0

Phương pháp giảng dạy nhật ký trong tù của hồ chí minh theo đặc trưng thể loại

141 922 4
  • Phương pháp giảng dạy nhật ký trong tù của hồ chí minh theo đặc trưng thể loại

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2015, 11:40

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘITRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤCPHẠM THUỲ HƢƠNGPHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY “NHẬT KÝ TRONG TÙ”CỦA HỒ CHÍ MINH THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠILUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂNChuyên ngành: Lý luận và phƣơng pháp dạy học(Bộ môn Ngữ văn)Mã số: 60 14 10Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. TRẦN KHÁNH THÀNHHÀ NỘI – 2010 KÍ HIỆU VIẾT TẮTGDGiáo dụcGVGiáo viênHSHọc sinhPPDHPhƣơng pháp dạy họcTHPTTrung học phổ thông MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài …………………….........................................................12. Lịch sử vấn đề …………………………………….....................................43. Mục đích nghiên cứu ………………………………….………………......64. Nhiệm vụ nghiên cứu ………………………………………..……………75. Giả thuyết khoa học ……………………………………………..…...........76. Phƣơng pháp nghiên cứu …………………………..………………….......77. Đóng góp mới của luận văn ………………………….……………………78. Cấu trúc của luận văn …………………………..………………………....8Chƣơng 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI …………………………….91.1. Những vấn đề chung về lý luận dạy học ………………………………..91.1.1. Đổi mới phƣơng pháp dạy học ở trƣờng THPT ………………..…......91.1.2. Đổi mới phƣơng pháp dạy học Ngữ văn ở trƣờng THPT …………......91.2. Những vấn đề chung về Nhật kí trong tù …............................................111.2.1.Hoàn cảnh ra đời …...............................................................................111.2.2.Giá trị nội dung ……………………………………..............................121.2.3. Giá trị nghệ thuật ……………………………......................................181.3. Nhật kí trong tù nhìn từ đặc trƣng thể loại ……………….……….........201.3.1. Đặc trƣng kí…………………………………………………………...201.3.2.Đặc trƣng thơ ………………….............................................................251.3.3. Nhật kí trong tù là một tác phẩm kí ………….………….……………281.3.4. Nhật kí trong tù là một tác phẩm thơ……………………………….…33Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG GIẢNG DẠY NHẬTKÍ TRONG TÙ Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG………........392.1. Thực trạng giảng dạy Nhật ký trong tù trong chƣơng trìnhNgữ văn THPT................................................................................................392.1.1. Vị trí của Nhật ký trong tù trong chƣơng trình Ngữ văn THPT……………392.1.2. Những thuận lợi – khó khăn…………………………………………..41 2.1.3. Thực trạng giảng dạy Nhật ký trong tù ở trƣờng THPT ………….….432.2. Định hƣớng giảng dạy Nhật ký trong tù ở trƣờng THPT …………..….482.2.1. Hƣớng khai thác từ đặc trƣng ký ………………………………...…..482.2.2. Hƣớng khai thác từ đặc trƣng…...........................................................542.2.3. Hƣớng khai thác từ đặc trƣng thơ Đƣờng luật ……….........................63Chƣơng 3 : ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NHẬT KÍTRONG TÙ Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ……………...673.1. Đề xuất phƣơng pháp …………………………………………….......673.1.1. Đề xuất phƣơng pháp giảng dạy văn bản Chiều tối ở trƣờng THPT…….643.1.2. Đề xuất phƣơng pháp giảng dạy văn bản Lai Tân ở trƣờng THPT ....733.2. Thiết kế giáo án thể nghiệm ……………………………………………773.2.1. Giáo án thể nghiệm bài thơ Chiều tối …………………………..……773.2.2. Giáo án thể nghiệm bài thơ Lai Tân …………………………....……94KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ……………………………………....1091. Kết luận……………………………………………………………….…1092. Khuyến nghị………………………………………………………..……111TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………..……112PHỤ LỤC MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài1.1. Trong những năm gần đây, vấn đề chất lượng giáo dục đã trở thành mốiquan tâm lớn không chỉ của riêng ngành giáo dục mà của toàn xã hội. Chínhvì thế, đổi mới phương pháp dạy học được coi là một trong những nhiệm vụquan trọng của cải cách giáo dục nói chung cũng như cải cách cấp THPTnhằm nâng cao chất lượng dạy và học nói riêng. Điều này đã được đề cập tạiĐiều 5 Luật Giáo dục nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: “Phươngpháp giáo dục phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động tư duy sáng tạocủa người học, bồi dưỡng năng lực tự học, lòng say mê học tập và ý chí vươnlên [1, t.15]. Trong “Những định hướng đổi mới chương trình – sách giáokhoa THPT cũng đã nêu rõ: “Tập trung đổi mới phương pháp dạy học, thựchiện dạy học dựa vào hoạt động học tập tích cực, chủ động, sáng tạo với sự tổchức, hướng dẫn đúng mức của giáo viên, góp phần hình thành phương phápvà nhu cầu tự học” [1, t.109]. Thực tế việc thực hiện ở các trường đã có nhiềucố gắng và đạt được những tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, cần phải có sự tíchcực hơn nữa từ phía các giáo viên để đổi mới phương pháp dạy học thực sựđem lại hiệu quả lâu dài và toàn diện.Trong xu thế chung đó, môn Ngữ văn cũng đã có những bước đổi mớiquan trọng nhưng vẫn chưa thấy rõ được hiệu quả. Thực trạng dạy và học Văntrong nhà trường phổ thông hiện nay vẫn còn có nhiều hạn chế và tồn tại: “đólà sự khủng hoảng về nội dung, chất lượng và phương pháp” [25, t.14], giáoviên còn lúng túng trong đổi mới phương pháp dạy học, một số ít giáo viêncòn có tâm lí ngại đổi mới trong khi còn nhiều học sinh ngày càng ít hứng thúđối với môn Văn. Thực trạng hoạt động của trò tồn tại lớn nhất là thói quenthụ động: Nghe - ghi chép và nhắc lại những điều thầy nói chứ không chịu tưduy, độc lập suy nghĩ khám phá cái hay cái đẹp về nội dung, nghệ thuật của1 tác phẩm văn chương qua dẫn dắt của người thầy. Ngay cả khi giáo viên đưara những tình huống có vấn đề để người học tìm tòi tự khám phá, lĩnh hội trithức thì cũng chỉ nhận lại những ánh mắt “vô cảm” nơi các em. Hoặc nhữngvấn đề cần thảo luận học sinh làm việc theo nhóm, nói lên suy nghĩ, cách nhìnnhận của mình về vấn đề, rồi từ đó khái quát vấn đề - một phương pháp họctập rất tích cực nhưng chỉ một số rất ít học sinh là thực sự làm việc, hoạt độngnhóm số còn lại đều có tâm lý và hành động ỷ vào những người trong nhóm,tham gia một cách chiếu lệ thậm chí có những em không tham gia. Từ đó,hiệu quả của việc đổi mới chưa phát huy hết những tác dụng của nó. Không aiphủ nhận tầm quan trọng ý nghĩa và tính cấp bách của việc đổi mới phươngpháp dạy học nhưng để biến nó thành hiện thực không phải là chuyện có thểhoàn thành trong một sớm một chiều. Bởi một chủ trương mới dù tiến bộ đếnđâu, khi đi vào thực tế cũng vấp phải những khó khăn. Tuy nhiên hệ thốnggiáo dục trung học phổ thông của nước ta hiện nay để vươn tới, đuổi kịp vàhoà nhập với xu thế phát triển giáo dục trung học trên thế giới, trước hết làcác nước trong khu vực thì vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đã trở thànhmột đòi hỏi bức thiết, không thể trì hoãn.1.2. Môn Văn trong nhà trường phổ thông có vị trí và thế mạnh riêng. MônVăn giúp người học tiếp xúc với vẻ đẹp kì diệu và phong phú của tiếng mẹđẻ, tiếp xúc với vốn văn hóa tri thức của dân tộc và nhân loại kết tinh trong tácphẩm văn chương. Vì vậy môn Văn trang bị kiến thức, bồi dưỡng tâm hồn vàgóp phần hình thành, phát triển nhân cách học sinh. Tuy nhiên, dạy học vănnhư thế nào để phù hợp với bản chất của văn học và đạt được có hiệu quả vẫnđang là vấn đề cần giải quyết từ lý luận đến thực tiễn. Theo ý kiến của viện sĩSec-bi-na “Vấn đề dạy học văn trong nhà trường quả là một vấn đề cực kì phứctạp... Quá trình dạy học văn là một quá trình phức hợp đan kết nhiều quá trìnhtâm lí, ngôn ngữ, văn hóa, sư phạm. Dạy văn là một quá trình đòi hỏi nhiềutìm tòi sáng tạo của cá nhân người lên lớp” [25, tr.25].2 Trong văn học, mỗi thể loại đều có những đặc trưng riêng. Đối với thểloại trữ tình, một số nhà nghiên cứu đã rất lưu ý đến việc dạy học tác phẩmthơ cần dựa vào đặc trưng thể loại. Tác giả Trần Đình Sử nhấn mạnh “Cầnđưa kiến thức về thể loại, về luật thơ, về thể thức bài văn, các phép tu từ,đặc điểm phong cách nói, nói chung là thi pháp vào nội dung chính củachương trình môn Văn chứ không nên đưa vào mục chú thích, học cũngđược mà không học cũng thôi” [14, tr.17].Trong chương trình trung học phổ thông, Nhật kí trong tù chiếm một vịtrí hết sức quan trọng bởi nó là tiếng nói tâm hồn của Bác Hồ, thể hiện sâu sắctư tưởng, tình cảm, cá tính, phong cách, sở thích và tài hoa Hồ Chí Minh.Nhật kí trong tù còn là một văn kiện lịch sử vô giá, một thi phẩm đặc sắc đạttới đỉnh cao của truyền thống thơ ca dân tộc. Nhật kí trong tù là một tập thơtràn đầy cảm hứng và khát vọng tự do tuy Người phải ở trong cảnh mất tự do.Nhà tù không thể làm nao núng tinh thần đấu tranh cho dân tộc của Người,không thể giam hãm ý chí của Người. Tinh thần của Người luôn chủ động,kiên quyết, thấu suốt và tự do. Nhật kí trong tù toát lên sâu sắc nội dung đó.Tuy nhiên, trong thực tế giảng dạy, việc tiếp nhận tác phẩm còn nhiềukhó khăn bởi thực tế tâm lý phổ biến của đời sống văn học trong nhà trường ítquan tâm đến đặc trưng thể loại mà chỉ chú trọng tới nội dung văn bản. Hơnnữa, việc nắm vững đặc trưng thể loại của tác phẩm sẽ giúp học sinh dễ dàngtìm hiểu các tác phẩm văn chương cùng thể loại. Cảm nhận thấu đáo một tácphẩm thơ, đặc biệt là thơ Bác, là một việc làm không dễ đối với học sinh thậmchí ngay cả với giáo viên. Bên cạnh đó, thể loại là một phạm trù cơ bản vàphổ biến của văn học, chi phối cả sáng tác, lưu truyền, tiếp nhận văn học. Bấtkì tác phẩm văn học nào cũng đều tồn tại trong một dạng thức nhất định. Đólà sự thống nhất mang tính chỉnh thể của một loại nội dung với những phươngthức biểu đạt và hình thức tổ chức tác phẩm, tổ chức lời văn. Thể loại văn học3 chính là sự phân chia loại hình tác phẩm theo những căn cứ nêu trên. Thể loạivăn học là sự thống nhất giữa một loại nội dung với một dạng hình thức vănbản và phương thức tái hiện đời sống. Học và phân tích một tác phẩm văn họccàng không thể không quan tâm đến đặc điểm thể loại của tác phẩm ấy. Bởi vìthể loại chính là cơ sở tạo nên tính thống nhất chỉnh thể của một tác phẩm, tổchức liên kết các yếu tố nội dung và hình thức, từ đề tài, chủ đề, cảm hứngđến hệ thống nhân vật, kết cấu và lời văn nghệ thuật. Thể loại không nhữngqui định cách thức tổ chức tác phẩm mà còn định hướng cho việc tiếp nhậncủa độc giả, tạo nên kênh giao tiếp giữa tác phẩm và người đọc. Thể loại củatác phẩm vừa có tính kế thừa, tính liên tục, lại vừa có tính độc đáo, tính biếnđổi do sự sáng tạo của tác giả. Vì thế, phân tích tác phẩm theo đặc trưng thểloại không chỉ dừng lại ở đặc điểm chung của một thể loại thể hiện trong tácphẩm mà còn cần phải chỉ ra nét riêng biệt, độc đáo, thể hiện sự sáng tạokhông lặp lại của tác giả mà Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh là tác phẩmtiêu biểu.Với mong muốn tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong thơ Hồ chủ tịch cùngvới sự day dứt băn khoăn về hiệu quả tiếp nhận tác phẩm văn chương của họcsinh ở trường trung học phổ thông, tôi quyết định chọn đề tài “Phƣơng phápgiảng dạy Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh theo đặc trƣng thể loại” vớimong muốn góp phần nâng cao khả năng chuyên môn nghiệp vụ của giáoviên, kích thích sự hứng thú và phát triển năng lực cảm thụ văn chương củahọc sinh trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông.2. Lịch sử vấn đềNghiên cứu Nhật kí trong tù trong nhà trường phổ thông là một vấn đềkhông mới, tuy nhiên do phần lớn giáo viên hiện nay mới chỉ chú trọng đi sâutìm hiểu nội dung văn bản từ ngôn từ nên nghiên cứu Nhật kí trong tù từ đặctrưng thể loại vẫn chưa được quan tâm đúng mức.4 Về đặc trưng thể loại của Nhật kí trong tù, đã có những nghiên cứu như:- Tác giả Đặng Thai Mai trong bài viết “Đọc tập thơ Ngục trung nhật kí”,(Nhật kí trong tù và những lời bình, NXB Văn hóa thông tin 1998) đã gọi yếutố thời gian là “tính chất ghi hàng ngày”, với không gian được ví như “mộtbản đồ tương đối chi tiết, có ghi rõ tên huyện, tên xã của tỉnh Quảng Tâynhững năm 1940”.- Nguyễn Viết Lãm trong “Học tập thơ Hồ Chủ tịch qua tập Nhật kí trongtù” cảm nhận tập thơ đến với bạn đọc quả là hạt châu nổi sáng trong lòng đểnhớ mãi. Mỗi bài thơ là một đoạn nhật kí. Viết nhật kí bằng thơ, đó là một thểtài ít thấy trong lịch sử văn học.-Trong “Bác Hồ làm thơ và thơ của Bác” (Hoàng Trung Thông), nhà thơnhận xét: Nhật kí trong tù mở ra một thế giới những con người trong và ngoàinhà tù, một khung cảnh cuộc sống phong phú và dồi dào. Tập thơ chủ yếukhông phải là chỉ tố cáo xã hội đầy rẫy bất công và tàn ác mà là lòng thươngyêu mênh mông bao trùm lên mọi tầng lớp người trong xã hội ấy, nhất lànhững con người cực khổ.- Trong công trình nghiên cứu “Phương pháp nghiên cứu thơ văn Hồ ChíMinh”, tác giả Nguyễn Đăng Mạnh đã đề cập tới các đặc trưng thể loại củavăn thơ Hồ Chí Minh như viết bằng chữ Hán, tính chất nhật kí, thể tứ tuyệt cổđiển, giọng điệu – bút pháp đa dạng. Ông cho rằng: “Nghiên cứu Nhật kítrong tù là đi sâu vào thế giới tâm hồn của Hồ Chí Minh. Nếu không chú ý tớinhũng đặc trưng nói trên cảu tác phẩm thì e rằng thế giới ấy không chịu mởhẳn ra với các nhà nghiên cứu”- “Thơ Bác với thơ Đường” của tác giả Phương Lựu cho thấy sự đổi mớitrong thơ chữ Hán của Bác đói với hình thức Đường thi.-Bài viết “Ngục trung nhật kí, bức tranh thu nhỏ của một chế độ, nhạt kícủa một tâm hồn tuyệt đẹp” của Huỳnh Lý tập trung khai thác Ngục trung5 nhật kí trên hình thức là một tập nhật kí ghi sự việc Bác đã sống, đã tham giahay chứng kiến…-Công trình nghiên cứu “Các thước đo thời gian của Nhật kí trong tù”(Phùng Văn Tửu) nhấn mạnh ý niệm thời gian trong Nhật kí trong tù trong đóchỉ ra tính chất kí của tác phẩm.-Ngoài ra còn một số bài viết nghiên cứu về tác phẩm thơ Nhật kí trong tùnhư bài viết của Trần Khánh Thành về bài thơ “Chiều tối” in trong cuốnGiảng văn văn học Việt Nam – NXB Giáo dục 1997 đã đề cập tới đặc trưngthể loại của Nhật kí trong tù ở cả hai phương diện thơ và kí; bài viết của VũDương Quỹ (Báo Giáo dục và thời đại, tháng 5 - 1994) đi sâu xem xét đặctrưng thơ tứ tuyệt của Nhật kí trong tù.Nhìn chung những công trình nghiên cứu và các bài viết đều thể hiệnđược những cái nhìn khác nhau và có những đóng góp quan trọng về đặctrưng thể loại của Nhật kí trong tù. Nhưng có lẽ do một số điều kiện kháchquan và chủ quan nên các tác giả chưa đi sâu vào vấn đề này một cách có hệthống và toàn diện, đặc biệt là vấn đề phương pháp giảng dạy tác phẩm Nhật kítrong tù từ đặc trưng thể loại. Trên cơ sở tiếp thu những ý kiến của nhữngngười đi trước tôi muốn tìm hiểu và đề xuất vấn đề cụ thể hơn đó là “Phƣơngpháp giảng dạy “Nhật kí trong tù” của Hồ Chí Minh theo đặc trƣng thểloại”. Hi vọng công trình nghiên cứu này có thể hình thành cho học sinh kĩnăng đọc hiểu tác phẩm văn chương từ đặc trưng thể loại, qua đó các em cóđược “chìa khóa” để tự tiếp cận, khám phá được giá trị nội dung và nghệ thuậtthơ Bác, đặc biệt là Nhật kí trong tù.3. Mục đích nghiên cứuTừ việc tìm hiểu đặc trưng thể loại của tác phẩm thơ Nhật kí trong tù,thực trạng giảng dạy tác phẩm thơ Nhật kí trong tù trong trường phổ thông,luận văn đề xuất những PPDH theo đặc trưng thể loại nhằm góp phần nâng6 cao chất lượng dạy và học môn Ngữ văn nói chung và dạy - học thơ Bác nóiriêng theo tinh thần đổi mới.4. Nhiệm vụ nghiên cứu4.1. Khách thể nghiên cứu: Quá trình dạy và học môn Ngữ văn ở trường phổthông.4.2. Đối tượng nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu về đổi mới phương phápdạy học và chương trình ngữ văn Trung học phổ thông, đối tượng mà đề tàihướng tới là những tác phẩm thơ Nhật kí trong tù được đưa vào giảng dạytrong chương trình ngữ văn Trung học phổ thông.4.3. Phạm vi khảo sát: 2 tác phẩm Chiều tối và Lai tân5. Giả thuyết khoa họcNếu đổi mới phương pháp dạy tác phẩm thơ Nhật kí trong tù theo đặctrưng thể loại sẽ góp phần nâng cao năng lực đọc hiểu và cảm nhận tác phẩmthơ trong trường THPT nói chung và tác phẩm thơ Nhật kí trong tù nói riêng.6. Phƣơng pháp nghiên cứu- Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tham khảo các tài liệu giáo trình có nộidung liên quan đến đề tài.- Phương pháp điều tra quan sát: Thông qua việc dự giờ thăm lớp, qua thực tếdạy học.- Phương pháp nghiên cứu từ đặc điểm thi pháp học.- Phương pháp tổng kết và đúc rút kinh nghiệm.7. Đóng góp mới của luận vănLuận văn đã chỉ ra thực trạng của việc giảng dạy và học tập văn bản thơ Nhậtkí trong tù, từ đó đề xuất đổi mới phương pháp dạy học 2 tác phẩm Chiều tốivà Lai Tân, giúp giáo viên và học sinh có thêm những gợi mở cần thiết khidạy học những tác phẩm này.7 8. Cấu trúc của luận vănNgoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụlục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương.Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.Chương 2: Thực trạng giảng dạy văn bản thơ Nhật ký trong tù ở trường THPT.Chương 3: Những đề xuất về phương pháp dạy Nhật ký trong tù ở trường THPT.8 CHƢƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI1.1. Những vấn đề chung về lý luận dạy học1.1.1. Đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPTHiện nay khoa học kĩ thuật trên thế giới phát triển như vũ bão, đất nướcbước vào thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, do vậy ngành Giáo dục – đàotạo cũng từng bước thay đổi để bắt nhịp cùng thời đại. Một vấn đề bức xúcđặt ra cho ngành giáo dục là phải đổi mới phương pháp dạy học. Việc đổi mớiấy nhằm giúp học sinh được học một cách chủ động, tích cực mà không phảigiáo viên làm thay, học thay cho học sinh.Vậy đổi mới phương pháp dạy học là gì? Trong từng môn học, ngườigiáo viên phải vận dụng phương pháp đó ra sao? Đây là một vấn đề vừa dễ lạivừa khó mà không phải giáo viên nào cũng thực hiện được. Đổi mới phươngpháp đòi hỏi học sinh phải học tập một cách sáng tạo, chủ động, là trung tâmcủa hoạt động học. Để đáp ứng yêu cầu này người giáo viên phải đóng vai tròlà người dẫn dắt, gợi mở, cung cấp cho học sinh phương pháp tự học, tựchiếm lĩnh tri thức. Như vậy, điểm cốt lõi của đổi mới PPDH là hướng tớihoạt động học tập chủ động, học sinh năng động, có hứng thú tìm tòi và cónăng lực giải quyết vấn đề.1.1.2. Đổi mới phương pháp dạy học Ngữ văn ở trường THPTVăn học là một môn học rất quan trọng trong nhà trường, là môn học hỗtrợ cần thiết cho các môn học khác.Trong nhà trường phổ thông, môn Ngữ văn là môn học có vị trí đặc biệtquan trọng trong việc giáo dục nhân cách và bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm chohọc sinh. Tuy nhiên, mỗi tiết học để tạo ra hứng thú, đem lạ kết quả học tậptốt cho học sinh là điều mỗi giáo viên chúng ta phải suy nghĩ và mong muốnthực hiện tốt.9 Vấn đề đổi mới PPDH là vấn đề hết sức cần thiết trong nhà trường, đổimới để dáp ứng yêu cầu xã hội. Những năm gần đây việc đổi mới PPDH ởnhà trường nói chung, môn Ngữ văn nói riêng luôn được sự chú ý quan tâmcủa các trường phổ thông đồng thời cũng là mục tiêu hướng tới của mỗi giáoviên Ngữ văn hiện nay.Đổi mới PPDH là điều tất yếu, là con đường đi rất khoa học. Giao việc chohọc sinh cũng là một trong những phương pháp học tập nhằm phát huy tính tíchcực, chủ động của học sinh. Học sinh học tập mang tính cá thể hóa cao, có cơhội được tự học, tự khám phá, tìm tòi bộc lộ được những suy nghĩ cảm xúc củamình, tính độc lập trong học tập có tác dụng cao tạo tiền đề định hướng cho ýthức tự lập, tự đáp ứng trước đòi hỏi của cuộc sống không đơn giản.Giáo viên giao việc hợp lí sẽ thể hiện được vai trò chủ động về kiến thứctrong bài giảng. Học sinh được thể hiện mình trước tập thể một cách tự tin.Giao việc phù hợp sẽ thực hiện được sự đổi mới trong cách thiết kế bài dạy làtổ chức tốt các hoạt động học tập trong một giờ đọc hiểu văn bản, từ đó thầymới chủ động tổ chức cho học sinh lĩnh hội tri thức, trò mới chủ động tiếp thukiến thức.Hàng loạt các hình thức giao việc đa dạng, phong phú của thầy sẽ pháttriển năng lực học tập của học sinh, tạo tình huống để học sinh chủ động, tíchcực học tập, tham gia vào bài học. Điều đó là vô cùng cần thiết.Xuất phát từ yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, việc đổi mới phươngpháp học tập phát huy tính tích cực của học sinh trong các trường phổ thôngcòn có nhiều điều cần phải suy nghĩ.Thực tế cho thấy: học sinh chưa chăm, học hành chỉ mang tính chất gòép, miễn cưỡng. Có em có thói quen dựa vào thầy vào bạn, thiếu năng động,nói theo làm theo, bắt chước một cách máy móc.10 Nhiều học sinh không thích học văn, phương pháp học còn thụ động,phụ thuộc nhiều vào bài mẫu, sách học tốt, sách giải bài tập. Phụ huynh lạimuốn con mình theo học các môn tự nhiên, thuận lợi cho việc thi cử vào cáctrường Đại học sau này. Vì vậy kết quả học văn cũng như năng lực cảm thụvăn chương của học sinh còn nhiều hạn chế, tính tích cực của học sinh chưađược phát huy.1.2. Những vấn đề chung về Nhật kí trong tù1.2.1.Hoàn cảnh ra đờiHồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài củacách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa xuất sắc của nhân loại, nhà văn –nhà thơ lớn của nền văn học hiện đại Việt Nam. Nhân cách và tài năng củaNgười là một tấm gương sáng cho các thế hệ học tập và noi theo. Người để lạimột di sản văn học đồ sộ, lớn lao về tầm vóc, đa dạng về thể loại, phong phútrong bút pháp thể hiện. Văn thơ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh có một vịtrí đặc biệt quan trọng trong chương trình giảng dạy ở các trường phổ thông.Trong số đó, Nhật kí trong tù giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, là tập thơ tiêubiểu nhất trong di sản thơ ca của Người, có những đóng góp quan trọng chonền thơ ca Việt Nam cả về nội dung và nghệ thuật.Tập nhật kí bằng thơ này có một hoàn cảnh ra đời hết sức đặc biệt.Tháng 8 năm 1942, Bác Hồ sang Trung Quốc với tư cách là đại biểu của tổchức Việt Nam độc lập đồng minh, tìm cách liên lạc với các tổ chức cáchmạng ở Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong đời hoạt động cách mạng củamình Người dùng tên Hồ Chí Minh. Lấy cớ là giấy tờ mang theo không hợplệ và quá hạn, lính canh của quân đội Tưởng đã bắt Người tại phố Túc Vinh,huyện Đức Bảo, tỉnh Quảng Tây. Cũng từ đó, gần 13 tháng, Người bị giamcầm, đày ải qua các nhà tù của Tưởng Giới Thạch. Đây chính là thời gian HồChủ tịch viết Nhật kí trong tù - một tập nhật kí bằng thơ viết bằng chữ Hán11 trong thời kì Người bị bọn Quốc dân Đảng bắt giữ và trải qua 13 tỉnh huyệntỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Bài thơ đầu “Thân thể ở trong lao, Tinh thần ởngoài lao, Muốn nên sự nghiệp lớn, Tinh thần càng phải cao” có thể coi nhưmột lời đề từ cho cả tập thơ. Khai quyển là bài số 1 mở đầu tập Nhật kí trongtù và kết luận là bài số 133. Ở trang kết thúc Nhật kí trong tù có đề ngày tháng29/08/1942 – 10/ 09/1943.1.2.2.Giá trị nội dungTrước hết, Nhật kí trong tù cho chúng ta hiểu về một tâm hồn vĩ đại – HồChí Minh. Nó không phải là một lời thanh minh, lời cảm khái về thân phậnlong đong cực khổ của một người tù. Và giá trị của nó có lẽ cũng không phảiở chỗ được một biểu tượng lớn của người Việt Nam và một phần nhân loại ởthế kỉ XX: hình tượng người tù, hình tượng người lưu đày. Nhật kí trong tù đãtố cáo cái tính chất phi lí, bất công vốn là nét bản chất của chế độ xã hội thốinát Tưởng Giới Thạch. Âm hưởng tố cáo vang lên mạnh mẽ, sắc sảo trongnhững bài thơ mang giọng điệu hài hước, châm biếm (Cái cùm, Quán trọ,Tiền đèn, Tiền vào nhà giam, Đánh bạc, Mới đến nhà lao Thiên Bảo…), lênán cái chế độ nhà tù mọt ruỗng, thối nát và tàn bạo kiểu phong kiến trung cổphương Đông. Nhưng giá trị chính của Nhật kí trong tù là những bài học lớn,những tình cảm lớn của một tâm hồn vĩ đại, một trí tuệ sắc sảo của “bậc đạinhân, đại trí, đại dũng”. Tìm hiểu Nhật kí trong tù, cái tòa nhà bằng ngôn ngữvẵng chắc và đẹp, người ta có cảm giác như mỗi bước đi đều chạm vào gốc rễsâu xa của một trong những con người kì diệu ít có, những con người nhưnhững tảng đá lớn làm nền cho nhân loại, những con người qua cuộc đời mìnhđã dạy cho mọi người hiểu rằng đối với con người không đỉnh cao nào làkhông thể đạt tới . Nhật kí trong tù thể hiện sự bình tĩnh, ung dung thanh thảncủa một chiến sĩ đã hơn nửa đời người chịu đựng mọi gian khổ, mọi khó khănđể làm cách mạng giải phóng cho dân tộc mình và các dân tộc bị áp bức trên12 thế giới. Tự xác định cho mình con đường cách mạng là con đường đấu tranhgian khổ nên vào tù, sống trong cảnh bị đày đọa thiếu thốn, Hồ Chí Minh vẫngiữ một thái độ bình thản. Những “tai ương” gặp phải chẳng qua cũng chỉ lànhững thử thách trên đường đời, người chiến sĩ cách mạng phải phát huy hếtsức mạnh của ý chí và nghị lực để vượt lên những thử thách đó. Hồ Chí Minhthường lấy qui luật vận động của tự nhiên để liên tưởng đến những qui luậtvận động của xã hội và con người. Trong sự tuần hoàn của tạo vật không cócảnh “đông tàn” làm sao có cảnh “huy hoàng ngày xuân”. Cho nên nhữngnăm tháng gian truân chẳng qua cũng chỉ là thời gian thử thách, rèn luyện conngười thêm vững vàng bản lĩnh. Một con người đã bôn ba khắp năm châu bốnbiển bỗng rơi vào cái tình cảnh sống bưng bít, cách biệt, con người ấy rất trântrọng, chắt chiu từng nhịp đập của cuộc sống xã hội và thiên nhiên bên ngoàivang vọng vào nhà tù: tiếng chim hót, tiếng gà gáy sáng, ánh mặt trời hồnglúc bình minh, ánh trăng thu trong xanh ngoài cửa sổ, tiếng giã gạo lúc chiềuhôm, tiếng người đàn bà khóc chồng nửa đêm về sáng… Thiên nhiên và cuộcsống bên ngoài đã tiếp thêm nguồn sinh lực mới cho người chiến sĩ và gợi lên ởNgười những tứ thơ độc đáo. Tư tưởng của người cộng sản vốn có một sức mạnhvĩ đại mà không một nhà tù đế quốc nào có thể khuất phục nổi. Bài thơ đề từ củatập Nhật kí trong tù làm hiện lên vẻ đẹp của người chiến sĩ trong cái thế đối chọigiữa sức mạnh tinh thần của lí tưởng cộng sản và sức mạnh vật chất của xà lim,báng súng. Tinh thần không hề có ý nghĩa siêu hình, linh hồn mà trái lại nó là yếutố cao quý trong con người, làm cho con người có thể vươn cao hơn tầm vóc nhỏbé của thể xác, vượt qua mọi gian khổ của xiềng xích nhà tù trên con đường đấutranh cách mạng để đi tới thắng lợi cuối cùng. Những người tù cộng sản luôn ở thếđứng cao, thế đứng của một người bất khuất, người nắm được quy luật vận độngbiện chứng của lịch sử. Trong nhà tù bị đọa đầy, bị xiềng xích, mà nhà thơvẫn vui đùa, vẫn giữ một phong thái ung dung tự tại:13 “Hôm nay xiềng xích thay dây trói,Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung;Tuy bị tình nghi là gián điệp,Mà như khanh tướng vẻ ung dung”(Đi Nam Ninh)Trong tập Nhật kí trong tù, sức mạnh của lí tưởng cộng sản, của niềm tin vàkhí phách đã tạo cho người chiến sĩ một thế đứng cao hơn hẳn cái hiện thực đentối đó. Vì thế câu thơ của Hồ Chí Minh lạc quan, ung dung, thanh thản lạthường. Ở đây cũng thể hiện sự chiến thắng của sức mạnh tinh thần với sứcmạnh vật chất:“Đáp thuyền thẳng xuống huyện Ung NinhLủng lẳng chân treo tựa giảo hìnhLàng xóm ven sông đông đúc thếThuyền câu rẽ sóng nhẹ tênh tênh”.(Giữa đường đáp thuyền đi Ung Ninh)Ở Nhật kí trong tù còn thể hiện khát vọng độc lập, tự do. Khát vọngthường trực của chủ tịch Hồ Chí Minh là “không có gì quí hơn độc lập, tựdo”, “tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước tađược hoàn toàn độc lập, dân tộc được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng cócơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Khát vọng độc lập tự do của Hồ ChíMinh bắt nguồn từ khát vọng dân tộc, dân chủ của nhân dân trong mấy ngànnăm lịch sử. Khát vọng độc lập, tự do cũng là một trong những nội dung cơbản của Nhật kí trong tù. Hình tượng người chiến sĩ cách mạng thức suốt đêmkhông ngủ vì lo lắng cho vận mệnh của đất nước đã trở thành một mô típquen thuộc gắn liền với cảm hứng chủ đạo trong thơ Hồ Chí Minh. Trongnhững nhà lao ở Quảng Tây đã nhiều đêm người thao thức không ngủ. Khôngngủ được vì bị đày đọa và cuộc sống vật chất quá kham khổ. Có ngày Người14 bị giải đi năm mươi ba cây số, mũ áo ướt đầm, giầy rách hết… Thế mà tối đếnvào nhà lao Thiên Bảo vẫn không có chỗ ngủ. Có những đêm thu lạnh quá,nhà thơ thao thức đến gần sáng:“Đêm thu không đệm cũng không chăn,Gối quắp, lưng còng, ngủ chẳng an;Khóm chuối, trăng soi càng thấy lạnh;Nhòm song, Bắc đẩu đã nằm ngang”(Đêm lạnh)Không ngủ được vì đêm thu lạnh, vì đói rét, nhưng chủ yếu là vì những nỗilo lắng, xót xa cho tình cảnh đất nước trong vòng nô lệ, vì nỗi lo lắng thường trựccho độc lập tự do của dân tộc. Có độc lập cho Tổ quốc thì mới có tự do cho mỗingười. Tổ quốc đang trong tình cảnh nô lệ thì cá nhân cũng bị tước đoạt tự do.Trong nhà tù Quốc dân Đảng, Hồ Chí Minh bị câu thúc trong mọi chuyện đi lại,ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, thậm chí không được tự do ngắm một vầng trăngthu, đón một tia nắng hồng buổi sớm. Nhưng nỗi đau khổ nhất của Bác là thấymình quá nhàn rỗi trong lúc bên ngoài không khí cách mạng sôi sục, đòi hỏi gấprút hành động. Nỗi lo lắng, quan tâm lớn lao nhất của người cán bộ lãnh đạo vẫnlà độc lập, tự do cho dân tộc. Đấu tranh cho tự do của bản thân cũng là nhằm để cóđiều kiện trực tiếp đấu tranh cho tự do của đất nước:“Trên đời nghìn vạn điều cay đắng;Cay đắng chi bằng mất tự do”.(Cảnh binh khiêng lợn cùng đi)“Thà chết chẳng cam nô lệ mãi,Tung bay cờ nghĩa khắp trăm miền;Xót mình còn hãm trong tù ngụcChưa được xông ra giữa trận tiền”.(Việt Nam có bạo động)15 Nhật kí trong tù 13 lần nhắc đến chữ “tự do”. Từ cảnh ngộ của riêngmình, từ những từng trải của cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã đúc kết nênnhững chân lí của thời đại.Nhật kí trong tù chan chứa tình yêu thương đối với con người và cuộcsống. Chủ nghĩa nhân đạo cách mạng của Hồ Chí Minh thật bao la và độlượng. Là thân phận một người tù, Hồ Chí Minh quên nỗi đau khổ của riêngmình để chia sẻ nỗi đau buồn ở xung quanh. Người cảm thông với từng cảnhngộ éo le, phức tạp của những người bạn tù. Có người bị rơi vào cảnh oantrái, có người tù vì cờ bạc, lại có cả em bé và phụ nữ chịu tội thay người trốnlính. Trong nhà lao, nghe tiếng sáo sầu thảm của người bạn tù nhớ quê hươngHồ Chí Minh thương cảm và như thấy hiện ra trước mắt một làng quê nào đócó người thiếu phụ bước lên thêm một tầng lầu ngóng về phương xa:“Bỗng nghe trong ngục sáo vi vu,Khúc nhạc tình quê chuyển điệu sầu;Muôn dặm quan hà khôn xiết nỗi,Lên lầu, ai đó ngóng trông nhau”.(Người bạn tù thổi sáo)Tấm lòng nhân ái, bao dung và độ lượng của Hồ Chí Minh chắc chắn đãcảm hóa được nhiều người trong cái nhà tù thối nát của chế độ Quốc dânĐảng. Trong nhà ngục của chúng, Hồ Chí Minh cũng rất quí trọng, nâng niunhững tâm hồn trong sạch, lương thiện còn sót lại. Người tỏ lòng biết ơn“khoa trưởng họ Ngũ, khoa viên họ Hoàng” đã ân cần thăm hỏi và giúp đỡ tùnhân. Nhật kí trong tù là một bài học về lòng nhân ái, bao dung, thái độ tinyêu và trân trọng Con Người. Hồ Chí Minh là một biểu tượng của chủ nghĩanhân văn chân chính của thời đại mới.Nhật kí trong tù không chỉ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, khát vọng độc lập tựdo, tình yêu thương đối với con người và cuộc sống mà còn chứa chan cảm16 xúc trữ tình trước thiên nhiên. Hồ Chí Minh là một chiến sĩ mang tâm hồnnghệ sĩ. Tình cảm đối với thiên nhiên có một vị trí đặc biệt trong thơ Người.Thiên nhiên trong thơ Người ở mỗi thời kì có một ý nghĩa, một sắc thái riêng.Ở Nhật kí trong tù, cảm hứng đối với thiên nhiên là biểu hiện một thái độmuốn vượt lên cái hiện thực bị giam cầm:“Mặc dù bị trói chân tayChim ca rộn núi, hương bay ngát rừng;Vui say, ai cấm ta đừng,Đường xa, âu cũng bớt chừng quạnh hiu”(Trên đường)Những bài thơ mang cảm xúc trữ tình trước thiên nhiên, thơ nói đếntrăng, đến hoa cũng là “thơ thép”. Trong bài “Vọng nguyệt”, thi nhân thảhồn lên với trăng nhưng vẫn không quên cảnh xiềng xích trong nhà tù. Việcngắm trăng ở đây mang một ý nghĩa sâu hơn thường tình, nó trở thành mộtcuộc vượt ngục của người chiến sĩ. Nhiều bài thơ của Hồ Chí Minh vừa hiệnthực lại vừa lãng mạn. Sự rung cảm bắt đầu từ hiện thực của thân phậnngười tù bị đày đọa, bị tước đoạt tự do, nhưng tiếp theo là cảm hứng lãngmạn bay bổng. Tư tưởng Đông phương cổ đại với yếu tố biện chứng thô sơđã quan niệm vũ trụ là một khối thống nhất: “Thiên địa vạn vật nhất thể”.Trong thơ của Hồ Chí Minh, đất nước, thiên nhiên, con người là một tổngthể hài hòa “Còn non, còn nước, còn người”. Con người trong thơ Hồ ChíMinh có một mối quan hệ đồng cảm với thiên nhiên. Cảnh với người, sự vậtkhách quan và cái tôi của chủ thể trữ tình soi bóng vào nhau, hòa quyệnkhăng khít với nhau:“Hương hoa bay thấu vào trong ngụcKể với tù nhân nỗi bất bình”.(Chiều tối)17 “Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổTrăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”.(Ngắm trăng)Thiên nhiên là người bạn tâm tình của thi sĩ cho nên thiên nhiên trongthơ Bác bao giờ cũng ấm cúng tình người:“Cô em xóm núi xay ngô tốiXay hết, lò than đã rực hồng”(Chiều tối)Con người hài hòa với thiên nhiên, đó là nét giống nhau giữa thơ Hồ ChíMinh và thơ Đường. Nhưng trong thơ Hồ Chí Minh con người lại là chủ thểcủa thiên nhiên. Trong Nhật kí trong tù ta thấy phảng phất cái thi vị của thơĐường. Nhưng Bác Hồ thường đưa vào cái thiên nhiên vĩnh cửu của câu thơxưa một nội dung xã hội.Nhật kí trong tù ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt. Có lẽđó là một tác phẩm cuối cùng viết bằng chữ Hán nhưng lại là một trongnhững tập thơ cách mạng đầu tiên ở nước ta. Nhật kí trong tù cho ta hiểumột quãng đời gian khổ của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nó đã phản ánh đượcmột số nét khá tiêu biểu của tư tưởng đạo đức tình cảm Hồ Chí Minh.Tác phẩm còn là một bài học lớn về tinh thần đấu tranh kiên cường, bấtkhuất cho độc lập, tự do, về chủ nghĩa nhân đạo cộng sản, về chủ nghĩalạc quan cách mạng.1.2.3. Giá trị nghệ thuậtThơ Hồ Chí Minh vừa cổ điển vừa hiện đại. Cái phong thái ung dung tựtại của người chiến sĩ trong những bài thơ của tập Nhật kí trong tù rất gần gũimà cũng rất khác xa với cái ung dung của những bậc hiền giả phương Đông.Các nhà Nho xưa ung dung thanh thản khi đã ở bên lề của cuộc đời mặc kệ mọicuộc thăng trầm của thế sự. Còn ở Hồ Chí Minh là phong thái ung dung thanh18 thản của một người chiến sĩ dày dạn, đứng giữa sóng to gió lớn mà vẫn bìnhtĩnh, tự tin vì đã nắm được những qui luật của cuộc sống, của lịch sử.Thơ Hồ Chí Minh mang nhiều đặc điểm của thơ ca phương Đông, hộihọa phương Đông. Đó là cái thiên nhiên vĩnh cửu chưa được cá thể hóa trongthơ Đường. Lối vẽ chấm phá để nhiều khoảng trống, nhiều sự im lặng dànhchỗ cho sự tưởng tượng của người đọc (Đêm lạnh, Hoàng hôn…). Đó là lốithơ giản dị mà hàm súc, nhiều ẩn dụ, nhiều tượng trưng, cấu tạo theo nhiều tầngý nghĩa, mở ra nhiều liên tưởng trong tâm tư của người đọc theo kiểu “thi tạingôn ngoại” (Cảnh chiều tối, Giải đi sớm, Học đánh cờ, Cột cây số, Nghe tiếnggiã gạo…). Roger Denux, nhà văn Pháp, đã nhận xét tinh tế về thơ Hồ ChíMinh: “Thơ người nói ít mà gợi nhiều, là loại thơ có màu sắc thanh đạm, có âmthanh trầm lắng, không phô diễn mà như cố khép lại trong đường nét để chongười đọc tự thưởng thức lấy cái phần ý ở ngoài lời. Phải yên lặng một mình đọcthơ Người, phải thỉnh thoảng ngừng lại để suy nghĩ mới cảm thấy hết những âmvang của nó và nghe những âm vang ấy cứ ngân dài mãi” [26].Nhật kí trong tù đã kế tục nghệ thuật châm biếm sâu sắc trong các tácphẩm văn xuôi của Nguyễn Ái Quốc. Đối tượng châm biếm ở đây là chế độQuốc dân đảng tàn bạo, thối nát. Nhà thơ đã phát hiện ra bản chất hài kịch củahọ trên con đường suy thoái. Tiếng cười nảy sinh do mâu thuẫn giữa bản chấtvà hiện tượng, giữa nội dung và hình thức, giữa cái thực chất xấu xa bên trongcủa chế độ thống trị và mọi hình thức ngụy trang giả dối bên ngoài. Nhữngngười tù cờ bạc bị giải vào nhà lao mới biết pháp luật của chính quyền TưởngGiới Thạch là một cái gì hết sức giả dối và ngược đời:“Đánh bạc ở ngoài quan bắt tội;Trong tù đánh bạc được công khai;Bị tù con bạc ăn năn mãi;Sao trước không vô quách chốn này”(Đánh bạc)19 Nhật kí trong tù là một bước tổng hợp mới của thi ca hiện đại Việt Nam.Tác giả đã sử dụng mọi thủ pháp nghệ thuật: tả thực, tượng trưng, ước lệ,chiết tự, chơi chữ, nói nhại và lúc cần tung phá cả luật lệ. Tập thơ đã kết hợpmột cách khá nhuần nhị chất thép và chất trữ tình, trữ tình và tự sự, lãng mạnvà hiện thực, phản ánh và triết lí, tính cổ điển và tính hiện đại. Nhật kí trongtù là một tác phẩm lớn của nền văn học cách mạng, là tập thơ đã cắm một cáimốc quan trọng trong lịch sử thơ ca Việt Nam.1.3. Nhật kí trong tù nhìn từ đặc trƣng thể loại1.3.1. Đặc trưng kí1.3.1.1. Khái niệmTrong văn xuôi, bên cạnh tiểu thuyết, các thể kí văn học có một tầmquan trọng đặc biệt. Kí văn học là thể loại linh hoạt, nhạy bén trong việc phảnánh hiện thực ở cái thế trực tiếp nhất, ở những nét sinh động và tươi mới nhất.Kí phản ánh sự việc và con người có thật trong cuộc sống. Tính chính xác tốiđa là đặc trưng cơ bản của kí. Do đó, sức hấp dẫn, sức thuyết phục của kí mộtphần lớn do chính sự việc được phản ánh trong tác phẩm. So với truyện ngắn,tiểu thuyết, kí phản ánh nhanh chóng và linh hoạt cuộc sống. Tác phẩm kí vừacó khả năng đáp ứng được những yêu cầu bức thiết của thời đại đồng thời vẫngiữ được tiếng nói vang xa, sâu sắc của nghệ thuật. Bao gồm nhiều thể khácnhau như kí sự, phóng sự, tùy bút, bút kí, nhật kí… nên tính chất cơ động củakí còn thể hiện ở chỗ nó có khả năng bám sát cuộc sống, phản ánh linh hoạthiện thực bằng nhiều dạng thức khác nhau. Trong kí, các yếu tố tự sự, trữtình, chính luận hào lẫn nên kí có thể phản ánh linh hoạt các sắc thái muônmàu của cuộc sống. Hư cấu trong kí giữ vai trò thứ yếu nhưng vai trò chủquan của người viết kí cũng rất quan trọng. Tài nghệ của tác giả thể hiện ởchỗ biết chọn đúng đối tượng để viết, tìm hiểu đúng đối tượng để làm nổi bậttầm tư tưởng. Các thể kí văn học luôn được mở rộng khả năng sáng tạo cho20 phù hợp với tính chất phong phú của đối tượng miêu tả. Tùy theo hình thứckhác nhau của đối tượng miêu tả, nghệ thuật kí có cách xử lí và tái hiện riêngcho phù hợp. Kí cũng không gò bó người viết trong một phương thức biểuhiện và một phong cách duy nhất mà mở rộng, thừa nhận nhiều hình thức vànhiều phong cách sáng tạo. Kí văn học là nơi quy tụ và chọn lọc vào cửa ngõnghệ thuật nhiều ngọn nguồn hoạt động ý thức và ghi chép về đời sống.Kí không phải là một thể loại thuần nhất mà bao gồm nhiều hình thứcghi chép, miêu tả và biểu hiện của cuộc sống trong văn xuôi từ kí sự, phóngsự, bút kí, hồi kí cho đến nhật kí, tùy bút, bút kí chính luận. Với thể kí vănhọc thì nguyên tắc quan trọng của việc miêu tả người thật việc thật là phải tôntrọng tính xác thực của đối tượng miêu tả. Dù ở thể loại nhỏ nào thì vẫn phảilấy điểm tựa ở sự thật khách quan của đời sống và tôn trọng tính xác thực củađối tượng miêu tả.1.3.1.2.Đặc trưng kíKí trước hết nhằm thông tin sự thật. Chức năng “ghi để nhớ không quên”có từ cội nguồn thể loại khiến các nhà viết kí trước hết phải hướng về tìm tòi,nghiên cứu, phát hiện rồi ghi lại những “người thật, việc thật”, những biến cố,những vấn đề của đời sống. “Kí văn học có cách thức xây dựng điển hìnhkhông giống với các thể loại văn học như kịch, tiểu thuyết, thơ ca. Nó khôngtheo con đường khái quát tổng hợp mà lựa chọn từ những người thật việc thậtđiển hình trong đời sống” [8, t.250]. Phần nhiều tác phẩm kí ra đời như bộc lộphản ứng trực tiếp với những biến cố thời sự, những vấn đề nóng bỏng đangđược đặt ra trong đời sống. Người viết kí không chỉ đặc biệt quan tâm và tôntrọng những sự kiện xã hội – lịch sử, mà chú ý tới tất cả các biểu hiện, nhữngdạng hướng tồn tại và phát triển của cuộc sống, truyền đạt trung thực những gìmà theo tác giả là có giá trị, ý nghĩa với con người. Với thể loại kí, cõi thực vốnlà bản gốc của tác phẩm, “tính chính xác tối đa là đặc trưng cơ bản của kí” [18,21 t.365]. Sức hấp dẫn, sức thuyết phục của tác phẩm kí thường gắn chặt với tínhchất có thật, xác thực của sự việc được phản ánh trong tác phẩm.Lấy điểm tựa ở sự thật khách quan của đời sống, kí văn học có khả năngmạnh mẽ trong việc tạo ra giá trị nhận thức, tạo ra sức thuyết phục, sức lay độngđối với người đọc. Do được ghi lại một cách trung thực, con người, sự việc trongtác phẩm kí động đến người đọc, thuyết phục người đọc mạnh mẽ hơn. Nhiều tácphẩm kí văn học có giá trị như những tư liệu lịch sử quí giá, có ý nghĩa và tácdụng to lớn với nhận thức của người đọc và ngay cả với những sáng tạo nghệthuật về sau. Không phải ngẫu nhiên mà kí còn được gọi là “văn học tư liệu –nghệ thuật”.Khởi nguồn từ những sự kiện, những nhu cầu có ý nghĩa thời sự của đờisống, hướng tới thông tin sự thật một cách trung thực, kí văn học vẫn cónhững đặc điểm khác với kí báo chí. Trong kí văn học, ngoài yêu cầu chưngcất các sự kiện hiện thực thời sự, tác giả sử dụng những chất liệu hiện thực vàngôn từ giàu hình ảnh, giàu cảm xúc để xây dựng những hình tượng nghệthuật vừa mang đậm dấu ấn của đời sống, vừa biểu hiện quan niệm thẩm mĩđộc đáo của bản thân. Kí báo chí thiên về thông tin hiện thực xác thực, kí vănhọc từ ghi chép sự thật hướng tới chức năng thông tin thẩm mĩ. Vì thế, kí vănhọc cũng tôn trọng tính xác thực của đối tượng phản ánh, vẫn thường chứađựng hình tượng nghệ thuật đa nghĩa về một hiện thực thẩm mỹ, là nơi gặp gỡcủa hai yếu tố cơ bản là hiện thực đời sống và giá trị nghệ thuật.Kí văn học cũng tái tạo sự kiện nhưng mục đích chủ yếu không phải chỉthông tin về sự kiện xã hội, mà nhằm phản ánh cái hay cái đẹp và những giátrị, ý nghĩa xã hội thẩm mỹ của con người. Sự kiện trong kí văn học mang ýnghĩa hoàn cảnh nghệ thuật nhiều hơn. Việc lựa chọn đối tượng theo mục đíchnày khiến cho người thật việc thật trong kí văn học mang đậm ý nghĩa điểnhình, và sự thật về sự kiện, con người mang ý nghĩa sâu rộng hơn tính thời sự22 của chúng, có khả năng khêu gợi, tác động nhiều mặt đến người đọc. nhữngchi tiết, sự việc, con người được ghi lại, thuật kể, suy ngẫm trong tác phẩm kíđều có địa chỉ, đều có thể kiểm tra. Tuy nhiên, thông tin sự thật, ghi chép sựthật không có nghĩa là sao chép cuộc sống, bê nguyên cuộc sống một cách nôlệ, thụ động vào tác phẩm. Những người thật việc thật, những biến cố, nhữngvấn đề của đời sống khách quan được tác giả kí lấy làm điểm tựa đều đượcnhìn nhận, chọn lựa, khái quát, được khai thác ở những nội dung, những khíacạnh có ý nghĩa xã hội – thẩm mỹ nào đó. Trong tác phẩm kí, các chi tiết, sựkiện của cuộc sống vừa giữ được phẩm chất cơ bản của sự thật, của điển hìnhxã hội, lại vừa được nhìn nhận, cảm thụ, đánh giá theo cách nhìn độc đáo củariêng nhà văn.Nhằm xây dựng thế giới nghệ thuật, đưa ra những thông tin thẩm mỹ vềngười thật việc thật, tạo ra sức thuyết phục và tác động của tác phẩm trên cơsở tôn trọng tối đa tính xác thực của đối tượng phản ánh, nói chung tác phẩmkí văn học thường hư cấu bằng cách loại bỏ những chi tiết thừa, ngẫu nhiên,tổ chức tài liệu theo một cấu trúc nào đó, chỉ hư cấu ở những thành phầnkhông thể tái hiện một cách trực quan, chỉ có thể nắm bắt qua tưởng tượng.Hư cấu trong kí là sáng tạo tích cực của chủ quan nhà văn, không những làmnhòa địa chỉ và diện mạo ngoài đời của đối tượng phản ánh, mà còn là biệnpháp làm cho hình tượng về cuộc sống trở nên sống hơn, thật hơn; các chi tiếtcủa đời sống liên kết với nhau, soi chiếu lẫn nhau dưới ánh sáng một tư tưởngthẩm mỹ, một ý đồ nghệ thuật độc đáo mà tác giả muốn chuyển tới bạn đọc,vì thế mà trở nên có ý nghĩa, có giá trị nhân sinh sâu rộng và mạnh mẽ hơn.So với các loại tác phẩm tự sự, trữ tình hay kịch, hình tượng tác giả trongtác phẩm kí có vị trí, vai trò đặc biệt nổi bật và quan trọng. Trong tác phẩm kí,sự thật của cuộc sống vẫn còn nguyên vẹn tính xác thực mà không còn là mộttập hợp ngẫu nhiên thô mộc nữa, nhờ tác giả mà chúng đã trở thành những23 chất liệu, những yếu tố tạo nên chỉnh thể thế giới nghệ thuật. Tác giả kí làngười trực tiếp tiếp cận, nghiên cứu cuộc sống, phát hiện vấn đề, tìm tòi vàkhái quát ý nghĩa xã hội – thẩm mĩ của các chi tiết, sự kiện, con người đượcghi chép, phản ánh trong tác phẩm. Tác giả kí cũng là người trực tiếp tham giavào thế giới hình tượng của tác phẩm, phát huy khả năng quan sát, liên tưởng,tưởng tượng, nối kết các chi tiết, sự kiện; trực tiếp trình bày tư tưởng, tìnhcảm cảu mình để hướng dẫn người đọc cảm thụ cuộc sống theo những địnhhướng nào đó. Kí là sự soi sáng cuộc sống bằng bó đuốc của những hiểu biết,tư tưởng, tình cảm của tác giả, là sự nhức nhối của trí tuệ. Ở vị trí một hìnhtượng trung tâm trong thế giới nghệ thuật của tác phẩm kí, hình tượng tác giảthường “bộc lộ rõ lập trường, tư tưởng chính kiến của nhà văn” về những hiệntượng nào đó của cuộc đời. Với nhiệt tình thuyết phục trong trình bày, phântích, lí giải các hiện tượng của cuộc sống, hình tượng tác giả trong kí là cơ sởkhiến “kí mang sức giác ngộ, động viên, giáo dục mạnh mẽ” [19, tr.206].Đặc điểm văn học của kí bộc lộ rõ nhất ở văn phong, ngôn từ nghệthuật. Theo Nguyễn Tuân: “Cách diễn đạt của thể kí cũng rất đa dạng vàphức tạp” [17]. Trước hết, ngôn từ nghệ thuật của kí hướng vào miêu tảphong tục qua những đặc điểm môi trường hoặc những nét tính cách tiêubiểu của cuộc sống, vì thế vừa cụ thể, sinh động, đậm chất đời thường, vừakhái quát. Bên cạnh đó, ngôn từ nghệ thuật trong kí cũng mang đậm tính chủthể, gắn liền với đặc điểm cá tính sáng tạo của tác giả. Ngôn từ trong tácphẩm kí chủ yếu là ngôn ngữ trực tiếp của tác giả - người chứng kiến và táihiện các hiện tượng đời sống. Đồng thời, tác giả luôn là người đối thoại,chứng kiến, ghi nhớ và ghi chép lại ngôn từ của các nhân vật khác. Ngôn từnghệ thuật trong kí thường rất linh hoạt về giọng điệu. Kí thường không chỉtrần thuật mà cùng với trần thuật là phân tích, khái quát ý nghĩa của các hiệntượng đời sống được đề cập, phản ánh trong tác phẩm. Cùng với trần thuật,24 kí cũng khêu gợi xúc cảm ở bạn đọc, truyền xúc cảm, cách nhìn nhận, đánhgiá của tác giả tới bạn đọc.Loại kí trữ tình nghiêng về phần ghi nhận những cảm xúc và suy nghĩ chủquan của nhà văn trước những sự kiện của đời sống khách quan, hoặc xen kẽkết hợp giữa việc biểu hiện, bình luận, suy tưởng với miêu tả, kể chuyện. Chấtcảm xúc trữ tình chiếm một vị trí quan trọng. Các loại kí trữ tình bao gồmnhiều thể: nhật kí, bút kí, tùy bút. Nhật kí là những trang ghi chép về cuộc đờiriêng, cuộc đời chung theo sự việc diễn ra hàng ngày. Nhật kí thiên về tâm tìnhhơn là sự kiện. Điều quan trọng là nhật kí phải chân thực, chân thực với chân líkhách quan của cuộc sống và chân thực với bản thân mình. Chẳng thú vị gì khichúng ta phải đọc những trang nhật kí viết khác đi với dòng suy nghĩ thật củangười viết.Kí là một thể loại đáp ứng được linh hoạt nhất yêu cầu tuyên truyền,động viên, cổ vũ cho những phong trào xã hội nhất định, phục vụ sát saonhiệm vụ đấu tranh cách mạng.1.3.2. Đặc trưng thơ1.3.2.1. Quan niệm về thơCó thể nói, tìm một định nghĩa đầy đủ và toàn diện về thơ là điều rấtkhó. Nhưng có thể dẫn ra ở đây một vài quan niệm bao quát được một số đặctrưng cơ bản của thơ. “Thơ là một hình thái nghệ thuật cao quý, tinh vi.Người làm thơ phải có tình cảm mãnh liệt thể hiện sự nồng cháy trong lòng.Nhưng thơ là tình cảm và lí trí kết hợp một cách nhuần nhuyễn và có nghệthuật. Tình cảm và lí trí ấy được diễn đạt bằng những hình tượng đẹp đẽ quanhững lời thơ trong sáng vang lên nhạc điệu khác thường ” (Sóng Hồng).“Ta thường làm cho thơ có 3 điều chính: một là tình, hai là cảnh, ba là sự.Trong lòng có cảm xúc thực sự, rung cảm nên lời (…). Tình là người, cảnhlà tự nhiên, sự là hợp nhất cả trời và đất, lấy tình tham cảnh, lấy cảnh hội25 việc, gặp việc thì nói ra lời, thành tiếng. Như vậy, cảnh không hẹn đến mà tựđến, nói không mong hay mà tự hay, cứ như thế có thể trở thành người làmđược thơ tao nhã” (Lê Quí Đôn).1.3.2.2. Đặc trưng thơThơ là một trong những dạng cổ xưa nhất của văn học và vẫn tồn tạicùng với con người, qua hàng ngàn năm lịch sử, từ thời cổ đại cho đến ngàynay, dù vị thế của thơ trong hệ thống các thể loại văn học có thể thay đổi quacác thời đại và cũng khác nhau ở từng nền văn học. Là một thể loại văn họcnằm trong phương thức trữ tình nhưng bản chất của thơ lại rất đa dạng, cónhiều biến thái và màu sắc phong phú. Thơ tác động đến người đọc vừa bằngsự nhận thức cuộc sống, vừa bằng khả năng gợi cảm sâu sắc, vừa trực tiếp vớinhững cảm xúc suy nghĩ cụ thể, vừa gián tiếp qua liên tưởng và những tưởngtượng phong phú, vừa theo những mạch cảm nghĩ, vừa bằng sự rung động củangôn từ giàu nhạc điệu. Thơ gắn với cuộc sống khách quan; chiều sâu và sựphong phú trong đời sống xã hội đã làm nên giá trị của những áng thơ bất hủ.Khó có thể đưa ra một định nghĩa đầy đủ về thơ. Chúng ta chỉ có thể xác địnhđược những đặc trưng cơ bản của thơ để làm điểm tựa cho việc tìm hiểu, phântích tác phẩm.Thơ về cơ bản thuộc loại hình trữ tình, dù trong thơ có thể chứa đựngnhững yếu tố của tự sự, kịch hay nghị luận. Hơn nữa, thơ được xem là thể loạitiêu biểu hơn cả cho loại hình trữ tình. Vì thế, thơ trước hết cũng mang nhữngđặc điểm của loại hình này. “Nếu tự sự thể hiện tư tưởng, tình cảm của tác giảbằng con đường tái hiện một cách khách quan các hiện tượng đời sống thì thơtrữ tình lại phản ánh đời sống bằng cách bộc lộ trực tiếp ý thức của con người,nghĩa là con người tự cảm thấy mình qua những ấn tượng, ý nghĩa, cảm xúcchủ quan của mình đối với thế giới và nhân sinh” [21, tr.254]). Có nhiều cáchxác định đặc trưng của thơ trữ tình.26 Về phương diện nội dung thì thơ thiên về biểu hiện trực tiếp cảm xúcvà suy tư của chủ thể trữ tình. Tính chất cá thể hóa của cảm nghĩ và tính chấtchủ quan hóa của sự thể hiện là những dấu hiệu tiêu biểu của thơ trữ tình.Yếu tố phong cảnh, sự việc, sự kiện trong thơ trữ tình không mang ý nghĩađộc lập khách quan mà chủ yếu nhằm bộc lộ cảm xúc, tâm trạng, suy tư củachủ thể trữ tình. Chính vì tập trung vào thể hiện những cảm xúc, tâm trạng,nỗi niềm thầm kín, chủ quan của chủ thể trữ tình nên thơ trữ tình có khảnăng biểu hiện những vấn đề và chân lí phổ quát của tồn tại con người nhưsự sống, cái chết, tình yêu, niềm tin, lí tưởng… Dựa vào nội dung cụ thể củabài thơ, người ta cũng chia ra các loại trữ tình phong cảnh, trữ tình tâm tư,trữ tình thế sự, trữ tình công dân. Nhưng trong thực tế các nội dung trữ tìnhnày ít khi biệt lập mà thường phối hợp, đan xen trong một bài thơ.Về thời gian, do thơ trữ tình trình bày trực tiếp cảm xúc, tâm trạng, ýnghĩ của con người nên cảm xúc của nhân vật trữ tình bao giờ cũng ở trongthời hiện tại. Chính nhờ đặc điểm này mà thơ trữ tình có thể tạo nên sựtruyền cảm nhanh chóng cho người đọc. Những xúc cảm, suy tư riêng biệt,thầm kín của chủ thể trữ tình được người đọc tiếp cận như những rungđộng của chính họ.Về phương diện ngôn ngữ, thơ trữ tình có sự phân biệt rõ rệt với ngônngữ các loại văn bản nghệ thuật khác ở sự tổ chức đặc biệt của nó. Thơ baogiờ cũng là một cách tổ chức ngôn ngữ khác thường, trong đó đặc biệt chútrọng đến nhịp điệu và sự hàm súc, khả năng biểu đạt đặc biệt của từ ngữ ởphương diện âm thanh và phương diện tạo hình.Về hình thức tổ chức văn bản, thơ có thể bố trí thành các dòng thơ, khổthơ nhưng cũng có thể viết liền mạch thành từng đoạn không xuống dòng.Dòng thơ (câu thơ) có thể có số âm tiết (chữ) cố định (4, 5, 6, 7, 8 chữ) nhưtrong các thể thơ cách luật, mà cũng có thể không hạn định như trong thơ tự27 do. Các dòng thơ có thể liên kết với nhau về mặt hình thức bằng vần (vần liềnhoặc vần cách, vần chân hay vần lưng), nhưng cũng có thể liên kết bằng mạchcảm xúc, bằng ý.Thơ phản ánh cuộc sống qua những rung động của tình cảm. Như nhịpđập của trái tim khi xúc động, ngôn ngữ thơ có nhịp điệu riêng của nó. Thếgiới nội tâm của nhà thơ không chỉ biểu hiện bằng ý nghĩa của từ ngữ màbằng cả âm thanh, nhịp điệu của từ ngữ ấy. Nhịp điệu là nét đặc thù cơ bảncủa tác phẩm trữ tình vì nó làm tăng thêm hàm nghĩa cho từ ngữ, gợi ra nhữngđiều mà từ ngữ không thể nói hết.1.3.3. Nhật kí trong tù là một tác phẩm kýNhật kí trong tù của Hồ Chí Minh hấp dẫn, cảm động người đọc vì nhiềulí do. Đọc hơn 100 bài thơ, chúng ta sẽ cảm thấy thật sự đứng trước một thi sĩvà một con người cao cả vĩ đại. Nhưng một mặt nữa, chúng ta cũng sẽ thấyrằng: trường hợp cấu tạo nên tập thơ ở đây có những nét đặc biệt. Hiểu nhưvậy sẽ hướng chúng ta tìm đọc Nhật kí trong tù như đọc một tập nhật kí, trướclúc đi vào những lĩnh vực khác như nghệ thuật thơ, như con người trong tậpthơ này.1.3.3.1.Trước hết, chúng ta hãy chú ý tới yếu tố thời gian được thể hiện ởNhật kí trong tù. Nhà phê bình văn học Đặng Thai Mai đã gọi yếu tố thời giantrong Nhật kí trong tù là “tính chất ghi hàng ngày”. Và cũng theo ông, “nếungười đọc để ý đến khía cạnh này khi đọc hơn 100 bài trong tập thơ thì cáicảm giác của người thưởng thức sẽ được thêm khá nhiều thú vị, đặc biệt đậmđà” [3, tr.12].Nhìn vào bảng mục lục của Nhật kí trong tù, người đọc có thể nhậnthấy hai mùa thu đã trôi qua trên những dòng thơ được ghi chép trên cuốnnhật kí này. Đây là khoảng thời gian Bác bị bọn Quốc dân đảng giam giữtrên đất Quảng Tây từ mùa thu năm 1942 đến mùa thu năm 1943. Nhưng rồi28 ngồi giở tập thơ từ trang nọ qua trang kia thì thỉnh thoảng chúng ta còn bắtgặp một vài con số hoặc một vài chi tiết chính xác hơn, về thời điểm, lồngvào trong lòng bài thơ hoặc ghi vào bên cạnh đầu đề. Đó là trường hợp 2 bàivịnh trung thu, viết trong những ngày đầu, cho biết là rằm tháng 8 Âm lịchnăm ấy Bác đã bị chúng nó giam ở nhà lao Tĩnh Tây. Hay như trường hợpbài thơ “Tết Song thập bị giải đi Thiên Bảo” viết vào ngày Quốc khánh củachính phủ Quốc dân đảng 10/10/1942. Đối với thi nhân “giờ vui, cảnh đẹp,việc lạ, bạn hiền” thường vẫn là những nguồn cảm hứng dồi dào. Và khingười ta bị tù đày thì những ngày vui chung đó cố nhiên lại càng gợi cảm,càng xúc động. Cho nên không có gì là khó hiểu khi ta thấy trong một số bàithơ những tiêu chí như thế.Tiếp tục theo dõi dấu chân Người trên đường thử thách gian khổ này,bạn đọc sẽ thấy là ngày 02/11 năm ấy Bác bị cầm giữ ở nhà lao Nam Ninh.Thời gian đó gợi lại sự kiện lễ kỉ niệm ngày kết thúc cuộc Chiến tranh thế giớilần thứ nhất 1914 – 1918 được đánh dấu bằng 3 bài tứ tuyệt dưới đề mục:Song thập nhất, bài “Cảnh cáo” viết vào ngay ngày hôm sau. Mấy ngày saunữa, một vài mẩu chuyện thời sự đọc trên mặt báo cũng đã được phản ánh vàotập thơ: các cuộc khởi nghĩa bên nước ta, và bữa tiệc bọn Quốc dân đảng địaphương đón tiếp phái đoàn chính phủ Anh sang thăm. Đến ngày 09/12 là ngàychúng giải Bác đi Liễu Châu. Bài thơ đó còn cho biết thêm tính đến ngày09/12 năm ấy Bác đã bị cầm giữ hơn 100 ngày:“Muôn cay ngàn đắng đâu vô hạn:Mồng chín ta vừa đến Liễu Châu,Ngoảnh lại hơn trăm ngày ác mộng,Tỉnh ra còn gợn nét ưu sầu”.Ba tuần lễ sau, trên tập nhật kí Bác ghi thêm bài “Tứ cá nguyệt liễu”(Bốn tháng trời rồi). Như thế có nghĩa là vào khoảng cuối năm 1942, đầu năm29 1943 Bác vẫn bị giam ở Liễu Châu. Trên con đường bị giải đi giải lại từ nhàlao Liễu Châu đi Quế Lâm, rồi lại từ Quế Lâm về Liễu Châu, cuốn nhật kítiếp tục ghi thêm một vài con số về thời điểm.Những khoảng thời gian được ghi lại trên trang sách chứa đựng baonhiêu sự việc, cảnh ngộ và tâm tình, từ khi người bị bắt ở phố Túc Vinh, vàonhà lao đầu tiên ở Tĩnh Tây cho đến cảm hứng thi ca cuối cùng khép lại tậpthơ sau 14 tháng phải chịu cảnh tù đày. Trong tập thơ, thời gian được ghi lạitheo một hành trình đầy gian khổ. Từng trang thơ của Nhật kí trong tù giúpngười đọc dễ dàng bắt gặp những chi tiết chính xác về thời điểm được lồngvào trong bài thơ hoặc ghi bên cạnh đầu đề cùng những địa danh. Điều đó chothấy chất liệu hiện thực được sử dụng có dụng ý nghệ thuật trong tập thơ này.Mỗi sự việc được Bác nhắc đến trong tập thơ là một chi tiết chân thực vàchính xác góp phần khắc họa bức tranh màu xám của chế độ nhà tù hà khắcvà rộng ra là cả chế độ xã hội cũ xấu xa, thối nát. Qua đó chúng ta cảm thấythấm thía những nỗi đau đớn mà một xã hội thú tính có thể gán ép cho conngười lương thiện. Đồng thời ta còn thấy rõ sức chịu đựng kiên cường củamột người chiến sĩ cách mạng chân chính, một nghệ sĩ cách mạng trên đườngđấu tranh cho chính nghĩa, cho lý tưởng. Những trang kí bằng thơ được viết ratrong ngục tù và xiềng xích cho thấy khả năng chịu đựng, khả năng vượt mọiđau khổ, cực nhục để đấu tranh của con người. Chú ý tới khía cạnh kí của tậpthơ chúng ta sẽ thấy rõ hơn bản lĩnh cao quí của người làm thơ, một ngườichiến sĩ cách mạng kiên cường, một người cộng sản chân chính.1.3.3.2. Tính chất kí của Nhật kí trong tù cón thể hiện ở yếu tố không gian.Theo dõi Nhật kí trong tù người đọc đã tìm thấy những địa điểm, những tênđất, những địa danh. Thông qua những địa danh đó, chúng ta biết được rằngtrong thời gian 14 tháng bị giam cầm chủ tịch Hồ Chí Minh đã bị giải lui giảitới gần 30 nhà tù xã và huyện. Về vấn đề không gian trong tập Nhật kí trong30 tù, Đặng Thai Mai cho rằng theo dõi Nhật kí trong tù sẽ giúp chúng ta “táihiện một bản đồ tương đối chi tiết, có ghi rõ tên huyện, tên xã của tỉnh QuảngTây những năm 1940, đối với nhà nghiên cứu có phần chắc không phải là vôích” [3, t. 20 - 21]. Người đọc có thể theo dõi trên bản đồ này con đường Bácđã đi qua trong thời kì bị giam giữ hơn 14 tháng trời và giải khắp 13 huyệntỉnh Quảng Tây. Theo những trang thơ lần lượt là tên các nhà tù: Tĩnh Tây,Long Tuyền, Điền Đông, Thiên Bảo, Quả Đức, Đồng Chính, Nam Ninh, VũMinh, Tân Dương, Lai Tân, Liễu Châu, Quế Lâm. Bài thơ Bị bắt giữ ở phốTúc Vinh đã cho người đọc biết địa danh đầu tiên trong Nhật kí trong tù:“Túc Vinh mà để ta mang nhục,Cố ý dằng dai, chậm bước mình;Bịa chuyện tình nghi là gián điệpCho người vô cớ mất thanh danh”.Rất nhiều bài thơ trong Nhật kí trong tù đã cho chúng ta thấy đượcnhững địa danh xác định:“Cơm xong bóng đã xuống trầm trầmVang tiếng đàn ca, rộn tiếng ngâm;Nhà ngục Tĩnh Tây mờ mịt tốiBỗng thành nhạc quán viện hàn lâm”.Vài nét bút chì ở tập Nhật kí trong tù sẽ nêu lên với bạn đọc những tìnhtiết mà một bài tường thuật chắc không làm nổi.Yếu tố không gian trong Nhật kí trong tù luôn được gắn liền với yếu tốthời gian và được coi là điều kiện cơ bản cho mọi hoạt động của con người.Nhưng một mặt nữa cũng có thể cho rằng: tự nó, hai yếu tố này sẽ không cónội dung, không có giá trị gì nếu không gắn với hoạt động của con người. Quađây, người đọc sẽ hiểu tập Nhật kí trong tù trên một mặt phẳng rộng rãi hơn,tới một mức độ sâu sắc hơn.31 1.3.3.3. Yếu tố tả thực cũng là một phần rất quan trọng làm nên tính chất kí ởNhật kí trong tù. Nhật kí trong tù là một tác phẩm tả thực. Mà tả thực ở đâykhông phải chỉ là phô bày cái đau đớn của cõi người, của cuộc sống, nó còn làmột bản cáo trạng đồng thời cho chúng ta thấy tất cả khả năng của con người.Trước hết là khả năng vượt mọi đau khổ cực nhọc để đấu tranh và đấu tranhđể đi tới thắng lợi. Có thể nói, Nhật kí trong tù thể hiện rõ chức năng của mộttrang nhật kí, ghi lại sự việc hàng ngày, từ chuyện ăn uống, sinh hoạt của tùnhân, bộ mặt của kẻ thù cho đến cả những tin tức ở bên ngoài bay tới lọt vàobốn bức tường nhà giam. Nghe tiếng gà gáy, tiếng giã gạo từ nhà bên, línhcanh lấy cắp gậy, chuyện nước nôi khan hiếm, giấc ngủ không an trong đêmlạnh, cái cùm hung dữ, mụn ghẻ, chiếc răng rụng… Đó là những sự việc hếtsức chân thực. Những chất liệu hiện thực trên được sử dụng nhằm hàm ý phêphán tố cáo chế độ nhà tù hà khắc. Đó không chỉ là những ghi chép tự nhiênhoặc ngẫu nhiên. Mỗi sự việc đều là một chi tiết chân thực và chính xác gópphần khắc họa bức tranh màu xám của chế độ nhà tù và rộng ra là của xã hộicũ xấu xa, thối nát. Nội dung phản ánh hiện thực là một mặt quan trọng gópphần tạo nên giá trị phong phú của tập thơ. Những bức tranh xã hội tuy thunhỏ nhưng đậm nét và điển hình, những chân dung được phác họa sắc sảo,những hình ảnh chân thực dễ liên kết trong nhận thức để tạo nên những pháchọa rộng rãi về đời sống. Tất cả đều được ghi chép với năng lực nhận thức sâusắc và sáng tạo độc đáo. Có thể nói, Nhật kí trong tù thể hiện rõ chức năngcủa một trang nhật kí, ghi lại sự việc hàng ngày, từ chuyện ăn uống, sinh hoạtcủa tù nhân, bộ mặt của kẻ thù cho đến cả những tin tức ở bên ngoài bay tớilọt vào bốn bức tường nhà giam. Nhật kí trong tù phản ánh chân thực đời sốngvô cùng khắc nghiệt trong tù ngục. Tù nhân phải chịu đựng cảnh sống chẳngra người. Nào cùm kẹp, đói rét, bệnh tật thi nhau tấn công từ bốn phía.Những điều kiện sống của con người đều bị tước bỏ đến mức tối thiểu:32 “Lót lòng mỗi bữa lưng cơm đỏKhông muối, không canh cũng chẳng cà”Hay:“Mỗi người nửa chậu nước nhà pha,Rửa mặt pha trà tự ý taMuốn để pha trà đừng rửa mặtMuốn đem rửa mặt chớ pha trà”.Hiện thực được thể hiện ở tập thơ này còn là những bức tranh chân thựcgiản dị, ghi lại trung thực hình bóng đời sống nên Nhật kí trong tù được coi làmột bài ca hùng tráng, một bài học sâu sắc. Con người ở đây đã làm chủ đượctình thế, vì đã có niềm tin, tin vào xu thế của lịch sử, tin vào chính nghĩa màmình sẵn sàng hy sinh đến cả hạnh phúc và tự do để bảo vệ cho kì được và tinvào giá trị của tinh thần. Con người ở đây tranh đấu cho tự do và trong tùngục vẫn luôn luôn tự do. Chú ý tới tính chất tả thực của Nhật kí trong tùnghĩa là chú ý tới khía cạnh thời sự của tác phẩm, chúng ta sẽ có một căn cứvững chắc hơn để hiểu tất cả cái hay của nghệ thuật tập thơ và đằng sau chấtthơ ấy thấy rõ hơn cái bản lĩnh cao quí của người làm thơ.1.3.4. Nhật kí trong tù là một tác phẩm thơ1.3.4.1.Trong thơ, chủ thể hiện ra trong hình thức cái tôi trữ tình hoặc hóathân vào một nhân vật trữ tình. Cái tôi trữ tình không phải lúc nào cũng hiệndiện với cách xưng “tôi” hay “ta” trong bài thơ. Trong thơ hiện đại, cái tôi củachủ thể trữ tình thường công khai và có ý thức mạnh mẽ tự biểu hiện, khôngchỉ xúc cảm, quan niệm của mình về thế giới mà còn cả những điều thầm kínriêng tư nhất. Đọc một bài thơ trữ tình cần nhận ra đó là lời của ai, cũng cónghĩa là nhận ra chủ thể trữ tình trong dạng của nhân vật trữ tình. Hệ thốngngôn từ, giọng điệu, những từ xưng hô trong bài thơ là những căn cứ để ngườita xác định ra cái tôi trữ tình và nhân vật trữ tình.33 Trong Nhật kí trong tù, cái tôi trữ tình thường hòa lẫn trong thiên nhiênvà ngoại cảnh. Nhật kí trong tù là một tập thơ lớn – một tập thơ có đến hơntrăm bài mà cảm hứng lại rất tập trung. Đó là cảm hứng về tự do; tự do chodân tộc, cho nhân loại và cho bản thân nhà thơ. Cảm hứng ấy được thể hiệnrất phong phú và đa dạng. Ở đó còn thể hiện tình thương yêu đối với thiênnhiên, con người và cuộc sống. Có nhà phê bình văn học đã từng nhận định:“Đọc Nhật kí trong tù chúng ta được gặp tâm hồn vĩ đại của một bậc đại trí,đại nhân, đại dũng… Tôi cảm thấy trái tim vĩ đại đó đã tỏa sáng chói ngờitrong một hoàn cảnh tối tăm” [33]. Chúng ta hiểu ánh sáng đó là ánh sáng củatình thương người. Bác ái ngại cho cảnh vợ đến thăm chồng ở trong ngục;người ở trong cửa sắt, người ở ngoài cửa sắt muốn trò chuyện với nhau màchẳng nói được nên lời. Có lần, trong nhà tù bỗng nổi lên một tiếng sáo. Quatiếng sáo đó, Bác không những đoán được nỗi lòng của người thổi sáo mà cònnghĩ đến một người nào đó ở phương xa cũng đang bồi hồi thương nhớ. Báccòn thương người bạn tù chỉ có cái chăn bằng giấy bồi đêm thu trằn trọc ngủchẳng yên. Thương người tù cờ bạc nghèo không có gì ăn. Thương người bạntù đêm qua còn nằm dựa lưng vào Bác sáng ngày đã chết cứng. Thươngnhững người phu làm đường quanh năm suốt tháng dãi gió dầm mưa mà cônglao nào mấy ai biết. Thương nhất là những em bé phải vào tù thay cho chamình. Giữa ngục tù, ánh sáng vẫn ngời lên, đó là ánh sáng của một tấm lòngthương người và yêu đời vô hạn. Giữa bao nhiêu khổ cực Bác vẫn vui, vẫncảm thấy cái vui tràn ngập trong cuộc sống. Một trong những biểu hiện rấtcao của tình thương người và lòng yêu đời chính là lòng yêu nước: “Nhật kítrong tù canh cánh một nỗi lòng nhớ nước. Chân bước đi trên đất Bắc mà lòngvẫn hướng về Nam, nhớ đồng bào trong hoàn cảnh lầm than, có lẽ nhớ cảtiếng khóc của bao nhiêu em bé Việt Nam qua tiếng khóc của một em béTrung Quốc, nhớ người đồng chí đưa tiễn đến bờ sông, nhớ lá cờ nghĩa đang34 tung bay phấp phới. Nhớ lúc tỉnh và nhớ cả lúc mơ” (Hoài Thanh – Tiếng háttự do). Tình thương người, lòng yêu đời, yêu nước trong Nhật kí trong tù làtâm tình của một người cộng sản, nó gắn liền với chiến đấu, dứt khoát hướngvề chiến đấu, vững tin ở chiến thắng.Đó phải chăng chính là sự thể hiện của cái tôi chủ thể trữ tình trong Nhậtkí trong tù là sự bình tĩnh, ung dung, lạc quan, tự tại của một người chiến sĩcách mạng vượt lên mọi gian khổ, khó khăn. Hình ảnh Bác trong Nhật kítrong tù một mặt là hình ảnh sảng khoái, hào hùng của người chiến sĩ kiêncường, coi thường mọi gian nan thử thách; có khi như đứng trên đỉnh cao củathời đại, ôm trùm cả thế giới bao la. Nhưng, mặt khác, lại là hình ảnh của mộtcon người không bao giờ thỏa mãn với mình, vẫn khiêm tốn trước cuộc đời,vẫn thấy cần tiếp tục rèn luyện nữa, rèn luyện mãi. Phải có một tâm hồn rộngmở, một sự cảm nhận tinh tế có thể lắng nghe được bước đi của thời gian, tiếpnhận được động, tĩnh của cỏ cây, hoa lá, trăng sao; phải có sự kế thừa vàthăng hoa mới có được những vần thơ sâu nặng cảm xúc và rộng mở âm vangnhư vậy.1.3.4.2. Mỗi bài thơ thường tập trung biểu hiện một tâm trạng, nên thơ trữtình thường không dài. Nhưng để tâm trạng được biểu hiện một cách tập trungvà gây được hiệu quả truyền cảm thì cần đến nghệ thuật tổ chức kết cấu bàithơ. Có nhiều cách kết cấu, nhưng về cơ bản thì kết cấu của tác phẩm trữ tìnhchính là mạch diễn biến của tâm trạng, cảm xúc của nhân vật trữ tình. Tìmhiểu nội dung trữ tình của bài thơ nhất thiết phải tìm ra được mạch diễn biến,triển khai của tâm trạng, cảm xúc, suy tư của chủ thể trữ tình. Trong thơ trữtình, bố cục là hình thức tổ chức bề mặt của bài thơ, bao gồm việc phân chiathành các khổ, các đoạn thơ, phần mở đầu, phần khai triển và phần kết thúc. ỞNhật kí trong tù, thể thơ tứ tuyệt là thể thơ có luật lệ chặt chẽ thì bố cục củabài thơ cũng được qui định chặt chẽ với các qui tắc về niêm, luật rất rõ ràng.Kết cấu của một bài thơ là toàn bộ tổ chức phức tạp của bài thơ, bao gồm mọi35 yếu tố và tầng bậc của tác phẩm, để bài thơ thành một chỉnh thể thống nhất vàsinh động. Kết cấu chi phối việc tổ chức mọi yếu tố (ngôn từ, chất liệu, hìnhảnh, hình tượng, giọng điệu, cảm xúc, ý tưởng…), nhưng yếu tố cơ bản quiđịnh nên kết cấu của một bài thơ chính là mạch diễn biến của cảm xúc và ýtưởng. Nó làm nên cốt lõi của bài thơ và chi phối sự tổ chức mọi yếu tố khác.Tư tưởng và cảm xúc trong thơ không thể tách rời mà hòa quện thống nhất,ngay cả khi nhà thơ đưa ra một triết lí thì nó cũng không tồn tại một cáchkhách quan. Cảm xúc và tư tưởng trong thơ không tồn tại dưới dạng trần trụihoặc trừu tượng, mà phải được hóa thân trong hình ảnh, hình tượng thơ. Phântích kết cấu thơ trữ tình trong Nhật kí trong tù cần chú ý đến tứ thơ, cấu tứ. Cóthể hiểu tứ thơ là sự hóa thân của ý tưởng và cảm xúc vào hình tượng thơ. Còncấu tứ là cách tổ chức tứ thơ tạo mạch vận động và những tương quan của tưtưởng, cảm xúc, hình tượng trong bài thơ. Ở Nhật kí trong tù, mỗi bài thơ đềucho người đọc cảm nhận về một tứ thơ hay, tức là tứ thơ tạo được sự mới lạ, độcđáo, bất ngờ nhưng vẫn tự nhiên, không phải là sự bố trí cố ý của nhà thơ.“Ngắm trăng” là một ví dụ. Bài thơ có hai hình tượng chính, trăng và thi nhân(nhân vật trữ tình của bài thơ). Sự đối lập trong quan hệ giữa thi nhân và trăng ởhai hoàn cảnh sống khác nhau: tự do và mất tự do. Hai hoàn cảnh sống như vậycũng đã gợi ra một ý tưởng nhưng tứ thơ và cũng là chỗ sâu sắc trong tư tưởngcủa nhà thơ chỉ thực sự bật ra khi xảy đến một tình huống bất thường: cảnh đẹpđêm nay khó hững hờ. Khi ấy, nhân vật trữ tình – thi nhân – đã quên đi hoàncảnh của mình để tự do thưởng ngoạn vẻ đẹp của ánh trăng qua song sắt nhà tù.Tứ thơ ở Nhật kí trong tù linh hoạt, biến hóa thật kì lạ: Người đọc đangcảm thấy nặng nề, đau xót trước tình cảnh một người tù phải chịu khổ hình,bỗng nhiên thấy thảnh thơi, sảng khoái. Tứ thơ đều bắt đầu từ mạch trữ tình,giàu xúc động, nên tạo ngay sự cảm thương và đồng tình với người đọc. Từđó, cảm xúc trữ tình chuyển hóa nhanh chóng sang làm nền cho tứ thơ châmbiếm do đó sự châm biếm không khô lạnh bên ngoài mà gây được những xótxa tự bên trong.36 1.3.4.3. Nếu “Ngôn ngữ là yếu tố thứ nhất của văn học” (M. Gorki) thì mọikhả năng biểu đạt, sức mạnh và vẻ đẹp của ngôn ngữ văn học được thể hiệnđầy đủ hơn cả trong thơ. Ngôn ngữ thơ mang đầy đủ các đặc điểm của ngônngữ văn học nói chung, đồng thời có những đặc điểm riêng như: tính bão hòavề cảm xúc, giàu nhạc tính. Trước hết có thể dễ dàng nhận ra rằng ngôn ngữthơ, thứ ngôn ngữ tuy có bắt nguồn từ đời sống con người nhưng đã được tổchức một cách đặc biệt. Tính đặc biệt của ngôn ngữ thơ thể hiện ở nhiều mặt:từ từ vựng, ngữ nghĩa đến ngữ pháp, sự liên kết trong văn bản,… Ngôn ngữthơ gắn chặt với đặc điểm ngôn ngữ của mỗi dân tộc đồng thời cũng mang rõdấu ấn cá tính phong cách nhà thơ. Như ở các thể loại văn học khác, thơ cũngkhai thác chức năng miêu tả tạo hình và chức năng biểu hiện của ngôn ngữ.Nhưng vì thuộc loại hình trữ tình nên ngôn ngữ thơ đặc biệt tập trung vàochức năng biểu hiện của ngôn ngữ. Vì thuộc loại hình trữ tình nên ngôn ngữthơ đặc biệt tập trung vào chức năng biểu hiện mà cụ thể là tâm trạng, cảmxúc, suy tư của chủ thể trữ tình. Ngôn ngữ thơ thường có nhiều từ ngữ cảmthán, hô gọi, những câu hỏi tu từ và sử dụng phổ biến các phương thứcchuyển nghĩa như ẩn dụ, hoán dụ, tượng trưng. Nhật kí trong tù thể hiện mộtlối thơ giản dị mà hàm xúc, nhiều ẩn dụ, nhiều tượng trưng, cấu tạo theonhiều tầng nghĩa, mở ra nhiều liên tưởng trong tâm tư người đọc. Về hìnhthức, những bài thơ trong Nhật kí trong tù có đặc điểm chung là giản dị, trongsáng. Chúng ta không thấy một bài nào gò ép hay chú ý đẽo gọt quá. Bằngngòi bút tả thực, có nhiều bài về nội dung của nó toàn những chuyện rất thôngthường, nhưng đọc lên vẫn thành thơ, hoặc những sự vật xa lạ với thơ nhưngđã được thi vị hóa một cách rất hóm hỉnh. Còn có những bài thơ mà làm thơkhông khác gì kể chuyện, nhưng lại là bài thơ tả thực rất hay. Giản dị, dễ hiểulà thơ của Hồ Chủ tịch, nhưng cũng có lúc bằng lối văn hài hước trào phúngnó đã trở nên một vũ khí đấu tranh sắc bén. Giọng thơ thể hiện trong tập Nhậtkí trong tù không đơn diệu là vì nó theo sát tính phong phú của ý thơ. Ngaynhững bài thơ trào phúng cũng mỗi bài một khác. Có bài đanh thép như một37 cái tát đánh vào mặt quân thù (Kể chuyện nộp tiền đèn). Có bài lời thơ tựa hồdửng dưng mà thực ra tràn đầy căm giận như bài dựng lên cái cảnh tượng“thái bình” ở huyện Lai Tân. Có bài xót xa chua chát. Có bài như bài nói củaBác đùa về chuyện ghẻ nhưng lại là một tiếng cười vui để lấy thêm sức màchống đỡ. Chính vì thế nhà thơ Hoàng Trung Thông trong bài Đọc thơ Bácđã viết:“Tôi đọc trăm bài trăm ý đẹpÁnh đèn tỏa rạng mái đầu xanhVần thơ của Bác vần thơ thépMà vẫn ung dung bát ngát tình”Rất bình tĩnh ung dung mà cũng rất bình thường giản dị, chuyện thơ gồmđủ chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, lời thơ cũng là lời nói hồnnhiên bình dị, không một lúc nào có những lời lẽ gọi bằng “văn chương”.38 CHƢƠNG 2THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƢỚNG GIẢNG DẠYNHẬT KÍ TRONG TÙ Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG2.1. Thực trạng giảng dạy Nhật ký trong tù trong chƣơng trình Ngữ văntrung học phổ thông2.1.1. Vị trí của Nhật ký trong tù trong chương trình Ngữ văn THPTChủ tịch Hồ Chí Minh là một tác gia lớn và quen thuộc trong chươngtrình văn học hiện đại nói chung và văn học phổ thông nói riêng, đã để lại chohậu thế một khối lượng đồ sộ các tác phẩm thuộc nhiều thể loại, được viết vớinhiều phong cách và nhiều thứ tiếng khác nhau. Từ hơn bốn thập kỉ nay,nhiều trước tác của Người đã được lựa chọn và đưa vào giảng dạy ở trườngphổ thông như: Tuyên ngôn độc lập, Nhật ký trong tù, Truyện và kí… Nhữngtrước tác ấy có vị trí quan trọng hàng đầu trong việc giáo dục tinh thần yêunước, tình cảm cách mạng, lòng tự hào dân tộc, truyền thống văn hóa cho thếhệ trẻ Việt Nam. Trong chương trình môn Văn ở trường phổ thông hiện nay,Hồ Chí Minh là một trong 9 tác gia được lựa chọn để giảng dạy với tư cách làtác gia lớn của nền Văn học Việt Nam. Có thể nói, trước tác của Chủ tịch HồChí Minh trong suốt nhiều năm qua đã trở thành tài liệu học tập không thểthiếu cho học sinh, giáo viên các trường phổ thông, các trường Cao đẳng đạihọc cũng như các thế hệ người Việt.Việc lựa chọn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, một vị nguyên thủquốc gia ở vị trí tác gia lớn của chương trình văn học trong nhà trường làmột việc hiếm thấy xưa nay đối với hàng ngũ những vị đứng đầu các triềuđại, các nhà nước. Trong lịch sử Việt Nam từ xưa đến nay cũng có nhiều vịđứng đầu các triều đại phong kiến làm thơ viết văn và cũng để lại nhiều sángtác có giá trị song chưa một vị nào trong số đó được đưa vào giảng dạy trongnhà trường như một tác gia lớn. Việc lựa chọn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí39 Minh là một tác gia lớn trong chương trình văn học phổ thông bởi lẽ Ngườilà một nhà văn, nhà thơ thực thụ, một tác gia lớn của nền Văn học Việt Namhiện đại. Chính giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật ở các tác phẩm vănchương của Người đã tạo dựng cho Người vị thế tác gia văn học lớn.Trên thực tế, học sinh đã được làm quen và học một số tác phẩm thơ HồChủ tịch ở cả 2 bậc THCS và THPT. Hiện nay, ở THCS các em được học“Ngắm trăng” và “Đi đường”. Ở THPT, các tác phẩm Nhật kí trong tù đượcgiảng dạy trong chương trình Ngữ văn học kì 2 lớp 11 ban Cơ bản bao gồm“Chiều tối” (Mộ) và “Lai Tân” (đọc thêm). Ban Khoa học xã hội và nhânvăn gồm bài “Khái quát về Nhật kí trong tù”, “Chiều tối”, “Lai Tân” và đọcthêm bài “Giải đi sớm”. Như vậy, trong chương trình Ngữ văn THPT, các bàihọc về tác phẩm của Hồ Chí Minh thật khiêm tốn so với sự nghiệp văn học vàcách mạng của Người. So với sách chỉnh lí hợp nhất năm 2000, số tác phẩmcủa Hồ Chí Minh bị đưa ra khỏi Ngữ văn 12 không phải là ít.Qua khảo sát chúng tôi thấy mặc dù được đánh giá là một trong 9 tác gialớn của nền văn học Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho sự pháttriển của nền văn học Việt Nam hiện đại nhưng số lượng tác phẩm thơ của Hồchủ tịch được đưa vào giảng dạy trong trường phổ thông rất hạn chế, chưa đápứng được nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu thơ văn của đại đa số giáo viên vàhọc sinh. Bên cạnh đó, tình hình giảng dạy thơ Bác trong trường phổ thônghiện nay còn nhiều vấn đề cần bàn bạc để đi đến mục tiêu tìm hiểu thơ văn Hồchủ tịch một cách toàn diện nhất.* Hệ thống các văn bản văn học trong SGK văn học 10,11,12 (chươngtrình chuẩn và nâng cao) (Phụ lục)Từ bảng hệ thống các văn bản văn học ở bộ SGK Ngữ văn các lớp10,11,12 trong trường THPT, ta thấy số lượng văn bản thơ Hồ Chí Minh rấtkhiếm tốn so với các văn bản thơ khác:40 Bảng 2.1: Thống kê số lƣợng văn bản thơ và văn bản thơ Nhật kí trong tùSTTThể loạiChƣơng trình chuẩnChƣơng trình nângcao12Văn bản thơVăn bản thơ HồChí Minh1011121011122223112928120200302.1.2. Những thuận lợi – khó khăn2.1.2.1. Thuận lợiĐối với học sinh THPT, văn thơ Hồ chủ tịch không hề xa lạ. Nền tảng đểcác em khám phá, tìm hiểu Nhật kí trong tù chính là những kiến thức đã đượctìm hiểu ở THCS. Mặc dù là thơ chữ Hán nhưng tiếp nhận không phải là điềukhó khăn với học sinh bởi các em đã được học và biết một số lượng từ HánViệt nhất định. Mặt khác, theo thống kê của các nhà nghiên cứu, tiếng Việthiện đại có tới 60 – 70% từ Hán Việt nên không phải mọi câu thơ chữ Hánđều xa lạ với bạn đọc Việt Nam. Hơn nữa, trong mỗi tác phẩm đều có sẵn bảnphiên âm, dịch nghĩa và dịch thơ, các em có thể đối chiếu để tìm hiểu cái haycái đẹp của tác phẩm.Thể thơ Đường luật ngắn gọn, cô đúc kết hợp với việc dùng chữ Hán hàmsúc, uyên thâm, giàu ý nghĩa cho nên mặc dù có khó khăn trong bước đầu tìm hiểutác phẩm nhưng càng hiểu sâu các em càng bị cuốn hút và hấp dẫn.Dạy - học các tác phẩm trong Nhật kí trong tù, giáo viên và học sinh cóthể tham khảo nhiều tài liệu nghiên cứu phong phú và chất lượng của các tácgiả đầu ngành như Nguyễn Đăng Mạnh, Trần Huy Liệu, Phong Lê… Điều đórất thuận lợi cho quá trình giảng dạy và học tập tác phẩm của Hồ chủ tịch.41 2.1.2.2. Khó khănDù có nhiều thuận lợi trong tiếp xúc, tìm hiểu các tác phẩm trong Nhật kítrong tù nhưng điều đó không có nghĩa là không tồn tại những khó khăn.Thứ nhất, các em tiếp cận tác phẩm qua bản dịch nghĩa, dịch thơ, mà bấtcứ bản dịch nào cũng không thể truyền đạt đầy đủ ý nghĩa và cái hay, cái đẹpcủa nguyên tác. Bản dịch nghĩa chỉ có thể diễn nôm na ý nghĩa các từ HánViệt. Bản dịch thơ cố gắng giữ được tương đối cấu tứ của nguyên tác còn chấthàm súc, vẻ đẹp của hình tượng thơ thì rất khó để truyền tải được. Vì thế khigiảng dạy, giáo viên phải hướng dẫn học sinh so sánh, đối chiếu để tìm hiểugiá trị của nguyên tác. Thực tế, nhiều học sinh cảm thấy ngại trước những bàithơ chữ Hán, không nhiệt tình hợp tác với giáo viên trong giờ học, khiến giáoviên không khỏi lúng túng trong quá trình giảng dạy. Giáo viên giảng giải, cắtnghĩa, hướng dẫn học sinh tìm hiểu dễ khiến bài học trở nên rời rạc.Thứ hai, thơ Bác là con người Bác: bình dị, gần gũi nhưng không phải baogiờ cũng dễ hiểu. Những vần thơ trong Nhật kí trong tù của Người tuy giảndị, nhiều lúc chỉ như lời kể, lời nói, lời bộc bạch về cuộc sống trong tù hết sứcchân thực nhưng lại mang nhiều tầng ý nghĩa. Nó thể hiện tâm hồn nhạy cảmcủa Bác trước cuộc sống và một tinh thần thép của người cộng sản vĩ đại. Nóinhư Hoài Thanh: “Thơ Bác luôn bình dị nhưng bình dị mà sâu. Đọc lên aicũng hiểu nhưng tìm hiểu mãi vẫn hiểu không cùng”.Khó khăn thứ ba là thời gian dành cho tác phẩm. Ở ban Cơ bản, Chiềutối (1 tiết) và Lai Tân được đưa vào đọc thêm cùng 3 bài khác là Nhớ đồng Tố Hữu, Tương tư - Nguyễn Bính, Chiều xuân - Anh Thơ (1 tiết). Còn ở banKhoa học xã hội và nhân văn bài Khái quát về Nhật kí trong tù, Chiều tối, LaiTân và đọc thêm bài Giải đi sớm, tất cả thu gọn trong 2 tiết 93, 94. Trong thờigian ngắn như vậy, giúp học sinh khám phá, tìm hiểu hết giá trị cái hay cáiđẹp của tác phẩm không phải là điều dễ dàng với đa số anh chị em giáo viên.42 Những vấn đề đó đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn cho mình những biệnpháp dạy học tối ưu nhất sao cho trong khoảng thời gian đó vừa giúp học sinhchiếm lĩnh được vẻ đẹp nghệ thuật, tư tưởng của bài học, vừa khơi dậy chocác em niềm say mê học tập văn thơ, tìm hiểu tâm hồn vĩ đại của Hồ chủ tịchnói riêng và tác phẩm văn chương nói chung.2.1.3. Thực trạng giảng dạy Nhật ký trong tù ở trường THPTThời đại chúng ta đang sống là thời đại công nghệ, dễ hiểu là đại đa sốhọc sinh chỉ muốn học các ngành khoa học tự nhiên, kĩ thuật, kinh tế… ít họcsinh có hứng thú học văn. Bên cạnh đó tâm lí học sinh cho rằng học vănkhông thiết thực, ít có học sinh hứng thú học văn, bởi phần đông học sinhnghĩ rằng năng lực văn là năng lực tự nhiên của con người. Do đó việc tiếpnhận tác phẩm văn chương ở trường phổ thông nói chung và Nhật kí trong tùnói riêng còn tồn tại nhiều điểm thuận lợi cũng như khó khăn.Mặc dầu hiện nay giáo viên đã rất có ý thức đổi mới phương pháp dạy họcvăn nói chung, về phương pháp giảng dạy Nhật kí trong tù nói riêng nhưng việcthực hiện mới chỉ mang tính hình thức chứ chưa mang lại hiệu quả như mongmuốn.Dạy Nhật kí trong tù, nhiều giáo viên vẫn thiên về thuyết lý đạo đức,thiên về hoàn cảnh ra đời để gán cho mỗi bài thơ một nội dung mang tính xãhội. Giáo viên chỉ giải thích từ ngữ mà chưa chú ý hướng dẫn cho học sinhtìm hiểu nhân vật trữ tình, cái tôi trữ tình; chưa cho học sinh phân biệt đượcchủ thể sáng tạo – cái tôi trữ tình; chưa hướng dẫn học sinh tìm ra mạch cảmxúc của từng nhà thơ, sự vận động cảm xúc trong từng nhà thơ và tìm ra caotrào cảm xúc. Hầu như ít giáo viên chú ý tới vấn đề không gian, thời giantrong từng tác phẩm. Việc hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài ở nhà vẫn nặng vềhình thức, giáo viên chưa chú ý đến việc xây dựng hệ thống câu hỏi chuẩn bịbài, ngay cả khâu kiểm tra bài trên lớp cũng chỉ dừng lại ở chỗ bắt học sinh43 tái hiện lại kiến thức do thầy đã dạy ở bài trước hay bắt học sinh đọc thuộclòng bài thơ. Hệ thống câu hỏi phân tích tác phẩm trên lớp vẫn là hình thứcchiếu lệ, chưa phát huy được trí tuệ, năng lực nhận thưc thẩm mĩ của học sinh.Việc giảng bình của thầy chủ yếu thiên về giảng mà ít bình. Học sinh chưa tựgiác tích cực học tập vì thế hiệu quả bài dạy chưa cao, chỉ học sinh ở lớp banKhoa học xã hội còn chịu hó học tập, suy nghĩ và có trình độ hiểu văn. Nănglực vận dụng kiến thức của học sinh còn bị hạn chế. Học sinh còn tồn tại vớitư cách là đối tượng dạy của giáo viên, vì thế quan hệ giữa học sinh và giáoviên là quan hệ một chiều: thầy dạy, trò ghi.- Chưa tìm hiểu kĩ về đặc trưng thể loại của Nhật kí trong tù cũng như phongcách tác giả.- Chưa tìm ra phương pháp dạy thơ Bác một cách hiệu quả.- Phần lớn GV vẫn dạy các tác phẩm Nhật kí trong tù theo phương pháptruyền thống, chưa chú ý tới việc tiếp nhận của học sinh, chưa chú ý nhiều tớithể loại và yêu cầu đổi mới phương pháp.- Chưa tìm hiểu kĩ về đặc trưng thể loại thơ Nhật kí trong tù một cách sâu sắcđể giờ giảng có sức hút đối với học sinh.Để tìm hiểu thực trạng dạy học tác phẩm thơ Nhật kí trong tù trong nhàtrường phổ thông, tôi đã sử dụng cách thức chủ yếu là phát phiếu điều tra đếngiáo viên và học sinh tại 2 trường:- THPT Trần Nguyên Hãn – quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng.- THPT Ngô Quyền – quận Lê Chân – thành phố Hải Phòng.Tổng số phiếu gửi đến giáo viên là 32 phiếu, học sinh là 180 phiếu ở cả2 trường.Nội dung phiếu điều tra dành cho giáo viên và học sinh ở phụ lục 1 vàphụ lục 2.44 Sau đây là một số khái quát về thực trạng dạy học tác phẩm thơ Nhật kítrong tù ở trường THPT theo đặc trưng thể loại (theo thống kê từ phiếu điều tra)2.1.3.1. Kết quả điều tra từ giáo viênBảng 2.2. Tổng hợp 32 phiếu của giáo viên 2 trƣờng THPT Trần NguyênHãn và Ngô QuyềnSTTCâu hỏi1Đồng nghiệp dạy tácphẩm thơ Nhật kí trongtù theo đặc trưng thểloại.2Giáo viên chưa từngbiết đến phương phápnàyNguyện vọng muốn biếtnhững phương pháp nàycủa giáo viên34567Giáo viên đã từng biếtđến phương pháp nàyNhận xét của giáo viênkhi sử dụng các phươngpháp nàyTần suất dạy theonhững phương pháp nàyGiáo viên thích dạynhững phương pháp nàyPhân loạiThường xuyênThỉnh thoảngChưa bao giờMuốn biếtKhông muốnDễ hiểuKhó hiểuBình thườngThường xuyênThỉnh thoảngChưa bao giờThích dạyBình thườngKhông thích45Kết quảTrƣờngTHPT TrầnNguyênHãn10%65%25%TrƣờngTHPT NgôQuyền5%4%100%0%100%0%95%94%40%10%50%25%60%15%15%55%30%36%3%61%35%60%5%20%55%25%20%60%20% Qua quá trình khảo sát, chúng tôi thấy tồn tại nhiều quan niệm về dạyhọc tác phẩm văn chương nói chung, dạy văn bản thơ Nhật kí trong tù nóiriêng.Có ý kiến cho rằng: chỉ cần nhớ tác phẩm, đoạn trích là tốt, khi giảngchỉ cần giảng ý, học sinh nắm ý bằng tài năng phát triển ý của thầy dạy làxong.Lại có ý kiến cho rằng: chất lượng bộ môn văn chính là ở các bài tậplàm văn. Rèn được kĩ năng viết văn, thi đỗ nhiều là được. Như vậy, có quanniệm dạy văn thiên về nhồi nhét kiến thức, cảm thụ theo một mô hình cứngnhắc. Trong khi đó cảm thụ văn chương cần có sự rung động sáng tạo.Bêncạnh đó còn tồn tại quan niệm: dạy văn nhưng không hiểu về đặc trưng thểloại của tác phẩm, không chú ý đến đặc điểm của đối tượng.Chúng tôi thấy số lượng giờ dạy dành cho văn bản thơ Nhật kí trong tùtrong nhà trường THPT quá ít ỏi (2 tiết cho ban Cơ bản và 3 tiết cho banNâng cao), nếu chúng ta không có sự đầu tư soạn bài cẩn thận, tỉ mỉ thì khóđể lại cho học sinh sự rung động về chiều sâu tư tưởng của tác phẩm, ý nghĩacủa nó với thời đại. Hầu như hoạt động liên môn để mở rộng kiến thức, đàosâu hiểu biết của học sinh với loại hình nghệ thuật này không có. Dạy học vănbản thơ Nhật kí trong tù không sát với đặc trưng thể loại, kết quả là giáo viên,học sinh chưa thực sự trở thành người đồng hành sáng tạo của nhà văn.46 2.1.3.2. Kết quả điều tra từ học sinhBảng 2.3. Tổng hợp 180 phiếu của học sinh 2 trƣờng THPT Trần NguyênHãn và Ngô QuyềnSTTCâu hỏi1Học sinh đã từng học tácPhân loạiKết quả100%phẩm thơ Nhật kí trong tùcủa Hồ Chí Minh2Mức độ hứng thú khi họcHứng thú70%tác phẩm thơ Nhật kí trongKhông hứng thú1%Bình thường29%Nhật kí trong tù là một tácThơ37%phẩm thơ hay tác phẩm kí?Kí15%Cả hai48%Nhật kí trong tù được viếtChữ Hán100%bằng chữ Hán hay chữChữ Việt0%Thơ thất ngôn bát cú20%Thơ tứ tuyệt80%Thơ Đường luật87%Thơ Cổ thể0%Thơ dân tộc3%Thơ trữ tình20%tù34Việt?5Nhật kí trong tù được viếttheo thể thơ gì?6Thất ngôn bát cú là thể thơnào?Đối với học sinh lớp 11, văn thơ Hồ Chí Minh không còn xa lạ bởi cácem đã được tìm hiểu nhiều tác phẩm thơ, truyện ngắn, văn chính luận… quađó hiểu hơn về phong cách sáng tác của Hồ Chủ tịch ở bậc THCS. Đó chính47 là nền tảng giúp các em có kiến thức cần thiết để tiếp tục tìm hiểu, khám pháNhật kí trong tù trong chương trình Ngữ văn lớp 11. Tuy nhiên việc chuẩn bịbài ở nhà còn hạn chế nên việc học tập theo phương pháp này còn gặp nhiềukhó khăn.Qua thực tế khảo sát cho thấy chất lượng của việc dạy học thơ Bác cònchưa cao, học sinh cảm nhận chung chung, đại khái, sự hiểu còn hời hợt và thiếukhoa học, chưa tương xứng với vị trí của một nhà thơ độc đáo, tài năng; một hồnthơ tinh tế, nhạy cảm; một nghệ sĩ lớn Hồ Chí Minh. Trong thực tế tiếp nhận thơNhật kí trong tù của Hồ Chí Minh, các em đã nhận thức được giá trị nội dungcủa tác phẩm dưới hình thức một tập thơ nhưng tính chất kí chỉ được nhắc đếnmột cách thoáng qua dẫn đến sự cảm nhận chung chung. Không ít học sinh tiếpthu thụ động chủ yếu bài giảng của giáo viên là tài liệu duy nhất. Việc soạn bài ởnhà rất qua quýt. Có những học sinh không đọc tác phẩm trước khi đến lớp.Thực tế trên đã và đang là những băn khoăn trăn trở đồng thời cũng là tráchnhiệm của người giáo viên dạy văn trong quá trình giảng dạy ở trường phổthông.Từ thực tế tiếp nhận thơ Nhật kí trong tù của học sinh phổ thông và tìnhhình giảng dạy của giáo viên, chúng tôi mong muốn đưa ra định hướng tiếpcận thơ Nhật kí trong tù theo đặc trưng thể loại nhằm nâng cao chất lượng giờvăn, giúp học sinh hiểu sâu sắc giá trị đích thực của thơ Bác và vẻ đẹp đa diệntrong con người Hồ Chí Minh.2.2. Định hƣớng giảng dạy Nhật ký trong tù ở trƣờng THPT2.2.1. Hướng khai thác từ đặc trưng ký2.2.1.1. Yếu tố thời gianTừ những cơ sở lí luận ở chương 1, Nhật kí trong tù nhìn theo đặc trưngthể loại có những yếu tố của kí trong đó phải kể đến yếu tố thời gian. Thờigian là nhịp điệu của vũ trụ, nhịp sống của con người, là sự vận động phát48 triển của cuộc sống. Khi rơi vào hoàn cảnh tù đày, một hoàn cảnh mà thờigian tâm trạng có độ dài gấp hàng ngàn lần thời gian tự nhiên, thì ý thức vềthời gian của Bác cũng được biểu hiện rõ nét. Trong số 134 bài thơ của Nhậtkí trong tù, có rất nhiều bài thơ viết về thời gian và sự vận động của hiện thựctrong bước lưu chuyển của thời gian. Mỗi thời khắc trong một ngày đều để lạitrong tâm hồn Bác những ấn tượng mới mẻ, độc đáo để rồi tạo thành nhữngthi tứ đặc sắc, thi hứng nồng nàn. Có thể dễ dàng kể ra những bài thơ ghi lạithời khắc đáng nhớ trong ngày: buổi sớm, buổi trưa, quá trưa, chiều hôm,chiều tối, hoàng hôn, nửa đêm… Điều đó chứng tỏ rằng thời gian là mối quantâm lớn, thường trực trong cuộc sống hàng ngày của Hồ Chí Minh, đặc biệt làtrong thời gian bị giam cầm. Khi thời gian tự nhiên thông qua ý thức, cảmnhận của Bác, nó được chiếm hữu, biến đổi thành thời gian tâm trạng, thờigian mang màu sắc tình cảm. Trong số đó, Chiều tối và Lai Tân là 2 tác phẩmđược đưa vào giảng dạy ở chương trình Ngữ văn lớp 11 THPT. Khi giảng dạy2 tác phẩm này, người giáo viên không thể không xem xét yếu tố thời gianvốn được xem là một trong những đặc trưng cơ bản của kí được thể hiện trongNhật kí trong tù.Chiều tối (Mộ) là bài thất ngôn tứ tuyệt số 31 trong Nhật kí trong tù. Bàithơ này ghi lại cảnh xóm núi lúc ngày tàn trên con đường từ Thiên Bảo đếnLong Tuyền vào tháng 10 năm 1942. Một người yêu đời, say mê cuộc sốngbao giờ cũng nhạy cảm trước thời gian. Với Hồ Chí Minh, thời gian là nhịpđiệu của vũ trụ, nhịp sống của con người, là sự vận động và phát triển củacuộc sống. Đọc bài thơ chúng ta không những thấy được cảm nhận thời giancủa Bác mà còn hiểu được dòng tâm trạng của thi nhân trong bước lưu chuyểncủa thời gian, trong nhịp sống của cuộc đời.Chiều tối thể hiện cách cảm nhận về thời gian của Bác. Nhan đề của bàithơ đã cho chúng ta biết rõ điều đó. Lấy chính thời gian chiều tối làm thi đề49 cho bài thơ, Hồ Chí Minh đã tạo nên một mạch chảy có tính chất truyền thốngtrong thơ. Chiều tối là thời khắc cuối cùng của một ngày. Với Hồ Chí Minhkhi ấy, là chặng cuối cùng của một ngày bị đày ải. Thời gian và hoàn cảnhnhư vậy dễ tạo cho người ta trạng thái mệt mỏi buồn chán. Thế mà cảm hứngthơ lại đến với Bác thật tự nhiên. “Nhan đề của bài thơ đã thuyết minh thờiđiểm sáng tác, cái thời điểm nhà thơ cảm nhận thế giới xung quanh, nảy rathi hứng. Đó là lúc “chiều tối”, đã suốt ngày tay bị trói, cổ đeo xích, bị giảiđi “qua núi qua truông”… mà vẫn chưa được nghỉ. Và khi nghỉ đêm thì chắcchắn lại cũng tay trói chân cùm trong xà lim, trên rạ bẩn với muỗi, rệp…Tức là ở thời điểm “chiều tối” ấy, những đọa đầy ban ngày vẫn chưa qua vànhững đày đọa ban đêm sắp tới. Cả bài thơ thể hiện tâm trạng của Ngườitrong bước lưu chuyển của thời gian. Thời gian vận động từ chiều đến tối, từngày sang đêm.Thời gian trong Chiều tối là thời gian chuyển động. Hai câu đầu tả cảnhthiên nhiên vào buổi chiều trên một quãng đường rừng được chấm phá vài nétđơn sơ theo bút pháp Đường thi. Cánh chim mỏi mệt sau một ngày, tìm về tổnghỉ ngơi, một chòm mây trôi nhẹ lững lờ. Nhà thơ không trực tiếp nói vềthời gian nhưng thời gian vẫn hiện về qua cảnh vật. Đây là cách cảm nhậnthời gian mang tính truyền thống, có ý nghĩa báo hiệu thời gian của buổi chiềutối và biểu hiện tâm trạng. Hai câu cuối miêu tả cảnh màn đêm buông xuốngsong lại bật lên hình ảnh sinh hoạt của con người: một cô gái lao động ở xómnúi bên lò than rực hồng. Sinh hoạt, sự sống của con người, ngọn lửa sống nổibật lên, tỏa ấm trên bức trang thơ, xua tan cái lạnh, cái vắng lặng, cô đơn củavạn vật cũng như lòng người nơi rừng núi lúc chiều về. Hai câu thơ cuối nàyvẫn tái hiện quá trình vận động của thời gian. Cảm quan biện chứng về thờigian thấm vào từng hình ảnh, sự chuyển đổi của các hình ảnh đã gợi lên bướcđi thời gian. Hai câu thơ đã tái hiện quá trình vận động của thời gian từ lúc50 trời tối cho đến khi tối hẳn. Khi màn đêm buông xuống, đôi mắt người tathường hướng tới ánh sáng. Trời có tối hẳn thì mới thấy lò than rực hồng lên.Giáo sư Lê Trí Viễn đã bình khá tinh tế về sự vận động thời gian trongbài thơ này: “Nguyên văn không nói đến tối mà tự nhiên nói đến: thời giantrôi dần theo cánh chim và làn mây, theo những vòng xoay của cối ngô, quayquay mãi, “ma bao túc”, “Bao túc ma hoàn”… và đến khi cối xay dừng lại thì“lô dĩ hồng”, lò đã rực hồng, tức trời tối, trời tối thì lò rực lên.Bài thơ Lai Tân là bài thơ số 97 trong số 134 bài thơ của Nhật kí trongtù. Bài thơ số 98 sau đó, với nhan đề “Đáo Liễu Châu”, tác giả ghi rõ ngàyviết là 09/12/1942, có câu: “Mồng 9 ta vừa đến Liễu Châu, Ngoảnh lại hơntrăm ngày ác mộng…”. Từ nhà lao Thiên Giang, Bác Hồ đã viết bài “ThiênGiang ngục” ngày 01/12/1942. Đây là bài số 94, rồi bị giải đi Lai Tân bằngtàu hỏa, được ngồi trên đống than, Bác hóm hỉnh viết “nhưng so với đi bộ cònsang chán!”. Qua đó, ta biết bài thơ Lai Tân được chủ tịch Hồ Chí Minh viếtvào thượng tuần của tháng 12 năm 1942. Phân tích bài thơ từ góc độ kí ta cầnphải tìm hiểu cặn kẽ về yếu tố thời gian như vậy.2.2.1.2. Yếu tố không gianCó thể nói, yếu tố không gian đã đem đến cho bài thơ Chiều tối cảmhứng lãng mạn, một hồn thơ phóng khoáng, một tình yêu thiên nhiên, yêucuộc sống. Cũng chính yếu tố không gian ấy lại đem đến cho Lai Tân ý nghĩahiện thực sâu sắc, tính chiến đấu mạnh mẽ. Nó giúp ta hiểu thêm khía cạnhtâm hồn và tài năng của người tù - chiến sĩ Hồ Chí Minh: càng yêu nướcthương dân, yêu cái đẹp của thiên nhiên cuộc sống bao nhiêu, càng ghê tởm,căm thù bọn người độc ác xấu xa, những cái giả dối bấy nhiêu.Bức tranh thiên nhiên trong Chiều tối có chiều cao, có bề rộng của khônggian. Chỉ đôi nét chấm phá đơn sơ mà mở ra cả một không gian bát ngát. Ởbài thơ Chiều tối, người đọc có thể nhận thấy tác giả đã miêu tả không gian ở51 chốn núi rừng. Hình ảnh bầu trời với cánh chim mỏi mệt sau một ngày tìm vềtổ nghỉ ngơi, một chòm mây cô đơn lững lờ trôi giữa không gian rộng lớn củatrời chiều. Bầu trời có chim, có mây nhưng mây lẻ loi (cô vân), chim mệt mỏi(quyện điểu). Chim bay về rừng, chòm mây ở lại giữa tầng không. Khônggian tả thực ở đây mở ra cả một không gian tâm trạng: cảnh buồn, ngườibuồn. Không gian trong Chiều tối còn mở ra cảnh sinh hoạt trong cuộc sốnglao động ở một xóm núi hẻo lánh. Nếu như ở hai câu đầu, tầm mắt của chủtịch Hồ Chí Minh nhìn cao lên bầu trời để dõi theo một cánh chim, một chòmmây, thì từ câu thứ ba lại nhìn xa về nơi xóm núi. Từ đây, hình ảnh cô gái xayngô, sau đó là hình ảnh lò than rực hồng, trở thành trung tâm, trở thành điểmsáng của toàn bộ bức tranh. Bức tranh thiên nhiên chuyển sang bức tranh hoạtđộng của con người và nhân vật thiếu nữ xóm núi đang xay ngô được đẩy lênvị trí trung tâm. Tuy bóng tối của ngày tàn buông xuống nhưng không giankhông hề tăm tối, con người đã kịp thắp lên ngọn lửa, con người đã tạo nênánh sáng cho cảnh thiên nhiên. Cái không gian với bếp lửa hồng đã cho chúngta thấy tấm lòng yêu thương, nâng niu trân trọng sự sống, tâm hồn lạc quancủa người tù cách mạng Hồ Chí Minh.Không gian ở Lai Tân là chốn lao tù nhưng đồng thời cũng mở ra chongười đọc hiểu về một không gian xã hội Trung Quốc đương thời. Khônggian trong nhà tù được tập trung miêu tả ở ba bức chân dung: ban trưởng –một tên cai ngục ngày ngày đánh bạc, cảnh trưởng thì trắng trợn móc túi, ăntiền phạm nhân, huyện trưởng chong đèn đêm làm công việc. Cấp dưới sốngvà hành động bê tha, tàn ác như thế, vậy mà cấp trên, huyện trưởng vẫn“chong đèn làm công việc”, tỏ ra mình mẫn cán, nghiêm túc lắm. Công việcmà huyện trưởng làm là việc gì? Không ai biết. Thực chất đó chỉ là việc làmcủa một kẻ quan liêu nhằm che đậy những cái xấu xa của giai cấp thống trịnhà tù Tưởng Giới Thạch mà thôi. Từ không gian nhỏ nơi nhà tù mà hệ thống52 quan lại nhũng nhiễu, thờ ơ, tác giả đã khái quát thành không gian rộnglớn của xã hôi Trung Quốc đương thời qua câu thơ “Trời đất Lai Tân vẫnthái bình”. Câu thơ này không chỉ khái quát được sự thối nát của bộ máychính quyền Lai Tân mà còn bật lên tiếng cười mỉa mai, châm biếm, đảkích của tác giả.2.2.1.3. Bút pháp tả thựcLà một tập nhật kí bằng thơ cho nên yếu tố tả thực giữ một vai trò hếtsức quan trọng. Tính chất tả thực chính là việc ghi chép lại những điều mà tácgiả quan sát được, những điều “mắt thấy tai nghe”. Là một bài thơ thiên vềcảm hứng lãng mạn, song chúng ta vẫn có thể tìm thấy yếu tố tả thực ở Chiềutối. Tính chất tả thực được thể hiện ở hoàn cảnh ra đời của bài thơ. Chiều tốithuộc nhóm tác phẩm ngẫu hứng, ghi lại những tâm tình của người tù trênđường bị lưu đày, giải từ nơi này đến nơi khác. Cảnh được tả ở đây là cảnhthực. Đó là cảnh chiều tối nơi xóm núi xa lạ từ Thiên Bảo đến Long Tuyền.Bị trói giải đi, trời tối dần. Nếu hai câu đầu tả cảnh thực của thiên nhiên: chimmỏi mệt bay về rừng tìm cây trú ẩn, áng mây lẻ loi cô đơn lơ lửng giữa tầngkhông thì hai câu cuối bài thơ tả cảnh đời thường nơi xóm núi lúc chập tối:người thiếu nữ xay ngô và một lò than đã rực hồng. Hình ảnh thiên nhiên,cuộc sống dân dã và ngọn lửa hồng đã được tâm hồn nhà thơ hướng tới. Hiệnthực về hoàn cảnh của người chiến sĩ cách mạng bị giải đi trên con đường khổải cùng với hiện thực của cuộc sống đang diễn ra đã khiến cho người tù khôngbị tách biệt khỏi cuộc sống và thế giới con người.Khác với nhiều bài thuộc loại thơ “nhật kí trữ tình”, Lai Tân là thơ “nhậtkí tả thực”, một đề tài khá đậm nét trong Nhật kí trong tù. Nó được xem làmột bài thơ vạch trần, tố cáo hiện thực xấu xa, thối nát của xã hội TrungQuốc. Hầu hết câu chữ trong bài dùng để phác họa chân dung ba kẻ có chứcquyền của huyện Lai Tân, thuộc tỉnh Quảng Tây lúc bấy giờ. Về chức vụ họ53 đều là “trưởng”, đứng đầu từng bộ phận trong mấy nhà tù, nhưng công việchọ làm thì chẳng xứng “phương diện quốc gia”. Ba chân dung kẻ cầm quyềnấy chung lại thành một bức tranh thời sự chân thực đến từng chi tiết, được vẽbằng nét bút bình thản, lạnh lùng. Thuộc nhóm thơ nhật kí tả thực, Lai Tânvừa có ý nghĩa hiện thực, vừa mang tính chiến đấu.Trước hết, Lai Tân đã vạch rõ bộ mặt thật của nhà tù Trung Quốc dướithời Tưởng Giới Thạch. Trong thời gian “mười bốn trăng tê tái gông cùm”, bịgiải đi nhiều nhà tù của 14 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây, Hồ Chí Minh đã cónhiều dịp để ghi lại nhiều hình ảnh của nhà tù Tưởng Giới Thạch bằng conmắt nhìn tinh tế và độc đáo, trong số đó có nhà tù Lai Tân. Dưới ngòi bút củaHồ Chí Minh, nhà tù của Tưởng Giới Thạch không phải là nơi giam giữ và cảitạo tù nhân mà là một sòng bạc mà con bạc lại là những người thực thi phápluật. Tất cả đã vẽ lên hình ảnh của nhà tù Lai Tân, bên ngoài thì nghiêm minhnhưng bên trong thì giả dối, bất công và phi lí.Bên cạnh việc sử dụng bút pháp tả thực để phản ánh bộ mặt xấu xa củanhà tù Trung Quốc dưới thời Tưởng Giới Thạch, tác giả đã không quên đưa ranhững tiếng cười mỉa mai châm biếm sự thối nát của bộ máy chính quyền đãđến mức trầm trọng, đã trở thành phổ biến, trở thành bình thường đến nỗi kẻvi phạm mà thái độ cứ dửng dưng.2.2.2. Hướng khai thác từ đặc trưng thơ.2.2.2.1. Hình tượng cái tôi trữ tìnhChiều tối thể hiện sự vắng bóng cái tôi trữ tình. Cũng viết về các chặngđường chuyển ngục, nhưng nếu ở Giải đi sớm hiện lên một “chinh nhân dĩ tạichinh đồ thượng”, “hành nhân thi hứng hốt gia nồng” thì ở Chiều tối “chinhnhân”, “hành nhân” ấy gửi mình vào “quyện điểu”, vào “sơn thôn”. Hình ảnhcánh chim chiều ở câu thơ đầu vừa mang ý nghĩa thời gian, không gian vừathể hiện sự cảm thông là liên tưởng của cái tôi trữ tình. Không chỉ là cánh54 chim bay mà là cánh chim mỏi. Cội nguồn của sự cảm thông ấy chính là tìnhthương yêu mênh mông cho cả non sông, cho cả mọi sự sống trên đời. Hìnhảnh chòm mây trôi nhẹ nhẹ, chậm chậm giữa bầu trời ở câu thơ thứ hai gợingười đọc liên tưởng đến hình ảnh những câu thơ Đường nhưng đây khôngphải là đám mây vĩnh hằng ngàn năm hoặc lơ lửng khắc khoải của con ngườitrước hư không mà là chòm mây quen thuộc trên trời cao gợi cái cao rộng,trong trẻo, êm ả của buổi chiều thu nơi rừng núi Quảng Tây. Với chòm mâyấy, thời gian như ngừng trôi, không gian càng mênh mông. Phải có tâm hồnthư thái, ung dung, làm chủ hoàn cảnh lắm, người tù mới có thể thư thái dõitheo một cánh chim, một chòm mây như thế. Chòm mây cũng được phả hồnngười, cũng mang tâm trạng cô đơn lặng lẽ. Hai câu thơ này giúp chúng tacảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của tác giả. Đó là một con người có ý chí, nghịlực, có phong thái ung dung tự chủ, sự tự do hoàn toàn về tinh thần. Một conngười tinh tế, sâu sắc trong cảm nhận về thiên nhiên, làm chủ hoàn cảnh. Haicâu thơ không chỉ đơn thuần là tả cảnh mà còn thể hiện sâu sắc tâm trạng củanhân vật trữ tình. Đó là tâm trạng chạnh buồn trong cảnh chiều hôm khichứng kiến cánh chim về tổ ấm còn mình chưa biết được đâu là chốn dừngchân. Đó là nỗi buồn song vẫn ẩn chứa một khát vọng tự do tự tại. Đặt hai câuthơ vào cảnh ngộ của Hồ Chí Minh chúng ta còn hiểu hơn về vẻ đẹp tâm hồncủa Người. Đó là tình yêu thiên nhiên, hòa mình vào thiên nhiên, quên đicảnh ngộ của mình, mở lòng đón nhận vẻ đẹp của thiên nhiên cảnh vật. Đó làniềm cảm thương với vạn vật: sự mỏi mệt của cánh chim sau một ngày kiếmmồi vất vả; sự cô đơn của chòm mây lẻ. Phải chăng cái gốc của tình thươngđó là tấm lòng nhân đạo lớn. Đây cũng là một biểu hiện của vẻ đẹp tâm hồnngười chiến sĩ cộng sản Hồ Chí Minh. Đó còn là tinh thần ung dung tự tại,làm nên cốt cách của một thi sĩ nhưng không phải là ẩn sĩ.55 Sau bức tranh thiên nhiên và bức tranh cuộc sống của con người là vẻđẹp của một tâm hồn thiết tha gắn bó với sự sống, với con người lao động,một tấm lòng trìu mến và đang thầm khát khao hạnh phúc bình dị, ấm cúngcủa tình cảm gia đình. Qua sự vận động của hình tượng thơ: từ tối đến sáng,từ buồn đến vui, từ cô đơn lẻ loi đến ấm áp và hình ảnh cô gái xóm núi xayngô đã giúp chúng ta hình dung được tâm trạng, vẻ đẹp tâm hồn của nhân vậttrữ tình. Đó là tâm trạng vui với niềm vui của người lao động. Người đã quênhoàn cảnh thực tại của mình để chia sẻ niềm vui lao động với cô gái sơn cướcvà cảm thông với nỗi vất vả trong lao động của cô. Đó là tấm lòng nhân ái,niềm tin, niềm lạc quan, tinh thần thép của người chiến sĩ cộng sản Hồ ChíMinh. Có lẽ bởi thế, người tù Hồ Chí Minh không tự ngẫm, tự than về cảnhngộ bản thân mà “hướng ngoại” đến cùng. Chính sự “hướng ngoại” này chongười đọc hiểu sâu sắc thêm về nội lực, về tâm hồn cao thượng và sức mạnhlớn lao của Hồ Chí Minh.Thiên về yếu tố tả thực nên cái tôi trữ tình được thể hiện trong Lai Tânchính là tiếng cười phê phán, châm biếm, đả kích được biểu lộ một cách giántiếp. Nó không đao to búa lớn, cứ nhẹ nhàng mà đạt hiệu quả đả kích mạnhmẽ, thâm thúy. Tác giả đã phác họa chân dung ba kẻ đại diện cho giai cấpthống trị ở Lai Tân thành một bức tranh lớn đầy đủ về xã hội Trung Quốc.Câu thơ kết có vẻ dửng dưng vô cảm nhưng thực ra vẫn ẩn giấu một tiếngcười mỉa mai có tác dụng lật tẩy bản chất của cả bộ máy nhà nước ở LaiTân. Câu thơ thứ tư này là câu thơ bộc lộ trực tiếp thái độ của tác giả - nhânvật trữ tình trong bài thơ. Tình trạng quan lại thối nát kia không phải làchuyện bất thường mà là chuyện bình thường, là bản chất của bộ máy cai trịở đây. Thực trạng xã hội như thế thì không thể có thái bình. Câu thơ kếtthúc: “Trời đất Lai Tân vẫn thái bình” là lời kết luận đầy mỉa mai. Cách kếtthúc bài thơ giống lối thơ trào phúng, thâm thúy, có sức tố cáo mạnh mẽ,56 quyết liệt, vạch trần cái vô lí tồi tệ của chế độ chính trị Trung Quốc thờiTưởng Giới Thạch khiến người đọc cười ra nước mắt. Tiếng cười trào lộngcất lên vừa trữ tình vừa thấm đẫm chất trí tuệ.2.2.2.2. Kết cấu thơVề mặt kết cấu bài thơ Chiều tối, các phần khai – thừa – chuyển – hợpkhá rõ nét và chủ đề được dồn đúc ở phần kết. Bên cạnh đó cũng có thể phânchia bố cục bài thơ theo hai phần. Phần một (hai câu đầu) là cảnh thiên nhiênchiều tối qua cảm nhận của nhà thơ. Phần hai (hai câu cuối) là cảm nhận vềcuộc sống con người.Trong hai câu đầu, thời gian hiện ra qua cảnh vật. Đây là cách cảm nhậnthời gian truyền thống đã từng in đậm qua nhiều thơ ca. Qua cánh chim baymỏi ta thấy sự tương đồng giữa cảnh và tâm trạng. Cánh chim mỏi bay vềrừng tìm chốn ngủ, nhà thơ mỏi mệt lê bước trên đường chưa biết đâu làchặng nghỉ qua đêm. Chòm mây cũng như có tâm hồn, cũng mang tâm trạnglẻ loi và lững lờ trôi giữa không gian trời chiều. Chim bay về rừng, mây ở lạitầng không. Cảnh buồn, người buồn nhưng hé ra khát vọng tự do ẩn kín trongđôi mắt dõi theo cánh chim và mây trời.Hai câu sau hình tượng thơ vận động khỏe khoắn và bất ngờ. Trong cảnhchiều muộn vùng sơn cước tưởng như chỉ có bóng tối che phủ, chỉ có sựquạnh hiu, ngờ đâu ánh sáng ấm áp đã rực lên xua tan giá lạnh, xua tan bóngtối. Sự xuất hiện hình ảnh người thiếu nữ lao động bên lò lửa rực hồng đãmang lại ánh sáng, niềm vui, sự ấm áp. Con người đã kịp thắp lên ánh sáng vàhơi ấm để sưởi ấm cho mình, cho thiên nhiên và đem lại niềm vui cho ngườitù xa xứ. Trong cảnh ngộ của riêng mình, Bác vẫn tìm thấy niềm vui – cảnhlao động của người thiếu nữ nơi vùng sơn cước.Bài thơ tứ tuyệt, như tên gọi, là một bức tranh vẽ cảnh chiều tối, mộtcảnh chiều tối vùng núi. Bố cục bài thơ cũng là bố cục bức tranh, một bố cục57 có tính chất cổ điển: hai câu đầu là mấy nét chấm phá dựng nên bức phônglớn làm nền cho cảnh chiều, hai câu sau là những nét đậm nổi bật lên trênbình diện thứ nhất, trung tâm của bức tranh. Như một bức chấm phá cổ điển,bức tranh chiều tối của Hồ Chí Minh có bố cục hài hòa, với những mảng xagần, đậm nhạt rõ rệt. Trong một bài thơ tứ tuyệt, câu thứ ba có một vị trí rấtdáng chú ý. Đó là câu chuyển trong kết cấu khai – thừa – chuyển – hợp khá cốđịnh của thơ cổ điển, nó không liền vần với ba câu kia và tư thế tương đối độclập, do đó thường là câu nổi bật trong bài. Vì vậy hình tượng cô gái xay ngôtrong câu thơ thứ ba đã hiện lên nổi bật, trở thành trung tâm bức tranh. Vớinét vẽ đậm khỏe đó, Bác Hồ đã đặt người con gái lao động ở vị trí chủ thể củathiên nhiên và đẩy lùi ra phía sau, nền trời chiều với cánh chim, chòm mây…Từ bức tranh thiên nhiên trở thành bức tranh đời sống, bức tranh sinh hoạt; sựchú ý của tác giả từ trời mây chim muông chuyển sang con người và là conngười lao động. Đó là xu hướng vận động của mạch thơ, là lôgic của hìnhtượng thơ, phản ánh cái lôgic lớn của tâm hồn nhà thơ. Vậy, bài thơ là bứctranh thiên nhiên hay bức tranh sinh hoạt, bức tranh lao động? Thật khó phânbiệt rõ, chỉ biết rằng có không ít bài thơ của Bác trong đó vẻ đẹp nên thơ củathiên nhiên gắn liền với sinh hoạt lao động đầm ấm của con người. Ở nhữngbài này, con người và sinh hoạt lao động của con người đã đem lại sức sống,vẻ đẹp và cái hồn, cái thần cho thiên nhiên. Và thơ thiên nhiên của Bác – bàiChiều tối là một biểu hiện điển hình – khẳng định mối quan hệ rất mới củacon người và thiên nhiên, con người không hòa tan cũng không đối lập mà làlàm chủ thiên nhiên, là trung tâm của thiên nhiên, con người và thiên nhiênhài hòa trong niềm vui, sự sống bất diệt.Vì Lai Tân thể hiện giọng điệu châm biếm mỉa mai nên xác định kết cấucủa bài thơ cũng rất đặc biệt. Phần một gồm ba câu đầu là lời kể tái hiện thựctrạng của bộ máy quản lí nhà tù thời Tưởng Giới Thạch. Đó là bộ máy chính58 quyền thối nát, nhà chức trách vi phạm pháp luật. Ba câu thơ là ba bức tranhthu nhỏ được sắp xếp theo mức độ tăng tiến: tăng tiến về chức vụ, tăng tiến vềhành vi phạm pháp. Ban trưởng, cảnh trưởng, huyện trưởng là những kẻ đứngđầu bộ máy chính trị ở Lai Tân lại là những kẻ vi phạm pháp luật nhiều nhất.Tiếng cười châm biếm, phê phán biểu lộ gián tiếp nhưng lại đạt hiệu quả đảkích mạnh mẽ, thâm thúy. Phác họa chân dung ba kẻ đại diện cho giai cấpthống trị ở Lai Tân, tác giả đã ghép thành một bức tranh lớn đầy đủ về xã hộiTrung Quốc. Có thể xem ba bức vẽ là một bức tranh thu nhỏ của xã hội TrungQuốc đương thời. Phần hai là câu kết. Câu thơ này bộc lộ trực tiếp thái độ củatác giả - thái độ mỉa mai, châm biếm. Nó có vẻ dửng dưng vô cảm nhưng lạiẩn giấu tiếng cười mỉa mai có tác dụng vạch trần bản chất của cả bộ máy nhànước ở Lai Tân. Tình trạng quan lại thối nát kia không phải là chuyện bấtthường mà là chuyện bình thường, là bản chất của guồng máy cai trị ở đây,lúc nào cũng thế. Thực trạng xã hội như vậy thì không thể có thái bình. Nếunhư ba câu đầu cho ta thấy hiện trạng bộ máy quản lí nhà tù của chính quyềnTưởng Giới Thạch thì câu kết thể hiện thái độ của tác giả trước hiện thực đó.So với thể thơ tứ tuyệt nói chung và những bài thơ ở Nhật kí trong tù nóiriêng, Lai Tân là một bài thơ có kết cấu đặc biệt. Có thể khẳng định đây là kếtcấu duy nhất để khai thác và tìm hiểu bài thơ này.2.2.2.3. Ngôn ngữ thơTìm hiểu, phân tích tác phẩm thơ trữ tình là một công việc không đễdàng nhưng cũng hết sức hứng thú đối với người dạy và học văn. Có rất nhiềucách để đi vào cảm thụ và phân tích tác phẩm thơ trữ tình. Nghiên cứu Nhật kítrong tù của Hồ Chí Minh cũng không phải là ngoại lệ. Song dù tiếp cận theocách nào chúng ta cũng không thể bỏ qua yếu tố ngôn ngữ thơ, yếu tố có khảnăng biểu đạt đầy đủ, sâu sắc cảm xúc của nhân vật trữ tình. Bài thơ Chiều tốimở đầu bằng hình ảnh cánh chim lấy từ thế giới nghệ thuật cổ điển phương59 Đông. Trong thế giới thẩm mỹ cổ điển phương Đông hình ảnh cánh chim bayvề rừng ít nhiều có ý nghĩa ước lệ, biểu tượng, diễn tả cảnh chiều. “Phi yếnthu lâm”, “quyện điểu qui lâm”, “chim bay về núi tối rồi” (ca dao), “chimhôm thoi thóp về rừng” (Truyện Kiều), “ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi”(Bà huyện Thanh Quan)… Và như vậy, chỉ với câu đầu, cái phong vị, cáikhông khí cổ thi của bài thơ đã rõ nét. Câu thơ thứ hai đáng chú ý ở hai chữláy âm “mạn mạn”. Nó là một trong số rất ít những từ láy âm đặc biệt thườngxuất hiện với mật độ cao trong thơ Đường cũng như “du du”, “xứ xứ”, “mangmang”… và mỗi từ ấy có một sắc thái ý nghĩa riêng. Đây cũng là một dấuhiệu rõ rệt của chất Đường thi trong thơ Bác. Một đặc điểm quan trọng trongcấu trúc nghệ thuật thơ Đường là thi nhân thường lấy động tả tĩnh, lấy chậmtả nhanh, dùng điểm vẽ diện, mượn sáng nói tối. Ở câu thơ này chúng ta cócảm nhận như Bác nghe được cái không gian bao la yên tĩnh của cảnh chiềumuôn nơi rừng núi, đã diễn tả đầy ấn tượng cái bao la yên tĩnh đó. Bầu trờichiều phải thoáng đãng, cao rộng, trong trẻo và yên tĩnh thế nào thì mới làmnổi bật lên hình ảnh chòm mây lẻ loi lưng trời, và mới thấy được nó đang trôichầm chậm (mạn mạn), ngang qua bầu trời mênh mông như vậy. Chínhnhững chữ “cô”, “mạn mạn” và bút pháp mượn điểm vẽ diện, cái cực nhỏdiễn tả cái bao la, lấy cái di động để thể hiện cái yên tĩnh đã làm cho câu thơcủa Bác trở nên rất Đường – Đường trong cấu trúc nghệ thuật, trong cả từngữ, chi tiết, hình tượng, âm điệu, tức là trong từng yếu tố. Rõ ràng hai câuđầu bài Chiều tối rất cổ điển, rất Đường thi. Nhưng phân tích sâu hơn, chúngta còn tìm được tính hiện đại ẩn chứa trong từng câu chữ tưởng như rấtĐường thi này. Người ta vẫn cảm nhận được cái bát ngát, cái trong trẻo, cáinhẹ nhõm êm ả mà không hề gợi cảm giác hoang vắng, quạnh hiu, càngkhông hề có màu sắc hư vô, siêu hình… Đằng sau những câu thơ bình dị màkhoáng đạt cao rộng ấy là tâm hồn hết sức ung dung thanh thản của nhà thơ60 trữ tình. Hai câu thơ thật đẹp – cái đẹp của sự trong sáng cổ điển, vừa giản dịvừa tinh tế. Câu thơ tiếp theo có bảy chữ song chỉ bốn từ, một câu trần thuậttối giản, một thông báo bình thường trong khẩu ngữ hàng ngày, không miêutả, lại dùng cả tiếng nói địa phương, điều mà phong cách thơ cổ điển, thơĐường rất kiêng kị. Câu thơ có vẻ ít giọng thơ mà gần như một câu văn xuôitrần trụi ấy lại rất đẹp, lại lấp lánh sinh động lạ thường. Phải chăng, vì haitiếng “thiếu nữ” đã gợi ra sắc thái trẻ trung hay vì âm điệu nhịp nhàng của câuthơ có láy âm sang câu sau, phù hợp với việc diễn tả hoạt động xay ngô nhịpnhàng uyển chuyển. Đến câu thơ thứ tư tạo sự chú ý bởi nhịp 4/3, nhịp 3ngắn, chấm dứt cho cả một sự vận động, chuyển biến đúng với cái tối lúc đếnnhanh, thu dần vào cuộc sống bên lò than, rồi tỏa cái ấm ra theo âm thanh củachữ “hồng”. Chúng ta nhận thấy ba chữ cuối của câu thứ ba được lặp lại ở đầucâu thơ thứ tư: “ma bao túc”, “bao túc ma”… Thơ Bác, cả tiếng Việt, cả thơchữ Hán không ít những trường hợp có láy âm vắt dòng như vậy. Ba âm tiếtđược láy lại trong bài Chiều tối vừa cho thấy sự tiết kiệm cao độ trong ngôntừ thi ca của Bác, một trong những biểu hiện có tính chất giản dị của thơNgười, làm cho câu thơ có nhịp điệu tuần hoàn, gợi lên vòng quay của độngtác xay ngô và sự nhịp nhàng uyển chuyển của cô gái lao động nơi xóm núi.Trong một bài Đường thi tứ tuyệt hàm xúc, chữ cuối cùng thường có mộtsức nặng truyền cảm đặc biệt. Nó góp phần tạo nên dư vị, âm hưởng vangngân của bài thơ. Chữ “hồng” kết thúc bài thơ thật tự nhiên mà cũng thật bấtngờ. Bếp lửa hồng lên, nghĩa là buổi chiều tàn êm ả mà thời gian tưởng nhưkhông trôi đã đến lúc kết thúc để bắt đầu vào đêm tối. Song không phải đêmtối âm u mà là ngọn lửa hồng ấm áp bừng sáng. Bài thơ mở đầu bằng cái nhìnbao quát toàn cảnh cả nền trời bao la rồi chuyển đến hình ảnh cô gái xay ngôở cận cảnh, cuối cùng đốm lửa hồng bừng sáng trở thành trung tâm của bứctranh. Bốn câu tuần tự thoải mái mà tầng tầng lớp lớp, phù hợp với qui luật61 vận động của cảm thụ: từ xa đến gần, từ diện đến điểm, từ chậm đến nhanh, từnhạt đến đậm… Chữ “hồng” được xem là nhãn tự của bài thơ, diễn tả thờigian vận động tự nhiên “thời gian trôi dần theo cánh chim, theo chòm mây,theo vòng quay của cô gái xóm núi xay ngô” (GS Lê Trí Viễn). Chữ “hồng”gánh được 27 chữ còn lại, xua tan bóng đêm, sự lạnh lẽo, tỏa hơi ấm, niềmvui, ánh sáng cho cả bài thơ. Nó là điểm hội tụ lung linh lấp lánh của bài thơ,tạo nên âm hưởng lạc quan, và bài thơ từ màu sắc cổ điển bỗng tỏa sáng mộttinh thần hiện đại.Tìm hiểu Lai Tân cần tập trung làm rõ tiếng cười phê phán, châm biếmđược thể hiện vừa trực tiếp vừa gián tiếp ở bài thơ này. Vậy yếu tố nghệ thuậttạo nên tiếng cười châm biếm đả kích ở đây thể hiện trước hết là giọng thơbình thản,lạnh lùng. Bên cạnh đó, phép lặp từ “trưởng”, dùng từ tăng cấp “bantrưởng”, “cảnh trưởng”, “huyện trưởng” được sử dụng trong bài thơ đã gópphần phác họa chân dung ba kẻ đại diện cho giai cấp thống trị ở Lai Tân.Chúng hiện lên cụ thể trong từng việc làm, từng hành động. Ở bài thơ, tác giảdùng từ ngữ rất chọn lọc: “huyện trưởng thiêu đăng viện công sự”. Chữ“đăng” đặt giữa dòng đối lập, phản chiếu cái tối tăm của bộ máy thống trị LaiTân và hệ thống chính quyền Tưởng Giới Thạch nói chung. Nếu như ba câuđầu thể hiện tiếng cười mỉa mai châm biếm thì câu cuối là tiếng cười tràophúng: “Lai Tân y cựu vẫn thái bình”. Nghệ thuật trào phúng được thể hiệntrước hết ở lối nói ngược, sự mâu thuẫn giữa ba câu tự sự với câu thơ cuối bộclộ trực tiếp thái độ của tác giả. Tiếp theo là việc dùng từ. “Lai Tân” còn cónghĩa là đến cái mới nhưng “Lai Tân y cựu” nghĩa là vẫn bình yên như xưa,vẫn trì trệ, chậm chạp, không phát triển đã trở thành truyền thống không thểthay đổi. Từ “vẫn” kéo dài tiếng cười trào phúng. Giai cấp thống trị tưởng trờiđất Lai Tân thái bình và bằng lòng với thực trạng đó. Nhưng đó là thái bìnhgiả tạo, chất chứa trong đó nhiều sóng gió, hiểm nguy. Hai chữ “thái bình”62 được xem là nhãn tự của bài thơ. “Chữ thái bình thâu tóm lại bao nhiêu việclàm trên vốn là muôn thuở của xã hội Trung Quốc, của giai cấp thống trị. Chỉmột chữ ấy mà xé toang cả sự “thái bình” dối trá nhưng thực chất là đại loạnbên trong” (Hoàng Trung Thông). Ngón đòn trào phúng thâm thúy của tác giảcó sức tố cáo rất mạnh mẽ, quyết liệt. Lời thơ kết ngắn gọn hàm súc bất ngờ.Tác giả đã đánh một đòn đả kích mạnh mẽ vào chính quyền Trung Quốc thờiTưởng Giới Thạch, vạch trần cái vô lí, tồi tệ của chế độ chính trị Trung Quốcthời Tưởng Giới Thạch khiến người đọc cười ra nước mắt. Bài thơ viết bằngbút pháp tả thực và châm biếm độc đáo của Hồ Chí Minh.2.2.3. Hướng khai thác từ đặc trưng thơ Đường luật.2.2.3.1. Đặc điểm thơ Đường luậtThơ Đường luật là thể thơ được qui định từ thời Đường. Thể thơ này buộcphải tuân theo một cấu trúc nhất định về thanh âm, về bố cục, về cấu tứ, luậtthơ, ngôn ngữ. Tính theo số câu trong bài thì thơ Đường luật có ba dạng: tứtuyệt, bát cú, bài luật. Phổ biến hơn cả vẫn là tứ tuyệt và bát cú. Hướng về cuộcsống khách quan, tứ tuyệt không có tham vọng ôm vào nhiều sự sống bề bộn,không chạy theo kể lể sự việc. Tứ tuyệt bắt lấy sự sống điển hình bằng điểmxuyết và chấm phá sáng tạo. Về phía chủ quan, dòng suy nghĩ và cảm xúctrong tứ tuyệt không có điều kiện tỏa vào nhiều nguồn mạch để mở rộng hoặctrào lên sôi nổi mà đòi hỏi sự khắc sâu, lắng đọng của một hai ý nghĩ, tâm tìnhthật sự ý nhị, sắc sảo.Đặc điểm về luật thơ trong đó là những qui định về luật bằng trắc, vềniêm, về vần, về đối. Luật bằng trắc bảo đảm sự hài hòa về thanh bằng thanhtrắc trong một câu thơ theo hệ thống ngang. Luật bằng trắc cũng có sự linhhoạt chứ không quá gò bó. Niêm nghĩa là kết dính vì làm cho hai câu thuộchai liên dính với nhau. Luật về niêm đảm bảo sự hài hòa về thanh bằng thanhtrắc theo hệ thống dọc. Nếu không đảm bảo những qui định trên thì gọi là thất63 niêm. Thơ Đường luật gieo vần ở cuối câu gọi là vần chân. Bài thơ có vần làthanh trắc ở cuối câu gọi là vần trắc. Ngược lại vần là thanh bằng thì gọi làvần bằng. Một bài tứ tuyệt thường có ba vần cuối câu 1,2 ,3. Có khi bài tứtuyệt chỉ có 2 vần ở câu 2, 4, lược bỏ vần ở câu 1. Đối là biện pháp tu từ tạora sự sóng đôi, cân xứng giữa tiếng với tiếng, ý của câu với ý của câu. Đối cóthể là tương phản hoặc tương hỗ nhằm mục đích nhấn mạnh, tăng thêm hiệuquả biểu đạt. Đối được sử dụng rộng rãi trên các mặt: thanh điệu, từ loại, cúpháp, ý. Thơ tứ tuyệt nhìn chung không cần đối. Nếu có thì câu 1 và câu 2,câu 3 và câu 4 có trể đối với nhau.Đặc điểm về cấu tứ cho ta thấy thơ Đường luật có đặc điểm riêngtrong cách tổ chức ý thơ. Đối với thơ tứ tuyệt là kết cấu khai – thừa –chuyển – hợp và kết cấu tiền giải ở hai câu trên và hậu giải ở hai câu dưới.Như vậy một bài thơ tứ tuyệt Đường luật gồm phần tiền giải thường là sựviệc, câu chuyện, cảnh vật và phần hậu giải thường là cảm nghĩ của tác giả.Ngoài đặc điểm về luật thơ, về cấu tứ cũng cần lưu ý đặc điểm về ngônngữ. Thơ tứ tuyệt kiệm chữ, kiệm lời tới mức tối đa, làm nên sự hàm súc, côđọng, “ý tại ngô ngoại” của bài thơ. Vì vậy thơ tứ tuyệt Đường luật chủ yếusử dụng thực từ mà ít sử dụng hư từ. Trong bài thường có nhãn tự - từ giữ vịtrí quan trọng như con mắt, nơi tập trung cô đọng ý tình của cả bài thơ. Cũngcần lưu ý câu thơ kết. Câu cuối cùng của bài thơ tứ tuyệt Đường luật vừa khéplại ý tình của toàn bài, vừa mở ra những suy tư, những cảm xúc mới, làm chobài thơ hàm súc mà dư ba trong lòng người đọc.2.2.3.2. Đặc điểm thơ Đường luật trong tác phẩm thơ Nhật kí trong tùThơ tứ tuyệt của Bác Hồ điêu luyện và sáng tạo. Trong thơ, Bác sử dụngthành thục nhiều thể nhưng phần lớn là tứ tuyệt. Tứ tuyệt vốn là một thể thơcổ cách luật nhưng đến nay vẫn không bị cũ. Với khuôn khổ “nhỏ bé”củamình, tứ tuyệt có những năng lực biểu hiện riêng không một thể thơ nào thay64 thế được. Đây là một thể thơ đẹp nhưng khó viết, nó đòi hỏi tính qui phạmnghiêm ngặt của thơ cổ, nội dung lớn nhưng lại dồn nén trong số lượng câuchữ hạn hẹp. Song những yêu cầu đó không làm mất đi vẻ đẹp trong thơ Bác.Với thể thơ này, Người bộc lộ đầy đủ vẻ đẹp của thi ca bằng “một suy nghĩsắc sảo, một hồn thơ đằm thắm, một năng lực sáng tạo vững vàng” (GS HàMinh Đức).Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh không hề đơn điệu về đề tài và cáchbiểu hiện mà ngược lại còn biểu hiện nội dung phong phú, sinh động, mangtính thời đại sâu sắc. Các bài thơ trong Nhật kí trong tù đều bắt nguồn từhiện thực, từ không khí thời sự nóng hổi của cách mạng, từ một hồn thơ baogiờ cũng gắn bó với đất với người, với những sự vật sự việc thiết thực nhấthàng ngày của đời sống tù nhân. Thế nên, đọc Nhật kí trong tù, bên cạnhnhững vấn đề lớn lao, thơ tứ tuyệt của Bác có đủ cả “mắm, muối, tương,cà…”, những việc tưởng như chẳng có gì đáng nói, vậy mà trở thành nguồncảm xúc vô biên trong thơ Bác. Thế nhưng chính những cái nhỏ nhặt, vụnvặt, đời thường ấy đã làm nên sự bình dị tuyệt diệu cho đề tài thơ tứ tuyệtHồ Chí Minh. Bình dị mà không giản đơn, không tầm thường như GS TrầnĐăng Mạnh đã từng viết: “đừng tìm hiểu cái vĩ đại của Bác tách rời cái giảndị của Người. Đừng tìm cái lớn của bài thơ ở chỗ nào bên ngoài cái nụ cườihồn nhiên và dễ dãi kia. Bởi lẽ Bác chính là cái bình dị ấy và cái bình dị ấychính là cái vĩ đại của Người”.Thơ tứ tuyệt đòi hỏi tính quy phạm chặt chẽ của thơ cổ. Thơ tứ tuyệt HồChí Minh trong Nhật kí trong tù cũng tuân theo kiểu kết cấu chặt chẽ, hoànchỉnh nhưng biến hóa đa dạng, phong phú. Đôi khi, Bác chủ động thay đổi quitắc cho bài thơ thêm linh hoạt (Cháu bé trong nhà lao Tân Dương), cũng cólúc Bác vận dụng uyển chuyển nhiều bài tứ tuyệt liên kết trong một bài thơchung tạo thành một hợp thể sinh động (“Tứ cá nguyệt liễu” – Bốn tháng65 rồi). Bác thể hiện sự am hiểu sâu sắc và vận dụng sáng tạo những qui cáchcủa thi ca cổ điển, mang đến những nét mới, hiện đại cho những vần thơ tù.Thiên nhiên trong thơ Bác mang tính Đường thi ở chỗ nó làm nổi bật sựthống nhất giữa con người và ngoại cảnh:“Trong ngục tù mới đón tù cũTrên trời mây tạnh đuổi mây mưaMây gây mưa, mây tạnh bay đi hếtCòn lại trong phòng khác tự do”(Vào nhà lao huyện Tĩnh Tây)Ngôn ngữ thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù là sự kết hợphài hòa nhuần nhuyễn giữa truyền thống và hiện đại, đậm đà phong vị cổ thibởi tính hàm súc của nó. Tuy viết bằng chữ Hán, phải tuân theo những quicách của thơ cổ nhưng Người đã truyền vào trong thơ tính hiện đại và cáchdiễn đạt rất bình dân, gần gũi với lời ăn tiếng nói của nhân dân, vô cùng trongsáng và giản dị, vượt ra ngoài mọi thứ qui phạm của văn chương truyềnthống. Có thể nói, ngôn ngữ thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh giản dị mà sâu sắc,“bác học” mà không cầu kì thể hiện một phong cách nghệ thuật đầy sáng tạo.Thơ tứ tuyệt Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù thể hiện ngời sáng tinhthần kiên cường, bất khuất, bản lĩnh cách mạng phi thường của người chiến sĩvĩ đại. Trong hoàn cảnh “địa ngục trần gian”, Bác vẫn vượt lên trên hoàn cảnhvới một phong thái ung dung, tự chủ, với tinh thần lạc quan chiến thắng. Đólà cái ung dung của người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, luôn mang trong mìnhniềm lạc quan tin tưởng với ý chí và nghị lực lớn lao phi thường. Có thể nói,trong bất kì hoàn cảnh nào, tinh thần lạc quan và tình yêu cuộc sống đã giúpngười tù Hồ Chí Minh vượt lên trên những khó khăn của hoàn cảnh, chiếnthắng hoàn cảnh, vươn tới tương lai.66 CHƢƠNG 3ĐỀ XUẤT PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠYNHẬT KÍ TRONG TÙ Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG3.1. Đề xuất phƣơng phápNâng cao chất lượng dạy học văn trong nhà trường phổ thông là mộtyêu cầu bức thiết đặt ra với người giáo viên trong giai đoạn hiện nay.… luônthôi thúc người giáo viên tìm ra các phương pháp dạy học mới, những hướngtiếp cận mới để đạt hiệu quả giảng dạy như mong muốn. Trong xu thế củathời đại, chất lượng của giờ văn không đo bằng số lượng kiến thức của giáoviên mà bằng sự chiếm lĩnh tri thức của học sinh, không phải ở chỗ dạy cái gìmà dạy như thế nào… Giờ văn chỉ thực sự là nó khi giáo viên là một đạo diễntài ba, tổ chức sắp xếp kiến thức một cách tài tình, khéo léo, công phu, giúphọc sinh tự mình chiếm lĩnh tác phẩm, biến những tri thức của nhân loại thànhtri thức của bản thân. Người giáo viên chính là chiếc cầu nối giữa học sinh vớitác phẩm văn chương, để các em đồng vọng với tâm hồn thi nhân, được giaotiếp cởi mở, được bộc lộ cảm xúc của mình một cách tự nhiên nhất, được đưara những thắc mắc hay thể hiện những nhận thức của mình về những vấn đềđặt ra trong tác phẩm văn học… để giờ văn thực sự là những giờ hoạt động cóđịnh hướng mà vẫn phóng khoáng, tự do. Qua giờ học văn, các em biết cáchkhám phá tác phẩm văn chương đồng thời rèn luyện được lối tư duy tự giác,chủ động trong hình thành thế giới quan, nhân sinh quan cho bản thân mình.Dạy Nhật kí trong tù không nằm ngoài mục đích đưa các em đến vớithế giới nghệ thuật tác phẩm, thấu hiểu tâm hồn nghệ sĩ Hồ Chí Minh bằngcách tự khám phá và chiếm lĩnh tác phẩm. Từ trước đến nay, hầu hết mọi giáoviên đều cố gắng đưa ra những phương pháp tốt nhất giúp học sinh chiếmlĩnh tác phẩm. Tuy nhiên, với một tác phẩm đồ sộ, độc đáo và đa dạng cảvề nội dung và hình thức như Nhật kí trong tù thì quả là khó khăn để hiểu67 một cách thấu đáo và chính xác mọi mặt của tác phẩm. Tiếp cận Nhật kítrong tù từ đặc trưng thể loại sẽ giúp học sinh hiểu sâu hơn về hơn thế giớinghệ thuật của tác phẩm, gần gũi với tâm hồn nhà thơ. Từ hướng tiếp cậnnày, các em sẽ thấy dễ dàng hơn khi đi tìm những giá trị đích thực trongNhật kí trong tù của Hồ Chí Minh.Văn học là một loại hình nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ làm chất liệu.Trước khi đến với người đọc nó chỉ là một hệ thống các kí hiệu được in trêngiấy, chỉ khi người đọc tri giác và có những hoạt động tư duy để tiếp cận nóthì văn bản mới trở thành một tác phẩm hoàn chỉnh. Trong quá trình chiếmlĩnh tác phẩm văn học, hoạt động tưởng tượng được đánh giá là một hoạtđộng quan trọng, kích thích khả năng tư duy, hứng thú học tập và tính chủđộng, tích cực và sáng tạo của học sinh. Có thể thấy rằng phát huy năng lựctưởng tượng của học sinh trong quá trình chiếm lĩnh một tác phẩm văn học làmột việc làm rất quan trọng quyết định thành công hay thất bại của việc dạyhọc theo phương pháp mới.3.1.1. Đề xuất phương pháp giảng dạy văn bản Chiều tối ở trường THPTVận dụng quan điểm dạy học mới vào việc dạy học tác phẩm thơ Nhật kítrong tù trong nhà trường THPT nói chung, dạy học văn bản thơ Chiều tối nóiriêng. Chúng tôi mạnh dạn đề ra phương hướng dạy học gồm hai khâu:- Nội dung hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.- Các hình thức tổ chức hoạt động dạy học trên lớp.3.1.1.1. Nội dung hướng dẫn học sinh chuẩn bị bàiĐối tượng tiếp nhận là học sinh, tuy tâm sinh lí đã phát triển hoànthiện, song sự trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm cuộc đời còn ít nên khó cóthể hiểu sâu xa ý nghĩa của tác phẩm. Vì vậy rất cần sự hướng dẫn gợi mở củagiáo viên ở ngay từ khâu chuẩn bị bài ở nhà.68 Để chuẩn bị tốt cho giờ dạy học văn bản thơ Chiều tối, giáo viên cầnhướng dẫn học sinh thực hiện các công việc sau đây ở nhà:- Chủ động tìm hiểu về tác giả và Nhật ký trong tù từ các nguồn thông tinkhác nhau. Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về tác phẩm. Có thể trình bày những thuhoạch của nhóm bằng phần mềm trình diễn Powerpoint.- Đọc kỹ tác phẩm cả Phiên âm, Dịch nghĩa, Dịch thơ. Phát hiện những chỗmà bản dịch thơ đã bỏ qua. Xác định đặc điểm thể loại để lựa chọn conđường phân tích, tìm hiểu tác phẩm. Phân tích bài thơ theo hệ thống câu hỏihướng dẫn học bài.- Phần tiểu dẫn SGK, trong đó cần nhấn mạnh những hoàn cảnh ra đời và ýnghĩa của hoàn cảnh ra đời trong việc tìm hiểu bài thơ.- Về tác phẩm:Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài thơ trong cảnh rừng lúc vàochiều tối, ánh sáng ban ngày đang tàn lụi dần. Học sinh đặt mình vào khungcảnh thiên nhiên để tưởng tượng, qua đó thấy được ngòi bút miêu tả thiênnhiên của tác giả chân thật, tự nhiên.Nhưng bài thơ không chỉ miêu tả cảnh thiên nhiên mà còn là bức tranhtâm trạng.Cần chú ý đến đặc trưng của Nhật kí trong tù trong quá trình hướng dẫnđọc hiểu, vì đây là thể loại văn học mà HS chưa có điều kiện để học nhiều.3.1.1.2 Các hình thức tổ chức hoạt động dạy học trên lớpHoạt động 1: Tạo tâm thế tiếp nhận cho học sinh (gắn với việc giới thiệubài, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ bài thơ), cần nhấn mạnh những nội dung ởphần hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.Hoạt động 2: Tri giác (Đọc văn bản,tái hiện bức tranh thế giới hình tượngtrong bài thơ).69 Con đường đi vào tác phẩm văn chương nhất thiết phải từ việc đọc vàgắn liền với đọc. Đây là một phương pháp mà từ trước đến nay chúng takhông thể bỏ qua khi dạy học tác phẩm và chương trong nhà trường phổthông. Đọc chính là bước đầu tiên giúp cho học sinh tham gia vào cuộc đốithoại với tác giả thông qua văn bản văn chương. Văn bản văn chương chỉ trởthành tác phẩm văn chương khi được bạn đọc tiếp nhận. Đọc làm sống lại tácphẩm, tạo không khí văn chương cho giờ học. Đọc là bước để học sinh suyngẫm tìm hiểu tư tưởng, thái độ của nhà văn gửi vào tác phẩm trên cơ sởnhững rung động, cảm xúc, ấn tượng của mình về văn học. Đọc có ý nghĩaquan trọng, góp phần cho sự thành công cho môn học.Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tiếp nhận văn bản thông qua hoạt động phântích, cắt nghĩaHoạt động phân tích và cắt nghĩa trong cơ chế tiếp nhận tác phẩmvăn chương luôn là những hoạt động hỗ trợ, bổ sung cho nhau và nhiều khigắn kết không thể tách rời trong sự tiếp nhận.Hoạt động cắt nghĩa đem lại nhận thức đúng đắn, có cơ sở cho nhữnghiện tượng văn học có giá trị, quá trình cắt nghĩa góp phần thực hiện và điềuchỉnh việc lĩnh hội trong dạy học và phân tích văn chương. Nếu phân tích chỉdừng lại ở việc vận dụng kiến thức về đối tượng phân tích để khám phá thì“cắt nghĩa” đòi hỏi phải có một trình độ năng lực vận dụng kiến thức văn họcrộng hơn để giải thích về đối tượng.Qua hoạt động cắt nghĩa, giúp HS từng bước giải thích ý nghĩa củatừng chữ, từng từ, từng câu và liên kết chúng lại để tìm ra được ý nghĩa kháiquát của tác phẩm. Trong quá trình đó, người tiếp nhận phải huy động kinhnghiệm thẩm mỹ, tư tưởng, khả năng liên tưởng, tưởng tượng, so sánh để hiểuvà hình dung ra những vấn đề tác giả nêu ra và gửi gắm trong tác phẩm.70 Để có thể cắt nghĩa văn bản Chiều tối giáo viên có thể đặt cho HS câuhỏi:- Cảm nhận của em về bức tranh thiên nhiên (không gian ®-îc gợi vẻ ấm cúnghay quạnh vắng?; thời gian kết thúc một ngày khiến con người nhạy cảm vớivui sướng hay buồn bã? cảnh vật tươi vui, tràn đầy sức sống hay mệt mỏi...)- So với thơ ca cổ, bức tranh thiên nhiên trong hai câu đầu có gì giống vàkhác? Từ đó anh (chị) phát hiện được điều gì kín đáo ẩn giấu sau bức hoạ vềngôn từ kia?- Bài thơ thuộc nhóm những sáng tác được viết nên từ những cuộc chuyển lao.Mà chuyển lao đối với những người tù là một cực hình. Bác bị giải đi từ lúc“Gà gáy một lần đêm chửa tan”, phải trải qua “Năm mươi ba cây số mộtngày” trong tình cảnh “xiềng xích thay dây trói”. Đặt những câu thơ trêntrong cảnh ngộ của một người tù, em cảm nhận được điều gì về vẻ đẹp tâmhồn và nhân cách Hồ Chí Minh?- Từ tìm hiểu trên, em hãy ghi lại những cảm nhận sâu sắc về cái hay cái đẹptừ hai câu thơ đầu?- So với những câu thơ cũng tả cảnh chiều hôm sau đây của Bà Huyện ThanhQuan: “Bước tới đèo Ngang bóng xế tà. Cỏ cây chen đá, lá chen hoa. Lomkhom dưới núi, tiều vài chú. Lác đác bên sông, chợ mấy nhà” (Qua ĐèoNgang), bức tranh đời sống và hình ảnh con người trong Chiều tối có gì khác?Từ đó, anh (chị) có cảm nghĩ gì về cái nhìn cuộc sống của Bác và tâm hồn củangười tù vĩ đại Hồ Chí Minh?- Sự vận động của mạch thơ có sự chảy trôi của dòng thời gian. Như đã đốichiếu, nguyên tác không hề có chữ tối. Chữ tối trong bản dịch là do ngườidịch thơ thêm vào. Điều thú vị mà nhiều người đã từng nói là: nguyên vănkhông nói đến tối mà tự nhiên người đọc vẫn cảm nhận được trời tối. Anh(chị) hãy lý giải vì sao người đọc lại có cảm nhận như vậy?71 - “Mắt rồng” chính là linh hồn, thần thái, là cái vi diệu của toàn bức tranh. Nócũng giống như “con mắt thơ” mà ta thường gọi là “thi nhãn” hay “nhãn tự”.Theo anh (chị), đâu là “nhãn tự” của bài thơ Chiều tối? Vì sao?Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh tiếp nhận đoạn trích thông qua hoạt độngbình giá, tổng hợp, đánh giá khái quát.Năng lực bình giá tác phẩm văn chương cho biết năng lực tiếp nhận giá trịthẩm mỹ của tác phẩm.Trách nhiệm của người giáo viên trong nhà trường phổthông là phải định hướng cho học sinh nắm bắt được chiều sâu của tác phẩm đểcác em không những biết thưởng thức mà còn biết đánh giá. Muốn đạt được kếtquả đó thì giáo viên phải đánh giá nội dung và nghệ thuật của tác phẩm sau đótruyền thụ cho HS. “Bình luận từ lâu đã được xem là phương pháp đặc thù củadạy học giảng văn ở nhà trường phổ thông” (TS.Nguyễn Gia Cầu) “không có mộtgiờ giảng văn nào thành công mà lại thiếu được lời bình của giáo viên” (GS.PhanTrọng Luận). Như vậy, bình giảng là một hoạt động không thể thiếu khi tiếp nhậntác phẩm văn chương, nó góp phần quan trọng trong việc giúp HS nắm bắt đượcchiều sâu tác phẩm.Chúng ta có thể thấy rằng trong tiếp nhận tác phẩm văn chương, bìnhgiảng là hoạt động hoàn tất cơ chế tiếp nhận, lĩnh hội tác phẩm văn chương, nócó vai trò quan trọng trong quá trình tiếp nhận. Hoạt động này buộc người bìnhphải bám sát văn bản để tự mình phát hiện ra cái hay, cái đẹp của tác phẩm.Hoạt động 5: Luyện tập, củng cố, bộc lộ kết quả tiếp nhận.Chất lượng của giờ học được đánh giá bởi khả năng tiếp thu bài của HS.Trong một giờ dạy học, dù giáo viên có năng động, sáng tạo, linh hoạt trong việcsử dụng các phương pháp dạy học đến bao nhiêu mà HS không tích cực chủđộng thâm nhập vào tác phẩm thì giờ dạy học đó chưa thể đạt hiệu quả.Như vậy sau giờ học, giáo viên cần có cách thức kiển tra, đánh giá nănglực tiếp thu của HS. Đối với văn bản Chiều tối, giáo viên có thể kiểm tra,đánh giá bằng cách:72 - Yêu cầu HS nhắc lại giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.- Nhắc lại tính chất cổ điển và hiện đại của bài thơ trong sự đối chiếu so sánh.- Hình thức tổ chức hoạt động: Chủ yếu HS làm việc cá nhân sau đó chia sẻ.- Qui trình: HS đọc đề bài và nêu dữ kiện - yêu cầu - HS thực hiện (ý đạicương) - phát biểu - GV chốt.3.1.2. Đề xuất phương pháp giảng dạy văn bản Lai Tân ở trường THPTVận dụng quan điểm dạy học mới vào việc dạy học tác phẩm thơ Nhậtkí trong tù trong nhà trường THPT nói chung, dạy học văn bản thơ Lai Tânnói riêng. Chúng tôi mạnh dạn đề ra phương hướng dạy học gồm hai khâu:- Nội dung hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.- Các hình thức tổ chức hoạt động dạy học trên lớp.3.1.2.1. Nội dung hướng dẫn học sinh chuẩn bị bàiĐối tượng tiếp nhận là học sinh, tuy tâm sinh lí đã phát triển hoànthiện, song sự trải nghiệm cuộc sống, kinh nghiệm cuộc đời còn ít nên khócó thể hiểu sâu xa ý nghĩa của tác phẩm. Vì vậy rất cần sự hướng dẫn gợimở của giáo viên ở ngay từ khâu chuẩn bị bài ở nhà.Để chuẩn bị tốt cho giờ dạy học văn bản thơ Lai Tân, giáo viên cầnhướng dẫn học sinh thực hiện các công việc sau đây ở nhà:- Chủ động tìm hiểu về tác giả và Nhật ký trong tù từ các nguồn thông tinkhác nhau. Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về tác phẩm. Có thể trình bày những thuhoạch của nhóm bằng phần mềm trình diễn Powerpoint.- Đọc kỹ tác phẩm cả Phiên âm, Dịch nghĩa, Dịch thơ. Phát hiện những chỗ màbản dịch thơ đã bỏ qua. Xác định đặc điểm thể loại để lựa chọn con đường phântích, tìm hiểu tác phẩm. Phân tích bài thơ theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn họcbài.- Phần tiểu dẫn SGK, trong đó cần nhấn mạnh những hoàn cảnh ra đời và ýnghĩa của hoàn cảnh ra đời trong việc tìm hiểu bài thơ.- Về tác phẩm:73 Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài thơ theo nội dung phê phán chế độnhà tù và xã hội Trung Quốc với nghệ thuật châm biếm sắc sảo, không cần“đao to búa lớn” mà tạo ra được những đòn đả kích mạnh và bất ngờ.Cần chú ý đến đặc trưng của Nhật kí trong tù trong quá trình hướng dẫn đọchiểu, vì đây là thể loại văn học mà HS chưa có điều kiện để học nhiều.3.1.2.2. Các hình thức tổ chức hoạt động dạy học trên lớpHoạt động 1: Tạo tâm thế tiếp nhận cho học sinh (gắn với việc giới thiệu bài,hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ bài thơ), cần nhấn mạnh những nội dung ở phầnhướng dẫn học sinh chuẩn bị bài.Tạo tâm thế cho HS là vấn đề quan trọng trong dạy học, đặc biệt trongdạy học văn. Để tầm tiếp nhận của HS có thể chạm tới những lớp ý nghĩa ẩnsâu của văn bản, tri thức đọc hiểu cần được trang bị đầy đủ. Yếu tố hứng thú,cảm xúc cũng cần được điều chỉnh hợp lí trong mối quan hệ với không giansư phạm và khuynh hướng thẩm mĩ của tác phẩm.GV có thể tạo tâm thế tiếp nhận ở HS ngay từ việc chuẩn bị bài ở nhà:mỗi nhóm phụ trách một phần việc cụ thể theo sự định hướng của GV để tìmhiểu văn bản, tìm ảnh chân dung tác giả, những mẩu chuyện về quê hương,gia đình, con người...; đọc kĩ đoạn trích, trả lời những câu hỏi trong phầnhướng dẫn học bài,...Dạy Lai Tân, GV có thể giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm chuẩn bị bàithuyết trình ở nhà về: tác giả và tác phẩm. Lưu ý thêm về nghệ thuật châmbiếm của thơ Hồ Chí Minh trong Nhật kí trong tù.GV cần tận dụng tối đa năng lực làm việc với SGK và khả năng tiếp cậnCNTT của HS để từ đó tạo tâm thế hứng thú, say mê tiếp nhận văn bản, GV chỉbổ sung, nhấn mạnh những điểm cần thiết, tranh ảnh hay băng hình cũng có thểđược sử dụng miễn là không quá mức gây mất tập trung chú ý của HS tronggiờ học.74 Tạo tâm thế cho HS khi tiếp nhận tác phẩm văn chương còn thể hiện ởlời dẫn dắt vào bài của GV. Thao tác này cũng chiếm một vị trí quan trọngtrong dạy - học kịch. Làm thế nào gây được sự kích thích, sự hứng khởi đểHS cuốn vào bài học mà phải thỏa mãn “đủ”, “đúng”, “trúng”,“hay”? Điềunày quả không dễ.Có thế nói, cách vào bài một giờ dạy học tác phẩm văn chương nói chung vàdạy học văn bản thơ Nhật kí trong tù nói riêng chính là thao tác làm “rựcnóng” bầu không khí văn chương cũng như hứng thú học tập của HS.Hoạt động 2: Tri giác (Đọc văn bản,tái hiện bức tranh thế giới hình tượngtrong bài thơ). Hoạt động tri giác ngôn ngữ văn bản cung cấp cơ sở dữ liệutrong suốt quá trình cắt nghĩa văn bản, được thực hiện lặp đi lặp lại bất cứ khinào người đọc cần thông tin cho sự cắt nghĩa của mình.Giáo viên có thể cho HS tiến hành đọc diễn cảm nhằm mục đích táihiện lại không gian chế độ nhà tù Trung Quốc thời Tưởng Giới Thạch, quacách đọc này HS có thể thâm nhập vào thế giới nội tâm của nhân vật từ đóphát hiện ra thái độ châm biếm đả kích của tác giả.Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tiếp nhận văn bản thông qua hoạt động phântích, cắt nghĩa.Để có thể cắt nghĩa văn bản Lai Tân giáo viên có thể đặt cho HS câu hỏi:- Em hãy cho biết ba câu thơ đầu tác giả đã sử dụng loại câu gì? Nhận xét vềgiọng điệu của người viết? (gợi ý, tác giả có để lộ thái độ chủ quan nàokhông?)- Những đối tượng nào được nhắc đến trong các câu thơ? Lần lượt phân tíchhành động của họ, đối chiếu với chức năng thực tế mà họ phải đảm nhiệm.75 (Trong quá trình phân tích chú ý đến các từ ngữ miêu tả hành động, sự việc,tần suất của hành động, sự việc)- Câu hỏi hướng dẫn cụ thể:+ Câu thứ nhất nói về ai? Hành động của người đó là gì? Hành động đó diễn ravới tần suất như thế nào? Từ ngữ nào thể hiện điều ấy? Em có thể lấy thêm mộtsố dẫn chứng nói về việc đánh bạc trong trại giam trong Nhật kí trong tù? Quađây em hiểu gì về bản chất của chế độ nhà tù dưới thời Tưởng Giới Thạch?+ Câu thứ hai: Câu thơ này tiếp tục nói đến tệ nạn nào trong nhà tù? Nó xuấthiện ở đối tượng nào? Thái độ của em trước hành động đó? Thái độ của tácgiả khi nói về nó như thế nào? (kín đáo, bóng gió hay dứt khoát, thẳng thắn,trực diện?)+ Em có nhận xét gì về nghệ thuật châm biếm trong câu thơ thứ 3?- GV hỏi: Việc phơi bày bộ mặt thật của 3 đối tượng trên đã cho thấy điều gìvề bản chất bộ máy chính quyền Trung Quốc lúc bấy giờ?- Nếu như 3 cầu đâu là 3 câu tự sự thì câu cuối bài thơ lại là câu bày tỏ tháiđộ, suy nghĩ, cảm tưởng của nhà thơ. Nhưng lời bình giá đưa ra trong câu nàycó gì mâu thuẫn với hiện thực ở 3 câu trên? Hãy thử lý giải sự mâu thuẫn đó?- Từ đó, em hiểu sự “thái bình” mà tác giả nói tới ở đây là như thế nào?- Đặt trong bối cảnh lịch sử Trung Hoa lúc bấy giờ (phát xít Nhật đang xâmlược Trung Quốc) điều này còn cho thấy tính chất gì của tầng lớp cai trị đấtnước?Hoạt động 4: Hướng dẫn học sinh tiếp nhận đoạn trích thông qua hoạt độngbình giá, tổng hợp, đánh giá khái quát.Trong tiếp nhận tác phẩm văn chương, bình giảng là hoạt động hoàn tất cơchế tiếp nhận, lĩnh hội tác phẩm văn chương, nó có vai trò quan trọng trong76 quá trình tiếp nhận. Hoạt động này buộc người bình phái bám sát văn bản đểtự mình phát hiện ra cái hay, cái đẹp của tác phẩm.Hoạt động 5: Luyện tập, củng cố, bộc lộ kết quả tiếp nhận.Chất lượng của giờ học được đánh giá bởi khả năng tiếp thu bài của HS.Trong một giờ dạy học, dù giáo viên có năng động, sáng tạo, linh hoạt trongviệc sử dụng các phương pháp dạy học đến bao nhiêu mà HS không tích cựcchủ động thâm nhập vào tác phẩm thì giờ dạy học đó chưa thể đạt hiệu quả.Như vậy sau giờ học, giáo viên cần có cách thức kiển tra, đánh giá năng lựctiếp thu của HS. Đối với văn bản Lai Tân, giáo viên có thể kiểm tra, đánh giábằng cách:- Yêu cầu HS nhắc lại giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ.- Có thể xem Lai Tân là bức tranh thu nhỏ của xã hội Trung Quốc thời TưởngGiới Thạch được không? Vì sao?- Hình thức tổ chức hoạt động: Chủ yếu HS làm việc cá nhân sau đó chia sẻ.- Qui trình: HS đọc đề bài và nêu dữ kiện - yêu cầu - HS thực hiện (ý đạicương) - phát biểu - GV chốt.3.2. Thiết kế giáo án thể nghiệm3.2.1. Giáo án thể nghiệm bài thơ Chiều tối77 TIẾT 93: ĐỌC VĂNCHIỀU TỐI(Mộ)Hồ Chí MinhA. MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Về kiến thức- Cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên và cuộc sống con ngườitrong bài thơ. Thấy được cảnh ngộ, tâm trạng của người tù xa quê và vẻ đẹptâm hồn của Bác.- Hiểu được màu sắc cổ điển và tinh thần hiện đại của bài thơ.2. Về kỹ năng: Nâng cao kỹ năng, PP đọc thơ, nhất là thơ chữ Hán.3. Về thái độ: Biết trân trọng, yêu thương những vẻ đẹp bình dị của thiênnhiên và cuộc sống con người. Có ý thức rèn luyện bản lĩnh và nghị lực sống.B. CHUẨN BỊ BÀI HỌC1. Giáo viên1.1. Dự kiến BP tổ chức HS hoạt động cảm thụ tác phẩm- Tổ chức HS đọc diễn cảm văn bản- Định hướng HS phân tích, cắt nghĩa và khái quát hóa bằng đàm thoại gợimở, theo luận nhóm, câu hỏi nêu vấn đề.- Tổ chức HS tự bộc lộ, tự nhận thức bằng các hoạt động liên hệ, các bài tậptrắc nghiệm và tự luận.1.2. Phương tiệnMáy tính, máy chiếu (projector), các trang giáo án điện tử.2. Học sinh- Chủ động tìm hiểu về tác giả và Nhật ký trong tù từ các nguồn thông tinkhác nhau. Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về tác phẩm. Có thể trình bày những thuhoạch của nhóm bằng phần mềm trình diễn Powerpoint.78 - Đọc kỹ tác phẩm cả Phiên âm, Dịch nghĩa, Dịch thơ. Phát hiện những chỗmà bản dịch thơ đã bỏ qua. Xác định đặc điểm thể loại để lựa chọn con đườngphân tích, tìm hiểu tác phẩm. Phân tích bài thơ theo hệ thống câu hỏi hướngdẫn học bài.C- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHoạt động 1: Tạo tâm thế tiếp nhận cho học sinh(gắn với việc giới thiệu bài, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ bài thơ)Phương pháp: Thuyết trình bằng các trang Powerpoint hoặc bằng đoạn-thuyết minh do HS chuẩn bị- Kĩ thuật: Học theo góc (giao việc chuẩn bị về nhà theo sở trường, năng lực)- Thời gian: 5 phútKiến thức cần đạtHọc sinhGiáo viên( GV ghi bảng, HS ghi Ghi chúvở )I. Tiểu dẫnCóthể* Giới thiệu * Nghe, ghi tên bài1. Hoàn cảnh sáng tác:dẫnđềvề nhà thơ- Khi nhà thơ bị chính tàiI.HCMI.(bằngquyềnnghe một bàiTưởngthơGiới TÙ, thơThạch bắt giam (8/1942- vềbuổihát, đọc một *1 HS giới thiệu 9/1943, trên đường đi Hoàngđoạn thơ, một bằng lời dẫn dắt và công tác )lời trữ tình các trang trình chiếu - Nhà thơ phải trải quangoại đề...)sinh động về Nhật kí đoạn đời cơ cực, lao* Hƣớng dẫn trong tù và bài thơ khổ, thử thách.HS trình bày Chiều tối:2. Xuất xứkết quả tìm *1 HS tóm tắt trong - Từ tập Nhật kí trong từkiếm,suy mộtđoạnthuyết (tập thơ chữ Hán, 13479hôn cảm về hoàn minh.bài, được gọi là kiệtcảnh,tác...)xuấtxứ của bài- Là bài số 31, ghi lạithơ (kết quả * Nghe, ghi vởchuyến chuyển lao từcủa kĩ thuậtTĩnh Tây - Thiên Bảogóc)+ trình bàycáctrangPowerpoint.giớithiệuhoàn cảnh rađời và xuấtxứ của bài thơ+ thu hoạch).*GVchốtbình-ghibảnghoặcchốtmànhình.80 Slide 1 : Hoàn cảnh ra đời Nhật ký trong tùTh¸ng 8/1942, NguyÔn ¸iQuèc lÊy tªn lµ Hå ChÝ Minhsang Trung Quèc ®Ó tranhthñ sù viÖn trî cña thÕ giíi.Sau nöa th¸ng ®i bé, võa®Õn Tóc Vinh, tØnh Qu¶ngT©y, Ng-êi bÞ chÝnh quyÒnT-ëng Giíi Th¹ch b¾t giamv« cí. Trong suèt 13 th¸ng ëtï, tuy bÞ ®µy ¶i v« cïng cùckhæ nh-ng Hå ChÝ Minh vÉnlµm th¬. Ng-êi ®· s¸ng t¸c134 bµi th¬ b»ng chữ H¸nghi trong mét cuèn sæ tay,®Æt tªn lµ Ngôc trung nhËtký (NhËt ký trong tï).81 Slide 2 : Bài thơ Chiều tối“ChiÒu tèi” (Mé) lµ bµi thø 31 cña tËp “NhËt ký trong tï”.C¶m høng cña bµi th¬ ®-îc gîi lªn trªn ®-êng chuyÓnlao tõ TÜnh T©y ®Õn Thiªn B¶o vµo cuèi thu 1942Hoạt động 2. Tri giác ( Đọc văn bản, tái hiện bức tranh thế giới hìnhtƣợng trong bài thơ)- Mục tiêu – HS có cảm nhận ban đầu, tổng thể về văn bản- Phương pháp: Đọc, thuyết trình- Thời gian: 7 phútGVKiến thứcHSII.II.II. Đọc - tìm hiểu*Tổ chức đọc :*Đọcchung- Đọc thầm, suy nghĩ - Cả lớp đọc thầm1.Đọcvà trao đổi với bạn về - Trao đổi tìm giọng 2.Hình tượng,giọng đọc của bài thơ đọc- Không gian bầu(căn cứ hoàn cảnh củatrời - mặt đấtchủ thể trữ tình, nộirộng lớn vào lúcdung của bài)chiều tàn.82Ghi chú - Một em hãy đọc thể * Tái hiện hiện hìnhnghiệm.tượng- Người tù - nhàthơ ở giữa mênh* Tổ chức tái hiện - Cả lớp cùng làm; mônghình tượng:đấttrờiMột số HS miêu tả lúc chạng vạng- Hãy hình dung về lại bằng ý kiến- Bố cục: 2 câukhông gian, thời gian, - 2 HS nêu bố cục và đầu: không giancảnh ngộ và nghĩ suy nội dung tương ứngbầu trời. 2 câucủa nhà thơ bằng cách - Nghe, ghi vởcuối: bức tranhem thích nhất (vẽ lạisinh hoạt.tranh, miêu tả bằng lờinói...)- Tìm bố cục bài thơthể hiện sự vận độngcủa hình tượng* Chốt, ghi bảng hoặcmàn hình83 Hoạt động 3. Phân tích, cắt nghĩa- Phương pháp: Phân tích, đàm thoại, nhập vai, bộc lộ. nêu vấn đề...- Kĩ thuật: Khăn trải bàn- Thơì gian: 25 phútGVHSKiến thứcGhi chúIII.1.III.1.III. Đọc - hiểu1.Phần1.1 Gợi mở, định 1.1 Cả lớp 1.Hai câu đầu: Bức tranh gợihướng :suy nghĩ, ghi thiên nhiên và nỗi lòng thi GVmởlàCảm nhận của em ra nháp.nhânvề bức tranh thiên - 2 HS nêu- Mở ra khung cảnh thiên tính chấtnhiên ( không gian - HS bổ sungnhiên rừng núi lúc chiều mở,®-îc gợi vẽ ấmtối.Có cánh chim mỏi mệt thiết khihay quạnhmải miết bay về tổ phía HS chưacúngứng xử cóvắng?; thời gianrừng xa; Có chòm mây lẻ đủ lựckết thúc một ngàyloi sót lại, lững lờ trôi giữakhiến con người 1.2Giải tầng không.Cảnh rộngnhạy cảm với vui quyết vấn đề lớn, quạnh vắng trong thờisướng hay buồn bã bằng kĩ thuật khắc cuối cùng của một? cảnh vậttươi khăn trải bànngày.vui, tràn đầy sức- Vẻ đẹp của bức tranh:sống+ Giống trong thơ ca cổhaymệtmỏi...)điển phương Đông, khung1.2. Nêu vấn đề :cảnh thiên nhiên trong haiSo với thơ ca cổ,câu đầu đã được phác họabứctranhthiên 1.3.Nghe, bằng những nét chấm phánhiên trong hai câu ghi vở( chỉ gợi ra một vài nét, cốtđầu có gì giống vàghi lấy cái linh hồn của tạo84cần khác? Từ đó anh (vật ).chị ) phát hiện+ Hình ảnh cánh chim bayđược điều gì kínvề tổ là nét vẽ phác họađáo ẩn giấu saukhông gian rừng núi và gợibức hoạ về ngôn từý niệm thời gian, tƣợngkia?trƣng cho buổi chiều :* Yêu cầu, hướng+ Điểm khác biệt với thơdẫn HS thực hiệnca cổ là: hình tượng cánhkĩ thuật khăn trải -HScảm chim trong thơ Bác đƣợcnhận ( Nhập cảm nhận ở trạng tháibàn1.3 GV nhận xét, vai và đánh bên trong (mỏi mệt. Ngoạibình,chốt,ghi giá )bảngcảnh cũng là tâm cảnh.Trong ý thơ có sự hòa hợp,đồng điệu giữa tâm hồn nhàthơ với cảnh vật thiênnhiên.+ Hình ảnh “Chòm mâytrôi nhẹ giữa tầng khôngthi liệu quen thuộc nhưngkhông mang ý nghĩa ước lệ1.4. Sơ kếttriết học (cái khắc khoảiHS viết ra mơ hồ của con người trước1.4.Gợidẫn giấy và trình hư không) mà có hồn(thuyết trình và nêu bày.ngƣời : lẻ loi, đơn độc vàvấn đề để thấy vẻcái băn khoăn, trăn trởđẹp tâm hồn nhàchưa biết tương lai phíathơ):* Nghe, chia trước của người tù nơi đất85 Bàithơthuộc sẻ, ghi vởnhóm những sáng III.2.tác được viết nêntừnhữngchuyểnlao.khách.- Vẻ đẹp của con người:Hoàn thành +Dù trong hoàn cảnh nào,cuộc phiếu học tập tâm hồn của Bác vẫn luônMà số 2.yêu quí, hƣớng về thiênchuyển lao đối với * Làm việc nhiên.những người tù là cánhân + Mệt mỏi và đau đớnmột cực hình. Bác :Phân tích, so nhưng chan chứa hồn thơbị giải đi từ lúc sánh,đánh .“Gà gáy một lần gíađêmchửa+ Là hình ảnh của bậc taotan”, - Nhiều HS nhân mặc khách đangphải trải qua “Năm chia sẻung dung thưởng ngoạnmươi ba cây số mộtcảnh chiều hôm.ngày” trong tình- Con ngƣời có tâm hồncảnh “xiềng xíchnhạy cảm, giàu thƣơngthay dây trói”. Đặtyêu, có ý chí, nghị lực phinhững câu thơ trên 2.3. Trao đổi thƣờng và sự tự chủ, tựtrong cảnh ngộ của trongbàn, do về tinh thần .một người tù, em nêu ý kiếncảmnhậnđượcđiều gì về vẻ đẹptâm hồn và nhân Sơ kếtcách Hồ Chí Minh-Bức tranh thiên nhiên NếuHS?mang vẻ đẹp cổ điển chưađủ1.4 Hướng dẫn sơnhƣng sinh động, gần gũi, năng lựckếtcó hồn.Từ tìm hiểu trên,- Cảnh ngộ và tâm trạng thì cần có86tổng hợp em hãy ghi lạicủa người tù xa xứ.những cảm nhận-sâu sắc về cái haythƣơng tạo vật; một ý chí, chi tiết hỗcái đẹp từ hai câunghị lực thépthơ đầu- Hai câu thơ không nói III. 2 So* Chốt theo hướng“thép” nhưng lại rất “thép”. sánh vớimở, ghi bảng2. Hai câu cuối :III.2 HD tìm hiểu 2tranh cuộc sống và ánh nhân đạocâu cuốilửa trong tâm trí ngƣời tù của2.1. HD tìm hiểu- Hình ảnh cô gái xay ngô Nguyễnsự chuyển mạchtrong Chiều tối toát lên vẻ Trãi trongbằng phiếu học tậptrẻ trung, khỏe mạnh, đầy Cảnhsố 2.sức sống ( chữ cô em, điệp ngày1.2. (GV nêu vấnngữ, âm hưởng...).đề tìm hiểu hìnhGiữa núi rừng mênh mông, được Vănảnh, cảm xúc): sothiếu nữ sơn cước không bị hoá nhânvới những câu thơhòa lẫn vào cảnh vật mà văn củacũng tả cảnh chiềutrái lại cô chính là điểm DThôm sau đây củasáng của bức tranh(hìnhBà Huyện Thanhảnh con người trong thơ BàQuan: “Bước tớiHuyện Thanh Quan thấpđèo Ngang bóng xếthoáng, mờ nhạt, nhỏ bé,tà. Cỏ cây chen đá,chỉ tôn thêm cái hùng vĩ,lá chen hoa. Lomhoang sơ của đất trời thiênkhom dưới núi, tiềunhiên)vài chú. Lác đác- Thái độ của thi nhân:bên sông, chợ mấyTrìu mến hướng về con87Mộttấmlòngcâuyêu táihỏihiệntrợBức tư tưởngđểhèthấy Đèongười và sự sống; quanNgang), bức tranhtâm, yêu thương nhữngđời sống và hìnhngười lao động nghèo,ảnhkhông phân biệt quốc gia,nhà”(Quaconngườitrong Chiều tối códân tộc.gì khác? Từ đó, 2.4.HSviếtanh (chị) có cảm ra giấy vànghĩ gì về cái nhìn trình bày.cuộc sống của Bácvà tâm hồn của-người tù vĩ đại Hồtúc” ở cuối câu 3 đƣợcChí Minh?Ba chữ “ma bao* Nghe, chia điệp lại ở đầu câu 4 “bao2.3. Gợi dẫn, nêu sẻ, ghi vởtúc ma” đã tạo nên sự nốivấn đề (tìm hiểuâm liên hoàn, nhịp nhàngnét đặc sắc trongnhư vừa diễn tả cái vòngcách thể hiện thờiquay không dứt của độnggian và sự chuyểntác xay ngô vừa thể hiệnbiến tư tưởng)dòng lƣu chuyển của thời Với* sự vận động củagian từ chiều đến tối. Mặt có pt hiệnmạch thơ có sựkhác, chính chữ “hồng” ở đại,chảy trôi của dòngcuối bài thơ cũng giúp copy làmthời gian. Như đãngười đọc hình dung ra tưliệuđối chiếu, nguyênbóng tối đang buông xuống hoctập,tác không hề cóxóm núi.vớiHSchữ tối. Chữ tối-trong bản dịch làqua chữ hồng Chữ hồng:do người dịch thơtrong mối quan hệ (chiều88Vẻ đẹp của câu kết giỏiĐKHS thêm vào. Điều thútối – lô dĩ hồng) - tứ thơ loévị mà nhiều ngườisáng: Con người tìm thấyđã từng nói là:ánh sáng, sự ấm áp trongnguyên văn khôngbóng đêm. sáng ấm, tin,nói đến tối mà tựyêu, vuinhiên người đọc“Với một chữ “hồng”, Bácvẫn cảm nhận đượcđã làm sáng rực lên toàn bộtrời tối. Anh (chị)bài thơ, đã làm mất đi sựhãy lý giải vì saomỏi mệt, sự uể oải, sự vộingười đọc lại cóvã, sự nặng nề đã diễn tảcảm nhận như vậy?trong ba câu đầu, đã làm- GV dẫn dắt,sáng rực lên khuôn mặt củađịnh hƣớng phâncô em sau khi xay xongtích. Chữ “hồng”ngô tối. Chữ “hồng” trongchính là linh hồn,nghệthần thái, là cái vingười ta gọi là “con mắtdiệu của toàn bứcthơ” (thi nhãn), hoặc làtranh.Nócũng“nhãn tự” (chữ mắt), nógiốngnhư“consáng bừng lên, nó cân lại,mắt thơ” mà tachỉ một chữ thôi, với haithường gọi là “thimươi bảy chữnhãn” hay “nhãnnặng đến mấy đi chăngtự”. Theo anh (chị),nữa...”đâu là “nhãn tự”Thông, “Bác Hồ làm thơ vàcủa bài thơ Chiềuthơ của Bác”, Nghiên cứutối ? Vì sao ?học tập thơ văn Hồ ChíGV có thể chiếuMinh,89thuậtthơ(HoàngNXBĐườngkhác dầuTrungKHXH, đoạn bình thơ củanhàthơHoàngH.,1979).- Sơ kết :Trung Thông để- Tâm hồn yêu thương conHS biết đáp ánngười.đồngđược- Hình tượng vận độngtham khảo thêmkhỏe khoắn: từ ánh chiềumột kênh tiếp nhậnâm u đến ánh lửa rực hồng,văn học:ấm áp; từ mệt mỏi đếnthờikhỏe khoắn; từ buồn đếnvui.- Sự vận động này cho thấytinh thần lạc quan yêu đời2.4 . HD sơ kếtcủa một tâm hồn luônTừ tìm hiểu trên,hướng về sự sống, ánh sángem hãy ghi lạivà tương lai.những cảm nhậnHai câu kết “không có chữsâu sắc về cái hayvui mà vẫn vui, cũng nhưcái đẹp từ hai câuhai câu đầu không có chữthơ đầubuồn mà vẫn buồn... Buồn* Chốt theo hướngvui là ở con người tỏa vàomở, ghi bảngcảnh vật, tỏa vào câu thơ”(Lê Xuân Đức).90 Hoạt động 4. Tổng hợp, đánh giá khái quát- Phương pháp: Vấn đáp tìm tòi, thuyết trình- Kĩ thuật: Phiêú học tập số 3,- Thời gian: 7 phútGVKiến thứcHSIV.1. HD đánh giá tổng IV.IV. Tổng kếtkết về nội dung1. ND- GV: Ở phần kết luận của HS trao đổi - Chiều tối thể hiện vẻmột bài bình giảng Chiều trong phạm đẹp tâm hồn đầy yêutối, một nhà nghiên cứu vi bàn học. thương và nhân vănvăn học đã viết: “Khi viết Cánhân Hồ Chí Minh - Nghịnhững câu thơ về Bác: chia sẻlực, ý chí, tinh thần“Chỉ biết quên mình chobiến thử thách thànhhết thảy” hay “Nâng niunơi tôi luyện và hoàntất cả, chỉ quên mình”, cóthiện nhân cách (thép)lẽ nhà thơ Tố Hữu đã nghĩcả đến những bài thơ nhưChiều tối này chăng ?”.Còn nhà thơ Hoàng TrungThông lại viết: Tôi đọctrăm bài trăm ý đẹp”.làm 2. Nghệ thuậtHSTheo anh (chị), người viết việccá Bài thơ tiêu biểu chomuốn “chốt” lại điều gì?nhânvới phong cách nghệ thuậtIV.2 Nghệ thuậtphiếuhọc thơ Hồ Chí Minh nói- GV nêu vấn đề: Có tới tập số 3chung và Nhật ký133 bài thơ trong Nhật kýtrong tù nói riêng, đótrong tù. Nhưng tại sao -Bàytỏ là sự kết hợp hài hòaSGK lại chọn Chiều tối. đánh giágiữa vẻ đẹp cổ điển vàHãy thử lý giải từ phương Nghe - ghi tinh thần hiện đại.diện nghệ thuật của tác vở91Ghi chú phẩm? (Hỗ trợ bằng phiếuhọc tập sơ 3)- Phát (chiếu) phiếu họctập.Bình - chốt - ghi bảngHoạt động 5. Luyện tập, củng cố, bộc lộ kết quả tiếp nhận- Hình thức tổ chức hoạt động: Chủ yếu HS làm việc cá nhân sau đó chia sẻ.- Thời gian 6 phút; 3 phút cho mỗi bài.- Qui trình: HS đọc đề bài và nêu dữ kiện - yêu cầu - HS thực hiện (ý đạicương) - phát biểu - GV chốt.1. Sau khi“Đọc thơ Bác” nhà thơ Hoàng Trung Thông đã viết:Ngục tối, trái tim càng cháy lửaXích xiềng không khóa nổi lời caTrăm sông nghìn núi chân không ngãYêu nước yêu người yêu cỏ hoa.…Tôi đọc trăm bài trăm ý đẹpÁnh đèn tỏa rạng mái đầu xanhVần thơ của Bác, vần thơ thépMà vẫn mênh mông bát ngát tình.(Đường chúng ta đi, 5-1960)- Anh (chị) chia sẻ điều gì với nhà thơ Hoàng Trung Thông về vẻ đẹptâm hồn, nhân cách và thơ ca Hồ Chí Minh qua đoạn thơ trên?- Hãy thử sáng tác một bài thơ thể hiện cảm nghĩ của anh (chị) về con ngườivà thơ ca của Bác (có thể ứng tác tại lớp hoặc về nhà).2. Bình luận ý kiến sau đây của nhà phê bình văn học Hoài Thanh: “Khi Bácnói trong thơ có thép ta cũng cần tìm hiểu thế nào là thép trong thơ. Có lẽ phảihiểu một cách rất linh hoạt mới đúng. Không phải cứ nói chuyện thép, lêngiọng thép mới có tinh thần thép”.92 Phiếu học tập số 1:(So với thơ ca cổ, bức tranh thiên nhiên trong hai câu đầu có gì giống vàkhác? Từ đó, anh (chị) phát hiện được điều gì kín đáo ẩn giấu sau bức họabằng ngôn từ kia?)Thơ HCMThơ ca cổĐiểm giốngđiển(bút pháp)- Chim bay vềChim mỏi về rừngtìm chốn ngủnúi tối rồi- Ngàn maigió cuốn chimbay mỏi...Chòm mây trôinhẹgiữatừngkhôngMâytrắngngàn năm baychơi vơi (ThôiHiệu)-Bútphápchấm phá, ướclệ,tượngtrưngtạo dựng quanhệ hữu hạn vôhạn)Điểm khácCái nhìn từbên trong; bútpháp hiện thựcbútphápnghiêngvềhiện thực - tảcảnh ngụ tìnhTâm trạngSự đồng cảmsâu sắc vớithiênnhiêntạo vậtNỗi niềm lẻloi đơn độc,chưabiếttương lai phíatrước thế nàoPhiếu học tập số 2: Tìm hiểu hai câu cuối, để trả lời câu hỏi:Từ hai câu đầu đến hai câu cuối, mạch thơ vận động, chuyển đổi thế nào? Hãytrả lời câu hỏi đó bằng cách hoàn thành bảng sau sau:Hai câu đầuHai câu sauKhung cảnh thiên nhiên...Cảnh vật: trời mây, chim muông...Không gian núi rừng hoang vu...Thời gian: chiều tà...- HS hoàn thành trên phiếu học tập:Hai câu đầuHai câu sauKhung cảnh thiên nhiênBức tranh đời sống con người93 Cảnh vật : trời mây, chim muôngHình ảnh con người lao độngKhông gian núi rừng hoang vuKhông gian xóm núi ấm ápThời gian : chiều tàĐêm tối nhưng lại bừng sángánh lửa hồngPhiếu học tập 3: Đánh dấu X vào các nhận xét đúng với bài thơ Chiều tối:Chiều tối là một bài thơ:A.Ngắn họn, hàm súc.B.Sử dụng bút pháp chấm phá, tượng trưng.C.Tả cảnh ngụ tình.D.Xác lập được các mối quan hệ .E.Cảnh sinh động, chân thực, có hồn.F.Mạch thơ vận động mạnh mẽ.G.Tư tưởng hướng tới ánh sáng, sự sống.3.2.2. Giáo án thể nghiệm bài thơ “Lai Tân”TIẾT 94: ĐỌC VĂNLAI TÂNHồ Chí MinhA.MỤC TIÊU BÀI HỌC1. Về kiến thức- Thấy được tình trạng thối nát phổ biến của bọn quan lại Trung Quốc thờiTưởng Giới Thạch.- Hiểu được nghệ thuật châm biếm độc đáo của bài thơ.2. Về kỹ năng- Rèn luyện kỹ năng phân tích chứng minh và tổng hợp vấn đề.- Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu và cảm thụ một tác phẩm thơ chữ Hán94 3. Về thái độ: Thêm thấu hiểu, cảm thông với nỗi thống khổ mà người tù HồChí Minh phải chịu đựng trong những ngày chịu tù đày.B. CHUẨN BỊ BÀI HỌC1. Giáo viên* Dự kiến BP tổ chức HS hoạt động cảm thụ tác phẩm- Tổ chức HS đọc diễn cảm văn bản- Định hướng HS phân tích, cắt nghĩa và khái quát hóa bằng đàm thoạigợi mở, theo luận nhóm, câu hỏi nêu vấn đề.- Tổ chức HS tự bộc lộ, tự nhận thức bằng các hoạt động liên hệ, cácbài tập trắc nghiệm và tự luận.* Phương tiện:- Máy tính, máy chiếu (projector), các trang giáo án điện tử.- Sách giáo khoa, sách giáo viên.- Tài liệu tham khảo:+ “Nhật ký trong tù và những lời bình”, nhiều tác giả, NXB Văn hóa thôngtin, 1997.+ Quan điểm và phương pháp nghiên cứu văn thơ Hồ Chí Minh (NguyễnĐăng Mạnh)*Phương pháp dạy đọc- hiểu, phương pháp phát vấn, phương pháp thuyết trình.2. Học sinh- Chủ động tìm hiểu về tác giả và Nhật ký trong tù từ các nguồn thông tinkhác nhau. Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về tác phẩm. Có thể trình bày những thuhoạch của nhóm bằng phần mềm trình diễn Powerpoint.- Đọc kỹ tác phẩm cả Phiên âm, Dịch nghĩa, Dịch thơ. Phát hiện những chỗmà bản dịch thơ đã bỏ qua. Xác định đặc điểm thể loại để lựa chọn con đường95 phân tích, tìm hiểu tác phẩm. Phân tích bài thơ theo hệ thống câu hỏi hướngdẫn học bài.- Đọc trước bài ở nhà, trả lời câu hỏi hướng dẫn học bài trong sách giáo khoa- Tìm hiểu tư liệu ngoài SGK:+ Vị trí, hoàn cảnh ra đời bài thơ+ Sưu tầm các ý kiến của các nhà nghiên cứu xoay quanh câu thơ thứ 3 củabàiC- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHoạt động 1: Tạo tâm thế tiếp nhận cho học sinh(gắn với việc giới thiệu bài, hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ bài thơ)-Phương pháp: Thuyết trình bằng các trang Powerpoint hoặc bằng đoạnthuyết minh do HS chuẩn bị.- Kĩ thuật: Học theo góc (giao việc chuẩn bị về nhà theo sở trường, năng lực)-Thời gian: 5 phútKiến thức cần đạt(GV ghi bảng, HS ghi Ghi chúvở)Giáo viênHọc sinhI. Gợi mở, địnhhướng, hướngdẫn HS tìm hiểuchung về bàithơ.- Qua phần tiểudẫn và phần tìmhiểu thêm tưliệu ngoài SGK,em hãy cho biếtbài thơ này nằmở vị trí nàoI.I. Tiểu dẫn* Nghe, ghi tên 1. Vị tríbài- Là bài thơ 97 trong 134*1 HS giới thiệu bài thuộc" Nhật ký trongbằng lời dẫn dắt tù", được sáng tác khoảngvà các trang trình cuối tháng 11 đầu thángchiếu sinh động về 12 năm 1942.Nhật kí trong tù 2. Hoàn cảnh ra đờivà bài thơ Lai - Lai Tân là địa danh, nơiTân:mà Người đã trải qua trêncon đường từ Thiên96 trong cả tập thơvà nó được rađời trong hoàn * Nghe, ghi vởcảnh nào?- GV bổ sung(nếu HS chưanêu được đầyđủ) và chốt ý,ghi bảng.*GV bình chốt- ghi bảng hoặcchốt màn hình.Giang đến Liễu Châubằng xe lửa. Bài thơ ghichép về những điều tainghe, mắt thấy ở Lai Tân,đồng thời là tiếng cườichâm biếm thâm thuý,nhẹ nhàng của nhà thơ vềbọn quan lại sâu mọt dướithời Tưởng Giới Thạch.Slide 1: Con đƣờng chuyển lao của Bác97 Hoạt động 2. Tri giác (Đọc văn bản, tái hiện bức tranh thế giới hìnhtƣợng trong bài thơ)- Mục tiêu – HS có cảm nhận ban đầu, tổng thể về văn bản.- Phương pháp: Đọc, thuyết trình.- Thời gian: 7 phút.GVHSKiến thứcII.II.II. Đọc- tìm hiểu*Tổ chức đọc:*Đọcchung- Đọc thầm, suy nghĩ và - Cả lớp đọc thầm1.Đọctrao đổi với bạn về - Trao đổi tìm giọnggiọng đọc của bài thơ đọc(căn cứ hoàn cảnh củachủ thể trữ tình, nộidung của bài)- GV yêu cầu 1 HS đọcdiễn cảm bài thơ (cảphiên âm, dịch nghĩa vàdịch thơ). Chú ý giọngđọc tỉnh táo, có phầnlạnh lùng như giấu nụcười mỉa mai.* Tái hiện hiện hình 2.Hình tượng,* Tổ chức tái hiện hình tượngtƣợng:- Không gian nhà- Cả lớp cùng làm; tù Trung Quốc- Hãy hình dung về Một số HS miêu tả thời Tưởng Giớikhông gian, thời gian, lại bằng ý kiếnThạch.cảnh ngộ và nghĩ suy- Bộ máy quan98Ghi chú của nhà thơ bằng cáchlại thối nát, viem thích nhất (vẽ lạiphạm pháp luật.tranh, miêu tả bằng lờinói...)- 2 HS nêu bố cục và - Bài thơ có 1 bố- Thơ tứ tuyệt ở Nhật kí nội dung tương ứngcục hết sức đặctrong tù có hai loại kết - Nghe, ghi vởbiệt: 3 câu đầu vàcấu: loại bốn phần, gồm1 câu cuối.khai, thừa, chuyển, hợp+ 3 câu đầu: Thựctrạng thối nát củachính quyền ở LaiTân+ Câu cuối: Tháiđộ châm biếmcủa tác giả- Kết cấu này tạora tính bất ngờ,tạo điểm nhấntrong mạch cảmxúc của ngườiđọc. Một kết luậnđầy tính châmbiếm về hiệnthực đến phútchót mới hiện ra.như bài " Không ngủđược "; loại kết cấu haiphần cảnh – tình, hoặcsự - tình, ví dụ bài"Chiều tối ", " Ngắmtrăng ", " Giải đi sớm”.Nhưng bài thơ này, theoem về bố cục có gì đặcbiệt (có thuộc 1 trong 2dạng trên không? Bố cụcnày có tác dụng như thếnào đối với việc thể hiệnnội dung châm biếm củatác phẩm?* Chốt, ghi bảng hoặcmàn hình99 Hoạt động 3. Phân tích, cắt nghĩa- Phương pháp: Phân tích, đàm thoại, nhập vai, bộc lộ. nêu vấn đề...- Kĩ thuật:- Thơì gian: 25 phútGVHSIII. Gợi mở, định III.1.hướng:Kiến thứcGhi chúIII. Đọc hiểu văn bảnPhần1.1- Cả lớp 1. Ba câu đầu- Em hãy cho biết ba suycâu thơ đầu tác giả đã ghigợimở GV lànghĩ, - Sử dụng kiểu câu tự sự, ứng xử córa với giọng kể khách quan, tínhchấtkhông hề có sự bình luận mở,cầnNhận xét về giọng - 2 HS nêu hay bộc lộ thái độ của tác thiếtkhisử dụng loại câu gì? nháp.điệu của người viết?- HS bổ giả.(gợi ý, tác giả có để lộ sunglựcthái độ chủ quan nàokhông?)- Những đối tượngnào được nhắc đến- Ba câu thơ, tác giả nóitrong các câu thơ?đến 3 đối tượng khác nhauLần lượt phân tíchtrong hệ thống quan lạihành động của họ, đốiTrung Quốc, cụ thể trongchiếu với chức năngbối cảnh nhà giam Lai Tânthực tế mà họ phảithời điểm bấy giờ.đảm nhiệm.(Trong quá trình phântích chú ý đến các từngữ miêu tả hànhđộng, sựHS chưa đủviệc, tần100 suất của hành động,sự việc)-Nghe,- Câu hỏi hướng dẫn ghi vởGVbổcụ thể:sungdẫn+ Câu thứ nhất nói về+ Câu 1: Ban trưởng nhà chứngai? Hành động củalao: chuyên đánh bạc (thiênngười đó là gì? Hànhthiên đổ)động đó diễn ra vớitần suất như thế nào?của pháp luật nhà tù, cai bắt tội.Từ ngữ nào thể hiệnquản tù nhân, thế mà lại là Trongđiều ấy? Em có thểmột người ham đánh bạc.lấy thêm một số dẫnchứng nói về việc" (ngày ngày) cho thấy đây khai.đánh bạc trong trạisự việc, hành động diễn ra Ở tù congiam trong “NKTT”?một cách thường xuyên, bạc ăn nănQua đây em hiểu gì về -HSbản chất của chế độ nhậnnhàtùdướiCon người thực thi ngoài quanvàgiá)đánhtùbạcHai chữ "thiên thiên đường côngcảm ngày này qua ngày khác, mãiđều đặn như một thói quen, Saothời (Nhập vai như một lẽ hiển nhiên.Tưởng Giới Thạch?Đánh bạc ởkhôngtrướcvôđánh → Dưới ngòi bút của Hồ quách chốnChí Minh, nhà tù Tưởng này.Giới Thạch không phải lànơi giam giữ và cải tạo tùnhân mà là một sòng bạc+ Câu thứ hai: Câuvới những con bạc lại làthơ này tiếp tục nóinhững người thực thi phápđến tệ nạn nào trongluật. Hình ảnh của nhà tùnhà tù? Nó xuất hiệnbên ngoài thì nghiêm minh101 ở đối tượng nào? Tháinhưng bên trong thì giảđộ của em trước hànhdối, bất công, phi lí.động đó? Thái độ của HStrìnhtác giả khi nói về nó bày.+ Câu 2:như thế nào? (kín đáo,tham lam ăn tiền của phạmbóng gió hay dứtnhânkhoát, thẳng thắn, trựcdiện?)trưởng là hành động củaviệcCảnh trưởngHành động của cảnhLàm một tên ăn cướp, hành độngcá của một tên trấn lột, ănnhân: Phân chặn bẩn thỉu và tàn nhẫn.tích,so Cái nực cười mỉa mai nhấtsánh, đánh là hành động này lại diễn raở chốn ngục tù, giữa cảnhgiátrưởng và tù nhân. Tù nhânthì làm gì có tiền thế màchúng cũng chẳng tha.-Nhiều HS chia sẻThái độ của tác giảkhi phản ánh thực trạng nàylà rất thẳng thắn, dứt khoát,+ Câu thứ 3:trực diện. Điều đó thể hiệnGV giảng: Đây là câuqua hai chữ “tham thôn”thơ gây nhiều tranh(tham lam ăn tiền) được sửcãidụng với đúng nghĩa củavềcáchhiểu.Nguyên nhân là do sựnó.chưa chính xác về - Trao đổi → Hành động của cảnhnghĩa của bản dịch trong bàn, trưởng đã nói hết sự thối102 thơ: hai chữ “thiêu nêu ý kiếnnát, đê tiện của nhà tù dướiđăng”thời Tưởng Giới Thạch.(thắpđèn)trong nguyên tác đãđược dịch là “chong+ Câu 3: nói về việc làmđèn”của huyện trưởng. Câu này- GV hướng HS hiểucó nhiều cách hiểutheo cách thứ 2 vàđưa ra căn cứ khẳngđèn làm việc công → rất cóđịnh điều đóthể là viên quan mẫn cán- Từ cách hiểu ấy emnhưng quan liêu, bằngcó nhận xét gì về nghệchứng là dung túng cho bộthuật châm biếm tronghạcâu thơ này của táctrưởng) làm điều sằng bậygiả?Huyện trưởng chong(banThựctrưởng,chấtcảnhhuyệntrưởng chong đèn là để hútthuốc phiện (theo Đặng- GV hỏi: Việc phơiThai Mai và Hoàng Trungbày bộ mặt thật của 3Thông)NếuHSđối tượng trên đã cho→ Thiên về cách hiểu thứ chưađủthấy điều gì về bản - HS viết 2.nănglựcchất bộ máy chính ra giấy và Bằng chứng lý giải: nhà tổnghợpquyền Trung Quốc lúc trình bày.văn Phùng Nghệ, Chủ tịch thì cần cóbấy giờ?Hội Nhà văn Quảng Tây câu hỏi tái(Trung Quốc) đã khẳng hiện chi tiết-Nghe, định: đó là tiếng lóng của hỗ trợchiaghi vởsẻ, vùng Quảng Tây hay dùngđể chỉ việc hút thuốc phiện,103 điều này được ghi trong từđiểntiếnglóngTrungQuốc. Người Trung Quốcđọc câu đó là hiểu ngayhuyện trưởng đốt đèn đểhút thuốc phiện- Làm việc → Nếu 2 câu trên tác giảcánhân: vạch trần bộ mặt bọn quanPhân tích, lại một cách trực diện thì ở- GV chuyển ý và hỏi: sosánh, câu này, Người lại sử dụngNếu như 3 cầu đâu là đánh giánghệ thuật châm biếm sắc3 câu tự sự thì câusảo, sâu cay.cuối bài thơ lại là câubày tỏ thái độ, suycâu thơ Hồ Chí Minh đãnghĩ, cảm tưởng củakhái quát được sự thối nátnhà thơ. Nhưng lờicủa bộ máy chính quyềnbình giá đưa ra trongnơi đây. Các bộ máy chínhcâu này có gì mâuquyền ấy chính là bộ mặtthuẫn với hiện thực ởcủa xã hội Trung hoa dưới3 câu trên? Hãy thử lýthời giặc Tưởng. Ở xã hộigiải sự mâu thuẫn đó?ấy, sự phi lý chồng chất, sựTóm lại, chỉ qua babất công chồng chất, sự- Từ đó, em hiểu sựthối nát chồng chất, nó diễn“thái bình” mà tác giảra ở mọi chỗ, mọi việc, mọinói tới ở đây là nhưlúc.thế nào?3. Câu cuối104 - Câu cuối không đi theomạch lô gíc của ba câu Với ĐK cótrên. Câu cuối có thể hiểu: pt hiện đại,"trời đất Lai Tân vẫn thái HScopybình như cũ". Thoạt nhìn làm tư liệutưởng như câu thơ thể hiện học tập.- Đặt trong bối cảnhmột sự hài lòng một lời calịch sử Trung Hoa lúcngợi. Nhưng rõ ràng 3 câubấy giờ (phát xít Nhậtthơ trên cho chúng ta khẳngđang xâm lược Trungđịnh: trời đất Lai TânQuốc) điều này cònkhông thể thái bình theocho thấy tính chất gìnghĩa đúng của nó như vậy.của tầng lớp cai trị đấtĐây thực chất là sự mỉanước?mai, châm biếm của tác giả- GV bổ sung (nếucần) và chốt ý- Thái bình mà tác giảmuốn ám chỉ ở đây là:- GV giảng thêm về+ Thái bình đối với bọnhai chữ “thái bình”quan lại thối nát, đê tiện,được coi là nhãn tựnhiễu nhương, bởi bọncủa bài thơchúng vẫn ngày ngày đượcđánh bạc, được ăn hối lộ vàhút thuốc phiện, không cầnquan tâm dân tình ra sao.Điều đó càng khắc sâuthêm tình trạng thối nát đãtrở thành một “nền nếp”105 diễn ra thường xuyên, bìnhổn trong bộ máy chínhquyền Lai Tân+ Bài thơ được viết cuốinăm 1942 là lúc cuộc chiếntranh thế giới thứ hai đangở thời kỳ ác liệt, phát xítNhậtxâmlượcTrungQuốc, biết bao biến động,biết bao tang thương, vậymà bọn người này vẫn bìnhchân, vẫn cứ thấy Lai Tânthái bình. Điều đó còn chothấy sự tàn ác, nhẫn tâmcủa tầng lớp quan lại TrungQuốc.Hai chữ “thái bình”được xem là nhãn tự củabài thơ, Hoàng TrungThông nhận xét: “Hai chữthái bình mà xâu tóm lạibao nhiêu việc làm trên làmuôn thuở của XHTQ, củagiai cấp bóc lột thống trị.Chỉ hai chữ ấy mà xé toangtất cả mọi thái bình tránhưng thực chất là đại loạnở bên trong”.106 Với giọng thơ có vẻ bình thảnvô cảm nhưng kì thực là sựmỉa mai, đả kích mạnh mẽ,Hồ Chí Minh đã tố cáo sự thốinát của bộ máy chính quyềnđã đến mức trầm trọng, trởthành phổ biến, trở thành nếpsống trên đất nước Trung HoaHoạt động 4. Tổng hợp, đánh giá khái quát- Phương pháp: Vấn đáp tìm tòi, thuyết trình- Kĩ thuật:- Thời gian: 7 phútGVKiến thứcHSIV.IV. HD đánh giá tổng HS trao đổitrong phạmkếtGV yêu cầu HS rút ra kết vi bàn học.luận về nội dung và nghệ Cánhânthuật của bài thơchia sẻBình- chốt- ghi bảng- Bày tỏđánh giáNghe - ghivở107IV. Tổng kết1. Nội dung:Tác phẩm đã vẽ nêncái bản chất của cảchế độ XH dưới thờiTưởng Giới Thạchxấu xa mục nát đến vôcùng. Chất “thép” củabài thơ nhẹ nhàng màquyết liệt.2. Nghệ thuật:Bài thơ in đậm bútpháp châm biếm thơHCM: Lời thơ ngắngọn, súc tích, nhưngđạt hiệu quả nghệthuật cao.Ghi chú Hoạt động 5. Luyện tập, củng cố, bộc lộ kết quả tiếp nhận- Hình thức tổ chức hoạt động: Chủ yếu HS làm việc cá nhân sau đó chia sẻ.- Thời gian 6 phút; 3 phút cho mỗi bài.- Qui trình : HS đọc đề bài và nêu dữ kiện - yêu cầu - HS thực hiện (ý đạicương) - phát biểu - GV chốt.108 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ1. Kết luận1.1. Dạy học văn bản thơ Nhật kí trong tù theo đặc trưng thể loại là một hoạtđộng hội tụ được nhiều kĩ năng và tri thức, trong đó hạt nhân là những kiếnthức và kĩ năng xử lí những văn bản thơ cụ thể với một kĩ năng tổ chức dạyhọc - kĩ năng sư phạm trước một đối tượng là học sinh THPT. Tuỳ theonhững văn bản thơ với đặc trưng thể loại và đề tài của nó mà người giáo viêntổ chức cho học sinh đọc tác phẩm, chỉ ra phương pháp phát hiện, sưu tập, lựachọn, phân tích, sử dụng sáng tạo như tư liệu nguồn để có thể khám phá ýnghĩa, giá trị của tác phẩm. Trên cơ sở đó mà tích hợp giá trị của nhân cách.Sự tích hợp này sẽ vừa mang bản sắc cá nhân, vừa mang sắc thái cộng đồng một điểm có thể trở nên rất mạnh, tuỳ thuộc vào tài năng, đức độ của ngườigiáo viên và môi trường sư phạm.1.2. Hồ Chí Minh là nhà thơ vĩ đại của dân tộc.Từ cuộc đời đến tác phẩm củaNgười đều có ý nghĩa giáo dục lớn lao. Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu vềthơ Bác chúng tôi đã lựa chọn hai bài thơ Chiều tối và Lai Tân – SGK Ngữvăn 11 tập II, đề xuất phương pháp giảng dạy theo đặc trưng thể loại nhằmmục đích hình thành kĩ năng tự đọc, tự học các tác phẩm thơ của Bác nóichung và Nhật kí trong tù nói riêng. Việc định hướng tiếp nhận, tìm raphương pháp tiếp cận Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh ở từng bài thơ cụ thểlà vấn đề hết sức quan trọng và bức thiết. Mỗi bài thơ trong tập Nhật kí trongtù là một thế giới nghệ thuật riêng, là một tiếng nói trong ngàn tiếng nói củacái tôi trữ tình Hồ Chí Minh. Muốn tiếp cận tiếng nói đó học sinh phải thực sựhiểu sâu sắc những giá trị thẩm mĩ ẩn đằng sau từng câu từng chữ của tácphẩm, phải nắm được thế giới nghệ thuật phong phú của từng bài thơ. Hướngtiếp cận Nhật kí trong tù từ đặc trưng thể loại mà luận văn đề cập với nhữnghình thức tổ chức hoạt động học cụ thể sẽ giúp các em tiếp nhận thơ Bác sâusắc và trọn vẹn hơn, dễ dàng đi sâu vào thế giới nghệ thuật của tác phẩm. Với109 hướng tiếp cận từ đặc trưng thể loại, chất lượng giờ văn sẽ không chỉ thể hiệnở việc trang bị thêm kiến thức văn học mà còn làm tăng hứng thú học thơ Bácnói riêng và thơ văn nói chung cho học sinh.1.3. Luận văn được thực hiện trên cơ sở của sự nhận thức đúng đắn về việcvận dụng đặc trưng thể loại vào dạy học tác phẩm văn chương nói chung, dạyhọc văn bản thơ Nhật kí trong tù nói riêng , đáp ứng đòi hỏi của việc đổi mớiPPDH văn. Đồng thời là vấn đề then chốt của phương pháp luận dạy học vàgóp phần hoàn thiện cơ chế dạy học tác phẩm văn chương nhằm phát huyđược tiềm năng sáng tạo để học sinh tự làm việc, tự tiếp nhận và chiếm lĩnhchiều sâu tác phẩm văn học.Luận văn đưa ra thiết kế giáo án thể nghiệm dạy học hai tác phẩm thơChiều tối và Lai Tân nhằm thể hiện ý đồ dạy học tác phẩm văn chương theođặc trưng thể loại. Vì thế, nội dung bài soạn đã làm rõ được mục đích yêu cầuđề ra: rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tác phẩm từ đặc trưng thể loại đồng thờigiúp học sinh khả năng tự học, tự tìm tòi, suy nghĩ, sáng tạo. Trong quá trínhdạy học, bài soạn luôn hướng đến học sinh, lấy học sinh làm trung tâm bắnghệ thống câu hỏi đọc hiểu, giáo viên đóng vai trò gợi dẫn, định hướng cho họcsinh khám phá tác phẩm.Áp dụng phương pháp dạy học tác phẩm thơ Nhật kí trong tù từ đặctrưng thể loại vào soạn một số giáo án thực nghiệm tại trường phổ thông,chúng tôi nhận thấy rõ hơn vai trò của các phương pháp này đối với việc pháthuy khả năng tư duy, chủ động, sáng tạo của học sinh trong giờ học. Học sinhrất hứng thú, say mê khi được nghe giọng đọc truyền cảm, được xem các hìnhảnh minh họa sinh động, được hòa mình vào hoạt động học một cách tích cực.Kết quả học sinh đạt được khá cao khi chúng tôi tiến hành bài kiểm tra trắcnghiệm cuối giờ. Như vậy, dạy học tác phẩm thơ Nhật kí trong tù từ đặc trưngthể loại bước đầu đã giúp giáo viên hòa nhập hơn với học sinh, tạo không khívăn chương trong giờ học, tạo hứng thú say mê học tập ở học sinh.110 2. Khuyến nghịTiếp cận tác phẩm thơ Nhật kí trong tù từ đặc trưng thể loại là mộthướng tiếp cận phù hợp. Để ngày một hoàn thiện hơn các phương pháp dạyhọc tác phẩm thơ Nhật kí trong tù từ đặc trưng thể loại, tôi xin đưa ra một sốkhuyến nghị sau:2.1. Đối với giáo viên: cần trang bị vốn kiến thức cơ bản về đặc trưng thểloại của Nhật kí trong tù nói chung và từng tác phẩm thơ Nhật kí trong tùnói riêng; người giáo viên dạy văn cần phải tu dưỡng rèn luyện năng lựcnghiên cứu, năng lực thiết kế, năng lực tổ chức hoạt động học tập và giảngdạy, năng lực giao tiếp; cần thường xuyên cập nhật kiến thức khoa học sưphạm và bồi dưỡng kĩ năng dạy học nhằm tăng khả năng tạo hứng thú họctập cho học sinh.2.2.Đối với học sinh: cần trang bị cho mình vốn kiến thức cơ bản về thơ vănHồ Chủ tịch, khái niệm thơ và ký, có ý thức tiếp chủ động tiếp cận, tìm hiểuthơ Bác theo những phương pháp mới.2.3. Đối với nhà quản lý: xây dựng các bài giảng mẫu áp dụng các phươngpháp dạy học tác phẩm thơ Nhật kí trong tù từ đặc trưng thể loại; tạo điềukiện về cơ sở vật chất, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên đểnâng cao hiệu quả giảng dạy tác phẩm thơ trong nhà trường nói chung và tácphẩm thơ Nhật kí trong tù nói riêng.Luận văn là kết quả của những suy nghĩ, tìm tòi để vận dụng lý luận dạyhọc mới và lý thuyết đặc trưng thể loại vào thực tế giảng dạy tác phẩm vănchương trong nhà trường do đó có những ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhấtđịnh. Tuy nhiên, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Vì vậychúng tôi mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của thấy cô, bạn bèvà đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn.111 TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Ban tư tưởng văn hóa trung ương, Tài liệu học tập văn kiện Đại hội IX củaĐảng, NXB Chính trị Quốc gia 2001.2. Đỗ Kim Hồi, Bùi Minh Toán (chủ biên), Tư liệu Ngữ văn 11, NXB Giáo dục2007.3. Đặng Thai Mai, Đọc tập thơ Ngục trung nhật kí, Nhật kí trong tù và nhữnglời bình, NXB Văn hóa thông tin 1998.4.Felix Pita Rodriguez, Lời tựa bản dịch Nhật kí trong tù.5. Hoàng Ngọc Hiến, 5 bài giảng về thể loại, Trường viết văn Nguyễn Du, HàNội 1992.6. Hoàng Ngọc Hiến, Văn học và học văn, NXB Văn học 1997.7. Hoàng Phủ Ngọc Tường. Nhiều tác giả, Nghệ thuật viết truyện ngắn và kí,NXB Thanh niên, Hà Nội 2000.8. Lê Minh. Nhiều tác giả. Nghệ thuật viết truyện ngắn và kí, NXB Thanhniên, Hà Nội 2000.9. Lê Quỳnh, Cẩm nang nghiệp vụ quản lí trường học, NXB Lao động xã hội 2005.10. Lê Trí Viễn. Nhiều tác giả, Học tập phong cách ngôn ngữ chủ tịch Hồ ChíMinh, NXB Khoa học xã hội Hà Nội 1980.11. Nguyễn Đăng Mạnh, Mấy vấn đề tìm hiểu phân tích thơ Hồ Chí Minh,NXB Giáo dục Hà Nội 1981.12. Nguyễn Hoành Khung, Mộ, trong: Một số bài giảng văn thơ Hồ Chí Minh,NXB Giáo dục Hà Nội 1984.13. Nguyễn Huy Quát, Hoàng Hữu Bội tuyển chọn và giới thiệu, Một số vấnđề phương pháp dạy học Văn trong nhà trường, NXB Giáo dục 2001.14. Nguyễn Như Ý (chủ biên), Hồ Chí Minh, tác gia – tác phẩm – nghệ thuậtngôn từ, NXB Giáo dục 2005.112 15. Nguyễn Thị Dư Khánh, Thi pháp học và vấn đề giảng dạy văn học trongnhà trường, NXB Giáo dục 2009.16. Nguyễn Tuân, Về thể kí trong công việc viết văn, Trường viết văn NguyễnDu, Hà Nội 1985.17. Nguyễn Xuân Lạn, Thơ văn Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong nghiêncứu phê bình, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2001.18. Nguyễn Văn Tùng (tuyển chọn và giới thiệu), Tác phẩm văn chương trongnhà trường – những vấn đề trao đổi, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội 2000.19. Nhị Ca, Gương mặt còn lại Nguyễn Thi, Tác phẩm mới, Hà Nội 1983.20. Nguyễn Xuân Nam, Từ điển văn học, tập 1, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 1983.21. Nhiều tác giả, Từ điển thật ngữ văn học, NXB Giáo dục 1982.22. Nhiều tác giả, Thơ Hồ Chí Minh và những lời bình, NXB Văn học 2009.23. Nhiều tác giả, Văn học Việt Nam (1900 - 1945), NXB Giáo dục 2001.24. Phan Trọng Luận (chủ biên), Phương pháp dạy học văn, tập 1-2, NXBĐại học sư phạm 2004.25. Phan Trọng Luận, Xã hội – văn học – nhà trường, NXB Đại học Quốc giaHà Nội 1998.26. Roger Denux, Hồ Chí Minh nhà thơ, Báo Văn nghệ số 227, 1967.27. Phan Trọng Luận (chủ biên), Thiết kế bài học Ngữ văn 11 tập 2, NXBGiáo dục 2007.28. Sách giáo khoa Ngữ văn 10,11,12 Cơ bản tập 1-2, NXB Giáo dục 2005.29. Sách giáo khoa Ngữ văn 10,11,12 Nâng cao tập 1-2, NXB Giáo dục 2005.30. Sách giáo viên Ngữ văn 10,11,12 Cơ bản tập 1-2, NXB Giáo dục 2005.31. Sách giáo viên Ngữ văn 10,11,12 Nâng cao tập 1-2, NXB Giáo dục 2005.32. Vũ Dương Quĩ (tuyển chọn và biên soạn), Nguyễn Ái Quốc – Hồ ChíMinh, NXB Giáo dục 1996.33. Viên Ưng – nhà thơ Trung Quốc, báo Văn nghệ tháng 05/1960.113 114 PHỤ LỤC 1PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG DẠY HỌC “NHẬT KÍ TRONG TÙ”CỦA HỒ CHÍ MINH THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI Ở TRƯỜNGTRUNG HỌC PHỔ THÔNG(Dành cho giáo viên)Thầy (cô) là giáo viên dạy môn: …………………….. Trường:……………….Nam Nữ Tuổi nghề:…………….Dạy học tác phẩm thơ Nhật kí trong tù từ đặc trưng thể loại bao gồm nhữngphương pháp sau:-Đọc hiểu.-Phân tích, cắt nghĩa, bình giá.-Diễn giảng tích cực.-Thảo luận nhóm.-Đặt câu hỏi theo đặc trưng thể loại .Đây là hướng tiếp cận tác phẩm thơ Nhật kí trong tù từ đặc trưng thể loại, gópphần phát huy khả năng tư duy, chủ động, sáng tạo của người học và khả năngchuyên môn của người dạy.Xin thầy (cô) cho biết ý kiến của mình về những vấn đề sau:Câu 1: Thầy (cô) đã từng dạy mấy trường? …………… trường.Câu 2: Thầy (cô) thấy đồng nghiệp dạy bằng những phương pháp trên: Nhiều Ít Chưa bao giờ Câu 3: Bản thân thầy (cô) đã từng biết những phương pháp trên:Đã từng biếtChưa từng biết Nếu thầy (cô) biết xin trả lời tiếp1.Thầy (cô) dạy kết hợp tất cả những phương pháp trên:Thường xuyên 2.Không hứng thú Khó hiểu Bình thường Thầy (cô) thích dạy bằng phương pháp trên:Có 5.Bình thường Khi dạy bằng những phương pháp trên thầy (cô) thấy học sinh:Dễ hiểu 4.Chưa bao giờ Mức độ hứng thú của thầy (cô) khi dạy học tác phẩm thơ Nhật kí trong tù?Hứng thú 3.Ít Không Bình thường Thầy (cô) có khó khăn gì khi dạy học tác phẩm từ đặc trưng thể loại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.Nếu thầy (cô) chưa biết, thầy (cô) có nguyện vọng muốn tìm hiểu nhữngphương pháp trên không?Có Xin chân thành cảm ơn thầy (cô)!Không  PHỤ LỤC 2PHIẾU ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG DẠY HỌC “NHẬT KÍ TRONG TÙ”CỦA HỒ CHÍ MINH THEO ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI Ở TRƯỜNGTRUNG HỌC PHỔ THÔNG(Dành cho học sinh)Họ và tên học sinh:.................................................................................................Trường:……………………………………………………………………….....Nam Nữ Tuổi:…………………..Dạy học tác phẩm thơ Nhật kí trong tù từ đặc trưng thể loại bao gồm nhữngphương pháp sau:-Đọc hiểu.-Phân tích, cắt nghĩa, bình giá.-Diễn giảng tích cực.-Thảo luận nhóm.-Đặt câu hỏi theo đặc trưng thể loại .Đây là hướng tiếp cận tác phẩm thơ Nhật kí trong tù từ đặc trưng thể loại, gópphần phát huy khả năng tư duy, chủ động, sáng tạo của người học và khả năngchuyên môn của người dạy.Xin em cho biết ý kiến của mình về các vấn đề sau:Câu 1: Em đã được học tác phẩm thơ Nhật kí trong tù của Hồ Chí Minh chưa? Đã học Chưa từng Nếu được học rồi xin em trả lời tiếp:Mức độ hứng thú của em khi học tác phẩm thơ Nhật kí trong tù?7.Hứng thú Bình thường Không hứng thú Qua bài học em hiểu Nhật kí trong tù là một tác phẩm thơ hay một tác8.phẩm kí?Thơ Kí Cả hai Nhật kí trong tù được viết bằng chữ Hán hay chữ Việt?9.Chữ Hán 10.Chữ Việt Nhật kí trong tù được viết theo thể thơ gì?Thơ tứ tuyệt 11.Thất ngôn bát cú Thất ngôn bát cú là thể thơ nào?Thơ Đường luật Thơ Cổ thể Thơ trữ tình Thơ dân tộcCâu 2: Học, tiếp cận thơ Hồ Chủ tịch có khó không? Cụ thể ở những điểm nào? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 3: Em có ý kiến hay đề nghị gì trong việc dạy học thơ Nhật kí trong tù củaBác trong trường phổ thông?………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Xin chân thành cảm ơn em! PHỤ LỤC 3HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN VĂN HỌC TRONG SGK NGỮ VĂN 10,11,121. SGK Văn 10 (chương trình chuẩn và nâng cao)SGK Ngữ văn 10Chương trình chuẩnChương trình nâng cao* VHDG Việt Nam- Sử thi: Đăm Săn (trích đoạn Chiến - Sử thi:thắng Mtao Mxây)+ Đăm Săn (trích đoạn Chiến thắng MtaoMxây)+ Đẻ đất đẻ nước (trích đoạn Đẻ đất đẻnước) - Đọc thêm- Truyền thuyết: Truyện An Dương - Truyền thuyết: Truyện An Dương VươngVương và Mị Châu - Trọng Thuỷvà Mị Châu - Trọng Thuỷ- Truyện cổ tích: Tấm Cám- Truyện cổ tích:+ Tấm Cám+ Chử Đồng Tử (Đọc thêm)- Truyện cười:- Truyện cười:+ Nhưng nó phải bằng hai mày+ Nhưng nó phải bằng hai mày+ Tam đại con gà+ Tam đại con gà SGK Ngữ văn 10Chương trình chuẩnChương trình nâng cao- Truyện thơ: Tiễn dặn người yêu - Truyện thơ: Tiễn dặn người yêu (trích(trích đoạn Lời tiễn dặn) - Đọc đoạn Lời tiễn dặn)thêm- Ca dao:- Ca dao:+ Ca dao than thân, yêu thương,+ Ca dao yêu thương, tình nghĩatình nghĩa+ Ca dao than thân+ Ca dao hài hước+ Ca dao hài hước, châm biếm+ Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, thángbốn (Đọc thêm)+ Mười tay (Đọc thêm)- Tục ngữ: Tục ngữ về đạo đức, lối sống- Chèo: Kim Nham (trích đoạn Xúy Vângiả dại)* Văn học Việt Nam từ TK X đến hết thế kỉ XIX- Thơ:- Thơ:+ Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão+ Thuật hoài - Phạm Ngũ Lão+ Cảm hoài - Đặng Dung+ Bảo kính cảnh giới, số 43 - SGK Ngữ văn 10Chương trình chuẩnChương trình nâng caoNguyễn Trãi+ Bảo kính cảnh giới, số 43 - Nguyễn Trãi+ Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm+ Nhàn - Nguyễn Bỉnh Khiêm+ Độc Tiểu Thanh kí - Nguyễn Du+ Độc Tiểu Thanh kí - Nguyễn Du+ Quốc tộ - Đỗ Pháp Thuận (Đọc + Quốc tộ - Đỗ Pháp Thuận (Đọc thêm)thêm)+ Cáo tật thị chúng – Mãn Giác (Đọc+ Cáo tật thị chúng – Mãn Giác thêm)(Đọc thêm)+ Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn (Đọc+ Quy hứng - Nguyễn Trung Ngạn thêm)(Đọc thêm)- Phú:- Phú:+ Bạch Đằng giang phú – Trương+ Bạch Đằng giang phú – Trương HánHán SiêuSiêu+ Hàn nho phong vị phú - Nguyễn CôngTrứ (trích đoạn Nhà nho vui cảnh nghèo)(Đọc thêm)- Ngâm khúc:- Ngâm khúc: SGK Ngữ văn 10Chương trình chuẩnChương trình nâng cao+ Chinh phụ ngâm khúc (trích đoạn + Chinh phụ ngâm khúc (trích đoạn TìnhTình cảnh lẻ loi của người chinh cảnh lẻ loi của người chinh phụ) - Đoànphụ) - Đoàn Thị ĐiểmThị Điểm+ Cung oán ngâm khúc (trích đoạn Nỗi sầuoán của người cung nữ) - Nguyễn GiaThiều- Nghị luận:- Nghị luận:+ Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi,+ Bình Ngô đại cáo - Nguyễn Trãi,+ “Trích diễm thi tập” - Hoàng + “Trích diễm thi tập” (Trích Tựa TríchĐức Lương.diễm thi tập) - Hoàng Đức Lương.+ Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm+ Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất,Tuất, niên hiệu Đại Bảo thứ ba - niên hiệu Đại Bảo thứ ba - Thân NhânThân Nhân Trung (Trích đoạnTrung (Trích đoạn Hiền tài là nguyên khíHiền tài là nguyên khí của quốc gia của quốc gia (Đọc thêm)(Đọc thêm)+ Quân trung từ mệnh tập - Nguyễn Trãi(trích đoạn Tái dụ Vương Thông thư)- Sử kí:- Sử kí:+ Đại Việt sử kí toàn thư (trích+ Đại Việt sử kí toàn thư (trích đoạn Tháiđoạn Hưng Đạo Đại Vương Trần SGK Ngữ văn 10Chương trình chuẩnQuốc Tuấn) - Ngô Sĩ LiênChương trình nâng caosư Trần Thủ Độ) - Ngô Sĩ Liên+ Đại Việt sử kí toàn thư (trích + Đại Việt sử kí toàn thư (trích đoạn Hưngđoạn Thái sư Trần Thủ Độ) - Ngô Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn) - Ngô SĩSĩ Liên (Đọc thêm)Liên (Đọc thêm)+ Đại Việt sử kí toàn thư - Lê Văn Hưu(trích đoạn Phẩm bình nhân vật lịch sử Đọc thêm)+ Đại Việt sử lược (trích đoạn Thái phóTô Hiến Thành)- Truyện: Truyền kì mạn lục (trích: - Truyện: Truyền kì mạn lục (trích: TảnTản Viên phán sự lục) - Nguyễn Viên phán sự lục) - Nguyễn Dữ.Dữ.- Truyện thơ Nôm Truyện Kiều - - Truyện thơ Nôm Truyện Kiều - NguyễnNguyễn Du. Trích đoạn:Du. Trích đoạn:+ Trao duyên+ Trao duyên+ Nỗi thương mình+ Nỗi thương mình+ Chí khí anh hùng+ Chí khí anh hùng+ Thề nguyền(Đọc thêm)+ Thề nguyền (Đọc thêm) SGK Ngữ văn 10Chương trình chuẩnChương trình nâng cao- Truyện thơ Nôm: Phạm Tải - Ngọc Hoa(trích đoạn Ngọc Hoa đối mặt với bạochúa) (Đọc thêm)- Sử thi:- Sử thi:+ Ô-đi-xê – Hô-me-rơ (trích đoạn+ Ô-đi-xê – Hô-me-rơ (trích đoạn Uy-li-Uy-li-xơ trở về)xơ trở về)+ Ra-ma-ya-na – Van-mi-ki (trích+ Ra-ma-ya-na – Van-mi-ki (trích đoạnđoạn Ra-ma buộc tội)Ra-ma buộc tội)- Tiểu thuyết chương hồi Trung - Tiểu thuyết chương hồi Trung Quốc: TamQuốc: Tam quốc diễn nghĩa - La quốc diễn nghĩa - La Quán TrungQuán Trung+ Trích đoạn: Hồi trống Cổ Thành+ Trích đoạn: Hồi trống Cổ Thành+ Trích đoạn Tào Tháo uống rượu luận anh+ Trích đoạn Tào Tháo uống rượu hùng – (Đọc thêm)luận anh hùng – (Đọc thêm)- Truyện Liêu trai chí dị - Bồ Tùng Linh(trích: Dế chọi)- Thơ Đường:- Thơ Đường:+ Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo+ Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên SGK Ngữ văn 10Chương trình chuẩnChương trình nâng caoNhiên chi Quảng Lăng - Lí Bạchchi Quảng Lăng - Lí Bạch+ Thu hứng - Đỗ Phủ+ Thu hứng - Đỗ Phủ+ Tì bà hành - Bạch Cư Dị+ Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu (Đọc + Hoàng Hạc lâu - Thôi Hiệu (Đọc thêm)thêm)+ Khuê oán - Vương Xương Linh (Đọc+ Khuê oán - Vương Xương Linh thêm)(Đọc thêm)+ Điểu minh giản - Vương Duy (Đọc+ Điểu minh giản - Vương Duy thêm).(Đọc thêm).- Nghị luận: Tùy Viên thi thoại (Trích đoạnViên Mai bàn về thơ - Đọc thêm)- Thơ Hai-cư (Nhật Bản): trích thơ - Thơ Hai-cư (Nhật Bản): trích thơ M.BaM.Ba-sô, Y.Bu-son.1.sô, Y.Bu-son.SGK Văn 11 (chương trình chuẩn và nâng cao)SGK Ngữ văn 11 (mới)Chương trình chuẩn* VHVN từ TK X đến hết TK XIX (tiếp)Chương trình nâng cao SGK Ngữ văn 11 (mới)Chương trình chuẩnChương trình nâng cao- Kí:- Kí:+ Thượng kinh kí sự (trích đoạn+ Thượng kinh kí sự (trích đoạn Vào phủVào phủ Chúa Trịnh)- Lê Hữu Trác Chúa Trịnh) - Lê Hữu Trác+ Cha tôi - Đặng Huy Trứ (Đọc thêm)- Truyện thơ Nôm: Truyện Lục Vân - Truyện thơ Nôm: Truyện Lục Vân TiênTiên (trích đoạn Lẽ ghét thương)- (trích đoạn Lẽ ghét thương) - Nguyễn ĐìnhNguyễn Đình ChiểuChiểu- Thơ:- Thơ:+ Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu (Đọcthêm)+ Tự tình - Hồ Xuân Hương+ Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát+ Thu điếu - Nguyễn Khuyến+ Tự tình - Hồ Xuân Hương+ Sa hành đoản ca - Cao Bá Quát+ Thu điếu - Nguyễn Khuyến+ Tiến sĩ giấy - Nguyễn Khuyến+ Khóc Dương Khuê - Nguyễn Khuyến(Đọc thêm)+ Khóc Dương Khuê - NguyễnKhuyến (Đọc thêm)+ Thương vợ - Trần Tế Xương SGK Ngữ văn 11 (mới)Chương trình chuẩn+ Thương vợ - Trần Tế Xương+ Vịnh khoa thi Hương - Trần TếChương trình nâng cao+ Vịnh khoa thi Hương - Trần Tế Xương(Đọc thêm)Xương (Đọc thêm)+ Chạy giặc - Nguyễn Đình Chiểu(Đọc thêm)- Văn tế: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Văn tế: Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình ChiểuNguyễn Đình Chiểu- Hát nói:- Hát nói:+ Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn + Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công TrứCông Trứ+ Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Mạnh+ Hương Sơn phong cảnh ca - Chu Trinh (Đọc thêm)Mạnh Trinh (Đọc thêm)- Nghị luận:- Nghị luận:+ Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm+ Cầu hiền chiếu – Ngô Thì Nhậm+ Tế cấp bát điều (trích đoạn Xin+ Tế cấp bát điều (trích đoạn Xin lập khoalập khoa luật) - Nguyễn Trường Tộ luật) - Nguyễn Trường Tộ (Đọc thêm)(Đọc thêm)+ Kịch bản tuồng Sơn Hậu (trích đoạn SGK Ngữ văn 11 (mới)Chương trình chuẩnChương trình nâng caoĐổng Mẫu)1.2.2. VHVN từ đầu TK XX đến Cách mạng tháng Tám 1945- Truyện:- Truyện:+ Hai đứa trẻ - Thạch Lam+ Hai đứa trẻ - Thạch Lam+ Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân+ Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân+ Chí Phèo - Nam Cao+ Chí Phèo - Nam Cao+ Vi hành- Nguyễn Ái Quốc (Đọc+ Vi hành - Nguyễn Ái Quốc (Đọc thêm)thêm)+ Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan+ Tinh thần thể dục - Nguyễn Công (Đọc thêm)Hoan (Đọc thêm)+ Đời thừa - Nam Cao- Tiểu thuyết:- Tiểu thuyết:+ Số đỏ (trích đoạn Hạnh phúc của+ Số đỏ (trích đoạn Hạnh phúc của mộtmột tang gia) - Vũ Trọng Phụngtang gia) - Vũ Trọng Phụng+ Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu+ Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu ChánhChánh (Đọc thêm)(Đọc thêm)- Phóng sự: Việc làng (trích đoạn - Phóng sự: Việc làng (trích đoạn NghệNghệ thuật băm thịt gà - Ngô Tất Tố thuật băm thịt gà - Ngô Tất Tố (Đọc thêm)(Đọc thêm) SGK Ngữ văn 11 (mới)Chương trình chuẩnThơ:-+ Xuất dương lưu biệ t- Phan BộiChâu+ Hầu trời - Tản Đà+ Vội vàng - Xuân DiệuChương trình nâng cao-Thơ:+ Xuất dương lưu biệt - Phan Bội Châu+ Hầu trời - Tản Đà+ Vội vàng - Xuân Diệu+ Đây mùa thu tới - Xuân Diệu (Đọcthêm)+ Thơ duyên – Xuân Diệu (Đọc thêm)+ Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử+ Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử+ Tràng giang - Huy Cận+ Tràng giang - Huy Cận+ Tương tư - Nguyễn Bính+ Tương tư - Nguyễn Bính (Đọc+ Chiều xuân - Anh Thơ (Đọc thêm)thêm)+ Chiều xuân - Anh Thơ (Đọc thêm)+ Tống biệt hành - Thâm Tâm (Đọc thêm)+ Mộ - Hồ Chí Minh+ Lai Tân –Hồ Chí Minh+ Mộ - Hồ Chí Minh+ Lai Tân - Hồ Chí Minh (Đọc+ Giải đi sớm- Hồ Chí Minh (Đọc thêm) SGK Ngữ văn 11 (mới)Chương trình chuẩnthêm)Chương trình nâng cao+ Từ ấy - Tố Hữu+ Nhớ đồng - Tố Hữu (Đọc thêm)+ Từ ấy - Tố Hữu+ Nhớ đồng - Tố Hữu (Đọc thêm)- Kịch: Vũ Như Tô (trích đoạn Vĩnh - Kịch: Vũ Như Tô (trích đoạn Vĩnh biệtbiệt Cửu Trùng Đài) - Nguyễn Huy Cửu Trùng Đài) - Nguyễn Huy TưởngTưởng- Nghị luận:- Nghị luận:+ Đạo đức và luân lí Đông Tây ( + Đạo đức và luân lí Đông Tây ( trích Vềtrích Về luân lí xã hội ở nước ta) – luân lí xã hội ở nước ta) – Phan Châu TrinhPhan Châu Trinh+ Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh,+ Một thời đại trong thi ca – Hoài Hoài ChânThanh, Hoài Chân+ Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng các dân+ Tiếng mẹ đẻ, nguồn giải phóng tộc bị áp bức - Nguyễn An Ninh (Đọccác dân tộc bị áp bức - Nguyễn An thêm)Ninh (Đọc thêm)1.2.3. Văn học nước ngoài- Truyện:- Truyện:+ Người trong bao - A.Sê-khốp+ Người trong bao - A.Sê-khốp SGK Ngữ văn 11 (mới)Chương trình chuẩn- Tiểu thuyết:Chương trình nâng cao- Tiểu thuyết:+ Những người khốn khổ (trích + Những người khốn khổ (trích đoạnđoạn Người cầm quyền khôi phục Người cầm quyền khôi phục uy quyền) uy quyền) - V. Huy-gôV. Huy-gô+ Lão Gô-ri-ô. Trích đoạn Đám tang lãoGô-ri-ô - Ban-dắc.- Thơ:- Thơ:+ Tôi yêu em – A.Pu-skin+ Tôi yêu em – A.Pu-skin+ Bài thơ số 28 – R.Ta-go (Đọc+ Bài thơ số 28 – R.Ta-go (Đọc thêm)thêm)- Kịch: Rô-mê-ô và Giu-li-ét (trích - Kịch: Rô-mê-ô và Giu-li-ét (trích đoạnđoạn Tình yêu và thù hận) – Tình yêu và thù hận) – W.Sếch-xpiaW.Sếch-xpia- Nghị luận: Ba cống hiến vĩ đại của - Nghị luận: Ba cống hiến vĩ đại của Các Các -Mác – Ăng-ghenMác – Ăng-ghen3. SGK Văn 12 (chương trình chuẩn và nâng cao)SGK Ngữ văn 12(mới)Chương trình chuẩnChương trình nâng cao SGK Ngữ văn 12(mới)Chương trình chuẩnChương trình nâng cao1.3.1.VHVN từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết TK XX- Truyện:- Truyện:+ Vợ nhặt – Kim Lân+ Vợ nhặt – Kim Lân+ Vợ chồng APhủ - Tô Hoài+ Vợ chồng APhủ - Tô Hoài+ Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành + Rừng xà nu - Nguyễn Trung Thành+ Những đứa con trong gia đình - + Những đứa con trong gia đình - NguyễnNguyễn ThiThi+ Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn + Chiếc thuyền ngoài xa - Nguyễn MinhMinh ChâuChâu+ Một người Hà Nội - Nguyễn Khải + Một người Hà Nội - Nguyễn Khải (Đọc(Đọc thêm)thêm)+ Mùa lá rụng trong vườn (trích đoạn + Mùa lá rụng trong vườn (trích đoạn TếtTết sum họp) – Ma Văn Kháng (Đọc sum họp) – Ma Văn Kháng (Đọc thêm)thêm)+ Hương rừng cà Mau (trích đoạn Bắt sấu+ Hương rừng cà Mau (trích đoạn rừng U Minh hạ) - Sơn Nam (Đọc thêm)Bắt sấu rừng U Minh hạ) - Sơn Nam (Đọc thêm)(Đọc thêm) (Đọc thêm)- Kí:- Kí: SGK Ngữ văn 12(mới)Chương trình chuẩnChương trình nâng cao+ Người lái đò sông Đà - Nguyễn + Người lái đò sông Đà - Nguyễn TuânTuân+ Ai đã đặt tên cho dòng sông - Hoàng+ Ai đã đặt tên cho dòng sông - Phủ Ngọc TườngHoàng Phủ Ngọc Tường+ Những năm tháng không thể nào quên+ Những năm tháng không thể nào (Trích đoạn: Những ngày đầu của nướcquên – Võ Nguyên Giáp (Đọc thêm)Việt Nam mới – Võ Nguyên Giáp (Đọcthêm)- Thơ:- Thơ:+ Tây Tiến - Quang Dũng+ Tây Tiến - Quang Dũng+ Việt Bắc - Tố Hữu+ Việt Bắc - Tố Hữu+ Mặt đường khát vọng (trích đoạn + Tiếng hát con tàu - Chế Lan ViênĐất nước) - Nguyễn Khoa Điềm+ Mặt đường khát vọng (trích đoạn Đấtnước) - Nguyễn Khoa Điềm+ Sóng- Xuân Quỳnh+ Sóng - Xuân Quỳnh+ Đàn ghita của Lor-ca – Thanh + Đàn ghita của Lor-ca – Thanh ThảoThảo+ Đất nước - Nguyễn Đình Thi (Đọc+ Đất nước - Nguyễn Đình Thi (Đọc thêm) SGK Ngữ văn 12(mới)Chương trình chuẩnChương trình nâng caothêm)+ Tiếng hát con tàu - Chế Lan Viên(Đọc thêm)+ Bác ơi - Tố Hữu (Đọc thêm)+ Bác ơi - Tố Hữu (Đọc thêm)+ Dọn về làng - Nông Quốc Chấn (Đọc+ Dọn về làng - Nông Quốc Chấn thêm)(Đọc thêm)+ Đò Lèn - Nguyễn Duy (Đọc thêm)+ Đò Lèn - Nguyễn Duy (Đọc thêm)+ Tự do - (Đọc thêm)- Kịch: Hồn Trương Ba, da hàng thịt - Kịch: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích(trích đoạn Cuộc đối thoại giữa hồn đoạn Cuộc đối thoại giữa hồn và xác) và xác) - Lưu Quang VũLưu Quang Vũ- Nghị luận:- Nghị luận:+ Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh + Tuyên ngôn độc lập - Hồ Chí Minh+ Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng + Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trongtrong bầu trời văn nghệ dân tộc - bầu trời văn nghệ dân tộc - Phạm VănPhạm Văn ĐồngĐồng+ Mấy ý nghĩ về thơ - Nguyễn Đình + Mấy ý nghĩ về thơ - Nguyễn Đình ThiThi (Đọc thêm)(Đọc thêm) SGK Ngữ văn 12(mới)Chương trình chuẩnChương trình nâng cao+ Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng+ Đốt-xtôi-ép-xki (Trích) - Xvai-gơ+ Con đường trở thành “kẻ sĩ hiện đại”1.3.2. Văn học nước ngoài- Truyện:- Truyện:+ Số phận con người – M.Sô-lô-khốp + Số phận con người – M.Sô-lô-khốp+ Thuốc- Lỗ Tấn+ Thuốc- Lỗ Tấn+ Ông già và biển cả - E. Hê-ming-uê + Ông già và biển cả - E. Hê-ming-uê- Thơ: Tự do - P. Ê-luy-a (Đọc thêm) - Thơ: Tự do - P. Ê-luy-a (Đọc thêm)- Nghị luận: Đốt-xtôi- ép- xki - Tiếng - Nghị luận: Đốt-xtôi- ép- xki - Tiếng sấmsấm của sự nổi dậy rền vang - S. của sự nổi dậy rền vang - S. Xvai-gơ (ĐọcXvai-gơ (Đọc thêm)thêm) [...]... khi dạy học những tác phẩm này 7 8 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài Chương 2: Thực trạng giảng dạy văn bản thơ Nhật ký trong tù ở trường THPT Chương 3: Những đề xuất về phương pháp dạy Nhật ký trong tù ở trường THPT 8 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ... Nhưng trong thơ Hồ Chí Minh con người lại là chủ thể của thiên nhiên Trong Nhật kí trong tù ta thấy phảng phất cái thi vị của thơ Đường Nhưng Bác Hồ thường đưa vào cái thiên nhiên vĩnh cửu của câu thơ xưa một nội dung xã hội Nhật kí trong tù ra đời trong một hoàn cảnh lịch sử đặc biệt Có lẽ đó là một tác phẩm cuối cùng viết bằng chữ Hán nhưng lại là một trong những tập thơ cách mạng đầu tiên ở nước ta Nhật. .. vào giảng dạy trong chương trình ngữ văn Trung học phổ thông 4.3 Phạm vi khảo sát: 2 tác phẩm Chiều tối và Lai tân 5 Giả thuyết khoa học Nếu đổi mới phương pháp dạy tác phẩm thơ Nhật kí trong tù theo đặc trưng thể loại sẽ góp phần nâng cao năng lực đọc hiểu và cảm nhận tác phẩm thơ trong trường THPT nói chung và tác phẩm thơ Nhật kí trong tù nói riêng 6 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu... có nội dung liên quan đến đề tài - Phương pháp điều tra quan sát: Thông qua việc dự giờ thăm lớp, qua thực tế dạy học - Phương pháp nghiên cứu từ đặc điểm thi pháp học - Phương pháp tổng kết và đúc rút kinh nghiệm 7 Đóng góp mới của luận văn Luận văn đã chỉ ra thực trạng của việc giảng dạy và học tập văn bản thơ Nhật kí trong tù, từ đó đề xuất đổi mới phương pháp dạy học 2 tác phẩm Chiều tối và Lai... tập Nhật kí trong tù và kết luận là bài số 133 Ở trang kết thúc Nhật kí trong tù có đề ngày tháng 29/08/1942 – 10/ 09/1943 1.2.2.Giá trị nội dung Trước hết, Nhật kí trong tù cho chúng ta hiểu về một tâm hồn vĩ đại – Hồ Chí Minh Nó không phải là một lời thanh minh, lời cảm khái về thân phận long đong cực khổ của một người tù Và giá trị của nó có lẽ cũng không phải ở chỗ được một biểu tượng lớn của người... trăm miền; Xót mình còn hãm trong tù ngục Chưa được xông ra giữa trận tiền” (Việt Nam có bạo động) 15 Nhật kí trong tù 13 lần nhắc đến chữ “tự do” Từ cảnh ngộ của riêng mình, từ những từng trải của cuộc đời mình, Hồ Chí Minh đã đúc kết nên những chân lí của thời đại Nhật kí trong tù chan chứa tình yêu thương đối với con người và cuộc sống Chủ nghĩa nhân đạo cách mạng của Hồ Chí Minh thật bao la và độ lượng... hỏi và giúp đỡ tù nhân Nhật kí trong tù là một bài học về lòng nhân ái, bao dung, thái độ tin yêu và trân trọng Con Người Hồ Chí Minh là một biểu tượng của chủ nghĩa nhân văn chân chính của thời đại mới Nhật kí trong tù không chỉ thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, khát vọng độc lập tự do, tình yêu thương đối với con người và cuộc sống mà còn chứa chan cảm 16 xúc trữ tình trước thiên nhiên Hồ Chí Minh là một chiến... về thể loại, phong phú trong bút pháp thể hiện Văn thơ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh có một vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình giảng dạy ở các trường phổ thông Trong số đó, Nhật kí trong tù giữ một vị trí đặc biệt quan trọng, là tập thơ tiêu biểu nhất trong di sản thơ ca của Người, có những đóng góp quan trọng cho nền thơ ca Việt Nam cả về nội dung và nghệ thuật Tập nhật kí bằng thơ này có... 1.3 Nhật kí trong tù nhìn từ đặc trƣng thể loại 1.3.1 Đặc trưng kí 1.3.1.1 Khái niệm Trong văn xuôi, bên cạnh tiểu thuyết, các thể kí văn học có một tầm quan trọng đặc biệt Kí văn học là thể loại linh hoạt, nhạy bén trong việc phản ánh hiện thực ở cái thế trực tiếp nhất, ở những nét sinh động và tươi mới nhất Kí phản ánh sự việc và con người có thật trong cuộc sống Tính chính xác tối đa là đặc trưng. .. về phương xa: “Bỗng nghe trong ngục sáo vi vu, Khúc nhạc tình quê chuyển điệu sầu; Muôn dặm quan hà khôn xiết nỗi, Lên lầu, ai đó ngóng trông nhau” (Người bạn tù thổi sáo) Tấm lòng nhân ái, bao dung và độ lượng của Hồ Chí Minh chắc chắn đã cảm hóa được nhiều người trong cái nhà tù thối nát của chế độ Quốc dân Đảng Trong nhà ngục của chúng, Hồ Chí Minh cũng rất quí trọng, nâng niu những tâm hồn trong ... diện, đặc biệt vấn đề phương pháp giảng dạy tác phẩm Nhật kí tù từ đặc trưng thể loại Trên sở tiếp thu ý kiến người trước muốn tìm hiểu đề xuất vấn đề cụ thể “Phƣơng pháp giảng dạy Nhật kí tù Hồ. .. khổ - Trong công trình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu thơ văn Hồ Chí Minh , tác giả Nguyễn Đăng Mạnh đề cập tới đặc trưng thể loại văn thơ Hồ Chí Minh viết chữ Hán, tính chất nhật kí, thể tứ... tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại không dừng lại đặc điểm chung thể loại thể tác phẩm mà cần phải nét riêng biệt, độc đáo, thể sáng tạo không lặp lại tác giả mà Nhật kí tù Hồ Chí Minh tác phẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giảng dạy nhật ký trong tù của hồ chí minh theo đặc trưng thể loại, Phương pháp giảng dạy nhật ký trong tù của hồ chí minh theo đặc trưng thể loại, Phương pháp giảng dạy nhật ký trong tù của hồ chí minh theo đặc trưng thể loại, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢNG DẠY NHẬT KÍ TRONG TÙ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY NHẬT KÍ TRONG TÙ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm