0

Tuần 30 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

39 2,570 85

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/03/2018, 20:02

GIÁO ÁN TỔNG HỢP TUẦN 30 LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tập đọc ÔN TẬP ( Thay cho Thuần phục sư tử) - GV cho HS ôn số tập đọc học: Con gái, Một vụ đắm tàu - Gọi HS đọc diễn cảm, trả lời câu hỏi liên quan nội dung tập đọc I MỤC TIÊU - Đọc lưu loát diễn cảm văn với giọng kể thủ thỉ tâm tình phù hợp với cách kể việc theo cách nhìn, cách nghĩ cô bé Mơ - Biết đọc thể giọng đọc nhân vật II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: Tranh minh hoạ đọc SGK - HS: Đọc trước bài, SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS chơi trò chơi "Hộp q bí - HS chơi trò chơi mật " với nội dung đọc đoạn "Một vụ đắm tàu" trả lời câu hỏi nội dung - Nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động luyện đọc: (17 phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ , đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ - Đọc từ khó - Đọc lưu lốt diễn cảm văn với giọng kể thủ thỉ tâm tình phù hợp với cách kể việc theo cách nhìn, cách nghĩ cô bé Mơ - Biết đọc thể giọng đọc nhân vật (Lưu ý tốc độ đọc nhóm HS (M1,2)) * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc toàn "Con gái" - Cả lớp theo dõi - Cho HS thảo luận tìm từ khó đọc - HS nêu từ khó: trằn trọc, chẻ củi, trào + GV ghi bảng đọc mẫu nước mắt, trượt chân, ngụp lên, ngụp xuống + Gọi HS đọc từ khó - HS M1,2 đọc từ khó - Luyện đọc câu + GV đọc mẫu câu hướng dẫn học - Học sinh M1,2 nối tiếp luyện sinh luyện đọc: đọc - Luyện đọc diễn cảm - Học sinh M3,4 luyện đọc Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP + Nêu giọng đọc toàn bài? LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Toàn đọc với giọng giọng kể thủ thỉ tâm tình phù hợp với cách kể việc theo cách nhìn, cách nghĩ bé Mơ + Yêu cầu học sinh đọc diễn cảm - HS đọc phân vai đọc phân vai toàn - GV nhận xét Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: HS trả lời câu hỏi nêu nội dung (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 trả lời câu hỏi theo yêu cầu) * Cách tiến hành: - Cho HS thảo luận nhóm, trả lời câu - HS thảo luận nhóm, chia sẻ trước lớp hỏi chia sẻ trước lớp: Những chi tiết cho ta - Câu nói Hạnh “Lại vịt thấy làng quê Mơ tư tưởng nữa” Cả bố mẹ buồn xem thường gái? buồn Những chi tiết chứng tỏ Mơ + Tan học, bạn trai mải đá bóng khơng thua bạn trai? Mơ cặm cụi tưới rau chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ + Ở lớp Mơ học sinh giỏi, … Mơ dũng cảm lao xuống ngòi nước để Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, cứu Hoan người thân Mơ thay đổi + Những người thân Mơ thay đổi quan niệm “Con gái” không? quan niệm gái + Các chi tiết thể hiện: Bố ôm Mơ chặt Những chi tiết chứng tỏ điều đó? đến ngợp thở, bố, mẹ rớm rớm nước mắt thương Mơ Đọc câu chuyện này, em có suy nghĩ - Bạn Mơ gái giỏi giang, vừa chăm học, chăm làm, thương gì? yêu, hiếu thảo với mẹ cha, lại dũng cảm xả thân cứu người Bạn Mơ cha mẹ, người yêu quý, cảm phục Hoạt động tiếp nối: (3phút) - Nhận xét học - HS nghe - Chuẩn bị tiết sau - HS nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tốn ƠN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết: Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Quan hệ đơn vị đo diện tích, chuyển đổi số đo diện tích (với đơn vị đo thơng dụng) - Viết số đo diện tích dạng số thập phân Kĩ năng: HS làm 1, 2(cột 1), 3(cột 1) Thái độ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng con, 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên": Kể - HS chơi trò chơi tên đơn vị đo thời gian mối quan hệ chúng - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu:Biết: - Quan hệ đơn vị đo diện tích, chuyển đổi số đo diện tích (với đơn vị đo thơng dụng) - Viết số đo diện tích dạng số thập phân - HS làm 1, 2(cột 1), 3(cột 1) (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Gọi HS đọc yêu cầu - GV treo bảng phụ - HS làm bài, HS lên điền vào bảng phụ, - Yêu cầu HS làm sau chia sẻ trước lớp - GV nhận xét chữa - Yêu cầu HS đọc lại bảng đơn vị đo - HS đọc xuôi, ngược bảng đơn vị đo diện tích diện tích km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2 km = 100hm2 hm = 100dam2 dam = 100m2 1m = 100dm2 dm = 100cm2 cm = 100mm2 mm = cm2 100 1 1 km2 = hm2 = dam2 = m = dm2 100 100 100 100 100 - Hai đơn vị diện tích liền - Hai đơn vị diện tích liền kém lần ? 100 lần Bài 2(cột 1): HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - Điền số thích hợp vào chỗ chấm - Yêu cầu HS làm - HS tự làm = Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - GV nhận xét chữa LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - HS làm bảng lớp, chia sẻ a.1m2 = 100dm2 = 10000cm2 1m2 = 1000000mm2 1ha = 10000 m2 1km2 = 100ha = 1000000 m2 b.1m2 = 0,01dam2 1m2 = 0,0001hm2 = 0,0001ha 1m2 = 0,000001km2 Bài (cột 1): HĐ cá nhân - HS đọc yêu cầu - Viết số đo sau dạng số đo có đơn vị héc-ta - Yêu cầu HS tự làm - HS tự làm - GV nhận xét chữa - HS lên bảng chữa bài, chia sẻ kết - Yêu cầu HS chi sẻ nêu cách làm cụ a 65 000 m = 6,5 thể số câu b km = 600 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Hai đơn vị diện tích liền gấp - HS nêu lần ? - Chuẩn bị tiết sau - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Luyện viết BÀI 46,47 -Lịch sử XÂY DỰNG NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN HỒ BÌNH I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hồ Bình kết lao động gian khổ, hi sinh cán bộ, công nhân Việt Nam Liên Xô - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hồ Bình có vai trò quan trọng công xây dựng đất nước: cung cấp điện, ngăn lũ,… Kĩ năng: Nêu tinh thần lao động khẩn trương, dũng cảm, công trường Thái độ: Giáo dục tinh thần hữu nghị, hợp tác nước ta bạn bè quốc tế II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ, ảnh tư liệu, Bản đồ hành Việt Nam - HS : SGK, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm,… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" - HS chơi trò chơi nêu : Quốc hội khố VI có định trọng đại ?(Mỗi bạn nêu ý) - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hồ Bình kết lao động gian khổ, hi sinh cán bộ, công nhân Việt Nam Liên Xô - Biết Nhà máy Thuỷ điện Hồ Bình có vai trò quan trọng công xây dựng đất nước: cung cấp điện, ngăn lũ,… (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Yêu cầu cần thiết xây - Học sinh thảo luận, đọc SGK, chia sẻ dựng nhà máy thuỷ điện Hồ Bình trước lớp - Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam - Cách mạng Việt Nam sau thống sau thống đất nước gì? đất nước có nhiệm vụ xây dựng đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội - Nhà máy Thuỷ điện Hồ Bình - Nhà máy Thuỷ điện Hồ Bình xây dựng vào năm nào? Trong thời thức khởi công xây dựng vào ngày gian bao lâu? 6/11/1979 tỉnh Hòa Bình sau 15 năm lao động vất vả nhà máy hoàn thành - Ai người cộng tác với xây - Chính phủ Liên Xơ người cộng tác, dựng nhà máy này? giúp đỡ Xây dựng nhà máy - Chỉ vị trí nhà máy đồ - Học sinh lên Hoạt động 2: Tinh thần lao động khẩn - HS thảo luận nhóm, chia sẻ trước lớp trương, dũng cảm, công trường - Cho biết công trường xây dựng - Trên công trường xây dựng nhà máy nhà máy Thuỷ điện Hồ Bình cơng Thuỷ điện Hồ Bình cơng nhân Việt nhân Việt Nam chuyên gia Liên Nam chuyên gia Liên Xô họ Xô làm việc nào? làm việc cần mẫn, kể vào ban đêm Hơn vạn người hàng vạn xe giới làm việc hối Dù khó khăn thiếu thốn có hi sinh … Ngày 4/4/1994, Tổ máy số 8, tổ máy cuối hoà vào lưới điện quốc gia Hoạt động 3: Đóng góp nhà máy - HĐ nhóm, báo cáo trước lớp thuỷ điện Hồ Bình - Việc làm hồ, đắp đập, ngăn nước sông - Việc làm hồ, đắp đập, ngăn nước sông Đà để xây dựng nhà máy Thuỷ điện Đà để xây dựng nhà máy Thuỷ điện Hồ Bình có tác động vào Hồ Bình có tác động góp phần tích Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 chống lũ lụt? cực vào việc chống lũ lụt cho đồng - Điện góp phần vào sản xuất đời Bắc Bộ sống nhân dân nào? - Cung cấp điện từ Bắc vào Nam Từ núi rừng đến Đồng bằng, nông thôn đến thành phố Phục vụ đời sống sản xuất nhân dân ta - GV KL: 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV hệ thống nội dung - HS nghe - Nhận xét tiết học, giao nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thứ ba ngày tháng năm 2018 Chính tả CÔ GÁI CỦA TƯƠNG LAI (Nghe- viết) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nghe - viết tả, viết từ ngữ dễ viết sai (VD: in- tơ- nét, tên riêng nước ngoài, tên tổ chức) Kĩ năng: Biết viết hoa tên huân chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức (BT2, 3) Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, u thích mơn học II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bảng phụ viết ghi nhớ cách viết hoa… - Ảnh minh hoạ loại huân chương SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho nhóm HS lên bảng thi viết từ - HS thi, lớp cổ vũ cho bạn khó (tên số danh hiệu học tiết trước) - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS mở 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(7 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết (Lưu ý nhắc nhở HS nhóm M1,2 nắm nội dung viết) *Cách tiến hành: Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - GV gọi HS đọc toàn - HS theo dõi + Em nêu nội dung + Bài giới thiệu Lan Anh bạn gái bài? giỏi giang, thông minh, xem mẫu người tương lai + Em tìm từ dễ viết sai ? + In-tơ-nét, Ôt-xtrây-li-a, Nghị viện Thanh niên,… - GV đọc từ khó cho học sinh luyện - HS viết bảng (giấy nháp ) viết HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Nghe - viết tả, viết từ ngữ dễ viết sai (VD: in- tơ- nét, tên riêng nước ngoài, tên tổ chức) (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết nhóm học sinh(M1,2)) *Cách tiến hành: - GV đọc mẫu lần - HS theo dõi - GV đọc lần (đọc chậm) - HS viết theo lời đọc GV - GV đọc lần - HS sốt lỗi tả HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV chấm 7-10 - Thu chấm - Nhận xét viết HS - HS nghe HĐ làm tập: (8 phút) * Mục tiêu: Biết viết hoa tên huân chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức (BT2, 3) (Giúp đỡ nhóm HS (M1,2) hồn thành tập theo u cầu ) * Cách tiến hành: Bài 2: HĐ nhóm - Gọi HS đọc - 1HS đọc, nêu yêu cầu đề - Tổ chức hoạt động nhóm đôi - HS nhắc lại quy tắc viết hoa danh - Gọi đại diện nhóm chữa hiệu - GV lưu ý trường hợp Nhất, Nhì, - Các nhóm thảo luận Ba… Anh hùng Lao động Anh hùng Lực lượng vũ trang Huân chương Sao vàng Huân chương Độc lập hạng Ba Huân chương Lao động hạng Nhất Huân chương Độc lập hạng Nhất Bài 3: HĐ nhóm - HS đọc yêu cầu - Cả lớp theo dõi - Thảo luận nhóm - HS thảo luận làm theo nhóm - Trình bày kết - Đại diện nhóm nêu kết - GV nhận xét chữa a) Huân chương cao quý nước ta Huân chương Sao vàng b) Huân chương Quân công huân chương giành cho tập thể cá nhân lập nhiều thành tích chiến đấu Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 xây dựng quân đội c) Huân chương Lao động huân chương giành cho tập thể cá nhân lập nhiều thành tích lao động sản xuất Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe thực - Nhắc lại quy tắc viết hoa - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Tốn ƠN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH I MỤC TIÊU Kiên thức: Biết: - Quan hệ mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối -Viết số đo thể tích dạng số thập phân - Chuyển đổi số đo thể tích Kĩ năng: HS làm 1, (cột 1), 3( cột 1) Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS thi đua: Nêu khác - nhóm HS thi đua nêu đơn vị đo diện tích thể tích? Mối quan hệ chúng - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: Biết: - Quan hệ mét khối, đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Viết số đo thể tích dạng số thập phân - Chuyển đổi số đo thể tích - HS làm 1, (cột 1), 3( cột 1) (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Điền số thích hợp vào chỗ chấm - HS đọc yêu cầu - GV treo bảng phụ + Nêu đơn vị đo thể tích học + đơn vị đo thể tích học : mét khối ; đề-xi-mét khối ; xăng-ti-mét khối theo thứ tự từ lớn đến bé ? + Trong bảng đơn vị đo thể tích đơn vị + Trong bảng đơn vị đo thể tích đơn vị lớn gấp lần đơn vị bé tiếp liền ? lớn gấp 000 lần đơn vị bé tiếp liền + Đơn vị đo thể tích bé phần + Trong bảng đơn vị đo thể tích đơn vị bé đơn vị lớn tiếp liền ? đơn vị lớn tiếp liền 1000 - HS làm bài, - HS lên điền vào bảng lớp, chia sẻ cách làm - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa Tên Kí hiệu Mét khối m3 Đề-xi-mét khối dm Xăng-ti-mét cm3 khối Bài (cột 1): HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét, kết luận Bài (cột 1): HĐ cặp đôi - Gọi HS đọc yêu cầu - GV cho HS làm việc theo cặp đôi - Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét chữa Quan hệ đơn vị đo liền 1m3 = 1000dm3 = 1000 000 cm3 1dm3 = 1000 cm3 1dm3 = 0, 001m3 1cm3 = 0,001dm3 - Điền số thích hợp vào chỗ chấm - HS làm bảng con, chia sẻ cách làm 1m3 = 1000dm3 7, 268 m3 = 7268 dm3 0,5 m3 = 500 dm3 3m3 2dm3 = 3,002 dm3 - Viết số đo sau dạng số thập phân - HS làm việc theo nhóm đơi a Có đơn vị mét khối : 6m3 272dm3 = 6,272 m3 b Có đơn vị đề- xi- mét khối : 8dm3 439cm3 = 8439dm3 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Hai đơn vị đo thể tích liền gấp - HS nêu lần ? - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Chuẩn bị tiết sau Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ : NAM VÀ NỮ I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm số phẩm chất quan trọng nam, nữ Kĩ năng: Biết số phẩm chất quan trọng nam, nữ (BT1, BT2) Thái độ: Yêu quý bạn bè II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ, bảng nhóm… - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: Biết số phẩm chất quan trọng nam, nữ (BT1, BT2) (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài tập 1: HĐ nhóm - Gọi HS đọc yêu cầu - Cả lớp theo dõi - GV tổ chức cho HS lớp trao đổi, - Các nhóm trưởng điều khiển bạn thảo luận, tranh luận, phát biểu ý kiến đọc thầm lại, suy nghĩ, làm việc cá theo câu hỏi nhân - tự trả lời câu hỏi a, Chú ý: b, c Với câu hỏi c, em sử + Với câu hỏi a phương án trả lời dụng từ điển để giải nghĩa (nếu có) đồng ý VD: HS nói phẩm chất quan trọng đàn ơng tốt bụng, khơng ích kỷ (Vì em thấy người đàn ơng bên nhà hàng xóm ác, làm khổ con) Trong trường hợp này, GV đồng tình với ý kiến HS, nên giải thích thêm: Tốt bụng, khơng ích kỷ từ gần nghĩa với cao thượng, Tuy nhiên, cao thượng có nét nghĩa khác (vượt hẳn lên tầm thường, nhỏ nhen) 10 Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 cho nghiệp chung Ngăn cách trạng ngữ với a Khi phương Đông vừa vẩn bụi hồng, hoạ mi chủ ngữ vị ngữ lại hót vang lừng Ngăn cách vế câu c Thế kỉ XX kỉ giải phóng phụ nữ, kỉ câu ghép XXI phải kỉ hồn thành nghiệp Bài tập 2: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - Có thể điền dấu chấm dấu phẩy vào ô trống mẩu chuyện sau? Viết lại chữ đầu câu cho quy tắc - Gọi HS đọc mẩu chuyện: Truyện kể - HS (M3,4) đọc mẩu chuyện Truyện bình minh kể bình minh, đọc giải nghĩa từ khiếm thị - HS làm việc cá nhân Các em vừa đọc - Yêu cầu HS làm thầm văn, vừa dùng bút chì điền dấu chấm dấu phẩy vào ô trống SGK - HS chia sẻ kết - GV nhận xét chữa 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Tập làm văn TẢ CON VẬT ( Kiểm tra viết ) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm cấu tạo văn tả vật Kĩ năng: Viết văn tả vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu Thái độ: Giáo dục ý thúc yêu quý loài vật II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ,Tranh vẽ ảnh chụp số vật - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) Giáo viên: Trường tiểu học 25 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Cho HS hát - HS hát - GV kiểm tra HS chuẩn bị trước nhà - HS chuẩn bị nội dung cho tiết viết văn tả vật em yêu thích- chọn vật yêu thích, quan sát, tìm ý - GV giới thiệu :Trong tiết tập làm - HS nghe thực văn trước, em ôn tập văn tả vật Qua việc phân tích văn miêu tả “Chim hoạ mi hót”, em khắc sâu kiến thức văn tả vật: cấu tạo, cách quan sát, cấu tạo hình ảnh…Trong tiết học hơm nay, em tập viết hoàn chỉnh văn tả vật mà em yêu thích Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: Viết văn tả vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc đề - 1HS đọc đề SGK - Nêu đề em chọn? - HS tiếp nối nói đề văn em chọn - Gọi HS đọc gợi ý - HS đọc thành tiếng gợi ý - GV nhắc nhở HS trước làm - HS nghe - Yêu cầu HS làm - HS làm - GV theo dõi nhắc nhở HS - GV thu - HS nộp 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV nhận xét tiết làm HS - HS nghe - Yêu cầu HS nhà chuẩn bị nội dung cho tiết Tập làm văn tuần 30 (Ôn tập văn tả cảnh, ý BT1 (liệt kê văn tả cảnh mà em học) ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán PHÉP CỘNG I MỤC TIÊU 1.Kiến thức: Biết cộng số tự nhiên, số thập phân, phân số ứng dụng giải toán Kĩ năng: HS làm 1, 2(cột 1), 3, Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, u thích mơn học II CHUẨN BỊ 26 Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" - HS chơi trò chơi Nêu mối quan hệ đơn vị đo thời gian - GV nhận xét - HS nghe - Giưới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết cộng số tự nhiên, số thập phân, phân số ứng dụng giải toán - HS làm 1, 2(cột 1), 3, (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: *Ôn tập thành phần tính - HS thảo luận nhóm, báo cáo kết chất phép cộng + Cho phép cộng : a + b = c - HS đọc a, b, c gọi ? + a, b : Số hạng c : Tổng + Nêu tính chất giao hoán phép - Khi đổi chỗ số hạng tổng cộng tổng khơng thay đổi a+b=b+a + Nêu tính chất kết hợp phép cộng - Muốn cộng tổng hai số với số thứ ba ta lấy số thứ cộng với tổng số thứ hai số thứ ba (a+b)+c=a+(b+c) - Một số cộng với , cộng với số * Luyện tập a+0=0+a=a Bài 1: HĐ cá nhân - HS đọc yêu cầu - Tính - Yêu cầu HS làm việc cá nhân - HS làm vào vở, - GV nhận xét, kết luận - HS làm bảng lớp, chia sẻ kết a) 889972 + 96308 = 986280 c) x Giáo viên: 27 21 26 = + = = 7 7 Trường tiểu học 27 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 d) 926,83 + 549,67 = 1476,5 Bài (cột 1): HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - Tính cách thuận tiện - Yêu cầu HS làm bài, sử dụng tính - HS làm việc cá nhân chất kết hợp giao hốn để tính - HS lên bảng làm bài, lớp làm - GV nhận xét , kết luận a ( 689 + 875 ) + 125 = 689 + ( 875 + 125 ) = 689 + 1000 = 1689 b    5            7 Bài 3: HĐ cá nhân - GV yêu cầu HS đọc đề 4   1  1 9 c).5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69 = 10 + 28,69 = 38,69 - Khơng thực tính nêu kết tìm x giải thích - u cầu HS dự đoán kết x - HS đọc suy nghĩ tìm kết - Cho HS nêu, lớp nghe a x = số hạng thứ hai tổng nhận xét phép cộng có giá trị 9,68 mà - GV nhận xét , kết luận biết cộng với số có kết số b) +x= x = (vì 10 = 10 ta có +0= = 10 ) Bài 4: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét , kết luận - Cả lớp theo dõi - Cả lớp làm - HS làm bảng lớp, chia sẻ kết Bài giải Mỗi hai vòi chảy 1 45    45% ( thể tích bể) 20 100 Đáp số : 45% thể tích bể 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 28 Giáo viên: - HS nghe Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Khoa học SỰ SINH SẢN CỦA THÚ I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết thú động vật đẻ Kĩ năng: Kể tên số loài thú Thái độ: Chăm sóc, ni dưỡng bảo vệ lồi thú II CHUẨN BỊ II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ, Hình ảnh thơng tin minh hoạ - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên": Kể - HS chơi tên loài chim(Mỗi HS kể tên loài chim) - Gv nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Biết thú động vật đẻ (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động : Quan sát - Các em HĐ theo nhóm Hãy bạn - HS thảo luận theo nhóm đọc câu hỏi SGK trang 120 - HS nhóm QS hình thảo luận sinh sản thú Chú ý thảo luận câu hỏi SGK so sánh sinh sản chim thú để có câu trả lời xác, em QS hình đọc thông tin kèm SGK + Nêu nội dung hình 1a ? + Chụp bào thai thú bụng mẹ + Nêu nội dung hình 1b ? + Hình chụp thú lúc sinh + Chỉ vào hình nêu bào thai + Bào thai thú nuôi dưỡng thú nuôi dưỡng đâu ? bụng mẹ + Nói tên phận thai mà bạn + Các phận thai : đầu thấy hình ? chi có đoạn ruột nối thai với Giáo viên: Trường tiểu học 29 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 mẹ + Bạn có NX hình dạng thú + Hình dạng thú mẹ thú mẹ thú ? giống + Thú đời thú mẹ nuôi + Thú đời thú mẹ ni ? sữa + So sánh sinh sản thú với + Sự sinh sản thú với lồi chim lồi chim ? có khác - Chim đẻ trứng ấp trứng nở thành - Ở thú, hợp tử phát triển bụng mẹ, bào thai thú lớn lên bụng mẹ + Bạn có nhận xét ni + Chim nuôi thức ăn tự kiếm, thú lúc đầu nuôi sữa Cả chim chim thú ? thú nuôi chúng tự kiếm ăn - GV KL chốt lại Hoạt động : Làm việc với phiếu học tập + Thú sinh sản cách ? + Thú sinh sản cách đẻ + Mỗi lứa thú thường đẻ ? + Có lồi thú thường đẻ lứa ; có lồi thú đẻ lứa nhiều - GV chia lớp thành nhóm - HS làm việc theo nhóm - GV phát phiếu học tập cho nhóm - Đại diện nhóm trình bày - GV tun dương nhóm điền nhiều tên vật điền Kết luận : SGK trang 121 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Khoa học SỰ NUÔI CON VÀ DẠY CON CỦA MỘT SỐ LOÀI THÚ I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết số lồi thú biết cách ni dạy Kĩ năng: Nêu ví dụ ni dạy số loài thú (hổ, hươu) Thái độ: Giáo dục HS biết bảo vệ loài thú quý II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ, Hình ảnh thơng tin minh hoạ - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học 30 Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NĂM HỌC: 2017 - 2018 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên": Kể - HS chơi tên loài thú(Mỗi HS kể tên loài thú) - Gv nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Nêu ví dụ ni dạy số lồi thú (hổ, hươu) (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Quan sát thảo luận - Nhiệm vụ nhóm QS tìm câu - HS tổ QS hình thảo luận trả lời cho câu hỏi SGK trang câu hỏi SGK trang 1222, 123 122, 123 - Tìm hiểu hổ: + Hổ thường sinh sản vào mùa nào? + Thường sinh sản vào mùa xuân mùa hạ + Vì hổ mẹ khơng rời hổ suốt + Vì hổ yếu ớt tuần đầu sinh? + Khi hổ mẹ dạy săn mồi? + Hổ đựoc tháng tuổi hổ mẹ dạy săn mồi + Khi hổ sống độc lập? + Từ năm rưỡi đến năm tuổi, hổ sống độc lập + Hình 1a chụp cảnh gì? + Hình 1a chụp cảnh hổ mẹ nhẹ nhàng tiến đến gần mồi + Hình 2a chụp cảnh gì? + Hình 2a chụp cảnh hổ nằm phục xuống đất để quan sát hổ mẹ săn mồi - Câu hỏi cho nhóm tìm hiểu hươu + Hươu ăn để sống ? + Hươu ăn cỏ, để sống + Hươu sống theo bầy đàn hay theo + Hươu sống theo bầy đàn cặp? + Hươu thường bị loài thú + Hươu thường bị loài thú hổ, báo, sư tử ăn thịt ăn thịt? + Mỗi lứa hươu đẻ + Hươu đẻ lứa con? + Hươu sinh biết bú + Hươu sinh biết làm gì? mẹ + Khi hươu 20 ngày tuổi + Tại khoảng 20 ngày tuổi, bố mẹ dạy hươu chạy Vì hươu hươu mẹ dạy chạy? loài động vật thường bị loài động vật khác hổ, báo sư tử… đuổi bắt ăn thịt Vũ khí tự vệ hươu Giáo viên: Trường tiểu học 31 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 sừng Do chạy cách tốt hươu kẻ thù + Hình chụp ảnh ? + Hình chụp ảnh hươu tập - GV lại hình giải thích thêm chạy - Nhận xét nhóm hoạt động tích cực Hoạt đơng 2: Trò chơi: “nào ta săn” - HS diễn tả lại hoạt động dạy - Các tổ chia nhóm lớn để chơi thực hành kĩ thú mẹ trò sắm vai với thú con: Một bên hổ, bên hươu - Trong HS chơi, GV QS hỗ trợ 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Đạo ®øc BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (Tiết 1) I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả Kĩ năng: Kể vài tài nguyên thiên nhiên nớc ta địa phương Thái độ: Đồng tình, ủng hộ hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiờn II CHUN B Đồ dùng dạy học - Tranh ảnh hoạt động bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Th«ng tin tham khảo phục lục trang 71 Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" với câu hỏi: +Bạn kể tên số quan Liên Hợp Quốc Việt Nam + Bạn kể việc làm 32 Giáo viên: Hoạt động học - HS chơi trò chơi Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 quan Liên Hợp Quốc Việt Nam - GV nhận xét - HS nghe - GV giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Kể vài tài nguyên thiên nhiên nớc ta địa phương - Biết cần phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - Biết giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phù hợp với khả - Đồng tình, ủng hộ hành vi, việc làm để giữ gìn, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1:Tìm hiểu thơng tin - HS làm việc theo nhóm 4, Các nhóm SGK đọc thơng tin SGK trả lời câu hỏi sau: + Nêu tên số tài nguyên thiên + Tên số tài nguyên thiên nhiên: nhiên mỏ quặng, nguồn nước ngầm, khơng khí, đất trồng, động thực vật quý + Ich lợi tài nguyên thiên nhiên + Con người dụng tài nguyên thiên sống người gì? nhiên sản xuất, phát triển kinh tế: chạy máy phát điện, cung cấp điện sinh hoạt, nuôi sống ngời + Hiện việc dụng tài nguyên + Chưa hợp lý, rừng bị chặt phá thiên nhiên nước ta hợp lý chưa? bừa bãi, cạn kiệt, nhiều động thực vật sao? quý có nguy bị tiệt chủng + Nêu số biện pháp bảo vệ tài + Một số biện pháp bảo vệ: sử dụng tiết nguyên thiên nhiên kiệm, hợp lý, bảo vệ nguồn nớc, khơng khí - Đại diện nhóm trả lời nhóm khác bổ sung, nhận xét + Tài nguyên thiên nhiên có quan trọng + Tài nguyên thiên nhiên quan trọng sống hay không? sống + Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên để làm + Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên để gì? trì sống người - GV kết hợp GDMT: Cho HS nêu tài nguyên thiên địa phương cách tham gia giữ gìn bảo vệ phù hợp với khả em * GV kết luận : Than đá, rừng cây, nước, dầu mỏ, giáo, ánh nắng mặt trời tài nguyên thiên nhiên quý, cung cấp lượng phục vụ cho sống người Các tài ngun thiên nhiên có hạn, cần phải khai thác chúng cách Giáo viên: Trường tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 hợp lí sử dụng tiết kiệm, có hiệu lợi ích tất người - Gọi HS đọc phần ghi nhớ - , HS đọc ghi nhớ SGK Hoạt động 2: Làm tập SGK - Học sinh làm việc nhóm + Phát phiếu tập - HS đọc tập - Nhóm thảo luận nhóm tập số - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung - Các tài nguyên thiên nhiên ý : a, b, c, d, đ, e, g, h, l, m, n Hoạt động : Bày tỏ thái độ em - HS thảo luận cặp đôi làm việc theo BT3 yêu cầu GV để đạt kết sau - Đa bảng phụ có ghi ý kiến sử Tán thành: ý 2,3 dụng bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Không tán thành: ý - GV đổi lại ý b & c SGK - Nêu yêu cầu BT số Hoạt động : Hoạt động nối tiếp - HS thảo luận nhóm, chia sẻ kết - GV gọi HS giới thiệu tài nguyên - vài HS giới thiệu vài tài thiên nhiên nước ta nguyên thiên nhiên nước ta : mỏ than Quảng Ninh, 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Thể dục MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - TRÒ CHƠI: "LÒ CÒ TIẾP SỨC" I MỤC TIÊU - Thực động tác tâng cầu phát cầu mu bàn chân - bước đầu biết cách thực đứng ném bóng vào rổ tay vai (chủ yếu thực đứng tư đứng chuẩn bị ném) - Chơi trò chơi"Lò cò tiếp sức" YC biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an toàn - GV chuẩn bị còi, bóng ném, cầu III TIẾN TRÌNH THỰC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân 200m XXXXXXXX trường 10 lần  - Đi theo vòng tròn, hít thở sâu 1-2p - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông vai, cổ tay 2lx8nh 34 Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Ôn động tác thể dục phát triển chung II.Cơ bản: - Đá cầu + Ôn phát cầu mu bàn chân Tập theo đội hình hàng phat cầu cho + Thi phát cầu mu bàn chân Mỗi tổ chon cặp nam, cặp nữ thi với - Ném bóng + Học cách cầm bóng tay GV nêu tên động tác, làm mẫu giải thích, cho HS tập đồng loạt, GV quan sát sửa sai cho HS + Học ném bóng vào rổ tay(Trên vai) GV nêu tên động tác, làm mẫu giải thích, cho HS tập đồng loạt, GV quan sát sửa sai cho HS - Trò chơi"Lò cò tiếp sức" Gv nêu tên động tác, hướng dẫn lại cách chơi, sau cho lớp chơi theo tổ III.Kết thúc: - Đứng vỗ tay hát - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu - GV HS hệ thống - GV nhận xét gời học, nhà tập đá cầu, ném bóng NĂM HỌC: 2017 - 2018 14-16p 10-12p XXXXXXXX XXXXXXXX  3-4p 14-16p 2-3p 3-4p 5-6p 1-2p 1-2p 1p 1-2p X X X O X X X X O X X X  X X >  X X >  X X - ->  XXXXXXXX XXXXXXXX  ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thể dục MƠN THỂ THAO TỰ CHỌN - TRỊ CHƠI "TRAO TÍN GẬY" I MỤC TIÊU - Thực động tác tâng cầu phát cầu mu bàn chân - Bước đầu biết cách thực đứng ném bóng vào rổ tay vai (chủ yếu thực đứng tư đứng chuẩn bị ném) - Chơi trò chơi"Trao tín gậy" YC biết cách chơi tham gia II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an tồn - GV chuẩn bị còi, bóng ném, cầu III TIẾN TRÌNH THỰC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân 250m XXXXXXXX trường 10 lần 35 Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018  - Đi theo vòng tròn, hít thở sâu 1-2p - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hơng vai, cổ tay 2lx8nh - Ơn động tác thể dục phát triển chung II.Cơ bản: XXXXXXXX - Đá cầu 14-16p XXXXXXXX + Ôn tâng cầu mu bàn chân 2-3p  Phân chia tổ tập luyện theo khu vực tổ trưởng điều khiển + Ôn phát cầu mu bàn chân 8-9p Tập theo đội hình hàng phat cầu cho + Thi phát cầu mu bàn chân 3-4p X X Mỗi tổ chon cặp nam, cặp nữ thi với X X - Ném bóng 14-16p X O O X + Ơn đứng ném bóng vào rổ tay(trên vai) 10-12p X X GV nêu tên động tác, cho HS tập luyện, GV quan sát X X sửa chữa cách cầm bóng tư đứng động tác  ném bóng chung cho HS + Ơn đứng ném bóng vào rổ hai tay(trước 3-4p ngực) GV nêu tên động tác, làm mẫu cho HS nhớ động tác, cho HS tập luyện, GV quan sát sửa cách cầm bóng, tư đứng cho 5-6p - Trò chơi"Trao tín gậy" III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc hát 1-2p XXXXXXXX - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1p  - GV nhận xét gời học, nhà tập đá cầu, ném bóng 1-2p ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Kĩ thuật LẮP RÔ BỐT ( T1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Chọn đủ số lượng chi tiết để lắp rô bốt Kĩ năng: Biết cách lắp lắp rô bốt theo mẫu Rô bốt tương đối chắn Thái độ: Giáo dục em ý thức học tốt môn II CHUẨN BỊ : - Giáo viên: nội dung bài, trực quan - Học sinh: SGK, lắp ghép - PP : quan sát, đàm thoại, thảo luận III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học 36 Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Bắn tên" : Nêu - HS chơi trò chơi bước lắp ghép xe ben ? - GV nhận xét bổ sung - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - Hs ghi Hoạt động thực hành :(28phút) * Mục tiêu: - Chọn đủ số lượng chi tiết để lắp rô bốt - Biết cách lắp lắp rô bốt theo mẫu Rô bốt tương đối chắn (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 làm sản phẩm theo yêu cầu) * Cách tiến hành: + Hoạt động 1: Chi tiết dụng cụ - học sinh đọc - GV gọi học sinh đọc mục - Yêu cầu học sinh kiểm tra chi tiết - Học sinh báo cáo kết kiểm tra lắp ghép + Hoạt động 2: Quy trình lắp ghép - HS nêu bước lắp ghép - GV gọi học sinh nêu cách lắp ghép + Lắp phận: - Lắp chân rô bốt - Lắp thân rô bốt - Lắp đầu rô bốt - Lắp tay, ăng ten, trục bánh xe + Lắp ráp rô bốt + Hoạt động 3: Thực hành lắp ghép - Học sinh làm việc theo nhóm bàn - GV yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa thảo luận theo nhóm tiến hành lắp ghép theo nhóm bàn - GV quan sát giúp đỡ số nhóm lúng túng 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 30 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 31 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần Giáo viên: Trường tiểu học 37 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 31 - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca 38 Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : -Ngày tháng năm 2018 Kí duyệt Giáo viên: Trường tiểu học 39 ... 5dm2 = 8,05m2 - GV nhận xét, kết luận 8,05m2 8m2 5dm2 < 8,5m2 8,05m2 8m2 5dm2 > 8,005m2 8,05m2 7m3 5dm3 > 7,005m3 7,005m2 7m3 5dm3 < 7, 5m3 7,005m2 2,94dm3 > 2dm3 94cm3 Bài 2: HĐ cá nhân 2,094dm3... = 12 tháng năm (thường) có 3 65 ngày năm (nhuận) có 366 ngày 22 Giáo viên: Trường tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 tháng có 30 (hoặc 31) ngày Tháng hai có 28 29 ngày b tuần lễ... phụ viết sẵn đoạn cần hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm Giáo viên: Trường tiểu học 17 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 30 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan