0

TUẦN 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –nguyễn thị hoa phượng (5c)

24 318 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:48

Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 TUẦN Thứ hai ngày 10 tháng năm 2018 Buổi sáng BÀI 8: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC TOÁN: I.Mục tiêu: -Giúp HS cộng, trừ ,nhân ,chia hai phân số Tìm thành phần chưa biết phép tính Chuyển số đo tên đơn vị hỗn số với tên đơn vị đo - Rèn kĩ thực hành nhanh, thành thạo - GD thái độ tích cực thực hành - Phát triển cho HS lực giải vấn đề, suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: hình vẽ bìa HS: ô li làm BT III Điều chỉnh hoạt động học: theo tài liệu IV Điiều chỉnh hoạt động học: Điều chỉnh HĐ5 cá nhân chuyển thành nhóm lớn +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ Đố bạn” : Củng cố,khắc sâu kiến thức hỗn số, cách chuyển đổi hỗn số *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhìn vào phiếu nêu nhanh kết - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời +/ HĐ 1,2: Củng cố, khắc sâu cách chuyển phân số thành phân số thập phân, chuyển hỗn số thành phân số *Đánh giá: - Tiêu chí: HS chuyễn hỗn số phân số tính,tìm thành phần chưa biết trường hợp - Phương pháp: vấn đáp, viết - Kĩ thuật: nhận xét lời,viết nhận nhận xét(GV) +/ HĐ 3,4: Củng cố kiến thức cách chuyển đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị thành số đo hỗn số với tên vị đo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS chuyển đơn vị đo hỗn số,vận dụng vào giải giải - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 + HĐ 5:Chọn câu trả lời *Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết thảo luận tìm đáp án cho tập: 1400m 2, giải thích - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh;nhận xét lời V Dự kiến hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Tuấn, Cường….).Giúp em nắm cách thực chuyển đổi phân số, hỗn số Câu hỏi gợi mở: 1.Để chuyển phân phân số thành phân số thập phân ta chu ý điều gì? Nêu cách chuyển đổi hỗn số thành phân số +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn bố mẹ, người thân - TIẾNG VIỆT: BÀI 3A: TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T1) I.Mục tiêu: - Đọc, hiểu bài: Lòng dân (phần 1) - Rèn HS đọc văn kịch, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch - GD em ln hiểu trân trọng lòng người dân Nam cách mạng, đất nước - Giúp học sinh phát triển lực đọc, hiểu II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Máy chiếu, phiếu HT HS: SHDH III Điếu chỉnh NDDH: không IV Điều chỉnh hoạt động học: phù hợp với vùng miền: Không +/ HĐ khởi động: Củng cố cho học sinh cách đọc thơ • Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc thuộc 2-3 khổ mà HS thích, đọc thể giọng nhẹ nhàng - PP: Quan sát Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Kĩ thuật: Thang đo +/HĐ 1,2,3,4 • Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc tốc độ trôi chảy, biết giọng đọc thể tốt giọng đọc nhân vật bài.: Lòng dân (phần 1) - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh, nhận xét lời, tôn vinh học tập + HĐ 5:Thảo luận trả lời câu hỏi Câu 1: Chú cán gặp chuyện nguy hiểm là: Chú bị bọn giặc đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm Câu 2: Dì Năm nghĩ cách để cứu là: Đưa cho áo khốc để thay cho bọn giặc khơng nhận bảo giả vờ ngồi ăn cơm làm chồng dì Câu 3: HS chọn nối được: a-3; b-1; c-2 Câu 4: HS tự chọn chi tiết để trả lời.VD: Chồng chị à? Dạ chồng tui • Đánh giá: - Tiêu chí: HS thảo luận trả lời yêu cầu câu hỏi - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời +HĐ 6: Phân vai đọc đoạn kịch V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: (Đạt, Cường ….).Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu bài: Lòng dân (phần 1) Câu hỏi gợi mở: 1.Để đọc vai nhân vật em cần đọc nào? - Hướng dẫn em cách đọc theo vai.Giọng đọc vai +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn đọc chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc vừa học cho người thân nghe - Buổi chiều TIẾNG VIỆT: BÀI 3A : TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T2) I.Mục tiêu: - Mở rộng vốn từ Nhân dân - Rèn kĩ thực hành làm tập nhanh - GD thái độ giữ gìn phẩm chất người Việt Nam Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Giúp HS phát triển lực hợp tác II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV : Thẻ chữ III Điều nội dung dạy học: theo tài liệu IV.Điều chỉnh hoạt động học: theo logo * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi TC khởi động tiết học Thi xếp nhanh từ nhóm thích hợp *Đánh giá: - Tiêu chí: HS xếp từ vào nhóm, nhanh, giải thích - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; nhận xét lời Đọc truyện sau trả lời câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc trả lời câu hỏi Viết từ bắt đầu tiến đồng( có nghĩa “cùng”), đặt câu có từ vừa tìm - Phương pháp: Quan sát; viết - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh; Viết nhận xét(GV) V Dự kiến hỗ trợ cho HS: - Tiếp cận em tiếp thu chậm để gợi ý cho em đặt câu B Hoạt động ứng dụng: - Em đặt thêm câu khác với từ em tìm - KHOA HỌC: NAM VÀ NỮ (TIẾT 2) I Mục tiêu: - Giúp HS vận dụng kiến thức vào thực hành làm tập - Rèn kĩ thực hành xử lí số tình thực tế qua tình rút học - GD em có ý thức tơn trọng bạn giới khác giới,không phân biệt nam nữ - Rèn luyện kĩ hợp tác, tự giải vấn đề học tập II Chuẩn bị: GV:Một số tình để nhóm đóng vai HS: Tài liệu HDH Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 III.Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV.Điều chỉnh hoạt động học: theo logo HĐ thực hành: +HĐ 1: Trò chơi: Đồng ý hay không đồng ý * Đánh giá: - Tiêu chí: HS xác định câu nên đồng ý giải thích câu khơng đồng ý - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép nhanh;nhận xét lời +HĐ 2:Đóng vai: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm nội dung tình đưa cách giải tình huống, thể nét mặt cử thái độvà thính cách phù hợp tình đưa - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép nhanh;nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh rụt rè ( Linh, Oanh, ….) hướng dẫn động viên em mạnh dạn trình bày VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Viết lại bài: Thư gửi học sinh người thân - Thứ ba ngày 11 tháng năm 2018 Buổi chiều TỐN: BÀI 9: ƠN TẬP VỀ GIẢI TỐN I.Mục tiêu: - Giúp HS biết tìm hai số biết tổng tỉ số hai số đó.Tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số - HS có kĩ vẽ sơ đồ, tính tốn nhanh - GD em tính cẩn thận vẽ sơ đồ, làm - Giúp em phát triển lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu BT HS: SHDH, ghi toán III.Điếu chỉnh NDDH IV Điều chỉnh hoạt động học : theo lôgô Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 +/ HĐ : Trò chơi : ‘‘Đố tìm hai số’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức tổng (hiệu) tỉ số hai số * Đánh giá: - Tiêu chí: HS đưa tổng hai số hiệu số, trả lời nhanh kết nhóm bạn đưa - Phương pháp: quan sát - Kĩ thuật: ghi chép nhanh +/ HĐ 2- HĐTH: Hỗ trợ em củng cố lại cách giải dạng toán tổng ( hiệu) tỉ số hai số * Đánh giá: - Tiêu chí: HSdựa tốn sơ đồ để lập phép tính giải - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời +/ HĐ 3,4 – HĐTH : Giúp cho em khắc sâu cách giải dạng toán tổng (hiệu) tỉ số hai số * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc nắm yêu cầu toán giải toán dạng tổng hiệu (chú ý kĩ HS vẽ sơ đồ) - Phương pháp: viết - Kĩ thuật: viết nhận xét (bằng kí hiệu) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Tuấn, Thắng….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm dạng toán tổng (hiệu) tỉ số hai số Câu hỏi gợi mở: Yc học sinh nhắc lại bước giải dạng toán tổng (hiệu) tỉ số hai số +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em thực HĐ ứng dụng bố mẹ, anh chị - TIẾNG VIỆT: BÀI 3A: TẤM LÒNG NGƯỜI DÂN (T3) I.Mục tiêu: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Nghe, viết đoạn văn bài: Thư gửi học sinh Viết phần vần tiếng, đánh dấu vị trí - Rèn kĩ viết quy trình, đẹp chữ viết mềm mại - GD thái độ tự giác luyện chữ, viết cẩn thận - Phát triển lực viết II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Đoạn viết HS: Tiếng Việt III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh Hoạt động học: Theo logo +/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mải +/ HĐ 3: Học sinh viết Trình đẹp khoa học bài: Thư gửi học sinh * Đánh giá: - Tiêu chí: HS nghe viết tả,hồn thành tốc độ theo yêu cầu - Phương pháp: viết - Kĩ thuật;viết nhận xét (GV) +/HĐ 4- HĐTH: Giúp hs viết phần vần tiếng đặt vị trí dấu * Đánh giá: - Tiêu chí: HS xác phần vần tiếng, viết vào mơ hình, nêu cách viết dấu - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh chữ viết hạn chế, hay sai tả: ( Oanh,Tuấn,Đạt….): Tiếp cận, hướng dẫn em viết từ khó Trình bày viết khoa học Chữ viết nét VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Viết lại bài: Thư gửi học sinh người thân - TIẾNG VIỆT: BÀI 3B: GÓP PHẦN BẢN VỆ QUÊ HƯƠNG (T1) I.Mục tiêu: - Đọc, hiểu bài: Lòng dân (phần 2) - Rèn HS thay đổi linh hoạt giọng đọc, phù hợp với tình căng thẳng đầy kịch tính kịch - GD em học tập tính nhanh trí lanh lợi hoạt động - Giúp học sinh phát triển lực đọc, hiểu Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu BT HS: SHDH, ghi toán III.Điếu chỉnh NDDH IV Điều chỉnh hoạt động học : theo lôgô +/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mái trước vào tiết học +/ HĐ 1,2,3,4 - HĐCB: Hỗ trợ giúp em đọc hiểu : Lòng dân (phần 2) * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc vai, thể giọng đọc nhân vật, nhấn giọng vào từ thể thái độ nhân vật - Phương pháp:Quan sát - Kĩ thuật : ghi chép nhanh +/ HĐ : Thảo luận,trả lời câu hỏi Câu 1:An làm cho bọn giặc mừng hụt:Khi giặc hỏi An trả lời làm bọn chúng hí hửng tưởng An sợ nên khai thật, không ngờ An thong minh làm chúng hụt hửng Câu 2:Chi tiết cho thấy rõ ưng xử thơng minh dì Năm: Đọc to tên tuổi chồng bố chồng để cán nói theo cho Câu 3: Vở kịch đặt tên long dân vì: Vở kịch thể lòng người dân cách mạng Người dân tin yêu cách mạng Sẵn sang xã than để bảo vệ cán cách mạng Lòng dân chỗ dựa vững cách mạng • Đánh giá: - Tiêu chí: HS thảo luận trả lời yêu cầu câu hỏi - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời +/ HĐ : Phân vai đọc đoạn kịch • Đánh giá: - Tiêu chí: HS nắm vai để thể giọng nhân vật - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: ghi chép nhanh V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh đọc hiểu nội dung hạn chế: ( Tuấn, Cường ): Tiếp cận, hướng dẫn đọc từ khó Hiểu nội dung : Lòng dân (phần 2) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Đọc cho người thân nghe Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy TOÁN : Năm học 2018- 2019 - Sáng thứ tư ngày 12 tháng năm 2018 Buổi sáng BÀI 10 ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ THUẬN (T1) I.Mục tiêu: - Giúp HS nhận dạng hai đại lượng tỉ lệ thuận - Giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ hai cách : Rút đơn vị Tìm tỉ số - GD em tính tích cực tự giác tìm hiểu kiến thức - Phát triển lực tư cho em II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Giấy trong, Phiếu HT HS: Bút viết bảng III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ : Trò chơi : ‘‘Cùng gấp lên số lần’’ khởi động tiết học * Đánh giá : - Tiêu chí: HS đội nêu kết gấp lên số lần mà đội bạn đưa số lần gấp, yêu cầu HS nêu nhanh - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: ghi chép nhanh +/ HĐ 2,3 – HĐCB : Giúp học sinh làm quen với dạng toán tỉ lệ Nắm hai đại lượng tỉ lệ thuận * Đánh giá : - Tiêu chí: HS nhận biết hai đại lượng, gọi hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau( đại lượng tăng đại lượng tăng) - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời + HĐ 4: HD cách giải toán dạng tỉ lệ thuận * Đánh giá : - Tiêu chí: HS biết cách giải tốn hai đại lượng tỉ lệ thuận với cách(nêu được) - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời + HĐ 5: Vận dụng * Đánh giá : Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Tiêu chí: HS vận dụng cách giải giải toán hai đại lượng tỉ lệ thuận với bằn cách - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn;nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Long,Tuấn,Oanh….) Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm dạng toán tỉ lệ thuận Đặc biệt nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị - TIẾNG VIỆT: BÀI 3B: GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG (T2) I.Mục tiêu: -Lập dàn y văn tả mưa - Rèn kĩ chọn từ ngữ miêu tả vật cảnh phù hợp - GD em u thích cảnh vật xung quanh có cảm xúc để tả văn tốt - Phát triển lực vận dụng kiến thức kĩ tạo lập văn II Chuẩn bị ĐD DH: GV+ HS : SHDH ; HS : BTTV III.Điều chỉnh nội dung học : không IV Điều chỉnh hoạt động học: Theo logo sách HD +/ HĐ khởi động: Khắc sâu bố cục văn tả cảnh học +/HĐ - HĐTH: Học sinh nắm bố cục văn tả cảnh mưa • Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc mưa rào thảo luận trả lời yêu cầu câu hỏi, nêu cấu tạo văn tả mưa - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời +/HĐ : Lập dàn • Đánh giá: - Tiêu chí: HS lập dàn ý cho văn tả mưa quan sát được.Chọn từ ngữ hay, phù hợp - Phương pháp: Viết(GV) - Kĩ thuật:viết nhận xét V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm bố cục văn tả cảnh vận dụng để lập dàn y cho văn tả mưa Câu hỏi gợi mở: Nêu bố cục văn tả cảnh? (Yc nêu chi tiết phần một) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Viết văn tả cảnh mưa mà em quan sát VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ người thân phần lập dàn y tả mưa em viết - Tiếng việt: BÀI 3B : GÓP PHẦN XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG (T3) I.Mục tiêu: - HS kể việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước - Rèn kĩ kể ngắn gọn, có sử dụng cử điệu - GD em học tập gương câu chuyện - Phát triển cho en lực nói II Chuẩn bị ĐD DH: GV:Một số câu chuyện việc làm góp phần xd quê hương, đất nước HS: Sưu tầm câu chuyện việc làm tốt cho việc xây dựng quê hương, đất nước III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ khởi động: Giúp học sinh có tinh thần thoải mái + HĐ : Nắm lại điều lưu ý kể việc làm tốt +/ HĐ - HĐTH: Kể câu chuyện việc làm tốt góp phần xây dựng quê hương, đất nước * Đánh giá : - Tiêu chí: HS kể chủ đề, câu chuyện có ý nghĩa,nêu lên cảm nghĩ qua câu chuyện - Phương pháp: Quan sát; viết - Kĩ thuật: ghi chép nhanh, viết nhận xét(viết kí hiệu) V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn em nắm nội dung câu chuyện, bước đầu kể câu chuyện mà biết nắm y nghĩa câu chuyện Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Câu hỏi gợi mở: Em làm việc làm ? Em góp phần để xây dựng quê hương +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm kể câu chuyện cách tốt nhất, biểu cảm Vi Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Kể lại câu chuyện vừa học cho người thân nghe - ĐẠO ĐỨC CĨ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH ( T1) I.Mục tiêu: -Giúp HS biết có trách nhiệm việc làm mình.Khi làm việc sai biết nhận lỗi sữa chữa - Bước đầu có kĩ biết định kiên định bảo vệ y kiến - GD thái độ không nên trốn tránh trách nhiệm, đỗ lỗi cho người khác, biết tự nhận lỗi sửa lỗi - Phát triển lực vận dụng kiến thức thực hành vi II Chuẩn bị ĐD DH: GV : Phiếu HT BT1,2 HS : Sách Đạo đức III Hoạt động học * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN 1.Tìm hiểu truyện: Chuyện bạn Đức Việc 1: Em đọc tìm hiểu câu chuyện Việc 2: Em bạn thảo luận nội dung câu chuyện câu hỏi gợi y Đức gây chuyện gì? Sau gây chuyện Đức có cảm nhận gì? Theo em Đức nên giải nào? Việc 3: NT yêu cầu bạn nêu y kiến Bạn khác lắng nghe, nhận xét bổ sung Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ 2.Đọc thơng tin trả lời câu hỏi Việc 1: Đọc thông tin tự trả lời câu hỏi Việc 2: Em bạn chia sẻ Việc 3: NT yêu cầu bạn chia sẻ CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp, nhận xét * Đánh giá: - Tiêu chí: HS biết diễn biến câu chuyện tâm trạng Đức; biết phân tích , đưa định đúng.Rút ghi nhớ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời Bài tập 1,2 CTHĐTQ tổ chức cho bạn xử ly tình theo cách hiểu sau thống ghi vào phiếu - GV cho chia trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: HS xác định việc làm biểu người sống có trách nhiệm khơng có trách nhiệm - Phương pháp:Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh;nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh đọc châm ( Tuấn, Long,Thắng,Oanh….): Tiếp cận, hướng dẫn em cố gắng lắng nghe bạn đọc chuyện để hiểu nội dung HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nói cảm nhận học cho người thân - - Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 HĐNGLL : LỄ HỘI QUÊ EM TÌM HIỂU VỀ HỊ KHOAN LỆ THỦY I Mục tiêu: - Giúp HS nắm lễ hội quê hương Lệ Thủy,Quảng Bình.Hiểu ý nghĩa lễ hội Biết điệu Lệ Thủy - Rèn kĩ nhớ tên điệu Lệ Thủy - Có ý thức gìn giữ nét đẹp truyền thống quê hương - Giúpcho em phát triển lực tìm hiểu xã hội II II.Chuẩn bị: Tranh ảnh lễ hội địa phương III Hoạt động học: 1.HĐ1: Tổ chức trò chơi Việc : Cả lớp lắng nghe cô giáo phổ biến luật chơi Việc : Các nhóm viết tên lễ hội q hương mà nhóm biết Việc : CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ sau trò chơi GV chia thêm để HS nắm số lễ hội( đua thuyền song Kiến Giang; Lễ hội cầu mùa Bảo Ninh; Lễ hội đập trống tộc người Ma công(xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch) HĐ2: Tìm hiểu Lệ Thủy Việc : Các nhóm trao đổi kể tên điệu Lệ Thủy mà biết Việc : Viết tên điệu phiếu Việc : Nhóm trưởng cử bạn chia sẻ trước lớp CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn HĐ3 : Cho HS nghe hát số điệu Lệ Thủy Việc : HS nghe Việc : Cho HS xác định tên điệu Việc : GV chia Hoạt động kết thúc tiết học IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em nhà bố mẹ, anh chị tập hát - Thứ năm ngày 13 tháng năm 2018 Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Buổi sáng Tốn: BÀI 10 ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI BÀI TOÁN TỈ LỆ THUẬN (T2) I.Mục tiêu: - Em biết: Giải toán tỉ lệ thuận theo hai cách - Rèn kĩ xác định dạng toán viết tóm tắt nhanh, giải thành thạo cách - GD em tính tự giác, ham thích tìm hiểu môn học - Giúp phát triển lực suy luận toán học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHDH ; HS: Vở ô li III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ khởi động: Trò chơi: “ chọn hoa” : Củng cố,khắc sâu kiến thức cách giải toán tỉ lệ thuận * Đánh giá : - Tiêu chí: HS chọn hoa thực yêu cầu hoa - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn +/ HĐ 1,2,3 - HĐTH: Hỗ trợ, hướng dẫn em vận dụng giải toán tỉ lệ thuận * Đánh giá : - Tiêu chí: HS tóm tắt dựa vào tóm tắt để giải b tốn1 theo2 cáh, 2,3 theo cách phù hợp nhanh cách - Phương pháp: vấn đáp; viết - Kĩ thuật: nhận xét lời; viết nhận xét(GV viết kí hiệu) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: (Tuấn, Cường….).Giúp em nắm vận dụng để giải toán tỉ lệ thuận Câu hỏi gợi mở: 1.Để giải toán tỉ lệ thuận em thực qua bước?Em áo dụng dạng tốn mà học? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hỗ trợ them cho bạn châm nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn bố mẹ, người thân - TIẾNG VIỆT: BÀI 3C: CẢNH VẬT SAU CON MƯA ? (T1) Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 I.Mục tiêu: - Tìm nghĩa chung câu tục ngữ có nghĩa giống - Biết lựa chọn để sử dụng từ đồng nghĩa thích hợp với câu văn, đoạn văn - GD em có ý thức tìm tòi suy nghĩ để viết đoạn văn hay - Giúp em phát triển lực viết trình bày II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Bảng nhóm HS: BTGK III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ khởi động: Giúp học sinh củng cố lại từ đồng nghĩa +/ HĐ - HĐTH: Giúp học sinh sử dụng từ đồng nghĩa phù hợp câu văn đoạn văn * Đánh giá : - Tiêu chí: HS chọn từ đồng nghĩ thích hợp để điền vào chỗ chấm phù hợp, giải thích chọn từ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật:nhận xét lời +/ HĐ * Đánh giá : - Tiêu chí: HS chọn ý( b)để giả nghĩa chung cho câu tục ngữ - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn;nhận xét lời +/ HĐ * Đánh giá : - Tiêu chí: HS viết đoạn văn theo yêu cầu, chọn từ đồng nghĩa - Phương pháp: viết - Kĩ thuật: viết lời nhận xét V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn em hoàn chỉnh đoạn văn viết đoạn văn ngắn có sử dụng từ đồng nghĩa Câu hỏi gợi mở: 1.Khi sử dụng từ đồng nghĩa em cần y điều ? +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Em viết đoạn văn ngắn tả cảnh buổi ngày có sử dụng từ đồng nghĩa VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Hướng dẫn em thực phần ứng dụng bố mẹ, anh chị mình: Chia sẻ người thân từ đồng nghĩa - Tiếng việt: BÀI 3C : CẢNH VẬT SAU CƠN MƯA (T2) I.Mục tiêu: -Viết đoạn văn tả cảnh sau mưa - Rèn kĩ viết bước đầu có hình ảnh , có cảm xúc - GD em thái độ tích cực thực hành viết - Giúp hs phát triển lực viết, trình bày II Chuẩn bị ĐD DH: III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ khởi động: Khắc sâu kiến thức bố cục văn tả cảnh +/ HĐ : * Đánh giá : - Tiêu chí: HS biết chọn đoạn viết thêm để hoàn chỉnh đoạn văn, em biết chọn từ ngữ phù hợp cho đoạn chọn - Phương pháp: viết - Kĩ thuật: viết lời nhận xét +/ HĐ Vận dụng kiến thức để viết đoạn văn tả cảnh sau mưa * Đánh giá : - Tiêu chí: HS dựa vào dàn ý tiết trước để viết đoạn văn tả mưa, trình bày cho bạn nhóm nghe.Diễn đạt câu rõ ý, có hình ảnh - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép nhanh;nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em vận dụng tốt kiến thức học để viết đoạn văn tả cảnh vật sau mưa Câu hỏi gợi mở: 1.Sau mưa quang cảnh bầu trời, cảnh vật xung quanh ? Những hoạt động người diễn sau mưa ? IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị - Khoa học: BÀI 3: CÁC GIAI ĐOẠN CỦA CUỘC ĐỜI (T1) I Mục tiêu Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Trình bày thay đổi sinh học xã hội giai đoạn phát triển khác người - Nhận cần thiết phải thay đổi số quan niệm xã hội nam nữ - Có ý thức tôn trọng bạn giới khác giới, không phân biệt bạn nam, bạn nữ -Rèn luyện kĩ việc cá nhân, làm nhóm đơi nhóm lớn II Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN - HĐTQ gọi 2-3 bạn nhắc lại kiến thức học khác biệt nam nữ đặc điểm sinh học - HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp * Hình thành kiến thức: 1.Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh, đúng” Việc 1: Cá nhân đọc nội dung sách HDH trang 14, 15, 16, 17 Việc 2: Cùng với bạn thảo luận để điền vào ô trống thông tin cho phù hợp Việc 3: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống đáp án Việc 4: Thư kí tổng hợp ý kiến bạn báo cáo với cô giáo Đọc trả lời: Việc 1: Cá nhân đọc nội dung HDH trang 17 nghiên cứu trả lời câu hỏi: - Có thể chia đời người thành giai đoạn lớn? Nêu đặc điểm bật giai đoạn - Em vào giai đoạn đời? Việc 2: Em bạn chia sẻ câu trả lời Việc 3: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống báo cáo với cô giáo * CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ báo cáo với cô giáo kết việc em làm * CTHĐTQ chia sẻ mục tiêu học Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu - Trả lời câu hỏi: Các bạn làm để đạt mục tiêu đó? - Buổi chiều tn 2( VỞ EM TỰ ƠN LUYỆN TỐN) ƠLTốn: I.Mục tiêu: - Giúp học sinh chuyển đổi phân số thành phân số thập phân Đọc, viết hỗn số Thực phép tính với phân số, hỗn số - Rèn kĩ thực hành nhanh, xác tính tốn - u thích tìm hiểu kiến thức môn học - Phát triển ccho HS nng lc suy lun II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: VHD, b¶ng phơ HS: vë HD Em tự ơn luyện Tốn III Điều chỉnh nội dung dạy học: (Thực từ HĐ 1phần ôn luyện đến HĐ 7) IV.Điều chỉnh hoạt động học: + HĐ 1,2,3: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết phân số thành phân số TP(bài 1),thực tính phép tính với phân số - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời + HĐ 4,5: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS dựa vào hình,viết đọc hỗn số , giải tốn có vận dụng cộng , trừ phân số - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời + HĐ 6,7: * Đánh giá: - Tiêu chí: HS tính phép thính với hỗn số , thực tính biểu thức có số tự nhiên phân số - Phương pháp: viết Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Kĩ thuật: viết nhận xét (bng kớ hiu) V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: i vi hc sinh tip thu cũn hn ch -: Theo dõi, giúp đỡ em thực phép tính cộng,trừ,nhân,chia với phân số,hỗn số.( HĐ 5,6,7 tr13) - Đối với hs tiếp thu nhanh: Hoàn thành HĐ Giúp đỡ bạn u nhãm VI.Phần ứng dơng: HS nhà hồn thành Bài - Thứ sáu ngày 14 tháng năm 2018 Buổi chiều Toán: BÀI 10 ƠN TẬP VÀ BỔ SUNG GIẢI BÀI TỐN TỈ LỆ NGHỊCH (T1) I.Mục tiêu: - Giúp HS nhận dạng hai đại lượng tỉ lệ nghịch - Giải toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ hai cách : Rút đơn vị Tìm tỉ số - GD em tính tích cực tự giác tìm hiểu kiến thức - Phát triển lực tư cho em II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT cho HĐKĐ III.Điều chỉnh nội dung dạy học : không IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo +/ HĐ : Trò chơi : ‘‘Điền số thích hợp vào chỗ chấm’’ khởi động tiết học * Đánh giá : - Tiêu chí: HS nhóm nêu kết điền vào chỗ chấm, yêu cầu HS nêu nhanh - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: ghi chép nhanh +/ HĐ 2,3 – HĐCB : Giúp học sinh làm quen với dạng toán tỉ lệ Nắm hai đại lượng tỉ lệ nghịch * Đánh giá : - Tiêu chí: HS nhận biết hai đại lượng, gọi hai đại lượng tỉ lệ nghịch với nhau( đại lượng tăng đại lượng giảm) - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời + HĐ 4: HD cách giải toán dạng tỉ lệ thuận Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 * Đánh giá : - Tiêu chí: HS biết cách giải tốn hai đại lượng tỉ lệ nghịch với cách(nêu được) - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời + HĐ 5: Vận dụng * Đánh giá : - Tiêu chí: HS vận dụng cách giải giải toán hai đại lượng tỉ lệ nghịch với bằn cách - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn;nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tuấn, Oanh,Cường….) Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm dạng toán tỉ lệ thuận Đặc biệt nhận biết hai đại lượng tỉ lệ thuận +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn chậm nhóm IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị - ÔN TIẾNG VIỆT : TUẦN (VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN TV) I.Mục tiêu: - HS đọc hiểu truyện : Bánh chưng, bánh giầy, củng cố cách viết dấu Hiểu nghĩa từ đồng nghĩ - HS có kĩ đặt câu với từ đồng nghĩa Trình bày câu trả lời ngắn gọn theo suy nghĩ - GD thái độ tích cực làm bài, biết chia hiểu biết tục lệ cổ truyền người Việt Nam - Phát triển lực viết trình bày II Chuẩn bị ĐD DH: GV+ HS : em tự ôn luyện TV III.Điều chỉnh nội dung học : theo tài liệu IV.Điều chỉnh hoạt động học: + HĐ khởi động : • Đánh giá: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Tiêu chí: HS nêu hoạt động tranh, kể tên vài tục lệ người Việt Nam ngày tết - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời + HĐ :Đọc truyện trả lời câu hỏi Câu : Ai làm ý vua truyền Câu : Lang Liêu chọn thứ để làm bánh : gạo nếp,đậu xanh,thịt lợn Câu : Hai thứ bánh Lang Liêu chọn để cúng Trời,Đất,Tiên Vương : Bánh Giầy hình tròn tượng trưng cho Trời, bánh chưng hình vng tượng trưng cho Đất ; thịt, đậu, dong tượng trưng cho mn thú, cỏ mn lồi ; las bọc ngoài, vị để ngụ ý đùm bọc * Đánh giá : - Tiêu chí: HS đọc bài.và trả lời câu hỏi theo cách hiểu - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập + HĐ 4,5,6 : * Đánh giá : - Tiêu chí: HS tìm chữ đặt vị trí dấu thanh, tìm từ đồng nghĩ với từ cho(ít từ); Đặt câu với từ cho trước.(mỗi từ câu) - Phương pháp: Quan sát; viết - Kĩ thuật: ghi chép nhanh, viết nhận xét(viết kí hiệu) V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em hoàn thành tập VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng : viết đoạn văn tả cảnh vật nơi em mưa - -GDTT : SINH HOẠT LỚP Mục tiêu: - Nhận xét,đánh giá HĐ lớp tuần vừa qua - Đề kế hoạch HĐ tuần tới - GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích có để tuần tới đạt KQ cao - Phát triển lực giao tiếp Các HĐ *Tổng kết , đánh giá ,nhận xét công tác tuần qua: Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 +/ YC ban thảo luận HĐ ban : Công tác học tập, nề nếp, vệ sinh… +/Các trưởng ban báo cáo +/ CTHĐTQ nhận xét tình hình hoạt động lớp thời gian qua +GV nhận xét chung: - Ưu điểm: + Các nhóm ổn định nề nếp tự quản, HĐ giờ, trồng chăm sóc hoa tốt + Nhiều HS có ý thức học tập tốt : Nhi, Hằng, Thúy,Trang, … + Các em có nề nếp việc ơn đầu giờ, bố trí chỗ ngồi hợp lí - Một số tồn tại: + Một số HS chưa tích cực cơng tác chăm sóc hoa; đến lớp chưa tham gia tích cực hoạt động, hợp tác với bạn chưa tích cực ( Tuấn, Long,Thắng….) * Đánh giá : - Tiêu chí: HS nhận xét cụ thể ưu điểm ,tồn cá nhân nhóm, ban - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: ghi chép nhanh *Kế hoạch công tác tuần đến: + Các ban thảo luận lên kế hoạch dựa kế hoạch Đội + GV bổ sung thống số hoạt động sau - Tìm hiếu ngày lễ tháng - Ln phấn đấu thi đua dạy tốt – học tốt - Tiếp tục củng cố nề nếp kiểm tra tác phong đến trường - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Xây dựng ý thức trung thực, nghiêm túc HT - Nhóm thực thường xuyên kiểm tra vở, sách, đồ dùng học tập, việc chuẩn bị bạn ngày - Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước * Đánh giá : - Tiêu chí: HS ban biết đưa ý kiến trao đổi để vạch số việc làm cho tuần tới - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép nhanh, nhận xét lời *Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hát tập thể - - Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng ... ứng dụng: Hướng dẫn em nhà bố mẹ, anh chị tập hát - Thứ năm ngày 13 tháng năm 2018 Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 Buổi sáng Tốn: BÀI... lợi hoạt động - Giúp học sinh phát triển lực đọc, hiểu Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu BT HS: SHDH, ghi toán III.Điếu chỉnh... Việt Nam Giáo viên: Lê Thị Hoa Phượng Trường Tiểu học Phú Thủy Năm học 2018- 2019 - Giúp HS phát triển lực hợp tác II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : GV : Thẻ chữ III Điều nội dung dạy học: theo tài
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –nguyễn thị hoa phượng (5c) ,

Từ khóa liên quan