0

Tuần 27 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

48 3,013 102
  • Tuần 27 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2018, 20:59

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 27 Thứ hai, ngày 05 tháng năm 2018 Tập đọc DÙ SAO TRÁI ĐẤT VẪN QUAY I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Đọc tên riêng nước ngoài; biết đọc với giọng kể chậm rãi, bước đầu bộc lộ thái độ ca ngợi hai nhà bác học dũng cảm -Kĩ năng: Hiểu ND: Ca ngợi nhà khoa học chân dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học (trả lời câu hỏi SGK) -Thái độ: GD HS dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Tranh chân dung Cơ- péc- ních, Ga- li- lê SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) TB HT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Bạn đọc Tập đọc Ga-vrôt - HS đọc chiến lũy? + Ga- vrốt chiến luỹ để làm - Ga- vrốt chiến luỹ để nhặt đạn gì? cho nghĩa quân Ga- vrốt nghe Ănggiơn- rắc nói nghĩa qn hết đạn + Bạn nêu nội dung câu chuyện? - HS nêu TBHT củng cố trò chơi - GV nhận xét 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu: Đọc tên riêng nước ngoài; biết đọc với giọng kể chậm rãi, bước đầu bộc lộ thái độ ca ngợi hai nhà bác học dũng cảm * Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giới thiệu bài: Cô- péc- ních nhà thiên văn học - HS lắng nghe Ba Lan Năm 1543, ông cho xuất sách chứng minh trái đất hành tinh quay xung quanh mặt trời Phát ông có người chấp nhận hay khơng? Điều xảy ra? Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp b Luyện đọc GV HS đọc mẫu hướng dẫn chia đoạn: đoạn + Đoạn 1: Từ đầu … chúa trời + Đoạn 2: Tiếp theo … bảy chục tỉnh + Đoạn 3: Còn lại - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc từ khó Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV giải nghĩa số từ khó - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp – thi đọc - Gọi HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm + Cần đọc với giọng kể rõ ràng chậm rãi + Cần nhấn giọng từ ngữ: trung tâm, đứng yên, bãi bỏ, sai lầm, sửng sốt, tà thuyết, * Lưu ý giúp đỡ hs M1 đọc lưu lốt Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: Hiểu ND: Ca ngợi nhà khoa học chân dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học (trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân - Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ trước lớp + Ý kiến Cơ- péc- ních có điều khác ý kiến chung lúc giờ? Năm học 2017 - 2018 - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS luyện đọc từ, câu khó - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS đọc giải - Luyện đọc theo cặp – thi đọc - HS đọc toàn - Đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: - Thời người ta cho trái đất trung tâm vũ trụ, đứng yên chỗ, mặt trời, mặt trăng phải quay xung quanh Cơ- péc- ních chứng minh ngược lại - HS đọc thầm đoạn + Ga- li- lê viết sách nhằm mục đích - Ga- li- lê viết sách nhằm ủng hộ tư tưởng gì? khoa học Cơ- péc- ních + Vì tồ án lúc xử phạt ơng? - Tồ án xử phạt Ga- li- lê cho ơng chống đối quan điểm Giáo hội, nói ngược với lời phán bảo Chúa trời - HS đọc thầm đoạn + Lòng dũng cảm Cơ- péc- ních - Hai nhà bác học dám nói ngược với lời Ga- li- lê thể chỗ nào? phán bảo Chúa trời, tức đối lập với Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp + Câu chuyện có ý nghĩa gì? Năm học 2017 - 2018 quan điểm giáo hội lúc giờ, họ biết việc làm nguy hại đến tính mạng Vì bảo vệ chân lí khoa học, nhà bác học Ga- li- lê phải sống cảnh tù đày Ý nghĩa: Bài văn ca ngợi nhà khoa học chân dũng cảm, kiên trì bảo vệ chân lí khoa học * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 trả lời câu hỏi nêu nội dung đoạn, * KL: HĐ Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp -Gọi HS đọc tiếp nối đoạn toàn bài, - HS đọc toàn lớp theo dõi, nêu giọng đọc - Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn cảm đoạn tiêu biểu bài: đoạn + Đọc mẫu đoạn văn - Theo dõi, xác định cách đọc hay +Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm - Luyện đọc theo nhóm đơi + Gọi vài em nhóm thi đọc diễn cảm - Vài em thi đọc diễn cảm trước lớp trước lớp, lớp theo dõi, bình chọn - Bình chọn người đọc hay nhóm đọc hay - Nhận xét, khen/động viên * Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn Hoạt động tiếp nối: (3p - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Nêu ý nghĩa học? - HS học Chuẩn bị “Con sẻ” Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Toán LUYỆN TẬP CHUNG (tr 139) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Rút gọn phân số -Kĩ năng: Nhận biết phân số Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết giải tốn có lời văn liên quan đến phân số - BT cần làm: Bài 1, 2, KK HS khiếu hoàn thành tất tập - Thái độ: Giáo dục hs u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên - Hs tham gia trò chơi + Bạn nêu kết phép tính sau: :  ? b :  ? a TBHT củng cố trò chơi GV nhận xét, vào HĐ thực hành: (29p) * Mục tiêu: Rút gọn phân số.Nhận biết phân số Biết giải tốn có lời văn liên quan đến phân số.BT cần làm: Bài 1, 2, KK HS khiếu hoàn thành tất tập * Cách tiến hành: cá nhân,nhóm, lớp Bài 1: - GV gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - Thực theo hướng dẫn GV - HS làm cá nhân, HS làm bảng lớn Đ/a: 25 25 : 5 9:3   ;   30 30 : 15 15 : 10 10 : 6:2   ;   12 12 : 10 10 : 5 ; phân số tối giản - Hs chia sẻ, nhận xét, chữa - GV nhận xét, chốt đáp án *KL: Củng cố cách rút gọn phân số * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 Các phân số là: 25 10   ;   15 10 30 12 - Thực theo hướng dẫn Bài 2: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV gọi HS đọc xác định yêu cầu GV tập - HS làm cá nhân, HS làm bảng lớn Đ/a: a) tổ chiếm số phần HS lớp - HS chia sẻ, nhận xét, chữa : : = (lớp) - GV nhận xét, chốt đáp án - Củng cố cách giải tốn tìm phân số b) tổ có số HS : số 32 x = 24 (học sinh) * Lưu ý: Giúp hs M1+M2 biết cách tím số phần số Đ/s : a) lớp b) 24 học sinh Bài 3: - GV gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - Gợi ý HS (nếu cần): + Muốn tìm quãng đường lại trước hết em phải làm gì? +Làm để tính độ dài quãng đường đi? -HS chia sẻ, nhận xét, chữa - GV nhận xét, chốt đáp án * KL: Củng cố cách giải tốn tìm phân số số * Lưu ý: Giúp hs M1+M2 biết cách giải tốn có lời văn - HS xác định yêu cầu -HS thảo luận cặp đơi xác định cách làm - Tính độ dài quãng đường - Tính 15km - HS tự làm bài, HS làm bảng lớn Đ/a: Quãng đường anh Hải dài : 15 x =10 (km) Quãng đường anh Hải phải là: 15 – 10 = (km) Đ/s: 5km * Nếu HS làm xong trước tiếp tục làm lại, sau nêu cách - Thực theo hướng dẫn GV làm GV nhận xét Đ/a: Bài 4: Lần sau lấy số lít xăng là: =10 950 (l) 32 850 x Lúc đầu kho có số lít xăng là: 32 850 + 10 950 + 56 200 = 100 000 (l) Đ/s: 100 000 l xăng Hoạt động tiếp nối:(3p) -HS lớp -GV tổng kết học, dặn dò HS nhà làm tập hướng dẫn luyện tập thêm chuẩn bị sau Điều chỉnh: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thứ ba, ngày 06 tháng năm 2018 Chính tả (Nhớ - viết) BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHƠNG KÍNH I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nhớ-viết CT; biết trình bày dòng thơ theo thể tự trình bày khổ thơ -Kĩ năng: Làm BT CT phương ngữ (2) a, (3) a, -Thái độ: Có ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Một số tờ giấy rộng kẻ bảng nội dung BT2a , BT3a III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động:(5p) TBHT điều khiển bạn chơi trò chơi: Rung bảng vàng - TBHT đọc từ: lung linh, lúc lỉu, lủng lẳng, núng nính, bình minh, nhà in -TBHT củng cố trò chơi - GV nhận xét, khen/ động viên Hoạt động chuẩn bị viết tả: (7p) * Mục tiêu: HS hiểu nội dung tả viết số từ khó * Cách tiến hành: HĐ lớp * Tái nội dung - Cho HS đọc yêu cầu HTL khổ thơ viết CT + Nêu nội dung khổ thơ mà em viết? * Luyện viết từ khó: - Cho HS viết từ ngữ dễ viết sai: xoa, trời, mưa xối, nuốt HĐ Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Nhớ-viết CT; biết trình bày dòng thơ theo thể tự Giáo viên - HS viết bảng lớp, HS lại viết vào bảng - HS đọc thầm khổ thơ - Ca ngợi tinh thần dũng cảm lòng hăng hái chiến sĩ lái xe - HS viết từ khó Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 trình bày khổ thơ * Cách tiến hành: HĐ cá nhân + GV quan sát, theo dõi, giúp dỡ hs - HS viết tả - GV theo dõi nhắc nhở, giúp đỡ HS M1+M2 * KL: HĐ Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá viết bạn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đôi + GV đọc cho HS soát - HS soát lỗi - Đọc tồn cho HS sốt lỗi - HS đổi cho soát lỗi, ghi lỗi lề * Giúp đỡ hs M1 nhận lỗi viết chưa + Thu chữa nhận xét (sửa - HS thu cho gv chữa lỗi sai bản) * KL: HĐ Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu: Làm BT CT phương ngữ (2) a, (3) a, *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp - GV YC HS nhắc lại cách trình bày viết tự nhớ - viết Bài tập 2: Bài tập: a)Tìm trường hợp viết với s, - HS đọc xác đinh yêu cầu tập không viết với x ngược lại - GV phát bảng nhóm cho nhóm - HS làm theo nhóm làm - GV nhận xét, chốt lại từ - Đại diện nhóm trưng bày lên em tìm đúng, khen nhóm tìm bảng lớp, lớp chia sẻ, nhận xét đúng, tìm nhanh Với trường hợp viết với s: sai, sải, sàn, sản, sạn, sợ, sợi, … Trường hợp viết với x: xua, xuân, xúm, xuôi, xuống, xuyến, … Bài tập 3: a) Chọn tiếng sa, xa, sen, xen ngoặc đơn - Cho HS đọc yêu cầu BT a - Thực theo HD GV - HS thảo luận cặp đôi làm Đ/a: - Cho HS chữa hình thức thi Tiếng là: sa (sa mạc) tiếp sức xen (xen kẽ) Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV nhận xét chốt lại lời giải - Lớp nhận xét *Lưu ý: Hs M1+M2 điền từ Hs M3+M4 phải luyện phát âm từ Hoạt động tiếp nối:(3p) - Giáo viên cho HS viết lại số từ - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà đọc lại kết làm bài, đọc nhớ thông tin BT Điều chỉnh: Luyện từ câu CÂU KHIẾN I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nắm cấu tạo tác dụng câu khiến (ND Ghi nhớ) -Kĩ năng: Nhận biết câu khiến đoạn trích (BT1, mục III); bước đầu biết đặt câu khiến nói với bạn, với anh chị với thầy (BT3) * HS khiếu tìm thêm câu khiến SGK (BT2, mục III); đặt câu khiến với đối tượng khác (BT3) - Thái độ: Giúp hs yêu thích học Tiếng Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, luyện tập - thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ - Một số băng giấy - Một số tờ giấy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động:(5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + BẠn tìm số từ ngữ thuộc - HS tham gia khởi động chủ đề Dũng cảm? + BẠn đặt câu với từ vừa tìm được? TBHT củng cố trò chơi GV nhận xét vào Hoạt động hình thành kiến thức mới:(13p) Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp * Mục tiêu: Nắm cấu tạo tác dụng câu khiến (ND Ghi nhớ) * Cách tiến hành:Hoạt động nhóm, lớp a Phần nhận xét: * Bài tập 1+ 2: - Cho HS đọc yêu cầu BT 1+ + Câu in nghêng dùng làm gì? + Cuối câu dùng dấu gì? - GV nhận xét chốt lại lời giải (GV lên bảng viết câu khiến) * Bài tập 3: - Gọi HS đọc yêu cầu BT3 - Cho HS trình bày *Vậy Những câu dùng để yêu cầu, đề nghị, nhờ vả, … người khác làm việc gọi câu khiến b Ghi nhớ: - Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ - Cho HS lấy VD * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 Hoạt động thực hành: (15p) * Mục tiêu: Nhận biết câu khiến đoạn trích (BT1, mục III); bước đầu biết đặt câu khiến nói với bạn, với anh chị với thầy cô (BT3) * Cách tiến hành: HĐ cá nhân, nhóm, lớp Bài 1: Tìm câu khiến đoạn văn sau - Gọi HS đọc yêu cầu BT - YC HS làm cá nhân, dùng bút chì gạch câu khiến có đoạn văn - Gọi HS lên bảng dùng phấn màu gạch câu khiến đoạn - HS chia sẻ, nhận xét - Nhận xét, chốt đáp án Giáo viên Năm học 2017 - 2018 - HS đọc, lớp theo dõi SGK - Câu:Mẹ mời sứ giả vào cho ! dùng để nhờ mẹ - Cuối câu dấu chấm than - Lớp chia sẻ, nhận xét - HS đọc, lớp lắng nghe - HS làm theo cặp Từng cặp nói, sau em ghi lại câu nói - Có thể cá nhân lên viết bảng câu vừa nói Cũng cặp lên nói với nhau, sau viết lên bảng câu cặp vừa nói - Lớp nhận xét - HS đọc - HS nêu VD - HS đọc yêu cầu - Hs thảo luận nhóm Đ/a: a) Hãy gọi người hàng hành vào cho ta ! b) Lần sau, nhảy múa phải ý ! Đừng có nhảy lên boong tàu ! c)Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương ! d) Con chặt cho đủ trăm đất tre Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 xác định câu khiến Bài tập 2: Tìm câu khiến SGK - Gọi HS đọc yêu cầu BT - Cho HS tự làm - Cho HS chia sẻ trước lớp câu tìm - GV nhận xét, khen ngợi hs mang cho ta - HS đọc yêu cầu - Hs làm cá nhân VD: + Đặt tính tính + Hãy tả bóng mát ăn Bài tập 3:Hãy đặt câu khiến để mà em u thích nói vời bạn - Gọi HS đọc yêu cầu BT - GV HD: Khi đặt câu khiến, với bạn, - HS đọc yêu cầu phải xưng hô thân mật, với người - HS làm cá nhân phải xưng hô lễ phép - Cho HS làm VD: - Cho HS trình bày + Cậu cầm hộ tớ cặp - GV nhận xét, khen/ động viên + Mẹ mở giúp cánh cổng với * Lưu ý: Giúp đỡ HS M1+M2 đặt câu văn hồn chỉnh - HS M3+M4 viết câu văn giàu hình ảnh có sử dụng biện pháp so sánh Hoạt động tiếp nốí:(5p) - Giáo viên gọi HS đọc lại ghi nhớ - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà học thuộc câu ghi nhớ, viết vào câu khiến Điều chỉnh: _ Tốn KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II Đề bài: A PHẦN TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời Câu `1: Phân số A phân số đây: 30 18 B 18 30 C 12 15 D 20 Câu 2: Phân số lớn 1? Giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 cho nguồn nhiệt truyền vào tay, tránh làm đổ nồi, xoong bị bỏng, hỏng đồ dùng + Tại không nên vừa quần áo vừa + Vì bàn điện hoạt động, làm việc khác? không bốc lửa tỏa nhiệt mạnh Nếu vừa quần áo vừa làm việc khác dễ bị cháy quần áo, cháy đồ vật xung quanh nơi - Nhận xét, khen ngợi HS hiểu bài, nhớ kiến thức học để giải thích - Lắng nghe cách khoa học Chặt chẽ lơgíc HĐ thực hành:(13p) * Mục tiêu: Thực số biện pháp an toàn, tiết kiệm sử dụng nguồn nhiệt sinh hoạt Ví dụ: theo dõi đun nấu; tắt bếp đun xong Xác định giá trị thân qua việc đánh giá việc sử dụng nguồn nhiệt * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp HĐ3:Thực tiết kiệm sử dụng 3.Thực tiết kiệm sử dụng nguồn nhiệt: nguồn nhiệt - GV nêu hoạt động: Trong nguồn nhiệt - Lắng nghe có Mặt Trời nguồn nhiệt vơ tận - Tiếp nối phát biểu Người ta đun theo kiểu lò Mặt Trời * Các biện pháp để thực tiết Còn nguồn nhiệt khác bị cạn kiệt kiệm sử dụng nguồn nhiệt: Do vậy, em gia đình làm để tiết + Tắt bếp điện không dùng kiệm nguồn nhiệt Các em trao đổi + Không để lửa to đun bếp để người học tập + Đậy kín phích nước để giữ cho - Gọi HS trình bày nước nóng lâu + Theo dõi đun nước, không để nước sôi cạn ấm + Cời rỗng bếp đun để khơng khí lùa vào làm cho lửa cháy to, mà không cần thiết cho nhiều than hay củi + Không đun thức ăn lâu - Nhận xét, khen ngợi HS gia + Khơng bật lò sưởi khơng cần đình biết tiết kiệm nguồn nhiệt thiết Hoạt động tiếp nối: (3p) + Nguồn nhiệt gì? + Tại phải thực tiết kiệm nguồn nhiệt? - Dặn HS nhà học bài, ln có ý thức tiết kiệm nguồn nhiệt, tuyên truyền, vận động người xung quanh thực chuẩn bị sau Giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Khoa học NHIỆT CẦN CHO SỰ SỐNG I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nêu vai trò nhiệt sống Trái Đất *BVMT: -Một số đặt điểm mơi trường tài ngun thiên nhiên II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai Đồ dùng: - Tranh minh hoạ trang 108, 109 SGK - Phiếu có sẵn câu hỏi đáp án cho ban giám khảo, phiếu câu hỏi cho nhóm HS - thẻ có ghi A, B, C, D III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Hãy nêu nguồn nhiệt mà em biết + Hãy nêu vai trò nguồn nhiệt, cho ví dụ? - Nhận xét, khen/ động viên Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15p) * Mục tiêu: Nêu vai trò nhiệt sống Trái Đất * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp a Giới thiệu bài: Các nguồn nhiệt có vai trò quan trọng người Mặt Trời nguồn lượng vô tận tạo hố, nguồn nhiệt quan trọng nhất, khơng thể thiếu sống hoạt động sinh vật Trái Đất b Tìm hiểu bài: HĐ1:Trò chơi “Ai nhanh,ai đúng” - GV kê bàn cho nhóm Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC -Hs hát - Mặt trời, lửa, bếp điện, - Sử dụng đun nấu, sưởi ấm, sấy khơ, Mỗi lồi sinh vật có nhu cầu nhiệt khác 35 Trường Tiểu học Giáo án lớp hướng phía bảng - Mỗi nhóm cử HS tham gia vào Ban giám khảo Ban giám khảo có nhiệm vụ đánh dấu câu trả lời nhóm ghi điểm - Phát phiếu có câu hỏi cho đội trao đổi, thảo luận - HS đọc to câu hỏi: Đội phải đưa lựa chọn cách giơ biển lựa chọn đáp án A, B, C, D - Gọi đội giải thích ngắn gọn, đơn giản lại chọn - Mỗi câu trả lời điểm, sai trừ điểm Lưu ý: GV có quyền định thành viên nhóm trả lời để phát huy khả hoạt động, tinh thần đồng đội HS Tránh để HS ngồi chơi Mỗi câu hỏi suy nghĩ 30 giây - Tổng kết điểm từ phía Ban giám khảo - Tổng kết trò chơi Giáo viên Năm học 2017 - 2018 Câu hỏi đáp án: lồi cây, vật sống xứ lạnh: a Cây xương rồng, thơng, hoa tuy- líp, gấu Bắc cực, Hải âu, cừu b Cây bạch dương, thông, bạch đàn, chim én, chim cánh cụt, gấu trúc c Hoa tuy- líp, bạch dương, thông, gấu Bắc cực, chim cánh cụt, cừu loài cây, vật sống xứ nóng: a Xương rồng, phi lao, thơng, lạc đà, lợn, voi b Xương rồng, phi lao, cỏ tranh, cáo, voi, lạc đà c Phi lao, thông, bạch đàn, cáo, chó sói, lạc đà Thực vật phong phú, phát triển xanh tốt quanh năm sống vùng có khí hậu: a Sa mạc c Ơn đới b Nhiệt đới d Hàn đới Thực vật phong phú, có nhiều rụng mùa đơng sống vùng có khí hậu: a Sa mạc c Ơn đới b Nhiệt đới d Hàn đới Vùng có nhiều lồi động vật sinh sống vùng có khí hậu: a Sa mạc c Ôn đới b Nhiệt đới d Hàn đới Vùng có lồi động vật thực vật sinh sống vùng có khí hậu: a Sa mạc ôn đới b Sa mạc nhiệt đới c Hàn đới ôn đới d Sa mạc hàn đới Một số động vật có vú sống khí hậu nhiệt đới bị chết nhiệt độ: a 00C c Dưới 00C b Trên 00C d Dưới 100C Động vật có vú sống vùng địa cực bị chết nhiệt độ: a Âm 100C b Âm 200C c Âm 300C d Âm 400C Nhiệt độ có ảnh hưởng đến hoạt động sống động vật, thực vật: a Sự lớn lên b Sự sinh sản d Tất hoạt động c Sự phân bố 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp HĐ2:Vai trò nhiệt sống Trái Đất: - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm đơi, trả lời câu hỏi: + Điều kiện xảy Trái Đất không Mặt Trời sưởi ấm? - GV gợi ý, hướng dẫn HS - Gọi HS trình bày Mỗi HS nói vai trò Mặt Trời sống - Nhận xét câu trả lời HS *Kết luận: Nếu Trái Đất không Mặt Trời sưởi ấm, gió ngừng thổi Trái Đất trở nên lạnh giá Khi nước Trái Đất ngừng chảy đóng băng, khơng có mưa Trái Đất trở thành hành tinh chết, khơng có sống HĐ thực hành:(13p) * Mục tiêu: Hs biết số đặt điểm môi trường tài nguyên thiên nhiên * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp HĐ3:Cách chống nóng, chống rét cho người, động vật, thực vật: - Tổ chức cho HS thảo luận nhóm - Chia lớp thành nhóm Cứ nhóm thực nội dung: nêu cách chống nóng, chống rét cho: Người, động vật, thực vật - Gọi HS trình bày Các nhóm có nội dung - Nhận xét, bổ sung Giáo viên Năm học 2017 - 2018 10 Mỗi loài động vật, thực vật có nhu cầu nhiệt độ: a Giống b Khác 11 Sống điều kiện khơng thích hợp người, động vật, thực vật phải: a Tự điều chỉnh nhiệt độ thể b Có biện pháp nhân tạo để khắc phục c Cả hai biện pháp 2:Vai trò nhiệt sống Trái Đất: - HS ngồi bàn trao đổi, thảo luận, ghi ý kiến thống vào giấy * Nếu Trái Đất không Mặt Trời sưởi ấm thì: + Gió ngừng thổi + Trái Đất trở nên lạnh giá + Nước Trái Đất ngừng chảy mà đóng băng + Khơng có mưa + Khơng có sống Trái Đất + Khơng có bốc nước, chuyển thể nước + Khơng có vòng tuần hồn nước tự nhiên … Những biện pháp chống nóng, chống rét cho người, TV, ĐV - Hoạt động nhóm theo hướng dẫn GV -Kết quả: + Biện pháp chống rét cho vật nuôi: cho vật nuôi ăn nhiều bột đường, chuồng trại kín gió, dùng áo rách, vỏ bao tải làm áo cho vật nuôi, không thả rông vật nuôi đường 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp - Nhận xét câu trả lời HS - GD HS ln có ý thức chống nóng, chống rét cho thân, người xung quanh, trồng, vật ni điều kiện nhiệt độ thích hợp Năm học 2017 - 2018 + Biện pháp chống nóng cho vật nuôi: cho vật nuối uống nhiều nước, chuồng trại thoáng mát, làm vệ sinh chuồng trại + Biện pháp chống nóng cho người: + Biện pháp chống rét cho người: + Biện pháp chống nóng cho cây: + Biện pháp chống rét cho cây: ủ ấm cho gốc rơm, rạ, mùn, che gió 4.Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV tổng kết học khen cá nhân, nhóm HS tích cực hoạt động hiểu thuộc lớp Nhắc nhở HS chưa ý hoạt động học - Dặn HS nhà học xem lại từ 20 đến 54 Điều chỉnh: Lịch sử THÀNH THỊ Ở THẾ KỈ XVI – XVII I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Miêu tả vài nét ba đô thị: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An kỉ XVI-XVII để thấy thương nghiệp thời kì phát triển (cảnh bn bán nhộn nhịp, phố phường nhà cửa, cư dân ngoại quốc,…) -Kĩ năng: Dùng lược đồ vị trí quan sát tranh, ảnh thành thị -Thái độ: Tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: - Bản đồ Việt Nam - Tranh vẽ cảnh Thăng Long Phố Hiến kỉ XVI- XVII.(nếu có) - Phiếu học tập HS III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp quà bí mật + Cuộc sống chung tộc người - HS lớp tham gia trò chơi phía Nam đem lại kết gì? + Nêu kết khẩn hoang ý nghĩa nó? TBHT củng cố trò chơi GV kiểm tra chuẩn bị HS Giáo viên 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 2.Hoạt động hình thành kiến thức: (29p) * Mục tiêu: Miêu tả vài nét ba đô thị: Thăng Long, Phố Hiến, Hội An kỉ XVI-XVII để thấy thương nghiệp thời kì phát triển (cảnh buôn bán nhộn nhịp, phố phường nhà cửa, cư dân ngoại quốc,…) * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp a.Giới thiệu bài: Vào kỉ thứ XVI – XVII, thành thị nước ta phát triển, lên ba thành thị lớn Thăng Long, Phố Hiến Đàng Ngoài cảng Hội An Đàng Trong Bài học Thành thị kỉ XVI – XVII hôm giúp hiểu thêm thành thị giai đoạn lịch sử - GV ghi tên b.Tìm hiểu bài: Hoạt động1: Cả lớp: - GV trình bày khái niệm thành thị: Thành thị giai đoạn khơng trung tâm trị, qn mà nơi tập trung đơng dân cư, công nghiệp thương nghiệp phát triển - GV treo đồ Việt Nam yêu cầu HS xác định vị trí Thăng Long, Phố Hiến, Hội An đồ GV nhận xét *Hoạt động2: Nhóm: - GV phát phiếu học tập cho nhóm yêu cầu nhóm đọc nhận xét người nước Thăng Long, Phố Hiến, Hội An (trong SGK) để điền vào bảng thống kê sau cho xác - HS lắng nghe Một số thành thị lớn nước ta kỷ XVI - XVII - Một số HS phát biểu trước lớp - HS lên xác định - HS nhận xét - HS đọc SGK thảo luận điền vào bảng thống kê để hoàn thành phiếu học tập * Phiếu học tập: Đặc Quy mô Hoạt điể Dân cư thành động m thị buôn bán T thị T.Long - GV yêu cầu vài HS dựa vào bảng Phố thống kê nội dung SGK để mô tả lại Hiến thành thị Thăng Long, Phố Hiến, Hội An Hội An kỉ XVI- XVII - Vài HS mô tả - GV nhận xét - HS nhận xét chọn bạn mô tả hay Giáo viên 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Hoạt động3: Cá nhân: - GV hướng dẫn HS thảo luận lớp để trả lời câu hỏi sau: + Nhận xét chung số dân, quy mô hoạt động buôn bán thành thị nước ta vào kỉ XVI- XVII + Theo em, hoạt động buôn bán thành thị nói lên tình hình kinh tế (nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp) nước ta thời nào? - GV nhận xét Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV cho HS đọc học SGK - Cảnh buôn bán tấp nập thị nói lên tình trạng kinh tế nước ta thời nào? - HS lớp thảo luận trả lời: + Thành thị nước ta lúc tập trung đơng người, quy mơ hoạt động buôn bán rộng lớn, sầm uất + Sự phát triển thành thị phản ánh phát triển mạnh nông nghiệp thủ công nghiệp - HS đọc - HS nêu: Chứng tỏ kinh tế hàng hóa bắt đầu phát triển.Bn bán với nước xuất Nhiều thương nhân nước ngồi có quan hệ bn * Việc xuất đô thị VN kỉ bán với nước ta XVI- XVII đánh dấu bước phát triển đất nước ta.Việc buôn bán với nước ngồi xuất Đây biểu phát triển kinh tế VN từ kỉ XVI- XVII - Dặn HS học chuẩn bị trước - HS lớp bài: “Nghĩa quân Tây Sơn tiến Thăng Long” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Địa lí DẢI ĐỒNG BẰNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu đồng dun hải miền Trung: + Các đồng nhỏ hẹp với nhiều cồn cát đầm phá + Khí hậu: mùa hạ, thường khơ, nóng bị hạn hán, cuối năm thường có mưa lớn bão dễ gây ngập lút; có khác biệt khu vực phía bắc phía nam: khu vực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa đơng lạnh -Kĩ năng: Chỉ vị trí đồng duyên hải miền Trung đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam * HS khiếu: Giải thích đồng duyên hải miền Trung thường nhỏ hẹp: núi lan sát biển, sông ngắn, phù sa bồi đắp đồng - Xác định đồ dãy núi Bạch Mã, khu vực Bắc, Nam dãy Bạch Mã Giáo viên 40 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * BVMT:-Vai trò, ảnh hưởng to lớn sơng ngòi đời sống người (đem lại phù sa mang lại lũ lụt đe dọa sản xuất đời sống) Qua thấy tầm quan trọng hệ thống đê giáo dục ý thức trách nhiệm việc góp phần bảo đê điều - cơng trình nhân tạo phục vụ đời sống -Một số đặc điểm mơi trường TNTN khai thác TNTN đồng (đất phù sa màu mỡ ĐBBB ĐBNB; môi trường tự nhiên ĐBDHMT: nắng nóng, bão lụt gây nhiều khó khăn với đời sống HĐSX) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm Đồ dùng dạy học: - BĐ Địa lí tự nhiên VN, BĐ kinh tế chung VN - Ảnh thiên duyên hải miền Trung: bãi biển phẳng, bờ biển dốc, có nhiều khối đá ven bờ; Cánh đồng trồng màu, đầm phá, rừng phi lao đồi cát III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động:(5p) - HS hát TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên +Bạn nêu đặc điểm thiên nhiên đồng BẮc Bộ? +Bạn nêu đặc điểm thiên nhiên đồng BẮc Bộ? TBHT củng cố trò chơi Hoạt động hình thành kiến thức: ( 27p) * Mục tiêu: Nêu số đặc điểm tiêu biểu địa hình, khí hậu đồng duyên hải miền Trung.Các đồng nhỏ hẹp với nhiều cồn cát đầm phá Khí hậu: mùa hạ, thường khơ, nóng bị hạn hán, cuối năm thường có mưa lớn bão dễ gây ngập lút; có khác biệt khu vực phía bắc phía nam: khu vực phía bắc dãy Bạch Mã có mùa đơng lạnh * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp Hoạt động1: Cả lớp: 1.Các đồng nhỏ hẹp với nhiều GV BĐ kinh tế chung VN tuyến cồn cát ven biển: đường sắt, đường từ HN qua suốt dọc duyên hải miền Trung để đến TPHCM (hoặc ngược lại); xác định ĐB duyên hải miền trung phần lãnh thổ VN, phía Bắc giáp ĐB Bắc Bộ, phía Nam giáp Giáo viên 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 ĐB Nam Bộ; Phía tây đồi núi thuộc dãy Trường Sơn; Phía Đơng biển Đơng - GV yêu cầu nhóm HS đọc câu hỏi, quan sát lược đồ, ảnh SGK, trao đổi với tên, vị trí, độ lớn đồng duyên hải miền Trung (so với ĐB Bắc Bộ Nam Bộ) HS cần: + Đọc tên vị trí đồng + GV Các ĐB nhỏ, hẹp cách dãy núi lan sát biển.Các ĐB gọi theo tên tỉnh có ĐB Đồng duyên hải miền Trung gồm ĐB nhỏ hẹp, song tổng diện tích lớn, gần diện tích ĐB Bắc Bộ - GV yêu cầu HS số nhóm nhắc lại ngắn gọn đặc điểm đồng duyên hải miền Trung - GV cho lớp quan sát số ảnh đầm phá, cồn cát trồng phi lao duyên hải miền Trung giới thiệu dạng địa hình phổ biến xen đồng (như cồ cát ven biển, đồi núi chia cắt dải đồng hẹp dãy Trường Sơn đâm ngang biển), hoạt động cải tạo tự nhiên người dân vùng (trồng phi lao, làm hồ nuôi tơm) - GV giới thiệu kí hiệu núi lan biển để HS thấy rõ thêm lí đồng miền Trung lại nhỏ, hẹp Hoạt động: Cả lớp cặp: - GV yêu cầu HS quan sát lược đồ hình theo yêu cầu SGK HS cần: đọc tên dãy núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, TP Huế, TP Đà Nẵng; GV yêu cầu HS dựa vào ảnh hình mơ tả đường đèo Hải Vân: nằm sườn núi, đường uốn lượn, bên trái sườn núi cao, bên phải sườn núi dốc xuống biển - GV giải thích vai trò “bức tường” chắn gió dãy Bạch Mã - GV nói khác biệt khí hậu phía bắc nam dãy Bạch Mã thể nhiệt độ Nhiệt độ trung bình tháng Đà Nẵng không thấp 200c, Huế xuống 200c; Nhiệt độ trung bình Giáo viên 42 - HS đọc câu hỏi quan sát, trả lời + ĐB Thanh – Nghệ – Tĩnh, ĐB Bình – Trị – Thiên, ĐB Nam – Ngãi, ĐB Bính Phú – Khánh Hồ, ĐB Ninh Thuận – Bình Thuận - HS khác nhận xét, bổ sung - HS lặp lại đặc điểm đồng duyên hải miền Trung - HS quan sát tranh ảnh 2.Khí hậu có khác biệt khu vực phía bắc phía nam: - HS thấy rõ vai trò tường chắn Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tháng hai TP cao chênh gió mùa đơng dãy Bạch Mã lệch khơng đáng kể, khoảng 290c - GV nêu gió tây nam vào mùa hạ gây mưa sườn tây Trường Sơn vượt dãy Trường Sơn gió trở nên khơ, nóng Gió người dân thường gọi “gió Lào” có hướng thổi từ Lào sang.Gió đơng bắc thổi vào cuối năm mang theo nhiều nước biển thường gây mưa GV liên hệ với đặc điểm sông miền Trung ngắn nên vào mùa mưa, mưa trút nước sườn đông dãy Trường Sơn tạo nguồn nước lớn đổ dồn ĐB thường gây lũ lụt đột ngột Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV yêu cầu HS: + Sử dụng lược đồ duyên hải miền Trung đồ Địa lí tự nhiên VN, đọc tên đồng bằng, nhận xét đặc điểm đồng duyên hải miền Trung + Nhận xét khác biệt khí hậu khu vực phía bắc khu vực phía nam duyên hải; Về đặc điểm gió mùa khơ nóng mưa bão vào tháng cuối năm miền - Về học làm tập 2/ 137 SGK chuẩn bị bài: “Người dân đồng duyên hải miền Trung” + HS quan sát lược đồ trả lời - Nhận xét tiết học - HS tìm hiểu Điều chỉnh: _ Kĩ thuật LẮP CÁI ĐU (tiết 2) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết để lắp đu -Kĩ năng: Lắp đu theo mẫu * Với HS khéo tay: - Lắp đu theo mẫu Đu lắp tương đối chắn Ghế đu dao động nhẹ nhàng - Thái độ: HS u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Giáo viên 43 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Phương pháp cách thức tổ chức: PP quan sát, hỏi đáp, luyện tập - thực hành Đồ dùng: - GV: Mẫu đu lắp sẵn – Bộ lắp ghép mơ hình KT - HS: Bộ lắp ghép mơ hình KT III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.HĐ Khởi động: HS hát vận động - Kiểm tra dụng cụ HS HĐ hình thành kiến thức mới: (27p) * Mục tiêu: Chọn đúng, đủ số lượng chi tiết để lắp đu.Lắp đu theo mẫu * Cách thực hiện: lớp HĐ1: GV hướng dẫn HS quan sát nhận xét mẫu: - GV cho HS quan sát mẫu đu lắp sẵn + GV hướng dẫn HS quan sát phận đu đặt câu hỏi + Cái đu có phận nào? GV nêu tác dụng ghế đu trọng thực tế: Ở trường mẫu giáo cơng viên, có gia đình, ta tường thấy em nhỏ ngồi chơi ghế đu HĐ2: GV hướng dẫn thao tác kỹ thuật: + GV lăp đu theo qui trình SGK để học sinh quan sát a GV hướng dẫn HS chọn chi tiết GV HS chọn chi tiết theo SGK để vào nắp hộp theo loại - Khi GV hướng dẫn gọi HS lên chọn chi tiết b Lắp phận * Lắp giá đỡ đu (H2 – SGK) Trong trình lăp GV dưa số câu hỏi + Để lắp giá đỡ đu cần phải chọn chi tiết nào? + Để lắp giá đỡ đu cần cấn ý đến điều gì? Giáo viên 44 - Chuẩn bị dụng cụ học tập - HS quan sát vật mẫu + Có phận: giá đỡ đu, ghế đu, trục đu + HS quan sát thao tác GV + HS làm GV chọn chi tiết để vào nắp hộp + số HS lên bảng chọn chi tiết theo yêu cầu GV + Cần cọc đu, thẳng 11 lỗ, giá đỡ trục đu + Vị trí ngồi thẳng 11 lỗ chữ U dài Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Lắp ghế đu: (H3 – SGK) Trước lắp GV gọi HS trả lời câu hỏi + Để lắp ghế đu cần chọn chi tiết Số lượng bao nhiêu? * Lắp trục đu vào ghế (H4 – SGK) GV cho HS quan sát hình 4, - SGK, sau gọi em lên lắp GV nhận xét, uốn nắn - Trước lắp GV hỏi: để cố định trực đu cần vòng hãm? c Lắp ráp đu: + GV tiến hành lắp ráp phận (lắp H4 vào H2) để hồn thành đuhình 1, sau KT dao động đu d Hướng dẫn HS tháo chi tiết: - Khi tháo phải tháo rời phận, tiếp tháo rời chi tiết theo trình tự ngược lại với trình tự lắp - Khi tháo xong phải xếp gọn chi tiết vào hộp Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhận xét chuẩn bị HS, tinh thần học tập kết thực hành HS + Cần chọn nhỏ, thẳng lỗ, + HS lên bảng thực hành + Cần vòng hãm - HS chuẩn bị cho tiết sau Điều chỉnh: _ Thể dục Tiết 53: DI CHUYỂN TUNG, BẮT BÓNG, NHẢY DÂY TRỊ CHƠI: "TRAO TÍN GẬY" I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Bước đầu biết cách thực động tác di chuyển tung bắt bóng hai tay(đi chuyển dùng sức tung bóng chọn điểm rơi để bắt bóng gọn) - Kĩ năng: Thực nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Trò chơi"Dẫn bóng" YC biết cách chơi, tham gia chơi - Thái độ: Giáo dục hs u thích mơn học có ý thức rèn luyện thân thể II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an toàn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên 45 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 NỘI DUNG HĐ Khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa hình tự nhiên - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu - Ơn động tác thể dục phát triển chung Hoạt động bản:(27p) * Ơn tung bắt bóng theo nhóm 2,3 người Cách tổ chức dạy 51 - Học di chuyển tung bắt bóng GV nêu tên động tác, làm mẫu, sau cho tổ tự quản tập luyện - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau - Trò chơi"Dẫn bóng" GV nêu tên trò chơi, giải thích kết hợp dẫn sân chơi làm mẫu Cho HS chơi thử, chơi thức Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 150m 10 lần 2lx8nh XXXXXXXX XXXXXXXX 2-4p XXXXXXXX XXXXXXXX  4-5p  2-3p 9-11p X X >  X X >  X X >  Hoạt động tiếp nối:(3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu 1-2p XXXXXXXX - Trò chơi"Kết bạn" 1-2p XXXXXXXX - GV HS hệ thống 1p  - GV nhận xét, đánh giá kết học 1p - Về nhà ôn số tập RLTTCB học Điều chỉnh: Thể dục Tiết 54: MƠN TỰ CHỌN TRỊ CHƠI"DẪN BĨNG" I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Bứơc đầu biết cách tâng cầu đùi tung bóng 150g từ tay sang tay kia, vặn chuyển bóng từ tay sang tay kia, ngồi xổm tung bắt bóng, cúi người chuyển bóng từ tay sang tay qua khuỷu gối -Kĩ năng: Trò chơi"Dẫn bóng"YC biết cách chơi tham gia chơi - Thái độ: HS thêm u thích mơn học có ý thwucs rèn luyện thân II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: - PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Giáo viên 46 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an toàn GV chuẩn bị còi, bóng ném, cầu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Định lượng NỘI DUNG HĐ Khởi động: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai - Ôn động tác thể dục phát triển chung - Ôn nhảy dây HĐ bản: - Đá cầu Tập tâng cầu đùi +GV làm mẫu, giải thích động tác + Cho HS tập cách cầm cầu đứng chuẩn bị.GV uốn nắn sai cho HS + Tập tung cầu tâng cầu đùi.Sau GV nhận xét uốn nắn sai chung + Chia tổ tập luyện + Cho tổ cử HS lên tâng cầu giỏi - Ném bóng Tập động tác bổ trợ:Tung bóng từ tay sang tay kia,vặn chuyển bóng từ tay sang tay kia, ngồi xổm tung bắt bóng, cúi người chuyển bóng từ tay sang tay qua khoeo chân GV nêu tên động tác, làm mẫu, kết hợp giải thích + Cho HS tập GV điều khiển -Trò chơi"Dẫn bóng" GV nêu tên trò chơi, sau cho lớp chơi Hoạt động tiếp nối: - Đi theo 2-4 hàng dọc hát - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học, nhà tập tâng cầu cá nhân PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1-2p 2lx8nh 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX 9-12p XXXXXXXX XXXXXXXX 2-3 lần   2p 4-5p 1p 9-12p X X X X X O O X X X X X  8-10p 2-3p 1-2p 1p X X >  X X >  X X >  XXXXXXXX XXXXXXXX  Điều chỉnh: _ Giáo viên 47 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Sinh hoạt lớp KIỂM ĐIỂM NỀN NẾP HOẠT ĐỘNG TUẦN 27 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 28 I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Giúp HS nhận rõ ưu , nhược điểm mình, tổ tuần 27, biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm -Kĩ năng: Nắm kế hoạch hoạt động tuần 28 -Thái độ: GD cho HS có ý thức phấn đấu vươn lên II NỘI DUNG: 1/ Các tổ tự nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ tổ cá nhân Đi sâu vào việc thực nhiệm vụ học sinh Tiểu học 2/ Lớp trưởng điều khiển lần lợt tổ trưởng tổ lên nhận xét kết học tập rèn luyện tổ tuần 27 Các tổ khác nhận xét, bổ sung 3/ Lớp trưởng nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét : *Ưu điểm: * Nhược điểm: 5/ GV chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tuần 28: -Tiếp tục thi đua giành nhiều thành tích chào mừng ngày 30/4, 1/5 -Quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục điểm tồn để xây dựng nếp lớp cho tốt Giáo viên 48 Trường Tiểu học ... lớn 1? Giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp A 11 Năm học 2017 - 2018 B 6 C 11 11 D 11 Câu 3: Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 45 m2 6cm2 = cm2 là: A 45 0 006 B 45 6 C 45 06 D 45 6 000 Câu 4: Trong... Đồ dùng: Giáo viên 14 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Tranh minh hoạ học SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động:(5p) TBHT điều khiển lớp chơi... HĐ2 :Hướng dẫn HS chữa bài: - GV phát phiếu học tập cho HS - HS lắng nghe Giáo viên 28 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Hướng dẫn chữa lỗi chung - GV nhận xét, chữa lại cho HĐ3.Học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 27 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 27 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Từ khóa liên quan