0

Giáo án môn Khoa học Lớp 4 (CHI TIẾT)

133 1,573 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2015, 16:18

CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG? I/ Mục tiu : Gip HS: - Nu được những điều kiện vật chất m con người cần để duy trì sự sống của mình. - Kể được những điều kiện về tinh thần cần sự sống của con người như sự quan tm, chăm sĩc, giao tiếp x hội, cc phương tiện giao thơng giải trí … - Cĩ ý thức giữ gìn cc điều kiện vật chất v tinh thần. II/ Đồ dng dạy- học: - Cc hình minh hoạ trong trang 4, 5 / SGK. - Phiếu học tập theo nhĩm. - Bộ phiếu cắt hình ci ti dng cho trị chơi “Cuộc hnh trình đến hnh tinh khc” (nếu cĩ điều kiện). III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin Hoạt động của học sinh 1.Dạy bi mới: * Giới thiệu bi: -Đy l một phn mơn mới cĩ tn l khoa học với nhiều chủ đề khc nhau. Mỗi chủ đề sẽ mang lại cho cc em những kiến thức quý bu về cuộc sống. -Yu cầu 1 HS mở mục lục v đọc tn cc chủ đề. -Bi học đầu tin m cc em học hơm nay cĩ tn l “Con người cần gì để sống ?” nằm trong chủ đề “Con người v sức khoẻ”. Cc em cng học bi để hiểu thm về cuộc sống của mình. * Hoạt động 1: Con người cần gì để sống ? ªMục tiu: HS liệt k tất cả những gì cc em cần cĩ cho cuộc sống của mình. ª Cch tiến hnh: § Bước 1: GV hướng dẫn HS thảo luận nhĩm theo cc bước: -Chia lớp thnh cc nhĩm, mỗi nhĩm khoảng 4 đến 6 HS. -Yu cầu: Cc em hy thảo luận để trả lời cu hỏi: “Con người cần những gì để duy trì sự sống ?”. Sau đĩ ghi cu trả lời vo giấy. -Yu cầu HS trình by kết quả thảo luận, ghi những ý kiến khơng trng lặp ln bảng. -Nhận xt kết quả thảo luận của cc nhĩm. § Bước 2: GV tiến hnh hoạt động cả lớp. -Yu cầu khi GV ra hiệu, tất cả tự bịt mũi, ai cảm thấy khơng chịu được nữa thì thơi v giơ tay ln. GV thơng bo thời gian HS nhịn thở được ít nhất v nhiều nhất. -Em cĩ cảm gic thế no ? Em cĩ thể nhịn thở lu hơn được nữa khơng ? * Kết luận: Như vậy chng ta khơng thể nhịn thở được qu 3 pht. -Nếu nhịn ăn hoặc nhịn uống em cảm thấy thế no ? -1 HS đọc tn cc chủ đề. -HS chia nhĩm, cử nhĩm trưởng v thư ký để tiến hnh thảo luận. -Tiến hnh thảo luận v ghi ý kiến vo giấy. -Đại diện cc nhĩm trình by kết quả. Ví dụ: +Con người cần phải cĩ: Khơng khí để thở, thức ăn, nước uống, quần o, nh ở, bn, ghế, giường, xe cộ, ti vi, … +Con người cần được đi học để cĩ hiểu biết, chữa bệnh khi bị ốm, đi xem phim, ca nhạc, … +Con người cần cĩ tình cảm với những người xung quanh như trong: gia đình, bạn b, lng xĩm, … -Cc nhĩm nhận xt, bổ sung ý kiến cho nhau. -Lm theo yu cầu của GV. -Cảm thấy khĩ chịu v khơng thể nhịn thở hơn được nữa. -HS Lắng nghe. 1 Bi 1 -Nếu hằng ngy chng ta khơng được sự quan tm của gia đình, bạn b thì sẽ ra sau ? * GV gợi ý kết luận: Để sống v pht triển con người cần: -Những điều kiện vật chất như: Khơng khí, thức ăn, nước uống, quần o, cc đồ dng trong gia đình, cc phương tiện đi lại, … -Những điều kiện tinh thần văn hố x hội như: Tình cảm gia đình, bạn b, lng xĩm, cc phương tiện học tập, vui chơi, giải trí, … * Hoạt động 2: Những yếu tố cần cho sự sống m chỉ cĩ con người cần. ª Mục tiu: HS phn biệt được những yếu tố m con người cũng như những sinh vật khc cần để duy trì sự sống của mình với những yếu tố m chỉ cĩ con người mới cần. ª Cch tiến hnh: § Bước 1: GV yu cầu HS quan st cc hình minh hoạ trang 4, 5 / SGK. -Hỏi: Con người cần những gì cho cuộc sống hằng ngy của mình ? -GV chuyển ý: Để biết con người v cc sinh vật khc cần những gì cho cuộc sống của mình cc em cng thảo luận v điền vo phiếu. § Bước 2: GV chia lớp thnh cc nhĩm nhỏ, mỗi nhĩm từ 4 đến 6 HS, pht biểu cho từng nhĩm. -Gọi 1 HS đọc yu cầu của phiếu học tập. -Gọi 1 nhĩm đ dn phiếu đ hồn thnh vo bảng. -Gọi cc nhĩm khc nhận xt, bổ sung để hồn thnh phiếu chính xc nhất. -Yu cầu HS vừa quan st tranh vẽ trang 3, 4 SGK vừa đọc lại phiếu học tập. -Hỏi: Giống như động vật v thực vật, con người cần gì để duy trì sự sống ? -Hơn hẳn động vật v thực vật con người cần gì để sống ? *GV kết luận: Ngồi những yếu tố m cả động vật v thực vật đều cần như: Nước, khơng khí, nh sng, thức ăn con người cịn cần cc điều kiện về tinh thần, văn hố, x hội v những tiện nghi khc như: Nh ở, bệnh viện, trường học, phương tiện giao thơng, … * Hoạt động 3 : Trị chơi: “Cuộc hnh trình đến hnh tinh khc” ªMục tiu: Củng cố những kiến thức đ học về những điều kiện cần để duy trì sự sống của con người. ªCch tiến hnh: -Giới thiệu tn trị chơi sau đĩ phổ biến cch chơi. -Pht cc phiếu cĩ hình ti cho HS v yu cầu. Khi đi du lịch đến hnh tinh khc cc em hy suy nghĩ xem mình nn mang theo những thứ gì. Cc em hy viết những thứ mình cần mang vo ti. -Chia lớp thnh 4 nhĩm. -Yu cầu cc nhĩm tiến hnh trong 5 pht rồi -Em cảm thấy đĩi khc v mệt. -Chng ta sẽ cảm thấy buồn v cơ đơn. -Lắng nghe. -HS quan st. -HS tiếp nối nhau trả lời, mỗi HS nu một nội dung của hình: Con người cần: ăn, uống, thở, xem ti vi, đi học, được chăm sĩc khi ốm, cĩ bạn b, cĩ quần o để mặc, xe my, ơ tơ, tình cảm gia đình, cc hoạt động vui chơi, chơi thể thao, … -Chia nhĩm, nhận phiếu học tập v lm việc theo nhĩm. -1 HS đọc yu cầu trong phiếu. -1 nhĩm dn phiếu của nhĩm ln bảng. -Cc nhĩm khc nhận xt, bổ sung. -Quan st tranh v đọc phiếu. -Con người cần: Khơng khí, nước, nh sng, thức ăn để duy trì sự sống. -Con người cần: Nh ở, trường học, bệnh viện, tình cảm gia đình, tình cảm bạn b, phương tiện giao thơng, quần o, cc phương tiện để vui chơi, giải trí, … -Lắng nghe. -HS tiến hnh trị chơi theo hướng dẫn của GV. 2 mang nộp cho GV v hỏi từng nhĩm xem vì sao lại phải mang theo những thứ đĩ. Tối thiểu mỗi ti phải cĩ đủ: Nước, thức ăn, quần o. -GV nhận xt, tuyn dương cc nhĩm cĩ ý tưởng hay v nĩi tốt. 2.Củng cố- dặn dị: -GV hỏi: Con người, động vật, thực vật đều rất cần: Khơng khí, nước, thức ăn, nh sng. Ngồi ra con người cịn cần cc điều kiện về tinh thần, x hội. Vậy chng ta phải lm gì để bảo vệ v giữ gìn những điều kiện đĩ ? -GV nhận xt tiết học, tuyn dương HS, nhĩm HS hăng hi tham gia xy dựng bi. -Dặn HS về nh học bi v chuẩn bị bi sau. -Nộp cc phiếu vẽ hoặc cắt cho GV v cử đại diện trả lời. Ví dụ: +Mang theo nước, thức ăn để duy trì sự sống vì chng ta khơng thể nhịn ăn hoặc uống qu lu được. +Mang theo đi để nghe dự bo thời tiết. +Mang theo đn pin để khi trời tối cĩ thể soi sng được. +Mang theo quần o để thay đổi. +Mang theo giấy, bt để ghi lại những gì đ thấy hoặc đ lm. +Chng ta cần bảo vệ v giữ gìn mơi trường sống xung quanh, cc phương tiện giao thơng v cơng trình cơng cộng, tiết kiệm nước, biết yu thương, gip đỡ những người xung quanh. TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI I/ Mục tiu : Gip HS: -Nu được những chất lấy vo v thải ra trong qu trình sống hằng ngy của cơ thể người. -Nu được qu trình trao đổi chất giữa cơ thể người với mơi trường. -Vẽ được sơ đồ về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với mơi trường v giải thích được ý nghĩa theo sơ đồ ny. II/ Đồ dng dạy- học: -Cc hình minh hoạ trang 6 / SGK. -3 khung đồ như trang 7 SGK v 3 bộ thẻ ghi từ Thức ăn, Nước, Khơng khí , Phn, Nước tiểu, Khí cc-bơ-níc III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ: -Giống như thực vật, động vật, con người cần những gì để duy trì sự sống ? -Để cĩ những điều kiện cần cho sự sống chng ta phải lm gì ? 3.Dạy bi mới: * Giới thiệu bi: -Con người cần điều kiện vật chất, tinh thần để duy trì sự sống. Vậy trong qu trình sống con người lấy gì từ mơi trường, thải ra mơi trường những gì v qu trình đĩ diễn ra như thế no ? Cc em cng học bi hơm nay để biết được điều đĩ. * Hoạt động 1: Trong qu trình sống, cơ thể người lấy gì v thải ra những gì ? ªMục tiu: -Kể ra những gì hằng ngy cơ thể người lấy vo v thải ra trong qu trình sống. -Nu được thế no l qu trính trao đổi chất. ªCch tiến hnh: § Bước 1: GV hướng dẫn HS quan st tranh v thảo luận theo cặp. -Yu cầu: HS quan st hình minh hoạ trong trang 6 / SGK v trả lời cu hỏi: “Trong qu trình -HS 1 trả lời. -HS 2 trả lời. -HS nghe. -Quan st tranh, thảo luận cặp đơi v rt ra cu trả lời đng. 3 Bi 2 sống của mình, cơ thể lấy vo v thải ra những gì ?” Sau đĩ gọi HS trả lời (Mỗi HS chỉ nĩi một hoặc hai ý). -GV nhận xt cc cu trả lời của HS. -Gọi HS nhắc lại kết luận. § Bước 2: GV tiến hnh hoạt động cả lớp. -Yu cầu HS đọc mục “Bạn cần biết” v trả lời cu hỏi: Qu trình trao đổi chất l gì ? -Cho HS 1 đến 2 pht suy nghĩ v gọi HS trả lời, bổ sung đến khi cĩ kết luận đng. * Kết luận: -Hằng ngy cơ thể người phải lấy từ mơi trường xung quanh thức ăn, nước uống, khí ơ- xy v thải ra phn, nước tiểu, khí cc-bơ-níc. -Qu trình cơ thể lấy thức ăn, nước uống, khơng khí từ mơi trường xung quanh để tạo ra những chất ring v tạo ra năng lượng dng cho mọi hoạt động sống của mình, đồng thời thải ra ngồi mơi trường những chất thừa, cặn b được gọi l qu trình trao đổi chất. Nhờ cĩ qu trình trao đổi chất m con người mới sống được. * Hoạt động 2: Trị chơi “Ghp chữ vo sơ đồ”. -GV: Chia lớp thnh 3 nhĩm theo tổ, pht cc thẻ cĩ ghi chữ cho HS v yu cầu: +Cc nhĩm thảo luận về sơ đồ trao đổi chất giữa cơ thể người v mơi trường. +Hồn thnh sơ đồ v cử một đại diện trình by từng phần nội dung của sơ đồ. +Nhận xt sơ đồ v khả năng trình by của từng nhĩm. +Tuyn dương, trao phần thưởng cho nhĩm thắng cuộc . * Hoạt động 3: Thực hnh: Vẽ sơ đồ trao đổi chất của cơ thể người với mơi trường. ªMục tiu: HS biết trình by một cch sng tạo những kiến thức đ học về sự trao đổi chất giữa cơ thể người với mơi trường. ªCch tiến hnh: § Bước 1: GV hướng dẫn HS tự vẽ sơ đồ sự trao đổi chất theo nhĩm 2 HS ngồi cng bn. -Đi gip đỡ cc HS gặp khĩ khăn. § Bước 2: Gọi HS ln bảng trình by sản phẩm của mình. -Nhận xt cch trình by v sơ đồ của từng nhĩm HS. - GV cĩ thể cho nhiều cặp HS ln trình by sản phẩm của nhĩm mình. -Tuyn dương những HS trình by tốt. +Con người cần lấy thức ăn, nước uống từ mơi trường. +Con người cần cĩ khơng khí nh sng. +Con người cần cc thức ăn như: rau, củ, quả, thịt, c, trứng, … +Con người cần cĩ nh sng mặt trời. +Con người thải ra mơi trường phn, nước tiểu. +Con người thải ra mơi trường khí cc-bơ-níc, cc chất thừa, cặn b. -HS lắng nghe. -2 đến 3 HS nhắc lại kết luận. -2 HS lần lượt đọc to trước lớp, HS dưới lớp theo di v đọc thầm. -Suy nghĩ v trả lời: Qu trình trao đổi chất l qu trình cơ thể lấy thức ăn, nước uống từ mơi trường v thải ra ngồi mơi trường những chất thừa, cặn b. -HS lắng nghe v ghi nhớ. -2 đến 3 HS nhắc lại kết luận. -Chia nhĩm v nhận đồ dng học tập. +Thảo luận v hồn thnh sơ đồ. +Nhĩm trưởng điều hnh HS dn thẻ ghi chữ vo đng chỗ trong sơ đồ. Mỗi thnh vin trong nhĩm chỉ được dn một chữ. +3 HS ln bảng giải thích sơ đồ: Cơ thể chng ta hằng ngy lấy vo thức ăn, nước uống, khơng khí v thải ra phn, nước tiểu v khí cc-bơ-níc. -2 HS ngồi cng bn tham gia vẽ. -Từng cặp HS ln bảng trình by: giải thích kết hợp chỉ vo sơ đồ m mình thể hiện. -HS dưới lớp ch ý để chọn ra những sơ đồ thể hiện đng nhất v người trình by lưu lốt nhất. 4 3.Củng cố- dặn dị: -Nhận xt giờ học, tuyn dương những HS, nhĩm HS hăng hi xy dựng bi. -Dặn HS về nh học lại bi v chuẩn bị bi sau. I/ Mục tiu: Gip HS: -Biết được vai trị của cc cơ quan hơ hấp, tiu hố, tuần hồn, bi tiết trong qu trình trao đổi chất ở người. -Hiểu v giải thích được sơ đồ của qu trình trao đổi chất. -Hiểu v trình by sự phối hợp hoạt động giữa cc cơ quan tiu hố, hơ hấp. tuần hồn. Bi tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất giữa cơ thể người v mơi trường. II/ Đồ dng dạy- học : -Hình minh hoạ trang 8 / SGK. -Phiếu học tập theo nhĩm. III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ: 1) Thế no l qu trình trao đổi chất ? 2) Con người, thực vật, động vật sống được l nhờ những gì ? -Nhận xt cu trả lời v cho điểm HS. 3.Dạy bi mới: * Giới thiệu bi: -Con người, động vật, thực vật sống được l do cĩ qu trình trao đổi chất với mơi trường. Vậy những cơ quan no thực hiện qu trình đĩ v chng cĩ vai trị như thế no ? Bi học hơm nay sẽ gip cc em trả lời hai cu hỏi ny. * Hoạt động 1: Chức năng của cc cơ quan tham gia qu trình trao đổi chất. ªMục tiu: -Kể tn những biểu hiện bn ngồi của qu trình trao đổi chất v những cơ quan thực hiện qu trình đĩ. -Nu được vai trị của cơ quan tuần hồn trong qu trình trao đổi chất xảy ra ở bn trong cơ thể. ªCch tiến hnh: -GV tổ chức HS hoạt động cả lớp. -Yu cầu HS quan st cc hình minh hoạ trang 8 / SGK v trả lời cu hỏi. 1) Hình minh hoạ cơ quan no trong qu trình trao đổi chất ? 2) Cơ quan đĩ cĩ chức năng gì trong qu trình trao đổi chất ? -Gọi 4 HS ln bảng vừa chỉ vo hình minh hoạ vừa giới thiệu. -Nhận xt cu trả lời của từng HS. * Kết luận: Trong qu trình trao đổi chất, mỗi cơ quan đều cĩ một chức năng. Để tìm hiểu r về cc cơ quan, cc em cng lm phiếu bi tập. * Hoạt động 2: Sơ đồ qu trình trao đổi chất. § Bước 1: GV hướng dẫn HS thảo luận nhĩm theo cc bước. -3 HS ln bảng trả lời cc cu hỏi. -HS lắng nghe. -Quan st hình minh hoạ v trả lời. +Hình 1: vẽ cơ quan tiu hố. Nĩ cĩ chức năng trao đổi thức ăn. +Hình 2: vẽ cơ quan hơ hấp. Nĩ cĩ chức năng thực hiện qu trình trao đổi khí. +Hình 3: vẽ cơ quan tuần hồn. Nĩ cĩ chức năng vận chuyển cc chất dinh dưỡng đi đến tất cả cc cơ quan của cơ thể. +Hình 4: vẽ cơ quan bi tiết. Nĩ cĩ chức năng thải nước tiểu từ cơ thể ra ngồi mơi trường. -HS lắng nghe. 5 TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI (Tiếp theo) Bi 3 -Chia lớp thnh cc nhĩm nhỏ từ 4 đến 6 HS, pht phiếu học tập cho từng nhĩm. -Yu cầu: Cc em hy thảo luận để hồn thnh phiếu học tập. -Sau 3 đến 5 pht gọi HS dn phiếu học tập ln bảng v đọc. Gọi cc nhĩm khc nhận xt bổ sung. -Yu cầu: Hy nhìn vo phiếu học tập cc em vừa hồn thnh v trả lời cc cu hỏi: 1) Qu trình trao đổi khí do cơ quan no thực hiện v nĩ lấy vo v thải ra những gì ? 2) Qu trình trao đổi thức ăn do cơ quan no thực hiện v nĩ diễn ra như thế no ? 3) Qu trình bi tiết do cơ quan no thực hiện v nĩ diễn ra như thế no ? -Nhận xt cu trả lời của HS. * Kết luận: Những biểu hiện của qu trình trao đổi chất v cc cơ quan thực hiện qu trình đĩ l: +Trao đổi khí: Do cơ quan hơ hấp thực hiện, lấy vo khí ơ-xy, thải ra khí cc-bơ-níc. +Trao đổi thức ăn: Do cơ quan tiu hố thực hiện: lấy vo nước v cc thức ăn cĩ chứa cc chất dinh dưỡng cần cho cơ thể, thải ra chất cặn b (phn). +Bi tiết: Do cơ quan bi tiết nước tiểu v da thực hiện. Cơ quan bi tiết nước tiểu: Thải ra nước tiểu. Lớp da bao bọc cơ thể: Thải ra mồ hơi. * Hoạt động 3: Sự phối hợp hoạt động giữa cc cơ quan tiu hố, hơ hấp, tuần hồn, bi tiết trong việc thực hiện qu trình trao đổi chất. ªMục tiu: Trình by được sự phối hợp hoạt động của cc cơ quan tiu hố, hơ hấp, tuần hồn, bi tiết trong việc thực hiện sự trao đổi chất ở bn trong cơ thể v giữa cơ thể với mơi trường. ªCch tiến hnh: § Bước 1: GV tiến hnh hoạt động cả lớp. -Dn sơ đồ trang 7 phĩng to ln bảng v gọi HS đọc phần “thực hnh”. -Yu cầu HS suy nghĩ v viết cc từ cho trước vo chỗ chấm gọi 1 HS ln bảng gắn cc tấm thẻ cĩ ghi chữ vo chỗ chấm trong sơ đồ. -Gọi HS nhận xt bi của bạn. -Kết luận về đp n đng. -Nhận xt, tuyn dương cc nhĩm thực hiện tốt. § Bước 2: GV hướng dẫn HS lm việc theo cặp với yu cầu: -Quan st sơ đồ v trả lời cu hỏi: Nu vai trị của từng cơ quan trong qu trình trao đổi chất. -Gọi 2 đến 3 cặp ln thực hiện hỏi v trả lời trước lớp. Gọi cc HS khc bổ sung nếu bạn nĩi sai hoặc thiếu. -HS chia nhĩm v nhận phiếu học tập. -Tiến hnh thảo luận theo nội dung phiếu học tập. -Đại diện của 2 nhĩm ln bảng trình by, cc nhĩm khc nhận xt, bổ sung. -Đọc phiếu học tập v trả lời. -Cu trả lời đng l: 1) Qu trình trao đổi khí do cơ quan hơ hấp thực hiện, cơ quan ny lấy khí ơxi v thải ra khí cc-bơ- níc. 2) Qu trình trao đổi thức ăn do cơ quan tiu hố thực hiện, cơ quan ny lấy vo nước v cc thức ăn sau đĩ thải ra phn. 3) Qu trình bi tiết do cơ quan bi tiết nước tiểu thực hiện, nĩ lấy vo nước v thải ra nước tiểu, mồ hơi. -HS lắng nghe. -2 HS lần lượt đọc phần thực hnh trang 7 / SGK. -Suy nghĩ v lm bi, 1 HS ln bảng gắn cc tấm thẻ cĩ ghi chữ vo chỗ chấm cho ph hợp. -1 HS nhận xt. -2 HS tiến hnh thảo luận theo hình thức 1 HS hỏi 1 HS trả lời v ngược lại. Ví dụ: +HS 1:Cơ quan tiu hố cĩ vai trị gì ? +HS 2: Cơ quan tiu hố lấy thức ăn, nước uống 6 -Nhận xt, tuyn dương cc nhĩm thực hiện tốt. * Kết luận: Tất cả cc cơ quan trong cơ thể đều tham gia vo qu trình trao đổi chất. Mỗi cơ quan cĩ một nhiệm vụ ring nhưng chng đều phối hợp với nhau để thực hiện sự trao đổi chất giữa cơ thể v mơi trường. Đặc biệt cơ quan tuần hồn cĩ nhiệm vụ rất quan trọng l lấy ơ-xy v cc chất dinh dưỡng đưa đến tất cả cc cơ quan của cơ thể, tạo năng lượng cho mọi hoạt động sống v đồng thời thải cc-bơ-níc v cc chất thải qua cơ quan hơ hấp v bi tiết. 3.Củng cố- dặn dị: -Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong cc cơ quan tham gia vo qu trình trao đổi chất ngừng hoạt động ? -Nhận xt cu trả lời của HS. -Nhận xt tiết học, tuyn dương HS, nhĩm HS hăng hi tham gia xy dựng bi. -Dặn HS về nh học phần Bạn cần biết v vẽ sơ đồ ở trang 7 / SGK. từ mơi trường để tạo ra cc chất dinh dưỡng v thải ra phn. +HS 2: Cơ quan hơ hấp lm nhiệm vụ gì ? +HS 1: Cơ quan hơ hấp lấy khơng khí để tạo ra ơxi v thải ra khí cc-bơ-níc. +HS 1: Cơ quan tuần hồn cĩ vai trị gì ? +HS 2: Cơ quan tuần hồn nhận chất dinh dưỡng v ơ-xy đưa đến tất cả cc cơ quan của cơ thể v thải khí cc-bơ-níc vo cơ quan hơ hấp. +HS 2: Cơ quan bi tiết cĩ nhiệm vụ gì ? +HS 1: Cơ quan bi tiết thải ra nước tiểu v mồ hơi. -HS lắng nghe. - Khi một cơ quan ngừng hoạt động thì qu trình trao đổi chất sẽ khơng diễn ra v con người sẽ khơng lấy được thức ăn, nước uống, khơng khí, khi đĩ con người sẽ chết. I/ Mục tiu : Gip HS: -Phn loại được thức ăn hằng ngy vo nhĩm thức ăn cĩ nguồn gốc động vật hoặc nhĩm thức ăn cĩ nguồn gốc thực vật. -Phn loại được thức ăn dựa vo những chất dinh dưỡng cĩ chứa nhiều trong thức ăn đĩ. -Biết được cc thức ăn cĩ chứa nhiều chất bột đường v vai trị của chng. -Cĩ ý thức ăn đầy đủ cc loại thức ăn để đảm bảo cho hoạt động sống. II/ Đồ dng dạy- học : -Cc hình minh hoạ ở trang 10, 11/ SGK (phĩng to nếu cĩ điều kiện). -Phiếu học tập. -Cc thẻ cĩ ghi chữ: Trứng Đậu Tơm Nước cam C Sữa Ngơ Tỏi ty G Rau cải III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ: -Gọi HS ln bảng kiểm tra bi cũ. 1) Hy kể tn cc cơ quan tham gia vo qu trình trao đổi chất ? 2) Giải thích sơ đồ sự trao đổi chất của cơ thể người với mơi trường. -Nhận xt cho điểm HS. 3.Dạy bi mới: * Giới thiệu bi: -HS trả lời. -HS khc nhận xt, bổ sung. 7 CC CHẤT DINH DƯỠNG CĨ TRONG THỨC ĂN VAI TRỊ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG Bi 4 -GV: Hy nĩi cho cc bạn biết hằng ngy, vo bữa sng, trưa, tối cc em đ ăn, uống những gì ? -GV ghi nhanh cu trả lời ln bảng. -Trong cc loại thức ăn v đồ uống cc em vừa kể cĩ chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Người ta cĩ rất nhiều cch phn loại thức ăn, đồ uống. Bi học hơm nay chng ta cũng tìm hiểu về điều ny. * Hoạt động 1: Phn loại thức ăn, đồ uống. ªMục tiu: HS biết sắp xếp cc thức ăn hằng ngy vo nhĩm thức ăn cĩ nguồn gốc động vật hoặc nhĩm thức ăn cĩ nguồn gốc thực vật. -Phn loại thức ăn dựa vo những chất dinh dưỡng cĩ nhiều trong thức ăn đĩ. ªCch tiến hnh: § Bước 1: Yu cầu HS quan st hình minh hoạ ở trang 10 / SGK v trả lời cu hỏi: Thức ăn, đồ uống no cĩ nguồn gốc động vật v thực vật ? -GV treo bảng phụ đ kẻ sẵn hai cột: Nguồn gốc động vật v thực vật. -Cho HS lần lượt ln bảng xếp cc thẻ vo cột đng tn thức ăn v đồ uống. -Gọi HS nĩi tn cc loại thức ăn khc cĩ nguồn gốc động vật v thực vật. -Nhận xt, tuyn dương HS tìm được nhiều loại thức ăn v phn loại đng nguồn gốc. § Bước 2: Hoạt động cả lớp. -Yu cầu HS đọc phần bạn cần biết trang 10 / SGK. -Hỏi: Người ta cịn cch phn loại thức ăn no khc ? -Theo cch ny thức ăn được chia thnh mấy nhĩm ? Đĩ l những nhĩm no ? -Cĩ mấy cch phn loại thức ăn ? Dựa vo đu để phn loại như vậy ? * GV kết luận: Người ta cĩ thể phn loại thức ăn theo nhiều cch: phn loại theo nguồn gốc đĩ l thức ăn động vật hay thực vật. Phn loại theo lượng cc chất dinh dưỡng chứa trong mỗi loại chia thnh 4 nhĩm: Nhĩm thức ăn chứa nhiều chất bột đường; Chất đạm; Chất bo; Vitamin, chất khống. Ngồi ra, trong nhiều loại thức ăn cịn chứa chất xơ v nước. -GV mở rộng: Một số loại thức ăn cĩ chứa nhiều chất dinh dưỡng khc nhau nn chng cĩ thể được xếp vo nhiều nhĩm thức ăn khc nhau. Ví dụ như trứng, chứa nhiều chất đạm, chất khống, can-xi, phốt pho, lịng đỏ trứng chứa nhiều vi-ta-min (A, D, nhĩm B). * Hoạt động 2: Cc loại thức ăn cĩ chứa -HS lần lượt kể tn cc loại thức ăn, đồ uống hằng ngy. Ví dụ: sữa, bnh mì, phở, cơm, mì, bn, rau, khoai ty, c rốt, c, thịt, đậu, trứng, khoai lang, sắn, cua, tơm, to, dưa, l, ốc, trai, hến, … -HS lắng nghe. -HS quan st. -HS ln bảng xếp. Nguồn gốc Thực vật Động vật Đậu cơ ve, nước cam Trứng, tơm Sữa đậu nnh G Tỏi ty, rau cải C Chuối, to Thịt lợn, thịt bị Bnh mì, bn Cua, tơm Bnh phở, cơm Trai, ốc Khoai ty, c rốt Ếch Sắn, khoai lang Sữa bị tươi -2 HS lần lượt đọc to trước lớp, HS cả lớp theo di. -Người ta cịn phn loại thức ăn dựa vo chất dinh dưỡng chứa trong thức ăn đĩ. -Chia thnh 4 nhĩm: +Nhĩm thức ăn chứa nhiều chất bột đường. +Nhĩm thức ăn chứa nhiều chất đạm. +Nhĩm thức ăn chứa nhiều chất bo. +Nhĩm thức ăn chứa nhiều vitamin v chất khống. -Cĩ hai cch ; Dựa vo nguồn gốc v lượng cc chất dinh dưỡng cĩ chứa trong thức ăn đĩ. -HS lắng nghe. 8 nhiều chất bột đường v vai trị của chng. ªMục tiu: Nĩi tn v vai trị của những thức ăn cĩ chứa nhiều chất bột đường. ªCch tiến hnh: § Bước 1: GV hướng dẫn HS lm việc theo nhĩm theo cc bước. -Chia lớp thnh cc nhĩm, mỗi nhĩm khoảng 4 đến 6 HS. -Yu cầu HS hy quan st cc hình minh hoạ ở trang 11 / SGK v trả lời cc cu hỏi sau: 1) Kể tn nhũng thức ăn giu chất bột đường cĩ trong hình ở trang 11 / SGK. 2) Hằng ngy, em thường ăn những thức ăn no cĩ chứa chất bột đường. 3) Nhĩm thức ăn chứa nhiều chất bột đường cĩ vai trị gì ? -Gọi đại diện cc nhĩm trình by kết quả thảo luận v cc nhĩm khc bổ sung cho hồn chỉnh. -Tuyn dương cc nhĩm trả lời đng, đủ. * GV kết luận: Chất bột đường l nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể v duy trì nhiết độ của cơ thể. Chất bột đường cĩ nhiều ở gạo, ngơ, bột mì, … ở một số loại củ như khoai, sắn, đậu v ở đường ăn. § Bước 2: GV hướng dẫn HS lm việc c nhn -Pht phiếu học tập cho HS. -Yu cầu HS suy nghĩ v lm bi. -Gọi một vi HS trình by phiếu của mình. -Gọi HS khc nhận xt , bổ sung. 3.Củng cố- dặn dị: -GV cho HS trình by ý kiến bằng cch đưa ra cc ý kiến sau v yu cầu HS nhận xt ý kiến no đng, ý kiến no sai, vì sao ? a) Hằng ngy chng ta chỉ cần ăn thịt, c, … trứng l đủ chất. b) Hằng ngy chng ta phải ăn nhiều chất bột đường. c) Hằng ngy, chng ta phải ăn cả thức ăn cĩ nguồn gốc từ động vật v thự vật. -Dặn HS về nh đọc nội dung Bạn cần biết trang 11 / SGK. -Dặn HS về nh trong bữa ăn cần ăn nhiều loại thức ăn cĩ đủ chất dinh dưỡng. -Tổng kết tiết học, tuyn dương những HS hăng hi tham gia xy dựng bi, ph bình cc em cịn chưa ch ý trong giờ học. -HS chia nhĩm, cử nhĩm trưởng v thư ký điều hnh. -HS quan st tranh, thảo luận v ghi cu trả lời vo giấy. 1) Gạo, bnh mì, mì sợi, ngơ, miến, bnh quy, bnh phở, bn, sắn, khoai ty, chuối, khoai lang. 2) Cơm, bnh mì, chuối, đường, phở, mì, … 3) Cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động của cơ thể. -Nhận phiếu học tập. -Hồn thnh phiếu học tập. -3 đến 5 HS trình by. -Nhận xt. -HS tự do pht biểu ý kiến. +Pht biểu đng: c. +Pht biểu sai: a, b. I/ Mục tiu : Gip HS: -Kể được tn cĩ chứa nhiều chất đạm v chất bo. -Nu được vai trị của cc thức ăn cĩ chứa nhiều chất đạm v chất bo. -Xc định được nguồn gốc của nhĩm thức ăn chứa chất đạm v chất bo. II/ Đồ dng dạy- học : -Cc hình minh hoạ ở trang 12, 13 / SGK (phĩng to nếu cĩ điều kiện). -Cc chữ viết trong hình trịn: Thịt bị, Trứng, Đậu H Lan, Đậu phụ, Thịt lợn, Pho-mt, Thịt g, C, Đậu tương, Tơm, Dầu thực vật, Bơ, Mỡ lợn, Lạc, Vừng, Dừa. 9 VAI TRỊ CỦA CHẤT ĐẠM V CHẤT BO Bi 5 -4 tờ giấy A3 trong mỗi tờ cĩ 2 hình trịn ở giữa ghi: Chất đạm, Chất bo. -HS chuẩn bị bt mu. III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ: -Gọi 2 HS ln kiểm tra bi cũ. 1) Người ta thường cĩ mấy cch để phn loại thức ăn ? Đĩ l những cch no ? 2) Nhĩm thức ăn chứa nhiều chất bột đường cĩ vai trị gì ? -Nhận xt v cho điểm HS. 3.Dạy bi mới: * Giới thiệu bi: Vai trị của chất đạm v chất bo. -Yu cầu HS hy kể tn cc thức ăn hằng ngy cc em ăn. * Hoạt động 1: Những thức ăn no cĩ chứa nhiều chất đạm v chất bo ? ªMục tiu: Phn loại thức ăn chứa nhiều chất đạm v chất bo cĩ nguồn gốc từ động vật v thực vật. ªCch tiến hnh: § Bước 1: GV tổ chức cho HS hoạt động cặp đơi. -Yu cầu 2 HS ngồi cng bn quan st cc hình minh hoạ trang 12, 13 / SGK thảo luận v trả lời cu hỏi: Những thức ăn no chứa nhiều chất đạm, những thức ăn no chứa nhiều chất bo ? -Gọi HS trả lời cu hỏi: GV nhận xt, bổ sung nếu HS nĩi sai hoặc thiếu v ghi cu trả lời ln bảng. § Bước 2: GV tiến hnh hoạt động cả lớp. -Em hy kể tn những thức ăn chứa nhiều chất đạm m cc em ăn hằng ngy ? -Những thức ăn no cĩ chứa nhiều chất bo m em thường ăn hằng ngy. * GV chuyển hoạt động: Hằng ngy chng ta phải ăn cả thức ăn chứa chất đạm v chất bo. Vậy tại sao ta phải ăn như vậy ? Cc em sẽ hiểu được điều ny khi biết vai trị của chng. * Hoạt động 2: Vai trị của nhĩm thức ăn cĩ chứa nhiều chất đạm v chất bo. ªMục tiu: -Nĩi tn v vai trị của cc thức ăn chứa nhiều chất đạm. -Nĩi tn v vai trị của cc thức ăn chứa nhiều chất bo. ªCch tiến hnh: -Khi ăn cơm với thịt, c, thịt g, em cảm thấy thế no ? -Khi ăn rau xo em cảm thấy thế no ? * Những thức ăn chứa nhiều chất đạm v chất bo khơng những gip chng ta ăn ngon miệng m chng cịn tham gia vo việc gip cơ thể con người pht triển. -Yu cầu HS đọc mục Bạn cần biết trong SGK trang 13. -HS trả lời. -HS lắng nghe. -HS nối tiếp nhau trả lời: c, thịt lợn, trứng, tơm, đậu, dầu ăn, bơ, lạc, cua, thịt g, rau, thịt bị, … -Lm việc theo yu cầu của GV. -HS nối tiếp nhau trả lời: Cu trả lời đng l: +Cc thức ăn cĩ chứa nhiều chất đạm l: trứng, cua, đậu phụ, thịt lợn, c, pho-mt, g. +Cc thức ăn cĩ chứa nhiều chất bo l: dầu ăn, mỡ, đậu tương, lạc. -HS nối tiếp nhau trả lời. -Thức ăn chứa nhiều chất đạm l: c, thịt lợn, thịt bị, tơm, cua, thịt g, đậu phụ, ếch, … -Thức ăn chứa nhiều chất bo l: dầu ăn, mỡ lợn, lạc rang, đỗ tương, … -Trả lời. -HS lắng nghe. -2 đến 3 HS nối tiếp nhau đọc phần Bạn cần 10 [...]... thức ăn đ được bảo quản II/ Đồ dng dạy- học: -Cc hình minh hoạ trang 24, 25 / SGK (phĩng to nếu cĩ điều kiện) -Một vi loại rau thật như: Rau muống, su ho, rau cải, c khơ -10 tờ phiếu học tập khổ A2 v bt dạ quang III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ: Yu cầu 3 HS ln bảng trả lời cu -3 HS trả lời.HS dưới lớp nhận xt cu trả lời của hỏi: bạn 1)... gốc của nhĩm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khống v chất xơ II/ Đồ dng dạy- học: -Cc hình minh họa ở trang 14, 15 / SGK (phĩng to nếu cĩ điều kiện) -Cĩ thể mang một số thức ăn thật như: Chuối, trứng, c chua, đỗ, rau cải -4 tờ giấy khổ A0 -Phiếu học tập theo nhĩm III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ: Gọi 3 HS ln bảng hỏi 1) Em hy cho biết những loại thức ăn... HS thảo luận nhĩm theo cc bước: -Chia lớp thnh nhĩm, mỗi nhĩm cĩ từ 4 đến 6 HS, pht phiếu học tập cho từng nhĩm -Yu cầu cc em hy thảo luận để hồn thnh phiếu học tập -Sau 3 đến 5 pht gọi HS dn phiếu học tập ln bảng v đọc Gọi cc nhĩm khc nhận xt, bổ sung § Bước 2: GV hỏi: Cc thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khống, chất xơ cĩ nguồn gốc từ -HS chia nhĩm v nhận phiếu học tập đu ? -Tuyn dương nhĩm lm nhanh... cầm bi của mình trước lớp -GV cng 4 HS của lớp lm trọng ti tìm ra nhĩm cĩ cu trả lời đng nhất v trình by đẹp nhất biết -HS lắng nghe -HS lần lượt trả lời +Thịt g cĩ nguồn gốc từ động vật +Đậu đũa cĩ nguồn gốc từ thực vật -HS lắng nghe -Chia nhĩm, nhận đồ dng học tập, chuẩn bị bt mu -HS lắng nghe -Tiến hnh hoạt động trong nhĩm -4 đại diện của cc nhĩm cầm bi của mình quay xuống lớp -Cu trả lời đng l:... động mọi người cng phịng v chữa bệnh bo phì II/ Đồ dng dạy- học: -Cc hình minh hoạ trang 28, 29 / SGK (phĩng to nếu cĩ điều kiện) -Bảng lớp chp sẵn cc cu hỏi -Phiếu ghi cc tình huống III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ: Yu cầu 3 HS ln bảng trả lời cu hỏi: -3 HS trả lời, HS dưới lớp nhận xt v bổ sung cu 1) Vì sao trẻ nhỏ bị suy dinh dưỡng... trong thp dinh dưỡng -Cĩ ý thức ăn nhiều loại thức ăn trong cc bữa ăn hng ngy II/ Đồ dng dạy- học: -Cc hình minh hoạ ở trang 16, 17 / SGK (phĩng to nếu cĩ điều kiện) -Phiếu học tập theo nhĩm -Giấy khổ to -HS chuẩn bị bt vẽ, bt mu III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ: Gọi 3 HS ln bảng hỏi: -HS trả lời 1) Em hy cho biết vai trị của vi-ta-min... ốm -Cĩ ý thức tự chăm sĩc mình v người thn khi bị bệnh II/ Đồ dng dạy- học: -Cc hình minh hoạ trang 34, 35 / SGK phĩng to -Chuẩn bị theo nhĩm: Một gĩi dung dịch ơ-r-dơn, một nắm gạo, một ít muối, cốc, bt v nước -Bảng lớp ghi sẵn cc cu thảo luận -Phiếu ghi sẵn cc tình huống III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ: Gọi 2 HS ln bảng trả lời cu hỏi: 1 Những dấu hiệu... sơng nước -Luơn cĩ ý thức phịng trnh tai nạn sơng nước v vận động cc bạn cng thực hiện II/ Đồ dng dạy- học: -Cc hình minh hoạ trang 36, 37 / SGK (phĩng to) -Cu hỏi thảo luận ghi sẵn trn bảng lớp -Phiếu ghi sẵn cc tình huống III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ: Gọi 2 HS ln bảng trả lời cu hỏi: -2 HS trả lời 1) Em hy cho biết khi bị bệnh... những kiến thức đ học về dinh dưỡng qua 10 điều khuyn về dinh dưỡng hợp lí của Bộ Y tế -Biết p dụng những kiến thức cơ bản đ học vo cuộc sống hng ngy -Luơn cĩ ý thức trong ăn uống v phịng trnh bệnh tật tai nạn II/ Đồ dng dạy- học: -HS chuẩn bị phiếu đ hồn thnh, cc mơ hình rau, quả, con giống -Ơ chữ, vịng quay, phần thưởng -Nội dung thảo luận ghi sẵn trn bảng lớp III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của... dinh dưỡng -Cĩ ý thức ăn uống đủ chất dinh dưỡng II/ Đồ dng dạy- học: -Cc hình minh hoạ trang 26, 27 / SGK (phĩng to nếu cĩ điều kiện) -Phiếu học tập c nhn -Quần, o, mũ, cc dụng cụ y tế (nếu cĩ) để HS đĩng vai bc sĩ -HS chuẩn bị tranh, ảnh về cc bệnh do ăn thiếu chất dinh dưỡng III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ: 2 HS trả lời cu hỏi: 1) Hy nu cc cch để bảo . trường. II/ Đồ dng dạy- học : -Hình minh hoạ trang 8 / SGK. -Phiếu học tập theo nhĩm. III/ Hoạt động dạy- học: Hoạt động của gio vin Hoạt động của học sinh 1.Ổn định lớp: 2.Kiểm tra bi cũ:. ốc Khoai ty, c rốt Ếch Sắn, khoai lang Sữa bị tươi -2 HS lần lượt đọc to trước lớp, HS cả lớp theo di. -Người ta cịn phn loại thức ăn dựa vo chất dinh dưỡng chứa trong thức ăn đĩ. -Chia thnh 4. bước: -Chia lớp thnh nhĩm, mỗi nhĩm cĩ từ 4 đến 6 HS, pht phiếu học tập cho từng nhĩm. -Yu cầu cc em hy thảo luận để hồn thnh phiếu học tập. -Sau 3 đến 5 pht gọi HS dn phiếu học tập ln bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Khoa học Lớp 4 (CHI TIẾT), Giáo án môn Khoa học Lớp 4 (CHI TIẾT),