0

Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thị huyền

15 127 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:59

Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Tuần : Từ ngày 4/ đến ngày 8/ 9/ 2018 Thứ ngày Buổi Tiết Sáng Hai 4/9 Chiều Sáng Ba 5/9 Chiều Sáng Tư 6/9 Chào cờ Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tên dạy Ghi Bài 2A : Ai có lỗi Trừ số có chữ số (có nhớ )(T1) Bài 2A : Ai có lỗi ( Tiết 2) Bài 2B: Ai ngoan ( T1) Cần làm để quan hơ hấp ln khỏe mạnh (T1) Trừ số có chữ số (có nhớ ) (T2) Bài 2B: Ai ngoan ( T2) Bài 2B: Ai ngoan ( T3) Chiều Sáng Năm 7/9 Môn Chiều Sáng Sáu 8/9 Chiều 4 Tiếng việt Tốn Tiếng việt Tiếng việt ƠLT Bài 2C: Thật ngoan (T1) Ôn tập bảng nhân bảng chia (T 2) Bài 2C: Thật ngoan (T2) Bài 2C: Thật ngoan (T3) Ôn luyện tuần ơn luyện Tốn( GV chọn bài) Tốn ƠLTV Luyện tập Ơn luyện tuần ơn luyện TV( GV chọn bài) Đọc sách SHTT Sinh hoạt TUẦN GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Thứ ba, ngày tháng năm 2018 Dạy TKB thứ Tiếng việt: BÀI A: AI CÓ LỖI (T1) I Mục tiêu: Kiến thức: Đọc đúng, trôi chảy lưu loát, ngắt, nghỉ sau dấu câu, cụm từ.( từ khó đọc: khuỷu tay, nguệch ra, Cô- rét- ti, En ri cô) Kĩ năng: Hiểu từ: kiêu căng, hối hận, can đảm, ngây - Hiểu ND: Trả lời câu tài liệu học; Thái độ: Có thái độ tích cực học tập biết nhường nhịn, nhận lỗi làm sai - Năng lực: Đọc hay, đọc diễn cảm, trả lời lưu loát II.Tài liệu PTDH: - Sách TLHDH III.Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: (theo tài liệu) Quan sát ảnh trả lời câu hỏi - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Quan sát trả lời người có lỗi, lỗi qua ảnh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý + Đọc trơi chảy lưu loát; phân biệt lời người kể lời nhân vật (nhân vật tôi, En ri cô, Cô- rét- ti, bố En –ri- cô) + Giải thích nghĩa từ bài: kiêu căng, hối hận, can đảm, ngây + PP:quan sát vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 5: (theo tài liệu) Thảo luận , trả lời câu hỏi Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung câu hỏi học sinh Câu 1: Trong câu chuyện En- ri người có lỗi Đó lỗi:En ri dẫ đẩy Cô- rét- ti làm hỏng trang tập viết Cô- rét- ti + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng - CTHĐTQ mời bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Nhắc nhở học sinh nhà luyện đọc GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy TOÁN: Năm học: 2018 -2019 ******* BÀI 4: TRỪ CÁC SỐ CÓ CHỮ SỐ(CÓ NHỚ) T1 I Mục tiêu: - Theo tài liệu - Năng lực: - HSKT Cơ nắm mục tiêu học II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, BP HS: SHD, vở,Bảng III Điều chỉnh hoạt động HĐ 1: ( theo tài liệu)Trò chơi truyền điện + Nội dung: -Nêu kết phép tính trừ phạm vi 20 - Truyền điện nhanh, nói to, khơng bị lặp kết - PP: Quan sát trình, vấn đáp - KT : - Nhận xét lời HĐ 2,3,4: ( Theo tài liệu) Đánh giá: -Nội dung: - HS nắm nêu cách đặt tính thực phép tính trừ đúng, nhanh - PP: Quan sát, vấn đáp - KT : - Nhận xét lời, thực hành HĐ 4: ( Theo tài liệu) Học sinh nắm cách tính có nhớ lần sang hàng chục hay hàng trăm thực tính theo thứ tự từ phải sang trái - PP: Quan sát, vấn đáp - KT : - Nhận xét lời, thực hành Hoạt động ứng dụng Chia sẻ cách đặt tính thực phép tính với bố mẹ TIẾNG VIỆT: BÀI 2A: AI CÓ LỖI (T2) I Mục tiêu: Kiến thức: Đọc đúng, trôi chảy lưu loát, ngắt, nghỉ sau dấu câu, cụm từ.( từ khó đọc: khuỷu tay, nguệch ra, Cô- rét- ti, En ri cô) Biết đọc phân biệt lời người kể lời nhân vật (nhân vật tôi, En ri cô, Côrét- ti, bố En –ri- cô) - Hiểu ND: Trả lời câu tài liệu học; Phải biết nhường nhịn bạn, nghĩ tốt bạn, dũng cảm nhận lỗi trót cư xử khơng tốt với bạn - Nghe nói chủ điểm học sinh ngoan - Năng lực: Đọc hay, đọc diễn cảm, trả lời lưu loát Biết nhận lỗi sữa lỗi mắc lỗi GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 II Các hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi Thi đọc khởi động tiết học - HS chia sẻ sau chơi - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý + Đọc trơi chảy lưu loát; phân biệt lời người kể lời nhân vật (nhân vật tôi, En ri cô, Cô- rét- ti, bố En –ri- cô) + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời B Hoạt động HĐ 2,3,4,5: (theo tài liệu) Thảo luận trả lời câu hỏi Đọc thầm đọan 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn trả lời câu hỏi Việc 1: Em đọc thầm đoạn 1,2, 3, TLHDH trả lời câu hỏi - Vì hai bạn nhỏ giận nhau? Việc 2: Em bạn bạn hỏi bạn trả lời nhận xét bổ sung cho Việc 3: NT yêu cầu bạn nhóm trả lời câu hỏi bổ sung cho CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ HĐ 2,3,4,5 trước lớp - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Câu 1:Hai bạn nhỏ giận nhau: Cô- rét- ti vô ý chạm khuỷu tay vào En ri- cô làm En- ri cô viết hỏng En –ri- cô giận bạn để trả thù đẩy Cô- rét- ti làm hỏng hết trang viết Cô- rét- ti GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Câu 2: En ri- cô hối hận muốn xin lỗi Cô- rét –ti : Sau ơn giận En- ri- bình tĩnh lại, nghĩ Cô- rét- ti không cố ý chạm vào khuỷu tay mình, Nhìn thấy vai áo bạn sứt chỉ, cậu thấy thương bạn, muốn xin lỗi bạn không đủ can đảm Câu 3: Hai bạn làm lành với nhau: Tan học, thấy Cơ- rét- ti theo mình, En- ricơ nghĩ bạn đánh nên rút thước cầm tay Nhưng Cô- rét- ti cười hiền hậu đề nghị “ Ta lại thân trước đi” khiến En- ri- cô ngạc nhiên vui mừng ôm chầm lấy bạn cậu muốn làm lành với bạn Câu 4: Bạn En –ri- có điểm đáng khen là:biết ân hận, biết thương bạn, bạn làm lành, cậu cảm động ôm chầm lấy bạn Câu 5: Bạn Cơ- rét ti đáng khen cậu biết q trọng tình bạn độ lượng nê chủ động làm lành với bạn Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) Thực TLHDH + Tiêu chí đánh giá: Viết lời xin lỗi với bố mẹ làm sai việc + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng ******* TIẾNG VIỆT: BÀI 2B: AI LÀ CON NGOAN?(T1) I Mục tiêu: Theo tài liêu - Năng lực: HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngôn ngữ II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động lô gô: Tất HĐ thêm HĐCN HĐ 1,2: ( Theo tài liệu) - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Chọn câu phù hợp với nội dung tranh câu chuyện Ai có lỗi -Xếp lại tranh trình tự câu chuyện + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3: ( Theo tài liệu) - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Dựa vào tranh kể ND đoạn câu chuyện, biết kể lời mình; cách thể có tự nhiên khơng biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt chưa + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ học hôm với người thân ******** TN-XH: CẦN LÀM GÌ ĐỂ CƠ QUAN HƠ HẤP LN KHỎE MẠNH (T1) I.Mục tiêu: Theo tài liệu Năng lực- HS biết số việc làm có lợi có hại cho sức khỏe biết cách phòng tránh II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH, vở,Bản III Điều chỉnh hoạt động Hoạt động 2: Quan sát hình SGK Nội dung: Đánh giá kĩ quan sát diễn đạt hiểu biết HS lời nói +Nói việc làm bạn nhỏ có hình, việc làm có ảnh hưởng đến quan hơ hấp + Nói việc nên làm khơng nên làm Nêu lợi ích việc tập thở sâu vào buổi sáng + Diễn đạt trôi chảy tự tin, hợp tác nhóm đơi tích cực PP: Quan sát ( Cá nhân, HS TLN) Kĩ thuật : Đặt câu hỏi trả lời miệng Hoạt động 2, 3, 4: Liên hệ thực tế Nội dung: - Kể tên số bệnh đường hô hấp thường gặp - Nêu nguyên nhân cách đề phòng số bệnh đường hô hấp,bệnh lao thường gặp PP: Quan sát, gợi mở vấn đáp Kĩ thuât; Quan sát, Đặt câu hỏi trả lời miệng Hoạt động ứng dụng; Về nhà nói cho bố mẹ nghe số bệnh hơ hấp thường gặp cách đề phòng ******* Thứ ngày tháng năm 2018 Dạy TKB thứ TỐN: BÀI 4: TRỪ CÁC SỐ CĨ CHỮ SỐ(CÓ NHỚ) T2 I Mục tiêu: GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 ( Theo tài liệu) - Năng lực: Tính tốn nhanh, khả tự học, hợp tác với bạn II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH, vở,Bản II Điều chỉnh hoạt động HĐ 1: BÀI 1,2 + Nội dung: + Thực tính đặt tính theo cột dọc có nhớ thứ tự thực bước tính +Làm đúng, nhanh + PP: Quan sát +KT:Nhận xét lời HĐ 3: Bài - Nội dung: + Học sinh nhớ lại quy tắc tìm số trừ, tím số bị trừ + Vận dụng làm đúng, nhanh + PP: Quan sát +KT:Nhận xét lời HĐ 4: Bài - Nội dung: - HS nắm cách giải toán phép tính trừ, giải đúng, nhanh +PP: Quan sát, vấn đáp +KT : - Nhận xét lời, thực hành IV Hoạt động ứng dụng; Thực theo sách TLHDH ******* Tiếng việt: I.Mục tiêu: BÀI B: AI LÀ CON NGOAN?(T2) Theo tài liệu HD - Năng lực: tự học, hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, PHT cho BT HĐCB,BT HĐTH HS: SHD,vở III Điều chỉnh hoạt động :Không điều chỉnh HĐ 1: Bài tập ( Theo tài liệu) Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Tìm từ trẻ em, tính nết trẻ em, tình cảm với trẻ em - + PP: vấn đáp - + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tiêu chí HTT HT CHT GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Tìm từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp HĐ 5: ( Theo tài liệu) Tiêu chí: Tìm được, vật so sánh với câu văn, câu thơ PP: quan sát, vấn đáp KT: Nhận xét lời, *HĐ 1, 2: Nghe viết tả (theo tài liệu HD) + Tiêu chí đánh giá:- Kĩ viết tả học sinh Viết xác từ khó: khuỷu tay, Cô- rét –ti, sứt Viết đảm bảo tốc độ , tả, trình bày đẹp + PP:quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời V.Hoạt động ứng dụng: Về nhà luyện viết lại ******* Thứ ngày tháng năm 2018 Dạy TKB thứ Tiếng việt: BÀI B: AI LÀ CON NGOAN?(T3) I.Mục tiêu: - Theo tài liệu HD - Năng lực: - HS hợp tác nhóm tốt II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, PHT cho BT 4, chữ mẫu Â, Âu Lạc câu ứng dụng, MC, Máy tính HS: SHD,vở,Bảng III Điều chỉnh hoạt động: Không điều chỉnh *HĐ 3, 4: - Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS tìm được, từ có chứa vần uêch/ uyu +Nắm dược quy luật tả viết s/x, điền tiếng vào chỗ trống - PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời *HĐ6 : Học sinh viết - Đánh giá: - Tiêu chí:+ Kĩ viết chữ hoa Âu Lạc quy trình + Viết câu ứng dụng nét nối chữ quy định, khoảng cách, cỡ chữ đảm bảo - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét Hoạt động ứng dụng: Thực theo sách HDH - Đánh giá: - Tiêu chí:+ Kể lại câu chuyện Ai có lỗi cho bố mẹ, anh chị … lưu loát, rõ ràng + Biết tự nhận lỗi nói lời xin lỗi mắc lỗi -PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng TIẾNG VIỆT: ****** Chiều thứ ngày tháng năm 2018 Dạy TKB thứ sáng thứ BÀI 2C: THẬT LÀ NGOAN! (T1) I Mục tiêu: - Đọc đảm bảo tốc độ; ngắt, nghỉ sau dấu câu, cụm từ; trơi chảy lưu lốt, - Hiểu từ: khoan thai, khúc khích, tỉnh khơ, trâm bầu, núng nính II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, MT, M Chiếu HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động HĐ 1: (theo tài liệu) Nói ảnh + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát tranh trả lời đươcj nghề nghiệp qua tranh + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: Nghe thầy (cô) đọc 3.HĐ 3,4, 5: (theo tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: + Giải thích nghĩa từ bài: + Đọc đúng, rõ ràng lưu lốt; tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ học hôm với người thân TỐN: ƠN TẬP CÁC BẢNG NHÂN VÀ BẢNG CHIA(T2) I Mục tiêu: Em ôn lại: GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Vận dụng vào thực phép tính liên tiếp, tính chu vi hình tam giác giải tốn có lời văn(có phép nhân) II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH III Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động lô gô: - Tất tập HS hoạt động cá nhân, cặp đôi, chia sẻ nhóm chia sẻ trước lớp Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh HĐ 1: Bài tập Đánh giá: + Nội dung: - Nắm quy tắc tính chu vi hình tam giác -Giải tốn phép tính - Biết cách chuyển đổi phép tính cộng thành phép tính nhân + PP: Vấn đáp + KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Bài tập Đánh giá: + Nội dung: - HS biết cách tính biểu thức có dấu phép tính - Làm nhanh, xác + PP: Vấn đáp + KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: Bài tập Đánh giá: + Nội dung: - HS nắm cách giải tốn có lời văn phép tính nhân chia - Làm nhanh, xác + PP: Quan sát,Vấn đáp + KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập 3.Hoạt động ứng dụng: Thực theo sách TLHDH ***** TIẾNG VIỆT: BÀI C: THẬT LÀ NGOAN! (T2) I Mục tiêu: - Hiểu ND: Trả lời câu hỏi tài liệu học; qua hiểu nội dung bài: Trò chơi lớp học ngộ nghĩnh chị em Qua trò chơi bạn nhỏ yêu cô giáo, mơ ước trở thành cô giáo - Nghe viết đoạn văn Viết số từ mở đầu s/x - Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD,BP HS: SHD, GV: Nguyễn Thị Huyền 10 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 III Điều chỉnh hoạt động 1.Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh HĐ 6: (theo tài liệu) Thảo luận trả lời câu hỏi Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Hiểu nội dung đọc học sinh - Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời Câu 1: Các bạn nhỏ chơi trò chơi lớp học Câu 2: Những cử “ cô giáo” Bé làm em thích thú là: + Thích cử Bé bắt chước cô giáo vào lớp: khoan thai vào lớp, + Thích cử Bé vẻ người lớn: kẹp lại tóc, + Thích cử Bé bắt chước cô giáo dạy học: bẻ nhánh trâm bầu làm thước Nội dung bài: Trò chơi lớp học ngộ nghĩnh chị em Qua trò chơi bạn nhỏ u giáo, mơ ước trở thành cô giáo - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ (theo tài liệu) Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Vẽ nhân vật câu chuyện giáo tí hon theo tưởng tượng học sinh + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng IV Hoạt động ứng dụng - Chia sẻ học hôm với người thân ******* TIẾNG VIỆT: BÀI C: THẬT LÀ NGOAN! (T3) I Mục tiêu: Theo tài liệu HD - Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD,BP HS: SHD, III Điều chỉnh hoạt động HĐ 5, 6: (theo tài liệu) Thảo luận trả lời câu hỏi + Tiêu chí đánh giá:- Xác định phận trả lời câu hỏi Ai phận trả lời câu hỏi: Là gì?trong câu - Kĩ hợp tác nhóm - Đặt câu theo mẫu Ai gì? + PP: vấn đáp GV: Nguyễn Thị Huyền 11 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 7: (theo tài liệu) *Đánh giá: * Tiêu chí đánh giá : - HS dựa theo mẫu đơn gơi ý " Đơn xin vào Đội " viết đơn xin vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Viết mẫu đơn ngắn gọn đủ thơng tin Trình bày khoa học, đẹp * PP: vấn đáp, * KT: Hỏi đáp; nhận xét lời,tôn vinh học tập HĐ ứng dụng - Về nhà kể lại câu chuyện giáo tí hon cho người cho bố, mẹ anh chị nghe Thứ ngày tháng năm 2018 TOÁN: LUYỆN TẬP I Mục tiêu: Theo tài liệu HD - Năng lực: làm nhanh, xác, hợp tác tốt II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH III Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động lô gô: Hoạt động cá nhân, cặp đơi, nhóm HĐ 1:Bài tập 1,2: Nội dung đánh giá thường xuyên - Nắm cách tính giá trị biểu thức có đến dấu phép tính - Nắm biểu tượng 1/4, 1/5 - Làm nhanh, xác - Hợp tác tốt với ban, có khả tụ học tự giải vấn đề tốn học + PP: Tích hợp + Kĩ thuật: Nhận xét lời HĐ 3: Giải toán Nội dung đánh giá thường xuyên + Vận dụng bảng nhân để giải tốn có lời văn cách xác, nhanh, khoa học + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Nhận xét lời Hoạt động ứng dụng: Nội dung đánh giá thường xuyên - Điền số thích hợp vào chỗ chấm - + PP: Vấn đáp - + Kĩ thuật: Nhận xét lời ******* GV: Nguyễn Thị Huyền 12 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 ÔN LUYỆN TV: ÔN LUYỆN TUẦN I Mục tiêu: - Năng lực: rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình; II Đồ dùng dạy học: - Tranh (ảnh) - Vở em tự ôn luyện II Hoạt động học: HĐ1, 2: (theo tài liệu): Khởi động + Tiêu chí đánh giá:- Nói việc tốt bạn nhỏ tranh - Kể việc tốt em bạn - Kĩ hợp tác nhóm + PP: vấn đáp + Kĩ thuật:Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 3,: Ôn luyện (theo tài liệu): đọc truyện trả lời câu hỏi(BT3) - Tiêu chí: Hiểu nội dung đọc “ Bơng hoa cúc trắng” Cảm nhận lòng hiếu thảo bạn nhỏ mẹ +Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu - PP: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 4, ( BT 4,5) - Tiêu chí: - Tìm từ nói cử , tình cảm người lớn dành cho em nhỏ tranh - Xác định phận trả lời câu hỏi Ai ( gì, gì)? gì? Đặt câu hỏi cho phận in đậm + PP: quan sát,vấn đáp + Kĩ thuật:Đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ Vận dụng *Đánh giá: Tiêu chí: Viết lời hứa đơn vào Đội -Tiêu chí: Làm BT quan sát cảnh vật văn tả cảnh.Dùng từ câu hay sáng tạo, sáng -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét li ******* HĐtt: sinh hoạt đội I.Mục tiêu - Nhận xét hoạt động tuần qua, -Kiện toàn bầu BCH chi đội lâm thời - phơng hớng tuần tới GV: Nguyn Th Huyn 13 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 II Các hoạt động: - HTQ T chc cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động - CTHTQ chia s mc tiờu bui sinh hot Đánh giá lại tình hình hoạt ộng tuần qua Vic1 Chi đội trởng điều hành lớp nhận xét tình hình chi đội tuần qua - phân đội trởng tự đánh giá kết thi đua nhóm - chi đội trởng tổng hợp nhận xét thi đua phân đội chi đội Vic 2.ý kiến thành viên chi đội - Kiện toàn bầu BCH chi đội lâm thời -Phân công ,thành lập phân đội bầu chi đội trởng chi đội phó -Bâu ban phụ trách nhi đồng - Thảo luận thống số nội quy , quy định chi đội 2Bình bầu thi đua phân đội,cá nhân xuất sắc tuần HTQề kế hoạch hoạt động tuần tới Vic1-Tập múa hát múa hát mà liên đội triển khai Vic2- Tập thể dục giờ, làm tốt công tác vệ sinh, Vic3- Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định chi đội 3.Sinh hoạt văn nghệ - CTHĐTQ yêu cầu trởng ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tập thể Tổ chức cho bạn chi trò chơi -GV dặn dò, nhắc hs thực tốt luật giao thơng * Đánh giá: -Tiêu chí: Nhận xét hoạt động tuần qua, -Kiện toàn bầu BCH chi đội lâm thời - phơng hớng tuần tới - PP: ỏp GV: Nguyễn Thị Huyền 14 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập GV: Nguyễn Thị Huyền 15 ... Thứ ngày tháng năm 20 18 Dạy TKB thứ TOÁN: BÀI 4: TRỪ CÁC SỐ CÓ CHỮ SỐ(CÓ NHỚ) T2 I Mục tiêu: GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 20 18 -20 19 ( Theo tài liệu) - Năng lực: Tính... GV: Nguyễn Thị Huyền 12 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 20 18 -20 19 ÔN LUYỆN TV: ÔN LUYỆN TUẦN I Mục tiêu: - Năng lực: rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo. .. CTHĐTQ mời bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Nhắc nhở học sinh nhà luyện đọc GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy TOÁN: Năm học: 20 18 -20 19 ******* BÀI 4: TRỪ CÁC SỐ CÓ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thị huyền ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan