0

Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á Âu

42 361 0
  • Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á  Âu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2017, 17:05

Trong thời đại kinh tế phát triển như hiện nay, các hoạt động truyền như quảng cáo, khuyến mại, PR rất được chú trọng. Ngày nay, hoạt động truyền thông ngày càng trở nên phổ biến, không chỉ với các cá hay bất kỳ một doanh nghiệp nào mà còn của xã hội. Thông qua hoạt động này, tổ chức có thể truyền tải được những thông điệp cũng như các thông tin cần thiết đến với công chúng. Bên cạnh đó gây được ấn tượng cũng như thiết lập được mối quan hệ tích cực với những đối tượng mà chúng ta nhắm đến.Là một đất nước có nền văn hóa đa dạng và là một trong những quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, chính vì vậy mà Việt Nam là địa điểm thích hợp cho việc tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí, kinh tế và các sự kiện chính trị mang tầm cỡ quốc tế. Với những sự kiện đã từng đăng cai như hội nghị cấp cao ASEAN, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC, tổ chức thương mại thế giới WTO, hội nghị cấp cao Á – Âu (ASEM)… Năm 2016, Thủ đô của Việt Nam – Hà Nội sẽ đăng cai tổ chức “Hội nghị thượng đỉnh Á – ÂU (ASEM) lần thứ 11” nhằm thảo luận các vấn đề về kinh tế, phát triển mối quan hệ ngoại giao giữa các thành viên ASEM. Vì những nguyên nhân trên, mà em đã chọn đề tài “Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình hội nghị thượng đỉnh Á Âu (ASEM ) 11 năm 2016, tại Hà Nội” nhằm thắt chặt tình hữu nghị hai châu lục và đẩy cao tình đoàn kết trên toàn thế giới Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại kinh tế phát triển nay, hoạt động truyền quảng cáo, khuyến mại, PR trọng Ngày nay, hoạt động truyền thông ngày trở nên phổ biến, không với cá hay doanh nghiệp mà xã hội Thông qua hoạt động này, tổ chức truyền tải thông điệp thông tin cần thiết đến với công chúng Bên cạnh gây ấn tượng thiết lập mối quan hệ tích cực với đối tượng mà nhắm đến Là đất nước có văn hóa đa dạng quốc gia có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, mà Việt Nam địa điểm thích hợp cho việc tổ chức kiện thể thao, giải trí, kinh tế kiện trị mang tầm cỡ quốc tế Với kiện đăng cai hội nghị cấp cao ASEAN, diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương APEC, tổ chức thương mại giới WTO, hội nghị cấp cao Á – Âu (ASEM)… Năm 2016, Thủ đô Việt Nam – Hà Nội đăng cai tổ chức “Hội nghị thượng đỉnh Á – ÂU (ASEM) lần thứ 11” nhằm thảo luận vấn đề kinh tế, phát triển mối quan hệ ngoại giao thành viên ASEM Vì nguyên nhân trên, mà em chọn đề tài “Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình hội nghị thượng đỉnh Á- Âu (ASEM ) 11 năm 2016, Hà Nội” nhằm thắt chặt tình hữu nghị hai châu lục đẩy cao tình đoàn kết toàn giới Nội dung đồ án gồm phần: Phần 1: Phân tích bối cảnh tổng quan môi trường chương trình hội nghị thượng đỉnh Á– Âu ( ASEM ) lần thứ 11 năm 2016 Hà Nội Phần 2: Lập kế hoạch truyền thông cho chương trình hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) lần thứ 11 năm 2016 thủ đô Hà Nội Trong trình nghiên cứu đề tài em nổ lực tìm kiếm thu thập thông tin, nhận hướng dẫn tận tình giảng viên môn kiến thức hạn chế nên không tránh khỏi sai sót Rất mong nhận đóng góp cô để đề tài hoàn thiện Cuối e xin phép bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên môn Lê Thị Hải Vân hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đồ án SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang i Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .i MỤC LỤC ii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH v CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH Á – ÂU (ASEM) LẦN THỨ 11 NĂM 2016 TẠI HÀ NỘI .1 1.1.Tổng quan hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) 1.1.1.Giới thiệu sơ lược thượng đỉnh Á - Âu 1.1.2.Ý nghĩa chương trình ASEM 1.2.Phân tích bối cảnh chương trình hội nghị thượng đỉnh Á –Âu ASEM 1.2.1.Mốc thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) 1.2.2.Hội nghị thượng đỉnh ASEM diễn 1.2.3.Đơn vị tổ chức chương trình hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) .3 1.2.4.Đối tượng truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) 1.2.5 Đối tượng liên quan 1.3.Phân tích môi trường Hà Nội nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) 1.3.1.Giới thiệu chung Hà Nội .5 1.3.2.Phân tích SWOT 1.3.3 Điểm mạnh .8 1.3.4.Điểm yếu 1.3.5.Cơ hội 1.3.6.Thách thức .10 CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG CHO CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH Á – ÂU (ASEM) LẦN THỨ 11 NĂM 2016 TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI 11 2.1 Mục tiêu truyền thông cho chương trình hội nghị thượng đỉnh Á- Âu (ASEM) 11 năm 2016, Hà Nội” 11 2.2 Đối tượng truyền thông cho chương trình hội nghị thượng đỉnh Á- Âu (ASEM) 11 năm 2016, Hà Nội 12 SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang ii Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu 2.3 Thông điệp truyền thông cho chương trình hội nghị thượng đỉnh Á- Âu (ASEM) 11 năm 2016, Hà Nội 13 2.4 Chiến lược truyền thông cho chương trình hội nghị thượng đỉnh Á- Âu (ASEM) 11 năm 2016, Hà Nội” 14 2.4 Chiến thuật truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á- Châu (ASEM) 11 Hà Nội 16 2.4.1.Quan hệ công chúng 16 2.4.2.Tổ chức mitting “ Đạp xe đạp diễu hành đường phố ” 16 2.4.3 Tổ chức thi hiết kế logo vẽ tranh cổ động cho ASEM 11 18 2.4.4.Tổ chức kiện liên hoan biểu diễn nghệ thuật chào mừng ASEM 11 18 2.4.5 Tổ chức họp báo: 19 2.4.6.Xây dựng chương trình quảng cáo 21 2.4.7.Quảng cáo truyền hình 21 2.4.8.Quảng cáo internet 21 2.4.9.Quảng cáo trời .24 2.4.10.Quảng cáo báo in 27 2.4.Ngân sách 29 2.4.11.Ngân sách cho hoạt động xã hội “đạp xe đạp” .29 2.4.12.Ngân sách buổi họp báo 29 2.4.13.Ngân sách thi thiết vế logo vẽ tranh cổ động 29 2.4.14.Ngân sách kiện liên hoan nghệ thuật chào mừng ASEM 11 30 2.4.15.Ngân sách quảng cáo .30 2.4.16.Ngân sách quảng cáo internet .32 2.4.17.Ngân sách quảng cáo trời 32 2.4.18.Ngân sách quảng cáo báo in 33 2.5 Quản lý rủi ro 33 2.6 Đánh giá 35 KẾT LUẬN 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO .37 SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang iii Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng quảng cáo truyền hình 21 Bảng 2.2 Bảng quảng cáo internet 22 Bảng 2.4 Bảng hoạch định ngân sách cho hoạt động xã hội 29 Bảng 2.5 Bảng ngân sách họp báo 29 Bảng 2.6 Ngân sách hai thi thiết kế logo vẽ tranh cổ động .29 Bảng 2.7 Bảng ngân sách kiện liên hoan nghệ thuật 30 Bảng 2.9 Tổng ngân sách chương trình quan hệ công chúng .30 Bảng 2.10 Bảng ngân sách quảng cáo truyền hình .30 Bảng 2.11 Bảng ngân sách quảng cáo internet 32 Bảng 2.12 Ngân sách quảng cáo trời 32 Bảng 2.13 Bảng ngân sách quảng cáo báo in 33 Bảng 2.14 Bảng tổng ngân sách hoạt động quảng cáo 33 Bảng 2.15 Bảng tổng ngân sách chương trình truyền thông cho ASEM 11 33 SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang iv Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Toàn cảnh hội nghị cấp cao Á – Âu (ASEM) 10 2014 Hình 2.1 Biểu tượng hội nghị thượng đỉnh Á – Châu 13 Hình 2.2 Cuộc mitting đường chào mừng hội nghị thượng đỉnh ASEM .17 Hình 2.3 Biểu tượng ASEM 11 18 Hình 2.4 Banner báo niên .23 Hình 2.5 Banner báo nhân dân .24 Hình 2.6 Banner trang web ngoại giao 24 Hình 2.7 Ảnh treo băng rôn chào mừng hội nghị ASEM 11 25 Hình 2.8 Ảnh treo phướn chào mừng hội nghị ASEM 11 26 Hình 2.9 Băng rôn quảng bá hội nghị .26 Hình 2.10 Quốc kỳ thành viên ASEM tham gia hội nghị 26 SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang v Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH BỐI CẢNH VÀ TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH Á – ÂU (ASEM) LẦN THỨ 11 NĂM 2016 TẠI HÀ NỘI 1.1 Tổng quan hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) 1.1.1 Giới thiệu sơ lược thượng đỉnh Á - Âu Mỹ ngày tăng vị trường quốc tế trị, văn hóa, tạo lợi cách lập nhiều nhóm khu vực Điều ngược lại với mong muốn xây dựng giới đa cực gây nên tình hình bất ổn cho giới Cộng với xuất phát triển mối quan hệ khu vực kinh tế lớn giới Tây Âu, Bắc Mỹ, Đông Á có tác động định đến việc hình thành mối quan hệ hợp tác Á – Âu Có ý kiến cho trung tâm chi phối phát triển kinh tế giới kỷ 21 Trong khối kinh tế Tây Âu Bắc Mỹ nối với Tổ Chức Thị Trường xuyên Đại Tây Dương Như thiếu cạnh thứ liên kết Á – Âu tam giác phát triển Á – Âu – Mỹ Trước tình hình đó, châu Á châu Âu nhận thấy thiếu vắng mối liên hệ khu vực gây cân tam giác kinh tế giới Á – Âu – Mỹ, phụ thuộc châu Á, châu Âu vào Mỹ tăng thêm Như vậy, tình hình giới khu vực tạo điều kiện cho ASEM nảy mầm Sáng kiến ASEM hành động nhằm tăng sức tương quan châu Á châu Âu, đồng thời đóng góp vào bình ổn của tình hình giới Ban đầu ASEM gồm Ủy ban châu Âu (EC), 15 nước thuộc Liên minh châu Âu, 10 nước châu Á gồm Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc nước ASEAN Brunây, In-do-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Sing-ga-po, Thái Lan, Việt Nam Vào tháng 10/2004 ASEM kết nạp thêm 10 thành viên EU thành viên ASEAN, đưa tổng số thành viên ASEM lên 39 thành viên Cho tới nay, ASEM có 42 thành viên gồm EC, 27 nước EU, Mông Cổ 13 nước thành viên ASEAN 1.1.2 Ý nghĩa chương trình ASEM • Thúc đẩy đối thoại trị để tăng cường hiểu biết lẫn thống quan điểm hai châu lục vấn đề trị xã hội giới • Xây dựng mối quan hệ đối tác cách toàn diện sâu rộng châu lục SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu để thúc đẩy trao đổi thương mại đầu tư nước thành viên • Tăng cường hợp tác lĩnh vực khoa học – kỹ thuật, môi trường, phát triển nguồn nhân lực để tạo bền vững châu lục • Thúc đẩy giao lưu doanh nghiệp • Cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thúc đẩy thương mại đầu tư • Tạo tăng trưởng kinh tế bền vững 1.2 Phân tích bối cảnh chương trình hội nghị thượng đỉnh Á –Âu ASEM 1.2.1 Mốc thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) Chương trình diễn Melia Hotel Hà Nội Số 44B Phố Lý Thường Kiệt, Quận Hòan Kiếm, Hà Nội vào Ngày 8-9/7/2016 Nội dung hoạt động: Hội nghị diễn ngày: Ngày 8/7/2016, hội nghị tập trung thảo luận vấn đề trị với nội dung “Những thách thức an ninh quốc tế giải pháp bảo vệ” Ngày 9/7/2016, hội nghị tiếp tục thảo luận vấn đề kinh tế với nội dung “Hợp tác Á-Âu thương mại bình đẳng công hơn” Bên cạnh thảo luận văn hóa với nội dung “Tiếp tục giữ vững phát huy sắc văn hóa tổ chức ASEM” 1.2.2 Hội nghị thượng đỉnh ASEM diễn Tháng 10 năm 2014 hội nghi thượng đỉnh ASEM tổ chức trung tâm hội nghị Thành Phố Milan, Italy.tham gia hội nghị có lãnh đạo cấp cao 53 thành viên diễn đàng hợp tác Á – Âu (ASEM) gồm 21 quốc gia châu Á, 30 quốc gia châu ÂU liên minh châu ÂU chủ tịch hội đòng châu Âu Herman Van Rompuy, thủ tướng nước chủ nà Italia Matteo chủ tịch ủy ban châu Âu José Manuel Brroso đồng chủ trì Lễ đón thức nhà lãnh đạo ASEM Nội dung bổi hội nghị ASEM nhấn mạnh với chủ đề “đối tác trách nhiệm tăng trưởng an ninh bền vững” Hội nghị 10 đề biện pháp đẩy mạnh hợp tác trụ cột đối thoại trị, hợp tác kinh tế hợp tác lĩnh vực khác hướng tới kỷ niệm 20 năm hình thành phát triển diễn đàn ASEM vào năm 2016 SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu Hình 1.1 Toàn cảnh hội nghị cấp cao Á – Âu (ASEM) 10 2014 Tháng năm 1996, Hội nghị nguyên thủ quốc gia Hợp tác Á - Âu (Asia' Europe' Summit Meeting - ASEM) lần tổ chức Băng Cốc Thái Lan với tham gia nguyên thủ quốc gia 15 nước thuộc Líên minh Châu Âu, mười nước Châu Á (bao gồm Nhật Bản,Trung Quốc Hàn Quốc bảy nước ASEAN Brunây, Inđonêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo, Thái Lan Việt Nam) Sau Hội nghị Thượng đỉnh này, Hợp tác Á – Âu thức đời lấy tên Hội nghị Thượng đỉnh (ASEM) làm tên cho chương trình hợp tác Thực chất, ASEM diễn đàn hợp tác, chế phối hợp thông qua nước điều phối viên chưa có Ban Thư ký điều hành Các nước tiếp tục nghiên cứu thảo luận hướng phát triển ASEM thời gian tới có nhiều khả ASEM nâng lên thành tổ chức kinh tế khu vực để giải vấn đề tự hoá thương mại, đầu tư Châu Châu Âu Tại Hội nghị Kinh tế cấp cao châu Âu - Ðông Á lần thứ ba Singapo tháng 10 năm 1994, Thủ tướng Xingapo Gô Chốc Tông đưa sáng kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Á - Âu nhằm tăng cường hiểu biết thúc đẩy hợp tác hai châu lục Sáng kiến thức đặt với thủ tướng Pháp chuyến thăm Pháp cuối năm 1994 Thủ tướng Gô Chốc Tông nhiều nước Á - Âu hưởng ứng 1.2.3 Đơn vị tổ chức chương trình hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) Đứng tổ chức chương trình lần Bộ ngoại giao nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Bên cạnh Bộ ngọai giao phối hợp với Vụ quan hệ quốc tế Văn phòng Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Bộ Công An nước Cộng SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu Hòa XHCN Việt Nam, Bộ Quốc phòng nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Bộ tài nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bộ, ban ngành khác có liên quan 1.2.4 Đối tượng truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) Đối tượng bên trong: Tham dự Hội nghị có 200 đại biểu từ 48 đoàn đại biểu nước thành viên ASEM với thành phần Bộ Trưởng Ngoại Giao, Phó Bộ Trưởng Ngoại Giao đại diện Đại sứ quán Việt Nam Các nước không cử Bộ trưởng tham dự Hội Nghị cử Đại sứ Việt Nam tham dự Hội nghị với tư cách quan sát viên Tổng Thư ký FMM, Tổng Thư ký ASEM, Đại sứ Trưởng Phái đoàn Uỷ ban Châu Âu Việt Nam khách, đại diện chương trình UNDP Tổ chức Văn hoá, Giáo dục Khoa học (UNESCO) Liên hợp quốc báo cáo viên dẫn đề nước chủ nhà mời Đoàn Việt Nam gồm 28 đại biểu Quốc hội Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao làm Trưởng đoàn Chủ tịch Quốc số Uỷ viên Uỷ ban Đối ngoại Quốc hội tham dự với tư cách khách mời Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đại diện cho Chính phủ, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc Phòng, Bộ tài chính, Bộ Công an đại diện số Bộ, ngành tham dự Hội nghị Đối tượng bên ngoài: Tại khu làm việc hãng truyền thông có mặt đông đủ hãng tin lớn giới AFP, France Pháp, Reuters BBC Anh; Yomiuri Shimbun, Asahi Shimbun, NTV, truyền hình NHK Nhật Bản; RTM Malaysia; RTVM Philippines, AP Mỹ báo lớn giới 1.2.5 Đối tượng liên quan Hội nghị thượng đỉnh ASEM chương trình quy mô lớn, đặc biệt quan trọng chương trình ảnh hưởng lớn đến toàn thể châu lục, qua chương trình hội nghị thước đo để bạn bè quốc tế đánh giá đất nước Việt Nam vị thề công tác chuẩn bị phải chặt chẽ kỹ lưỡng Chính thế, đối tượng liên quan chương trình truyền thông rộng, biên giới để giới hạn việc tham gia chương trình Các đối tượng liên quan chương trình truyền thông toàn thể người dân châu lục Âu – Á Đối với nước cụ thể là: - Các tổ chức , đoàn thể khối doanh nghiệp, nhà máy sản xuất SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu - Các quan thông báo chí, truyền thông, - Các quan phủ, chủ tịch thành phố, chủ tịch quận, huyện, UBND, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ủy ban đối ngoại, Quốc Phòng, tài chính, công an - Các hộ gia đình 1.3 Phân tích môi trường Hà Nội nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) 1.3.1 Giới thiệu chung Hà Nội Hà Nội thủ đô nước Việt Nam từ năm 1946 đến nay,là thành phố lớn Việt Nam diện tích với 3328,9 km2, Hiện nay, thủ đô Hà Nội thành phố Hồ Chí Minhvà thành phố Đà Nẵng đô thị loại đặc biệt Việt Nam Hà Nội nằm đồng sông Hồng trù phú, nơi sớm trở thành trung tâm trị tôn giáo từ buổi đầu lịch sử Việt Nam Năm 1010, Lý Công Uẩn, vị vua nhà Lý, định xây dựng kinh đô vùng đất với tên Thăng Long Trong suốt thời kỳ triều đại Lý, Trần, Lê, Mạc, kinh thành Thăng Long nơi buôn bán, trung tâm văn hóa, giáo dục miền Bắc Khi Tây Sơn nhà Nguyễn lên nắm quyền trị vì, kinh đô chuyển Huế Thăng Long bắt đầu mang tên Hà Nội từ năm 1831, thời vua Minh Mạng Năm 1902, Hà Nội trở thành thủ đô Liên bang Đông Dương người Pháp xây dựng, quy hoạch lại Trải qua hai chiến tranh, Hà Nội thủ đô miền Bắc nước Việt Nam thống giữ vai trò ngày Sau đợt mở rộng địa giới hành vào tháng năm 2008, Hà Nội gồm 12 quận, thị xã 17 huyện ngoại thành Hiện nay, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh thành phố Đà Đẵng trung tâm kinh tế - xã hội đặc biệt quan trọng Việt Nam Hà Nội trung tâm văn hóa, giáo dục với nhà hát, bảo tàng, làng nghề truyền thống, quan truyền thông cấp quốc gia trường đại học lớn  Vị trí địa lí Hà Nội nằm chếch phía tây bắc trung tâm vùng đồng châu thổ sông Hồng, Hà Nội có vị trí từ 20°53' đến 21°23' vĩ độ Bắc 105°44' đến 106°02' kinh độ Đông, tiếp giáp với tỉnh Thái Nguyên, Vĩnh Phúc phía Bắc, Hà Nam, Hòa Bình phía Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh Hưng Yên phía Đông, Hòa Bình Phú Thọ SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu Trang web ngoại giao thông qua theo địa www.asem11.gov.vn với nhiệm vụ cung cấp thông tin liên quan từ hội nghị, trang thông tin lưu hành tiếng Anh lân tiếng Việt để thuận lợi cho người dân, nhằm phục vụ đối tượng nước có nhu cầu tìm hiểu hội nghị Báo Nhân Dân Lao Động hình ảnh tiêu biểu đại diện cho lớp nhân dân Việt Nam, quan ngôn luận Đảng – tiếng nói nhân dân lao động hai trang báo nhóm báo mạng báo in Việt Nam đăng tin thức cập nhật liên tục hoạt động thức, bên lề hội nghị Riêng báo Thanh Niên, không quan ngôn luận, tiếng nói dân chúng báo thể rõ tên, báo sựu quan tâm đông đảo tầng lớp thanhniên số lượng độc giả lớn tin hay, cập nhật liên tục Do đó, báo Thanh Niên phương tiện đưa thông tin ASEM 11 đến với người dân nhanh chóng Dưới hình ảnh minh họa đăng tin lên trang báo để tuyên truyền cho hội nghị thượng đỉnh ASEM lần thứ 11 tổ chức Hà Nội • Trên báo Thanh Niên: Báo niên thu hút nhiều độc giả xem nên đăng tin phù hợp cho việc truyền thông cho hội nghị Hình 2.4 Banner báo niên SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang 23 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu • Trên báo nhân dân: Đây báo điện tử nhiều người dân quan tâm, đăng báo điện tử Nhân Dân cách truyền thông tin tốt cho hội nghị để ngừi dân biết Hình 2.5 Banner báo nhân dân • Trên trang web Bộ Ngoại Giao Web ngoại giao trang thiếu tin trang web gây ý nhiều độc giã, trang web cung cấp thông tin bật mang tính chất trị Hình 2.6 Banner trang web ngoại giao 2.4.9 Quảng cáo trời Với tần suất tiếp xúc cao, chi phí thấp, quảng cáo phương tiện phướn băng rôn tuyến đường tạo nhiều ý Trong kế hoạch truyền thông lần này, với quảng cáo phướn banroll chọn tuyến đường chính, tuyến đường tập trung nhiều nhà máy, sở sản xuất kinh doanh địa điểm đông đúc người qua lại thành phố lớn đất nước Hà Nội, Đà SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang 24 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu Nẵng, TP.HCM để treo quảng cáo Tại Đà Nẵng thành phố Hồ Chí Minh treo băng rôn, riêng Hà Nội treo băng rôn, cờ phướn quốc kỳ nước thành viên ASEM Hà Nội địa điêm diễn kiện Cụ thể: • Tại Hà Nội : + Treo băng bôn Các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Lê Thánh Tông, Trần Thánh Tông, Thanh Niên, Hùng Vương, Mai Hắc Đế, Trần Nhân Tông + Treo cờ phướn Cầu Vĩnh Tuy, cầu Thăng Long, cầu Thanh Trì, đường Quang Trung, Lê Đức Thọ, Lê Duẩn, Mễ Trì, Nguyễn Hữu Huân + Treo Quốc kỳ nước thành viên ASEM Vòng xuyến đường Phạm Hùng (cạnh trung tâm hội nghị quốc gia),vòng xuyến đường Nam trung Yên cạnh tòa nhà Keang Nam • Tại Đà Nẵng: đường Lê Duẫn, Ngô Quyền, Hùng Vương, khu công nghiệp Hòa Khánh • Tại TP.HCM: đường Đồng Khởi, Bạch Đằng, Tôn Đức Thắng, khu vực công viên Đầm Sen, Thảo Cầm Viên Và hình ảnh vị trí treo băng rôn Hình 2.7 Ảnh treo băng rôn chào mừng hội nghị ASEM 11  Quảng cáo cờ phướn Phướn in với số lượng 2000 tờ, kích cỡ 0.5m x 1m, phướn cách 6m treo tuyến đường địa điểm liệt kê Số lượng ngày treo phướn tháng sau bế mạc, trước ngày diễn “ hội nghị Thượng đỉnh” SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang 25 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu Hình 2.8 Ảnh treo phướn chào mừng hội nghị ASEM 11  Quảng cáo băng rôn Băng rôn thiết kế 500 tờ, kích cỡ 1m x 6m, băng rôn cách 15m treo tuyến đường địa điểm liệt kê Thời gian số lượng ngày treo trùng với thời gian quảng cáo phướn vòng tháng kết thúc hội nghị Hình 2.9 Băng rôn quảng bá hội nghị  Quốc kỳ quốc gia thành viên ASEM Tại Hà Nội, quốc kỳ nước thành viên ASEM xếp thành vòng tròn quanh vòng xuyến tuyến đường kể trên Dưới hình minh họa cụ thể: Hình 2.10 Quốc kỳ thành viên ASEM tham gia hội nghị SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang 26 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu 2.4.10 Quảng cáo báo in Báo in phương tiện quan trọng Đảng việc tuyên truyền, thông tin chủ trương, đường lối, sách nhà nước đến với đời sống xã hội phương tiện tiếp xúc nhiều đối tượng công chúng Đặc biệt, báo chí đóng vai trò quan trọng công tác tạo dư luận định hướng dư luận xã hội, nâng cao ý thưc tự giác nhân dân Nhìn chung, chương trình trọng đại nên báo chí nước quốc tế đặc biệt quan tâm Báo Nhân Dân Lao Động chọn để quảng bá thông tin hội nghị ASEM, nội dung đăng tin gồm trước khai mạc, thời gian diễn hội nghi sau bế mac Đây hai tờ báo lớn, quan ngôn luận Đảng, tiếng nói công nhân viên chức lao động mà Việt Nam nước – dân- dân nên báo Nhân Dân Lao Động thay tiếng nói người dân nước ta Điểm chung tờ thông tin hai tờ bám sát chương trình suốt thời gian chuẩn bị kết thúc, mang đến cho độc giả nhìn sâu sắc toàn diện hội nghị - Đăng tin ASEM 11 trước thời gian khai mạc báo Nhân Dân Lao Động Ngay đầu tháng 5, báo Nhân Dân có tin khởi đầu ASEM nhằm giả mã cho người đọc ASEM gì, đánh giá phân tích cách đầy đủ vế kiện trọng đại, mang nhiều ý nghĩa lớn lao Nội dung bàn “những nét ASEM” Ở chuyên trang quốc tế, báo có tập trung giới thiệu Việt Nam tiến trình tham gia diễn đàn Á – Âu Bài đưa giá trị tư liệu cao, nội dung thông tin nhiều, ảnh kèm lớn rõ đẹp Đây định hướng mang tính mở nhiều vấn đề cho bạn đọc quan tâm Nằm loạt đăng tin kiện, chuyên mục hướng tới ASEM chuyên trang quốc tế , chuyên mục tập trung đăng nhiều tin, bài, ảnh nhằm hình thành diễn đàn rộng lớn toàn diện để quảng bá cho chương trình Ngoài ra, tin xung quanh công tác chuẩn bị cho ASEM báo Nhân Dân đăng tải thường xuyên trang nhất, trang cuối Đối với báo Lao Động: thể loại mà bào sử dụng nhiều vấn, tường thuật, phản ánh phóng ảnh Đặc biệt, phóng ảnh chiếm 30% tổng thể thể loại sử dụng Tất ASEM thường bố trí trang số 1, chuyên trang SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang 27 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu Việt Nam – Thế giới Vào tháng báo có đăng “ASEM 11 – niềm tự hào dân tộc Việt Nam” Báo Lao Động sử dụng phóng ảnh để đưa tin ASEM cách thông tin thú vị, hấp dẫn Với chùm ảnh đẹp, chứa nhiều thông tin mang đến cho người đọc cảm giác lạ tiếp nhận Phóng ảnh mang chủ đề Việt Nam sẵn sàn cho ASEM 11 gồm ảnh bố trí theo diễn tổng diễn tập chuẩn bị khai mạc Có thể nói, chùm phóng ảnh mang đến cho người lĩnh hội cảm giác mẻ mang phong cách đặc trưng riêng cách thông tin báo Lao Động - Đăng tin báo Nhân Dân Lao Động thời gian diễn Trong ngày – 9/6/2015, Hội nghị Thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) thức khai mạc Báo Nhân Dân: Ngày 8/6 đăng trang “Hôm nay, khai mạc hội nghi Thượng đỉnh ASEM 11” Ngày 9/6, tập trung vào chùm viết lớn, ảnh to đẹp trang với tiêu đề “khai mạc trọng thể hội nghị Thượng đỉnh ASEM 11” đăng nội dung diễn văn chủ tịch nước Báo Lao Động: ngày 8/6, báo đăng tin buổi khai mạc hội nghị, ngày 9/6 chuyên trang Việt Nam – Thế Giới đăng phản ánh “ Từ Hà Nội tạo trụ cột cho ASEM mở rộng” lần khẳng định vinh dự cùa Việt Nam đăng cai tổ chức - Đăng tin ASEM báo Nhân Dân Lao Động sau ngày bế mạc Điểm lại thành công sau hôi nghị, hội nghị để lại ấn tượng gặt hái gì, rút học kinh nghiệm để củng cố, phát huy ưu điểm khắc phục mặt thiếu sót Báo Nhân dân Lao Động tiếp tục đưa tin nhanh hội nghị vừa kết thúc Báo Nhân Dân Đăng tin nhanh ấn tượng để lại sau lễ bế mạc, chùm ảnh lễ bế mạc lời phát biểu cảu thủ tướng Việt Nam Về báo Lao Động, tập trung tổng kết kiện có vấn “ASEM mang lại lợi ích thiết thực cho Việt Nam” Ngoài ra, có đăng dịch từ báo nước viết hội nghị ASEM Hà Nội Như xuyên suốt thời gian diến kiện, Nhân Dân lao động kịp thời thông tin nhiều viết, tranh ảnh phong phú – đa dạng nhiều chiều tới bạn đọc Các SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang 28 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu phóng viên bám sát kiện suốt trình chuẩn bị kết thúc, mang đến độc giả nhìn toàn diện sâu sắc hội nghị 2.4 Ngân sách 2.4.11 Ngân sách cho hoạt động xã hội “đạp xe đạp” Hoạt động đạp xe đạp tổ chức địa điểm thành phố Hồ Chí Mình, Đà Nẵng thủ đô Hà Nội phí nhân Bảng 2.4 Bảng hoạch định ngân sách cho hoạt động xã hội ST T SỐ LƯỢNG 300 100 50 HẠNG MỤC Thuê xe đạp Cờ tổ quốc Băng rôn Áo thun đồng phục in 350 logo ASEM 11 Nước uống 1000 Cờ in logo ASEM 11 100 TỔNG CỘNG x 2.4.12 Ngân sách buổi họp báo ĐVT ĐƠN GIÁ Chiếc Lá Cái 30.000/ngày 5.000 100.000 THÀNH TIỀN 9.000.000 500.000 5.000.000 Cái 50.000 17.500.000 Chai Cái 5.000 5.000 5.000.000 500.000 112.500.000 Hai buổi họp báo tổ chức với quy mô nên ngân sách lập bảng nhân Bảng 2.5 Bảng ngân sách họp báo STT Nội dung Số lượng ĐVT Đơn giá Thuê đội ngũ PG Người 150.000 Thuê lễ tân + hậu cần 10 Người 150.000 Cổng trang trí Cái 100.000 Nước uống 500 Chai 5.000 Hoa tươi 10 Lẵng 100.000 Giao tiếp( điên thoại) Sân khấu Gói 5.000.000 MC Người 1.000.000 Bảo vệ Người 200.000 Chi phí phát sinh TỔNG CỘNG 2.4.13 Ngân sách thi thiết vế logo vẽ tranh cổ động Thành tiền 900.000 6.000.000 200.000 500.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 1.000.000 400.000 10.000.000 21.000.000 Bảng 2.6 Ngân sách hai thi thiết kế logo vẽ tranh cổ động STT Nội dung Giải Giải nhì Số ĐVT lượng Giải thưởng CT 09 Giải 99 Giải SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Đơn giá Thành tiền 60.000.000 30.000.000 540.000.000 2.970.000.000 Trang 29 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu Giải ba Giải khuyến 999 Không giới hạn khích Giấy chứng nhận Giải 1.000.000 999.000.000 Giải 500.000.000 50.000.000 Tờ 20.000 22.140.000 1107 Chi phí phát sinh TỔNG CỘNG 2.4.14 50.000.000 4.631.140.000 Ngân sách kiện liên hoan nghệ thuật chào mừng ASEM 11 Bảng 2.7 Bảng ngân sách kiện liên hoan nghệ thuật STT 10 11 12 13 Nội dung Số lượng Trang thiết bị kỹ thuật Trang trí sân khấu Hoa tươi để bàn 100 Lẵng hoa 50 Nước uống 1000 Giấy mời 220 Ca sĩ Tốp múa Thuê đội ngũ PG Thuê đội ngũ lễ tân 10 Người mẫu trình diễn 15 Bảo vệ 10 MC Chi phí phát sinh TỔNG CỘNG ĐVT Gói Lẵng Lẵng Chai Cái Người Đội Người Người Người Người Người Đơn giá 50.000.000 5.000.000 100.000 1.000.000 5.000 20.000 100.000.000 30.000.000 150.000 150.000 10.000.000 200.000 1.000.000 Thành tiền 50.000.000 5.000.000 10.000.000 50.000.000 5.000.000 4.400.000 200.000.000 30.000.000 900.000 1.500.000 150.000.000 2.000.000 5.000.000 50.000.000 555.300.000 Bảng 2.9 Tổng ngân sách chương trình quan hệ công chúng STT Nội dung Chương trình liên hoan nghệ thuật Họp báo Cuộc thi thiết kế logo & vẽ tranh cổ động Chi phí 555.300.000 52.000.000 5.247.690.000 TỔNG CỘNG 2.4.15 5.854.990.000 Ngân sách quảng cáo Bảng 2.10 Bảng ngân sách quảng cáo truyền hình THỜI GIAN 08/05 – SỐ KÊNH TRUYỀN KHUNG GIỜ THÔNG VTV1 6h00 – 6h05 SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C LẦN PHÁT CHI PHÍ SÓNG 1lần/ 8.000.000/lần THÀNH TIỀN 240.000.000 Trang 30 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (Trước chương phát sóng trình chào buổi sáng) HTV1 08/07/2016 ( Đài phát 11h55 – 12h00 thanh- (Sau chương trình truyền hình thời buổi trưa) Hà Nội) 18h55 – 17h00 VTV3 (Trước chương trình thời tối) 18h55 – 17h00 VTV (Trước chương trình thời tối) TỔNG CỘNG SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C khung 5.000.000/lần giờ/ phát sóng 150.000.000 ngày 12.000.000/lần phát sóng 18.000.000/lần phát sóng 360.000.000 540.000.000 1.290.000.000 Trang 31 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu 2.4.16 Ngân sách quảng cáo internet Quảng cáo hình thức banner khác vòng tuần Bảng 2.11 Bảng ngân sách quảng cáo internet ST Tên trang T Loại www.thanhnienonline.com Learder banner Số lượng + vị trí (trang chủ + chuyên www.nhandan.vn Big www.laodong.vn chủ + chuyên Center trang) (trang banner chủ) TỔNG CỘNG 2.4.17 Cái Chi phí (vnd/ tuần) 35.000.000 15.000.000 Thành tiền 200.000.000 trang (trang banner ĐVT Cái Cái 15.000.000 7.000.000 88.000.000 20.000.000 80.000.000 360.000.000 Ngân sách quảng cáo trời Bảng 2.12 Ngân sách quảng cáo trời ST T HÌNH THỨC SỐ LƯỢNG Băng rôn (1m x 6m) Phướn ( 0.5m x 1m) Quốc kỳ nước 500 tờ 2000 tờ 200 ( 180 quốc kỳ + thành viên ASEM 20 cờ ASEM) TỔNG CỘNG SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C ĐƠN THÀNH GIÁ 100.000 70.000 TIỀN 50.000.000 140.000.000 5.000 1.000.000 191.000.000 Trang 32 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu 2.4.18 Ngân sách quảng cáo báo in Bắt đầu đăng từ 01/05/2016 đến 09/07/2016 Bảng 2.13 Bảng ngân sách quảng cáo báo in STT Tên báo Lao động Nhân dân TỔNG CỘNG SỐ LƯỢNG 58 52 ĐƠN GIÁ 5.400.000/tuần 4.000.000/tuần THÀNH TIỀN 32.400.000 24.000.000 56.400.000 Bảng 2.14 Bảng tổng ngân sách hoạt động quảng cáo STT Nội dung Chi phí Quảng cáo truyền hình 750.000.000 Quảng cáo internet 360.000.000 Quảng cáo trời 191.000.000 Quảng cáo báo in 56.400.000 TỔNG CỘNG 1.357.400.000 Bảng 2.15 Bảng tổng ngân sách chương trình truyền thông cho ASEM 11 STT Nội dung Hoạt động xã hội Quảng cáo Quan hệ công chúng TỔNG CỘNG 2.5 Chi phí 112.500.000 1.357.400.000 6.286.490.000 7.756.390.000 Quản lý rủi ro • Thời tiết Thời tiết thuận lợi đảm bảo chương trình diễn suôn sẻ, hoạt động quảng bá trời cần có thời tiết tốt Tuy nhiên, vấn đề kiểm soát được, vấn đề không nằm tầm kiểm soát người Do đó, phải có chủ động để tránh trời mưa gây ảnh hưởng đến hoạt động truyền thông quốc kỳ, phướn, băng rôn gặp mưa bão bị hư hại, nhàu nát,… Kế hoạch truyền thông diễn vào thời gian tháng mùa hè Việt Nam nên việc thời tiết xấu mưa bão khó xảy thái độ chủ quan, người làm truyền thông phải cân nhắc kỹ lưỡng Về vấn đề thời tiết ta phải xem xét thật kỹ, liên hệ với đài khí tượng thủy văn hỏi kinh nghiệm người địa phương để đảm bảo thật tốt chương trình truyền thông SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang 33 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu • Điện Khác với thời tiết, vấn đề kiểm soát điện dự trù máy phát điện để thay Vì kiện lớn toàn quốc ảnh hưởng đến uy tín cách làm việc Việt Nam mắt bạn bè quốc tế nên sơ sót Tuy nhiên, chủ quan Nếu điện thời tiết hay cố ta phải chuẩn bị máy nổ để phục vụ Máy nổ chuyển giao trước kiện diễn từ tổng công ty điện lực Hà Nội đến địa điểm nơi diễn kiện địa điểm lưu trú • An ninh Đây hội nghị mang tầm cỡ quốc tế, mà tình dự đoán bạo loạn, công khủng bố xảy Nhất an toàn Đại sứ quán vị lãnh đạo cấp cao nước ASEM Công tác an toàn cho hội nghị đạo cho Tiểu ban an ninnh chịu trách nhịệm thực công tác bảo vệ an ninh Các hoạt động an ninh khẩn trương triển khai với tham gia nhiều Bộ, ngành có liên quan: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, UBND thành phố Hà nội, cảnh sát động toàn thành phố kết hợp cảu nhân dân thủ đô để bảo vệ an ninh tránh trường hợp khủng bố, bạo loạn xảy nhằm đảm bảo tốt an ninh, an toàn tuyệt đối cho chương trình ASEM 11 • Cháy nổ Trước chương trình kiểm tra kỹ lưỡng đường dây điện sân khấu nơi gây cháy nổ nhiều nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối Chuyển giao rủi ro cho công ty bảo hiểm Kiểm tra kỹ mạch điện, mối nối sân khấu khu vực nhà hát Chuẩn bị bình chữa cháy Bố trí lực lượng cứu hỏa khu vực diễn chương trình Bố trí có biển báo dẫn lối thoát hiểm để đề phòng trường hợp xấu xảy • Trang thiết bị Ta gặp phải rủi ro vấn đề hư hỏng trang thiết bị, hội nghị tất người đàm thoại trao đổi với qua micro, dàn âm loa Bắt buộc trang thiết bị tất phải hoàn thiện không hư hỏng sai xót Sử dụng sản phẩm tin tưởng có thương hiệu rõ ràng biện pháp phòng ngừa hư hại đơn giản Cần có kỹ thuật viên điện ánh sáng âm thanh, kỹ thuật viên công nghệ thông tin để sửa chữa nhanh chóng thiết bị SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang 34 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu hư hỏng chương trình diễn Liệt kê tình phương pháp giải rõ ràng cho trường hợp hư hỏng riêng biệt thay sửa chữa 2.6 Đánh giá Đánh giá công tác truyền thông bước cuối quy trình tổ chức kiện Công việc đánh giá đòi hỏi phải vào tất ban ngành, quan có liên quan tới việc tổ chức Đặc thù chương trình trị nên việc đánh giá hoạt động truyền thông hội nghị thượng đỉnh ASEM 11, qua việc Tổ chức Hội Nghị tổng kết, rút kinh nghiệm nội sau hội nghị dựa phương diện tổng thể công tác tổ chức Công tác tổ chức lễ tốt chưa, có xảy cố trình làm việc hay không Về phía ban tổ chức, phía chương trình đáng đề cập, cần điều chỉnh… Các hoạt động tuyên truyền có theo kế hoạch, vấn đề xảy trình làm việc không Đồng thời, xác định ưu nhược điểm khâu chuẩn bị địa điểm lưu trú, công tác truyền thông, quảng bá, công tác đưa đón, dẫn đoàn đại biểu, công tác an ninh số yếu tố khác có liên quan từ rút học kinh nghiệm cho lần tổ chức sau KẾT LUẬN Lập kế hoạch truyền thông công việc vô phức tạp đòi hỏi người làm SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang 35 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu phải có kỹ tổ chức tư sáng tạo Kế hoạch truyền thông phải diễn xuyên suốt cách hoàn hảo, đòi hỏi cẩn thận đến chi tiết cần sai sót nhỏ ảnh hưởng đến chương trình Người làm truyền thông phải xác định toàn nội dung kiện theo dòng chảy thời gian dòng chảy công việc với đội ngũ nhà quản lý địa điểm cụ thể Mỗi thành viên ban tổ chức cần giao mảng công việc cụ thể chi tiết lĩnh vực riêng Với đề tài lập kế hoạch truyền thông trị, không kiện riêng biệt mà kiện trị đòi hỏi người làm kiện phải thận trọng công tác chuẩn bị thực Vì hội nghị trị cấp cao Á- Âu Asem lần mang tầm cỡ quốc tế, thông qua kiện trị thể mặt quốc gia giới Sự kiện thành công tốt đẹp góp phần đánh bóng tên tuổi quốc gia Đồ án hoàn thành hướng dẫn cô Lê Thị Hải Vân Trong trình nghiên cứu đề tài, điều kiện trình độ khả tổng hợp, phân tích kiến thức hạn chế nên làm không tránh khỏi thiếu sót, tồn định Một lần em xin trân trọng cảm ơn cô Lê Thị Hải Vân tận tình hướng dẫn có ý kiến quý báu giúp em hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang 36 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Internet [1] soyte.danang.gov.vn [2] 24h.com.vn [4] Dantri.com.vn [5] Tuoitre.com.vn [6] Thanhnien.com.vn [7] Tailieu.vn [8] Webluanvan.vn [9] Vtvdanang.vn II Sách tham khảo [1] Tài liệu tham khảo Lập kế hoạch truyền thông cô Lê Thị Hải Vân [2] Xây dựng kế hoạch truyền thông 11/6/2008 [3] Th.S Nguyễn Thị Kim Ánh, giáo trình quan hệ công chúng SVTH: Huỳnh Văn Nguyên _ Lớp: CCQC06C Trang 37 ... ii Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu 2.3 Thông điệp truyền thông cho chương trình hội nghị thượng đỉnh - Âu (ASEM) 11 năm 2016, Hà Nội 13 2.4 Chiến lược truyền. .. hội nghị thượng đỉnh Á Âu ASEM 1.2.1.Mốc thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh Á – Âu (ASEM) 1.2.2 .Hội nghị thượng đỉnh ASEM diễn 1.2.3.Đơn vị tổ chức chương trình hội nghị thượng đỉnh. .. CCQC06C Trang 11 Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á - Âu Đăng cai tổ chức ASEM 11 vinh dự lớn Việt Nam đại diện cho châu Âu châu Á nên chương trình truyền thông nhằm để người
- Xem thêm -

Xem thêm: Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á Âu, Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á Âu, Lập kế hoạch truyền thông cho hội nghị thượng đỉnh Á Âu

Từ khóa liên quan