0

Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương

29 153 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:25

Trường TH số An Thủy TUẦN Giáo án lớp CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ` Từ ngày 4/9 đến ngày 8/9/2018 Giáo viên: Nguyễn Thế Khương Thứ ngày Buổi Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Tiết Môn 3 3 3 3 Toán Tập đọc Luyện tập Nghìn năm văn hiến C tả Lương Ngọc Quyến LTVC Toán Kchuyện Tập đọc Khoa Toán MRVT: Tố Quốc Ôn tập: Cộng trừ hai phân số KC nghe, đọc Sắc màu em yêu Nam hay nữ (T2) Ôn tập: Phép nhân phép chia phân số Khoa Cơ thể hình thành nào? Địa lí Tốn Địa hình khống sản Hỗn số TLV Tốn LTVC ƠL TV TLV ƠL T SHTT Luyện tập tả cảnh Hỗn số (Tiếp) LT từ đồng nghĩa Tuần Luyện tập làm báo cáo thống kê Tuần Sinh hoạt Đội GV: Nguyễn Thế Khương Nội dung -1- Ghi Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp TUẦN Thứ ba ngày 04 tháng năm 2018 (Dạy thứ hai) LUYỆN TẬP TOÁN: I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết đọc, viết phân số thập phân đoạn tia số Biết chuyển phân số thành phân số thập phân - Vận dụng thục hành đúng, xác 1, 2, - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề II.Chuẩn bị: - Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động thực hành *Bài 1: Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số: - Cá nhân tự làm vào - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Phân số thập phân phân số nào? - Nhận xét chốt cách viết phân số thập phân tia số * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS biết viết PSTP thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số - Thực hành viết phân số TP BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin + Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành; ghi chép ngắn *Bài 2: Viết phân số sau thành phân số thập phân: - Cá nhân tự làm vào - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Phân số thập phân phân số nào? ? Nêu cách chuyển phân số thành phân số thập phân? - Nhận xét chốt cách chuyển phân số thành phân số thập phân * Đánh giá: + Tiêu chí: - HS biết cách chuyển phân số thành phân số thập phân - Thực hành nội dung BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin +Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi *Bài 3: Viết phân số sau thành phân số thập phân có mẫu số 100: - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận cách làm làm vào - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn chuyển phân số thành phân số thập phân có mẫu số 100 ta làm nào? GV: Nguyễn Thế Khương -2- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Nhận xét chốt cách chuyển phân số thành phân số thập phân có mẫu số cho trước + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS biết cách chuyển phân số thành phân số thập phân có mẫu số 100 - Thực hành chuyển phân số BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; mạnh dạn; tự tin * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách viết, chuyển đổi phân số thành phân số thập phân TẬP ĐỌC: NGHÌN NĂM VĂN HIẾN I.Mục tiêu: Giúp HS: - Biết đọc văn khoa học thường thức có bảng thống kê - Hiểu nội dung: Việt Nam có truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời (Trả lời câu hỏi SGK) - GDHS tự hào truyền thống dân tộc - Rèn luyện lực ngôn ngữ: HS biết diễn đạt ND câu TL theo cách hiểu II Chuẩn bị: Tranh minh hoạ tập đọc SGK Bảng phụ viết Bảng thống kê III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban HT cho bạn chơi trò chơi u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Nghe cô giáo (hoặc bạn) đọc - Cả lớp theo dõi, đọc thầm *Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm đoạn giọng đọc đoạn - Phương pháp: Quan sát trình - Kĩ thuật: Ghi chép kiện thường nhật *Việc 2: Đọc từ ngữ lời giải nghĩa - Nhóm trưởng cho bạn luyện đọc từ giải: cá nhân đưa từ ngữ chưa hiểu, bạn khác nghe giải thích cho bạn nhờ giáo giúp đỡ *Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc tiếng, từ ngữ Giải thích nghĩa từ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 3: Cùng luyện đọc GV: Nguyễn Thế Khương -3- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Đọc từ, câu, đoạn, HĐ nhóm đơi: Một bạn đọc đoạn - bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại ( Mỗi bạn phải đọc bài) - HĐ nhóm: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn nối tiếp nhóm, thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm *Đánh giá: - Tiêu chí: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lí + Đọc trơi chảy, lưu loát - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời *Việc 4: Thảo luận, trao đổi câu hỏi - Cá nhân bạn đọc thầm trả lời câu hỏi SGK - Từng nhóm bạn chia sẻ câu trả lời cho nghe - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý lắng nghe, đánh giá bổ sung cho nhau, nêu nội dung - Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ với câu hỏi *Đánh giá: - Tiêu chí: Trả lời câu hỏi SGK Hiểu nội dung + Câu 1: Ngạc nhiên thấy từ năm 1075, nước ta mở khoa thi tiến sĩ Ngót 10 kỉ tổ chức 185 khoa thi, lấy đõ gần 3000 tiến sĩ + Câu 2: Triều đại Lê tổ chức nhiều khoa thi - 104 khoa thi Triều đại Lê có nhiều tiến sĩ - 1780 tiến sĩ + Câu 3: Việt Nam đất nước có văn hiến lâu đời + ND bài: Việt Nam có truyền thống khoa cử, thể văn hiến lâu đời - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 5: Luyện đọc lại - GV hướng dẫn luyện đọc đoạn - Cặp đôi luyện đọc diễn cảm đoạn - HĐTQ tổ chức cho nhóm thi đọc diễn cảm đoạn trước lớp - GV lớp nhận xét đánh giá, tuyên dương nhóm đọc tốt - GV lớp nhận xét đánh giá, tuyên dương *Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc diễn cảm, biết nhấn giọng số từ ngữ gợi cảm - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi C Hoạt động ứng dụng: - Biết đọc văn với giọng đọc phù hợp - Nói cho người thân biết truyền thống coi trọng đạo học người dân Việt Nam ta CHÍNH TẢ: (Nghe - viết) I.Mục tiêu: Giúp HS: GV: Nguyễn Thế Khương Thứ tư ngày tháng năm 2018 (Dạy thứ 3) LƯƠNG NGỌC QUYẾN -4- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Nghe - viết CT; không mắc lỗi bài; trình bày hình thức văn xuôi - Ghi lại phần vần tiếng (từ đến 10 tiếng) BT2; chép vần tiếng vào mơ hình, theo u cầu (BT3) - Giáo dục học sinh ý thức viết chữ cẩn thận, đẹp - Rèn luyện lực tự học, hợp tác nhóm *ND điều chỉnh: Giảm bớt tiếng có vần giống BT2 II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò: Đi chợ - GV giới thiệu học Hình thành kiến thức: *Việc 1: Tìm hiểu viết - Cá nhân tự đọc viết, em đọc to trước lớp - Chia sẻ nhóm nội dung viết cách trình bày viết - Chia sẻ với GV cách trình bày *Đánh giá: - Tiêu chí: + Hiểu nội dung viết + Nắm cách trình bày thơ lục bát - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi *Việc 2: Viết từ khó - Tìm từ khó viết trao đổi bạn bên cạnh - Luyện viết vào nháp, chia sẻ GV *Đánh giá: - Tiêu chí: Phân tích cấu tạo âm vần, phân biệt âm vần dễ lẫn lộn - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời B Hoạt động thực hành *Việc 1: Viết tả - GV đọc viết, lưu ý cách trình bày viết, tư ngồi viết ý thức luyện chữ viết - GV đọc - học sinh viết tả GV theo dõi, uốn nắn cho học sinh yếu - GV đọc chậm - HS dò *Đánh giá: - Tiêu chí: Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: mênh mơng, dập dờn, in sâu, nghèo + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - Phương pháp: Vấn đáp viết GV: Nguyễn Thế Khương -5- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét *Việc 2: Làm tập Giáo án lớp Bài 2: Ghi lại phần vần: trạng nguyên, Hiền, khoa thi, làng Mộ Trạch, Bình Giang - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hoàn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt lời giải Bài 3: Chép phần vần tiếng vừa tìm vào mơ hình cấu tạo - Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận, hoàn thiện tập nhanh - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt lời giải *Đánh giá: - Tiêu chí: + Mơ hình cấu tạo vần: Phần vần tất tiếng có âm Có tiếng có âm + Chép tiếng, vần vào mơ hình: Trạng (vần ang), ngun (vần uyên), + Tự học tốt hoàn thành mình, chia sẻ kết với bạn - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại chữ chưa hài lòng - Biết trình bày văn đẹp mắt, khoa học sáng tạo LUYỆN TỪ VÀ CÂU: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC I.Mục tiêu: Giúp HS - Tìm số từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc tập đọc cính tả học (BT1); Tìm thêm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc (BT2); Tìm số từ chứa tiếng quốc (BT3); Đặt câu với từ ngữ nói Tổ quốc, quê hương (BT4) - Vận dụng thực hành đúng, xác tập SGK - GDHS u thích mơn Tiếng Việt - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ *HS có lực: Có vốn từ phong phú, biết đặt câu với từ ngữ nêu BT4 II.Chuẩn bị: Bảng phụ; Từ điển III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Tìm Thư gửi học sinh Việt Nam thân yêu từ đồng nghĩa với Tổ quốc GV: Nguyễn Thế Khương -6- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc thầm “Thư gửi HS” “Việt Nam thân yêu” thảo luận, tìm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc làm vào VBT - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chốt: Các từ đồng nghĩa với Tổ quốc có tập đọc tả học *Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ đồng nghĩa với Tổ quốc + Bài Thư gửi học sinh: nước nhà, non sông + Bài Việt Nam thân yêu: đất nước, quê hương - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *Việc 2: Bài 2: Tìm thêm từ đồng nghĩa với từ “Tổ quốc” - Cặp đôi trao đổi, thảo luận, tìm thêm từ đồng nghĩa với từ Tổ quốc làm vào VBT - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - GV nhận xét chốt: Các từ đồng nghĩa với Tổ quốc *Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ đồng nghĩa với Tổ quốc: đất nước, giang sơn, quốc gia, quê hương Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 3: Bài 3: Tìm thêm từ chứa tiếng quốc - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận, tìm từ chứa tiếng quốc, thư ký viết kết thảo luận vào bảng phụ - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Ai nhanh đúng” - GV lớp nhận xét chốt lại từ chứa tiếng quốc *Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ chứa tiếng quốc: vệ quốc, quốc, quốc gia, quốc ca, quốc tế, quốc dân, quốc doanh, quốc học, quốc huy, quốc kì, quốc hội, Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm nhiều từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh GV: Nguyễn Thế Khương -7- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 4: Bài 4: Đặt câu với từ ngữ: quê hương, quê mẹ, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn - Cá nhân tự đặt câu vào VBT: HS có lực đặt câu với tất từ HS khác đặt câu - Tiếp nối đọc câu đặt trước lớp - GV nhận xét sửa sai, chốt lại câu *Đánh giá: - Tiêu chí: Đặt câu yêu cầu hay - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp bạn bè bố mẹ từ đồng nghĩa với Tổ quốc - Vận dụng đặt câu với từ đồng nghĩa (3 câu) TỐN: ƠN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết cộng (trừ) hai phân số có mẫu số, hai phân số không mẫu số - Vận dụng thục hành đúng, xác 1, (a,b), - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn; tự tin II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em u thích Hình thành kiến thức: *Việc 1: Củng cố cách cộng, trừ hai phân số mẫu số: - Nhóm trưởng điều hành nhóm thực tính: + ; - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp ? Muốn cộng (trừ) hai phân số có mẫu số ta làm nào? - Chốt: Muốn cộng (trừ) p/s MS ta cộng (trừ) hai tử số với giữ nguyên MS *Việc 2: Củng cố cách cộng, trừ hai phân số khác mẫu số Thực tương tự cách cộng (trừ) hai phân số mẫu số + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách thực cộng (trừ) hai phân số (khác) mẫu số - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành GV: Nguyễn Thế Khương -8- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy B Hoạt động thực hành: * Bài 1: Tính: Giáo án lớp - Cá nhân tự làm vào - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách thực cộng (trừ) hai phân số (khác) mẫu số - Thực hành đúng, xác phép tính cộng (trừ) hai phân số (khác) mẫu số - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành * Bài 2: Tính - Cá nhân tự làm vào câu a, b - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách thực cộng (trừ) STN với PS; PS với STN - Thực hành đúng, xác phép tính cộng (trừ) BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành * Bài 3: Giải tốn: - Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc tốn, phân tích xác định dạng toán giải vào bảng phụ - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt cách giải toán + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách giải dạng tốn liên quan đến cộng (trừ) phân số - Vận dụng giải đúng, xác nội dung BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách thực cộng (trừ) hai phân số có mẫu số, hai phân số không mẫu số KỂ CHUYỆN: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Đề bài: Hãy kể câu chuyện em nghe hay đọc anh hùng, danh nhân nước ta I.Mục tiêu: Giúp HS: - Chọn truyện viết anh hùng, danh nhân nước ta kể lại rõ ràng, đủ ý GV: Nguyễn Thế Khương -9- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Hiểu nội dung biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện - GDHS cảm phục lòng yêu nước vị anh hùng qua nội dung câu chuyện - HS biết kể chuyện biểu diễn tự tin, ngơn ngữ diễn đạt lưu lốt, thể giọng nói nhân vật *HS có lực: Tìm truyện ngồi SGK; kể chuyện cách tự nhiên, sinh động II.Chuẩn bị: Một số truyện kể anh hùng, danh nhân nước ta III Hoạt động học: *Khởi động: - Ban văn nghệ điều hành lớp hát hát mà bạn yêu thích - Nghe GV giới thiệu mục tiêu học A Hoạt động thực hành: *Việc 1: Tìm hiểu đề - HS đọc đề - GV gạch chân từ ngữ: anh hùng, danh nhân nước ta, nghe, đọc - Y/c nhóm trưởng hướng dẫn nhóm đọc phần gợi ý *Đánh giá: - Tiêu chí: + Dựa vào gợi ý SGK, chọn câu chuyện em nghe hay đx đọc nói vị anh hùng, danh nhân nước ta + Trình tự kể câu chuyện: Giới thiệu câu chuyện (Nêu tên câu chuyện, nêu tên nhân vật); kể diễn câu chuyện - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn *Việc 2: Kể chuyện - Nhóm trưởng điều khiển bạn nhóm nối tiếp tập kể lại câu chuyện - HS kÓ chuyện nhóm trao đổi ý nghĩa câu chuyện - HS thi kĨ trước líp GV cïng c¶ líp nhận xét, bình chọn ngi k câu chuyện hay *Đánh giá: - Tiêu chí: + Nội dung câu chuyện có phù hợp với u cầu đề khơng, có hay, hấp dẫn không? + Cách kể (giọng điệu cử chỉ) + Khả hiểu câu chuyện người kể - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; Đặt câu hỏi, kể chuyện, tôn vinh * Việc 3: Nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Tự suy nghĩ, nêu nội dung, ý nghĩa câu chuyện - Cá nhân chia sẻ nội dung, ý nghĩa câu chuyện nhóm - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại nội dung, ý nghĩa câu chuyện GV: Nguyễn Thế Khương - 10 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - GV nhận xét chốt kiến thức BT1: Cách nhân (chia) hai phân số; PS với STN + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách thực phép nhân (chia) hai phân số; PS với STN - Vận dụng thực hành đúng, xác phép tính nhân; chia BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành * Bài 2: Tính - Cá nhân tự làm vào câu a, b, c - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp - GV nhận xét chốt kiến thức: Cách nhân (chia) hai phân số cách giản ước + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách thực phép nhân (chia) 2phân số cách giản ước - Vận dụng thực hành đúng, xác phép tính nhân; chia BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành * Bài 3: Giải tốn: - Nhóm trưởng điều hành nhóm tự đọc tốn, phân tích xác định dạng toán giải vào bảng phụ - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt cách giải toán + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách giải dạng tốn liên quan đến tính diện tích HCN phép nhân (chia) phân số - Vận dụng giải đúng, xác nội dung BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời; đặt câu hỏi; thực hành C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách thực phép nhân (chia) phân số Khoa học: CƠ THỂ CHÚNG TA ĐƯỢC HÌNH THÀNH NHƯ THẾ NÀO? I.Mục tiêu : - Biết thể hình thành từ kết hợp tinh trùng bố trứng mẹ - Giáo dục HS nắm hình thành thể II HOẠT ĐỘNG HỌC: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN GV: Nguyễn Thế Khương - 15 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp Khởi động: Việc 1: CTHĐTQ tổ chức cho bạn chơi trò chơi: “Ai nhanh, đúng” Việc 2: Cả lớp tham gia chơi Việc 3: Thư kí tổng hợp kết CTHĐTQ tuyên dương nhóm trả lời mời cô giáo nhận lớp - GV giới thiệu học ghi nhan đề lên bảng - Cá nhân ghi tên vào - Bạn phụ trách đồ dùng di chuyển lấy đồ dùng học tập cho nhóm Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ MT trước lớp ? Mục tiêu học có nội dung ? Đó nội dung ? ? Để đạt mục tiêu, cần thực hoạt động ? * Hình thành kiến thức: Đọc trả lời: Yêu cầu hs quan sát hình trả lời câu hỏi Việc 1: Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh lắng nghe ý kiến bạn Việc Em tiếp tục trao đổi đánh giá câu trả lời bạn, thống kết Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến Các bạn nhóm lắng nghe nhận xét, bổ sung Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với giáo viên Đọc trả lời: Yêu cầu hs quan sát hình trả lời câu hỏi Việc 1: Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh lắng nghe ý kiến bạn Việc Em tiếp tục trao đổi đánh giá câu trả lời bạn, thống kết Việc 1: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến Các bạn nhóm lắng nghe nhận xét, bổ sung Việc 2: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với giáo viên B Hoạt động ứng dụng: Gọi HS đọc lại mục bạn cần biết Chia sẻ với người thân học lớp GV: Nguyễn Thế Khương - 16 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp Thứ sáu ngày tháng năm 2018 (Dạy thứ 5) ĐỊA HÌNH KHỐNG SẢN ĐỊA LÝ: I.Mục tiêu: Giúp HS: - Nêu đặc diểm địa hình - Nêu số khống sản Việt Nam - Chỉ dãy núi đồng lớn đồ (lược đồ) - Chỉ số mỏ khống sản đồ (lược đồ) - Giúp HS có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Rèn luyện lực tự học, hợp tác *HS có lực: Biết khu vực có núi số dãy núi có hướng núi tây bắc-đơng nam, cánh cung *Tích hợp nội dung TNMTBHĐ (liên hệ) II.Chuẩn bị: - Bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh SGK - Lược đồ địa hình Việt Nam, lược đồ số khoáng sản Việt Nam III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: Khởi động - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu Bài mới: *HĐ 1: Địa hình Việt Nam - Việc 1: Nhóm trưởng điều hành bạn quan sát lược đồ trao đổi TLCH: ? Chỉ vùng núi vùng đồng nước ta So sánh diện tích vùng đồi núi với vùng đồng nước ta ? Nêu tên lược đồ dãy núi , đồng bằng, cao nguyên nước ta - Việc 2: HĐTQ cho nhóm chia sẻ trước lớp - Việc 3: GV chốt: Trên phần đất liền nước ta, DT đồi núi chủ yếu đồi núi thấp Các dãy núi nước ta chạy theo hai hướng TB - ĐN hướng vòng cung diện tích đồng bằng, đồng chủ yếu phù sa sông bồi đắp nên *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu đặc diểm địa hình: phần đất liền Việt Nam, diện tích đồi núi diện tích đồng 4 + Chỉ dãy núi đồng lớn đồ (lược đồ): dãy Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn; đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, đồng duyên hải miền Trung - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng *HĐ 2: Khoáng sản Việt Nam - Việc 1: Quan sát hình SGK trả lời câu hỏi: ? Kể tên số loại khoáng sản nước ta? Chỉ nơi có mỏ than, sắt, a-pa-tít, dầu mỏ? - Việc 2: HĐTQ cho bạn chia sẻ trước lớp GV: Nguyễn Thế Khương - 17 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Việc 3: GV chốt: Nước ta có nhiều loại khống sản như: than, dầu mỏ, than đá loại khống sản có nhiều nước ta tập trung chủ yếu Quảng Ninh *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu số khống sản VN: than, sắt, a-pa-tít, dầu mỏ, khí tự nhiên, + Chỉ số mỏ khống sản đồ (lược đồ): than Quảng Ninh, sắt Thái Nguyên, a-pa-tít Lào Cai, dầu mỏ, khí tự nhiên vùng biển phía nam, - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, trình bày miệng B Hoạt động ứng dụng: Theo em phải sử dụng đất, khai thác khoáng sản cho hợp lí? Tại phải làm vậy? - Cùng với bạn người thân tập làm “Những nhà quản lí khống sản tài ba” Bằng cách vẽ kí hiệu loại khống sản vào lược đồ khống sản TỐN: HỖN SỐ I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết đọc, viết hỗn số; biết hỗn số có phần nguyên phần phân số - Vận dụng thục hành đúng, xác 1, (SGK) - Giáo dục HS tính cẩn thận, xác, trình bày sẽ, khoa học - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn; tự tin II.Chuẩn bị: Các bìa hình tròn hình vng SGK; Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em yêu thích - GV nêu mục tiêu; yêu cầu học - Ghi đề - HS nhắc Hình thành kiến thức: *Việc 1: Giới thiệu bước đầu hỗn số: - Nhóm trưởng điều hành nhóm quan sát mơ hình, tự nêu tốn trình bày kết tốn - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp - GV nhận xét kết nhóm đưa nói: Trong sống toán học, để biểu diễn số bánh mẹ cho Lan, người ta dùng hỗn số Có bánh gọn thành bánh ta viết 3 bánh gọi hỗn số, đọc hai ba phần tư 4 - GV viết hỗn số lên bảng hướng dẫn HS xác định phần hỗn số đọc Phần nguyên phần phân số - Yêu cầu HS viết hỗn số GV: Nguyễn Thế Khương nêu cách viết - 18 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy *Việc 2: Đặc điểm hỗn số cách đọc, viết hỗn số : - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận: + So sánh phân số Giáo án lớp + Cách đọc, viết hỗn số - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt: Phần phân số hỗn số bé đơn vị + Khi đọc (viết) hỗn số ta đọc (viết) phần nguyên đọc (viết) phần p/s + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm khái niệm; đặc điểm; cách đọc; viết hỗn số - Vận dụng thực hành đúng, xác cách đọc; viết - hỗn số - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; nhận xét lời B Hoạt động thực hành: + Bài 1: Dựa vào hình vẽ để viết đọc hỗn số thích hợp: - Nhóm trưởng điều hành nhóm quan sát mơ hình để viết đọc hỗn số - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ, vấn lẫn trước lớp - Nhận xét chốt cách đọc, viết phân hỗn số dựa vào mơ hình + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS biết dựa vào hình vẽ để đọc; viết hỗn số - Vận dụng viết; đọc hỗn số dựa vào hình vẽ BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; nhận xét lời + Bài 2a: Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm vạch tia số: - Cá nhân tự làm vào - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ vấn lẫn trước lớp ? Hỗn số gồm có phần? Đó phần nào? ? Khi viết hỗn số vạch tia số, bạn viết nào? - Nhận xét chốt cách viết hỗn số tia số + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS biết viết hỗn số thích hợp vạch tia số - Vận dụng viết hỗn số theo yêu cầu BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; nhận xét lời C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân khái niệm; đặc điểm, cách đọc, viết hỗn số GV: Nguyễn Thế Khương - 19 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp Thứ bảy ngày tháng năm 2018 (Dạy thứ sáu) LUYỆN TẬP TẢ CẢNH TẬP LÀM VĂN: I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết phát hình ảnh đẹp Rừng trưa Chiều tối (BT1) - Dựa vào dàn ý văn tả cảnh buổi ngày lập tiết học trước, viết đoạn văn có chi tiết hình ảnh hợp lí (BT2) - Giúp HS u thích say mê mơn học - Rèn luyện lực quan sát, diễn đạt ngôn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Tìm hình ảnh em thích - Gọi HS đọc u cầu nội dung tập - Hai bạn ngồi cạnh trao đổi với theo nội dung sau: + Đọc kĩ văn “Rừng trưa” “Chiều tối” + Gạch chân hình ảnh em thích + Giải thích em thích hình ảnh - Từng HS trình bày nối câu hỏi gợi ý - Nhận xét tuyên dương HS tìm hình ảnh đẹp, giải thích rõ lý *Đánh giá: - Tiêu chí : + Nêu hình ảnh thích: Những thân tràm vỏ trắng vươn lên trời đầu rủ phất phơ (Bài Rừng trưa) + Lí giải: Vì hình ảnh miêu tả vẻ đẹp tràm Nhìn từ xa, thân giống nến khổng lồ - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét lời *Việc 2: Bài 2: Em viết đoạn văn tả cảnh buổi sáng (trưa, chiều) trongvườn - Yêu cầu HS dựa vào dàn ý lập tuần 1, viết đoạn văn tả cảnh buổi sáng (hoặc trưa, chiều) vườn - Tổ chức cho HS giới thiệu cảnh định tả: - Cá nhân tự làm - GV hổ trợ: Sử dụng dàn ý em lập, chuyển phần dàn ý lập thành đoạn văn Em miêu tả theo trình tự thời gian miêu tả cảnh vật vào thời điểm Đây đoạn phần thân phải đảm bảo có câu mở đoạn, kết đoạn GV: Nguyễn Thế Khương - 20 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - HĐTQ tổ chức cho bạn nối tiếp đọc đoạn văn vừa viết - GV lớp nhận xét sửa lỗi sai: + Lỗi dùng từ, đặt câu + Lỗi tả + Lỗi diễn đạt - Nhận xét tuyên dương số bạn viết tốt *Đánh giá: - Tiêu chí: + Trình bày hình thức đoạn văn: Một đoạn văn phải có câu mở đoạn, câu kết đoạn + Tả bao quát vườn tả cảnh vườn - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét C Hoạt động ứng dụng: - Tập viết lại câu văn chưa hài lòng - Tập viết thành văn hoàn chỉnh tả cảnh vườn vào buổi sáng (trưa, chiều) TOÁN: HỖN SỐ (TIẾP) I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết chuyển hỗn số thành phân số vận dụng phép tính cộng, trừ, nhân, chia hai phân số để làm tập - Vận dụng thục hành đúng, xác 1(3 hỗn số đầu), 2(a, c), 3(a,c) (SGK) - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn; tự tin II.Chuẩn bị: Các bìa hình tròn hình vng SGK; Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động Khởi động: - Cả lớp chơi trò chơi mà em yêu thích - GV nêu mục tiêu; yêu cầu học - Ghi đề - HS nhắc Hình thành kiến thức: *Việc 1: Hướng dẫn chuyển hỗn số thành phân số: - Nhóm trưởng điều hành nhóm quan sát mơ hình, tự nêu tốn trình bày kết tốn - Gọi đại diện nhóm chia sẻ trước lớp 21 21 hình vng hay tơ màu hình vng.Vậy ta có: = 8 8 21 ? Vậy em biết = ? 8 - GV y/c HS viết hỗn số thành tổng phần nguyên PTP tính tổng - Đã tô màu - GV viết lên bảng yêu cầu HS nêu rõ phần hỗn số Phần nguyên Mẫu số GV: Nguyễn Thế Khương Tử số - 21 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy = Giáo án lớp 21 x8 + = 8 *Việc 2: Cách chuyển hỗn số thành phân số: - Nhóm trưởng điều hành bạn dựa vào sơ đồ bảng để nêu cách chuyển hỗn số thành phân số - HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt: Cách chuyển hỗn số thành phân số Cách chuyển hỗn số thành phân số: + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển hỗn số thành phân số - Vận dụng thực hành đúng, xác cách chuyển - hỗn số - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; nhận xét lời B Hoạt động thực hành: +Bài 1: Chuyển hỗn số sau thành phân số: - Cá nhân tự làm vào hỗn số đầu - HĐTQ điều hành bạn chia sẻ, vấn lẫn trước lớp - Nhận xét chốt cách chuyển hỗn số thành phân số + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển hỗn số thành phân số - Vận dụng thực hành đúng, xác nội dung BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Đặt câu hỏi; thực hành; nhận xét lời +Bài 2: Chuyển hỗn số sau thành phân số thực tính: - Cá nhân tự làm vào câu a c - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ, vấn lẫn trước lớp ? Bài này, bạn thực qua bước? ? Muốn chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách thực cộng, trừ hai hỗn số + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển hỗn số thành phân số thực cộng (trừ) PS - Vận dụng thực hành đúng, xác nội dung BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Thực hành; nhận xét lời; ghi chép ngắn *Bài 3: Chuyển hỗn số sau thành phân số thực tính: - Cá nhân tự làm vào câu a c - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ, vấn lẫn trước lớp ? Bài này, bạn thực qua bước? GV: Nguyễn Thế Khương - 22 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp ? Muốn chuyển hỗn số thành phân số, bạn làm nào? - Nhận xét chốt cách thực nhân, chia hai hỗn số + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách chuyển hỗn số thành phân số thực nhân (chia) PS - Vận dụng thực hành đúng, xác nội dung BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Thực hành; nhận xét lời; ghi chép ngắn C Hoạt động ứng dụng: - Chia sẻ với người thân cách chuyển hỗn số thành phân số cách thực phép tính với phân số LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA I.Mục tiêu: Giúp HS: - Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn (BT1) Xếp từ vào nhóm từ đồng nghĩa (BT2) - Biết viết đoạn văn tả cảnh khoảng câu có sử dụng số từ đồng nghĩa (BT3) - HS yêu thích mơn Tiếng Việt - HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Bài 1: Tìm từ đồng nghĩa đoạn văn - Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn - Cặp đôi đọc thầm lại đoạn văn, trao đổi từ đồng nghĩa làm vào VBT - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại từ đồng nghĩa *Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm từ đồng nghĩa: mẹ, má, u, bu, bầm, mạ - Phương pháp: Vẫn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng *Việc 2: Bài 2: Xếp từ thành nhóm từ đồng nghĩa - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận, thư ký viết kết thảo luận vào bảng phụ - HĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi “Tiếp sức” - Nhận xét chốt lại nhóm từ đồng nghĩa: + Bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thang GV: Nguyễn Thế Khương - 23 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy + Lung linh, long lanh, lóng lánh, lấp loáng + Vắng vẻ, hiu quạnh, vắng *Đánh giá: - Tiêu chí: Phân loại từ cho thành ba nhóm từ đồng nghĩa Tiêu chí HTT HT Giáo án lớp CHT 1.Xếp từ vào nhóm từ đồng nghĩa Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp - Phương pháp: Quan sát - Kĩ thuật: Phiếu đánh giá tiêu chí *Việc 3: Bài 3: Viết đoạn văn tả cảnh khoảng câu, có dùng số từ nêu BT2 - HD HS cách làm: Có thể miêu tả cảnh cánh dồng vào buổi sáng miêu tả cảnh dòng sơng *Lưu ý: Sử dụng số từ đồng nghĩa theo nhóm xếp BT2 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ viết trước lớp - GV nhận xét sửa sai, đánh giá tuyên dương làm tốt *Đánh giá: - Tiêu chí: + Trình bày hình thức 1đoạn văn: Một đoạn văn phải có câu mở đoạn, câu kết đoạn + Tả cảnh theo thời điểm, đoạn văn phải sử dụng số từ đồng nghĩa có BT2 - Phương pháp: Vấn đáp viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét, tôn vinh HS C Hoạt động ứng dụng: - Hỏi đáp với bạn từ đồng nghĩa - Tập viết lại câu văn chưa hài lòng TẬP LÀM VĂN: LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THỐNG KÊ I.Mục tiêu: Giúp HS - Nhận biết bảng số liệu thống kê, hiểu cách trình bày số liệu thống kê hai hình thức: nêu số liệu trình bày bảng (BT1) - Thống kê số HS lớp theo mẫu (BT2) - GD HS u thích, say mê mơn học - HS hợp tác nhóm tốt, có kĩ làm thống kê II.Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: GV: Nguyễn Thế Khương - 24 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Ban văn nghệ cho bạn hát hát u thích - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Giới thiệu bảng số liệu thống kê - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung tập - Cặp đôi trao đổi với theo câu hỏi sau: ? Số khoa thi, số tiến sĩ nước ta từ năm 1075 đến năm 1919? ? Số khoa thi, số tiến sĩ số trạng nguyên triều đại? ? Số bia số tiến sĩ có khắc tên bia lại đến ngày nay? ? Các số liệu thống kê trình bày hình thức nào? ? Các số liệu thống kê có t/d gì? - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp - Nhận xét chốt lại ND: Các số liệu trình bày hai hình thức: Nêu số liệu trình bày bảng số liệu: so sánh số khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên triều đại Các số liệu thống kê giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh, tăng sức thuyết phục cho nhận xét truyền thống văn hiến lâu đời nước ta *Đánh giá: - Tiêu chí : a) Nêu số liệu thống kê bài: + Từ năm 1075 đến năm 1919, số khoa thi nước ta 185, số tiến sĩ 2896 + Số khoa thi, số tiến sĩ trạng nguyên triều đại: Triều đại Lý Trần Hồ Lê Mạc Nguyễn Số khoa thi 14 104 21 38 Số tiến sĩ 11 51 12 1780 484 558 Số trạng nguyên 27 10 b) Hai hình thức trình bày số liệu thống kê: Nêu số liệu, trình bày bảng số liệu c) Tác dụng số liệu thống kê: + Giúp người đọc dễ tiếp nhận thông tin, dễ so sánh + Tăng sức thuyết phục cho nhận xét truyền thống văn hiến lâu đời nước ta - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng *Việc 2: Lập bảng thống kê số HS lớp - Nhóm trưởng điều hành nhóm thảo luận, lập bảng thống kê số HS lớp: Tổng số HS, HS nam, HS nữ, HS khen mặt tổ - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ trước lớp ? Nhìn vào bảng thống kê em biết điều gì? ? Tổ có nhiều HS giỏi nhất? ? Tổ có nhiều HS nữ nhất? ? Bảng thống kê có tác dụng gì? GV: Nguyễn Thế Khương - 25 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy - Nhận xét chốt lại cách lập bảng thống kê, tác dụng bảng *Đánh giá: - Tiêu chí: a) Lập bảng thống kê đúng: Tổ Tổ Tổ Tổ Tổng số HS lớp Số học sinh 10 10 29 Số học sinh nữ 5 14 Số học sinh nam 5 15 Giáo án lớp Số HS khen 24 b) Tác dụng số liệu thống kê: Giúp ta thấy rõ kết quả, đặc biết kết có tính so sánh - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Tập lập bảng thống kê số người họ nội, số người họ ngoại gia đình ÔN LUYỆN TOÁN: EM TỰ ÔN LUYỆN TOÁN - TUẦN I.Mục tiêu: Giúp HS - Nắm khái niệm phân số thập phân; Biết đọc, viết phân số thập phân chuyển phân số thành phân số thập phân - Vận dụng thực hành đúng, xác 1, 2, 3, (Vở Tự ôn luyện Toán) - Giáo dục HS ý thức phấn đấu vươn lên học tập làm cẩn thận - Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn; tự tin II.Chuẩn bị: - Hệ thống BT III.Hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp hát - GV giới thiệu nêu mục tiêu trọng tâm tiết học B Hoạt động thực hành: +Bài 1: Đọc phân số thập phân 32 ; ; ; 10 100 100 1000 - V1: Hai bạn ngồi cạnh thực đọc phân số thập phân hỏi - đáp khái niệm phân số thập phân - V2: Chia sẻ nhóm - V3: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách đọc phân số thập phân - Vận dụng thực hành đọc phân số thập phân BT1 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác GV: Nguyễn Thế Khương - 26 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Thực hành; nhận xét lời; ghi chép ngắn +Bài 2: Viết phân số thập phân Giáo án lớp - V1: Cá nhân tự làm vào - V2: HĐTQ điều hành bạn chia sẻ với nhóm để thống kết - V3: Củng cố ND + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm cách viết phân số thập phân - Vận dụng thực hành viết phân số thập phân BT2 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Thực hành; nhận xét lời; đặt câu hỏi +Bài 3: Phân số phân số thập phân? - V1: Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận tìm phân số thập phân - V2: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp - V3: Củng cố ND + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm khái niệm phân số thập phân - Vận dụng tìm phân số thập phân BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Thực hành; nhận xét lời; đặt câu hỏi +Bài 4: (HSNK) Viết số thích hợp vào trống: - V1: Nhóm trưởng điều hành bạn thảo luận tìm số cần điền vào trống để tạo thành phân số thập phân - V2: HĐTQ điều hành nhóm chia sẻ trước lớp đặt câu hỏi vấn bạn - V3: Củng cố ND + Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm khái niệm phân số thập phân - Vận dụng tìm số thích hợp điền vào trống để tạo thành phân số thập phân BT4 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; tự tin; sáng tạo * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp; viết * Kĩ thuật: Thực hành; nhận xét lời; đặt câu hỏi C Hoạt động ứng dụng: GV: Nguyễn Thế Khương - 27 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp - Tự ôn lại bài, chia sẻ với bạn đặc điểm; cách đọc; cách viết phân số thập phân HĐTT: SINH HOẠT ĐỘI I.Mục tiêu: Giúp HS: - Đánh giá lại tình hình hoạt động chi đội tuần qua đề phương hướng hoạt động tuần tới - GD đội viên tinh thần đoàn kết, hợp tác, yêu thương, giúp đỡ lẫn để hồn thành tốt cơng việc giao - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; mạnh dạn; tự tin; trách nhiệm II.Các hoạt động học: A Hoạt động bản: *Khởi động - Ban văn nghệ điều hành lớp hát tập thể - Nghe GV giới thiệu B Hoạt động thực hành: *Việc 1: Đánh giá hoạt động chi đội tuần qua: - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban làm việc - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban tuần qua + Những công việc làm được: + Những công việc chưa làm được: + Đề biện pháp để khắc phục việc chưa làm được: - Chủ tịch Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt, tích cực tuần qua - Mời TPTL lên chia sẻ, tổng kết phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng Ngày Quốc khánh mồng 2/9” *Đánh giá: - Tiêu chí: + Các ban nêu việc làm tốt ban + Các ban nêu số việc làm chưa hướng khắc phục + Tuyên dương cá nhân, nhóm làm việc tích cực, đạt hiệu tốt - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Thang đo dạng số, trình bày miệng, tơn vinh HS *Việc 2: Đề phương hướng hoạt động tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban lên phổ biến kế hoạch hoạt động ban tuần tới: - Các trưởng ban lên đề phương hướng hoạt động ban tuần tới - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành: Phát động phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng đại hội” - Mời TPTL lên chia sẻ, động viên đội viên ban tham gia tích cực vào phong trào vừa phát động, thi đua lập nhiều thành tích mừng đại hội GV: Nguyễn Thế Khương - 28 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp *Đánh giá: - Tiêu chí: + Các ban nêu kế hoạch hoạt động ban + Chủ tịch Hội đồng tự quản lên phát động phong trào thi đua: chăm học hành, hợp tác tích cực với bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt bạn lớp thực tuần vừa GV: Nguyễn Thế Khương - 29 - Năm học: 2018-2019 ... số GV: Nguyễn Thế Khương - 19 - Năm học: 20 18 -20 19 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp Thứ bảy ngày tháng năm 20 18 (Dạy thứ sáu) LUYỆN TẬP TẢ CẢNH TẬP LÀM VĂN: I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết phát hình... vào câu a c - Ban học tập yêu cầu bạn chia sẻ, vấn lẫn trước lớp ? Bài này, bạn thực qua bước? GV: Nguyễn Thế Khương - 22 - Năm học: 20 18 -20 19 Trường TH số An Thủy Giáo án lớp ? Muốn chuyển hỗn... Tổng số HS lớp Số học sinh 10 10 29 Số học sinh nữ 5 14 Số học sinh nam 5 15 Giáo án lớp Số HS khen 24 b) Tác dụng số liệu thống kê: Giúp ta thấy rõ kết quả, đặc biết kết có tính so sánh - Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương ,

Từ khóa liên quan