0

Tuần 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương

32 251 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:26

Trường TH số An Thủy Giáo án lớp TUẦN CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ` Từ ngày 22/10 đến ngày 26/10/2017 Giáo viên: Nguyễn Thế Khương Thứ ngày Buổi Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Tiết Môn 3 3 3 3 Toán Tập đọc Luyện tập Cái quý C tả Tiếng đàn Ba-la-lai-ca sơng Đà LTVC Tốn Kchuyện Tập đọc Khoa Toán MRVT: Thiên nhiên Viết số đo khối lượng dạng STP Ôn luyện: Kể chuyện tuần 7- Đất Cà Mau Thái độ người HIV/AIDS Viết số đo diện tích dạng STP Khoa Phòng tránh xâm hại Địa lí Tốn Các dân tộc, phân bố dân cư Luyện tập chung TLV Tốn LTVC ƠL TV TLV ƠL T SHTT Luyện tập thuyết trình tranh luận Luyện tập chung Đại từ Tuần Luyện tập thuyết trình tranh luận Tuần Sinh hoạt lớp GV: Nguyễn Thế Khương Nội dung -1- Ghi ĐC Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp TUẦN Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết viết số đo độ dài dạng số thập phân - Rèn kĩ chuyển đổi đơn vị đo độ dài dạng số thập phân - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 2, 3, 4(a, c) II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ hai đơn vị đo độ dài đơn vị lớn, bạn làm nào? - Nhận xét chốt: Cách chuyển đổi từ hai đơn vị đo dộ dài số đo độ dài dạng số thập phân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài dạng số thập phân + Thực hành chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài dạng STP + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành *Việc 2: Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Cặp đôi trao đổi với cách làm tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ đơn vị đo độ dài bé đơn vị lớn, bạn làm nào? - Nhận xét chốt: Cách chuyển đổi từ đơn vị đo độ dài bé đơn vị đo độ dài lớn dạng số thập phân: Mỗi đơn vị ứng với chữ số *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: GV: Nguyễn Thế Khương -2- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp + HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài bé thành số đo độ dài lớn dạng số thập phân + Thực hành chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài dạng STP + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành *Việc 3: Bài 3: Viết số đo dạng STP có đơn vị km2 - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ hai đơn vị đo độ dài (bé) đơn vị km2, bạn làm nào? - Chốt: Cách chuyển đổi từ đơn vị đo dộ dài đơn vị đo độ dài cho sẵn dạng STP *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài có đơn vị km + Thực hành chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài dạng STP + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành *Việc 4: Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, trao đổi cách làm làm vào câu a, c - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ vấn trước lớp - Nhận xét chốt: Cách chuyển đổi từ đơn vị lớn dạng STP hai đ/v, đ/v bé *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài thành (hoặc 2) số đo độ dài dạng số tự nhiên + Thực hành chuyển đổi số đo độ dài + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn, thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Thực hành đo chiều dài, chiều rộng nhà, mảnh vườn sau chuyển đổi số đo đơn vị đo khác TẬP ĐỌC: CÁI GÌ QUÝ NHẤT I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc diễn cảm văn, biết phân biệt lời người dẫn chuyện lời nhân vật - Hiểu vấn đề tranh luận ý khẳng định qua tranh luận: Người lao động đáng quý (Trả lời câu hỏi 1, 2, SGK) - GD HS biết quý trọng thời gian, không để thời gian trơi qua cách vơ ích GV: Nguyễn Thế Khương -3- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II Chuẩn bị: Tranh minh hoạ tập đọc SGK, bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc - Cả lớp theo dõi, đọc thầm *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nắm đoạn giọng đọc đoạn - Phương pháp: Quan sát trình - Kĩ thuật: Ghi chép kiện thường nhật *Việc 2: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Nhóm trưởng cho bạn luyện đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn nhờ cô giáo giúp đỡ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc tiếng, từ ngữ Giải thích nghĩa từ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 3: Cùng luyện đọc - Đọc từ, câu, đoạn, HĐ nhóm đơi: Một bạn đọc đoạn - bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại ( Mỗi bạn phải đọc bài) - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nối tiếp nhóm, thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu lốt - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung GV: Nguyễn Thế Khương -4- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung + Câu 1: Theo Hùng, quý lúa gạo Theo Quý, quý vàng Theo Nam, quý + Câu 2: HS nêu lí lẻ bạn: Hùng đưa lí lẻ, lúa gạo ni sống người Q đưa lí lẻ, có vàng có tiền, có tiền mua lúa gạo Hùng đưa lí lẻ, có làm lúa gạo, vàng bạc + Câu 3: Vì khơng có người lao động khơng có lúa gạo, vàng bạc trơi qua cách vơ vị Vì vậy, người lao động q + Chốt ND bài: Bài văn cho ta thấy người lao động đáng quý - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 5: Luyện đọc diễn cảm - GV hướng dẫn luyện đọc diễn cảm đoạn theo cách phân vai - HĐTQ tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm đoạn theo cách phân vai trước lớp - GV lớp nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: Đọc diễn cảm tồn bài, phân biệt lời người dẫn chuyện lời nhân vật, nhấn giọng từ quan trọng ý kiến nhân vật - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp - Cùng tranh luận với người thân quý nhất? Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2018 CHÍNH TẢ: (Nhớ - viết) TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ I.Mục tiêu: Giúp HS - Nhớ - viết tả; khơng mắc q lỡi bài; trình bày khổ thơ, dòng thơ theo thể thơ tự - Làm BT2a, BT3b - Giáo dục HS có ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp - Rèn luyện kĩ tự học, hợp tác nhóm II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu viết GV: Nguyễn Thế Khương -5- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nội dung viết + Nắm cách trình bày khổ thơ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi *Việc 2: Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời B Hoạt động thực hành *Việc 1: Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - Gọi 1HS đọc lại viết, lớp nhẩm thầm - HS nhớ lại viết viết thơ vào GV theo dõi, uốn nắn cho học sinh viết chưa đẹp - GV đọc chậm - HS dò *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: ba-la-lai-ca, dòng sơng, sóng vai, nằm nghỉ + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS *Việc 2: Làm tập Bài 2a: Tìm từ ngữ khác âm đầu l hay n - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hồn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Các từ ngữ giống phần vần khác âm đầu l/n *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Phân biệt tiếng khác âm đầu l hay n + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn - Phương pháp: Vấn đáp GV: Nguyễn Thế Khương -6- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 3b: Thi tìm nhanh từ láy vần có âm cuối ng - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hoàn thiện tập nhanh - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - Nhận xét đánh giá kết *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Tìm từ láy vần có chứa âm cuối ng Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm từ láy Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại chữ chưa hài lòng - Biết trình bày văn đẹp mắt, khoa học sáng tạo LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN I.Mục tiêu: Giúp HS - Tìm từ ngữ thể so sánh, nhân hóa mẩu chuyện Bầu trời mùa thu (BT1, BT2) Viết đoạn văn tả cảnh đẹp quê hương, biết dùng từ ngữ so sánh, nhân hóa miêu tả - Ln sử dụng từ ngữ giao tiếp, giữ gìn sáng Tiếng Việt - GDHS biết yêu quý cảnh vật thiên nhiên xung quanh mình, biết bảo vệ mơi trường - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ, từ điển liên quan đến học III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Đọc mẩu chuyện “Bầu trời mùa thu” - Hai bạn ngồi cạnh thực đọc mẩu chuyện Bầu trời mùa thu - HĐTQ gọi bạn đọc mẩu chuyện trước lớp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc trơi chảy, lưu lốt mẩu chuyện - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời GV: Nguyễn Thế Khương -7- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp *Việc 2: Bài 2: Tìm từ ngữ tả bầu trời mẩu chuyện - Cặp đôi trao đổi, thảo luận tìm từ ngữ tả bầu trời ? Những từ ngữ thể so sánh? ? Những từ ngữ thể nhân hóa? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt: Tác dụng biện pháp so sánh, biện pháp nhân hóa viết văn miêu tả *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Tìm từ tả bầu trời theo phân loại: + Những từ ngữ thể so sánh: xanh mặt nước mệt mỏi ao + Những từ ngữ thể so sánh: rửa mặt sau mưa; dịu dàng; buồn bã; - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 3: Bài 3: Viết đoạn văn khoảng câu tả cảnh đẹp quê em nơi em - Cá nhân học tập cách sử dụng từ ngữ mẩu chuyện Bầu trời mùa thu để thực viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp quê hương em nơi em *Hỗ trợ: Khi viết đoạn văn phải ý viết chủ đề, nội dung phải gắn bó lơgic biết cách chọn, sử dụng từ ngữ hợp lí; vận dụng biện pháp so sánh, nhân hóa vào viết để làm cho văn hay hơn, sinh động hấp dẫn - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - GV lớp nhận xét bình chọn bạn viết đoạn văn hay, có tính sáng tạo Chú ý chỉnh sửa đoạn văn viết lủng củng, sai lỡi tả, lỡi dùng từ, đặt câu *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải có câu mở đoạn, câu kết đoạn + Viết đoạn văn miêu tả cảnh đẹp địa phương em cách chân thực, tự nhiên, có ý riêng, ý - Phương pháp: Vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại thành văn hoàn chỉnh TOÁN: VIẾT CÁC SỐ ĐO KHỐI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết viết số đo khối lượng dạng STP - Rèn kĩ chuyển đổi số đo khối lượng dạng số thập phân - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 2a, II.Chuẩn bị: Bảng phụ GV: Nguyễn Thế Khương -8- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Hệ thống bảng đơn vị đo KL: ? Hãy nêu đơn vị đo KL từ đơn vị lớn đến đơn vị bé? ? Hai đơn vị đo khối lượng liền kề (kém) lần? - Chốt: Bảng đơn vị đo khối lượng mối quan hệ hai đơn vị đo KL liền kề *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ đơn vị đo khối lượng + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn *Việc 2: Tìm hiểu ví dụ *VD: Viết STP thích hợp vào chỗ chấm: 132kg = - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm làm vào bảng phụ - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Chốt: 132kg = 5tấn = 5,132 Vậy: 132kg = 5,132 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ đơn vị đo khối lượng + Thực hành chuyển số đo khối lượng đơn giản + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách chuyển đổi từ hai đơn vị đo khối lượng đơn vị lớn dạng STP *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo khối lượng thành số đo khối lượng dạng số thập phân + Thực hành chuyển số đo khối lượng GV: Nguyễn Thế Khương -9- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 2: Bài 2a: Viết số đo dạng STP có đơn vị đo kg - Cặp đôi trao đổi với cách làm tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách chuyển đổi từ hai đơn vị đo khối lượng đơn vị lớn dạng STP *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo khối lượng thành số đo khối lượng dạng số thập phân + Thực hành chuyển số đo khối lượng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 3: Bài 3: Giải tốn - Nhóm trưởng điều hành bạn đọc thầm BT, trao đổi, thảo luận cách giải giải vào bảng phụ - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách giải toán đơn vị đo khối lượng *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách giải dạng tốn tỷ lệ có liên quan đến chuyển đổi số đo khối lượng + Thực hành giải toán + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Thực hành người thân cân (hoặc số) bao gạo (cát, lúa ) sau chuyển đổi số đo khối lượng đơn vị đo khác KỂ CHUYỆN: ÔN KỂ CHUYỆN TUẦN + TUẦN Đề bài: Kể câu chuyện em nghe hay đọc nói quan hệ người với thiên nhiên I.Mục tiêu: Giúp HS: - Kể câu chuyện nghe, đọc nói quan hệ người với thiên nhiên lời mình, hiểu ý nghĩa câu chuyện - Biết trao đổi trách nhiệm người thiên nhiên, biết nhận xét lời kể bạn Rèn kĩ nói kĩ nghe - GDHS tình yêu thiên nhiên, tăng cường ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên GV: Nguyễn Thế Khương - 10 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp *Việc 2: Tìm hiểu ví dụ *VD1: Viết STP thích hợp vào chỡ chấm: 3m2 5dm2 = m2 - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm làm vào bảng phụ - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Chốt: 3m2 5dm2 = 3m2 = 3,05m2 Vậy: 3m2 5dm2 = 3,05m2 *VD2: Viết STP thích hợp vào chỗ chấm: 42dm2 = m2 - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm làm vào bảng phụ - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Chốt: 42dm2 = m2 = 0,42m2 Vậy: 42dm2 = 0,42m2 *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm mối quan hệ đơn vị đo diện tích + Thực hành chuyển số đo diện tích đơn giản + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách chuyển đổi từ đơn vị đo diện tích bé đơn vị lớn dạng STP; từ hai đơn vị diện tích đơn vị lớn dạng STP *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo diện tích bé thành số đo diện tích lớn dạng số thập phân + Thực hành chuyển số đo diện tích + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 2: Bài 2: Viết STP thích hợp vào chỗ chấm - Cặp đôi trao đổi với cách làm tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ, vấn trước lớp - Củng cố: Cách chuyển đổi từ đơn vị đo diện tích bé đơn vị lớn dạng STP *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo diện tích bé thành số đo diện tích lớn dạng số thập phân GV: Nguyễn Thế Khương - 18 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp + Thực hành chuyển số đo diện tích + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Thực hành người thân đo tính diện tích ngơi nhà; mảnh vườn; ao cá sau chuyển đổi số đo diện tích đơn vị đo khác Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 CÁC DÂN TỘC, SỰ PHÂN BỐ DÂN CƯ ĐỊA LÝ: I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết sơ lược phân bố dân cư Việt Nam: + Việt Nam nước có nhiều dân tộc, người kinh có số dân đơng + Mật độ dân số cao, dân cư tập trung đông đúc đồng bằng, ven biển thưa thớt vùng núi + Khoảng ¾ dân số Việt Nam sống nông thôn - Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ, đồ mức đơn giản để nhận biết số đặc điểm phân bố dân cư - Giáo dục HS ý thức bảo vệ quê hương - Rèn luyện lực tự học, hợp tác *HS có lực: Nêu hậu phân bố dân cư không đồng ven biển vùng núi: nơi đông dân, thừa lao động; nơi dân, thiếu lao động II.Chuẩn bị: - Lược đồ; Tranh ảnh số dân tộc đồng miền núi A Hoạt động bản: Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn chơi hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Bài mới: *HĐ1: Các dân tộc - Việc 1: Cặp đôi đọc thông tin SGK kết hợp quan sát biểu đồ, tranh ảnh SGK trao đổi với nhau: ? Nước ta có dân tộc? ? Dân tộc đơng nhất? Sống chủ yếu đâu? Các dân tộc người sống đâu? ? Các dân tộc sống với nào? - Việc 2: HĐTQ cho nhóm chia sẻ trước lớp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nắm sơ lược dân tộc nước ta: + Nước ta có 54 dân tộc + Dân tộc Kinh đông nhất, chiếm khoảng 86% dân tộc người chiếm khoảng 14% - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng GV: Nguyễn Thế Khương - 19 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Việc 3: GV chốt: Nước ta có 54 dân tộc chủ yếu dân tộc Kinh *HĐ2: Mật độ dân số - Việc 1: Cá nhân đọc thông tin SGK nêu: ? Hãy cho biết mật độ dân số? - Việc 2: GV chốt: Nước ta có mật độ dân số cao *GDBVMT: Mật độ dân số cao có ảnh hưởng đến môi trường sống chúng ta? *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nắm sơ lược mật độ dân số nước ta: Nước ta có mật độ dân số cao, cao nhiều so với giới số nước châu Á - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ3: Phân bố dân cư - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành thảo luận theo ND sau, thư kí viết kết thảo luận vào phiếu học tập: ? Dân cư nước ta tập trung đông đúc vùng ?Thưa thớt vùng ? ? Dân cư nước ta chủ yếu sống thành thị hay nơng thơn.Vì ? ? Nêu hậu phân bố dân cư không đồng ven biển vùng núi? - Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ với trước lớp - Việc 3: GV chốt: Ở đồng đất chật, người đông, thừa sức lao động Ở miền núi đất rộng, người thưa, thiếu sức lao động *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Nắm sơ lược phân bố dân cư nước ta: Dân cư nước ta phân bố không đều, đồng dân cư tập trung đông miền núi thưa thớt - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng B Hoạt động ứng dụng: - Kể số dân tộc sinh sống tỉnh Quảng Bình - Kể cho người thân nghe số hậu việc sinh nhiều số gia đình biết khuyên bố mẹ không nên sinh nhiều con, đấu tranh chống quan niệm “trọng nam khinh nữ” TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết viết số đo độ dài, khối lượng, diện tích dạng số thập phân - Rèn kĩ chuyển đổi số đo dạng số thập phân - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 2, II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: GV: Nguyễn Thế Khương - 20 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ hai đơn vị đo độ dài đơn vị lớn, bạn làm nào? - Nhận xét chốt: Cách chuyển đổi từ hai đơn vị đo dộ dài số đo độ dài dạng số thập phân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi hai số đo độ dài thành số đo độ dài lớn dạng số thập phân + Thực hành chuyển số đo độ dài + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 2: Bài 2: Viết số đo dạng STP có đơn vị đo kg - Cặp đôi trao đổi với cách làm tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ đơn vị đo khối lượng bé đơn vị lớn, bạn làm nào? ? Muốn chuyển đổi từ đơn vị đo khối lượng lớn đơn vị bé, bạn làm nào? - Củng cố: Cách chuyển đổi từ hai đơn vị đo khối lượng đơn vị lớn dạng STP; cách chuyển đổi từ đơn đo lớn đơn vị bé *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi hai số đo khối lượng thành số đo khối lượng lớn dạng số thập phân + Thực hành chuyển số đo khối lượng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 3: Bài 3: Viết số đo dạng STP có đơn vị m2 - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ đơn vị đo diện tích bé đơn vị lớn, bạn làm nào? ? Muốn chuyển đổi từ đơn vị đo diện tích lớn đơn vị bé, bạn làm nào? GV: Nguyễn Thế Khương - 21 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Củng cố: Cách chuyển đổi từ đơn vị đo diện tích bé đơn vị lớn dạng STP; cách chuyển đổi từ đơn đo lớn đơn vị bé *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo diện tích bé thành số đo diện tích lớn dạng số thập phân + Thực hành chuyển số đo diện tích + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Thực hành người thân cân khối lượng số đồ vật nhà (bao gạo, bao lúa, bao cát ); sau chuyển đổi số đo khối lượng đơn vị đo khác Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN I.Mục tiêu: Giúp HS - Nêu lí lẽ, dẫn chứng bước đầu biết diễn đạt gãy gọn, rõ ràng thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản - Bước đầu có kĩ thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi - Giáo dục HS mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến bảo vệ ý kiến đưa ra, tôn trọng người tranh luận - Rèn luyện kĩ diễn đạt ngôn ngữ; hợp tác bạn *ND điều chỉnh: Không làm tập II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Đọc “Cái q nhất”, sau nêu nhận xét - Nhóm trưởng điều hành bạn đọc thầm Cái quý thảo luận : ? Các bạn Hùng, Quý, Nam tranh luận vấn đề ? ? Ý kiến mỗi bạn nào? Lí lẽ đưa để bảo vệ ý kiến sao? ? Thầy giáo muốn thuyết phục ba bạn cơng nhận điều gì? Thầy lập luận nào? Cách nói thầy thể thái độ tranh luận nào? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Chốt: Khi thuyết trình, tranh luận vấn đề đó, ta phải có ý kiến riêng, biết nêu lí lẽ để bảo vệ ý kiến cách có lí, có tình, thể tôn trọng người đối thoại GV: Nguyễn Thế Khương - 22 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu vấn đề tranh luận: Cài quý đời? + Nêu ý kiến lí lẽ mỡi bạn, thầy giáo + Thái độ tranh luận thầy giáo: Tơn trọng người đối thoại, lập luận có tình có lí - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Bài 2: Hãy đóng vai ba bạn (Hùng, Quý Nam) nêu ý kiến tranh luận cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng để lời tranh luận thêm sức thuyết phục - Hai bạn ngồi cạnh thực đóng vai nhân vật để mở rộng phát triển lí lẽ dẫn chứng bênh vực cho ý kiến *Hổ trợ: Khi tranh luận em xưng hô “tơi” luận có lí lẽ để bảo vệ ý kiến - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Chốt: Cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng cụ thể làm cho lời tranh luận giàu sức thuyết phục ? Muốn thuyết trình, tranh luận vấn đề đạt kết tốt, ta cần có điều kiện gì? - Chốt: Lịch sự, người nói cần có thái độ ơn tồn, hòa nhã, tôn trọng người đối thoại *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Biết mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng + Nêu ý kiến lí lẽ mỡi bạn theo cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng + Thái độ tranh luận: ơn tồn, hòa nhã, tơn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, khơng chịu nghe ý kiến người khác - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh HS C.Hoạt động ứng dụng: - Tập tranh luận bố mẹ vấn đề: Cái q nhất? TỐN: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết viết số đo độ dài, khối lượng dạng số thập phân - Rèn kĩ chuyển đổi số đo dạng số thập phân - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 3, *ND điều chỉnh: Không làm BT2 II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích GV: Nguyễn Thế Khương - 23 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Viết số đo dạng STP có đơn vị đo mét - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ hai đơn vị đo độ dài đơn vị lớn, bạn làm nào? ? Muốn chuyển đổi từ đơn vị đo dộ dài bé đơn vị lớn, bạn làm nào? - Nhận xét chốt: Cách chuyển đổi từ hai đơn vị đo dộ dài số đo độ dài dạng số thập phân; cách chuyển đổi từ đơn vị đo dộ dài bé đơn vị đo dộ dài lớn *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài thành số đo độ dài dạng số thập phân + Thực hành chuyển số đo độ dài + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 2: Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Cặp đơi trao đổi với cách làm tự làm vào - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ hai đơn vị đo độ dài đơn vị lớn, bạn làm nào? - Củng cố: Cách chuyển đổi từ hai đơn vị đo dộ dài số đo độ dài dạng STP *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi hai số đo độ dài thành số đo độ dài dạng số thập phân + Thực hành chuyển số đo độ dài + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm, tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Việc 3: Bài 4: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm - Cá nhân tự làm vào - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp ? Muốn chuyển đổi từ đơn vị đo khối lượng bé đơn vị lớn, bạn làm nào? ? Muốn chuyển đổi từ đơn vị đo khối lượng lớn đơn vị bé, bạn làm nào? - Củng cố: Cách chuyển đổi từ hai đơn vị đo khối lượng đơn vị lớn dạng STP; cách chuyển đổi từ đơn đo lớn đơn vị bé *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: GV: Nguyễn Thế Khương - 24 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp + HS nắm cách chuyển đổi hai số đo khối lượng thành số đo khối lượng lớn dạng số thập phân + Thực hành chuyển số đo khối lượng + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Tự cho số đo cụ thể thực hỏi đáp người thân, bạn bè chuyển đổi số đo độ dài, diện tích, khối lượng dạng số thập phân LUYỆN TỪ VÀ CÂU: ĐẠI TỪ I.Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu đại từ dùng để xưng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ (hoặc cụm DT, cụm ĐT, cụm TT) câu để khỏi lặp (ND ghi nhớ) Nhận biết số đại từ thường dùng thực tế (BT1, BT2) Bước đầu biết sử dụng đại từ thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần (BT3) - Luôn sử dụng từ ngữ giao tiếp, giữ gìn sáng Tiếng Việt - Giáo dục HS có ý thức dùng đại từ xưng hô, giao tiếp phù hợp với văn cảnh - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: 1.Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn hát hát yêu thích - Nghe GV giới thiệu Hình thành kiến thức: *Việc 1: Nhận xét - Nhóm trưởng điều hành nhóm thực tập SGK - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp GV: ? Đại từ gì? Chúng dùng để làm gì? *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu tác dụng từ tớ, cậu, dùng để xưng hơ thay co danh từ để tránh tượng lặp từ + Nắm từ gọi đại từ + Nêu giống cách sử dụng đại từ: Thay cho từ khác để tránh khỏi lặp từ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời *Việc 2: Ghi nhớ GV: Nguyễn Thế Khương - 25 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - HĐTQ tổ chức cho bạn nêu ghi nhớ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc để thuộc nội dung ghi nhớ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Các từ in đậm dùng để ai? Những từ ngữ viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? - Hai bạn ngồi cạnh đọc thầm thơ trao đổi, thảo luận với - HĐTQ tổ chức chia sẻ trước lớp - Chốt: Đó từ ngữ dùng để Bác Hồ Nó viết hoa để thể kính trọng Bác Hồ *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu từ Bác, Người, Ông Cụ dùng để Bác Hồ + Nêu ý đồ viết hoa từ nhằm biểu lộ thái độ tơn kính Bác Hồ - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Bài 2: Tìm đại từ dùng ca dao - Cá nhân tự làm vào VBT - HĐTQ tổ chức chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại đại từ: ông, tơi, *Đánh giá thường xun: - Tiêu chí đánh giá: Tìm đại từ có BT2 - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; nhận xét lời *Việc 3: Bài 3: Dùng đại từ để thay cho DT bị lặp lại nhiều lần - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận làm vào VBT - HĐTQ tổ chức chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt: Cách sử dụng đại từ thay cho danh bị lặp lại nhiều lần *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Phát danh từ lặp lại nhiều lần câu chuyện: chuột + Tìm đại từ thay cho từ chuột - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Vận dụng đại từ để thay cho danh từ nhằm tránh tượng lặp từ viết văn tả cảnh ÔL TIẾNG VIỆT: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN I.Mục tiêu: Giúp HS GV: Nguyễn Thế Khương - 26 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Đọc hiểu “Hai phong” Nêu cảm nhận riêng vẻ đẹp cảnh vật thiên nhiên - Tìm từ nhiều nghĩa - GD HS biết cảm nhận vẻ đẹp cảnh vật thiên nhiên; biết chăm sóc bảo vệ cối - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II.Chuẩn bị: - Tranh ảnh chụp động Phong Nha; Bảng phụ III.Hoạt động học A Hoạt đông bản: *Khởi động: - Nhóm trưởng cho bạn nhóm trao đổi với ND: ? Khi quan sát chăm sóc cối, bạn cảm nhận điều gì? ? Cảnh vật thiên nhiên có ý nghĩa sống người? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Cảm nhận vẻ đẹp cối, thích chăm sóc cối + Nêu ý nghĩa cảnh vật thiên nhiên người: Làm đẹp sống, điều hòa khí hậu, - Phương pháp: Quan sát, Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đọc “Hai phong” TLCH - Cá nhân đọc thầm truyện tự làm vào ôn luyện TV TV trang 42 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại ý nghĩa, nội dung truyện “Hai phong” *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nội dung + Câu 1: Ta nhìn thấy hai phong sinh đôi chưa?; Tôi biết chúng từ thuở bắt đầu biết nhìn; Có tiếng nói riêng hẳn có tâm hồn riêng, chan chứa lời ca êm dịu + Câu 2: Vì hai phong trở thành linh hồn làng quê, biểu tượng quê hương + Câu 3: Cảnh vật thiên nhiên xung quanh ta bí ẩn, đầy sức quyến rũ thu hút tâm hồn trẻ thơ làm cho ta thêm yêu đất nước + Câu 4: Cách miêu tả sống động quan sát tinh tế biện pháp nhân hóa, tác giả phác họa thật tài tình vẻ đẹp thần sắc hai phong khiến trở nên sinh động + Chốt ND bài: Tác giả yêu quê hương - nơi sinh lớn lên - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Đặt câu để làm rõ số nghĩa từ nhiều nghĩa: dẻo, sáng GV: Nguyễn Thế Khương - 27 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi, thảo luận nghĩa gốc nghĩa chuyển từ dẻo, sáng, thực đặt ba câu để phân biệt nghĩa ơn luyện TV trang 43 - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại khái niệm: Từ nhiều nghĩa, cách đặt câu để phân biệt nghĩa *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm khái niệm từ đồng nghĩa + Đặt câu hay - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Ôn lại - Hỏi đáp bố mẹ bạn bè nghĩa gốc, nghĩa chuyển số từ học TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP THUYẾT TRÌNH, TRANH LUẬN I.Mục tiêu: Giúp HS - Bước đầu biết cách mở rộng lí lẽ dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản (BT1, BT2) - Bước đầu có kĩ thuyết trình, tranh luận vấn đề đơn giản, gần gũi với lứa tuổi - Giáo dục HS mạnh dạn, tự tin trình bày ý kiến bảo vệ ý kiến đưa ra, tơn trọng người tranh luận - Rèn luyện kĩ diễn đạt ngôn ngữ; hợp tác bạn II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Dựa vào ý kiến nhân vật mẩu chuyện, em mở rộng lí lẽ dẫn chứng để thuyết trình, tranh luận bạn - Yêu cầu HS xác định tóm tắt lí lẽ nhân vật - Hai bạn ngồi cạnh thực đóng vai nhân vật mẩu chuyện để mở rộng phát triển lí lẽ dẫn chứng bênh vực cho ý kiến *Hổ trợ: Khi tranh luận em xưng hô “tôi” cần có lí lẽ để bảo vệ ý kiến - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Chốt: Cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng cụ thể làm cho lời tranh luận giàu sức thuyết phục ? Muốn thuyết trình, tranh luận vấn đề đạt kết tốt, ta cần có điều kiện gì? GV: Nguyễn Thế Khương - 28 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Chốt: Lịch sự, người nói cần có thái độ ơn tồn, hòa nhã, tôn trọng người đối thoại *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Tóm tắt ý kiến, lí lẽ dẫn chứng mỡi nhân vật + Nêu ý kiến lí lẽ mỡi nhân vật theo cách mở rộng thêm lí lẽ dẫn chứng, nêu tầm quan trọng phản bác ý kiến nhân vật khác + Thái độ tranh luận: ơn tồn, hòa nhã, tơn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, không chịu nghe ý kiến người khác - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Bài 2: Hãy trình bày ý kiến em nhằm thuyết phục người thấy rõ cần thiết trăng đèn ca dao - Cá nhân đọc thầm yêu cầu bài, tìm hiểu ý kiến, lí lẽ dẫn chứng trăng đèn để tranh luận thuyết phục bạn lớp thấy rõ cần thiết trăng đèn *Hổ trợ: Để thuyết phục người phần lí lẽ phải giải thích ý sau: + Nếu có đèn mà khơng có trăng chuyện xảy ra? + Nếu có trăng mà khơng có đèn chuyện xảy ra? + Đèn trăng đem lại lợi ích cho sống người? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV lớp nhận xét bình chọn người có tài thuyết trình hay nhất, dễ thuyết phục *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Biết đưa ý kiến, lí lẽ dẫn chứng để thuyết phục bạn thấy rõ cần thiết trăng đèn + Thái độ tranh luận: ơn tồn, hòa nhã, tơn trọng người đối thoại, tránh nóng nảy, vội vã hay bảo thủ, không chịu nghe ý kiến người khác - Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Tập tranh luận bố mẹ vấn đề: Trong sống, cần thiết nhất? ƠLTỐN: EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN TUẦN I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết đọc, viết, so sánh, thứ tự số thập phân - Viết số đo độ dài dạng số thập phân (Trường hợp đơn giản) - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn, tự tin *Các tập cần làm: Bài 1, 4, 6, HS có lực làm thêm BTVD II.Chuẩn bị: - Hệ thống BT III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát hát u thích GV: Nguyễn Thế Khương - 29 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Bài 1(42): Viết số thập phân dạng rút gọn - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm làm vào tự ơn luyện tốn trang 42 - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Củng cố: Khái niệm số thập phân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm đặc điểm số thập phân + Thực hành viết số thập dạng rút gọn cách bớt chữ số tận bên phải phần thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học giải vấn đề; hợp tác nhóm; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn *Bài 4(42): Viết số thập phân thích hợp: - Cá nhân tự làm vào tự ôn luyện Toán trang 42 - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn trước lớp - Nhận xét chốt: Cách đổi đơn vị đo độ dài dạng số thập phân *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách chuyển đổi số đo độ dài dạng số thập phân + Thực hành chuyển số đo độ dài + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Bài 6(43): Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn: - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi cách làm làm vào ôn luyện Tốn trang 43 - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn viết số theo thứ tự từ bé đến lớn bạn làm nào? - Nhận xét chốt: Cách viết số theo thứ tự từ bé đến lớn *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách so sánh xếp thứ tự số thập phân + Thực hành so sánh xếp thứ tự số thập phân + Rèn luyện tự học giải vấn đề; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; ghi chép ngắn; thực hành *Bài 7(43): Viết số thập phân GV: Nguyễn Thế Khương - 30 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào tự ôn luyện Tốn trang 43 - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn viết số thập phân ta làm nào? - Nhận xét chốt: Cách viết số thập phân theo giá trị hàng *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách viết cấu tạo, giá trị mỗi chữ số hàng số thập phân + Vận dụng để viết số thập phân dựa theo cấu tạo, giá trị mỗi chữ số hàng số thập phân + Rèn luyện tính cẩn thận, xác + Rèn luyện tự học hợp tác; tự tin - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Tự ôn lại - Thực hỏi đáp người thân cách đọc, viết, so sánh, thứ tự số thập phân ví dụ cụ thể HĐTT: SINH HOẠT LỚP I.Mục tiêu: Giúp HS: - HS biết đánh giá, nhận xét hoạt động ban - HS nắm bắt cơng việc tiếp nối - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hồn thành tốt cơng việc giao - Rèn luyện kĩ điều hành, hợp tác nhóm II.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động - Ban văn nghệ điều hành lớp hát tập thể - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đánh giá hoạt động lớp tuần qua: - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban làm việc - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban tuần qua + Những công việc làm được: + Những công việc chưa làm được: + Đề biện pháp để khắc phục việc chưa làm được: - Chủ tịch Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt, tích cực tuần qua GV: Nguyễn Thế Khương - 31 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Mời TPTL lên chia sẻ, sơ kết phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban lên phổ biến kế hoạch hoạt động ban tuần tới: - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành: Tiếp tục phát động phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” - Mời TPTL lên chia sẻ, động viên đội viên ban tham gia tích cực vào phong trào vừa phát động, thi đua lập nhiều thành tích mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 C Hoạt động ứng dụng: - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt bạn lớp thực tuần vừa GV: Nguyễn Thế Khương - 32 - Năm học: 2018-2019 ... lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung GV: Nguyễn Thế Khương -4- Năm học: 2018- 20 19 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi *Đánh giá thường... nghe giải thích cho bạn nhờ cô giáo giúp đỡ GV: Nguyễn Thế Khương - 12 - Năm học: 2018- 20 19 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: Đọc tiếng, từ ngữ Giải... xâm hại II Đồ dùng dạy học - Bảng phụ, tranh minh hoạ SGK, t/ huống… III/ Hoạt động dạy học: GV: Nguyễn Thế Khương - 15 - Năm học: 2018- 20 19 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp A.Hoạt động bản: 1.Khởi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương ,

Từ khóa liên quan