0

Giáo án Địa lí 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1

89 2,786 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:27

ĐỊA (Tiết 1) BÀI: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Biết bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay tồn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định. - Biết một số yếu tố của bản đồ: tên bản đồ, phương hướng kí hiệu bản đồ. - Nêu được các bước sử dung bản đồ: đọc tên bản đồ, xem bảng chú giải, tìm đối tượng lịch sử hay địa lí trên bàng đồ. Biết đọc bản đồ ở mức độ đơn giản: nhận biết vị trí, đặc điểm của đối tượng trên bản đồ - Dựa vào ký hiệu, màu sắc phân biệt độ cao, nhận biết núi, cao ngun, đồng bằng, vùng biển. * HS khá giỏi biết tỉ lệ bản đồ. II.CHUẨN BỊ: - SGK - Một số loại bản đồ: thế giới, châu lục, Việt Nam. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động: 2. Bài cũ 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV treo các loại bản đồ lên bảng theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ (thế giới, châu lục, Việt Nam…) - GV yêu cầu HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng. - Các bản đồ này là hình vẽ hay ảnh chụp? - HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng - Hình vẽ thu nhỏ Bản đồ thế giới thể hiện toàn bộ bề mặt Trái Đất, bản đồ châu lục thể hiện một bộ - Nhận xét về phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ? GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời. GV kết luận: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt của Trái Đất theo cách nhìn từ trên xuống. Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân Muốn vẽ bản đồ, chúng ta thường phải làm như thế nào? Tại sao cùng vẽ về Việt Nam mà bản đồ trong SGK lại nhỏ hơn bản đồ treo tường? - GV giúp HS sửa chữa để hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 3: Hoạt động nhóm * GV yêu cầu các nhóm đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo các gợi ý sau: Tên của bản đồ có ý nghóa gì? - Trên bản đồ, người ta thường quy đònh các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây như thế nào? - Chỉ các hướng B, N, Đ, T trên bản đồ tự nhiên Việt Nam? - Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? - Đọc tỉ lệ bản đồ ở hình 3 & cho biết 3 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực đòa? - Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào? Bảng chú giải có tác dụng gì? - Hoàn thiện bảng - GV giải thích thêm cho HS: tỉ lệ là một phân phận lớn của bề mặt Trái Đất các châu lục, bản đồ Việt Nam thể hiện một bộ phận nhỏ hơn của bề mặt Trái Đất - nước Việt Nam. HS quan sát hình 1, 2 rồi chỉ vò trí của Hồ Gươm & đền Ngọc Sơn theo từng tranh. - Đại diện HS trả lời trước lớp - HS đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo nhóm - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp - Các nhóm khác bổ sung & hoàn thiện - HS quan sát bảng chú giải ở hình 3 & một số bản đồ khác & vẽ kí hiệu của một số đối tượng đòa lí như: đường biên giới quốc gia, núi, sông, thành phố, thủ đô… số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ & ngược lại. - GV kết luận: Một số yếu tố của bản đồ mà các em vừa tìm hiểu đó là tên của bản đồ, phương hướng, tỉ lệ & bảng chú giải. Hoạt động 4: Thực hành vẽ một số kí hiệu bản đồ. - 2 em thi đố cùng nhau: 1 em vẽ kí hiệu, 1 em nói kí hiệu đó thể hiện cái gì 4. Củng cố - Bản đồ là gì? Kể tên một số yếu tố của bản đồ? - Kể một vài đối tượng đòa lí được thể hiện trên bản đồ hình 3. 5. Dặn dò: - Nhận xét tiết học. ĐỊA (Tiết 2) BÀI: DÃY NÚI HOÀNG LIÊN SƠN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của dãy Hồng Liên Sơn: + Dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam: có nhiều đỉnh nhọn, sườn núi rất dốc, thung lũng thường hẹp và sâu. + Khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm. + Chỉ được dãy Hồng Liên Sơn trên bản đồ (lược đồ) tự nhiên Việt Nam. - Sử dung bằng số liệu để nêu đặc điểm khí hậu ở mức độ đơn giản: dựa vào bảng số liệu cho sẵn để nhận xét về nhiệt độ của Sa Pa vào tháng 1 và tháng 7. * HS khá , giỏi: + Chỉ và đọc tên những dãy núi chính ở Bắc Bộ: sơng Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đơng Triều. + Giải thích vì sao sa Pa trở thành nơi du lịch, nghỉ mát nổi tiếng ở vùng núi phía Bắc. - Tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam. II.CHUẨN BỊ: SGK.Bản đồ tự nhiên Việt Nam. Tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn & đỉnh núi Phan-xi-păng. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1/Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân GV chỉ trên bản đồ Việt Nam vò trí của dãy Hoàng Liên Sơn. Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở phía nào của sông Hồng & sông Đà? Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài bao nhiêu km? Đỉnh núi, sườn & thung lũng ở dãy núi Hoàng Liên Sơn như thế nào? HS dựa vào kí hiệu để tìm vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn ở lược đồ hình 1. HS dựa vào kênh hình & kênh chữ ở trong SGK để trả lời các câu hỏi. HS trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS chỉ trên bản đồ Việt Nam vò trí dãy núi Hoàng Liên Sơn & mô tả Tại sao đỉnh núi Phan-xi-păng được gọi là nóc nhà của Tổ quốc? GV sửa chữa & giúp HS hoàn chỉnh phần trình bày. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Dựa vào lược đồ hình 1, hãy đọc tên các đỉnh núi & cho biết độ cao của chúng. Quan sát hình 2 (hoặc tranh ảnh về đỉnh núi Phan-xi-păng), mô tả đỉnh núi Phan- xi-păng . GV giúp HS hoàn chỉnh phần trình bày. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp GV yêu cầu HS đọc thầm mục 2 trong SGK & cho biết khí hậu ở vùng núi cao Hoàng Liên Sơn như thế nào? GV gọi 1 HS lên chỉ vò trí của Sa Pa trên bản đồ. GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. GV tổng kết: Sa Pa có khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh đẹp nên đã trở thành một nơi du lòch, nghỉ mát lí tưởng của vùng núi phía Bắc dãy núi Hoàng Liên Sơn (vò trí, chiều dài, độ cao, đỉnh, sườn & thung lũng của dãy núi Hoàng Liên Sơn) HS làm việc trong nhóm theo các gợi ý Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS các nhóm nhận xét, bổ sung. Khí hậu lạnh quanh năm HS lên chỉ vò trí của Sa Pa trên bản đồ Việt Nam. HS trả lời các câu hỏi ở mục 2 4/Củng cố GV yêu cầu HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vò trí, đòa hình & khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn.( HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vò trí, đòa hình & khí hậu của dãy núi Hoàng Liên Sơn.) GV cho HS xem một số tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn & giới thiệu thêm về dãy núi Hoàng Liên Sơn: Tên của dãy núi được lấy theo tên của cây thuốc quý mọc phổ biến ở vùng này là Hoàng Liên. Đây là dãy núi cao nhất Việt Nam & Đông Dương. *Dặn dò: Chuẩn bò bài: Một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. ĐỊA (Tiết 3) BÀI: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Nêu được tên một số dân tộc ít người ở Hồng Liên Sơn: Thái, Mơng, Dao, - Biết Hồng Liên Sơn là nơi cư dân thưa thớt. - Sử dụng được tranh ảnh mơ tả nhà sàn và trang phục của một số dân tộc ở Hồng Liên Sơn: + Trang phục: mỗi dân tộc có cách ăn mặc riêng: Trang phục của các dân tộc được may, thêu trang trí rất cơng phu và thường có màu sắc sặc sở… + Nhà sàn: được làm bằng các vật liệu tự nhiên như: gỗ, tre, nứa. * HS khá , giỏi: Giải thích tại sao người dân ở Hồng Liên Sơn thường làm nhà sàn để ở: để tránh ẩm thấp và thú dữ. - Có ý thức tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. II.CHUẨN BỊ: SGK. Tranh ảnh về nhà sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt của một số dân tộc ở vùng núi . Hoàng Liên Sơn III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1/Khởi động: 2/Bài cũ: Dãy núi Hoàng Liên Sơn Hãy chỉ vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn trên bản đồ tự nhiên Việt Nam & cho biết nó có đặc điểm gì? Khí hậu ở vùng núi cao Hoàng Liên Sơn như thế nào? GV nhận xét 3/Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân Dân cư ở vùng núi Hoàng Liên Sơn đông đúc hơn hay thưa thớt hơn so với vùng đồng bằng? HS trả lời kết quả trước lớp Kể tên các dân tộc ít người ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. Xếp thứ tự các dân tộc (Dao, Thái, Mông) theo đòa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao. Hãy giải thích vì sao các dân tộc nêu trên được gọi là các dân tộc ít người? Người dân ở khu vực núi cao thường đi bằng phương tiện gì? Vì sao? GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Bản làng thường nằm ở đâu? Bản có nhiều nhà hay ít nhà? Nhà sàn được làm bằng vật liệu gì? Hiện nay nhà sàn ở vùng núi đã có gì thay đổi so với trước đây? GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp Chợ phiên là gì? Nêu những hoạt động trong chợ phiên? Kể tên một số hàng hoá bán ở chợ? Tại sao chợ lại bán nhiều hàng hoá này? (dựa vào hình 3) Lễ hội của các dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn được tổ chức vào mùa nào? Trong lễ hội có những hoạt động gì? Mô tả trang phục truyền thống của các dân tộc trong hình 4, 5, 6 GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu HS hoạt động nhóm Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội… của một số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn. trả lời. 4/Củng cố GV yêu cầu HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội… của một số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn. *Dặn dò: Chuẩn bò bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở vùng núi Hoàng Liên Sơn ĐỊA (Tiết 4) BÀI: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở VÙNG NÚI HOÀNG LIÊN SƠN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Hồng Liên Sơn : + Trồng trọt: trồng lúa, ngơ, chè, trồng rau và cây ăn quả,…trên nương rẫy, ruộng bật thang. + Làm các nghề thủ cơng: dệt, thêu, đan, rèn, đúc,… + Khai thác khống sản: a pa-tít, đồng, chì, kẽm,… + Khai thác, lâm sản: gỗ, mây, nứa,… - Sử dụng tranh, ảnh để nhận biết một số hoạt động sản xuất của người dân: làm ruộng bật thang, nghề thủ cơng truyền thống, khai thác khống sản. - Nhận biết được khó khăn của giao thơng miền núi: đường nhiều dốc cao, quanh co, thường bị sụt, lở vào mùa mưa. * HS khá, giỏi: Xác lập được mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên và hoạt động sản xuất của con người: Do địa hình dốc, người dân phải xẻ sườn núi thành những bậc phẳng tạo nên ruộng bậc thang; miền núi có nhiều khống sản nên ở Hồng Liên Sơn phát triển nghề khai thác khống sản. - Yêu quý lao động, bảo vệ tài nguyên môi trường. II.CHUẨN BỊ: SGK.Tranh ảnh một số mặt hàng thủ công, khai thác khoáng sản Bản đồ tự nhiên Việt Nam. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1/Khởi động: 2/Bài cũ: Một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn Kể tên một số dân tộc ít người ở vùng núi Hoàng Liên Sơn? Mô tả nhà sàn & giải thích tại sao người dân ở vùng núi Hoàng Liên Sơn thường làm nhà sàn để ở? Người dân ở vùng núi cao thường đi lại & chuyên chở bằng phương tiện gì? Tại sao? GV nhận xét 3/Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp GV yêu cầu HS tìm vò trí của đòa điểm ghi ở hình 1 trên bản đồ tự nhiên Việt Nam. Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu? Tại sao phải làm ruộng bậc thang? Người dân ở vùng núi Hoàng Liên Sơn trồng gì trên ruộng bậc thang? Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Kể tên một số sản phẩm thủ công nổi tiếng của một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. HS tìm vò trí của đòa điểm ghi ở hình 1 trên bản đồ tự nhiên của Việt Nam HS quan sát hình 1 & trả lời các câu hỏi Giúp cho việc lưu giữ nước, chống xói mòn. HS dựa vào tranh ảnh, vốn hiểu [...]... sơng Xê Xan, sơng Xrê-Pơk, sơng Đồng Nai - Có ý thức tôn trọng, bảo vệ thành quả lao động của người dân * Hs khá, giỏi: + Quan sát hình và kể các cơng việc cần phải làm trong quy trình sản xuất ra các sản phẩm gỗ + Giải thích những ngun nhân khiến rừng ở Tây Nguyên bị tàn phá II.CHUẨN BỊ: Xem giáo án sáng thứ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1/ Khởi động: 2/Bài cũ: Hoạt động sản xuất của người dân ở... HS hoàn thiện phần trình bày 4/ Củng cố GV yêu cầu HS hoàn thiện bảng sơ đồ trong phiếu luyện tập (HS làm phiếu luyện tập) Dặn dò: Chuẩn bò bài: Ôn tập ĐỊA BÀI: ÔN TẬP I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Chỉ được dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan-xi-păng, các cao ngun ở Tây Ngun, thành phố Đà Lạt trên bản đồ Địa lí tự nhiên Việt Nam - Hệ thống lại những đặc điểm têu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sơng ngồi;... nguyên (mà nhóm được phân công tìm đặn ngay trong những tháng hạn hiểu) nhất nên cao nguyên lúc nào cũng GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện phần có màu xanh trình bày Nhóm 4: Cao nguyên Lâm Viên có Hoạt động 3: Làm việc cá nhân đòa hình phức tạp, nhiều núi cao, Ở Buôn Ma Thuột mùa mưa vào những thung lũng sâu; sông, suối có tháng nào? Mùa khô vào những tháng nào? nhiều thác ghềnh Cao nguyên có Khí hậu ở Tây... động cá nhân HS quan sát hình 3, đọc mục 3, Kể tên một số khoáng sản có ở vùng núi trả lời các câu hỏi Hoàng Liên Sơn? Quặng a-pa-tit được khai thác ở Tại sao chúng ta phải bảo vệ, gìn giữ & mỏ, sau đó được chuyển đến khai thác khoáng sản hợp lí? nhà máy a-pa-tit để làm giàu Ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, hiện nay quặng (loại bỏ bớt đất đá), khoáng sản nào được khai thác nhiều nhất? quặng được làm giàu đạt... sát hình 1, 2 rồi đánh dấu bằng bút chì đòa điểm ghi ở hình vào lược đồ hình 3 Mô tả một cảnh đẹp của Đà Lạt? GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời GV giải thích thêm: Nhìn chung càng lên cao thì nhiệt độ không khí càng giảm Trung bình cứ lên cao 10 00 m thì nhiệt độ không khí lại giảm đi khoảng 5 đến 6 độ C Vì vậy, vào mùa hạ nóng bức, người ta thường đi nghỉ mát ở vùng núi Đà Lạt ở độ cao 15 00 m... dụng của việc trồng rừng ở vùng trung du Bắc Bộ GV liên hệ thực tế để giáo dục HS ý thức bảo vệ rừng & tham gia trồng rừng 4/ Củng cố GV trình bày tổng hợp về những đặc điểm tiêu biểu của vùng trung du Bắc Bộ Dặn dò: Chuẩn bò bài: Tây Nguyên ĐỊA (Tiết 6) BÀI: TÂY NGUYÊN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: - Nêu được một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của Tây Nun: + Các Cao Ngun xếp tầng cao thấp khác nhau... phẩm cà phê Buôn Ma Thuột III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TIẾT 1 1/Khởi động: 2/Bài cũ: Một số dân tộc ở Tây Nguyên Hãy kể tên một số dân tộc đã sống lâu đời ở Tây Nguyên? Họ có đặc điểm gì về trang phục & sinh hoạt? Mô tả nhà rông? Nhà rông được dùng để làm gì? GV nhận xét 3/Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Giới thiệu: HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1: Hoạt động nhóm Ở Tây Nguyên trồng những loại cây HS trong nhóm... theo câu công nghiệp lâu năm nào? hỏi gợi ý Cây công nghiệp nào được trồng nhiều Quan sát lược đồ hình 1 nhất ở đây? Quan sát bảng số liệu Tại sao ở Tây Nguyên lại thích hợp cho Đọc mục 1, SGK việc trồng cây công nghiệp? Đất ba-dan được hình thành như thế nào? GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần Đọc mục 1, SGK trình bày Đại diện nhóm trình bày kết quả GV giải thích thêm cho HS biết về sự thảo luận trước... đồ hình 1 Trường Sơn Nam? HS lên bảng chỉ bản đồ tự nhiên GV yêu cầu HS lên bảng chỉ trên bản đồ tự Việt Nam vò trí của khu vực Tây nhiên Việt Nam vò trí của khu vực Tây Nguyên & các cao nguyên (theo Nguyên & các cao nguyên (theo thứ tự từ thứ tự từ Bắc xuống Nam) Bắc xuống Nam) Hoạt động 2: Thảo luận nhóm GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một số tranh ảnh & tư liệu về một cao Nhóm 1: Cao... YẾU 1/ Khởi động: 2/Bài cũ: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Sông ở Tây Nguyên có tiềm năng gì? Vì sao? Mô tả hai loại rừng: rừng rậm nhiệt đới & rừng khộp ở Tây Nguyên? Tại sao cần phải bảo vệ rừng & trồng lại rừng? GV nhận xét 3/Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Giới thiệu: HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1: Hoạt động cá nhân Dựa vào lược đồ Tây Nguyên, tranh Đà Lạt nằm ở cao nguyên nào? ảnh, mục 1 trang . tỉ lệ & bảng chú giải. Hoạt động 4: Thực hành vẽ một số kí hiệu bản đồ. - 2 em thi đố cùng nhau: 1 em vẽ kí hiệu, 1 em nói kí hiệu đó thể hiện cái gì 4. Củng cố - Bản đồ là gì? Kể tên một. số liệu cho sẵn để nhận xét về nhiệt độ của Sa Pa vào tháng 1 và tháng 7. * HS khá , giỏi: + Chỉ và đọc tên những dãy núi chính ở Bắc Bộ: sơng Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đơng Triều. + Giải thích. nhân Kể tên một số khoáng sản có ở vùng núi Hoàng Liên Sơn? Tại sao chúng ta phải bảo vệ, gìn giữ & khai thác khoáng sản hợp lí? Ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, hiện nay khoáng sản nào được khai
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lí 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1, Giáo án Địa lí 4 trọn bộ_CKTKN_Bộ 1, , III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU, Củng cố : HS điền mũi tên để nối các ô của sơ đồ sau để xác lập mối quan hệ giữa tự nhiên với hoạt động sản xuất của con người .