0

Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 (có đáp án chi tiết)

129 7,488 46

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2015, 15:41

PHềNG GD&T BC NINH TR NG THCS P CU THI CHN HSG MễN LCH S Nm hc 2013-2014 (Thi gian120 phỳt khụng k thi gian giao ) Cõu ( im) Ti núi cuc cỏch mng t sn Anh gia th k XVII l cuc cỏch mng t sn cha trit ? Cõu ( im) Nguyờn nhõn v din bin ca cuc cỏch mng ngy 18/03/1871 Phỏp? Vỡ núi cuc cỏch mng ngy 18/03/1871 Phỏp l cỏch mng vụ sn? Cõu 3: (4 im) Kinh t M phỏt trin nh th no thp niờn 20 ca th k XX? Nguyờn nhõn ca s phỏt trin ú? Cõu 3: ( 4.0 im ) Nhng thnh tu ca ca Liờn Xụ cụng cuc xõy dng ch ngha xó hi t nm 1950 n u nhng nm 70 ca th k XX. Cõu 4: ( 4.0 im ) Nhng nột ni bt nht ca tỡnh hỡnh cỏc nc Tõy u t sau nm 1945 ? Cõu 5: ( 3.0 im ) Ti núi: Hũa bỡnh, n nh v hp tỏc phỏt trin va l thi c, va l thỏch thc i vi cỏc dõn tc. ---------------------------Ht--------------------------- P N THI CHN HC SINH GII CP TRNG 2012-2013 MễN : LCH S CU NI DUNG Vỡ sau cỏch mng kt thỳc: Cõu IM - Vn rung t v gii phúng nụng dõn gụng cựm ca ch phong kin cha c gii quyt. - Giai cp t sn khụng dỏm trỡ nn cng hũa m phi liờn minh vi th lc phong kin, thit lp nh nc quõn ch lp hin Cỏch mng t sn Anh gia TK XVII l cuc cỏch mng t sn cha trit . Cõu * Nguyên nhân: - Do mâu thuẫn x hội ngày gay gắt t sản với vô sản - Đức xâm lợc Pháp - Sự tồn đế chế II việc t sản Pháp đầu hàng Đức Nhân dân căm phẫn Cách mạng bùng nổ * Diễn biến: - sáng 18/3/1871, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông mác ( Nơi tập trung đại bác Quốc dân quân ), quần chúng nhân dân đ kịp thời đến hỗ trợ, binh lính ngả phía nhân dân nên âm mu Chi-e thất bại, quân đội Chi-e hoảng sợ chạy Véc-xai. - Ngày 18/3, theo lệnh ủy ban trung ơng, Quốc dân quân tiến vào trung tâm thủ đô, làm chủ quan phủ. Chính quyền giai cấp t sản bị lật đổ. ủy ban trung ơng quốc dân quân thực nhiệm vụ phủ lâm thời. - Ngày 26/3/1871, bầu cử Hội đồng Công x theo hình thức phổ thông đầu phiếu. - Ngày 28/3/1871, Công x đợc thành lập mắt quần chúng nhân dân Pari. * Khởi nghĩa ngày 18/3/1871 Cách mạng vô sản vì: - Mục đích: Lật đổ quyền t sản, thành lập quyền giai cấp vô sản. - L nh đạo tham gia cách mạng giai cấp vô sản. Cõu S phỏt trin ca kinh t M: * Nguyờn nhõn ca s phỏt trin: Ni dung im - Nn kinh t cụng nghip ng hng u th gii 0,5 + Nm 1923 - 1929 sn lng cụng nghip tng 69%. 0,5 + Nm 1928 vt quỏ sn lng ca ton chõu u chim 48% 0,5 sn lng cụng nghip ton thờ gii. ng u v cỏc ngnh cụng nghip sn xut ụ tụ, du la, thộp. Nm 60% tr lng vng th gii. - M bc vo thi kỡ phn thnh v tr thnh trung tõm cụng 0,5 nghip, thng mi, ti chớnh quc t. - Thiờn nhiờn u ói, ti nguyờn phong phỳ. 0,25 - M cú nhng c hi cuc chin tranh th gii th nht: M giu lờn nh buụn bn v khớ, tr thnh ch n. - M tham gia chin tranh mun, t nc hu nh khụng b chin tranh tn phỏ. - Sau chin tranh th gii th nht, chõu u kit qu l iu kin thun li M xut khu hng sang chõu u. - Quan tõm vic phỏt trin khoa hc, k thut. - Chỳ trng o to lao ng cú trỡnh hoỏ, k thut cao. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 - Ci tin k thut, ỏp dng nhng thnh tu k thut mi nht 0,25 sn xut. - Sn xut dõy chuyn, tng cng lao ng, búc lt nhõn cụng 0,25 Nhng thnh tu c bn ca Liờn Xụ t 1950 n nhng nm 70 ca th k XX: Hc sinh cn trỡnh by c nhng ý c bn sau: - Liờn Xụ tip tc thc hin cỏc k hoch di hn vi phng hng 1.0 Cõu chớnh l: phỏt trin kinh t vi u tiờn phỏt trin cụng nghip nng- (3.0) nn tng ca nn kinh t quc dõn, y mnh tin b khoa hc - k thut, tng cng sc mnh quc phũng. - Kt qu: Liờn Xụ ó t c nhiu thnh tu to ln: + V cụng nghip: sn xut cụng nghip bỡnh quõn hng nm tng 9,6%; l cng quc cụng nghip ng th hai trờn th gii ch sau M. + V nụng nghip: cú nhiu tin b vt bc . 1.0 - Khoa hc- k thut: phỏt trin mnh. Nm 1957: Liờn Xụ l nc u tiờn phúng thnh cụng v tinh nhõn to lờn khonng khụng v tr, m u k nguyờn chinh phc v tr ca loi ngi. Nm 1961: phúng tu "Phng ụng" a ngi ln u tiờn bay vũng quanh trỏi t. 1.0 - i ngoi: Liờn Xụ ch trng trỡ hũa bỡnh th gii, quan h hu ngh vi cỏc nc v ng h cuc u tranh gii phúng ca cỏc dõn tc . Nhng nột ni bt nht ca tỡnh hỡnh cỏc nc Tõy u t sau nm 1945 . Hc sinh cn trỡnh by c nhng ý c bn sau: - V kinh t: Cỏc nc Tõy u nhn vin tr kinh t ca M theo k 1.0 hoch "Phc hng Mỏc-san". Kinh t c phc hi, nhng cỏc Cõu nc Tõy u ngy cng l thuc vo M. ( 4.0) - V chớnh tr: Chớnh ph cỏc nc Tõy u ũi thu hp quyn t 1.0 dõn ch, xúa b cỏc ci cỏch tin b ó thc hin trc õy, ngn cn cỏc phong tro cụng nhõn v dõn ch, cng c thlc ca giai cp t sn cm quyn. - V i ngoi: Tin hnh cỏc cuc chin tranh tỏi chim thuc a. 1.0 Trong bi cnh Chin tranh lnh, cỏc nc Tõy u tham gia quõn s Bc i Tõy Dng (NATO) nhm chng li Liờn Xụ v cỏc nc XHCN ụng u. - Sau chin tranh th gii th hai, nc c b chia ct thnh hai 0.5 nh nc: Cng hũa Liờn bang c v Cng hũa Dõn ch c, vi hai ch chớnh tr i lp nhau. Thỏng 10- 1990: Nc c thng nht tr thnh mt quc gia 0.5 cú tim lc kinh t v quõn s mnh nht Tõy u. Hũa bỡnh, n nh v hp tỏc phỏt trin va l thi c, va l thỏch thc i vi cỏc dõn tc . Hc sinh cú th trỡnh by theo nhiu cỏch khỏc nhau, song c bn t c: Cõu - Thi c: + Cỏc nc cú iu kin hi nhp vo nn kinh t ca 1.5 (3.0) khu vc v th gii. + Cú iu kin rỳt ngn khong cỏch vi cỏc nc ang phỏt trin. + p dng nhng thnh tu khoa hc- k thut vo sn xut. + - Thỏch thc: Nu khụng chp ly thi c phỏt trin s tt hu, 1.5 hi nhp s hũa tan, ỏnh mt bn sc dõn tc Chỳ ý: Trong quỏ trỡnh lm bi, hc sinh cú th khụng vit ỳng y nh ỏp ỏn trờn m cú cỏch din t khỏc nhng m bo chớnh xỏc cỏc ni dung theo bi yờu cu. Vỡ vy, tu tng bi c th ca thớ sinh m giỏm kho chm v cho im linh hot, im ca mi ý cho nh nht l 0,25 im. .Ht PHềNG GD&T TAM DNG CHNH THC THI GIAO LU HSG LP Nm hc: 2012-2013 Mụn: Lch s Thi gian lm bi: 120 phỳt thi ny gm 01 trang I. Lịch sử giới (3,5 im): Cõu 1. (1 im) Vỡ cuc khng hong kinh t 1929-1933 li n u tiờn M? Cõu 2. (2,5 im). Nguyờn nhõn, tớnh cht ca cuc Chin tranh th gii th hai? im ging v khỏc nguyờn nhõn dn n Chin tranh th gii th nht v Chin tranh th gii th hai? II. LCH S VIT NAM (6,5 im). Cõu 3. (2,5 im). Phỏp cú õm mu gỡ m cuc tn cụng Nng nm 1858? Chỳng ó tht bi nh th no vic thc hin k hoch ỏnh nhanh thng nhanh? Cõu 4. (2,5 im). Tro lu ci cỏch tõn Vit Nam na cui th k XIX i hon cnh no? Nờu nhng ni dung chớnh ca cỏc ngh ci cỏch ú. Nhn xột nhng mt tớch cc, hn ch, kt qu, ý ngha ca cỏc ngh ci cỏch? Cõu 5. (1,5 im). Nhng hot ng yờu nc ca Phan Bi Chõu phong tro ụng du (1905-1909)? ----------------HT----------------Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm. H tờn thớ sinh .SBD: PHềNG GD&T TAM DNG Kè THI GIAO LU HSG LP 6, 7, NM HC 2012-2013 HNG DN CHM MễN: Lch s. (HDC ny gm 03 trang) Cõu 1: ( im) Ni dung trỡnh by Cuc khng hong kinh t th gii 1929-1933 l mt cuc khng hong tha .Nc M l nc t bn cú nn kinh t phỏt trin mnh m nht thi kỡ ny nờn khng hong n u tiờn Cuc khng hong kinh t th gii 1929-1933 l mt cuc khng hong c cu ca ch ngha t bn . Nc M l nc t bn ch ngha i u quỏ trỡnh cụng nghip húa nờn khng hong cng bt u t õy Cuc khng hong kinh t th gii 1929-1933 l mt cuc khng hong ca h thng ch ngha t bn ton cu. Nc M l nc cú s liờn kt ton cu cao nht nờn khng hong kinh t bt u t M Cõu 2: ( 2.5 im) Ni dung trỡnh by * Nguyờn nhõn (1 im): - Do s phỏt trin khụng ng u v kinh t, chớnh tr gia cỏc nc quc lm so sỏnh lc lng gia cỏc nc quc thay i. Mõu thun mi v quyn li, v th trng v thuc a gia cỏc nc quc tip tc ny sinh sau chin tranh th gii mt, dn n chin tranh bựng n gia cỏc nc quc nhm phõn chia li th gii. im 0.5 0.25 0.25 im 0,25 - Cuc khng hong kinh t th gii (1929-1933) lm cho nhng mõu thun trờn thờm sõu sc, dn n vic lờn cm quyn ca ch ngha phỏt xớt c, Italia, Nht, vi ý gõy chin tranh chia li th gii. 0,5 - Gia cỏc nc quc hỡnh thnh hai i ch nhau: Anh-Phỏp-M v phỏt xớt c-Italia-Nht. Hai quc ny mõu thun gay gt vi v th trng v thuc a nhng u coi Lxụ l k thự cn phi tiờu dit. - Chớnh sỏch tho hip, nhng b ca cỏc nc Anh-Phỏp-M nhm lm cho phỏt xớt cha mi nhn chin tranh v phớa Liờn Xụ. ó to iu kin phỏt xớt c, Italia, Nht chõm ngũi cho chin tranh th gii bựng n. * Tớnh cht (0,5 im): - Trc Liờn Xụ tham chin: L cuc chin tranh quc, xõm lc, phi ngha . - Sau Liờn Xụ tham chin: L cuc chin tranh chớnh ngha, bo v T quc, chng phỏt xớt. 0,5 * im ging v khỏc .(1 im): - Ging: C cuc chin tranh u nhm gii quyt mõu thun gia cỏc nc quc v phõn chia th trng v thuc a. - Khỏc: Chin tranh th gii cũn nhm gii quyt mõu thun gia cỏc nc quc vi Liờn Xụ - Nh nc XHCN u tiờn trờn th gii. 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Cõu 3: ( 2.5 im) Ni dung trỡnh by + Hnh ng ca Phỏp: Chiu 31/8/1858 liờn quõn Phỏp- Tõy Ban Nha dn trn trc ca bin Nng Sỏng 1/9/1858 liờn quõn Phỏp- Tõy Ban Nha ó n sỳng tn cụng Nng, ri b lờn bỏn o Sn Tr m mu ca Phỏp chn Nng: + Nng l mt hi cng sõu v rng, tu chin cú th vo d dng,li nm trờn ng thiờn lớ Bc Nam .Hu phng Nng l vựng Qung NamQung Ngói cú th li dng thc hin õm mu ly chin tranh nuụi chin tranh + Nng ch cỏch Hu khong 100 km, qua ốo Hi Võn.Ti õy cú nhiu ngi theo o Thiờn chỳa v mt s giỏn ip i nt thy tu hot ng t trc +Sau +Khi chim xong Nng,Phỏp s ỏnh thng Hu, buc triu ỡnh u hng S tht bi ca Phỏp : Triu ỡnh c Nguyn Tri Phng lm Tng ch huy mt trn Qung Nam. ễng huy ng quõn dõn p ly ngn khụng cho gic tin sõu vo ni a Nhõn dõn c lnh lm khụng nh trng, gõy cho phỏp nhiu khú khn. Sut thỏng lin, quõn Phỏp b giam chõn ti ch, lc lng hao mũn dn, thuc men, thc phm thiu thn tip t khú khn=>Phỏp tht bi õm mu ỏnh nhanh thng nhanh v buc phi thay i k hoch kộo quõn vo Gia nh Cõu 4: (2,5 im) Ni dung trỡnh by * Hon cnh (0,75 im): - Vo cui th k XIX, thc dõn Phỏp rỏo rit m rng chin tranh xõm lc Nam Kỡ, chun b tn cụng ỏnh chim c nc ta thỡ triu ỡnh Hu tip tc thc hin cỏc chớnh sỏch ni tr, ngoi giao li thi, lc hu khin cho kinh t, xó hi Vit Nam ri vo khng hong nghiờm trng. - B mỏy chớnh quyn t trung ng n a phng tr lờn mc rung: nụng nghip, th cụng nghip v thng nghip ỡnh tr; ti chớnh cn kit, i ssng nhõn dõn khú khn. Mõu thun giai cp v mõu thun dõn tc ngy cng gay gt, phong tro ngha nụng dõn, binh lớnh bựng n nhiu ni cng y t nc vo tỡnh trng ri ren. - Trc tỡnh hỡnh t nc ngy mt nguy khn, ng thi xut phỏt t lũng yờu nc, thng dõn, mun cho nc nh giu mnh, cú th ng u vi cuc tn cụng ngy cng dn dp ca k thự, mt s quan li, s phu yờu nc thc thi ó mnh dn a nhng ngh, yờu cu i mi cụng vic ni tr, ngoi giao, kinh t, hoỏ . ca nh nc phong kin. im 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 im 0,25 0,25 0,25 * Ni dung (0,75 im): - Nm 1868, Trn ỡnh Tỳc v Nguyn Huy T xin m ca bin Tr Lớ (Nam nh). inh Vn in xin y mnh khai khn rung hoang v khai m, phỏt trin buụn bỏn, chn chnh quc phũng. - Nm 1872, Vin Thng bc xin m ba ca bin Bc v Trung thụng thng vi bờn ngoi. 0,25 - T 1863-1871, Nguyn Trng T ó gi lờn triu ỡnh 30 bn iu trn, cp n mt lot nh chn chnh b mỏy quan li, phỏt trin cụng, thng nghip v ti chớnh, chnh n vừ b, m rng ngoi giao, ci t giỏo dc . - Vo cỏc nm 1877 v 1882, Nguyn L Trch dõng hai bn Thi v sỏch lờn vua T c, ngh chn hng dõn khớ, khai thụng dõn trớ, bo v t nc. * Nhn xột .(1 im): - Tớch cc: Trong bi cnh b tc ca xó hi phong kin Vit Nam cui th k XIX, mt s s phu, quan li ó vt qua nhng lut l h khc, s nghi k, ghen ghột, thm nguy him n tớnh mng ca mỡnh a nhng ngh ci cỏch nhm canh tõn t nc, nhm ỏp ng phn no yờu cu ca nc ta lỳc ú, cú tỏc ng ti cỏch ngh, cỏch lm ca mt b phn quan li triu ỡnh. - Hn ch: Tuy nhiờn, cỏc ngh ci cỏch mang tớnh cht ri rc, l t, cha xut phỏt t nhng c s bờn trong, cha gii quyt c hai mõu thun c bn ca xó hi Vit Nam l mõu thun gia nhõn dõn ta vi thc dõn Phỏp v gia nụng dõn vi a ch phong kin. 0,25 - Kt qu: Triu ỡnh Hu c tuyt, khụng chp nhn nhng thay i v t chi cỏc ngh ci cỏch, k c nhng ci cỏch hon ton cú kh nng thc hin. iu ny ó lm cn tr s phỏt trin ca nhng tin mi, khin xó hi lun qun vũng b tc ca ch thuc a na phong kin. - í ngha: Nhng t tng ci cỏch cui th k XIX ó gõy c ting vang ln, dỏm tn cụng vo t tng li thi, bo th cn tr bc tin ca dõn tc, phn ỏnh trỡnh nhn thc mi ca nhng ngi Vit Nam hiu bit. Gúp phn vo vic chun b cho s i phong tro Duy tõn Vit Nam vo u th k XX. Cõu 5: (1.5 im) Ni dung trỡnh by Phan Bi Chõu l s phu t Ngh An v l lónh t tiờu biu nht phong tro gii phúng dõn tc u th k XX Trong s nhng ngi yờu nc ún nhn ng cu nc dõn ch t sn, cú mt s ngi mun da vo Nht Bn. Nht Bn c xem l nc cựng mu da, cựng húa Hỏn hc, li i theo ng t bn chõu u, ó giu mnh lờn v ỏnh thng quc Nga (1905) nờn cú th nh cy c Nm 1904, Phan Bi Chõu ó lp Hi Duy tõn vi mc ớch ca Hi l lp mt nc Vit Nam c lp u nm 1905, Phan Bi Chõu sang Nht nh giỳp khớ gii, tin bc ỏnh Phỏp. Ngi Nht ch o to cỏn b cho cuc bo ng v trang sau ny. Hi Duy tõn phỏt ng thnh viờn tham gia phong tro ụng du Lỳc u phong tro ụng du hot ng thun li, s hc sinh sang Nht cú 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 im 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 + Thc hin ch giỏo dc bt buc, hc phớ.( 0,25 im) * í ngha lch s ca Cụng xó Pari : + Cụng xó l hỡnh nh ca mt ch mi, xó hi mi l s c v nhõn dõn lao ng ton th gii s nghip u tranh cho mt tng lai tụt p hn.(0,75 im) +Cụng xó ó li nhiu bi hc quớ bỏo: Cỏch mng vụ sn mun thng li phi cú ng cỏch mng chõn chớnh lónh o, thc hin liờn minh cụng nụng; phi kiờn quyt chn ỏp k thự, xõy dng nh nc ca dõn, dõn, vỡ dõn.( 0,75 im) Cõu 3: ( im ) Ni dung v kt qu ca cuc Duy Tõn Minh Tr : - Ni dung: + V kinh t: Thng nht tin t, xoỏ b s c quyn rung t ca giai cp phong kin, tng cng phỏt trin kinh t t bn ch ngha nụng thụn, xõy dng c s h tng, ng sỏ, cu cngphc v giao thụng liờn lc. (1 im) + V chớnh tr xó hi: ch nụng nụ c bói b, a quý tc t sn hoỏ v i t sn lờn nm chớnh quyn; thi hnh chớnh sỏch giỏo dc bt buc, chỳ trng ni dung khoa hc - k thut chng trỡnh ging dy, c nhng hc sinh u tỳ i du hc phng Tõy. (1 im) + V quõn s: Quõn i c t chc v hun luyn theo kiu phng Tõy, ch ngha v thay cho ch trng binh. Cụng nghip úng tu, sn xut v khớ c chỳ trng ( im) - Kt qu: n cui th k XIX- u th k XX, Nht Bn thoỏt nguy c tr thnh thuc a, phỏt trin thnh mt nc t bn cụng nghip. ( im) Cõu : (4 im) * Nguyờn nhõn : - S tranh ginh th trng v thuc a gia cỏc nc quc dn n chin tranh chia li t trờn th gii.( 0,75 im) - Nguyờn nhõn trc tip: Hong thõn tha k ngụi vua o-Hung b mt phn t khng b Xộcbi ỏm sỏt.( 0,75 im) * Hu qu : -Gõy nhiu tai hi cho nhõn loi: 10 triu ngi cht, hn 20 triu ngi b thng, nhiu thnh ph lng mc, nh mỏy b phỏ hy chi phớ cho chin tranh l 85 t ụ la.( 0,75 im) - Cỏc nc thng trn thu li ln, bn th gii c chia li.( 0,75 im) * Tớnh cht ca chin tranh th gii th nht : - õy l cuc chin tranh quc, phi ngha, phn ng.(1 im) Cõu : (4 im) Nga nm 1917 ó xy hai cuc cỏch mng , ú l cỏch mng dõn ch t sn thỏng Hai v cuc cỏch mng XHCN thỏng Mi. S d cú hai cuc cỏch mng ny l vỡ: Vo u th k XX, Nga lỳc ny tn ti nhiu mõu thun : gia nụng dõn nga vi ch phong kin Nga hong ; gia giai cp vụ sn v giai cp t sn ; gia dõn tc Nga vi cỏc dõn tc quc Nga.(1 im) Cỏch mng thỏng Hai nm 1917 ó lt ch phong kin Nga hong, song cc din chớnh tr c bit li din Nga: hai chớnh quyn song song tn ti Chớnh ph lõm thi ca giai cp t sn v cỏc Xụ vit i biu cụng nhõn, nụng dõn v binh lớnh.(1 im) Trc tỡnh hỡnh ú, Lờnin v ng Bụnsờvớch ó chun b k hoch tip tc lm cỏch mng, dựng bo lc lt Chớnh ph lõm thi, chm dt tỡnh trng hai chớnh quyn song song tn ti. Trong lỳc ú, chớnh ph lõm thi theo ui cuc chin tranh quc, bt chp s phn i mnh m ca qun chỳng nhõn dõn.(1 im) Thỏng 10 nm 1917, cuc cỏch mng ca giai cp vụ sn ó n v ginh thng li.(1 im) -------------HT---------- S THI HC SINH GII NM HC 2011-2012 MễN: LCH S LP (Thi gian 120 phỳt khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (5 im) K sỏch khụng nh trng c s dng u tiờn vo triu i no, chng quõn xõm lc no? Vỡ ta ch trng thc hin k sỏch ny? Trong thi kỡ khỏng chin chng Phỏp, chng M, k sỏch ny cú cũn phự hp khụng? Cõu 2: ( im) Trỡnh by kt qu ca chin tranh th gii th hai ? Qua kt qu ú em cú suy ngh gỡ v chin tranh th gii th hai? Theo em chỳng ta cn phi lm gỡ th gii khụng cũn chin tranh? Cõu 3: (4 im): Bng kin thc ó hc chng trỡnh Lch s lp 8, em hiu th no l cỏch mng t sn? Vỡ núi cuc Duy Tõn Minh Tr thc cht l mt cuc cỏch mng t sn ? Cõu 4: (6 im) Sau cỏch mng thỏng mi Nga thng li, nm 1919 nh M Giụn rớt ó cụng b tỏc phm Mi ngy lm rung chuyn th gii. Vy vỡ nh Giụn rớt li t tờn cun sỏch l Mi ngy lm rung chuyn th gii. Da vo ý ngha ca cuc cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917, hóy gii thớch lớ do? Ht P N V HNG DN CHM Cõu 1: (5 im) K sỏch khụng nh trng c s dng u tiờn vo thi nh Trn chng quõn Mụng C. (1) Ta ch trng thc hin k sỏch ny l vỡ: + Ban u ch cũn mnh, ta cha th ỏnh giỏp lỏ c vi ch. (1) + ch em quõn t xa ti, rt cn lng thc nhng vi k sỏch ny ca ta, ch khn n thi c thun li ta phn cụng tiờu dit ui ch b cừi.(2) - Vi nguyờn nhõn trờn, k sỏch ny hon ton phự hp thi kỡ khỏng chin chng Phỏp, chng M v trờn thc t ta ó thc hin. (1) Cõu 2: ( im) - Ch ngha phỏt xớt b tiờu dit (0,5) - L cuc chin tranh ln nht, khc lit nht, tn phỏ nng n nht (0,5) +60 triu ngi cht, 90 triu ngi tn tt. (0,5) +Thit hi v vt cht gp 10 ln so vi chin tranh th gii th nht (0,5), bng tt c cỏc cuc chin tranh 1000 nm trc ú cng li. (0,5) - Dn n nhng bin i cn bn ca tỡnh hỡnh th gii (0,5) - L cuc chin tranh phi ngha,vỡ tham vng riờng m gõy nh hng n ton nhõn loi (0,5) -> Chỳng ta cn phi phn i(0,5),tỡm cỏch ngn chn chin tranh(0,5), bo v nn hũa bỡnh (0,5) Cõu 3: (4 im): - Cỏch mng t sn l : + Lónh o: t sn, quý tc t sn húa. (1) + Mc ớch: em li quyn li cho t sn, quý tc t sn húa.(1) M ng cho CNTB phỏt trin.(1) - Cuc Duy Tõn Minh Tr thc cht l mt cuc cỏch mng t sn vỡ hi cỏc iu kin trờn. .(1) Cõu 4: (6 im) - Cỏch mng thỏng Mi Nga khụng nhng lm thay i hon ton mnh t nc, s phn ca hng triu ngi Nga: ln u tiờn lch s cỏch mng ó a ngi lờn nm chớnh quyn, xõy dng ch mi, ch xó hi ch ngha, lm cho cỏc nc quc phi hong s (2) - Ting vang ca cuc cỏch mng thỏng mi Nga ó vt qua biờn gii nc Nga, cú tỏc ng ln n th gii, ó dn n nhng thay i ln lao v li nhiu bi hc quý bỏu cho cuc u tranh gii phúng ca giai cp vụ sn, nhõn dõn lao ng v cỏc dõn tc b ỏp bc. .(2) - C v mnh m phong tro cỏch mng ca giai cp cụng nhõn cỏc nc, ch cho h ng ỳng n i ti thng li cui cựng ca s nghip gii phúng dõn tc. (1) - To nhng iu kin thun li cho s phỏt trin ca phong tro cng sn v cụng nhõn quc t, phong tro gii phúng dõn tc nhiu nc trờn th gii, nht l cỏc nc A, Phi, M la tinh (1) S HNG DN CHM THI CHN HC SINH GII MễN LCH S Cõu 1: ( im) Trỡnh by din bin ca cuc ngha Lam Sn (cui nm 1426 - cui nm 1427)? Trn Tt ng Chỳc ng (cui nm 1426) Ni dung im - Thỏng 10 1426 Vng Thụng ch huy vin binh kộo vo 0,25 ụng Quan m cuc phn cụng ln vo quõn ch lc ca ta Cao im B. - Sỏng ngy 11 1426, Vng Thụng xut quõn tin v hng 0,25 Cao B. im - Nm c ý ca vng Thụng quõn ta ó t phc binh Tt 1,25 Trn Chi Lng Xng Giang (thỏng 10 1427) ng v Chỳc ng, quõn Minh lt vo trn a quõn ta nht t xụng thng vo quõn gic ỏnh tan tỏc, dn chỳng xung cỏnh ng ly li tiờu dit, quõn gic t thng, tờn b bt sng, Vng Thụng thỏo chy v ụng Quan, Thng th b binh Trn Hip, cựng cỏc tng gic Lớ Lng, Lớ ng b git ti trn. - Ngha quõn Lam Sn tha thng võy hóm ụng Quan, gii phúng nhiu chõu, huyn. - u thỏng 10 1427, 15 vin binh t Trung Quc chia hai o: mt o Liu Thng ch huy t Qung Tõy tin vo theo ng Lng Sn, o th hai Mc Thnh ch huy t Võn Nam theo hng H Giang kộo vo nc ta. - B ch huy ngha quõn quyt nh tiờu dit vin quõn ca gic khụng cho chỳng tin sõu vo ni a nc ta. - Ngy 10, Liu Thng hựng h dn quõn o t tin vo biờn gii nc ta b quõn ta phc kớch git i Chi Lng. Phú tng binh l Lng Minh lờn thay tin xung Xng Giang( Bc Giang). - Trờn ng tin quõn gic liờn tip b quõn ta phc kớch Cn Trm, Ph Cỏt, b tiờu dit n ba tờn, tng binh Lng Minh b git ti trn, Thng th b binh Lớ Khỏnh tht c t vn. - My quõn ch cũn li c n Xng Giang co cm cỏnh ng b quõn ta t nhiu hng tn cụng, gn tờn b tiờu dit, s cũn li b bt sng k c tng gic l Thụi T v Hong Phỳc. - Lờ Li sai tng em chin li phm Chi Lng n doanh tri Mc Thnh, trụng thy bit Liu Thng ó bi trn vi vng rỳt quõn v nc. - Tin o vin binh Liu Thng, Mc Thnh b tiờu dit, Vng Thụng ụng Quan khip m vi vng xin hũa, chp nhn m hi th ụng Quan (10 - 12- 1427). - - - 1428 toỏn quõn cui cựng ca Vng Thụng rỳt nc ta, t nc sch búng quõn thự. im 0,25 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im 0,5 im Cõu 2: (6 im) Vn hoỏ Vit Nam t th k X n na u th k XIX cú nhng thnh tu gỡ? Ni dung im - Thi Ngụ Vn hoỏ dõn gian l ch yu, giỏo dc cha phỏt trin, o 0,75 inh - Tin Lờ Pht c truyn bỏ rng, Nho Giỏo ó xõm nhp song cha cú im (th k X): nh hng. - Nn hc ( gm ch Hỏn v Nụm) phong phỳ, nhiu tỏc phm hc ni ting i nh: Hch tng s ca Trn 0,75 - Thi Lớ - Trn Quc Tun, Phỳ sụng Bch ng ca Trng Hỏn Siờu, Phũ giỏ v kinh ca Trn Quang Khi). Nho giỏo phỏt trin. + Vn miu Quc T Giỏm c xõy dng nm 1070). 0,5 - Thi Lờ S: ( Th k XV n na u th k XVI) - Th k XVI n th k XVIII: + Nho Giỏo chim a v c tụn, o Giỏo, Pht Giỏo b hn ch. + M nhiu trng hc, khuyn khớch thi c, hc ch Hỏn tip tc chim u th, hc ch Nụm gi v trớ quan trng. + Ch Quc ng i. + Ban hnh Chiu lp hc. 0,5 0,5 0,25 0,25 - Na u th k XIX: + Nhiu tỏc phm ch Nụm i. + Ngh thut sõn khu a dng phong phỳ. + Vn hc phỏt trin rc r vi nhiu hỡnh thc phong phỳ. (tc ng, ca dao. truyn th tiờu biu l truyn Kiu ca Nguyn Du). + Vn ngh dõn gian phỏt trin, ngh thut sõn khu tung chốocỏc ln iu dõn ca ph bin khp ni. + Nhiu cụng trỡnh kin trỳc ni ting s: Chựa Tõy Phng, Ng Mụn (Hu). 0,25 0,25 0,75 0,75 0,5 Phn II: Lch s th gii. (8 im) Cõu 1: (4 im) Kinh t M phỏt trin nh th no thp niờn 20 ca th k XX? Nguyờn nhõn ca s phỏt trin ú? Ni dung im - Nn kinh t cụng nghip ng hng u th gii S phỏt trin ca kinh t M: + Nm 1923 - 1929 sn lng cụng nghip tng 69%. + Nm 1928 vt quỏ sn lng ca ton chõu u chim 48% sn lng cụng nghip ton thờ gii. ng u v cỏc ngnh cụng nghip sn xut ụ tụ, du la, thộp. Nm 60% tr lng vng th gii. - M bc vo thi kỡ phn thnh v tr thnh trung tõm cụng nghip, thng mi, ti chớnh quc t. * Nguyờn nhõn ca s phỏt trin: - Thiờn nhiờn u ói, ti nguyờn phong phỳ. Khỏch quan: - M cú nhng c hi cuc chin tranh th gii th nht: M giu lờn nh buụn bn v khớ, tr thnh ch n. - M tham gia chin tranh mun, t nc hu nh khụng b chin tranh tn phỏ. - Sau chin tranh th gii th nht, chõu u kit qu l iu kin thun li M xut khu hng sang chõu u. - Quan tõm vic phỏt trin khoa hc, k thut. - Chỳ trng o to lao ng cú trỡnh hoỏ, k thut cao. Ch quan - Ci tin k thut, ỏp dng nhng thnh tu k thut mi nht sn xut. - Sn xut dõy chuyn, tng cng lao ng, búc lt nhõn cụng v bo v th trng nc bng thu quan. Cõu 2: (4 im) Sau cỏch mng thỏng mi Nga thng li, nm 1919 nh M Giụn rớt ó cụng b tỏc phm Mi ngy lm rung chuyn th gii. Vy vỡ nh Giụn rớt li t tờn cun sỏch l Mi ngy lm rung chuyn th gii. Da vo ý ngha ca cuc cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917, hóy gii thớch lớ do? Ni dung im - Cỏch mng thỏng Mi Nga khụng nhng lm thay i hon ton mnh t nc, s phn ca hng triu ngi Nga: ln u tiờn lch s cỏch mng ó a ngi lờn nm chớnh quyn, xõy dng ch mi, ch xó 1im hi ch ngha, lm cho cỏc nc quc phi hong s. - Ting vang ca cuc cỏch mng thỏng mi Nga ó vt qua biờn gii nc Nga, cú tỏc ng ln n th gii, ó dn n nhng thay i ln lao v li nhiu bi hc quý bỏu cho cuc u tranh gii phúng ca giai cp vụ sn, nhõn dõn lao ng v cỏc dõn tc b ỏp bc. - C v mnh m phong tro cỏch mng ca giai cp cụng nhõn cỏc nc, ch cho h ng ỳng n i ti thng li cui cựng ca s nghip gii phúng dõn tc. - To nhng iu kin thun li cho s phỏt trin ca phong tro cng sn v cụng nhõn quc t, phong tro gii phúng dõn tc nhiu nc trờn th gii, nht l cỏc nc A, Phi, M la tinh S 1im 1im 1im THI CHN HC SINH GII CP HUYN Mụn: Lch s lp Nm hc: 2010 - 2011 Thi gian: 150 phỳt (khụng k giao ) Cõu (2,5 im): Vỡ cuc ngha Yờn Th bựng n? Cõu (6 im): Hip c Nhõm Tut c kớ kt vo thi gian no? Ni dung c bn ca Hip c Nhõm Tut? Cõu (5 im): Em hóy chng minh rng vo cui th k XIX u th k XX Nht Bn ó tr thnh nc quc? Cõu (6,5 im): Trỡnh by din bin ca cuc ngha Hng Khờ? Vỡ núi õy l cuc ngha tiờu biu nht phong tro Cn Vng? Ht P N THI CHN HC SINH GII CP HUYN Mụn: Lch s lp Nm hc: 2010 - 2011 Thi gian: 150 phỳt (khụng k giao ) Cõu ỏp ỏn im - Tỡnh hỡnh kinh t nụng nghip sa sỳt ó khin nhiu ngi phi ri quờ lờn Yờn Th sinh sng. - Khi thc dõn Phỏp m rng phm vi lờn chim úng Bc K, Yờn Th tr thnh mc tiờu bỡnh nh ca chỳng. - bo v cuc sng ca mỡnh, nụng dõn Yờn Th ó ng lờn u tranh. - Ngy 1862, triu ỡnh Hu kớ vi Phỏp hip c Nhõm Tut. * Ni dung c bn sau: - Triu ỡnh tha nhn quyn cai qun ca nc Phỏp ba tnh ụng Nam Kỡ (Gia nh, nh Tng, Biờn Ho) v o Cụn Lụn. - M ba ca bin ( Nng, Ba Lt, Qung Yờn) cho Phỏp vo buụn bỏn. - Cho phộp ngi Phỏp v Tõy Ban Nha t truyn o Gia Tụ, bói b lnh cm o trc õy. - Bi thng cho Phỏp mt khon chin phớ tng ng lng bc. - Phỏp s "tr li" thnh Vnh Long cho triu ỡnh chng no triu ỡnh buc c dõn chỳng ngng khỏng chin. - Sau chin tranh Trung Nht kinh t Nht phỏt trin mnh m. Tp trung cụng nghip thng mi v ngõn hng. - Nhiu cụng ty c quyn i nh Mit-xi, Mớt-su-bi-si gi vai trũ to ln, chi phi i sng kinh t chớnh tr Nht Bn. Cỏc hng ny lm ch nhiu ngõn hng, hm m, xớ nghip ng st, tu bin, . - Thi hnh chớnh sỏch xõm lc hiu chin v bnh chng: chin tranh Trung-Nht, Nga-Nht. - Chim Liờu ụng, L Thun, Sn ụng, bỏn o Triu Tiờn. - Cui th k XIX u th k XX Nht Bn tr thnh nc quc. 0.5 1,25 0,75 1 1 1,25 1 0,75 * Din bin cuc ngha Hng Khờ: - Ngi lónh o: Phan ỡnh Phựng v Cao Thng. 0,5 - T nm 1858 - 1888 ngha quõn bt u xõy dng lc lng rốn ỳc v khớ v tớch tr lng tho ti tnh Thanh Húa, Ngh An, H Tnh, Qung Bỡnh. 1,25 - T 1888 - 1895 da vo vựng nỳi him tr, cú s phi hp cht ch ngha quõn ó y lựi nhiu cuc hnh quõn cn quột ca ch. - Thc Dõn Phỏp trung binh lc, xõy dng h thng n bt, m nhiu cuc tin cụng vo cn c Ngn Tri ngy 28/12/1895 Phan ỡnh Phựng hi sinh, phong tro tan ró. 1,25 * Cuc ngha Hng Khờ l cuc ngha tiờu biu nht phong tro Cn vng l vỡ: - õy l cuc ngha cú quy mụ ln, a bn rng thi gian tn ti lõu nht (10 nm). - Tớnh cht ỏc lit, chin u dng cm chng Phỏp ca ngha quõn. - Cú t chc cht ch v thng nht, t ch to c v khớ. S 0,5 luyn thi s 03 11 Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (3,5 im) Trỡnh by din bin ba ln khỏng chin chng quõn Mụng Nguyờn? Qua ú phõn tớch nguyờn n hõn thng li ba ln khỏng chin ú? Cõu (3 im) ỏnh giỏ vai trũ ca Lờ Nin cỏch mng thỏng mi Nga nm 1917? v cuc u tranh xõy dng ,bo v chớnh quyn Xụ Vit (1917-1920)? Cõu (3 im) Lp bng so sỏnh cuc ci cỏch Minh tr Nht Bn v phong tro Duy Tõn Trung Quc ( 1898) theo ni dung: Ni dung so sỏnh cỏch Minh tr Nht Bn phong tro Duy Tõn Trung Quc ( 1898) Ngi lónh o Ni dung ci cỏch Kt qu Tớnh cht Cõu 4:(2, im Lpn bng so sỏnh cỏch mng dõn ch t sn kiu c,cỏch mngdõn ch t sn kiu mi v cỏch mng xó hi ch ngha theo ni dung sau:Nhim v,giai cp lónh o,ng lc cỏch mng,xu hng phỏt trin Cõu5: (3 im) Lp bng thng kờ cỏc phong tro u tranh ca nhõn dõn Trung Quc cui th k XIX theo yờu cu sau Thi gian S kin Tớnh cht í ngha Cõu 6: (3 im) Quỏ trỡnh phỏt xớt húa Nht Bn din nh th no?im khỏc bit quỏ trỡnh phỏt xớt húa Nht khỏc vi c v Italia nh th no? Cõu 7: (2,5 im) Phõn tớch nguyờn nhõn dn n chin tranh th gii th nht?Kt qu,tớnh cht chin tranh th gii th nht? ===========Ht===================== ỏp ỏn Cõu 1: Trỡnh by c din bin chớnh ln: 1258,1285,1287-1288 õn tớch c cỏc nguyờn nhõn ti liu c cp Cõu 2: * Trong cỏch mng thỏng mi Nga -Cỏch mng dõn ch t sn thỏng hai nm 1917 thnh cụng ch c chuyờn ch Nga Hong b lt cuc din hai chớnh quyn song song tn ti -Trc tỡnh hỡnh ú Lờ Nin v ng Bụnsờvich ó chun b k hoch tip tc lm cỏch mng lt chớnh ph t sn lõm thi -Lờ Nin quyt nh chuyn sang u tranh V trang ginh chớnh quyn -7-10-1917 Lờ Nin t phn Lan v Pờ t rụ grỏt trc tip ch o cỏch mng . . *Xõy dng chớnh quyn Xụ Vit -Vic lm u tiờn l p tan b mỏy nh nc c . -Tin hnh cuc hu húa cỏc xớ nghip * bo v chớnh quyn Xụ Vit: -Cui nm 1918 ,14 nc quc . -Lờ Nin thc hin chớnh sỏch cng sn thi chin Cõu (3 im) Lp bng so sỏnh cuc ci cỏch Minh tr Nht Bn v phong tro Duy Tõn Trung Quc ( 1898) theo ni dung: Ni dung so sỏnh cỏch Minh tr Nht Bn Ngi lónh o Quớ tc mi,t sn ng u Cỏc phn t tri thc phong kin tin b,ng Ni dung ci cỏch phong tro Duy Tõn Trung Quc ( 1898) l Thiờn hong u Lng Khi Siờu,khang Hu Vi SGK -Kinh t: Lp ngõn hng xõy dng ng st -Chớnh tr :ch trng thnh lp ch quõn ch lp hin,quyn t ngụn lun,t xut bn bỏo, V n húa giỏo gic sa i ch thi c -Quõn s: trang b v hun luyn theo kiu phng Tõy kt qu -M dng cho ch ngha T -Tin hnh 100 ngy b tht bi Bn phỏt trin,a Nht t -Trung quc ng trc nguy c xõm lc nc Phong kin thnh nc Phng Tõy TBCN - Bo v c c lp,thoỏt s phn mt nc thuc a Tớnh cht L cuc cỏch mng t sn Cú khuynh hng lm cỏch mng t sn khụng trit Cõu 4: Ni dung so sỏnh Nhim v CMDCTS kiu c -ỏnh ch phong CMDCTS kiu mi -ỏnh ch CMXHCN Lt nn thng tr Giai cp lónh o ng lc cỏch mng Xu th phỏt trin kin -Xúa b tn d phong kin -Thc hin dõn ch -M ng cho ch ngha t bn phỏt trin Giai cp t snhquớ tc mi( CMTS Anh) T sn v nụng dõn( Qun chỳng) nhõy dng ch ngha t bn phong kin -Xúa b tn tớch phong kin -Thc hin dõn ch ca giai cp t sn -Xõy dng CNXH Giai cp vụ sn Giai cp vụ sn( ng Bụn) Cụng nhõn,nụng dõn,binh lớnh Xõy dng CNXH Cụng nhõn,nụng dõn,binh lớnh Tin lờn lm CMXHCN Cõu5: (3 im) Lp bng thng kờ cỏc phong tro u tranh ca nhõn dõn Trung Quc cui th k XIX theo yờu cu sau Thi gian S kin Tớnh cht í ngha 1851-1864 Phong tro Thỏi Bỡnh Thiờn Phong tro Th hin tinh thn yờu nc ca quc.do Hng Tỳ Ton lónh yờu nc dõn nhõn dõn,l phong tro ln nht o,nhõn dõn TQ tin hnh u tc,dõn ch lch s TQ,ó xõy dng tranh mnh m chng quc c chớnh quyn cỏch mng,thi v phong kin hnh nhiu chớnh sỏch tin b 1898 Cuc ng Duy tõn Duy tõn theo Ci cỏch cu vỏn tỡnh th ,th Lng Khi Siờu v Khang ng hin s tip thu t tng tin b Hu Vi xut ,ch trng ci TBCN , ca tng lp qua li v s phu yờu cỏch chớnh tr thay th ch nc quõn ch chuyờn ch bng quõn ch lp hin,phong tro tn ti hn 100 ngy b tht bi Nm 1900 Phong tro ngha hũa on Phong tro Th hin tinh thn yờu nc thit yờu nc dõn tha ca nụng dõn,quyt tõm chng tc,dõn ch ộ quc Nm 1911 CM Tõn Hi lt triu i CMDCTS -Lt ch phong kin chm Món Thanh,chm dt ch khụng trit dts . quõn ch phong kin -M ng cho CMTB phỏt trin - nh hng n phong tro gi phúng dõn tc Chõu Cõu 6: -Hon cnh: Do nh hng v tỏc ng cuc khng hong kinh t 1929-1933 - khc phc nhng hu qu cuc khng hong v gii quyt khú khn . -Nht bn ch trng quõn phit húa b mỏy nh nc ,gõy chin tranh xõm lc,bnh trng bờn ngoi: y mnh xõm lc TQ -im khỏc vi c: + c Thụng qua s chuyn i t ch dõn ch t sn i ngh sang ch chuyờn ch c ti phỏt xớt + NB ó cú sn ch thiờn hong quỏ trỡnh ny thụng qua vic quõn phit húa b mỏy nh nc v tin hnh chin tranh xõm lc ,quỏ trỡnh quõn phit húa kộo di sut thp niờn 30 Cõu 7: *Nguyờn nhõn -S phỏt trin khụng u KT v Chớnh tr ca CNTB cui th k XIX u XXTK lm thay bi so sỏnh lc lng gia cỏc nc quc gi v tr -Mõu thun gia cỏc nc quc v thuc a . => Phõn chia li th trng . *Tớnh cht: õy l cuc chin tranh phi ngha,nhm phõn chia li th trng thuc a * Kt cc: SGK S THI CHN HC SINH GII CP TRNG LP 11, NM HC 2011 -2012 Mụn: Lch s Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu (4,0 im): Phõn tớch ý ngha cỏc cuc u tranh tiờu biu ca nhõn dõn ta th k X theo mu sau: Tờn cuc u tranh Thi gian í ngha Em hóy cho bit nột c ỏo k hoch ỏnh ch ca Ngụ Quyn? Cõu (2,0 im): Tỡnh hỡnh Nho giỏo, Pht giỏo nc ta cỏc th k X XV nh th no? Vỡ n th k XV, Nho giỏo tr thnh h t tng thng tr ca nh nc phong kin? Cõu (4,0 im): Ci cỏch Minh tr Nht Bn (1868), Ci cỏch Ra-ma V Xiờm v cuc Duy tõn Mu Tut (1898) Trung Quc cú nhng gỡ ging v khỏc (v hon cnh, mc ớch, ngi lónh o, lc lng tham gia, kt qu)? T ú cú th rỳt bi hc kinh nghim gỡ? Cõu (2,0 im): Vỡ nc Nga phi tin hnh hai cuc cỏch mng nm 1917? í ngha lch s cuc Cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917. Cõu (3,0 im): So sỏnh phong tro yờu nc u th k XX vi phong tro Cn Vng chng Phỏp theo yờu cu c th hin bng sau: Ni dung so sỏnh Phong tro Cn Vng Phong tro yờu nc u th k XX Bi cnh lch s Mc tiờu u tranh Hỡnh thc u tranh Lc lng tham gia Kt qu í ngha Cõu (2.0 im): Ti Phỏp chn Nng lm mc tiờu tn cụng m u cuc chin tranh xõm lc Vit Nam nm 1858? Cõu 7: (3.0 im): Nờu nhng im ging v khỏc gia hai xu hng bo ng v ci cỏch phong tro yờu nc u th k XX. ---------- Ht ---------- S Mụn: Lch s Thi gian: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) P N V THANG IM NI DUNG Cõu (4,0 im) Phõn tớch ý ngha cỏc cuc u tranh tiờu biu ca nhõn dõn ta th k X. Em hóy cho bit nột c ỏo k hoch ỏnh ch ca Ngụ Quyn. Tờn cuc u Thi í ngha tranh gian - Lt ỏch ụ h ca nh ng, bc u ginh c lp t ch. Khi ngha 905 - ỏnh du thng li cn bn cuc u Khỳc Tha D tranh ginh c lp ca nhõn dõn ta thi Bc thuc. - Bo v vng chc nn c lp t ch. Khỏng chin - M mt thi i mi, thi i c lp t ca Ngụ 938 ch lõu di cho dõn tc. - Kt thỳc vnh vin 1000 nm ụ h ca Quyn phong kin phng Bc. Khỏng chin - Bo v c nn c lp, t ch. chng Tng 981 - ỏnh bi õm mu xõm lc v ụ h nc ta thi Tin Lờ ca nh Tng. *Nột c ỏo k hoch ỏnh ch ca Ngụ Quyn - K hoch ỏnh ch ca Ngụ Quyn rt c ỏo: chn ni him yu úng cc xung lũng sụng, li dng nc thy triu, nh quõn ch vo trn a mai phc tiờu dit. - li bi hc v sau: khỏng chin chng quõn xõm lc Mụng Nguyờn, Trn Hng o cng dựng k ny ỏnh gic. Cõu 2:(2,0 im)Tỡnh hỡnh Nho giỏo, Pht giỏo nc ta cỏc th k X XV nh th no? Vỡ n th k XV, Nho giỏo tr thnh h t tng thng tr ca nh nc phong kin? *Tỡnh hỡnh Nho giỏo, Pht giỏo nc ta cỏc th k X XV - Nho giỏo v Pht giỏo c truyn bỏ vo nc ta t thi Bc thuc, cỏc th k X XV cú iu kin phỏt trin. - Trong cỏc th k X XIV, Pht giỏo c truyn bỏ sõu rng nhõn dõn v c giai cp thng tr tụn sựngPht giỏo tr thnh h t tng IM 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.25 0.5 thng tr ca Nh nc phong kin thi Trn. - H t tng phong kin Nho giỏo c c giai cp thng tr tip nhn v tng bc nõng cao. Thi Lờ s (th k XV), Nho giỏo c chớnh thc nõng lờn a v c tụn. *Nho giỏo tr thnh h t tng thng tr th k XV vỡ: - Nhng quan im, t tng ca Nho giỏo ó quy nh mt trt t, k cng, o c phong kin rt quy c, kht khe, nờn giai cp thng tr ó trit li dng lm cụng c thng tr, bo v ch phong kin. - Nh nc quõn ch chuyờn ch thi Lờ s phỏt trin n nh cao, hon chnh nờn Nho giỏo tr thnh h t tng thng tr ca nh nc phong kin. Cõu (4,0 im) Ci cỏch Minh tr Nht Bn (1868), Ci cỏch Rama V Xiờm v cuc Duy tõn Mu Tut (1898) Trung Quc cú nhng gỡ ging v khỏc (v hon cnh, mc ớch, ngi lónh o, lc lng tham gia, kt qu). T ú cú th rỳt bi hc kinh nghim gỡ. *Ci cỏch Minh tr Nht Bn (1868), Ci cỏch Ra-ma V Xiờm v cuc Duy tõn Mu Tut (1898) Trung Quc cú nhng gỡ ging v khỏc 0.5 0.25 0.5 - Ging nhau: + Hon cnh: Trong hon cnh t nc ang b khng hong, ang ng trc nguy c b cỏc nc quc xõm lc. + Mc ớch: Tin hnh ci cỏch nhm a t nc vt qua khng hong v trỏnh tỡnh trng ri vo hon cnh b ph thuc hoc tr thnh thuc a ca cỏc nc Phng Tõy. - Khỏc nhau: + Bi cnh: Mi nc tin hnh bi cnh khỏc nhau: VD Xiờm v Nht Bn cũn tng i c lp, cũn Trung Quc thỡ ó tr thnh thuc a. + Ngi lónh o: Xiờm v Nht Bn u nhng ngi ng u nh nc tin hnh v kt qu l cuc ci cỏch thng li. Tuy nhiờn cuc Duy Tõn ti Trung Quc s phu tin hnh, dự nhn c s ng h ca vua Quang T nhng vua li khụng nm thc quyn dn n kt qu l b tht bi. + Lc lng tham gia: Xiờm v Nht Bn u cú s h tr ca cỏc lc lng quan trng, ln mnh xó hi ( Nht Bn l cỏc Sụ-gun), cũn TQ thỡ lc lng cũn cha mnh thc hin. + Kt qu: Xiờm v Nht Bn thỡ cụng cuc ci cỏch thnh cụng cũn Trung Quc b tht bi; Sau cụng cuc ci cỏch, Nht Bn ó tr thnh mt nc cú nn kinh t phỏt trin, tr thnh mt nc quc hựng mnh, mt nc c lp nht Chõu ; Xiờm kinh t phỏt trin v c lp mt cỏch tng i. Bi hc kinh nghim: - cuc ci cỏch thnh cụng thỡ nú ph thuc vo rt nhiu nhõn t: ú cú nhõn t thuc v bi cnh ca t nc cũn c lp v cú ch quyn. - Ph thuc vo ngi tin hnh phi l ngi ng u mt nh nc, nm quyn lónh o tuyt i. - C s thc hin: Phi cú c s v kinh t v c cỏc lc lng khỏc ng h Cõu (2,0 im)Vỡ nc Nga phi tin hnh hai cuc cỏch mng nm 1917? í ngha lch s cuc Cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917 * nc Nga vo nm 1917 ó din mt thc trng cha tng cú lch s ú l tỡnh trng hai chớnh quyn song song tn ti. - Cuc cỏch mng thỏng Hai nm 1917 ó hon thnh nhim v lt ch quõn ch chuyờn ch Nga Hong, nc Nga tr thnh nc Cng hũa. - Nhng sau cuc cỏch mng thỏng Hai, mt tỡnh hỡnh phc ó din ra, ú l tỡnh trng hai chớnh quyn song song tn ti (Chớnh quyn Xụ vit ca cụng nhõn, nụng dõn, binh lớnh v Chớnh ph lõm thi ca giai cp t sn). - chm dt tỡnh trng ny nc Nga cũn phi tin hnh mt cuc cỏch mng na chm dt tỡnh trng hai chớnh quyn song song tn ti, lt chớnh quyn ca giai cp t sn v thit lp chớnh quyn xụ vit, ú l cỏch mng thỏng Mi - Chớnh vỡ lý trờn m nc Nga ó din hai cuc cỏch mng: cỏch 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 mng thỏng Hai v cỏch mng thỏng Mi. * í ngha lch s cuc Cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917. - Cỏch mng thỏng Mi ó lm thay i hon ton t nc v xó hi Nga nhõn dõn lao ng v cỏc dõn tc b ỏp bc quc Nga c gii phúng, lm ch t nc v mnh ca mỡnh. - Cỏch mng thỏng Mi Nga ó lm thay i cc din th gii vi s i ca ch xó hi ch ngha nc Nga, thỳc y, c v phong tro cỏch mng th gii. Cõu (3.0 im) So sỏnh phong tro yờu nc u th k XX vi phong tro Cn Vng chng Phỏp theo yờu cu c th hin bng sau: Ni dung so Phong tro Cn Vng sỏnh Bi cnh lch s Triu ỡnh Hu ó kớ kt Hip c 1884, thc s u hng thc dõn Phỏp. Vua Hm Nghi h chiu Cn Vng. Mc tiờu u Trung quõn ỏi quc tranh (nc gn vi vua), ỏnh Phỏp, khụi phc li ch phong kin. Hỡnh thc u Khi ngha v trang tranh Lónh o Kt qu S phu thõn yờu nc cũn mang ý thc h phong kin: S phu (Nguyn Thin Thut, Phan ỡnh Phựng), nụng dõn (Hong Hoa Thỏm). Cỏc cuc ngha u tht bi. Phong tro yờu nc u TK.XX nh hng nhng tro lu tin b th gii. Thc dõn Phỏp ó tin hnh cụng cuc khai thỏc thuc a ln th nht . Nc gn lin vi dõn, chng Phỏp cu nc, cu dõn, thay i ch . Khi ngha v trang, u tranh chớnh tr, ngoi giao v ci cỏch S phu yờu nc tin b chu nh hng t tng dõn ch t sn (Phan Bi Chõu, Phan Chõu Trinh), nụng dõn (Hong Hoa Thỏm), t sn, tiu t sn. t nn tng cho t tng dõn ch Vit Nam u th k XX. M ng cu nc mi theo khuynh hng dõn ch t sn. Chm dt ng cu nc, gii phúng dõn tc theo h t tng phong kin Cõu (2.0 im) Ti Phỏp chn Nng lm mc tiờu tn cụng m u cuc chin tranh xõm lc Vit Nam nm 1858? *Phỏp chn Nng lm mc tiờu tn cụng m u cuc chin tranh xõm lc Vit Nam nm 1858 vỡ: - Nng l mt v trớ chin lc quan trng, nu chim c s to iu kin thun li cho vic thc hin k hoch ỏnh nhanh thng nhanh ca í ngha 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Phỏp. - Nng l mt hi cng sõu v rng, tu chin cú th vo d dng, li nm trờn ng thiờn lý Bc Nam. - Nng ch cỏch Hu 100 km, qua ốo Hi Võn, ti õy cú nhiu ngi theo o Thiờn Chỳa v mt s giỏn ip i lt thy tu hot ng t trc lm hu thun. Dng ý ca Phỏp l sau chim c Nng, s tin thng Hu, buc triu ỡnh Hu u hng. - Hu phng Nng l ng bng Nam Ngói cú th li dng thc hin õm mu ly chin tranh nuụi chin tranh. Cõu (3.0 im) Nờu nhng im ging v khỏc gia hai xu hng bo ng v ci cỏch phong tro yờu nc u th k XX. *im ging c bn l: - u xut phỏt t tm lũng yờu nc thng dõn, mun cu nc, cu dõn. - C hai xu hng u mang tớnh cỏch mng, u ch trng chng quc v phong kin tay sai ginh c c lp v tõn t nc theo ng t bn ch ngha. *im khỏc cn bn l nhim v, hỡnh thc u tranh v phng thc hot ng Phan Bi Chõu Phõn Chõu Trinh Nhim v Da vo Nht v phong Da vo Phỏp v dõn kin chng Phỏp chng triu ỡnh phong (chng quc) kin h bi (chng phong kin) Hỡnh thc Bo ng Ci cỏch Phng thc - Bớ mt, bt hp - Cụng khai, hp phỏp - Thnh lp Hi Duy tõn - T nm 1906, m cuc (1904), t chc phong ng tõn: c ng tro ụng du (1905 chn hng thc nghip, lp 1908), thnh lp Vit hi kinh doanh, m trng Nam Quang phc hi dy hc theo li mi, ci (1912). cỏch trang phc v li sng ---------- HT ---------- 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.0 [...]... Tr ) t i ây nhân danh nhà vua ơng ã ra chi u C n Vương - M c ích: Kêu g i văn thân , sĩ phu và nhân dân giúp vua c u nư c - M t phong trào u nư c ch ng Pháp di n ra sơi n i kéo dài n cu i th k XIX, ư c g i là phong trào “C n Vương” Di n bi n: chia làm 2 giai o n Giai o n 1: 188 5- 188 8: Phong trào bùng n kh p c nư c nh t là t Phan Thi t tr ra Giai o n 2: 188 8- 189 6: - Phong trào quy t nh ng cu c kh i... c dân chúng ng ng kháng chi n + Ba t nh mi n ơng Nam Kỳ rơi vào tay Pháp nhưng phong trào kháng Pháp c a nhân dân Nam Kỳ v n khơng b d p t t h n i lên kh i nghĩa + Lơi d ng s b c như c c a tri u ình Hu t ngày 20 Pháp ã chi m ln 3 t nh mi n Tây khơng t n 1 viên 1 kh p nơi n ngày 24/6/ 186 7, qn n, sau khi chi m xong Nam Kỳ th c dân Pháp ti n ánh B c Kỳ l n th nh t ( 187 3 ) Khi cư c chi n uc a 1 qn dân... N i dung : - Năm 186 8 Tr n ình Túc và Nguy Huy T xin m c a bi n Trà Lí (Nam nh) (0,25 ) - Năm 187 2, Vi n Thương b c xin m 3 c a bi n Mi n B c và Mi n Trung thơng thương v i bên ngồi (0,25 ) - T 186 3- 187 1 Nguy n Trư ng T ã kiên trì g i lên tri u ình 30 b n i u tr n c p n m t lo t v n như ch n ch nh b máy quan l i , phát tri n cơng thương nghi p và tài chính (0,25 ) - Năm 187 7 và 188 2 Nguy n L Tr ch... ng bư c 185 8 n 1.5 1 1.5 10 i m n năm 188 4 là q trình tri u ình u hàng tồn b trư c qn xâm lư c a, Hồn c nh l ch s , n i dung cơ b n c a các hi p ư c u hàng mà tri u ình Hu ã ký v i th c dân Pháp + Ngay t khi th c dân Pháp n súng xâm lư c nư c ta (1.9. 185 8) Qn dân ta cùng v i phái Ch chi n trong tri u ình Hu anh dũng ch ng tr , bư c u làm 1 i m th t b i âm mưu ánh nhanh, th ng nhanh + T i chi n trư... lòch sử Việt Nam trong học kì II l p 8 so v i u c u c a chương trình T t ánh giá mình trong vi c h c t p n i dung trên, t k t qu ki m tra các em ó i u ch nh ho t ng h c t p trong các n i dung sau - Th c u c u trong phân ph i chương trình c a B Giáo d c và ào t o - ánh giá q trình gi ng d y c a giáo viên, t ó có th i u ch nh phương pháp, hình th c d y h c n u th y c n thi t đối với học sinh khá giỏi. .. Thanh Hóa g n v i chi n cơng c a các v anh hùng dân t c th k III và th k XV Trách nhi m c a b n thân em H t áp án và bi u ch m: i v i các di tích ó? I L ch s th gi i: ( 4 i m ) Cu c Duy Tân Minh Tr ( 186 8) Nh t B n di n ra như th nào? - Trư c s nhòm ngó c a các nư c tư b n phương Tây bu c Nh t B n ph i l a ch n con ư ng phát tri n t nư c (0,25 i m ) - Tháng 1/ 186 8 Thi n hồng Minh Tr... thành s nghi p th ng nh t t nư c: *T 1776-1 783 : Phong trào Tây Sơn 5 l n t n cơng vào Gia nh, gi i phóng h u h t t àng Trong =>Chính quy n h Nguy n s p *T 1 786 -1 788 : Phong trào Tây Sơn l n lư t ánh hai t p ồn phong ki n Lê – Tr nh, phá b gi i tuy n sơng Gianh =>Bư c u hồn thành s nghi p th ng nh t t nư c - Kháng chi n b o v T qu c: * p tan 5 v n qn Xiêm năm 1 785 + Lý do qn Xiêm xâm lư c nư c ta + Sơ lư... m t nư c thu c a, tr thành nư c qu c duy nh t châu Á KÌ THI H C SINH GI I L P 8 PHỊNG GD& T H HỊA Năm h c: 2012 – 2013 Mơn: L CH S Th i gian: 120 phút (khơng k th i gian giao ) C©u 1( 4 ®iĨm ): ý nghÜa lÞch sư cđa cc c¸ch m¹ng th¸ng M−êi Nga 1917 Câu 2: (10 i m) Trong l ch s Vi t Nam, giai o n t năm 185 8 ình Hu it u hàng t ng bư c n n năm 188 4 là q trình tri u u hàng tồn b trư c qn xâm lư c Em hãy... trùng r r - Ngồi ư ng th nh tho ng có ti ng xe máy ch y v t qua, èn xe sáng chói - Ti ng chó s a v ng l i - Nh ng ngơi nhà còn sáng ánh i n c a các anh ch h c bài khua - Nhà em m i ngư i cũng ã i ngh , - C m nghĩa c a em trư c khung c nh êm n tĩnh c a xóm làng KÌ THI CH N H C SINH GI I C P HUY N NĂM H C 2013 – 2014 MƠN THI: L CH S 8 Th i gian làm bài : 150 phút (khơng k th i gian giao ) I M C TIÊU -... c cách m ng tư s n chưa tri t ? Câu 2 ( 4 i m) Ngun nhân và di n bi n c a cu c cách m ng ngày 18/ 03/ 187 1 Pháp? Vì sao nói cu c cách m ng ngày 18/ 03/ 187 1 Pháp là cách m ng vơ s n? Câu 3: (4 i m) Kinh t Mĩ phát tri n như th nào trong th p niên 20 c a th k XX? Ngun nhân c a s phát tri n ó? ÁP ÁN THI CH N H C SINH GI I C P TRƯ NG 2012-2013 MƠN : L CH S CÂU N I DUNG Câu V× sau khi c¸ch m¹ng kÕt thóc: 1 I . GD&ĐT SA PA ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Môn thi: Lịch sử 8 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm có 01 trang, 06 câu) A. Lịch sử Việt Nam ( 13 điểm). PA HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN Môn: L ịch sử 8 Năm học: 2012 - 2013 ( Đáp án gồn có 02 trang) Hồi – Đống Đa đi vào lịch sử dân tộc như một chi n công hiển hách vào. điểm. Hết PHÒNG GD&ĐT TAM DƯƠNG ĐỀ THI GIAO LƯU HSG LỚP 8 Năm học: 2012-2013 Môn: Lịch sử 8 Thời gian làm bài: 120 phút Đề thi này gồm 01 trang I. LÞch sö thÕ giíi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 30 đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 8 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan