0

Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô hiệp

37 196 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:41

GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 TUẦN Thứ hai ngày 10 tháng năm 2018 LUYỆN TẬP TOÁN: I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn kĩ chuyển hỗn số thành phân số thực thành thạo phép tính cộng, trừ, nhân, chia hỗn số - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề *Các tập cần làm: Bài 1(2 ý đầu), 2(a, d), II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành Bài 1: Chuyển hỗn số thành phân số - Cá nhân tự làm vào vở: vµ - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Để chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển hỗn số thành phân số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS chuyển hỗn số vµ thành phân số + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn Bài 2: So sánh hỗn số - Cặp đôi trao đổi với cách làm làm vào vở: 9 vµ ; vµ 10 10 10 - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 ? Muốn so sánh hai hỗn, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách so sánh hai hỗn số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm hai cách so sánh hỗn số: so sánh phần nguyên hỗn số (3 9 vµ ); chuyển hốn số phân số thực so sánh hai phân số 10 10 + Thực hành so sánh hỗn số BT2 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; hợp tác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn Bài 3: Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển hỗn số thành phân số ta làm nào? ? Để thực tính cộng (trừ, nhân, chia) hai hỗn số ta làm nào? - Nhận xét chốt cách thực phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai hỗn số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách chuyển hỗn số thành phân số + Thực hành tính hỗn số số BT3 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực hợp tác - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp với bố mẹ cách chuyển hỗn số thành phân số thực hành tính số hỗn số Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 TẬP ĐỌC: LÒNG DÂN I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết đọc văn kịch: ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng (Trả lời câu hỏi 1, 2, 3) - Giáo dục HS hiểu lòng người dân Nam nói riêng nước nói chung - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu *HS lực: Biết đọc diễn cảm kịch theo vai, thể tính cách nhân vật II Chuẩn bị: Tranh minh hoạ tập đọc SGK, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: Luyện đọc: GV đọc mẫu toàn bài, nêu giọng đọc nhân vật Đọc tìm hiểu phần giải số từ ngữ chưa hiểu HS đọc nối tiếp đoạn Thi đọc trước lớp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Tìm hiểu bài: HS trao đổi nhóm, trả lời câu hỏi Ban học tập tổ chức cho lớp chia se GV nhận xét, bổ sung Rút nội dung *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung + Câu 1: Chú bị bọn giặc rượt đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 + Câu 2: Dì vội đưa cho áo khác để thay, cho bọn giặc không nhận ra, bảo ngồi xuống chõng vờ ăn cơm, làm chồng dì + Câu 3: HS thích chi tiết khác VD: Dì năm bình tỉnh nhận cán chồng, tên cai xẳng giọng, hỏi lại: Chồng chị à?, dì khẳng định: Dạ, chồng tui + Chốt ND bài: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Luyện đọc diễn cảm - Gọi nhóm em đọc nối tiếp đoan GV hướng dẫn đọc phân vài, giọng đọc nhân vật - Luyện đọc phân vai theo nhóm - Thi đọc trước lớp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc diễn cảm, thể giọng đọc nhân vật - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Các nhóm phân vai tập dựng lại đoạn kịch - Nói cho người thân biết lòng người dân Nam nói riêng nước nói chung thời kì đất nước bị bọn thực dân chiếm đóng Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA Đề bài: Kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước I.Mục tiêu: Giúp HS - HS kể câu chuyện (đã chứng kiến, tham gia biết qua quyền hình, phim ảnh hay dã nghe, đọc) người việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước - Biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện kể - Biết làm việc tốt góp phần xây dựng quê hương đất nước - HS biết kể chuyện biểu diễn tự tin, ngôn ngữ diễn đạt lưu lốt, thể giọng nói nhân vật II.Chuẩn bị: Bảng phụ III Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ điều hành lớp hát hát mà bạn yêu thích - Nghe GV giới thiệu mục tiêu học B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm hiểu đề - HS đọc đề ? Nội dung câu chuyện theo gợi ý đề gì? ? Thể loại khác so với thể loại kể chuyện trước? - GV gạch chân từ ngữ: việc làm tốt, xây dựng quê hương, đất nước - Gọi HS đọc gợi ý 1; lớp đọc thầm nêu việc làm mà chọn để kể cho lớp bạn nghe - GV nhắc thêm: Kể câu chuyện phải có: mở đầu, diễn biến, kết thúc nêu suy nghĩ em hành động người - Yêu cầu HS viết ý câu chuyện định kể giấy nháp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Tìm câu chuyện người việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước + Trình tự kể câu chuyện: Giới thiệu câu chuyện (Nêu tên câu chuyện, nêu tên nhân vật); kể diễn câu chuyện + Biết xếp việc thực thành câu chuyện - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn *Việc 2: Kể chuyện Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 - Nhóm trưởng điều khiển bạn dựa vào ý viết kể cho nghe câu chuyện - HS kể chuyện nhóm trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS thi kể trước lớp GV cung lớp nhận xét bình chọn người kể chuyện hay *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nội dung câu chuyện phù hợp với u cầu đề khơng, hay, hấp dẫn không? + Cách kể (giọng điệu cử chỉ) + Khả hiểu câu chuyện người kể - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, kể chuyện, tôn vinh HS *Việc 3: Nội dung, ý nghóa câu chuyện - Tự suy nghĩ, nêu nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Cá nhân chia sẻ nội dung, ý nghĩa câu chuyện nhóm - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại nội dung, ý nghĩa câu chuyện *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nắm ý nghĩa câu chuyện - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Kể lại câu chuyện cho người thân nghe Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 CHÍNH TẢ: (Nhớ - viết) THƯ GỬI CÁC HỌC SINH I.Mục tiêu: Giúp HS - Viết tả, trình bày hình thức đoạn văn xi - Chép vần tiếng hai dòng thơ vào mơ hình cấu tạo vần (BT2); biết cách đặt dấu âm - Giáo dục HS ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp - Rèn luyện kĩ tự học, hợp tác nhóm *HS lực: Nêu quy tắc đánh dấu tiếng II.Chuẩn bị: Bảng phụ kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu viết - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung viết + Nắm cách trình bày đoạn thư - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi *Việc 2: Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời B Hoạt động thực hành *Việc 1: Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 - Gọi 1HS đọc lại đoạn thư cần viết, lớp nhẩm thầm - HS nhớ lại đoạn thư viết vào GV theo dõi, uốn nắn cho học sinh viết chưa đẹp - GV đọc chậm - HS dò *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: 80 năm giời, trơng mong, cường quốc + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS *Việc 2: Làm tập Bài 2: Ghi lại phần vần tiếng hai dòng thơ - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hồn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp Bài 3: Chép phần vần tiếng vừa tìm vào mơ hình cấu tạo - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hồn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Mơ hình cấu tạo vần: Phần vần tất tiếng âm tiếng âm + Chép tiếng, vần vào mơ hình: Vần Tiếng Âm đệm Âm Âm cuối Em e m yêu yê u màu a u tím i m Hoa o a cà a hoa o a sim i m + Nêu quy tắc đánh dấu tiếng: Dấu đặt âm + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng - Tập viết lại chữ chưa hài lòng - Biết trình bày văn đẹp mắt, khoa học sáng tạo Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 ĐẠO ĐỨC: CĨ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (TIẾT 1) I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết trách nhiệm với việc làm Khi làm việc sai biết nhận sửa chữa - Biết định kiên định bảo vệ ý kiến - Học sinh biết tán thành hành vi không tán thành việc trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác - Phát triển lực giao tiếp, ứng xử lịch sự, tự tin; lực hợp tác; lực giải vấn đề *HS lực: Khơng tán thành với hành vi trốn tránh trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác II.Chuẩn bị: Tranh ảnh minh họa; thẻ màu (xanh, đỏ, vàng) III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động: - Ban học tập cho bạn chơi trò chơi yêu thích - Nghe GV giới thiệu 2.Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu truyện “Chuyện bạn Đức” - Gọi HS đọc câu chuyện “Chuyện bạn Đức” - Nhóm trưởng cho bạn đọc thầm lại câu chuyện thảo luận theo ND sau: ? Đức gây chuyện gì? Sau gây chuyện, Đức cảm thấy nào? ? Theo em, Đức nên giải việc cho tốt? Vì sao? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Nhận xét chốt lại: Đức vơ ý đá bóng vào bà Doan và Đức và Hợp biết Đức tự thấy phải trách nhiệm việc làm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Thấy rõ diễn biến việc tâm trạng Đức + Biết phân tích đưa định - Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *Việc 2: Ghi nhớ ? Qua câu chuyện Đức, rút điều cần ghi nhớ? - Một số HS nhắc lại ghi nhớ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc để thuộc nội dung ghi nhớ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Làm tập - Cặp đơi trao đổi với hồn thành tập - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Nhận xét chốt: a, b, d, g là biểu người sống trách nhiệm; c, đ, e là biểu người sống trách nhiệm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Xác định việc làm biểu người sống trách nhiệm khơng trách nhiệm + Biết suy nghĩ trước hành động, dám nhận lỗi, sửa lỗi, làm việc làm đến nơi đến chốn - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi; nhận xét lời *Việc 2: Bày tỏ thái độ - Nhóm trưởng cho bạn đọc thầm ý kiến, thảo luận, bày tỏ ý kiến - HĐTQ tổ chức cho bạn bày tỏ ý kiến cách đưa thẻ màu theo quy ước - Nhận xét chốt lại: Tán thành ý kiến a, đ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Biết tán thành ý kiến không tán thành ý kiến không + Giải thích lí tán thành, khơng tán thành - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi; nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Vận dụng vào thực tế sống - Kể cho bố mẹ nghe việc làm bạn lớp thể người trách nhiệm việc làm Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề *Các tập cần làm: Bài 1, 2, II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành Bài 1: Tính - Cá nhân tự làm vào câu a b - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Muốn nhân, chia hai phân số, bạn làm nào? ? Muốn nhân, chia hai hỗn số bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách nhân, chia hai phân số, hai hỗn số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách thực phép nhân hai phân số, nhân hai hỗn số + Vận dụng tính phân số hỗn số BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn Bài 2: Tìm x - Cặp đôi trao đổi với cách làm làm vào - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Muốn tìm số hạng chưa biết, bạn làm nào? ? Muốn tìm số bị trừ, bạn làm nào? ? Muốn tìm thừa số chưa biết, bạn làm nào? ? Muốn tìm số bị chia, bạn làm nào? - Nhận xét chốt quy tắc tìm số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia với phân số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm quy tắc tìm số hạng, số bị trừ, thừa số, số bị chia + Vận dụng tìm số hạng, SBT, thừa số, số bị chia với phân số + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học hợp tác; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 Bài 3: Viết số đo độ dài Cá nhân tự làm vào - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn ta làm nào? - Nhận xét chốt cách chuyển số đo từ đơn vị đơn vị lớn *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển từ hai đơn vị đo đơn vị đo lớn + HS chuyển số đo BT3 đơn vị đo lớn + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp với bố mẹ cách thực phép nhân hai phân số, nhân hai hỗn số, tìm thành phần chưa biết phép tính chuyển đổi hai đơn vị đo đơn vị đo lớn TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.Mục tiêu: Giúp HS - Tìm dấu hiệu báo mưa đến, từ ngữ tả tiếng mưa hạt mưa, tả cối, vật, bầu trời Mưa rào; từ nắm cách quan sát chọn lọc chi tiết văn miêu tả - Lập dàn ý văn miêu tả mưa - Giáo dục học sinh lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên say mê sáng tạo Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN - Rèn luyện kĩ quan sát, diễn đạt ngôn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: Năm học : 2018- 2019 - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm hình ảnh đẹp - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi với theo nội dung sau: + Đọc kĩ văn “Mưa rào” + Những dấu hiệu báo hiệu mưa đến? + Tìm từ ngữ tả tiếng mưa hạt ma từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc mưa? + Tìm từ ngữ tả cối, vật bầu trời sau trận mưa + Tác giả quan sát mưa giác quan nào? - Từng HS trình bày nối câu hỏi gợi ý - Nhận xét tuyên dương HS tìm hình ảnh đẹp, giải thích rõ lý *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu thêm cách quan sát chọn lọc chi tiết văn tả cảnh + Dấu hiệu báo mưa: Mây (nặng, đặc xịt, lổm ngổm đầy trời, ); gió (thổi giật, ) + Những từ ngữ tả tiếng mưa (Lúc đầu: lẹt đẹt, lách cách Về sau: mưa ù xống, rào rào, ); tả hạt mưa (Những giọt nước lăn xuống mái phên nứa tuôn ào; ) + Trong mưa (lá đào, na, sói vẫy tai run rẩy; ); Sau trận mưa (trời rạng dần; ) + Quan sát mưa thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Lập dàn ý - Yêu cầu HS nêu cấu tạo văn tả cảnh - Yêu cầu lập dàn miêu tả mưa *Hổ trợ : Gợi ý cảnh vật cần tả mưa, từ ngữ cần dùng - Theo dõi giúp đỡ HS chậm - HĐTQ tổ chức cho bạn nối tiếp trình bày dàn ý - Nhận xét bổ sung, hoàn chỉnh dàn ý cho văn tả cảnh mưa - Tuyên dương HS lập dàn ý tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Lập dàn ý sơ lược tả tả mưa Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 a) Mở bài: Giới thiệu thời điểm chuẩn bị xảy mưa b) Thân bài: Tả phần cảnh thay đổi cảnh theo thời gian + Trong mưa: Lúc đầu, mưa nào? Càng sau, mưa nào? Cảnh vật, cối mưa nào? + Sau trận mưa, cảnh vật nào? c) Kết (câu cuối): Cảm nghĩ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Dựa vào dàn ý tập viết lại thành văn tả mưa LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết sử dụng từ đồng nghĩa cách thích hợp (BT1); hiểu ý nghĩa chung số tục ngữ (BT2) - Dựa theo ý khổ thơ Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả vật sử dụng 1, từ đồng nghĩa (BT3) - GD HS yêu quý quê hương Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngơn ngữ *HS lực: Biết dùng nhiều từ đồng nghĩa đoạn văn theo BT3 II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm từ ngoặc đơn thích hợp với trống - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận làm vào VBT - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét chốt lại cách sử dụng từ đồng nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Chọn từ thích hợp ngoặc đơn để điền hồn chỉnh đoạn văn Tiêu chí HTT HT CHT 1.Điền từ vào ô trống Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 2: Chọn ý thích hợp ngoặc đơn để giải thích ý nghĩa chung câu tục ngữ - GV giải nghĩa từ cội (gốc) câu tục ngữ Lá rụng cội Ba câu ý nghĩa chung, yêu cầu HS phải chọn ý ba câu để giải thích cho ba câu tục ngữ - Cặp đôi trao đổi, thảo luận để chọn ý thích hợp giải thích ý nghĩa chung ba câu tục ngữ - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Gắn bó với q hương là tình cảm tự nhiên *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Biết thêm số thành ngữ, tục ngữ chung ý nghĩa: Nói tình cảm người Việt với đất nước, quê hương Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng *Việc 3: Viết đoạn văn miêu tả màu sắc đẹp vật mà em yêu thích - Cá nhân lựa chọn màu sắc “Sắc màu em yêu”, viết thêm màu sắc vật khác khơng đoạn thơ để viết thành đoạn văn sử dụng từ đồng nghĩa - Tiếp nối đọc đoạn văn trước lớp - GV nhận xét sửa sai, đánh giá tuyên dương làm tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải câu mở đoạn, câu kết đoạn + Tả cảnh theo thời điểm, đoạn văn phải sử dụng số từ đồng nghĩa - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại câu văn chưa hài lòng Ơn Tốn: ƠN LUYỆN TUẦN I MỤC TIÊU: - Bết đọc, viết, so sánh, thực phép tính cộng, trừ với phân số, hỗn số, chuyển đổi phân số thành phân số thập phân - Chuyển số đo hai tên đơn vị thành số đo tên đơn vị đo - Giải tốn dạng tìm hai số biết tổng tỉ số hai số * HS làm tập 1, 2, 3, 4, 5, 7, Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Ôn T Việt: Năm học : 2018- 2019 ÔN LUYỆN TUẦN I MỤC TIÊU: - Đọc hiểu truyện Bánh chưng, bánh giầy Biết chia sẻ hiểu biết tục lệ cổ truyền người Việt Nam - Đặt dấu vị trí viết - Hiểu nghĩa sử dụng từ đồng nghĩa - Viết đoạn văn tả cảnh * HS làm tập 3, 4, 5, 6, 7, Thứ sáu ngày 14 tháng năm 2018 ƠN TẬP VỀ GIẢI TỐN TỐN: I.Mục tiêu: Giúp HS - Làm tập dạng tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số - Rèn luyện kĩ giải tốn lời văn - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề *Bài tập cần làm: Bài Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Củng cố dạng tốn tìm số biết tổng tỉ số hai số - Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc tốn, phân tích, xác định dạng tốn; trao đổi cách giải giải vào bảng phụ - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn giải tốn dạng tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó, ta thực qua bước? - Chốt: + Bước 1: Vẽ sơ đồ ( Lập luận) + Bước : Tìm tổng số phần + Bước : Tìm số bé (hoặc số lớn) *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm bước giải dạng tốn Tìm số biết tổng và tỉ số hai số + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Việc 2: Củng cố dạng tốn tìm 2số biết hiệu tỉ số hai số - Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc tốn, phân tích, xác định dạng toán; trao đổi cách giải giải vào bảng phụ - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn giải tốn dạng tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số đó, ta thực qua bước? - Chốt: + Bước 1: Vẽ sơ đồ ( Lập luận) + Bước : Tìm hiệu số phần + Bước : Tìm số bé (hoặc số lớn) *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm bước giải dạng tốn Tìm số biết hiệu và tỉ số hai số + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn B Hoạt động thực hành: Bài 1: Giải toán Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 - Cá nhân tự đọc thầm toán, xác định dạng toán giải vào - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt cách giải dạng toán tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm bước giải hai dạng tốn Tìm số biết tổng (hiệu) và tỉ số hai số + Vận dụng giải hai tốn BT1 + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp với bố mẹ cách giải dạng tốn “Tìm hai số biết tổng (hiệu) tỉ số hai số TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.Mục tiêu: Giúp HS - HS nắm ý đoạn văn chọn đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu tập - Dựa vào dàn ý văn miêu tả mưa lập tiết trước, viết đoạn văn chi tiết hình ảnh hợp lý (BT2) - Giáo dục HS lòng yêu quý cảnh vật thiên nhiên say mê sáng tạo Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN - Rèn luyện kĩ quan sát, diễn đạt ngôn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: Năm học : 2018- 2019 - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Hoàn chỉnh đoạn văn - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi với nội dung đoạn - Chốt: - Cá nhân HS lựa chọn đoạn hoàn chỉnh nội dung đoạn - Từng HS trình bày đoạn văn hoàn chỉnh - Nhận xét sửa sai, khen ngợi HS biết hoàn chỉnh đoạn văn hợp lí, tự nhiên *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm nội dung đoạn: Đoạn 1: Giới thiệu mưa rào ào ạt tới tạnh Đoạn 2: Tả ánh nắng và các vật sau mưa Đoạn 3: Tả cối sau mưa Đoạn 4: Tả đường phố và người sau mưa + Biết hoàn chỉnh đoạn văn dựa theo nội dung đoạn - Phương pháp: Vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS *Việc 2: Chọn phần dàn ý văn miêu tả mưa em vừa trình bày tiết trước, viết thành đoạn văn - Yêu cầu đọc dàn ý văn miêu tả mưa *Hổ trợ: Dựa hiểu biết đoạn văn văn tả mưa bạn HS, em tập chuyển phần dàn ý văn tả mưa (đã lập tiết TLV trước) thành đoạn văn miêu tả chân thực, tự nhiên - Cá nhân viết đoạn văn vào - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - HĐTQ tổ chức cho bạn nối tiếp trình bày đoạn văn - Nhận xét bổ sung, tuyên dương làm tốt *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải câu mở đoạn, câu kết đoạn + Viết đoạn văn tả mưa cách chân thực, tự nhiên Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 - Phương pháp: Vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại câu văn chưa hài lòng - Tập viết thành văn hồn chỉnh tả mưa LỊCH SỬ: CUỘC PHẢN CƠNG KINH THÀNH HUẾ I.Mục tiêu: Giúp HS: - Kể lại số kiện phản công kinh thành Huế Biết tên số người lãnh đạo khởi nghĩa lớn phong trào Cần vương - Nêu tên số đường phố, trường học, liên đội thiếu niên tiền phong địa phương mang tên nhân vật nói Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 - GDHS u thích mơn lịch sử - Rèn luyện lực tự học, hợp tác *ND đ/c: Không yêu cầu tường thuật kể lại số kiện phản cơng kinh thành Huế *HS lực: Phân biệt điểm khác phái chủ chiến phái chủ hòa II.Chuẩn bị: Lược đồ kinh thành Huế; đồ hành VN; phiếu học tập III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát hát u thích - GV giới thiệu học A Hoạt động thực hành *HĐ1: Bối cảnh lịch sử nước ta sau triều Nguyển kí hiệp ước Pa-tơ-nốt: - Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin SGK trao đổi với nhau: ? Phân biệt khác phái chủ chiến phái chủ hòa ? Tơn Thất Thuyết làm để chuẩn bị chống Pháp? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV nhận xét chốt: Tôn Thất Thuyết lập cứ miền rừng núi, tổ chức các đội nghĩa quân ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh Pháp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm khác hai phái: Phái chủ hòa chủ trương thương thuyết với Pháp; Phái chủ chiến chủ trương nhân dân tiếp tục chiến đấu chống Pháp, giành lại độc lập + Những việc làm Tôn Thất Thuyết: cho lập miền rừng núi, tổ chức đội nghĩa quân ngày đêm luyện tập, sẵn sàng đánh Pháp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn *HĐ2: Cuộc phản công kinh thành Huế: - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành thảo luận theo ND sau, thư kí viết kết thảo luận vào phiếu học tập: ? Cuộc phản công diễn nào? Do lãnh đạo? ? Tôn Thất Thuyết làm chuẩn bị chống Pháp? Cuộc phản cơng diễn nào? ? Vì phản cơng kinh thành Huế thất bại? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: Nhận xét chốt: Diễn biến và ý nghĩa phản công kinh thành Huế *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Kể số kiện: + Đêm mồng 5/7/1885, phái chủ chiến huy Tôn Thất Thuyết chủ động công quân Pháp kinh thành Huế + Trước mạnh giặc, nghĩa quân phải rút lui lên vùng rừng núi Quảng Trị - Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ3: Phong trào Cần Vương: Năm học : 2018- 2019 - Việc 1: GV yêu cầu HS đọc thầm thông tin SGK TLCH: ? Sau phản công thất bại Tôn Thất Thuyết định mới? ? Chiếu Cần Vương tác dụng gì? - Việc 2: GV KL: Cuộc phản công thất bại, Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên vùng rừng núi Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến Tại ông lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi chiếu Cần Vương kêu gọi ND đứng Điều này thể lòng yêu nước phận quan lại triều đình Nguyễn, khích lệ nhân dân đấu tranh chống Pháp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Quyết định Tơn Thất Thuyết: Đưa vua Hàm Nghi lên vùng rừng núi Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến Lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh Pháp + Tác dụng chiếu Cần Vương: Khích lệ nhân dân đấu tranh chống Pháp - Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - HS nhắc lại nội dung cần ghi nhớ - Tìm hiểu tên số đường, trường học địa phương mang tên nhân vật lịch sử: Phan Đình Phùng, Hàm Nghi, Phạm Bành - Đinh Công Tráng, HĐTT: SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu: Giúp HS: - HS biết đánh giá, nhận xét hoạt động ban - HS nắm bắt công việc tiếp nối - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hồn thành tốt cơng việc giao Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động Năm học : 2018- 2019 - Ban văn nghệ điều hành lớp hát tập thể - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đánh giá hoạt động lớp tuần qua: - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban làm việc - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban tuần qua + Những công việc làm được: + Những công việc chưa làm được: + Đề biện pháp để khắc phục việc chưa làm được: - Chủ tịch Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt, tích cực tuần qua - Mời TPTL lên chia sẻ, sơ kết phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng đại hội” *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu việc làm tốt ban + Các ban nêu số việc làm chưa hướng khắc phục + Tuyên dương cá nhân, nhóm làm việc tích cực, đạt hiệu tốt - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Thang đo dạng số, trình bày miệng, tơn vinh HS *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban lên phổ biến kế hoạch hoạt động ban tuần tới: - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành: Tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng đại hội” - Mời TPTL lên chia sẻ, động viên đội viên ban tham gia tích cực vào phong trào vừa phát động, thi đua lập nhiều thành tích mừng đại hội *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu kế hoạch hoạt động ban + Chủ tịch Hội đồng tự quản lên phát động phong trào thi đua: chăm học hành, hợp tác tích cực với bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 C Hoạt động ứng dụng: - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt bạn lớp thực tuần vừa Người soạn: Võ Thị Hiệp ... điều học vào thực tế để chuyển đổi, tính tốn - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 - Rèn luyện lực hợp tác, tự học. .. hai số * HS làm tập 1, 2, 3, 4, 5, 7, Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Ôn T Việt: Năm học : 2018- 2019 ÔN LUYỆN TUẦN I MỤC TIÊU: - Đọc hiểu truyện Bánh chưng, bánh giầy Biết chia sẻ hiểu... hành: Bài 1: Giải toán Người soạn: Võ Thị Hiệp GIÁO ÁN TUẦN Năm học : 2018- 2019 - Cá nhân tự đọc thầm toán, xác định dạng toán giải vào - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án cô hiệp , , C. Hoạt đợng ứng dụng:, - Nhận xét và chốt lại: Đức vơ ý đá quả bóng vào bà Doan và chỉ có Đức và Hợp biết. Đức tự thấy phải có trách nhiệm về việc làm của mình., C. Hoạt động ứng dụng:, A. Hoạt đợng cơ bản

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm