Giáo án địa lí 12 trọn bộ

106 2.4K 2
Giáo án địa lí 12 trọn bộ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT HUỲNH NGỌC HUỆ ================== GIÁO ÁN ĐỊA LÝ 12 Chương trình Chuẩn Giáo viên : Lê Thị Vĩnh Lộc Năm học 2013-2014 Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn Bài : VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP IMục tiêu : 1.Kiến thức : - Biết công đổi cải cách toàn diện kinh tế- xã hội - Biết bối cảnh công hội nhập quốc tế khu vực nước ta - Biết số định hướng để đẩy mạnh công Đổi Kỹ năng: - Phân tích biểu đồ bảng số liệu tốc độ tăng trưởng kinh tế, số giá tiêu dùng … - Biết liên hệ kiến thức địa lý với lịch sử, GDCD thực tiễn sống tìm hiểu thành tựu cơng Đổi 3.Thái độ : Xác định tinh thần trách nhiệm thân nghiệp phát triển đất nước IIPhương tiện dạy học : - Hình ảnh, tư liệu thành tựu cơng Đổi (tranh ảnh CN, nông thôn mới, dịch vụ công ), tư liệu VN mối quan hệ với nước III- Tiến trình dạy học : 1- Ổn định : 5’ Giới thiệu phương pháp học môn, sách, tập, tập đồ Hoạt động Thầy Trò Nội dung Tgia n 15’ HĐ1 : Nhóm (cặp) I/ Cơng đổi cải Bước 1: GV cho HS (cặp) sử dụng cách toàn diện kinh tế-xã hội : SGK để rút nội dung : Bối cảnh, a/ Bối cảnh : diễn biến, thành tựu - Nước ta vừa thoát khỏi chiến tranh với Bước : GV phân tích biểu đồ hậu nặng nề,nạn lạm phát kéo dài (hình 1.1) HS thấy việc - Thực công Đổi sở ngăn chặn đẩy lùi nạn lạm phát nơng nghiệp Bước : Cho HS giải thích xu - Bối cảnh nước phức thế, tập trung vào “ Dân chủ hoá “, tạp “Nền kinh tế hàng hoá, nhiều b/ Diễn biến : thành phần”, “quan hệ giao lưu, - Manh nha từ 1979 hợp tác” - Thực từ Đại hội VI Đảng (1986), thể xu : + Dân chủ hoá đời sống kinh tế -xã hội + Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều Bước : Đàm thoại thành phần theo định hướng XHCN GV cho HS dựa vào hình 1.1 + Tăng cường quan hệ giao lưu hợp tác kênh chữ trang 8,9 để trả lời với nước giới câu hỏi chứng tỏ thành tựu c/ Những thành tựu công Đổi công Đổi : : - Nạn lạm phát đẩy lùi - Nước ta khỏi tình trạng khủng ? hoảng kinh tế kéo dài, lạm phát - Chứng tỏ tốc độ tăng trưởng kinh ngăn chặn đẩy lùi Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn tế có tăng ? - Chứng tỏ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng CNH,HĐH ? Kết hợp GV cho HS xem số tranh ảnh công nghiệp, nông thôn mới…, cung cấp thêm kiến thức vùng kinh tế trọng điểm, vùng chuyên canh… phân tích bảng 10’ HĐ2: Nhóm (cặp) Hình thức tổ chức hoạt động HĐ1 Gv trọng giải thích thêm vừa hợp tác vừa cạnh tranh Giải thích nguồn vốn : ODA, FDI, FPI Phân tích hình 1.2 để thấy vai trị kinh tế nhiều thành phần phát triển kinh tế, bổ sung thêm số liệu xuất nhập HĐ3 : cá nhân GV cho HS nghiên cứu kênh chữ SGK rút nội dung GV giải thích thêm kinh tế tri thức, phát triển kinh tế bền vững, mặt trái kinh tế thị trường 10’ - Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao - Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH,HĐH - Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ nét - Đời sống nhân dân cải thiện bước 2/ Nước ta hội nhập quốc tế khu vực : a/ Bối cảnh : + Tồn cầu hố khu vưc hoá +VN thành viên ASEAN (7/1995); tham gia diễn đàn APEC; thành viên thứ 150 WTO b/ Công hội nhập đạt thành tựu to lớn - Thu hút mạnh nhiều nguồn vốn: ODA, FDI, FPI - Hợp tác kinh tế-khoa học kỹ thuật, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, an ninh khu vực đẩy mạnh - Ngoại thương phát triển mạnh 3/ Một số định hướng để đẩy mạnh công Đổi : -Thực chiến lược tồn diện tăng trưởng xố đói giảm nghèo - Hoàn thiện đồng thể chế kinh tế thị trường - Đẩy mạnh CNH,HĐH gắn liền với phát triển kinh tế tri thức - Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế -Có giải pháp hữu hiệu bảo vệ tài nguyên, môi trường phát triển kinh tế bền vững - Đẩy mạnh phát triển giáo dục, y tế, phát triển văn hoá mới, chống tệ nạn xã hội, mặt trái kinh tế thị trường IV- Củng cố : Tìm hiểu hồn cảnh nước, khu vực quốc tế nước ta tiến hành công Đổi ? Những thành tựu lớn công Đổi nước ta ? VBài tập nhà : Xác định toạ độ địa lý điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây nước ta Tìm hiểu khái niệm : Nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải,vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Trên sở vẽ lát cắt minh hoạ khái niệm VI- Rút kinh nghiệm : Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ Bài : VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I/ Mục tiêu : 1.Kiến thức : - Trình bày vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ nước ta (đất liền, vùng trời, vùng biển) - Phân tích ảnh hưởng vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ tự nhiên, kinh tế- xã hội quốc phòng Kỹ năng: - Xác định đồ phạm vi, vị trí lãnh thổ nước ta, xác định toạ độ địa lí điểm cực Bắc, Nam, Đông, Tây 3.Thái độ : - Củng cố lòng yêu quê hương đất nước, tự hào tiềm nước ta II/ Phương tiện dạy học : + Bản đồ nước Đông Nam Á (hoặc Châu Á) + Bản đồ đường sở biển nước ta với nước biển Đông III/ Tiến trình dạy học : 1- Ổn định : 2- Kiểm tra cũ : (5’) * Cho biết hoàn cảnh nước, khu vực quốc tế nước ta tiến hành công Đổi ? * Khi kinh tế thị trường phát triển mặt trái vấn đề ? 3- Giới thiệu : Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ quốc gia có vai trị lớn phát triển kinh tế quốc gia Cùng nằm vĩ độ với số nước Tây Nam Á, Bắc Phi VN có điều kiện thuận lợi nhờ vào vị trí phạm vi lãnh thổ nước ta có nét đặc biệt Bài học nầy làm rõ vấn đề Tgian Hoạt động Thầy Trị 10’ HĐ1: cá nhân GV treo dồ tự nhiên Đơng Nam Á Cho HS xác định vị trí phạm vi lãnh thổ VN đồ Trên đồ tự nhiên VN, xác định ghi lên bảng toạ độ địa lý điểm cực B,N, Đ,T Tại nước ta nằm múi thứ 7? HĐ2 : Nhóm 15’ Chia lớp thành nhóm Nội dung 1/ Vị trí địa lí : - Phía đông bán đảo Đông dương, gần trung tâm ĐNÁ - Toạ độ địa lý : phần đất liền Bắc : 23023’B Nam : 8034’B Tây : 102009’Đ Đông : 109024’Đ - Thuộc múi thứ 2/ Phạm vi lãnh thổ : Gồm vùng đất, vùng trời, vùng biển a- Vùng đất : 331212km2 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn Nhóm 1,4 : (a) Nhóm 2,5 : (b) Nhóm 3,6 : (c) Bước 1: Căn vào đồ hành VN (trang SGK)cho biết tên tỉnh giáp biên giới đất liền nước ta (a) : Việt –Trung (b) : Việt – Lào (c) : Việt –Campuchia Bước 2: Căn vào nội dung SGK, vẽ sơ đồ vùng biển để xác định khái niệm (a,b,c) Bước : GV dùng đồ vùng biển để chuẩn kiến thức vùng biển biên giới đất liền : 4600km + Việt – Trung : 1400km + Việt –Lào :2100km + Việt – Campuchia : 1100km đường bờ biển 3260km có >4000 đảo, quần đảo b- Vùng biển : bao gồm : vùng nội thuỷ, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa Chủ quyền vùng biển >1 triệu km2 c- Vùng trời : khoảng không gian bao trùm vùng đất vùng biển 3/ Ý nghĩa vị trí địa lí VN : a Ý nghĩa tự nhiên : → tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa → có nhiều tài ngun khống sản, sinh vật 10’ HĐ3: Cá nhân → Sự đa dạng thiên nhiên - Những ý nghĩa tự nhiên rút → chịu nhiều thiên tai từ vị trí nước ta ? (thuận lợi, khó b Ý nghĩa kinh tế, văn hố-xã hội khăn) quốc phịng : - Những ý nghĩa kinh tế-xã hội rút → nằm ngã tư đường giao thơng quốc từ vị trí nước ta ? tế thuận lợi cho việc phát triển kinh tế mở →có điều kiện chung sống, hồ bình, hợp tác hữu nghị với nước khu vực → nằm vùng nhạy cảm, động việc phát triển kinh tế, ổn định trị IV/Củng cố : (5’) + Tại nước ta khí hậu khắc nghiệt số nước Bắc Phi, Tây Nam Á nước ta chung vĩ độ ? +Vì thềm lục địa nước ta rộng ? Giá trị kinh tế thềm lục địa nước ta ? VBài tập nhà : Chuẩn bị lưới ô vuông gồm x = 40 ô vuông giấy bìa lịch (1 tờ/ bàn), bút chì, tẩy, Atlat địa lí VN VI- Phụ lục : VII- Rút kinh nghiệm : Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn Tiết 3,4 : Thực hành : VẼ LƯỢC ĐỒ VIỆT NAM I Mục tiêu : Kỹ năng: Biết cách vẽ lược đồ VN lưới ô vuông, biết cách xác định số địa danh, số sông lớn, đảo quần đảo II Phương tiện dạy học : Bảng lưới ô vuông (5 x 8) bảng phụ Thước kẻ Phấn màu III Tiến trình dạy học : 1.Kiểm tra cũ : * Vẽ lược đồ cát ngang thềm lục địa nước ta, thể vùng nội thuỷ, lãnh hải,vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 3.Giới thiệu : Chương trình Địa lí 12 chủ yếu tập trung vào TN KT_XH Việt Nam Để nắm bắt thành thạo việc xác định địa danh đồ, HS phải biết phác hoạ lược đồ VN Đây việc làm cần thiết người học Tgian Hoạt động Thầy Trò 30’ HĐ1: Nhóm (1bàn học sinh ) Bước : GV treo bảng phụ có lưới vng lên bảng ; cho HS kẻ lưới ô vuông (5 x 8) giấy bìa lịch - cạnh vng = cm Bước : Xác định đường, điểm khống chế lưới ô vuông Bước 3: Vẽ đoạn biên giới đất liền biển với 13 đoạn 1- Điểm cực Tây (Điện Biên) – Lào Cai 2- Lào cai- Lũng Cú 3- Lũng Cú- Móng Cái 4- Móng Cái- Thanh Hố 5- Thanh Hố- Đà Nẵng 6- Đà Nẵng – Phan Rang 7- Phan Rang- Cà Mau 8- Cà Mau- Rạch Giá- Hà Tiên 9- Hà Tiên - Đắc Nông 10-Đắc Nông - Quảng Nam 11-Quảng Nam- Nghệ An 12-Nghệ An- Thanh Hoá 13-Thanh Hoá- Điện Biên- Cực Tây Bước : Vẽ quần đảo Hoàng Sa, Trường sa Bước : Vẽ sơng : Sông Hồng, Sông Đà, Sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Đà Rằng, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu Bước : Điền lược đồ địa danh : LÀO CAI, HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, VINH, ĐÀ NẴNG, TP HỒ CHÍ MINH, CẦN THƠ, PHÚ QUỐC HĐ2 : lớp 10’ GV chọn số lược đồ, treo bảng để lớp nhận xét, đánh giá Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn Minh hoạ : IV/ VI/ Bài tập nhà : Xác định vị trí thành phố đất liền: + Kon Tum, Plâycu, Buôn Ma Thuột nằm kinh tuyến l08oĐ + Lào Cai, Sơn La nằm kinh tuyến l040Đ + Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lai Châu nằm vĩ tuyến 220B + Đà Lạt nằm vĩ tuyến 120B Rút kinh nghiệm : Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN Tiết 5,6: ĐẤT NƯỚC NHIỀU ĐỒI NÚI I/ Mục tiêu : 1.Kiến thức : -Biết đặc điểm chung địa hình VN; đồi núi chiếm phần lớn diện tích, chủ yếu đồi núi thấp -Hiểu phân hố địa hình đồi núi, đồng VN, khác địa hình miền núi đồng bằng, đồng với đồng - Ảnh hưởng thiên nhiên đồi núi đồng với phát triển kinh tế -xã hội nước ta Kỹ năng: + Đọc đồ địa hình 3.Thái độ : +Hiểu thơng cảm với điều kiện kinh tế -xã hội vùng miền núi II/ Phương tiện dạy học : - Bản đồ địa hình VN - Tranh ảnh cảnh quan vùng địa hình đồi núi, đồng nước ta III/ Tiến trình dạy học : 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : Giai đoạn tân kiến tạo ảnh hưởng đến hình thành phát triển tự nhiên VN ? 3/ Giới thiệu : Tgian Hoạt động Thầy Trò 10’ HĐ1: Cá nhân GV cho HS quan sát đồ địa lý tự nhiên (treo bảng) kết hợp với Atlát, đồ SGK để trả lời câu hỏi : - Các dạng địa hình nước ta ? - Dạng địa hình chiếm diện tích lớn ? - Hướng nghiêng chung địa hình ? - Hướng dãy núi? để rút đặc điểm chung địa hình + Khu vực đồi núi : 20’ HĐ2 : Nhóm GV chia lớp thành nhóm để hồn thành nội dung phiếu học tập (phụ lục 1) Các nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét GV đưa thơng tin phản hồi, kết hợp cho HS xem số tranh ảnh vùng đồi núi : Đông Bắc, Tây Nội dung I/ Đặc điểm chung địa hình : a Đồi núi chiếm phần lớn diện tích chủ yếu đồi núi thấp đồi núi chiếm ¾ diện tích, đồi núi thấp chiếm 60%, đồng chiếm ¼ diện tích b Hướng địa hình Tây Bắc-Đơng Nam vịng cung Hướng Tây Bắc- Đông Nam : núi vùng Tây Bắc, Trường sơn Bắc Hướng vịng cung : núi vùng Đơng Bắc, Trường Sơn Nam Địa hình đa dạng chia thành khu vực : 2/ Các khu vực địa hình : * Khu vực đồi núi : Gồm có vùng : + Vùng Đông Bắc : cánh cung đồi núi thấp chiếm phần lớn diện tích Địa hình nghiêng theo hướng Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn 5’ bắc, Trường sơn Bắc, Trường sơn Nam Phát triển thêm : Địa hình đồi núi chia cắt, với hướng nghiêng có ảnh hươởg yếu tố tự nhiên khác phát triển kinh tế -xã hội nước ta ? HĐ3 : cá nhân GV cho HS xem đồ tự nhiên VN xác định vùng ========================= 15’ 10’ *Đồng châu thổ : HĐ1 : cá nhân Bước : Cho HS xác định vị trí đồng đồ Bước : Nhóm Cho nhóm hồn thành phiếu học tập (phụ lục 2) để so sánh đồng lớn Tây Bắc – Đông Nam Đan xen thung lũng Sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam + Vùng Tây Bắc : Địa hình cao - Phía đơng :Hồng Liên Sơn đồ sộ - Phía tây : núi trung bình chạy dọc biên giới Việt - Lào - Giữa núi thấp đan xen cao nguyên, sơn nguyên Xen thung lũng sông : sông Đà, sông Mã, sông Chu + Trường sơn Bắc :núi chạy so le hướng TB-ĐN, phía bắc nam cao, thấp Có nhánh núi ngang + Trường sơn Nam : Gồm khối núi Nam Trung Bộ lấn sát đồng cao nguyên nhiều tầng bậc * Địa hình bán bình nguyên đồi trung du : Chuyển tiếp đồi núi đồng : Đơng Nam Bộ, phía bắc tây bắc ĐBSH, rìa ven biển DHMT Tiết : b/ Khu vực đồng : * Đồng châu thổ : -Đồng sông Hồng : rộng 1,5 triệu ha, khai thác lâu đời, nghiêng dần phía biển, hệ thống đê điều, trũng -Đồng sông Cửu Long : Rộng triệu ha, thấp phẳng, hệ thống kênh rạch chằng chịt Mùa lũ ngập nước, mùa cạn *Đồng ven biển : nước biển xâm nhập HĐ2 : nhóm(cặp) HS quan sát đồ kết hợp với Atlat * Đồng ven biển : để xác định ranh giới đồng Tổng diện tích 1,5 triệu ha, bị chia cắt thành nhiều đồng nhỏ duyên hải miền Trung : 3/ Thế mạnh hạn chế tự Thanh-Nghệ-Tĩnh nhiên khu vực địa hình Bình-Trị-Thiên phát triển kinh tế - xã hội : Nam-Ngãi-Bình-Phú a Khu vực đồi núi : * Thế mạnh : Ở đồng cần nêu : + Khoáng sản : nội sinh : Đồng, +Nguồn gốc hình thành chì, thiếc, kẽm, sắt, crôm, vàng… Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn + Đặc điểm địa hình Ngoại sinh : Than đá, đá vơi, Bơ + Điểm giống nhau, khác xit, Apatit… đồng + Rừng giàu có thành phần 10’ loài ; đất trồng nhiều loại, mặt HĐ3 : Cá nhân cao nguyên rộng lớn tạo điều kiện GV dùng phương pháp đàm thoại gợi hình thành vùng chuyên canh mở, nêu câu hỏi nhỏ cho CCN tiêu mục để HS trả lời, kết hợp với + Thuỷ : tiềm lớn đồ + Tiềm du lịch : du lịch sinh + Xác định số mỏ khoảng sản thái miền đồi núi * Hạn chế : + Xác định số vùng chuyên canh Chia cắt mạnh gây trở ngại cho CCN giao thông, khai thác tài nguyên, +Một số nhà máy thuỷ điện lớn gây xói lỡ, lũ quét… +Một số điểm nghỉ mát b Khu vực đồng : + Nêu lên số khó khăn địa hình *Thế mạnh : đồi núi đem lại +Là sở phát triển nông nghiệp nhiệt đới Kết hợp với kiến thức thực tiễn +Cung cấp nguồn lợi thiên cách xem tranh ảnh: Giao thông miền nhiên núi, Thuỷ điện, lũ quét, vùng cà phê, bão Là nơi có điều kiện để tập trung lũ miền Trung … thành phố, khu công nghiệp, trung tâm thương mại *Hạn chế : Ảnh hưởng thiên tai IV/ Củng cố : _ Những điểm khác địa hình hai vùng núi ĐB TB ? _ Địa hình vùng núi TS Bắc TS Nam khác ? +Đặc điểm đồng DHMT ? + Để phát huy mạnh kinh tế vùng núi phải làm ? V/ Bài tập nhà : - Tìm hiểu nguồn tài nguyên Biển Đông nước ta VI/ Phụ lục: Phụ lục Vùng núi Vị trí Đặc điểm - Hướng nghiêng chung : Đông Bắc - Độ cao địa hình : (nhóm 1) - Các cánh cung, thung lũng sông : - Các đỉnh núi cao : Tây Bắc (nhóm 2) Trường sơn Bắc (nhóm 3) Trường sơn Nam (nhóm 4) Phụ lục : Đặc điểm ĐBSH ĐBSCL Giống : Nguyên nhân hính thành Khác Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ 10 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Bài tập : (15’) GV cho HS tính tỉ trọng theo số liệu bảng nước Trung du miền núi Bắc Bộ Trâu 100 34.5 Bò 100 65.4 So sánh ý : đồng cỏ khí hậu IV/ Đánh giá : Giáo viên chấm số học sinh V/ Bài tập nhà : Tìm hiểu sở thuỷ điện Đơng Nam Bộ VI/ Rút kinh nghiệm : 92 Tây Nguyên 10.4 89.6 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Ngày soạn 12 tháng năm 2012 Bài 39 Tiết VẤN ĐỀ KHAI THÁC LÃNH THỔ THEO CHIỀU SÂU Ở ĐÔNG NAM BỘ I/ Mục tiêu : 1.Kiến thức : - Phân tích ý nghĩa vị trí địa lý phát triển kinh tế – xã hội vùng - Chứng minh giải thích phát triển theo chiều sâu công nghiệp, nông nghiệp ĐNB - Giải thích cần thiết phải phai thác tổng hợp kinh tế biển bảo vệ môi trường Kỹ năng: - Xác định đồ vị trí địa lý, giới hạn nhận xét, giải thích phân bố số ngành kinh tế tiêu biểu ĐNB - Phân tích số liệu thống kê sản xuất công nghiệp, nông nghiệp vùng ĐNB để nhận biết số vấn đề phát triển kinh tế vùng - Xác định, ghi trung tâm kinh tế lược đồ: Biên Hịa, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một 3.Thái độ : - Nhận thức đắn vấn đề bảo vệ môi trường II/ Phương tiện dạy học : - Bản đồ tự nhiên VN - Lược đồ vùng ĐNB - Atlat Địa lí - Một số tranh ảnh III/ Tiến trình dạy học : 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : Trình bày điều kiện để phát triển công nghiệp Tây Nguyên ? 3/ Bài : 93 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Tgian Hoạt động Thầy Trị Nội dung 10’ HĐ1 : Cả lớp 1/ Khái quát chung : Gv sử dụng đồ tự nhiên VN để giới thiệu vùng ĐNBộ Diện tích : 23550 km2 Dân số : 12 tr người (2006) Dùng Phương pháp đàm thoại để hình thành bảng sau : * Vị trí,Tự nhiên: Gần với vùng nguồn nguyên liệu (ĐBSCL) Giao lưu với vùng CamPuChia thuận lợi HĐ2 : Nhóm 25’ Gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa –Vũng Tàu 2/ Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu : Là nâng cao hiệu khai thác lãnh thổ sở tăng cường đầu tư khoa học, kỹ thuật, vốn, để vừa đẩy mạnh tăng Bước :GV giải thích khái niệm trưởng kinh tế vừa bảo vệ môi trường Tại phải khai thác lãnh thổ theo sử dụng hợp lý tài ngun chiều sâu ? Vì : Vị trí, tài ngun, điều kiện kinh tế,xã hội tốt, cấu kinh tế phát triển mạnh vùng khác a- Trong công nghiệp : Là vùng kinh tế trọng điểm Năng lượng : tỉnh phía Nam, sớm phát triển kinh tế Nhu cầu lượng ngày tăng hàng hóa, có sức thu hút mạnh Thủy điện Trị An (Sơng Đồng Nai) Bước : Chia nhóm hoạt động theo 400MW nội dung : Thác Mơ (Sông Bé) 150MW Công nghiệp Nhiệt điện Phú Mỹ (Bà Rịa) tuốc bin khí Nơng- Lâm nghiệp Phú Mỹ 1,2,3,4 : 4000 MW Bà Rịa, Dịch vụ Thủ Đức Kinh tế biển Hệ thống đường dây 500KV Giáo viên bổ sung thêm nội dung : Sự phát triển công nghiệp cần ý 1989-1999 thu hút 17,8 tỉ USD vốn đầu đến vấn đề bảo vệ môi trường tư (50,3% nước) Thành phố HCM b- Trong Dịch vụ, du lịch : thu hút 32% số dự án 28% số vốn Hoàn thiện sở hạ tầng, đa dạng hóa đầu tư khu chế xuất Tân Thuận họat động dịch vụ : thương mại, Linh Trung ngân hàng, tín dụng, bảo hiểm, thơng tin, du lịch… Cần ý vấn đề ? Dự kiến đến 2011 : Nâng cấp cảng Thị Vải, Phú Mỹ, Tân Sơn Nhất, Long Thành ; mở thêm đường cao tốc, đường sắt từ TPHCM Vũng Tàu, Tây Ninh, c- Trong Nông – lâm nghiệp : 94 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Mỹ Tho ĐNBộ dẫn đầu nước tốc độ phát triển dịch vụ Dầu Tiếng phục vụ cho Tây Ninh Củ Chi (TPHCM) + cơng trình thủy lợi sơng Đồng Nai,, sơng Bé, sông La Ngà = đảm bảo lương thực, thực phẩm cho vùng Kinh tế rừng ? Du lịch sinh thái, bảo tồn thiên nhiên, gỗ củi + Thủy lợi : Các cơng trình thủy lợi : Dầu Tiếng (Tây Ninh) 270km2, chứa 1,5 tỉ m3 nước, đảm bảo tưới cho 170000ha Dự án thuỷ lợi Phước Hồ (Bình Dương, Bình Phước) + Thay đổi cấu trồng : Đây vùng chuyên canh công nghiệp lớn nước Thay giống cao su suất cao, mở rộng quy mô trồng cà phê, điều,cọ dầu ; mía đỗ tương giữ vị trí hàng đầu công nghiệp ngắn ngày Quản lý tốt rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn , khai thác có hiệu rừng quốc gia Cát Tiên Kinh tế biển bao gồm ngành nào? Dầu khí, Du lịch, Giao thông, hải sản d- Phát triển tổng hợp kinh tế biển : - Đẩy mạnh khai thác dầu khí, phát Vấn đề cần quan tâm lớn ? triển công nghiệp chế biến dầu Môi trường - Khai thác kết hợp nuôi trồng, chế biến thủy sản - Phát triển du lịch biển (Vũng Tàu) Cần ý vấn đề ô nhiễm môi trường biển IV/ Đánh giá : Tại Đông Nam Bộ phải tập trung khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ? V/ Bài tập nhà : Sưu tầm tranh ảnh hoạt động khu công nghiệp Đông Nam Bộ VI/ Rút kinh nghiệm : 95 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Ngày soạn 20 tháng năm 2012 Bài THỰC HÀNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP Ở ĐƠNG NAM BỘ I/ Mục tiêu : - Rèn luyện kỹ phân tích, xử lí số liệu để rút nhận xét theo yêu cầu cho trước - Rèn luyện kỹ viết báo cáo ngắn -Củng cố kỹ vẽ biểu đồ nhận xét bảng số liệu, củng cố kiến thức học vùng ĐNB II/ Phương tiện dạy học : - Các bảng số liệu SGK III/ Tiến trình dạy học : 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : HĐ : GV cho học sinh nghiên cứu kỹ nội dung bảng số liệu, nêu yêu cầu thực hành, hướng dẫn cho em viết báo cáo ngắn (thời gian 15 ’) HĐ2 : Hướng dẫn yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ, nêu nhận xét (20’) GV thu số chấm lớp 96 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Ngày soạn 22 tháng năm 2012 Bài VẤN ĐỀ SỬ DỤNG HỢP LÍ VÀ CẢI TẠO TỰ NHIÊN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG I/ Mục tiêu : 1.Kiến thức : - Phân tích ý nghĩa vị trí địa lý phát triển kinh tế – xã hội vùng - Hiểu trình bày số biện pháp cải tạo, sử dụng tự nhiên Kỹ năng: - Xác định vị trí ĐBSCL; phân bố loại đất đồng - Điền ghi vào lược đồ trung tâm kinh tế : Cần Thơ, Cà Mau, Long Xuyên, Vĩnh Long 3.Thái độ : - Nhận thức việc bảo vệ tài nguyên môi trường, sống chung với lũ II/ Phương tiện dạy học : - Bản đồ tự nhiên VN - Atlat Địa lí - Một số tranh ảnh ĐBSCL III/ Tiến trình dạy học : 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : Kiểm tra số biểu đồ học sinh 3/ Bài : Tgian Hoạt động Thầy Trò 15’ HĐ : lớp GV: dùng lược đồ vùng đồng sơng Cửu Long giới thiệu vị trí tiếp giáp vùng Bắc : Giáp vùng Đông Nam Bộ Đông,Nam,Tây nam : Giáp biển Đông vịnh Thái lan 20’ HĐ2 : cá nhân Con người công thành công vào tứ giác Long Xuyên (An Giang, Kiên Giang) vào năm 1988 Dùng nước từ sông Hậu để rửa chua thông qau kênh Vĩnh Tế ; Đồng Tháp Mười (Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang) bị chinh phục Nội dung - 1/ Vị trí địa lý- phạm vi lãnh thổ: Diện tích: 40000 km2 (12%) Dân số : 17,4 triệu người – 2006 (20,7%) Gồm tỉnh : Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau 3/ Sử dụng hợp lý cải tạo tự nhiên Đồng sông Cửu Long : - Nước vấn đề quan trọng để thau chua, rửa mặn vào mùa khô - Sử dụng loại giống chịu mặn, ưa phèn - Duy trì bảo vệ tài nguyên rừng - Chuyển đổi cấu kinh tế hợp lý, phá độc canh, kết hợp khai thác kinh tế So sánh tác động người biển đến đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long khác (đồng 97 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ sơng Hồng có tác động nhiều người : đắp đê ; đồng sông Cửu Long chịu tác động sống chung với lũ IV/ Đánh giá : Tại phải đặt vấn đề sử dụng hợp lý cải tạo tự nhiên ĐBBSCL ? -Đồng có vị trí chiến lược phát triển KT-XH nước ta (vùng trọng điểm số sản xuất lương thực-thực phẩm) -Lịch sử khai thác lãnh thổ đây, việc sử dụng, cải tạo tự nhiên vấn đề cấp bách nhằm biến thành khu vực kinh tế quan trọng -Giải nhu cầu lương thực cho nước xuất -Vùng có nhiều tiềm lớn cần khai thác hợp lý: +Đất phù sa màu mỡ thuận lợi cho sản xuất nơng nghiệp +Khí hậu cận xích đạo, thời tiết biến động, thích hợp cho sinh trưởng phát triển trồng, vật nuôi +Nguồn nước dồi thuận cho thủy lợi, giao thông, nuôi trồng thủy sản +Tài nguyên sinh vật phong phú, nhiều loại cá, tôm sân chim +Có tiềm khai thác dầu khí V/ Bài tập nhà : Để sử dụng hợp lý cải tạo tự nhiên ĐBSCL, cần phải giải vấn đề chủ yếu ? ? a/ Tập trung giải vấn đề hạn chế vùng mặt tự nhiên: -Diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn cịn lớn -Nhiều vùng trũng ngập nước quanh năm -Mùa khô kéo dài gây thiếu nước & xâm nhập mặn vào sâu đất liền làm tăng độ chua chua mặn đất -Sự xuống cấp TNTN, môi trường khai thác mức người hậu chiến tranh -Rừng ngập mặn có ý nghĩa lớn kinh tế môi trường Rừng bị hủy hoại nhiều chiến tranh, bị khai thác mức nuôi tôm xuất Cần phải bảo vệ rừng ngập mặn b/ Giải vấn đề vùng sinh thái đặc thù: -Vùng thượng châu thổ: ngập sâu mùa lũ, đất bốc phèn mùa khô, thiếu nước tưới mùa khô Cần phải tích cực làm thủy lợi thóat lũ, thau phèn Phát triển sở hạ tầng GTVT, quy hoạch khu dân cư -Vùng đất phù sa ngọt: nông nghiệp thâm canh cao, tập trung công nghiệp, đô thị Cần tránh gây sức ép lên mơi trường, chống suy thối môi trường -Vùng hạ châu thổ: thường xuyên chịu tác động biển, tượng xâm nhập mặn vào mùa khô Cần làm thủy lợi để rửa mặn, ngăn mặn, phát triển hệ thống canh tác thích hợp VI/ Rút kinh nghiệm : 98 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Ngày soạn 29 tháng năm 2012 Bài VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, AN NINH QUỐC PHỊNG Ở BIỂN ĐƠNG VÀ CÁC ĐẢO, QUẦN ĐẢO I/ Mục tiêu : 1.Kiến thức : - Hiểu đuợc vùng biển VN, đảo, quần đảo phận quan trọng nước ta Đây nơi có nhiều tài ngun, có vị trí quan trọng an ninh quốc phòng, cần phải bảo vệ - Trình bày tình hình biện pháp phát triển kinh tế vùng biển VN, đảo quần đảo Kỹ năng: - Xác định đồ vị trí, phạm vi lãnh hải vùng biển VN, đảo, quần đảo nước ta - Điền lược đồ đảo, quần đảo : Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà, Bach Long Vĩ, Cái Bầu, Phú Quý, Lý Sơn, Hoàng Sa, Trường Sa 3.Thái độ : - Hiểu có trách nhiệm việc bảo vệ môi trường biển, khai thác nguồn lợi biển đảo II/ Phương tiện dạy học : - Bản đồ tự nhiên VN - Lược đồ vùng biển III/ Tiến trình dạy học : 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : Chứng tỏ ĐBSCL vùng dẫn đầu nước sản xuất lương thực, thực phẩm 3/ Bài : Tgian Hoạt động Thầy Trị Nội dung HĐ1: CẢ LỚP đồ ĐLTN VN: 10’ 1/ Tài nguyên biển thềm lục địa - Kể nước láng giềng biển ? nước ta : - Xác định đồ vùng nội thủy Tại + Sinh vật : Do biển sâu TB, ấm, nhiều KT biển có vai trị ngày cao ánh sáng, giàu ôxy, độ muối TB nên KT nước ta? sinh vật biển phong phú, giàu thành HĐ2: CẶP(2HS) SGK + Atlat phần loài (cá, tơm, cua, mực, sị huyết, - Xác định đảo & quần đảo sau đây: bào ngư, hải sâm, đồi mồi, rong tảo, Đ.Cái Bầu, qđảo Cô Tô; đ.Cát Bà, … san hơ, ) (SGK) + Khống, dầu khí : Nhiều vùng - Nêu ý nghĩa đảo & quần đảo làm muối, cát trắng, bể trầm tích chiến lược phát triển kinh tế - xã hội & chứa dầu khí ANQP + Điều kiện để phát triển giao thơng: HĐ3: nhóm Nêu điều kiện thuận lợi & giải pháp để phát triển kinh tế biển: Nhiều vụng, vịnh, cảng nước sâu - Nh1: Khai thác tài nguyên sinh vật + Tài nguyên du lịch : nhiều bãi biển - Nh2: Kthác tài nguyên khoáng sản 25’ (125 bãi đẹp), nhiều cụm đảo quần - Nh3: Phát triển du lịch biển đảo - Nh4: GTVT biển 2/ Ý nghĩa đảo quần đảo : GV đặt câu hỏi cho nhóm: Đảo : Cái Bầu, Cát Bà, Lý Sơn, Phú - Tại phải đẩy mạnh đánh bắt xa bờ? 99 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ - Nêu hiểu biết bảo vệ môi trường biển - Nêu khóa khăn phải khắc phục việc kthác tài nguyên biển Quý, Phú Quốc Quần đảo : Vân Đồn, Cơ Tơ, Hồng Sa, Trường Sa, Côn Đảo, Thổ Chu Các huyện đảo : Vân Đồn, Cô Tô (Quảng Ninh) Cát Hải, Bạch Long Vĩ (Hải Phịng) Cồn Cỏ (Quảng Trị) Hồng Sa (Đà Nẵng) Lý Sơn (Quảng Ngãi) Phú Q (Bình Thuận) Cơn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) Kiên Hải, Phú Quốc (Kiên Giang) Ý nghĩa : Tiền tiêu bảo vệ an ninh quốc phòng Khẳng định chủ quyền nước ta 3/ Khai thác tổng hợp tài nguyên biển, đảo : *Lý : - Hoạt động kinh tế biển da dạng, có khai thác tổng hợp đem lại hiệu kinh tế cao - Môi trường biển khối thống - Mơi trường đảo có biệt lập, diện tích nhỏ dễ bị suy thối * Khai thác tài nguyên sinh vật : Tránh khai thác mức ven bờ, cấm sử dụng phương tiện có tính huỷ diệt * Khai thác tài ngun khống sản : - Nghề làm muối đem lại hiệu kinh tế cao -Mở rộng việc thăm dò, khai thác dầu khí * Phát triển du lịch : Khai thác bãi tắm, đảo * Giao thông : Nâng cấp cảng biển 5’ 4/ Hợp tác với nước láng giềng giải vấn đề biển thềm lục địa : Là yếu tố tạo nên phát triển ổn định khu vực; bảo vệ chủ quyền nước ta biển, đảo IV/ Đánh giá : V/ Bài tập nhà : VI/ Phụ lục : VI/ Rút kinh nghiệm : 100 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Ngày soạn tháng năm 2012 Tiết CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM I/ Mục tiêu : 1.Kiến thức : - Hiểu vai trò đặc điểm vùng kinh tế trọng điểm nước ta - Biết trình hình thành thực trạng phát triển vùng kinh tế trọng điểm - Trình bày vị trí, vai trị, nguồn lực hướng phát triển vùng kinh tế trọng điểm Kỹ năng: - xác định đồ vùng kinh tế trọng điểm tỉnh, thành phố thuộc vùng - Phân tích số liệu II/ Phương tiện dạy học : - Bản đồ vùng kinh tế trọng điểm nước ta - Atlat Địa lí III/ Tiến trình dạy học : 1/ Ổn định : 2/ Kiểm tra cũ : 3/ Bài : Tgian Hoạt động Thầy Trị Nội dung 10’ Hoạt động 1: Xác định đặc điểm vùng 1/ Đặc điểm : kinh tế trọng điểm - Ranh giới thay đổi theo phát Hình thức: Cặp triển đất nước GV đặt câu hỏi - Hội đủ mạnh, có sức thu hút Trình bày đặc điểm đầu tư vùng kinh tế trọng điểm - Có tỉ trọng GDP lớn quốc gia, tốc So sánh khái niệm vùng nông độ tăng trưởng nhanh, có vai trị với nghiệp vùng kinh tế trọng vùng khác điểm - Có khả thu hút ngành HS thảo luận cặp để trả lời câu hỏi, cơng nghiệp, dịch vụ 25’ sau GV gọi số HS trả lời chuẩn kiến thức 2/ Ba vùng kinh tế trọng điểm : (Vùng nông nghiệp hình thành dựa a/ Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc phân hóa điều kiện sinh thái, (chiếm 4,7% DT, 16,3 % DS nước) Điều kiện KT-XH, trình độ thâm canh (Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải chuyên môn hóa sản xuất Dương, Hưng n, Hải Phịng, Quảng Vùng kinh tế trọng điểm hình thành Ninh) từ chiến lược phát triển KT-XH đất -Nguồn lao động dồi dào, có chất nước, có tỉ trọng lớn GDP, đầu lượng tư nước, thu hút đầu tư nước - Có lịch sử khai thác lâu đời thúc đẩy phát triển vùng khác) - Cơng nghiệp sớm phát triển - Dịch vụ du lịch có tiềm phát Hoạt động 2: Tìm hiểu trình hình triển thành phát triển Cần : Hình thức: Cá nhân/Cặp + Đẩy mạnh cơng nghiệp trọng điểm GV hướng dẫn HS nghiên cứu mục vaø + Chú trọng thương mại dụ lịch 101 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ trả lời câu hỏi theo dàn ý: Câu 1: Quá trình hình thành Thời gian hình thành: ……………… Số vùng KT …………………………… Qui mô xu hướng thay đổi vùng: …………………… Câu 2: Thực trạng phát triển KT vùng so với nước: - GDP vùng so với nước: ……… - Cơ cấu GDP phân theo ngành:………… - Kim ngạch xuất khẩu:………………… Hai HS bàn, trao đổi để trả lời câu hỏi Một số HS đại diện trình bày trước lớp, HS khác nhận xét, bổ sung GV nhận xét phần trình bày HS bổ sung kiến thức + Hướng vào nơng nghiệp hàng hố + Chú trọng vấn đề mơi trường b/ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (chiếm 8,5% DT 7,4% DS nước) (Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) - Vị trí tiếp giáp phía Bắc phía Nam, thơng biển - Thế mạnh kinh tế biển, khoáng sản rừng - Đang triển khai dự án lớn C/ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (chiếm 9,2% DT 18,1% DS nước) (TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An) Hoạt động 3: Tìm hiểu đặc điểm vùng - Là “bản lề” Tây Nguyên, Nam kinh tế trọng điểm Trung Bộ ĐBSCL Hình thức: nhóm - Tiềm lớn Dầu khí - Bước 1: GV chia nhóm giao nhiệm vụ - Lao động dồi có trình độ cho nhóm: chun mơn cao + Nhóm 1: hoàn thành phiếu HT -Cơng nghiệp phát triển với nhiều + Nhóm 2: hoàn thành phiếu HT ngành có cơng nghệ cao + Nhóm 3: hoàn thành phiếu HT - Dịch vụ thương mại, ngân hàng, du - Bước 2: HS nhóm trao đổi, đại diện lịch phát triển nhóm lên trình bày, nhóm khác bổ sung ý kiến, GV chuẩn Kiến thức IV/ Đánh giá : Xác định ranh giới vùng KTTĐ đồ Căn vào cấu GDP vùng, rút nhận xét nêu vai trò vùng KTTĐ phía Nam Nêu ý nghóa KT-XH vùng KTTĐ miền Trung V/ Bài tập nhà : VI/ Phụ lục : Phiếu học tập 1: tìm hiểu đặc điểm vùng KTTĐ phía Bắc Qui mô Thế mạnh hạn chế Cơ cấu GDP/Trung tâm Định hướng phát triển - Gồm tỉnh: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Tây, Vónh Phúc, Bắc Ninh - Diện tích: 15,3 nghìn km2 - Dân số: 13,7 - Vị trí địa lí thuận lợi giao lưu - Có thủ đô Hà Nội trung tâm - Cơ sở hạ tầng phát triển, đặc biệt hệ thống giao thông - Nguồn lao dộng dồi dào, chất lượng cao - Các ngành KT phát triển sớm, cấu tương đối đa dạng - Nông – lâm – ngư: 12,6% - Công nghiệp – xây dựng: 42,2% - Dịch vụ: 45,2% -Trung tâm: Hà Nội, Hải Phòng, Hạ Long, Hải Dương… - Chuyển dịch cấu KT theo hướng sản xuất hàng hóa - Đẩy mạnh phát triển ngành KTTĐ - Giải vầ đề thất nghiệp thiếu việc làm - Coi trọng vấn đề 102 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Triệu người giảm thiểu ô nhiễm MT nước, không khí đất Phiếu học tập 2: tìm hiểu đặc điểm vùng KTTĐ miền Trung Qui mô Thế mạnh hạn chế Cơ cấu GDP/Trung tâm Định hướng phát triển - Gồm tỉnh: Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định - Diện tích: 28 nghìn km2 - Dân số: 6,3 triệu người - vị trí chuyển tiếp từ vùng phía bắc sang phía Nam Là ngõ thông biển với cảng biển, sân bay: Đà Nẵng, Phú BÀi… thuận lợi giao nước - Có Đà Nẵng trung tâm - Có mạnh khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng - Còn khó khăn lực lượng lao động sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống giao thông - Nông – Lâm – Ngư: 25% - Công Nghiệp – Xây Dựng: 36,6%, Dịch Vụ: 38,4% -Trung Tâm: Đà Nẵng, Qui Nhơn, Huế - Chuyển dịch kinh tế, hướng phát triển tổng hợp tài nguyên biển, rừng, du lịch - Đầu tư sở vật chất kó thuật, giao thông - Phát triển ngành công nghiệp chế biến, lọc dầu - Giải vấn đề phòng chống thiên tai bão Phiếu học tập 3: tìm hiểu đặc điểm vùng KTTĐ phía Nam Qui mô Thế mạnh hạn chế Cơ cấu GDP/Trung tâm Định hướng phát triển - Gồm tỉnh: TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng TÀu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang - Diện tích: 30,6 nghìn km2 - Dân số: 15,2 triệu người - Vị trí lề Tây Nguyên Duyên hải Nam Trung Bộ với ĐBSCL - Nguông tài nguyên thiên nhiên giàu có: dầu khí - Dân cư, nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm sản xuất trình độ tổ chức sản xuất cao - Cơ sở vật chất kó thuật tương đối tốt đồng - Có TP.HCM trung tâm phát triển động - Có mạnh khai thác tổng hợp tài nguyên biển, khoáng sản, rừng - Nông – Lâm – Ngư: 7,8% - Công Nghiệp – Xây Dựng: 59% Dịch Vụ: 35,3% -Trung Tâm: TP.HCM, Biên Hòa, Vũng Tàu - Chuyển dịch cấu Kt theo hướng phát triển ngành công nghệ cao - Hoàn thiện sơ vật chất kó thuật, giao thông theo hướng đại - Hình thành khu công nghiệp tập trugn công nghệ cao - giải vấn đề đô thị hóa việc làm cho người lao động - Coi trọng vấn đề giảm thiểu ô nhiễm môi trường, không khí, nước… Ngày soạn tháng năm 2012 Tiết 49 : 103 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Bài 44 TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG (ĐỊA LÍ TỈNH QUẢNG NAM) (T1) I Mục tiêu Sau học, HS cần: Kiến thức: - Biết tìm hiểu địa lí tỉnh Quảng Nam theo chủ đề để nắm vững kiến thức + Chủ đề 1: Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ phân chia hành + Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên tỉnh + Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư lao động + Chủ đề 4: Địa lí kinh tế Kĩ năng: - Biết cách phân tích, lựa chọn số liệu, nhận xét viết báo cáo II Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy: - Giáo án, tư liệu Chuẩn bị trò: - Tài liệu III Tiến trình học 1.Tổ chức: Kiểm tra cũ: Giảng mới: Hoạt động GV HS Nội dung * Hoạt động 1: Nhóm Chuẩn bị viết báo cáo địa lí tỉnh Quảng - GV yêu cầu HS làm việc theo Nam nhóm, nhóm tìm hiểu a Phân nhóm chuẩn bị nghiên cứu: vấn đề: + Chủ đề 1: Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ + N 1: Chủ đề 1: Vị trí địa lí và phân chia hành phạm vi lãnh thổ phân chia + Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên tài nguyên hành thiên nhiên tỉnh + N2: Chủ đề 2: Đặc điểm tự + Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư lao động nhiên tài nguyên thiên nhiên + Chủ đề 4: Địa lí kinh tế tỉnh + N3: Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư lao động + N4: Chủ đề 4: Địa lí kinh tế Thu thập xử lí tài liệu * Hoạt động 2: Cả lớp - GV hướng dẫn học sinh thu a Thu thập tài liệu thập, xử lí số liệu - Phác thảo đề cương - HS đọc sgk kết hợp với nghe - Xác định nguồn thu thập tài liệu GV hướng dẫn + Sách, báo, tạp chí quan trọng tài liệu địa phương + Niên giám thống kê + Các kết điều tra tự nhiên, dân cư, kinh tế, xã hội - Phân cơng trách nhiệm cho nhóm chuẩn bị tài liệu b Xử lí tài liệu - Đối chiếu, so sánh, xử lí tài liệu thu thập 104 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ * Hoạt động 3: Cả lớp GV chia lớp thành nhóm hướng dẫn, gợi ý nội dung viết báo cáo HS ghi chép phân cơng cho nhân nhóm từ nguồn chọn - Tính tốn số liệu thống kê, chuẩn hóa tài liệu để lập sơ đồ, hồ sơ Viết báo cáo a, Các bước tiến hành - Xây dựng đề cương chi tiết - Viết báo cáo theo đề cương, ý làm rõ vấn đề b Gợi ý nội dưng viết báo cáo; + Chủ đề 1: Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ phân chia hành + Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên tỉnh + Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư lao động + Chủ đề 4: Địa lí kinh tế Củng cố: Dặn dò : Viết báo cáo theo nội dung hướng dẫn Ngày soạn tháng năm 2012 Tiết 50 : 105 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Bài 45 TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG (ĐỊA LÍ TỈNH QUẢNG NAM) (T2) I Mục tiêu Sau học, HS cần: Kiến thức: - Biết tìm hiểu địa lí địa phương theo yêu cầu, nắm vững kiến thức địa phương Kĩ năng: - Biết cách trình bày nhận xét báo cáo II Chuẩn bị thầy trò Chuẩn bị thầy: - Giáo án, tư liệu địa lý tỉnh Quảng Nam Chuẩn bị trò: - Bài báo cáo III Tiến trình học 1.Tổ chức: Kiểm tra cũ: Giảng mới: Hoạt động GV HS Nội dung * Hoạt động 1: Nhóm Các nhóm phân cơng thành viên lên trình bày - GV gọi nhóm trình bày báo cáo địa lí tỉnh theo nội dung giao tiết + Nhóm 1: Chủ đề 1: Vị trí địa lí phạm vi - HS nhóm cử đại diện trình lãnh thổ phân chia hành bày + Nhóm 2: Chủ đề 2: Đặc điểm tự nhiên tài nguyên thiên nhiên Quảng Nam + Nhóm 3: Chủ đề 3: Đặc điểm dân cư lao động * Hoạt động 2: Cả lớp + Nhóm 4,5: Chủ đề 4: Địa lí kinh tế - GV học sinh lớp Cả lớp thảo luận để xây dựng thành thảo luận xây dựng hoàn tổng hợp địa lí tỉnh Quảng Nam chỉnh * Hoạt động 3: Cả lớp Tổng kết, đánh giá - GV đánh giá, tổng kết Củng cố: Dặn dò : Tiết 51 : ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP Tiết 52 : ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP (Giáo án chỉnh sửa theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Địa lý THPT- theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng năm 2011 Bộ Giáo dục Đào tạo) 11-11-2011 106 ... Huệ Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ Bài : VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ I/ Mục tiêu : 1.Kiến thức : - Trình bày vị trí địa lí, ... Huỳnh Ngọc Huệ 10 Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn Diện tích Địa hình Đất Thuận lợi Khó khăn Phụ lục VI/ Rút kinh nghiệm : 11 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ Giáo án Địa lý 12- Chương trình chuẩn... bão chậm khô rõ nét Nam Bộ dần từ Bắc vào Nam Tây Nguyên mưa từ tháng đến tháng 11 Duyên hải NTBộ mưa từ tháng đến tháng 12, ảnh hưởng bão Giàu khoáng sản : Than, Khoáng sản chủ yếu : Dầu khí,

Ngày đăng: 04/01/2015, 21:52

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Chọn đáp án đúng nhất:

    • Dầu khí, Du lịch, Giao thông, hải sản

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan