Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

106 2.2K 7
Giáo án Khoa học lớp 5 cả năm_CKTKN_Bộ 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Khoa học : Bài 1: Sự sinh sản Mục tiêu : Sau bài học, HS có khả năng: - Nhận ra mỗi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố mẹ của mình. - Nêu ý nghĩa của sự sinh sản đồ dùng dạy học - Bộ phiếu dùng cho trò chơi Bé là con ai? (đủ dùng theo nhóm) - Hình trang 4, 5 SGK. Hoạt động dạy học Hoạt động 1: trò chơi Bé là con ai? * Mục tiêu: HS nhận rõ mỗi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình. * Chuẩn bị: - GV phát những tấm phiếu bằng giấy màu cho HS và yêu cầu mỗi cặp HS vẽ một em bé và một ngời mẹ hay một ngời bố của em bé đó. Từng cặp sẽ phải bàn nhau và chọn một đặc điểm nào đó để vẽ sao cho mọi ngừơi nhìn vào hai hình có thể nhận ra dó là hai mẹ con hoặc hai bố con. - Sau đó, GV thu tất cả các phiếu đã vẽ hình và tráo đều lên để cho HS chơi. * Cách tiến hành: Bớc 1: GV phổ biến cách chơi - Mỗi HS sẽ đợc phát một phiếu, nếu ai nhận đợc phiếu có hình em bé, sẽ phải đi tìm bố hoặc mẹ của em bé đó. Ngợc lại, ai nhận đợc phiếu có hình bố hoặc mẹ sẽ phải đi tìm con mình. - Ai tìm đợc đúng hình (trớc Thời gian quy định)là thắng, ngợc lại, hết Thời gian quy định không tìm đợc là thua. Bớc 2: GV tổ chức cho HS chơi nh hớng dẫn trên. Bớc 3: Kết thúc trò chơi, sau khi tuyên dơng các cặp thắng cuộc, GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi: - Tại sao chúng ta tìm đợc bố, mẹ cho các em bé? - Qua trò chơi, các em rút ra đợc điều gì? Kết luận:Mọi trẻ em đều do bố, mẹ sinh ra và có những đặc điểm giống với bố, mẹ của mình. Hoạt động 2: Làm việc với SGK. * Mục tiêu: HS nêu đợc ý nghĩa của sự sinh sản. * Cách tiến hành: Bớc 1: GV hớng dẫn - Trớc hết yêu cầu HS quan sát các hình 1, 2, 3 trang 4, 5 SGK và đọc lời thoại giữa các nhân vật trong hình. 1 - Tiếp theo, các em liên hệ đến gia đình mình. Ví dụ: Đối với gia đình bạn nào sống chung với ông bà, có thể bắt đầu nh gợi ý sau: Lúc đầu, trong GĐ chỉ có ông bà, sau đó ông sinh ra bố (hoặc mẹ) và cô hay chú (hoặc dì hay cậu) (nếu có),rồi bố và mẹ lấy nhau sinh ra anh hay chị (nếu có) rồi đến mình, Bớc 2: Làm việc theo cặp : HS làm việc theo hớng dẫn của GV. Bớc 3: Nhờ có sự sinh sản mà các thế hệ trong mỗi gia đình, dòng họ đợc duy trì kế tiếp nhau. Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 2: nam hay nữ Mục tiêu : Sau bài học, HS biết: - Phân biệt các đặc điểm về sinh học và xã hội giữa nam và nữ. - Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam và nữ. - Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới; không phân biệt bạn nam, bạn nữ. đồ dùng dạy học - Hình trang 6, 7 SGK. - Các tấm phiếu có nội dung nh trang 8 SGK. Hoạt động dạy học Hoạt động 1: thảo luận * Mục tiêu: HS xác định đợc sự khác nhau giữa nam và nữ về mặt sinh học. * Cách tiến hành: Bớc 1: Làm việc theo nhóm GV yêu cầu nhóm trởng điểu khiển nhóm mình thảo luận các câu hỏi 1, 2, 3,trang 6 SGK. Bớc 2: Làm việc cả lớp Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình. Lu ý: Mỗi nhóm chỉ trình bày câu trả lời của một câu hỏi, các nhóm khác bổ sung. Kết luận : Ngoài những đặc điểm chung, giữa nam và nữ có sự khác biệt, trong đó có sự khác nhau cơ bản về cấu tạo và chức năng của cơ quan sinh dục. Khi còn nhỏ, bé trai và 2 bé gái cha có sự khác nhau rõ rệt về ngoại hình ngoài cấu tạo của cơ quan sinh dục. Đến độ tuổi nhất định, cơ quan sinh dục mới phát triển và làm cho cơ thể nữ và nam có nhiều điểm khác biệt về mặt sinh học. Ví dụ: - Nam thờng có râu, cơ quan sinh dục nam tạo ra tinh trùng. - Nữ có kinh nguyệt, cơ quan sinh dục nữ tạo ra trứng. Kết thúc hoạt động này, GV yêu cầu một vài HS trả lời câu hỏi: Nêu một số điểm khác biệt giữa nam và nữ về mặt sinh học. Hoạt động 2: trò chơi ai nhanh, ai đúng? * Mục tiêu: HS phân biệt đợc các đặc điểm về mặt sinh học và xã hội giữa nam và nữ. * Cách tiến hành: Bớc 1: Tổ chức và hớng dẫn GV phát cho mỗi nhóm các tấm phiếu nh gợi ý trong trang 8 SGK và hớng dẫn HS cách chơi nh sau: 1. Thi xếp các tấm phiếu vào bảng dới đây: Nam Cả nam và nữ Nữ 2. Lần lợt từng nhóm giải thích tại sao lại sắp xếp nh vậy. Các thành viên của nhóm khác có thể chất vấn, yêu cầu nhóm đó giải thích rõ hơn. 3. Cả lớp cùng đánh giá, tìm ra sự sắp xếp giống nhau hoặc khác nhau giữa các nhóm, đồng thời xem nhóm nào sắp xếp đúng và nhanh là thắng cuộc. Bớc 2: Các nhóm tiến hành nh hớng dẫn ở bớc 1 Bớc 3: Làm việc cả lớp - Đại diện mỗi nhóm trình bày và giải thích tại sao nhóm mình lại sắp xếp nh vậy, 3 - Trong quá trình thảo luận với các nhóm bạn, mỗi nhóm vẫn có quyền thay đổi lại sự sắp xếp của nhóm mình, nhng phải giải thích đợc tại sao lại thay đổi. Bớc 4: GV đánh giá, kết luận và tuyên dơng nhóm thắng cuộc. Dới đây là đáp án: Nam Cả nam và nữ Nữ - Có râu - Cơ quan sinh dục tạo ra tinh trùng - Dịu dàng -Mạnh mẽ -Kiên nhẫn -Tự tin -Chăm sóc con -Trụ cột gia đình -Đá bóng -Giám đốc -Làm bếp giỏi -Th kí - Cơ quan sinh dục tạo ra trứng -Mang thai - Cho con bú GV tổng kết: Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 2: nam hay nữ (Tiết 2) Mục tiêu : Sau bài học, HS biết: - Phân biệt các đặc điểm về sinh học và xã hội giữa nam và nữ. - Nhận ra sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm xã hội về nam và nữ. - Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới; không phân biệt bạn nam, bạn nữ. Mục tiêu : Thảo luận các quan niệm xã hội về nam và nữ 4 Hoạt động 3: Thảo luận: một số quan niệm xã hội về nam và nữ * Mục tiêu: Giúp HS:- Nhận ra một số quan niệm xã hội về nam và nữ; sự cần thiết phải thay đổi một số quan niệm này. - Có ý thức tôn trọng các bạn cùng giới và khác giới; không phân biệt bạn nam hay bạn nữ. * Cách tiến hành :Bớc 1: Làm việc theo nhóm GV yêu cau các nhóm thảo luận các câu hỏi sau (phân công mỗi nhóm thảo luận 2 câu hỏi): 1. Bạn đồng ý với những câu dới đây không? Hãy giải thích tại sao bạn đồng ý hoặc tại sao không đồng ý? a) Công việc nội trợ là của phụ nữ. b) Đàn ông là ngời kiếm tiền nuôi cả gia đình. c) Con gái nên học nữ công gia chánh, con trai nên học kĩ thuật. 2. Trong gia đình, những yêu cầu hay c xử của cha mẹ với con trai và con gái có khác nhau không và khác nhau nh thế nào? Nh vậy có hợp lý không? (Gợi ý : Con trai đi học về thì đợc chơi, còn con gái đi học về thì trông em hoặc giúp mẹ nấu cơm.) 3. Liên hệ trong lớp mình có sự phân biệt đối xử giữa HS nam và HS nữ không? Nh vậy có hợp lý không? 4. Tại sao không nên phân biệt đối xử giữa nam và nữ? Bớc 2: Làm việc cả lớp . Từng nhóm báo cáo kết quả và GV kết luận. Kết luận: Quan niệm xã hội về nam và nữ có thể thay đổi. Mỗi HS đều có thể góp phần tạo nên sự thay đổi này bằng cách bày tỏ suy nghĩ và thể hiện bằng hoạt động ngay từ trong gia đình, trong lớp học của mình. Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 4: 5 cơ thể chúng ta đợc hình thành nh thế nào? Mục tiêu : Sau bài học, HS có khả năng: - Nhận biết: Cơ thể của mỗi con ngời đợc hình thành từ sự kết hợp giữa trứng của mẹ và tinh trùng của bố. - Phân biệt một vài giai đoạn phát triển của thai nhi. đồ dùng dạy học -Hình trang 10, SGK. Hoạt động dạy học Hoạt động 1: giảng giải * Mục tiêu: HS nhận biết đợc một số từ khoa học: thụ tinh, hợp tử, phôi, bào thai. * Cách tiến hành: Bớc 1: GV đặt câu hỏi cả lớp nhớ lại bài học trớc dới dạng câu hỏi trắc nghiệm. Ví dụ: 1. Cơ quan nào trong cơ thể quyết định giới tính mỗi ngời? a) Cơ quan tiêu hoá b) Cơ quan hô hấp c) Cơ quan tuần hoàn d) Cơ quan sinh dục 2. Cơ quan sinh dục nam có khả năng gì? a) Tạo ra trứng b) Tạo ra tinh trùng. 3. Cơ quan sinh dục nữ có khả năng gì? a) Tạo ra trứng b) Tạo ra tinh trùng. Bớc 2: GV giảng - Cơ thể ngời đợc hình thành từ một tế bào trứng của mẹ kết hợp với tinh trùng của bố. Qtrình trứng kết hợp với tinh trùng gọi là sự thụ tinh. - Trứng đã đợc thụ tinh gọi là hợp tử. - Hợp tử phát triển thành phôi rồi thành bào thai, sau khoảng 9 tháng ở trong bụng mẹ, em bé sẽ đợc sinh ra. Hoạt động 2: Làm việc với SGK. * Mục tiêu Hình thành cho HS biểu tợng về sự thụ tinh và sự p triển của thai nhi. * Cách tiến hành: Bớc 1: GV hớng dẫn HS làm việc cá nhân. - GV yêu cầu HS quan sát hình 1a, 1b, 1c và đọc kĩ phần chú thích trang 10 SGK, tìm xem mỗi chú thích phù hợp với hình nào. - Sau khi Thời gian dành cho HS làm việc, GV gọi một số HS trình bày. Dới đây là đáp án: Hình 1a: Các tinh trùng gặp trứng Hình 1b: Một tinh trùng đã chui đợc vào trong trứng Hình 1c: Trứng và tinh trùng đã kết hợp với nhau tạo thành hợp tử. Bớc 2: - GV yêu cầu HS quan sát các hình 2, 3, 4, 5 trang 11 SGK để tìm xem hình nào cho biết thai đợc 5 tuần, 8 tuần, 3 tháng, khoảng 9 tháng. - Sau khi dành Thời gian cho HS làm việc, GV gọi một số HS lên trình bày. Dới đây là đáp án: Hình 2: Thai đợc khoảng 9 tháng, đã là một cơ thể ngời hoàn chình Hình 3: Thai đợc 8 tuàn, đã có hình dạng của đầu, mình, tay chân nhng cha hoàn thiện. 6 Hình 4: Thai đợc 3 tháng, đã có hình dạng của đầu, minh, tay, chân hoàn thiện hơn, đã hình thành đầy đủ các bộ phận của cơ thể. Hình 5: Thai đợc 5 tuần, có đuôi, đã có hình thù của đầu, mình, tay, chân nhng cha rõ ràng. Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 5: cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ? Mục tiêu : Sau bài học, HS biết: - Nêu những việc nên và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ và thai nhi khoẻ. - Xác định nhiệm vụ của ngời chồng và các thành viên khác trong gia đình là phải chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ có thai. - Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai. đồ dùng dạy học : Hình trang 12, 13 SGK Hoạt động dạy học Hoạt động 1: làm việc với SGK. * Mục tiêu: HS nêu đợc những việc nên và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ và thai nhi khoẻ. * Cách tiến hành: Bớc 1: Giao nhiệm vụ và hớng dẫn GV yêu cầu HS làm việc theo cặp: Quan sát các hình 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK để trả lời câu hỏi: Phụ nữ có thai nên và không nên làm gì? Tại sao? Bớc 2: Làm việc theo cặp HS làm việc theo hớng dẫn của GV Bớc 3: Làmviệc cả lớp Một số HS trình b ày kết quả làm việc theo cặp. Mỗi em chỉ nói về nội dung của một hình Dới đây là một số gợi ý về nội dung các hình trang 12 SGK: Hình Nội dung Nên Không nên Hình 1 Các nhóm thức ăn có lợi cho sức khoẻ của ngời mẹ và thai nhi X Hình 2 Một số thứ khong tốt hoặc gây hại cho sức khoẻ của ngời mẹ và thai nhi X 7 Hình 3 Ngời phụ nữ có thai đang đợc khám tại cơ sở y tế X Hình 4 Ngời phụ nữ có thai đang gánh lúa và tiếp xúc với chất độc hoá học nh thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ X Kết luận: Phụ nữ có thai cần: - Ăn uống đủ chất, đủ lợng; - Không dùng các chất kích thích nh thuốc là, thuốc lào, rợu, ma tuý, ; - Nghỉ ngơi nhiều hơn, tinh thần thaỏi mái - Tránh lao động nặng, tránh tiếp xúc với các chất độc hoá học nh thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, - Đi khám thai định kỳ: 3 tháng 1 lần - Tiêm vác xin phòng bệnh và uống thuốc khi cần theo chỉ dẫn của bác sĩ. Hoạt động 2: thảo luận cả lớp. * Mục tiêu: HS xác định đợc nhiệm vụ của ngời chồng và các thành viên khác trong gia đình là phải chăm sóc, giúp đỡ phụ nữ có thai. * Cách tiến hành: Bớc 1: GV yêu cầu HS quan sát các hình 5, 6, 7 trang 13 SGK và nêu nội dung của từng hình. Dới đây là một số gợi ý về nội dung của các hình trang 13 SGK. Hình Nội dung Hình 5 Ngời chồng đang gắp thức ăn cho vợ Hình 6 Ngời phụ nữ có thai đang làm những công việc nhẹ nh đang cho gà ăn; ngời chồng gánh nớc về Hình 7 Ngời chông đang quạt cho vợ và con gái đi học về khoe điểm 10 Bớc 2: GV yêu cầu cùng thảo luận câu hỏi: Mọi ngời trong gia đình cần làm gì để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đối với phụ nữ có thai? Kết luận: - Chuẩn bị cho em bé chào đời là trách nhiệm của mọi ngời trong gia đình đặc biệt là ngời bố. -Chăm sóc sức khoẻ của ngời mẹ trớc khi có thai và trong thời kỳ mang thai sẽ giúp cho thai nhi khoẻ mạnh, sinh trởng và phát triển tốt; đồng thời ngời mẹ cũng khoẻ mạnh, giảmđợc nguy hiểm có thể xảy ra khi sinh con. Hoạt động 3: đóng vai *Mục tiêu: HS có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai. 8 *Cách tiến hành: Bớc 1: Thảo luận cả lớp GV yêu cầu HS thảo luận câu hỏi trang 13SGK: Khi gặp phụ nữ có thai có thai xách nặng hoặc đi trên cùng chuyến ô tô mà không còn chỗ ngồi, bạn có thể làm gì để giúp đỡ? Bớc 2: Làm việc theo nhóm Nhóm trởng điều khiển nhóm mình thực hành đóng vai theo chủ đề Có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai Bớc 3: Trình diễn trớc lớp Một số nhóm lên trnìh diễn trớc lớp. Các nhóm khác theo dõi, bình luận và rút ra bài học về cách ứng xử đối với phụ nữ có thai. Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 6: từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì Mục tiêu : Sau bài học, HS biết: - Nêu một số đặc điểm của trẻ em trongtừng giai đoạn: dới 3 tuổi, từ 3 6 tuổi, từ 6 10 tuổi. - Nêu đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đối với cuộc đời của mỗi con ngời. đồ dùng dạy học - Thông tin và hình trang 14, 15 SGK. - HS su tầm chụp ảnh bản thân lúc còn nhỏ hoặc ảnh của trẻ em ở các lứa tuổi khác nhau. Hoạt động dạy học Hoạt động 1 : thảo luận cả lớp *Mục tiêu: HS nêu đợc tuổi dậy thì và đặc điểm của em bé trong ảnh đã su tầm đợc. * Cách tiến hành:GV yêu cầu một số HS đem ảnh của mình hồi nhỏ hoặc ảnh của các trẻ em khác đã su tầm đợc lên giới thiệu trớc lớp theo yêu cầu: Em bé mấy tuổi và đã biết làm gì? (Gợi ý: - Đây là ảnh em bé của tôi, em mới 2 tuổi, em đã biết nói và nhận ra những ngời thân,đã biết hát, múa, - Đây là ảnh em bé của tôi, em đã 4 tuổi. Nếu chúng mình không cất bút và vở cẩn thận là em lấy ra và vẽ lung tung vào đấy,) Hoạt động 2: trò chơi ai nhanh, ai đúng. * Mục tiêu: HS nêu đợc một số đặc điểm chung của trẻ em ở từng giai đoạn; dới 3 tuổi, từ 3 đến 6 tuổi, từ 6 đến 10 tuổi. * Chuẩn bị: Chuẩn bị theo nhóm: - Một bảng con và phấn hoặc bút viết bảng. 9 - Một cái chuông nhỏ (hoặc vật thay thế có thể phát ra âm thanh) * Cách tiến hành: Bớc 1: GV phổ biến cách chơi và luật chơi - Mọi thành viên trong nhóm đều đọc các thông tin trong khung chữ và tìm xem mỗi thông tin ứng với lứa tuổi nào nh đã nêu ở trang 14 SGK. Sau đó sẽ cử một bạn viết nhanh đáp án vào bảng. Cử một bạn khác lắc chuông để báo hiệu nhómđã làm xong. Nhóm nào làm xong trớc và đúng là thắng cuộc. Bớc 2: Làm việc theo nhóm . HS làm việc theo hớng dẫn của GV. Bớc 3: Làm việc cả lớp . GV ghi rõ nhóm nào làm xong trớc, nhóm nào làm xong sau. Đợi tất cả các nhómcùng xong. GV mới yêu cầu các em giơ đáp án. Dới đây là đáp án: 1-b ; 2-a; 3-c. Hoạt động 3: Thực hành * Mục tiêu: HS nêu đợc đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đối với cuộc đời mỗi con ngời. * Cách tiến hành: Bớc 1: GV yêu cầu mỗi HS làm việc cá nhân: Đọc các thông tin trang 15SGK và trả lời câu hỏi: - Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời mỗI con ngời? Bớc 2: GV gọi mọt số HS trả lời câu hỏi trên. Kết luận:Tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời mỗi con ngừơi, vì đây là thời kì cơ thể có nhiều thay đổi nhất. Cụ thể: - Cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng - Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, con gái xuất hiện kinh nguyệt, con trai có hiện tợng xuất tinh. - Biến đổi về tình cảm, suy nghĩ và mối quan hệ xã hội. Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 7: tuổi vị thành niên đến tuổi già Mục tiêu : Sau bài học, HS biết: - Nêu một số đặc điểm chung của tuốivị thành niên, tuổi trởng thành, tuổi già. - Xác định bản thân HS đang ở vào giai đoạn nào của cuộc đời. đồ dùng dạy học - Thông tin và hình trang 16,17 SGK - Su tầm tranh ảnh của ngời lớn ở các lứa tuổi khác nhauvà làm các nghề khác nhau. Hoạt động dạy học Hoạt động 1: làm việc với SGK * Mục tiêu: HS nêu đợc một số dặc điểm chung của tuổi vị thành niên, tuổi trởng thành, tuổi già. * Cách tiến hành: 10 [...]... của Bộ trởng Bộ Y tế: 6 tháng đầu năm, cả nớc có 17 754 trờng hợp mắc bệnh sốt xuất huyết với 33 ca tử vong92 ,3% ngời bệnh là trẻ em dới 15 tuổi, đáng chú 25 ý là do nhập viện trễ (sau 3 ngày mắc bệnh) nên nhiều bệnh nhân không tránh nổi tử vong Theo số liệu ban đầu, có đến 74,2% trờng hợp chết trong vòng 48 giờ sau khi nhập viện (Theo Thanh Tùng, báo Thanh Niên , thứ t, 23 6- 2004) Kết luận: - Sốt... quen ngủ màn, kể cả ban ngày - Trẻ em dới 15 tuổi nên đi tiêm phòng bệnh viêm não theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 15: phòng bệnh viêm gan a Mục tiêu :Sau bài học, HS biết: - Nêu tác nhân, đờng lây truyền bệnh viêm gan A - Nêu cách phòng bệnh viêm gan A - Có ý thức thực hiện phòng tránh bệnh viêm gan A đồ dùng dạy học - Thông tin và hình trang 32 ,33 SGK - su tầm các... theo cặp HS trao đổi hình vẽ Bàn tay tin cậy của mình với bạn bên cạnh Bớc 3: Làm việc cả lớp GV gọi một vài HS nói về bàn tay tin cậy củ -Trên mỗi ngón tay a mình với cả lớp Kết luân: GV kết luận nh mục Bạn cần biết trang 39 SGK Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 19: phòng tránh tai nạnGiao thông đờng bộ Mục tiêu : Sau bài học, HS có khả năng: - Nêu một số nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông và... trang 37 SGK)) Thứ ngày tháng , năm Khoa học : Bài 18: phòng tránh bị xâm hại Mục tiêu : Sau bài học, HS có khả năng: - Nêu một số tình huống có thể dẫn đến nguy cơ bị xâm hại và những điểm cần chú ý để phòng tránh bị xâm hại - Rèn luyện kĩ năng ứng phó nguy cơ bị xâm hại - Liệt kê danh sách ngời có thể tin cậy, chia sẽ, tâm sự, nhờ giúp đỡ bản thân khi bị xâm hại đồ dùng dạy học - hình trang 38 ,39 ... tơng ứng với một câu hỏi và dán vào giâý khổ to Nhóm nào làm xong thì dán sản phẩm của mình lên bảng Bớc 3: Làm việc cả lớp GV yêu cầu mỗi nhóm cử một bạn vào ban giảm khảo Nhóm nào làm đúng , nhanh và trình bày đẹp là thắng cuộc Dới đây là đáp án: 1-cl; 2-b; 3- d; 4-e; 5- a Hoạt động 2: Su tầm thông tin hoặc tranh ảnh và triển lãm * Mục tiêu: Giúp HS : - Nêu đợc cách phòng tránh HIV/ AIDS - Có ý thức... 2: Đóng vai và quan sát Bớc 3: Thảo luận cả lớp GV hớng dẫn cả lớp thảo luận các câu hỏi sau: - Các em nghĩ thế nào về từng cách ứng xử? - Các em nghĩ ngời nhiễm HIV có cảm nhận nh thế nào trong mỗi tình huống? (câu này nên hỏi ngời đóng vai HIV trớc) Hoạt động 3: Quan sát và thảo luận Bớc 1: Làm việc theo nhóm Nhóm trởng điều khiển nhóm mình quan sát các hình trang 36 , 37 SGK và trả lời các câu hỏi:... cùng xong, GV mới yêu cầu các em giơ đáp án Dới đây là đáp án: 1-c; 2-d; 3- b; 4-a Hoạt động 2: quan sát và thảo luận * Mục tiêu: Giúp HS : - Biết thực hiện các cách tieu diệt muỗi và tránh không để muỗi đốt - Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt ngời * Cách tiến hành: Bớc 1: GV yêu cầu cả lớp quan sát các hình 1, 2, 3, 4 trang 30 , 31 SGK và trả lời các câu hỏi : - Chỉ và nói... tránh để muỗi đốt cần có thói quen ngủ màn , kể cả ban ngày Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 14: phòng bệnh viêm não Mục tiêu Sau bài học, HS biết: - Nêu tác nhân đờng lây truyền bệnh viêm não - Nhận ra sự nguy hiểm của bệnh viêm não -Thực hiện các cách tiêu diệt muỗi và tránh không để muỗi đốt - Có ý thức trong việc ngăn chặn không cho muỗi sinh sản và đốt ngời đồ dùng dạy học hình trang 30 ,31 ... phòng tránh bệnh viêm gan A * Cách tiến hành: Bớc 1: GV yêu cầu HS quan sát hình 2, 3, 4, 5 trang 33 SGK và trả lời các câu hỏi : - Chỉ và nói về nội dung từng hình - Hãy giải thích tác dụng của việc làm trong từng hình đối với việc phòng tránh bệnh viêm gan A Gợi ý trả lời:Hình 2: Uống nớc đun sôi để nguội Hình 3: Ăn thức ăn đã nấu chín Hình 4: Rửa tay bằng nớc sạch và xà phòng trớc khi ăn Hình 5: Rửa... không ăn mỡ; không uống rợu Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 16: phòng tránh hiv/ aids Mục tiêu : Sau bài học, HS biết: - Giải thích một cách đơn giản HIV là gì, AIDS là gì - Nêu các đờng lây truyền và cách phòng tránh HIV/ AIDS - Có ý thức tuyên truyền; vận động mọi ngời cùng phòng tránh HIV/ AIDS đồ dùng dạy học - Thông tin và hình trang 34 SGK - Có thể su tầm tranh ảnh, tờ rơi, tranh cổ động . hình thành đầy đủ các bộ phận của cơ thể. Hình 5: Thai đợc 5 tuần, có đuôi, đã có hình thù của đầu, mình, tay, chân nhng cha rõ ràng. Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 5: cần làm gì để cả mẹ và em bé. động ngay từ trong gia đình, trong lớp học của mình. Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài 4: 5 cơ thể chúng ta đợc hình thành nh thế nào? Mục tiêu : Sau bài học, HS có khả năng: - Nhận biết: Cơ. thai Bớc 3: Trình diễn trớc lớp Một số nhóm lên trnìh diễn trớc lớp. Các nhóm khác theo dõi, bình luận và rút ra bài học về cách ứng xử đối với phụ nữ có thai. Thứ ngày tháng năm Khoa học : Bài

Ngày đăng: 23/05/2015, 16:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Khoa học : Bài 1: Sự sinh sản

  • Mục tiêu : Sau bài học, HS có khả năng:

  • Hoạt động dạy học

   • Thứ ..... ngày ..... tháng ..... năm .....

   • Khoa học : Bài 2: nam hay nữ

    • Mục tiêu : Sau bài học, HS biết:

    • Hoạt động dạy học

     • Khoa học : Bài 2: nam hay nữ (Tiết 2)

      • Mục tiêu : Sau bài học, HS biết:

      • Thứ ..... ngày ..... tháng ..... năm .....

      • Khoa học : Bài 4:

      • cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?

       • Mục tiêu : Sau bài học, HS có khả năng:

       • Hoạt động dạy học

        • Thứ ..... ngày ..... tháng ..... năm .....

        • Khoa học : Bài 5: cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?

         • Mục tiêu : Sau bài học, HS biết: - Nêu những việc nên và không nên làm đối với phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khoẻ và thai nhi khoẻ.

         • Hoạt động dạy học

          • Nội dung

          • Khoa học : Bài 6: từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì

           • Mục tiêu : Sau bài học, HS biết:

           • Hoạt động dạy học

            • Khoa học : Bài 7: tuổi vị thành niên đến tuổi già

            • Hoạt động dạy học

            • Phiếu học tập số 1

            • Phiếu học tập số 2

             • Thứ ..... ngày ..... tháng ..... năm .....

             • Khoa học :Bài 9-10: thực hành: nói không!

              • Mục tiêu : Sau bài học, HS có khả năng:

              • Hoạt động dạy học

               • Tiết 1

               • Khoa học :Tiết 2

               • Thứ ..... ngày ..... tháng ..... năm .....

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan