0
 1. Trang chủ >
 2. Cao đẳng - Đại học >
 3. Khoa học xã hội >

Phương pháp giảng dạy nhật ký trong tù của hồ chí minh theo đặc trưng thể loại

Thẩm mỹ trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh

Thẩm mỹ trong “Nhật trong tù” của Hồ Chí Minh

... tắt “Nhật tù” Giá trị thực - chất thép thơ Hồ Chí Minh thể việc Bác vẽ lại tranh tù ngục cách chân thực, sống động, sâu sắc Chính giá trị thực làm nên chất nhật đậm sắc tập thơ “Nhật tù” ... đượm tâm hồn Hồ Chí Minh Nó tiếp thêm sức mạnh cho Bác để đổi mặt với khó khăn chấp nhận vượt qua khó khăn Không phủ nhận chất trữ tình nhân đạo thơ văn Hồ Chí Minh Đặc biệt “Nhật tù” thể tình ... đến vô bờ khát vọng tự do, niềm lạc quan vô bờ người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh Tình yêu nước Hồ Chí Minh “Nhật tù” thể cách sâu sắc, mãnh liệt thơ “không ngủ được”: “Một canh hai canh,…...
 • 18
 • 1,602
 • 3
Phân tích tập thơ “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh

Phân tích tập thơ “Nhật trong tù” của Hồ Chí Minh

... tài phong cách Người Trong nghiệp văn chương Người để lại cho ngày nay, Thơ lĩnh vực bật Điều thể rõ qua tập Nhật tù Người Nhật tập nhật thơ chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tác Người bị ... từ thực khắc nghiệt đó, Hồ Chí Minh nêu quyền sống người xã hội Giá trị nội dung tập thơ chỗ thể tâm trạng Đối với người vừa phong phú tâm hồn đa dạng tình cảm Hồ Chí Minh ngày tù ngày có oán, ... sản Chính vậy, Nhật tù trở thành tác phẩm lớn có giá trị sâu sắc nội dung nghệ thuật văn học Việt Nam Lỗ Tấn nói: “Từ mạch nước phun nước, từ mạch máu phun máu” Chính mà thơ tập “Nhật tù”, ...
 • 19
 • 44,190
 • 47
Thẩm mỹ trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh

Thẩm mỹ trong “Nhật trong tù” của Hồ Chí Minh

... tắt “Nhật tù” Giá trị thực - chất thép thơ Hồ Chí Minh thể việc Bác vẽ lại tranh tù ngục cách chân thực, sống động, sâu sắc Chính giá trị thực làm nên chất nhật đậm sắc tập thơ “Nhật tù” ... đượm tâm hồn Hồ Chí Minh Nó tiếp thêm sức mạnh cho Bác để đổi mặt với khó khăn chấp nhận vượt qua khó khăn Không phủ nhận chất trữ tình nhân đạo thơ văn Hồ Chí Minh Đặc biệt “Nhật tù” thể tình ... đến vô bờ khát vọng tự do, niềm lạc quan vô bờ người chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh Tình yêu nước Hồ Chí Minh “Nhật tù” thể cách sâu sắc, mãnh liệt thơ “không ngủ được”: “Một canh hai canh,…...
 • 17
 • 1,074
 • 2
Phân tích bài thơ “Lai Tân” trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh - văn mẫu

Phân tích bài thơ “Lai Tân” trong “Nhật trong tù” của Hồ Chí Minh - văn mẫu

... Cũng Đau đớn chăng? Cũng Cái nhà tù Tưởng Giới Thạch đấy! Và rồi, nạn đánh bạc đâu mà nơi bị Hồ Chí Minh chụp ảnh lại: “Giải người, cảnh trưởng kiếm ăn quanh” Lại thêm nạn hối lộ Đã đong đầy thối ... cho ông; dù có cố tìm lý đáng cho hành động đêm bối cảnh khó khăn Chỉ cần lướt qua ba câu thơ đầu “Lai Tân”, người đọc thấy thước phim mà tác giả cố tái lại cách chân thực Thước phim chiếu lại ... Thạch cách sâu sắc đến Sâu sắc thi nhân nhìn thấy vào thật che đậy bề mặt giả tạo máy cai trị Hồ Chí Minh dường thật trở thành thi sĩ tác giả “gánh vai nỗi đau nhân loại” Thi nhân vừa thương vừa...
 • 3
 • 2,489
 • 15
skkn từ việc đọc hiểu bài thơ chiều tối (mộ) suy nghĩ về cách đọc hiểu tập thơ nhật ký trong tù của hồ chí minh

skkn từ việc đọc hiểu bài thơ chiều tối (mộ) suy nghĩ về cách đọc hiểu tập thơ nhật trong của hồ chí minh

... số suy nghĩ việc làm việc Đọc Hiểu thơ Bác tập thơ Nhật B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I Nội dung sáng kiến: - Công việc thứ nhất: Học sinh hiểu hoàn cảnh sáng tác tập thơ Nhật Bác có thơ Chiều ... III - TỪ KẾT QUẢ VIỆC ĐỌC- HIỂU BÀI THƠ “CHIỀU TỐI”, rút cho học kinh nghiệm việc Đọc- Hiểu thơ khác tập NHẬT KÍ TRONG T của BÁC: 14 Cần rèn luyện lực tư cảm thụ thơ Đường Trong thơ Bác, ngoại ... dụng dạy học thơ Chiều Tối) (trang 6, 7, 8, 9, 10, 11 12,13, 14) III - TỪ KẾT QUẢ VIỆC ĐỌC- HIỂU BÀI THƠ “CHIỀU TỐI”, rút cho học kinh nghiệm việc Đọc- Hiểu thơ khác tập NHẬT KÍ TRONG T của BÁC:...
 • 18
 • 3,348
 • 2
Tác phẩm Nhật Ký Trong Tù của Hồ CHí Minh

Tác phẩm Nhật Trong của Hồ CHí Minh

... dục,1994) Phân tích thơ “Mới tù, tập leo núi” Hồ Chí Minh * Dàn chi tiết Bài thơ “Mới tù, tập leo núi không nằm Nhật Hồ Chí Minh viết giải thoát khỏi cảnh đày Bài thơ viết bên rìa tờ ... trung nhật – TTLT Vónh Viễn 184 Nhà thơ Xuân Diệu đọc Nhật Bác Hồ có lần nói: Càng đọc hay, kính trọng người Hồ Chí Minh Với Hoàng Trung Thông “trăm trăm ý đẹp” nghóa Nhật ... chết với kẻ thù” (Hoài Thanh) Phân tích “Mộ” (Ngục trung nhật Hồ Chí Minh) * Bài làm Văn – ngục trung nhật – TTLT Vónh Viễn 180 Hồ Chí Minh bò bắt ngày 19/8/1942 phố Túc Vinh thuộc Trấn Thiên...
 • 11
 • 1,345
 • 5
cảm nhận thiên nhiên trong nhật ký trong tù của hồ chí minh

cảm nhận thiên nhiên trong nhật trong của hồ chí minh

... 3: Cảm nhận thiên nhiên Nhật Hồ Chí Minh Bác Hồ chiến sĩ cộng sản lỗi lạc có tâm hồn thi sĩ mực tài hoa Vì bị bắt vào tù, Người có điều kiện mở lòng đón nhận vẻ đẹp thiên nhiên Bởi mà Nhật ... dành cho thiên nhiên vị trí xứng đáng tâm hồn thơ Đó biểu tình cảm phong phú lòng nhân mênh mông người chiến sĩ – thi sĩ Hồ Chí Minh Bài tham khảo 2: Tập thơ Nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng ... tinh tế thiên nhiên Nhật Như vậy, nét đặc sắc dễ thấy hình ảnh thiên nhiên thơ Bác chốn đọa đày, tội, xiềng xích, đói rét, ốm đau, đâu phải hoàn cảnh thuận tiện cho cảm hứng thiên nhiên...
 • 15
 • 758
 • 0
thiên nhiên trong tập thơ nhật ký trong tù của hồ chí minh

thiên nhiên trong tập thơ nhật trong của hồ chí minh

... đại 1.2 Thiên nhiên thiên nhiên thơ ca 1.2.1 Vấn đề thiên nhiên 1.2.2 Thiên nhiên thơ ca 1.2.2.1 Thiên nhiên thơ ca trung đại 1.2.2.1.1 Thiên nhiên thơ ca thời Lý 1.2.2.1.2 Thiên nhiên thơ ca ... sánh làm rõ giống thơ Hồ Chí Minh thơ Đường nhằm tìm nét đặc sắc thơ Hồ Chí Minh thông qua cách miêu tả thiên nhiên thơ Ông nhận định: Trong thơ Hồ Chí Minh, đất nước, thiên nhiên, người tổng ... vào tìm hiểu sâu thiên nhiên tập thơ Nhật Hồ Chí Minh Qua việc tiếp cận nội dung giá trị tập thơ sau vào phân tích tìm hiểu sâu thơ miêu tả thiên nhiên Hồ Chí Minh tập thơ hai phương diện...
 • 120
 • 1,449
 • 16
Phân tích bài thơ “Lai Tân” trong “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh

Phân tích bài thơ “Lai Tân” trong “Nhật trong tù” của Hồ Chí Minh

... Cũng Đau đớn chăng? Cũng Cái nhà tù Tưởng Giới Thạch đấy! Và rồi, nạn đánh bạc đâu mà nơi bị Hồ Chí Minh chụp ảnh lại: “Giải người, cảnh trưởng kiếm ăn quanh” Lại thêm nạn hối lộ Đã đong đầy thối ... cho ông; dù có cố tìm lý đáng cho hành động đêm bối cảnh khó khăn Chỉ cần lướt qua ba câu thơ đầu “Lai Tân”, người đọc thấy thước phim mà tác giả cố tái lại cách chân thực Thước phim chiếu lại ... Thạch cách sâu sắc đến Sâu sắc thi nhân nhìn thấy vào thật che đậy bề mặt giả tạo máy cai trị Hồ Chí Minh dường thật trở thành thi sĩ tác giả “gánh vai nỗi đau nhân loại” Thi nhân vừa thương vừa...
 • 3
 • 503
 • 0
Phương pháp giảng dạy nhật ký trong tù của hồ chí minh theo đặc trưng thể loại

Phương pháp giảng dạy nhật trong của hồ chí minh theo đặc trưng thể loại

... diện, đặc biệt vấn đề phương pháp giảng dạy tác phẩm Nhật từ đặc trưng thể loại Trên sở tiếp thu ý kiến người trước muốn tìm hiểu đề xuất vấn đề cụ thể “Phƣơng pháp giảng dạy Nhật Hồ ... khổ - Trong công trình nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu thơ văn Hồ Chí Minh , tác giả Nguyễn Đăng Mạnh đề cập tới đặc trưng thể loại văn thơ Hồ Chí Minh viết chữ Hán, tính chất nhật kí, thể tứ ... tích tác phẩm theo đặc trưng thể loại không dừng lại đặc điểm chung thể loại thể tác phẩm mà cần phải nét riêng biệt, độc đáo, thể sáng tạo không lặp lại tác giả mà Nhật Hồ Chí Minh tác phẩm...
 • 141
 • 922
 • 4
so sánh nguyên tác và bản dịch thơ một số bài thơ trong tập nhật ký trong tù của hồ chí minh

so sánh nguyên tác và bản dịch thơ một số bài thơ trong tập nhật trong của hồ chí minh

... nghĩa so với nguyên tác Chương 3: SO SÁNH NGUYÊN TÁC VÀ BẢN DỊCH THƠ MỘT SỐ BÀI THƠ TRONG TẬP NHẬT KÝ TRONG TÙ CỦA HỒ CHÍ MINH 3.1 Ưu điểm chung dịch 3.2 Một số nhược điểm dịch 3.2.1 Bài thơ Quyển ... thời gian dài, thật có thơ tập thơ chưa hiểu cách cận kẽ 41 Chương 3: SO SÁNH NGUYÊN TÁC VÀ BẢN DỊCH THƠ MỘT SỐ BÀI THƠ TRONG TẬP NHẬT KÝ TRONG TÙ CỦA HỒ CHÍ MINH (Chủ yếu văn thơ sử dụng để khảo ... tác dịch Nhật Lê Trí Viễn in Học tập phong cách ngôn ngữ chủ tịch Hồ Chí Minh, viết Nguyên tác dịch Nhật - câu chuyện nhỏ tác giả Hoàng Quảng Uyên - Bài viết Bản dịch nhật ánh...
 • 79
 • 4,341
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thơ nhật ký trong tù của hồ chí minhtập thơ nhật ký trong tù của hồ chí minhtính cổ điển trong nhật ký trong tù của hồ chí minhmàu sắc cổ điển trong nhật ký trong tù của hồ chí minhhay neu hoan canh sang tac và gioi thieu tap tho nhat ky trong tu cua ho chi minhdownload nhật ký trong tù của hồ chí minhtuyển tập nhật ký trong tù của hồ chí minhnội dung nhật ký trong tù của hồ chí minhnhật ký trong tù của hồ chí minh fullnhật ký trong tù của hồ chí minh violetphân tích tập thơ nhật ký trong tù của hồ chí minhphân tích bài thơ lai tân trong nhật ký trong tù của hồ chí minh văn mẫuskkn từ việc đọc hiểu bài thơ chiều tối mộ suy nghĩ về cách đọc hiểu tập thơ nhật ký trong tù của hồ chí minhphương pháp giáo dục thanh niên trong tư tưởng hồ chí minhbài thơ nhật kí trong tù của hồ chí minhchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ