0

Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô NGÂN

23 155 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:25

NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 03 - Năm TUN Toỏn: Thứ hai ngày 10 tháng năm 2018 BI 8: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC (TT-T1) I Mục tiêu Kiến thức: Em thực được: - Cộng, trừ, nhân, chia hai phân số - Tìm thành phần chưa biết phép tính với phân số Kĩ năng: Thực thành thành thạo phép tính với phân sơ Thái độ: Giáo dục HS tính tốn cẩn thận, trình bày khoa học Năng lực: Hợp tác nhóm, tự học II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Thẻ số III Hoạt động học * Khởi động: Trò chơi: ‘Tìm bạn’ khởi động tiết học: Khắc sâu kiến thức cách thực phép tính hai phân số - Chia sẻ sau trò chơi - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Tính: Việc 1: Em đọc làm phép tính vào Việc 2: Em bạn chia sẻ cho nghe phép tính vừa làm  Đánh giá: + Tiêu chí: HS thực phép tính với PS: a 13/24; 58/45; 1/20; 56/27 b 335/42; 111/20; 560/243 ; 13/6 + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tìm x Việc 1: Em đọc làm vào Việc 2: NT điều hành bạn chia sẻ HĐ - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí: Tìm thành phần chưa biết với phân số a 5/33 ; b 17/30; c 35/6 ; d 1/10 + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật:: đặt câu hỏi nhận xét lời B HOT NG NG DNG Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em bố mẹ thực phép tình vừa học ******************** Tiếng Việt: BÀI 3A: TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T1) I Mục tiêu Kiến thức: Đọc, hiểu Lòng dân (phần 1) Kỹ năng: - Đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt giọng để phân biệt tên nhân vật lời nhân vật - Đọc ngữ điệu câu hỏi, câu kể, câu cầu khiến, câu cảm kịch - Đọc diễn cảm tồn phù hợp với tính cách nhân vật,tình kịch Thái độ: thái độ kính trọng, khâm phục dì Năm Năng lực: Rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Máy chiếu, phiếu HT - HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động học: HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Trả lời câu hỏi tranh: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời +Tiêu chí đánh giá: - Cảm nhận nghe đọc đoạn kịch - Ghép từ ngữ với lời giải nghĩa - Đọc lưu lốt tồn bài, biết ngắt nghỉ - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn văn với giọng tự hào, tình cảm HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Chú bị địch rượt bắt, chạy vơ nhà dì Năm - Câu 2: Dì vội đưa cho áo khoác để thay, bão ngồi xuống chõng ăn cơm, vờ làm chồng dì để bọn địch không nhận - Câu 3: a - ; b 1; c H6: c phõn vai Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí đánh giá: Phân vai theo lời nhân vật ý phân biệt nhân vật lời nhân vật IV Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…): Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Lòng dân (phần 1) - Câu hỏi gợi mở: Để đọc vai nhân vật em cần đọc nào? - Hướng dẫn em cách đọc theo vai Giọng đọc vai - Đối với học sinh tiếp thu nhanh (MaiAnh, Trâm,Sỹ Tuân,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe ******************** Thứ ba ngày 11 tháng năm 2018 ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT Tiếng Việt: BÀI 3A : TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T2) I Mục tiêu Kiến thức: Mở rộng vốn từ Nhân dân Kĩ năng: Hiểu nghĩa số từ ngữ Nhân dân thành ngữ ca ngợi phẩm chất người dân Việt Nam Thái độ: HS tích cực hóa vốn từ: tìm từ, sử dụng từ Năng lực: Giúp HS phát triển lực hợp tác nhóm mạnh dạn, tự ti; ngôn ngữ II Chuẩn bị đồ dùng dạy học - GV: Thẻ chữ - HS: VBT III Hoạt động học * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi TC khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Thi xếp nhanh từ nhóm thích hợp Việc 1: Em đọc thơng tin HĐ1 Việc 2: Em trao đổi với bạn bên cạnh xếp Việc 3: NT mời bạn nói từ vừa xếp - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ kết H1 Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu họcAn Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 - GV nhận xét trò chơi động viên học sinh kịp thời * Đánh giá: + Tiêu chí: Thi xếp nhanh từ vào nhóm thích hợp HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngơn ngữ + Phương pháp: quan sát + Kĩ thuật: phiếu đánh giá tiêu chí Tiêu chí HTT HT CHT Tìm từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp Đọc truyện sau trả lời câu hỏi Việc 1: Em đọc truyện: Con Rồng cháu Tiên trả lời câu hỏi Câu 1: Những người giống nòi, đất nước Câu 2: đồng niên, đồng hương, đồng ca, đồng bọn, đồng cảm, đồng thời, đồng chí, đồng bọn, đồng bộ, đồng diễn, đồng đều, đồng đội, đồng hao, Câu 3: Ba em họp hội đồng niên Mẹ bác Tư đồng hương Việc 2: Em trao đổi với bạn bên cạnh vừa tìm hiểu - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn lớp chia sẻ * Đánh giá: + Tiêu chí: Đọc truyện trả lời câu hỏi: + Phương pháp: vấn đáp, + Kĩ thuật: nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Tìm ghi lại câu tục ngữ, thành ngữ ca ngợi phẩm chất nhân dân VN  Đánh giá: + Tiêu chí: - Tìm nhiều câu - Tìm câu tục ngữ, thành ngữ (Chịu thương chị khó; Dám nghĩ dám làm; Trọng nghĩa khinh tài,…) + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời ******************** TỐN: BÀI 9: ƠN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I Mục tiêu Kiến thức: Em biết: - Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số - Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Kĩ năng: Giải toán tổng tỉ - hiệu tỉ Thái độ: Giáo dục HS tính tốn cẩn thn, trỡnh by khoa hc Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ dạy học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 Năng lực: Phát triển lực tính tốn, tư II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Giấy trong; Phiếu BT - HS: Taig liệu HDH, III Điều chỉnh hoạt động học: Không HĐ1: Trò chơi: ‘‘Đố tìm hai số’’ khởi động tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí: Củng cố, khắc sâu kiến thức tổng (hiệu) tỉ số hai số + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2- HĐTH: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: Hỗ trợ em củng cố lại cách giải dạng toán tổng (hiệu) tỉ số hai số + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời 3.HĐ 3,4 HĐTH: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: Giúp cho em Khắc sâu cách giải dạng toán tổng (hiệu) tỉ số hai số + Phương pháp: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn HS hạn chế IV Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tuấn Anh, Sương, Việt,…): Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm dạng toán tổng (hiệu) tỉ số hai số - Câu hỏi gợi mở: Yc học sinh nhắc lại bước giải dạng toán tổng (hiệu) tỉ số hai số - HS HTT (Trâm,Mai Anh,Phú,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em thực HĐ ứng dụng bố mẹ, anh chị ******************* Tiếng Việt: BÀI 3A: TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T3) I Mục tiêu Kiến thức: Viết tả tốc độ, thời gian Kĩ năng: Nghe, viết đoạn văn bài: Thư gửi học sinh Viết phần vần tiếng, đánh dấu vị trí Thái độ: Viết cẩn thận, trình bày đẹp Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐD DH: Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 - GV: Bng nhóm, phiếu HT III Điều chỉnh hoạt động học: Khơng HĐ3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Học sinh viết Trình đẹp khoa học bài: Thư gửi học sinh - Viết xác từ khó: giời, hồn cầu, Việt Nam, trơng mong - Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp; viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HS làm tập + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật:: đặt câu hỏi, nhận xét lời - Giúp hs viết phần vần tiếng đặt vị trí dấu Vần Tiếng Âm đệm Âm Âm cuối em e m yêu yê u màu a u tím i m hoa o a cà a hoa o a sim i m - Khi viết tiếng dấu đặt âm chính: dấu nặng đặt âm dấu khác đặt phía âm IV Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế Tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…): Tiếp cận, hướng dẫn em viết từ khó Trình bày viết khoa học Chữ viết nét - Đối với học sinh tiếp thu nhanh (maiAnh, Trâm, Sỹ Tuân,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm tỏng nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Viết lại bài: Thư gửi học sinh người thân ******************** Tiếng Việt: BÀI 3B: GÓP PHẦN BẢN VỆ QUÊ HƯƠNG (T1) I Mục tiêu Kiến thức: Đọc hiểu Lòng dân (Phần 2) Kỹ năng: Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 - c rnh mạch, trôi chảy, biết ngắt giọng để phân biệt tên nhân vật lời nhân vật - Đọc ngữ điệu câu hỏi, câu kể, câu cầu khiến, câu cảm kịch - Đọc diễn cảm toàn phù hợp với tính cách nhân vật,tình kịch Thái độ: thái độ kính trọng, khâm phục mẹ dì Năm dũng cảm, mưu trí đấu trí để lừa giặc Năng lực: Rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng nhóm - HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động học: Không HĐCB1(Theo tài liệu) * Đánh giá: +Tiêu chí đánh giá: Trả lời câu hỏi tranh + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐCB 2,3,4 : (Theo tài liệu)  Đánh giá: +Tiêu chí: - Cảm nhận nghe đọc đoạn kịch - Thay đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Đọc lưu loát nối tiếp đoạn, biết ngắt nghỉ đúng, giọng phù hợp với nhân vật - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thơ với giọng tự hào, tình cảm + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh Câu 1: Bọn giặc hỏi: Ơng phải tía mày khơng? An trả lời: Hổng phải tía cháu kêu ba Câu 2: b Câu 3: Vở kịch thể lòng son sắt người dân Nam cách mạng + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ6: Đọc phân vai: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Phân vai theo lời nhân vật ý phân biệt nhân vật lời nhân vật + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trỡnh by ming Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 IV Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hưởng , )Tiếp cận, hướng dẫn em hiểu nội dung bài: Lòng dân (phần 2) - Đối với học sinh tiếp thu nhanh (Mai Anh, Sỹ Tuân, Phú,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc cho người thân nghe ******************** Tiếng Việt: BÀI 3B: GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG (T2) I Mục tiêu Kiến thức: - Lập dàn ý văn tả mưa - GDBVMT: Giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp môi trường thiên nhiên Kĩ năng: Viết văn văn tả mưa cách chân thực, tự nhiên Thái độ: HS cảm nhận cảnh đẹp thiên nhiên Năng lực: Phát triển ngôn ngữ, sáng tạo II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng nhóm - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: HĐ4: (Theo tài liệu)  Đánh giá: + Tiêu chí: chọn đoạn văn điền vào chỗ chấm để hoàn chỉnh đoạn văn Đoạn 1: Lộp độp, lộp độp Mưa Cơn mưa ào đổ xuống làm hoạt động dường ngừng lại Mưa ạt Mưa xối xả xuống mặt đường, sầm sập đổ mái hiên Mưa trắng xóa khơng gian, cành nghiêng ngả Nước tràn từ mặt đường, ùng ục chui xuống cống Một lát sau mưa ngớt dần tạnh hẳn + Phương pháp: viết + Kĩ thuật: viết nhận xét, viết suy nghĩ HĐ5: (Theo tài liệu)  Đánh giá: + Tiêu chí: viết đoạn văn tả mưa, đọc đoạn văn cho bạn nghe ( Nửa đêm,em thức giấc tiếng động ầm ầm Mưa xối xả Cây cối vườn ngả nghiêng,nghiêng ngả ánh chớp nhống nhồng sáng lòa tiếng sấm ầm ì lúc gần, lúc xa Giá em chạy lại bên cửa sổđể nhìn mưa Em thích trời mưa Mưa làm cho khu vườn nhà em tươi tốt đẹp lên nhiều lần lúc bình thường Mưa lúc to Gió thổi tung rèm lay giật sổ làm chúng mở đóng vào rầm rầm + Phương pháp: viết + Kĩ thuật: viết nhn xột, vit suy ngh Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm häc 2018 - 2019 IV Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…) Tiếp cận, HD em nắm bố cục văn tả cảnh vận dụng để lập dàn y cho văn tả mưa - Câu hỏi gợi mở: Nêu bố cục văn tả cảnh? (Yc nêu chi tiết phần một) - HS HTT ( Nhi, Trâm, Anh,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Viết văn tả cảnh mưa mà em quan sát - GDBVMT: Quang cảnh quê hương em lúc trời mưa ? Em cảm nhân ngắm mưa tuyệt đẹp ? VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ người thân phần lập dàn y tả mưa em viết ****************** Khoa học: BÀI 2: NAM VÀ NỮ ( TIẾT 2) I Mục tiêu Kiến thức: - Nêu trai gái bình đẳng quyền - Tơn trọng bạn giới khác giới,không phân biệt nam, nữ Kĩ năng: - Nhận cần thiết phải thay đổi số quan niệm xã hội nam nữ - GDKNS: + KN phân tích, đối chiếu đặc điểm nam nữ + KN trình bày suy nghĩ quan niệm nam nữ tronh xã hội + KN tự nhận thức xác định giá trị thân Thái độ: ý thức tơn trọng bạn giới khác giới, không phân biệt bạn nam, bạn nữ Năng lực: Năng lực tự học, hợp tác nhóm, tìm hiểu tự nhiên xã hội, CNTT II Chuẩn bị đồ dùng DH: - GV: Tài liệu HDH, tranh ảnh minh họa - HS: Vở, Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: Không A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Trò chơi (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Biết bình đẳng trai gái - Con gái, trai quyền + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét bng li Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 HĐ2: Đóng vai (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - HS tập đóng vai tình SHD - Đánh giá vai diễn bạn + Phương pháp: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Đối với học sinh tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…) phân biệt đặc điểm mặt sinh học (giới tính) đặc điểm xã hội (giới) nam nữ - Đối với học sinh tiếp thu nhanh (Mai Anh, Sỹ Tuân, Phú,…): Tiếp cận giúp HS đặt nhiều câu, đặt câu văn hay, giàu hình ảnh, cảm xúc VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Biết chia sẻ nội dung học cho người thân nghe - Tìm hiểu thêm kiến thức bình đẳng giới, luật bình đẳng giới -✍•✍ -Thứ tư ngày 12 tháng năm 2018 Toán: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ THUẬN (T1) I Mục tiêu Kiến thức: Em biết Nhận dạng hai đại lượng tỉ lệ thuận Kĩ năng: Xác định đại lượng tỉ lệ thuận Thái độ: Rèn tính cẩn thận, trình bày khoa học Năng lực: Tính tốn; vận dụng, thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Giấy trong, Phiếu HT - HS: Bút viết bảng III Điều chỉnh hoạt động học: Khơng HĐ1: Trò chơi: ‘‘Cùng gấp lên số lần’’ khởi động tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí: HS nhẩm tính số gà gấp lên lần số vịt phải gấp lên số lần + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4,5 HĐCB: + Tiêu chí:Giúp HS làm quen với dạng toán tỉ lệ Nắm hai đại lượng tỉ lệ thuận + Phương pháp: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn .IV Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu họcAn Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…) Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm dạng toán tỉ lệ thuận Đặc biệt nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận - HS HTT (Mai Anh, Sỹ Tuân, Phú,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị *********************** Khoa học: BÀI 3: CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC ĐỜI ( TIẾT 1) I Mục tiêu Kiến thức: Trình bày thay đổi sinh học xã hội giai đoạn phát triển khác người Kĩ năng: Hiểu thân vào giai đoạn Thái độ: Thấy ích lợi giai đoạn phát triển người để biết quan tâm thân II Chuẩn bị đồ dùng DH: - GV: Tài liệu HDH, tranh ảnh minh họa - HS: Vở, Tài liệu HDH III Điều chỉnh hoạt động: Khơng A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Trò chơi (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Nắm gia đoạn phát triển người + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2: Đọc trả lời (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Sắp xếp thẻ chữ vào cột thích hợp - Nắm đặc điểm tiêu biếu nam, nữ, nam nữ + Phương pháp: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ HĐ3: (Theo tài liệu): Đọc trả lời * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc hiểu, ghi nhớ ND phần học trang 17 sách HDH - Biết đời ngườ chia thành giai đoạn - Liên hệ thực tế thân (đặc điểm sinh học, vai trò) + Phương pháp: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…): biệt đặc điểm mặt sinh học (giới tính) đặc điểm xó hi (gii) ca nam v n Giáo viên: Trn Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 - HS HTT (Bo Nhi, H.Linh, Linh A, Hà Nhi,…): Tiếp cận giúp HS đặt nhiều câu, đặt câu văn hay, giàu hình ảnh, cảm xúc VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Biết chia sẻ kiến thức học cho người thân nghe + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ ******************************************* Thứ năm ngày 13 tháng năm 2018 * Địa lí: PHIẾU ĐIỀU CHỈNH HƯỚNG DẪN HỌC ĐỊA HÌNH VÀ KHỐNG SẢN ( T1) I Mục tiêu Kiến thức: - Nêu số đặc điểm địa hình nước ta dựa vào lược đồ ( đồ) - Kể tên vị trí số dãy núi, đồng lớn nước ta đồ( lược đồ) Kĩ năng: - Phát triển kĩ làm việc với đồ bảng số liệu tranh ảnh Thái độ: - Biết yêu quý dất nước Năng lực: - phát triển lực đồ, lươc đồ: tìm hiểu tự nhiên, thu thập xử lí thơng tin, giao tiếp hợp tác II Chuẩn bị GV HS Chuẩn bị GV - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam - Tranh, ảnh loại địa hình Việt Nam Chuẩn bị HS - Sách HDH Lịch sử địa lí III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động: GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Chỉ nhanh HĐ 1: Khỏm phỏ a hỡnh Vit Nam: Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 03 - Năm Vic 1: - Quan sỏt ảnh hình 1, 2, 3,4 trang 95 96 trả lời câu hỏi sau: - Em thấy qua ảnh? - Nêu tên dạng địa hình nước ta? - Em nhận xét địa hình nước ta? Ban học tập lên chia sẻ + 2-3 bạn trình bày, nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung (nếu có) + Nghe phần chia sẻ giáo Đánh giá thường xun: - Tiêu chí: Nêu dạng địa hình nước ta, kĩ quan sát tranh - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Chỉ lược đồ nhận xét địa hình Việt Nam: Việc 1: Quan sát lược đồ địa hình Việt Nam( Hình 5) trang 97 thực việc sau: 1, Chỉ nêu tên dãy núi, đồng lớn nước ta 2, Núi nằm phía nước ta? 3, Đồng thường tập trung chủ yếu phía nước ta? Việc 2: Em bạn chia sẻ câu trả lời mình, nghe góp ý, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) Việc 3: Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến Ban học tập lên chia sẻ + 2-3 nhóm trình bày, nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung (nếu cú) Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu họcAn Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 + Nghe phần chia sẻ giáo Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí: Nêu tên dãy núi đồng lớn nước ta, nhận xét vi trí núi đồng bằng,có kĩ đồ - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, thang đo Yêu cầu Đối tượng ĐG HS A … … Mức Tìm nhanh dãy núi đồ ; thao tác Mức Tìm dãy núi đồ ; thao tác chưa thật (VD: không hết dãy núi, ngược hướng, …) Mức Khơng tìm dãy núi đồ tìm chậm với hỗ trợ GV/bạn ; chưa biết cách dãy núi đồ (VD : vào điểm vào chữ tên dãy núi) HĐ 3: Thu thập thông tin xử lí thơng tin: Việc 1: Dựa vào lược đồ hình trang 97 đọc thơng tin trang 98 để trả lời câu hỏi: -Nêu đặc điểm dạng địa hình đồi núi nước ta? - Những dãy núi hình cánh cung? Những dãy núi hướng tây bắcđơng nam? Hãy lược đồ - Dựa vào thang màu lược đồ nhận xét độ cao vùng đồi núi nước ta? - Nêu đặc điểm dạng địa hình đồng nước ta? - So sánh diện tích vùng đồi núi vùng đồng nước ta ? Việc 2: Em bạn chia sẻ làm mình, nghe góp ý, b sung, chnh sa (nu cú) Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm häc 2018 - 2019 Việc 3: Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến Ban học tập lên chia sẻ + 2-3 nhóm trình bày, nhóm khác lắng nghe, nhận xét bổ sung (nếu có) + Nghe phần chia sẻ giáo Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí: Nêu đặc điểm hai dạng địa hình nước ta, so sánh diện tích hai dạng địa hình đó,chỉ vi trí hướng dãy núi đồ - PP: Quan sát, vấn đáp, viết - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời,ghi chép nhanh, thang đo Yêu cầu Đối tượng ĐG HS A … … Mức Tìm đúng, nhanh dãy núi đồ Mức Tìm dãy núi đồ ; thao tác chưa thật (VD: không hết dãy núi, ngược hướng, …) Mức Khơng tìm dãy núi đồ tìm chậm với hỗ trợ GV/bạn ; chưa biết cách dãy núi đồ (VD : vào điểm vào chữ tên dãy núi) * Báo cáo với giáo kết việc em làm ********************** Tốn: ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ THUẬN (T1) I Mục tiêu Kiến thức: Em biết Nhận dạng hai đại lượng tỉ lệ thuận Kĩ năng: Xác định đại lượng tỉ lệ thuận Thái độ: Rèn tính cẩn thận, trình bày khoa học Năng lực: Tính tốn; vận dụng, thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Giấy trong, Phiếu HT - HS: Bút viết bảng III Điều chỉnh hoạt động học: Không HĐ1: Trò chơi: ‘‘Cùng gấp lên số lần’’ ng tit hc Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 * Đánh giá: + Tiêu chí: HS nhẩm tính số gà gấp lên lần số vịt phải gấp lên số lần + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4,5 HĐCB: + Tiêu chí:Giúp HS làm quen với dạng tốn tỉ lệ Nắm hai đại lượng tỉ lệ thuận + Phương pháp: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn .IV Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…) Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm dạng toán tỉ lệ thuận Đặc biệt nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận - HS HTT (Mai Anh, Sỹ Tuân, Phú,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị -✍•✍ -Thứ sáu ngày 14 tháng năm 2018 TiÕng ViƯt: BÀI 3B : GĨP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG (T3) I.Mục tiêu: Kiến thức: Kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước Kĩ năng: - Biết xếp câu chuyện thành trình tự hợp lí - Lời kêt tự nhiên, sinh động, hấp dẫn, sáng tạo Thái độ: Biết nhận xét, đánh giá nội dung chuyện lời kể bạn Năng lực: Giải vấn đề sáng tạo II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Một số câu chuyện việc làm góp phần xd quê hương, đất nước - HS: Sưu tầm câu chuyện việc làm tốt cho việc xây dựng quê hương, đất nước III Điều chỉnh hoạt động học: HĐ3: (Theo tài liệu)  Đánh giá: + Tiêu chí: Kể câu chuyện việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước + Phương pháp: quan sát, vấn đáp; viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ4: (Theo tài liệu)  Đánh giá: Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 + Tiờu chớ: Nắm ý nghĩa câu chuyện thể câu chuyện cách tốt + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời, viết nhận xét IV Điếu chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…) Tiếp cận, hướng dẫn em nắm nội dung câu chuyện, bước đầu kể câu chuyện mà biết nắm ý nghĩa câu chuyện - Câu hỏi gợi mở: Em làm việc làm nào? Em góp phần để xây dựng quê hương - HS HTT (Mai Anh, Sỹ Tuân, Phú,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm kể câu chuyện cách tốt nhất, biểu cảm VI Hướng dẫn phần ứng dụng:  Đánh giá: + Tiêu chí: - Kể lại câu chuyện vừa học cho người thân nghe - Sưu tầm thêm câu chuyện khác chủ đề + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi khác ******************** Tốn: ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ THUẬN (T2) I Mục tiêu Kiến thức: Em biết Nhận dạng hai đại lượng tỉ lệ thuận Kĩ năng: Xác định đại lượng tỉ lệ thuận Thái độ: Rèn tính cẩn thận, trình bày khoa học Năng lực: Tính tốn; vận dụng, thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Giấy trong, Phiếu HT - HS: Bút viết bảng III Điều chỉnh hoạt động học: Khơng HĐ1: Trò chơi: ‘‘Cùng gấp lên số lần’’ khởi động tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí: HS nhẩm tính số gà gấp lên lần số vịt phải gấp lên số lần + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4,5 HĐCB: + Tiêu chí:Giúp HS làm quen với dạng tốn tỉ lệ Nắm hai đại lượng tỉ lệ thuận + Phng phỏp: ỏp, quan sỏt Giáo viên: Trn Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 + K thut: nhn xột lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn .IV Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…) Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm dạng toán tỉ lệ thuận Đặc biệt nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận - HS HTT (Mai Anh, Sỹ Tuân, Phú,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị ******************** TiÕng ViƯt: Bµi 1B: cảnh đẹp ngày mùa (T3) 1, Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu TLN 2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo s¸ch HD A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Bài tập 2,3 * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Nghe thầy kể câu chuyện Lý Tự Trọng để nắm nội dung, cốt truyện + Dựa vào tranh lời thuyết minh tranh kể lại đoạn câu chuyện + Biết trình bày rõ ràng, mạch lạc - Phương pháp đánh giá TX: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: trình bày miệng nhận xét lời HĐ2: Bài tập 4,5,6 * Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá TX: + Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh đoạn văn viết ngày độc lập với từ chứa tiếng bắt đầu ng/ngh ; g/gh ; c/k + Điền chữ thích hợp vào trống để củng cố luật tả i,e,ê - Phương pháp đánh giá TX: vấn đáp - Kĩ thuật đánh giá TX: đặt câu hỏi nhận xét lời 2.Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền Dự kiến phương án hỗ trợ : - GV đọc thêm số từ chứa tiếng bắt đầu ng/ngh ; g/gh ; c/k gọi học sinh hạn chế KT KN lên bảng viết - Học sinh HTT : yêu cầu viết nhanh, đúng, đẹp làm tập xác IV HƯỚNG DẪN PHẦN ỨNG DỤNG : HD học sinh nhà viết lại cho người thân xem chữ viết Tiếng Việt: I Mục tiêu ******************** BÀI 3C: CẢNH VẬT SAU CON MA ? (T1) Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ dạy học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 Kiến thức: Tìm nghĩa chung câu tục ngữ nghĩa giống Biết lựa chọn để sử dụng từ đồng nghĩa thích hợp với câu văn, đoạn văn Kĩ năng: Biết trao đổi câu chuyện kể Thái độ: GD hs ý thức xây dựng quê hương, đất nước Năng lực: Phát triển ngôn ngữ, hợp tác II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng nhóm - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: HĐ 1,2, 3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: Giúp học sinh sử dụng từ đồng nghĩa phù hợp câu văn đoạn văn + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - HS tiếp thu hạn chế (tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…): Tiếp cận, hướng dẫn em hoàn chỉnh đoạn văn viết đoạn văn ngắn sử dụng từ đồng nghĩa - Câu hỏi gợi mở: Khi sử dụng từ đồng nghĩa em cần ý điều ? - HS HTT (Mai Anh, Sỹ Tuân, Phú,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Em viết đoạn văn ngắn tả cảnh buổi ngày sử dụng từ đồng nghĩa VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ người thân từ đồng nghĩa *********************** ÔLTV: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT I Mục tiêu Kiến thức: - Đọc hiểu câu ca dao cảnh đẹp đất nước - Phân tích cấu tạo phận vần tiếng - Hiểu nghĩa sử dụng từ đồng nghĩa nói viết - Làm tập tả cảnh Kĩ năng: - Biết chia sẻ cảm nhận thân vẻ đẹp đất nước Việt Nam - Vận dụng từ đồng nghĩa nói viết Thái độ: Rèn kĩ trình bày làm cẩn thận Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ, lực thm m II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV, HS: v ụn luyn III Điều chỉnh hoạt động: Không H ng 1,2: (Theo ti liu) Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm häc 2018 - 2019 * Đánh giá: + Tiêu chí: yêu thích cảnh vật tranh - Thích cảnh cánh đồng đàn thẳng cánh bay gần gũi với em - Em ngắm cảnh bãi biển, cảnh Phong Nha Kẽ Bàng + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi nhận xét lời HĐ 3,4,5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HS làm tập + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi nhận xét lời a Hà Nội, Nghệ An, Huế, Bến Tre, Đồng sông Cửu Long b Rất đẹp, thành bình c Tự hào cảnh đẹp đất nước VN Tiếng Vần Âm đệm Âm Âm cuối áo a o nâu â u nhuộm uô m bùn u n a dịu êm; b êm m; c ờm m IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tỵng HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…): Làm H§ 4,6 - phần ơn luyn tr 12,13 Theo dõi, giúp đỡ em phõn tích phận vần tiếng Hiểu từ đồng nghĩa chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống - HS HTT (Mai Anh, Sỹ Tuân, Phú,…): Hoàn thnh HĐ, giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: HS nhà hoàn thành phần vận dụng trang 13,14 ******************** Tiếng Việt: BÀI 3C : CẢNH VẬT SAU CƠN MƯA (T2) I Mục tiêu Kiến thức: Viết đoạn văn tả cảnh sau mưa Kĩ năng: Biết hoàn chỉnh đoạn văn tả cảnh sau mưa Thái độ: GDHS yêu quý thiên nhiên sáng tạo viết văn Năng lực: Tự học, sáng tạo II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Tài liệu HDH, bảng phụ III Điều chỉnh hoạt động học: HĐ khởi động: Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 * ỏnh giỏ: + Tiêu chí: Khắc sâu kiến thức bố cục văn tả cảnh + Phương pháp: vấn đáp, quan sát + Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ4,5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Vận dụng kiến thức để viết đoạn văn tả cảnh sau mưa - Diễn đạt câu trọn vẹn + Phương pháp: viết + KĨ thuật: Viết nhận xét Viết suy nghĩ IV Điều chỉnh NDDH phù hợp với vùng miền: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hưởng,…): Tiếp cận, hướng dẫn giúp em vận dụng tốt kiến thức học để viết đoạn văn tả cảnh vật sau mưa - Câu hỏi gợi mở: Sau mưa quang cảnh bầu trời, cảnh vật xung quanh ? Những hoạt động người diễn sau mưa ? - HS HTT (Mai Anh, Sỹ Tuân, Phú,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Từ lập dàn ý em viết thành văn hoàn chỉnh VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị ******************** TUẦN ÔLToán: I Mục tiêu Kiến thức: - Chuyển đổi phân số thành phân số TP Biết đọc viết hỗn số - Thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số - Giải toán liên quan đén phân số diện tích Kĩ năng: Trình bày phép tính với phân số, giải tốn sáng tạo Thái độ: Giáo dục H tính tốn cẩn thận, trình bày khoa học Năng lực: Tính tốn, sỏng to, t hc II Chuẩn bị ĐD DH - GV: VHD, b¶ng phơ - HS: vë HD Em tự ụn luyn Toỏn III Điều chỉnh hoạt động: Không Khởi động * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Củng cố lại kiến thức phép tính với phân số + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Ơn luyện HĐ1,2,3,4,5,6,7: (Theo tài liệu) Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 * ỏnh giỏ: + Tiêu chí: Làm tập - Bài 1: 18/10; 85/10; 275/100 - Bài 2,3: Thực phép tính với phân số - Bài 4: Quan sát hình viết hỗn số - Bài 5,8: Giải toán liên quan đến phân số diện tích - Bài 6,7: Thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia PS, hỗn số ®· häc: + PP: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt CH, nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ, viết nhận xét IV Điu chnh ND dy hc: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - i vi học sinh tiếp thu hạn chế (Tiên, Tuấn Anh, Hng,): Theo dõi, giúp đỡ em thc hin ỳng phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số, hỗn số (HĐ 5,6,7 tr13) - Đối với hs tiếp thu nhanh (Mai Anh, Sỹ Tuân, Phú,…): Hoµn thµnh HĐ Giúp đỡ bạn nhóm VI Hng dẫn phần ứng dụng: HS nhà hoàn thành BT ********************* GDTT: SINH HOạT LớP i mục tiêu: - Đánh giá hoạt động tuần 1, đề kế hoạch tuần tới - HS biết nhận xét, phê bình giúp đỡ tiến - Giáo dục häc sinh ý thøc tỉ chøc kØ lt, tinh thÇn làm chủ tập thể ii Nội dung sinh hoạt I Chủ tịch HĐTQ đánh giá tình hình tuần 1: +Đạo đức: tuần năm học nhng nề nếp vào ổn định, đồng phục đầy đủ, vào lớp quy định + Học tập: đồ dùng học tập đầy đủ, ý thức chuẩn bị trớc đến lớp tốt , tích cực phát biểu xây dựng Tồn tại: Một số em kĩ cộng, trừ, nhân, chia chậm, nhiều sai sót ; chữ viết cha đợc cẩn thận Hoạt động khác: Bớc đầu hoà nhập đợc phong trào lớp, đội, nhà trờng phát động Cần phát huy vai trũ ca hi ng t qun v cỏc ban lp 2.GV nêu phơng hớng tuần 2: + Duy trì ổn định nề nếp lớp +Phát động thi đua phong trào rèn chữ, giữ + Đi học chuyên cần Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tn 03 häc 2018 - 2019 + Học làm đầy đủ chất lợng + Giúp đỡ bạn yếu học tập Dặn dò HS Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thủy Năm ... để bọn địch khơng nhận - Câu 3: a - ; b – 1; c H6: c phõn vai Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 * ỏnh giỏ: + Phng pháp:... tớnh toỏn cn thn, trỡnh by khoa hc Giáo viên: Trần Thị Ngân – Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 Nng lc: Phỏt triển lực tính tốn, tư II Chuẩn bị ĐD... nghe, nhận xét b sung (nu cú) Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5C - Tuần 03 Năm học 2018 - 2019 + Nghe phần chia sẻ cô giáo Đánh giá thường xuyên: - Tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô NGÂN , , A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

Từ khóa liên quan