V.Dự kiến phương án hỗ tr cho HS: Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế.Tiếp cận giúp em vận dụng kiến thức học để hoàn thành BT Câu hỏi gợi mở: 1.H nhắc lại kiến thức số thập phân +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn ban nhóm gặp khó khăn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: *********************** Khoa học: PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI TÌNH DỤC (T1) I Mục tiêu 1.KT: Phân biệt đụng chạm an tồn khơng an tồn, hành vi xâm hại tình dục - Biết cách ứng phó với đụng chạm khơng an tồn tình nguy -GDKNS: Kĩ phân tích, phán đốn tình nguy bị xâm hại, Kĩ ứng phó, ứng xử phù hợp rơi vào tình nguy bị xâm hại, Kĩ giúp đỡ bị xâm hại KN: Biết số cách để ứng phó với nguy bị xâm hại bị xâm hại- Biết đuaoạc người tin cậy, chia sẻ, tâm TĐ: Ln ý thức phòng tránh bị xâm hại nhắc nhở người đề cao cảnh giác NL: Tự học, hợp tác, tìm tòi II Hoạt động học * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học => GV giới thiệu bài: Trong sống, nhiều trường hợp bị xâm hại thể chất tinh thần, độ tuổi lớn em Khi nguy bị xâm hại, phải làm gì? Bài học hơm giúp em kĩ ứng phó trước nguy bị xâm hại - HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp * Đánh giá: + Tiêu chí: Nhắc lại kiến thức học + Phương pháp: Vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ A HOẠT ĐỘNG BẢN Liên hệ thực tế Việc 1: Một bạn đại diện nhóm lấy bảng nhóm (giấy khổ to) Việc 2: Các bạn thảo luận cử bạn thư kí hồn thiện bảng nhóm (giấy khổ to) Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 Vic 3: Sau hồn thành xong treo bảng nhóm (giấy khổ to) vào góc học tập Các bạn quan sát nhận xét nhóm bạn * Đánh giá: + Tiêu chí:Biết đụng chạm an tồn, đụng chạm gây khó xử, đụng chạm khơng an tồn + Phương pháp: Vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ Thảo luận Việc 1: Em tìm hiểu trả lời câu hỏi: - Những đụng chạm số đụng chạm mà em nêu coi xâm hại tình dục? - Xâm hại tình dục trẻ em gì? - Xâm hại tình dục gờm hành vi nào? - Ai bị xâm hại tình dục? - Thủ phạm xâm hại tình dục ai? - Hậu xâm hại tình dục gì? Việc 2: Em bạn thảo luận trả lời câu hỏi Việc 3: Nhóm trưởng gọi bạn báo cáo kết quả, bạn lại lắng nghe bổ sung, thống kết ,thư kí tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo với giáo * Đánh giá: + Tiêu chí: Hiểu được:  Xâm hại tình dục trẻ em: dọa dẫm, mua chuộc, lợi dụng lòng tin trẻ em  Hành vi xâm hại tình dục: đụng chạm, sờ mó, vuốt ve, cho xem tranh ảnh khiêu dâm  Bất kì bị xâm hại tình dục  Thủ phạm khơng người lạ mà người thân gia đình  Hậu quả: ảnh hưởng mặt thể chất tinh thần + Phương pháp: Vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ Đọc trả lời: - Đọc nội dung ghi nhớ SHD * Đánh giá: + Tiêu chí:Biết trẻ em người khơng lối bị xâm hại tình dục + Phương pháp: Vấn đáp + Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ CTHĐTQ tổ chức chia sẻ mục tiêu tiết học - Làm để biết tình nguy bị xâm hại? - Khi nguy bị xâm hại, cn ng phú nh th no? Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 * a lớ: - Tuần 09 - Năm **************************** Th năm ngày 13 tháng năm 2018 PHIẾU KIỂM TRA I Mục tiêu Kiến thức: - Nêu số đặc điểm đất phe-ra-lít đất phù sa vùng phân bố chúng Chỉ lược đờ vùng phân bố hai loại đất - Biết vai trò đất đời sống người, cần thiết phải bảo vệ đất đai Kĩ năng: - Phát triển kĩ làm việc với đồ Thái độ: - Biết quý đất đai ý thức bảo vệ đất đai Năng lực: - phát triển lực đờ, lươc đờ: tìm hiểu tự nhiên II Chuẩn bị GV HS GV:- Lược đồ địa hình Việt Nam - Tranh, ảnh HS:- Sách HDH Lịch sử địa lí III Điều chỉnh hoạt động học: Khơng Khởi động: Trò chơi: ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ + Tiêu chí đánh giá: Ghép thơng tin phù hợp HOẠT ĐỢNG BẢN HĐ 1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Nêu khác biệt màu sắc hai tranh - Nêu tên hai loại đất hai tranh - Biết liên hệ nêu tên loại đất địa phương em + Phương pháp:quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Nêu tên hai loại đất nước ta vùng phân bố chúng - Biết đặc điểm hai loại đất - Biết vai trò đất đời sống người, cần thiết phải bảo vệ đất đai - Chỉ đờ địa hình Việt Nam vùng phân bố hai loại t chớnh Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 + Phương pháp:quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, thang đo IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Lan, Sương, Quân, Việt,…): Hỗ trợ, tiếp sức giúp em lược đồ - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao ********************** Toán: cộng hai số thập phân (t1) I.Mc tiờu: KT: Em biết: - Cộng hai số thập phân KN: Biết đặt tính cho dchuwx số thẳng hàng, thẳng cột với ,hai dấu phẩy thẳng cột với nhau, rồi thực phép cộng cộng STN TĐ: HS ý thức trình bày đẹp khoa học NL: Tính tốn, tự chủ, hp tỏc II Chun b D DH: Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD,Bảng nhóm HS: SHD, vë III §iỊu chØnh lô hoạt động gô: Không điều chỉnh HCB1:Chi TC - Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giỏ: Kiểm tra kiến thức, kĩ học v khối lượng + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép,đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ HĐCB 2,3,4: - Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Tính độ dài đường gấp khúc STP Thực phép cộng STP Thuộc quy tắc cộng hai STP : Viết số hạng số hạng cho chữ số hàng thẳng cột với nhau, cộng cộng STN, viết dấu phẩy tổng thẳng dấu phẩy số hạng + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, viết nhận xét (Khi HS thảo luận, GV quan sát, yêu cầu vài HSCHT nhắc lại cách thực phép tính cng H) IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - i vi HS tiếp thu hạn chế +HS KT : TiÕp cận giúp em nắm đợc cách cộng hai số thËp ph©n kiến thức học để hồn thành BT - Đối với HS tiếp thu nhanh: Hoµn thành HĐ BT làm thêm: BT 2,3,4 tr/34 sách Trắc nghiệm Toán T1 Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ dạy học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 VI.Hoạt động ứng dụng: -Không -✍•✍ -Thứ sáu ngày tháng 11 năm 2018 Tiếng việt: BÀI 9B: TÌNH NGƯỜI VỚI ĐẤT (T3) I.Mục tiêu: KT : Bước đầu biết thuyết trình, tranh luận GDKNS : Rèn KN hợp tác nhóm ; KN diễn đạt tự tin trình bày KN : Biết đưa lí lẽ, dẫn chứng cụ thể thuyết trình tranh luận 3.TĐ : thái độ bình tĩnh, tự tin, tôn trọng người khác tranh luận, diễn đạt lời nói ngắn gon, rõ ràng, rành mạch 4.NL : Ngôn ngữ, giao tiếp, hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: HĐTH 1,2 : Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : Giúp học sinh tìm hiểu nội dung cần tranh luận + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ .HĐTH 3,4 : Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : Tập thuyết trình, tranh luận * CH mở rộng : Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục đảm bảo phép lịch sự, người nói cần thái độ ? - Thái độ ơn tồn , vui vẻ - Lời nói vừa ddue nghe - Tôn trọng người nghe - Không nên nóng naye - Phải biết lằng nghe ý kiến người khác - Khơng nên bảo thủ, cố tình cho ý + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn : Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm nội dung cần tranh luận đưa ý kiến góp ý để tranh luận bạn ( Rèn KN hợp tác với bạn nhóm ) Câu hỏi gợi mở: Nội dung tranh luận ? Em dự định giải vấn đề ? - Trình bày đóng vai nêu ý kiến tranh luận ( Rèn KN diễn đạt trình bày) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: ( Sương, Quân )Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm HT tập phần lập dn ý IV Hng dn phn ng dng: Giáo viên: Trần Thị Ngân Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 Hng dn cỏc em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ người thân đoạn văn vừa viết ******************** CỘNG HAI SÔ THẬP PHÂN (T2) Tốn: I.Mục tiêu: KT : Em biết : -Tính chất giao hoán phép cộng số thập phân - Giải toán với phép cộng hai số thập phân ; tốn nội dung hình học KN : HS vận dụng kiến thức làm HĐTH TĐ : Giáo dục hs tính cẩn thận kĩ đặt tính tính xác NL : Tính tốn, tự chủ, hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ số HS: VBT + TLHD III Điều chỉnh hoạt động học: HĐTH 1,2,3: Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Tiếp cận, hỗ trợ Giúp em thực phép cộng hai phân số vận dụng giải tốn liên quan + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ HĐTH 4,5: Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Hỗ trợ em nắm tính chất giao hốn phép cộng giải tốn nội dung hình học Bài 5: Giải Chiều dài hcn là: 18,35 + 9,3 = 27,65 (m) Chu vi hình chữ nhật là: ( 27,65 + 18,35) X = 92 (m) ĐS: 92m + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép,đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ IV: Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn em cách cộng hai số thập phân với Đặc biệt Y/c học sinh nắm cách thực đặt tính Câu hỏi gợi mở: Muốn cộng hai số thập phân em làm nào? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT tự ơn luyện tốn Tuần VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ bố mẹ người thân mỡnh hc hụm ******************** Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 09 - Năm IU CHNH TI LIU HNG DN HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 9C: BỨC TRANH MÙA THU (T1) I.Mục tiêu: KT: Mở rộng vốn từ Thiên nhiên -Bồi dưỡng tình cảm u q, gắn bó với môi trường sống KN: Biết số từ ngữ thể so sánh, nhân hóa bầu trời Viết đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương nơi em TĐ: Giáo dục HS mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến bảo vệ ý kiến đưa NL: Phát triển lực ngơn ngữ; hợp tác nhóm II Các hoạt động học: A Hoạt động thực hành * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp * Đánh giá: + Tiêu chí: tạo tinh thần thoải mái, hứng thú cho HS + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Trò chơi: Thi nói nhanh từ vật (Thực SHD) Đọc mẩu chuyện Em đọc chuyện: Bầu trời mùa thu * Đánh giá: + Tiêu chí: Đọc cảm nhận câu chuyện + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 3.Thảo luận trả lời câu hỏi -Từng bạn đọc thầm, trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời với bạn bên cạnh để bạn ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung(nếu thiếu) Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi tr li Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi HĐ3 mời bạn phát biểu suy nghĩ riêng mình, bạn khác ý nghe, đánh giá Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu bạn thống ý kiến * Đánh giá: + Tiêu chí: Hiểu từ ngữ nhân hóa tả bầu trời mùa thu  Những từ ngữ tả bầu trời: xanh biếc, cao  Biện pháp nhân hóa sử dụng qua từ ngữ: mệt mỏi ao rửa mặt sau mưa, dịu dàng, buồn bã, trầm ngâm, ghé sát mặt đất + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Viết đoạn văn ngắn: Em chọn cảnh đẹp viết đoạn văn theo yêu cầu Việc 1: NT yêu cầu bạn chia sẻ đoạn văn viết Việc 2: NT mời bạn nhận xét, bổ sung thống ý kiến Việc 3: Cùng thống ý kiến, nhóm trưởng báo cáo với thầy giáo * Đánh giá: + Tiêu chí: Viết đoạn văn câu tả cảnh đẹp quê hương + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học C Hoạt động ứng dụng: - Thực SHD ************************** ÔLTV: TUẦN I Mục tiêu: Kiến thức: Em biết: - Đọc hiểu truyện Cây chuối Cảm nhận cối, vạn vật quanh ta sống tình cảm người - Đặt dấu vị trí viết - Tìm từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa - Viết văn tả cảnh Kĩ năng: - Đọc lưu loát câu chuyện Đặt dấu vị trí viết Xác định nghĩa từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa - Viết văn tả cảnh u cầu 3.Thái độ: Giáo dục HS tìm tòi, khám phá 4.Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ, t Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: phiếu - HS: Vở HD em tự ôn luyện TV III Điều chỉnh hoạt động học: Không Khởi động: Em bạn trao đổi vai trò cối * Đánh giá: + Tiêu chí: em nêu vai trò cối sống người + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Ơn luyện HĐ 3,4,5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - HĐ3: Đọc truyện Cây chuối trả lời câu hỏi tìm hiểu - HĐ4: Điền tiếng iê ia vào chỗ trống Lưu ý điền dấu + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ, viết nhận xét - HĐ5: Điền từ vào chỗ chấm: a) Từ đồng nghĩa từ nghĩa giống gần giống b) Từ nhiều nghĩa từ nghĩa gốc hay số nghãi chuyển Các nghĩa mối liên hệ với c) Từ đồng âm từ giống âm, khác nghĩa - HĐ6: Tìm lời giải nghĩa cho từ “đứng”: Minh đứng chờ bạn cổng b) Ở tư thân thẳng, chân đặt lên mặt Công nhân đứng máy tiếng ngày a) Điều khiển, làm việc tư đứng Trái \núi đứng sừng sững trước mặt c) vị trí thnagwr góc với mặt đất IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Cường, Rạng, Lệ, Diệu Minh,…): cần tiếp cận để tiếp sức cho HS hoàn thành tập1,2,3(a,b,c),4,5,6 - HS tiếp thu nhanh (Bảo Nhi, H.Linh, Linh A, Toàn, Hà Nhi,…): Làm tất tập, giúp đỡ bạn CHT nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật : đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí: - Chia sẻ kiến thức người thân - Đọc câu đố, quan sát tranh, viết đonạ văn tả cảnh đẹp vịnh nói tới - Chia sẻ đoạn văn người thân ******************** Tiếng việt: BÀI 9C: BỨC TRANH MA THU (T2) Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 I.Mục tiêu: KT: Luyện tập thuyết trình, tranh luận GD KNS: Rèn KN diễn đạt, hợp tác KN: - Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản Trình bày ý kiến cách rõ ràng, mạch lạc, dễ nghe, dễ thuyết phục người TĐ: HS mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến bảo vệ ý kiến đưa NL: Phát triển lực ngơn ngữ; hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: +/HĐ 5,6- HĐTH Theo TL: * Đánh giá: + Tiêu chí: Giúp học sinh nắm nội dung đoạn văn cần tranh luận : Đất, nước, không khí hay ánh sáng cần cho xanh ? Vì sao? + Phương pháp: viết, vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn +/HĐ7,8: Theo TL: * Đánh giá: + Tiêu chí : Hỗ trợ học sinh tìm hiểu ca dao trình bày ý kiến thuyết phục người thấy rõ cần thiết trăng đèn ca dao HĐ8: Đèn trăng vô quan trọng sống Đây hai vật tỏa sangs vào ban đêm Trăng soi sáng khắp nơi Trăng làm cho sống thêm tưới đẹp, thơ mộng Nếu khơng trăng, sống nhỉ? Chúng ta khơng đêm rằm trung thu, khơng nhìn ngắm lung linh trời Nhưng đừng mà coi thường đèn Trăng sáng vào số ngày tháng phải luồn vào mây Còn đèn, đèn nhỏ bé ích Đèn soi sáng cho người quanh năm, đèn giúp em học bài, đèn giúp mẹ làm việc Nhưng đèn không nên kiêu ngạo với trăng Đèn sáng khơng dầu, điện Đèn dầu tước gió bị gió thổi tắt Trong sống chúng ta, trăng đèn cần thiết + Phương pháp: viết, vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV.Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế:Tiếp cận, hướng dẫn giúp em xác định nội dung cần tranh luận bày tỏ ý kiến (Rèn KN hợp tác diễn đạt ý ) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị ******************** Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 ễLToỏn: TUN I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết đọc, viết, nêu cấu tạo số thập phân dạng đơn giản; chuyển số thập phân thành hỗn số chứa phân số thập phân - Biết tìm thành phần chưa biết phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số biết thành phần khác Kĩ năng: - Chuyển thành thạo số thập phân thành hỗn số chứa phân số thập phân - Xác định, tìm giải thành thạo dạng tốn tìm thành phần chưa biết - Giải tốn nhanh, Thái độ: - Giáo dục HS thích tìm tòi, tìm hiểu, khám phá - Rèn luyện tính tự học, cẩn thận tính tốn, trình bày làm khoa học Năng lực: Phát triển lực giải toán, vận dụng thực hành, tự học hiệu II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng phụ - Học sinh: ƠL tốn III Điều chỉnh hoạt động: Không Khởi động: TC ‘‘Đố bạn’’ * Đánh giá: + Tiêu chí: Trả lời câu hỏi liên quan đến bảng đơn vị đo diện tích + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Ơn luyện HĐ1,2,3,4,5,6,7,8: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Trả lời câu hỏi - BT2: Dựa vào số liệu cho, viết số thập phân phân số thập phan thích hợp vào chỗ chấm - BT3: Đọc, viết số thập phân theo yêu cầu: a) 7,6: bảy phẩy sáu 8,96: tám phẩy chín mươi sáu 52,488: năm mươi hai phẩy bốn trăm tám mươi tám 304,057: ba trăm linh bốn phẩy không trăm năm mươi bảy 0,506: không phẩy năm trăm linh sáu b) Viết số thập phân số chữ số hàng thập phân khác đọc - BT4: Đọc, viết s thp phõn theo yờu cu: Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm häc 2018 - 2019 Sáu đơn vị, tám phần mười: 6,8 Bốn mươi hai đơn vị, hai phần mười, bảy phần trăm: 42,27 - BT5: Giải toán Bài giải Trước đây, giá kg đường là: 220 000 : 10 = 22 000 (đồng) Hiện nay, giá kg đường là: 22 000 000 = 20 000 (đồng) Với 220 000 đồng, mua số kg đường là: 220 000 : 20 000 = 11 (kg) Đáp số: 11 kg - BT6: Tìm thành phần chưa biết phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số - BT7,8: Chuyển số TP thành PSTP, chuyển PSTP thành số TP đọc số TP + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế :cần tiếp cận để tiếp sức cho HS hoàn thành tập1,2,3,7,8 trang 37,38,39 - HS tiếp thu nhanh : Làm tất tập Giúp đỡ bạn CHT VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Về nhà đọc toán HĐ vận dụng - Em giải toán vào - Chia sẻ người thân kiến thức em hc ********************* GDTT: SINH HOạT LớP i mục tiêu: - Đánh giá hoạt động tuần 7, đề kế hoạch tuần tới - HS biết nhận xét, phê bình giúp đỡ tiến - Giáo dục häc sinh ý thøc tỉ chøc kØ lt, tinh thÇn làm chủ tập thể ii Nội dung sinh hoạt I Chủ tịch HĐTQ đánh giá tình hình tuần 6: +Đạo đức: Mọi nề nếp vào ổn định, đồng phục đầy đủ, vào lớp quy định + Học tập: dùng học tập đầy đủ, ý thức chuẩn bị trớc đến lớp tốt , tích cực phát biểu xây dựng Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 2019 Tồn tại: Một số em kĩ cộng, trừ, nhân, chia chậm, nhiều sai sót ; chữ viết cha đợc cẩn thận Hoạt động khác: Bớc đầu hoà nhập đợc phong trào lớp, đội, nhà trờng phát động Cần phát huy vai trũ ca hi ụng t qun v cỏc ban lp 2.GV nêu phơng hớng tuần 10: + Duy trì ổn định nề nếp lớp +Phát động thi đua phong trào rèn chữ, giữ + Đi học chuyên cần + Học làm đầy đủ chất lợng + Giúp đỡ bạn yếu học tập + Ơn tập chuẩn bị tốt cho KTGHKI DỈn dß HS - Đảm bảo an tồn giao thơng i hc Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thñy ... dục HS tìm tòi, khám phá 4 .Năng lực: Phát trin nng lc ngụn ng, t Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 20 19 II Chun b D DH: - GV:... cho HS: Giáo viên: Trần Thị Ngân – Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 09 Năm học 2018 - 20 19 +/ i vi hc sinh tiếp thu hạn chế.Tiếp cận giúp em vận dụng kiến thức học để... thân học hơm ******************** Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C học 2018 - 20 19 - Tuần 09 - Năm IU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT BÀI 9C:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô NGÂN ,

Từ khóa liên quan