0

Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

24 494 1
  • Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:58

TuÇn Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 Thø hai ngµy 27tháng năm 2018 Bài 1A: thơng ngời nh thể thơng thân ( t1 ) Tiếng Việt: I.Mc tiờu: Kiến thức: Hiểu từ ngữ: cỏ xước, nhà trò, bự…Trả lời câu hỏi tài liệu, qua hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp- bênh vực người yếu, xóa bỏ áp bức, bất cơng Kĩ năng: Đọc lưu lốt tồn bài: Đọc từ câu, đọc âm vần dễ lẫn; biết cách đọc phù hợp với diễn biến câu chuyện Thái độ: Có thái độ tích cực học tập, biết bảo vệ lẽ phải Năng lực: Rèn luyện nng lc ngụn ng II Chuẩn bị đồ dùng: bng phụ viết câu khó III Hoạt động học: 1.Quan sát tranh trả lời câu hỏi Việc 1: Cá nhân quan sát tranh trang HDH trả lời câu hỏi Việc 2: - Ban học tập cho lớp chia sẻ câu trả lời - Nhận xét, bổ sung câu trả lời bạn -GV giới thiệu Thương người thể thương thân *Tìm hiểu mục tiêu: Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu(2 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh mục tiêu học Việc 3: - Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp - Để đạt MT bạn cần làm gì? Nghe thầy cô(hoặc bạn) đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - GV đọc bài, lớp ý lắng nghe Đọc từ lời giải nghĩa Việc 1: Cá nhân đọc từ lời giải nghĩa Việc 2: Hai bạn đọc cho nghe Việc 3: Cá nhân hỏi GV từ chưa hiểu nghĩa Cùng luyện đọc Một bạn đọc từ, câu-một bạn nghe chia sẻ cách đọc với bạn ngược lại Việc 1: Nhóm trưởng cho bạn đọc đoạn nối tiếp nhóm hai bạn đọc Việc 2: Trong nhóm chia sẻ cách đọc cho Việc 3: Nhóm trưởng cho bạn bốc thăm thi đọc nhóm nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 Việc 4: HĐTQ tổ chức cho thi đọc nhóm Trả lời câu hỏi Việc 1: Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi 1,2,3, trang 5, HDH Việc 2: Em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn nhận xét, bổ sung Việc 3: Nhóm trưởng đọc câu hỏi, mời bạn trả lời, bạn khác nhận xét, bổ sung Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung Việc 4: Thư kí tổng hợp ý kiến thống báo cáo với cô giáo * Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh Câu 1: Thân hình chị nhỏ bé, gầy yếu, người bự phấn lột, cánh mỏng ngắn Câu 2: Trước mẹ nhà trò có vay lương bọn nhện ăn Sau chưa trả chết Nhà trò ốm yếu kiếm không đủ ăn, không trả nợ, bọn nhện đánh nhà trò Câu 3: Dế Mèn xòe hai bảo vệ nhà trò Câu 4: Dế Mèn dắt nhà trò qng đến chỗ mai phục bọn nhện - Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp- bênh vực người yếu, xóa bỏ áp bức, bất công - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 6, Hoạt động ứng dụng CTHĐTQ cho lớp chia sẻ câu hỏi bài.HĐTQ cho lớp chia sẻ câu hỏi: Bạn học điều sau học Dế Mèn bênh vực kẻ yếu? - GV tương tác với HS Toán( Tiết 1): ôn tập số đến 100 000 I Mục tiêu : Kiến thức: Nắm cách đọc, viết số đến 100000 Kỹ năng: Biết đọc, viết số thành thạo, biết phân tích cấu tạo số đến 100 000 Thái độ: Rèn trí nhớ, tính cẩn thận Năng lực: phát triển lực tính toỏn II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: Thẻ, PBT - HS: HDH III Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc số vừa ghép + Xác định số lớn nhất, nhỏ Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 + Trả lời câu hỏi: Số bé nhất, số lớn vừa lập chục nghìn? nghìn? trăm? chục? đơn vị? + Tích cực tham gia trò chơi - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi,ghi chép ngắn HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc, viết số đến 100 000 + Phân tích cấu taọ số + Viết số thành tổng, tổng thành số + Thao tác làm - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn nhứng HS chưa hồn thành IV §iỊu chØnh néi dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Hớng dẫn cho HSCHT đọc viết số: - y/ cầu HS đọc từ trái sang phải theo hàng - Khi viết ý: hàng phải điền vào * Bài toán nâng cao cho HSHT: Bi 1: Cho cỏc ch số 1,4,7,9 em hãy: a) Viết số lớn có bốn chữ số b) Viết số bé có bốn chữ số Bài 2: Cho chữ số 1,3,5,4 Hãy viết tất số có bốn chữ số khác lập chữ số Tính tổng số vừa tìm VI Híng dÉn phÇn øng dơng: - Hỏi người thân giá số mặt hàng có gia đình gói xà phòng, chai dầu ghi vo v Tiếng Việt Bài 1a: thơng ngời nh thể thơng thân(t2) I/ Mc tiờu: Kin thc: Nhn bit cấu tạo phần tiếng: âm đầu, vần, Kỹ năng: Điền phận cấu tạo tiếng câu tục ngữ vào bảng Thái độ: Tập nghiên cứu , tìm tòi Tiếng Việt Năng lực: phát triển lực giao tip, hp tỏc; NL ngụn ng II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: PHT HTH 1, Bảng nhóm - HS: HDH III Điều chỉnh hoạt động: HCB 6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Trả lời câu hỏi HĐ6 + 6.1 Câu tục ngữ có 14 tiếng +6.2 Bờ-âu-bâu-huyền-bầu Tiếng bầu âm đầu, vần, tạo thành +6.3 Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 Tiếng bầu Âm đầu b Vần âu Thanh huyền 6.4 Mỗi tiếng thường phận tạo thành (âm đầu, vần, thanh) 6.5a tiếng khơng có âm đầu b Các tiếng lại có đủ phận c Mỗi tiếng bắt buộc phải có vần - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn HĐTH1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Phân tích cấu tạo tiếng đầu câu tục ngữ: Tiếng Âm đầu Vần Thanh Nhiễu nh iêu ngã Điều đ iêu Huyền Phủ ph u Hỏi Lấy l ây Sắc Giá gi a Sắc gương g ương ngang - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HSCHT HĐTH2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Giải câu đố: sao-ao - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - Hớng dẫn cho HSCHT cách phân tích cấu tạo tiếng - Yêu cầu HSHT tìm thêm tiếng có cấu tạo đặc biệt phân tích tiếng VI Hớng dẫn phần øng dơng: Cùng người thân thực hiện: phân tích cấu tạo tên thành viên gia đình KHOA HỌC: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG I/ Mục tiêu: Kiến thức: Nắm điều kiện vật chất mà người cần để trì sống Kỹ năng: Nêu người cần thức ăn, nước uống, khơng khí, ánh sáng, nhiệt độ để sống Thái độ: Kích thích say mê, nghiên cứu , tìm tòi Có ý thức giữ gìn điều kiện vật chất 4.Năng lực: Năng lực tìm hiểu t nhiờn xó hi II Chuẩn bị đồ dùng dạy häc: GV: - Tài liệu hướng dẫn GV, HS - Phiếu học tập HĐCB HĐTH Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 HS: - Tài liệu hướng dẫn HS III.Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: nêu thứ em người cần cho sống: +Thức ăn, nước uống, quần áo - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐ2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Xác định yếu tố cần để trì sống yếu tố cần cho sống: + Các yếu tố trì sống: khơng khí, nước, ánh sáng, nhiệt độ, thức ăn + Các yếu tố cần cho sống: nhà ở, tình cảm, bệnh viện, phương tiện lại, quần áo, trường học, đồ dùng nhà, sách báo, đồ chơi, đồ dùng học tập + Chia sẻ tích cực hiểu biết yếu tố cần cho sống trì sống - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn HĐ5: (Theo tài liệu) Đọc trả lời câu hỏi * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Biết người cần để trì sống: + Con người cần thức ăn, nước uống, khơng khí, ánh sáng nhiệt độ phù hợp để trì sống - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn HĐTH: (Theo tài liệu) Chơi trò chơi * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Xác định điều kiện vật chất tinh thần để người sồn phát triển + Thái độ HS tham gia chơi có hào hứng khơng - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn IV Điều chỉnh nội dung dạy học: - Không điều chỉnh V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em (Kim Hùng, Đạt, Khánh…) nêu yếu tố người cần để trì sống - HSHTT: Hồn thành hoạt động tham gia tốt trò chơi, giúp đỡ bạn học yếu nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về nhà người thân vận dụng kiến thức học vào thực tế sống TiÕng ViÖt : Bài 1a: thơng ngời nh thể thơng thân ( t3 ) I Mục tiêu: 1.Kiến thức: Nắm nội dung tả cần viết 2.Kỹ năng: Nghe – viết tả, trình bày đoạn tập đọc Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - Viết đẹp tên riêng: Dế Mèn, Nhà Trò - Làm tập phân biệt l/n, an/ang 3.Thái độ: Có ý thức viết Tiếng Việt, rèn chữ viết Năng lực: phỏt trin nng lc thm m II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: GV- PBT 4a HS: Bỳt, v III Điều chỉnh hoạt động: HTH3: (Theo ti liu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: xước, +Viết tên riêng: Nhà Trò +Viết đảm bảo tốc độ, tả, chữ đều, trình bày đẹp +Nắm nội dung tả: Ca ngợi lòng nghĩa hiệp, thương yêu người khác, sẵn sàng bênh vực kẻ yếu Dế Mèn - Phương pháp: vấn đáp, quan sát, viết - Kĩ thuật: nhận xét lời,ghi chép ngắn, viết nhận xét HĐTH4a, 5b: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS phân biệt đc tiếng có chưa l/n, an /ang + 4a lẫn - nở - lẳn - nịch - lơng - lòa 5b hoa ban - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời IV §iỊu chỉnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - Hớng dẫn cho HSCHT cách viết từ khó: cỏ xớc, gục đầu, ngắn chïn chïn giấy nháp - Lu ý c¸c danh từ riêng cho HS: Nhà Trò VI Hớng dẫn phần øng dơng: - Về nhà người thân tìm tiếng chứa vần ang hay an ÔN TIẾNG VIỆT ÔN LUYỆN TUẦN I Mục tiêu: Kiến thức: Đọc-hiểu câu chuyện Gà trống choai hạt đậu Hiểu ý nghĩa câu chuyện: phải quan tâm , chia sẻ khó khăn với người xung quanh Nhận biết cấu tạo phần tiếng: âm đầu, vần, Kỹ năng: Bước đầu biết nhận xét nhân vật bài, trả lời câu hỏi tìm hiểu Thái độ: Có thái độ khâm phục, u mến người có lòng quan tâm giúp đỡ người khác 4.Năng lực: Rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình; bày tỏ cảm nhận nhân vật chuyện II Chuẩn bị đồ dùng dạy học - Bảng nhóm , phiếu học Bt6 Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 III Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: (theo tài liệu) HĐ2: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Trả lời câu hỏi phải biết quan tâm yêu thương người sống quanh ta - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐCB 3: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Trả lời câu hỏi a,b,c,d Diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu + Đặt câu với từ ăn hiếp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐCB 4: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Viết từ chứa tiếng bắt đầu an/ang - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐCB 5,6: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + phân tích cấu tạo tiếng gồm âm đầu, vần, - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn B.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - Cùng người thân thực hoạt động ứng dụng Đạo đức: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (T1) I Mục tiêu: - Nêu số biểu trung thực học tập Biết được: Trung thực học tập giúp em học tập tiến , người yêu mến - Hiểu trung thực học tập trách nhiệm học sinh - Biết đồng tình, ủng hộ hành trung thực, phê phán hành vi thiếu trung thực học tập - Phát triển lực xử lý tình huống, giải vấn đề II Hoạt động học: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 A Khởi động - Trưởng ban Văn Nghệ lên tổ chức cho bạn kể mẫu chuyện tính trung thực - Chia sẻ học từ câu chuyện trên? * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS kể chuyện có nội dung tính trung thực + Kể hay kết hợp điệu biểu cảm - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập B Hoạt động thực hành Xử lí tình huống– SGK trang Thực tập 1,2– SGK trang Đọc tình BT 1– SGK trang 3, đưa cách xử lí tình Trao đổi với bạn bên cạnh, nhận xét, bổ sung cho Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu bạn nêu cách xử lý tình mình, bạn khác nhận xét bổ sung Việc 2: Chia sẻ thêm tính trung thực học tập thống cách xử lí tình Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ Thực tập 1,2– SGK Thực BT 1,2– SGK trang 4,5 Trao đổi với bạn bên cạnh, nhận xét, bổ sung cho Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu bạn kết quả, bạn khác nhận xét bổ sung Việc 2: Cùng thống ý kiến tính trung thực học tập Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ -Đại diện nhóm trình bày - Cùng thống cách giải (c) * Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ nội dung sau: - Cá nhân, nhóm đánh giá theo mục tiêu - Qua học bạn học gì? * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đưa cách xử lý tình theo ý kiến + Khả chia sẻ kết với bạn - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn B Hoạt động ứng dụng Sưu tầm mẩu chuyện, gương trung thực học tập Thø ba ngµy 28 tháng năm 2018 Toán: ÔN TậP CáC Số ĐếN 100 000 ( t2) I Mục tiêu: Kiến thức: Em thực được: - Phép cộng, trừ số có đến năm chữ số - Nhân, chia số có đến năm chữ số cho số có chữ số Kỹ năng: Thực thành thạo phép tính Thái độ: Rèn trí nhớ, tính cẩn thận, chăm học toán Năng lực: Phát triển lực tính tốn, giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: PHT - HS: HDH, VBT III Điều chỉnh hoạt động: H1, 2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Thực tính nhẩm với số tròn nghìn, chục nghìn + Nắm thứ tự thực phép tính + Đặt tính đúng, thực phép tính + Trình bày đúng, đẹp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn HĐ3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 + Nắm cách tính giá trị biểu thứ: nhân, chia trước, cộng, trừ sau; ngoặc trước, ngoặc sau + Cách trình bày tính giá trị biểu thức - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: HSCHT: Tính giá trị biểu thức - Giúp hs nắm đợc quy tắc tÝnh: Nh©n chia tríc, céng trõ sau, thùc hiƯn phÐp tính dấu ngoặc đơn trớc VI Hớng dẫn phần øng dơng: Tính tổng giá tiền mặt hàng mà em viết tiết học hơm trước TiÕng ViƯt : Bài 1b: Thơng ngời, ngời thơng (t1) I Mc tiêu: 1.Kiến thức: Hiểu nội dung bài: Tình cảm yêu thương sâu sắc lòng hiếu thảo, biết ơn bạn nhỏ với người mẹ bị ốm 2.Kỹ năng: Đọc rành mạch, trôi chảy, bước đầu biết đọc 1,2 khổ thơ với giọng nhẹ nhàng, tính cảm, trả lời câu hỏi 1,2,3 sách GK, thuộc khổ thơ 3.Thái độ: Có tình cảm sâu sắc với mẹ Năng lc: NL ngụn ng II Chuẩn bị đồ dùng dạy häc: - GV: tranh, PBT ghi néi dung cđa H§6 -HS : HDH III Điều chỉnh hoạt động: HCB 1(theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Trả lời câu hỏi tranh: a Những người tranh đến thăm người ốm b Bạn nhỏ người ốm - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐCB 2: (theo tài liệu) HĐCB : (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Hiểu nghĩa từ: cơi trầu, y sĩ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐCB : (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc trơi chảy, lưu lốt + Ngắt nghỉ nhịp thơ + Nhấn giọng từ ngữ: khô, gấp lại, ngào + Giọng đọc nhẹ nhàng, tình cảm - Phương pháp: vấn đáp, quan sát Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐCB 5,6 : (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời + Câu 1: ý 1, 3,4 + Câu 2: Người cho trứng, người cho cam-Và anh y sĩ mang thuốc vào +HĐ 6: a-2 ; b-3; c-4; d-1 + Nội dung chính: Tình cảm u thương sâu sắc lòng hiếu thảo, biết ơn bạn nhỏ với người mẹ bị ốm - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi HĐCB 7: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Đánh giá kĩ đọc diễn cảm HS + Đọc diễn cảm, nhấn mạnh từ ngữ + Học thuộc lòng 1-2 khổ thơ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xột bng li IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: - Cho HS luyện thêm từ khó theo lực em * Câu hỏi cho HSHT: ? Em làm đợc việc để chăm sóc cho ngời thân gia đình em? - HSHT đọc thuộc lòng thơ VI Hớng dÉn phÇn øng dơng: - Liên hệ với thân việc làm người thân gia ỡnh b m Tiếng Việt: Bài 1b: Thơng ngời, ngêi th¬ng (t2) I/ Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu đặc điểm văn kể chuyện Kỹ năng: Bước đầu biết kể lại câu chuyện ngắn có đầu có cuối, liên quan đến 1,2 nhân vật nói lên điều có ý nghĩa Thái độ: Bồi dưỡng em đức tính ham hiểu biết, thích sưu tầm mẫu chuyện hay 4.Năng lực: Phát triển lực ngơn ngữ II Chn bÞ ®å dïng d¹y häc: - GV: PBT ghi néi dung HĐ9 - HS: HDH III Điều chỉnh hoạt động: HĐ8: (Theo tài liệu) Nghe thầy cô kể chuyện Sự tích Hồ Ba Bể HĐ9: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS tìm hiểu nhân vật, việc ý nghĩa cuả câu chuyện Sự tích Hồ Ba Bể: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 + 9.1 Câu chuyện có nhân vật: hai mẹ bà góa, bà cụ ăn xin, người hội + 9.2 1-d; 2-e; 3-b; 4-a; 5-g; 6-c + 9.3 Ý nghĩa câu chuyện: Giải thích hình thành hồ Ba Bể; ca ngợi người có lòng nhân ái, sẵn lòng giúp đỡ người; người có lòng nhân đền đáp +9.4 Kể chuyện kể lại chuỗi việc có đầu có cuối gắn với nhiều nhân vật + HS tham gia tích cực chia sẻ nhóm trước lớp + HS nắm nội dung học kể chuyện - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn IV §iỊu chØnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: - HD kĩ cho em * Câu hỏi cho HSHT: ? Em làm đợc việc để chăm sóc cho ngời thân gia đình em? VI.Hớng dẫn phần øng dông: Kể cho người thân nghe lại câu chuyện em vừa học nêu ý nghĩa câu chuyện ú Thứ t ngày 29 tháng năm 2018 C THỂ NGƯỜI TRAO ĐỔI CHẤT NHƯ THẾ NÀO (T1) KHOA HỌC: I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu số biểu trao đổi chất thể người với mơi trường như: lấy vào khí ơ-xi, thức ăn, nước ng; thải khí các-bơ-níc, phân nước tiểu Kĩ năng: Hồn thành trình bày sơ đồ trao đổi chất thể người với môi trường Thái độ: Giáo dục HS ý thức giữ gìn sức khoẻ hàng ngày Năng lực: Phát triển lực giải vấn đề II ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: - GV: Tài liệu hướng dẫn GV, HS Sơ đồ trống HĐCB - HS: Tài liệu hướng dẫn HS III.Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS trả lời câu hỏi liên hệ: +Cơ thể lấy khí xi, thức ăn, nước + Cơ thể thải ra: nước tiểu, mồ hôi, phân - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS ghi kết vào vở: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 lấy vào Khí ơ-xi Thức ăn Nước thải Cơ thể người Khí các- bon- níc Phân nước tiểu, mồ - Phương pháp: vấn đáp, quan sát, viết - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn, viết nhận xét HĐ3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS ghép nội dung phù hợp với tranh:1-A, 2-B, 3- D, 4-C + Khả làm việc nhóm - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV Điều chỉnh nội dung dạy học : - Không điều chỉnh V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em nêu trình trao đổi chất người mơi trường - HSHTT: Hồn thành hoạt động, giúp đỡ bạn học yếu nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: - Về nhà người thân vận dụng kiến thức học vào thực tốt trình trao đổi chất ca mỡnh TON: Ôn tập số đến 100 000( T3) I/ Mục tiêu: Kiến thức: Ôn tập bốn phép tính học phạm vi 100 000 Kỹ năng: Luyện phép cộng, phép trừ số có đến chữ số, nhân , chia số có đến chữ số cho số có chữ số, tính giá trị biểu thức; giải tốn liên quan đến hình học Thái độ: Rèn tính cẩn thận, nhanh nhẹn Năng lực: phát triển nng lc tớnh toỏn II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ - HS:HDH, v III Điều chỉnh hoạt động: H4: (Theo ti liu) * ỏnh giỏ: + Cách tìm số hạng: Lấy tổng trừ số hạng biết +Cách tìm số bị trừ: Lấy hiểu cộng số trừ + Cách tìm thừa số: Lấy tích chia thừa số biết + Cách tìm số bị chia: Lấy thương nhân số chia + Trình bày đúng, đẹp Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - Phương pháp: vấn đáp, quan sát, viết - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn, viết nhận xét - Tiêu chí đánh giá:Nắm cách tìm thành phần chưa biết phép tính HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Thuộc cơng thức tính chu vi, diện tích HCN + Vận dụng cơng thức để giải tốn + Viết đơn vị - Phương pháp: vấn đáp, quan sát, viết - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn, viết nhận xét IV §iỊu chØnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: Bài 4:Xác định vai trò x bài, sau áp dụng quy tắc để tìm x * Bài toán nâng cao cho HSHT: Một bìa HCN có chiỊu dµi 9m vµ diƯn tÝch b»ng diƯn tÝch cđa hình vuông cạnh 6m Tính chu vi bìa VI Híng dÉn phÇn øng dơng: tính số tiền mua sách vở, áo quần đầu năm học em Tiếng Việt: Bài 1b: Thơng ngời, ngời thơng (t3) I/ Mục tiêu: Kiến thức: Hiểu ý nghĩa câu chuyện nghĩa: Giải thích hình thành hồ Ba Bể Qua ca ngợi người giàu lòng nhân Kỹ năng: HS nghe, kể lại đoạn câu chuyện theo tranh minh họa kể nối tiếp toàn câu chuyện Thái độ: Bồi dưỡng lòng nhân - Giáo dục ý thức BVMT, khắc phục hậu thiên tai gây lũ lụt.( - Khai thác trực tiếp nội dung bài) Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ, NL tỡm hiu t nhiờn xó hi II Chuẩn bị đồ dïng d¹y häc: - Tranh kĨ chun: “Sù tÝch hå Ba Bể III Điều chỉnh hoạt động: HTH 1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS kể đoạn nội dung câu chuyện theo tranh nhóm + Kể nội dung, lời kể chuyện tự nhiên - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐTH 2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS kể đoạn nội dung câu chuyện nhóm + Kể tồn nội dung câu chuyện, trình tự, lời kể chuyện tự nhiên, có sáng tạo lời kể Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 + Nêu ý nghĩa câu chuyện: Giải thích hình thành hồ Ba Bể; ca ngợi người có lòng nhân ái, sẵn lòng giúp đỡ người; người có lòng nhân đền đáp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét li, ghi chộp ngn IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Gỵi ý cho HSCHT: - GV híng dÉn cho HSCHT kể lại đợc đoạn câu chuyện * HSHT kể đợc toàn câu chuyện có thêm phần dẫn dắt VI Hớng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ với người thân hình thành hồ Ba B Thứ nm ngày 30 tháng năm 2018 Tiếng Việt: Bài 1c: làm ngời nhân (t1) I/ Mục tiêu: Kiến thức: Bước đầu hiểu nhân vật Kỹ năng: Nhận biết tính cách người cháu câu chuyện Ba anh em, bước đầu biết kể tiếp câu chuyện theo tình cho trước tính cách nhân vật Thái độ: Có ý thức việc rèn luyện tính cách Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ, lc gii quyt II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: PBT ghi nội dung HĐ2.3 - HS: HDH III Điều chỉnh hoạt động: HCB 1: (Theo tài liệu) Chơi trò chơi Nói hành động nhân * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nêu nhân vật có lòng nhân hành động nhân nhân vật Ví dụ: Dế Mèn-bênh vực chị Nhà Trò + Thái độ học tập tích cực, chia sẻ tốt nhóm - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐCB 2: (Theo tài liệu)Tìm hiểu nhân vật truyện * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Thực BT + 2.1 Nhân vật người: hai mẹ bà góa, bà cụ ăn xin, người dụ lễ hội Nhân vật vật: giao long +2.2 2.3 Dế Mèn: khảng khái, thương người, ghét áp bức, sẵn sàng làm việc nghĩa bênh vực kẻ yếu Mẹ bà góa: có lòng nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người hoạn nạn 2.4 Thông qua hành động nhân vật để biết tính cách nhân vật + HS nắm nội dung ghi nhớ học + Đánh giá khả tự học hợp tác học sinh - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 HĐCB 3: (Theo tài liệu) Đọc truyện ba anh em trả lời câu hỏi * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + 3.1 Nhân vật câu chuyện: Ni-ki-ta, Gô-sa, Chi-ôm-ca, bà ngoại +3.1 Nhận xét bà với tính cách cháu +3.3 Dựa vào hành động đứa cháu nên bà có nhận xét + Đánh giá khả chia sẻ nhóm đơi - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐTH 1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS viết tiếp nội dung để hoàn thành mẫu chuyện +Diễn đạt trơi chảy nội dung; dùng từ xác - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV §iỊu chØnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - Gợi ý cho HSCHT thực hiƯn HĐ Cã thĨ cho HSHT kĨ mÉu cho HSCHT nghe - HSCHT kể lại đợc câu chuyện mà em làm để giúp đỡ ngời khác VI Hớng dÉn phÇn øng dơng: Kể cho người thân nghe lại câu chuyện tập 2, nêu tính cách nhân vật câu chuyện Tốn: BIỂU THỨC CÓ CHỨA MỘT CHỮ (T1) I/ Mục tiêu: Kiến thức: Nhận biết biểu thức có chứa chữ, giá trị biểu thức có chứa chữ Kỹ năng: Biết tính giá trị biểu thức chứa chữ thay chữ số Thái độ: Rèn tính cẩn thận, nhanh nhẹn Năng lực: Phát triển lực tính tốn, tư I Hoạt động học: 1.Khởi động - HĐTQ tổ chức trò chơi Đi chợ cho lớp - GV giới thiệu *Tìm hiểu mục tiêu: Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu(2 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh mục tiêu học Việc 3: - Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ mục tiêu trước lớp Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 2.Chơi trò chơi “Thay chữ số” - Chuẩn bị: +Tấm bìa sau: + a = +Bảng kết quả: a 3+a 3 - NT phổ biến cách chơi: Gieo quân súc sắc , đếm số chấm xuất súc sắc Viết số tương ứng lên chữ a Tính + a ghi kết vào bảng - NT tổ chức cho bạn chơi - Báo cáo kết nhóm cho giáo * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS tính kết lần gieo súc sắc ghi vào bảng + Tham gia tích cực trò chơi + Biết đưa nhận xét, đánh giá kết bạn - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn 2.Đọc kĩ đoạn văn giải thích cho bạn Việc 1: Cá nhân đọc nội dung trang HDH Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh điều vừa đọc Việc 3: NT cho bạn chia sẻ nội dung nhóm - - - Ban học tập cho lớp chia sẻ nội dung sau: + Để tính giá trị biểu thức có chứa chữ ta làm nào? GV tương tác với học sinh * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm cách tính giá trị biểu thức chứa chữ + Tích cực chia sẻ nhóm - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn Viết tiếp vào chỗ chấm: Việc 1: Cá nhân thực BT sau vào vở: a Giá trị biểu thức 12 + a với a= b Giá trị biểu thức 12 + a với a= c Giá trị biểu thức 10 + b với b= Việc 2: Em chia sẻ làm với bạn bên cạnh Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - Việc 3: NT cho bạn chia sẻ kết nhóm NT hỏi bạn cách làm * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS thực BT + Biết trao đổi kết với bạn nhóm - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn B.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng người thân thực tính GTBT: mẹ có áo, em có áo Hỏi có tất áo? ( thay giá trị số áo mẹ em tính GTBT) ĐỊA LÍ: BÀI 1: MƠN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (tiết 1) I/ Mục tiêu: Kiến thức: Nêu vị trí, hình dáng nước ta đồ Kỹ năng: Xác định nước ta đồ phận hợp thành lãnh thổ Thái độ: Kích thích say mê, nghiên cứu , tìm tòi 4.Năng lực: Phát triển lực gii quyt II Chuẩn bị đồ dùng dạy häc: GV: - Tài liệu hướng dẫn GV, HS - Phiếu học tập HĐTH HS: - Tài liệu hướng dẫn HS III.Điều chỉnh hoạt động: HĐ1,2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: nêu phần đất liền nước ta giáp với nước nào? Phần đất liền nước ta có hình dáng nào? - Phương pháp: quan sát - Kĩ thuật: ghi chép ngắn HĐ3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Nêu đặc điểm thiên nhiên, đời sống, sản xuất số vùng + Thiên nhiên vùng có nét riêng + Trang phục mang màu sác khác vùng miền + Hoạt động sản xuất đa dạng, phong phú + Chia sẻ tích cực hiểu biết thiên nhiên, đời sống, sản xuất số vùng - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn HĐ5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Biết khái quát lịch sử dân tộc ta - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn HĐ6: (Theo tài liệu) * Đánh giá: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - Tiêu chí đánh giá:Học sinh biết cách để học tốt mơn Lịch sử Địa lí: + Phải nêu việc làm để học tốt môn lịch Lịch sử Địa l: + Xác định tài liệu mơn Lịch sử Địa lí + Biết cách trình bày kết học tập theo cách diễn đạt - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi, ghi chép ngắn IV Điều chỉnh nội dung dạy học: - Không điều chỉnh V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em nêu cách để học tốt môn Lịch sử Địa lí - HSHTT: Hồn thành hoạt động giúp đỡ bạn học yếu nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: -Về nhà người thân vận dụng kiến thức học vào thực t cuc sng Thứ sỏu ngày 31 tháng năm 2018 Toán: BIểU THứC Có CHứA MộT CHữ (T2) I/ Mục tiêu: Kiến thức: Nhận biết biểu thức có chứa chữ, giá trị biểu thức có chứa chữ Kỹ năng: Biết tính giá trị biểu thức chứa chữ thay chữ số Thái độ: Rèn tính cẩn thận, nhanh nhẹn Năng lực: Phát triển lực tính tốn, tư II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - GV: Bảng phụ - HS: HDH III Điều chỉnh hoạt động: HĐTH 1,2,3,4: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS nắm cách tính giá trị biểu thức chứa chữ thực BT - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐTH 5: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS ghi nhớ cách tính chu vi hình vng + Trình bày BT - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV §iỊu chØnh néi dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: - Bài 4: Lu ý hs thùc hiƯn nh©n chia tríc,céng trõ sau, thực dấu ngoặc đơn trớc * Bài toán n©ng cao cho HSHT: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - (a + 5) x ( a- 5) víi a= 10 - b - 35 + b x 10 - 20 + b ( víi b = 40) V Híng dÉn phÇn øng dơng: - Gv lÊy vÝ dơ biểu thức chứa phép tính cộng nhân để hs hiểu yêu cầu Tiếng Việt: 1c: làm ngời nhân (t2) I/ Mc tiờu: Kin thc: Giúp HS nhận biết tiếng có vần giống Kỹ năng: Điền cấu tạo tiếng theo phần học ( âm đầu, vần, thanh) Thái độ: Có ý thức rèn luyện Tiếng Việt Năng lực: Phát triển lực ngôn ngữ II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - PHT ghi nội dung HĐ HĐTH - Bảng nhóm III Điều chỉnh hoạt động: H2: (Theo ti liu) Phõn tớch cấu tạo tiếng * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ Tiếng Âm đầu Vần Thanh Khôn kh ôn ngang Ngoan ng oan ngang Đối đ ôi Sắc Đáp đ ap Sắc Người ng ươi Huyền - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ3: (Theo tài liệu) Tìm tiếng bắt vần với * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Viết tiếng bắt vần với câu tục ngữ : ngoàihoài - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ4: (Theo tài liệu) Tìm tiếng bắt vần với * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Viết tiếng bắt vần với khổ thơ : loắt choắt-thoăn thoắt, xinh xinh, nghênh nghênh + Các cặp có vần giống hồn tồn: choắt-thoắt + cặp có vần giống khơng hoàn toàn: xinh xinh - nghênh nghênh - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ5: (Theo tài liệu) Thi giải nhanh câu đố * Đánh giá: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - Tiêu chí đánh giá: + HS giải câu đố: út-ú-bút + Thái độ tự học - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn IV §iỊu chØnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - * Gợi ý cho HSCHT: - - GV HD kĩ cho em tiếng bắt vần với - * HSHT thực tốt HĐ có VI Hớng dẫn phần øng dơng: - Phân tích cấu tạo tên thành viên nhóm LỊCH SỬ BÀI 1: MƠN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (tiết 2) I/ Mục tiêu: Kiến thức: Nêu vị trí, hình dáng nước ta đồ Kỹ năng: Chỉ lãnh thổ (phần đất liền ) nước ta đồ Thái độ: Kích thích say mê, nghiên cứu , tìm tòi 4.Năng lực: Phát triển lực gii quyt II Chuẩn bị đồ dùng dạy häc: GV: - Tài liệu hướng dẫn GV, HS - Phiếu học tập HĐTH HS: - Tài liệu hướng dẫn HS III Điều chỉnh nội dung dạy học: - Không điều chỉnh IV.Điều chỉnh hoạt động: HĐ1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Chỉ lãnh thổ (phần đất liền ) nước ta đồ Đọc tên nước láng giềng Việt Nam - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời HĐ 2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Kể cho bạn nghe phong tục tập quán trang phục, lễ hội, nhà ở… Kể số kiện lịch sử tiêu biểu mà biết - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Chỉ lãnh thổ (phần đất liền ) nước ta đồ - HSHTT: Hoàn thành hoạt động giúp đỡ bạn học yếu nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Giới thiệu thân gia đình theo trình tự gợiyý tài liệu - Phương pháp: quan sát - Kĩ thuật: ghi chép ngắn Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm hc 2018 - 2019 ễLT: Ôn LUYN TUN I MỤC TIÊU Kiến thức: Tính nhẩm, thực phép tính cộng trừ số có chữ số, nhân chia số có chữ số với( cho) số có chữ số Kĩ năng: Luyện tính, tính giá trị biểu thức Thái độ: Giáo dục HS yêu thích mơn tốn tính cẩn thận làm Năng lực: Phát triển lực tính tốn, tư II.Đồ dùng dạy học:V ễLT, BP III.Hot ng dy học: - Khởi động: Ban HT tổ chức trò chơi Ai nhanh GV giới thiệu HS lắng nghe mục tiêu - Em làm tập sau vào vở: Viết theo mẫu: Viết số Chục Nghìn Trăm Chục Đơn vị nghìn 54 791 Đọc số năm mươi tư nghìn bảy trăm chín mươi mốt chín mươi hai nghìn khơng trăm sáu mươi ba 70 985 62 409 Đặt tính tính: 52738 + 6162 78000 – 35847 13056 x 74 57840 : Giải toán: Chu vi hình vng P= b x Tính chu vi hình vng với: a, b = 4m………………… b, b = 6dm………………… 4(Dành cho HSHT): Tính giá trị biểu thức: a (80 750 - 52430) x b 16000 – 2500 x Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - Chủ động chia sẻ kết với bạn bên cạnh NT cho bạn chia sẻ kết hỏi bạn cách thực Thống đáp án, báo cáo với cô giáo * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS thực tập + Khả tự học + Khả chia sẻ kết với bạn - Phương pháp: vấn đáp, quan sát, viết - Kĩ thuật: nhận xét lời, ghi chép ngắn, viết nhận xét Ban HT cho lớp chia sẻ HĐ C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: Tính số tiền mua số đồ dùng nhà em Sinh hoạt tập thể: SINH HOẠT LỚP I MỤC TIÊU: - Đánh giá hoạt động tuần - Bầu HĐTQ lớp - Triển khai kế hoạch hoạt động tuần II HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN: * Sinh hoạt văn nghệ: 1Trưởng ban văn nghệ cũ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi * Sinh hoạt lớp: Nhận xét hoạt động tuần - Đại diện ban nhận xét ưu khuyết điểm tuần - HĐTQ nhận xét chung mặt hoạt động lớp Tham gia phát biểu ý kiến Việc 1: GVCN bổ sung góp ý thêm Việc 2: Bầu HĐTQ lớp: bạn lớp tự ứng cử, thuyết phục bạn để bạn bầu chức Chủ tịch Phó CT Việc 3: HĐTQ mắt Kế hoạch tuần 2: GV phổ biến kế hoạch hoạt động tuần tới : + Tiếp tục ổn định nề nếp + Chuẩn bị điều kiện để khai giảng năm học + Bổ sung đầy đủ dụng cụ học tập, sách + Giữ vệ sinh lớp học khu vực phân công, giữ VS cá nhân + Trang trí lớp học III HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: GVCN nêu gương số bạn ngoan, chăm ý thức tốt để bạn khác học tập Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy ... (Theo tài liệu) * Đánh giá: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2 018 - 2 019 - Tiêu chí đánh giá :Học sinh biết cách để học tốt mơn Lịch... lời HĐ2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS ghi kết vào vở: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2 018 - 2 019 lấy vào... ghi chép ngắn HĐ3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2 018 - 2 019 + Nắm cách tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế ,

Từ khóa liên quan