0

Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án thầy linh

30 181 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 09:41

Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần TUẦN Thứ hai,ngày 10 tháng năm 2018 Chào cờ: THỰC HIỆN THEO KẾ HOẠCH CỦA NHÀ TRƯỜNG Tập đọc: LÒNG DÂN I Mục tiêu : KT : Biết đọc văn kịch: ngắt giọng,thay đổi giọng phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch H sinh giỏi biết đọc diễn cảm đoạn kịch theo vai thể tính cách nhân vật KN:Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng NghÜa cđa c¸c tõ: cai, hỉng thÊy, thiệt, quẹo vô, lẹ,ráng, T : Giáo dục HS hiểu lòng dung cm ngời dân Nam Bộ nói riêng nớc nói chung NL:- T hc, hợp tác II, Chuẩn bị: GV: Bảng phụ HS: SGK III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò chơi - Nghe GV nêu mục tiêu học Hoạt động 1: Luyện đọc đúng: 1.Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? - - Em bạn chia sẻ câu trả lời mình, nghe góp ý, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) - Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, có ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến - Tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo - Nghe cô giáo giới thiệu Luyện đọc: -1 nhóm H đọc phân vai kịch - Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn ( đoạn) - Chia sẻ với bạn ý kiến nhóm - Một số nhóm nêu cách chia đoạn - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc phân vai, phát từ khó, câu dài giúp đọc ( GV theo dõi, giúp đỡ) - Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bổ sung - Cả lớp nghe GV đọc mẫu * Đánh giá: GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - TCĐG: + Biết đọc văn kịch: ngắt giọng,thay đổi giọng phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch NghÜa cđa từ: cai, hổng thấy, thiệt, quẹo vô, lẹ,ráng, + Tích cực luyện đọc + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Hoạt động 2: Tìm hiểu - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời mình, Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo  Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi * Báo cáo với cô giáo kết Nghe GV nhận xét, kết luận… C1:Chú bị bọn giặc rượt bắt,chạy vào nhà dì Năm C2:Dì vội đưa chú áo để thay cho bọn giặc không phát hiện rồi bảovờ ngồi ăn cơm chồng dì C3:Dì Năm bình tĩnh nhận chú cán bộ là chồng tên cai xẵng giọng * Đánh giá: - TCĐG: :- Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mạng + Khâm phục lòng dũng cảm tình yêu dân tộc người Nam Bộ + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Hoạt động 3: Luyện đọc diển cảm - Chia sẻ với bạn cách đọc tốt tập đọc ? Để đọc tốt ta cần đọc nào? - Nghe GV HD cách phân vai diễn kịch - Nghe G đọc mẫu - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm đọc diễn kịch - Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc diễn kịch ( Đại diện số nhóm đọc) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm thể tốt * Đánh giá: GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - TCĐG: Biết đọc văn kịch: ngắt giọng,thay đổi giọng phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch H sinh giỏi biết đọc diễn cảm đoạn kịch theo vai thể tính cách nhân vật + Cảm nhận hay văn đọc hay, diễn cảm + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG - Về nhà người thân phân vai diễn kịch đọc Toán (T11) : LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Giúp HS: KT: Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số KN: Rèn H kĩ trình bày khoa học, tính tốn nhanh, xác - BT cần làm: Bài 1(2 ý đầu); (a,d); TĐ: u thích mơn Tốn NL: Tự học hợp tác II Chuẩn bị: GV: Bảng phụ HS: SGK, ô li III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNGTHỰC HÀNH * Khởi động.- Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu trọng tâm tiết học Hoạt động: Luyện tập Bài tập 1: - Đọc thông tin BT - Chia sẻ với bạn cách chuyển hỗn số thành phân số, sau làm cá nhân - Hoạt động nhóm lớn: Thống kết quả, nhóm trưởng báo cáo với GV Bài 2: So sánh hỗn số: - Cá nhân đọc BT - Trao đổi với bạn cách so sánh - Thống kq, nhóm trưởng báo cáo với GV  Nghe GV định hướng cách so sánh: chuyển hỗn số thành phân số so sánh Đối với HG tìm cách khác so sánh phần nguyên trước sau đến phần phân số Bài tập 3: Chuyển hỗn số thành phân số thực phép tính: - Thảo luận cách làm nhóm - Cá nhân làm - Chia sẻ kết quả, báo cáo * Đánh giá: GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - TCĐG: Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số + Có ý thức học + Tự học ,hợp tác - PPĐG: Quan sát - KTĐG: ghi chép ngắn B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Thi đua bạn nêu cách so sánh hỗn số ************************************* Thứ ba ngày 10 tháng năm 2018 LUYỆN TẬP CHUNG Toán(T12): I Mục tiêu: Giúp H : KT,KN: Chuyển số phân số thành phân số thập phân - Chuyển hỗn số thành phân số - Chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo - BT cần làm: Bài 1; ( hai hỗn số đầu); 3; TĐ: Giáo dục H tính tốn cẩn thận, trình bày khoa học NL: Tự học hợp tác II Chuẩn bị : Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Khởi động - Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu trọng tâm tiết học *Luyện tập Bài tập 1: - Đọc thông tin BT - Chia sẻ với bạn cách chuyển phân số thành phân số thập phân, sau làm cá nhân - Hoạt động nhóm lớn: Thống kết quả, nhóm trưởng báo cáo với GV * Đánh giá: - TCĐG: + Chuyển số phân số thành phân số thập phân + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát , vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn , đặt câu hỏi trả lời câu hỏi Bài 2: Chuyển hỗn số thành phân số: - Cá nhân đọc BT, làm cá nhân - Chia sẻ kết quả, Trao đổi với bạn cách chuyển hỗn số thành phân số - Thống kq, nhóm trưởng báo cáo với GV * Đánh giá: GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - TCĐG: + Nắm cách chuyển chuyển hỗn số thành phân số + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát , vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn , đặt câu hỏi trả lời câu hỏi Bài tập 3: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm: - Thảo luận cách làm nhóm - Cá nhân làm - Chia sẻ kết quả, báo cáo Bài tập 4: Viết số đo độ dài theo mẫu: - Cá nhân quan sát mẫu làm - Chia sẻ với bạn kết quả, cách làm - Nhóm trưởng KT, báo cáo kết - Nghe GV chốt KT: Có thể viết số đo đợ dài có hai tên đơn vị đo dạng hỗn số với một tên đơn vị đo * Đánh giá: - TCĐG: - Chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn, số đo có tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát , vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn , đặt câu hỏi trả lời câu hỏi B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Thi đua bạn viết vài hỗn số sau chuyển thành PS Tập đọc: LÒNG DÂN ( tiếp ) I Mục tiêu KT: Đọc ngữ điệu câu kể , hỏi , cảm , khiến ; Biết đọc ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật tình đoạn kịch KN: HSHTT biết đọc diễn cảm đoạn kịch theo cách phân vai, thể tính cách nhân vật - Hiểu nội dung, ý nghĩa : Ca ngợi mẹ dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mang.( trả lời câu hỏi 1,2,3) T : Giáo dục HS hiểu lòng ngời dân Nam Bộ nói riêng nớc nói chung NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị : Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:  Khởi động: GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò chơi học tập - Nghe GV nêu mục tiêu học Hoạt động 1: Luyện đọc đúng: Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? - Em bạn chia sẻ câu trả lời mình, nghe góp ý, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) - Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, có ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến - Tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo Nghe giáo giới thiệu Luyện đọc: - nhóm H đọc phân vai kịch - Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn ( đoạn) - Chia sẻ với bạn ý kiến nhóm - Một số nhóm nêu cách chia đoạn - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc phân vai, phát từ khó, câu dài giúp đọc ( GV theo dõi, giúp đỡ) - Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bổ sung - Cả lớp nghe GV đọc mẫu * Đánh giá: - TCĐG: +Đọc ngữ điệu câu kể , hỏi , cảm , khiến ; Biết đọc ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật tình đoạn kịch + Tích cực luyện đọc + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Hoạt động 2: Tìm hiểu Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời mình, viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo cô giáo - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi * Báo cáo với cô giáo kết Nghe GV nhận xét, kết luận… C1: Khi bọn giặc hỏi An: Ông là tía mày phải khơng ?An trả lời : Hổng phải tía làm chúng hí hửng tưởng an sợ nên khai thật.Không ngờ An thông minh làm chúng GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần tẽn tò C2:Dì Năm giả vờ hỏi chú cán bợ để giấy tờ chỗ nào,rời nói tên t̉i của cờng, bố chờng để chú cán bợ biết nói theo? C3:Vì vở kịch thể hiện tấm lòng của người dân cách mạng * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung, ý nghĩa : Ca ngợi mẹ dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán cách mang.( trả lời câu hỏi 1,2,3) + Tích cực luyện đọc + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 3: Luyện đọc diển cảm - Chia sẻ với bạn cách đọc tốt tập đọc ? Để đọc tốt ta cần đọc nào? - Nghe GV HD cách phân vai diễn kịch: Giọng đọc thay đổi linh hoạt, phù hợp với tính cách nhân vật tình căng thẳng, đầy kịch tính kịch - Nghe G đọc mẫu - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm đọc diễn kịch - Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc diễn kịch ( Đại diện số nhóm) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm thể tốt * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc diễn cảm đoạn kịch theo cách phân vai, thể tính cách nhân vật + Ý thức đọc hay, diễn cảm + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT DỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà người thân phân vai diễn kịch đọc HĐNGLL: GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG I.Mục tiêu: KT-KN: HS biết được: truyền thống giảng dạy, học tập phong trào thi đua; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao….của GV HS nhà trường TĐ: Giáo dục HS niềm tự hào truyền thống tốt đẹp LN: Tự học, hợp tác II.Tài liệu phương tiện: - Tư liệu truyền thống vẻ vang trường qua giai đoạn phát triển; - Tư liệu truyền thống giảng dạy học tập hệ GV HS nhà trường như: Các danh hiệu GV dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi, GV- tổng phụ trách Đội giỏi cấp; Những HS đạt giải thi Hs giỏi cấp (huyện, tỉnh …) - Tư liệu, tranh ảnh hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao,… GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy III Hoạt động học: Giáo Án Lớp 5D - Tuần A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát - Nghe GV nêu mục tiêu học * Hoạt động trải nghiệm: - GV cho HS biết tư liệu truyền thống nhà trường qua giai đoạn phát triển ( Giảng dạy học tập hệ GV HS nhà trường; Các danh hiệu GV giỏi, chủ nhiệm giỏi, GV tổng phụ trách Đội giỏi cấp; HS giỏi cấp) - GV đưa HS tham quan phòng truyền thống giới thiệu: + Tên trường , ý nghĩa tên + Trường thành lập vào ngày tháng năm nào? - Giới thiệu danh sách GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi năm vừa qua - Giới thiệu HS đạt thành tích bật học tập rèn luyện năm vừa qua - Giới thiệu danh hiệu trường đạt năm trước - GV đưa HS tham quan phòng Đội TNTPHCM - Giới thiệu thành tích đội năm vừa qua - Giới thiệu danh hiệu đội đạt năm vừa qua - Nhận xét Đánh giá - Cho HS thảo luận: + Chúng ta vừa tham quan phòng truyền thống trường em có thấy tự hào khơng ? sao? + Chúng ta cần phải làm để xứng đáng HS trường? - GV kết luận: Cô mong lớp phấn đấu học tốt, tích cực tham gia hoạt động nhà trường để góp thêm thành tích quý báu vào trang sổ truyền thống nhà trường - Nhận xét tuyên dương HS tham gia tích cực, không làm trật tự * Đánh giá: - TCĐG: +HS hiểu truyền thống giảng dạy, học tập phong trào thi đua; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục- thể thao….của GV HS nhà trường + HS tự hào truyền thống tốt đẹp + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Em kể truyền thống trường cho người thân nghe GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Luyện từ câu: Giáo Án Lớp 5D - Tuần MỞ RỘNG VỐN TỪ : NHÂN DÂN ĐC: Không làm BT2 I Mục tiêu: KT:Xếp từ ngữ cho trước chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp( BT1) KN: Hiểu nghĩa từ đồng bào , tìm số từ bắt đầu tiếng đồng , đặt câu với từ có tiếng đồng vừa tìm (BT3) HSHTT: Đặt câu với từ tìm (BT3c) TĐ: Có ý thức sử dụng xác, hợp lý từ ngữ thuộc chủ điểm NL: tự học hợp tác II.Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ, từ điển Tiếng Việt III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Khởi động: - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò học tập - Nghe Giáo viên giới thiệu học, tiết học * Luyện tập: Bài tập 1: - Cá nhân đọc BT, nắm y/c, tự làm - Chia sẻ với bạn kết quả.( sử dụng từ điển TV để hiểu nghĩa từ) - Nhóm trưởng KT - Trưởng ban học tập tổ chức cho nhóm thi xếp từ vào nhóm thích hợp - Nghe GV nhận xét, chốt KQ: a) Công nhân: thợ điện, thợ khí b) Nông dân: thợ cấy, thợ cày c) Doang nhân: tiểu thương, chủ tiệm d) Quân nhân: đại úy, sĩ quan e) Trí thức: giáo viên, kí sư, bác sĩ g) Học sinh: học sinh tiểu học, trung học Bài tập 3: - Cá nhân đọc Con rồng cháu tiên Cảm thụ đoạn văn - Đổi vai hỏi trả lời - Thống kết - Trưởng ban học tập kiểm tra, báo cáo kết làm việc nhóm - Nghe GV nhận xét, chốt KT: a) Người Việt gọi là đồng bào vì sinh từ bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ b) đồng hương, đồng chí, đồng bọn c) Đặt câu: * Đánh giá: - TCĐG: Xếp từ ngữ cho trước chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp( BT1) GV: Đinh Chí Linh Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần Hiểu nghĩa từ đồng bào , tìm số từ bắt đầu tiếng đồng , đặt câu với từ có tiếng đồng vừa tìm (BT3) Đặt câu với từ tìm (BT3c) + Có ý thức tìm tòi + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà bạn thi đua nhắc lại số từ chủ đề nhân dân Đạo đức: CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (T1) I Mục tiêu: KT,KN: Có trách nhiệm với việc làm Thực việc làm có trách nhiệm TĐ: - Có ý thức trách nhiệm việc làm NL: Tự học, hợp tác II Hoạt động học: Khởi động Việc 1:Trưởng ban Văn Nghệ lên tổ chức cho bạn hát hát tập thể Việc 2: Chia sẻ: Các bạn thấy hát có hay khơng? Để hát cất lên hay bạn phải nào? - Giáo viên dẫn dắt vào A Hoạt động Thực tập 1;2;3 Việc 1: Đọc thầm lần câu chuyện câu hỏi 1; 2; SGK/ trang 6; Việc 2: Trả lời ngắn gọn câu hỏi - Trao đổi với bạn, nhận xét, bổ sung cho Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu bạn đọc kết quả, bạn khác nhận xét bổ sung Việc 2: Chia sẻ thêm: Bạn làm việc thể tinh thần, trách nhiệm thân? * Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ nội dung sau: GV: Đinh Chí Linh 10 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị: GV : Bảng phụ HS : ô li III Hoạt động dạy - học: Giáo Án Lớp 5D - Tuần A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: *HĐ : Khởi động: Việc 1: HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi Việc : GV giới thệu viết *HĐ : Tìm hiểu nội dung thơ V1: - HS đọc tồn tả V2: - NT điều hành tìm hiểu nội dung thơ cách trình bày thơ V3: - NT báo cáo kết * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung đoạn thơ + Biết trân trọng làm theo lời dạy Bác + Tự học, hợp tác - PPĐG: vấn đáp - KTĐG: trình bày miệng *HĐ3 Viết từ khó V1: - Cá nhân viết nháp từ dễ lẫn viết V2: - Đổi chéo vở, kiểm tra cho bạn, tự chữa lỗi (nếu viết sai) * Đánh giá: - TCĐG: + Viết từ khó : giời, + Tự học, hợp tác - PPĐG: quan sát - KTĐG: ghi chép ngắn * HĐ3 Viết tả V1: - GV yêu cầu học sinh nhớ lại tự viết tả từ “Sau 80 năm giời nô lệ công học tập em” - HS viết V2: - HS đổi chéo vở, soát lỗi cho nhau, cá nhân tự chữa lỗi (nếu viết sai) V3: - GV đánh giá, nhận xét số * Đánh giá: - TCĐG: + Viết tả tốc độ đoạn viết từ “Sau 80 năm giời nô lệ công học tập em” + Cẩn thận, nắn nót + Tự học - PPĐG: quan sát - KTĐG: ghi chép ngắn B Hoạt động thực hành: GV: Đinh Chí Linh 16 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Bài tập 2: Giáo Án Lớp 5D - Tuần - Cá nhân làm tập 2: - Đổi chéo theo nhóm kiểm tra kết - Đại diện 1- nhóm đọc làm - Các nhóm khác chia sẻ bổ sung * Đánh giá: - TCĐG: + Chép vần tiếng dòng thơ vào mơ hình cấu tạo vần + Tự học - PPĐG: quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập 3: - Đọc thảo luận nhóm BT - Đại diện nhóm trình bày - Nghe GV chốt KT: dấu đặt ở âm chính (dấu nặng đặt bên dưới, dấu khác đặt trên.) * Đánh giá: - TCĐG: Học sinh biết cách đặt dấu âm HSHTT nêu qui tắc đánh dấu tiếng + Tự học - PPĐG: quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà chia sẻ với người thân cách viết dấu Thứ năm ngày 12 tháng năm 2018 LUYÊN TẬP CHUNG Toán (T14): I Mục tiêu: -KT-KN:Biết nhân, chia hai phân số, chuyển số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với tên đơn vị đo BT cần làm: Bài 1; 2; -TĐ: Rèn cho H tính nhanh, xác kiến thức có liên quan - Giáo dục cẩn thận làm toán -NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động - Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi GV: Đinh Chí Linh 17 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu trọng tâm tiết học * Thực hành: Bài tập 1: - Đọc làm - Chia sẻ với bạn kết quả, nêu cách nhân, chia hai phân số - Thống kết quả, nhóm trưởng báo cáo với GV * Đánh giá: - TCĐG: + Nêu cách thực hện phép nhân, chia hai phân số + Tích cực hứng thú với học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài 2: - Cá nhân đọc BT, làm cá nhân - Chia sẻ kết quả, Trao đổi với bạn cách tìm thành phần chưa biết phép tính - Nhóm trưởng KT ( Chú ý hỏi cách thực hiện); báo cáo với GV * Đánh giá: - TCĐG: + Nêu cách tìm thành phần chưa biết phép tính + Thực tìm thành phần chưa biết + Tích cực hứng thú với học tốn + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập 3: Viết số đo độ dài (theo mẫu): - Cá nhân nhìn mẫu, làm - Trao đổi, chia sẻ kết - Nhóm trưởng kiểm tra, báo cáo - Nghe GV chốt kết quả: chuyển số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với tên đơn vị đo 75 75 m= m 100 100 36 36 m 5 m 5m 36cm =5m + 100 100 8 8m8cm 8m  m 8 m 100 100 1m75cm = 1m + * Đánh giá: - TCĐG: + Chuyển số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với tên đơn vị đo GV: Đinh Chí Linh 18 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần + Thực chuyển số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với tên đơn vị đo + Tích cực hứng thú với học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ với người thân cách nhân, chia hai phân số Luyện từ câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I Mục tiêu: KT:Biết sử dụng từ đồng nghĩa cách thích hợp (BT1); hiểu ý nghĩa chung số tục ngữ ( BT2) KN:Dựa theo ý khổ thơ Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả vật có sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa( BT3) - HS HTT biết dùng nhiều từ đồng nghĩa đoạn văn viết theo BT3 TĐ: Yêu thích Tiếng Việt NL: Tự học hợp tác II Chuẩn bị Bảng phụ ghi BT1 III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH A Khởi động: - Nhóm trưởng tổ chức trò chơi củng cố kiến thức cũ - Nhóm trưởng báo cáoKQ - Nghe Giáo viên giới thiệu bài, nêu mục tiêu học * Thực hành Bài 1: - Cá nhân đọc y/c, làm - Chia sẻ kết nhóm - NT báo cáo kết nhóm; nghe GVchốt kq, củng cố KT: Bài 2: - Cá nhân đọc y/c - Thảo luận ý nghĩa chung câu tục ngữ - Ban học tập tổ chức thi đua nhóm: - Nghe GV chốt kết quả:  Gắn bó với quê hương là tình cảm tự nhiên- ý nghĩa chung của câu tục ngữ Bài 3: GV: Đinh Chí Linh 19 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - Cá nhân đọc BT; làm ( ý sử dụng từ đồng nghĩa) - Chia sẻ ( đọc đoạn văn bạn nhận xét) - Nhóm trưởng KT, báo cáo kết nhóm Ban học tập gọi đại diện số nhóm đọc đoạn văn, lớp nhận xét, đánh giá người viết đoạn văn niêu tả màu sắc hay nhất, sử dụng nhiều từ đồng nghĩa * Đánh giá: - TCĐG: + Biết sử dụng từ đồng nghĩa cách thích hợp (BT1); hiểu ý nghĩa chung số tục ngữ ( BT2) + Dựa theo ý khổ thơ Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả vật có sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa( BT3) + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Đề xuất bạn tìm số nhóm từ đồng nghĩa tả Lịch sử 5: CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ I.Mục tiêu: Kiến thức:- HS tường thuật sơ lược phản công kinh thành Huế Tôn Thất Thuyết số quan lại yêu nước tổ chức: + Trong nội triều đình Huế có hai phái : chủ hòa chủ chiến ( đại diện Tôn Thất Thuyết.) + Đêm mồng rạng sáng ngày mồng 5-7-1885, phái chủ chiến huy Tôn Thất Thuyết chủ động công quân Pháp kinh thành Huế + Trước mạnh giặc, nghĩa quân phải rút lui lên vùng núi Quảng Trị + Tại vùng vua Hàm nghi chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh pháp - Kể tên số lãnh đạo khởi nghĩa lớn phong trào Cần Vương: Phạm Bành - Đinh Cơng Tráng (khởi nghĩa Ba Đình), Nguyễn Thiện Thuật (Bãi Sậy), Phan Đình Phùng ( Hương Khê) Kĩ năng: - Nêu tên số đường phố, trường học, liên đội thiếu niên tiền phong….ở địa phương mang tên nhân vật nói Thái độ: - Giáo dục HS giữ gìn truyền thống tục lệ dân tộc ta Năng lực: Tự học tự giải vấn đề II Chuẩn bị: - Bản đồ hành Việt Nam III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: GV: Đinh Chí Linh 20 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức lớp hát tập thể - HĐTQ gọi - bạn nhắc lại kiến thức học - HS viết tên vào - HĐTQ gọi 2-3 HS lên nhắc lại kiến thức cũ => GV giới thiệu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Nguyên nhân, diễn biến khởi nghĩa: Việc 1: Đọc SGK thảo luận nhóm trả lời câu hỏi : Giáo Án Lớp 5D - Tuần + Nêu nguyên nhân xảy phản công kinh thành Huế ? ( Do triều đình Huế kí hiệp ước cơng nhận quyền hộ thực dân pháp toàn nước ta nhân dân không chịu khuất phục Phái chủ chiến đại diện Tôn Thất Thuyết nhân dân tiếp tục chống Pháp Tướng Pháp bày mưu để bắt ông Trước uy hiếp kẻ thù ông định nổ súng trước để giành chủ động.) + Cuộc phản công diễn ? Do lãnh đạo ? (Đêm mồng rạng sáng ngày 5-7-1885 cảnh vắng lặng kinh thành Huế có tiếng súng thần công nổ rầm trời, lửa cháy sáng rực cơng vào đồn Mang Cá tòa Khâm sứ Pháp đạo quân theo lệnh Tôn Thất Thuyết Bị đánh bất ngờ quân Pháp vơ bối rối, nhờ có nhiều vũ khí, chúng sức cố thủ, gần đến sáng chúng đánh trả lại Trước tình hình Tơn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nhgi lên vùng núi Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến.) + Tôn Thất Thuyết làm để chuẩn bị chống Pháp ?( Ơng cho lập vùng rừng núi Quảng Trị đến Thanh Hóa, ơng lập đội nghĩa binh ngày đêm luyện tập sẵn sàng đánh pháp) Việc 2: Nhóm trưởng định đại diện nhóm báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống đáp án Việc 3: Thư kí tổng hợp ý kiến báo cáo với cô giáo *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: +HS tường thuật sơ lược phản công kinh thành Huế Tôn Thất Thuyết số quan lại yêu nước tổ chức: - Trong nội triều đình Huế có hai phái : chủ hòa chủ chiến ( đại diện Tôn Thất Thuyết.) - Đêm mồng rạng sáng ngày mồng 5-7-1885, phái chủ chiến huy Tôn Thất Thuyết chủ động công quân Pháp kinh thành Huế - Trước mạnh giặc, nghĩa quân phải rút lui lên vùng núi Quảng Trị - Tại vùng vua Hàm nghi chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh pháp +HS kể diễn biến phản công kinh thành Huế Tơn Thất Thuyết lãnh đạo GV: Đinh Chí Linh 21 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần +Hợp tác, tự giải vấn đề PP: Quan sát, vấn đáp KT: Ghi chép ngắn ,đặt câu hỏi ; nhận xét lời Ý nghĩa phản công: Việc 1: Đọc phần thảo luận nhóm đơi trả lời câu hỏi: + Ý nghĩa phản công kinh thành huế? ( Thể lòng yêu nước số phận quan lại triều đình nhà Nguyễn, khích lệ nhân dân đấu tranh chống Pháp) + Sau phản công thất bại Tôn Thất thuyết có định mới? ( Lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân đứng lên giúp vua đánh giặc.) + Chiếu Cần Vương có tác dụng gì? (kêu gọi nhân dân đứng lên giúp vua đánh giặc cứu nước.) + Kể tên số khởi nghĩa tiêu biểu? (Cuộc khởi nghĩa Ba Đình (Thanh Hóa) Phạm Bành Đinh Cơng Tráng lãnh đạo Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy ( Hưng Yên) Nguyễn Thiện Thuật lãnh đạo Cuộc khởi nghĩa Hương Khê ( Hà Tĩnh) Phan Đình Phùng lãnh đạo.) Việc 2: Nhóm trưởng định cặp báo cáo kết quả, bạn nhóm lắng nghe bổ sung, thống đáp án Việc 3: Thư kí tổng hợp ý kiến báo cáo với cô giáo *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: + Tại vùng vua Hàm nghi chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh pháp +HS kể tên số khởi nghĩa tiêu biểu +Hợp tác, tự giải vấn đề + Thấy lòng yêu nước số phận quan lại triều đình nhà Nguyễn, khích lệ nhân dân đấu tranh chống Pháp PP: Quan sát, vấn đáp KT: Ghi chép ngắn ,đặt câu hỏi ; nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Kể tên số đường phố, trường học, liên đội thiếu niên tiền phong địa phương, thành phố mà em biết mang tên Phạm Bành, Đinh Cơng Tráng, Nguyễn Thiện Thuật, Phan Đình Phùng, Tơn Thất Thuyết Tập làm văn: LUYỆN TẬP VỀ TẢ CẢNH I Mục tiêu KT: H nắm ý đoạn văn chọn đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu tập KN: Dựa vào dàn ý văn miêu tả mưa lập tiết trước , viết đoạn văn có chi tiết hình ảnh hợp lý (BT 2) HSHTT biết hoàn chỉnh đoạn văn BT1 chuyển phần dàn ý thành đoạn văn miêu tả sinh động TĐ: Giáo dục H yêu quý cảnh vật thiên nhiên sáng tạo viết văn NL: Hợp tác,tự học II Chuẩn bị GV: Đinh Chí Linh 22 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - Bảng phụ ghi sẵn nội dung đoạn văn tả mưa III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi khởi động tiết học - Nghe GV giới thiệu học, mục tiêu B Thực hành: Bài tập 1: - Em đọc yêu cầu tập 1, làm - Chia sẻ kết - Nhóm lớn cho bạn nêu ý kiến thống nhận xét, chốt lại lời giải - Báo cáo với cô giáo - Nghe cô giáo chốt KT Đoạn 1: Giới thiệu mưa rào ào ạt tới rồi tạnh Đoạn 2: Tả ánh nắng và vật sau mưa Đoạn 3: Tả cối sau mưa Đoạn 4: Tả đường phố và người sau mưa  Đọc đoạn văn hoàn chỉnh * Đánh giá: - TCĐG: + Chia đoạn văn tả cảnh hiểu nội dung đoạn + Yêu thích văn tả cảnh + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Bài tập 2: - Em đọc yêu cầu làm - Chia sẻ kết bạn - Nhóm trưởng gọi số bạn đọc đoạn văn miêu tả mưa, bạn nhận xét - Ban học tập tổ chức cho đại diện số nhóm đọc bài, nhóm khác nhận xét * Đánh giá: - TCĐG: Dựa vào dàn ý văn miêu tả mưa lập tiết trước , viết đoạn văn có chi tiết hình ảnh hợp lý HSHTT biết hoàn chỉnh đoạn văn BT1 chuyển phần dàn ý thành đoạn văn miêu tả sinh động + Yêu thích viết văn tả cảnh, yêu thiên nhiên + Tự học - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: GV: Đinh Chí Linh 23 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - Thi đua bạn tìm số từ ngữ hay để miêu tả mưa Luyện Tốn: EM TỰ ƠN LUYỆN TOÁN TUẦN I Mục tiêu KT: Biết cộng, trừ hai phân số, đọc hỗn số ,chuyển hỗn số phân số,chuyển số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với tên đơn vị đo KN: HS hoàn thành 2, 3, 5, - Trang 16,17,18 TĐ: Có ý thức học toán NL: Tự học, hợp tác II Chuẩn bị - Vở em tự ơn luyện tốn - Bảng phụ III Các hoạt động dạy - học : A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 1: Khởi động Cả lớp hát - Giới thiệu Bài tập 2: Đọc so sánh hỗn sô - * Đánh giá: - TCĐG: + Biết đọc so sánh hỗn số + Yêu học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Bài tập 3: Cộng trừ hai phân số: * Đánh giá: - TCĐG: + Nắm thực phép cộng trừ phân số + Yêu thích học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Bài tập 5: Chuyển hỗn số phân số: * Đánh giá: GV: Đinh Chí Linh 24 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - TCĐG: + Nắm thực cách chuyển hỗn số phân số + Yêu thích học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng Bài tập 6: Viết số đo độ dài dạng hỗn số cố đơn vị mét * Đánh giá: - TCĐG: + chuyển số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo dạng hỗn số với tên đơn vị đo + Yêu học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Tìm số hỗn số, cách chuyển hốn s thnh phõn s TP KI THUT:Bài 2: Thêu dấu nhân (t1) I.Mục tiêu KT:- Học sinh biết cách thêu dấu nhân KN- Thêu đợc mũi thêu dấu nhân, mũi thêu tơng đối - Thêu đợc năm dấu nhân, đờng thêu bị dúm T- Học sinh nghiêm túc, tự giác học NL: T hc, hp tỏc II Đồ dùng dạy-học Gv: Một số sản phẩm thêu dấu nhân Một mảnh vải , kim khâu , phấn vạch , thớc - Vật liệu dụng cụ cần thiết HS: Sgk, dụng cụ thực hành III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động 1- Quan sát, nhận xét - GV đa mẫu giới thiêu mũi dấu nhân, yêu cầu HS quan sát mẫu hình kết hợp trả lời câu hỏi ? Nêu đặc điểm đờng thêu dấu nhân mặt (phải, trái)? Mũi thêu dấu nhân trang trí đâu? GV: inh Chớ Linh 25 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần Em trao ®ỉi với bạn nhóm đặc điểm đờng thêu dấu nhân hai mặt mũi thêu dấu nhân trang trí đâu - Mặt trớc dấu nhân liên tiếp nhau, mặt trái hai đờng thẳng song song với - Mũi thêu dấu nhân thờng đợc trang trí viền tay áo, cổ áo, chân áo, khăn quàng giúp sản phẩm đẹp - Đại diện nhóm báo cáo kết trả lời - Gv nhËn xÐt, bæ sung * Đánh giá: - TCĐG: Học sinh biết c c im ca thêu dấu nhân + Giáo dục cho HS biết thực số kĩ sống ,biết vận dụng kĩ thêu dấu nhân vào số tình đơn giản + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét li 2- Hớng dẫn thao tác kĩ thuật - Yêu cầu HS thảo luận nhóm ,em đọc mục 1, kết hợp quan sát hình 2, SGK trả lời câu hỏi : ? Hãy nêu bớc thêu dấu nhân? Việc 1: Em đọc sách, quan sát 2, SGK SGK trả lời câu hỏi Gv Việc : Em trao đổi với bạn bên cạnh bớc thêu dấu nhân Trao đổi bạn nhóm bớc thêu dấu nhân * Bớc : Vạch dấu đờng thêu dấu nhân: Cắt vải, vạch dấu hai đờng thêu song song vải cách 1cm *Bớc 2: Thêu dấu nhân theo đờng vạch dấu (Thêu theo chiều từ phải sang trái) - Đại diện nhóm trả lời Lớp lắng nghe bổ sung ( không lặp lại câu trả lời ) GV nhận xét chèt l¹i (2 bưíc) * Đánh giá: GV: Đinh Chí Linh 26 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - TCG: +Học sinh biết c cỏch thêu dấu nhân + Giáo dục cho HS biết thực số kĩ sống ,biết vận dụng kĩ thêu dấu nhân vào số tình đơn giản - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hi, nhn xột bng li Hoạt động thực hành Việc 1: Em tập cách vạch dấu hai đờng thêu song song vải Việc 2: Em tập thêu dâu nhân theo đờng vạch dấu * ỏnh giỏ: - TCG: +HS thêu đợc mũi thêu dấu nhân, mũi thêu tơng đối - Thêu đợc năm dấu nhân, đờng thêu bị dúm + Giao dục ý thức tự lập, kĩ tự phục vụ + Tự học - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét li Hoạt động ứng dụng - Về nhà tập thêu dÊu nh©n *GV nhËn xÐt tiÕt häc NhËn xÐt sù chuẩn bị HS Dặn HS chuẩn bị dụng cụ để học sau Thêu dấu nhân ******************************************************* Thứ sáu ngày 13 tháng năm 2018 Toán (T15): ƠN TẬP VỀ GIẢI TỐN I Mục tiêu : KT: Giúp H làm tập dạng tìm hai số biết tổng( hiệu) tỉ số hai số KN: Rèn H cách nhận dạng tốn giải nhanh, xác BT cần làm: TĐ: Giáo dục H tính tốn cẩn thận, trình bày khoa học NL: Giao tiếp, hợp tác II Chuẩn bị : Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH  Khởi động - Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu trọng tâm tiết học  Ơn lại dạng tốn bản: Bài 1a: GV: Đinh Chí Linh 27 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - Đọc toán, nhận dạng - Trao đổi bạn: Dạng tốn gì?“ Tỉ số’’ hai số số nào?“tổng’’ hai số số nào?, từ nêu bước giải tốn - Cá nhân làm - Nhóm trưởng huy động kq, hỏi bạn dạng toán bước giải dạng tốn tìm hai số biết tổng tỉ số hai số Bài 1b: Tương tự 1a  Nghe GV chốt bước giải hai dạng toán * Đánh giá: - TCĐG: + HS nắm làm tập dạng tìm hai số biết tổng( hiệu) tỉ số hai số + Giải tốn tìm hai số biết tổng( hiệu) tỉ số hai số thành thạo + u thích giải tốn có lời văn toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: - Đọc làm - Chia sẻ với bạn kết quả: nêu dạng tốn, bước giải - Hoạt động nhóm lớn: Thống kết quả, nhóm trưởng báo cáo với GV - Nghe GV nhận xét, chốt dạng toán bước giải dạng tốn * Đánh giá: - TCĐG: + HS nắm làm tập dạng tìm hai số biết tổng( hiệu) tỉ số hai số + Giải tốn tìm hai số biết tổng( hiệu) tỉ số hai số đóthành thạo + u thích giải tốn có lời văn toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ với bạn dạng tốn học bước giải H§TT: SINH HOT LP I.Mục tiêu MT: Nhận xét hoạt động tuần qua, đề phơng hớng tuần tới KN :Biết phát huy ưu điểm khăc phục tồn tại, hạn chế tuần qua GV: Đinh Chí Linh 28 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần TĐ : Có ý thức tự vươn lên xây dựng tập thể lớp vững mạnh NL: Tự phục vụ, hợp tỏc II Các hoạt động: - HTQ T chc cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động - CTHĐTQ chia sẻ mục tiêu buổi sinh hoạt trước lớp Đánh giá lại tình hình hoạt ộng tuần qua - CTHĐTQ đánh giá, lớp lắng nghe - CTHTQ mêi đại diện c¸c ban ph¸t biĨu ý kiÕn - HS phát biểu đề xuất ý kiến cá nhân - CTHTQ nhận xét hoạt động lớp * ỏnh giá: - TCĐG: + Đánh giá tình hình lớp tuần qua + Biết phát huy ưu điểm khăc phục tồn tại, hạn chế tuần qua +Có ý thức tự vươn lên xây dựng tập thể lớp vững mạnh + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời §Ị kế hoạch hoạt động tuần tới -CTHĐTQ đa số kế hoạch tuần tới: + Chăm chØ häc tËp h¬n, tích cực, tự giác hoạt động + Kh«ng nãi chun giê häc, xÕp hµng vµo líp nhanh chãng + Tham gia tốt lễ khai gi¶ng năm học +Thùc hiƯn trang phơc ®i häc ®óng quy ®Þnh + Tích cực rèn chữ vit + Giúp đỡ bạn học tập tiến - GV đa thêm số kế hoạch tn tíi - Các ban bàn đưa phương án để thực kế hoạch * Đánh giá: - TCĐG: + Nêu việc làm cụ thể, thiết thực để xây dựng tập thể lớp vững mạnh + Có ý thức hoạt động chung + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 3.Sinh hoạt văn nghệ GV: inh Chớ Linh 29 Nm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo n Lp 5D - Tun - CTHĐTQ yêu cầu trởng ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tập thể Tổ chức cho bạn sân múa lại số ca múa hát tập thĨ cđa trêng -GV dặn dò, nhắc hs thực tốt luật giao thơng GV: Đinh Chí Linh 30 Năm học: 2018 - 2019 ... ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ nội dung sau: GV: Đinh Chí Linh 10 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần - Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu - Qua học bạn học. .. tả sinh động TĐ: Giáo dục H yêu quý cảnh vật thiên nhiên sáng tạo viết văn NL: Hợp tác,tự học II Chuẩn bị GV: Đinh Chí Linh 22 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần. .. hoạt động tuần qua, đề phơng hớng tuần tới KN :Biờt phát huy ưu điểm khăc phục tồn tại, hạn chế tuần qua GV: Đinh Chí Linh 28 Năm học: 2018 - 2019 Trường Tiểu học Sơn Thủy Giáo Án Lớp 5D - Tuần TĐ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – giáo án thầy linh , , - Thảo luận nhóm đôi, chia đoạn. ( 3 đoạn), A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:

Từ khóa liên quan