0

Tuần 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô NGÂN

26 236 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2018, 10:25

NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 08 - Năm TUN Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2018 S THP PHN BNG NHAU Toán: I Mục tiêu: Kiến thức: - Em biết viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân bỏ chữ số (nếu có) tận bên phải số thập phân giá trị số thập phân không thay đổi Kĩ năng: Rèn HS kĩ nhận biết đổi số thập phân nhanh, xác Thái độ: Giáo dục HS u thích mơn học Năng lực: Tính tốn, hợp tác, vận dụng thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Thẻ số, phiếu HT III Điều chỉnh hoạt động học: Không A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: (Theo tài liệu): Khởi động: Trò chơi: ‘‘Ghép thẻ’’ khởi động tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí: Củng cố, khắc sâu kiến thức phân số thập phân + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 2,3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HD HS tơ màu theo yêu cầu, rút nhận xét phần tơ màu hai băng giấy Từ rút nhận xét ND học : - Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân số thập phân - Nếu số thập phân chữ sô tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số đi, ta số thập phân - Lấy số ví dụ minh họa - BT3: Viết số thập phân theo yêu cầu cách thêm bớt chữ số tận bên phải phần TP để số thập phân số thập phân cho 5,78 = 5,780 = 5,7800 = 5,78000 = 5,780000 12,04 = 12,040 = 12,0400 = 12,04000 = 12,040000 6,8000 = 6,800 = 6,80 = 6,8 230,0000 = 230,000 = 230,00 = 230,0 = 230 + Phng phỏp: quan sỏt, ỏp Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 08 Năm häc 2018 - 2019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ 1,2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Bỏ chữ số tận bên phải phần thập phân để số thập phân để số thập phân viết dạng gọn a) 4,300 ; 52,7000 ; 8,0600 b) 2005,400 ; 79,030 ; 100,0100 - BT2: Thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân để phần thập phân chúng số chữ số (đều ba chữ số) : a) 2,374 ; 31,5 ; 760,87 b) 63,4 ; 20,01 ; 92,124 + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: trình bày miệng, đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, n/x lời, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Cường, Rạng, Lệ, Diệu Minh,…): Hỗ trợ, tiếp cận giúp em biết cách thực thêm bớt chữ số khơng bên phải phần thập phân để số thập phân - CH gợi mở: Để số thập phân số thập phân cho em làm nào? - HS tiếp thu nhanh (Bảo Nhi, H.Linh, Linh A, Toàn, Hà Nhi,…): Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT sau: Tìm số thập phân số thập phân sau giải thích cách làm mình: 4,300; 34,6; 30,123; 400 VI Hướng dẫn phần ứng dụng:- Thực phần ứng dụng tài liệu HDH - Cùng bố mẹ lấy ví dụ số thập phân tìm số thập phân số vừa tìm ******************** BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (TIẾT 1) Tiếng Việt: I Mục tiêu: Kiến thức: - Đọc - hiểu Kì diệu rừng xanh - Hiểu nội dung: Cảm nhận vẻ đẹp kì thú rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ tác giả trước vẻ đẹp rừng (Trả lời câu hỏi 1,2,3) Kĩ năng: - Đọc tiếng, từ khó dễ lẫn ảnh hưởng phương ngữ - Biết đọc diễn cảm văn với cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp rừng Trả lời câu hỏi 1,2,3 - Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhn ging nhng t ng gi t Giáo viên: Trần Thị Ngân Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 08 Năm học 2018 - 2019 Thỏi : GD HS biết yêu vẻ đẹp thiên nhiên, thêm yêu q ý thức bảo vệ mơi trường Năng lực: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ Biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình, mạnh dạn, tự tin; cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: (Theo tài liệu): Quan sát ảnh sau nói vẻ đẹp cảnh vật ảnh * Đánh giá: + Tiêu chí: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Trình bày hiểu biết ảnh (nếu biết) - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ bày tỏ ý kiến + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn với giọng nhẹ nhàng, nhấn giọng từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rừng - Hiểu nghĩa từ: lúp xúp, tân kì - Đọc hiểu từ: rừng khộp, mang, vượn bạc má, nấm rừng, lâu đài + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Những nấm rừng khiến bạn trẻ liên tưởng thú vị là: nơi thành phố nấm, nấm lâu đài kiến trúc tân kì, cảm giác người khổng lồ lạc vào kinh đô vương quốc người tí hon với đền đài, miếu mạo, cung điện lúp xúp chân - Câu 2: Nhờ liên tưởng mà cảnh vật rừng thêm đẹp, sinh động, lãng mạn, thần bí truyện cổ tích - Câu 3: Những muông thú rừng miêu tả: Con vượn bạc má ôm gọn ghẽ chuyền nhanh tia chớp Những chồn sóc với chùm lông đuôi to đẹp vút qua không kịp đưa mắt nhìn theo Những mang vàng ăn cỏ non, chân vàng giẫm lên thảm vàng + Phng phỏp: ỏp Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ dạy học - Lớp 5C - Tuần 08 Năm học 2018 - 2019 + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ6: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: trả lời hai câu hỏi sau: - Câu 1: Rừng khộp gợi “giang sơn vàng rợi” nhiều màu vàng: vàng, mang vàng, nắng vàng - Câu 2: Phát biểu cảm nghĩ riêng em đọc Kì diệu rừng xanh (HS tự trả lời theo suy nghĩ, biết tự liên hệ thực tế trình bày cảm xúc trình bày) + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - Luyện cho HS tiếp thu hạn chế (Cường, Tiên, Quân) đọc từ: loanh quanh, lúp xúp, sặc sỡ, đền đài, miếu mạo, ẩm lạnh, gọn ghẽ, len lách, mải miết, rừng khộp, vàng rợi; hiểu nghĩa từ khó… - Luyện cho HSHTT: đọc diễn cảm toàn với giọng nhẹ nhàng Đọc nhấn giọng từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rừng: lúp xúp, sặc sỡ, rực lên, khổng lồ, kiến trúc, tân kì, ẩm lạnh, rào rào, gọn ghẽ, chuyền nhanh, len lách, mải miết, giang sơn vàng rợi,… VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ với người thân điều em biết rừng - Tìm hiểu thêm rừng nước ta (các loại rừng, diện tích,…) - Sưu tầm tranh ảnh rừng cảnh vật thiên nhiên - Viết lời giới thiệu cho tranh (ảnh) em thích ******************** Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC Tiếng Việt: BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (TIẾT 2) I Mục tiêu: Kiến thức: Nghe - viết đoạn văn Kì diệu rừng xanh Kĩ năng: - Nghe viết lại tả, trình bày hình thức văn xi “ Kì diệu rừng xanh”, viết khơng mắc lỗi - Viết dấu tiếng chứa yê/ya Thái độ: Giáo dục HS ý thức rèn chữ, giữ Năng lực: Tự học, phát triển ngôn ngữ, tư duy, hợp tác nhóm II Chuẩn bị ĐDDH: - Phiếu HT HĐ2 III Hot ng hc * Khi ng: Giáo viên: Trn Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 08 häc 2018 - 2019 - HĐTQ tổ chức cho lớp chơi TC khởi động tạo hứng thú cho tiết học - GV nhận xét, tuyên dương - GTB, ghi đề HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí: chơi trò chơi sơi tạo hứng thú bước vào tiết học B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Nghe thầy đọc viết vào a Đọc đoạn văn tìm hiểu nội dung đoạn văn Việc 1: Cá nhân đọc thực tìm hiểu nội dung đoạn văn Việc 2: Trao đổi chia sẻ với bạn bên cạnh Việc 3: NT tổ chức cho bạn chia sẻ nhóm b Luyện từ khó Việc 1: Em đọc tìm từ khó đoạn văn Việc 2: Em trao đổi với bạn bên cạnh bạn luyện từ khó Việc 3: NT mời bạn chia sẻ luyện từ khó c Viết Việc 1: Em lắng nghe giáo đọc viết vào Việc 2: Em đổi cho bạn để giúp dò bài, phát lỗi d GV chấm số bài, nhận xét * Đánh giá: + Tiêu chí: Kĩ viết tả HS - Viết xác từ khó: ẩm lạnh, rào rào chuyển động, vượn, gọn, ghẽ, chuyền nhanh, len lách, mải miết, rẽ bụi rậm,… - Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, viết nhận xét Thực BT phiếu học tập Việc 1: Cá nhân đọc thực làm BT Việc 2: Chủ động chia sẻ với bạn bên cạnh Việc 3: NT điều hành cho nhóm chia sẻ HĐ2 HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ kết HĐ2 Nhận xét, tuyên dương Ghi vào tên loài chim tranh sau Việc 1: Cá nhân thực vào Việc 2: Em chủ động chia sẻ với bạn bên cạnh Việc 3: NT tổ chức cho bạn nhóm chia sẻ kt qu Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thủy Năm Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 08 Năm học 2018 - 2019 - HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ kết HĐ3 - Hội đồng tự quản tổ chức cho bạn lớp chia sẻ sau tiết học: Qua tiết học hôm bạn học điều gì? * Đánh giá: - BT1: Xác định gạch tiếng chứa yê ya Nhận xét vị trí dấu tiếng tìm - BT2: Điền tiếng vần un thích hợp vào chỗ trống Thứ tự là: thuyền, thuyền, khuyên - HĐ3: Quan sát tranh, điền tên loài chim vào tranh: yểng, - hải yến, - đỗ quyên - Tự học tốt, hoàn thành làm mình; chia sẻ, đối chiếu kết với bạn + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, + Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời + Tiêu chí: C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Đánh giá: - Chia sẻ với bố mẹ, người thân học - Tìm hiểu lồi chim sưu tầm tranh ảnh loài chim em u thích ******************* Tốn: I Mục tiêu: SO SÁNH HAI SỐ THẬP PHÂN (T2) Kiến thức: Em biết : - So sánh hai số thập phân - Sắp xếp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại Kĩ năng: rèn kĩ so sánh hai số thập phân nhanh xếp thứ tự số thập phân Thái độ: HS ý thức tìm tòi, làm việc khoa học Năng lực: Tự học hiệu quả; phát triển lực tính tốn, hợp tác;vận dụng thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Bảng nhóm - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: Không B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Khởi động: Trò chơi: “ Gọi bạn” * Đánh giá: + Tiêu chí: Khắc sâu cho học sinh kiến thức cách để so sánh hai số thập phân học + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 1,2,3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ, tơn vinh học tập + Tiêu chí: - BT1: So sánh số thập phân giải thích: a) 7,9 < 8,2 b) 6,35 < 6,53 c) 2,8 < 2,93 d) 0,458 < 0,54 Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 08 - Năm - BT2: Sp xp c số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn: a) 0,17 ; 0,315; 0,8 b) 7,8 ; 7, 96 ; 8,014 ; 8,2 ; 8,7 - BT3: Sắp xếp số thập phân theo thứ tự từ lớn đến bé: a) 1,004 ; 0,104 ; 0,04 b) 0,87 ; 0,807 ; 0,8 ; 0,78 ; 0,087 HĐ 4,5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT4: Tìm chữ số x thỏa mãn điều kiện: 5,6x4 < 5,614 - BT5: Tìm sơ tự nhiên x thỏa mãn: a) 0,9 < x < 1,2 ; b) 84,97 < x < 85,14 - Nêu kết giải thích - Lưu ý HS phân biệt điểm khác hai (BT4: Tìm chữ số x; BT5: Tìm số tự nhiên x) + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Quân, Lan,Sương,…): Tiếp cận giúp em nắm cách so sánh hai số thập phân xếp chúng theo thứ tự (HĐ 1,2,3) - Câu hỏi gợi mở: nhắc lại cách so sánh học - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH , đặc biệt HĐ 4,5 hướng dẫn cho bạn nhóm cách làm HĐ 4,5 VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ kiến thức em học người thân - Viết tên người gia đình em theo thứ tự từ người cao đến người thấp *************************** Tiếng Việt: BÀI 8A: GIANG SƠN TƯƠI ĐẸP (T3) I Mục tiêu: Kiến thức: - Hiểu nghĩa từ “thiên nhiên” Nắm số từ ngữ vật, tượng thiên nhiên số thành ngữ, tục ngữ Tìm từ ngữ tả không gian, tả sông nước đặt câu với từ ngữ tìm HĐ5, HĐ8 Kĩ năng: - Làm quen với số thành ngữ, tục ngữ sử vật, tượng thiên nhiên, sử dụng từ học miêu tả thiên nhiên Thái độ: Giáo dục học sinh tình cảm yêu q, gắn bó với mơi trường sống Năng lực: Tự học hiệu quả, hợp tác nhóm tự tin, mạnh dạn; phát triển lực ngôn ngữ II Chuẩn bị ĐDDH: Từ điển TV, phiếu HT HĐ5, HĐ8 III Hoạt động học: B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Khoanh câu trả lời giải thích nghĩa từ thiên nhiên b Tất khơng người tạo - BT2: Xác định từ vật, tượng thiên nhiên thành ngữ, tục ngữ sau: a Lên thác xuống ghềnh b Góp giú thnh bóo Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tn 08 - Năm c Nc chy ỏ mũn d Khoai t lạ, mạ đất quen - Đọc kĩ câu thành ngữ, tục ngữ Tìm hiểu nghĩa câu - Gạch chân từ vật, tượng thiên nhiên - GV HS lấy vài ví dụ minh họa + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ5,6: * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT5: HS tìm từ ngữ miêu tả khơng gian viết vào phiếu HT: Các từ tìm a) Tả chiều rộng M: bao la, mênh mông, bát ngát, thênh thang, vô tận, bất tận,… b) Tả chiều dài (xa) M: tít tắp, khơi, thăm thẳm, vời vợi, ngút ngàn, dằng dặc, lê thê, lướt thướt,… c) Tả chiều cao M: cao vút, chót vót, vời vợi, chất ngất,… d) Tả chiều sâu M: hun hút, thăm thẳm, hoăm hoắm,… - BT6: Biết đặt câu với từ ngữ tìm HĐ5 HS HTT đặt nhiều câu, câu văn hay, hình ảnh,… + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, lập bảng HĐ7: * Đánh giá: + Tiêu chí: quan sát ảnh, đặt câu miêu tả sóng nước ảnh HS HTT đặt câu văn hay, sử dụng hình ảnh so sánh, + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ8,9: * Đánh giá: + Tiêu chí: - Xếp từ sau: ì ầm, lăn tăn, trào dâng, cuộn trào, ào, dềnh dàng, rì rào, ầm ầm, lao xao, dập dềnh, ì oạp, ạt, ầm ào, cuồn cuộn, lững lờ vào nhóm Tả tiếng sóng Tả sóng nhẹ Tả đợt sóng mạnh M: ì ầm M: lăn tăn M: cuồn cuộn - Chọn từ để đặt câu HS HTT đặt câu văn hay, sử dụng hình ảnh so sánh, - Ví dụ: + Tiếng sóng vỗ lao xao ngồi sơng + Trước bão, đợt sóng cuồn cuộn dâng trào nuốt chửng thứ + Mặt biển lăn tăn gợn sóng + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tơn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Quân, Lan,Sương,…): Tiếp cận, hướng dẫn em nắm hiểu thêm số từ Thiên nhiên; đặt đến câu sử dụng vốn từ vừa tìm - BVMT: Em đặt câu sử dụng từ tìm nói vẻ đẹp q hương - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn CHT nhúm VI Hng dn phn ng dng: Giáo viên: Trn Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 08 - Năm - Chia s kin thức học người thân - Ghi nhớ từ ngữ miêu tả không gian, sông nước, học thuộc lòng câu tục ngữ, thành ngữ; vận dụng vào đặt câu, viết văn, giao tiếp,… - Tìm hiểu thêm số từ ngữ thiên nhiên, đặt câu văn miêu tả vẻ đẹp quê hương cho người thân nghe ******************** Tiếng Việt: BÀI 8B: ẤM ÁP RỪNG CHIỀU (TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức: - Đọc - hiểu thơ Trước cổng trời - Hiểu nội dung: Ca ngợi vẻ thơ mộng thiên nhiên vùng núi cao sống bình lao động đồng bào dân tộc (Trả lời câu hỏi 1,2,3,4,5; thuộc lòng khổ thơ em thích) Kĩ năng: - Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ cụm từ, khổ thơ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả - Biết đọc diễn cảm thơ thể cảm xúc tự hào trước vẻ thiên nhiên vùng cao nước ta Rèn đọc diễn cảm thơ Thái độ: Tự hào vẻ đẹp đất nước Năng lực: Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ Biết diễn đạt nội dung câu trả lời; cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên tươi đẹp II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: tranh, bảng phụ - Học sinh: Tài liệu HDH III Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: (Theo tài liệu): Quan sát ảnh cổng trời * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Quan sát mơ tả hình ảnh tranh - Trình bày hiểu biết liên quan đến ảnh - Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - Biết dùng ngữ điệu, thái độ trình bày + PP: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Đọc đúng, rõ ràng tồn bài, ngắt nghỉ hợp lý - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn với giọng nhẹ nhàng, thể niềm xúc động tác giả trước vẻ đẹp vừa hoang sơ, thơ mộng vừa ấm cúng, thân thương tranh vùng cao - Nhấn giọng từ ngữ: ngút ngát, ngân nga, ngút ngàn, nguyên sơ, thực, mơ, vạt nương, ngựa rung, hoang dã,thấp thoáng, - Hiểu nghĩa từ: nguyên sơ, vạt nương, triền, sương giá + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: hiu ni dung bi c ca hc sinh Giáo viên: Trần Thị Ngân Trêng TiÓu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 08 - Năm - Cõu 1: Địa điểm miêu tả thơ gọi “cổng trời” đèo cao hai vách đá Từ đỉnh đèo nhìn thấy khoảng trời lộ ra, mây bay, gió thoảng, tạo cảm giác cổng để lên trời - Câu 2: Hình ảnh cổng trời miêu tả khổ thơ đầu đẹp Giữa hai bên vách đá lộ cổng trời Ở ta nhìn thấy mây bay, cỏ trùng điệp cảm nhận mát từ gió khung cảnh thiên nhiên - Câu 3: Vẻ đẹp tranh thiên nhiên khổ thơ 2,3 4: Từ cổng trời nhìn ra, qua sương khói huyền ảo, thấy khơng gian mênh mông, bất tận, cánh rừng ngút ngàn trái muôn vàn sắc màu cỏ hoa, vạt nương màu mật, thung lũng lúa chín vàng mật đọng, Xa xa thác nước trắng xóa đổ xuống từ triền núi cao, vang vọng, ngân nga khúc nhạc đất trời Bên dòng suối mát uốn lượn chân núi, đàn dê thong dong soi bóng xuống nước - Câu 4: Điều khiến cánh rừng sương ấm lên hình ảnh người Những người dân làm cảnh suối reo, nước chảy - Câu 5: HS trả lời giải thích theo cách hiểu - Nêu nội dung - Liên hệ thực tế vai trò, trách nhiệm HS việc bảo vệ rừng cảnh quan thiên nhiên + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, giao lưu chia sẻ, nhận xét lời, trình bày miệng, tơn vinh học tập HĐ6: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: - Chọn khổ thơ u thích học thuộc lòng - Đọc diễn cảm khổ thơ chọn, nhấn giọng từ ngữ gợi tả + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Tiên, Quân, Lan,Sương,…): Tiếp cận, hướng dẫn giúp em đọc hiểu Trước cổng trời - Câu hỏi gợi mở: Hướng dẫn em đọc HD giọng đọc thơ - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn CHT nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Miêu tả lại tranh thiên nhiên em học cho người thân nghe - Tìm hiểu thêm số cảnh đẹp thiên nhiên quê hương, đất nước Viết cảm xúc, suy nghĩ số cảnh đẹp ******************** Tiếng Việt: BÀI 8B: ẤM ÁP RỪNG CHIỀU (TIẾT 2) I Mục tiêu: Kiến thức: Lập dàn ý, viết đoạn văn tả cảnh đẹp địa phương Kĩ năng: Biết chuyển phần dàn ý lập thành đoạn văn hoàn chỉnh Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ, tư duy, tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, bảng phụ - HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động: Không B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: (Theo tài liệu): Lập dàn ý cho văn miêu tả cảnh đẹp a phng em * ỏnh giỏ: Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 08 - Năm mt nc in búng nhng nụ cười rạng rỡ Những tia nắng cuối ngày phản chiếu xuống mặt sông lấp lánh Vào ngày đánh cá, dòng sơng lại tấp nập thuyền bè qua lại rộn ràng Những mẻ tôm, mẻ cá đầy ắp chiến lợi phẩm mà dòng sơng dành tặng cho người dân quê + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hố trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em lập dàn ý cho văn tả cảnh; Viết đoạn văn câu - Câu hỏi gợi mở: Bố cục văn phần ? Em dự định tả cảnh đẹp q hương ? - HS tiếp thu nhanh: Hồn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm phần lập dàn ý VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - HS nhà dựa vào dàn ý vừa lập viết hoàn chỉnh phần thân văn tả cảnh đẹp địa phương - Đoc viết cho người thân nghe - Tìm đọc văn, đoạn văn miêu tả hay để tham khảo ****************** Khoa học: BÀI 8: PHÒNG BỆNH VIÊM GAN A I Mục tiêu Kiến thức: - Sau học em nêu nguyên nhân cách phòng tránh bệnh viêm gan A Kĩ năng: - Nêu cách phòng tránh bệnh viên gan A - KNS: + KN phân tích, đối chiếu thơng tin bệnh viêm gan A + KN tự bảo vệ đảm nhận trách nhiệm thực vệ sinh ăn uống để phòng bệnh viêm gan A Thái độ: - ý thức việc ngăn chặn khơng cho bệnh lay lan - Ln ý thức thực phòng tránh bệnh viêm gan A, vận động tuyên truyền người tích cực thực Năng lực: Năng lực tư duy, vận dụng thực hành, ứng dụng CNTT II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Tranh ảnh minh họa; Phiếu HT HĐ2b - HS: VBT III Hoạt động học * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức cho bạn nhắc lại kiến thức học + Tiêu chí: Hứng thú trước học, củng cố lại kiến thức => GV giới thiệu bài: Hỏi HS biết bệnh viêm gan? Ở lớp em học bệnh lây qua đường tiêu hóa như: đau bụng, tiêu chảy, tả, lị, thương hàn… Hôm em tìm hiểu bệnh viêm gan A Căn bệnh nguy hiểm lây qua đường tiêu hóa - HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: trình bày miệng, đặt câu hỏi, nhận xét lời A HOẠT ĐỘNG C BN Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tn 08 - Năm H1: Liờn h thc t Vic 1: Em t liên hệ để trả lời câu hỏi Việc 2: Lần lượt em hỏi bạn nghe bạn trả lời câu hỏi: - Bạn đọc thông tin nghe nói bệnh viêm gan A chưa? Bạn biết bệnh viêm gan A? + Tiêu chí: kiến thức hiểu biết bệnh viêm gan A + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ HĐ2,3: Quan sát hoàn thành sơ đồ… Việc 1: Cá nhân quan sát đọc thông tin trang 38,39 sách HDH Việc 2: Một bạn đại diện nhóm lấy phiếu học tập Việc 3: Các bạn thảo luận cử bạn thư kí hồn thiện phiếu học tập Việc 4: Sau hồn thành xong treo phiếu học tập vào góc học tập Việc 5: Các bạn quan sát nhận xét nhóm bạn * CTHĐTQ tổ chức cho bạn thảo luận cách phòng tránh viêm gan A tuyên truyền kêu gọi người thực + Tiêu chí: - Hồn thành sơ đồ - Trình bày được: tác nhân gây bệnh, đường lây truyền, cách phòng bệnh viêm gan A - Chia sẻ, nhận xét trước lớp tự tin, mạnh dạn + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, n/x lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập HĐ4: Đọc trả lời + Tiêu chí: - kiến thức hiểu biết bệnh viêm gan A - Trình bày biện pháp phòng bệnh + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1,2: Đóng vai xử lí tình huống… Việc 1: Chọn tình Việc 2: Lần lượt nhóm lên sắm vai thể tình Việc 3: Quan sát nhận xét cách thể nhóm + Tiêu chí: - Xử lí tình 1, cách đặt trả lời câu hỏi liên quan đến bệnh viêm gan A (tình 1); đưa lời khuyên cách ăn uống bị bệnh để tránh lây lan sang người khác - Mạnh dạn, tự tin đóng vai, xử lí tình + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DNG Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu họcAn Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C học 2018 - 2019 - Tuần 08 - Năm - Nói với người thân thực việc nên làm để phòng tránh bệnh viêm gan A ✍•✍ -Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018 Toán: I Mục tiêu: EM ƠN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC Kiến thức: Em biết: - Đọc, viết, xếp thứ tự số thập phân - Tính cách thuận tiện Kĩ năng: rèn kĩ đọc, viết, so sánh xếp thứ tự số thập phân Thái độ: HS ý thức tự học, tự khám phá Năng lực: phát triển lực vận dụng thực hành, tính tốn II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Phiếu HT - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: Không A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ1: Khởi động: Trò chơi: “ Ai nhanh hơn” * Đánh giá: + Tiêu chí: Khắc sâu kiến thức so sánh hai số thập phân học + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 1,2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - BT1: Đọc số thập phân cho - BT2: Viết số thập phân theo yêu cầu - BT3: Sắp xếp số thập phân theo thứ tự từ lớn đến bé: 37,764 ; 37,746 ; 28,769 ; 28,679 - BT4: Phân tích thừa số thành tích rút gọn để cách tính thuận tiện + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế : Hỗ trợ, tiếp cận giúp em nắm cách đọc, viết số thập phân.Nắm cách xếp số thập phân - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm cách làm HĐ4: Tính cách thuận tiện VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: - HĐ1: Đọc thơng tin Em biết tài liệu HDH - HĐ2: Lấy ví dụ viết phân số thập phân thành số thập phân *********************** Khoa học: BÀI 9: PHÒNG TRÁNH HIV/AIDS THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHIỄM HIV/AIDS (T1) I Mục tiêu Kiến thức: - Nêu đường lây truyền cách phòng tránh HIV/AIDS - Nêu hành vi tiếp xỳc thụng thng khụng lõy nhim HIV Giáo viên: Trn Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 08 - Năm - Khụng phõn bit đối xử với người bị nhiễm HIV gia đình họ Kĩ năng: - Nêu nguyên nhân cách phòng tránh HIV/AIDS - KNS: + KN tìm kiếm, xử lí thơng tin, trình bày hiểu biết bệnh HIV / AIDS cách phòng tránh bệnh HIV / AIDS + KN hợp tác thành viên nhóm để tổ chức, hồn thành cơng việc liên quan đến triển lãm Thái độ: - ý thức tuyên truyền, vận động người phòng tránh HIV/AIDS Năng lực: Tự học, hợp tác nhóm tự tin, ứng dụng CNTT, vận dụng thực hành II Hoạt động học * Khởi động: - HĐTQ Tổ chức trò chơi “Phóng viên” + Tiêu chí: tạo hứng thú học tập cho HS, củng cố kiến thức bệnh viêm gan A => GV giới thiệu bài: Loài người đứng trước bệnh nguy hiểm bệnh kỷ mà chưa phương thuốc đặc trị Đó bệnh AIDS Qua sách, báo, tivi em số kiến thức bệnh AIDS Bài học hôm giúp em hiểu rõ bệnh cách phòng tránh - HS viết tên vào - HS đọc mục tiêu bài, chia sẻ mục tiêu + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: trình bày miệng, đặt câu hỏi, nhận xét lời A HOẠT ĐỘNG BẢN Liên hệ thực tế Việc 1: Em tự liên hệ để trả lời câu hỏi Việc 2: Lần lượt em hỏi bạn nghe bạn trả lời câu hỏi: - Bạn biết HIV?AIDS? Làm để phòng tránh HIV?AIDS? Việc 3: Nhóm trưởng tổ chức cho bạn chia sẻ nhóm báo cáo với giáo + Tiêu chí: tìm hiểu kiến thức HIV/AIDS cách phòng tránh + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ Quan sát thảo luận Việc 1: Đọc thơng tin hình -> Việc 2: Trả lời câu hỏi: - HIV gì? AIDS gì? - HIV lây truyền qua đường nào? - Nên làm để phòng tránh HIV/AIDS? - nên kì thị/xa lánh người bị nhiễm HIV/AIDS khơng? Việc 3: Nhóm trưởng gọi bạn báo cáo kết quả, bạn lại lắng nghe bổ sung, thống kết Việc 4: Thư kí tổng hợp ý kiến nhóm báo cáo với giáo Trả lời câu hỏi, lắng nghe nhận xét + Tiêu chí: trả lời câu hỏi: - HIV loại vi rút, xâm nhập vào thể làm suy giảm khả chống đỡ bệnh tật thể - AIDS giai đoạn phát bệnh ca ngi b nhim HIV Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 08 - Năm - HIV cú th lõy truyn qua đường máu, quan hệ tình dục lây từ mẹ sang lúc mang thai sinh - Để phòng tránh HIV/AIDS phải: + Chỉ dùng bơm kim tiêm lần Nếu muốn dùng lại phải luộc bơm kim tiêm nước sôi khoảng 20 phút + Khơng tiêm chích ma túy + Khơng dùng chung dụng cụ dính máu như: dao cạo râu, bàn chải đánh răng,… - Khơng nên kì thị, xa lánh nười bị nhiễm HIV/AIDS - Thảo luận, trả lời câu hỏi, trình bày ý kiến mạnh dạn, tự tin + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi + Tiêu chí: - kiến thức HIV/AIDS - Biết người bị nhiễm HIV - Trình bày đường lây nhiễm không lây nhiễm HIV * CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Chia sẻ kiến thức người thân - Biết gọi HIV/AIDS bệnh kỉ? **************************** Thứ năm ngày 13 tháng năm 2018 * Địa lí: ĐẤT VÀ RỪNG ( T2) I Mục tiêu Kiến thức: - Nêu số đặc điểm đất phe-ra-lít đất phù sa vùng phân bố chúng Chỉ lược đồ vùng phân bố hai loại đất - Biết vai trò đất đời sống người, cần thiết phải bảo vệ đất đai Kĩ năng: - Phát triển kĩ làm việc với đồ Thái độ: - Biết quý đất đai ý thức bảo vệ đất đai Năng lực: - phát triển lực đồ, lươc đồ: tìm hiểu tự nhiên II Chuẩn bị GV HS GV:- Lược đồ địa hình Việt Nam - Tranh, ảnh HS:- Sách HDH Lịch sử địa lớ III iu chnh hot ng hc: Khụng Giáo viên: Trần Thị Ngân Trêng TiÓu häc sè An Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 08 Năm học 2018 - 2019 Khi ng: Trũ chi: ‘‘Đố bạn’’ khởi động tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: Ghép thơng tin phù hợp + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ 1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Nêu khác biệt màu sắc hai tranh - Nêu tên hai loại đất hai tranh - Biết liên hệ nêu tên loại đất địa phương em + Phương pháp:quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - Nêu tên hai loại đất nước ta vùng phân bố chúng - Biết đặc điểm hai loại đất - Biết vai trò đất đời sống người, cần thiết phải bảo vệ đất đai - Chỉ đồ địa hình Việt Nam vùng phân bố hai loại đất + Phương pháp:quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, thang đo IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế (Lan, Sương, Quân, Việt,…): Hỗ trợ, tiếp sức giúp em lược đồ - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao ********************** Toán: VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T1) I Mục tiêu: Kiến thức: - Em biết viết số đo độ dài dạng số thập phân theo đơn vị đo khác Kĩ năng: Luyện tập viết số đo độ dài dạng số thập phân theo đơn vị đo khác Thái độ: Giáo dục HS u thích mơn học, tính xác, ý thức tìm tòi, sáng tạo Năng lực: Phát triển lực tính tốn, vận dụng thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Phiếu HT HĐ4, bảng phụ - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: Khơng A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Khởi động: Trò chơi: “ Xếp thẻ” * Đánh giá: + Tiêu chí: Củng cố, khắc sâu kiến thức hàng số thập phân học + Phương pháp: vấn đáp Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C học 2018 - 2019 - Tuần 08 - Năm + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HĐ2: - Hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài - Nêu mối quan hệ hai đơn vị đo liền kề - Vận dụng đổi đơn vị đo theo yêu cầu - Đọc nhận xét, rút kết luận mối quan hệ hai đơn vị đo liền kề HĐ3: - Đọc, hiểu ví dụ, giải thích cho bạn nghe - Vận dụng rút cách viết số đo độ dài dạng số thập phân HĐ4: - Nêu quan hệ số đơn vị đo độ dài thông dụng cách hoàn thành đổi bảng đơn vị đo theo yêu cầu - Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế :Tiếp cận, hướng dẫn em cách so sánh hai số thập phân với Đặc biệt Y/c học sinh nắm hàng số thập phân - Câu hỏi gợi mở: Em nêu hàng số thập phân? HD học sinh so sánh phần số thập phân - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT tự ơn luyện tốn Tuần VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ kiến thức người thân -✍•✍ -Thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 Tiếng Việt: BÀI 8B: ẤM ÁP RỪNG CHIỀU (TIẾT 3) I Mục tiêu: Kiến thức: - Kể lại câu chuyện nghe, đọc nói quan hệ người với thiên nhiên - Hiểu nội dung, ý nghĩa câu chuyện Kĩ năng: - Biết trao đổi với bạn trách nhiệm người với thiên nhiên - Rèn kỹ nghe, lắng nghe bạn kể chuyện, nhận xét lời kể bạn Thái độ: - Giáo dục HS yêu hòa bình, ý thức đồn kết với tập thể lớp Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên - BVMT: Mở rộng thêm số hiểu biết mối quan hệ người với thiên, giáo dục HS ý thức BVMT Năng lực: Phát triển lực tư duy, ngơn ngữ (nói, viết), tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, tranh ảnh minh họa câu chuyện - HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động: Không B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: a Đọc gợi ý hướng dẫn b Tìm câu chuyn, bỏm sỏt gi ý Giáo viên: Trn Th Ngõn Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 08 - Năm c Nm chc trỡnh t k xếp câu chuyện theo trình tự (diễn biến việc) + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ4,5,6: (Theo tài liệu) + Tiêu chí: - Tập kể chuyện nhóm Nhận xét bạn kể - HS thi kể chuyện trước lớp - Kể câu chuyện theo ND, trình tự,… - Bình chọn HS kể hay, hấp dẫn, sinh động, lôi người nghe - HS nêu ý nghĩa câu chuyện, rút học cho thân - Thảo luận, trả lời câu hỏi: Con người cần làm để thiên nhiên tươi đẹp ? + Yêu quý thiên nhiên + Chăm sóc, bảo vệ thiên nhiên + Chăm sóc vật nuôi + Không tàn phá rừng + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, kể chuyện, giao lưu chia sẻ, tôn vinh học tập V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế :chọn câu chuyện ND đơn giản, ngắn gọn, kể - Câu hỏi gợi mở: Câu chuyện gồm nhân vật ? Nội dung câu chuyện nói điều ? - HS tiếp thu nhanh : Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH giúp đỡ bạn nhóm trình bày câu chuyện trước lớp tốt - BVMT: Em làm để bảo vệ quê hương, cảnh đẹp quê hương VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - HS nhà kể cho người thân nghe câu chuyện em chọn kể lớp - HS nhà sưu tầm thêm câu chuyện nói quan hệ người với thiên nhiên .******************** Toán: VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐỘ DÀI DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN (T2) I Mục tiêu: Kiến thức: - Em biết viết số đo độ dài dạng số thập phân theo đơn vị đo khác Kĩ năng: Luyện tập viết số đo độ dài dạng số thập phân theo đơn vị đo khác Thái độ: Giáo dục HS u thích mơn học, tính xác, ý thức tìm tòi, sáng tạo Năng lực: Phát triển lực tính tốn, vận dụng thực hành II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: Phiếu HT HĐ4, bảng phụ - HS: VBT III Điều chỉnh hoạt động học: Khơng A HOẠT ĐỘNG BẢN HĐ1: Khởi động: Trò chơi: “ Xếp thẻ” * Đánh giá: + Tiêu chí: Củng cố, khắc sâu kiến thức hàng số thập phân học + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ 2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: HĐ2: - Hoàn thành bảng đơn vị đo độ dài - Nêu mối quan hệ hai đơn vị o lin k Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tn 08 - Năm - Vn dng i c cỏc n v đo theo yêu cầu - Đọc nhận xét, rút kết luận mối quan hệ hai đơn vị đo liền kề HĐ3: - Đọc, hiểu ví dụ, giải thích cho bạn nghe - Vận dụng rút cách viết số đo độ dài dạng số thập phân HĐ4: - Nêu quan hệ số đơn vị đo độ dài thông dụng cách hoàn thành đổi bảng đơn vị đo theo yêu cầu - Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế :Tiếp cận, hướng dẫn em cách so sánh hai số thập phân với Đặc biệt Y/c học sinh nắm hàng số thập phân - Câu hỏi gợi mở: Em nêu hàng số thập phân? HD học sinh so sánh phần số thập phân - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH làm thêm BT tự ơn luyện tốn Tuần VI Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ kiến thức người thân ******************** Tiếng Việt: BÀI 8C: CẢNH VẬT QUÊ HƯƠNG (TIẾT 1) I Mục tiêu: Kiến thức: - Phân biệt nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa câu văn Đặt câu để phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa tính từ Kĩ năng: Biết đặt câu phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa Thái độ: Giáo dục HS sử dụng từ nhiều nghĩa Năng lực: Phát triển lực ngơn ngữ; tự học hiệu quả, hợp tác nhóm tự tin II Chuẩn bị ĐDDH: Từ điển TV, phiếu HT HĐ3 III Hoạt động học: * Khởi động: HĐ1: (Theo tài liệu): Trò chơi “Truyền điện” * Đánh giá: + Tiêu chí: đặt câu phân biệt nghĩa từ nhiều nghĩa theo yêu cầu + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: trình bày miệng, đặt câu hỏi, nhận xét lời A HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: nối từ cột A với nghĩa thích hợp cột B 1a; 2c; 3b + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ HĐ3,4: + Tiêu chí: Xác định Từ Nghĩa Nghĩa gốc Nghĩa chuyển - chiều cao lớn mức bình thường cao - số lượng chất lượng hẳn mức bỡnh thng Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tn 08 - Năm - Cú trng lng ln hn mc bỡnh thng nặng - Ở mức độ cao hơn, trầm trọng mức bình thường - vị vị đường, mật - (Lời nói) nhẹ nhàng, dễ nghe - (Âm thanh) nghe êm tai - BT3: xác định nghĩa gốc nghĩa chuyển từ cho - BT4: đặt câu để phân biệt nghĩa từ nói HS HTT đặt nhiều câu, câu văn hay, hình ảnh,… + Phương pháp: vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, lập bảng, giao lưu chia sẻ IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn giúp em nắm nghĩa gốc nghĩa chuyển từ nhiều nghĩa.Nắm từ nhiều nghĩa tính từ - HS tiếp thu nhanh: Hoàn thành tốt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn bạn nhóm điều vướng mắc VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Chia sẻ kiến thức học người thân - Tìm tra từ điển nghĩa số từ nhiều nghĩa thơng dụng ********************** ƠLTV: TUẦN I Mục tiêu: Kiến thức: Em biết: - Đọc hiểu truyện Cây chuối Cảm nhận cối, vạn vật quanh ta sống tình cảm người - Đặt dấu vị trí viết - Tìm từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa - Viết văn tả cảnh Kĩ năng: - Đọc lưu loát câu chuyện Đặt dấu vị trí viết Xác định nghĩa từ nhiều nghĩa; phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, từ đồng nghĩa - Viết văn tả cảnh yêu cầu 3.Thái độ: Giáo dục HS tìm tòi, khám phá 4.Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ, tư II Chuẩn bị ĐD DH: - GV: phiếu - HS: Vở HD em tự ôn luyện TV III Điều chỉnh hoạt động học: Không Khởi động: Em bạn trao đổi vai trò cối * Đánh giá: + Tiêu chí: em nêu vai trò cối sống người + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu học số An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 08 Năm học 2018 - 2019 ễn luyện HĐ 3,4,5,6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: - HĐ3: Đọc truyện Cây chuối trả lời câu hỏi tìm hiểu - HĐ4: Điền tiếng iê ia vào chỗ trống Lưu ý điền dấu + Phương pháp: quan sát, vấn đáp, viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ, viết nhận xét - HĐ5: Điền từ vào chỗ chấm: a) Từ đồng nghĩa từ nghĩa giống gần giống b) Từ nhiều nghĩa từ nghĩa gốc hay số nghãi chuyển Các nghĩa mối liên hệ với c) Từ đồng âm từ giống âm, khác nghĩa - HĐ6: Tìm lời giải nghĩa cho từ “đứng”: Minh đứng chờ bạn cổng b) Ở tư thân thẳng, chân đặt lên mặt Công nhân đứng máy tiếng ngày a) Điều khiển, làm việc tư đứng Trái \núi đứng sừng sững trước mặt c) vị trí thnagwr góc với mặt đất IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế ;cần tiếp cận để tiếp sức cho HS hoàn thành tập1,2,3(a,b,c),4,5,6 - HS tiếp thu nhanh : Làm tất tập, giúp đỡ bạn CHT nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: * Đánh giá: + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật : đặt câu hỏi, nhận xét lời + Tiêu chí: - Chia sẻ kiến thức người thân - Đọc câu đố, quan sát tranh, viết đonạ văn tả cảnh đẹp vịnh nói tới - Chia sẻ đoạn văn người thân ******************** Tiếng Việt: BÀI 8C: CẢNH VẬT QUÊ HƯƠNG (TIẾT 2) I Mục tiêu: Kiến thức: Viết đoạn mở đoạn kết văn tả cảnh Kĩ năng: Biết chuyển phần dàn ý lập thành đoạn văn hoàn chỉnh Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ thiên nhiên Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ, tư duy, tự học, hợp tác nhóm II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: SHD, bảng phụ, tranh ảnh minh họa III Điều chỉnh hoạt động: Không HOT NG THC HNH H5: (Theo ti liu): Giáo viên: Trần Thị Ngân Trêng TiÓu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tuần 08 - Năm * ỏnh giỏ: + Tiêu chí: - Xác định kiểu mở cho hai đoạn văn a b: Đoạn a: mở trực tiếp Đoạn b: mở gián tiếp - Nhận xét cách viết kiểu bài: MB trực tiếp: giới thiệu cảnh định tả MB gián tiếp: nói chuyện khác dẫn vào đối tượng định tả + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, giao lưu chia sẻ HĐ6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: nêu điểm giống khác hai cách kết mở rộng(b) không mở rộng (a) - Giống nhau: nói lên tình cảm yêu quý, gắn bó thân thiết tác giả với đường - Khác nhau: KB không mở rông: khẳng định đường người bạn quý, gắn bó với kỉ niệm thời thơ ấu tác giả KB mở rộng: vừa nói tình cảm u q đường bạn HS, ca ngợi công ơn bác công nhân vệ sinh giữ cho đường sạch, đẹp hành động thiết thực để thể tình cảm yêu quý đường bạn nhỏ + Phương pháp: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ HĐ7,8: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Tiêu chí: viết đoạn mở kiểu gián tiếp kết kiểu mở rộng cho văn tả cảnh đẹp địa phương em chia sẻ trước lớp VD mở bài: Ai sinh lớn lên miền quê, nơi người gắn bó máu thịt Riêng tơi, kí ức in đậm ngày hội làng, chiều hè tắm sơng chúng bạn,… Nhưng lẽ tơi, dù mai đâu nữa, tơi khơng thể qn dòng sơng Kiến Giang thơ mộng q tơi Con sơng gắn bó với bao kỉ niệm thời thơ ấu VD kết bài: Dòng sơng Kiến Giang gắn bó bao đời với người dân quê Đây điểm văn hóa đặc sắc, giàu truyền thống người dân xứ Lệ Bởi vậy, người dân quê tự hào ý thức trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn cho sông kế thừa phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống địa phương + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, giao lưu chia sẻ IV Điều chỉnh ND dạy học: Không V Dự kiến phương án hố trợ HS: - HĐ khởi động: Nắm lại bố cục văn tả cảnh - HĐ 5,6- HĐTH: Giúp học sinh nắm cách mở đoạn gián tiếp mở đoạn trực tiếp Cách kết mở rộng kết không mở rộng - HĐ7,8: Viết mở đoạn kết đoạn theo ý trình bày trước lớp - HS tiếp thu hạn chế : Tiếp cận, HD giúp em xác định mở đoạn gián tiếp, trực tiếp Kết mở rộng khụng m rng Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C häc 2018 - 2019 - Tn 08 - Năm - HS tip thu nhanh :Hon thnh tt nhiệm vụ giao HDH hướng dẫn, hỗ trợ bạn CHT nhóm VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - HS nhà hồn thành văn tả cảnh đẹp địa phương - Đoc viết cho người thân nghe - Tìm đọc văn, đoạn văn miêu tả hay để tham khảo ******************** TUẦN ƠLTốn: I Mục tiêu: Kiến thức: - Biết đọc, viết, nêu cấu tạo số thập phân dạng đơn giản; chuyển số thập phân thành hỗn số chứa phân số thập phân - Biết tìm thành phần chưa biết phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số biết thành phần khác Kĩ năng: - Chuyển thành thạo số thập phân thành hỗn số chứa phân số thập phân - Xác định, tìm giải thành thạo dạng tốn tìm thành phần chưa biết - Giải toán nhanh, Thái độ: - Giáo dục HS thích tìm tòi, tìm hiểu, khám phá - Rèn luyện tính tự học, cẩn thận tính tốn, trình bày làm khoa học Năng lực: Phát triển lực giải toán, vận dụng thực hành, tự học hiệu II Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: bảng phụ - Học sinh: ƠL tốn III Điều chỉnh hoạt động: Không Khởi động: TC ‘‘Đố bạn’’ * Đánh giá: + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng + Tiêu chí: Trả lời câu hỏi liên quan đến bảng đơn vị đo diện tích Ôn luyện HĐ1,2,3,4,5,6,7,8: (Theo tài liệu) * Đánh giá: + Phương pháp: quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập, giao lưu chia sẻ + Tiêu chí: - BT1: Trả lời câu hỏi Gi¸o viªn: Trần Thị Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 08 Năm học 2018 - 2019 - BT2: Da vào số liệu cho, viết số thập phân phân số thập phan thích hợp vào chỗ chấm - BT3: Đọc, viết số thập phân theo yêu cầu: a) 7,6: bảy phẩy sáu 8,96: tám phẩy chín mươi sáu 52,488: năm mươi hai phẩy bốn trăm tám mươi tám 304,057: ba trăm linh bốn phẩy không trăm năm mươi bảy 0,506: không phẩy năm trăm linh sáu b) Viết số thập phân số chữ số hàng thập phân khác đọc - BT4: Đọc, viết số thập phân theo yêu cầu: Sáu đơn vị, tám phần mười: 6,8 Bốn mươi hai đơn vị, hai phần mười, bảy phần trăm: 42,27 - BT5: Giải toán Bài giải Trước đây, giá kg đường là: 220 000 : 10 = 22 000 (đồng) Hiện nay, giá kg đường là: 22 000 000 = 20 000 (đồng) Với 220 000 đồng, mua số kg đường là: 220 000 : 20 000 = 11 (kg) Đáp số: 11 kg - BT6: Tìm thành phần chưa biết phép tính cộng, trừ, nhân, chia với phân số - BT7,8: Chuyển số TP thành PSTP, chuyển PSTP thành số TP đọc số TP IV Điều chỉnh ND dạy học: Khơng V Dự kiến phương án hỗ trợ HS: - HS tiếp thu hạn chế :cần tiếp cận để tiếp sức cho HS hoàn thành tập1,2,3,7,8 trang 37,38,39 - HS tiếp thu nhanh : Làm tất tập Giúp đỡ bạn CHT VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Về nhà đọc toán HĐ vận dụng - Em giải toán vào - Chia sẻ người thân kiến thức em ó c hc ********************* GDTT: i mục tiêu: SINH HOạT LớP Giáo viên: Trn Th Ngõn Trờng Tiểu họcAn Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 08 Năm học 2018 - 2019 - Đánh giá hoạt động tuần 7, đề kế hoạch tuần tới - HS biết nhận xét, phê bình giúp đỡ tiến - Giáo dục häc sinh ý thøc tỉ chøc kØ lt, tinh thÇn làm chủ tập thể ii Nội dung sinh hoạt I Chủ tịch HĐTQ đánh giá tình hình tuần 6: +Đạo đức: Mọi nề nếp vào ổn định, đồng phục đầy đủ, vào lớp quy định + Học tập: dùng học tập đầy đủ, ý thức chuẩn bị trớc đến lớp tốt , tích cực phát biểu xây dựng Tồn tại: Một số em kĩ cộng, trừ, nhân, chia chậm, nhiều sai sót ; chữ viết cha đợc cẩn thận Hoạt động khác: Bớc đầu hoà nhập đợc phong trào lớp, đội, nhà trờng phát động Cần phát huy vai trũ ca hội đồng tự quản ban lớp 2.GV nêu phơng hớng tuần 8: + Duy trì ổn định nề nếp lớp +Phát động thi đua phong trào rèn chữ, giữ + Đi học chuyên cần + Học làm đầy đủ chất lợng + Giúp đỡ bạn yếu học tập Dặn dò HS Giáo viên: Trn Th Ngân Trêng TiĨu häc sè An Thđy ... hc: Khụng Giáo viên: Trn Thị Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy Nhật kí dạy học - Lớp 5C - Tuần 08 Năm học 20 18 - 2019 Khi ng: Trũ chi: bạn’’ khởi động tiết học * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá:... häc - Líp 5C häc 20 18 - 2019 - Tuần 08 - Năm - BT2: Sp xp số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn: a) 0,17 ; 0,3 15; 0 ,8 b) 7 ,8 ; 7, 96 ; 8, 014 ; 8, 2 ; 8, 7 - BT3: Sắp xếp số thập phân theo thứ tự... Ngân – Trêng TiĨu häc sè An Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5C - Tuần 08 Năm học 20 18 - 2019 Thỏi : GD HS biết yêu vẻ đẹp thiên nhiên, thêm u q có ý thức bảo vệ mơi trường Năng lực: Giúp HS phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 8 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – cô NGÂN ,

Từ khóa liên quan