0

Tuần 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thị huyền

16 203 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:59

Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC - NĂM HỌC: 2018- 2019 ( Từ ngày: 27/ đến ngày: 31 / 8) GV: Nguyễn Thị Huyền TUẦN Thứ ngày Buổi Tiết Sáng Hai 27/8 Chiều Sáng Ba 28/8 Chiều Sáng Tư 29/8 3 3 Tên dạy Chào cờ Tiếng Việt Bài 1A Cậu bé thơng minh (T1) Tốn Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Tốn Tiếng Việt Ôn đọc, viết , co sánh số có chữ số Bài 1A Cậu bé thông minh (T2) Bài 1B- Trẻ em thông minh nào?( T1) Hoạt động thở quan hô hấp (T1) Ơn cộng , trừ số có chữ số Bài 1B- Trẻ em thông minh nào?( T2) Tiếng Việt Bài 1B- Trẻ em thông minh nào?( T3) Ghi Chiều Sáng Năm 30/8 Môn Chiều Sáng Sáu 31/8 Chiều SHCM 4 Tiếng việt Tốn Tiếng việt Tiếng việt ƠLT Bài 1C- Hai bàn tay em(T1) Cộng số có chữ số (có nhớ) Bài 1C- Hai bàn tay em(T2) Bài 1C- Hai bàn tay em(T3) Ôn luyện tuần ơn luyện Tốn( GV chọn bài) Tốn ƠLTV Cộng số có chữ số (có nhớ) Ơn luyện tuần ôn luyện TV( GV chọn bài) Đọc sách SHTT 2,4 Sinh hoạt lớp TUẦN GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Thứ hai, ngày 27 tháng năm 2018 Tiếng việt: BÀI A: CẬU BÉ THÔNG MINH(T1) I Mục tiêu: Kiến thức: Đọc trơi chảy lưu lốt, ngắt, nghỉ sau dấu câu, cụm từ Biết đọc phân biệt lời người kể lời nhân vật (cậu bé, nhà vua) Kĩ năng: Hiểu: Kinh đơ, om sòm, trọng thưởng - Hiểu ND: Trả lời câu tài liệu học; qua hiểu nội dung bài:ca ngợi thơng minh, tài trí cậu bé Thái độ: Có thái độ tích cực học tập cảm phục trước thơng minh tài trí cậu bé Lương Thế Vinh - Năng lực: Học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình; bày tỏ cảm nhận nhân vật II.Tài liệu PTDH: - Sách TLHDH III.Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN *Khởi động: - Giáo viên giới thiệu học, tiết học - Giáo viên ghi bảng, hs viết vào - Đọc mục tiêu học - Chủ tịch hội đồng tự quản chia sẻ mục tiêu tiết học: - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: HS nắm mục tiêu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 1.GV kể cho hs nghe câu chuyện Lương Thế Vinh - HS nghe GV kể lại câu chuyện Lương Thế Vinh GV từ câu chuyện dẫn dắt vào “ Cậu bé thơng minh” - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - GV kể số câu chuyện Lương Thế Vinh : Trạng Lường, Câu chuyện trái bưởỉ, răn dạy - Nhân vật Lương Thế Vinh người thông minh tài giỏi + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Nghe đọc bài: - Giáo viên đọc lớp đọc thầm , theo dõi Thay đọc từ ngữ lời giải nghĩa: Lần lượt đọc thầm từ ngữ lời giải nghĩa Cùng bạn chia sẻ từ ngữ lời giải nghĩa Nhóm trưởng mời bạn nhóm đọc từ giải nghĩa - Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Đánh giá mức độ hiểu nghĩa từ học sinh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Thay đọc câu sau: Việc 1: Từng cá nhân đọc Việc 2: Hai bạn đọc cho nghe Việc 3: NT điều hành bạn đọc Việc 4: HĐTQ mời bạn đọc trước lớp - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc đúng, trơi chảy lư lốt Ngắt nghỉ hợp lý sau ý câu + PP:quan sát vấn đáp + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời Luyện đọc: - Việc 1: CTHĐTQ tổ chức cho bạn đọc đoạn nối tiếp nhóm GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Việc 2:Một bạn đọc bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại ( đọc hai lượt để bạn đọc hết bài) - Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhóm - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: + Đọc trơi chảy lưu loát; phân biệt giọng nhân vật: (người dẫn chuyện;Giọng cậu bé: lễ phép , bình tĩnh, tự tin Giọng nhà vua: oai nghiêm + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời - CTHĐTQ mời bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Nhắc nhở học sinh nhà luyện đọc ****** Tốn: ƠN TẬP VỀ ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ CÓ CHỮ SỐ I.Mục tiêu: Theo tài liệu - Năng lực: Học sinh làm nhanh, xác II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Các thẻ ghi số có ba chữ số,phiếu học tập cho BT3, BP - HS: ĐDHT III.Điều chỉnh hoạt động :Không điều chỉnh - Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh *Hoạt động 1: - Đánh giá: + Nội dung đánh giá: - Học sinh nắm luật chơi, cách chơi biết so sánh số có chữ số + PP: Quan sát trình + Kĩ thuật: Nhận xét lời *Hoạt động 2: + Nội dung đánh giá: - Học sinh viết đọc số có chữ số nhanh xác + PP: Quan sát trình + Kĩ thuật: Nhận xét lời * Hoạt động 3: + Nội dung đánh giá: - Học sinh nắm dãy số tự nhiên liên tiếp xếp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần số dãy số số đứng trước cộng thêm hay trừ - HS điền nhanh xác + PP: Quan sát + Kĩ thuật: Nhận xét lời GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 * Hoạt động 4: + Nội dung đánh giá: - Học sinh nắm cách so sánh số có chữ số - So sánh hai số khác chữ số số có nhiều chữ số số lớn - So sánh hai số có chữ số so sánh hàng , hàng có chữ số lớn số lớn - HS điền nhanh xác + PP: Quan sát trình + Kĩ thuật: Nhận xét lời * HOẠT ĐỘNG 5: + Nội dung đánh giá: - Học sinh nắm cách so sánh số có chữ số tìm số bé số lớn dãy số nhanh xác + PP: Quan sát trình + Kĩ thuật: Nhận xét lời V.Hoạt động ứng dụng; Thực theo sách HDH ******* Tiếng việt: BÀI A: CẬU BÉ THÔNG MINH(T2) I Mục tiêu: - Theo sách HDH - Năng lực: Trả lời lưu loát câu hỏi II.Chuẩn bị ĐD DH: - GV: SHD , máy tính, máy chiếu - HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động: Không điều chỉnh *HĐ 6, 1,2,3 ( theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi: - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Trong câu chuyện em thích nhân vật: nhà vua, cậu bé, - Câu 1: Nhà vua nghĩ kế để tìm người tài : Lệnh cho làng vùng phải nộp gà trống biết đẻ trứng - Câu 2: Dân chúng nghe sợ nghe lệnh nhà vua vì:gà trống khơng biết đẻ trứng - Câu 3: Cậu bé bình tĩnh nghe lệnh nhà vua cậu biết lệnh vua vô lý - Câu 4: Chọn việc làm cậu bé để vơ lí lệnh vua Đáp án: b, c * HĐ 4: ( theo tài liệu) - Đánh giá: GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 + Tiêu chí đánh giá: + Đọc trơi chảy lưu lốt; thể giọng đọc nhân vật: (người kể chuyện; giọng chậm rãi khoan thai; vua, oai nghiêm, có lúc vờ bực tức;cậu bé: lễ phép bình tĩnh, tự tin + Phân vai thể giọng đọc nhân vật + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Tìm hiểu nơi em ở, lớp, trường xem có bạn nhỏ cho thơng minh bạn thơng minh qua việc gỉ? - Bày tỏ thái độ, cá nhân bạn nhỏ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng ******* Tiếng việt: BÀI B: TRẺ EM THÔNG MINH NHƯ THẾ NÀO?(T1) I.Mục tiêu: Theo tài liệu HD - Năng lực: - Phát triển ngôn ngữ II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động: Không điều chỉnh *HĐ1: (thực theo tài liệu ) - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Nói người bạn thơng minh mà học sinh biết - Kể lại cho bạn bè, thầy giáo nghe … lưu lốt, rõ ràng - Bày tỏ thái độ người bạn + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng *HĐ2, 3: (thực theo tài liệu ) - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Kể ND đoạn câu chuyện, diễn đạt: biết kể lời mình; cách thể có tự nhiên khơng biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt chưa + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời V.Hoạt động ứng dụng: GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 ****** TN-XH: HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP (T1) I.Mục tiêu: Theo tài liệu hướng dẫn - Năng lực:Phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt rõ ràng II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHDH, Tranh quan hô hấp,khăn tay, gương soi HS: TLHDH, khăn tay, gương soi III.Điều chỉnh hoạt động lô gô: HĐ 2,3,4 thêm HĐ cá nhân Hoạt động 1: Khởi động Nội dung: -Kĩ hát thực động tác theo lời -Tham gia tích cực , hào hứng - Trả lời câu hỏi PP: Quan sát vấn đáp KT: Phỏng vấn nhanh trả lời nhanh Hoạt động 2: Nội dung: - Kĩ thực hành diễn đạt - Nhận biết thay đổi lồng ngực ta hít vào thật sâu thở - Diễn đạt rõ ràng trôi chảy, tự tin PP: Quan sát vấn đáp KT: Đặt câu hỏi trả lời miệng Hoạt động 3: Nội dung: - Chỉ nói đường khơng khí ta hít vào thở - Hiểu vai trò hoạt động thở sống người - PP: Quan sát vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi trả lời miệng Hoạt động 4: Nội dung: - Chỉ nói tên phận quan hô hấp PP: Quan sát, gợi mở vấn đáp Kĩ thuật: quan sát, vấn đáp Thực hành Nội dung : Kĩ thực hành diễn đạt PP: Quan sát, gợi mở vấn đáp KT: Quan sát, thang đo V Hoạt động ứng dụng: - Cùng với thành viên gia đình thực thở mũi Thứ ngày 28 tháng năm 2018 GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Tốn: ƠN TẬP VỀ CỘNG , TRỪ CÁC SỐ CĨ CHỮ SỐ( KHƠNG NHỚ)T1 I.Mục tiêu: Theo tài liệu HD - Năng lực: Tính tốn nhanh, khả tự học, hợp tác với bạn II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, Bảng phụ HS: SHD, III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khởi động: BT1 - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động tiết học TC: “Truyền điện” - HS viết tên vào - HS Đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu trước lớp + Nội dung: -Nêu kết phép tính cộng phạm vi 20 - Truyền điện nhanh, nói to, không bị lặp kết - PP: Quan sát trình, vấn đáp - KT : - Nhận xét lời Tính nhẩm BT2 Việc 1: Em thực cách tính nhẩm vào Việc 2: Em bạn chia sẻ kết cách tính nhẩm Việc 3: NT yêu cầu bạn nhóm chia sẻ kết cách tính + Nội dung: - HS nhẩm đúng, nhanh kết phép tính - PP: Quan sát trình, vấn đáp - KT : - Nhận xét lời Đặt tính tính GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 Việc 1: Tự thực phép tính Việc 2: Em bạn chia sẻ cách thực Việc 3: NT yêu cầu bạn nhóm chia sẻ cách đặt tính tính + CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ đặt tính tính cách thực - Đánh giá: - Nội dung: - HS nắm nêu cách đặt tính thực phép tính đúng, nhanh - PP: Quan sát, vấn đáp - KT : - Nhận xét lời, thực hành - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn chia sẻ sau tiết học HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Chia sẻ cách thực phép tính cộng cho bố mẹ ****** Tiếng việt: (T2) I.Mục tiêu: BÀI B: TRẺ EM THÔNG MINH NHƯ THẾ NÀO? Theo tài liệu HD - Năng lực: tự học, hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, PHT cho BT HĐCB,BT HĐTH HS: SHD,vở III Điều chỉnh hoạt động :Không điều chỉnh HĐ 1: Bài tập 4, - Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm được, vật so sánh với câu văn, câu thơ - PP: quan sát, vấn đáp - KT: Nhận xét lời, - *Hoạt động 1: (theo tài liệu HD) + Tiêu chí đánh giá: - Nêu tên 10 chữ cái: a,á, ớ, bê, xê , xê hát, đe, đê, e, ê - Truyền điện nhanh, nói to, + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời *HĐ 2, 3: Nghe viết tả (theo tài liệu HD) + Tiêu chí đánh giá:- Kĩ viết tả học sinh - Viết xác từ khó: sẻ, xẻ, kim khâu - Viết đảm bảo tốc độ , tả, trình bày đẹp GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - + PP:quan sát, vấn đáp - + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời V.Hoạt động ứng dụng: Thứ ngày 29 tháng năm 2018 BÀI B: TRẺ EM THÔNG MINH NHƯ THẾ NÀO?(T3) Tiếng việt: I.Mục tiêu: - Theo tài liệu HD - Năng lực: - HS viết đẹp, hợp tác tốt II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, Thẻ từ BT4, Chữ mẫu A từ Vừ A Dính, BP HS: SHD,vở, bảng III Điều chỉnh hoạt động: Khơng điều chỉnh *HĐ 4, 5: Tìm từ ngữ viết đúng: - Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS tìm được, từ ngữ viết +Nắm dược quy luật tả viết ng,ngh - PP:Quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời *HĐ6 : Học sinh viết - Đánh giá: - Tiêu chí:+ Kĩ viết chữ hoa A quy trình ( nét) + Viết câu ứng dụng nét nối chữ quy định, khoảng cách, cỡ chữ đảm bảo - Phương pháp: Quan sát, vấn đáp, viết - Kĩ thuật: Nhận xét lời, viết lời nhận xét *HĐ 7: - Đánh giá: - Tiêu chí: + HS hát thuộc lời ca, giai điệu - PP: Quan sát - KT: Nhận xét lời *HĐ 8: - Đánh giá: - Tiêu chí:+ Tìm từ vật Tiêu chí HTT HT CHT Tìm từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp GV: Nguyễn Thị Huyền 10 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - PP: quan sát, vấn đáp - KT: Nhận xét lời, phiếu đánh giá tiêu chí Hoạt động ứng dụng: Thực theo sách HDH Đánh giá : ( Như HĐ 8) ****** Thứ năm ngày 30 tháng năm 2018 Dạy vào chiều thứ Tiếng việt: BÀI C: HAI BÀN TAY EM (T1) I.Mục tiêu: - Theo tài liệu HD - - Năng lực: Đọc hay, đọc diễn cảm, trả lời lưu loát II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động: Không điều chỉnh *HĐ 1: - Đánh giá: - Tiêu chí: + Kể việc mà đôi bàn tay làm: viết, vẽ, rửa bát, múa, … + Kể việc làm để giữ đôi tay sẽ: rửa tay thường xuyên + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời *HĐ 2: *HĐ 3: - Đánh giá + Tiêu chí đánh giá: - Giải thích nghĩa từ + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời *HĐ 4: + Tiêu chí đánh giá: - Ngắt cuối dòng thơ, nghỉ sau khổ thơ, đọc nhịp thơ, + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời *HĐ 5,6: (theo tài liệu) - Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Câu 1: Hai bàn tay bé so sánh với nụ hoa hồng, ngón tay xinh cánh hoa Câu 2: Hai bàn tay thân thiết với bé là: GV: Nguyễn Thị Huyền 11 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 + Buổi tối, hai hoa ngủ bé: hoa kề bên má, hoa ấp cạnh lòng + Buổi sáng, tay giúp bé đánh răng, chải tóc +Khi bé học bàn tay làm cho hàng chữ nở hoa giấy + Những bé thủ thỉ tâm với đơi bàn tay với bạn Nội dung: Hai bàn tay đep, bổ ích đáng u ****** Tốn: CỘNG CÁC SỐ CÓ CHỮ SỐ (CÓ NHỚ) T1 I Mục tiêu : Thực theo tài liệu - Năng lực: Thực cộng số có chữ số ( có nhớ) nhanh II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, BP, phiếu thảo luận BT3 HS: SHD, III.Điều chỉnh hoạt động :Không điều chỉnh *HĐ 1:TC: “Truyền điện” + Nội dung: - Nêu kết phép tính cộng, trừ phạm vi 20 - Truyền điện nhanh, nói to, khơng bị lặp kết - PP: Quan sát trình, vấn đáp - KT : - Nhận xét lời *HĐ 2,3 (theo tài liệu) + Nội dung:+ Cách thực phép tính + Hợp tác tốt + pp: Quan sát + KT: Nhận xét lời *HĐ 4: Thực hành + Nội dung: + Đánh gia cách đặt tính thực phép tính +Làm đúng, nhanh + PP: Quan sát KT:Nhận xét lời V Hoạt động ứng dụng: - Về nhà thực phép tính cộng số có chữ số BT ****** Thời khóa biểu chiều thứ dạy vào sáng thứ Tiếng việt: BÀI C: HAI BÀN TAY EM (T2) I.Mục tiêu: - Năng lực: HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, Theo tài liệu HD) II Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, phiếu BT1 HS: SHD, III Điều chỉnh hoạt động : Không điều chỉnh *HĐ 1: Theo tài liệu GV: Nguyễn Thị Huyền 12 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - Đánh giá + Tiêu chí đánh giá:- Điền đúng, nhanh từ thiếu khổ thơ - Đọc thuộc khổ thơ - PP:quan sát, vấn đáp - KT: Nhận xét lời *HĐ 2:Theo tài liệu + Tiêu chí đánh giá:- Tìm từ có tiếng bắt đầu l hay n có nghĩa trái ngược nhau: lành, nổi, liềm -PP: Vấn đáp - KT: Nhận xét lời IV.Hoạt động ứng dụng: ****** Tiếng việt: BÀI C: HAI BÀN TAY EM (T3) I,Mục tiêu: - Theo tài liệu HD - Năng lực: Năng lực ngôn ngữ, lực viết đơn II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, phiếu học tập BT4 HS: SHD,vở III Điều chỉnh hoạt động: Không điều chỉnh *HĐ 3: Theo tài liệu - Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: - Biết số điều tổ chức Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh - PP: đặt câu hỏi, vấn đáp - KT: Nhận xét lời *HĐ 4: Theo tài liệu - Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: - Nắm đặc điểm ND cần thiết để điền vào đơn xin cấp thẻ đọc sách - Điền nội dung phiếu, nhanh, - PP: đặt câu hỏi, vấn đáp - KT: Nhận xét lời V Hoạt động ứng dụng: Thực theo sách HDH - Tiêu chí đánh giá: - HS vẽ bàn tay nói câu có ý so sánh bàn tay + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng GV: Nguyễn Thị Huyền 13 Trường Tiểu học số An Thủy Ơn luyện Tốn: Năm học: 2018 -2019 ÔN LUYỆN TUẦN I Mục tiêu: - NL:Sắp xếp thời gian hoàn thiện tập đọc viết số có chữ số II Tài liệu, phương tiện: Vở ơn luyện Tốn 3, BP III Hoạt động học: HĐ1: Khởi động (theo tài liệu) * Đánh giá: -Tiêu chí :Biết trao đổi cộng trừ số có chữ số -Phương pháp: Quan sátq trình -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn HĐ 2: BT 2,5, 6a, ( Theo tài liệu) * Đánh giá: -Tiêu chí :Biết thực phép cộng số có ba chữ số (có nhớ lần), so sánh số có chữ số - Biết giải tốn có lời văn ( có phép trừ) - Phương pháp: PP quan sát trình, quan sát sản phẩm, Vấn đáp gợi mở, phương pháp viết -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn.N/x lời Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thân hồn thành phần vận dụng ******* TỐN: Thứ sáu, ngày 31 tháng năm 2018 CỘNG CÁC SỐ CÓ CHỮ SỐ(CÓ NHỚ) T2 Mục tiêu : - Theo tài liệu - Năng lực : Thực thành thạo phép cộng số có ba chữ số ( có nhớ lần) II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: TLHDH HS: TLHDH, III Điều chỉnh hoạt động 1.Điều chỉnh hoạt động lô gô: - Tất tập HS hoạt động cá nhân, cặp đơi, chia sẻ nhóm chia sẻ trước lớp HĐ : BT 1, 2,3,4 - Đánh giá : Nội dung : - Biết cách đặt tính cách thực phép tính có nhớ lần sang hàng chục hàng trăm - Nắm cách tính độ dài đường gấp khúc - Biết giải tốn phép tính trừ - PP : Quan sát, vấn đáp GV: Nguyễn Thị Huyền 14 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập IV Hoạt động ứng dụng; Thực theo sỏch HDH HĐTT: sinh hoạt lớp I.Mục tiêu -Đánh giá lại tình hình hoạt ộng tuần qua -Bỡnh bầu ban Hội đồng tự quản ban cđa líp -ề phơng hớng tuần tới II Tin trỡnh HĐ1: Đánh giá lại tình hình hoạt ộng tuần qua Việc : HS nêu tình HĐ tuần qua Việc 2: HS ph¸t biĨu ý kiÕn Việc 3: NT nhận xét hoạt động tun qua Vic : CT HĐTQ lên nhận xét tình hình hoạt động lớp tuần qua Vic 2: HS phát biểu ý kiến Vic 3: GV nhận xét hoạt động lớp HĐ2: Bình bÇu ban Hội đồng tự quản ban cđa líp (Có đại diện cha mẹ HS) Việc : HS bình bầu Việc 2: HS ph¸t biĨu ý kiÕn Việc 3: Các ban mắt nhận nhiệm vụ * HĐ3: Đề kế hoạch hoạt dộng tuần tới Vic 1:CTHTQ đa số kế hoạch tn tíi: Việc 2:HS góp ý bổ sung Việc 3: GV bổ sung * Đánh giá: GV: Nguyễn Thị Huyền 15 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2018 -2019 -Tiờu chớ: -ỏnh giá c tình hình hoạt đéng tn qua -Bình bÇu ban Hội đồng tự quản ban cđa líp -ĐỊ phư¬ng hưíng tn tíi - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học 3.Sinh hoạt văn nghệ - CTHĐTQ yêu cầu trởng ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tập thể Tổ chức cho bạn sân múa lại số ca múa hát tập thể cđa trêng -GV dặn dò, nhắc hs thực tốt luật giao thông GV: Nguyễn Thị Huyền 16 ... tháng năm 2 018 GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2 018 -2 019 Tốn: ƠN TẬP VỀ CỘNG , TRỪ CÁC SỐ CĨ CHỮ SỐ( KHƠNG NHỚ)T1 I.Mục tiêu: Theo tài liệu HD - Năng lực: Tính toán... dụng: GV: Nguyễn Thị Huyền Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2 018 -2 019 ****** TN-XH: HOẠT ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP (T1) I.Mục tiêu: Theo tài liệu hướng dẫn - Năng lực :Phát triển lực ngôn... dộng tuần tới Vic 1: CTHTQ đa số kế hoạch tuần tới: Vic 2:HS gúp ý bổ sung Việc 3: GV bổ sung * Đánh giá: GV: Nguyễn Thị Huyền 15 Trường Tiểu học số An Thủy Năm học: 2 018 -2 019 -Tiêu chí: -Đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – nguyễn thị huyền ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan