0

Đọc nhật ký trong tù của hồ chí minh anh chị suy nghĩ gì về nghị lực của con người

2 142 0
  • Đọc nhật ký trong tù của hồ chí minh anh chị suy nghĩ gì về nghị lực của con người

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2019, 17:25

Đọc Nhật ký trong tù của Hồ Chí Minh, anh (chị) suy nghĩ gì về nghị lực của con người Ngữ Văn 12 Bình chọn:Ở Bác, ta thấy có sự hội tụ nhiều phẩm chất tiêu biểu của con người trong thời đại. Vừa rất truyền thống lại rất hiện đại.Cảm nhận khi đọc về Luân lí xã hội ở nước ta Ngữ Văn 12Bày tỏ thái độ của mình trước những mảnh đời bất hạnh Ngữ Văn 12Vai trò của sách với đời sống nhân loại Ngữ Văn 12Thời trang và Tuổi trẻ Ngữ Văn 12Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn ý1. Mở bàiỞ Bác, ta thấy có sự hội tụ nhiều phẩm chất tiêu biểu của con người trong thời đại. Vừa rất truyền thống lại rất hiện đại. Vừa rất phương Đông nhưng cũng rất mới. Một trong những phẩm chất tiêu biểu là ý chí, nghị lực phi thường trong cuộc sống2. Thân bàia) Giới thiệu sơ lược về hoàn cảnh thời đại Bác sinh ra và lớn lên, ý chí cứu nước ở Bác. Đất nước bị đô hộ, lầm than dưới thời thực dân, nhiều nhà yêu nước, phong trào yêu nước xuất hiện, nhưng chưa thành công. Những khó khăn, thử thách mà Người phải trải qua và ý chí, nghị lực đã bằng mọi gian khổ để đạt được lí tưởng cứu nước.b) Nhật ký trong tù bức chân dung tinh thần tự họa, một quan niệm về nghị lực của con người. Hoàn cảnh ra đời tập thơ: Những năm 1942 1943, khi Hồ Chí Minh bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam tại Quảng Châu (Trung Quốc), thời kì chịu nhiều cực khổ, đày đọa nhất. Ý chí, nghị lực của Người thể hiện trong một số bài thơ tiêu biểu: Bản thân việc Người làm thơ trong hoàn cảnh tù đày khắc nghiệt đã thể một bản lĩnh phi thường, hơn nữa lại không phải là làm thơ ca đơn thuần mà nhằm mục đích chính trị: tự động viên mình đợi đến ngày tự do khai quyển). Chế độ nhà tù có thể giam cầm được thân xác của Bác, còn tinh thần của vẫn “ ở ngoài lao, vẫn tự do (bốn câu đề từ): có thể làm cho ngoại hình Bác thay đổi nhưng ý chí của Bác thì không hề suy chuyển (Bốn tháng rồi). Người coi khó khăn là môi trường để rèn luyện ý chí, tinh thần của mình khuyên mình, Nghe tiếng giã gạo; lấy tiếng cười để đánh bật đi mọi đau thương… Dù trong những hoàn cảnh đầy ải khắc nghiệt nhất vẫn luôn hướng đến bình minh và mặt trời hồng, hướng tới tương lai bằng một tinh thần lạc quan cách mạng và một ý chí, nghị lực phi thương (Giải đi sớm).Xem thêm tại: https:loigiaihay.comdocnhatkytrongtucuahochiminhanhchisuynghigivenghiluccuaconnguoinguvan12c30a19596.htmlixzz5mwz2kf8f Đọc Nhật Hồ Chí Minh anh chị suy nghĩ nghị lực người - Ngữ Văn 12 Bình chọn: Ở Bác, ta thấy có hội tụ nhiều phẩm chất tiêu biểu người thời đại Vừa truyền thống lại đại • Cảm nhận đọc Luân lí xã hội nước ta - Ngữ Văn 12 • Bày tỏ thái độ trước mảnh đời bất hạnh - Ngữ Văn 12 • Vai trò sách với đời sống nhân loại - Ngữ Văn 12 • Thời trang Tuổi trẻ - Ngữ Văn 12 Xem thêm: Nghị luận xã hội lớp 12 Học trực tuyến Môn Văn học Dàn ý Mở Ở Bác, ta thấy có hội tụ nhiều phẩm chất tiêu biểu người thời đại Vừa truyền thống lại đại Vừa phương Đông Một phẩm chất tiêu biểu ý chí, nghị lực phi thường sống Thân a) Giới thiệu sơ lược hoàn cảnh thời đại Bác sinh lớn lên, ý chí cứu nước Bác - Đất nước bị đô hộ, lầm than thời thực dân, nhiều nhà yêu nước, phong trào yêu nước xuất hiện, chưa thành cơng - Những khó khăn, thử thách mà Người phải trải qua ý chí, nghị lực gian khổ để đạt lí tưởng cứu nước b) Nhật - chân dung tinh thần tự họa, quan niệm nghị lực người - Hoàn cảnh đời tập thơ: Những năm 1942 - 1943, Hồ Chí Minh bị quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam Quảng Châu (Trung Quốc), thời kì chịu nhiều cực khổ, đày đọa - Ý chí, nghị lực Người thể số thơ tiêu biểu: - Bản thân việc Người làm thơ hoàn cảnh đày khắc nghiệt thể lĩnh phi thường, lại làm thơ ca đơn mà nhằm mục đích trị: tự động viên "đợi đến ngày tự do" khai quyển) - Chế độ nhà giam cầm thân xác Bác, tinh thần “ ngồi lao", tự (bốn câu đề từ): làm cho ngoại hình Bác thay đổi ý chí Bác khơng suy chuyển (Bốn tháng rồi) - Người coi khó khăn mơi trường để rèn luyện ý chí, tinh thần khun mình, Nghe tiếng giã gạo; lấy tiếng cười để đánh bật đau thương… - Dù hoàn cảnh đầy ải khắc nghiệt ln hướng đến bình minh mặt trời hồng, hướng tới tương lai tinh thần lạc quan cách mạng ý chí, nghị lực phi thương (Giải sớm) Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/doc-nhat-ky-trong-tu-cua-ho-chi-minh-anh-chi-suy-nghi-gi-ve-nghi-luc-cuacon-nguoi-ngu-van-12-c30a19596.html#ixzz5mwz2kf8f ... bình minh mặt trời hồng, hướng tới tương lai tinh thần lạc quan cách mạng ý chí, nghị lực phi thương (Giải sớm) Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/doc-nhat-ky -trong- tu-cua-ho-chi -minh- anh- chi -suy- nghi-gi-ve-nghi-luc-cuacon-nguoi-ngu-van-12-c30a19596.html#ixzz5mwz2kf8f... https://loigiaihay.com/doc-nhat-ky -trong- tu-cua-ho-chi -minh- anh- chi -suy- nghi-gi-ve-nghi-luc-cuacon-nguoi-ngu-van-12-c30a19596.html#ixzz5mwz2kf8f
- Xem thêm -

Xem thêm: Đọc nhật ký trong tù của hồ chí minh anh chị suy nghĩ gì về nghị lực của con người, Đọc nhật ký trong tù của hồ chí minh anh chị suy nghĩ gì về nghị lực của con người

Từ khóa liên quan