0

TUẦN 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

23 375 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:40

Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 TUầN: Th hai ngy 08 tháng 10 năm 2018 TOÁN: BÀI 21: KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN( Tiếp theo) (T1) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS đọc, viết số thập phân dạng đơn giản thường gặp.Biết cấu tạo số thập phân có phần nguyên phần thập phân - KN: Rèn kĩ vận dụng cách chuyển để chuyển hỗn số số thập phân, từ số thập phân thành phân số thập phân -TĐ: Giáo dục em tính tự giác, ham thích tìm hiểu mơn học - NL: Giúp phát triển lực tự giải vấn đề học tập tiết học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ, hình vẽ , phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh hoạt động học: IV Điếu chỉnh NDDH : theo logo +/ HĐ 1: TC: ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức số thập phân * Đánh giá: - Tiêu chí:HS đọc kí hiệu hình vẽ, kể số kí hiệu hình vẽ vừa đọc - Phương pháp: Quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn;nhận xét lời +/ HĐ - HĐCB: Hỗ trợ em nắm cách chuyển hỗn số thành số thập phân.Biết cấu tạo số thập phân có phần nguyên phần thập phân * Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc nắm nội dung chia thông tin cho bạn - Phương pháp: vấn đáp; quan sát - Kĩ thuật:Đặt câu hỏi;ghi chép ngắn +/ HĐ : Vận dụng kiến thức vào làm tập * Đánh giá: - Tiêu chí: HS chuyển hỗn số thành số thập phân đọc số thập phân - Phương pháp: viết; vấn đáp - Kĩ năng: viết nhận xét (GV); nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Đức, Tuyết, ….).Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách chuyển đổi hỗn số thành sô thập phân (HĐ2) Câu hỏi gợi mở: Khi chuyển hỗn số thành số thập phân ta thực ? VD minh họa +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Em thực HĐ ứng dụng Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 Ting Vit: BI 7A: CON NGƯỜI LÀ BẠN CỦA THIÊN NHIÊN (T1) I Mục tiêu: - KT: Giúp học sinh đọc hiêu nội dung: Khen ngợi thơng minh , tình cảm gắn bó đáng q lồi casheo với người Trả lời câu hỏi 1,2,3,4,5 - KN: Biết đọc diễn cảm văn thể cảm xúc tình bạn, tình hữu nghị người kể với chuyên gia nước bạn Biết đọc nhấn giọng từ ngữ cần thiết, ngắt nghỉ chỗ -TĐ: Giáo dục HS yêuquý thiên nhiên , biết bảo vệ lồi vật có ích -NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Máy chiếu, bảng nhóm - HS: Sách HDH III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động học: * Khởi động: TC “Em nói điều em biết cảnh đẹp thiên nhiên” * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: tạo tinh thần thoải mái, hứng thú cho HS + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1 Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt, diễn cảm tồn với giọng sơi , hồi hộp - Đọc hiểu nghĩa từ: Boong tàu , dong buồm , hành trình , sửng sốt + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 2,3,4 Theo TL * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn ngắt nghỉ dấu câu , sau cụm từ , nhấn giọng từ ngữ gợi tả , gợi cảm - Đọc diễn cảm toàn với giọng sôi , hồi hộp - Hiểu nghĩa từ: Boong tàu , dong buồm , hành trình , sửng sốt + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5 Theo TL + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Nghệ sĩ A- ri- ôn phải nhảy xuống biển đám thủy thủ lòng tham muốn giết ơng Ơng khơng muoont chết tay bọn thủy thủ nên ông nhảy xuống biển Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 - Cõu 2: Điều kì lạ xảy A ri ôn cất tiếng hát giã biệt đời , đàn cá heo bơi đến vây quanh tàu , say sưa thưởng thức tiếng hát ông Bầy cá heo cứu A- ri –ôn ông nhảy xuống biển đưa ông trở đất liền nhanh tàu - Câu 3: Qua câu chuyên ta thấy , cá heo vật thơng minh tình nghĩa , chúng biết thưởng thức tiếng hát nghệ sĩ , biết cứu giúp người bị nạn - Câu 4:Câu chuyên muốn nói mối quan hệ gắn bó , gần gủi người với thiên nhiên + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập HĐ6 Theo TL + Tiêu chí đánh giá: Nói cách đối xử đám thủy thủ đàn cá heo Đám thủy thủ người vô tham lam độc ác , trân trọng tài Cá heo lồi vật thơng minh , tình nghĩa , biết cứu người gặp nạn , biết thưởng thức hay , đẹp + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - Luyện cho - HS tiếp thu hạn chế đọc từ: Boong tàu , dong buồm , hành trình , sửng sốt ; hiểu nghĩa từ khó… - Luyện cho HS tiếp thu nhanh đọc diễn cảm tồn với giọng sơi , trìu mến Đọc nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Đọc bài: Những người bạn tốt cho bố mẹ, người thân nghe TiÕng ViƯt: BÀI 7B: CON NGƯỜI LÀ BẠN CỦA THIÊN NHIÊN (T2) I Mục tiêu: -KT: Nhận biết nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa -KN: Biết tìm số ví dụ chuyển nghĩa số danh từ phận thể người động vật -TĐ: Giáo dục tình yêu thiên nhiên ý thức bảo vệ thiên nhiên -NL: HS hợp tác nhóm mạnh dạn; diễn đạt mạch lạc, phát triển lực ngôn ngữ; giao tiếp tự tin II Chuẩn bị ĐDDH: Từ điển TV, III Hoạt động học: * Khởi động: - Ban ngh cho lp hỏt bi Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 - T chc trũ chi: “Truyền điện” Một bạn nêu câu có từ mang nghĩa gốc bạn nêu câu có từ mang nghĩa chuyển * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Nêu câu có từ mang nghĩa gốc, mang nghĩa chuyển + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Trong câu từ mắt, chân , đầu mang nghĩa gốc câu chúng mang nghĩa chuyển? Việc 1: Đọc thầm tính nhẩm đầu Việc 2: Chia sẻ cặp đơi Việc 3: Chia sẻ nhóm Trưởng ban học tập cho nhóm chia sẻ nhóm làm cho bạn nghe Gv tương tác chia sẻ để học sinh củng cố lại khái niệm từ nhiều nghĩa * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Nêu câu có từ ( mắt , chân , đầu) mang nghĩa gốc: mang nghĩa chuyển + Nghĩa gốc : - Đôi mắt bé mở to - Bé đau chân Khi viết , em đừng ngoẹo đầu + Nghĩa chuyển: - Quả na mở mắt Lòng ta vững kiềng ba chân - Nước suối đầu nguồn + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Nghĩa từ in đậm đoạn thơ sau mang nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Việc 1: Cá nhân đọc đoạn thơ Việc 2: Chia sẻ kết nhúm Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 Vic 3: Chia sẻ kết quả trước lớp * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: HS xác định từ ( , mũi , tai ) đoạn thơ nghĩa chuyển Răng cào không nhai người , mũi thuyền không dùng để ngửi mũi người , tai ấm không dùng để nghe tai người tai động vật + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tơn vinh học tập Tìm số ví dụ chuyển nghĩa từ sau: lưỡi, miệng, cổ, tay, lưng - Việc 1: Cá nhân đọc yêu cầu quan sát gợi ý để tìm - Việc 2: Chia với bạn bên cạnh - Việc 3: Viết ví dụ mà em bạn vừa tìm vào Ban HT u cầu nhóm chia sẻ trươc lớp 1,2 Gv tương tác với HS để HS hiểu kiến thức tập * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - HS tìm viết lại số ví dụ chuyển nghĩa từ : lưỡi , miệng , cổ , tay , lưng : - Lưỡi : lưỡi liềm, lưỡi hái , lưỡi dao, lưỡi cày ,lưỡi lê, , lưỡi rìu … - Miệng: miệng bát , miệng hũ , miệng bình , miệng hố , miệng túi … - Cổ : cổ tay , cổ chai , cổ lọ , cổ bình … - Tay : tay áo , tay nghề , tay quay … - Lưng : lưng đồi , lưng áo , lưng đê, lưng núi lưng đèo , lưng trời … + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Về nhà em tìm ghi lại ví dụ chuyển nghĩa từ: Đầu, đuôi, chân KHOA HỌC: I PHÒNG TRÁNH CÁC BỆNH LÂY TRUYỀN DO MUỖI ĐỐT ( TIẾT 1) Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết nguyên nhân cách phòng tránh bệnh lây nhiễm mui t Giáo viên : Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 - KN: Rèn kĩ quan sát, lập bảng, trình bày, lắng nghe - TĐ: Giáo dục học sinh học tập tích cực, u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triền lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : A Hoạt động bản: HĐ 1,2,3,4: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS liên hệ từ thức tế để chia sẻ: muỗi đốt gây bệnh gì? Nói điều em biết bệnh sốt xuất huyết, sốt rét viêm não - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS quan sát tranh hoàn thành bảng bệnh muỗi gây - Phương pháp:Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật:ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời HĐ4: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc thơng tin trả lời câu hỏi cần làm để phòng bệnh lây truyền muỗi đốt - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Đức, Tuyết….).Giúp em nắm nội dung tiết học +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ bạn TTC VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Cùng nói cho người thân tác hại biện pháp để phòng tránh bệnh lây truyền muỗi Tiếng Việt: BÀI 7A: CON NGƯỜI LÀ BẠN CỦA THIÊN NHÊN (TIẾT 3) I Mục tiêu: - KT: HS biết tìm vần tiếng thích hợp để phân biệt nguyên âm đôi ia / iê - KN: Nghe - viết tả.Viết tiếng chứa nguyờn am ụi ia / iờ Giáo viên : ThÞ MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm häc 2018- 2019 - TĐ: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ vở, trung thực - NL: Tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - Bảng phụ HĐ6 III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Hoạt động học B- HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Kĩ viết tả HS - Viết xác từ khó: buồng máy, ngoại quốc, ửng lên, chất phác, giản dị,… - Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét HĐ 5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Tìm vần điền chỗ trống vần ( iêu) - Tìm tiếng có chứa iê ia điền vào chỗ trống để hoàn thành câu thành ngữ, tuc ngữ ( a, kiến ; b, tía ; c , mía ; d, chia ; e, tiền ; g, biển) - Tự học tốt, hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : viết từ khó: dòng kinh, quen thuộc , giã bàng , lảnh lót … bảng - HS HTT : viết đúng, viết đẹp Trình bày VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - HS nhà tìm hiểu, sưu tầm thêm số văn, thơ, ca ngợi vẽ đẹp làng quê Việt Nam HĐNGLL : ATGT: Bài 3: CHỌN ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN VÀ PHỊNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THƠNG I Mục tiêu: -KT: HS biết điều kiện an toàn chưa an toàn đường đường phố để lựa chọn đường an toàn đến trường.Xác định tình khơng an tồn người xe đạp để có cách phòng tránh -KN: HS lập đồ đường cho học chơi Biết cách phòng tình khơng an tồn điểm nguy hiểm đường - TĐ:Giúp HS có ý thức thực quy định Luật GTĐB, tham gia Gi¸o viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 tuyờn truyn mi ngi thực hiên luật Giao thông - NL: Giúp HS phát triển lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn II.Chuẩn bị: Mơ hình, băng đĩa hình ảnh đoạn đường an tồn khơng an tồn Bản đồ tượng trưng đường từ nhà đến trường Phiếu học tập III Hoạt động học 1.HĐ1: Những điều kiện an toàn chưa an toàn đường phố Việc : Cá nhân quan sát tranh Việc : Trao đổi với bạn bên cạnh câu hỏi Chiếc xe đạp an toàn xe Bạn lắng nghe, nhận xét bổ sung (nếu có) Việc : Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ câu trả lời CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn * Đánh giá : - Tiêu chí : HS nêu nhữngcon đường chưa đủ điều kiện an toàn biết đường đủ điều kiện an toàn - PP : vấn đáp - KT : nhận xét lời HĐ2: Xác định đường an toàn đến trường Việc : Cá nhân quan sát tranh trả lời câu hỏi Việc : Trao đổi với bạn bên cạnh câu trả lời Bạn lắng nghe, nhận xét bổ sung (nếu có) Việc : Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ câu trả lời * Đánh giá : - Tiêu chí : HS phân biệt điều kiện an toàn an toàn đường đ ixe đạp Biết chọn đường an toàn cho thân - PP : Quan sát - KT : ghi chép ngắn HĐ3 : Phân tích tình nguy hiểm cách phòng tránh TNGT Việc : Cả lớp đọc tình GV đưa Việc : Các nhóm chia Tình khơng an tồn gì? Có thể phòng tránh nào? Việc : CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ * Đánh giá : - Tiêu chí : HS biết nêu điểm khơng an tồn tình nêu cách phòng - PP : Quan sát,vấn đáp - KT : ghi chép ngắn,nhận xét li Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 H4: Tổng kết rút ghi nhớ *Hoạt động kết thúc tiết học Qua tiết học, em cần biết chọn cho đường an tồn học chơi Nói với người thân cần ý để đảm bảo an toàn cho thân người xung quanh Thứ ba ngày 09 tháng 10 năm 2018 KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN( Tiếp theo) (T2) BÀI 21: I.Mục tiêu: - KT : Giúp HS biết cách chuyển hỗn số thành số thập phân, chuyển số thập phân thành phân số thập phân - KN : Có kĩ chuyển đổi để làm tập thực hành - TĐ : GD thái độ ham thích học tập ,biết chia với bạn - NL : Năng lực hợp tác nhóm, suy luận tốn học II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu BT HS: ô li III Điều chỉnh nội dung dạy học: theo tài liệu IV Điếu chỉnh Hoạt động học : Điều chỉnh HĐ từ cá nhân sang nhóm lớn +/ HĐ khởi động : Cho HS hát +/ HĐ : Đọc số thập phân * Đánh giá: - Tiêu chí: HS đọc số thập phân - Phương pháo: Quan sát; - Kĩ thuật: ghi chép nhanh; +/ HĐ : * Đánh giá: - Tiêu chí: HS chuyển hỗn số số thập phân - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép nhanh;nhận xét lời * Đánh giá: - Tiêu chí: HS chuyển số thập phân thành phân số thập phân - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép nhanh;nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em nắm cách thực chuyển đổi số thập phân, phân số thập phân Câu hỏi gợi mở: 1.Để chuyển phân hỗn số thành số thập phân ta y điều gì? Nêu cách chuyển đổi hỗn số thành s thp phõn Giáo viên : Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡcác bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Quan sát hình vẽ đọc số thập phân ghi hình Tiếng Việt: BÀI 7B: ÂM THANH CUỘC SỐNG (TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS hiểu nội dung: Ca ngợivẻ đẹp kì vĩ cơng trình thủy điện sôngĐà ,sức mạnh người chinh phục dòng sơng gắn bó hòa quyện người với thiên nhiên - KN: Đọc trôi chảy tồn bài, ngắt nghỉ dòng thơ , khổ thơ Biết đọc diễn cảm thơ -TĐ : Giáo dục HS yêu quý vẻ đẹp thiên nhiên tinh thần đoàn kết , hữu nghi nước giới - NL: Rèn luyện lực ngôn ngữ Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: (Theo tài liệu) Quan sát ảnh nhận biết * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát mô tả cảnh vật ảnh - Nói điều em biết nhà máy thủy điện Hòa Bình - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt, diễn cảm tồn - Đọc hiểu nghĩa từ: xe ben , Ba la lai ca , sông Đà + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ5, 6: (Theo ti liu) * ỏnh giỏ: Giáo viên : Thị MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh HĐ5: Câu 1: Những chi tiết thơ gợi lên hình ảnh đêm trăng tĩnh mịch : công trường say ngủ cạnh dòng sơng , tháp khoan nhơ lên trời ngẫm nghĩ , xe ủi xe ben sóng vai nằm nghỉ Câu 2: Chi tiết cho thấy đêm trăng tĩnh mịch sinh động có tiếng đàn gái Nga , có dòng sơng lấp lống ánh trăng có vật tác giả miêu tả biện pháp nhân hóa Câu3: Những hình ảnh thơtheer gắn bó người với thiên nhiên : Chỉ tiếng đàn ngân nga với dòng trăng lấp lống sơng Đà Chiếc đập lớn .giữa cao ngun HĐ6: Tìm câu thơ sử dụng biện pháp nhân hóa nêu tác dụng biện pháp nhân hóa việc tả cảnh + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập HĐ7: (Theo tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: học thuộc lòng thơ + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : đọc ba la lai ca , tháp khoan , ngẫm nghĩ , lấp loáng , bỡ ngỡ ; hiểu nghĩa từ khó… - Luyện cho HSHTT : đọc diễn cảm toàn bài; trả lời tốt câu hỏi VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ với người thân điều học - Sưu tầm tranh ảnh theo chủ đề Con người với thiên nhiên - Học thuộc lòng thơ Tiếng Việt: BÀI 7B: ÂM THANH CUỘC SỐNG (TIẾT 2) I Mục tiêu - KT: Giúp HS xác định cấu tạo văn tả cảnh , câu mở đoạn , liên kết ý nghĩa đoạn văn văn - KN: Biết viết câu mở đoạn cho đoạn văn , lời văn tự nhiên sinh động - TĐ: Giáo dục HS u thích cảnh đẹp sơng nước thich miêu tả cảnh sông nước - NL: Giúp HS phát triển lực tự học, hợp tác nhóm, II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng nhóm - HS: Sách HDH, III Điều chỉnh ND dạy hc: Khụng IV iu chnh hot ng hc: Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 B HOT NG THC HNH HĐ1: Khởi động: Trò chơi: ‘‘Kể nhanh, kể đúng’’ khởi động tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: HS thoải mái bước vào tiết học + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 1,2, 3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: BT1: Đọc văn trả lời câu hỏi : a) - Phần mở từ Vịnh Hạ Long đên đất nước Việt Nam - Phần thân từ Cái đẹp Hạ Long đến ngân lên vang vọng - Phần kết từ Núi non , sông nước tươi đẹp đến mãi giữ gìn b) Phần thân gồm có đoạn Đoạn 1: Tả kì vĩ thiên nhiên Hạ Long Đoạn 2: Tả vẻ duyên dáng Hạ Long Đoạn 3: Tả nét riêng biệt, hấp dẫn lòng người Hạ Long qua mùa c) Những câu văn in đậm câu mở đầu đoạn , câu mở đoạn nêu ý bao trùm đoạn Với , câu văn nêu đặc điểm cảnh vật tả , đồng thời liên kết đoạn với BT2: Câu mở đoạn : b , Tây Nguyên có núi cao chất ngất , có rừng đại ngàn BT3: HS viết câu mở đoạn cho đoạn văn theo ý VD : Tây Nguyên mảnh đất trù phú Nơi khơng có núi cao chất ngất mà có rừng đại ngàn …… + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, phiếu đánh giá V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HĐ 1,2,3 - HĐTH: Học sinh nắm cấu tạo văn tả cảnh , câu mở đoạn , liên kết ý nghĩa đoạn văn văn - HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm cấu tạo văn tả cảnh , câu mở đoạn , liên kết ý nghĩa đoạn văn văn - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH viết câu mở đoạn đầy đủ , sinh động VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ người thân câu mở đoạn em vừa vit Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 Th tư ngày 10 tháng 10 năm 2018 BÀI 22: HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN.ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN(T1) I.Mục tiêu: -KT: Giúp HS nắm tên hàng số thập phân; quan hệ đơn vị hai hàng liền cách đọc, viết số thập phân -KN: Có kĩ chuyển đổi để làm tập thực hành -TĐ : Có hứng thú tò mò học toán -NL : Phát triển lực tư II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ,bảng nhóm, Phiếu BT HS: Bút viết bảng III Điều chỉnh NDHĐ : Không IV Điều chỉnh hoạt động học: Theo logo Khởi động: - Quản trò lên tổ chức trò chơi ” Đọc, viết số thập phân” *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số thập phân yêu cầu viết nhanh, số rõ, đẹp - Phương pháp: Quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép nhanh, nhận xét Đọc kĩ nội dung sau nghe thầy hướng dẫn a, Đọc giải thích cho bạn nghe ví dụ b,Thảo luận cách đọc, cách viết số thập phân c, Đọc kĩ nội dung d, Lấy ví dụ minh họa *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số thập phân,biết tên hàng số thập phân; quan hệ đơn vị hai hàng liền - Phương pháp: Quan sát; Viết(HS) - Kĩ thuật: nhận xét, viết nhận xét Đọc số thập phân: 549,8012 *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu phần nguyên, phần thập phân mối quan hệ đơn vị hai hàng liền số thập phân - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Đặt câu hỏi,nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 - Giỳp HS chậm trình bày trước lớp để em mạnh dạn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị Tiếng Việt: BÀI 7B: ÂM THANH CUỘC SỐNG (TIẾT 3) I Mục tiêu: -KT: Giúp HS biết kể lại câu chuyện Cây cỏ nước Nam Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khuyên người ta yêu quý thiên nhiên ; hiểu giá trị biết trân trọng cỏ , -KN: Kể câu chuyện, biết kết hợp lời kể với nét mặt , cử , điệu -TĐ : Giáo dục HS biết yêu quý thiên nhiên biết trân trọng cỏ , - NL: Phát triển lực tư duy, ngôn ngữ, tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, tranh ảnh minh họa câu chuyện - HS: SHD III Điều chỉnh ND dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: HS lắng nghe GV kể câu chuyện, ghi chép nhớ ND câu chuyện + PP: quan sát + KT: ghi chép ngắn HĐ,5,: (Theo tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: - HS dựa vào tranh lời thuyết minh tranh, tập kể đoạn câu chuyện - HS ghi nhớ tranh, xâu chuỗi ND tranh kết hợp lời thuyết minh tranh ( SHD) kể lại đoạn câu chuyện + PP: quan sát, vấn đáp + KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, tôn vinh học tập HĐ6 ,7: (Theo tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: - HS dựa vào gợi ý ( SHD) kể lại tóm tắt câu chuyện Cây cỏ nước Nam - Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lơi người nghe - HS nêu ý nghĩa câu chuyện, rút học cho thân + PP: quan sát, vấn đáp + KT: đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hố trợ HS: - Gợi ý cho HSCHT dựa theo tranh kể lại ND câu chuyện - HSHTT kể hay, hấp dẫn, sinh động VI Hướng dÉn phÇn øng dơng: - HS nhà kể lại cho người thân nghe ton b cõu chuyn va hc Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 KHOA HC: PHềNG TRNH CC BNH LÂY TRUYỀN DO MUỖI ĐỐT ( TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết cách xử lí tình - KN: Rèn kĩ thảo luận, xử lí tình - TĐ: Giáo dục học sinh học tập tích cực, u thích mơn học - NL: Giúp HS phát triền lực nghiên cứu, tìm hiểu xã hội II Chuẩn bị đồ dùng: - Tranh minh hoạ SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : B Hoạt động bản: HĐ 1,2: Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS xử lí hợp lí tình SHD theo hình thức đóng vai - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: ( Đức, Tuyết….).Giúp em nắm nội dung tiết học +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ bạn TTC VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Cùng nói cho người thân tác hại biện pháp để phòng tránh bệnh lây truyền muỗi Thứ năm ngày 11 tháng 10 năm 2018 BÀI 22: HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN.ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN(T2) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS chuyển phân số thập phân thành hỗn số thành số thập phân -KN: Rèn kĩ đọc to, rõ ràng cách chuyển đổi -TĐ: u thích mơn học, ham mê học hỏi -NL: Biết hợp tác nhóm, tích cực hoạt động học để hồn thành tốt nhiệm vụ học tập II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu BT HS: SHD III Điều chỉnh ND dạy học: Theo nội dung SHDH IV Điều chỉnh hoạt động dy hc: Theo logo Giáo viên : Thị LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 Khởi động tiết học : Trò chơi : ‘‘Đố bạn ’’: Củng cố, khắc sâu kiến thức số thập phân *Đánh giá: -Tiêu chí: HS đọc số mà TBHT đưa -Phương pháp: quan sát -Kĩ thuật: ghi chép nhanh +/ HĐ 1,2 : *Đánh giá: -Tiêu chí: HS đọc viết số thập phân,xác định dược số thập phân -Phương pháp: quan sát;vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép nhanh , nhận xét băng lời +/ HĐ 3,4 : *Đánh giá: - Tiêu chí:HS chuyển phân sốthập phân hỗn số,phân số thập phân thành số thập phân -Phương pháp: vấn đáp; viết - Kĩ thuật: nhận xét băng lời, viết nhận xét +/ HĐ : *Đánh giá: -Tiêu chí: HS điền giá trị chữ số vào bảng(theo mẫu) -Phương pháp: vấn đáp; viết - Kĩ thuật: nhận xét băng lời; viết nhận xét V- Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách chuyển đổi phân số thập phân thành số thập phân từ số thập phân thành hỗn số Câu hỏi gợi mở: Làm cách để em chuyển phân số 340 52 ; thành số 1000 1000 thập phân ? (Y/c học sinh nói rõ trường hợp một) +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị : 2a,Viết số thập phân có bảng b,Nêu phần nguyên, phần thập phân cấu tạo phần số thập phân cho mi ngi bit Giáo viên : Thị LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 TIẾNG VIỆT: Bài 7C: CẢNH SÔNG NƯỚC ( TIẾT 1) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết phân biệt nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa số câu văn - KN: Rèn kĩ đọc, phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa động từ - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, biết yêu quý, giữ gìn Tiếng Việt - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp, NL tự giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS giải nghĩa từ nhiều nghĩa cách nối cột A với với B: 1-c, 2-d, 3-a, 4-b Đồng thời nêu nét nghĩa chung từ “ chạy” có câu là: hoạt động di chuyển - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ : Theo logo *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nhận biết nghĩa gốc từ nhiều nghĩa câu: cHôm vậy, gia đình tơi ăn bữa cơm tối vui vẻ - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; trình bày miệng, nhận xét lời HĐ : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS đặt câu để phân biệt nghĩa từ từ đứng: Ví dụ: a) + Mang nghĩa 1: Em học + Mang nghĩa 2: Em khơng dép vào phòng b) + Mang nghĩa 1: Mẹ đứng cổng chờ em + Kim đồng hồ nhiên đứng lại - Phương pháp: quan sát; viết - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; viết nhận xét kí hiệu V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em nhận đâu nghĩa gốc cách gii ngha t giỳp cỏc em Giáo viên : ThÞ MÜ LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm häc 2018- 2019 +/ Đối với học sinh TTN: hoàn thành nhanh yêu cầu giúp đỡ bạn TTC VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Tìm thêm số từ nhiều nghĩa nghĩa gốc nghĩa chuyển chúng với người thân Thứ sáu ngày 12 tháng 10 năm 2018 BÀI 23: SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU I.Mục tiêu: -KT: Giúp HS biết viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân bỏ chữ số tận bên phải số thập phân giá trị số thập phân không thay đổi -KN: Rèn kĩ đọc to, rõ ràng, viết nhanh số thập phân -TĐ: Có hứng thú tò mò học tốn -NL: Phát triển lực tư II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Thẻ số, đồ dùng học toán số thập phân, Phiếu BT HS: Đồ dùng dạy học toán số thập phân III Điều chỉnh ND dạy học: Theo nội dung SHDH IV.Điều chỉnh hoạt động học : theo logo A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Trò chơi : ‘‘Ghép thẻ ’’ khởi động tiết học : Củng cố, khắc sâu kiến thức phân số nhau, cách chuyển phân số thập phân thành số thập phân *Đánh giá : -Tiêu chí:HS ghép số đưa -Phương pháp: quan sát - Kĩ thuật: ghi chép nhanh a, Thực hoạt động b, Đọc kĩ nội dung giải thích cho bạn a, Viết bốn số thập phân số thập phân cách viết thêm chữ số vào tận bên phải phần thập phân : 5,78 ; 12,04 b, Viết số thập phân số thập phân cách borcacs chữ số tận bên phải phần thập phân : 6,8000 ; 230,0000 *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số thập phân theo yêu cầu - Phương pháp: Quan sát; Viết(HS) - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, viết nhận xét B HOẠT ĐỘNG THỰC HNH +/H 1,2: Giáo viên : Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết số thập phân theo yêu cầu - Phương pháp: Quan sát; Viết(HS); vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, viết nhận xét; đặt câu hỏi V- Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách thêm bớt chữ số +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị TIẾNG VIỆT: Bài 7C: CẢNH SƠNG NƯỚC ( TIẾT 2) I Mục tiêu: - KT: Giúp HS biết cách viết đoạn văn tả cảnh sông nước - KN: Rèn kĩ viết đoạn văn - TĐ: Giáo dục học sinh thái độ học tập tích cực, thể cảm nghĩ cảnh sơng nước - NL: Giúp HS phát triền lực lực giao tiếp II Chuẩn bị đồ dùng: SHD III Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung dạy học SHD IV Điều chỉnh hoạt động học : HĐ 4,5 : Theo logo: *Đánh giá: - Tiêu chí: HS viết đoạn văn tả cảnh sông nước dựa theo dàn ý tiết trước Yêu cầu đoạn văn phải có câu mở đoạn kết đoạn Cần xác định đối tượng miêu tả đoạn văn; tả theo trình tự định; thể cảm xúc mình; có chi tiết bật, liên tưởng (đối với HS TTN) - Phương pháp: quan sát; vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; tôn vinh học tập, nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ học sinh: +/ Đối với học sinh TTC: Giúp em viết đoạn văn đơn giản tả cảnh sơng nước +/ Đối với học sinh TTN: hồn thành nhanh yêu cầu giúp đỡ bạn TTC Yêu cầu đoạn văn phải có liên tưởng thú vị VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Đọc lại đoạn văn cho ngi thõn cựng nghe Giáo viên : Thị LƯ– Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 ÔN LUYỆN TV: TUẦN ( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT : Đọc hiểu truyện : Cây chuối Cảm nhận cối vạn vật quanh ta có sống tình cảm người.Đặt dấu vị trí viết.Tìm nhiều nghĩa.Phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, tuwf đồng nghĩa - KN : Rèn HS kĩ trình bày câu trả lời ngắn gọn, vận dụng kiến thức học để làm BT nhanh - TĐ : GD học sinh biết yêu thương bố mẹ, người thân - NL : Giúp học sinh phát triển lực diễn đạt, cảm thụ văn II Chuẩn bị ĐD DH: GV: Tài liệu học : Vở HD em tự ôn luyện TV HS: Vở HD em tự ôn luyện TV III Điều chỉnhnội dung học: theo tài liệu IV Điếu chỉnh hoạt động học : +/ HĐ k/động :(Tồn lớp) *Đánh giá: - Tiêu chí: HS nêu vai trò quan trọng cối sống - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi +/ HĐ : Học sinh đọc hiểu truyện : Cây chuối *Đánh giá: - Tiêu chí: HS trả lời câu hỏi : Câu a : Mỗi chuối sinh buồng chuối Câu b : Hình hài chuối mẹ mang buồng chuối nặng trĩu : héo rũ, xác xơ, thân oằn xuống gãy Câu c : Khi buồng chuối chín chuối mẹ gục hẳn xuống Câu d : Cây chuối mẹ hi sinh để nhường sống cho PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi +/HĐ 4: (Cá nhân) Điền tiếng iê chứa ia vào chỗ chấm, điền đugs dấu *Đánh giá: - Tiêu chí: Học sinh tìm viết tiếng có ia iê vào chỗ chấm - PP: Quan sát - KT: ghi chép ngắn +/ HĐ 5( Cá nhân): Chọ từ thích hợp để điền vào chỗ chấm +/ HĐ : (Cp ụi) Giáo viên : Thị Lệ Trờng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 *ỏnh giá: - Tiêu chí: Học sinh tìm từ điền vào chỗ chấm sau : Câu a : Từ đồng nghĩa Câu b : Từ nhiều nghĩ Câu c : Từ đồng âm Phân biệt nghĩa từ - PP: vấn đáp - KT: nhận xét lời V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm kiến thức học Hoàn thành HĐ 4,5,6 +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao hỗ trợ thêm cho bạn tiếp thu chậm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần vận dụng ƠN LUYỆN TỐN: TUẦN ( VỞ EM TỰ ÔN LUYỆN) I.Mục tiêu: - KT: Giúp HS đọc, viết, nêu cấu tạo số thập phân dạng đơn giản; - KN: Rèn kĩ đọc viết số thập phân nhanh, làm tập thành thạo - TĐ: GD tính cẩn thận viết phân số - NL: Giúp HS phát triển lực tự giải vấn đề II Chuẩn bị: HS+ Gv chuẩn bị “ Em tự ôn luyện” III.Điều chỉnh nội dung dạy học: thực 1,2,3,4 IV.Điều chỉnh Hoạt động học: HĐ 1,2: ( Cặp đôi) * Đánh giá : - Tiêu chí : em biết thực phép chia để thấy số gấp số lần, viết số đo độ dài dạng PSTP STP - PP : vấn đáp ; - KT : nhận xét lời.; HĐ 3,4: ( Nhóm lớn)) * Đánh giá : - Tiêu chí : Hs tự đọc viết số thập phân - PP : Quan sát ; - KT : ghi chép nhanh; V Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS: +/ Đối với học sinh tiếp thu hạn chế: Giúp em nắm cách đổi số đo điện tíchiết giải tốn +/ Đối với học sinh tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhúm VI Hng dn phn ng dng: Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 Hng dn cỏc em v hồn thành lại phần ơn luyện GDTT : SINH HOẠT LỚP Mục tiêu: - KT : Nhận xét,đánh giá HĐ lớp tuần vừa qua - KN : Đề kế hoạch HĐ tuần tới - TĐ : GD HS có ý thức phấn đấu, sửa chữa khuyết điểm, phát huy thành tích có để tuần tới đạt KQ cao - NL : Giúp học sinh phát triển lực ngơn ngữ Các HĐ *Tổng kết , đánh giá ,nhận xét công tác tuần qua: +/ YC ban thảo luận HĐ ban : Công tác học tập, nề nếp, vệ sinh… +/Các trưởng ban báo cáo +/ CTHĐTQ nhận xét tình hình hoạt động lớp thời gian qua +GV nhận xét chung: - Ưu điểm: + Các nhóm ổn định nề nếp tự quản, HĐ giờ, trồng chăm sóc hoa tốt + Nhiều HS có ý thức học tập tốt My, Sơn, + Các em có nề nếp việc tạo không gian lớp học + Thực tốt hoạt động trường Đội đê - Một số tồn tại: Đến lớp có số bạn chưa tham gia tích cực hoạt động, hợp tác với bạn chưa tích cực : Phúc… + Chăm sóc hoa chưa thương xun *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS đánh giá việc làm trọng tâm lớp tuần qua, biết trình bày ý kiến cá nhân chưa thỏa mãn qua việc đánh giá HĐTQ ban - PP: Quan sát; vấn đáp - - KT: Ghi chép ngắn Tôn vinh học tập *Kế hoạch công tác tuần đến: - Tiếp tục củng cố nề nếp phát huy ưu điểm tuần qua - Thia đua học tập để chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam - Thường xuyên củng cố nề nếp tự quản, truy đầu - Tăng cường vệ sinh lớp, vệ sinh phong quang trường - Chú ý đến chăm sóc bồn hoa, chậu cảnh - Sửa chữa khuyết điểm tuần trước *Đánh giá: - - Tiêu chí: HS biết đưa việc làm trọng tâm lớp tuần đến dựa kế hoach cô giáo - PP: Quan sát; vấn đáp - KT: Ghi chộp ngn Tụn vinh hc Giáo viên : Thị Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 *Kt thỳc tit sinh hot: - Hỏt th Giáo viên : Thị Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ ... H 5, 6: (Theo tài liệu) * ỏnh giỏ: Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh H 5: ... Tụn vinh hc Giáo viên : Lê Thị MÜ L – Trêng TiĨu häc Phó Thủ NhËt kÝ d¹y học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 *Kết thúc tiết sinh hoạt: - Hát tập th Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu... HS: Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 07 - Năm học 2018- 2019 - Giỳp HS chm trỡnh bày trước lớp để em mạnh dạn VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 7 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a) ,

Từ khóa liên quan