0

Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2

81 1,550 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:26

CHỦ ĐIỂM: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN TUẦN 1: CẤU TẠO CỦA TIẾNG I. Mục đích, yêu cầu: - Nắm được cấu tạo cơ bản của đơn vị tiếng trong tiếng Việt. - Biết nhận diện các bộ phận của tiếng, từ đó có khái niệm về bộ phận vần của tiếng nói chung và vần trong thơ nói riêng. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ - Bộ chữ cái ghép tiếng. III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV A. Mở đầu: B. Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Phần nhận xét: * Yêu cầu 1: Đếm số tiếng trong câu tục ngữ: Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn. * Yêu cầu 2: Đánh vần tiếng bầu - GV ghi lại kết quả làm việc của HS, dùng phấn màu tô các chữ: bờ (phấn xanh), âu (phấn đỏ), huyền (phấn vàng). * Yêu cầu 3: phân tích cấu tạo của tiếng bầu - GV giúp HS gọi tên các phần ấy: âm đầu, vần và thanh. * Yêu cầu 4: Phân tích cấu tạo của các tiếng còn lại. Rút ra nhận xét. - GV giao cho mỗi nhóm phân tích 2 tiếng. - GV yêu cầu HS nhắc lại kết quả phân tích: H1: Tiếng do những bộ phận nào tạo thành? H2: Tiếng nào có đủ các bộ phận như tiếng bầu? H3: Tiếng nào không có đủ các bộ phận như tiếng bầu? - GV kết luận 3/ Phần ghi nhớ: - GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ. 4/ Phần luyện tập: Bài 1: GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân phân tích cấu tạo 1 trong 2 câu Bài 2: Giải câu đố 5/ Củng cố, dặn dò: - Bài sau: Luyện tập về cấu tạo của tiếng. * Hoạt động của HS - Lắng nghe - HS đếm thầm - Trình bày kết quả - HS đánh vần thầm - Một HS đánh vần thành tiếng. - Thảo luận nhóm đôi - Trình bày - Hoạt động nhóm - Đại diện các nhóm trình bày. - Nhận xét, bổ sung. - Hs trả lời. - Lắng nghe. - Vài HS đọc ghi nhớ - HS đọc thầm yêu cầu bài - Làm việc cá nhân - Trình bày bài làm - Nhận xét, bổ sung. - HS đọc yêu cầu của bài - Suy nghĩ giải câu đố và làm vào vở bài tập LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG I. Mục đích, yêu cầu: - Phân tích cấu tạo của tiếng trong một số câu nhằm củng cố thêm kiến thức đã học trong tiết trước. - Hiểu thế nào là hai tiếng bắt vần với nhau trong thơ. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ - Bộ xếp chữ III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV A. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 2 HS làm bài trên bảng lớp- phân tích 3 bộ phận của các tiếng trong câu Lá lành đùm lá rách, ghi kết quả vào bảng. B. Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài tập 1: - GV lưu ý HS chỉ chọn phân tích một trong hai câu. Bài tập 2: Hai tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ là: ngoài-hoài (vần giống nhau: oai) Bài tập 3: - GV cùng cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng: + Các cặp tiếng bắt vần với nhau: choắt- thoắt, xinh-nghênh + Cặp có vần giống nhau hoàn toàn: choắt- thoắt (vần oăt) Cặp có vần giống nhau không hoàn toàn: xinh-nghênh Bài tập 4: - GV chốt lại ý đúng Bài 5: - GV gợi ý: Đây là câu đố chữ nên cần tìm lời giải là các chữ ghi tiếng. Câu đố yêu cầu: bớt đầu = bớt âm đầu; bỏ đuôi = bỏ âm cuối. 3/ Củng cố, dặn dò: H: Tiếng có cấu tạo như thế nào? Những bộ phận nào nhất thiết phải có? Nêu ví dụ. - Bài sau: MRVT: Nhân hậu-đoàn kết. * Hoạt động của HS - 2 HS làm bài, cả lớp làm vở nháp. - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Một HS đọc nội dung bài tập - HS làm việc theo cặp - Trình bày kết quả - HS đọc yêu cầu của bài - Cả lớp làm VBT - HS đọc yêu cầu của bài - Thi làm bài đúng, nhanh trên bảng - Cả lớp làm vào VBT - HS đọc yêu cầu của bài - Phát biểu - HS đọc yêu cầu của bài - Thi giải đúng, giải nhanh câu đố bằng cách viết ra giấy, nộp nhay cho GV khi đã viết xong. TUẦN 2: MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU- ĐOÀN KẾT I. Mục đích, yêu cầu: - Mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ theo chủ điểm Thương người như thể thương thân. Nắm được cách dùng các từ ngữ đó. - Học nghĩa một số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Nắm được cách dùng các từ ngữ đó. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ - Bút dạ III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV A. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 2 HS làm bài trên bảng lớp- viết những tiếng chỉ người trong gia đình mà phần vần: - Có 1 âm - Có 2 âm B. Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài tập 1: - GV chốt lại lời giải đúng. Bài tập 2: - GV phát phiếu khổ to cho 4 cặp HS - GV nhận xét chốt lại lời giải đúng: + Từ có tiếng nhân có nghĩa là người: nhân dân, công nhân. + Từ có tiếng nhân có nghĩa là lòng thương người: nhân hậu, nhân ái Bài tập 3: - GV giúp HS hiểu yêu cầu của bài tập - GV chốt lại ý đúng Bài 4: - GV lập nhóm trọng tài nhận xét nhanh đúng, sai. 3/ Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS học thuộc 3 câu tục ngữ - Bài sau: Dấu hai chấm. * Hoạt động của HS - 2 HS làm bài, cả lớp làm vở nháp - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Lắng nghe. - Một HS đọc nội dung bài tập - HS làm việc theo cặp, làm bài vào VBT. - Trình bày kết quả - HS đọc yêu cầu của bài - Cả lớp làm VBT - HS làm bài trên phiếu trình bày kết quả. - HS đọc yêu cầu của bài - HS làm bài trên giấy khổ to theo nhóm, mỗi em đặt 1 câu - Trình bày kết quả trên bảng lớp. - HS đọc yêu cầu của bài - Thảo luận nhanh và tiếp nối nhau nói nội dung khuyên bảo, chê bai trong từng câu. DẤU HAI CHẤM I. Mục đích, yêu cầu: - Nhận biết tác dụng của dấu hai chấm trong câu: báo hiệu bộ phận đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc là lời giải thích cho bộ phận đứng trước. - Biết dùng dấu hai chấm khi viết văn. II. Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV A. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 2 HS làm lại bài tập 1 và 4 ở tiết LT và câu trước. B. Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Phần nhận xét: - GV kết luận 3/ Phần ghi nhớ: - GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ. 4/ Phần luyện tập: Bài 1: GV yêu cầu học sinh làm việc cá nhân - GV kết luận chung Bài 2: - GV và cả lớp nhận xét. 5/ Củng cố, dặn dò: H: Dấu hai chấm có tác dụng gì? - Bài sau: Từ đơn và từ phức. * Hoạt động của HS - 2 HS làm bài - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - 3 HS tiếp nối nhau đọc nội dung bài tập 1 - Nhận xét tác dụng của dấu hai chấm trong các câu đó. - Vài HS đọc ghi nhớ. - 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung bài tập. - HS đọc thầm từng đoạn văn, trao đổi về tác dụng của dấu hai chấm trong các câu văn - Cả lớp thực hành viết đoạn văn vào VBT - Một số HS đọc đoạn văn trước lớp. TUẦN 3: TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC I. Mục đích, yêu cầu: - Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ: tiếng dùng để tạo nên từ, còn từ dùng để tạo nên câu; tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa, còn từ bao giờ cũng có nghĩa. - Phân biệt được từ đơn và từ phức. - Bước đầu làm quen với từ điển, biết dùng từ điển để tìm hiểu về từ. II. Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ rộng III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV A. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 2 HS làm lại bài tập 1, ý a và bài tập 2/phần luyện tập ở tiết LT và câu trước. B. Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Phần nhận xét: - GV phát giấy trắng đã ghi sẵn câu hỏi cho từng cặp HS - GV kết luận 3/ Phần ghi nhớ: - GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ. 4/ Phần luyện tập: Bài 1: GV yêu cầu học sinh làm việc theo cặp trên giấy. - GV kết luận chung Bài 2: - GV kiểm tra sự chuẩn bị Từ điển của HS - GV và cả lớp nhận xét. Bài 3: - GV nhận xét. 5/ Củng cố, dặn dò: - Bài sau: MRVT: Nhân hậu-đoàn kết. * Hoạt động của HS - 2 HS làm bài - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - HS đọc nội dung các yêu cầu trong phần Nhận xét - HS làm bài 1,2 theo cặp - Đại diện nhóm dán bài làm trên bảng lớp. - Vài HS đọc ghi nhớ. - HS đọc nội dung bài tập. - HS làm bài - Đại diện nhóm trình bày kết quả - Một HS giỏi đọc và giải thích cho các bạn rõ yêu cầu của bài tập. - HS làm việc theo nhóm 4 tra từ điển dưới sự hướng dẫn của GV - Báo cáo kết quả làm việc. - Một HS đọc yêu cầu bài tập và câu văn mẫu - HS tiếp nối nhau mỗi em đặt 1 câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN HẬU-ĐOÀN KẾT I. Mục đích, yêu cầu: - Mở rộng vốn từ ngữ theo chủ điểm Nhân hậu – đoàn kết - Rèn luyện để sử dụng tốt vốn từ ngữ trên. II. Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ to. - Bút dạ III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV A. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 2 HS trả lời câu hỏi: Tiếng dùng để làm gì? Từ dùng để làm gì? Nêu ví dụ. B. Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài tập 1: - GV hướng dẫn HS tìm từ trong từ điển - GV phát phiếu cho HS các nhóm thi làm bài. - GV chốt lại lời giải đúng. Bài tập 2: - GV phát phiếu khổ to cho HS làm bài. - GV nhận xét chốt lại lời giải đúng, kết luận nhóm thắng cuộc. Bài tập 3: - GV gợi ý cho HS làm bài. - GV chốt lại ý đúng - GV yêu cầu 1 số HS đọc thuộc lòng các thành ngữ đã hoàn chỉnh. Bài 4: - GV lập nhóm trọng tài nhận xét nhanh đúng, sai. 3/ Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS học thuộc các thành ngữ - Bài sau: Từ ghép và từ láy . * Hoạt động của HS - 2 HS làm bài, cả lớp làm vở nháp - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Lắng nghe. - Một HS đọc yêu cầu bài tập - HS làm việc theo nhóm - Trình bày kết quả - HS đọc yêu cầu của bài - Các nhóm dán bài lên bảng lớp. - Đại diện các nhóm thi trình bày kết quả. - HS đọc yêu cầu của bài - HS làm việc theo cặp, làm bài trên phiếu. - HS trình bày kết quả. - HS đọc yêu cầu của bài - HS lần lượt phát biểu ý kiến về từng thành ngữ, tục ngữ. - Một số HS khá, giỏi nêu tình huống sử dụng 4 thành ngữ trên. CHỦ ĐIỂM: MĂNG MỌC THẲNG TUẦN 4: TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I. Mục đích, yêu cầu: - Nắm được hai cách chính cấu tạo từ phức của tiếng Việt: ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau (từ ghép); phối hợp những tiếng có âm hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau (từ láy) - Bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để phân biệt từ ghép với từ láy, tìm được các từ ghép và từ láy đơn giản, tập đặt câu với các từ đó. - Bước đầu làm quen với từ điển, biết dùng từ điển để tìm hiểu về từ. II. Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ rộng và bút dạ. - Một vài trang trong từ điển tiếng Việt III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV A. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 1 HS làm lại bài tập 4 ở tiết LT và câu trước; 1 HS trả lời câu hỏi: Từ phức khác từ đơn ở điểm nào? Nêu ví dụ. B. Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Phần nhận xét: - GV kết luận: + Từ phức lặng im do 2 tiếng có nghĩa tạo thành + Ba từ phức: chầm chậm, cheo leo, se sẽ do những tiếng có vần hoặc cả âm đầu lẫn vần lặp lại nhau tạo thành. 3/ Phần ghi nhớ: - GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ. 4/ Phần luyện tập: Bài 1: GV yêu cầu học sinh làm việc theo cặp trên giấy. - GV kết luận chung Bài 2: - GV phát phiếu cho các nhóm thi làm bài - GV và cả lớp nhận xét. 5/ Củng cố, dặn dò: - Bài sau: Luyện tập về từ ghép và từ láy. * Hoạt động của HS - 2 HS làm bài - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - HS đọc nội dung các yêu cầu trong phần Nhận xét - HS làm bài theo cặp - Đại diện phát biểu ý kiến - Vài HS đọc ghi nhớ. - HS đọc nội dung bài tập. - HS làm bài - Đại diện nhóm trình bày kết quả - HS đọc yêu cầu của bài - HS làm việc theo nhóm 4 tra từ điển dưới sự hướng dẫn của GV - Báo cáo kết quả làm việc bằng cách dán bài lên bảng lớp. LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I. Mục đích, yêu cầu: - Bước đầu nắm được mô hình cấu tạo từ ghép, từ láy để nhận ra từ ghép và từ láy trong câu, trong bài. II. Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ rộng và bút dạ. - Một vài trang trong từ điển tiếng Việt III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV A. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 2 HS trả lời câu hỏi: Thế nào là từ ghép? Cho ví dụ. Thế nào là từ láy? Cho ví dụ. B. Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Hướng dẫn HS làm bài: Bài 1: - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Bài 2: - GV : Muốn làm được bài này phải biết từ ghép có hai loại: + Từ ghép có nghĩa phân loại: bánh rán + Từ ghép có nghĩa tổng hợp: bánh trái - GV phát phiếu cho từng cặp HS trao đổi làm bài. - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. Bài 3: - GV phát giấy cho HS làm bài. - GV nhận xét. 5/ Củng cố, dặn dò: - Bài sau:MRVT: Trung thực-tự trọng. * Hoạt động của HS - 2 HS trả lời. - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - HS đọc nội dung bài tập - Cả lớp đọc thầm, suy nghĩ, phát biểu ý kiến. - HS đọc nội dung bài tập - HS làm bài - Đại diện nhóm trình bày kết quả - HS đọc nội dung của bài - HS làm việc theo nhóm - Báo cáo kết quả làm việc bằng cách dán bài lên bảng lớp. TUẦN 5: MỞ RỘNG VỐN TỪ: TRUNG THỰC- TỰ TRỌNG I. Mục đích, yêu cầu: - Mở rộng vốn từ ngữ thuộc chủ điểm Trung thực-Tự trọng. - Nắm được nghĩa và biết cách dùng các từ ngữ nói trên để đặt câu. II. Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ to - Bút dạ - Từ điển hoặc sổ tay từ ngữ. III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV A. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 2 HS: 1 em làm lại bài 2, 1 em làm lại bài 3/Sgk trang 43. B. Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài tập 1: - GV phát phiếu khổ to cho từng cặp HS trao đổi làm bài - GV chốt lại lời giải đúng. Bài tập 2: - GV nêu yêu cầu của bài - GV nhận xét nhanh Bài tập 3: - GV mời 2 HS lên bảng làm bài trên phiếu- khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng. - GV nhận xét chốt lại lời giải đúng. Bài 4: - GV mời 2 HS lên bảng làm bài trên phiếu: gạch dưới bằng bút đỏ các thành ngữ, tục ngữ nói về tính trung thực; gạch dưới bằng bút xanh các thành ngữ, tục ngữ nói về lòng tự trọng. - GV chốt lại ý đúng 3/ Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS học thuộc các câu thành ngữ, tục ngữ trong Sgk. - Bài sau: Danh từ. * Hoạt động của HS - 2 HS làm bài, cả lớp làm vở nháp - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Một HS đọc yêu cầu bài tập - HS làm việc theo cặp. - Trình bày kết quả - Cả lớp làm VBT - HS suy nghĩ đặt câu. - HS tiếp nối nhau đọc các câu văn đã đặt. - HS đọc nội dung của bài - HS làm việc theo cặp - HS làm bài trên phiếu trình bày kết quả. - HS đọc yêu cầu của bài - HS làm việc theo cặp - HS trình bày kết quả DANH TỪ I. Mục đích, yêu cầu: - Hiểu danh từ là các từ chỉ sự vật ( người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị) - Nhận biết được danh từ trong câu, đặc biệt là danh từ chỉ khái niệm; biết đặt câu với danh từ. II. Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ rộng và bút dạ. - Tranh, ảnh về một số sự vật có trong đoạn thơ ở bài tập 1. III. Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV A. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 1 HS viết trên bảng lớp những từ cùng nghĩa với trung thực, đặt câu với một từ cùng nghĩa. 1 HS viết những từ trái nghĩa với trung thực, đặt 1 câu với 1 từ trái nghĩa. B. Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Phần nhận xét: Bài 1: - GV phát phiếu cho từng nhóm, hướng dẫn các em đọc từng câu thơ, gạch dưới các từ chỉ sự vật trong từng câu. - GV kết luận: Bài 2: Thực hiện tương tự bài tập 1 3/ Phần ghi nhớ: - GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ. 4/ Phần luyện tập: Bài 1: - GV phát giấy cho 4 HS - GV kết luận chung Bài 2: - GV nêu yêu cầu của bài tập. - GV và cả lớp nhận xét. 5/ Củng cố, dặn dò: - Bài sau: Danh từ chung và danh từ riêng. * Hoạt động của HS - 2 HS làm bài - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - HS đọc nội dung bài tập - HS làm bài theo nhóm - Đại diện phát biểu ý kiến - Vài HS đọc ghi nhớ. - HS đọc nội dung bài tập. - HS làm bài trong VBT. - HS làm bài trên phiếu trình bày kết quả. - HS làm bài cá nhân - HS từng tổ tiếp nối nhau đọc câu văn mình đã đặt. [...]... bài cũ: - GV kiểm tra 2 HS làm bài 1 ,2 của tiết học - 2 HS làm bài trước - Cả lớp nhận xét, bổ sung B Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: - Lắng nghe 2/ Phần nhận xét: Bài 1 ,2: - Hai HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu - GV cùng HS phân tích, làm mẫu câu 2: bài tập 1 ,2 Câu Từ ngữ chỉ hoạt động Từ ngữ chỉ người - Cả lớp đọc thầm đoạn văn, suy hoặc vật hoạt động 2/ Người lớn đánh trâu ra cày Đánh trâu ra cày Người... phát biểu ý kiến - GV và cả lớp nhận xét Bài 2: - HS đọc yêu cầu bài tập - GV phát bút dạ và phiếu cho 4 HS làm bài - Suy nghĩ, viết vào vở bài tập - HS tiếp nối nhau đọc câu hỏi của - Cả lớp và GV nhận xét mình - HS làm bài trên phiếu dán bài lên - Cả lớp và GV nhận xét bảng lớp, đọc câu hỏi của mình Bài 3: - HS đọc yêu cầu bài tập - GV kết luận ý kiến đúng - Suy nghĩ, trả lời câu hỏi 3/ Phần ghi nhớ:... lại ghi nhớ và làm BT1 phần nhận xét, 1 HS làm BT2 phần luyện tập B Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Phần nhận xét: Bài 1: - GV dán phiếu lên bảng mời 2 HS lên làm bài - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng Bài 2: * Hoạt động của HS - 2 HS làm bài - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - HS đọc nội dung bài tập - HS làm bài theo cặp - Một HS đọc yêu cầu bài - Cả lớp đọc thầm, so sánh sự khác... văn Bài 2: - HS đọc yêu cầu bài tập - GV giúp các em phân tích từng câu hỏi - Suy nghĩ, phân tích 2 câu hỏi của ông Hòn Rấm trong đoạn đối thoại 3/ Phần ghi nhớ: - GV yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Vài HS đọc ghi nhớ 4/ Phần luyện tập: Bài 1: - Bốn HS tiếp nối nhau đọc yêu cầu - GV phát bút dạ và dán giấy khổ to lên bảng bài mời 4 HS làm bài - HS đọc thầm từng câu hỏi, làm bài trong VBT - GV và cả lớp nhận... lời giải đúng dán bài lên bảng lớp để chốt lại lời giải đúng - HS đọc nội dung bài tập - HS trình bày kết quả - Vài HS đọc ghi nhớ - 2 HS tiếp nối nhau đọc nội dung bài - HS làm bài trong VBT - GV và cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng Bài 2: - HS làm bài cá nhân - GV nêu yêu cầu của bài tập - HS từng tổ tiếp nối nhau đọc câu văn mình đã đặt - HS viết câu mình đặt vào VBT - GV và cả lớp nhận xét... nhau nói lời khuyên bạn - GV và cả lớp nhận xét - HS viết vào VBT câu trả lời đầy đủ 3/ Củng cố, dặn dò: - Học thuộc lòng 4 thành ngữ, tục ngữ trong bài - Bài sau: Câu kể CÂU KỂ I Mục đích, yêu cầu: - HS hiểu thế nào là câu kể, tác dụng của câu kể - Biết tìm câu kể trong đoạn văn; biết đặt một vài câu kể để kể, tả, trình bày ý kiến II Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ rộng và bút dạ III Các hoạt động dạy... lại nội dung ghi nhớ, làm bài tập 2a phần nhận xét; 1 HS làm bài tập 1a và 2 phần luyện tập B Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: 2/ Hướng dẫn HS làm bài tập: Bài tập 1: - GV cùng HS cả lớp nói cách chơi 1 số trò chơi các em có thể chưa biết - GV phát phiếu cho các nhóm - GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng Bài tập 2: - GV dán 4 tờ phiếu mời 4 HS lên bảng làm bài - GV và cả lớp nhận xét, chốt lại lời giải đúng... các cột: Câu hỏi- Của ai- Hỏi ai- Dấu hiệu, lần lượt điền nội dung vào từng cột khi HS thực hiện các bài tập 1 ,2 Bài 1: * Hoạt động của HS - 2 HS làm bài - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Lắng nghe - HS đọc yêu cầu bài tập - Suy nghĩ, phát biểu ý kiến - GV chép những câu hỏi trong truyện vào cột câu hỏi Bài 2, 3: - HS đọc yêu cầu bài tập 2, 3 - Suy nghĩ, phát biểu ý kiến - GV ghi kết quả trả lời vào bảng... bài tập 4 - Bài sau: Động từ ĐỘNG TỪ I Mục đích, yêu cầu: -Nắm được ý nghĩa của động từ là các từ chỉ hoạt động, trạng thái của người, sự vật, hiện tượng - Nhận biết được động từ trong câu II Đồ dùng dạy học: - Giấy khổ rộng và bút dạ III Các hoạt động dạy học: * Hoạt động của GV * Hoạt động của HS A Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra 1 HS làm lại bài tập 4, 1 HS - 2 HS làm bài làm bài 2b - Cả lớp nhận... 2 HS làm bài 2, 3 của tiết học - 2 HS làm bài trước - Cả lớp nhận xét, bổ sung B Bài mới: 1/ Giới thiệu bài: - Lắng nghe 2/ Phần nhận xét: Bài 1: - HS đọc yêu cầu bài tập - Cả lớp đọc thầm đoạn văn, suy nghĩ,phát biểu ý kiến - GV nhận xét, chốt lại Bài 2: - HS đọc yêu cầu bài tập - GV nhắc HS đọc lần lượt từng câu xem những câu đó được dùng để làm gì - HS suy nghĩ, phát biểu ý kiến - GV nhận xét, dán . việc bằng cách dán bài lên bảng lớp. LUYỆN TẬP VỀ TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY I. Mục đích, yêu cầu: - Bước đầu nắm được mô hình cấu tạo từ ghép, từ láy để nhận ra từ ghép và từ láy trong câu, trong bài văn vào VBT - Một số HS đọc đoạn văn trước lớp. TUẦN 3: TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC I. Mục đích, yêu cầu: - Hiểu được sự khác nhau giữa tiếng và từ: tiếng dùng để tạo nên từ, còn từ dùng để tạo nên câu; . đã học để phân biệt từ ghép với từ láy, tìm được các từ ghép và từ láy đơn giản, tập đặt câu với các từ đó. - Bước đầu làm quen với từ điển, biết dùng từ điển để tìm hiểu về từ. II. Đồ dùng dạy
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2, Giáo án Luyện từ và câu lớp 4 cả năm_CKTKN_Bộ 2,