0

TUẦN 9 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

33 647 2
  • TUẦN 9 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2018, 21:55

Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 tuần Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2018 Toán: hai đờng thẳng vuông gãc I.Mục tiêu: 1.KT: - Có biểu tượng hai đường thẳng vng góc 2.KN: - Kiểm tra hai đường thẳng vng góc với ê-ke Vận dụng hoàn thành tập 3.TĐ:- Tạo hứng thú học tập với mơn hình học 4.NL: Phát triển lực sỏng to, t c lp II Chuẩn bị đồ dùng dạy học - Bộ đồ dùng dạy Toán III Điều chỉnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: - Không 1.H 1,2: Theo TL *ỏnh giỏ: - Tiêu chí: + Đọc tên đỉnh, cạnh góc hình nêu góc góc vng, góc nhọn, góc từ +Dùng bút chì thước để tạo góc vng, nhận biết số góc vuông - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở 2.HĐ 3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: + Nhận biết kéo dài cạnh MO NO ta đường thẳng vng góc với +2 đường thẳng MO NO vng góc với tạo nên góc vng có chung đỉnh O + Biết dùng ê ke để kiểm tra vẽ hai đường thẳng vuông góc - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở 3.HĐ 4: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: + Nhận biết cạnh vng góc với - PP: , vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở 4.HĐTH 1,2,3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: + Biết dùng ê-ke để kiểm tra hai đường thẳng có vng góc với hay khơng Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 +Nờu c tờn tng cặp cạnh vng góc, cặp cạnh cắt mà khơng vng góc với + Dựa điểm cho sẵn, nối điểm để có cặp đoạn thẳng góc với - PP: , vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Hớng dÉn cho HSCHT : - Híng dÉn cho c¸c em cách dùng êke để kiểm tra góc vuông * Đối với HSHT:- Vẽ đợc góc vuông dùng êke để kiĨm tra gãc võa vÏ VI Híng dÉn phÇn øng dơng: Thùc hiƯn theo s¸ch HDH *Đánh giá: - Tiêu chí: + Chỉ đường phố vng góc với + Chỉ phố bạn An Hồ Gươm xuất phát từ ngã tư Hàng Gai Hàng Trống +Chỉ hai đường thẳng vng góc thực tế sống - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi m- nhn xột bng li ******************** Bài 9A: Những điều em m¬ íc (T1) TiÕng viƯt: I.Mục tiêu: 1.KT:- Bước đầu biết đọc phân biệt lời nhân vật đoạn đối thoại - Hiểu ND: :Cương mơ ước trở thành thợ rốn để kiếm sống nên thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp đáng quý 2.KN: Đọc trơi chảy tồn bài, ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ dài, nhấn giọng từ ngữ gợi tả, gợi cảm 3.TĐ : - Giáo dục HD yêu người , yêu nghề NL : Giúp HS phát triển lực ngôn ng II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, tranh HS: SHD III Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh 1.H 1: Theo TL *ỏnh giỏ: - Tiêu chí: + HS nói nghề em u thích mà lớn lên em lựa chọn Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 + Gii thớch c em thích nghề - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi- nhận xét lời HĐ 2, 3,4: Theo TL *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Đọc lưu lốt tồn với giọng trao đổi, trò chuyện thân mật, nhẹ nhàng,(giọng Cương: tha thiết, lễ phép; giọng mẹ: ngạc nhiên) biết ngắt nghỉ đúng: - Bước đầu biết đọc diễn cảm + Giải thích nghĩa từ bài: kiếm sống(là tìm cách làm việc để tự ni mình) + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời 3.HĐ5,6: (Theo tài liệu) *Đánh giá: +P + Tiêu chí đánh giá:- Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh -Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: c - Câu 2: b - Câu 6: a.Cương nghèn nghẹn nắm lấy tay mẹ, thiết tha: - Mẹ ơi, người ta phải có nghề Chỉ trộm cắp hay ăn bám đamgs bị coi thường b.Bà cảm động xoa đầu Em nắm lấy tay mẹ thiết tha - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu -HS hiểu Cương mơ ước trở thành thợ rốn để kiếm sống nên thuyết phục mẹ để mẹ thấy nghề nghiệp đáng quý +PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng.tơn vinh học tập V Dù kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: * HS CHT: Tiếp cận giúp em đọc yếu luyện đọc thêm từ: vất vả, quan sang; đọc nắm ND * HS KHT: Tiếp cận giúp em đọc diễn cảm hiểu đợc nội dung VI Hoạt động ứng dụng: c din cm bi cho ngi thõn nghe ******************** Tiếng việt: Bài 9A: Những điều em mơ ớc (T2) Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 I.Mục tiêu: 1KT: - Nghe - viết tả Thợ rèn 2.KN: Trình bày khổ thơ dòng thơ chữ.- Làm tập tả 2b 3.TĐ- Giáo dục tính cẩn thận, óc thẩm mĩ 4.NL: Tự học, hợp tác nhóm II.ChuÈn bị ĐD DH: GV: SHD, phiu HT HS: SHD, III Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh 1.HTH 1: Theo TL *ỏnh giỏ: - Tiêu chí đánh giá : Kĩ nhớ- viết tả HS + Viết xác từ khó: bóng nhẫy, diễn kịch, nghịch, + Viết hoa chữ đầu dòng thơ; + Viết đảm bảo tốc độ, chỉnh tả, chữ trình bày đẹp - PP: quan sát, vấn đáp;viết - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời, viết nhận xét 2.HĐTH 2: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: Điền vào chỗ trống vần uôn hay uông ( uống, nguồn, muống, xuống, uốn, chng) + Tự học tốt hồn thành mình, chia sẻ kết với bạn - PP: quan sát, vấn đáp, - KT: ghi chép ngắn, nhận xét bng li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: *HS CHT:Bài1- HĐTH:Tiếp cận giúp em nghe-viết Thợ rèn; Giúp em biết viết lỗi cách sửa lại lỗi vào -Bài 2b: Tiếp cận giúp em điền vần uôn/uông * HS HT:- Làm 2a, 2b V Hoạt động ứng dụng: Khụng ******************** TIT KIỆM THỜI GIỜ (T1) ĐẠO ĐỨC I.Mục tiêu KT:Học xong HS:- Hiểu thời quý nhất, cần phai tiết kiệm Biết cách tiết kiệm thời Động viên người thực tiết kiệm tiền KN: Biết quý trọng sử dụng thời gian cách tiết kiệm TĐ: Nghiêm tỳc vic s dng thi gi Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm häc 2018 - 2019 NL: Phát triển lực tự giải vấn đề III/ Hoạt động dạy - học 1/ HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * HĐ 1:Khởi động: BVN : Tổ chức cho lớp chơi trò chơi “ Ai nhanh hơn” Nhìn hình đốn chữ ngĩ nhanh trả lời nhóm thắng *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nhìn mảnh ghép trả lời hình ảnh tranh Trả lời nhanh, rõ ràng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập * HĐ 2: Kể chuyện : “một phút” Việc :Cá nhân đọc thầm câu chuyện Việc : Em bạn trao đổivề câu chuyện có nhân vật chi tiết câu chuyện Việc : Chia sẻ nhóm Việc : Nghe giáo viên kể lại câu chuyện phút *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nắm câu chuyện kể điều gì, nhân vật câu chuyện + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập * HĐ 3: Tìm hiểu câu chuyện, Việc : Em trả lời câu hỏi 1,2,3 câu chuyện Việc : Em bạn trao đổi với Việc : Chia sẻ nhóm Việc : BHT lên chia sẻ trước lớp, liên hệ rút ghi nhớ Báo cáo với cô giáo kết ý kiến GV huy động kết chốt kiến thức *Đánh giá: + Tiêu chí : -Học sinh nắm nội dung câu chuyện, hiểu câu chuyện muốn với ta điều Câu 1: Mi-ca-chi có thoi quen sử dụng thời lúc chậm trễ người Câu 2: Mi-ca-chi thứ hai sau bạn Vich-to thi trượt tuyết phút Câu 3: sống người cần phút làm nên chuyện quan trọng + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, tôn vinh học tập Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Hot ng kt thúc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo dục học sinh HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Cùng gia tìm hiểu việc làm bố mẹ nhằn tit kim hc Tiếng việt: Bài 9A: Những ®iỊu em m¬ íc (T3) I Mục tiêu: 1.KT: - Biết thêm số từ ngữ chủ điểm Trên đơi cánh ước mơ; bước đầu tìm số từ nghĩa với từ ước mơ bắt đầu tiếng ước, tiếng mơ ; ghép từ ngữ sau từ ước mơ nhận biết đánh giá từ ngữ đó, nêu VD minh hoạ loại ước mơ 2.KN: - Vận dụng làm tập 3.TĐ: - Có ý thức sử dụng từ xác, phù hợp nói viết 4.NL:Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, hợp tỏc nhúm, II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD, bảng nhóm HS: SHD, III Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh IV Điều chỉnh hoạt ®éng tõng l« g«: Kh«ng ®iỊu chØnh 1.HĐTH 3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: +Trả lời : Bạn nhỏ mơ ước trở thành đội + HS nêu mơ ước +HS diễn đạt mạch lạc, tự tin, mạnh dạn hợp tác nhóm - PP: vấn đáp, - KT: nhận xét lời 2.HĐTH4:Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí: Ghép tiếng tạo từ nghĩa với “ước mơ”(ước muốn, ước mong, ước nguyện, mong ước, mong muốn, ước vọng, nguyện vọng, ước ao, ao ước, ước mơ, mơ ước, mơ tưởng, cầu mong, mơ mộng, mộng mơ, +Xếp nhanh.Phản xạ nhanh; - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn - PP: quan sát, vấn đáp, - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi- nhận xét lời 3.HĐTH5:Theo TL *Đánh giá: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Tiờu chớ: HS a.Ghép thêm vào sau từ “ ước mơ” từ ngữ thể đánh giá : đẹp đẽ, viễn vơng, cao cả, lớn, nho nhỏ, đáng b Những cụm từ thể đánh giá cao số mơ ước: ước mơ cao cả, ước mơ lớn, ước mơ đẹp đẽ, ước mơ đáng Tiêu chí HTT HT CHT 1.Tìm từ Hợp tác tốt Phản xạ nhanh Trình bày đẹp c.Nêu ví dụ loại ước mơ nói VD: Ước mơ học giỏi để trở thành bác sĩ Ước mơ chinh phục vũ trụ, - PP: quan sát, vấn đáp - KT: phiếu đánh giá tiêu chí, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: *HS CHT: : Bài4- HĐTH:Tiếp cận giúp em yếu ghép đợc từ nghĩa với từ ớc mơ Bài 5- HĐTH: Tiếp cận giúp em ghép nắm nh ớc mơ đợc đánh giá cao, ớc mơ đợc đánh giá không cao, ớc mơ bị đánh giá thấp để em cụm từ đánh giá cao cụm từ vừa ghép đợc * HS HT: Giúp đỡ HSCHT làm tập 4, VI Hoạt động ứng dụng: Thực hiƯn theo s¸ch HDH ******************** Khoa học: ĐIỀU CHỈNH BÀI HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 11: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC I Mục tiêu: 1.KT: - Nêu số việc nên làm khơng nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt không tắm hố bom - Nêu số nguyên tắc tập bơi bơi 2.KN: Biết phòng tránh tai nạn đuối nước 3.TĐ: - Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước vận động bạn thực 4.NL: Phát triển lực giải vấn đề, tự lực *Tích hợp giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn.Những việc khơng làm: Khơng chơi đùa gần ao hồ, hố bom tắm ao hồ, hố bom II Hoạt động học: A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN * Khi ng: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - CTHĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi - Hội đồng tự quản mời cô giáo vào học GV giới thiệu học ghi nhan đề lên bảng - Cá nhân ghi tên vào - Bạn phụ trách đồ dùng di chuyển lấy đồ dùng học tập cho nhóm Xác định mục tiêu Việc 1: Cá nhân đọc mục tiêu (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi MT nhóm * Hình thành kiến thức: Quan sát trả lời câu hỏi: Việc 1: Quan sát kĩ hình 1, 2, trang 36 (2-3 lần) Việc 2: Trả lời câu hỏi (Viết nhanh vở) ? Nên làm không nên làm việc hình vừa quan sát để phòng tránh đuối nước ? Vì ? - Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh để bổ sung cho thống ý kiến Việc 1: NT tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn nhóm nêu phương án trả lời câu hỏi trên, bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nêu vấn đề khác liên quan đến nội dung (Nếu có) thảo luận Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với cô giáo Việc 1: GV treo tranh bạn nhỏ tắm hố bom Việc 2: Yêu cầu học sinh quan sát Việc 3: Nêu lí không nên tắm hố bom Việc 4: Trưởng ban học tập tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp Việc 5:GV tương tác Hỏi thêm: Vì khơng nên tắm hố bom cũ?(Vì hố bom cũ có mảnh vỏ bom, mìn sót lại nguy hiểm đến tính mạng) *Đánh giá: -Tiêu chí: HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi: a.Nên làm: H2: Giếng có nắp đậy, thành giếng xây cao, an toàn với trẻ em H5: Đi thuyền phải cú ngi ln, mc ỏo phao Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 b Không nên: H1,4: Các bạn nhỏ chơi đùa gần ao Khơng an tồn, rơi xuống ao H3: Ngồi thuyền bỏ chân xuông sông.Không an tồn, rơi xuống sơng H6: Lội xuống ao hái hoa Khơng an tồn, rơi xuống ao +Khơng nên tắm hố bom sót lại bom, mìn Khơng an tồn + Có kiến thức phân biệt việc nên làm không nên làm + Mạnh dạn, tự tin trả lời, giao tiếp - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời Quan sát, đọc trả lời câu hỏi: Việc 1: Quan sát kĩ hình Việc 2: Trả lời câu hỏi (Viết nhanh vở) ? Em mô tả diễn hình ? ? Theo em nên tập bơi bơi đâu cần ý điều để đảm bảo an toàn ? - Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh để bổ sung cho thống ý kiến Việc 1: NT tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn nhóm nêu phương án trả lời câu hỏi trên, bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nêu vấn đề khác liên quan đến nội dung (Nếu có) thảo luận Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với cô giáo - Học sinh đọc lại mục bạn cần biết trang 37 - Bạn phụ trách đồ dùng di chuyển lấy phiếu học tập phát cho nhóm *Đánh giá: -Tiêu chí: +HS trả lời câu hỏi: a Chỉ bơi tập bơi nơi có người lớn phương tiện cứu hộ; tuân thủ quy nh ca khu vc bi Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 b.Khơng bơi có mồ hơi, ăn no đói; c.Trước xuống nước cần khởi động kĩ +HS nắm cách phòng tránh tai nạn đuối nước: - Không chơi đùa gần ao hồ, hố bom tắm ao hồ, hố bom -Giếng nước phải xây thành cao, có nắp đậy - Chấp hành tốt quy định GTĐT -Chỉ bơi tập bơi nơi có người lớn phương tiện cứu hộ -Khơng bơi có mồ hơi, ăn no q đói; +Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước vận động bạn thực - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Việc 1: Đọc tình , phiếu học tập Việc 2: Trả lời câu hỏi (Viết nhanh vở) ? Nếu em biết diều em làm gì? - Chủ động trao đổi với bạn bên cạnh để bổ sung cho thống ý kiến Việc 1: NT tổ chức cho bạn chia sẻ ý kiến Việc 2: Nhóm trưởng mời bạn nhóm nêu phương án xử lí tình trên, bạn khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung nêu vấn đề khác liên quan đến nội dung (Nếu có) thảo luận Việc 3: Nhóm trưởng đề nghị bạn thư ký tổng kết ý kiến thống nhóm báo cáo với cô giáo - CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ tiết học Báo cáo với thầy/cô giáo kết việc em làm *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS biết liên hệ thực tế xử lí tình huống: a.Khun bạn khơng nên tắm sau chơi đá bóng Vì lúc người có mồ dễ bị cảm lạnh ốm b.Khun bạn khơng nên thò tay chân xuống nghich nước ngồi thuyền dễ bị rơi xuống sông c Không nên vượt suối gặp nước chảy xiết dâng cao Chờ người lớn đến Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - KT: t cõu hỏi gợi mở- nhận xét lời IV §iỊu chØnh nội dung dạy học: Không V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * HSCHT: - Hớng dẫn cho em vẽ đợc đờng thẳng vuông góc - Hớng dẫn cho em đờng cao * HSHT: - Giúp đỡ HSCHT làm đợc BT - Nhận biết thành thạo đờng cao VI Hớng dẫn phần ứng dơng: - Thực theo sách HDH TiÕng ViƯt: ******************** ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÀI HDH TV4 Bµi 9B: H·y biÕt íc m¬ (T2) I.Mục tiêu: 1.KT: - HS nêu ước mơ tình huống, nêu nguyên nhân làm sinh ước mơ 2.KN: Trả lời câu hỏi Diễn đạt mạch lạc, tự tin 3.TĐ: Giáo dục HS biết ước mơ có ý thức biến ước mơ thành thực 4NL: Phát triển lực ngôn ngữ II Hoạt động học: A Hoạt động thực hành * Khởi động:Trò chơi “ Hình dáng voi.” - HĐTQ tổ chức cho bạn chơi *Tìm hiểu mục tiêu học: Việc 1: Cá nhân đọc thầm mục tiêu học (2-3 lần) Việc 2: Trao đổi với bạn bên cạnh mục tiêu học có nội dung gì? * Hình thành kiến thức: Đọc lời kể trả lời câu hỏi: Việc : Em đọc lời kể trả lời câu hỏi sau : a.Bạn nhỏ câu chuyện mong ước điều gì? b.Điều làm nảy sinh mong ước bạn nhỏ? - Em đọc lời kể trả lời câu hỏi sau : a.Bạn nhỏ câu chuyện mơ ước điều gì? b.Bạn nhỏ làm để đạt mơ ước đó? - Em đọc lời kể trả lời câu hỏi sau : a.Bạn nhỏ câu chuyện mơ ước điều gì? b.Bạn nhỏ làm để đạt mơ ước đó? Việc : Cùng trao đổi với bạn bên cạnh Việc 3: CTHĐTQ tổ chức cho bạn chia sẻ trước lớp CTHĐTQ tổ chức cho bạn nhận xét, đánh giá - Bình chọn bạn trình bày hay, diễn đạt tự tinh, hp dn, tuyờn dng Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá:- Đánh giá mức độ hiểu nội dung đọc học sinh -Tham gia tích cực, thảo luận bạn để tìm câu trả lời Lời kể 1: a.Bạn nhỏ mong ước trở thành kĩ sư nơng nghiệp để tìm nhiều giống lúa cho suất cao b.Do quê hương bạn trước đay mùa xảy nạn đói.Các kĩ sư nơng nghiệp đem trồng thử giống lúa cho suất cao Lời kể 2: a.Bạn nhỏ mơ ước trở thành vận động viên bơi lội giành Huy chương vàng b Để đạt thành tích, bạn tham gia câu lạc bơi trường tổ chức, tập luyện thêm vào thứ chủ nhật Lời kể 3: a.Bạn nhỏ mong ước trở thành học sinh giỏi Toán b.Để đạt thành tích, bạn tâm cố gắng nhiều: làm nhiều tập, nhờ thầy cô bạn bè giảng giúp - Trả lời to, rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu +Giáo dục HS biết ước mơ có ý thức biến ước mơ thành thực + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng, tôn vinh học tập C.HOẠT ĐỘNG ỨNG ĐỤNG: Thực theo SHD ******************* TiÕng viƯt: Bµi 9B: H·y biÕt íc m¬ (T3) I.Mục tiêu: 1.KT: - Kể câu chuyện chứng kiến tham gia nói ước mơ 2.KN: - Biết xếp câu chuyện thành việc để kể lại rõ ý, biết trao đổi ý nghĩa câu chuyện Diễn đạt mạch lạc, tự tin, kết hợp cử điệu 3.TĐ: Giáo dục HS biết ước mơ có ý thức biến ước mơ thành thực 4NL: Phát triển lc ngụn ng II.Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD HS: SHD III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không ®iÒu chØnh 1.HĐTH 2: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí:- HS kể câu chuyện ước mơ đẹp em bạn + Biết đặt tên cho cõu chuyn(VD: c m ca em, Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy - Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Tr li cỏc cõu hỏi sau : Tên câu chuyện kể ? Câu chuyện mở đầu ? Kết thúc câu chuyện ? Câu chuyện khuyên điều ? Bạn chọn câu chuyện có u cầu khơng ? Bạn kể câu chuyện có rõ phần mở đầu, diễn biến, kết thúc không? Lời kể bạn có rõ ràng, dễ hiểu , có truyền cảm không ? Bạn biết thể cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt , vẻ mặt kết hợp với lời kể kể chuyện - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời 2.HĐ 3: Theo TL *Đánh giá: - Tiêu chí:- Biết kể lại câu chuyện - Kể thành lời, có mở đầu, diễn biến, kết thúc câu chuyện - Lời kể mạch lạc, tự tin - Nêu ý nghĩa câu chuyện trao đổi với bạn ý nghĩa chuyện - Bình chọn người kể chuyện hay nhất, đánh giá bạn kể - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời- tơn vinh học tập IV §iỊu chØnh ND DH phï hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: *HS CHT: TiÕp cËn gióp c¸c em kể ước mơ đẹp em bạn , người thân *HS HT: Tiếp cận giúp em HSHTT đọc diền cảm hiểu đợc VI Hoạt động ứng dụng: Thc hin nh sỏch HDH ******************** Thứ năm ngày 25 tháng 10 năm 2018 Toán: vẽ hai đờng thẳng song song I.Mục tiêu: 1.KT:- Biết vẽ đường thẳng qua điểm song song với đường thẳng cho trước (bằng thước kẻ ê ke) 2.KN: - Vận dụng kiến thức học lớp hoàn thành tập 3.TĐ: - Giáo dục HS tính cẩn thận yêu thích mụn toỏn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 4.NL: Phát triển lực sáng tạo, tư độc lập II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: GV: SHD, thớc, ª ke HS: SHD, thíc, ª ke III §iỊu chØnh nội dung dạy học: Không IV Điều chỉnh hoạt động: - Kh«ng HĐ 1: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: +HS Biết cách vẽ đường thẳng PQ qua điểm E vng góc với đường thẳng AB +Nhận xét hai đường thẳng vẽ.(AB //CD) + Nêu cách vẽ đường thẳng CD qua điểm E song song với đường thẳng AB - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời HĐ 2.3,4: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: + HS biết cách vẽ hai đường thẳng song song +Biết cách vẽ đường thẳng qua điểm A song song với đường thẳng BC trường hợp +Sử dụng êke, thước thành thạo - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xột bng li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Híng dÉn cho HSCHT : - Híng dẫn cho em vẽ đợc đờng thẳng song song - Hớng dẫn cho em đờng cao * HSHT:- Giúp đỡ HSCHT làm đợc BT VI Hớng dÉn phÇn øng dơng: - Thực theo sách HDH ******************** Tiếng việt: Bài 9C: Nói lên mong muốn m×nh (T1) I Mục tiêu: KT: - Hiểu động từ ( từ hoạt động, trạng thái vật: người vật ,hiện tượng) 2.KN: - Nhận biết động từ câu thể qua trangh v Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên – Trêng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 3.TĐ: - Các em biết dùng động từ hay, có ý nghĩa nói viết 4.NL: Phát triển lực ngơn ngữ, hợp tác nhóm II.Chn bị ĐD DH: GV: SHD, Bảng nhóm HS: SHD,vở III Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh HĐ 1: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: HS nói hoạt động, trạng thái vật tranh: +Tranh 1: gáy; Tranh 2: cuốc đất; Tranh 3: chảy róc rách; Tranh 4: Máy bay bay + Tìm từ hoạt động - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 2: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: HS tìm từ: +Chỉ hoạt động anh chiến sĩ thiếu nhi: nhìn, nghĩ, thấy +Chỉ trạng thái vật: Dòng thác: đổ(đổ xuống) Lá cờ: bay + HS hiểu: động từ từ hoạt động, trạng thái vật +Lấy ví dụ động từ + Mạnh dạn, tự tin chia sẻ trước lớp - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời, tôn vinh học tập HĐ 3,4: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: a.HS viết tên hoạt động em thường làm nhà trường,, gạch động từ cụm động từ hoạt động VD: - Ở nhà: đánh răng, rửa mặt, ăn cơm, nhặt rau, xem ti vi, đọc truyện - Ở trường: học bài, nghe giảng, tưới cây, hát, múa b.Tìm viết lại động từ đoạn văn: + Đến, yết kiến, cho, nhận, xin, làm , dùi, có thể, lặn +Mỉm cười, ưng thuận, thử, bẻ, biến thành, ngắt, thành, tưởng, có + HS hiểu: động từ từ hoạt động, trạng thái vật.Vận dụng để xác định nhanh động từ + Mạnh dạn, tự tin chia sẻ trước lớp - PP: vấn đáp, quan sỏt Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng TiĨu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời, tôn vinh học tập, ghi chép ngắn HĐ 5: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: + HS hiểu nội dung trò chơi, tham gia chơi mạnh dạn, tự tin +HS phối hợp nhịp nhàng tham gia chơi +Chọn từ hoạt động, trạng thái phù hợp với hành động + Phản xạ nhanh, hợp tác tốt - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời, tơn vinh học tập IV §iỊu chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh V.Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS: *HS CHT: Bài2 : Tiếp cận giúp em tìm đợc từ hoạt động, trạng thái vật; biết từ vừa tìm đợc động từ Bài3 : Tiếp cận giúp em viết đợc hoạt động nhà, trờng; xác định đợc động từ cụm từ Bài4 : Tiếp cận giúp em xác định đợc động từ đoạn văn *HS HT: Giúp bạn yếu hoàn chỉnh BT VI Hoạt động ứng dụng:Khụng Tiếng việt: ******************** Bài 9C: Nói lên mong muốn (T2) I.Mc tiêu: 1.KT: - Xác định mục đích trao đổi, vai trao đổi; lập dàn ý rõ nội dung trao đổi đạt mục đích 2.KN: - Bước đầu biết đóng vai trao đổi dùng lời lẽ, cử thích hợp nhằm đạt mục đích thuyết phục 3.TĐ: - GD HS tính mạnh dạn trước , người lớn, trước đám đông 4NL: Phát triển lực ngôn ng II.Chuẩn bị ĐD DH: khụng III Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 IV Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh Điều chỉnh hoạt động lô gô: Không điều chỉnh HĐ 1,2: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: +HS nhắc lại câu nói Cương để mẹ ủng hộ nghuyện vọng mình: Mẹ ơi, người ta phải có nghề Chỉ trộm cắp hay ăn bám đamgs bị coi thường +Biết trao đổi nguyện vọng học thêm môn khiếu +Biết đóng vai em anh (chị) để thực trao đổi, biết tìm cách giải đáp thắc mắc +Sử dụng ngơn ngữ hợp lí, lời lẻ thuyết phục + Mạnh dạn, tự tin - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời HĐ 3: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: +HS đóng vai trình diễn trao đổi trước lớp +Sử dụng ngơn ngữ hợp lí, lời lẻ thuyết phục, sử dụng cử chỉ, điệu hỗ trợ chơ lời nói + Mạnh dạn, tự tin - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét bng li VI Dự kiến phng án hỗ trợ cho đối tng HS: *HS CHT: Bài 2-HĐTH : Tiếp cận giúp em trình bày nguyện vọng thuyết phục ngời khác *HS HT: Giúp đỡ HSCHT làm đợc BT VI Hoạt động ứng dụng: Núi vi người thân điều em mong muốn thuyết phục người thân ủng hộ em đạt mong muốn *Đánh giá: Tiêu chí: +HS Nói với người thân điều em mong muốn thuyết phục người thân ủng hộ em đạt mong muốn +Sử dụng ngơn ngữ hợp lí, lời lẻ thuyết phục, sử dụng cử chỉ, điệu hỗ trợ chơ lời nói + Mạnh dạn, tự tin - PP:, ỏp Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xột bng li ******************** Thứ sáu ngày 26 tháng 10 năm 2018 Toán: thực hành vẽ hình chữ nhật, hình vu«ng I.Mục tiêu: 1.KT:- Biết vẽ hình hình chữ nhật, hình vng 2.KN: - Vận dụng kiến thức học lớp hoàn thành tập 3.TĐ: - Giáo dục HS tính cẩn thận u thích mơn tốn 4.NL: Phát triển lực sáng tạo, tư độc lập II Chuẩn bị đồ dùng dạy học GV: SHD, thớc, ª ke HS: SHD, thíc, ª ke III §iỊu chØnh hoạt động: - Không IV Điều chỉnh nội dung dạy häc: Kh«ng HĐ 1,2: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: +HS nắm cách vẽ hình chữ nhật.( Sử dụng qua bước) +Vẽ hình chữ nhật +Sử dụng êke, thước thành thạo - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời HĐ 3,4: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: + HS vẽ hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm +HS vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm; BC= 8cm +Biết dùng thước để kiểm tra độ dài đường chéo, so sánh độ dài đường chéo +Sử dụng êke, thước thành thạo - PP:, vấn đáp, quan sát - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời, ghi chép ngắn HĐ 5,6: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: +HS nắm cách vẽ hình vng.( Sử dụng qua bước) +Vẽ hình vng +Sử dụng êke, thước thành thạo - PP:, vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời HĐ 7,8: Theo TL Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 *ỏnh giỏ: Tiờu chớ: +HS vẽ hình vng có cạnh dài 4cm +Vẽ hình vng có cạnh 5cm Sử dụng ê ke thước kẻ kiểm tra hai đường chéo có vng góc với khơng, có khơng.Hai đường chéo AC BD cắt điểm O, so sánh độ dài đoạn thẳng +Sử dụng êke, thước thành thạo - PP:, vấn đáp, quan sát - KT: đặt câu hỏi gợi mở- nhận xét lời, ghi chép ngn V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: * Híng dÉn cho HSCHT :- Híng dÉn cho c¸c em vẽ đợc hình chữ nhật * HS HT: Giúp đỡ HS làm tập VI Hoạt động ứng dơng: Thùc hiƯn theo s¸ch HDHD ******************** Khoa häc: PHIẾU KIỂM TRA 1: CHÚNG TA Đà HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ TỪ CHỦ ĐỀ CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ ? I.Mục tiêu: 1.KT: Củng cố lại kiến thức học.từ tuần 1- tuần với chủ đề người với sức khỏe 2.KN:Vận dụng hiểu biết để hồn thành tốt kiểm tra 3.TĐ:HS Có thái nghiêm túc kiểm tra NL:Phát triển lực tự giải vấn đề II Chuẩn bị đồ dùng dạy học : Phiếu kiểm tra SHD III.Điều chỉnh nội dung dạy học: IV.Điều chỉnh nội dung hoạt động: *Đánh giá: - Tiêu chí: +HS làm đảm bảo thời gian, trả lời tốt câu hỏi phiếu kiểm tra + Trình bày đẹp rõ ràng - PP: Viết - Kĩ thuật: Viết nhận xét, 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho học sinh: 5.Hướng dẫn ứng dụng: V nh với bố mẹ hoàn thành phần ứng dơng SHD ******************** TUẦN ƠLTV: I Mục tiêu: 1.KT: - Đọc hiểu câu chuyện: Mơ ban ngày Biết bàn luận điều có giấc mơ 2.KN: Viết từ chứa tiếng bắt dầu r/di/d Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu häc Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - Vit tên người, tên địa lí nước ngồi Sử dụng dấu ngoặc kép - Phát triển nội dung câu chuyện theo ý 3.TĐ: - Gd học sinh biết ước mơ đáng thực ước mơ NL: - Giúp HS phát triển lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, tự tin, hợp tác nhóm, chia s vi bn bố II Chuẩn bị đồ dùng dạy học: Khụng III Điều chỉnh hoạt động: - H Khởi động thay lơgơ theo hình thức cá nhân – nhóm lớn – tồn lớp - Sau HĐ Thực hành nên để HĐTQ tổ chức cho Hs chia sẻ trước lớp - HĐ Vận dụng Hs thực nhà IV Điều chỉnh nội dung dạy học: Không H 1,2: Khởi động - Tiêu chí:+ HS hiểu vàng rơi nhẹ nhàng, êm đềm giấc chiêm bao + Kể cho bạn nghe vê giấc mơ đáng nhớ - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐÔL 3: Theo TL *Đánh giá: + Tiêu chí đánh giá: - Hiểu nội dung đọc học sinh - Câu 1: Người nghèo dự định: tiêu pha thật thoải mái, tặng cho người nghèo khổ + Vì ơng tham lam Không để ý đến xung quanh, chẳng ăn uống, lấy tiền chết - Câu 2: Trong sống không nên tham lam, - Trả lời rõ ràng, mạnh dạn, diễn đạt theo cách hiểu -HS biết ước mơ theo đuổi ước mơ + PP: vấn đáp + Kĩ thuật: đặt câu hỏi, nhận xét lời, trình bày miệng- tơn vinh học tập HĐ ƠL4: *Đánh giá: - Tiêu chí:- HS tìm từ viết sai tả viết lại cho a, dửng dưng; dựng; rẫy; dâm b,Chim kêu vượn hót/Vẽ đường cho hươu chạy - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét lời HĐ ÔL5: Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phó Thđy NhËt kÝ d¹y häc - Líp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 *ỏnh giỏ: Tiờu chí:- Viết tên người, tên địa lí nước ngồi: Giơn -xi, Giơn- a-na, Cali-phc- ni-a, Đen- mơ-ni-cơ - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi – nhận xét bng li V Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HSCHT: * §èi víi HSCHT: - Đọc - hiểu văn - Viết từ chứa tiếng bắt đầu r/d/gi - Viết tên người, tên địa lí nước ngồi; sử dụng dấu ngoặc kép * §èi víi HSHT: - Phát triển câu chuyện theo ý phần vận dụng VI Híng dÉn phÇn ứng dụng: Khụng ******************** Ô.L.Toán: TUN I.Mc tiờu: KT:- Thực phép cộng, trừ; KN: - Vận dụng số tính chất phép cộng tính giá trị biểu thức - Giải tốn có lời văn liên quan đến tìm hai số biết tổng hiệu hai số - Nhận biết góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt 3.TĐ: - Giáo dục HS tính cẩn thận, u thích học tốn NL: - Giúp HS phát triển lực tính tốn, tính nhanh II Chn bÞ đồ dùng dạy học: Khụng III Điều chỉnh hoạt động: - HĐ HS làm cá nhân Sau đổi kiểm tra KQ nói cho nghe cách lm Điều chỉnh nội dung dạy học: *Khi ng *Đánh giá: Tiêu chí: + Nắm KT tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số - PP: quan sát - KT: ghi chép ngn H1, 2: Theo TL Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 *Đánh giá: Tiêu chí: + Nắm cách giải tốn tìm hai số biết tổng hiệu hai số theo cách( cách tìm số bé trước; cách tìm số lớn trước.) +Vận dụng giải + Chỉnh sửa đánh giá bạn - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời HĐ 4: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: + Nhận biết góc vng, góc nhọn, góc tù, góc bẹt + Chỉnh sửa đánh giá bạn - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời HĐ7: Theo TL *Đánh giá: Tiêu chí: + HS biết vận dụng tính chất giao hốn kết hợp phép cộng để tính cách thuận tiện + Chỉnh sửa đánh giá bạn - PP: vấn đáp - KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời- trinh bày ming Dự kiến phng án hỗ trợ cho HS: * Gỵi ý cho HSCHT: u cầu HS nhắc lại cách giải tốn tìm hai số biết Tổng Hiệu hai số Nhắc lại đặc điểm góc nhọn, góc vng, góc tù, góc bẹt * HSHT: Hồn thành tốt tất HĐ Hưíng dÉn phần ứng dụng: Thc hin theo yờu cu ******************** HĐTT: sinh hoạt LP I Mục tiêu 1.Sinh hot th - Đánh giá hoạt động tuần - Triển khai k hoch hot ng tun 10 - Múa hát lại hát tập thể Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 Bài 1: Có Trung thực, thật vui 1.KT: - Thấy Bác Hồ người ln trọng lời nói thật, việc làm thật Có nói thật mang đến niềm vui 2.KN: - Vận dụng học trung thực, thật sống - Rèn kĩ tự quản 3.TĐ: - Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể 4.NL: Phỏt trin NL ngụn ng II Các hoạt động A Sinh hoạt tập thể Sinh hoạt văn nghệ: Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát tập thể chơi số trò chơi 2.Sinh hoạt lớp: Nhận xét hoạt động tuần - Đại diện ban nhận xét ưu khuyết điểm tuần - HĐTQ nhận xét chung mặt hoạt động lớp - HS tham gia phát biểu ý kiến * Đánh giá: - Tiêu chí: Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, hướng phát huy khắc phục - PP: quan sát, vấn đáp - KT: ghi chép ngắn, nhận xét lời 3.Bình bầu thi đua nhúm, cá nhân xuất sắc tuần *ỏnh giỏ: -Tiờu chớ: t c cỏc tiêu chí mà lớp đề ra,có thành tích bật, tiến có ý thức vươn lên - PP: Quan sát,vấn đáp - Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, nhận xột bng li 4.Kế hoạch hoạt động tuần tới : Việc 1: GVCN bổ sung góp ý thêm Việc 2: nhắc nhở bạn mắc khuyết điểm tránh tái phạm lần sau + Tiếp tục ổn định nề nếp + Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày TLHLH Phụ nữ Việt Nam 20.10 + Tham gia tốt CLB Tiếng Anh tăng cường trường + Giữ vệ sinh lớp học khu vực phân công, giữ VS cỏ nhõn + Trang trớ lp hc Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm häc 2018 - 2019 + Chăm sóc tốt cơng trình mng non +Chăm học tập hơn, tớch cc, t giác hoạt động + Kh«ng nãi chun giê häc, xÕp hµng vµo líp nhanh chãng + Thùc hiƯn trang phơc, ®i häc ®óng quy định + Giúp đỡ bạn học tập tiến bé + Thực tốt an tồn giao thơng đường III HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG: GVCN nêu gương số bạn ngoan, chăm ý thức tốt để bạn khác học B Tài liệu đạo đức Bác Hồ Bài 1: Có Trung thực, thật vui - HS đọc muc tiêu 2.1 Tìm hiểu câu chuyện Có Trung thực, thật vui -Việc 1: Cá nhân đọc câu chuyện - Việc 2: Trả lời phần Đọc hiểu - Trao đổi với bạn bên cạnh nội dung phần Đọc hiểu Việc 1:Nhóm trưởng huy động ý kiến nhóm qua việc đánh gia bạn Việc 2: Thảo luận: Để làm việc nói cho thật thà, trung thực dễ hay khó? Tại sao? - Ban HT cho lớp chia sẻ - Gv tương tác với HS *Đánh giá: - Tiêu chí: + Trả lời câu hỏi: Câu 1: Làm phải tận tâm, tận lực, trinh sát mà qua loa, báo cáo không đầy đủ, trung thực hậu Câu 2:Do bà khơng biết người trò chuyện với Bác Hồ Câu 3:Bác người tôn trọng lời nói thật, việc làm thật, sống giản dị + Nêu ý nghĩa câu chuyện:Thấy Bác Hồ người ln trọng lời nói thật, việc làm thật Có nói thật mang đến niềm vui + HS có ý thức trung thực học tập sinh hoạt - PP: ỏp, quan sỏt Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 2019 - KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét lời- trinh bày miệng, ghi chép ngắn 2.2Thực hành- Ứng dụng - Em thực HĐ1,2 ,3vào - Thảo luận: Thật thà, trung thực chuyện ta phải tu dưỡng, phấn đấu để có , phẩm chất tốt mà ta sẵn có rồi? Thật thà, trung thực có liên quan đến dũng cảm hay khiêm tốn không? - Ban HT cho lớp chia sẻ - Gv tương tác với HS *Đánh giá: - Tiêu chí:+ HS hiểu :Sự thật thà, trung thực đem đến cho điề tốt đẹp, hiệu cơng việc cao,có nói thật mang đến niềm vui + Biết tự liên hệ thân suy nghĩ việc làm ngày vừa qua thật thà, trung thực chưa + Biết thân cần phải thật thà, trung thực việc làm cụ thể ( Khơng nói dối, khơng lấy cắp bạn, học đầy đủ, ) - PP: vấn đáp, quan sát - KT: đặt câu hỏi gợi mở, nhận xét bng li- trinh by ming, ghi chộp ngn Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy ... s dng thi gi Giáo viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 20 19 NL: Phát triển lực tự giải vấn đề III/ Hoạt động dạy - học 1/ HOẠT ĐỘNG... học tập Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 20 19 Hot ng kt thỳc tiết học : HS nêu mục tiêu đạt sau - GV liên hệ thực tế , giáo. .. 3.HĐTH5 :Theo TL *Đánh giá: Gi¸o viên: Dơng Thị Thảo Nguyên Trờng Tiểu học Phú Thủy Nhật kí dạy học - Lớp 4A - Tuần Năm học 2018 - 20 19 - Tiờu chớ: HS a.Ghép thêm vào sau từ “ ước mơ” từ ngữ thể đánh
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 9 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 –GV dương thị thảo ,

Từ khóa liên quan