0

Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô mai

26 158 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2018, 16:31

TUẦN Thứ hai 10/9/2018 TẬP ĐỌC: LÒNG DÂN I MỤC TIÊU: - Đọc đúng: quẹo, rục rịch, Biết đọc văn kịch: ngắt giọng,thay đổi giọng phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch H sinh NK biết đọc diễn cảm đoạn kịch theo vai thể tính cách nhân vật - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng - Giáo dục H hiểu lòng người dân Nam Bộ nói riêng nước nói chung - NL: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin II CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ III HOẠT ĐỘNG HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: * Khởi động: Việc 1: - Tổ chức trò chơi Hộp thư lưu động ơn trước Việc 2: Quan sát tranh cho biết: Tranh vẽ ai? Vẽ cảnh gì? Việc 3: Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc thuộc lòng đoạn bài: Sắc màu em yêu + Trả lời nội dung câu hỏi - Phương pháp:Tích hợp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, kiểm tra nhanh, nhận xét lời Luyện đọc: -1HS đọc mẫu toàn bài, lớp theo dõi bạn đọc - Việc 1: Thảo luận cách chia đoạn Việc 2: Cùng bạn luyện đọc sửa lỗi sai Chú ý đọc phân biệt tên nhân vật, lời nói nhân vật lời thích hành động nhân vật - Đọc tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu - Việc 1: Nhóm trưởng cho bạn đọc nối tiếp đoạn nhóm - Việc 2: Thư kí cho bạn bốc thăm đọc đoạn, nhận xét bình chọn bạn đọc tốt - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc nhóm - Việc 2: Bình chọn, tuyên dương nhóm đọc tốt - Việc 3: HS theo dõi GV đọc lại toàn * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Biết đọc văn kịch, phân biệt tên nhân vật, lời nói nhân vật, thái độ hành động nhân vật + Ngắt nghỉ đúng; hiểu nghĩa từ (cai, hổng thấy, thiệt, quẹo, vô, lẹ, ráng) - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn Tìm hiểu bài: - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời - Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Việc 2: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời Trả lời câu hỏi sgk Câu 1: Chú cán bị giặc đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm Câu 2: Dì Năm vội đưa áo khác để thay, để bọn giặc không nhận ra; bảo ngồi xuống chõng vờ ăn cơm, làm cán chồng dì Câu 3: HS nêu chi tiết thích giải thích + Hiểu nội dung bài: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Luyện đọc diễn cảm - Việc 1: Nhóm trưởng phân vai cho bạn luyện đọc - Việc 2: Nhận xét bình chọn bạn đọc tốt, phù hợp với nhân vật - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc phân vai toàn đoạn kịch - Việc 2: Bình chọn, tun dương nhóm đọc tốt Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc văn kịch theo cách phân vai Giọng đọc thay đổi linh hoạt theo tính cách nhân vật tình căng thẳng, đầy kịch tính kịch + Biết phối hợp nhóm tích cực, chủ động để đọc tốt - PP: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đọc đoạn kịch trao đổi nội dung câu chuyện cho người thân nghe Đánh giá: - Tiêu chí: + Giọng đọc lưu loát, phân biệt lời nhân vật + Nói lên cảm nghĩ nhân vật - PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số - Rèn H kĩ trình bày khoa học - Giáo dục H say mê học toán Vận dụng điều học vào thực tế - NL: PT lực tính tốn, tư II CHUẨN BỊ: BT cần làm: Bài 1(2 ý đầu); (a,d); Bảng phụ III HOẠT ĐỘNG HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động.- Trưởng ban học tập tổ chức trò chơi Ơ chữ bí mật ơn kiến thức *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết cách chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính - PP:Vấn đáp, quan sát - KT: Nhận xét lời, ghi chép ngắn - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài ( ý đầu): Chuyển hỗn số sau thành phân số: ; - Em hoàn thành tập vào - Em trao đổi với bạn kết - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm *Đánh giá: - Tiêu chí: Chuyển hỗn số thành phân số, nêu cách làm: = 13 49 ;5 = 9 - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời Bài 2(a,d): So sánh hỗn số: - Em tự hoàn thành tập Chú ý: Khi so sánh hai hỗn số ta đưa so sánh hai phân số tương ứng - Việc 1: Em trao đổi với bạn cách so sánh - Việc 2: Báo cáo kết làm việc với giáo *Đánh giá: - Tiêu chí: + Nắm cách so sánh: chuyển hỗn số thành phân số so sánh; So sánh phần hai hỗn số a) 9 > (vì3 > 2) ; 10 10 d) 2 = (vì = ) 10 5 10 - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời Bài 3: Chuyển hỗn số sau thành phân số thực phép tính Em làm cá nhân vào - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm - Ban học tập cho nhóm chia sẻ trước lớp *Đánh giá: - Tiêu chí: + Chuyển hỗn số thành phân số tính kq + Tích cực, chủ động hoàn thành tập - PP: quan sát, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Mẹ bánh chia cho hai anh em Mẹ để phần gồm bánh 2/3 bánh, phần gồm bánh 1/3 bánh lại Mẹ nói em Tí phần nhiều Vậy em lấy phần bánh nào? Thứ ba 6/9/2017 TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Giúp H: - Chuyển số phân số thành phân số thập phân Chuyển hỗn số thành phân số chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo tên đơn vị đo thành số đo tên đơn vị đo - Rèn H nhận biết phân số thập phân nhanh, kĩ trình bày khoa học - Giáo dục H say mê học toán Vận dụng điều học vào thực tế - NL: Phát triển lực tư duy, giải vấn đề II CHUẨN BỊ: BT cần làm: Bài 1; (hai hỗn số đầu); 3; 4; Bảng phụ III HOẠT ĐỘNG HỌC A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động.- Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Chuyển phân số sau thành phân số thập phân - Em hoàn thành tập vào - Em trao đổi với bạn cách chuyển phân số sau thành phân số thập phân - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Biết chuyển phân số thành phân số thập phân Nêu cách làm - Phương pháp: vấn đáp, - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập ( hai hỗn số đầu): Chuyển hỗn số thành phân số - Em tự hồn thành tập - Việc 1: Em trao đổi với bạn cách so sánh - Việc 2: Báo cáo kết làm việc với giáo * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Làm BT đúng, nêu cách chuyển hỗn số thành phân số: - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi-nhận xét lời Bài tập 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: Em làm cá nhân vào - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm - Ban học tập cho nhóm chia sẻ trước lớp Bài tập 4: Viết số đo độ dài (HĐ tương tự 3) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: BT 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ trống để thể quan hệ đơn vị đo; nêu mqh đơn vị đo - Bt4:Làm BT: chuyển số đo hai tên đơn vị thành số đo tên đ vị - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi-nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Cùng với người thân đo chiều dài, chiều rộng giường em nằm viết số đo dạng hỗn số TẬP ĐỌC: LÒNG DÂN ( tiếp ) I MỤC TIÊU - Đọc ngữ điệu câu kể, hỏi, cảm, khiến; Biết đọc ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch - H NK biết đọc diễn cảm đoạn kịch theo cách phân vai, thể tính cách nhân vật - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi mẹ dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mang.(trả lời câu hỏi 1,2,3) - NL: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin I CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ SGK, bảng phụ III HOẠT ĐỘNG HỌC: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: * Khởi động: Việc 1: Tổ chức trò chơi Đóng vai: phân vai đọc kịch nhóm đóng kịch Việc 2: Quan sát tranh cho biết: nhân vật kịch “Lòng dân” làm gì? Việc 3: Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Biết đọc theo vai, giọng đọc phù hợp với thái độ, hồn cảnh, diễn biến kịch + Đóng kich tự nhiên, vai, thể thái độ, cử nhân vật - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Luyện đọc: -1HS đọc mẫu toàn bài, lớp theo dõi bạn đọc - Việc 1: Thảo luận cách chia đoạn Việc 2: Cùng bạn luyện đọc sửa lỗi sai Chú ý đọc phân biệt tên nhân vật, lời nói nhân vật lời thích hành động nhân vật Đọc từ: tía, mầy, hổng, , nè - Đọc tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu - Việc 1: Nhóm trưởng cho bạn đọc nối tiếp đoạn nhóm - Việc 2: Thư kí cho bạn bốc thăm đọc đoạn, nhận xét bình chọn bạn đọc tốt - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc nhóm - Việc 2: Bình chọn, tun dương nhóm đọc tốt - Việc 3: HS theo dõi GV đọc lại toàn * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Biết đọc văn kịch, phân biệt tên nhân vật; giọng cai lính: dịu giọng để mua chuộc dụ dỗ, lúc hống hách để dọa dẫm, lúc ngào xin ăn Giọng An: thật thà, hồn nhiên Giọng dì Năm cán bộ: tự nhiên, bình tĩnh + Ngắt nghỉ đúng; hiểu nghĩa từ (tía, mầy, hổng, chỉ, nè,…) - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn Tìm hiểu bài: - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời - Việc 1: Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Việc 2: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Trao đổi thảo luận sôi nổi, trả lời câu hỏi nội dung bài: Câu 1: An làm cho bọn giặc mừng hụt Câu 2: Chi tiết cho thấy dì Năm ứng xử thơng minh: Dì vờ hỏi cán để giấy tờ chỗ nào, nói tên, tuổi chồng, tên bố chồng để cán biết Câu 3: Vở kịch đặt tên lòng dân vì: Thể lòng người dân cách mạng Nội dung: Ca ngợi mẹ dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Luyện đọc diễn cảm - Việc 1: Nhóm trưởng phân vai cho bạn luyện đọc - Việc 2: Nhận xét bình chọn bạn đọc tốt, phù hợp với nhân vật - Việc 1: Trưởng ban học tập tổ chức thi đọc phân vai toàn đoạn kịch - Việc 2: Bình chọn, tun dương nhóm đọc tốt Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc văn kịch theo cách phân vai Giọng đọc thay đổi linh hoạt theo tính cách nhân vật tình căng thẳng, đầy kịch tính kịch + Biết phối hợp nhóm tích cực, chủ động để đọc tốt - PP: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng bạn tập diễn lại kịch Lòng dân LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN I MỤC TIÊU: - Xếp từ ngữ cho trước chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp (BT1) - Hiểu nghĩa từ đồng bào, tìm số từ bắt đầu tiếng đồng, đặt câu với từ tiếng đồng vừa tìm (BT3) - Giáo dục ý thức sử dụng xác, hợp lý từ ngữ thuộc chủ điểm ĐC: Không làm BT2 - NL: Phát triển NL ngôn ngữ, hợp tác nhóm II CHUẨN BỊ Bảng phụ từ điển đồng nghĩa Tiếng Việt; Bộ thẻ từ (BT1) II HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi Hộp thư lưu động ôn kiến thức - GV giới thiệu nêu mục tiêu học * Hình thành kiến thức mới: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Xếp từ ngữ ngoặc đơn vào nhóm thích hợp - Việc 1: Các nhóm chơi thi viết từ vào nhóm thích hợp Từng bạn nhóm lấy thẻ từ, sau thiếp nhanh thẻ từ vào nhóm từ - Việc 2: Bình chọn nhóm thắng - Việc 3: NT nêu câu hỏi: theo bạn từ cần điền từ đồng nghĩa hoàn toàn hay từ đồng nghĩa khơng hồn tồn? Khi sử dụng từ đồng nghĩa phải ý điều gì? * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Hợp tác nhóm tích cực, xếp từ vào nhóm, hiểu nghĩa số từ: a) Công nhân: thợ điện, thợ khí b) Nơng dân: thợ cấy, thợ cày c) Doang nhân: tiểu thương, chủ tiệm d) Quân nhân: đại úy, sĩ quan e) Trí thức: giáo viên, kí sư, bác sĩ g) Học sinh: học sinh tiểu học, trung học - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 3: Đọc truyện Con Rồng cháu Tiên trả lời câu hỏi Cá nhân tự làm (có thể sử dụng từ điển) - Chia sẻ với bạn Cá nhân bổ sung thêm từ tiếng đồng bạn tìm mà chưa - Chọn câu văn hay chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Đọc trả lời đúng, hiểu nghĩa số từ, đặt câu theo yêu cầu a) Người Việt gọi đồng bào sinh từ bọc trăm trứng mẹ Âu b) đồng hương, đồng chí, đồng bọn, đồng hành, đồng ca, đồng diễn… c) Đặt câu: - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Nói cho bố mẹ người thân biết người Việt gọi đồng bào; với người thân tìm thêm từ tiếng đồng nghĩa TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP VỀ TẢ CẢNH I MỤC TIÊU - H tìm dấu hiệu báo mưa đến, từ ngữ tả tiếng mưa hạt mưa , tả cối ,con vật , bầu trời Mưa rào; từ nắm cách quan sát chọn lọc chi tiết văn miêu tả - Lập dàn ý văn miêu tả mưa - Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên say mê sáng tạo TH: Ngữ liệu dùng để luyện tập(Mưa rào) giúp HS cảm nhận vẻ đẹp mơi trường thiên nhiên, tác dụng GDBVMT - NL: Phát triển lực ngôn ngữ, NL diễn đạt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Máy chiếu ghi sẵn nội dung đoạn văn tả mưa III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp hát: mưa lạ thế? - Nghe Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Đọc văn sau trả lời câu hỏi: Mưa rào Cá nhân tự đọc trả lời câu hỏi sau: a) Những dấu hiệu báo mưa đến? b)Tìm từ ngữ tả tiếng mưa hạt mưa từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc mưa? c) Tìm từ ngữ tả cối, vật, bầu trời sau mưa? d)Tác giả quan sát mưa giác quan nào? + Em nhận xét cách quan sát mưa tác giả? +Cách dùng từ miêu tả hay? Đánh giá, nhận xét bổ sung cho câu trả lời bạn * Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc đoạn văn; cảm thụ đoạn văn, trả lời câu hỏi: a) Những dấu hiệu báo mưa đến: + Mây: nặng, đặc xịt, lổm ngổm đầy trời, tản ra… + Gió: thổi giật, đổi mát lạnh, nhuốm nước… b) Những từ ngữ miêu tả tiếng mưa hạt mưa: lẹt đẹt, ù ù, rào rào, đồm độp… c) Những từ ngữ tả cối, vật, bầu trời sau trận mưa Lá đào, na, sói vẫy tay run rẫy Con gà trống ướt lướt thướt ngật ngưỡng tìm chỗ trú… d)Tác giả tả mưa tinh tế tất giác quan Quan sát mưa từ lúc dấu hiệu báo mưa đến lúc mưa tạnh - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, Đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 2: Từ điều em quan sát được, lập dàn ý văn miêu tả mưa Cá nhân tự làm Đánh giá, nhận xét bổ sung dàn ý bạn - Nhóm trưởng gọi số bạn đọc dàn ý miêu tả mưa, bạn nhận xét - Ban học tập tổ chức cho đại diện số nhóm đọc bài, nhóm khác nhận xét * Đánh giá: - Tiêu chí: Lập dàn miêu tả mưa đủ phần - Biết vận dụng nhiều giác quan để quan sát mưa, nêu ý định tả - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng người thân bổ sung hoàn chỉnh dàn ý văn tả mưa GV đọc tả cho HS viết bài, dò HS đổi chéo vở, sốt lỗi cho nhau, cá nhân tự chữa lỗi (nếu viết sai) Trao đổi cách viết từ mà bạn nhóm viết sai Nghe GV đánh giá, nhận xét số * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS.+Viết đảm bảo tốc độ, tả, chữ đều, trình bày đẹp - PP: vấn đáp, viết - KT: nhận xét lời, viết nhận xét HĐ2: Bài tập 2: Chép vần tiếng hai dòng thơ sau vào mơ hình cấu tạo vần: Tự làm vào Đánh giá, nhận xét bổ sung cho làm bạn Trao đổi nhóm Thống kết Bài tập 3: Từ BT trên, em cho biết viết tiếng dấu cần đặt đâu? NT gọi bạn nêu nhận xét, thống ý kiến nhóm Chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Chép vần tiếng vào mơ hình cấu tạo vần + Biết viết tiếng, dấu đặt âm + Hợp tác nhóm tích cực, trình bày kq tự tin PP: quan sát, vấn đáp KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Chia sẻ với người thân cấu tạo vần cách viết dấu tiếng sau (đánh dấu đúng): Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu TOÁN: LUYÊN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: Giúp H biết - Cộng, trừ phân số, hỗn số Chuyển số đo hai tên đơn vị đo thành số đo tên đơn vị - Giải tốn tìm số biết giá trị phân số số BT cần làm: Bài (a,b); 2(a,b); (3 số đo: 1,3 ,4); - Giáo dục H say mê môn học, vận dụng điều học vào thực tế để tính tốn - NL: Phát triển lực tính tốn; phân tích, giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ III HOẠT ĐỘNG HỌC * Khởi động: - Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1,2 (a,b):Tính - Em hồn thành tập vào - Em trao đổi với bạn cách tính Đánh giá: - Tiêu chí: Thực phép cộng, phép trừ phân số; HSHTT biết chọn MSC bé nhất: - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi nhận xét lời Bài tập (3 số đo: 1,3, 4):Viết số đo độ dài (theo mẫu) - Đọc trao đổi mẫu, giải thích, chia sẻ với bạn - Em tự hồn thành tập - Việc 1: Đánh giá cho nhau, sửa - Việc 2: Báo cáo kết làm việc với giáo - Tiêu chí:Chuyển số đo hai tên đơn vị đo thành số đo tên đơn vị - PP: quan sát, vấn đáp Bài tập 5: Giải toán - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi nhận xét lời Đọc bài, quan sát hình vẽ, TLCH : Muốn tìm quãng đường AB ta phải biết gì? - Giải tốn - Thảo luận, phân tích tốn - Đánh giá cho nhau, sửa - Ban học tập cho nhóm chia sẻ trước lớp Đánh giá: Tiêu chí: Biết phân tích, tìm hướng giải tốn; giải Hợp tác nhóm tích cực để tìm cách giải vấn đề - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đo độ dài, độ rộng bàn viết số đo với đơn vị đo mét KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA I MỤC TIÊU - Kể câu chuyện (đã chứng kiến, tham gia biết qua truyền hình, phim ảnh hay nghe đọc) người việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước - Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể - Cố ý thức làm việc tốt để góp phần xây dựng quê hương - NL: Phát triển NL ngôn ngữ, diễn đạt II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Tranh gợi ý việc làm tốt thể ý thức xây dựng quê hương đất nước III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp hát - Nghe Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học Kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước HĐ1: Hướng dẫn HS hiểu yêu cầu đề gợi ý kể chuyện Việc 1: Đọc đề Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu bạn đọc phần gợi ý SGK Việc 2: NT yêu cầu bạn nêu trước nhóm câu chuyện mà bạn kể Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Lưu ý: Câu chuyện em kể truyện em đọctrên sách báo, mà phải câu chuyện kể em tận mắt chứng kiến thấy ti vi, phim ảnh, câu chuyện em * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Xác định câu chuyện cần kể: Kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước Lưu ý: câu chuyện tận mắt chứng kiến thấy ti vi, phim ảnh; - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ2: Thực hành kể chuyện, trao đổi ý nghĩa câu chuyện - NT cho bạn giới thiệu câu chuyện kể - Các bạn kể nhóm - Trao đổi ý nghĩa câu chuyện: Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? - Cả nhóm nêu câu hỏi, nhận xét, đánh giá - Chọn bạn kể hay thi kể trước lớp HĐ3: Thi kể chuyện trước lớp - Việc 1: Nghe bạn kể chuyện kết hợp trao đổi câu chuyện bạn lớp - Việc 2: Bình chọn bạn câu chuyện hay nhất; bạn KC tự nhiên, hấp dẫn nhất; bạn đặt câu hỏi thú vị * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:+ Kể câu chuyện mở đầu, diễn biến, kết thúc; câu chuyện phù hợp đề bài, nêu suy nghĩ nhân vật chuyện + Kể chuyện trôi chảy, diễn đạt tự tin… - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi- nhận xét lời- tôn vinh học tập C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Kể cho người thân nghe câu chuyện việc làm tốt em kể lớp Thứ năm TOÁN: LUYÊN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU - Biết nhân, chia hai phân số, chuyển số đo hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với tên đơn vị đo - Rèn cho H tính nhanh, xác kiến thức liên quan - Giáo dục H lòng say mê học toán cẩn thận làm toán - NL: Phát triển lực tính tốn, tư duy, giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BT cần làm: Bài 1; 2; III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: * Khởi động: - Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi Hái hoa dân chủ chia sẻ kết BT vận dụng tiết trước - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Tính - Em hồn thành tập vào - Em trao đổi với bạn cách tính * Đánh giá: - Tiêu chí: Thực tính phép nhân phép chia hai phân số; biết chuyển hỗn số thành phân số thực tính - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, Đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 2: Tìm x - Em tự hồn thành tập Đánh giá cho nhau, sửa - Việc 1: NT yêu cầu bạn trao đổi cách tìm thành phần chưa biết - Việc 2: Báo cáo kết làm việc với giáo * Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm thành phần chưa biết phép tính; nêu cách tìm số hạng chưa biết; số bị trừ chưa biết; thừa số chưa biết; - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, Đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập3:Viết số đo độ dài (theo mẫu) - Thảo luận, bạn phân tích mẫu - Em tự hồn thành tập - Đánh giá cho nhau, sửa - Ban học tập cho nhóm chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: Biết chuyển số đo hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với tên đơn vị đo - PP: Quan sát, vấn đáp - KT:ghi chép ngắn, Đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Bố muốn trồng cam mảnh đất hình chữ nhật sau vườn Cứ 3m trồng Em giúp bố tính số cam cần trồng Biết mảnh vườn chiều dài m, chiều rộng m * Đánh giá: - Tiêu chí: biết chuyển hỗn số thành phân số thực tính; tính số cam cần trồng - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I MỤC TIÊU - Biết sử dụng từ đồng nghĩa cách thích hợp (BT1); hiểu ý nghĩa chung số tục ngữ (BT2) - Dựa theo ý khổ thơ Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả vật sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa (BT3) - HS HTT biết dùng nhiều từ đồng nghĩa đoạn văn viết theo BT3 - NL: Phát triển lực ngôn ngữ, NL hợp tác giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Máy chiếu ghi BT1 III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: * Khởi động: - Tổ chức cho lớp chơi trò chơi: “Xì điện” - Một bạn nói từ màu sắc (VD: vàng, trắng, xanh, đen, ) vào bạn khác Bạn phải nói từ đồng nghĩa với từ màu sắc Nếu khơng nói bạn thua cuộc.(Lưu ý: bạn nêu từ phải đáp án) - Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Tìm từ ngoặc đơn thích hợp với trống NT điều hành bạn nhóm trao đổi, chọn từ điền vào chỗ trống cho thích hợp Các bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn Thống kết * Đánh giá: - Tiêu chí: Hiểu nghĩa từ điền đúng: Thứ tự đúng: Lệ đeo ba lô Thư xách túi đàn ghi ta, Tuấn vác thùng giấy, Tân Hưng khiêng lầu trại, Phượng kẹp báo - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 2: Chọn ý thích hợp ngoặc đơn để giải thích ý nghĩa chung câu tục ngữ sau: Cá nhân tự làm (Chọn ý trả lời với câu tuch ngữ) Đánh giá, nhận xét bổ sung NT gọi bạn đọc Các bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn Thống kết nhóm * Đánh giá: - Tiêu chí:+ Hợp tác nhóm tích cực + Nêu ngĩa chung câu tục ngữ  Gắn bó với q hương tình cảm tự nhiên - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 3: Dựa theo ý khổ thơ Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp vật mà em yêu thích Trong đoạn văn, ý sử dụng từ đồng nghĩa Cá nhân chọn khổ thơ, dựa theo ý khổ thơ viết đoạn văn NT gọi bạn đọc Các bạn khác lắng nghe nhận xét bổ sung cho bạn Chọn đoạn văn viết hay chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: Dựa theo ý khổ thơ Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả vật sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa Đoạn văn câu mở đoạn, kết đoạn; câu văn hình ảnh, liên kết - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Đọc cho người thân nghe câu tục ngữ học hôm nay, đố người thân ý nghĩa chung câu tục ngữ Tìm thêm câu tục ngữ khác nói tình cảm gắn bó với quê hương - Đọc đoạn văn viết cho người thân nghe, nhờ người thân góp ý để viết lại đoạn văn cho hay TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP VỀ TẢ CẢNH I MỤC TIÊU - H nắm ý đoạn văn chọn đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu tập - Dựa vào dàn ý văn miêu tả mưa lập tiết trước , viết đoạn văn chi tiết hình ảnh hợp lý (BT 2).H giỏi biết hoàn chỉnh đoạn văn BT1 chuyển phần dàn ý thành đoạn văn miêu tả sinh động - Giáo dục H lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên say mê sáng tạo - NL: Phát triển lực ngôn ngữ, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Máy chiếu ghi sẵn nội dung đoạn văn tả mưa III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: * Khởi động: - Tổ chức cho lớp trò chơi Hộp thư lưu động ơn KT tiết trước - Nghe Giáo viên giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Bạn Quỳnh Liên làm văn tả quang cảnh sau mưa Bài văn đoạn chưa đoạn hoàn chỉnh Đọc đoạn chọn đoạn giúp bạn viết thêm vào chỗ dấu(…) để hồn chỉnh nội dung đoạn Chia sẻ với bạn viết - Nhóm lớn cho bạn nêu ý kiến thống nhận xét, chốt lại lời giải - Báo cáo với giáo * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:+ Xác định nội dung: Viết tiếp vào chỗ cho hoàn chỉnh đoạn văn miêu tả quang cảnh mưa, sau mưa + Đoạn văn viết hợp lí, tự nhiên… - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài tập 2: Chọn phần dàn ý văn tả mưa em vừa trình bày tiết trước, viết thành đoạn văn làm vào nháp Đánh giá cho - sửa - Nhóm trưởng gọi số bạn đọc đoạn văn miêu tả mưa, bạn nhận xét - Ban học tập tổ chức cho đại diện số nhóm đọc bài, nhóm khác nhận xét * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá : Biết chuyển phần dàn ý văn miêu tả mưa (đã lập tiết trước) thành đoạn văn miêu tả chân thực, tự nhiên + Đoạn văn thể quan sát riêng, lời văn chân thực, sinh động - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Đọc cho người thân nghe đoạn văn em viết lớp Tìm đọc số đoạn văn, văn miêu tả mưa ĐẠO ĐỨC : TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH I Mục tiêu : Biết trách nhiệm việc làm - Khi làm việc sai biết nhận sửa chữa - Biết định kiên định bảo vệ ý kiến - Khơng tán thành với hành vi trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác, … - NL: Phát triển lực nhận thức, NL giải vấn đề II Chuẩn bị : Tranh ảnh, thẻ màu II Hoạt động học: Khởi động Việc 1:Trưởng ban VN lên tổ chức cho bạn hát hát tập thể Việc 2: Chia sẻ: Các bạn thấy hát hay không? Để hát cất lên hay bạn phải nào? - Giáo viên dẫn dắt vào - Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) A HOẠT ĐỘNG BẢN: HĐ1 Tìm hiểu truyện: Chuyện bạn Đức: Việc 1: Đọc thầm lần câu chuyện câu hỏi 1; 2; SGK/ trang 6; Việc 2: Trao đổi với bạn, nhận xét, bổ sung cho Chia sẻ thêm: Bạn làm việc thể tinh thần, trách nhiệm thân? *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Đọc hiểu nội dung câu chuyện: Đức vơ ý đá bóng vào bà Doan Đức Hợp biết Nhưng lòng Đức tự thấy phải trách nhiệm hành động suy nghĩ tìm cách giải phù hợp * Rút ND cần ghi nhớ (sgk) - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: HĐ2 : Làm BT : BT1 : Những việc biểu người sống trách nhiệm : - Thảo luận nhóm, cử đại diện trình bày trước lớp ; nhóm khác nghe chất vấn, bổ sung - Kết luận : *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Thảo luận sơi nổi, xác định việc làm biểu người sống trách nhiệm; biết lập luận để bảo vệ ý kiến: + a,b,d,g biểu người sống trách nhiệm c,đ,e biểu người sống trách nhiệm - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời BT2 : Bày tỏ thái độ : - GV nêu ý kiến - HS bày tỏ thái độ cách giơ thẻ màu - Một số HS giải thích phản đối/ tán thành ý kiến *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Biết tán thành : a,đ Khơng tán thành : b,c,d ; giải thích - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- nhận xét lời C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG : Cùng bạn bè, người thân thực việc làm trách nhiệm ………………………………………………………………………………… Kĩ thuật: KỸ THUẬT 5: THÊU DẤU NHÂN ( T1) I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh biết cách thêu dấu nhân Kĩ năng: Thêu mũi thêu dấu nhân Các mũi thêu tương đối nhau; Thêu năm dấu nhân, đường thêu bị dúm Thái độ: Học sinh nghiêm túc, tự giác học Năng lực: Năng lực thực hành, lực thao tác với đồ dùng, lực giải vấn đề II ĐỒ DÙNG: Giáo viên: - Mẫu thêu dấu nhân - Hình hướng dẫn cách thêu Học sinh: - SGK, đồ dùng CKT III HOẠT ĐỘNG HỌC: - Lớp khởi động hát chơi trò chơi A HOẠT ĐỘNG BẢN Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu Quan sát mẫu thêu dấu nhân nhận xét về: + Đặc điểm đường thêu dấu nhân mặt phải mặt trái đường thêu? + Ưng dụng đường thêu dấu nhân? Việc 1: Chia sẻ Việc 2: Thống ý kiến báo cáo * Đánh giá: - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi- trả lời câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm đặc điểm đường thêu dấu nhân + HS nêu ứng dụng để trang trí thêu chữ sản phẩm mau mặc , + Mạnh dạn, tự tin trình bày Hoạt động 2: Hướng dẫn thao tác kĩ thuật Việc 1: Đọc nội dung mục II (SGK) kết hợp với quan sát tranh quy trình tìm bước thêu dấu nhân Việc 2: CTHĐ mời đại diện nhóm chia sẻ Việc 3: Báo cáo với giáo hỏi thầy điều chưa biết Quan sát giáo hướng dẫn lại thao tác * Đánh giá: - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi-nhận xét lời, ghi chép ngắn - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách thêu dấu nhân + Mạnh dạn trình bày trước lớp B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Tập thêu dấu nhân giấy nháp vải Chia sẻ cách thêu Việc 1: Nhóm trưởng điều hành cho bạn chia sẻ Việc 2: Báo cáo với giáo kết làm việc thành viên nhóm Đánh giá: - PP: Vấn đáp, tích hợp - KT: Nhận xét lời, thực hành - Tiêu chí đánh giá: + Hs thêu mũi thêu dấu nhân giấy kẻ ô ly + Các mũi thêu tương đối nhau;Thêu năm dấu nhân, đường thêu bị dúm + Thao tác nhanh, sử dụng dụng cụ kim an toàn C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Làm sản phẩm thêu dấu nhân để tặng cho bạn bè, người thân ********************************************* ÔN LUYỆN TV: LUYỆN ĐỌC HIỂU VÀ LTVC I Mục tiêu: Giúp H - Đọc hiểu truyện Bánh chưng, bánh giầy Biết chia sẻ hiểu biết tục lệ cổ truyền người Việt Nam.; Hiểu nghĩa sử dụng từ đồng nghĩa HS Làm BT 3ª,b,c; HSNK: Làm thêm BT 3d, - Rèn kĩ đọc-hiểu sử dụng từ đồng nghĩa - NL: Phát triển NL ngôn ngữ, NL hợp tác, giải vấn đề II Chuẩn bị: Tài liệu: Em tự ôn luyện TV trang 15 III Hoạt động dạy học: (Nhất trí hình thức học tài liệu) * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: đặt câu hỏi, tư vấn hướng dẫn,nhận xét lời Tiêu chí đánh giá : Đọc hiểu chuện Bánh chưng, bánh giầy; trả lời câu hỏi nội dung: a Vua Hùng muốn chọn người thay gánh vác việc nước, “người nối ngơi phải nối chí ta” b Lang Liêu chọn gạo nếp thơm lừng, trắng tinh, đậu xanh, thịt lợn, dong c Hai thứ bánh Lang Liêu chọn để cúng Trời, Đất, Tiên vương bánh hình tròn tượng trưng cho Trời, bánh hình vng tượng trưng cho Đất, thứ thịt mỡ, dưa hành, dong tượng trưng cho mng thú, cỏ mn lồi d Ý nghĩa câu chuyện: Giải thích tục lệ cổ truyền người Việt Nam BT5: Tìm từ đồng nghĩa, hiểu nghĩa từ: - gánh vác (đảm nhận công việc: gánh vác việc nước-> đảm đương - đùm bọc nhau:-> che chở BT6: Đặt câu với từ: óng ánh, lóng lánh ƠN LUYỆN TỐN: ƠN TẬP CÁC PHÉP TÍNH VỀ PHÂN SỐ I Mục tiêu: -Thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số, hỗn số; Giải toán liên quan đến phân số: HS lớp: Làm BT: 2,3;6 HSNK: Làm thêm BT vận dụng - Rèn kĩ thực phép tính giải tốn - GD học sinh tính tốn cẩn thận trình bày khoa học - NL: Phát triển lực tính tốn, tư , phân tích II Hoạt động học: ( Nhất trí hình thức học tài liệu) * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: đặt câu hỏi, tư vấn hướng dẫn,nhận xét lời Tiêu chí đánh giá : BT2 : Chuyển phân số thành phân số thập phân : 21 21 : = = ; 30 30 : 10 63 77 308 = = ; 700 100 250 1000 BT3 : Thực phép tính, nêu cách thực : 50 28 78 39 30 39 + = + = = + = + = ; 10 70 70 70 35 54 54 54 56 27 29 19 57 20 37 − = − = ; − = − = − = 63 63 63 8 24 24 24 BT6 : Viết số đo độ dài dạng hỗn số đơn vị mét : 9 m=3 m 10 10 19 19 m=2 m c 2m19cm = 2m + 100 100 a 3m9dm = 3m + BT vận dụng : Biết phân tích để giải tốn : 1 số cá mẹ mua kg Mẹ bạn Tí mua : x =2(kg) Đáp số : 2kg ************************************* Thứ sáu 9/9/2017 TỐN: ƠN TẬP VỀ GIẢI TỐN I MỤC TIÊU - Giúp H làm tập dạng tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số - Rèn H cách nhận dạng tốn giải nhanh, xác - Giáo dục H say mê học tốn - NL: Phát triển lực phân tích, tính toán giải vấn đề II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC BT cần làm: III HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - Tổ chức cho HS chơi Hộp thư lưu động ơn lí thuyết cách tìm số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số - Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Ơn tập dạng tốn bản: a) Bài tốn 1: Đọc nội dung tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng vào nháp Việc 1: - Nêu lại nội dung BT, phân tích tốn bạn: - Bài tốn cho biết gì? Bài tốn hỏi gì? - Bài tốn thuộc dạng tốn điển hình học lớp 4? Giải toán vào nháp Giải tốn - Nhóm trưởng huy động kq, hỏi bạn dạng toán bước giải dạng toán tìm hai số biết tổng tỉ số hai số b) Bài tốn Tương tự 1a  Nghe GV chốt bước giải hai dạng tốn * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm hai dạng toán “Tìm hai số biết tổng tỉ số hai số Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó” + Nêu bước giải hai dạng toán - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Đọc nội dung tóm tắt sơ đồ đoạn thẳng giải vào - Nhóm trưởng huy động kq, hỏi bạn dạng toán bước giải dạng tốn tìm hai số biết tổng tỉ số hai số * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Xác định dạng toán; nắm bước giải giải toán - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ với bạn dạng toán học bước giải HĐTT: SINH HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - Đánh giá hoạt động tuần 3, đề kế hoạch tuần - HS biết nhận mặt mạnh mặt chưa mạnh tuần để hướng phấn đấu tuần tới; ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ tiến - Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - Các ban: Điểm thi đua tuần - CTHĐTQ: Nhận xét tuần III CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC * Sinh hoạt văn nghệ: Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi * Sinh hoạt lớp: Nhận xét hoạt động tuần 03 - Đại diện ban nhận xét ưu khuyết điểm tuần - HĐTQ nhận xét chung mặt hoạt động lớp tham gia phát biểu ý kiến * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS biết ưu điểm tồn tuần +Tự tin phát huy tinh thần làm chủ tập thể - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập * Kế hoạch tuần - Tiếp tục trì nề nếp theo quy định trường,lớp - Giữ vệ sinh lớp học khu vực phân công - HĐTQ lớp cần tăng cường công tác kiểm tra ngày - Thực tốt "Đôi bạn tiến" để giúp đỡ tiến - Tập luyện văn nghệ tham gia “Vui Tết Trung thu” - Trang trí lớp học III HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng bạn thực tốt kế hoạch đề ... ; 30 30 : 10 63 77 30 8 = = ; 700 100 250 1000 BT3 : Thực phép tính, nêu cách thực : 50 28 78 39 30 39 + = + = = + = + = ; 10 70 70 70 35 54 54 54 56 27 29 19 57 20 37 − = − = ; − = − = − = 63. .. độ: Học sinh nghiêm túc, tự giác học Năng lực: Năng lực thực hành, lực thao tác với đồ dùng, lực giải vấn đề II ĐỒ DÙNG: Giáo viên: - Mẫu thêu dấu nhân - Hình hướng dẫn cách thêu Học sinh: -... bạn dạng toán học bước giải HĐTT: SINH HOẠT LỚP I MỤC TIÊU - Đánh giá hoạt động tuần 3, đề kế hoạch tuần - HS biết nhận mặt mạnh mặt chưa mạnh tuần để có hướng phấn đấu tuần tới; có
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô mai ,

Từ khóa liên quan