Giáo án địa lí 10 trọn bộ

116 2.5K 0
Giáo án địa lí 10 trọn bộ

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 Tiết 1 Ngày soạn: Chơng I: Bản đồ Bài 1: các phép chiếu hình bản đồ cơ bản I. MC TIÊU BàI HC: 1.Kin thc: - Hiểu đợc vì sao cần có các phép chiếu hình bản đồ. - Hiểu rõ đợc một số phép chiếu hình bản đồ cơ bản. - Phân biệt đợc một số lới kinh vĩ tuyến khác nhau của bản đồ, từ đó biết đợc lới kinh, vĩ tuyến đó thuộc phép chiếu hình bản đồ nào. - Thông qua phép chiếu hình bản đồ, dự đoán đợc khu vực nào là khu vực tơng đối chính xác, khu vực nào kém chính xác hơn trên bản đồ. 2. Kỹ năng: 3. Thái độ: II. PHNG Pháp và Phơng TIN DY HC: 1. Phơng pháp: - Đàm thoại gợi mở - Thảo luận nhóm, bản đồ. 2. Phơng tiện: - Bản đồ Thế giới, bản đồ vùng cực Bắc, bản đồ Châu Âu, Châu á. - Quả Địa cầu. - Một tấm bìa kích thớc A3. III. Tiến trình tổ CHứC: 1.ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Các hoạt động dạy học: 3.1 Mở bàì: GV yêu cầu HS quan sát 3 bản đồ: Bản đồ Thế giới, bản đồ Vùng cực Bắc và bản đồ Châu Âu: phát biểu khái niệm bản đồ. 3.2 Tiến trình dạy học bài mới Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động 1 : Cá nhân Bớc 1: GV yêu cầu HS quan sát quả cầu và bản đồ thế giới, suy nghĩ cách thức chuyển hệ thóng kinh, vĩ tuyến trên quả cầu lên mặt phẳng. Bớc 2: GV yêu cầu HS quan sát lại 3 bản đồ và trả lời các câu hỏi: - Tại sao hệ thống kinh vĩ tuyến trên 3 bản đồ này có sự khác nhau? - Tại sao phải dùng các phép chiếu hình bản đồ khác nhau? Hoạt động 2 : Cả lớp Bớc 1: GV sử dụng tấm bìa thay mặt chiếu: Giữ nguyên là mặt phẳng hoặc cuộn lại thành hình nón và hình trụ. Bớc 2: GV cho mặt phẳng, hình nón và hình trụ lần lợt tiếp xúc với quả cầu tại các vị trí khác nhau. GV : Kẻ bảng kiến thức: phép kinh vĩ khu khu ứng * Một số khái niệm - Bản đồ - Phép chiếu hình bản đồ: Là cách biểu diễn mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng, để mỗi điểm trên mặt cong tơng ứng với một điểm trên mặt phẳng. 1. Phép chiếu phơng vị - Khái niệm: Sgk - Phân loại: Phép chiếu phơng vị đứng, ngang, nghiêng. * Phép chiếu phơng vị đứng: + Mặt phẳng tiếp xúc với quả cầu ở cực. + Kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng quy, vĩ tuyến là những đờng tròn đồng tâm ở cực. GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 chiếu hình tuyến tuyến vực chính xác vực không chính xác dụn g phơng vị đứng hình nón đứng hình trụ đứng Hoạt động 3 : Nhóm Bớc 1: GV chia lớp thành 6 nhóm từ 4 - 6 HS. Bớc 2: GV yêu cầu các nhóm nghiên cứu nội dung trong SGK. Phân công 2 nhóm cùng nghiên cứu một phép chiếu về các nội dung: - Khái niệm về phép chiếu. - Các vị trí tiếp xúc của mặt chiếu với quả cầu để có các loại phép chiếu. - Phép chiếu đứng: Điểm tiếp xúc của mặt chiếu với quả cầu, đặc điểm của lới kinh vĩ tuyến, khu vực chính xác, dùng để vẽ khu vực nào trên Trái đất. Nhóm 1 và 2: Phép chiếu phơng vị Nhóm 3 và 4: Phép chiếu hình nón Nhóm 5 và 6: Phép chiếu hình trụ Bớc 3: GV yêu cầu đại diện các nhóm trình bày những điều đã quan sát và nhận xét. + Khu vực ở gần cực chính xác. + Dùng để vẽ các khu vực quanh cực. 2. Phép chiếu hình nón - Khái niệm: Sgk - Phân loại: Phép chiếu hình nón đứng, ngang, nghiêng. * Phép chiếu hình nón đứng: + Hình nón tiếp xúc với quả cầu tại 1 vòng vĩ tuyến (vĩ độ TB) + Kinh tuyến là những đoạn thẳng đồng quy, vĩ tuyến là những cung tròn đồng tâm ở cực. + Khu vực ở vĩ tuyến tiếp xúc tơng đối chính xác. + Vẽ những khu vực có vĩ độ trung bình, hình dạng kéo dài theo vĩ tuyến. 3. Phép chiếu hình trụ: - Khái niệm: Sgk - Phân loại: Phép chiếu hình trụ đứng, ngang, nghiêng. * Phép chiếu hình trụ đứng: + Hình trụ tiếp xúc với quả cầu theo vòng xích đạo. + Kinh tuyến và vĩ tuyến đều là những đờng thẳng song songvà vuông góc. + Khu vực ở xích đạo tơng đối chính xác. + Dùng để vẽ những khu vực gần xích đạo. 3. 3 Cũng cố, đánh giá và hớng dẫn học bài: - So sánh sự khác nhau giữa các phép chiếu về vị trí tiếp xúc, lới kinh vĩ tuyến, khu vực chính xác. - Trả lời các câu hỏi cuối bài trong Sgk vào vở. GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 Tiết 1 Ngày soạn: 3/ 9/ 2012 Bài 2: một số phơng pháp biểu hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ I. MC TIÊU BàI HC: 1. Kin thc: - Hiểu đợc mỗi phơng pháp đều có thể biểu hiện đợc một số đối tợng nhất định trên bản đồ và từng đặc điểm của đối tợng đều đợc thể hiện ở các phơng pháp. - Hiểu rõ đợc hệ thống kí hiệu dùng để thể hiện các đối tợng. - Nhận thấy đợc sự cần thiết của việc tìm hiểu bảng chú giải khi đọc bản đồ. 2. Kỹ năng: Học sinh có thể nhận biết đợc một số phơng pháp thể hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ qua các đặc điểm kí hiệu bản đồ. 3. Thái độ: II. PHNG Pháp và Phơng TIN DY HC: 1. Phơng pháp: - Đàm thoại gợi mở - Bản đồ - Thảo luận 2. Phơng tiện: - Các hình trong SGK phóng to. - Bản đồ tự nhiên Việt Nam. III. Tiến trình tổ CHứC: 1.ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: 3. Các hoạt động dạy học: 3.1 Mở bàì: Các em đã đợc biết nhiều kí hiệu khác nhau của bản đồ ở các lớp dới, nhng chúng đợc phân loại ra sao? Từng loại biểu hiện trên bản đồ nh thế nào? Các em sẽ đợc tìm hiểu trong tiết học này. 3.2 Tiến trình dạy học bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động 1 : GV yêu cầu HS quan sát hình 2.1 và hình 2.2, nội dung SGK: ? Cho biết phơng pháp kí hiệu đợc sử dụng để biểu hiện các đối tợng địa lí phân bố nh thế nào. Đối t- ợng biểu hiện Dạng kí hiệu đợc sử dụng Khả năng biểu hiện Hoạt động 2 : Nhóm Bớc 1: GV chia lớp thành các nhóm nhỏ từ 6 - 8 HS. Bớc 2: GV yêu cầu các nhóm quan sát các bản đồ trong SGK, nhận xét và phân tích các nội dung t- ơng tự (Đối tợng biểu hiện, dạng kí hiệu, khả năng biểu hiện) - Nhóm 1: Nghiên cứu hình 2.3 - Nhóm 2: Nghiên cứu hình 2.4 - Nhóm 3: Nghiên cứu hình 2.5 Hoàn thành phiếu học tập sau: Phơng pháp Đối tợng biểu hiện Dạng kí hiệu khả năng biểu hiện 1. Phơng pháp kí hiệu - Đối tợng biểu hiện: các đối tợng phân bố theo những điểm cụ thể. Kí hiệu đợc đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tợng trên bản đồ. - Dạng kí hiệu: hình học, chữ, tợng hình. - Khả năng biểu hiện: + Vị trí phân bố của đối tợng + Số lợng của đối tợng + Chất lợng của đối tợng 2. Phơng pháp kí hiệu đờng chuyển động - Đối tợng biểu hiện: sự di chuyển của các đối tơng, hiện tợng tự nhiên và kinh tế - xã hội. - Dạng kí hiệu: đờng mũi tên - Khả năng biểu hiện: + Hớng di chuyển của đối tợng + Khối lợng của đối tợng di chuyển + Chất lợng của đối tợng. 3. Phơng pháp chấm điểm - Đối tợng biểu hiện: đối tợng phân bố không đồng đều, phân tán lẻ tẻ. - Dạng kí hiệu: điểm chấm (tơng ứng với một giá trị nhất định) GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 1. Kí hiệu đờng chuyển động 2. Chấm điểm 3. Bản đồ- biểu đồ Bớc 3: GV yêu cầu đại diện 3 nhóm trình bày. GV giúp HS chuẩn kiến thức. - Khả năng biểu hiện: + Sự phân bố của đối tợng + Số lợng của đối tợng 4. Phơng pháp bản đồ - biểu đồ - Đối tợng biểu hiện: giá trị tổng cộng của đối tợng trong những đơn vị phân chia lãnh thổ. - Dạng kí hiệu: biểu đồ - Khả năng biểu hiện: + Số lợng của đối tợng + Cơ cấu của đối tợng. + Chất lợng của đối tợng. 3. 3 Cũng cố, đánh giá và hớng dẫn học bài: Hãy nêu đối tợng, dạng kí hiệu, khả năng biểu hiện của các phơng pháp kí hiệu đờng chuyển động, phơng pháp chấm điểm, phơng pháp biểu đồ bản đồ. Tiết 2 Ngày soạn: 6/ 9/ 2012 Bài 3: sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống I. MC TIÊU BàI HC: 1.Kin thc: - Trình bày sự cần thiết của bản đồ trong học tập và đời sống. - Nắm đợc một số điều cần lu ý khi sử dụng bản đồ trong học tập. 2. Kỹ năng: Củng cố và rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ và át lát trong học tập. 3. Thái độ: Có ý thức và thói quen sử dụng bản đồ trong suốt quá trình học tập. II. PHNG Pháp và Phơng TIN DY HC: 1. Phơng pháp: - Đàm thoại gợi mở - Bản đồ - Thảo luận 2. Phơng tiện: Một số bản đồ về địa lí tự nhiên và kinh tế - xã hội III. Tiến trình tổ CHứC: 1.ổn định tổ chức lớp: GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 2. Kiểm tra bài cũ: Chỉ ra sự khác nhau về đối tợng biểu hiện, dạng kí hiệu và khả năng biểu hiện của phơng pháp kí hiệu và phơng pháp chấm điểm. 3. Các hoạt động dạy học: 3.1 Mở bàì: Tại sao học địa lí cần phải sử dụng bản đồ? Sử dụng bản đồ nh thế nào để có thể học tập tốt môn địa lí? 3.2 Tiến trình dạy học bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động 1 : Cả lớp Bớc 1: GV yêu cầu HS cả lớp suy nghĩ và phát biểu về vai trò của bản đồ trong học tập và trong đời sống? Lấy ví dụ Bớc 2: GV ghi tất cả ý kiến phát biểu của HS lên bảng. Bớc 3: GV nhận xét các ý kiến phát biểu và sắp xếp các ý kiến theo từng lĩnh vực tơng ứng. Hoạt động 2 : Cả lớp Bớc 1: GV yêu cầu HS phát biểu về những vấn đề cần lu ý khi sử dụng bản đồ trong học tập. Bớc 2: GV yêu cầu HS giải thích ý nghĩa của những điều cần lu ý đó và cho ví dụ thông qua một số bản đồ cụ thể. Bớc 3: GV nhận xét và chuẩn kiến thức GV: ngoài ra để tìm hiểu bản chất của một đối t- ợng địa lí ở một khu vực nào đó chúng ta cần so sánh các bản đồ cùng loại. Ví dụ: Khi quan sát bản đồ tự nhiên để tìm hiểu vè một con sông thì phải giải thích đợc hớng chảy, độ dốc, I. Vai trò của bản đồ trong học tập và đời sống: 1. Trong học tập - Học tại lớp - Học tại nhà - Kiểm tra Là phơng tiện để khai thác kiến thức, rèn luyện kĩ năng. 2. Trong đời sống - Bảng chỉ đờng - Phục vụ các ngành sản xuất - Trong quân sự sử dụng rộng rãi trong đời sống. II. Sử dụng bản đồ, Atlat trong học tập: 1. Một số vấn đề cần lu ý trong quá trình học tập địa lí trên cơ sở bản đồ a. Chọn bản đồ phù hợp với nội dung cần tìm hiểu b. Đọc bản đồ phải tìm hiểu về tỉ lệ và kí hiệu bản đồ. c. Xác định phơng hớng trên bản đồ. - Dựa vào các đờng kinh, vĩ tuyến. - Dựa vào mũi tên chỉ hớng Bắc. 2. Hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố địa lí trong bản đồ, trong Atlat 3. 3 Cũng cố, đánh giá và hớng dẫn học bài: - Nhấn mạnh một só lu ý khi sử dụng bản đồ trong học tập. - Trả lời các câu hỏi cuối bài trong Sgk vào vở. Đọc trớc chuẩn bị cho bài thực hành. GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 Tiết 3 Ngày soạn: 8/ 9/ 2012 Bài 4: thực hành: xác định một số phơng pháp biểu hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ. I. MC TIÊU BàI HC: 1.Kin thc: - Hiểu rõ các đối tợng địa lí đợc thể hiện trên bản đồ bằng những phơng pháp nào. - Nhận biết đợc những đặc tính của đối tợng địa lí biểu hiện trên bản đồ. 2. Kỹ năng: Phân biệt đợc các phơng pháp biểu hiện trên các bản đồ khác nhau. 3. Thái độ: II. PHNG Pháp và Phơng TIN DY HC: 1. Phơng pháp: - Đàm thoại gợi mở - Bản đồ - Thảo luận 2. Phơng tiện: Phóng to các hình 2.2, 2.3, 2.4 trong SGK. III. Tiến trình tổ CHứC: 1.ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: - Bản đồ có tác dụng nh thế nào trong học tập địa lí?. Lấy VD chứng minh - Để trình bày và giải thích chế độ nớc của một con sông phải sử dụng những bản đồ nào? 3. Các hoạt động dạy học: 3.1 Mở bàì: 3.2 Tiến trình dạy học bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động 1 : Cả lớp Bớc 1: HS đọc nội dung bài thực hành xác định yêu cầu GV thông báo lại mục đích yêu cầu của tiết thực hành. Hoạt động 2 : Nhóm GV chia lớp thành 6 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm Nhóm 1, 3 : Hình 2.2 Nhóm 2, 5 : Hình 2.3 Nhóm 4, 6 : Hình 2.4 GV yêu cầu các nhóm thảo luận theo phiếu học 1. Yêu cầu - Xác định một số phơng pháp biểu hiện các đối tợng địa lí trên các hình 2.2, 2.3 và 2.4. 2. Tiến hành: Đọc từng bản đồ theo trình tự: - Tên bản đồ - Nội dung bản đồ - Các phơng pháp biểu hiện đối tợng địa lí trên bản đồ: + Tên phơng pháp biểu hiện + Phơng pháp đó biểu hiện những đối tợng địa lí nào. + Khả năng biểu hiện. a. Hình 2.2 - Bản đồ công nghiệp điện Việt Nam GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 tập sau : Tên bđ PP đối tợng biểu hiện khả năng biểu hiện Bớc 2: Hớng dẫn nội dung trình bày của các nhóm. Bớc 3: - Lần lợt các nhóm lên trình bày về các phơng pháp biểu hiện trên bẻn đồ đã đợc phân công. - Sau mỗi lần trình bày, các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung. Bớc 4: GV nhận xét về nội dung trình bày của các nhóm và tổng kết bài thực hành. - Phơng pháp biểu hiện: kí hiệu - Đối tợng biểu hiện: Nhà máy điện - khả năng biểu hiện: vị trí, số lợng, chất l- ợng, động lực phát triển b. Hình 2.3 - Bản đồ Gió và Bão ở Việt Nam - Phơng pháp biểu hiện: kí hiệu đờng chuyển động - Đối tợng biểu hiện: Gió và Bão - khả năng biểu hiện: hớng di chuyển, khối lợng, tần suất b. Hình 2.3 - Bản đồ phân bố dân c châu á - Phơng pháp biểu hiện: chấm điểm - Đối tợng biểu hiện: dân c - khả năng biểu hiện: vị trí, phân bố, số l- ợng 3. 3 Củng cố, đánh giá và hớng dẫn học bài: Lu ý mỗi lợc đồ có thể có nhiều phơng pháp biểu hiện, ngoài phơng pháp biểu hiện chính. HS về tìm hiểu bài mới. Tiết 4 Ngày soạn:10/ 9/ 2012 Chơng Ii. Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của trái đất Bài 5: vũ trụ. Hệ mặt trời và trái đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của trái đất GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 I. MC TIÊU BàI HC: 1.Kin thc: - Biết đợc Vũ trụ là vô cùng rộng lớn. Hệ Mặt trời trong đó có Trái Đất chỉ là một bộ phận nhỏ bé của Vũ trụ. - Hiểu và trình bày đợc khái quát về Hệ Mặt trời, vị trí và các vận động của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời. - Trình bày và giải thích đợc các hiện tợng: luân phiên ngày đêm, giờ trên Trái Đất, sự lệch hớng chuyển động của các vật thể ở trên bề mặt Trái Đất. 2. Kỹ năng: - Biết sử dụng tranh ảnh, hình vẽ, mô hình để trình bày và giải thích các hệ quả của chuyển động tự quay của Trái Đất. - Xác định các múi giờ, hớng lệch của các vật thể khi chuyển động trên mặt đất 3. Thái độ: Nhận thức đúng đắn về sự tồn tại khách quan của các hiện tợng tự nhiên. II. PHNG Pháp và Phơng TIN DY HC: 1. Phơng pháp: - Đàm thoại gợi mở - Bản đồ - Thảo luận 2. Phơng tiện: - Quả Địa cầu - Bản đồ thế giới. Tranh ảnh về Hệ Mặt Trời - Hình vẽ phóng to sự luân phiên ngày đêm, sự lệch hớng chuyển động của vật thể. III. Tiến trình tổ CHứC: 1.ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra vở thực hành của một số học sinh. 3. Các hoạt động dạy học: 3.1 Mở bàì: Chúng ta thờng nghe nói về Vũ trụ. Vậy Vũ trụ là gì? Vũ trụ đợc hình thành nh thế nào? Em biết gì về Hệ Mặt Trời, về Trái Đất trong Hệ Mặt Trời? Bài học hôm nay sẽ giúp các em giải đáp về các vấn đề đó. 3.2 Tiến trình dạy học bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động 1 : Cả lớp HS dựa vào hình 5.1, kênh chữ trong SGK, vốn hiể biết, trả lời các câu hỏi: - Vũ trụ là gì? - Phân biệt Thiên hà với Dải Ngân hà + Thiên hà: Một tập hợp của rất nhiều thiên thể (các ngôi sao, hành tinh, vệ tinh, sao chổi), khí, bụi, bức xạ điện từ. + Dải Ngân hà: là Thiên hà có chứa Hệ Mặt trời của chúng ta. Hoạt động 2 : Cá nhân/cặp Bớc 1: HS dựa vào hình 5.2, kênh chữ trong SGK, vốn hiểu biết, trả lời các câu hỏi: - Hãy mô tả về Hệ Mặt Trời ? - Kể tên các hành tinh trong Hệ Mặt Trời theo thứ tự xa dần Mặt Trời ? - Quan sát hinh 5.2, nhận xét hình dạng quỹ đạo và hớng chuyển động của các hành tinh. - Các hành tinh trong Hệ Mặt Trời có những chuyển động chính nào? Gợi ý: Khi mô tả về Hệ Mặt trời chú ý quỹ đạo của các hành tinh (quỹ đạo hình elip gần tròn, trừ I. Khái quát về Vũ trụ, Hệ Mặt trời, Trái đất trong Hệ Mặt trời 1. Vũ trụ - Là khoảng không gian vô tận chứa các Thiên hà. - Thiên hà: Là một tập hợp của rất nhiều thiên thể khí, bụi, bức xạ điện từ. - Dải Ngân Hà: là Thiên Hà chứa mặt trời và các hành tinh của nó. 2. Hệ Mặt trời - Khái niệm Hệ Mặt Trời - Hệ Mặt Trời gồm có mặt trời ở giữa, các thiên thể quay xung quanh và các đám mây bụi khí. - Có 8 hành tinh: Thuỷ Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hoả Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vơng Tinh, Hải Vơng Tinh, (Diêm Vơng Tinh - tiểu Hành Tinh). GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 quỹ đạo của Diêm Vơng tinh, quỹ đạo các hành tinh khác đều nằm trên một mặt phẳng) và hớng chuyển động của các hành tinh. Bớc 2: HS phát biểu, GV chuẩn kiến thức. Các thiên thể gồm: các hành tinh, tiểu hành tinh, vệ tinh, sao chổi, thiên thạch. Hoạt động 3 : Cặp/nhóm HS quan sát các hình 5.2, SGK và dựa vào kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau: - Trái đất là hình tinh thứ mấy tính từ Mặt trời? Vị trí đó có ý nghĩa nh thế nào đối với sự sống? - Trái đất có mấy chuyển động chính, đó là các chuyển động nào? - Trái đất tự quay theo hớng nào? Trong khi tự quay, có điểm nào trên Trái đất không thay đổi vị trí? Thời gian Trái đất tự quay. Bớc 2: HS trình bày kết quả, dùng quả Địa cầu biểu diễn hớng tự quay và hớng chuyển động của Trái đất quanh mặt trời. Gợi ý: Biểu diễn hiện tợng tự quay: đặt Quả Địa cầu trên bàn, dùng tay đẩy sao cho Quả Địa cầu quay từ tay trái sang tay phải, đó chính là hớng tự quay của Trái đất. Hoạt động 4 : Cả lớp GV yêu cầu HS dựa vào kiến thức đã học, trả lời câu hỏi: - Vì sao trên Trái Đất có ngày và đêm? - Vì sao ngày đêm kế tiếp nhau không ngừng trên Trái Đất? Hoạt động 5 : Cá nhân/ cặp Bớc 1: HS quan sát hình 5.3, kênh chữ SGK, kết hợp với kiến thức đã học để trả lời câu hỏi: - Phân biệt sự khác nhau giữa giờ địa phơng và giờ quốc tế. - Vì sao ngời ta phải chia ra các khu vực giờ và thống nhất cách tính giờ trên thế giới. - Trên Trái đất có bao nhiêu múi giờ? Cách đánh số các múi giờ. Việt Nam ở múi giờ số mấy? - Vì sao ranh giới các múi giờ không hoàn toàn thẳng theo kinh tuyến? - Vì sao phải có đờng đổi ngày quốc tế? - Tìm trên hình 5.3 vị trí đờng đổi ngày quốc tế và nêu quy ớc quốc tế về đổi ngày. Gợi ý: Trái Đất có khối cầu và tự quay từ Tây sang Đông nên cùng một thời điểm có giờ khác nhau. Để thống nhất cách tính giờ trên toàn thế giới ngời ta chia Trái đất thành 24 múi giờ, lấy khu vực có đờng kinh tuyến gốc đi qua là khu vực giờ gốc. Bớc 2: HS phát biểu, xác định trên Quả Địa cầu múi giờ số 0 và kinh tuyến 180, GV chuẩn kiến thức. Hoạt động 6 : Cá nhân/cặp Bớc 1: HS dựa vào hình 5.4, SGK trang 28 và vốn hiểu biết: - Cho biết, ở bán cầu Bắc các vật chuyển động bị lệch sang phía nào, ở bán cầu Nam các vật chuyển động bị lệch sang phía nào so với hớng chuyển động ban đầu. 3. Trái đất trong Hệ Mặt trời - Vị trí thứ 3 - Khoảng cách trung bình từ Trái Đất đến Mặt trời là 149,5 triệu km, khoảng cách này cùng với sự tự quay giúp Trái đất nhận đợc lợng nhiệt và ánh sáng phù hợp với sự sống. - Trái Đất vừa tự quay, vừa chuyển động tịnh tiến xung quanh Mặt Trời, tạo ra nhiều hệ quả địa lí quan trọng. II. Hệ quả của vân động tự quay của Trái đất 1. Sự luân phiên ngày đêm Do Trái Đất có hình cầu và tự quay quanh trục nên có hiện tợng luân phiên ngày đêm. 2. Giờ trên Trái đất và đờng chuyển ngày quốc tế - Giờ địa phơng (giờ Mặt trời): Các địa điểm thuộc các kinh tuyến khác nhau sẽ có giờ khác nhau. - Giờ quốc tế: Giờ ở múi giờ số 0 đợc lấy làm giờ quốc tế hay giờ GMT. - Giờ múi: Các địa phơng nằm trên cùng một múi (Chia Trái Đất làm 24 múi giờ mỗi múi cách 15 0 ) - Đờng chuyển ngày Quốc tế: Kinh tuyến 180 0 đi từ Tây sang Đông lùi một ngày và ngợc lại 3. Sự lệch hớng chuyển động của các vật thể: - Lực làm lệch hớng là lực Côriôlit - Biểu hiện: + Nửa cầu Bắc: lệch về bên phải. + Nửa cầu Nam: lệch về bên trái. - Nguyên nhân: Trái Đất tự quay theo h- ớng ngợc chiều kim đồng hồ với vận tốc dài khác nhau ở các vĩ độ. - Lực Côriôlit tác động đến sự chuyển GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 - Giải thích vì sao lại có sự lệch hớng đó. - Lực làm lệch hớng các chuyển động có tên là gì? Nó tác động tới chuyển động của các vật thể nào trên Trái Đất? Bớc 2: HS trình bày, GVchuẩn kiến thức. động của khối khí, dòng biển, dòng sông, đờng đạn bay trên bề mặt Trái Đất 3.3 Củng cố, đánh giá và hớng dẫn học bài: Sắp xếp các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời a. Kim tinh d. Mộc tinh e. Hải vơng tinh i. Hoả tinh b. Thuỷ tinh đ. Thổ tinh g. Diêm vơng tinh c. Trái đất e. Hải vơng tinh h. Thiên vơng tinh Trả lời các câu hỏi cuối bài trong Sgk vào vở. Đọc trớc bài mới: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất. Tiết 5 Ngày soạn: 16/ 9/ 2012 Bài 6: Hệ quả vận động quanh mặt trời của trái đất I. MC TIÊU BàI HC: 1.Kin thc: Trình bày và giải thích đợc các hệ quả của chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất, chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời, các mùa và ngày đêm dài ngắn theo mùa. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kĩ năng t duy nhân quả, kĩ năng phân tích các hiện tợng quy kết của sự vận động quanh Mặt trời của Trái Đất - Dựa vào các hình vẽ trong sách giáo khoa, xác định đờng chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong một năm. Góc chiếu sáng của tia Mặt Trời trong các ngày 21/3; 22/6; 23/9 và 22/12 lúc 12 giờ tra. 3. Thái độ: Nhận thức đúng các quy luật của tự nhiên II. PHNG Pháp và Phơng TIN DY HC: 1. Phơng pháp: - Đàm thoại gợi mở - Giảng giải 2. Phơng tiện: Quả địa cầu, mô hình chuyển động của trái đất quanh mặt trời. III. Tiến trình tổ CHứC: 1.ổn định tổ chức lớp: 2. Kiểm tra bài cũ: Nêu các hệ quả của vận động tự quay của trái đất . Giải thích tại sao có hiện tợng luân phiên ngày đêm trên trái đất . 3. Các hoạt động dạy học: 3.1 Mở bàì: GV yêu cầu HS trình bày các hệ quả tự quay của trái đất, sau đó hỏi: Chuyển động quanh mặt trời của trái đất đã tạo nên những hệ quă nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. 3.2 Tiến trình dạy học bài mới: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính Hoạt động 1 : Tìm hiểu chuyển động biểu kiến hàng năm của Mặt Trời Bớc 1: Giáo viên đa ra ví dụ: Buổi sáng, buổi tra, buổi chiều ta nhìn thấy Mặt Trời có vị trí khác nhau. Vậy có phải Mặt Trời đang chuyển động không? Tại sao? Gợi ý: GV liên hệ với thực tế một ngời đi xe lữa đang chuyển động nhìn ra cảnh vật hai bên, có I - Chuyển động biểu kiến hàng năm của mặt trời - Là chuyển động nhìn thấy đợc nhng không có thật của Mặt Trời hàng năm diễn ra giữa hai chí tuyến. - Do trục Trái Đất nghiêng và không đổi phơng khi chuyển động cho ta ảo giác Mặt Trời chuyển động. GV: Đinh Thị Sen [...]... Tại hai cực số ngày GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 hoặc đêm dài 24 giờ kéo dài 6 tháng( 6 tháng ngày và 6 tháng đêm) 3 3 Cũng cố, đánh giá và hớng dẫn học bài: Giáo viên cho học sinh nhắc lại những hệ quả của vận động quanh mặt trời của trái đất Hiện tợng đợc nhắc tới trong câu ca dao Đêm tháng năm cha nằm đã sáng, Ngày tháng mời cha cời đã tối diễn ra ở khu vực nào? Vì sao? Đọc... tháng nào, bao nhiêu tháng ma nhiều Ma ít hoặc không ma vào những tháng nào, bao nhiêu tháng) * Bớc 2: HS trao đổi, trả lời * Bớc 3: GV chuẩn kiến thức nh sau: - Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa (đới khí hậu nhiệt đới) GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 + Nhiệt độ cao nhất 300C (tháng 7), thấp nhất 180C (tháng 1) Biên độ nhiệt độ 120C + Tổng lợng ma 1.694mm Ma nhiều: Tháng 5 đến tháng... So sánh các lớp đá trớc và sau khi có hiện tợng đứt gãy, uốn nếp? Vì sao có sự khác nhau đó? - Phân biệt dạng địa hình khe nứt, địa hào và địa GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 lũy? Bớc 4: GV nhận xét, chuẩn kiến thức 3 3 Cũng cố, đánh giá và hớng dẫn học bài: Dựa vào kiến thức trong bài để hoàn thành bảng theo mẫu sau: Vận động kiến tạo Khái niệm Tác động của vận động đến địa hình... biển, đại dơng và lục địa + Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 lục địa, biển và đại dơng b/ Gió phơn: - Là loại gió thổi theo từng đợt, khô nóng ở những khu vực phía sau dãy núi cao có gió thổi vợt qua 3 3 Cũng cố, đánh giá và hớng dẫn học bài: So sánh gió mùa với gió biển, gió đất theo bảng sau: Giống nhau Khác nhau Học sinh trả lời giáo viên nhận xét... năng đọc, chỉ và giải thích các đối tợng địa lí trên bản đồ 3 Thái độ: II PHNG Pháp và Phơng TIN DY HC: 1 Phơng pháp: - Đàm thoại gợi mở, Phơng pháp thuyết trình, - Bản đồ - Thảo luận 2 Phơng tiện: - Các hình vẽ về uốn nếp, địa hào, địa luỹ - Bản đồ tự nhiên thế giới, Tự nhiên Việt Nam III Hoạt động dạy học GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 1 ổn định tổ chức lớp: 2 Kiểm tra 15 phút:... thành địa lũy, địa Kết quả nếp hào - Tác động của nội còn gây ra các hiện tợng động đất, núi lửa Tiết 8 Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặT trái đất I MC TIÊU BàI HC: GV: Đinh Thị Sen Ngày soạn: 29/ 9/ 2012 Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 1.Kin thc: - Biết khái niệm về ngoại lực và nguyên nhân sinh ra các tác nhân của ngoại lực - Trình bày đợc các tác động của ngoại lực làm biến đổi địa. .. núi, 3 3 Cũng cố, đánh giá và hớng dẫn học bài: + Đất nớc nào trong khu vực Đông Nam á hay có động đất, núi lửa? Giải thích vì sao? + Vì sao Nhật Bản lại có nhiều động đất, núi lửa nhất Thế giới? + Hoàn thiện bài thực hành ở nhà, đọc trớc bài 11 GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 Tiết 11 Bài 11: Khí quyển Sự phân bố nhiệt độ không khí trên tráI đất Ngày soạn: 10/ 10/ 2012 I MC TIÊU... bài mới: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái đất GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 Tiết 7 Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt tráI đất Ngày soạn: 24/ 9/ 2012 I MC TIÊU BàI HC: 1.Kin thc: - Trình bày đợc khái niệm nội lực và nguyên nhân sinh ra nội lực - Biết đợc tác động của vận động theo phơng thẳng đứng, phơng nằm ngang đến địa hình bề mặt Trái Đất -Trình bày... Đức Thọ 3 Gió 4 Dòng biển - Gió trong lục địa, gió mậu dịch - Ví dụ: Trung á - Nơi có dòng biển lạnh - Đỉnh núi cao 5 Địa hình Giáo án Địa Lí 10 vùng Đông Nam á, nóng và không khí lạnh dọc các frông đã Đông á, Tây Âu dẫn đến nhiễu loạn không khí và sinh ra ma - Miền có frông, dải hội tụ nhiệt đới đi qua thờng ma nhiều - Gió mùa - Những vùng nằm sâu trong nội địa, - Ví dụ: Đông Nam không có gió từ đại... khoảng 110C, nhiệt độ cao nhất khoảng 220C, biên độ nhiệt khoảng 110C + Ma 692mm/năm, ma nhiều vào thu đông, mùa hạ ít ma (tháng 5-9) - Biểu đồ khí hậu ôn đới Hải dong (Valenxia) + Thuộc đới khí hậu ôn đới + Nhiệt độ thấp nhất khoảng 70C, nhiệt độ cao nhất khoảng 150C, biên độ nhiệt khoảng 80C + Ma 1416mm/năm, ma nhiều quanh năm, nhất là mùa đông GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 - . Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 hoặc đêm dài 24 giờ kéo dài 6 tháng( 6 tháng ngày và 6 tháng đêm). 3. 3 Cũng cố, đánh giá và hớng dẫn học bài: Giáo viên cho học sinh nhắc lại. Giáo án Địa Lí 10 Tiết 3 Ngày soạn: 8/ 9/ 2012 Bài 4: thực hành: xác định một số phơng pháp biểu hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ. I. MC TIÊU BàI HC: 1.Kin thc: - Hiểu rõ các đối tợng địa. vở. GV: Đinh Thị Sen Trờng THPT Đức Thọ Giáo án Địa Lí 10 Tiết 1 Ngày soạn: 3/ 9/ 2012 Bài 2: một số phơng pháp biểu hiện các đối tợng địa lí trên bản đồ I. MC TIÊU BàI HC: 1. Kin thc: -

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:11

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • II. C¬ cÊu x· héi

 • 1. Cơ cấu dân số theo lao động

 • a. Nguồn lao động: Bao gồm bộ phận dân số trong độ tuổi từ 15 tuổi trở lên có khả năng tham gia lao động.

 • - Nguồn lao động chia thành 2 nhóm: Nhóm dân số hoạt động kinh tế và nhóm dân số không hoạt động kinh tế.

 • b. D©n số hoạt động theo khu vực kinh tế

 • - Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế được chia dựa trên sự phân chia nền kinh tế theo 3 khu vực (SGK).

 • - Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế có sự khác nhau giữa các nước:

 • + Các nước đang phát triển có tỷ lệ lao động ở khu vực I cao nhất.

 • + Các nước phát triển có lao động ở khu vực III cao nhất.

 • 2. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hóa.

 • - Căn cứ tỷ lệ người biết chữ (từ 15 tuổi trở lên) và số năm đi học của những người từ 25 tuỏi trở lên.

 • - Các nước phát triển có tỷ lệ người biết chữ và số năm đi học cao nhất, thấp nhất là các nước kém phát triển.

 • III. Đô thị hóa

  • Bµi 26 : CƠ CẤU NỀN KINH TẾ

 • I. C¸c nguån lùc ph¸t triÓn kinh tÕ

 • I. Vai trß của ngành trồng trọt

 • II. Địa lý c©y lương thực

 • III. Địa lý c©y c«ng nghiệp

 • IV. Ngành trồng rừng

 • VËt nu«i

 • Ph©n bè

 • III. Ngành nuôi trồng thủy sản

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

  • VI. Rót kinh nghiÖm:

  • MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 • II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

  • III. Tài nguyên thiên nhiên

 • VI. Rót kinh nghiÖm:

 • II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

  • VI. Rót knh nghiÖm:

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan