0

Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 (có đáp án chi tiết)

204 17,989 66

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2015, 09:06

PHềNG GD&T VNH TNG CHNH THC THI CHN HSG LP CP HUYN NM HC 2013 - 2014 Mụn: Lch s Thi gian lm bi: 150 phỳt Cõu (2.0 im) Nhng nột c bn ca phong tro gii phúng dõn tc trờn th gii giai on th nht (1945 n na u nhng nm 60 ca th k XX)? Ly hai dn chng c th ch rừ mi quan h gia cỏch mng th gii v cỏch mng Vit Nam giai on ny? Cõu (1.0 im) Khỏi quỏt s i ca nc Cng hũa Nhõn dõn Trung Hoa? Cõu (2.5 im) Nờu ý ngha v tỏc ng ca cuc cỏch mng khoa hc - k thut t nm 1945 n nay. Cõu (1.5 im) Hóy cho bit tỡnh hỡnh, c im, thỏi chớnh tr v kh nng cỏch mng ca giai cp cụng nhõn xó hi Vit Nam sau Chin tranh th gii th nht? Cõu (3.0 im) Tỡnh hỡnh th gii sau Chin tranh th gii th nht ó nh hng ti cỏch mng Vit Nam nh th no? Hóy trỡnh by v nhn xột v phong tro dõn tc, dõn ch cụng khai (1919-1925) Vit Nam. Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: SBD: PHềNG GD&T VNH TNG HNG DN CHM MễN LCH S IV. Hng dn chm: Cõu Ni dung trỡnh by im Nhng nột c bn ca phong tro gii phúng dõn tc trờn th gii giai on th nht (1945 n na u nhng nm 60 ca th k XX) ? Ly hai dn chng c th ch rừ mi quan h gia cỏch mng th gii v cỏch mng Vit Nam giai on ny ? * Ni dung c bn - Phỏt xớt Nht u hng ng minh to iu kin thun li cho cỏch mng nhiu nc ụng Nam ni dyginh chớnh quyn, tiờu biu: In-ụ-nờ-xi-a (17/8/1945), Vit Nam (2/9/1945), Lo (12/10/1945). - Phong tro lan sang Nam , Bc Phi tiờu biu l n (19461950), Ai Cp (1952), An-giờ-ri (1954-1962). - Nm 1960 l Nm chõu Phi vi 17 nc lc a ny tuyờn b c lp. - Ngy 1/1/1959, cuc Cỏch mng nhõn dõn thng li Cu Ba. Ch c ti thõn M b lt - Kt qu l ti gia nhng nm 60 ca th k XX, h thng thuc a ca ch ngha quc thc dõn v c bn ó b sp . Nm 1967 h thng thuc a ch cũn 5,2 triu km2, vi 35 triu dõn, trung ch yu Nam chõu Phi. a cỏc dõn tc tr thnh cỏc quc gia c lp, gúp phn lm thay i b mt th gii. * Hai s kin c th: - Chin thng ca Hng quõn Liờn Xụ tiờu dit phỏt xớt Nht Chin tranh th gii th hai: Nht u hng ng minh khụng iu kin, to thi c khỏch quan thun li cho cỏch mng Vit Nam: lm cho quõn Nht Vit Nam v tay sai ca chỳng hoang mang, ru ró, suy yu n cc , kt hp vi s chun b 15 nm. ng ta ó chp thi c tin hnh Tng ngha thỏng Tỏm thng li khai sinh nc Vit Nam DCCH ngy 2-9-1945. - Chin thng in Biờn Ph nm 1954 ca Vit Nam cú nh hng to ln n cuc u tranh ca cỏc nc chõu Phi chng thc dõn quc, noi gng Vit Nam nm 1960 cú 17 nc chõu Phi u tranh lt ỏch thng tr ca quc, tuyờn b c lp. Lch s gi l nm chõu Phi. Khỏi quỏt s i ca nc Cng hũa Nhõn dõn Trung Hoa ? - Sau thng li ca khỏng chin chng Nht, ni chin kộo di (1946-1949) . Quc dõn ng thua . - Chiu 1-10-1949 Mao Trch ụng tuyờn b s i nc CHND Trung Hoa. - í ngha: + Vi Trung Quc: kt thỳc ỏch nụ dchca Q, PK . bc vo k nguyờn c lp t do. + Vi th gii: tng lc lng cho phe XHCN v h thng XHCN ni lin t chõu u sang chõu . Cú nh hng sõu sc n s phỏt trin ca phong tro gii phúng dõn tc chõu , c bit l NA. Nờu ý ngha v tỏc ng ca cuc cỏch mng khoa hc - k thut t nm 1945 n nay. - Cuc cỏch mng khoa hc - k thut cú ý ngha vụ cựng to ln nh mt ct mc chúi li lch s tin húa minh ca loi ngi, mang li nhng tin b phi thng, nhng thnh tu kỡ diu v nhng thay i to ln cuc sng ca ngi. - Cỏch mng khoa hc k thut cho phộp ngi thc hin nhng bc nhy vt cha tng thy v sn xut v nng xut lao ng, nõng cao mc sng v cht lng cuc sng ca ngi vi nhng hng hoỏ mi v tin nghi sinh hot mi. - Cỏch mng khoa hc k thut ó a ti nhng thay i ln v c cu dõn c lao ng vi xu hng t l dõn c lao ng nụng nghip v cụng nghip gim dn gim dn, t l dõn c lao ng cỏc ngnh dch v ngy cng tng lờn, nht l cỏc nc phỏt trin cao. - Cỏch mng khoa hc k thut ó dn n s hỡnh thnh mt th trng th gii vi xu th ton cu hoỏ. - Nhng mt khỏc, cuc cỏch mng khoa hc k thut cng mang li nhng hu qu tiờu cc. ú l vic ch to cỏc loi v khớ v cỏc phng tin quõn s cú sc tn phỏ v hu dit s sng. ú l nn ụ nhim mụi trng, vic nhim phúng x nguyờn t, nhng tai nn lao ng v nhng tai nn giao thụng, nhng dch bnh mi cựng nhng e v o c xó hi v an ninh i vi ngi Hóy cho bit tỡnh hỡnh, c im, thỏi chớnh tr v kh nng cỏch mng ca giai cp cụng nhõn xó hi Vit Nam sau Chin tranh th gii th nht ? * Tỡnh hỡnh: - Giai cp cụng nhõn: i trc chin tranh (trong cuc khai thỏc thuc a ln th nht) v ngy cng phỏt trin nhanh v s lng v cht lng. Phn ln cụng nhõn trung cỏc vựng m, n in cao su v cỏc thnh ph cụng nghip nh H Ni, Hi Phũng, Nam nh, Si Gũn-Ch Ln. * c im: - Giai cp cụng nhõn VN cú nhng c im chung ca giai cp cụng nhõn quc t : cú h t tng riờng, cú tinh thn cỏch mng trit nht, i din cho PTSX tin b, iu kin sinh sng v lao ng trung . - Giai cp cụng nhõn Vit Nam cũn cú nhng c im riờng : l ca s du nhp QHSX TBCN; chu tng ỏp bc búc lt ca thc dõn, phong kin, t sn ngi Vit; cú quan h t nhiờn, gn bú vi giai cp nụng dõn; k tha truyn thng yờu nc anh hựng v bt khut ca dõn tc; cú tinh thn cỏch mng cao nht, d t chc u tranh, cú ý thc t chc k lut cao. * Thỏi chớnh tr v kh nng cỏch mng: - Giai cp cụng nhõn Vit Nam l giai cp yờu nc, cỏch mng, l lc lng chớnh ca cỏch mng v h l giai cp lónh o cỏch mng nc ta. - Giai cp cụng nhõn nm gi ngn c lónh o cỏch mng ch giai cp cụng nhõn phi thnh lp c mt chớnh ng c lp ca mỡnh ú l ng Cng sn Vit Nam c thnh lp nm 1930. Tỡnh hỡnh th gii sau Chin tranh th gii th nht ó nh hng ti cỏch mng Vit Nam nh th no? Hóy trỡnh by v nhn xột v phong tro dõn tc, dõn ch cụng khai (1919-1925) Vit Nam. * Tỡnh hỡnh th gii sau Chin tranh th gii th nht ó nh hng ti cỏch mng Vit Nam nh th no? - Nhng s kin ca cỏch mng th gii + Cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917 thnh cụng, lm cho phong tro gii phúng dõn tc cỏc nc phng ụng v phong tro cụng nhõn cỏc nc t bn quc phng Tõy cú s gn bú mt thit. + Ln súng cỏch mng dõng cao trờn th gii, ú giai cp vụ sn tr tui cỏc nc bt u bc lờn v i chớnh tr. + lónh o phong tro chung, thỏng 3/1919 Quc t th ba (QTCS) c thnh lp Mỏt-xc-va (Nga), ỏnh du mt giai on mi quỏ trỡnh phỏt trin ca phong tro cỏch mng th gii. + T ú phong tro cỏch mng th gii cú bc phỏt trin mi, dn ti s i ca Cs Phỏp (1920), Cs Trung Quc (1921). - Nhng s kin trờn cú nh hng nh th no i vi cỏch mng VN? + Cỏch mng thỏng Mi Nga nm 1917 thnh cụng, Quc t cng sn i nm 1919 ó tỏc ng mnh m ti s la chn ng GPDT ca Nguyn i Quc. + Hon cnh trờn cng to iu kin thun li cho vic truyn bỏ ch ngha Mỏc Lờ- nin vo VN. * Trỡnh by v nhn xột v phong tro dõn tc, dõn ch cụng khai (1919-1925): - Phong tro ca t sn dõn tc: + H b t sn Phỏp chốn ộp, nờn ó phỏt ng u tranh + Phong tro chn hng ni húa, bi tr ngoi húa (1919), u tranh chng c quyn cng Si Gũn v c quyn xut cng lỳa go Nam Kỡ ca t bn Phỏp (1923) + Mt s t sn v a ch Nam Kỡ thnh lp ng Lp hin Phỏp nhng b mt s quyn li thỡ h sn sng tha hip vi Phỏp. + Nhn xột: mc tiờu ch yu l ũi quyn li kinh t, t sn dõn tc u tranh chng s chốn ộp ca t bn nc ngoi. im hn ch l cỏc hot ng bc l tớnh cht ci lng, phc v quyn li ca cỏc tng lp trờn, gii hn khuụn kh ca ch thc dõn. - Phong tro ca tiu t sn trớ thc: + TTS trớ thc bao gm sinh viờn, hc sinh, giỏo viờn, nh vn, nh bỏo, vỡ b ỏp bc, búc lt nờn h ng lờn u tranh. + H hp cỏc t chc chớnh tr nh: Vit Nam Ngha on, Hi Phc Vit + Phong tro u tranh vi hỡnh thc: xut bn cỏc t bỏo tin b; lp cỏc nh xut bn tin b Thỏng 6-1924, ting bom ca Phm Hng Thỏi ti Sa in (Qung Chõu Trung Quc) u tranh ũi th Phan Bi Chõu (1925), ỏm tang Phan Chõu Trinh (1926). + Nhn xột: phong tro nhm t mc tiờu chng cng quyn ỏp bc, ũi cỏc quyn t dõn ch, mang tớnh cht yờu nc, dõn ch rừ nột. im tớch cc: cú tỏc dng thc tnh lũng yờu nc, truyn bỏ t tng t dõn ch nhõn dõn. im hn ch: u tranh cũn bng bt, xc ni, cha cú chớnh ng lónh o. Nhng im lu ý: - Trờn õy l nhng kin thc c bn ca cỏc cõu hi yờu cu bi lm phi cú. - Ch cho im ti a cỏc ý bi lm ca thớ sinh trỡnh by chi tit, rừ rng, cú b cc cht ch theo yờu cu kin thc lch s ca HSG cp THCS. PHềNG GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII THNH PH THNH PH THANH HểA D THI CP TNH CC MễN VN HểA LP NM HC: 2014 2015 chớnh thc thi gm cú: 01 trang Mụn: Lch S - Lp Thi gian lm bi: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Ngy thi: 06 thỏng 01 nm 2015 BI A. PHN LCH S TH GII Bi (4,0 im) Trong nhng nm 1945, 1949, 1959, 1960 phong tro gii phúng dõn tc chõu , chõu Phi v khu vc M la tinh ó cú nhng thng li to ln, c v cỏc nc thuc a v ph thuc ng lờn ginh c lp. Em hóy trỡnh by nhng thng li ú v ý ngha ca nú. Bi (6,0 im) T sau Chin tranh th gii th hai, M ó lờn tr thnh nc t bn giu mnh nht, ng u h thng t bn ch ngha v theo ui mu bỏ ch th gii .. (Bi - SGK Lch s 9.tr33). Em hóy: a. Cho bit nguyờn nhõn dn n s phỏt trin ca nc M sau chin tranh. b. Chng minh s giu mnh ca nc M (1945-1950) bng s liu c th. c. Trỡnh by chớnh sỏch i ngoi ca M sau chin tranh. Cho bit nhng thnh cụng v tht bi ca M vic thc hin chớnh sỏch i ngoi. B. PHN LCH S VIT NAM Bi (4,0 im) Chng trỡnh khai thỏc ca thc dõn Phỏp sau chin tranh th gii th nht? Hu qu ca nú? Bi (4,0 im) Trỡnh by phong tro cụng nhõn Vit Nam nhng nm 1919 1925. Cuc bói cụng Ba Son (8/1925) cú im gỡ mi? C. PHN LCH S A PHNG Bi (2,0 im) Nờu ngn gn nhng hiu bit ca em v cuc ngha Lam Sn v ngi lónh o ti cao ca cuc ngha. (Ht) H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Phũng thi: PHềNG GIO DC V O TO K THI CHN HC SINH GII THNH PH THNH PH THANH HểA D THI CP TNH CC MễN VN HểA LP NM HC: 2014 2015 HNG DN CHM MễN: LCH S - LP Bi (4.0 im) a. Thng li nm 1945: - Thỏng 1945, phỏt xớt Nht u hng, cỏc dõn tc ụng Nam ó ni dy ginh chớnh quyn, lt ỏch thng tr thc dõn. Tiờu biu l thng li ca nhõn Inụnờxia (17 1945) a ti s thnh lp nc Cng hũa Inụnờxia; ngy 19 1945, nhõn dõn Vit Nam tng ngha ginh chớnh quyn, lp nờn nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa; thỏng 1945, nhõn dõn Lo ni dy v ngy 12 10 1945, tuyờn b Lo l mt vng quc c lp cú ch quyn. (0,75 im) - í ngha: M u cho phong tro u tranh gii phúng dõn tc sau chin tranh th gii th hai. (0,25 im) b. Thng li nm 1949: - Ngy 10 1949, ch tch Mao Trach ụng tuyờn b trc ton th gii s i ca nc Cng hũa nhõn dõn Trung Hoa. (0,5 im) - í ngha: Thng li ó kt thỳc ỏch nụ dch . v h thng xó hi ch ngha c ni lin. (0,5 im) c. Thng li nm 1959: - Ngy 1959, ch c ti Batixta b lt , cuc cỏch mng ca nhõn dõn Cu ba ó ginh c thng li. (0,5 im) - í ngha: L lỏ c u phong tro gii phúng dõn tc M la tinh, lm tht bi mu thụn tớnh Cu ba ca M. C v phong tro u tranh gii phúng dõn tc trờn th gii(0,5 im) d. Thng li nm 1960: - Nm 1960, 17 nc chõu Phi ó tuyờn b c lp vc lch s ghi nhn l Nm chõu Phi. (0,5 im) - í ngha: gúp phn lm tan ró h thng ch ngha thc dõn c Chõu Phi cng nh trờn th gii. (0,5 im) Bi 2: (6,0im) a. Gii thớch nguyờn nhõn dn n s phỏt trin ca nc M sau chin tranh. + Nc M xa chin trng, c hai i dng l i Tõy Dng v Thỏi Bỡnh Dng che ch, khụng b chin tranh tn phỏ. (0,5 im) + Trong chin tranh c yờn n phỏt trin sn xut v bỏn v khớ, hng húa cho cỏc nc tham chin, thu c 114 t USD li nhun, tr thnh nc t bn giu mnh nht th gii. (0,5 im) + Do t nc khụng cú chin tranh nờn thu hỳt c nhiu nhõn ti, nhiu nh khoa hc trờn th gii v sinh sng v lm vic. Tha hng nhng thnh tu khoa hc-k thut th gii. p dng nhng thnh tu ca cuc cỏch mng khoa hc - k thut vo sn xut.(0,5 im) b. Chng minh cho s giu mnh ca nc M. + Sn lng cụng nghip: M chim hn mt na sn lng cụng nghip ton th gii (56,47% - 1948) (0,5 im) + Sn lng nụng nghip: M gp ln sn lng nụng nghip ca nc Anh, Phỏp, Tõy c, Italia v Nht Bn cng li. (0,5 im) + Nm tay 3/4 tr lng vng th gii (24.6 t USD), l ch n nht. (0,25 im) + V quõn s: M cú lc lng quõn s mnh nht th gii t bn v c quyn v khớ nguyờn t. (0,25 im) c. Chớnh sỏch i ngoi ca M sau chin tranh. - Sau cttg2, gii cm quyn M ó chin lc ton cu (0,5 im) - M ó tin hnh vin tr lụỡ kộo, khng ch cỏc nc nhn vin tr(0,5 im) - T 1991, trt t cc b phỏ v, da vo s vt tri v cỏc mt kinh t, khkt, quõn s, gii cm quyn M rỏo rit tin hnh nhiu chớnh sỏch, bin phỏp xỏc lp trt t th gii n cc M hon ton chi phi v khng ch.(0,5 im) * Thnh cụng v tht bỡ ca M thc hin chớnh sỏch i ngoỡ t 1945 n nay: vic thc hin chin lc ton cu, M ó gp nhiu tht bỡ nng n nh can thip vo TQ (1945-1946), Cuba (1959-1960), nht l tht bỡ chin tranh xõm lc VN (1954-1975). (0,5 im) Trong vic xỏc lp trt t th gii n cc nhm hon ton chi phi v khng ch th gii, M cng gp khú khn, ú l s phn i ca cỏc nc ng minh, ca nhõn loi tin b v cỏc lc lng yờu chung hũa bỡnh trờn th gii. (0,5 im) Tuy nhiờn, M cng ó thc hin c s mu nh gúp phn lm tan ró ch XHCN LX v ụng u. (0,5 im) Bi 3: (4,0 im) Chng trỡnh khai thỏc ca thc dõn Phỏp sau chin tranh th gii th nht - Nguyờn nhõn: Thng trn nhng kinh t kiờt qu (0,25 im) - Tng cng u t vo Vit Nam, b nhiu vo nụng nghip v khai m (0,5 im) - M thờm mt s c s cụng nghip: nh mỏy si Hi Phũng (0,5 im) - Thng nghip phỏt trin hn trc nhng b t bn Phỏp c quyn (0,5 im) - Giao thụng ti c u t phỏt trin thờm (0,5 im) - Ngõn hng ụng Dng nm quyn ch huy cỏc ngnh kinh t (0,5 im) Hu qu: - Nn kinh t VN cú bin i nhng l nn kinh t nụng nghip lc hu, mt cõn i, l thuc (0,5 im) - Cỏc th on búc búc lt v vột c tng cng vi hng trm th thu lm cho i sng nhõn dõn ta c cc. (0,5 im) - Chng trỡnh khai thỏc cựng vi cỏc th on chớnh tr, húa, giỏo dc ó lm cho xó hi Vit Nam phõn húa sõu sc. (0,25 im) Bi 4.(4,0 im) Phong tro cụng nhõn Vit Nam thi kỡ 1919 1925 - Sau CTTG1, phong tro cỏch mng th gii c bit l s thnh cụng ca CMT10 Nga ó c v ng viờn cụng nhõn Vit Nam ng dy u tranh (0,5 im) - Nm 1920 cụng nhõn Si Gũn Ch Ln thnh lp Cụng hi mt Tụn c Thng ng u(0,5 im) - Nm 1922 cụng nhõn viờn chc Bc Kỡ u tranh ũi ngh ngy Ch nht cú lng. (0,5 im) - Nm 1924, nhiu cuc u tranh ca cụng nhõn cỏc nh mỏy dt, nh mỏy ru, nh mỏy xay xỏt go ó din Nam nh, H Ni, Hi Dng (0,5 im) - Thỏng 8/1925 th mỏy xng Ba Son - Si Gũn bói cụng vi mc ớch ngn chn tu chin Phỏp ch lớnh n ỏp phong tro cỏch mng Trung Quc. (0,5 im) Nhn xột: PTCN giai on ny cũn l t, t phỏt nhng ó to c s cho cỏc t chc v phong tro chớnh tr cao hn v sau. (0,5 im) im mi ca cuc bói cụng Ba Son (8/1925) - Cuc bói cụng cú t chc v cú mc ớch chớnh tr rừ rng.Chng t giai cp cụng nhõn ó bc u ý thc c tinh thn on kt quc t vụ sn. (0,5 im) - ỏnh du bc phỏt trin ca phong tro cụng nhõn chuyn dn t u tranh t phỏt sang u tranh t giỏc. (0,5 im) Bi 5: (2,0 im) Khi ngha Lam Sn: (1,0 im) - N vo nm 1418, ti Lam Sn, Th Xuõn, Thanh Húa - Kộo di 10 nm, t 1418 n 1427 - Lt ỏch ụ h ca nh Minh, ginh li c lp cho t nc Lờ Li: (1,0 im) - Quờ Th Xuõn, Thanh Húa. - ễng l lónh t ti cao ca cuc ngha Lam Sn. - ễng ó lónh o nhõn dõn lt ỏch thng tr ca nh Minh - Lp nh Hu Lờ UBND TNH THI NGUYấN S GIO DC V O TO HD CHM THI CHN HSG LP THCS MễN LCH S Nm hc 2010 - 2011 (Hng dn chm gm 03 trang) I. Hng dn chung 1. Thớ sinh tr li theo cỏch riờng (v b cc v cõu ch) nhng ỏp ng c yờu cu c bn nh Hng dn chm thỡ cho im 2. Thớ sinh dng c kin thc c bn t nhng ti liu ngoi SGK thỡ c khuyn khớch cho thờm im, nhng khụng c vt quỏ im ca tng cõu v ca ton bi 3. Sau cng im ton bi im l n 0,25 im II. Hng dn chm chi tit Điểm Cõu hi Cõu Nờu nhng dn chng tiờu biu v s phỏt trin kinh t v khoa hc - k thut 6,00 ca M . 1. S phỏt trin kinh t, khoa hc - k thut * Kinh t: Trong nhng nm 1945-1950, nc M chim hn na sn lng cụng nghip 2,0 ca th gii; sn lng nụng nghip gp ln sn lng ca nc Anh, Phỏp, Tõy c, Italia, Nht Bn cng li; nm tay 3/4 lng vng ca th gii .Trong khong hn hai thp k u sau Chin tranh th gii th hai M luụn ng vng v trớ l trung tõm KT-TC ln nht v nht ca th gii * Khoa hc - k thut: M l nc ó u cuc cỏch mng KH-KT ln th hai v t c nhng thnh tu kỡ diu. M l mt nhng nc i u vic sỏng to nhng cụng c sn xut mi (mỏy tớnh, mỏy t ng v h thng mỏy t ng), ngun nng lng mi (nguyờn t, nhit hch, 2,0 mt tri), nhng vt liu mi (cht pụlime, nhng vt liu tng hp ngi t ch to vi nhng thuc tớnh m thiờn nhiờn khụng sn cú), cuc cỏch mng xanh nụng nghip, cỏch mng giao thụng ti v thụng tin liờn lc, khoa hc chinh phc v tr (a ngi lờn him Mt trng, tu thoi itxcụvri v Atlngta) v sn xut v khớ hin i (tờn la chin lc, mỏy bay tng hỡnh, bom khinh khớ). Chớnh nh nhng thnh tu cỏch mng KH-KT ny m nn kinh t M phỏt trin nhanh chúng v i sng vt cht, tinh thn ca nhõn dõn M ó cú nhiu thay i khỏc trc. 2. Nguyờn nhõn - Da vo nhng thnh tu cỏch mng KH-KT, M iu chnh li hp lớ c cu sn xut, ci tin 0,5 k thut v nõng cao nng sut lao ng, gim giỏ thnh sn phm -Nh trỡnh trung sn xut v trung t bn rt cao ( cỏc cụng ti c quyn M l 0,5 nhng cụng ti khng l, trung hng chc cụng nhõn, cú doanh thu hng chc t ụla, khng ch, lng on cỏc ngnh sn xut trờn phm vi ton th gii) - Nh quõn s hoỏ nn kinh t buụn bỏn v khớ 0,5 - Ngoi ra, cỏc iu kin ti nguyờn phong phỳ, nhõn cụng di do, t nc khụng b chin 0,5 tranh tn phỏ. thu li ln Chin tranh th gii th hai cng l nhng nguyờn nhõn lm kinh t M phỏt trin nhanh chúng, thun li hn cỏc nc khỏc Cõu 2. Bng thng kờ cỏc cuc ngha tiờu biu phong tro Cn vng STT Tờn cuc ngha Thi gian (1,0 ) Bói Sy Ngi lónh o 1883-1892 inh Gia Qu, Cn c c im ni bt - Bói Sy thuc cỏc huyn Tiờu biu cho li ỏnh du Nguyn Thin Vn Lõm,Vn Giang, kớch linh hot, ti tỡnh da Thut, c Tớt . Khoỏi Chõu, Yờn M tnh hon ton vo a hỡnh Hng Yờn xõy dng cn c, bin húa - Hai Sụng thuc huyn tn cụng v phũng Ba ỡnh (1,0) 1886-1887 Phm Bnh, inh Kinh Mụn (Hi Dng) th. - Ba ỡnh c xõy Chin thut th him nhng Cụng Trỏng, Hong dng ba lng Mu khu vc him yu; xõy dng Bt t, Trn Xuõn Thnh, Thng Th, M cụngs kiờn c, cu trỳc c Son Khờ (Nga Sn -Thanh ỏo Húa) - Cn c h tr nh Mó Cao (1,0) Hng Khờ 1885-1896 Phan ỡnh Phựng, Cao Thng Hng Khờ-H Tnh - L cuc ngha ln nht, tiiờu biu nht ca phong tro Cn vng - Cú nhng u im vic t chc, xõy dng lc lng cng nh v tỏc chin Cõu Hóy lm rừ vai trũ ca lónh t Nguyn i Quc Cỏch mng thỏng Tỏm 1945 - u nm 1941, lónh t Nguyn i Quc v nc v sau ú triu Hi ngh BCH Trung ng ng Cng sn ụng Dng ln th Tỏm (5/1941)) ti Cao Bng. õy l Hi ngh quan trng, cú tớnh cht quyt nh vic ng ton ng, ton dõn tớch cc chun b tin ti Cỏch mng thỏng Tỏm . - Chun b lc lng chớnh tr: Theo sỏng kin ca lónh t Nguyn i Quc v thc hin ch trng ca Hi ngh BCH Trung ng ng Cng sn ụng Dng ln th Tỏm (5/1941) Mt trn Vit Minh ó c thnh lp nhm mc ớch hp mi lc lng yờu nc, mi tng lp nhõn dõn S thnh lp mt trn Vit Minh úng vai trũ quan trng tin trỡnh cỏch mng Vit Nam, hp v on kt nhõn dõn di ngn c ca ng i n thng li ca Cỏch mng thỏng Tỏm - Chun b v lc lng v trang: Th hin rừ nột nht vic thnh lp i t v Cao Bng (1941), i Vit Nam tuyờn truyn gii phúng quõn (22/12/1944) . - Chun b v cn c a cỏch mng: Th hin rừ nột nht s i ca cn c a Cao Bng (1941) v Khu Gii phúng Vit Bc (6/1945) . - Sỏng sut d oỏn thi c cỏch mng v thi c n, Ngi cựng vi Trung ng ng v Tng b Vit Minh thnh lp y ban ngha ton quc, ban b Quõn lnh s 1, chớnh thc phỏt ng Tng ngha c nc. T ngy 14 n ngy 15/8/1945, Ngi cựng vi Trung ng ng triu Hi ngh ton quc ti Tõn Tro (Tuyờn Quang), Hi ngh thụng qua k hoch lónh o ton dõn Tng ngha v quyt nh nhng quan trng v chớnh sỏch i ni, i ngoi sau ginh c chớnh quyn. T ngy 16 n ngy 17/8/1945, Ngi cựng vi Tng b Vit Minh triu i hi Quc dõn cng Tõn Tro. i hi tỏn thnh ch trng Tng ngha ca ng, thụng qua 10 chớnh sỏch ca Vit Minh, c y ban Dõn tc gii phúng Vit Nam Ngi lm ch tch . - Ngi l linh hn ca Tng ngha thỏng Tỏm, ngy 28/8/1945 theo ngh ca Ngi, y ban dõn tc gii phúng Vit Nam ci t thnh Chớnh ph lõm thi nc Vit 4,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 Nam Dõn ch Cng hũa Ngi ng u. Ngi son tho v cụng b Tuyờn ngụn c lp, khai sinh nc Vit Nam Dõn ch Cng hũa (2/9/1945). Cõu Chin dch Biờn gii thu - ụng 1950 . 1. Hon cnh - Cỏch mng Trung Quc thnh cụng . tỡnh hỡnh ụng Dng v th gii cú li cho cuc khỏng chin ca nhõn dõn ta . - Thc dõn Phỏp liờn tip tht bi trờn chin trng ụng Dng v ngy cng l thuc vo M. M can thip sõu v dớnh lớu trc tip vo cuc chin tranh ụng Dng . Vi s vin tr ca M, Phỏp ó thc hin K hoch R-ve nhm khúa cht biờn gii Vit - Trung, cụ lp Vit Bc vi ng bng Liờn khu III v Liờn khu IV trờn c s ú m cuc tn cụng qui mụ ln lờn Vit Bc ln th hai . 2. Din bin - Thỏng 6/1950, Trung ng ng v Chớnh ph ó quyt nh m chin dch Biờn gii nhm tiờu dit mt b phn sinh lc ch, khai thụng biờn gii Vit - Trung, cng c v m rng cn c a Vit Bc . - Th hin ch trng ca ng, ngy 16/9 n 18/9/1950, ta ỏnh v tiờu dit c im ụng Khờ . - Mt ụng Khờ h thng phũng ng ca ch trờn ng s lung lay (Tht Khờ b uy hip, Cao Bng b cụ lp). Quõn Phỏp c lnh rỳt theo ng s 4, ng thi lc lng ca chỳng Tht Khờ c lnh tin ỏnh ụng Khờ ún cỏnh quõn Cao Bng xung .oỏn trc c ý ca ch, quõn ta chn ỏnh, mai phc trờn ng s 4, hai cỏnh quõn ca ch b tn tht nng khụng liờn lc c vi . - Trc tỡnh hỡnh khú khn, Phỏp ó ln lt phi rỳt quõn Tht Khờ, Na Sm, Lng Sn v n 22/10/1950 thỡ rỳt ng s . 3. Chin thng Biờn gii thu - ụng 1950 th hin bc trng thnh vt bc ca quõn v dõn ta Ln u tiờn cuc khỏng chin ta ch ng m chin dch tin cụng qui mụ ln, ỏnh vo h thng phũng ng mnh ca ch . sau chin thng Biờn gii ta ó ginh c quyn ch ng chin lc trờn chin trng chớnh Bc b .Mt khỏc, chin dch Biờn gii ó ỏnh du bc tin nhy vt ca quõn i ta v ngh thut chin dch (ln u tiờn ta m chin dch qui mụ ln, ỏnh trung chớnh qui, hip ng mt s binh chng, s dng hng quõn, huy ng hng dõn cụng .;trong quỏ trỡnh ch o chin dch ta ó phng chõm ỳng, xỏc nh chớnh xỏc hng tn cụng ch yu, cú cỏch ỏnh sỏng to, kt hp gia ỏnh im v dit vin .) -----------------------------Hết-------------------------------------- 8,00 1,5 1,5 0,5 1,0 1,0 0,5 2,0 PHềNG GD V T THNH PH THANH HểA THI CHN HC SINH GII THNH PH Mụn thi : Lch s - Lp - Nm hc 2012 - 2013 Ngy thi: 14 / 12 / 2012 - Thi gian lm bi 150 phỳt BI Cõu (4,5 im) Nờu nhng nột ni bt ca tỡnh hỡnh chõu sau Chin tranh th gii th hai. Cõu (4,5 im) S kin lch s no ỏnh du bc phỏt trin ca phong tro cỏch mng khu vc M Latinh? Em hóy trỡnh by s phỏt trin ca phong tro cỏch mng M Latinh t sau s kin ú n nay. Cõu (4,0 im) Nguyờn nhõn s phỏt trin thn kỡ ca kinh t Nht Bn nhng nm 6070 ca th k XX. Ti núi: Nc Nht ó ỏnh mt 10 nm cui cựng ca th k XX ? Cõu (4,0 im) a. Trỡnh by nhim v, vai trũ v nguyờn tc hot ng ca Liờn Hp Quc. b. Nờu nhng vic lm ca Liờn Hp Quc giỳp nhõn dõn Vit Nam m em bit? c. K tờn nhng t chc ca Liờn Hp Quc hot ng ti Vit Nam? Cõu (3,0 im) Nờu c im, ý ngha lch s ca phong tro Cn Vng Thanh Húa. ( Ht ) H v tờn thớ sinh: . S bỏo danh: . Phũng thi: . HNG DN CHM MễN LCH S THI CHN HC SINH GII THNH PH - NM HC 2012 - 2013 Cõu (4,5 im) Nột ni bt ca chõu sau Chin tranh th gii th hai: - L mt chõu lc rng ln v dõn s ụng nht th gii, song trc chin tranh th gii th hai, cỏc nc chõu u l nhng nc thuc a, na thuc a, . (0,5 im) - T sau chin tranh th gii th hai,mt cao tro gii phúng dõn tc ó dy lờn,lan nhanh c chõu . .hu ht cỏc dõn tc chõu ó ginh c lp, ú cú nhiu nc ln nh: Trung Quc, n , Inụnờxia. (1,0 im) -Tip ú, sut gn na th k XX, tỡnh hỡnh chõu khụng n nh, nht l khu vc Tõy , ụng Nam cỏc nc quc c trỡ ỏch thng tr, chim gi nhng v trớ quan trng v ngn cn phong tro cỏch mng khu vc ny. (0,75 im) - Sau chin tranh lnh , mt s nc chõu li din xung t, tranh chp (Gia n v Pa-ki-xtan, hoc Xri lan-ca, Phi-lớp-pin.) (0,75 im) - Tuy nhiờn t nhiu thp niờn qua, mt s nc chõu t c s tng trng nhanh chúng v kinh t nh Hn Quc, Nht Bn, n , Trung Quc.Vỡ vy, ngi ta d oỏn th k XXI l th k ca chõu . (1,0 im) Vớ d: S phỏt trin ca n .(nờu dn chng). (0,5 im) Cõu (4,5 im) * Cuc cỏch mng ca nhõn dõn Cu Ba ginh c thng li ngy 1/1/1959 l s kin lch s ỏnh du bc phỏt trin ca phong tro cỏch mng khu vc M Latinh. (0,5 im) * S phỏt trin ca phong tro cỏch mng M Latinh t sau s kin ú n nay. - T u nhng nm 60 n nhng nm 80 ca th k XX,mt cao tro u tranh ó bựng n mnh m M Latinh v c vớ nh Lc a bựng chỏy phong tro cỏch mng. (1.0 im) - u tranh din nhiu nc nh: Bụlivia, Vờ-nờ-xu-ờ-la, Cụ-lụm-bi-a, Ni-ca-ra-goa . Chớnh quyn phn ng ó b lt , chớnh ph dõn tc dõn ch c thnh lp v tin hnh nhiu ci cỏch tin b, tiờu biu nh Chi Lờ v Nicaragoa. (1,0 im) - Trong cụng cuc xõy dng v phỏt trin t nc, cỏc nc M Latinh ó thu c nhiu thnh tu quan trng: cng c c lp ch quyn, dõn ch húa sinh hot chớnh tr, tin hnh ci cỏch kinh t v thnh lp cỏc t chc liờn minh khu vc v hp tỏc v phỏt trin kinh t. (1,0 im) - T u nhng nm 90 ca th k XX n nay: nhiu nguyờn nhõn (nh nhng bin ng Liờn Xụ v ụng u, s tng cng chng phỏ cỏch mng M latinh ca M), tỡnh hỡnh kinh t chớnh tr nhiu nc M Latinh li gp nhiu khú khn, (1,0 im) Cõu ( 4,0 im) * Nguyờn nhõn s phỏt trin thn kỡ ca kinh t Nht Bn nhng nm 60-70 ca th k XX. - Nguyờn nhõn khỏch quan: S phỏt trin chung ca nn kinh t th gii; nhng thnh tu tin b ca cuc cỏch mng khoa hc k thut hin i. (0,5 im) - Nguyờn nhõn ch quan: + Truyn thng húa giỏo dc lõu i ca ngi Nht (0,5 im) +H thng t chc qun lý cú hiu qu ca cỏc xớ nghip, cụng ty Nht Bn .(0,5 im) + Vai trũ quan trng ca nh nc vic cỏc chin lc phỏt trin. (0,5 im) + Con ngi Nht Bn c o to chu ỏo, cú ý lờn (0,5 im) * Nc Nht ó ỏnh mt 10 nm cui cựng ca th k XX vỡ: -Tc tng trng kinh t gim sỳt : 1991-1995: 1,4% ; 1997: õm 0,7% ; 1998: õm 1,0% ; 1999: õm 1,19% (1,0 im) -Nhiu cụng ty b phỏ sn, ngõn sỏch thõm ht. Nhng bin phỏp khc phc ca Chớnh ph khụng thu c kt qu nh mong mun. (0,5 im) Cõu (4,0 im) a. Nhim v, vai trũ, nguyờn tc hot ng ca Liờn Hp Quc. - Nhng nhim v chớnh ca Liờn hp quc: Duy trỡ ho bỡnh v an ninh th gii, phỏt trin mi quan h gia cỏc dõn tc trờn c s tụn trng c lp ch quyn ca cỏc dõn tc v thc hin s hp tỏc quc t v kinh t, hoỏ, xó hi v nhõn o . (1,0 im) - Vai trũ ca Liờn Hp quc: Duy trỡ hũa bỡnh an ninh th gii, u tranh xúa b ch ngha thc dõn v ch ngha phõn bit chng tc, giỳp cỏc nc phỏt trin kinh t, húa (1,0 im) - Hot ng ca Liờn hp quc da trờn nguyờn tc: Tụn trng quyn bỡnh ng gia cỏc quc gia v quyn dõn tc t quyt, khụng can thip vo ni b cụng vic ca nc no; tụn trng ton lónh th v c lp chớnh tr ca tt c cỏc nc; gii quyt cỏc tranh chp bng phng phỏp ho bỡnh . (1,0 im) b. Nhng vic lm ca Liờn hp quc giỳp cho nhõn dõn Vit Nam: Chm súc tr em, cỏc b m cú thai v nuụi nh; tiờm phũng dch, o to ngun nhõn lc, ci cỏch hnh chớnh, cỏc d ỏn trng rng, giỳp cỏc vựng b thiờn tai, ngn chn i dch AIDS, giỏo dc . (0,5 im) c. Nhng t chc ca Liờn Hp Quc hot ng ti Vit Nam: (k c ớt nht t chc) T chc y t th gii (WHO), Qu Nhi ng Liờn hp quc ( UNICEF ), Qu dõn s th gii ( UNFPA ), T chc Nụng lng th gii ( FAO ), T chc giỏo dc, khoa hc v húa: UNESCO (0,5 im) Cõu (3,0 im) * c im: (2,0 im) - Phong tro bựng n sm, kộo di liờn tc v bn b, quy mụ cng v sau cng ln. - Phong tro din rng khp v rt sụi ni, thu hỳt ụng o nhõn dõn cỏc dõn tc nỳi, xuụi tham gia t nhng ngy u cho n cui phong tro. iu ú ó a Thanh Hoỏ lờn v trớ hng u phong tro Cn Vng chng Phỏp cui th k XIX. - Lónh o phong tro l nhng s phu, thõn, hoc th ty, lang o, cú ngi l nụng dõn. H u l nhng ngi cú uy tớn. - Phong tro da vo nhõn dõn m chin u, hỡnh thc u tranh phong phỳ. * í ngha lch s ca phong tro Cn Vng Thanh Húa. (1,0 im) - Nờu mt tm gng chin u anh dng sỏng ngi ca nhõn dõn cỏc dõn tc Thanh Hoỏ cuc u tranh bo v c lp dõn tc. - Gõy cho Phỏp nhiu tn tht nng n, lm chm bc tin õm mu bỡnh nh ca chỳng. ng thi li nhiu bi hc quý bỏu v xõy dng lc lng, v chin tranh du kớch, v t chc u tranh cho phong tro gii phúng dõn tc sau ny. (Ht) PHềNG GIO DC V O TO HUYN HềA AN THI CHN HC SINH GII CP HUYN NM HC 2011-2012 Mụn: Lch s - Lp Thi gian lm bi: 150 phỳt (Khụng k thi gian giao ) BI CHNH THC I. Lch s th gii ( im ) Cõu (3,0 im) Hóy cho bit hon cnh i, mc tiờu hot ng v quỏ trỡnh phỏt trin t ASEAN n ASEAN 10 . Cõu (4,0 im ) Cuc cỏch mng khoa hc- k thut ln th hai ó t c thnh tu nh th no? Phõn tớch nhng tỏc ng ú i vi i sng ngi. Em hóy nờu gii phỏp khc phc nhng mt tiờu cc? II. Lch s Vit Nam. (13 im) Câu (7,0 im) Trỡnh by hoạt động cỏch mng l nh tụ Nguyễn Quốc thi gian t nm 1920 - 1930. ỏnh giỏ s úng gúp nhng hot ng ú ca Ngời cách mạng Việt Nam thời gian . Cõu (4,0 im) Thỏi chớnh tr v kh nng cỏch mng ca cỏc giai cp xó hi Vit Nam sau Chin tranh th gii th nht? Cõu (2,0 im) Trong thi k 1936 -1939, ng ta ó xỏc nh nhim v, hỡnh thc v phng phỏp u tranh cỏch mng cú gỡ khỏc so vi thi kỡ 1930-1931. .Ht Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm. P N V BIU IM THI HC SINH GII CP HUYN MễN THI: LCH S I. Lch s th gii ( im ) Cõu1: (3,0 im) Hon cnh i, mc tiờu hot ng v quỏ trỡnh phỏt trin t ASEAN n ASEAN 10 * Hoàn cảnh đời : ( 1,0 im) - Sau ginh c độc lập yêu cầu phát triển kinh tế x hội đất nớc nhiu nc ụng Nam ngy cng nhn thc rừ s cn thit phi cựng hp tác để phát triển v ể hạn chế ảnh hởng cờng quốc bên khu vực. (0,5 ) - Ngày 08 tháng năm 1967. Hiệp hội nớc Đông Nam ( vit tt theo ting Anh l ASEAN) ó c thành lập Băng Cốc - Thái Lan, với tham gia nớc (0,5 ) * Mục tiêu hoạt động: (0,5 điểm): Tuyờn b Bng Cc xỏc nh mc tiờu ca ASEAN l tin hnh s hp tỏc kinh t, húa gia cỏc nớc thành viên tinh thần trỡ hòa bình ổn định khu vực. * Phỏt trin t ASEAN n ASEAN 10 : ( 1,5 ) - Sau Chin tranh lnh, nht l Cam Pu Chia c gii quyt, tỡnh hỡnh ụng Nam c ci thin rừ rt. Xu hng ni bt l s m rng cỏc thnh viờn ca Hip hi, ln lt cỏc nc ó gia nhp ASEAN: Vit Nam vo nm 1995, Lo v Mi-an-ma nm 1997, Cam Pu Chia nm 1999. ( ) - Vi 10 nc thnh viờn ASEAN tr thnh mt t chc khu vc ngy cng cú uy tớn vi nhng hp tỏc kinh t ( AFTA- 1992) v hp tỏc an ninh ( Din n khu vc ARF-1994 ). Nhiu nc ngoi khu vc ó tham gia hai t chc trờn (0,5 ) Cõu ( ) Cuc cỏch mng khoa hc- k thut ln th hai ó t c thnh tu nh th no? Phõn tớch nhng tỏc ng ca nú i vi i sng ngi. Em phi lm gỡ hn ch nhng tỏc ng mt tiờu cc ú ? * Nhng thnh tu : ( 2,0 ) - Trong lnh vc khoa hc c bn: Con ngi ó thu c nhng thnh tu to ln. Nghiờn cu thnh cụng phng phỏp sinh sn vụ tớnh, gii mó bn gien ngi (0,5 ) - Trong lnh vc khoa hc cụng ngh cú nhng phỏt minh ln: mi ý(0,25 im ) + Cụng c sn xut mi. i mỏy tớnh. Mỏy t ng . + Tỡm ngun nng lng mi + Thnh cụng cỏch mng xanh khc phc c nn + Sỏng ch nhng vt liu mi nh cht pụ li me. + t dc nhng tin b giao thụng ti thụng tin liờn lc + Thnh tu chinh phc v tr . * Tỏc ng ca cuc cỏch mng khoa hc cụng ngh : (1 ) - Tớch cc: ( 0,5 ) + Gúp phn nõng cao nng xut lao ng + To nờn s thay i v c cu dõn c + Hỡnh thnh th trng th vi xu th ton cu . - Hn ch: ( 0,5 ) + Tỡnh trng ụ nhim mụi trng + Dch bnh mi xut hin gõy nờn mi nguy him . * Em hóy nờu gii phỏp khc phc nhng mt tiờu cc ú ? Hc sinh nờu c bin phỏp khc phc mt tiờu cc + liờn h c thc t a phng (1im): - Mi ngi phi thng xuyờn cú ý thc bo v ngun ti nguyờn - Phi s dng nhng thnh tu khoa hc ỳng mc ớch hũa bỡnh. II. Lch s Vit Nam. (13 ) Câu (7 ) Trỡnh by hoạt động cỏch mng lãnh tụ Nguyễn Quốc thi gian t nm 1920 - 1930 . ỏnh giỏ s úng gúp nhng hot ng ú ca Ngời cách mạng Việt Nam thời gian : Học sinh cần trình bày đợc vấn đề sau: * Hoạt động Nguyễn Quốc năm 1920- 1930 : + Ti Phỏp: 7/1920, đọc Luận cơng Lê-nin tìm đờng cứu nớc đắn cho dõn tc. (1,0 ) + 12/1920, d đại hội Tua b phiu tán thành nhập Quốc tế cng sn, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. (0,5 ) + Năm 1921, tham gia sáng lập "Hội liên hiệp thuộc địa" Pa-ri. Ra báo "Ngời khổ",viết cho báo:" Đời sống công nhân", báo" Nhân đạo". Viết tác phẩm: "Bản án chế độ thực dân Pháp" (0,5 im) + 6/1923 Nguyễn Quốc sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế nông dân. Tại Liên xô, Ngời vừa làm việc vừa học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê nin. (0,5 ) + Năm 1924, dự đại hội Quốc tế cộng sản lần V v tham lun v v trớ chin lc ca cỏch mng cỏc nc thuc a . (0,5 ) -> Hoạt động Nguyễn Quốc Pháp Liên xô bớc chuẩn bị quan trọng t tởng trị cho đời đảng vô sản Việt Nam. (0,5 ) + Ti Trung Quốc 6/1925 thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có tổ chức " Cộng sản đoàn" làm nòng cốt. Ngời trực tiếp mở lớp huấn luyện, đào tạo cán . Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có vai trò tiếp tục chuẩn bị t tởng, trị tổ chức cho đời Đảng . (0,5 ) + u nm 1927 xut bn cun sỏch ng Kỏch mnh ( 0,25 + 1928 - 1929 Ngi hot ng mt s nc ụng Nam ( 0,25 ) + 6/1/ 1930 Triu v ch trỡ Hi ngh hp nht cỏc t chc cng sn thnh lp ng Cng sn Vit Nam Cu Long Hng Cng (Trung Quc) (0,5 im) *ỏnh giỏ s úng gúp nhng hot ng ú ca Ngời cách mạng Việt Nam thời gian : ( ) + Ngi ó tỡm thy ng cu nc ỳng n cho dõn tc Vit Nam (0,5 ) + L ngi tớch cc truyn bỏ Ch ngha Mỏc Lờ-nin vo phong tro cụng nhõn v phong tro yờu nc Vit Nam. (0,5 ) + Dy cụng o to c i ng cỏn b cỏch mng, chun b chu ỏo v mt t chc, a ti s i ca t chc cỏch mng mi . , sau ú l t chc cng sn ni tip i v l ngi sỏng lp ng cng sn Vit Nam. ( im ) Cõu (4 im): Thỏi chớnh tr v kh nng cỏch mng ca cỏc giai cp xó hi Vit Nam sau Chin tranh th gii th nht? Nờu c im ca giai cp cụng nhõn Vit Nam - Giai cp a ch phong kin ngy cng cu kt cht ch v lm tay sai cho Phỏp, ỏp bc búc lt nhõn dõn. Cú mt b phn nh cú tinh thn yờu nc. (0,8 im). - Giai cp t sn i sau chin tranh, quỏ trỡnh phỏt trin phõn húa thnh b phn (0,8 im) + T sn mi bn cú quyn li gn lin vi quc, lm tay sai cho Phỏp. + T sn dõn tc thỏi khụng kiờn nh. - Tng lp tiu t sn thnh th, tng nhanh v s lng, nhng b chốn ộp, bc ói, i sng bp bờnh. B phn trớ thc, sinh viờn, hc sinh cú tinh thn hng hỏi cỏch mng v l mt lc lng ca cỏch mng. (0,8 im) - Giai cp nụng dõn chim trờn 90% dõn s, b thc dõn, phong kin ỏp bc, búc lt nng n. H b bn cựng húa, õy l lc lng hng hỏi v ụng o nht ca cỏch mng. (0,8 ) - Giai cp cụng nhõn: Phỏt trin nhanh v s lng v cht lng, b ỏp bc búc lt, cú quan h gn bú vi nụng dõn, cú truyn thng yờu nc. L lc lng tiờn phong v lónh o cỏch mng nc ta. (0,8 ) Cõu 3: Trong thi k 1936 -1939, ng ta ó xỏc nh nhiờm v , hỡnh thc v phng phỏp u tranh cỏch mng cú gỡ khỏc so vi thi kỡ nm 1930-1931. * Thi kỡ 1936-1939 - Nhim v : Chng ch ngha phỏt xớt, chng chin tranh quc, chng bn phn ng thuc a, tay sai, ũi t do, cm ỏo, hũa bỡnh . (0,5 ) - Hỡnh thc v phng phỏp u tranh: Hp phỏp, na hp phỏp, cụng khai, na cụng khai. (0,5 ) *Thi kỡ 1930-1931 - Nhim v : Chng quc Phỏp v ginh c lp dõn tc, chng phong kin ginh rung t cho dõn cy. (0,5 ) - Hỡnh thc v phng phỏp u tranh: Bớ mt, bt hp phỏp, bo ng v trang . (0,5 ) PHềNG GD&T HềA AN K THI HC SINH GII LP CP HUYN NM HC 2011 - 2012 MễN LCH S Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) I. LCH S TH GII: (9 im) Cõu 1: ( im ) Tớnh n nm 2012, khu vc ụng Nam gm bao nhiờu quc gia? Hóy k tờn cỏc nc khu vc ụng Nam ? Cõu 2: ( 3,5 im ) Cuc cỏch mng khoa hc k thut t nm 1945 n nay: a. Cho bit ý ngha v tỏc ng tiờu cc? b. Liờn h trỏch nhim ca bn thõn em i vi s phỏt trin nn khoa hc k thut nc nh v hn ch nhng hu qu tiờu cc m cuc cỏch mng khoa hc - k thut li? Cõu 3: ( 3,5 im ) Xu hng phỏt trin ca th gii ngy nay? Ti núi hũa bỡnh n nh v hp tỏc phỏt trin kinh t va l thi c va l thỏch thc i vi cỏc dõn tc? Nhim v to ln nht hin ca nhõn dõn ta l gỡ? II. LCH S VIT NAM: ( 11 IM ) Cõu 3: (4.0 im): Thỏi chớnh tr v kh nng cỏch mng ca cỏc giai cp xó hi Vit Nam sau Chin tranh th gii th nht? Cõu 4. (7 im): Ngh quyt ca UNESCO v k nim 100 nm ngy sinh ca Ch tch H Chớ Minh cú on vit: Ngi l mt biu tng kit xut v quyt tõm ca c mt dõn tc, ó cng hin trn i mỡnh cho s nghip gii phúng dõn tc ca nhõn dõn Vit Nam. Trỡnh by nhng nột chớnh v cuc i hot ng cỏch mng ca Ngi t nm 1911 n nm 1925, nờu rừ nhng cụng lao to ln ca Ngi i vi dõn tc ta giai on trờn ? .Ht Ghi chỳ: Thớ sinh khụng c s dng ti liu. Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm. H v tờn S bỏo danh PHềNG GD&T HềA AN K THI HC SINH GII LP CP HUYN NM HC 2011 2012 P N V BIU IM THI HC SINH GII CP HUYN MễN LCH S I. LCH S TH GII: ( im ) Cõu 1: ( im ) * Tớnh n (nm 2012) khu vc ụng Nam gm 11 nc.( 0,5 im ) * Tờn 11 nc ( 1,5 im ) TT Tờn nc Thỏi Lan Vit Nam Bru-nõy Lo Cm-pu-chia Ma-lai-xi-a In-ụ-nờ-xi-a Phi-lớp-pin Xin-ga-po 10 Mi-an-ma 11 ụng Ti - Mo Cõu 2: ( 3,5 im ) Khỏi quỏt: Cuc cỏch mng khoa hc k thut n vo nhng nm 40 ca th k XX, tri qua hn na th k, din trờn nhiu lnh vc, t c nhiu thnh tu to ln (0,5im) a. í ngha v tỏc ng tiờu cc: * í ngha: ( 0,75im ) - L mc son chúi li lch s minh loi ngi . - Mang li nhng tin b phi thng, nhng thnh tu k diu v nhng i thay to ln cuc sng ngi. - To nhng bc nhy vt .sn xut, nng xut, thay i c cu lao ng, ngnh ngh . * Tỏc ng tiờu cc ( 0,75 im ) - Vic ch to, s dng cỏc loi v khớ, cỏc phng tin quõn s cú sc tn phỏ, hu dit ln. - Nn ụ nhim mụi trng, dch bnh mi e cuc sng ca nhõn loi. - Tai nn giao thụng, tai nn lao ng thng xuyờn xy e da o c, an ninh . b. Liờn h ( 1,5 im ) Mang tớnh hng m, hc sinh liờn h c cho im - Nhn thc ỳng v vai trũ, v trớ ca cỏch mng KH-KT i vi cuc sng núi chung v cụng cuc cụng nghip hoỏ, hin i t nc hin nay. - Ra sc hc tp, tu dng, rốn luyn chim lnh nhng tri thc ca nhõn loi (0,5 im) - Nõng cao kh nng dng kin thc c hc, ỏp dng vo cuc sng, hc i ụi vi hnh . -Tớch cc tham gia cỏc hot ng xó hi phự hp vi la tui( bo v ho bỡnh, chng chin tranh, bo v mụi trng sng .) - Nghiờm chnh chp hnh lut an ton giao thụng. - Tuyờn tuyn ng nhng ngi xung quanh Cõu 3: (3,5 im ) * Xu hng phỏt trin ca th gii ngy nay: ( im ) Hũa hoón, hũa du . - Trt t a cc, nhiu trung tõm ang hỡnh thnh . - Cỏc nc u sc iu chnh chin lc phỏt trin, ly kinh t lm trng tõm. - nhiu khu vc, xy nhng v xung t quõn s . * Hũa bỡnh n nh hp tỏc phỏt trin va l thi c, va l thỏch thc: ( im ) - Thi c: Cú iu kin hũa bỡnh, n nh hi nhp, hp tỏc, tham gia cỏc liờn minh kinh t khu vc xõy dng phỏt trin. Bờn cnh ú, cỏc nc ang phỏt trin cú th tip thu nhng tin b ca khoa hc- k thut th gii v khai thỏc tt ngun u t nc ngoi rỳt ngn thi gian xõy dng t nc. - Thỏch thc: Nu khụng chp thi c s tt hu. Phn ln cỏc nc phỏt trin u cú xut phỏt im thp kinh t, dõn trớ, ngun nhõn lc, s cnh tranh quyt lit ca th trng th gii, s dng cỏc ngun vay . gi gỡn bn sc dõn tc . Kt lun . *Nhim v to ln nht ca nhõn dõn ta: ( 0,5 im) - Bo v t quc v trung sc lc .xõy dng t nc .em li m no, hnh phỳc cho nhõn dõn. II. LCH S VIT NAM (11 im) Cõu (4 im): Thỏi chớnh tr v kh nng cỏch mng ca cỏc giai cp xó hi Vit Nam sau Chin tranh th gii th nht? Nờu c im ca giai cp cụng nhõn Vit Nam - Giai cp a ch phong kin ngy cng cu kt cht ch v lm tay sai cho Phỏp, ỏp bc búc lt nhõn dõn. Cú mt b phn nh cú tinh thn yờu nc. (0,8 im). - Giai cp t sn i sau chin tranh, quỏ trỡnh phỏt trin phõn húa thnh b phn (0,8 im) + T sn mi bn cú quyn li gn lin vi quc, lm tay sai cho Phỏp. + T sn dõn tc khụng kiờn nh. - Tng lp tiu t sn thnh th, tng nhanh v s lng, nhng b chốn ộp, bc ói, i sng bp bờnh. B phn trớ thc, sinh viờn, hc sinh cú tinh thn hng hỏi cỏch mng v l mt lc lng ca cỏch mng. (0.8 im) - Giai cp nụng dõn chim trờn 90% dõn s, b thc dõn, phong kin ỏp bc, búc lt nng n. H b bn cựng húa, õy l lc lng hng hỏi v ụng o nht ca cỏch mng. (0.8 im) - Giai cp cụng nhõn: Phỏt trin nhanh v s lng v cht lng, b ỏp bc búc lt, cú quan h gn bú vi nụng dõn, cú truyn thng yờu nc. L lc lng tiờn phong v lónh o cỏch mng nc ta. (0.8 im) Cõu 2: (7 im) * Nhng hot ng ca Nguyn i Quc t 1911 1925 : - Nm 1911 Nguyn Tt Thnh xung lm ph bp cho chic tu buụn Phỏp cú c hi ti cỏc nc Phng Tõy. Cuc hnh trỡnh ca Ngi kộo di nm qua cỏc nc Chõu Phi, Chõu M, Chõu u. (0,5 im) - Nm 1917 Ngi tr li Phỏp, lm rt nhiu ngh, hc v rốn luyn qun chỳng lao ng v giai cp cụng nhõn Phỏp, tham gia hot ng Hi nhng ngi Vit Nam yờu nc. (0,5 im) - Ngy 18/6/1919 cỏc nc quc thng trn hp Vộc-xai chia li th trng th gii, Nguyn i Quc thay mt nhng ngi Vit Nam yờu nc gi ti Hi ngh bn yờu sỏch ca nhõn dõn An Nam ũi chớnh ph Phỏp phi tha nhn cỏc quyn t dõn ch, quyn bỡnh ng, quyn t quyt ca dõn tc Vit Nam. (0,5 im) - Thỏng 7/1920 Nguyn i Quc c s tho ln th nht nhng lun cng dõn tc v thuc a ca Lờ-Nin, t ú Ngi hon ton tin theo Lờ-Nin v ng v phớa Quc t th ba. (0,5 im) - Thỏng 12/1920 ti i hi ca ng xó hi Phỏp hp Tua Nguyn i Quc b phiu tỏn thnh Quc t th ba v tham gia sỏng lp ng cng sn Phỏp, ỏnh du bc ngot hot ng cỏch mng ca Ngi, t ch ngha yờu nc n ch ngha Mỏc Lờ-Nin v i theo ng cỏch mng vụ sn. (0,5 im) - Nm 1921 Nguyn i Quc sỏng lp Hi liờn hip thuc a, Hi t bỏo Ngi cựng kh Nguyn i Quc lm ch nhim, Nguyn i Quc cũn vit bi cho bỏo nhõn o, i sng cụng nhõn, bn ỏn ch thc dõn Phỏp, mc dự b nh cm quyn Phỏp ngn chn, cm oỏn, cỏc sỏch bỏo núi trờn c mt chuyn v Vit Nam. (0,5 im) - Thỏng 6/1923 Nguyn i Quc sang Liờn Xụ d Hi ngh quc t nụng dõn v c bu vo Ban chp hnh sau ú Ngi li Liờn Xụ, va nghiờn cu hc tp. (0,5 im) - Nm 1924 ti i hi quc t Cng sn ln th Nguyn i Quc ó trỡnh by lp trng quan im ca mỡnh v v trớ chin lc ca cỏch mng cỏc nc thuc a v mi quan h gia phong tro cụng nhõn cỏc nc quc vi phong tro cỏch mng cỏc nc thuc a v sc mnh ca giai cp nụng dõn. Nhng quan im c bn m Nguyn i Quc tip nhn truyn bỏ vo nc ta l mt bc chun b quan trng v chớnh tr v t tng cho s thnh lp chớnh ng vụ sn Vit Nam. ( 0,5 im) - Cui nm 1924 Nguyn i Quc v Qung Chõu (Trung Quc) Ngi ó tip xỳc vi cỏc nh lónh o cỏch mng Vit Nam v niờn yờu nc mi sang thnh lp Hi Vit Nam cỏch mng niờn (6/1925), t chc Cng sn on lm nũng ct. (0,5 im) - Nguyn i Quc trc tip m lp o to mt s niờn Vit Nam tr nhng cỏn b cỏch mng, nhng bi ging ca Ngi c hp thnh cun ng cỏch mnh .Tỏc phm ng cỏch mnh, bỏo niờn c mt chuyn v nc ỳng lỳc phong tro yờu nc v dõn ch ang sụi ni t Nam Bc. (0,5 im) - Ngi ó tỡm ng cu nc ỳng n cho dõn tc Vit Nam, ng cỏch mng vụ sn. (0,5 im) - HS lp lun hay. (1,5 im) HT [...]... động chính của Nguyễn ái Quốc ở nớc ngo i từ năm 191 9 - 192 5 Những hoạt động đó có tác dụng tới cách mạng Việt Nam nh thế n o? Câu 3 (5,0 i m) H y nêu rõ ý nghĩa lịch sử v nguyên nhân th nh công của Cách mạng tháng Tám năm 194 5 - - - Hết - - - Sở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS Năm học 2010 - 2011 đáp án đề chính thức Môn: lịch sử - Bảng B - Cõu 1 N i dung... (7- 199 5) Lo, Mianma (9- 199 7), Campuchia (4 199 9), ASEAN ó cú 10 n c thnh viờn Trong tng lai, ụngtimo s tham gia t ch c ny ASEAN chuy n tr ng tõm ho t ng l h p tỏc kinh t , xõy d ng m t khu v c ho bỡnh, n nh cựng phỏt tri n ph n vinh 2 Trỡnh by nh ng ho t ng c a Nguy n i Qu c t nh ng ho t ng ú i v i cỏch m ng Vi t Nam *) Ho t 191 9- 192 5 Tỏc d ng c a ng c a Nguy n i Qu c t 191 9- 192 5: - Thỏng 6- 191 9, Nguy... n b cho cu c khỏng chi n ch ng Phỏp sau ny (0,25 ) H T - Sở Giáo Dục & Đào Tạo NGhệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010 - 2011 Đề chính thức Môn thi: lịch sử - bảng b Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (6,0 i m) Trình b y ho n cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động v quá trình phát triển của Hiệp hội các nớc Đông Nam á (ASEAN) Câu 2 (9, 0 i m) Trình b y... ngn nm cú m t 0,5 0,5 0,75 0,75 0,5 0,75 0,75 0,5 0,75 1,0 0,25 Sở Giáo Dục & Đào Tạo NGhệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS năm học 2010 - 2011 Đề chính thức Môn thi: L CH S - bảng a Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Cõu 1 (6,0 i m) Cu Ba sau Chi n tranh th gi i th hai a) Sau Chi n tranh th gi i th hai Hũn n nay: n nay, Cu Ba c m nh danh l o anh hựng Em hóy lm sỏng t nh... ng nm 191 9- 193 0 ó tr c ti p chu n b v t t ng chớnh tr v t ch c cho s ra s n i chớnh ng vụ Vi t Nam nh th no? Cõu 3 (5,5 i m) T ng kh i ngha thỏng Tỏm nm 194 5: a) Trỡnh by hon c nh v quỏ trỡnh ban b l nh t ng kh i ngha b) Túm t t di n bi n c a cu c T ng kh i ngha Ngh An ginh chớnh quy n vo th i gian no? -H t - Sở Gd& t Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 THCS Năm học 2010 - 2011 đáp án đề chính... 16, chi n d ch Vi t B c thu - ụng nm 194 7 v chi n d ch Biờn gi i thu - ụng nm 1 95 0 i v i ti n trỡnh chung c a cu c khỏng chi n ch ng Phỏp ( 194 5 - 195 4) H t - H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: UBND T NH THI NGUYấN S GIO D C V O T O HD CH M THI CH N HSG L P 9 THCS MễN L CH S Nm h c 2011 - 2012 (H ng d n ch m g m 03 trang) I H ng d n chung 1 Thớ sinh tr l i theo cỏch riờng (v b c c... chi n ch ng Phỏp ( 194 5 - 195 4) * Cu c chi n u cỏc ụ th phớa b c v tuy n 16 - Trỡnh by túm t t di n bi n - í ngha: Chi n th ng ny ó lm phỏ s n b c u õm mu ỏnh nhanh, th ng nhanh c a Phỏp; tiờu di t nhi u sinh l c ch, t o i u ki n cho c n c i vo cu c khỏng chi n lõu di * Chi n d chVi t B c thu - ụng nm 194 7 - Trỡnh by khỏi quỏt õm mu c a Phỏp, ch trng c a ta v di n bi n c a chi n d ch - í ngha: V i chi. .. khỏng chi n ton qu c vo ngy 19- 12- 194 6 l xu t phỏt t tỡnh hỡnh th c ti n l kh nng ho hoón khụng cũn do hnh ng gõy h n c a th c dõn Phỏp Ch trng ú th hi n s sỏng su t, ch ng c a ta ngay t u cu c khỏng chi n 0,5 0,75 0,75 1,0 5,00 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 Cõu 5 ỏnh giỏ ý ngha c a cu c chi n u cỏc ụ th phớa b c v tuy n 16, chi n d ch Vi t B c thu - ụng nm 194 7, chi n d ch Biờn gi i thu - ụng nm 1 95 0. .. nh t trong th gi i t b n trong giai o n 194 5 - 1 95 0 Gi i thớch vỡ sao? (2,0 i m) 3 Trỡnh by s chuy n bi n c a tỡnh hỡnh th gi i sau khi M v Liờn Xụ tuyờn b ch m d t Chi n tranh - Sau Chi n tranh th gi i th hai, M vn lờn tr thnh n c giu m nh nh t trong th gi i t b n : + Trong nh ng nm 194 5 1 95 0, M chi m hn m t n a s n l ng cụng nghi p ton th gi i ( 56,47 % - 194 8) + S n l ng nụng nghi p g p 2 l n s... ch c cn c a Vi t B c v c quan u nóo khỏng chi n, b i ch l c c a ta ngy cng tr ng thnh, lm phỏ s n hon ton õm mu ỏnh nhanh, th ng nhanh c a Phỏp bu c chỳng ph i b ng chuy n sang ỏnh lõu di i v i ta * Chi n d ch Biờn gi i thu - ụng nm 1 95 0 - Trỡnh by khỏi quỏt k ho ch c a Phỏp, ch trng c a ta, di n bi n chi n d ch - í ngha: V i chi n th ng Biờn gi i thu - ụng 1 95 0, ta ó lm phỏ s n hon ton k ho ch Rve . TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011 - 2012 MÔN LỊCH SỬ Thời gian: 150 phút không kể thời gian phát đề (Đề thi có 01 trang) A. LỊCH SỬ THẾ GIỚI. DỰ THI CẤP TỈNH CÁC MÔN VĂN HÓA LỚP 9 Đề chính thức NĂM HỌC: 2014 – 2015 Môn: Lịch Sử - Lớp 9 Đề thi gồm có: 01 trang Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: . ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2012 - 2013 Môn thi: Lịch sử (Khóa ngày 27 tháng 3 năm 2013) Thời gian: 150 phút( không kể thời gian giao đề)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 (có đáp án chi tiết), Tuyển tập 50 đề thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 (có đáp án chi tiết),

Từ khóa liên quan