0

Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương

28 170 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:25

Trường TH số An Thủy TUẦN Giáo ắn lớp CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC ` Từ ngày 8/10 đến ngày 12/10/2018 Giáo viên: Nguyễn Thế Khương Thứ ngày Buổi Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Sáng Thứ Chiều Tiết Môn 3 3 3 3 Toán Tập đọc Luyện tập chung Những người bạn tốt C tả Dòng kinh q hương LTVC Tốn Kchuyện Tập đọc Khoa Toán Từ nhiều nghĩa Khái niệm số thập phân Cây cỏ nước nam Tiếng đàn Ba-la-lai-ca sơng đà Phòng bệnh sốt xuất huyết Khái niệm số thập phân Khoa Phòng bệnh viêm não Địa lí Tốn Hàng STP, viết số thập phân TLV Tốn LTVC ƠL TV TLV ÔL T SHTT Luyện tập tả cảnh Luyện tập Luyện tập từ nhiều nghĩa Ôn luyện Tuần Luyện tập tả cảnh Ôn luyện Tuần Sinh hoạt lớp GV: Nguyễn Thế Khương Nội dung -1- Ghi Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp TUẦN Thứ hai 10 năm 2018 LUYỆN TẬP CHUNG Toán: I Mục tiêu: KT: Biết: Mối quan hệ với 1 1 ; với ; với 10 10 100 100 1000 KN: Tìm thành phần chưa biết phép tính với phân số - Giải tốn liên quan đến số trung bình cộng - HS hồn thành 1, 2, TĐ: GDHS tính tốn cẩn thận NL: Tự học Hợp tác HSKT: Biết: Mối quan hệ với 1 1 ; với ; với 10 10 100 100 1000 KN: Tìm thành phần chưa biết phép tính với phân số HS hoàn thành 1, II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động dạy - học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: * Khởi động.- Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi củng cố KT cũ - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu học * Luyện tập Bài tập 1: - Đọc làm BT - Chia sẻ kết - Nhóm trưởng KT, báo cáo KQ - Muốn biết gấp lần ta làm nào? 10 - Muốn biết số gấp số bao nhiêu lần ta làm nào? (Ta lấy 1: ; Lấy số chia số kia) 10 * Đánh giá: - TCĐG: + Biết mối quan hệ với 1 1 ; với ; với 10 10 100 100 1000 + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác HSKT: Biết mối quan hệ với 1 1 ; với ; với 10 10 100 100 1000 - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi, phân tích Bài 2: Tìm X: - Cá nhân đọc BT làm BT - Chia sẻ kết ( Hỏi cách tìm thành phần chưa biết) - Trưởng ban học tập kiểm tra, báo cáo kết GV: Nguyễn Thế Khương -2- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy = 2 x= − x= 10 a) x + 2 = 2 x= + 24 x= 35 b) x − Giáo ắn lớp = 20 x= : 20 x= c ) Xx = 14 x = 14 x x=2 d )x : * Đánh giá: - TCĐG: + Nắm lại cách tìm số hạng, số bị trừ, thừa số số bị chia với phân số + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác HSKT: Nắm lại cách tìm số hạng, số bị trừ, thừa số số bị chia với phân số - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi, phân tích Bài tập 4: - Cá nhân đọc BT - Thảo luận nhóm: Dạng tốn gì? Các bước thực - Cá nhân làm BT - Chia sẻ kết - Nhóm trưởng KT, thống kq, báo cáo Bài giải: Trung bình vòi nước chảy là: 1 ( + ) : = (bể nước) 15 Đáp số: bể nước * Đánh giá: - TCĐG: + Nắm lại cách giải toán liên quan đến số trung bình cộng + Có ý thức tích cực học tập + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi, phân tích C HĐ ỨNG DỤNG: - Đề xuất bạn hoàn thành BT sgk Tập đọc: NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT I.Mục tiêu KT: HS bước đầu biết đọc diễn cảm văn KN: Hiểu ý nghĩa câu chuyện : khen ngợi thơng minh, tình cảm gắn bó cá heo với người.(Trả l ời câu hỏi 1,2,3) - Hiểu nghĩa từ ngữ: boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt TĐ: GDHS yêu quý bảo vệ động vật * Tích hợp GDTNMTBHĐ: Học sinh biết thêm lồi cá heo, qua giáo dục ý thức bảo tài nguyên biển NL: tự học, hợp tác HSKT: : Hiểu ý nghĩa câu chuyện : khen ngợi thơng minh, tình cảm gắn bó cá heo với người.(Trả l ời câu hỏi 1,2) - Hiểu nghĩa từ ngữ: boong tàu, dong buồm, GV: Nguyễn Thế Khương -3- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp II Chuẩn bị: - Bảng phụ chép đoạn luyện; Sưu tầm tranh ảnh cá heo III Hoạt động dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:  Khởi động: - Ban văn nghệ tổ chức cho lớp chơi trò chơi học tập củng cố KT - Nghe GV nêu mục tiêu học Quan sát tranh trả lời câu hỏi - Quan sát tranh sách giáo khoa trả lời câu hỏi: Bức tranh vẽ gì? - Em bạn chia sẻ câu trả lời mình, nghe góp ý, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) - Nhóm trưởng mời bạn nêu ý kiến mình, có ý kiến khác biệt đề nghị giải thích rõ sao, nhóm trưởng cho bạn thống ý kiến - Tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo (Tranh vẽ đàn cá heo người ngồi cá heo) - Nghe cô giáo giới thiệu * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung tranh + Mô tả nội dung tranh + Có ý thức khám phá tranh + Tự học HSKT: Hiểu nội dung tranh - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Luyện đọc: - HS giỏi đọc tồn - Thảo luận nhóm đơi, chia đoạn ( 4đoạn) - Chia sẻ với bạn ý kiến nhóm - Một số nhóm nêu cách chia đoạn - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm luyện đọc, phát từ khó, câu dài giúp đọc ( GV theo dõi, giúp đỡ) - Một số nhóm đọc trước lớp, nhóm khác lắng nghe, bổ sung - Cả lớp nghe GV đọc mẫu * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc đúng: A-ri-ôn, Xi – xin, boong tàu + Hiểu từ ngữ: boong tàu, dong buồm, hành trình, sửng sốt + Tích cực luyện đọc + Tự học, hợp tác HSKT: + Đọc đúng: A-ri-ôn, Xi – xin, boong tàu - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Tìm hiểu nội dung GV: Nguyễn Thế Khương -4- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp - - Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi nháp ý trả lời mình, Viết xong, em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu - Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho - Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo cô giáo  Ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi (Câu 1: Vì bọn thủy thủ tàu lòng tham, cướp hết tặng vật đòi giết A-ri-ơn Câu 2: Khi nghệ sĩ cất tiếng hát từ giã đời có dàn cá heo bơi đến vây quanh tàu, say sưa thưởng thức tiếng hát nghệ sĩ tài ba Câu 3: Qua câu chuyện đàn cá heo đáng quý đáng yêu chỗ vật thơng minh tình nghĩa biết thưởng thức tiếng hát nghệ sĩ, biết cứu giúp người gặp nạn) * Nghe GV nhận xét, kết luận kết hợp GD bảo vệ TNMTBĐ * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nội dung bài: khen ngợi thông minh, tình cảm gắn bó cá heo với người + Ý thức yêu quý bảo vệ động vật + Tự học, hợp tác HSKT: Hiểu nội dung bài: khen ngợi thơng minh, tình cảm gắn bó cá heo với người - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi Luyện đọc diễn cảm: - Chia sẻ với bạn cách đọc tốt tập đọc ? Để đọc tốt ta cần đọc nào? - Nghe GV HD cách đọc - Nghe G đọc mẫu đoạn - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm đọc - Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc ( Đại diện số nhóm đọc) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm thể tốt * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc chỗ ngắt nghỉ Nhấn giọng chỗ cần thiết +Đọc giọng thương cảm, chậm rãi, xúc động + Ý thức đọc hay, diễn cảm + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: GV: Nguyễn Thế Khương -5- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy - Về nhà bạn thi đọc tốt tập đọc Giáo ắn lớp Thứ ba ngày tháng 10 năm 2018 DỊNG KINH Q HƯƠNG Chính tả:( Nghe- viết): I Mục tiêu KT: HS nghe-viết tả: Dòng kinh q hương; Trình bày hình thức văn xi KN: Tìm vần thích hợp để điền vào chỗ trống đoạn thơ (BT2) ; thực ý (a, b, c ) BT3 (HSKg làm đầy đủ BT3) TĐ: GDHS yêu cảnh đẹp quê hương * TH GDBVMT: GD tình cảm u q vẻ đẹp dòng kinh (kênh) quê hương, có ý thức BVMT xung quanh HSKT: HS nghe-viết tả: Dòng kinh q hương; Trình bày hình thức văn xi KN: Tìm vần thích hợp để điền vào chỗ trống đoạn thơ (BT2) II Chuẩn bị: Bảng phụ chép 3,Vở tập Tiếng Việt II Hoạt động dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:  Khởi động: - CTHĐTQ điều hành cho lớp chơi trò chơi - Nghe GV giới thiệu nêu mục tiêu học  Tìm hiểu bài: - Cá nhân nghe đọc CT, chọn viết từ khó hay viết sai - Đổi chéo kiểm tra - Trả lời câu hỏi: Những hình ảnh cho thấy dòng kinh quen thuộc với tác giả? - Trao đổi theo cặp kết trả lời câu hỏi vừa tìm - Đại diện 1- nhóm trả lời câu hỏi trước lớp, lớp nhận xét, bổ sung (Trên giọng kinh có giọng hò ngân vang, có mùi chín, có tiếng trẻ em nô đùa, giọng hát ru em ngủ) B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - Nghe đọc, viết - Dò bài, sốt lỗi * Đánh giá: - TCĐG: + HS nghe-viết tả: Dòng kinh q hương; Trình bày hình thức văn xi + Nắn nót cẩn thận viết + Tự học HSKT: HS nghe-viết tả: Dòng kinh q hương; Trình bày hình thức văn xi + Nắn nót cẩn thận viết - PPĐG: Quan sát, viết` - KTĐG: ghi chép ngắn, viết nhận xét GV: Nguyễn Thế Khương -6- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy  Làm tập: Bài 2: Giáo ắn lớp - Làm tập 2: Tìm vần để điền vào chỗ trống - Chia sẻ - Đại diện 1- nhóm đọc làm - Các nhóm khác chia sẻ bổ sung: Vần iêu Bài 3: - Cá nhân làm - Đổi chéo KT - Nhóm trưởng KT, báo cáo (Đơng kiến; Gan cóc tía; Ngọt mía lùi) * Đánh giá: - TCĐG: + Tìm vần thích hợp để điền vào chỗ trống đoạn thơ + Tìm tiếng chứa ia iê thích hợp vào chỗ trống + u thích Tiếng Việt + Tự học HSKT: Tìm vần thích hợp để điền vào chỗ trống đoạn thơ - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Đề xuất bạn luyện viết lại đoạn tả cho đẹp Luyện từ câu: TỪ NHIỀU NGHĨA I.Mục tiêu: KT: HS nắm kiến thức sơ giản từ nhiều nghĩa,(ND ghi nhớ), KN: Nhận biết từ mang nghĩa gốc, từ mang nghĩa chuyển câu văn có dùng từ nhiểu nghĩa.(BT1 mụcIII), tìm ví dụ chuyển nghĩa số từ phận thể người động vật(BT2) (HSKG làm tồn BT2 mục III) TĐ: Có ý thức dùng từ nhiều nghĩa nói, viết văn NL: tự học, hợp tác HSKT: HS nắm kiến thức sơ giản từ nhiều nghĩa,(ND ghi nhớ), KN: Nhận biết từ mang nghĩa gốc, từ mang nghĩa chuyển câu văn có dùng từ nhiểu nghĩa.(BT1 mụcIII), II Chuẩn bị: Tranh, ảnh, hình ảnh vật tượng:chân (chân bàn, chân người, chân núi, chân trời); III Hoạt động dạy - học: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:  Khởi động: - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi học tập củng cố KT - Nghe Giáo viên giới thiệu học, nêu mục tiêu  Nhận xét Bài tập 1: - Đọc BT - Trao đổi, thảo luận nghĩa cột B thích hợp với từ cột A - Nhóm trưởng KT - Trưởng ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ kết quả: GV: Nguyễn Thế Khương -7- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp (Răng - phần xương cứng mọc lên hàm dùng để cắn, giữ nhai thức ăn Mũi- phận nhơ lên mặt người ĐV có xương sống, dùng để thở ngửi Tai- Bộ phận hai bên đầu người động vật, dùng để nghe Các nghĩa vừa xác định cho từ răng, mũi, tai nghĩa gốc từ.) Bài tập 2: - Đọc - Thảo luận nhóm: - Nhóm trưởng KT, báo cáo - Ban học tập cho nhóm trình bày kq, báo cáo ( Khác nhau: +Răng cào không nhai người +Mũi thuyền không dùng để gửi người +Tai ấm không dùng để nghe tai người động vật) Bài tập 3: - Thảo luận nghĩa từ răng, mũi, tai BT có giống nhau? (giống nhau: + vật nhọn, sắc, thành hàng + Mũi Cũng phận có đầu nhọn nhơ phía trước + Tai phận mọc hai bên chìa tai người) Rút ghi nhớ: (sgk) * Đánh giá: - TCĐG: + HS nắm kiến thức sơ giản từ nhiều nghĩa + Có ý thức lắng nghe + Tự học, hợp tác HSKT: HS nắm kiến thức sơ giản từ nhiều nghĩa - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi, phân tích B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Bài tập 1: - Đọc BT, làm - Chia sẻ - Nhóm trưởng KT - Trưởng ban học tập tổ chức cho nhóm chia sẻ kết quả: (a, câu mang nghĩa gốc, câu mang nghĩa chuyển b, câu mang nghĩa chuyển, câu mang nghĩa gốc c, câu mang nghĩa gốc, câu mang nghĩa chuyển) * Đánh giá: - TCĐG: + HS hiểu tìm từ nghĩa gốc nghĩa chuyển + HS yêu thích tiếng Việt + Tự học, hợp tác HSKT: HS hiểu tìm từ nghĩa gốc nghĩa chuyển - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp GV: Nguyễn Thế Khương -8- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi, phân tích Bài tập 2: Giáo ắn lớp - Đọc - Thảo luận nhóm: - Nhóm trưởng KT, báo cáo - Ban học tập cho nhóm trình bày kq, báo cáo ( Nghĩa chuyển từ lưỡi : lưỡi liềm, lưỡi hái, lưỡi dao, lưỡi cày + Nghĩa chuyển từ miệng: miệng bát, miệng hố, miệng chai, miệng giếng + Nghĩa chuyển từ cổ: cổ tay, cổ chân, cổ áo, cổ chai + Nghĩa chuyển từ tay: tay áo, tay quay, tai cầm + Nghĩa chuyển từ lưng:lưng ghế, lưng núi, lưng chừng trời ) * Đánh giá: - TCĐG: + HS hiểu tìm từ nghĩa chuyển từ lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng + HS yêu thích tiếng Việt + Tự học, hợp tác HSKT: HS hiểu tìm từ nghĩa chuyển từ lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi, phân tích C.HĐ ỨNG DỤNG: - Về nhà bạn thi đua tìm số nghĩa gốc phận thể người sau tìm từ mang nghĩa chuyển từ nghĩa gốc Toán : KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu: KT: Biết: Đọc, viết số thập phân dạng đơn giản KN: HS hoàn thành 1, TĐ: HS yêu toán học NL: Tự học, hợp tác HSKT: : Biết: Đọc, viết số thập phân dạng đơn giản HS hoàn thành 1, II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động - Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi học tập củng cố KT - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học * Bài mới: Giới thiệu khái niệm số thập phân: Ví dụ a: Nhìn bảng phụ, trao đổi nhận xét hàng bảng: GV: Nguyễn Thế Khương -9- Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy - Có mét, mấy- đề-xi mét ? Giáo ắn lớp Có m1dm tức có 1dm m = 0,1m 10 1 GV: m ta viết hành 0,1m.Tương tự: ; … 10 100 1000 -1dm phần mét? 1dm = Những số 0,1 ;0,01; 0,001 gọi số thập phân - Số thập phân có đặc điểm gì: Ví dụ b: Phân tích tương tự ví dụ a HS tự rút : 0,5= ;0,07 = ;0,009 = 10 100 Các số: 0,5;0,07; 0,009 gọi số thập phân 1000 * Đánh giá: - TCĐG: + Bước đầu hiểu khái niệm số thập phân + u thích giải tốn + Tự học, tự giải vấn đề, hợp tác HSKT: Bước đầu hiểu khái niệm số thập phân - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi, phân tích B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Đọc phân số TP số TP vạch tia số: - Đọc - Đổi vai trả lời - Nhóm trưởng KT, báo cáo KQ (Một phần mười, hai phần mười, ba phần mười, bốn phần mười, năm phần mười, sáu phần mười, bảy phần mười, tám phần mười, chín phần mười + khơng phẩy một, khơng phẩy hai, không phẩy ba, không phẩy bốn,không phẩy năm, không phẩy sáu, khơng phẩy bảy, khơng phẩy tám, khơng phảy chín) Bài 2: Viết số thập phân thích hợp vào chơ chấm: - Cá nhân đọc làm BT - Chia sẻ kết - Nhóm trưởng thống kq, báo cáo: m = 0,5m 10 m = 0, 002m a, 2mm = 1000 4g = kg = 0, 004kg 1000 m = 0, 03m 100 m = 0, 008m b, 8mm = 1000 6g = kg = 0, 006kg 1000 5dm = 3cm = * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc, viết số thập phân dạng đơn giản + u thích giải tốn + Tự học, tự giải vấn đề, hợp tác HSKT: Đọc, viết số thập phân dạng đơn giản GV: Nguyễn Thế Khương - 10 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp * Báo cáo với cô giáo kết (Câu 1: Cả cơng trường say ngủ cạnh dòng sơng, tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ, xe ủi xe ben sóng vai nằm nghĩ Câu 2: Hình ảnh đẹp thơ: Chỉ tiếng đàn ngân nga – với dòng trăng lấp lống sơng Đà Câu 3: Những câu thơ có dùng biện pháp nhân hóa: Cả cơng trường say ngủ cạnh dòng sơng/ Những tháp khoan nhô lên trời ngẫm nghĩ/ Những xe ủi , xe ben sóng vai nằm nghĩ/ Biển nằm bỡ ngỡ cao nguyên/ Sông Đà chia ánh sáng muôn ngã) - Nghe GV nhận xét, kết luận - HS nêu nội * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu nêu nội dung bài: Cảnh đẹp kì vĩ cơng trường thủy diện sơng Đà với tiếng đàn Ba-la-lai-ca ánh trăng ước mơ tương lai tươi đẹp cơng trình hồn thành + Ý thức đồn kết, hòa bình + Tự học, hợp tác HSKT: Hiểu nêu nội dung bài: Cảnh đẹp kì vĩ cơng trường thủy diện sông Đà với tiếng đàn Ba-la-lai-ca ánh trăng ước mơ tương lai tươi đẹp công trình hồn thành Luyện đọc diễn cảm: - Chia sẻ với bạn cách đọc tốt tập đọc ? Để đọc tốt ta cần đọc nào? - Nghe GV HD cách đọc - Nghe G đọc mẫu - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm đọc - Ban học tập tổ chức cho nhóm thi đọc ( Đại diện số nhóm đọc) Lớp nghe bình chọn cá nhân, nhóm thể tốt * Đánh giá: - TCĐG: + Đọc chỗ ngắt nghỉ Nhấn giọng chỗ cần thiết +Đọc thuộc lòng thơ + Ý thức đọc hay, diễn cảm + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG ỨNG DUNG: - Về nhà bạn thi đọc thuộc thơ Khoa học : PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT I Mục tiêu - Biết nguyên nhân & cách phòng tránh bệnh sốt xuất huyết - Có ý thức việc ngăn chặn khơng cho muỗi sinh sản & đốt người - GD HS có ý thức phòng tránh bệnh sốt xuất huyết II Đồ dùng dạy học: - Hình minh hoạ SGK Các thơng tin, III/ Hoạt động dạy học: GV: Nguyễn Thế Khương - 14 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy A.Hoạt động bản: 1.Khởi động:3' Giáo ắn lớp - HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học: ? Nêu nguyên nhân gây bệnh sốt rét? - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, nêu MT & ghi đề Hình thành kiến thức HĐ1.Thực hành làm tập SGK (12’) Việc 1: Y/c H làm việc nhân: đọc kỹ thơng tin sau làm tập tr 28 SGK Việc 2: Đại diện số em trình bày kết – Cả lớp chia sẻ KQ: 1- b, 2- b, 3- a, 4- b, 5- b Việc 3: GVhỏi thêm: Theo em sốt xuất huyết có nguy hiểm không? Tại sao? + Bệnh sốt xuất huyết tất nguy hiểm gây chết người, lây lan trở thành đại dịch * KL: Sốt xuất huyết bệnh vi rút gây Muỗi vằn trung gian truyền bệnh Bệnh diễn biến ngắn, chưa có thuốc đặc trị HĐ2: Quan sát thảo luận(13 ') Việc 1: GV Giao nhệm vụ: Y/c HS qs hình 2,3,4 tr29 SGK ? Chỉ & nói nội dung hình? ? Tác dụng việc làm đó? ? Nêu việc nên làm để phòng bệnh sốt xuất huyết? ? Gia đình bạn thường SD cách để diệt muỗi & bọ gậy? Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày, lớp chia sẻ Việc 3:- Nhận xét -KL * KL: Nên giữ VS nhà ở, môi trường xung quanh, diệt muỗi ,bọ gậy Có thói quen ngủ kể ban ngày B.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - HS nói với biện pháp phòng chống sốt xuất huyết nhắc nhở người thực Thứ tư ngày 10 tháng 10 năm 2018 KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (Tiếp theo) Toán : I Mục tiêu: KT: Biết đọc, viết số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp) - Cấu tạo số thập phân có phần nguyên,phần thập phân KN: HS hồn thành BT1,2 TĐ: HS có ý thức trình bày đẹp khoa học NL: Tự học hợp tác HSKT: Biết đọc, viết số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp) GV: Nguyễn Thế Khương - 15 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy - Cấu tạo số thập phân có phần nguyên,phần thập phân KN: HS hoàn thành BT1, II Chuẩn bị: Bảng SGK (kẻ vào bảng phụ) III Hoạt động dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động Giáo ắn lớp - Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi học tập củng cố KT - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học * Tiếp tục giới thiệu khái niệm số thập phân: - Nhìn bảng phụ, trao đổi nhận xét hàng bảng: - Viết số đo dạng số đo có đơn vị mét 2m 7dm = 8m 56cm = m viết thành 2,7m; đọc là: Hai phẩy bảy mét 10 56 m viết thành 8,56; đọc Tám phẩy năm mươi sáu mét 100 • Kết luận: 2,7; 8,56; 0,195 số thập phân • Nêu k/n số TP Ví dụ 1, 2: - Thảo luận để phần nguyên, phần thập phân số 856 90, 638 * Đánh giá: - TCĐG: + Nhận biết cách đọc, viết số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp) + Hiểu cấu tạo số thập phân có phần ngun,phần thập phân + u thích học tốn + Tự học HSKT: Nhận biết cách đọc, viết số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp) + Hiểu cấu tạo số thập phân có phần nguyên,phần thập phân - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi, phân tích B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Đọc số TP: - Đọc - Đổi vai trả lời - Nhóm trưởng KT, báo cáo KQ (Chín phẩy tư, bảy phẩy chín mươi tám, hai mươi lăm phẩy bốn trăm bảy mươi bảy, hai trăm linh sáu phẩy không trăm bảy mươi lăm, không phẩy ba trăm linh bảy) Bài 2: Viết hỗn số sau thành số thập phân đọc số GV: Nguyễn Thế Khương - 16 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp - Cá nhân đọc làm BT - Chia sẻ kết - Nhóm trưởng thống kq, báo cáo: 45 = 5,9 : Năm phẩy chín; 82 = 82, 45 : tám mươi hai phẩy bốn mươi lăm 10 100 225 810 = 810, 225 : tám trăm mười phẩy hai trăm hai mươi lăm) 1000 (5 * Đánh giá: - TCĐG: + Biết đọc, viết số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp) + u thích học tốn + Tự học HSKT: Biết đọc, viết số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp) - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, đặt câu hỏi trả lời câu hỏi, phân tích C HĐ ỨNG DỤNG: - Thi đua bạn viết vài số thập phân, phần nguyên phần TP Khoa học : PHÒNG BỆNH VIÊM NÃO I Mục tiêu - Biết nguyên nhân & cách phòng bệnh viêm não - Nhận nguy hiểm vủa bệnh viêm não - GD HS có ý thức phòng tránh bệnh viêm não II Đồ dùng dạy học: - Hình minh hoạ SGK III/ Hoạt động dạy học: A.Hoạt động bản: 1.Khởi động:3' - HĐTQ tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học: ? Nêu nguyên nhân bệnh sốt xuất huyết? ? Nêu biện pháp phòng tránh bệnh sốt xuất huyết? - Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài, nêu MT & ghi đề Hình thành kiến thức HĐ1:Trò chơi Ai nhanh (12') Việc 1: GV phổ biến luật chơi - Mọi thành viên nhóm đọc câu hỏi SGK tr 30 tìm câu trả lời tương ứng, sau báo tín hiệu trả lời Việc 2: HS tiến hành chơi KQ: 1- c, 2- d, 3- b, 4- a Việc 3: Nx tuyên dương nhóm thực tốt HĐ2: Quan sát thảo luận ( 13') GV: Nguyễn Thế Khương - 17 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp *Việc 1: GV Giao nhệm vụ: Y/c H qs H1, 2, tr30, 31 SGK ? Nói nội dung hình? ? Tác dụng việc làm đó? ? Chúng ta làm để phòng bệnh viêm não? Việc 2: HĐTQ tổ chức cho nhóm trả lời câu hỏi - Cả lớp chia sẻ - Việc 3:Nhận xét kết luận *KL: Để phòng bệnh viêm não nên giữ gìn VS nhà ở, dọn chuồng trại gia súc môi trường xung quanh Trẻ em 15 tuổi nên tiêm phòng theo dẫn bác sỹ - H đọc mục bạn cần biết B.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - HS nói với biện pháp phòng bệnh viêm não nhắc nhở người thực Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018 Đia lí: Tốn : HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN - ĐỌC,VIẾT SỐ THẬP PHÂN I Mục tiêu: KT: Biết tên hàng số thập phân; KN: Đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân * HS hoàn thành 1, 2(a, b) TĐ: Giáo dục hs có ý thức học tập trình bày khoa học NL: Tự học, hợp tác HSKT: Biết tên hàng số thập phân; KN: Đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân * HS hoàn thành II Chuẩn bị: Bảng phụ kẻ sẵn nội dung a phần học SGK III Hoạt động dạy - học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động - Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi học tập củng cố KT - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu tiết học * Bài mới: Giới thiệu hàng, giá trị chữ số hàng cách đọc, viết số thập phân: a) Nhìn bảng phụ, trao đổi nêu phần nguyên gồm hàng nào? phần thập phân gồm hàng GV: Nguyễn Thế Khương - 18 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp ? Mỗi đơn vị hàng đơn vị hàng thấp liền sau? Hoặc hàng thấp liền trước? b) Nhìn bảng, nêu cấu tạo phần số thập phân đọc c) Tương tự phần b - Chia sẻ kết - Nhóm trưởng thống kq, báo cáo: (a, Phần nguyên gồm hàng trăm, chục, đơn vị Phần thập phân gồm hàng phần mười, phần trăm, phần nghìn - đơn vị hàng 10 đơn vị hàng thấp liền sau, 0,1 đơn vị hàng cao liền trước) * Đánh giá: - TCĐG: Biết tên hàng số thập phân + Chính xác tốn học + Tự học, hợp tác HSKT: Biết tên hàng số thập phân - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: Đọc số TP nêu phần nguyên, phần TP, giá trị theo vị trí chữ số hàng: - Đọc y/c, làm - Đổi vai trả lời - Nhóm trưởng KT, báo cáo KQ - Trưởng ban học tập kiểm tra số nhóm, báo cáo (2,35: hai phẩy ba mươi lăm 301,80: ba trăm linh phẩy tám mươi 1942,54: nghìn chín trăm bốn mươi hai phẩy năm mươi tư 0,032: không phẩy không trăm ba mươi hai) * Đánh giá: - TCĐG: Biết đọc số thập phân + Nêu phần nguyên, phần thập phân giá trị theo vị trí chữ số hàng + Chính xác tốn học + Tự học, hợp tác HSKT: Biết đọc số thập phân + Nêu phần nguyên, phần thập phân giá trị theo vị trí chữ số hàng - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích Bài 2a,b: Viết số thập phân: - Cá nhân đọc làm BT - Chia sẻ kết - Nhóm trưởng thống kq, báo cáo: GV: Nguyễn Thế Khương - 19 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp (Năm đơn vị, chín phần mười: 0,9 Hai mươi bốn đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn: 24,555) * Đánh giá: - TCĐG: Viết số thập phân + Chính xác tốn học + Tự học, hợp tác HSKT: Viết số thập phân - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích C HĐ ỨNG DỤNG: - Thi đua bạn đọc Viết vài số TP, phần nguyên, phần TP giá trị hàng Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2018 LUYỆN TẬP TẢ CẢNH Tập làm văn: I Mục tiêu: KT: Giúp học sinh xác định phần mở bài, thân bài, kết văn (BT1) KN: Hiểu mối liên hệ nội dung câu biết cách viết câu mở đoạn.(BT2, 3) TĐ: GDHS yêu cảnh đẹpthiên nhiên đất nước Việt Nam *GDBVMT: Ngữ liệu dùng để luyện tập (Vịnh Hạ Long) giúp HS cảm nhận vẻ đẹp mơi trường thiên nhiên, có tác dụng GDBVMT * THMTBĐ: HS biết vẻ đẹp Vịnh Hạ Long di sản thiên nhiên thể giới GD tình yêu biển đảo, ý thức trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài nguyên biển đảo NL: Tự học, hợp tác HSKT: Giúp học sinh xác định phần mở bài, thân bài, kết văn (BT1 II Chuẩn bị: Bảng phụ, ảnh minh hoạ vịnh Hạ Long III.Hoạt động dạy - học: A KHỞI ĐỘNG: - CTHĐTQ tổ chức cho lớp trò chơi học tập củng cố KT - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài tập 1: - Đọc trả lời câu hỏi - Chia sẻ câu trả lời nhóm - NT kiểm tra, báo cáo kết - Một số nhóm cử đại diện trình bày trước lớp, nhóm khác nghe, bổ sung - Quan sát số hình ảnh đẹp Vịnh Hạ Long Kết hợp GDBVMT, BVTNBĐ (Mở bài: Từ đầu đến đất nước Việt nam Thân bài: từ Cái đẹp đến vang vọng Kết bài: Núi non đến hết) * Đánh giá: GV: Nguyễn Thế Khương - 20 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp - TCĐG: + Xác định phần mở bài, thân bài, kết văn + Yêu cảnh đẹp vịnh Hạ Long + Tự học, hợp tác HSKT: Xác định phần mở bài, thân bài, kết văn - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời Bài tập 2: - Đọc y/c, làm BT - Chia sẻ kết (phải kiểm tra xem câu văn có nêu ý bao trùm đoạn, có hợp với câu đoạn không) - Chia sẻ kết nhóm Nhóm trưởng KT, báo cáo - Đại diện số nhóm đọc làm trước lớp, nhóm khác nghe, bổ sung (Đoạn 1- Câu b; Đoạn - câu c) Bài tập 3: Hãy viết câu mở đoạn cho hai đoạn văn tập theo ý riêng em * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu mối liên hệ nội dung câu biết cách viết câu mở đoạn + Yêu cảnh đẹp đất nước Việt Nam + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà bạn tìm đọc đoạn văn miêu tả cảnh sơng nước hay Tốn : LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Biết : KT : Chuyển phân số thập phân thành hỗn số; - Chuyển phân số thập phân thành số thập phân KN : Hoàn thành BT 1, BT2 (3 PS thứ 2, 3, 4) BT3 TĐ : Giáo dục hs tính cẩn thận, trình bày khoa học NL : Tự học, hợp tác HSKT : Chuyển phân số thập phân thành hỗn số; - Chuyển phân số thập phân thành số thập phân : Hoàn thành BT 1, BT2 (3 PS thứ 2, 3, II Chuẩn bị: Bảng phụ III.Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH * Khởi động - Trưởng ban học tập cho bạn khởi động trò chơi củng cố KT cũ - Nghe GV giới thiệu bài, nêu mục tiêu học GV: Nguyễn Thế Khương - 21 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy * Luyện tập: Bài tập 1: Chuyển phân số thập phân thành hỗn số: Giáo ắn lớp - Đọc y/c, nhìn mẫu làm - Chia sẻ kết - Nhóm trưởng KT, báo cáo KQ ( 162 734 5608 605 = 16 ; = 73 ; = 56 ; =6 ) 10 10 10 10 100 100 100 100 * Đánh giá: - TCĐG: Biết chuyển phân số thập phân thành hỗn số + Giáo dục hs tính xác toán học + Tự học, hợp tác HSKT: Biết chuyển phân số thập phân thành hỗn số - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích Bài 2: Chuyển phân số TP thành STP, đọc: - Cá nhân đọc BT - Nhóm trưởng huy động kQ, gọi bạn đọc - Trưởng ban học tập kiểm tra số nhóm, báo cáo 834 1954 = 83,4 : tám mươi ba phẩy bốn ; = 19,54 : mười chín phầynăm mươi tư 10 100 2167 = 2,167 : hai phẩy trăm sáu mươi bảy) 1000 ( * Đánh giá: - TCĐG: Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân đọc số thập phân + Giáo dục hs tính xác tốn học + Tự học, hợp tác HSKT: Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân đọc số thập phân - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích Bài tập 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) - Cá nhân đọc BT - Chia sẻ kết - Nhóm trưởng KT, thống kq, báo cáo (5,27m=527cm; 8,3m=830cm; 3,15= 315cm) * Đánh giá: - TCĐG: Biết đổi số đo độ dài từ số thập phân số tự nhiên + Giáo dục hs tính xác tốn học + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp GV: Nguyễn Thế Khương - 22 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích C HĐ ỨNG DỤNG: - Đề xuất bạn đọc, viết vài số TP Luyện từ câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA I Mục tiêu: KT: Nhận biết nghĩa chung nghĩa khác từ chạy (BT1, BT2) hiểu nghĩa gốc từ ăn hiểu mối liên hệ nghĩa gốc nghĩa chuyển câu BT3 KN: Đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa động từ.(BT4) HSHTT biết đặt câu để phân biệt hai từ BT3 TĐ: Có ý thức dùng từ nhiều nghĩa nói, viết văn NL: Tự học, hợp tác HSKT: Nhận biết nghĩa chung nghĩa khác từ chạy (BT1, BT2 II Chuẩn bị: Bảng phụ III Hoạt động học: A KHỞI ĐỘNG: - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi học tập củng cố KT - Nghe giáo viên giới thiệu học, nêu mục tiêu B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: Bài 1: Tìm cột B lời giải thích thích hợp cho từ chạy câu cột A - Cá nhân đọc bài, làm BT - Chia sẻ làm - Nhóm trưởng KT, báo cáo ( 1- d; 2- c; - a; 4- b) Bài 2: Dòng nêu nghĩa từ chạy : - Cá nhân làm - Chia sẻ kêt - Nhóm trưởng huy động kq, báo cáo GV Chạy ( vận động nhanh) * Đánh giá: Bài 1; Bài - TCĐG: Nhận biết nghĩa chung nghĩa khác từ chạy + Có ý thức dùng từ nhiều nghĩa nói, viết văn + Tự học, hợp tác HSKT: Nhận biết nghĩa chung nghĩa khác từ chạy - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích Bài 3: Từ ăn câu dùng với nghĩa gốc - Nhóm trưởng tổ chức cho nhóm thảo luận, nêu kq: Từ ăn câu c dùng với nghĩa gốc (ăn cơm) * Đánh giá: - TCĐG: Hiểu nghĩa gốc từ ăn hiểu mối liên hệ nghĩa gốc nghĩa chuyển câu GV: Nguyễn Thế Khương - 23 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy + Có ý thức dùng từ nhiều nghĩa nói, viết văn + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích Bài 4: Đặt câu : Giáo ắn lớp - Đọc bài, làm BT - Chia sẻ kết - Ban học tập huy động KQ Lớp nhận xét phân biệt nghĩa từ Ví dụ: a) Em bé tập đi./ Nam thích giày b) Chú đội đứng gác./ Trời đứng gió * Đánh giá: - TCĐG: Đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa động từ + Có ý thức dùng từ nhiều nghĩa nói, viết văn + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát, vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời C.HĐ ỨNG DỤNG: - Đề xuất người thân tìm số từ nhiều nghĩa đặt câu để phân biệt nghĩa Ôn Tiếng Việt: EM TỰ ÔN LUYỆN TIẾNG VIỆT TUẦN I Mục tiêu: KT: Đọc hiểu truyện Cây chuối Cảm nhận cối, vạn vật quanh ta có sống tình cảm người KN: Tìm từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa - (HS hoàn thành : 3; 5; ) TĐ: Yêu quý, trân trọng tình cảm người dành cho NL: Tự học, hợp tác HSKT: Đọc hiểu truyện Cây chuối Cảm nhận cối, vạn vật quanh ta có sống tình cảm người Tìm từ nhiều nghĩa (HS hoàn thành : 3; 5) II Chuẩn bị: - Bảng phụ III Hoạt động dạy - học: A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Khởi động: - Lớp hát - Nghe Giáo viên giới thiệu bài, nêu mục tiêu học Bài 3: Đọc truyện Cây chuối trả lời câu hỏi * Đánh giá: - TCĐG: + Hiểu truyện Cây chuối + Cảm nhận cối, vạn vật quanh ta có sống tình cảm người + Giáo dục cho H biết yêu thương trân trọng tình cảm GV: Nguyễn Thế Khương - 24 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp + hợp tác HSKT: + Hiểu truyện Cây chuối - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 5: Em bạn chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống * Đánh giá: - TCĐG: + phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + Tự học HSKT: phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Bài 6: Em bạn tìm cột B lời giải nghĩa thích hợp cho từ đứng câu cột A nối tương ứng * Đánh giá: - TCĐG: + Tìm từ nhiều nghĩa + Giáo dục cho H yêu Tiếng Việt + Tự học, hợp tác - PPĐG: Quan sát vấn đáp - KTĐG: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Hoàn thành phần vận dụng Tập làm văn: LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I.Mục tiêu: KT-KN: Giúp học sinh biết chuyển phần dàn ý (thân ) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ số đặc điểm bật, rõ tình tự miêu tả TĐ: Yêu cảnh đẹp sông nước Việt Nam NL: Tự học, hợp tác HSKT: Giúp học sinh biết chuyển phần dàn ý (thân ) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ số đặc điểm bật, rõ tình tự miêu tả II.Chuẩn bị: Một số văn, đoạn văn hay tả cảnh sông nước; Dàn ý III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: Khởi động - CTHĐTQ tổ chức cho lớp trò chơi học tập củng cố KT - Nghe G giới thiệu bài, nêu mục tiêu học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: - Đọc đề bài.(Viết đoạn văn miêu tả cảnh sông nước) - Đọc gợi ý việc cần làm - Thảo luận câu phần gợi ý GV: Nguyễn Thế Khương - 25 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp - Chia sẻ nhóm * Nghe GV hướng dẫn số lưu ý viết + Chọn phần dàn ý + Xác định đối tượng miêu tả đọan văn + Em miêu tả theo trình tự nào? + Viết giấy nháp chi tiết bật, thú vị em trình bày đoạn + Nên chọn phần tiêu biểu thuộc thân để viết đoạn văn - Đọc y/c, làm BT - Đọc làm cho nghe, nhận xét sửa chữa - Chia sẻ kết nhóm - Ban học tập huy động kq: Gọi số bạn đọc bài, lớp nhận xét đánh giá * Lưu ý thêm : Phần thân gồm nhiều đoạn, đoạn tả đặc điểm phận cảnh.- Trong đoạn thường có câu văn nêu ý bao trùm toàn đoạn.- Các câu đoạn phải làm bật đặc điểm cảnh thể cảm xúc người viết * Đánh giá: - TCĐG: Học sinh biết chuyển phần dàn ý (thân ) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ số đặc điểm bật, rõ tình tự miêu tả + u cảnh đẹp sơng nước Việt Nam + Tự học, hợp tác HSKT: Học sinh biết chuyển phần dàn ý (thân ) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ số đặc điểm bật, rõ tình tự miêu tả - PPĐG: Quan sát, vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, nhận xét lời, phân tích C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Về nhà bạn tìm đọc đoạn văn miêu tả cảnh sơng nước hay Ơn Tốn : EM TỰ ƠN LUYỆN GIẢI TỐN TUẦN I Mục tiêu KT: Biết chuyển số thập phân thành phân số thập phân - Biết chuyển phân số thập phân thành hỗn số KN: Giải toán liên quan đến tỉ lệ HS hoàn thành 5;7;8 - Trang 38; 39 TĐ: - Có ý thức học tốn NL: Tự học, hợp tác HSKT: : Biết chuyển số thập phân thành phân số thập phân - Biết chuyển phân số thập phân thành hỗn số HS hoàn thành 5;7 II Chuẩn bị - Vở em tự ơn luyện tốn - Bảng phụ III Các hoạt động dạy - học : A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Khởi động Cả lớp hát - Giới thiệu Bài tập 5: Giải toán - GV: Nguyễn Thế Khương - 26 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp * Đánh giá: - TCĐG: + Giải toán liên quan đến tỉ lệ + Yêu học toán + Tự học HSKT: Giải toán liên quan đến tỉ lệ - PPĐG: Quan sát Vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng, phân tích Bài tập 7: Viết số thập phân thành phân số thập phân * Đánh giá: - TCĐG: + Biết chuyển số thập phân thành phân số thập phân + Yêu học toán + Tự học HSKT: Biết chuyển số thập phân thành phân số thập phân - PPĐG: Quan sát Vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng, phân tích Bài tập 8: Chuyển phân số thập phân thành số thập phân đọc số thập phân * Đánh giá: - TCĐG: + Biết chuyển phân số thập phân thành số thập phân + Yêu học toán + Tự học - PPĐG: Quan sát Vấn đáp, tích hợp - KTĐG: ghi chép ngắn, trình bày miệng, phân tích C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Hồn thành lại GDTT: SINH HOẠT LỚP I Mục tiêu: - Đánh giá hoạt động tuần - Triển khai kế hoạch hoạt động tuần II Chuẩn bị: - Các trưởng ban: Điểm thi đua tuần - CTHĐTQ: Nhận xét tuần III.Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Sinh hoạt văn nghệ: GV: Nguyễn Thế Khương - 27 - Năm học: 2018-2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi * Sinh hoạt lớp: - Đại diện ban nhận xét ưu khuyết điểm tuần ban - CTHĐTQ nhận xét chung mặt hoạt động lớp Tham gia phát biểu ý kiến - GVCN bổ sung góp ý thêm * Kế hoạch tuần 8: + Tiếp tục ổn định nề nếp + Tăng cường HĐ HĐTQ ban, đôi bạn tiến + Giữ vệ sinh lớp học khu vực phân cơng + Trang trí lớp học… B HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: - Cùng bạn thực tốt kế hoạch đề GV: Nguyễn Thế Khương - 28 - Năm học: 2018-2019 ... GV: Nguyễn Thế Khương - 19 - Năm học: 2018- 2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp (Năm đơn vị, chín phần mười: 0,9 Hai mươi bốn đơn vị, năm phần mười, năm phần trăm, năm phần nghìn: 24 ,55 5) * Đánh... động dạy - học : A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Khởi động Cả lớp hát - Giới thiệu Bài tập 5: Giải toán - GV: Nguyễn Thế Khương - 26 - Năm học: 2018- 2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp * Đánh giá: -... CƠ BẢN: * Sinh hoạt văn nghệ: GV: Nguyễn Thế Khương - 27 - Năm học: 2018- 2019 Trường TH số An Thủy Giáo ắn lớp - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi * Sinh hoạt lớp: - Đại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thế khương ,

Từ khóa liên quan