0

29 đề kiểm tra 1 tiết HK2 sinh 9 kèm đáp án

67 9,357 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 13:06

Phòng GD-ĐT- TX HƯƠNG THUỶ Tổ: Lý – Hoá – Sinh- CN- Nhạc- Hoạ KIỂM TRA 1 TIẾT HK2 MÔN : SINH HỌC 9 NĂM HỌC: 2012- 2013 Thời gian làm bài: 45 phút I. MA TRẬN Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vdụngcao 1. Ứng dụng di truyền học 02 tiết Nêu được khái niệm ưu thế lai, cơ sở di truyền học của hiện tượng ưu thế lai. 20% = 2 điểm 20% = 2 điểm 2. Sinh vật và môi trường 04 tiết Trình bày được thế nào là mối quan hệ đối địch và các mối quan hệ thuộc quan hệ đối địch. Nêu được ví dụ các mối quan hệ đối địch . Giải thích được cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng. 40% = 4điểm 25%=2.5đi ểm 15%=1.5điểm 3. Hệ sinh thái 04 tiết Cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần trong hệ sinh thái. Vẽ lưới thức ăn 40%= 4điểm 25%= 2.5điểm 15%=1.5điểm Tổng số điểm 100%=10điểm 45%= 4.5điểm 25%= 2.5 điểm 30%= 3điểm II. NỘI DUNG KIỂM TRA Câu 1: Thế nào là hiện tượng ưu thế lai? Cơ sở di truyền học của hiện tượng trên? (2đ) Câu 2: Trong mối quan hệ đối địch có những mối quan hệ nào? Cho ví dụ cho mỗi mối quan hệ đó. (2.5đ) Câu 3: Trong thực tiễn sản xuất, cần phải làm gì để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể sinh vật, làm giảm năng suất vật nuôi, cây trồng? (1.5đ) Câu 4: Cho ví dụ về một hệ sinh thái, phân tích các thành phần trong hệ sinh thái đó. (2.5đ) Câu 5: Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật: cây cỏ, nai, sư tử, chuột, sâu, rắn, bọ ngựa, vi sinh vật. (1,5 đ) III. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ CHO ĐIỂM Câu Đáp án Biểu điểm 1 Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có: - Sức sống cao hơn - Sinh trưởng nhanh hơn - Phát triển mạnh hơn - Chống chịu tốt hơn - Các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa 2 bố mẹ hoặc vượt trội cả 2 bố mẹ. – Do sự tập trung gen trội co lợi ở cơ thể F1. 1,0 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 2 - Các mối quan hệ thuộc mối quan hệ đối địch: cạnh tranh, kí sinh nửa kí sinh, sinh vật ăn sinh vật khác – cho ví dụ, mối ví dụ đúng 0.5đ. 0,5 điểm 2 điểm 3 Để tránh sự cạnh tranh gay gắt giữa các vật nuôi, cây trồng cần: - trồng, nuôi với mật độ hợp lí. - Áp dụng kỹ thuật tỉa thưa hoặc tách đàn khi cần thiết. - Cung cấp thức ăn đầy đủ và vệ sinh môi trường sạch sẽ. 1, 5 điểm 4 – Cho ví dụ đúng về hệ sinh thái. Phân tích đủ 4 thành phần của hệ sinh thái, mỗi thành phần 0.5đ. - Các thành phần vô sinh:… 0,5 điểm 2 điểm - Sinh vật sản xuất:…. - Sinh vật tiêu thụ:…… - Sinh vật phân giải:……. 5 Vẽ đúng lưới thức ăn Nai → Sư tử Cỏ → chuột → Rắn → Vi sinh vật Sâu → Bọ ngựa 1,5 điểm Tổng câu Tổng điểm 10 điểm Giáo viên ra dề Trương Thị Hồng Hương TRƯỜNG THCS HÀM NGHI PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ KIỂM TRA I TIẾT HK2 - NĂM HỌC 2011-2012 Môn:SINH HỌC-LỚP 9 (TIẾT 51) Thời gian làm bài:45 phút THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: Chủ đề chính Các mức độ cần đánh giá Tổng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tự luận Tự luận Tự luận Ứng dụng di truyền học: Bài35: ưu thế lai Câu1=2,0đ Câu1=1,0đ Câu1 3,0đ chươngI-Sinh vật và môi trường Bài42:Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật Câu2= 1,5đ Câu2 1,5đ ChươngII-Hệ sinh thái Bài47:Quần thể sinh vật Bài50:Hệ sinh thái Câu3=1,5đ Câu4=2,0đ Câu3=0,5đ Câu4=1,5đ Câu3 2,0đ Câu4 1,5đ Tổng:4bài 3câu=5,5đ 2câu=1,5đ 2câu=3,0đ 10,0 . ĐỀ BÀI: Câu 1:(3đ) Hiện tượng ưu thế lai là như thế nào?Khi lai 2 dòng thuần có kiểu gen khác nhau,tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 và sau đó giảm dần qua các thế hệ? Câu 2(1,5đ) Hãy giải thích vì sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị khô và rụng? Câu 3: (2đ) Thế nào là một quần thể sinh vật?cho ví dụ? Câu 4: (3,5đ) Thế nào là chuỗi thức ăn và lưới thức ăn? .Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật sau: Cây cỏ, bọ rùa, châu chấu, ếch nhái,rắn, gà,cáo,hổ,vi khuẩn.nấm. Trường THCS HÀM NGHI KIỂM TRA I TIẾT HK2 Họ và tên học sinh: Môn :SINH HỌC Lớp:9 Thời gian làm bài :45 phút ĐỀ BÀI: Câu 1:(3đ) Hiện tượng ưu thế lai là như thế nào?Khi lai 2 dòng thuần có kiểu gen khác nhau,tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 và sau đó giảm dần qua các thế hệ? Câu 2(1,5đ) Hãy giải thích vì sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị khô và rụng? Câu 3: (2đ) Thế nào là một quần thể sinh vật?cho ví dụ? Câu 4: (3,5đ) Thế nào là chuỗi thức ăn và lưới thức ăn? .Hãy vẽ một lưới thức ăn trong đó có các sinh vật sau: Cây cỏ, bọ rùa, châu chấu, ếch nhái,rắn, gà,cáo,hổ,vi khuẩn.nấm. BÀI LÀM ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: Câu 1:(3điểm).Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai có: 1,0đ +Sức sống cao hơn,sinh trưởng nhanh hơn,phát triển mạnh hơn,chống chịu tốt hơn. 0,5đ + Các tính trạng về năng suất cao hơn trung bình của bố mẹ. 0,5đ + Hay vượt trội cả 2 bố mẹ. 0,5đ + Khi lai 2 dòng thuần có kiểu gen khác nhau,ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở vì các cặp gen lặn ở trạng thái dị hợp (gen trội có lợi được biểu hiện ). 0,5đ + Ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ vì có hiện tượng phân ly tạo thêm các cặp gen đồng hợp và giảm số cá cặp gen dị hợp. Câu 2: (1,5 điểm) Các cành cây phía dưới thường dễ bị khô và sớm rụng là do : 0,75đ +Ánh sáng mặt trời chiếu vào các cành phía dưới ít hơn các cành phía trên. 0,75đ +Lá các cành phía dưới do thiếu ánh sáng nên khả năng quang hợp giảm. Câu 3: (2điểm) Quần thể sinh vật là: 0,5đ +Tập hợp những cá thể cùng loài. 0,5đ +cùng sinh sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. 0,5đ +Có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới. 0,5đ +Nêu đúng ví dụ về một quần thể. Câu 4: (3,5điểm) 1 điểm +Chuỗi thức ăn là một dãy nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau . Mỗi loài trong chuỗi thức ăn vừa là sinh vật tiêu thụ mắt xích phía trước, vừa là sinh vật bị mắt xích phía sau tiêu thụ. 1điểm + lưới thức ăn là các chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung tạo thành một lưới thức ăn. 1,5điểm +Vẽ đúng một lưới thức ăn(có ít nhất 3mắt xích chung ). GV:LÊ THỊ THÚY VÂN- Sở GD và ĐT Thừa Thiên- Huế KIỂM TRA 1 TIẾT Trường THCS Nguyễn Tri Phương Môn: Sinh 9- Thời gian: 45 phút- Đề 1 Câu 1: a. (2đ) Nhân tố sinh thái là gì ? Nêu các nhóm nhân tố sinh thái. b. (2đ) Trình bày đặc điểm của mối quan hệ cộng sinh và hội sinh. Lấy ví dụ minh họa. c. (1đ) Thế nào là sinh vật biến nhiệt ? Kể tên 3 loài sinh vật biến nhiệt. Câu 2: a. (2đ) Nêu khái niệm quần xã và lấy ví dụ. b. (1đ) Nêu những đặc trưng giống và khác nhau giữa quần thể người và quần thể sinh vật khác. Câu 3: a. (1đ) Một quần xã sinh vật gồm các loài: Vi sinh vật, thực vật, sâu hại thực vật, ếch nhái, rắn, cáo, thỏ, chuột, cú. Vẽ sơ đồ lưới thức ăn. b. (1đ) Nếu trong quần xã trên số rắn bị giảm thì quần xã biến động như thế nào ? Sở GD và ĐT Thừa Thiên- Huế KIỂM TRA 1 TIẾT Trường THCS Nguyễn Tri Phương Môn: Sinh 9- Thời gian: 45 phút- Đề 2 Câu 1: a. (2đ) Môi trường là gì ? Nêu các loại môi trường. b. (2đ) Trình bày đặc điểm của mối quan hệ kí sinh và cạnh tranh khác loài. Lấy ví dụ minh họa. c. (1đ) Thế nào là sinh vật hằng nhiệt ? Kể tên 3 loài sinh vật hằng nhiệt. Câu 2: a. (2đ) Nêu khái niệm quần thể và lấy ví dụ. b. (1đ) Phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật. Câu 3: a. (1đ) Một quần xã sinh vật gồm các loài: Vi sinh vật, dê, gà, cáo, mèo rừng, cỏ, thỏ, hổ. Vẽ sơ đồ lưới thức ăn. b. (1đ) Nếu trong quần xã trên số thỏ bị giảm thì quần xã biến động như thế nào ? ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT SINH 9-HỌC KỲ 2 Đề 1: Câu/ Điểm Nội dung 1a(2đ) 1.0 0.5 0.5 - Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật. - Có 2 nhóm: + Nhân tố vô sinh: Bao gồm tất cả những yếu tố không sống của thiên nhiên + Nhân tố hữu sinh: Nhân tố con người và nhân tố sinh vật khác. 1b(2đ) 0.5 0.5 0.5 0.5 - Cộng sinh: sự hợp tác cùng có lợi giữa các loài sinh vật. - Ví dụ minh họa - Hội sinh: sự hợp tác giữa hai loài sinh vât, trong đó một bên có lợi còn bên kia không có lợi và cũng không có hại. - Ví dụ minh họa 1c(1đ) 0.5 0.5 - Sinh vật biến nhiệt: nhiệt độ cơ thể phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. - Vd : 2a(2đ) 0.5 0.5 0.5 0.5 - Quần xã sinh vật là: + Tập hợp những quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, + Cùng sống trong một không gian xác định, + Và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau. - Vd 2b(1đ) 0.5 0.5 - Quần thể người có đặc trưng sinh học như những quần thể sinh vật khác là: tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong - Quần thể người có những đặc trưng khác đó là đặc trưng kinh tế - xã hội : pháp luật, chế độ hôn nhân, văn hoá, giáo dục, kinh tế 3a(1đ) 1.0 3b(1đ) 0.25 0.25 - Nếu số rắn bị giảm thì mối quan hệ dinh dưỡng của những quần thể liên quan bị biến động. - Nhưng sau một thời gian quần xã trở lại cân bằng. Thỏ Cáo TV Chuột Cú VSV Sâu hại Ếch nhái Rắn Đề 2: Câu/ Điểm Nội dung 1a(2đ) 1.0 0.25 0.25 0.25 0.25 - Môi trường là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng. - Có 4 loại môi trường chủ yếu: + Môi trường nước. + Môi trường trong đất. + Môi trường trên mặt đất – không khí. + Môi trường sinh vật. 1b(2đ) 0.5 0.5 0.5 0.5 - Quan hệ kí sinh: sinh vật sống nhờ trên cơ thể sinh vật khác, lấy chất dinh dưỡng, máu …từ sinh vật đó. - Ví dụ minh họa - Quan hệ cạnh tranh: các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn, nơi ở và các điều kiện sống khác của môi trường. Các loài kìm hãm sự phát triển của nhau. - Ví dụ minh họa 1c(1đ) 0.5 0.5 - Sinh vật hằng nhiệt: nhiệt độ cơ thể không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường. - Vd : 2a(2đ) 0.5 0.5 0.5 0.5 - Quần thể sinh vật là: + Tập hợp những cá thể cùng loài + Cùng sinh sống trong khoảng không gian nhất định + Ở 1 thời điểm nhất định và có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới - Vd : 2b(1đ) 0.5 0.25 0.25 Quần xã sinh vật Quần thể sinh vật - Gồm nhiều quần thể thuộc nhiều loài khác nhau. - Độ đa dạng cao. - Mối quan hệ giữa các quần thể là quan hệ khác loài chủ yếu là quan hệ dinh dưỡng. - Gồm nhiều cá thể cùng loài. - Độ đa dạng thấp - Mối quan hệ giữa các cá thể là quan hệ cùng loài chủ yếu là quan hệ sinh sản và di truyền 3a(1đ) 1.0 3b(1đ) 0.5 0.5 - Nếu số thỏ bị giảm thì mối quan hệ dinh dưỡng của những quần thể liên quan bị biến động. - Nhưng sau một thời gian quần xã trở lại cân bằng. Dê Hổ TV Thỏ Cáo VSV Gà Mèo rừng Sở GD và ĐT Thừa Thiên - Huế MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Trường THCS Nguyễn Tri Phương MÔN: SINH 9 - HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2011- 2012 Tên chủ đề ( Chương) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (thấp – cao) Chương I Sinh vật và môi trường (6 tiết) - Nêu khái niệm về môi trường, các loại môi trường. - Nêu khái niệm các nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái. - Nêu đặc điểm của các mối quan hệ cùng loài, khác loài. - Trình bày ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái (ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm) lên đời sống sinh vật. - Phân biệt được các nhân tố sinh thái (vô sinh, hữu sinh, con người) - Trình bày đặc điểm của các mối quan hệ cùng loài, khác loài. Cho ví dụ. - Sắp xếp các nhân tố sinh thái vào từng nhóm nhân tố sinh thái cho phù hợp. - Vận dụng ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm để giải thích một số hiện tượng ở vật nuôi, cây trồng - Cho ví dụ về mối quan hệ cùng loài, khác loài 50% = 5 điểm 40 % = 2 điểm 40 % = 2 điểm 20% = 1 điểm Chương II Hệ sinh thái (6 tiết) - Nêu khái niệm quần thể, quần xã, hệ sinh thái, chuỗi thức ăn, lưới thức ăn. Cho ví dụ. - Trình bày các đặc trưng cơ bản của quần thể, quần xã. Các thành phần chủ yếu của một hệ sinh thái. - Phân biệt chuỗi thức ăn và lưới thức ăn, quần thể và quần xã. - Viết chuỗi thức ăn - Vẽ sơ đồ lưới thức ăn. 50 % = 5 điểm 40 % = 2 điểm 20 % = 1 điểm 40 % = 2 điểm Tổng số câu: 6 câu Tổng điểm: 10 điểm 100 % 2 câu 4 điểm 40 % 2 câu 3 điểm 30 % 2 câu 3 điểm 30 % [...]... các sinh vật Câu 3 Bài 47:Quần thể sinh 2,25 vật Bài 48: Quần thể người MỨC ĐỘ Thông Vận hiểu dụng (1) (40%) TL Câu 1 2, 0 (10 %) TL Vận dụng (2) (nếu có) TỔNG SỐ TL 1 câu 2,0 1 câu 2,75 1 câu 2,25 Câu 4 1 câu 1, 0 Bài 50: Hệ sinh thái TỔNG SỐ Câu 5 2, 0 2 câu 2 câu 5,0 4,0 1, 0 1 câu 2,0 1 câu 1, 0 5 câu 10 ,0 PHÒNG GD &ĐT THÀNH PHỐ HUẾ TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN KIỂM TRA 1 TIẾT HK II – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 ... 0,75đ 0,75đ 0,75đ 0,75đ 1, 0 đ 1, 0 đ 1, 0 đ 1 2,0đ 10 ,0 đ PHÒNG GD &ĐT THÀNH PHỐ HUẾ TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN KIỂM TRA 1 TIẾT HK II – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn: SINH HỌC – LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG - CHỦ ĐỀ Nhận biết (50%) TL Chương VI: Ứng dụng di truyền học Phần II: Sinh vật và môi trường Chương I: Sinh vật và môi trường Chương II: Hệ sinh thái Bài 34: Thoái... Thảo Nguyên 2 điểm Đề kiểm tra giữa học kỳ II PHÒNG GD & ĐT PHONG ĐIỀN TRƯỜNG THCS PHONG HẢI NĂM HỌC 2 011 – 2 012 KIỂM TRA 1 TIẾT - HỌC KÌ II Môn: Sinh Học - Lớp 9 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ Nhận biết TN Chương IV: Ứng dụng di truyền học Bài 34 SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG TL MỨC ĐỘ Thông Vận dụng hiểu (1) TN TL TN TL Bài 41 Chương I Sinh vật và môi trường... xã sinh vật gồm các quần thể sinh vật sau: cào cào, ếch, cỏ, thỏ, rắn, chuột, đại bàng, vi sinh vật a) Hãy lập sơ đồ lưới thức ăn (b) b) Chỉ ra mắt xích chung của lưới thức ăn (b) Hết PHÒNG GD &ĐT THÀNH PHỐ HUẾ TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN KIỂM TRA 1 TIẾT HK II – NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn: SINH HỌC – LỚP 9 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU 1 Ý 1. 1 1. 2 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ( Đáp án. .. 2 012 - 2 013 TRƯỜNG THCS NGUYÊN BỈNH KHIÊM MÔN : SINH HỌC 9 NỘI DUNG 1 Ưu thế lai 2 Nhân tố sinh thái, giới hạn sinh thái, các nhóm nhân tố sinh thái 3.Quan hệ cùng loài, khác loài 4 Cân bằng sinh học trong quần xã 5 Chuỗi và lưới thức ăn trong HST Tổng số câu Tổng số điểm BIẾT câu điểm 1 1đ HIỂU câu điểm 1 1đ VẬN DỤNG câu điểm Tổng câu 1 Tổng điểm 2đ 1 1,5đ 2 1, 5đ 3 1, 5đ 3 0,5đ 1 2đ 4 1 4 1, 5đ 1 2,5đ... Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC : Câu Ý 1. 1 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án gồm có 01 trang) Nội dung Điểm - Khái niệm môi trường: Môi trường bao gồm tất cả những gì bao quanh sinh vật, tất cả các 0,5đ yếu tố vô sinh và hữu sinh có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sự sống, phát triển và sinh sản của sinh vật 1 1.2 2 .1 2 2.2 2.3 3 .1 3 3.2 - Kể tên môi trường- ví dụ: + Môi... THỦY TÂN KIỂM TRA 1 TIẾT HK2 - NĂM HỌC 2 012 -2 013 Môn: Sinh học - Lớp 9 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC : MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Nội dung- chủ đề Chương Tên bài Chương I Sinh vật và môi trường Môi trường và các nhân tố sinh thái Nhận biết (TL) - Nêu khái niệm môi trường? 1 câu(0,5đ) Mức độ Thông hiểu (TL) - Kể tên các loại môi trường của sinh vật - Cho ví dụ minh họa 1 câu(2đ)... Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC CÂU ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án này gồm 1 trang) Nội dung Ý Điểm 1. 1 Do tự thụ phấn ở cây giao phấn và giao phối gần ở động vật 1 điểm 1. 2 Tạo ra các cặp gen đồng hợp lặn gây hại 1 điểm 2 .1 Môi trường là nơi sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh chúng 1 điểm 2.2 Môi trường nước, đất, cạn, sinh vật 1 điểm 3 .1 Quần thể sinh vật là tập hợp các cá... -> Sâu -> vịt -> vi sinh vật - Cây lúa -> vịt -> đại bàng -> vi sinh vật - Cây lúa -> sâu -> chim chích -> vi sinh vật - Cây lúa -> vịt -> rắn -> vi sinh vật Trường THCS Phạm Ngọc Thạch PHÒNG GD-ĐT THÀNH PHỐ HUẾ TRƯỜNG THCS PHẠM NGỌC THẠCH KIỂM TRA MỘT TIẾT HK2- NĂM HỌC 2 011 2 012 Môn: Sinh học – Lớp 9 Thời gian làm bài: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG - CHỦ ĐỀ Nhận biết Bài 34:... như thế nào? 1 câu (1 ) 3 câu (3điểm) 30% - Sắp xếp chuỗi thức ăn 1 câu(2đ) 2 câu (3điểm) 30% 1 câu (2điểm) 20% 9 câu (10 điểm) 10 0% Hệ sinh thái Tổng 4 câu (3điểm) 30% Chú ý: a Tỉ lệ: - Nhận biết: 30% - Thông hiểu: 40% - Vận dụng: 30% b Cấu trúc bài: 4 câu (9 ý) 3 câu (4điểm) 40% PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG THỦY KIỂM TRA 1 TIẾT HK2 - NĂM HỌC 2 012 -2 013 TRƯỜNG TH&THCS THỦY TÂN Môn: Sinh học - Lớp 9 Thời gian: . KIỂM TRA MỘT TIẾT HK2 - NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn: Sinh học – Lớp 9 Thời gian làm bài: 45 phút Đ CHÍNH THỨC Đ P ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đ p án này gồm 1 trang) CÂU Ý Nội dung Điểm 1 1. 1 . Đ P ÁN VÀ THANG ĐIỂM KIỂM TRA 1 TIẾT SINH 9- HỌC KỲ 2 Đ 1: Câu/ Điểm Nội dung 1a( 2đ) 1. 0 0.5 0.5 - Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác đ ng tới sinh vật. -. Phòng GD-ĐT- TX HƯƠNG THUỶ Tổ: Lý – Hoá – Sinh- CN- Nhạc- Hoạ KIỂM TRA 1 TIẾT HK2 MÔN : SINH HỌC 9 NĂM HỌC: 2 012 - 2 013 Thời gian làm bài: 45 phút I. MA TRẬN Tên chủ đ Nhận biết
- Xem thêm -

Xem thêm: 29 đề kiểm tra 1 tiết HK2 sinh 9 kèm đáp án, 29 đề kiểm tra 1 tiết HK2 sinh 9 kèm đáp án,