0

Tuần 2 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

20 364 1
  • Tuần 2 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:58

TuÇn Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 Thứ ba ngày thỏng nm 2018 TIếng Việt : Bài 2a:Bênh vùc kỴ u (T1) 1,Mục tiêu: -Đọc, hiểu Dế Mèn bênh vực kẻ yếu Giúp HS: Đọc rành mạch , trơi chảy , bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật ( Nhà Trò, bọn nhện) Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp – ghét áp bất cơng, bênh vực chị Nhà Trò yếu đuối bất hạnh - Giúp HS u thích mơn học - Phát triển lực ngôn ngữ; lực đánh giá thái độ, lời nói, việc làm người khác 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : bảng nhóm , phiếu học tập BT4 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: Đọc từ ngữ: Sừng sững, dữ, vách , phanh phách 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi tìm nhanh từ người chứa tiếng “nhân” *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Nêu từ người có tiếng nhân - Truyền điện nhanh, nói to, khơng bị lặp kết + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc trơi chảy lưu lốt - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ5: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá -Tiêu chí:: Hiểu nội dung đọc học sinh Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu Câu 1: Bọn nhện từ bên sang bên đường tơ nhện Giữa lối có anh nhện gộc tất bộn nấp vào khe đá phục Nhà Trò Câu 2: Dế Mèn cất giọng hỏi lớn oai thách thức “ Ai đứng chóp bu bọn ta nói chuyện” Dế Mèn phóng đạp phanh phách oai Câu 3: Dế Mèn phân tích so sánh: Bọn nhện giàu co, béo múp béo míp, Kéo bè kéo cánh – Nhà Trò ốm yếu lại Món nợ bé tẹo mẹ Nhà Trò Điều thật đáng xấu hổ Dế Mèn qt có phá hết vòng vây khơng.Thế bon nhện nhận lẽ phải tháo hết vong vây Câu 4: Hiệp sĩ ( Người có sức mạnh lòng hào hiệp, sẵn sàng làm việc nghĩa) -PP: Quan sát, vấn đáp Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em đọc chậm,sai tiếng luyện đọc từ khó,câu dài, diễn đạt việc trả lời câu hỏi - HSNK đọc diễn cảm tốt giúp giúp đỡ bạn nhóm đọc diễn cảm 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà đọc cho bố mẹ nghe tập đọc To¸n:(tiết 6) số có sáu chữ số (T1) 1.Mc tiờu: Em biết: -Viết đọc số có đến sáu chữ số Biết gia trị chữ số theo vị trí số - Rèn kĩ đọc viết số có đến chữ số - Có thái độ nghiêm túc, u thích mơn học - Phát triển lực phân tích số tự nhiên Năng lực hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tậpBT3 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức trò chơi đọc viết số *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc viết số có chữ số - Đọc to, trả lời nhanh + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3 (SHD) + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc viết số có chữ số.Nắm giá trị theo vị trí số - Đọc to, nêu giá trị chữ số theo vị trí hàng –lớp + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em chưa hiĨu vµ làm đợc BT3 - HS ó hoàn thành tốt tập, giúp đỡ bạn nhóm cựng hon thành 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mẹ hoàn thành câu hỏi phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 2a: bênh vực kể yếu (t2) 1.Mc tiêu: -Mở rộng vốn từ “ Nhân hậu – Đoàn kết” - Nắm cách dùng từ ngữ - Yêu quý tiếng Việt Tự hào phong phú ngôn ngữ dân tộc - Phát triển lực sử dụng ngôn ngữ, vân dụng vào sống vào môn học khác, lực hợp tác chia sẻ 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT1(HĐTH) Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: BT6 (HĐ nhóm đơi).Những lại thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ (BT6)Thi tìm từ nhanh *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Nêu từ thể lòng nhân hậu, yêu thương đồng loại Các từ trái nghĩa với nhân hậu đoàn kết - Truyền điện nhanh, nói to, khơng bị lặp kết + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 3,4: (phần HĐTH) *Đánh giá: +Tiêu chí:: - Phân loại từ có tiếng nhân có nghĩa người, từ có tiếng nhân có nghĩa lòng thương người Đặt câu ngữ pháp với từ vừa tìm + PP: vấn đáp Viết + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em hiÓu chậm làm đợc BT1 (HTH) - HSTT nhanh ó hoàn thành tốt tập ca mỡnh, giúp đỡ bạn nhóm cha hon thnh tìm từ đặt câu 5.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoàn thành BT1 phần ứng dụng SHDH Khoa học: thể ngời trao đổi chất nh ? (t2) Mục tiêu: -Sau học, em: nêu số biểu trao đổi chất cở thể người với môi trường Kể tên số quan trực tiếp tham gia vào trình trao đổi chất người -Hoàn thành sơ đồ trao đổi chất thể người với môi trường - Nghiêm túc học tập biết trao đổi hợp tác chia sẻ bạn trình nghiên cứu - Rèn lực giao tiếp ,trao đổi ý kiến liên quan đến kiến thức vận dụng tốt vào sống ngày, 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ1: Khởi động BVN tổ chức trò chơi “ đố bạn” Một học sinh nêu câu hỏi , học sinh trả lời câu hỏi Đánh giá: Tiêu chí đánh giá : trả lời câu hỏi Nắm người lấy vào từ mơi trường thải mơi trường Những quan tham gia vào trình trao đổi chất - PP: vấn đáp Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2, Phần HĐTH Đánh giá: Tiêu chí đánh giá : HS tìm từ hồn thành tốt bảng Nắm mối liên hệ quan trình trao đổi chất - PP: quan sát,vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, ghi chép ngắn nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - H tr, giỳp cỏc em hiểu làm đợc BT2 - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm 6.Hng dn ng dng: V nh với bố mẹ hoàn thành câu hỏi phần ứng dụng SHD Tiếng việt: Bài 2a: bênh vực kẻ yếu (T3) 1.Mc tiờu: -Nghe vit ỳng đoạn văn, viết từ chứa tiếng bắt đầu s/x tiếng có vần ân/anh - Nắm kĩ thuật viết chữ - Có thái độ nghiêm túc luyện viết tả - Phát triển thẩm mĩ,năng lực trình bày văn 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT4 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn hát HĐ 2,3: Luyện viết *Đánh giá: -Tiêu chí : +HS viết tả, chữ viết kĩ thuật, trình bày văn + Viết xác từ khó: Dế Mèn, cỏ xước… + Viết đảm bảo tốc độ, chữ trình bày đẹp -PP: vấn đáp; viết - KT: Đặt câu hỏi Viết nhận xét HĐ4: Làm tập4.5a *Đánh giá: - Tiêu chí:+ Điền từ ngữ cho,giải câu đố ( chữ sáo) +Tự học tốt hồn thành mình, biết cách chia sẻ kết với bạn -PP: vấn đáp, - KT: nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em vit cũn sai, viết từ khó viết chÝnh t¶ -HS hồn thành gióp HS chưa hồn thnh cách phân biệt tiếng chứa vần ân/ anh/ênh, ©m s/x 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bố mẹ hoàn thành theo hớng dẫn BT2 phần ứng dông SHDH Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 «n tiÕng viƯt: ƠN LUYỆN tn I Mục tiêu: -Đọc hiểu câu chuyện Hai kiến nhỏ Nhận cần thiết phải giúp đỡ gặp khó khăn hoạn nạn -Viết từ chứa bắt đầu s/x( tiếng có vần ăn/ ăng).Dùng dấu hai chấm - Có thái độ tích cực học tập - Rèn luyện lực ngôn ngữ; học sinh biết diễn đạt nội dung câu trả lời theo cách hiểu mình; Đồ dùng dạy học:- Tranh (ảnh) - Vở em tự ôn luyện Hoạt động dạy học: HĐ1: (theo tài liệu) Quan sát ảnh đoán việc thể tranh *Đánh giá: - Tiêu chí: + Quan sát mơ tả hình ảnh qua ảnh +Trình bày ngắn gọn, to, rõ ràng, mạch lạc - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,: Ôn luyện BT3(theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi: - PP: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng - Tiêu chí:: hiểu nội dung đọc Câu 1: Kiến đen bò lên cành sát mép nước, cố vớt hạt Câu 2: Kiến vàng động viên bạn bảo bạn bình tỉnh,Tìm cách với bạn, cuối Kiến vàng tước sợi vỏ buộc đầu vào hạt bảo kiến đen đứng lên bờ vỏ cây, cá kéo hai vào bờ Câu 3: Kiến đen ngịch ngợm liều lĩnh Kiến vàng bình tĩnh thơng minh Câu 4: Phải ln bình tĩnh việc giải tốt đẹp Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu HĐ 3: Bài tập 4,5 - HS suy nghĩ ghi ý kiến thân vào - Chia sẻ với bạn nhóm - HS trình ý kiến thân trước lớp *Đánh giá: -Tiêu chí: Trình bày từ chứa bắt đầu s/x( tiếng có vần ăn/ ăng).Dùng dấu hai chấm -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời Hoạt động ứng dụng: (Thực theo tài liệu ) Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tun - Nm hc 2018 - 2019 Đạo dức: Trung thùc häc tËp(T2) I.Mơc tiªu - HS có thái độ hành vi trung thực học tập Giáo dục HS ln coi trọng lời nói thật, việc làm thật Có nói thật mang đến niềm vui -Kỹ tự nhận thức -Kỹ bình luận, phê phán -Kỹ làm chủ thân - Biết quý trọng bạn trung thực không bao che cho hành vi thiếu trung thực học tậpCó ý thức, trung thực học tập -Vận dụng học trung thực thật vào sống II/ Chuẩn bị: - Các mẫu chuyện, gương trung thực học tập III/ Hoạt động dạy - học: 1/ HĐTH HĐ1: Giúp HS xử lý tình Việc : Cá nhân đọc tình xử lý tình Việc : Hs nêu cách giải tình với bạn bàn Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm xử lý tình trước lớp HĐ2: Giúp HS trình bày tư liệu sưu tầm Việc : Cá nhân đọc tư liệu sưu tầm trả lời câu hỏi : Hãy nêu suy nghĩ em mẫu chuyện,những gương đó? Việc : Hs đọc tư liệu với bạn bàn chia sẻ câu trả lời với bạn Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí:: Có thể đánh giá việc trả lời theo mức độ : (1) Không đưa phương án đưa phương án khơng thích hợp (2) Đưa phương án thích hợp khơng giải thích (3) Đưa phương án thích hợp giải thích - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, tơn vinh học tập HĐ3: Trình bày tiểu phẩm Việc : Cá nhân suy nghĩ trả lời câu hỏi : Nếu em tình em hành động khơng? Vì sao? Việc : Chia sẻ câu trả lời với bạn Việc : CTHĐTQ tổ chức cho nhóm trình bày tiểu phẩm trước lớp Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau học : Liên hệ nội dung giáo dục : tiếp tục thực vận động : “ Xây dựng trường học thân thiện , học sinh tích cực” * Đánh giá: -Tiêu chí: Trung thực học tập thể lòng tự trọng TRung thực học tập, em người quí mến -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ4Tìm hiểu bài: Có trung thực, thật vui - Đọc câu chuyện -Trả lời câu hỏi (Đọc hiểu) - Chia trước lớp Rút học * Đánh giá: - Tiêu chí: Giáo dục HS ln coi trọng lời nói thật, việc làm thật Có nói thật mang đến niềm vui -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời *Hoạt động kết thóc tiết học : HS nªu mục tiªu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục hc sinh Thứ t ngày tháng năm 2018 Toán: (t7) số có sáu chữ số (Tip) 1.Mục tiêu: Em biết: -Viết đọc số có đến sáu chữ số Biết giá trị chữ số theo vị trí số - Rèn kĩ đọc viết số có đến chữ số Nắm lại quan hệ hàng đơn vị với hàng liền kề - HS u thích mơn học - Phát triển lực phân tích số tự nhiên Năng lực hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT1 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức trò chơi truyền điện( đọc tên hàng học theo thứ tự từ bé đến lớn ngược lại số có chữ số) *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc tên hàng số có chữ số - Đọc to, trả lời nhanh, không lặp kết + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ : ( BT 1,2,3,4) phần HĐTH *Đánh giá: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc viết số có chữ số Ghi giá trị số đùng theo tên hàng Viết số cách đếm thêm 100000 - Phân tích số có 5,6 chữ số thành tổng theo mẫu cho trước + PP: Quan sát, vấn đáp + Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em chậm hiĨu để lµm đợc BT4 - HS ó hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm cha hon thnh làm thêm tập sau: Viết số sau thµnh tỉng : 980500; 74610; 508231 6.Hướng dẫn ứng dụng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHDH Tiếng việt: Bài 2b: cha ông nhân hậu tuyÖt vêi (T1) 1.Mục tiêu: -Đọc, hiểu truyện cổ nước mình: Đó ca ngợi kho tàng truyện cổ đất nước, câu chuyện vừa nhân hậu, vừa thông minh, chứa đựng kinh nghiệm sống quý báu cha ơng -Giúp HS: Đọc lưu lốt tồn bài, ngắt nghỉ phù hợp với âm điệu, vần, nhịp câu thơ lục bát - HS yêu thích môn học.Quý trọng kinh nghiệm cha ông để lại - Phát triển lực ngôn ngữ; vận dụng kinh nghiệm sống vào thực tế.Năng lực hợp tác học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm , phiếu học tập BT3 3.Điều chỉnh nội dung dy hc: HS đọc từ ngữ : nghiêng soi, chân trời 4.iu chnh ni dung hot ng: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động: - BVN tổ chức cho bạn lớp hát HĐ : Quan sát tranh cho biết: *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Nêu nhân vật có tranh cho biết họ làm gì.Những hình ảnh có liên quan đến câu chuyện cổ tích nào? + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời HĐ 2,3,4: (theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí:: + Đọc trơi chảy lưu loát ngắt nghỉ phù hợp với âm điệu, vần, nhịp câu thơ lục bát.Hiểu từ khó - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tâp HĐ5,6: (theo tài liệu): Thảo luận, trả lời câu hỏi * Đánh giá Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 -Tiêu chí: +Hiểu nội dung đọc học sinh Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu + Đọc thuộc lòng thơ Câu 1: Tôi yêu truyện cổ nước Vừa nhân hâu lại tuyệt vời sâu xa Câu 2: Truyện Tấm Cám, Đẽo cày đường - Sự tích hồ Ba Bể, Nàng tiên ốc, Câu 3: Truyện cổ cha ông răn dạy cho cháu biết baqo điều hay lẽ phải sơng nhân hậu chăm chỉ, độ lượng , cơng dốn -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ HS ®äc c cũn sai, c từ khó cần luyện - HS đäc diƠn c¶m tốt gióp bạn nhóm đọc diễn cảm chưa tốt 6.Hướng dẫn ứng dng: V nh với ngời thõn đọc lại nhiều lần hoàn thành BT1 phần ứng dụng SHDH Tiếng việt: Bài 2b: cha ông nhân hậu tuyệt vời (T2) 1.Mục tiêu: -Kể lại hành động nhân vật văn kể chuyện -Bước đầu vận dụng kiến thức học để xây dưng nhân vật văn cụ thể - HS có thái độ đắn nhận xét tính cách người qua hành động việc làm người - Phát triển lực quan sát, phân tích , lực nhận định HS 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm,phiếu học tập BT1 Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động BVN Tổ chức cho lớp hát HĐ 2( BT 7,8) Đọc truyện tìm hiểu hành động nhân vật truyện * Đánh giá -Tiêu chí: +Hiểu nội dung câu chuyện, mắn hành động Thỏ vá Sóc Qua hình động HS nhận xét tính cách hai nhân vật +Kể hành động xảy r theo thứ tự trước sau +Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu + Đọc thuộc lòng thơ Câu 1: Khi Thỏ định hái chùm cao, Sóc vội vàng ngăn Thỏ Thấy nguy hiểm Thỏ cố với, trượt chân ngã nhào,Sóc nhanh tay túm áo Thỏ Chích Chòe bảo Sóc bng Thỏ khơng hai rơi xuống núi Sóc bảo Tớ khơng bỏ Thỏ Thỏ bạn Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 tớ.Thỏ khóc bảo Sóc bng Thỏ ví sợ bạn rơi theo Sóc cương “ Tớ khơng bỏ cậu đâu” Câu 2: Những hành động Sóc cho thấy Sóc người cương quyết, yêu thương bạn, không bỏ bạn bạn gặp khó khăn nguy hiểm Câu 3: Các hành động nói kể theo thứ tự trước sau ( Hành động xảy trước kể trước, hành động xảy sau kể sau) -PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng HĐ 3: ( BT phần HĐTH) Điền tên nhân vật vào chỗ trồng * Đánh giá -Tiêu chí: +Điền tên nhân vật ( Chích Sẻ)vào trước hành động thích hợp xắp xếp hành động thành câu chuyện + Xếp hành động xảy theo thứ tự trước sau +Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn -PP: Quan sát, vấn đáp, - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giỳp HS chm lm BT1 phần thực hành - HS ó hhoàn thành tốt tập , giúp bạn nhóm hồn thành 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thành theo hớng dẫn BT2 phần ứng dụng SHDH Thứ nm ngày tháng năm 2018 Khoa học: chất dinh dỡng có thức ăn ngời 1.Mục tiêu: - Sau học HS nêu bốn nhóm chất dinh dưỡng cần cho người - Kể tên số loại thức ăn thuộc bốn nhóm chất dinh dưỡng - Phân loại thức ăn ngày theo bốn nhóm chất dinh dưỡng - Phát triển lực quan sát, phân tích , lực giải thích biện luận 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT1 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHD HĐ1: Khởi động BVN tổ chức trò chơi “ Truyền điện” Kể tên loại thức ăn mà gia đình em thường ăn hàng ngày Đánh giá: -Tiêu chí đánh giá : HS kể tên loại thức ăn mà gia đình ăn ngày, phản ứng nhanh, kể không lặp tên thức ăn -PP: vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2, Phần HĐCB Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 Đánh giá: -Tiêu chí đánh giá : HS nắm thức ăn chia thành bốn nhóm: nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm, nhómthức ăn chứa nhiều chất béo., nhóm thức ăn chứa nhiều vitamin khống chất Ngồi số thức ăn chứa chất xơ nước -PP: vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 4Phần HĐTH Đánh giá: -Tiêu chí đánh giá : Xép loại thức ăn vào nhóm chất dinh dưỡng, kể tên số loại thức ăn nằm vào nhiều nhóm khác giải thích -PP: vấn đáp - KT: Đặt câu hỏi,nhận xét lời, tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - Hỗ trợ , giúp đỡ cỏc em cũn chm hiểu làm đợc BT2 - HSNK : Hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhúm 6.Hng dn ng dng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHD Toán:(tit 8) Triệu , chục triệu , trăm triệu 1.Mục tiêu: Em nhận biết triệu, chục triêu, trăm triệu - Rèn kĩ đọc viết số có đến hàng trăm triệu Nắm lại quan hệ hàng chục nghìn, trăm nghìn với hàng liền kề - HS yêu thích mơn học Kiên trì chịu khó học tốn - Phát triển lực phân tích, nhận biết nhanh số tự nhiên.Năng lực hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Bảng nhóm , phiếu học tập BT2,3 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức trò chơi đố bạn ( đọc số nêu tên hàng số tróng số có 5,6 chữ số) *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc số , nêu tên hàng ứng với giá trị số số có 5,6 chữ số - Đọc to, trả lời nhanh + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 2,3 ( phần HĐCB) *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nắm quan hệ hàng trăm nghìn với hàng triệu , chục triệu , trăm triệu Đếm số cách thêm triệu từ triệu đến 10 triệu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ 4( phần HĐTH ) *Đánh giá: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 + Tiêu chí đánh giá: -HS điền số cách đếm thêm triệu Viết số theo yêu cầu BT nắm chữ số có chữ số + PP: vấn đáp Quan sát + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, ghi chép ngắn, nhận xét lời Tôn vinh học tập 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV đỡ em chậm hiÓu làm đợc BT3 - HS ó hoàn thành tốt tập giúp đỡ bạn nhóm cựng hon thnh làm thêm tập sau: Viết số gồm.-5 chục triệu, chục triêu , nghìn , chục đơn vị 6.Hng dn ng dng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dụng SHDH Tiếng việt: Bài 2b: cha ông nhân hậu tuyÖt vêi (T3) 1.Mục tiêu: Giúp học sinh: - Kể câu chuyện Nàng tiên Ốc - Biết kể lại câu chuyện ngắn có đầu có cuối, liên quan đến 1, nhân vật nói lên điều có ý nghĩa - Bồi dưỡng em đức tính ham hiểu biết, thích sưa tầm mẫu chuyện hay - Bước đầu xây dựng nhân vật kể chuyện đơn giản 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: ( Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí: Đọc trơi chảy thơ Nàng tiên Ốc - PP: Quan sát.vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn tôn vinh học tập HĐ 2: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí: Kể lại câu chuyện Nàng tiên Ốc: + Bà lão kiếm sống nghề mò cua bắt ốc + Bà lão bắt ốc xinh xinh, vỏ biêng biêng xanh, khơng giống ốc khác + Bà lão thương không bán mà thả vào chum + Sân nhà sẽ, đàn lợn ăn, cơm nước nấu sẵn, vườn rau tươi cỏ + Bà lão thấy nàng tiên bước từ chum nước - PP: Vấn đáp - KT: trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp HS tiếp thu chậm làm BT3 Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - HS hoàn thành gióp bạn chưa hoµn thµnh, hoµn thµnh tèt BT cđa m×nh Hướng dẫn ƯD: Về nhà cïng với bố mẹ h/ thành theo H/ dẫn BT2 phần øng dông SHDH Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Tiếng việt: Bài 2c: đáng yêu hay đáng ghét (T1) I Mục tiêu - Biết tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện/ - Nhận biết nhanh đặc điểm ngoại hình tiêu biểu nhân vật - Có thái độ hợp tác chia sẻ học tập, u thích mơn Tiếng Việt - Phát triển lực nhận định, Năng lực thuyết trình cho HS II Khởi động: - Hội đồng tự quản Tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi Truyền điện để tìm từ có tiếng “ nhân” *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -Nêu từ có tiếng nhân - Truyền điện nhanh, nói to, khơng bị lặp kết + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời - GV giới thiệu tên bài: GV ghi đề bảng; HS ghi - Đọc mục tiêu - HS chia sẻ mục tiêu trước lớp, nêu ý hiểu cách làm để đạt mục tiêu III Hoạt động thực hành: HĐ Tìm hiểu cách tả ngoại hình nhân vaatjtrong văn kể chuyện Việc 1: Cá nhân tự thực Việc 2: GV huy động Việc 3: Gv tương tác * Đánh giá: - Tiêu chí: Tìm hiểu cách tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện + Đặc điểm ngoại hình chị Nhà Trò: Sức vóc: Gầy yếu, người bự phấn lột Cánh: mỏng cánh bướm non, ngắn chùn chùn; yếu, chưa quen mở Trang phục: Mặc áo thâm dài, dôi chỗ chấm điểm vàng + Tính cách yếu đuối, thân phận tội nghiệp, đáng thương, dễ bị bắt nạt + Vì đặc điểm ngoại hình tiêu biểu góp phần nói lên tính cách thân phận nhân vật làm cho câu chuyện thêm sinh động, hấp dẫn Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - PP: quan sát, vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng,nhận xét lời HĐ3 HĐTH( Nhận xét tính cách nhân vật qua miêu tả ngoại hình - Việc 1: Tự làm vào phiếu học tập - Việc 2: Chia sẻ với bạn bên cạnh - Việc 3: Ban học tập chia sẻ trước lớp * Đánh giá: - Tiêu chí: Nhận xét tính cách nhân vật qua miêu tả ngoại hình + Tác giả ý miêu tả chi tiết ngoại hình bé liên lạc: người gầy, tóc húi ngắn, hai túi áo trễ xuống tận đùi, quần ngắn gần tới đầu gối, đôi bắp chân nhỏ luôn động đậy, đôi mắt sáng xếch + Chú bé gia đình nơng dân nghèo, quen chịu đựng vất vả, bé nhanh nhẹn, hiếu động, thông minh, gan - PP: quan sát, ván đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ kể lại câu chuyện “Nàng tiên Ốc” Việc 1: Tự viết kể Việc 2: Chia sẻ với bạn làm xong trước Việc 3: Kể trước lớp *Giáo viên tương tác với học sinh * Đánh giá: - Tiêu chí: Kể câu chuyện trơi chảy, tự nhiên Biết nói lên suy nghĩ - PP: vấn đáp - KT: Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập C Hoạt động ứng dụng: Cùng bố mẹ tìm sách báo câu có sử dụng dấu hai chấm nêu tác dụng dấu hai chm cõu ú Toán: (T9) Hàng lớp (T1) 1.Mục tiêu: Em biết hàng lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu Giá trị chữ số theo vị trí chữ số số -Đọc viết số đến lớp triệu Viết số thành tổng theo hàng - HS u thích mơn học Kiên trì chịu khó học tốn Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - Phát triển lực phân tích, nhận biết nhanh số tự nhiên.Năng lực hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT2,3 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức trò chơi đọc phân tích số ( đọc số nêu tên hàng cửa số tróng số có chữ số) *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc số , nêu tên hàng ứng với giá trị số số có chữ số - Đọc to, trả lời nhanh + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ ( BT 2,3 phần HĐCB) *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nắm lớp đơn vị gồm hàng: đơn vị, chục, trăm Lớp nghìn gồm: nghìn ,chuc nghìn, trăm nghìn Lớp triệu gồm: triệu, chục triệu, trăm triệu + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em SH chậm hiÓu cố gắng hoµn thµnh BT3 - HS hoµn thµnh tèt bµi tập làm thêm BT sau: Đọc số sau: 7529870; 98563274; 34265782; 563782109 cho biết chữ số thc hµng nµo líp nµo? 6.Hướng dẫn ứng dụng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dơng SHDH ĐỊA LÍ: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I Mục tiêu: - Nêu đồ bước sử dụng đồ - Kể số yếu tố đồ -u thích mơn học - Chỉ vị trí Hà Nội đồ II Hoạt động dạy học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động trải nghiệm Hội đồng tự quản điều hành lớp hát bài: Trái đất - Bài hát cho ta biết điều gì? - Bạn cho biết Bản đồ việt nam có hình chữ ? - Mời GV vào tiết học Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 Việc 2: Trao đổi MT nhóm Việc 3: chủ tịch HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ MT trước lớp, nêu ý hiểu cách làm để đạt mục tiêu * Hình thành kiến thức Liên hệ thưc tế Việc 1: Cá nhân đọc trả lời câu hỏi Việc 2: Chia sẻ làm với bạn bàn Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn chia sẻ trả lời câu hỏi Quan sát hình trả lời Việc 1: Cá nhân quan sát hình và vị trí hồ Hồn Kiếm đền Ngọc Sơn sách HDH trang 10 Việc 2: Chỉ nói cho bạn bàn biết vị trí ngược lại Việc 3: Nhóm trưởng điều hành bạn vị trí hình Trao đổi đánh giá câu trả lời bạn, thống câu trả lời *Đánh giá: - Tiêu chí : - Thao tác vị trí hồ Hồn Kiếm đền Ngọc Sơn - Mạnh dạn, tự tin trình bày trước lớp - PP: Quan sát, vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, trình bày miệng,nhận xét lời Đọc đoạn hội thoại trao đổi Việc 1: Em đọc đoạn hội thoại 2-3 lần trả lòi câu hỏi: - Bản đồ ? - Nêu số yếu tố đồ Việc 2: Nhóm trưởng hỏi: nhóm có bạn chưa hiểu đoạn hội thoại Nếu có, nhóm trưởng báo cáo với thầy Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo *Đánh giá: - Tiêu chí : Nêu số yếu tố đồ -PP: vấn đáp -Kĩ thuật : Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập Báo cáo thầy/cô kết điều em chưa hiểu *Hoạt động ứng dụng: Chỉ cho người thân vị trí tỉnh Quảng Bình đồ địa Thứ bảy ngy thỏng nm 2018 Toán: hàng lớp (tiếp theo) 1.Mục tiêu: Em biết hàng lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu Giá trị chữ số theo vị trí chữ số số -Đọc viết số đến lớp triệu Viết số thành tổng theo hàng - HS u thích mơn học Kiên trì chịu khó học tốn Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - Phát triển lực phân tích, nhận biết nhanh số tự nhiên.Năng lực hợp tác chia sẻ học tập 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT4 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: Khởi động - BVN tổ chức trò chơi truyền điện ( nêu tên hàng ,các lớp theo thứ tự từ hàng bé đến hàng lớn ngược lại) *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS nêu tên hàng theo thứ tự bạn yêu cầu - Đọc to, trả lời nhanh Không lặp + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời Tôn vinh học tập HĐ ( BT 1,2,3 phần HĐTH) *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: -HS đọc , viết số có đến chữ số Phân tích số thành hàng, thành lớp Nêu số số thuộc hàng lớp Phân tích viết số thành tổng + PP: vấn đáp Viết, + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nghi chép ngắn, nhận xét lời 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ em chưa nắm hàng lớp - HS nắm cách đọc số gióp bạn nhóm cách đọc số có nhiều chữ số 6.Hướng dẫn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thµnh theo híng dÉn (TLHDH trang 23) Tiếng việt: Bài 2c: đáng yêu hay đáng ghét (T2) 1.Mục tiêu : Hiểu tác dụng dấu hai chấm - biết sử dụng dấu hai chấm viết văn - HS u thích mơn học - Học sinhlực viết viết hay 2.Chuẩn bị đồ dùng dạy học : B¶ng nhãm 3.Điều chỉnh nội dung dạy học: 4.Điều chỉnh nội dung hoạt động: Hướng dẫn học sinh thực theo logo SHDH HĐ 1: ( Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí: Nêu tác dụng dấu hai chấm + Dấu hai chấm mục a, b báo hiệu phận đứng sau lời nói nhân vật + Mục a: Dấu hai chấm phối hợp với dấu ngoặc kép; mục b: Dấu hai chấm kết hợp với dấu ngạch ngang + Ở mục c, dấu hai chấm có tác dụng giải thích cho phận đứng trước - PP: Quan sát, vấn đáp Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - KT: ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời HĐ 2: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí: Biết tác dụng dấu hai chấm a) Báo hiệu phận đứng sau lời Đác-uyn nói với b) Giải thích cho phận đứng trước - PP: vấp đáp - KT : Trình bày miệng, nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3: (theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí: Viết đoạn văn theo truyện nàng tiên Ốc có hai lần dùng dấu hai chấm - PP: Quan sát,vấn đáp - KT: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét lời, 5.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: - GV giúp đỡ HS tiếp thu chậm hồn thành BT5 - HS hoµn thµnh tèt Bt giúp bạn nhóm cha hon thnh 6.Hng dn ứng dụng: Về nhà cïng víi bè mĐ hoµn thµnh theo hớng dẫn BT2 phần ứng dụng SHDH lịch sử : LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (T2) 1.Mục tiêu: -Nêu đồ - sử dụng đồ, kể tên số yếu tố đồ - u thích mơn Lich sử, thích tìm hiểu lịch sử nước nhà _ vân dụng kiến thức học vào sống 2.ChuÈn bÞ ®å dùng dạy häc : Bản đồ địa lí tự nhiờn Vit Nam Điều chỉnh nội dung dạy học : Điều chỉnh hoạt động (logo): Thay i logo HĐ từ HĐ nhóm lớn sang HĐ lớp HĐ1,2,3 ( Phần HĐTH) * Đánh giá: - Tiêu chí: Nắm nội dung đồ Phân biệt câu đúng/ sai nói đồ - ghi kí hiệu đồ Chỉ vị trí đồ BT1: Câu câu a1,a2,a4, - PP: Quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xột bng li Dự kiến phơng án hỗ trợ cho häc sinh: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - GV nhóm trưởng giúp đỡ em hồn thành chậm hồn thành BT1 Híng dÉn øng dơng : nh sách HD ƠN LUYỆN TỐN: ƠN LUYỆN TUẦN 1.Mục tiêu: - Đọc ,viết so sánh , xếp thứ tự số đến lớp triệu -Nêu giá trị chữ số theo vị trí số - H có ý thức học tốn - HS có lực tự học, Đồ dùng dạy học:- Vở em tự ơn luyện Tốn Hoạt động dạy học: HĐ1: Khởi động (theo tài liệu) HĐ 2: Ôn luyện ( Theo tài liệu) B1,2,3,4 * Đánh giá: -Tiêu chí :Đọc số có năm chữ số - Nêu giá trị chữ số theo vị trí số 32057 giá tri chữ số 50 215780 giá tri chữ số 5000 50361 giá tri chữ số 50000 564103 giá tri chữ số 500000 -Phương pháp: quan sát , vấn đáp -Kĩ thuật: Ghi chép ngắn ,nhận xét lời 4.Hướng dẫn vận dụng: Về nhà cïng víi người thõn hon thnh phn dng gdtt: sinh hoạt đội * Chủ điểm: Chào mừng năm học mới-Vui bước đến trng I Mc tiờu:- Kiện toàn bầu BCH Chi ®éi - Thống số quy định chung nề nếp, tác phong người đội viên II Tiến hành sinh hoạt - Cô giáo giới thiệu khách mời: Có anh tổng phụ trách , chị Liên đội trưởng dự - BCH Chi đội cũ chủ trì sinh hot 1.ổn định nề nếp - Ban ngh lớp điều hành văn nghệ - Anh tổng phụ trách nêu số tiêu chuẩn để bầu vào BCH chi đội - Chị Liên đội trưởng giúp đỡ BCH Chi đội lâm thời điều hành tiết sinh hoạt dựa vào tiêu chuẩn để bạn tranh cử Bầu cử ( hình thức đưa tay) Thư kí tổng hợp kết thơng qua trước Chi đội III Thành lập phân đội - Chị Liên đội trưởng hướng dẫn BCH chi độ phân công ,thành lập phân đội bu ban phụ trách nhi đồng IV Quy nh v n np Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 2018 - 2019 - BCH Chi đội th¶o luËn thèng nhÊt mét sè néi quy , quy định Chi đội: - Trang phc i viờn chỉnh tề, sẽ, có khăn quàng đỏ, dép qoai - Khi có trống vào học: khẩn trương xếp hàng vào lớp, đọc điều Bác Hồ dạy nghiêm túc, hát rập ràng, CTHĐTQ điều hành ôn 15 phút đầu V Kế hoạch * Các phân đội trưởng thảo luận thống ý kiến để triển khai công việc tuần tới - TËp nghi thøc , nghi lễ chuẩn bị cho lễ khai giảng -TËp bµi hát Quốc ca, Đội ca rập ràng, làm tốt công tác vệ sinh, - Đi học , chấp hành tốt nội quy quy định Liên đội - Cỏc phõn i cựng trng chăm sóc hoa để đón ngày khai giảng năm học VI Ý kiến phát biểu anh tổng phụ trách Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy ... lời Tôn vinh học tập HĐ : ( BT 1 ,2, 3 ,4) phần HĐTH *Đánh giá: Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 20 18 - 20 19 + Tiêu chí đánh giá: -HS... Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 20 18 - 20 19 - Phát triển lực phân tích, nhận biết nhanh số tự nhiên .Năng lực hợp tác chia sẻ học tập 2. Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phiếu học tập BT2,3 3.Điều... xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2, Phần HĐCB Giáo viên: Mai Thị Quế Phương - Trường Tiểu học Phú Thủy Nhật ký dạy học - Lớp 4B- Tuần - Năm học 20 18 - 20 19 Đánh giá: -Tiêu chí đánh giá : HS nắm thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 2 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV mai thị quế ,

Từ khóa liên quan