0

Tuần 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô giáo nguyễn thị hải vân

31 108 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 12:36

TUẦN Thứ hai/22/10/2018 LUYỆN TẬP TOÁN: I Mục tiêu: - Biết viết số đo độ dài dạng số thập phân - Rèn kĩ chuyển đổi số đo độ dài dạng số TP; HS vận dụng làm tốt tập 1, 2, 3, 4ac - GD tính cẩn thận, trình bày khoa học - Phát triển lực tư duy, phân tính, hợp tác… II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát chơi trò chơi ưa thích - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Viết số TP thích hợp vào chỗ chấm: - Đọc y/c làm BT - Một số HS chia sẻ kết quả, giải thích cách làm * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: nhận xét lời, trình bày miệng Tiêu chí đánh giá: Biết chuyển số đo độ dài tên hai đơn vị đo thành số TP - Tự giác làm biết chia sẻ a) 35m23cm = 35,23m b) 51dm3cm = 51,3dm c) 14m7cm = 14,04m Bài 2: Viết số TP thích hợp vào chỗ chấm: ( theo mẫu) - Phân tích mẫu, nêu bước thực - Cá nhân làm BT - Chia sẻ kết - Một số H trình bày kq, giải thích cách làm * Đánh giá: Phương pháp: vấn đáp Kĩ thuật: nhận xét lời, trình bày miệng Tiêu chí đánh giá: Biết chuyển đơn vị đo độ dài từ đơn vị lớn->bé - Hợp tác nhóm tích cự, Tự giác làm biết chia sẻ 34 m = 2,34m 100 *506cm = 500cm + 6cm = 5m 6cm = m = 5,06m 100 *234cm =200cm+34cm = 2m 34cm = * 34 dm = 3,4 m Bài 3,4: Tương tự - Cá nhân làm - Chia sẻ kq, nêu cách thực trước lớp * Đánh giá: Phương pháp: vấn đáp Kĩ thuật: nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh kết Tiêu chí đánh giá: Biết chuyển đơn vị đo độ dài từ số đo hai tên đơn vị thành đơn vị (km)- BT3; chuyến số đo độ dài đơn vị đo thành số đo hai đơn vị đo (BT4) - Hợp tác nhóm tích cự, Tự giác làm biết chia sẻ 4a) 12,44 m = 12 m 44 cm c) 3,45 km = 3450 m C HĐ ỨNG DỤNG: BT: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 345cm =….m b) 35 dm = ….m 234 mm =….dm 92cm =… dm ……………………………………………………………………… TẬP ĐỌC: CÁI GÌ QUÝ NHẤT? I Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc diễn cảmbài văn, biết phân biệt lời người dẫn chuyện lời nhân vật - Hiểu vấn đề tranh luận ý khẳng định qua tranh luận : người lao động đáng quý (TLCH 1, 2, ) - GD HS biết yêu quý thời gian trân trọng người lao động, thái độ lao động đắn - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II.Chuẩn bị: Bảng phụ ghi đoạn luyện III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động: Việc 1: HĐTQ tổ chức cho lớp chơi củng cố học trước ( Đọc đoạn thuộc Trước cổng trời, trả lời câu hỏi bài) Việc 2: HS tham gia trò chơi Việc 3: Nhận xét đánh giá * Đánh giá: Phương pháp: Tích hợp, vấn đáp Kĩ thuật: trò chơi, nhận xét lời Tiêu chí đánh giá: - Đánh giá khả đọc diễn cảm, thuộc lòng; trả lời câu hỏi nội dung TĐ trước - Đọc to, rõ.Trình bày tự tin 2.Quan sát tranh trả lời câu hỏi: - H xem tranh, cho biết: Bức tranh vẽ cảnh gì? HS trả lời- Nghe GV bổ sung kết hợp giới thiệu bài: - Nêu mục tiêu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ 1: Luyện đọc đúng: Việc 1: 1HS giỏi đọc Việc 2: Nghe GV giới thiệu giọng đọc bài: Việc 3: Thảo luận nhóm cách chia đoạn, H nêu cách chia đoạn (3 đoạn) Việc 4: Nhóm trưởng điều hành cho bạn đọc nối tiếp nhóm Lần 1: Phát từ khó, luyện Lần 2: Luyện câu dài, ngắt nghỉ Việc 5: Các nhóm đọc trước lớp, HS lắng nghe, nhận xét Việc 6: Nghe GV đọc mẫu * Đánh giá: Phương pháp: vấn đáp, quan sát Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn Tiêu chí đánh giá: Biết chia thành phần; đọc trôi chảy, từ khó - Biết ngăt nghỉ đúng;đọc lời người dẫn chuyện, lời nhân vật; giải nghĩa số từ: tranh luận, phân giải HĐ 2: Tìm hiểu nội dung: Việc 1: Cá nhân đọc tự trả lời Việc 2: Chia sẻ ý kiến nhóm Việc 3: Các nhóm chia sẻ trước lớp, nhóm khác nhận xét Câu hỏi bổ sung: Theo em tranh luận, muốn thuyết phục người khác ý kiến đưa phải nào? Thái độ tranh luận sao? *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: đặt câu hỏi,ghi chép ngắn, nhận xét lời, trình bày miệng Tiêu chí đánh giá: - Trả lời câu hỏi SGK diễn đạt theo cách hiểu - Biết hợp tác trả lời tự tin Câu 1:Theo Hùng: Quý lúa gạo; Quý: vàng; Nam: Câu 2:Mỗi bạn đưa lí lẽ để bảo vệ ý kiến mình: Hùng: Lúa gạo ni sống người Q: vàng tiền; tiền mua lúa gạo Nam: làm lúa gạo, vàng bạc Câu 3: Thầy giáo cho người lao động q vì: Khơng người lao động khơng lúa gạo vàng bạc trơi qua cách vô vị Câu 4: Đặt tên khác cho văn: tranh luận thú vị/ Ai lí/ … * Nội dung: * Bài văn cho ta thấy người lao động đáng quý * Tổ chức liên hệ học:H biết quý trọng người lao động… HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm: Việc 1: Thảo luận nhanh nhóm: giọng đọc bài, cách ngắt, nghỉ, nhấn giọng… Việc 2: Chia sẻ cách đọc trước lớp Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm đọc theo cách phân vai Việc 4: Các nhóm thi đọc, lớp theo dõi, bình chọn nhóm đọc tốt Việc 5: H đọc tốt đọc toàn - H nhăc lại nội dung *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập Tiêu chí đánh giá:- Đọc diễn cảm văn; Thể giọng đọc đoạn, nhân vật: giọng tranh luận sơi nổi; lời giải thích ơn tồn, giàu sức thuyết phục thầy giáo - Hợp tác nhóm tích cực, đọc tự tin C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: Chia sẻ người thân nội dung đọc KHOA HỌC 5: THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/ AIDS I.Mục tiêu: - Xác định hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV - Không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV gia đình họ - Đối với HSKG: Biết vận động người thực - Phát triển NL phán đốn, phân tích, hợp tác II Chuẩn bị: - GV: Hình minh hoạ SGK, bảng phụ ghi BT1 III Hoạt động học : A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học: ? HIV gì? AIDS gì? ? Nêu đường lây truyền cách phòng tránh HIV/ AIDS? - Nhận xét, đánh giá Phương pháp:Tích hợp Kĩ thuật: trò chơi Tiêu chí: KT việc nắm bắt học trước - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HĐ : Trò chơi tiếp sức: HIV/ lây truyền không lây truyền - GV tổ chức cho HS chơi theo nhóm : HD cách chơi luật chơi (SGV) - HS chơi : Dán phiếu rút vào cột tương ứng Các hành vi nguy lây nhiễm HIV Các hành vi khơng nguy lây nhiễm HIV - Cùng KT ; số nhóm giải thích số hành vi * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, trò chơi Kĩ thuật: đặt câu hỏi gợi ý, ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập Tiêu chí: - Chơi chủ động, tích cực, xác định hành vi tiếp xúc thông thường không lây nhiễm HIV bắt tay, ăn cơm mâm, bơi bể bơi, bị muỗi đốt, khoác vai, uống chung li… HĐ : Đóng vai: “Tơi bị nhiễm HIV” -Việc 1: Y/ c HS đóng vai người nhiễm HIV, HS đóng vai khác thể cách ứng xử ? Các em nghĩ cách ứng xử đó? Việc : Chia sẻ, gọi HS trả lời * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, tích hợp Kĩ thuật: đặt câu hỏi,xử lí tình huống, nhận xét lời, tơn vinh học tập Tiêu chí:- Biết xử lí tình nhận xét được: trẻ em bị nhiễm HIV quyền học tập, vui chơi sống chung cộng đồng - Không phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV HĐ : Quan sát thảo luận: Việc 1: Y/c HS quan sát hình 2,3,4 sgk, kết hợp hiểu biết để thảo luận câu hỏi : ? ND hình? ? Các bạn hình cách ứng xử người bị nhiễm HIV/AIDS gia đình họ ? ? Nếu bạn hình người quen bạn, bạn đối xử với họ ? ? Việc 2: Chia sẻ, đại diện nhóm trình bày kết thảo luận *KL: Người nhiễm HIV đặc biệt trẻ em quyền cần sống mơi trường hỗ trợ thơng cảm chăm sóc gia đình, bạn bè, làng xóm Khơng nên xa lánh phân biệt đối xử với họ ? Trẻ em làm để phòng tránh HIV ?AIDS * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tơn vinh học tập Tiêu chí:- Hợp tác nhóm tích cực, tự tin trình bày ý kiến - Nêu nội dung hình - Khơng nên phân biệt xa lánh người bị HIV ; nêu trẻ em nên làm để phòng tránh HIV/AIDS C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về chia sẻ với người không phân biệt đối xử với người nhiễm HIV gia đình họ ………………………………………………………………………… ĐẠO ĐỨC 5: TÌNH BẠN ( Tiết 1) I Mục tiêu: - Ai cần bạn bè trẻ em quyền tự kết giao bạn bè - Thực đối xử tốt với bạn bè xung quanh sống ngày - Giáo dục học sinh biết thân ái, đoàn kết với bạn bè - BD lực hợp tác, giải vấn đề, chia sẻ… II Chuẩn bị: - Hát thuộc bài: Lớp đoàn kết III Các hoạt động học: A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát chơi trò chơi ưa thích - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HĐ1 : Thảo luận lớp: Mục tiêu: HS biết ý nghĩa tình bạn quyền kết giao bạn bè trẻ em Việc 1: Cả lớp hát bài: Lớp đoàn kết Việc 2: Thảo luận theo câu hỏi sau: - Bài hát nói lên điều ? - Lớp vui khơng ? - Điều xảy xung quanh khơng bạn bè ? - Trẻ em quyền tự kết bạn khơng ? Em biết điều từ đâu ? Việc 3:Chia sẻ, đại diện nhóm trình bày kết thảo luận Kết luận: Ai cần bạn bè, trẻ em cần bạn bè, quyền tự kết giao bạn bè HĐ2:Tìm hiểu nội dung truyện: Đơi bạn Việc 1: Hoạt động nhóm: Đọc truyện thảo luận trả lời câu hỏi SGK trang 17 - Em nhận xét hành động bỏ bạn để chạy thân nhân vật truyện ? - Qua câu chuyện trên, em rút điều cách đối xử với bạn bè ? Việc 2:Chia sẻ, đại diện nhóm trình bày kết thảo luận Kết luận: Bạn bè cần phải biết thương yêu, đoàn kết , giúp đỡ nhau, lúc khó khăn, hoạn nạn * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: đặt câu hỏi,,nhận xét lời, ghi chép ngắn Tiêu chí:- Biết ý nghĩa tình bạn quyền kết giao bạn bè trẻ em - Nắm ND câu chuyện; nhận xét hành động bỏ bạn để chạy thoát thân gặp hoạn nạn hành động không nên - Bạn bè phải biết thương yêu, đoàn kết, giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn HĐ3: Làm tập 2- SGK- tr.18 Việc 1: Thảo luận nhóm: xử lí tình huống: Việc 2: Chia sẻ, đại diện nhóm trình bày kết xử lí tình GV Chốt cách xử lí * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp, tích hợp Kĩ thuật: xử lí tình huống, đặt câu hỏi,,nhận xét lời Tiêu chí:-Biết cách ứng xử phù hợp tình liên quan đến bạn bè HĐ4: Liên hệ thực tế: - Yêu cầu HS nêu biểu tình bạn đẹp - Liên hệ thân tình bạn đẹp khơng? Nêu tình bạn đẹp lớp, trường mà em biết ? - Yêu cầu HS đọc lại phần ghi nhớ SGK * Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp, tích hợp Kĩ thuật:Nêu tình bạn đẹp lớp, biết biểu tình bạn đẹp: Tơn trọng, chân thành, biết quan tâm, giúp đỡ tiến bộ, biết chia sẻ vui buồn C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Chia sẻ học - Quan tâm giúp đỡ bạn hoàn cảnh LTVC : MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN I Mục tiêu: - Tìm từ ngữ thể so sánh , nhân hóa mẫu chuyện Bầu trời mùa thu (BT1 , BT2) - Viết đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương , biết dùng từ ngữ so sánh , nhân hóa miêu tả - GDHS biết yêu quý cảnh vật thiên nhiên xung quanh mình, biết bảo vệ mơi trường - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngơn ngữ * NDTH: Cung cấp cho H số hiểu biết môi trường thiên nhiên Việt Nam nước ngồi, từ bồi dưỡng tình cảm u q, gắn bó với mơi trường sống II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động - Trưởng ban văn nghệ tổ chức cho lớp hát - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1,2: Đọc mẩu chuyện “Bầu trời mùa thu” Tìm từ ngữ tả bầu trời mẩu chuyện - Đọc mẫu chuyện, suy nghĩ làm - Chia sẻ kết Nhóm trưởng huy động kq, báo cáo - Nhận xét chốt: Tác dụng biện pháp so sánh, biện pháp nhân hóa viết văn miêu tả *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời Tiêu chí: Tìm từ tả bầu trời theo phân loại: + Những từ ngữ thể so sánh: xanh mặt nước mệt mỏi ao + Những từ ngữ thể so sánh: rửa mặt sau mưa; dịu dàng; buồn bã; trầm ngâm nhớ…., ghé sát,cúi xuống… +Những từ ngữ khác: nóng cháy lên tia sáng lửa/ xanh biếc, cao Bài 3: Viết đoạn văn khoảng câu tả cảnh đẹp quê em nơi em - Cá nhân học tập cách sử dụng từ ngữ mẩu chuyện Bầu trời mùa thu để thực viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp quê hương em nơi em *Hỗ trợ: Khi viết đoạn văn phải ý viết chủ đề, nội dung phải gắn bó lơgic biết cách chọn, sử dụng từ ngữ hợp lí; vận dụng biện pháp so sánh, nhân hóa vào viết để làm cho văn hay hơn, sinh động hấp dẫn - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - GV lớp nhận xét bình chọn bạn viết đoạn văn hay, tính sáng tạo Chú ý chỉnh sửa đoạn văn viết lủng củng, sai lỗi tả, lỗi dùng từ, đặt câu * Tổ chức liên hệ NDTH: Môi trường TNVN phong phú, đẹp, phải biết bảo vệ, giữ gìn… *Đánh giá: Phương pháp: Vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tơn vinh HS Tiêu chí: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải câu mở đoạn, câu kết đoạn + Viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp địa phương em cách chân thực, tự nhiên, ý riêng, ý C HĐ ỨNG DỤNG: - Viết lại đoạn văn BT3 cho hay Thứ ba/ 23/10/2018 TOÁN: VIẾT SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu: - Biết viết số đo khối lượng dạng số thập phân - HS hoàn thành tập 1, 2a, - Giáo dục HS tính cẩn thận làm - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động - Trưởng ban học tập tổ chức cho lớp hát trò chơi ưa thích - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học * HĐ 1: Ôn lại quan hệ đơn vị đo khối lượng - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm nêu lại bảng đơn vị đo KL mối quan hệ ? tạ = ? (1/10) YC HS viết 1/10 viết dạng số thập phân? (0,1 tấn) Tương tự: 1kg = = 1kg = = tạ - Ví dụ : Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: 123 kg = - Thảo luận, nêu cách làm - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét 132 kg = 132 = 5,132 1000 Vậy: 132kg = 5,132 => Chốt: Cách viết số đo khối lượng dạng STP (2ĐV chuyển sang ĐV lớn) * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: - HS nắm mối quan hệ đơn vị đo khối lượng - Thực hành chuyển số đo khối lượng đơn giản - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Viết số TP thích hợp vào chỗ chấm: - Đọc làm BT - Một số HS chia sẻ kết trước lớp, nêu cách làm + Chốt: Chuyển đổi số đo KL thành số đo KL dạng số TP * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển đổi số đo KL thành số đo KL dạng số TP - Thực hành chuyển số đo khối lượng theo yêu cầu BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin a) 4tấn 562kg = 4,562tấn; b) 3tấn 14kg = 3,014 c) 12 6kg = 12,006tấn; c) 500kg = 0,5 Bài 2a: Viết số đo sau dạng số thập phân: a) đơn vị ki- lô-gam: => Chốt: Chuyển đổi số đo KL thành số đo KL dạng số TP * Đánh giá:Như tập Bài 3: Thảo luận nhóm cách làm sau cá nhân làm, YC HSNK giải cách - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ trước lớp + Chốt: Giải tốn tỷ lệ liên quan đến chuyển đổi số đo khối lượng * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Bài 2: Viết số đo sau dạng số đo đơn vị ki- lơ - gam: - Cá nhân đọc làm BT - Chia sẻ kết - Nhóm trưởng huy động kq, y/c bạn nêu cách làm Chốt: Chuyển đổi số đo KL thành số đo KL lớn (hoặc bé hơn) * Đánh giá:Như BT Bài 3: Viết số đo dạng số đo đơn vị mét vuông: - Đọc làm BT - Chia sẻ kq nêu cách làm - Chia sẻ kq trước lớp, số HS giải thích cách làm: Chốt: Chuyển đổi số đo DT thành số đo DT lớn (hoặc bé hơn) * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: - HS nắm cách Chuyển đổi số đo DT thành số đo DT lớn (hoặc bé hơn) - Thực hành chuyển số đo diện tích theo yêu cầu BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin a) 7km2 = 7000 000m2; 4ha =40 000m2 ; 8,5 = 85 000m2 b) 30 dm2 = 0,3 m2; 300 dm2 = m2 ; 515 dm2 = 5,15 m2 C HĐ ỨNG DỤNG: - Chia sẻ với người thân vài cách chuyển đổi đơn vị đo độ dài, KL diện tích BT vận dụng: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: a) 32,45 = …tạ… kg b) 0,9 = ……tạ… kg c) 780 kg = …tạ…tấn d) 78 kg = ….tạ….tấn TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN I Mục tiêu: - Nêu lí lẽ, dẫn chứng bước đầu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản - Bước đầu kĩ thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi - Giáo dục HS mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến bảo vệ ý kiến đưa ra, tơn trọng người tranh luận Làm BT1,2 - BD lực diễn đạt ngôn ngữ; hợp tác bạn ĐC: Không làm BT3 II Chuẩn bị : -Bảng phụ III Hoạt động học: A KHỞI ĐỘNG: - Ban học tập tổ chức cho lớp hát chơi trò chơi ưa thích - Nghe G giới thiệu bài, nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1:Đọc Cái quý nhất?, sau nêu nhận xét: - Nhóm trưởng điều hành bạn đọc thầm Cái quý thảo luận : ? Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận vấn đề ? ? Ý kiến bạn nào? Lí lẽ đưa để bảo vệ ý kiến sao? ? Thầy giáo muốn thuyết phục ba bạn cơng nhận điều gì? Thầy lập luận nào? Cách nói thầy thể thái độ tranh luận nào? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Chốt: Khi thuyết trình, tranh luận vấn đề đó, ta phải ý kiến riêng, biết nêu lí lẽ để bảo vệ ý kiến cách lí, tình, thể tơn trọng người đối thoại *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời Tiêu chí: + Nêu vấn đề tranh luận: Cài quý đời? + Nêu ý kiến lí lẽ bạn, thầy giáo + Thái độ tranh luận thầy giáo: Tôn trọng người đối thoại, lập luận tình lí Bài 2:Hãy đóng vai ba bạn nêu ý kiến tranh luận - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm đọc y/c gợi ýmẫu sgk - Mỗi HS đóng nhân vật, suy nghĩ cách trao đổi, chuẩn bị lý lẽ dẫn chứng cho tranh luận *Hổ trợ: Khi tranh luận em xưng hô “tơi” luận lí lẽ để bảo vệ ý kiến - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Chốt: Cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng cụ thể làm cho lời tranh luận giàu sức thuyết phục ? Muốn thuyết trình, tranh luận vấn đề đạt kết tốt, ta cần điều kiện gì? =>Chốt: Lịch sự, người nói cần thái độ ơn tồn, hòa nhã, tôn trọng người đối thoại *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS Tiêu chí: + Biết mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng + Nêu ý kiến lí lẽ bạn theo cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng + Thái độ tranh luận: ôn tồn, hòa nhã, tơn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, không chịu nghe ý kiến người khác C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Về nhà thi đua người thân đóng vai thuyết trình, tranh luận vấn đề quý KHOA HỌC 5: PHÒNG TRÁNH BỊ XÂM HẠI I.Mục tiêu: - Nêu số quy tắc an tồn cá nhân để phòng tránh bị xâm hại - Nhận biết nguy thân bị xâm hại - Biết cách phòng tránh ứng phó nguy bị xâm hại - Phát triển lực phán đoán, giải vấn đề, hợp tác II Chuẩn bị: GV- Bảng phụ, tranh minh hoạ SGK HS: SGK III Hoạt động học : A.HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học: - Chúng ta cần thái độ người nhiễm HIV/AIDS gia đình họ? - Nhận xét, đánh giá *Đánh giá: Phương pháp: Tích hợp, vấn đáp Kĩ thuật: Trò chơi, nhận xét lời Tiêu chí:Nắm KT học trước: Thái độ người nhiễn HIV/AIDS - Giới thiệu bài, nêu mục tiêu ghi đề B HÌNH THÀNH KIẾN THỨC: HĐ1: Những việc cần làm phòng tránh xâm hại: (8-10’) Việc 1: Y/c HS quan sát hình minh hoạ 1, 2, SGK thảo luận, trả lời câu hỏi: ? Các bạn tranh gặp nguy hiểm gì? ? Kể thêm số tình khác sống? ? Chúng ta cần làm để phòng tránh bị xâm hại? Việc 2: Chia sẻ kết trước lớp  KL: Chúng ta cần nâng cao tinh thần cảnh giác *Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời Tiêu chí:- Hợp tác nhóm tích cực, hiệu Nêu số tình dẫn đến nguy bị xâm hại điều cần ý để phòng tránh bị xâm hại ( Đi nơi tối tăm vắng vẻ, phòng kín với người lạ, nhờ xe người lạ, ) HĐ2: Ứng phó với nguy bị xâm hại : Việc : Giao tình cho nhóm tiến hành thảo luận phân vai đóng tình TH1 : Phải làm người lạ tặng quà cho ? TH2 : Phải làm người lạ muốn vào nhà ? TH3 : Phải làm người trêu ghẹo hành động gây bối rối, khó chịu thân… ? Việc :Các nhóm lên thể tình GV nhận xét tuyên dương nhóm đóng vai tốt *Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp, tích hợp Kĩ thuật: xử lí tình huống, ghi chép ngắn, nhận xét lời Tiêu chí:-Hợp tác nhóm tích cực, biết chia sẻ, tự tin - Biết ứng phó với nguy bị xâm hại; nêu quy tắc an toàn cho thân HĐ3: Vẽ bàn tay tin cậy : Việc : Mỗi em vẽ bàn tay giấy, ngón tay ghi tên người mà tin cậy, nói với họ điều thầm kín… Việc : Trao đổi với bạn bên cạnh « bàn tay tin cậy » ? Em cần làm để phòng tránh nguy bị xâm hại? ? Khi bị xâm hại em làm gì? ? Khi bị xâm hại em tâm sự, chia với ai? Việc : Một số HS trình bày trước lớp KL: Mục (bạn cần biết) Xung quanh nhiều người để tâm chia sẻ… *Đánh giá: Phương pháp: quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời Tiêu chí:HS liệt kê người tin cậy, chia sẻ, tâm nhờ giúp đỡ thân bị xâm hại C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về chia sẻ với người việc cần làm để phòng tránh xâm hại - Biết phán đốn kĩ phòng tránh, xử lí tình bất ngờ LTVC: ĐẠI TỪ I Mục tiêu: - Nắm khái niệm đại từ; nhận biết đại từ thực tế - Hiểu đại từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) câu để khỏi lặp (ND ghi nhớ) - Nhận biết số đại từ thường dùng thực tế (BT1, BT2) Bước đầu biết sử dụng đại từ thay cho danh từ bị dùng lặp lại nhiều lần (BT3) - Giáo dục học sinh ý thức dùng đại từ xưng hô, giao tiếp phù hợp với văn cảnh - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ II Chuẩn bị: Bảng phụ viết nội dung tập (phần luyện tập) III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động: - Ban học tập tổ chức cho lớp hát chơi trò chơi ưa thích - Nghe Giáo viên giới thiệu học, nêu mục tiêu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Nhận xét - Nhóm trưởng điều hành nhóm thực BT1; SGK - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp GV: ? Đại từ gì? Chúng dùng để làm gì? - KL: Các từ in đậm: tớ, cậu, Dùng để xưng hô, đồng thời thay cho danh từ câu cho khỏi lặp từ * Những từ gọi Đại từ Đại nghĩa thay BT2: Từ thay cho từ thích Từ thay cho từ quý Cách dùng từ giống cách dùng từ Bt1 ( thay cho từ khác để khỏi lặp) => Vậy, đại từ *Việc 2: Ghi nhớ Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK *Đánh giá: Phương pháp: quan sát,vấn đáp tích hợp Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích phản hồi - Tiêu chí: + Nêu tác dụng từ tớ, cậu, dùng để xưng hơ thay co danh từ để tránh tượng lặp từ + Nắm từ gọi đại từ + Nêu giống cách sử dụng đại từ: Thay cho từ khác để tránh khỏi lặp từ B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Các từ ngữ in đậm đoạn thơ sau dùng để ai? Những từ ngữ viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? - Thảo luận chung - Chia sẻ *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời Tiêu chí: + Nêu từ Bác, Người, Ông Cụ dùng để Bác Hồ + Nêu ý đồ viết hoa từ nhằm biểu lộ thái độ tơn kính Bác Hồ Bài tập 2: Tìm đại từ dùng ca dao sau: - Thảo luận, nêu kq: Các đại từ: mày, ơng, tơi, *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời Tiêu chí: Tìm đại từ BT2 Bài 3: Dùng đại từ chỗ thích hợp để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần mẫu chuyện: - Trao đổi, thảo luận để tìm đại từ thay cho danh từ bị lặp - Nhận xét chốt: Cách sử dụng đại từ thay cho danh bị lặp lại nhiều lần *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời Tiêu chí: + Phát danh từ lặp lại nhiều lần câu chuyện: chuột + Tìm đại từ thay cho từ chuột C.HĐ ỨNG DỤNG: - Chia sẻ người thân đại từ - Sử dụng đại từ thay nói viết CHÍNH TẢ: TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ I Mục tiêu: - Nghe viết CT ; không mắc lỗi ; trình bày khổ thơ , dòng thơ theo thể thơ tự - Làm BT(2) BT(3) -HS ý thức viết rèn chữ, viết rõ ràng giữ đẹp - Rèn luyện NL thẩm mĩ, kĩ tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị: Bảng phụ Vở tập Tiếng Việt III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN:  Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu *Việc 1: Tìm hiểu viết - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Đánh giá: Phương pháp: Vấn đáp Kĩ thuật: Đặt câu hỏi Tiêu chí: + Hiểu nội dung viết + Nắm cách trình bày khổ thơ *Việc 2: Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV *Đánh giá: Phương pháp: Vấn đáp viết Kĩ thuật: Nhận xét lời Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH *Việc 1: Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - Gọi 1HS đọc lại viết, lớp đọc thầm - HS nhớ lại viết viết thơ vào GV theo dõi, uốn nắn cho học sinh viết chưa đẹp - GV đọc chậm - HS dò *Đánh giá: Phương pháp: Vấn đáp viết Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tơn vinh HS Tiêu chí: Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: ba-la-lai-ca, dòng sơng, sóng vai, nằm nghỉ + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp *Việc 2: Làm tập Bài 2a: Tìm từ ngữ khác âm đầu l hay n - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hoàn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Các từ ngữ giống phần vần khác âm đầu l/n *Đánh giá: Phương pháp: Vấn đáp Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Tiêu chí: + Phân biệt tiếng khác âm đầu l hay n + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn Bài 3b: Thi tìm nhanh từ láy vần âm cuối ng - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hoàn thiện tập nhanh - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét đánh giá kết *Đánh giá: Phương pháp: quan sát Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Tiêu chí: Tìm từ láy vần chứa âm cuối ng Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm từ láy Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp -Từ láy vần âm cuối ng: làng nhàng, vang vang, văng vẳng C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Tập viết lại chữ chưa hài lòng - Biết trình bày văn đẹp mắt, khoa học sáng tạo KỂ CHUYỆN : ÔN TẬP: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC I.Mục tiêu: -HS kể câu chuyện nghe, đọc nói quan hệ người với thiên nhiên lời mình, hiểu ý nghĩa câu chuyện -HS trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện, biết nhận xét lời kể bạn - Giáo dục cho HS tình yêu thiên nhiên, tăng cường ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên - Phát triển NL ngơn ngữ diễn đạt lưu lốt, tự tin * Điều chỉnh:" Kể chuyện chứng kiến tham gia" không dạy, thay "kể chuyện nghe, đọc" II Chuẩn bị: Một số truyện nói quan hệ người với thiên nhiên III.Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: Khởi động - CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi hát - Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: *Việc 1: Tìm hiểu đề - HS đọc đề - GV gạch chân từ ngữ: quan hệ người với thiên nhiên, nghe, đọc - Y/c nhóm trưởng hướng dẫn nhóm đọc phần gợi ý ? Yêu cầu HS nhắc lại câu chuyện học SGK nói đề tài này? *Lưu ý: Các em HSKG nên kể câu chuyện nghe hay đọc ngồi SKG Còn em khơng tìm câu chuyện ngồi SGK vận dụng kể câu chuyện - Cho HS giới thiệu câu chuyện kể *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát Kĩ thuật: Ghi chép ngắn Tiêu chí: + Dựa vào gợi ý SGK, chọn câu chuyện em nghe hay đọc nói quan hệ người với thiên nhiên + Trình tự kể câu chuyện: Giới thiệu câu chuyện *Việc 2: Kể chuyện - Nhóm trưởng điều khiển bạn nhóm nối tiếp tập kể lại câu chuyện - HS kể chuyện nhóm trao đổi ý nghĩa câu chuyện; trách nhiệm người với thiên nhiên - HS thi kể trước lớp - GV lớp nhận xét, bình chọn người kể câu chuyện hay *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, kể chuyện, tơn vinh HS Tiêu chí: + Nội dung câu chuyện phù hợp với yêu cầu đề khơng, hay, hấp dẫn không? + Cách kể (giọng điệu cử chỉ) + Khả hiểu câu chuyện người kể C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Về nhà kể lại câu chuyện cho bố mẹ người thân nghe ……………………………………………………… Thứ sáu/26/10/2018 TOÁN : LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết viết số đo độ dài, khối lượng diện tích dạng số thập phân - Rèn kĩ viết số đo dạng số thập phân Vận dụng làm tốt tập 1, 3, - Giáo dục học sinh làm cẩn thận, trình bày khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin ** Điều chỉnh: Không làm BT2 II.Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN * Khởi động - Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi học tập củng cố KT - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Viết số đo sau dạng STP đơn vị đo mét: - Đọc làm BT - Chia sẻ trước lớp, số H nêu cách làm: Chốt: Chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài dạng số TP * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: - HS nắm cách Viết số đo đọ dài dạng số TP số đo m - Thực hành chuyển đổi viết số thập phân theo yêu cầu BT1 - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: - Đọc làm BT - Chia sẻ kq nêu cách làm + Chốt: Chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài dạng số TP * Đánh giá: Như BT1 a) 42 dm 4cm = 42,4 dm; b) 56cm9mm = 56,9 cm; c) 26m 2cm = 26, 02 m Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: Cá nhân làm; nêu cách chuyển đổi dạng đơn vị đo Chốt: Chuyển đổi số đo KL thành số đo KL dạng số TP * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: - HS nắm cách Chuyển đổi số đo KL thành số đo KL dạng số TP - Thực hành chuyển đổi số đo KL - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin 3kg5g = 3,005kg; 30 g = 0,030 kg; 1103g = 1,103 kg C HĐ ỨNG DỤNG: - Viết số thích hợp vào chỗ chấm: kg 4g = kg 1ha 430m2 = tạ kg = tạ 860005 m2= TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN I Mục tiêu: - Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản (BT1, BT2) - Bước đầu kĩ thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi - Giáo dục HS mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến bảo vệ ý kiến đưa ra, tơn trọng người tranh luận - Rèn luyện kĩ diễn đạt ngôn ngữ; hợp tác bạn * NDTH: gv kết hợp liên hệ cần thiết ảnh hưởng môi trường thiên nhiên sống người qua Bt1; Mở rộng lý lẽ, dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận bạn dựa vào ý kiến nhân vật mẫu chuyện nói đất, Nước, Khơng Khí, Ánh sáng II Chuẩn bị : - Bảng phụ III Hoạt động học: A KHỞI ĐỘNG: - Ban học tập tổ chức cho lớp hát chơi trò chơi ưa thích - Nghe G giới thiệu bài, nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1:Dựa vào ý kiến nhân vật mẫu chuyện - Mỗi H đóng vai nhân vật ( Đất, Nước, Khơng Khí, Ánh Sáng), dựa vào ý kiến nhân vật, mở rộng, phát triển lí lẽ dẫn chứng để bênh vực cho ý kiến *Hổ trợ: Khi tranh luận em xưng hô “tơi” cần lí lẽ để bảo vệ ý kiến Ví dụ: Đất: Cây cần đất Lí lẽ, dẫn chứng: Đất tơi cung cấp chất màu ni - Đại diên số nhóm trình bày: nhóm cử đại diện tranh luận Lớp bình chọn cho cá nhân, nhóm tranh luận sức thuyết phục  Liên hệ cần thiết ảnh hưởng môi trường thiên nhiên sống người - Chốt: Cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng cụ thể làm cho lời tranh luận giàu sức thuyết phục Muốn thuyết trình, tranh luận vấn đề đạt kết tốt, ta cần điều kiện: Lịch sự, người nói cần thái độ ôn tồn, hòa nhã, tôn trọng người đối thoại *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời Tiêu chí: + Tóm tắt ý kiến, lí lẽ dẫn chứng nhân vật + Nêu ý kiến lí lẽ nhân vật theo cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng, nêu tầm quan trọng phản bác ý kiến nhân vật khác + Thái độ tranh luận: ơn tồn, hòa nhã, tơn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, khơng chịu nghe ý kiến người khác Bài 2: Hãy trình bày ý kiến em nhằm thuyết phục người thấy rõ cần thiết trăng đèn ca dao: GV gợi ý: +Nếu đèn mà khơng trăng chuyện xảy ra? +Nếu trăng mà khơng đèn chuyện xảy ra? +Đèn trăng đem lại lợi ích cho sống? - Cá nhân đọc làm - Một số em phát biểu ý kiến Lớp nhận xét *Muốn thuyết trình, tranh luận vấn đề đạt kết tốt, ta cần điều kiện gì? *Đánh giá: Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh HS Tiêu chí: + Biết đưa ý kiến, lí lẽ dẫn chứng để thuyết phục bạn thấy rõ cần thiết trăng đèn + Thái độ tranh luận: ơn tồn, hòa nhã, tơn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, khơng chịu nghe ý kiến người khác C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Về nhà thi đua người thân đóng vai thuyết trình, tranh luận vấn đề: Trong sống, cần thiết nhất? …………………………………………………… ƠN LUYỆN TỐN: ƠN TẬP VỀ SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu: Mục tiêu (trang 41) - HS làm BT 1,2,3,4,5 - HSNK làm thêm BT vận dụng II Hoạt động học: ( Nhất trí hình thức TL) A HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức hát chơi trò chơi mà em yêu thích - GV nêu mục tiêu y/c tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: HĐ1: HS làm BT theo y/c HĐ 2: Chia sẻ kết quả; chất vấn, giải thích: - Một số HS trình bày kết quả, HS khác hỏi cách làm * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: Làm BT,giải thích cách làm BT 1,2,4,5: Biết chuyển đổi dơn vị đo độ dài, khối lượng; nêu cách làm, mqh đơn vị đo ĐD, KL BT : Chuyển đổi đơn vị đo DT BT vận dụng: Giải toán tìm hai số biết tổng tỉ số hai số C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Hoàn chỉnh BT tuần ÔN LUYỆN TV: ÔN LUYỆN VỀ ĐẠI TỪ; TLV I Mục tiêu: - Tìm đại từ - Biết thuyết trình, tranh luận vấn đề gần gũi với lứa tuổi - HS: Làm BT 5, - HSNK: Làm thêm BT II Hoạt động học: Nhất trí hình thức học TL A HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em u thích - GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Cá nhân làm BT theo y/c - Chia sẻ cặp đôi - Mời HĐTQ điều hành chữa bài, lớp đối chiếu, so sánh nhận xét * Đánh giá: Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn Tiêu chí: - Tự giác làm biết chia sẻ với bạn - BT 5: Nắm đại từ; tìm đại từ: (lau sậy )/anh (cây to) - BT6: Tiêu chí: + Biết đưa ý kiến, lí lẽ dẫn chứng để thuyết phục bạn thấy rõ quan trọng xà cừ + Thái độ tranh luận: ơn tồn, hòa nhã, tơn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, khơng chịu nghe ý kiến người khác C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Hoàn chỉnh BT tuần ………….………………………………………………… HĐTT: SINH HOẠT LỚP - TUẦN I.Mục tiêu: Giúp HS: - HS biết đánh giá, nhận xét hoạt động ban tuần qua nắm bắt công việc tiếp nối tuần tới - Biết khắc phục tồn phát huy ưu điểm tuần vừa qua - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hồn thành tốt cơng việc giao - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II.Các hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN: *Khởi động - Ban văn nghệ điều hành lớp hát tập thể - Nghe GV giới thiệu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: *Việc 1: Đánh giá hoạt động lớp tuần qua: - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban làm việc - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban tuần qua + Những cơng việc làm được: + Những công việc chưa làm được: + Đề biện pháp để khắc phục việc chưa làm được: - Chủ tịch Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt, tích cực tuần qua - Mời gv lên chia sẻ, sơ kết phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10” *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban lên phổ biến kế hoạch hoạt động ban tuần tới: - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành: Tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” - Mời TPL lên chia sẻ, động viên đội viên ban tham gia tích cực vào phong trào vừa phát động, thi đua lập nhiều thành tích mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng bạn thực tốt kế hoạch đề ***************************************************** ... Thực hành chuyển số đo độ dài theo yêu cầu BT1 - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin a) 42m 34cm = 42,34m b) 56 m29cm = 56 2 ,9 dm c) 6m2cm = 6,02 m d) 4 352 m = 4, 352 km Bài 2: Viết số đo sau... tích theo yêu cầu BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin a) 7km2 = 7000 000m2; 4ha =40 000m2 ; 8 ,5 = 85 000m2 b) 30 dm2 = 0,3 m2; 300 dm2 = m2 ; 51 5 dm2 = 5, 15. .. - Chia sẻ kết Chốt: Chuyển đổi số đo DTdưới dạng STP * Đánh giá:Như BT1 a 1 654 m2 = 0, 1 654 m2; b 50 00m2 = 0 ,5 c 1ha = 0,01 km2 d 15 = 0, 15 km2 C HĐ ỨNG DỤNG: - Thi đua bạn viết vài số đo khối
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô giáo nguyễn thị hải vân , , Tiêu chí đánh giá: Đọc đúng tiếng, từ ngữ khó: mưa dông, phập phều,đổ ngang, hối hả, rất phũ, đất xốp.. Giải thích được nghĩa của từ trong bài: phũ,phập phều, cơn thịnh nộ, hằng hà sa số, sấu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm