38 đề kiểm tra 1 tiết HK2 sinh 6 (kèm đ án)

137 1.5K 0
38 đề kiểm tra 1 tiết HK2 sinh 6 (kèm đ  án)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THCS QUẢNG AN MÔN SINH LỚP 6 Thời gian 45 phút(không kể thời gian phát đề) MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA: NỘI DUNG – CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng 1.Chương VI:Hoa và sinh sản hữu tính 5tiết(kiểm tra 2 tiết) Trình bày quá trình kết hạt và tạo quả 1 câu 100%=30 điểm 15%=30 điểm 2.Chương VII:Quả và hạt 6tiết Nêu được những điều kiện bên ngoài và bên trong cần cho hạt nảy mầm. Giải thích được vì sao ở 1 số loài thực vật, quả và hạt có thể phát tán đi xa.Cho ví dụ 2 câu 33.3 % = 30 điểm 66.7 % = 60 điểm 45%=90 điểm 3.Chương VIII:Các nhóm thực vật 8tiết(kiểm tra 3 tiết) So sánh rêu với thực vật có hoa. 1 câu 100 % = 80 điểm 40%=80 điểm TỔNG SỐ 2 câu 60 điểm 30% 1 câu 80 điểm 40% 1 câu 60 điểm 30% 4 câu 200 đ 100 % PHÒNG GIÁO DỤC QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THCS QUẢNG AN MÔN SINH LỚP 6 Thời gian 45 phút(không kể thời gian phát đề) Câu 1: (1.5 điểm) Trình bày quá trình kết hạt và tạo quả? Câu 2: (1.5 điểm) Những điều kiện bên ngoài và bên trong nào cần cho hạt nảy mầm? Câu 3 :(4 điểm) So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác ? Câu 4 : (3 điểm) Vì sao ở 1 số loài thực vật, quả và hạt có thể phát tán đi xa?Cho ví dụ? BÀI LÀM ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: CÂU Nội dung Điểm 1 Sau thụ tinh: + Hợp tử phát triển thành phôi + Noãn phát triển thành hạt chứa phôi + Bầu nhụy phát triển thành quả chứa hạt 0.5 0.5 0.5 2 Những điều kiện bên ngoài:+ Đủ nước + Không khí +Nhiệt độ thích hợp Điều kiện bên trong: Chất lượng hạt giống 0.75 0.75 3 Cây có hoa Rêu - Có hoa - Thân lá có m ạch dẫn - Có r ễ thân , lá thật sự - Sinh s ản bằng hoa - Chưa có hoa - Thân và lá chưa có m ạch dẫn - Có r ễ giả - Sinh sản bằng bào t ử 1 1 1 1 4 * Ở 1 số loài thực vật, quả và hạt có thể phát tán đi xa là nhờ: - gió - nước - động vật - con người * Cho ví dụ đúng 4 cách phát tán trên 0.25 0.25 0.25 0.25 2 PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT lần 1(chương 6,7,8) NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THCS QUẢNG LỢI Môn : Sinh học – LỚP 6 Thời gian làm bài : 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG-CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ Nhận biết Thông Hiểu Vận Dụng (1) Vận Dụng(2) TL TL TL TL 1. Chương 6 Hoa và sinh sản hữu tính Thụ phấn 1 câu 1đ 1 câu 1đ 2 câu 2đ 2. Chương 7 Qủa và hạt Tổng kết về cây có hoa 1 câu 2đ 1 câu 2đ 3. Chương 8 Các nhóm thực vật Rêu 1 câu 2đ 1 câu 1đ 2 câu 3đ Dương xỉ 1 câu 1đ 1 câu 2đ 2 câu 3đ TỔNG SỐ 3 câu 4đ 2 câu 4đ 1 câu 1đ 1 câu 1đ 7 câu 10đ Chú thích : a)Đề được thiết kế với tỉ lệ:40% NB +40%TH+10%VD1,10%VD 2.Tất cả các câu đều tự luận b)Cấu trúc bài : 4 câu c)Số lượng câu hỏi là 7 PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT lần 1(chương 6,7,8) NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THCS QUẢNG LỢI Môn : Sinh học – LỚP 6 Thời gian làm bài : 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1 :(2đ) 1/ Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm nào ? 2/ Nuôi ong trong các vườn cây ăn quả có lợi gì ? Câu 2:(2đ) Các cây sống trong môi trường nước thường có đặc điểm hình thái như thế nào ? Câu 3:(3đ) 1/ Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào ? 2/ Tại sao rêu ở cạn nhưng chỉ sống được ở chỗ ẩm ướt ? Câu 4 :(3đ) 1/ Làm thế nào để nhận biết được một cây thuộc dương xỉ ? Cho ví dụ ? 2/ Viết sơ đồ sự phát triển của dương xỉ ? HẾT PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT lần 1(chương 6,7,8) NĂM HỌC 2012-2013 TRƯỜNG THCS QUẢNG LỢI Môn : Sinh học – LỚP 6 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đáp án này gồm 1 trang) CÂU Ý Nội dung Điểm 1 2đ 1.1.1 Hoa thường tập trung ở ngọn cây 0.25đ 1.1.2 Bao hoa thường tiêu giảm 0.25đ 1.1.3 Chỉ nhị dài, hạt phấn nhiều , nhỏ và nhẹ. 0.25đ 1.1.4 Đầu hoặc vòi nhụy dài, có nhiều lông. 0.25đ 1.2.1 Ong lấy phấn hoa giúp cho sự thụ phấn của hoa. 0.5đ 1.2.2 Ong lấy nhiều phấn hoa, mật hoa tạo ra nhiều mật hoa. 0.5đ 2 2đ 2.1 Những cây sống chìm trong nước thì lá có hình dải, nhỏ và mảnh. Ví dụ : rong đuôi chó. 0.75đ 2.2 Những cây có lá nổi trên mặt nước thì lá có kích thước to. Ví dụ : sen, súng. 0.5đ 2.3 Những cây nổi trên mặt nước thì cuống lá phình to, xốp.Ví dụ : bèo tây. 0.75đ 3 3đ 3.1.1 - Rễ giả chỉ có khả năng hút nước. 0.5đ 3.1.2 - Thân ngắn, không phân nhánh. 0.5đ 3.1.3 - Lá nhỏ và mỏng, 0.5đ 3.1.4 - Chưa có mạch dẫn. 0.5đ 3.2 Rêu đã có thân, lá nhưng chưa có mạch dẫn, chưa có rễ chính thức. 1đ 4 3đ 4.1.1 Lá non có đầu cuộn tròn lại. 0.5đ 4.1.2 Ví dụ : cây rau bợ, cây lông cu li 0.5đ 4.2 Cây dương xỉ trưởng thành → túi bào tử → bào tử ↑ ↓ 2đ Cây dương xỉ non ← nguyên tản Phòng GD-ĐT Quảng điền ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Trường THCS Quảng phước LỚP :6 MÔN: SINH HỌC Năm học : 2012-2013 ……………………………………. I/MA TRẬN: Nội dung Mức độ Tổng số Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Chương VI Hoa và sinh sản hữu tính Nêu được đặc điểm hoa thụ phấn nhờ gió 2 đ 1 câu 2 đ Chương VII Quả và hạt Trình bày được đặc điểm quả khô, quả thịt 1,5 đ Vận dụng để kể tên 1,5 đ 1 câu 3 đ Nêu được đặc điểm quả và hạt phát tán nhờ động vật 2 đ 1 câu 2 đ Vận dụng để kể tên các quả và hạt tự phát tán 1 đ 1 câu 1 đ Chương VIII Các nhóm thực vật Hiểu và trình bày cấu tạo cây rêu 2 đ 1 câu 2 đ Tổng số 40%=4 đ 35%=3,5 đ 25%=2,5 đ 5 câu 10 đ ĐỀ RA 1/ Hoa thụ phấn nhờ gió có những đặc điểm gì?Những đặc điểm đó có lợi gì cho thụ phấn? (2 đ) 2/ Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể 3 loại quả khô và 3 loại quả thịt có ở địa phương của em? ( 3 đ) 3/Quả và hạt được phát tán nhờ động vật thường có những đặc điểm gì? (2 đ) 4/Kể tên những quả và hạt có thể tự phát tán mà em biết? ( 1 đ) 5/Cấu tạo của cây rêu đơn giản như thế nào? (2 đ) ĐÁP ÁN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1 - Hoa thường tập trung ở ngọn cây để hứng nhiều gió - Bao hoa tiêu giảm lộ bao phấn ra ngoài - Chỉ nhị dài bao phấn treo lủng lẳng dễ rơi và bay theo gió - Hạt phấn nhiều , nhỏ và nhẹ bay xa - Đầu nhụy dài có nhiều lông nhận nhiều phấn và dính hạt phấn 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ 2 -Quả khô: Khi chín thì vỏ quả khô, cứng , mỏng +Quả khô nẻ và quả khô không nẻ Ví dụ:Quả đậu xanh, quả bông , quả lúa -Quả thịt : khi chín thì mềm , vỏ dày chứa đầy thịt quả +Quả mọng và quả hạch Ví dụ :Quả cà chua , quả xoài , quả mơ 0,5 đ 0,25 đ 0,75 đ 0,5 đ 0,25 đ 0,75 đ 3 Quả và hạt được phát tán nhờ động vật : Có nhiều gai hoặc nhiều móc, dễ vướng vào da và lông của động vật , động vật thường ăn 2 đ 4 Quả đậu xanh , quả đậu bắp ,quả chi chi… 1 đ 5 - Thân không phân nhánh - Lá chỉ 1 lớp tế bào - Rễ giả - Không có mạch dẫn 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ [...]... nhiêu tế bào con?(0,5 đ) PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY NAM TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN 1 Đ P ÁN Đ KIỂM TRA 01 TIẾT MÔN: Sinh học 6 Phần: Chương I, II,III Ngày kiểm: 18 /10 /2 013 Phần I TRẮC NGHIỆM KHÁC QUAN: ( 3Đ) Câu 1: (2 đ) Mỗi ý đ ng 0,25 đ 1. 1 C 1. 2 B 1. 3 D 1. 4 C 1. 5 D 1. 6 A 1. 7 C 1. 8 A Câu 2: (1 đ) Mỗi ý đ ng 0,25 đ 1 C 2 A 3 D 4 B Phần II TỰ LUẬN:( 7Đ) 1/ (1 đ) - Miền trưởng thành: dẫn truyền 0,2 5đ - Miền hút: hấp... ngọn? (1 ) Bài 14 : Thân dài ra do đ u? 5đ 3đ 1 1 câu (1 điểm) 1 4 câu (10 điểm) Chú thích: a Đ đ ợc thiết kế với tỉ lệ: 50% nhận biết + 30% thông hiểu + 20% vận dụng, tất cả câu đ u tự luận b Cấu trúc bài: 4 bài PHÒNG GD&ĐT QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG THCS QUẢNG CÔNG KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2 011 -2 012 Tiết PPCT:49 MÔN: SINH HỌC KHỐI 6 Thời gian: 45 phút(Không kể thời gian giao đ ) A.MA TRẬN Đ Tên chủ đ Chương... ngắt ngọn? (1 ) HẾT PHÒNG GDĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THCS HÀM NGHI KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2 012 - 2 013 Môn: Sinh học – LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút Đ CHÍNH THỨC CÂU 1 Ý 1a 1a .1 1a.2 1b 1b 1b .1 2 2 .1 2.2 2.3 2.4 3 3 .1 3.2 3.3 3.4 4 4a .1 Đ P ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đ p án này gồm 1 trang) Nội dung Phân biệt thực vật có hoa và thực vật không có hoa: - Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản... nước(0. 5đ) -Thân ngắn, không phân nhánh(0. 5đ) - Lá nhỏ, mỏng(0. 5đ) - Chưa có mạch dẫn(0. 5đ) Câu 4: Đ y là loại quả khô nẻ Khi chín khô vỏ quả tự tách hạt rơi ra ngoài năng suất thu hoạch thấp (1. 5đ) MĐ ND Biết TN TL Chương VI: Hoa Chương VII: Quả Hiểu Vận dụng TN TL TN TL 3(0.7 5đ) 1( 2đ) 1( 0.2 5đ) 1( 1. 5đ) 1( 1. 5đ) 2(0. 5đ) và hạt Chương VIII: Các 2(2.2 5đ) 1( 1đ) 1( 0.2 5đ) nhóm TV Tổng 4.2 5đ 3.7 5đ 2đ PHÒNG GD & ĐT... câu 20%= 0.75 đ Số câu: 7câu Số điểm: 4.2 5đ 42.5% - Phân biệt đ ợc các loại thân - Thiết kế thí nghiệm chứng minh sự vận chuyển các chất trong thân 4 câu 26. 67= 1 đ 1câu 53.33%= 2đ Số câu: 6câu Số điểm: 2đ 20 % Số câu: 2 câu Số điểm: 2. 5đ 25% 10 0% =10 đ PHÒNG GDĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THCS HÀM NGHI KIỂM TRA 1 TIẾT – NĂM HỌC 2 012 - 2 013 Môn: Sinh học – LỚP 6 Thời gian làm bài: 45 phút Đ CHÍNH THỨC ((a),... Lấy đ ợc ít nhất 2 ví dụ về cây hai lá mầm và cây một lá mầm Điểm 0.5 0.5 0.5 1. 0 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 1. 0 0.75 0.75 1. 0 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 1. 0 TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯỚC KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ II- NH 2 011 -2 012 Sinh 6, tiết 49 Ma trận đ Tên chủ đ Chủ đ 1: 1 câu Hoa và sinh sản hữu tính Biết Hiểu Sự khác nhau Điều kiện đ sự thụ giữa thụ phấn và tinh xảy ra thụ tinh Vận dụng 2 điểm=20% 5 điểm=50%... đ ợc hạt của cây 2 lá mầm và hạt của cây 1 lá mầm Trình bày đ ợc đ c điểm và các cách phát tán của quả và hạt 46% = 3.0 điểm Vận dụng Lấy đ ợc ví dụ về các cách phát tán của quả và hạt 1 15.5% =1. 0 điểm Lấy đ ợc ví dụ về hạt của cây một lá mầm và hạt của cây hai lá mầm 28.5%= 1. 0 điểm 1 30%=3.0 điểm 20%=2.0 điểm Đ KIỂM TRA: Câu 1: (2,5 điểm) Dựa vào đ c điểm nào đ phân biệt quả khô và quả thịt? Kể tên... Ngày kiểm: 18 /10 /2 013 Vận dụng Nhận biết Đ i cương Biết đ ợc các cơ quan của về giới TV thực vật và 1tiết chức năng của chúng 10 %= 0. 5đ 1câu 50%= 0.2 5đ Thông hiểu Cấp đ thấp Phân biệt đ ợc cây có hoa 1câu 50%= Cấp đ cao 0.2 5đ - Cách sử - Biết tính dụng kính toán số tế hiển vi bào con khi tế bào phân chia 1 câu 1 câu 60 %= 0.7 5đ 40%= 0. 5đ Chương I: Tế bào thực vật 2tiết 20% =1. 2 5đ Chương II: RỄ 4tiết. .. dụng 2 điểm=20% 5 điểm=50% Chủ đ 3: 2 câu Các nhóm thực vật 3 điểm= 30% 5 câu 10 điểm =10 0% 1 điềm=50% Trình bày đ ợc điểm Nhận dạng các loại giống và khác nhau quả khô và quả thịt giữa hạt 1 lá mầm và hạt 2 lá mầm 0.5 diểm=50% Chủ đ 2: 2 câu Quả và hạt 1 điểm=50% Biết đ ợc dựa vào đ c điểm vỏ quả đ phân chia các loại quả 3 điểm =60 % Nêu đ ợc đ c điểm cấu tạo cơ quan sinh dưỡng của rêu và dương xỉ... trong rêu 2 điểm =66 .7% 3.5 điểm=35% 1. 5 điểm=30% Nhận dạng các cây thuộc dương xỉ dựa vào đ c điểm của lá non 4 điểm= 40% 1 điểm=33.3% 2.5 điểm=25% Đ : Câu 1: (2 điểm) Thụ phấn khác với thụ tinh như thế nào? Điều kiện đ sự thụ tinh xảy ra Câu 2:(2 điểm) Dựa vào đ c điểm nào đ phân chia các loại quả? Hãy kể tên 3 loại quả khô và 3 loại quả thịt có ở đ a phương em Câu 3:(3 điểm) Tìm những điểm giống . 1 câu 2đ 1 câu 2đ 3. Chương 8 Các nhóm thực vật Rêu 1 câu 2đ 1 câu 1 2 câu 3đ Dương xỉ 1 câu 1 1 câu 2đ 2 câu 3đ TỔNG SỐ 3 câu 4đ 2 câu 4đ 1 câu 1 . Câu 1: (2 đ) Mỗi ý đ ng 0,25 đ. 1. 1 1. 2 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 1. 7 1. 8 C B D C D A C A Câu 2: (1 đ) Mỗi ý đ ng 0,25 đ 1 2 3 4 C A D B Phần II. TỰ LUẬN:( 7Đ) 1/ (1 đ) - Miền trưởng. GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN KIỂM TRA 1 TIẾT lần 1( chương 6, 7,8) NĂM HỌC 2 012 -2 013 TRƯỜNG THCS QUẢNG LỢI Môn : Sinh học – LỚP 6 Đ P ÁN VÀ THANG ĐIỂM (Đ p án này gồm 1 trang) CÂU Ý Nội dung Điểm 1

Ngày đăng: 24/07/2015, 13:09

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan