Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 HK 1_CKTKN

89 1.1K 13
Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 HK 1_CKTKN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày soạn : Tuần : 1 Ngày dạy : Tiết : 1 TỪ ĐỒNG NGHĨA I. MỤC TIÊU: -Hiểu thế nào là từ đồng nghóa - từ đồng nghóa hoàn toàn và từ đồng nghóa không hoàn toàn. -Vận dụng những hiểu biết đã có để làm đúng các bài tập thực hành về từ đồng nghóa, đặt câu phân biệt từ đồng nghóa -Thể hiện thái độ lễ phép khi lựa chọn và sử dụng từ đồng nghóa để giao tiếp với người lớn. II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - Bảng phụ ghi ví dụ 1 và ví dụ 2, ghi bài tập 1 và bài tập 2. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn đònh : Hát 4’ 2. Bài cũ: Kiểm tra ĐDHT học sinh. 1’ 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : - Học sinh nghe 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Nhận xét, ví dụ - Hoạt động cá nhân, lớp, nhóm - Yêu cầu học sinh đọc và phân tích ví dụ. - Học sinh lần lượt đọc yêu cầu bài 1  Giáo viên chốt lại nghóa của các từ  giống nhau. - Xác đònh từ in đậm : xây dựng, kiến thiết, vàng xuộm, vàng hoe, vàng lòm Những từ có nghóa giống nhau hoặc gần giống nhau gọi là từ đồng nghóa. - So sánh nghóa các từ in đậm đoạn a - đoạn b. - Hỏi: Thế nào là từ đồng nghóa?  Giáo viên chốt lại (ghi bảng phần 1) - Yêu cầu học sinh đọc câu 2. - Cùng chỉ một sự vật, một trạng thái, một tính chất. - Nêu VD - Học sinh lần lượt đọc - Học sinh thực hiện vở nháp - Nêu ý kiến - Lớp nhận xét - Dự kiến: VD a có thể thay thế cho nhau vì nghóa các từ ấy giống nhau hoàn toàn . VD b không thể thay thế cho nhau vì nghóa của chúng không giống nhau hoàn toàn: + Vàng xuộm: chỉ màu vàng đậm của lúa chín + Vàng hoe: chỉ màu vàng nhạt, tươi, ánh lên + vàng lòm : chỉ màu vàng của lúa chín, gợi cảm giác rất ngọt  Giáo viên chốt lại (ghi bảng phần 2) - Nêu ví dụ: từ đồng nghóa hoàn toàn và từ đồng nghóa không hoàn toàn. - Tổ chức cho các nhóm thi đua. * Hoạt động 2: Hình thành ghi nhớ - Hoạt động lớp - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ. - Học sinh lần lượt đọc ghi nhớ * Hoạt động 3: Phần luyện tập - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 1: Yêu cầu học sinh đọc những từ in đậm có trong đoạn văn ( bảng phụ) _GV chốt lại - “nước nhà- hoàn cầu -non sông- năm châu” - Học sinh làm bài cá nhân - 2 - 4 học sinh lên bảng gạch từ đồng nghóa + nước nhà – non sông + hoàn cầu – năm châu  Bài 2: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài 2. - 1, 2 học sinh đọc - Học sinh làm bài cá nhân và sửa bài - Giáo viên chốt lại và tuyên dương tổ nêu đúng nhất - Các tổ thi đua nêu kết quả bài tập  Bài 3: Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu bài 3 - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm bài cá nhân - Giáo viên thu bài, chấm * Hoạt động 4: Củng cố 2 - Hoạt động nhóm, lớp - Tìm từ đồng nghóa với từ: xanh, trắng, đỏ, đen - Các nhóm thi đua tìm từ đồng nghóa - Tuyên dương khen ngợi - Cử đại diện lên bảng 1’ 5.Nhận xét– Dặn dò. - Chuẩn bò: “Luyện từ đồng nghóa” - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM *** ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG 3 Ngày soạn : Tuần : 1 Ngày dạy : Tiết : 2 LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA I.MỤC TIÊU : -Tìm được nhiều từ đồng nghóa với từ đã cho. -Cảm nhận sự khác nhau giữa những từ đồng nghóa không hoàn toàn, biết cân nhắc, lựa chọn từ thích hợp với ngữ cảnh cụ thể . II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Giáo viên: bảng phụ ghi bài tập 1, 3. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn đònh : Hát 2’ 2. Bài cũ: - Học sinh tự đặt câu hỏi  Thế nào là từ đồng nghóa ? kiểm tra  Thế nào là từ đồng nghóa hoàn toàn - không hoàn toàn ? Nêu vd  Giáo viên nhận xét - cho điểm 3.Bài mới : 1’ *Giới thiệu bài : - Học sinh nghe 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Luyện tập - Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp  Bài 1: - Học sinh đọc yêu cầu bài 1 - Học theo nhóm bàn - Sử dụng từ điển - Nhóm trưởng phân công các bạn tìm từ đồng nghóa chỉ màu xanh - đỏ - trắng - đen - Mỗi bạn trong nhóm đều làm bài - giao phiếu cho thư ký tổng hợp. - Lần lượt các nhóm lên đính bài làm trên bảng (đúng và nhiều từ)  Giáo viên chốt lại và tuyên dương - Học sinh nhận xét  Bài 2: - Học sinh đọc yêu cầu bài 2 - Học sinh làm bài cá nhân - Giáo viên quan sát cách viết câu, đoạn và hướng dẫn học sinh nhận xét, sửa sai _ VD : +Vườn cải nhà em mới lên xanh mướt … 4  Giáo viên chốt lại - Chú ý cách viết câu văn của học sinh - Học sinh nhận xét từng câu (chứa từ đồng nghóa )  Bài 3: -HS đọc yêu cầu bài tập - HS đọc đoạn “Cá hồi vượt thác “ - Học trên phiếu luyện tập - Học sinh làm bài trên phiếu - Học sinh sửa bài - Học sinh đọc lại cả bài văn đúng * Hoạt động 2: Củng cố - Hoạt động nhóm, lớp - Giáo viên tuyên dương và lưu ý học sinh lựa chọn từ đồng nghóa dùng cho phù hợp - Các nhóm cử đại diện lên bảng viết 3 cặp từ đồng nghóa (nhanh, đúng, chữ đẹp) và nêu cách dùng. 1’ 5.Nhận xét– Dặn dò. - Chuẩn bò: “Mở rộng vốn từ Tổ Quốc” - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM *** ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Ngày soạn : Tuần : 2 Ngày dạy : Tiết : 1 5 MỞ RỘNG VỐN TỪ: TỔ QUỐC I.MỤC TIÊU : -Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ về Tổ quốc. -Biết đặt câu có những từ ngữ nói về Tổ quốc , quê hương II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Bút dạ, một vài tờ giấy khổ to để HS làm bài tập 2, 3, 4. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn đònh : - Hát 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập từ đồng nghóa - Nêu khái niệm từ đồng nghóa, cho VD. - Học sinh sửa bài tập  Giáo viên nhận xét - Cả lớp theo dõi nhận xét 1’ 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : - Học sinh nghe 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Tìm hiểu bài - Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp  Bài 1: Yêu cầu HS đọc bài 1 - HS đọc thầm bài “Thư gửi các học sinh” và “Việt Nam thân yêu” để tìm từ đồng nghóa với từ Tổ quốc  Giáo viên chốt lại, loại bỏ những từ không thích hợp. -Học sinh gạch dưới các từ đồng nghóa với “Tổ quốc” : + nước nhà, non sông + đất nước , quê hương  Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2 - 1, 2 học sinh đọc bài 2 - Hoạt động nhóm bàn - Tổ chức hoạt động nhóm - Nhóm trưởng điều khiển các bạn tìm từ đồng nghóa với “Tổ quốc”. - Từng nhóm lên trình bày  Giáo viên chốt lại - Học sinh nhận xét Đất nước, nước nhà, quốc gia, non sông, giang sơn, quê hương.  Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài - 1, 2 học sinh đọc yêu cầu - Hoạt động 6 nhóm - Trao đổi - trình bày 6  Giáo viên chốt lại - Dự kiến: vệ quốc, ái quốc, quốc ca  Bài 4: Yêu cầu HS đọc đề bài - Cả lớp làm bài _GV giải thích : các từ quê mẹ, quê hương, quê cha đất tổ nơi chôn rau cắt rốn cùng chỉ 1 vùng đất, dòng họ sống lâu đời , gắn bó sâu sắc - Học sinh sửa bài theo hình thức luân phiên giữa 2 dãy. - Giáo viên chấm điểm * Hoạt động 2: Củng cố - Hoạt động nhóm, lớp - Thi tìm thêm những thành ngữ, tục ngữ chủ đề “Tổ quốc” theo 4 nhóm. _GV nhận xét , tuyên dương - Giải nghóa một trong những tục ngữ, thành ngữ vừa tìm. 1’ 5.Nhận xét– Dặn dò. - Chuẩn bò: “Luyện tập từ đồng nghóa” - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM *** ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Ngày soạn : Tuần : 2 Ngày dạy : Tiết : 2 LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA 7 I.MỤC TIÊU : -Biết vận dụng những hiểu biết đã có về từ đồng nghóa, làm đúng các bài tập thực hành tìm từ đồng nghóa - phân loại các từ đã cho thành những nhóm từ đồng nghóa. -Biết viết đoạn văn miêu tả khoảng 5 câu có sử dụng một số từ đồng nghóa đã cho II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Bảng phụ, giấy khổ to. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn đònh : - Hát 4’ 2. Bài cũ: Mở rộng vốn từ “Tổ quốc” - Nêu một số từ ngữ thuộc chủ đề “Tổ quốc”.  Giáo viên nhận xét và cho điểm - Học sinh sửa bài 5 1’ 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : “Luyện tập từ đồng nghóa” - Học sinh nghe 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Hướng dẫn làm bài tập - Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp  Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc bài 1 - Học sinh đọc yêu cầu bài 1 - Giáo viên phát phiếu cho học sinh trao đổi nhóm. - Cả lớp đọc thầm đoạn văn _HS làm bài _Dự kiến : mẹ, má, u, bầm, mạ ,…  Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét  Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc bài 2 - Học sinh đọc yêu cầu bài 2 - Học sinh làm bài trên phiếu  Giáo viên chốt lại - Học sinh sửa bài bằng cách tiếp sức (Học sinh nhặt từ và ghi vào từng cột) - lần lượt 2 học sinh. Bao la Lung linh  Bài 3: - Học sinh xác đònh cảnh sẽ tả - Trình bày miệng vài câu miêu tả - Làm nháp: Viết đoạn văn ngắn 8 (Khoảng 5 câu trong đó có dùng một số từ đã nêu ở bài tập 2 ) * Hoạt động 2: Củng cố - Hoạt động nhóm, lớp - Thi đua từ đồng nghóa nói về những phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam. 1’ 5.Nhận xét– Dặn dò. - Chuẩn bò: “Mở rộng vốn từ Nhân dân” - Nhận xét tiết học RÚT KINH NGHIỆM *** ĐIỀU CHỈNH – BỔ SUNG Ngày soạn : Tuần : 3 Ngày dạy : Tiết : 1 MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN I.MỤC TIÊU : -Mở rộng, hệ thống hóa vốn từ về Nhân dân, biết một số thành ngữ ca ngợi phẩm chất của nhân dân Việt Nam. - Tích cực hóa vốn từ (sử dụng từ đặt câu). 9 II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - Bảng phụ - giấy. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TG HOẠT ĐỘNG THẦY HOẠT ĐỘNG TRÒ 1’ 1.Ổn đònh : - Hát 4’ 2. Bài cũ: Luyện tập về từ đồng nghóa. - Yêu cầu học sinh sửa bài tập. - Học sinh sửa bài tập  Giáo viên nhận xét, đánh giá - Cả lớp theo dõi nhận xét 1’ 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : “Mở rộng vốn từ: Nhân dân” 30’ 4. Phát triển các hoạt động: * Hoạt động 1: Tìm hiểu bài - Hoạt động nhóm, lớp  Bài 1: Yêu cầu HS đọc bài 1 - HS đọc bài 1 (đọc cả mẫu) - Giúp học sinh nhận biết các tầng lớp nhân dân qua các nghề nghiệp. - Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm viết vào phiếu rồi dán lên bảng.  Giáo viên chốt lại, tuyên dương các nhóm dùng tranh để bật từ. - Học sinh nhận xét * Hoạt động 2: - Hoạt động nhóm, lớp  Bài 2: Yêu cầu HS đọc bài 2 - HS đọc bài 2 (đọc cả mẫu)  Giáo viên chốt lại: Đây là những thành ngữ chỉ các phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam ta. - Học sinh làm việc theo nhóm, các nhóm viết vào phiếu rồi dán lên bảng. - Học sinh nhận xét. * Hoạt động 3: - Hoạt động cá nhân, lớp  Bài 3: Yêu cầu HS đọc bài 3 - HS đọc bài 3 (đọc cả mẫu) - Giáo viên theo dõi các em làm việc. - 2 học sinh đọc truyện. - 1 học sinh nêu yêu cầu câu a, lớp giải thích. - Các nhóm làm việc, mỗi bạn nêu một từ, thư kí ghi vào phiếu rồi trình bày câu b.  Giáo viên chốt lại: Đồng bào: cái nhau nuôi thai nhi - cùng là - Học sinh sửa bài. - Đặt câu miệng (câu c) 10 [...]... nghóa mỗi từ - Suy nghó 1 phút và viết câu vào nháp → đặt câu có 1 từ vừa nêu → nối tiếp nhau - Nhận xét câu bạn vừa đặt  Nghe giáo viên chốt ý  Đọc lại từ trên bảng * Hoạt động 2: Nắm nghóa những từ có tiếng “hợp” và biết đặt câu với các từ ấy - Hoạt động nhóm bàn, cá nhân, lớp - GV đính lên bảng sẵn các dòng - Thảo luận nhóm bàn để tìm ra từ và giải nghóa bò sắp xếp lại cách ghép đúng (dùng từ điển)... làm bài - Học sinh sửa bài lần lượt từng em đọc nối tiếp nhau từng câu vừa đặt  Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét 5 * Hoạt động 3: Củng cố - Hoạt động nhóm, lớp - Giáo viên phát phiếu gồm 20 từ - Thảo luận và xếp vào bảng từ Yêu cầu xếp thành các nhóm từ - Trình bày, nhận xét trái nghóa 1’ 5 Tổng kết - dặn dò: - Hoàn thành tiếp bài 5 - Chuẩn bò: “Mở rộng vốn từ: Hòa bình” - Nhận xét tiết học RÚT... Tuần : 4 Tiết : 1 TỪ TRÁI NGHĨA I.MỤC TIÊU : -Học sinh hiểu thế nào là từ trái nghóa -Biết tìm từ trái nghóa trong câu và tập đặt câu với cặp từ trái nghóa -Giáo dục ý thức chọn lựa cẩn thận từ trái nghóa khi dùng cho phù hợp II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : -Thầy: Bảng phụ - Trò : Từ điển III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : HOẠT ĐỘNG TRÒ TG HOẠT ĐỘNG THẦY 1’ 1.Ổn đònh : - Hát 4’ 2 Bài cũ: Luyện tập về từ đồng nghóa -... các cặp từ trái nghóa trong ngữ cảnh - Hoạt động nhóm, cá nhân, lớp - Học sinh đọc yêu cầu bài 1  Bài 1 : - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên phát phiếu cho học - Học sinh làm bài cá nhân, các em sinh và lưu ý câu có 2 cặp từ trái gạch dưới các từ trái nghóa có trong nghóa: dùng 1 gạch và 2 gạch bài - Học sinh sửa bài  Giáo viên chốt lại - Cả lớp nhận xét - 2 học sinh đọc yêu cầu bài  Bài 2: - Cả lớp đọc... Hát 4’ 2 Bài cũ : Từ trái nghóa” - Giáo viên cho học sinh sửa bài - Học sinh sửa bài 3 tập - Giáo viên cho học sinh đặc câu hỏi - học sinh trả lời: + Thế nào là từ trái nghóa? - Hỏi và trả lời + Nêu tác dụng của từ trái nghóa - Nhận xét dùng trong câu?  Giáo viên nhận xét và cho điểm 1’ 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : “Tiết học hôm nay, các em sẽ vận dụng những hiểu biết đã có về từ trái nghóa” 33’... họa cho bài tập giải nghóa cho từng cặp từ đồng âm - Học sinh đọc yêu cầu bài 2  Bài 2: - Học sinh làm bài - Học sinh sửa bài  Giáo viên chốt lại - Học sinh lần lượt đọc tiếp nối bài đặt câu - Cả lớp nhận xét - Hoạt động cá nhân, lớp * Hoạt động 3: Củng cố - Giáo viên tổ chức cho học sinh - Tranh 1: Học sinh nhìn tranh để thi đoán hình nền để nêu lên từ đặt câu có từ đồng âm đồng âm Xe chở đường... cầu bài 4  Bài 4 : - Cả lớp đọc thầm - Giáo viên phát phiếu cho học - Nhóm trưởng phân công các bạn sinh trao đổi nhóm trong nhóm tìm cặp từ trái nghóa như SGK, rồi nộp lại cho thư kí tổng hợp - Đại diện nhóm trình bày - Học sinh sửa bài  Giáo viên chốt lại từng câu - Cả lớp nhận xét (đúng, nhiều cặp từ)  Bài 5: - Lưu ý hình thức, nội dung của - 1, 2 học sinh đọc đề bài 5 câu cần đặt - Học sinh làm... lên mắn lên bảng → cả lớp 4 em bảng hoán chuyển bìa cho đúng - Học sinh thực hiện ghép lại và (những thăm còn lại là thăm trắng) đọc to rõ từ + giải nghóa - Nhận xét, đánh giá thi đua - Nhóm + nhận xét, sửa chữa - Tổ chức cho học sinh đặt câu để - Đặt câu nối tiếp hiểu rõ hơn nghóa của từ - Lớp nhận xét (Cắt phần giải nghóa, ghép từ nhóm 2 lên bảng) ⇒ Yêu cầu học sinh đọc lại - Đáp án: * Nhóm 2: → Chốt:... 1 TỪ NHIỀU NGHĨA I.MỤC TIÊU : -Học sinh hiểu thế nào là từ nhiều nghóa: nghóa gốc và nghóa chuyểntrong từ nhiều nghóa -Phân biệt được nghóa gốc và nghóa chuyển của từ nhiều nghóa trong một số câu văn -Tìm được ví dụ về sự chuyển nghóa của một số danh từ chỉ bộ phận cơ thể người và động vật -Có ý thức tìm hiểu các nét nghóa khác nhau của từ để sử dụng cho đúng II.ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : 31 -Thầy: Bảng từ. .. là từ nhiều nghóa? - Hoạt động nhóm, lớp  Bài 1: - Học sinh đọc bài 1, đọc cả mẫu - Cả lớp đọc thầm - Học sinh làm bài - Giáo viên nhấn mạnh : Các từ - Học sinh sửa bài răng,mũi, tai là nghóa gốc của mỗi từ - Trong quá trình sử dụng, các từ - Cả lớp nhận xét này còn được gọi tên cho nhiều sự vật khác và mang thêm những nét nghóa mới → nghóa chuyển  Bài 2: - Học sinh đọc bài 2 - Cả lớp đọc thầm - Từng . 13 Ngày soạn : Tuần : 4 Ngày dạy : Tiết : 1 TỪ TRÁI NGHĨA I.MỤC TIÊU : -Học sinh hiểu thế nào là từ trái nghóa. -Biết tìm từ trái nghóa trong câu và tập đặt câu với cặp từ trái nghóa. -Giáo. nhóm, lớp - Giáo viên phát phiếu gồm 20 từ. Yêu cầu xếp thành các nhóm từ trái nghóa. - Thảo luận và xếp vào bảng từ - Trình bày, nhận xét 1 5. Tổng kết - dặn dò: - Hoàn thành tiếp bài 5 -. cũ: Luyện tập về từ đồng nghóa. - Yêu cầu học sinh sửa bài tập 4 - Học sinh sửa bài 4  Giáo viên nhận xét, cho điểm - Lớp nhận xét 1 3.Bài mới : *Giới thiệu bài : “Tiết luyện từ và câu

Ngày đăng: 23/05/2015, 17:41

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LUYỆN TẬP TỪ ĐỒNG NGHĨA

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • TỪ TRÁI NGHĨA

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ : HÒA BÌNH

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: HỮU NGHỊ - HP TÁC

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • DÙNG TỪ ĐỒNG ÂM ĐỂ CHƠI CHỮ

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • TỪ NHIỀU NGHĨA

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • LUYỆN TẬP TỪ NHIỀU NGHĨA

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • ĐẠI TỪ

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • ÔN TẬP

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • ÔN TẬP

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • QUAN HỆ TỪ

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • LUYỆN TẬP QUAN HỆ TỪ

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: BẢO VỆ MÔI TRƯÒNG

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • LUYỆN TẬP QUAN HỆ TỪ

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • ÔN TẬP VỀ TỪ LOẠI (tt)

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • MỞ RỘNG VỐN TỪ: HẠNH PHÚC

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • TỔNG KẾT VỐN TỪ

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • TỔNG KẾT VỐN TỪ (tt)

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • ÔN TẬP VỀ CÂU

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • TIẾT 3

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

  • TIẾT 6

 • TG

 • HOẠT ĐỘNG THẦY

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan