0

TUẦN 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

32 554 0
  • TUẦN 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:55

Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 TUN Thứ hai ngy tháng 10 năm 2018 Toán: biểu đồ cột (t2) I Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Bước đầu biết biểu đồ cột Biết đọc số thông tin biểu đồ cột.Bước đầu xử lí số liệu biểu đồ cột Lập biểu đồ cột đơn giản 2/ Kĩ năng: Biết vận dụng vào đời sống thực tiễn 3/ Thái độ: GD lòng say mê học tốn 4/ Năng lực: Năng lực tính tốn, tư II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Biểu đồ HS chuẩn bị (nếu có) III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV.Điều chỉnh hoạt động: 1.H TH2,3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS xác đinh số liệu biểu đồ cột + Biết xử lí số liệu biểu đồ + Khả hợp tác nhóm - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn 1.HĐ TH4: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nắm thông tin cho trước + Lập biểu đồ cột với số liệu cho trước +Trình bày biểu đồ đẹp mắt, cột nhau, khoảng cách cột +Khả hợp tác nhóm, khả trình bày trước lớp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn V Dù kiÕn ph¬ng án hỗ trợ cho HS: * Gợi ý cho HSCHT: - HD kĩ cho HS tập * HSHT:- giúp đỡ bạn CHT hồn thành BT VI Híng dÉn phÇn øng dơng: Lập biểu đồ cột biểu thị số cân nặng thành viên gia đình ******************** TiÕng viƯt: ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HC Bài 6A : Dũng cảm nhận lỗi (T1) I.Mc tiêu KT: Đọc – hiểu Nỗi dằn vặt ca An- rõy- ca Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 2.KN - Biết đọc với giọng kể chậm rãi,tình cảm,bước đầu biết phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện - Hiểu nội dung : Nỗi dằn vặt An – drây – ca thể tình yêu thương ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực nghiêm khắc với lỗi lầm thân (trả lời CH SGK) TĐ: Giáo dục HS tình u thương ,lòng trung thực 4.NL: - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin II Hoạt động học: *Khởi động: - HĐTQ tổ chức cho bạn trơi trò chơi khởi động tiết học - HS viết tên học vào - HS đọc mục tiêu chia sẻ mục tiêu học: * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Tham gia trò chơi tích cực, hào hứng + Nắm mục tiêu học - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN I.Quan sát tranh -Việc 1: NT yêu cầu bạn quan sát tranh cho biết người tranh làm -Việc 2: HT mời bạn khác nhận xét -Việc 3: NT đề nghị bạn thư kí tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với thầy giáo * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nói nội dung phù hợp với hình ảnh minh họa + Dự đốn đọc nói câu chuyện gì? - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, đặt câu hỏi 2.Nghe thầy cô ( bạn) đọc Nỗi dằn vặt An- rõy- ca Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 -GV đọc toàn bài, lớp lắng nghe * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Nắm vị trí ngắt nghỉ, từ ngữ cần nhấn giọng, giọng đọc toàn - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời III.Đọc từ ngữ đọc lời giải nghĩa - Em đọc thầm từ ngữ lời giải nghĩa - Em trao đổi với bạn bên cạnh nghĩa từ - Việc 1: NT yêu cầu bạn đặt câu với từ : Dằn vặt, ngồi - Việc 2: Nhận xét cách đặt câu bạn * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Hiểu nghĩa từ: +An - đrây- ca: Tên nhân vật câu chuyện +Dằn vặt: làm cho đau đớn, buồn khổ cách dai dẳng.Tự trách +Ngồi nức nở: ngồi khóc - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời IV Cùng luyện đọc Việc 1: Em đọc từ ngữ HĐ 4a; đọc câu HĐ 4b; đọc đoạn, HĐ4c Việc 2: NT tổ chức cho bạn đọc đoạn, nối tiếp đến hết Việc 3: Đổi lượt đọc lại Việc 4: NT tổ chức cho bạn nhóm nhận xét, đánh giá góp ý cho * ỏnh giỏ: - Tiờu ỏnh giỏ: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm häc 2018 - 2019 + Đọc lưu lốt tồn bài, biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm +Biết đọc với giọng kể chậm rãi,tình cảm,bước đầu biết phân biệt lời nhân vật với lời người kể chuyện - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời V Thảo luận, trả lời câu hỏi -Từng bạn đọc thầm trả lời câu hỏi ghi giấy nháp ý trả lời -Việc 1: Viết xong, Em chủ động chia sẻ câu trả lời cho bạn bên cạnh để bạn có ý kiến đánh giá trao đổi lại bổ sung thiếu -Việc 2: Em bạn đổi vai hỏi trả lời - Việc 1: Nhóm trưởng đọc câu hỏi mời bạn trả lời, bạn khác ý nghe, đánh giá bổ sung cho -Việc 2: Nhóm trưởng cho bạn nêu nội dung - Việc 3: Nhóm trưởng, đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo giáo - HĐTQ tổ chức cho nhóm chia sẻ câu hỏi - GV tương tác với HS * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: hiểu nội dung đọc học sinh +Câu 1: Cậu chơi đá bóng bạn + Câu 2: Mẹ khóc nấc lên ơng qua đời + Câu 3: Em nghĩ ơng mải chơi nên mua thuốc chậm +Câu 4:Biết thương ông, trung thực biết hối hận lỗi lầm + HS nêu ý nghĩa câu chuyện: Nỗi dằn vặt An – drây – ca thể tình yêu thương ý thức trách nhiệm với người thân, lòng trung thực nghiêm khắc với li lm ca bn thõn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - PP: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập VI Híng dÉn phÇn øng dơng:- Luyện đọc diễn cảm ton bi ****************** Tiếng Việt: Bài 6A Dũng cảm nhận lỗi (t2) I.Mc tiờu: KT: - Hiu c khỏi niệm danh từ chungvà danh từ riêng (ND ghi nhớ) 2.KN: - Nhận biết danh từ chung danh từ riêng dựa dấu hiệu ý nghĩa khái quát chúng ; nắm quy tắc viết hoa danh từ riêng bước đầu vận dung quy tắc vào thực tế - Vận dụng kiến thức học để nhận biết danh từ chung, danh từ riêng, viết hoa danh từ riêng 3.TĐ: HS có ý thức viết tên mình, tên riêng người tên địa lí 4.NL: Phát triển lực ngơn ngữ, tự học v gii quyt II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, thẻ từ, phiếu HS: SHD, Bì th IV Điều chỉnh ND DH: Không điều chỉnh III Điều chỉnh hoạt ®éng tõng l« g«: Kh«ng ®iỊu chØnh 1.HĐCB 6: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS nắm nội dung thư + Phần đầu thư: HS nắm được: Câu 1: a.sông; b Cửu Long; c.vua; d Lê Lợi Câu 2:+ Sông: tên chung để dòng nước chảy tương đối lớn, thuyền bè lại +Cửu Long: tên riêng dòng sơng có chín nhánh đồng sông Cửu Long +Vua: tên chung người đứng đầu nhà nước phong kiến + Lê Lợi: tên riêng vị vua mở đầu nhà Hậu Lê Câu 3:a,c: không viết hoa; b,d: viết hoa +DT chung tên gọi loại vật +DTR: tên riêng vật, ln viết hoa + Lấy ví dụ DTC, DTR + Khả hợp tác, chia sẻ nhóm - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 2.HĐTH 1: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS tìm viết danh từ riêng: Chung, Lam, Thiờn Nhn, Trỏc, i Hu, Bỏc H Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm häc 2018 - 2019 + Khả hợp tác, chia sẻ nhóm - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chộp ngn V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: *HS CHT: Bài6- HĐCB:Tiếp cận giúp em yếu chọn thẻ từ ghép vào lời giải nghĩa thích hợp, giúp HS so sánh đợc nghĩa, cách viết cặp từ Bài 1- HĐTH: Tiếp cận giúp em nhận danh từ riêng nhừng từ tên riêng vật đợc viết hoa * HS HT: Tìm danh tõ chung, danh tõ riªng VI Híng dÉn phÇn øng dơng:- Em viết tên thành viên gia đình nói cho họ cách viết ******************** ĐẠO ĐỨC: BÀY TỎ Ý KIẾN (T2) I Mục tiêu -KT: Học xong HS có khả năng: Trẻ em cần phải bày tỏ ý kiến vấn đề có liên quan đến trẻ em - KN: Mạnh dạn, biết cách bày tỏ ý kiến thân cách thuyết phục - TĐ: biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến người khác - NL: Phát triển lực tự học, tự giải vấn đề II/ Hoạt động dạy - học A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Hoạt động 1: Khởi động: BVN tổ chức cho lớp hát * Hoạt động 2: Hs bày tỏ ý kiến Việc :HS đọc chon ý kiến Việc : Em bạn trao đổi câu trả lời với Việc : Nhóm trưởng điều hành ban nhóm nói lên ý kiến Việc 4: Ban học tập tổ chức cho bạn trình bày tiểu phẩm trước lớp *Đánh giá: -Tiêu chí: HS nói lên ý kiến tán thành khơng tán thành giải thích cách thuyết phục người nghe -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời *Hoạt động : Trò chơi Phóng viên Việc :HS c tr li cỏc cõu hi Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm häc 2018 - 2019 Việc : Em bạn trao đổi câu trả lời với Việc : Nhóm trưởng điều hành ban nhóm nói lên ý kiến Việc 4: Ban học tập tổ chức cho bạn ttập làm phóng viên *Đánh giá: -Tiêu chí: HS nói lên ý kiến tình hình trường lớp nay,những hoạt động em thích hoạt em muốn tham gia Dự định em ngày hè HS trình bày tỏ ý kiến tự nhiên, ý rõ ràng dễ hiểu -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời Hoạt động 4: Xây dựng tiểu phẩm quyền tham gia ý kiến trẻ em Việc :HS nhóm xây dựng ý tưởng Việc : Viết ngắn gọn kịch Việc : Nhóm trưởng điều hành ban nhóm tham gia đống tiểu phẩm Việc 4: GV tổ chức cho nhóm lên trình bày tiểu phẩm *Đánh giá: -Tiêu chí: Tiểu phẩm có nội dung rõ ràng, bạn diễn tự nhiên, nhóm bầu chọn tiểu phẩm hay -PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời Hoạt động kết thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh ******************** TiÕng Việt: Bài 6A : Dũng cảm nhận lỗi (T3) I Mục tiêu: 1.KT: - HS nghe viết trình bày tả“ Người viết truyện thật thà” sẽ; trình bày lời đối thoại nhân vật KN- Làm BT thảo luận tra từ điển để viết từ láy có tiếng chứa âm s/x 3.TĐ: - Giáo dục học sinh tính cẩn thận viết chữ NL: phát triển lc thm m, ngụn ng II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, bảng nhóm HS: SHD, III Điều chỉnh ND DH : Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 HĐTH2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Kĩ viết tả HS: +Viết họ tên, địa người gửi, người nhận bào phong bì thư +Viết hoa danh từ riêng +Viết tả, chữ đều, trình bày đẹp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: nhận xét lời,ghi chép ngắn HĐTH3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:Kĩ viết tả HS + Viết xác từ khó: Ban -dắc, tưởng tượng, truyện dài,thẹn, ấp úng, +Viết tên riêng: Ban -dắc +Viết đảm bảo tốc độ, tả, chữ đều, trình bày đẹp - Phương pháp: vấn đáp, quan sát, - Kĩ thuật: nhận xét lời,ghi chép ngắn 2.HĐTH5b: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS tìm được: +Các từ láy có tiếng chứa âm s :san sát, sẵn sàng, săn sóc, sần sùi, sốt sắng, sn sẻ, sầm sập, sít sao, +Các từ láy có tiếng chứa âm x: xa xa, xa xơi, xám xịt, xúng xính, xốn xang, xơn xao, xót xa, xối xả, xanh xao, xao xuyến, - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời V Dù kiÕn phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: *HS CHT: Bài1- HĐTH:Tiếp cận giúp em Anh, t, Phỳ, Long nghe-viết bài: Ngời viết truyện thật ;Giúp em biết viết lỗi cách sửa lại lỗi vào -Bài 4a: Tiếp cận giúp em tìm đợc từ láy *HS HT:-Bài 4a: Tìm đợc nhiều từ láy VI Hoạt động ứng dụng: Thùc hiƯn theo s¸ch HDH ******************** ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC Khoa học: BÀI 7: BẠN CÓ BIẾT CÁC BỆNH VỀ DINH DƯỠNG (T1) I Mục tiêu: 1.KT: - Kể tên cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng - Nêu ích lợi muối i-ốt 2.KN: Biết cung cấp đủ chất dinh dưỡng lượng Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 3.T: Cú ý thc thực việc ăn uống, vận động hợp lí để phòng số bệnh dinh dưỡng 4.NL: phát triển lực giải vấn đề sáng tạo II Hoạt động học: A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Khởi động: - CTHĐTQ tổ chức cho nhóm chơi trò chơi : “Ai nhanh, đúng” - Cử đội đội bạn - CTHĐTQ phổ biến luật chơi Các đội lắng nghe thực - Hai đội tham gia chơi Lớp làm cổ động viên làm trọng tài - Đội có kết nhanh đội thắng - CTHĐTQ mời bạn nhận xét - CTHĐTQ hỏi: Nếu ăn nhiều thức ăn chứa chất béo mắc bệnh gì? - Mời bạn trả lời - Hội đồng tự quản mời cô giáo vào học GV giới thiệu học ghi nhan đề lên bảng - Cá nhân ghi tên vào - Bạn phụ trách đồ dùng di chuyển lấy đồ dùng học tập cho nhóm * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Hiểu luật chơi Tham gia chơi hào hứng, tích cực +Phản xạ nhanh, đồn kết - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời, tôn vinh học tập Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm Việc 3: Phó chủ tịch HĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ MT trước lớp, nêu ý hiểu cách làm để đạt mục tiêu * Hình thành kiến thức: Quan sát trả lời: Việc 1: Quan sát hình 1, 2, Việc 2: Viết tên bệnh dinh dưỡng vào Việc 3: Kể thêm bệnh dinh dưỡng mà em biết Việc 1: Chủ động chia sẻ với bạn lắng nghe ý kiến bạn Việc 2: Em tiếp tục trao đổi đánh giá câu trả lời bạn, thống kết * Đánh giỏ: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Tiờu chí đánh giá: + HS nêu tên bệnh hình 1(còi xương suy dinh dưỡng); hình 2(bướu cổ); hình 3(béo phì) + Biết kể thêm bệnh dinh dưỡng mà em biết VD: thiếu vi-ta-min, khô mắt, sâu răng, tăng huyết áp, loãng xương, mềm xương, thiếu máu, - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời Đọc trả lời câu hỏi: Việc 1: Đọc thông tin mục a trang 40 Việc 2: Viết vào câu trả lời cho câu hỏi mục b (trong hình) trang 40 - Đổi chéo cho bạn bên cạnh để kiểm tra, bổ sung thống ý kiến Việc 1: NT tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến - Nêu nguyên nhân gây bệnh còi xương - Nêu nguyên nhân gây bệnh bướu cổ ……… Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn nêu phương án trả lời câu hỏi trên, bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nêu vấn đề khác liên quan đến nội dung (Nếu có) thảo luận Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với cô giáo * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: HS trả lời câu hỏi: Câu 1:Bệnh thừa cân, béo phì: ăn nhiều thức ăn chứa nhiều chất bột đường, chất béo Câu 2:Bệnh chảy máu chân răng: thiếu vi-ta-min C Câu 3:Mắt bị khơ, nhìn mờ: thiếu vi-ta-min A Câu 4:Bệnh biếu cổ: thiếu i-ốt + Có ý thức thực việc ăn uống, vận động hợp lí để phòng số bệnh dinh dưỡng + Liên hệ thân xem có mắc số bệnh khơng - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời Quan sát trả lời: Việc 1: Quan sát loại thức ăn trang 41 đọc tên loại bệnh Việc 2: Viết tên loại thức ăn mà em vừa QS để phòng bệnh có 1, 2, 3, Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 IV Điều chỉnh hoạt động: - Không 1.H 4,5: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: -Xác định năm thuộc kĩ nào( năm 2000- TK 20; năm 2013 - TK 21; kỉ 21 kéo dài từ năm 2001 đến năm 2100) - Chuyển đổi thành thạo đơn vị đo thời gian, đơn vị đo khối lượng - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời 2.HĐ 6: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: - Vận dụng giải thành thạo dạng tốn trung bình cộng (áp dụng bước tính) B1: Tìm số hoa bán ngày thứ B2: Tìm số hoa bán ngày thứ B3:Trung bình ngày bán được( B3 làm thành bước: Tìm tổng số hoa bán ngày Sau tìm trung bình ngày bán được) - Đặt câu lời giải tường minh, dễ hiểu - Tính tốn nhanh, xác, viết cẩn thận - PP: vấn đáp, quan sát - KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời, ghi chép ngắn V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Hớng dÉn cho HSCHT BT6: - Bíc 1: t×m sè hoa bán đợc ngày thứ hai - Bớc 2: tìm số hoa bán đợc ngày thứ ba - Bớc 3: tìm số hoa bán đợc ngày - Bớc 4: tìm trung bình ngày bán đợc kg hoa * HSHT: BT6 yêu cầu HS làm cách VI Hớng dẫn phần øng dơng:- Thùc hiƯn theo s¸ch HDH ******************** TiÕng ViƯt: Bài 6B : Không nên nói dối (T2) I Mc tiêu: 1.KT: - Dựa vào gợi ý (SGK), biết chọn kể lại câu chuyện nghe, đọc, nói lòng tự trọng - Hiểu câu chuyện nêu nội dung câu chuyện 2.KN: Biết chọn kể lại câu chuyện nghe, đọc, nói lòng tự trọng Hiểu câu chuyện nêu nội dung truyện - HS chăm nghe lời bạn kể, nhận xét lời kể bạn 3.TĐ: - Các em có ý thức rèn luyện để trở thành người có lòng tự trng Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 4.NL: - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, lực tư sáng tạo, diễn đạt mạch lạc, tự tin II.ChuÈn bị ĐD DH: GV: SHD, phiếu HS: SHD,vở III Điều chỉnh ND DH : Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh 1.H TH1: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS chọn câu chuyện(có thể chọn đọc sách) người biết tự coi trọng giữ gìn phẩm giá +Giới thiệu tên câu chuyện, nhân vật truyện + Câu chuyện có mở đầu, diễn biến, kết thúc + Biết nhận xét, đánh giá lời kể bạn +Nêu thảo luận ý nghĩa câu chuyện + Khả tự học - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn 2.HĐ TH2 Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Lời kể (rõ ràng, dễ hiểu, có truyền cảm khơng?) +Câu chuyện kể trình tự +Khả kết hợp cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, vẻ mặt vời lời kể + Phong thái kể(tự tin) - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: * HS CHT: Tiếp cận giúp em kể đợc câu chuyện lòng tự trọng mà em nghe, đọc * HS HT: Bài 7(HĐTH): Các em kể, hiểu, nêu đợc ý nghĩa câu chuyện đợc nghe, đợc đọc lòng tự trọng mà em bạn kể trớc lớp VI Hớng dẫn phần ứng dông: Kể cho người thân nghe câu chuyện lũng t trng ******************** Tiếng việt: Bài 6B : Không nªn nãi dèi (T3) I.Mục tiêu: 1.KT: - Biết rút kinh nghiệm TLV viết thư (đúng ý, bố cục rõ ràng,dùng từ, đặt câu viết tả,…)tự sửa lỗi mắc viếttheo hướng dẫn GV 2.KN: - Vận dụng sửa bài, rút kinh nghiệm làm sau tốt 3.TĐ: - Giáo dục học sinh tham gia tích cực vào hoạt động học lớp 4.NL: Phát triển lc ngụn ng Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, BP HS: SHD III Điều chỉnh ND DH : Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh 1.HTH3,4: Theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Nghe cô giáo nhận xét chung làm lớp biết chất lượng làm lớp + Đọc lại là, lời nhận xét thầy cô giáo bài, đọc chỗ mắc lỗi +Tham gia chữa chỗ thầy cô giáo đề nghị chữa chung: lỗi ý, bố cục, lỗi dùng từ, đặt câu, lỗi tả +Nhận biết chỗ làm sai Tự chữa - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập,ghi chép ngắn 2.HĐTH5 : Theo tài liệu *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Em lắng nghe vài đoạn làm tốt học sinh, nhận biết hay văn + Thảo luận với bạn để tìm hay, tốt giới thiệu + Diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, viết tả + Khả tự học + Khả nhận xét, đánh giá làm bạn +Khả chia sẻ trước lớp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: * HS CHT: Tiếp cận giúp em chữa lại lỗi ý, lỗi tả, lỗi dùng từ, lỗi đặt câu, lỗi diễn đạt mà mắc phải.( Phỳ, Hựng, t, Long, Th) * HS HT: Bài 5(HĐTH): Các em tìm hay, tốt văn đợc cô giới thiệu trớc lớp VI Hoạt ®éng øng dơng:Hỏi người thân xem họ hàng có cần thăm hỏi để viết thư ******************** Thø nm ngày tháng 10 năm 2018 Toán: phép cộng phÐp trõ (t1) I Mục tiêu: 1.KT: - Biết đặt tính biết thực phép cộng ,phép trừ số có đến sáu chữ số khơng nhớ có nhớ không lượt không liên tiếp 2.KN: Vận dụng thành thạo (HĐTH) 3.TĐ: - Giáo dục HS tính tự giác, cẩn thận, xác, tích cc hc toỏn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 4.NL: - NL tự học, hợp tác nhóm, tính toỏn II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị trò chơi BT1(HĐTH) III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: 1.H 1: (Theo TL) Trò chơi “Chuyển hàng lên tầu” *Đánh giá: Tiêu chí: +Viết kết vào trống phép tính theo hướng mũi tên phép tính cuối +Viết cẩn thận, phản xạ nhanh + Mạnh dạn hợp tác nhóm, đồn kết - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời 2.HĐ 2,3,4 : (Theo TL) *Đánh giá: Tiêu chí: - Nắm bước thực phép cộng, phép trừ số có sáu chữ số ( có nhớ); B1: Đặt tính ( chữ số hàng phải thẳng cột với nhau); B2: thực tính từ phải sang trái +Viết cẩn thận,tính tốn xác +Viết số cẩn thận , đẹp, trình bày khoa học, - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời 3.HĐTH : (Theo TL) *Đánh giá: Tiêu chí: - Nắm bước thực phép cộng, phép trừ số có sáu chữ số ( có nhớ); B1: Đặt tính ( chữ số hàng phải thẳng cột với nhau); B2: thực tính từ phải sang trái + Thực tính phép cộng, phép trừ xác + Viết cẩn thận,tính tốn xác +Viết số cẩn thận , đẹp, trình bày khoa học, - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời V Dù kiÕn phơng án hỗ trợ cho HS: * Hớng dẫn cho HSCHT cách đặt tính đặt kết cho thẳng hàng: Hựng, Phỳ, t * Bài toán nâng cao cho HSHT: Tìm số biết lấy số cộng với 2456 trừ 5478 1978 VI Híng dÉn phÇn øng dơng: Em lập phép tính cộng, phép tính trừ thực tớnh ******************** Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Tiếng viƯt: Bµi C: trung thùc - tù träng (T1) I Mục tiêu: 1.KT: - Biết thêm nghĩa số từ ngữ chủ điểm Trung thực- Tự trọng; bước đầu biết xếp từ Hán Việt có tiếng “trung” theo hai nhóm nghĩa đặt câu với từ nhóm 2.KN: - Sử dụng từ ngữ học để đặt câu, chuyển từ vào vốn từ tích cực 3.TĐ: - Học sinh hiểu trung thực – tự trọng đức tính tốt em có ý thức, thói quen thể tính trung thực lòng tự trọng học tập sống 4.NL: Phát triển lực ngơn ngữ,hợp tác nhóm diễn đạt mạch lạc tự tin II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, Bảng nhóm HS: SHD,vở III Điều chỉnh ND DH: Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh 1.HCB 1: (Theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: -Tìm nhanh từ có tiếng “tự” -HS hợp tác nhóm, diễn đạt mạch lạc, ngơn ngữ - Phương pháp: quan sát, vấn đáp - Kĩ thuật: ghi chép ngắn, nhận xét lời, tôn vinh học tập 2.HĐCB 2: (Theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS chọn từ cột A thích hợp với nghĩa cột B a-3; b- 1; c-2; d-5; e-6; g-4 + Hiểu nghĩa từ sử dụng từ hợp lí + Hợp tác nhóm tốt Có khả chia sẻ trước lớp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 3.HĐCB 3: (Theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS xếp từ vào hai nhóm thích hợp a, Các từ đức tín tốt: tự tin, tự trọng, tự hào b,Các từ tính xấu: tự ti, tự kiêu, tự + Hiểu nghĩa từ sử dụng từ hợp lí + Có ý thức học tập đức tính tốt Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Phng phỏp: đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn 4.HĐCB 4,5: (Theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +HS đọc hiểu đoạn văn, xem xét chọn từ điền vào chỗ trống (1- tự trọng; 2- tự kiêu; 3- tự ti; 4- tự tin; - tự hào) +HS xếp từ vào hai nhóm thích hợp a) Từ ghép có tiếng “trung” có nghĩa “ở giữa”: trung thu, trung bình, trung tâm b) Từ ghép có tiếng “trung” có nghĩa “một lòng dạ”: trung thành, trung nghĩa, trung kiên, trung thực, trung hậu + Hiểu nghĩa từ sử dụng từ hợp lí + Hợp tác nhóm tốt Có khả chia sẻ trước lớp - Phương pháp: vấn đáp,quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời,ghi chép ngắn 5.HĐCB 6: (Theo tài liệu) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đặt câu với từ HĐCB + Hiểu nghĩa từ, đặt câu gãy gọn, tường minh, rõ nghĩa - Phương pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, ghi chép ngắn V.Dù kiÕn phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: * HS CHT: Bài2 : Tiếp cận giúp em nắm đợc nghĩa từ cột A: Bài3 : Tiếp cận giúp em biết đợc đâu đức tính tốt đâu đức tính xấu Bài4 : Tiếp cận giúp em chọn từ thích hợp với ô trống ( 1- tù träng; 2- tù kiªu; 3-tù ti; 4-tù tin; 5-tự hào) - Bài5 : Tiếp cận giúp em phân biệt đợc từ ghép có tiếng trung có nghĩa với tiếng trung có nghĩa lòng Bài6 : Tiếp cận giúp em đặt câu có dùng từ cho BT2 *HS HT: Bài6 : Các em đặt nhiều câu có dùng từ cho BT2 VI Híng dÉn phÇn øng dơng: Nếu có lần không trung thực, em kể lại xin li ngi thõn ******************** Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 TiÕng viƯt: Bµi C: trung thùc - tù träng (T2) I Mục tiêu: 1.KT: - Dựa vào tranh minh hoạ truyện Ba lưỡi rừu lời dẫn giải tranh để kể lại cốt truyện KN: - Biết phát triển ý 2,3 tranh để tạo thành 2,3 đoạn văn kể chuyện (BT2) TĐ: - Thơng qua câu chuyện giáo dục HS tính thật lòng trung thực 4.NL: Phát triển lực ngơn ngữ,hợp tác nhóm diễn đạt mạch lạc tự tin II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, Bng nhúm HS: SHD,vở III Điều chỉnh ND DH : Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chØnh 1.HĐTH 1: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá:HS nghe hiểu nội dung câu chuyện Ba lưỡi rìu + HS ghi nhớ nội dung nhân vật câu chuyện - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi gợi mở 2.HĐTH 2: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS biết dựa vào tranh lời kể tranh kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu Ví dụ: Ngày xưa có chàng tiều phu sống nghề chặt củi Cả gia tài anh mọt rìu sắt Một hơm chàng đốn củi lưỡi rìu bị văng xuống sông Chàng trai làm cách vớt lên cụ già lên hứa giúp chàng Lần thứ nhất, cụ vớt lên lưỡi rìu vàng, chàng bảo khơng phải mình.Lần thứ hai, cụ vớt lên lưỡi rìu bạc, cậu khơng nhận Lần thứ ba, cụ vớt lên lưỡi rìu sắt, anh sung sướng nhận lưỡi rìu cảm ơn cụ Cụ già khen chàng trai thật tặng chàng cẩ ba lưỡi rìu + Kể cốt truyện, lời kể chuyện tự nhiên +Biết kết hợp cử chỉ, lời nói, hành động + Nêu ý nghĩa câu chuyện: Truyện khuyên trung thực, thật sống hưởng hạnh phúc - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi gợi mở 3.HĐTH 3: (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS kể đoạn nội dung câu chuyện nhóm + Kể nội dung câu chuyện, trình tự, lời kể chuyện tự nhiên, cú sỏng to li k Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 +Kể đầy đủ diễn biến đoạn, kết hợp miêu tả ngoại hình, động tác, vẻ mặt nhân vật; màu sắc, đặc điểm lưỡi rìu Ví dụ: Có chàng tiều phu nghèo đốn củi lưỡi rìu bị tuột khỏi cán, văng xuống sơng.Chàng chán nản, nói: “Gia tài ta có lưỡi rìu sắt, lại biết kiếm ăn đây.” + Hợp tác nhóm tốt Có khả chia sẻ trước lớp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét bng li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: - HS CHT: Bài 4-HĐCB : Tiếp cận giúp em xếp việc theo trình tự câu chuyện Những hạt thóc giống - Bài 1-HĐTH : Tiếp cận giúp em kể đợc cốt truyện Ba li rìu - Bài 2-HĐTH : Tiếp cận giúp em kể đợc đoạn câu chuyện Ba li rìu - -HS HT: Bài 2-HĐTH : Các em kể đợc toàn câu chuyện Ba li rìu có kết hợp miêu tả ngoại hình, động tác, vẻ mặt nhân vật; máu sắc, đặc điểm, lỡi rìu vàng, rìu bạc, rìu sắt Nêu đợc ý nghĩa câu chuyện VI Hoạt động ứng dụng: Thực theo sách HDHD ******************** Thứ sỏu ngày tháng 10 năm 2018 Toán: IU CHNH BI HNG DN HỌC TOÁN LỚP Bài 17: PhÐp céng phÐp trõ (t2) I Mục tiêu: 1.KT: - Biết đặt tính biết thực phép cộng ,phép trừ số có đến sáu chữ số khơng nhớ có nhớ khơng lượt không liên tiếp 2.KN: Vận dụng thành thạo 2,3,4 (HĐTH) 3.TĐ: - Giáo dục HS tính tự giác, cẩn thận, xác, tích cực học tốn 4.NL: - NL tự học, hợp tác nhóm, tính tốn II Chuẩn bị: Bảng nhóm III Hoạt động học: * Khởi động: - HĐTQ cho lớp hát B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Trò chơi dn vo bi hc (3 phỳt) Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Vic 1: Hi ng t quản tổ chức cho lớp tham gia trò chơi: “ Con thỏ ăn cỏ” Việc 2: Bạn Chủ tịch hội đồng tự quản nhận xét kết trò chơi - GV giới thiệu ghi đề bảng, HS ghi đề vào *Đánh giá: Tiêu chí: - Tham gia trò chơi tích cực, phản xạ nhanh - Mạnh dạn đoàn kết - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời,tơn vinh học tập *Tìm hiểu mục tiêu học: Việc 1: Đọc thầm mục tiêu học (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh Mục tiêu học có nội dung gì? Để đạt mục tiêu em cần phải làm gì? HĐTH 2,3: Theo TL: Em thực tập 2,3,4 sách HDH – trang 66 Em trao đổi với bạn nhóm Nhóm trưởng kiểm tra kết quả, bổ sung (nếu có) *Đánh giá: Tiêu chí: + Biết đặt tính biết thực phép cộng ,phép trừ số có đến sáu chữ số khơng nhớ có nhớ khơng q lượt khơng liên tiếp Bài 2: a) 680 429; 278 173; b)461 947; 566 559 + Nắm cách tìm số bị trừ ( Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ)và số hạng chưa biết.( Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ số hạng biết) Bài 3: a) X - 254 = 3982 b) 316 + X = 2924 X = 3982 + 254 X =2924 - 316 X = 4236 X= 2608 Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 + Vn dụng giải thành thạo tốn có lời văn áp dụng phép cộng phép trừ ( bước tính) Đặt câu lời giải ngắn gọn, dễ hiểu, tường minh Bài 4: a) Giải Trong vụ mùa năm nay, hai tỉnh thu hoạch số thóc là: 391 500 + 241 500 = 633 000 ( tấn) Đáp số: 633 000 b) Quãng đường xe lửa từ Nha Trang đến Thành phố Hồ Chí Minh là: 1730 - 1315 = 415 ( km) Đáp số: 415 km + Viết cẩn thận, tính tốn xác - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời Ban học tập chia sẻ với lớp câu hỏi: Việc 1: Ban học tập nêu câu hỏi, bạn có quyền giơ tay phát biểu: - Nêu cách thực phép cộng ? - Nêu cách thực phép trừ ? - Muốn tìm số bị trừ ta làm nào? - Muốn tìm số hạng chưa biết ta làm nào? Việc 2: Cho lớp nhận xét Việc 3: Ban học tập mời cô giáo chia sẻ với phần hoạt động lớp *Đánh giá: Tiêu chí: + HS nêu cách thực phép cộng,phép trừ + HS nêu cách tìm số bị trừ, tìm số hạng chưa biết - PP: vấn đáp - KT:đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời C HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Thực sách HDH *Đánh giá: Tiêu chí: + Đọc hiểu bảng số liệu Trả lời câu hỏi: a, Sông Nin ( châu Phi) dài nhất; sông Mê Kông ( châu Á) ngắn b,Sông Nin dài sông Công - gô 2359 km c, Sông Mê Kông ngắn sông Trường Giang 2117 km Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 + Tính tốn thành thạo biết cách so sánh - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời ******************** Khoa học: BẠN CÓ BIẾT CÁC BỆNH VỀ DINH DƯỠNG.(T2) I Mục tiêu: 1.KT: - Kể tên cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng - Nêu ích lợi muối i-ốt 2.KN: Biết cung cấp đủ chất dinh dưỡng lượng 3.TĐ: Có ý thức thực việc ăn uống, vận động hợp lí để phòng số bệnh dinh dưỡng 4.NL: phát triển lực giải vấn đề sáng tạo II Chuẩn bị: - GV: Tài liệu hướng dẫn GV, HS Phiếu học tập cho HĐ phần HĐTH - HS: Tài liệu hướng dẫn HS III Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với vùng miền: - Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động lô gô:- Không điều chỉnh HĐTH : (Theo tài liệu) * Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Biết việc cần thực để phòng bệnh suy dinh dưỡng béo phì: + Ăn uống đa dạng loại thức ăn, đồ uống để đảm bảo đủ chất dinh dưỡng Đặc biệt ăn nhiều rau xanh, chín +Ăn bổ sung thức ăn có chứa i-ốt +Thường xuyên theo dõi chiều cao, cân nặng, khám sức khỏe +Người có nguy béo phì nên ăn hạn chế thức ăn cung cấp nhiều lượng, buổi tối tránh ăn no.Thường xuyên vận động thể, không nên ngồi nhiều + Khả phối hợp nhóm, khả trình bày trước lớp - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: nhận xét lời V Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng học sinh: - HSCHT: Tiếp cận giúp em hoàn thành tập phần HĐTH - HSHTT: Hoàn thành hoạt động, giúp đỡ bạn học yếu nhóm VI Hướng dẫn phần ứng dụng:- Theo tài liệu ******************** ÔLTV: TUẦN I Mục tiêu: KT: - Đọc hiểu Điều bí mật ba Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 2.KN: - c lưu loát rõ ràng đọc -Biết bày tỏ thái độ nhân vật truyện - Viết từ chứa tiếng có vần en/eng - Tìm danh từ - Xây dưng đoạn văn văn kể chuyện 3.TĐ: - GD học sinh ý thức yêu thương bố mẹ hiểu bố mẹ làm điều tốt cho NL: - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm, chia sẻ với bn bố II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Khụng III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: 1.H 1,2: (H Khi ng thay lụgụ theo hình thức cá nhân – nhóm lớn – tồn lớp.) *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá +HS hiểu nghĩa câu tục ngữ “ Yêu yêu sau lưng, giận giận trước mặt”:Đối với trẻ phải nghiêm khắc dạy bảo, khen trước mặt chúng.Câu “ Yêu cho roi cho vọt”:Thương yêu phải nghiêm khắc dạy bảo, nuông chiều, để trẻ tự chơi bời, nghịch ngợm làm chúng hư hỏng +Kể việc làm thầm lặng cha mẹ dành cho con( VD: ngã đau, bố mẹ đau gấp trăm nghìn lần;ln theo dõi bước đường;vì chấp nhận hi sinh thứ;là hậu phương vững cho sau lần vấp ngã;vừa lo toan công việc vừa phải lo lắng cho - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ ôn luyện 3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + Đọc rõ ràng lưu lốt đọc + Hiểu nội dung đọc học sinh + Câu a: Vì ơng khơng muốn tiêu tiền hoang phí + Câu b: Vì cha khơng đưa đón + Câu c: Thấy bóng người lấp ló sau hàng bên đường, lặng lẽ theo người con, người nhận mái tóc bạc cha + Câu d: Cha mẹ yêu cái, muốn tốt cho nên nhiều phải giấu số điều - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng 3.HĐ Ơn luyện 4:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: + HS điền en/eng: hoa loa kèn, tiếng khèn, ven sông, leng keng, tiếng kốn, chen ln Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - PP:quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi – nhận xét lời 4.HĐ ôn luyện 5,6 :Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: Tìm danh từ: + Câu 5: mặt trời, núi, nắng, bò, sương, bụng +Câu 6: sơng biển, đồng ruộng, đồi núi, trường học, nhà, bầu trời, cửa sổ, cha mẹ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HSCHT: * §èi víi HSCHT: - Đọc - hiểu văn - Nắm quy tắc viết tả - Nhận biết, xác định danh từ * §èi víi HSHT:- Trả lời tốt câu hỏi liên hệ, vận dụng VI Híng dÉn phÇn øng dơng: Khơng ******************** ƠL Tốn: TUẦN I Mục tiêu: KT:- Tìm trung bình cộng nhiều số - Nêu số ngày tháng năm; KN: - Thành thạo xác định năm cho trước thuộc kỉ nào.Đọc thành thạo thông tin biểu đồ tranh, biểu đồ cột dạng đơn giản 3.TĐ: - Giáo dục HS tính cẩn thận, u thích học tốn NL: - Giúp HS phát triển tính tốn, NL tự học II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: III Điều chỉnh nội dung d¹y häc: - HS thực HĐ 1, 2,3,4, lớp - Các HĐ lại HS thc hin H dng IV Điều chỉnh hoạt ®éng: - HĐ1,2,3,4 HS làm cá nhân Sau đổi kiểm tra KQ nói cho nghe cách làm 1.HĐ1,2: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí đánh giá: + Nêu số ngày tháng năm; Thực hiên thành thạo tìm trung bình cộng nhiều số + Khả tự học +Tính cẩn thận, nhanh, xỏc Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Phng pháp: vấn đáp, quan sát - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời, ghi chép ngắn 2.HĐ 3,4:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: +Đọc thành thạo thông tin biểu đồ tranh dạng đơn giản + Biết thực tính tốn biểu đồ - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật: đặt câu hỏi – nhận xét lời 3.HĐ6:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí đánh giá: + HS vận dụng giải thành thạo dạng tốn trung bình cộng + Viết câu lời giải tường minh, rõ nghĩa +Tính xác, cẩn thận; trình bày khoa học + Khả chia sẻ với bạn, nhận xét làm bạn - Phương pháp: vấn đáp - Kĩ thuật:đặt câu hỏi – nhận xột bng li V Dự kiến phng án hỗ trợ cho HS: * Gỵi ý cho HSCHT: - u cầu HS nhắc lại nắm cách tìm số trung bình cộng* HSHT: Hồn thành tốt tất HĐ VI Hướng dẫn phÇn øng dơng: Thực theo u cu ******************* SHTT: sinh hoạt I I Mục tiêu - Giỳp chi i ỏnh giỏ hoạt động tuần qua, đề phơng hớng tuần tới - Múa hát lại hát tập thể II Các hoạt động - HĐTQ tổ chức cho bạn lớp chơi trò chơi khởi động - Chi đội trưởng chia sẻ mc tiờu bui sinh hot trc lp Đánh giá lại tình hình hoạt ộng tuần qua - Các phân đội trởng tự đánh giá kết thi đua nhóm - Chi đội trởng tổng hợp nhận xét thi đua phân đội chi đội - HS phát biểu đề xuất ý kiến cá nhân * ỏnh giỏ: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Tiêu chí: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hướng phát huy khắc phục - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngn, nhn xột bng li Bình bầu thi đua phân đội,cá nhân xuất sắc tuần *ỏnh giá: -Tiêu chí: Đạt tiêu chí mà chi đội đề ra,có thành tích bật, tiến có ý thức vươn lên - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xét lời Đề kế hoạch hoạt động tuần tới - Chi đội trởng đa số kế hoạch tn tíi: + Tích cực cơng tác làm vệ sinh + Ổn định nề nếp, thực nghiêm túc việc xếp hàng vào lớp + Thùc hiÖn ỳng trang phục, học gi quy định + Trồng bổ sung hoa, cảnh + Thực tốt an tồn giao thơng đường + Thường xun củng cố nề nếp tự quản, truy đầu Sinh hoạt văn nghệ - Chi đội trởng yêu cầu trởng ban văn nghệ bắt cho lớp hát vài hát tập thể Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyªn – Trêng TiĨu häc Phó Thđy ... a) X - 2 54 = 3982 b) 3 16 + X = 29 24 X = 3982 + 2 54 X =29 24 - 3 16 X = 42 36 X= 260 8 Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm häc 2018 - 2019 +... 3.TĐ: - Giáo dục học sinh tham gia tích cực vào hoạt động học lớp 4. NL: Phát triển lực ngơn ngữ Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018. .. ngi cú lũng t trng Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm häc 2018 - 2019 4. NL: - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, lực tư sáng tạo, diễn t mch
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo ,

Từ khóa liên quan