0

Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thị huyền

17 176 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:59

Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Tuần : Từ ngày / 10 đến ngày 5/ 10/ 2018 Thứ ngày Buổi Tiết Sáng Môn Chào cờ Tiếng Việt Toán Hai 1/10 Chiều Tiếng Việt Sáng Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Ba 2/10 Chiều Sáng Tư 3/10 Tên dạy Bài 6A Em làm để giúp đỡ cha mẹ Bảng phụ T1 Tìm phần số.T2 Bảng phụ Bài 6A Em làm để giúp đỡ cha mẹ ( Tiết 2) Bài 6B Em ngoan trò giỏi ( T1) Bảng phụ, Tranh, Chia số có chữ số cho số có chữ số T1 Bài 6B Em ngoan trò giỏi ( T2) Bảng phụ,Mẫu chữ C Bài 6B Em ngoan trò giỏi ( T3) Bảng phụ Chia số có chữ số cho số có chữ số (T2) Bộ đồ dùng toán TNXH Cơ quan tiết nước tiểu T2 Phiếu HT, thẻ chữ Tiếng việt Toán Tiếng việt Tiếng việt Bài 6C: Buổi đầu học em (T1) Phép chia hết phép chí có dư T1 Bài 6C: Buổi đầu học em (T2) Bài 6C: Buổi đầu học em (T3) Bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ Tốn ƠLTV Phép chia hết phép chí có dư T2 Bảng phụ Tiếng Việt Toán Chiều Sáng Năm 4/10 Ghi Chiều Sáng Sáu 5/10 Chiều 4 Ôn luyện tuần Đọc sách TNXH Cơ quan tiết nước tiểu T3 Tranh mơ hình GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy SHTT Năm học: 2018 -2019 Sinh hoạt TUẦN Thứ hai ngày tháng 10 năm 2018 Buổi sáng: I Mục tiêu: - Đọc trơi chảy tồn Ngắt nghỉ sau dấu câu cụm từ Bước đầu biết đọc phù hợp với giọng người kể nhân vật: - Hiểu từ ngữ : khăn mùi soa, viết lia , ngắn ngủi, hiểu nội dung: Lời nói phải đơi với việc làm,đã nói phải cố làm nói Thái độ: phải giữ lời Năng lực :- Phát triển lực ngôn ngữ, tự học giải vấn đề, hợp tác II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,Máy chiếu,máy tính HS: SHD,vở III Điều chỉnh hoạt động Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh HĐ 1: (theo tài liệu) Quan sát ảnh trả lời câu hỏi - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Quan sát tranh trả lời câu hỏi bạn nhỏ giúp cha mẹ việc: em, quét nhà, cho gà ăn, tưới Trả lời ngắn gọn, to, rõ ràng - Hợp tác nhóm + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4,5: (theo tài liệu) + Tiêu chí đánh giá: + Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý + Đọc trơi chảy lưu loát; phân biệt giọng người kể nhân vật: + Giải thích nghĩa từ bài: khăn mùi soa, viết lia lịa, ngắn ngủn + Năng lực: tự học, hợp tác + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ6: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh - Chọn câu trả lời - Bạn nhỏ câu chuyện chưa ngoan chưa biết giúp mẹ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS: - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em Nhanh, Quang, đọc từ khó, ngắt nghỉ dấu câu, trơi chảy toàn IV Hoạt động ứng dụng Đọc cho người thân nghe - Tiêu chí: Đọc đúng, lưu loát tập đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng ******** TỐN: TÌM MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ (T2) I.Mục tiêu: - KT: Em biết cách tìm phần phần số vận dụng để giải tốn - KN: thực tìm phần phần số - TĐ: Tính tốn cẩn thận, - NL: vận dụng tìm phần phần số vận dụng để giải toán II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP,MC, MT HS: SHD, III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HD1,2,3,4 Tính, giải tốn(Theo TLHDH) * Nội dung: tìm phần số, vận dụng giải toán liên quan * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng, nhận xét - HS hạn chế: Giúp HS vận dụng cách tìm phần số vào viết số thích hợp giải tốn có lời văn BT1,2 : Muốn tìm phần số ta làm nào? BT3,4 :Bài tốn cho biết gì? Bài tốn hỏi gì? Bài tốn thuộc dạng tốn gì? Muốn tìm phần số ta làm nào? - HSHTT: Giao thêm: Bài 1: Bạn Lan có 20 kẹo,bạn cho bạn lớp nửa số kẹo đó.Hỏi bạn Lan cho c kẹo? IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng - Nội dung ĐG : + giải toán + Tự tin, mạnh dạn trình bày trước người - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời TIẾNG VIỆT: BÀI 6A: EM Đà LÀM GÌ ĐỂ GIÚP ĐỠ CHA MẸ (T2) I.Mục tiêu: GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 -KT: -Đọc hiểu Bài tập làm văn -KN: Học sinh đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ -TĐ: Biết lời nói phải đơi với việc làm, nói phải làm điều muốn nói - NL: Vận dụng thực nói đơi với làm * THKNS: - Tự nhận thức xác định giá trị cá nhân Ra định.Đảm nhận trách nhiệm II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD , MT,MC - HS: SHD III Hoạt động dạy học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH ( ĐC: HĐ HĐTH đưa lên làm HĐ khởi động cho tiết học) * HĐ khởi động (Nhất trí TLHDH) - Quản trò lên tổ chức trò chơi Đọc Bài tập làm văn - Chia sẻ sau trò chơi * Nội dung: nêu cách đọc hay, đúng, hợp tác tốt * Phương pháp:trò chơi * Kỹ thuật:trò chơi HĐ2,3: Tìm hiểu nội dung bài(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: Trả lời câu hỏi, Nêu nội dung bài, Trả lời to rõ ràng, phong thái tự tin 3.a) Cô giáo đề văn em làm để giúp đỡ bố mẹ b) Ở nhà Cơ-li-a, mẹ thường làm việc c)Vì Cơ-li-a chẳng giúp mẹ làm việc gì/ Vì Cô-li-a làm vài việc lặt vặt, d) Vì Cơ-li-a chưa phải giặt quần áo, lần mẹ bảo bạn làm việc e) Vì nhớ việc bạn nói tập làm văn Lời nói phải đôi với việc làm, điều học sinh tự nói tốt phải cố làm cho * Phương pháp: Viết, vấn đáp * Kỹ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời - HS hạn chế: Tiếp cận nhóm quan sát, giúp em em Nhanh, Quân, đọc câu hỏi dựa vào trả lời câu hỏi lựa chọn câu trả lời -HSHTT: Tiếp cận giúp em đọc diễn cảm em Trâm Anh, Phú, hiểu câu chuyện Bài tập làm văn.Giúp bạn HS hạn chế đọc HĐ4: Kể việc làm giúp ông bà/cha mẹ(Nhất trí TLHDH) * Tiêu chí: kể việc làm giúp đỡ cha mẹ/ông bà nhà thân: quét nhà, cho gà ăn, nấu cơm, * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời IV Hoạt động ứng dụng; Cùng với người thân thực hoạt động: Giúp đỡ ông bà/cha mẹ làm số việc nhà mà em kể lớp GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Tiêu chí: Giúp đỡ ông bà/cha mẹ làm số việc nhà mà em kể lớp - Phương pháp: tích hợp ****** Tiếng Việt: BÀI 6B: EM LÀ CON NGOAN, TRÒ GIỎI (T1) I.Mục tiêu: - KT: Kể câu chuyện Bài tập làm văn -KN: Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung -TĐ: Biết lời nói phải đơi với việc làm, nói phải làm điều muốn nói - NL: vận dụng thực nói đơi với làm II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD HS: SHD III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1: Chọn nội dung phù hợp với tranh, xếp tranh(Theo TLHDH) * Tiêu chí: chọn nội dung phù hợp cho tranh * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời HĐ2,3 Kể chuyện(Theo TLHDH) * Tiêu chí: quan sát tranh dựa theo gợi ý, kể đoạn câu chuyện Người mẹ., biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: kể chuyện, nhận xét lời -HS hạn chế: Tiếp cận giúp em kể đoạn câu chuyện - HSHTT: Tiếp cận giúp em kể toàn câu chuyện kết hợp thêm điệu kể hiểu câu chuyện Tìm thêm số từ ngữ trường học mà em biết IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Kể lại câu chuyện Bai tập làm văn - Tiêu chí đánh giá: Kể lại tồn câu chuyện Bai tập làm văn - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : Kể chuyện, nhận xét lời ****** Thứ ba, ngày tháng 10 năm 2018 Buổi sáng: TỐN: CHIA SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T1) GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 I Mục tiêu: - KT:Em biết chia số có hai chữ số cho số có chữ số - KN: thực chia số có hai chữ số cho số có chữ số - TĐ:tính tốn cẩn thận - NL: vận dụng chia số có hai chữ số cho số có chữ số để giải toán liên quan II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: SHD,vở II Các hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi “Truyền điện” khởi động tiết học - HS chia sẻ sau chơi - HS viết tên vào Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu học (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh mục tiêu học có nội dung gì? Việc 3: CTHĐTQ Mời bạn đọc mục tiêu nêu cách làm để đạt mục tiêu A Hoạt động 1.Em nghe thầy cô giáo hướng dẫn cách đặt tính tính 96 : Việc 1: Cá nhân đọc cách đặt tính tính sách HDH Việc 2: Hai bạn bàn trao đổi với nhaucác đặt tính tính 96 : Việc 3: Nhóm trưởng điều hành, tổ chức cho bạn trao đổi chia sẻ cách đặt tính tính CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Để thực phép tính ta thực qua bước Bước Cần lưu ý điều gì? Bước Thực nào? * Tiêu chí: nêu cách đặt tính cách tính phép tính 96 : * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật:thực hành, trả lời miệng Đặt tính tính Việc 1: Cá nhân làm BT3 sách HDH vào nháp Việc 2: Hai bạn đổi chéo kiểm tra bàn trao đổi với cách đặt tính tính CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp - Để thực phép tính ta thực qua bước * Tiêu chí: nêu tính cách đặt tính cách tính phép tính 84 : 4; 63 : * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật:thực hành, trả lời miệng GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ sau học C Hoạt động ứng dụng Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng - Nội dung ĐG : + giải tốn + Tự tin, mạnh dạn trình bày trước người - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời ****** Thứ tư ngày tháng 10 năm 2018 Buổi sáng: TIẾNG VIỆT: BÀI 6B: EM LÀ CON NGOAN, TRÒ GIỎI (T2) I.Mục tiêu: -KT: - Mở rộng vốn từ trường học.Củng cố cách viết chữ hoa D, Đ.Viết từ ngữ có vần eo/oeo - KN: Thực viết chữ mẫu, tìm từ trường học - TĐ:Biết cẩn thận, viết - NL: - Rèn lực tự học giải vấn đề ; hợp tác II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, PHT HS: SHD,vở III Hoạt động học A Hoạt động HĐ4: TC: " Giải ô chữ" (Theo TLHDH) * Tiêu chí: Tìm đáp án câu hỏi điền vào trống xác * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1 Viết chữ hoa(Theo TLHDH) * Tiêu chí: viết chữ hoa D viết tên riêng Kim Đồng câu ứng dụng: Dao có mài sắc, người có học khơn cỡ chữ nhỏ Chữ viết rõ ràng, nét thẳng hàng * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật: nhận xét lời, viết HĐ2:TC: " Tìm từ viết đúng" (Theo TLHDH) * Tiêu chí: Tìm từ viết tả: * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng - HS hạn chế: Tiếp cận HS giải từ ngữ vào ô chữ theo gợi ý Giúp HS hạn chế viết chữ hoa D từ, câu ứng dụng bài.( chữ D gồm nét ? Cao GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 máy dòng? Rộng máy ơ?)Biết chọn từ viết tả có vần oeo ghi vào bảng nhóm - HSHTT: Tìm thêm số từ ngữ trường học mà em biết Bài 1: Viết đẹp, chữ hoa từ, câu ứng dụng viết IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Luyện viết chữ hoa - Tiêu chí đánh giá: viết chữ hoa - Phương pháp: Vấn đáp - Kỹ thuật : nhận xét lời ******* TỐN : CHIA SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T2) I Mục tiêu: - KT:Em biết chia số có hai chữ số cho số có chữ số - KN: thực chia số có hai chữ số cho số có chữ số - TĐ:tính tốn cẩn thận - NL: vận dụng chia số có hai chữ số cho số có chữ số để giải toán liên quan II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: SHD,vở III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1,2, : BT 1,2 (Theo TLHDH) Đánh giá Nội dung: - HS nắm cách đặt tính thực phép tính chia cho số có chữ số(chia hết) - Vận dụng thực hành tính phép phép nhân BT1 - Rèn tính cẩn thận, xác - Rèn luyện lực tự học giải vấn đề * Phương pháp: PP quan sát quan sát; PP viết, vấn đáp * Kĩ thuật: NX lời, ghi chép ngắn HĐ 3: BT ( Theo TLHDH) Đánh giá * Nội dung: - Biết cách tìm phần số vận dụng làm - Thực hành tìm phần số BT3 - Rèn luyện tính cẩn thận, xác - Hợp tác tốt với bạn, có khả tự học giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp gợi mở, viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 4: Bài giải Đánh giá * Nội dung: - Nắm cách giải BT có lời văn dạng tìm phần số GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Vận dụng để giải toán có lời cẩn thận, xác - Hợp tác tốt với bạn, có khả tự học giải vấn đề * Phương pháp: Quan sát, viết * Kĩ thuật: Nhận xét lời, Ghi chép ngắn IV.Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: Giải tốn ứng dụng - Nội dung ĐG : + giải toán + Tự tin, mạnh dạn trình bày trước người - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời ****** ÔLTV: TUẦN I Mục tiêu : - Đọc hiểu truyện “Thầy giáo mới”, biết chia sẻ kỷ niệm đáng ngớ thầy cơ, bạn bè ;Tìm từ ngữ nói trường học Dùng dấu phẩy viết câu; Viết từ chứa tiếng bắt đầu x/s; Kể lại kỷ niệm trường học - Rèn kĩ suy ngẫm tìm phương án trả lời câu hỏi xác Trình bày lưu lốt - Giáo dục cho học sinh biết ngoan, lời thầy cô để ln làm thày vui lòng - Rèn lực tự học giải vấn đề ; hợp tác II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: Vở ÔL HS: Vở ÔL III Hoạt động học: HĐ1,2 - Khời động (Theo TL ôn luyện) - Tiêu chí đánh giá: kể việc l tinh càm thầy trò tranh - Phương pháp: viết - Kĩ thuật: viết HĐ3 : BT3 : Đọc truyện «Thầy giáo mới» trả lời câu hỏi a,b,c,d: * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá : - HS nắm nội dung trả lời câu hỏi đủ ý, xác a, Trong lúc đọc tả, thầy giáo có hành động thể quan tâm đến học sinh lớp( H: Thầy ân cần hỏi han ột bạn đr ửng với nốt sưng nhỏ thầy ôn tồn nhắc nhở bạn nghịch gợm sau lưng thầy) b, Những lời thày giáo nói với lớp cuối học cho thấy thầy người nào? (H: Thầy người thương yêu học sinh) c, Các bạn học sinh rong lớp nghĩ sau buổi học với thầy giáo mới? (H: Thầy giáo thông cảm yêu thương học sinh) d, Nếu lớn lên em thầy giáogiáo em đối xử với học sinh nào? (H: Em yêu thương học sinh) - HS suy nghĩ tư duy, tìm phương án trả lời - Thơng qua câu chuyện hình thành cho em phải biết tôn trọng yêu thương thầy cô giáo thầy giáo người mẹ thứ hai GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Tự phục vụ , hợp tác + Phương pháp: Quan sát; Vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép nhắn; hỏi đáp, trình bày miệng; nhận xét lời HĐ : BT Bài 4: Viết từ ngữ: Đánh giá: + Tiêu chí: - HS viết từ ngữ liên quan đến hoạt động trường nhiệm vụ học sinh trường, mơn học em yêu thích, hoạt động học , hoạt động thư viện, hoạt động học sinh chơi - HS có ý thức học tập tốt -Tự học giải vấn đề, hợp tác + Phương pháp: Viết + Kĩ thật: Trình bày miệng; viết nhận xét HĐ 4: BT 5,6: Điền dấu phẩy vào đoạn văn chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống Đánh giá: + Tiêu chí: - HS nắm ý ngang để viết dấu phẩy lựa chọn tiếng có âm x x để điền - HS có ý thức học tập tốt -Tự học giải vấn đề, hợp tác + Phương pháp: Viết + Kĩ thật: Trình bày miệng; viết nhận xét HĐ :Bài 7,8: Dành cho HS giỏi * Tiêu chí đánh giá : HS viết đoạn văn theo yêu cầu đề - HS có kĩ tư tìm tòi - Tích cực tự giác làm Phát triển lực hợp tác nhóm, tự học, tự hồn thành nhiệm vụ học tập * Phương pháp đánh giá: quan sát,vấn đáp * Kĩ thuật đánh giá: ghi chép ngắn, nhận xét lời, trình bày miệng; tơn vinh học tập IV Hướng dẫn phần ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng BTcùng bố mẹ, anh chị - Tiêu chí đánh giá: viết đoạn văn kể chuyện Dế mèn thăm bạn - Phương pháp: tích hợp - Kĩ thuật: viết,Trình bày miệng ******* Thứ năm, ngày tháng 10 năm 2018 Buổi sáng: Tiếng Việt: BÀI 6B: EM LÀ CON NGOAN, TRÒ GIỎI (T3) I.Mục tiêu: -KT: - Điền số từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã.Nghe viết đoạn văn GV: Nguyễn Thị Huyền 10 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - KN: Thực viết đoạn văn theo yêu cầu - TĐ:Biết cẩn thận, viết - NL: Vận dụng viết viết rõ ràng, nét thẳng hàng Biết lời nói phải đơi với việc làm II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, chữ mẫu HS: SHD,vở,Bảng III Hoạt động học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 3: Tìm từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã (Theo TLHDH) * Tiêu chí: Điền tìm từ ngữ có dấu hỏi/ dấu ngã ở, hỏi, vẫn, giỏi,điểm, đỏ * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét HĐ4,5 Viết tả (Theo TLHDH) Đánh giá: *Tiêu chí đánh giá - Viết tả Viết từ dễ viết sai: giặt quần áo, ngạc nhiên, Cô- li- a) - Viết đảm bảo tốc độ, chữ viết mềm mại, đẹp - Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn * Phương pháp: vấn đáp * Kĩ thuật: nhận xét lời - HS hạn chế: Giúp HS hạn chế củng cố đoạn viết, cách trình bày, luyện từ khó nghe-viết tả đoạn văn tập làm văn Chữ viết mẫu chữ quy định Trình bày - HSHTT: Viết đẹp, dò lỗi cho bạn HS hạn chế IV Hoạt động ứng dụng: Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: luyện viết chữ - Tiêu chí đánh giá: luyện viết chữ - Phương pháp: viết - Kỹ thuật : nhận xét lời ***** TỐN: PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CĨ DƯ (T1) I Mục tiêu: - KT: Em nhận biết phép chia hết phép chia có dư; biết số dư bé số chia - KN: Thực phép chia hết phép chia có dư - TĐ: Tính tốn cẩn thận - NL:Rèn luyện lực hợp tác, tự học giải vấn đề; mạnh dạn; tự tin II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH,BP HS: TLHDH III Hoạt động học GV: Nguyễn Thị Huyền 11 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 HĐ1,2: Tìm hiểu phép chia hết phép chia có dư (Theo TLHDH) * Tiêu chí: thao tác trả lời câu hỏi hoạt động * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật:thực hành, trả lời miệng - HS hạn chế:Giúp HS nhận biết phép chia hết phép chia có dư biết số dư bé số chia - HSHTT: Bt bổ sung 26 : 45 : HĐ3: Thực hành (Theo TLHDH) * Nội dung: nêu cach chia kiểm tra phép tính cho * Phương pháp:tích hợp * Kỹ thuật:thực hành, nhận xét IV Hoạt động ứng dụng Hãy chia sẻ người thân, bạn bè phép chia hết phép chia có dư ****** Buổi chiều: TIẾNG VIỆT: BÀI C: BUỔI ĐẦU ĐI HỌC CỦA EM (T1) I Mục tiêu: -KT: Đọc hiểu Nhớ lại buổi đầu học - KN: Học sinh đọc rành mạch, trôi chảy, biết ngắt nghỉ sau câu dài - TĐ:Biết hồi tưởng, trân trọng kỉ niệm học - NL:vận dụng kể viết kỉ niệm học II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH, III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ1 Hoi-đáp(Theo TLHDH) * Tiêu chí: Kể thầy giáo lớp người bạn lớp * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật:Trình bày miệng HĐ2,3,4 Đọc từ ngữ lời giải nghĩa(Theo TLHDH) * Tiêu chí: Đọc nêu nghĩa từ, trình bày rõ ràng * Phương pháp: vấp đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng HĐ5 Luyện đọc(Theo TLHDH) * Tiêu chí: đọc rành mạch, trơi chảy, biết ngắt nghỉ hợp lí sau dấu chấm, dấu phẩy cụm từ, biết phân biệt giọng đọc nhân vật * Phương pháp: vấn đáp * Kỹ thuật: trình bày miệng - HS hạn chế: Tiếp cận giúp em đọc tiếng, từ câu dài cách ngắt nghỉ (nao nức, mơn man, quang đãng…), đọc câu, đoạn ,bài hiểu số từ ngữ , - HSHTT: Tiếp cận giúp em đọc hiểu văn GV: Nguyễn Thị Huyền 12 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 IV Hoạt động ứng dụng:Đọc Nhớ lại buổi đầu học cho người thân nghe - Tiêu chí: Đọc đúng, lưu lốt tập đọc - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng ****** TIẾNG VIỆT: BÀI 6C: BUỔI ĐẦU ĐI HỌC CỦA EM(T2) I Mục tiêu: - KT: Hiểu nội dung Nhớ lại ngày học, Viết từ ngữ có vần oe/oeo, từ ngữ mở đầu s/x.Luyện tập dùng dấu phẩy - KN: Thực nêu nội dung bài, Viết từ ngữ có vần oe/oeo, từ ngữ mở đầu s/x.Luyện tập dùng dấu phẩy - TĐ: Biết hồi tưởng, trân trọng kỉ niệm học - NL:vận dụng phân biệt âm vần II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHD,vở III Hoạt động học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN HĐ6 Tìm hiểu nội dung (Theo TLHDH) Đánh giá: + Tiêu chí : Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh: -Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời câu hỏi SGK Câu 1: Điều gợi tác giả nhớ kỉ niệm buổi tựu trương?(H: Lá đường rụng nhiều buổi tựu trường) Câu 2: Trong ngày đến trường đàu tiên tác giả thấy cảnh vật có thay đổi lớn( H: Vì cậu bé lần trở thành học trò thay đổi) Câu 3:Tìm hình ảnh nói lên bỡ ngỡ rụt rè đám học trò tựu trường(H: đứng nép bên người thân, dám bước nhẹ, quen lớp, quen thầy) - HS nắm nội dung bài:Bài văn hồi tưởng đẹp đẽ nhà văn Thanh Tịnh buổi tới trường - Trả lời to, rõ ràng, lưu loát mạnh dạn - Giáo dục cho học HS - Hợp tác; tự học + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1,2 Tìm từ viết đúng( Theo TLHDH) * Tiêu chí: tìm từ Viết từ ngữ có vần oe/oeo, từ ngữ mở đầu s/x.Luyện tập dùng dấu phẩy * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét GV: Nguyễn Thị Huyền 13 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - HS hạn chế: Bài1,2,:Tiếp cận giúp HS biết chọn ghép từ từ chứa vần oeo/eo , tìm từ chứa tiếng bắt đầu s/x có nghĩa cho Biết điền dấu phẩy vào chỗ thích hơp - HSHTT: Tìm từ chứa vần oeo/eo IV Hoạt động ứng dụng Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: chia sẻ từ tìm với người thân - Nội dung ĐG : HS chia sẻ từ tìm với người thân - Phương pháp : Vấn đáp - Kỹ thuật : Nhận xét lời - HS nắm nội dung bài:Bài văn lf hồi tưởng đẹp đẽ nhà văn Thanh Tịnh buổi tới trường - Trả lời to, rõ ràng, lưu loát mạnh dạn - Giáo dục cho học HS - Hợp tác; tự học + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn; đặt câu hỏi, nhận xét lời ****** Thứ sáu ngày tháng 10 năm 2018 Buổi chiều: TIẾNG VIỆT: BÀI C: BUỔI ĐẦU ĐI HỌC CỦA EM (T3) I Mục tiêu: -KT: Viết đoạn văn nói buổi đầu học _KN: thực viết đoạn văn nói buổi đầu học - TĐ:Biết hồi tưởng, trân trọng kỉ niệm học - NL:vận dụng kể viết kỉ niệm học * THKNS: - Giao tiếp - Lắng nghe tích cực II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH, MT, MC HS: TLHD,vở II Các hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi Thi đọc khởi động tiết học - HS chia sẻ sau chơi - HS viết tên vào Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu học (1 - lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh mục tiêu học có nội dung gì? GV: Nguyễn Thị Huyền 14 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Việc 3: CTHĐTQ Mời bạn đọc mục tiêu nêu cách làm để đạt mục tiêu B Hoạt động thực hành Kể cho bạn nghe buổi đầu học em Việc 1: Em đọc gợi ý thử kể lại buổi đầu học theo gợi ý - Hơm đó, em đến trường hay có đưa đi? - Trên đường tới trường em nhìn thấy cảnh gì? - Buổi đầu học, điều làm em thấy bỡ ngỡ? - Điều trường thấy em thích nhất? Việc 2: Em bạn chia sẻ - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ *Đánh giá: + Tiêu chí : - Hs biết dựa vào bố cục đoạn văn để kể buổi đầu học cách chân thật, khơng gò ép theo khuôn mẫu - HS biết kể buổi đầu học - Giọng kể lưu lốt, hấp dẫn , hay, diễn xuất tốt bộc lộ chân thật - Hợp tác, tự học +Phương pháp: vấn đáp +Kĩ thuật: kể chuyện; nhận xét lời Viết đoạn văn khoảng câu nói buổi đầu học em Việc 1: Em dựa vào gợi ý viết đoạn văn khoảng câu nói buổi đầu học Việc 2: Viết xong em dò lại sửa dùng từ đặt câu * Tiêu chí: viết đoạn văn khoảng câu nói buổi đầu học em * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét Đọc đoạn văn cho bạn nhóm nghe - CTHĐTQ yêu cầu nhóm chia sẻ văn trước lớp - Bình chọn nhóm có văn hay - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học - Khi gặp thầy cô bạn bè bạn nên ứng xử nào? * Tiêu chí: trình bày đoạn văn ngày học * Phương pháp: viết, vấn đáp * Kỹ thuật: viết, nhận xét C Hoạt động ứng dụng Hướng dẫn em thực phần ứng dụng SHD bố mẹ, anh chị mình: kể cho người thân buổi học - Nội dung ĐG : kể cho người thân buổi học - Phương pháp : Vấn đáp GV: Nguyễn Thị Huyền 15 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Kỹ thuật : Nhận xét lời ****** SINH HOẠT SAO SINH HOẠT: I MỤC TIÊU: - Nhận xét hoạt động tuần qua - Các anh chị phụ trách hướng dẫn em nội dung sinh hoạt - HS thấy ưu khuyết điểm tuần đề kế hoạch tiếp nối - Giáo dục cho em có ý thức tổ chức kỷ luật ý thức tự quản buổi sinh hoạt tập thể - Năng lực: Hợp tác, tự tin II.HOẠT ĐỘNG HỌC: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Khởi động: 1.Khởi động: - TB VN điều hành lớp hát GV nêu nội dung yêu cầu tiết sinh hoạt B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH: 1.Nhận xét chung tuần: - Chủ tịch Hội đồng tự quản lên điều hành ban làm việc - Các trưởng ban lên đánh giá hoạt động ban tuần qua *Ưu điểm: + Những cơng việc làm được: + Những công việc chưa làm được: + Đề biện pháp để khắc phục việc chưa làm được: - Chủ tịch Hội đồng tự quản cho lớp chia sẻ, bình chọn cá nhân, ban làm việc tốt, tích cực tuần qua - Mời HĐTQ lên chia sẻ, sơ kết phong trào thi đua: “Thi đua học tốt, dành nhiều học tốt để lập thành tích chào mừng đại hội” *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu việc làm tốt ban + Các ban nêu số việc làm chưa hướng khắc phục + Tuyên dương cá nhân, nhóm làm việc tích cực, đạt hiệu tốt - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: Thang đo dạng số, trình bày miệng, tơn vinh HS 2.Hướng dẫn nội dung sinh hoạt sao: Bước 1: Tập hợp đội hình: vòng tròn chữ u - Giới thiệu chủ điểm tháng 9: Bước 2: Sơ kết tuần Bước 3: Nội dung sinh hoạt theo chủ điểm - Triển khai ôn lại hát múa, kể chuyện, đọc thơ theo chủ điểm tháng Bước 4: Nhận xét, tuyên dương, dặn dò cho buổi sinh hoạt sau GV: Nguyễn Thị Huyền 16 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Đánh giá: * Tiêu chí: - HS nắm nội dung sinh hoạt - Thực hành hát, múa, đọc thơ theo chủ điểm thành thạo - Giáo dục HS biết ý nghĩa SH - Rèn luyện lực hợp tác nhóm; mạnh dạn; tự tin * Phương pháp: Quan sát, vấn đáp * Kĩ thuật: Nhận xét lời; vấn đáp; phân tích phản hồi Phương hướng tuần tới: - Duy trì tốt nề nếp hoạt động - Thực tốt nội dung theo kế hoạch nhà trường, liên đội đề - Các đôi bạn tiến hoạt động có hiệu - Thường xuyên chăm sóc bồn hoa, cảnh - Tập hát múa theo chủ điểm Liên đội *Đánh giá thường xuyên: - Tiêu chí đánh giá: + Các ban nêu kế hoạch hoạt động ban + Chủ tịch Hội đồng tự quản lên phát động phong trào thi đua: chăm học hành, hợp tác tích cực với bạn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập, - Phương pháp: Vấn đáp - Kĩ thuật: Trình bày miệng C Hoạt động ứng dụng: - Kể cho bố mẹ nghe gương người tốt, việc tốt bạn lớp thực tuần vừa -˜ { ˜ GV: Nguyễn Thị Huyền 17 ... buổi học - Nội dung ĐG : kể cho người thân buổi học - Phương pháp : Vấn đáp GV: Nguyễn Thị Huyền 15 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Kỹ thuật : Nhận xét lời ****** SINH HOẠT SAO SINH. .. kể chuyện, đọc thơ theo chủ điểm tháng Bước 4: Nhận xét, tuyên dương, dặn dò cho buổi sinh hoạt sau GV: Nguyễn Thị Huyền 16 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Đánh giá: * Tiêu chí:... lời ****** Thứ ba, ngày tháng 10 năm 2018 Buổi sáng: TỐN: CHIA SỐ CĨ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (T1) GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 I Mục tiêu: - KT:Em
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 6 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thị huyền ,

Từ khóa liên quan