Giáo án hóa học 10 trọn bộ chuẩn KTKN

191 1.8K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2014, 05:44

ÔN TẬP ĐẦU NĂM Ngày soạn: 17 08 2014 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: Giúp HS nhớ lại các kiến thức đã học ở lớp 8 và 9 Các khái niệm: Đơn chất, hợp chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học, hóa trị, phản ứng hoá học... Sự phân loại các hợp chất vô cơ. Các công thức tính, các đại lượng hóa học: mol, tỉ khối, nồng độ dung dịch. 2. Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng giải các dạng bài: Tìm hóa trị, lập công thức hợp chất Phân biệt các loại hợp chất vô cơ Cân bằng phương trình hoá học Tính lượng chất, khối lượng, ... Nồng độ dung dịch. Trọng tâm: Tìm hóa trị, lập công thức hợp chất Phân biệt các loại hợp chất vô cơ Cân bằng phương trình hoá học Trương Văn Hường THPT Thông Nông Tiết 01, 02 ÔN TẬP ĐẦU NĂM Ngày soạn: 17/ 08 / 2014 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: Giúp HS nhớ lại các kiến thức đã học ở lớp 8 và 9 *Các khái niệm: Đơn chất, hợp chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học, hóa trị, phản ứng hoá học *Sự phân loại các hợp chất vô cơ. * Các công thức tính, các đại lượng hóa học: mol, tỉ khối, nồng độ dung dịch. 2. Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng giải các dạng bài: *Tìm hóa trị, lập công thức hợp chất *Phân biệt các loại hợp chất vô cơ *Cân bằng phương trình hoá học *Tính lượng chất, khối lượng, *Nồng độ dung dịch. Trọng tâm: *Tìm hóa trị, lập công thức hợp chất *Phân biệt các loại hợp chất vô cơ *Cân bằng phương trình hoá học 3. Tư tưởng: Tự tin, yêu thích bộ môn Hóa học. II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: Ô chữ (powerpoint càng tốt) 2. Học sinh: Ôn lại kiến thức cũ III. PHƯƠNG PHÁP Đàm thoại kết hợp khéo léo với thuyết trình và hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Giáo án Hóa học 10 CB Trang 1 Trương Văn Hường THPT Thông Nông Tiết 01 Giảng ở các lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt Ghi chú 10A 1. Ổn định tổ chức: (1') 2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học 3. Bài mới: Chúng ta đã làm quen với môn hoá học ở chương trình lớp 8, 9. Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một số kiến thức cơ bản cần phải nắm để tiếp tục nghiên cứu về môn hoá học: Thời gian Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung ghi bảng 15' * Hoạt động 1: - GV: Chúng ta sẽ chơi 1 trò chơi ô chữ HS: Làm theo hd của GV - GV: Hướng dẫn * Hàng ngang 1: Có 13 chữ cái: Chất không lẫn bất cứ một chất nào khác (vd: Nước cất) gọi là gì? Chữ trong từ chìa khóa: H, C * Hàng ngang 2: Có 7 chữ cái: Đây là loại chất được tạo nên từ 2 hay nhiều nguyên tố hoá học Chữ trong từ chìa khóa: H * Hàng ngang 3: Có 6 chữ cái: Đây là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất của chất Chữ trong từ chìa khóa: P, H * Hàng ngang 4: Có 8 chữ cái: : Đây là khái niệm :Là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện Chữ trong từ chìa khóa: N,Ư * Hàng ngang 5: Có 8 chữ cái: Là tập hợp các nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân * Hàng ngang 6: Có 6 chữ cái: Là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử Chữ trong từ chìa khóa: O, A * Hàng ngang 7: Có 14 chữ cái: Hiện tượng chất biến đổi mà vẫn giữ nguyên là chất ban đầu Chữ trong từ chìa khóa: N,G * Hàng ngang 8 : Có 14 chữ cái: Dùng để biểu diễn chất gồm 1, 2 hay 3 KHHH và chỉ số ở mỗi chân ký hiệu. Chữ trong từ chìa khóa: O,A * Gợi ý từ chìa khóa: Quá trình làm biến đổi từ chất này thành chất khác HS: Học sinh lần lượt trả lời các từ hàng ngang để tìm ra một từ chìa khoá được ghép từ các chữ cái có được ở các hàng I. Một số khái niệm cơ bản Giáo án Hóa học 10 CB Trang 2 Trương Văn Hường THPT Thông Nông ngang Ô chữ C H Â T T I N H K H I Ê T H Ơ P C H Â T P H Â N T Ư N G U Y Ê N T Ư N G U Y Ê N T Ô H O A T R I H I Ê N T Ư Ơ N G V Â T L Y C Ô N G T H Ư C H O A H O C Ô chìa khóa: Phản ứng hóa học (Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác) 5' * Hoạt động 2: - GV: YCHS trả lời: + Nhắc lại ĐN hoá trị + Hoá trị của H, O là bao nhiêu? HS: Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của ntử ntố này với ntử của ntố khác. - GV: Lấy Vd với công thức hoá học x a b y A B thì quy tắc hoá trị được viết như thế nào? HS: a*x = b*y - GV: Tính hóa trị của các ntố trong các cthức: H 2 S; NO 2 HS: tự tính toán II . Hoá trị - Hóa trị là con số biểu thị khả năng liên kết của ntử ntố này với ntử của ntố khác. - Hóa trị của một ntố được xác định theo hóa trị của ntố Hidro (được chọn làm đơn vị) và hóa trị của ntố Oxi (là hai đơn vị). - Qui tắc hóa trị: gọi a,b là hóa trị của nguyên tố A,B. Trong công thức A x B y ta có: A a x B b y a*x = b*y VD: Al a 2 O 2 3 ta có 2*a = 3*2→ a = 3 5' * Hoạt động 3: - GV: Các em nhắc lại cho thầy có bao nhiêu hợp chất đã học, cho KN? HS: 4 hợp chất: Oxit (oxit bazơ, oxit axit), bazơ, muối, axit (Kèm theo KN) - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT - GV: Chúng ta làm BT ví dụ HS: Làm theo hd của GV - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT III. Các loại hợp chất vô cơ VD: Ghép nối thông tin cột A với cột B sao cho phù hợp Tên hợp chất Ghép Loại chất 1. axit a. SO 2 ; CO 2 ; P 2 O 5 2. muối b. Cu(OH) 2 ; Ca(OH) 2 3. bazơ c. H 2 SO 4 ; HCl 4. oxit axit d. NaCl ; BaSO 4 5. oxit bazơ Giáo án Hóa học 10 CB Trang 3 Trương Văn Hường THPT Thông Nông 15' * Hoạt động 4: - GV: Các em cho thầy biết pư oxi hóa - khử là gì? chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa, sự khử là gì? HS: khử - cho, o - lấy, bị gì, sự nấy - GV: Em nào cho thầy biết có mấy cách cb pư oxi hóa - khử và thứ tự các bước làm? HS: Có 4 cách cân bằng, ta hay dùng pp thăng bằng e (gồm 4 bước) - GV: Chúng ta xét ví dụ minh họa sau: Hoàn thành PTHH sau, cho biết các PT trên thuộc loại phản ứng nào? HS: Thảo luận theo nhóm và cử đại diện lên bảng trình bày - GV: Nhận xét bổ sung HS: Nghe TT IV. Phản ứng oxi hóa - khử * KN: * Cách cân bằng pư oxi hóa - khử: Hoàn thành PTHH, xác định loại phản ứng: CaO + 2HCl → CaCl 2 + H 2 O (P/ư thế) Fe 2 O 3 + 3H 2 → 2Fe + 3H 2 O( P/ư oxi hóa - khử) Na 2 O + H 2 O 2NaOH( P/ư hóa hợp) 2Al(OH) 3 t Al 2 O 3 + 3H 2 O (P/ư phân hủy) 4. Củng cố bài giảng: (3') - Lập CTHH của Al hoá trị III và nhóm OH hoá trị I - Cân bằng phản ứng hoá học sau: Fe(OH) 3 o t → Fe 2 O 3 + H 2 O 5. Bài tập về nhà: (1') Về nhà xem lại các khái niệm, công thức liên quan đến dung dịch Giáo án Hóa học 10 CB Trang 4 Trương Văn Hường THPT Thông Nông Tiết 02 Giảng ở các lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt Ghi chú 10A 1. Ổn định tổ chức: (1') 2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học 3. Bài mới: Để đặt nền tảng vững chắc cho môn hoá học cần nắm được những khái niệm, những công thức tính đơn giản nhất, cơ bản nhất, nên chúng ta cần ôn lại thật kĩ phần này: Thời gian Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung ghi bảng 15' * Hoạt động 1: - GV: Một em nhắc lại khái niệm về mol? HS: Mol là lượng chất chứa 6,023.10 23 hạt vi mô (nguyên tử, phân tử, ion). - GV: Em hãy nêu các cách tính số mol? HS: Nêu 2 cách tính theo khối lượng và theo thể tích - GV: Chúng ta xét VD sau: Tính số mol của 28 gam Fe; 2,7 gam nhôm; 11,2 lít khí oxi (đktc) HS: Lên bảng trình bày V. Khái niệm về mol : 1/ Định nghĩa : Mol là lượng chất chứa 6,023.10 23 hạt vi mô (nguyên tử, phân tử, ion). Vd : 1 mol nguyên tử Na(23g) chứa 6,023.10 23 hạt nguyên tử Na. 2/ Một số công thức tính mol : * Với các chất : m n M = * Với chất khí : - Chất khí ở điều kiện tiêu chuẩn (O o C, 1atm) V n 22,4 = - Chất khí ở t o C, p (atm) - VD: 10' * Hoạt động 2: - GV: Cho phản ứng tổng quát, yêu cầu hs viết biểu thức cho ĐLBTKL HS: Làm việc theo nhóm, đại diện hs lên bảng, nhóm khác bổ sung - GV: Chúng ta xét VD sau HS: Lên bảng trình bày - GV: Nhận xét, bổ sung HS: Nghe TT VI. Định luật bảo toàn khối lượng * ĐLBT KL: Khi có pứ: A + B → C + D Áp dụng ĐLBTKL ta có: m A + m B = m C + m D ⇔ ∑m sp = ∑m tham gia * Vd: cho 6,50 gam Zn pứ với lượng vừa đủ dung dịch chứa7,1 gam axit HCl thu được 0,2 gam khí H 2 . Tính khối lượng muối tạo thành sau pứ? Giải Zn + 2HCl → ZnCl 2 + H 2 6,5g 7,1g xg 0,2g Áp dụng ĐLBTKL ta có: 6,5 + 7,1 = x + 0,2 → x = 13,4g Giáo án Hóa học 10 CB Trang 5 Trương Văn Hường THPT Thông Nông 15' * Hoạt động 3: - GV: Các em làm việc theo nhóm và cho thầy biết khái niệm và công thức tính các loại nồng độ ta thường dùng trong chương trình phổ thông? HS: Làm việc theo nhóm và cử đại diện lên bảng trình bày - GV: Nhận xét, bổ sung HS: Nghe TT - GV: Em nào cho thầy biết được biểu thức liên hệ giữa 2 loại nồng độ trên nào? HS: = M 10.C%.D C M VII. Nồng độ dung dịch : 1/ Nồng độ phần trăm (C%). = ct dd m C% 100% m 2/ Nồng độ mol (C M hay [ ]) = M ct dd n C hay[] V V dd : thể tích dung dịch(lit) Công thức liên hệ : m dd = V.D (= m dmôi +m ct ) = M 10.C%.D C M lưu ý : V (ml) ; D (g/ml) 4. Củng cố bài giảng: (3') Bài tập1)Tính số mol các chất sau: a. 3,9g K; 11,2g Fe; 55g CO 2 ; 58g Fe 3 O 4 b. 6,72 lít CO 2 (đktc); 10,08 lít SO 2 (đktc); 3,36 lít H 2 (đktc) c. 24 lít O 2 (27,3 0 C và 1 atm); 12 lít O 2 (27,3 0 C và 2 atm); 15lít H 2 (25 0 C và 2atm). Bài tập2)Tính nồng độ mol của các dung dịch sau: a) 500 ml dung dịch A chứa 19,88g Na 2 SO 4 . b) 200ml dung dịch B chứa 16g CuSO 4 . c) 200 ml dung dịch C chứa 25g CuSO 4 .2H 2 O. Bài tập3) Tính nồng độ phần trăm của các dung dịch sau: a) 500g dung dịch A chứa 19,88g Na 2 SO 4 . b) 200g dung dịch B chứa 16g CuSO 4 . c) 200 g dung dịch C chứa 25g CuSO 4 .2H 2 O. 5. Bài tập về nhà: (1') - Làm bài tập: Hòa tan 8,4 g Fe bằng dung dịch HCl 10,95%(vừa đủ) a. Tính thể tích khí thu được ở (ĐKTC) b. Tính khối lượng axit cần dùng c. Tính nồng độ % của dd sau phản ứng - Đọc trước bài 1: Thành phần nguyên tử V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG HIỆU PHÓ CM DUYỆT Ngày 18 /08/ 2014 Dương Viết Long Giáo án Hóa học 10 CB Trang 6 Trương Văn Hường THPT Thông Nông Chương 1 NGUYÊN TỬ Tiết 03 . Bài 01 THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ Ngày soạn: 17 / 08 / 2014 Giảng ở các lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt Ghi chú 10A I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: Biết được : − Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ nguyên tử mang điện tích âm ; Kích thước, khối lượng của nguyên tử. − Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron. − Kí hiệu, khối lượng và điện tích của electron, proton và nơtron. 2. Kỹ năng: − So sánh khối lượng của electron với proton và nơtron. − So sánh kích thước của hạt nhân với electron và với nguyên tử. Trọng tâm: Nguyên tử gồm 3 loại : p, n, e (kí hiệu, khối lượng và điện tích của các loại hạt). 3. Tư tưởng: Kích thích sự hứng thú với bộ môn, phát huy khả năng tư duy của học sinh II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: Mô hình thí nghiệm mô phỏng của Tom-xơn phát hiện ra tia âm cực và của Rơ-đơ-pho khám phá ra hạt nhân nguyên tử 2. Học sinh: Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp. III. PHƯƠNG PHÁP Kết hợp khéo léo giữa đàm thoại, nêu vấn đề và hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1. Ổn định tổ chức: (1') 2. Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học 3. Bài mới: Nguyên tử được tạo nên từ những loại hạt nào? Chúng ta đã học ở lớp 8. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về điện tích, khối lượng, kích thước của chúng: Thời gian Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung ghi bảng 12' * Hoạt động 1: - GV: Electron do ai tìm ra và được tìm ra năm nào? HS: trả lời - GV: Trình chiếu mô hình sơ đồ thí nghiệm I . THÀNH PHÂN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ: 1. Electron (e): * Sự tìm ra electron : Năm 1897, J.J. Thomson (Tôm-xơn, người Anh ) đã tìm ra tia âm cực gồm những hạt nhỏ gọi là electron(e). Giáo án Hóa học 10 CB Trang 7 Trương Văn Hường THPT Thông Nông tìm ra tia âm cực, yêu cầu hs nhận xét đặc tính của tia âm cực HS: Chú ý quan sát và trả lời câu hỏi - GV: yêu cầu hs cho biết khối lượng, điện tích của electron HS: + m e = 9,1094.10 -31 kg. + q e = -1,602.10 -19 C(coulomb) = -1 (đvđt âm, kí hiệu là – e 0 ). * Khối lượng và điện tích của e : + m e = 9,1094.10 -31 kg. + q e = -1,602.10 -19 C(coulomb) = -1 (đvđt âm, kí hiệu là – e 0 ). 8' * Hoạt động 2: - GV: Hạt nhân được tìm ra năm nào, do ai? HS: Trả lời - GV: trình chiếu mô hình thí nghiệm bắn phá lá vàng tìm ra hạt nhân ntử. HS: nhận xét về cấu tạo của nguyên tử - GV: kết luận HS: Ghi TT 2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử: Năm 1911, E.Rutherford( Rơ-dơ-pho, người Anh) đã dùng tia α bắn phá một lá vàng mỏng để chứng minh rằng: -Nguyên tử có cấu tạo rỗng, phần mang điện tích dương là hạt nhân, rất nhỏ bé. -Xung quanh hạt nhân có các e chuyển động rất nhanh tạo nên lớp vỏ nguyên tử. -Khối lượng nguyên tử hầu như tập trung vào hạt nhân ( vì khối lượng e rất nhỏ bé). 10' * Hoạt động 3: - GV: Proton được tìm ra vào năm nào, bằng thí nghiệm gì? HS: Trả lời - GV: thông tin về khối lượng, điện tích  Giá trị điện tích p bằng với electron nhưng trái dấu; q e = 1- thì q p = 1+ HS: Ghi TT - GV: Nơtron được tìm ra vào năm nào, bằng thí nghiệm gì? HS: Trả lời - GV: thông tin về khối lượng, điện tích  Giá trị điện tích n = 0 HS: Ghi TT - GV: yêu cầu hs so sánh khối lượng của electron với p và n HS: m p =m n - GV: Các em có thể kết luận gì về hạt nhân nguyên tử ? HS: Trong hạt nhân nguyên tử có các proton và nơtron. 3. Cấu tạo hạt nhân nguyên tử: a. Sự tìm ra proton: Năm 1918, Rutherford đã tìm thấy hạt proton(kí hiệu p) trong hạt nhân nguyên tử: m p = 1,6726. 10 -27 kg. q p = +1,602. 10 - 19 Coulomb(=1+ hay e 0 ,tức 1 đơn vị đ.tích dương) b. Sự tìm ra nơtron: Năm 1932,J.Chadwick(Chat-uých) đã tìm ra hạt nơtron (kí hiệu n) trong hạt nhân nguyên tử: m n ; m p . q n = 0 . c. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử: Trong hạt nhân nguyên tử có các proton và nơtron. p e = ∑ ∑ 10' * Hoạt động 4: - GV: Thông tin: Nguyên tử H có bán kính khoảng 0,053nmĐường kính khoảng 0,1nm, dường kính hạt nhân nguyên tử nhỏ hơn nhiều, khoảng 10 -5 nmEm hãy xem đường kính nguyên tố và hạt nhân chênh lệch nhau như thế nào? HS: tính toán, trả lời II/ KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ: 1. Kích thước nguyên tử: -Người ta biểu thị kích thước nguyên tử bằng: + 1nm(nanomet)= 10 - 9 m + 1A 0 (angstrom)= 10 -10 m Giáo án Hóa học 10 CB Trang 8 1 nm = 10A 0 n p Trương Văn Hường THPT Thông Nông - GV: minh hoạ ví dụ phóng đại ntử HS: Nghe TT - GV: thông tin, yêu cầu hs nghiên cứu bảng 1/8 để biết khối lượng và điện tích của các hạt p, n, e và cho nhận xét về các giá trị đó? HS: khối lượng nguyên tử rất nhỏ bé - GV: Để đơn giản, k phải viết khối lượng của các hạt cồng kềnh phức tạp người ta thay thế bằng đại lượng nào? HS: u - GV: Do khối lượng e rất nhỏ nên một cách gần đúng chúng ta có thể tính khối lượng nguyeent tử bằng công thức nào? HS: m nguyên tử = m P + m N (Bỏ qua m e ) - Nguyên tử có kích thước rất lớn so với kích thước hạt nhân ( 1 5 10 10.000 10 nm nm − − = lần). • d e,p ≈ 10 -8 nm. 2. Khối lượng nguyên tử: - Do khối lượng thật của 1 nguyên tử quá bé, người ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử u(đvC). 1 u = 1/12 khối lượng 1 nguyên tử đồng vị cacbon 12 = 1,6605.10 -27 kg.(xem bảng 1/trang 8 sách GK 10). - m nguyên tử = m P + m N (Bỏ qua m e ) 4. Củng cố bài giảng: (3') • Cho học sinh đọc lại bảng 1/8 sách giáo khoa. • 1, 2/trang 9 SGK và 6/trang 4 sách BT 5. Bài tập về nhà: (1') • BT3,4,5/trang 9/SGK và BT1.1,1.2, 1.5/3 và 4 sách BT. V. TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG HIỆU PHÓ CM DUYỆT Ngày 18 / 08 / 2014 Dương Viết Long Giáo án Hóa học 10 CB Trang 9 Trương Văn Hường THPT Thông Nông Tiết 04, 05 . Bài 2 HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - ĐỒNG VỊ Ngày soạn: 24 / 08/ 2014 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Kiến thức: Hiểu được : - Nguyên tố hoá học bao gồm những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân. - Số hiệu nguyên tử (Z) bằng số đơn vị điện tích hạt nhân và bằng số electron có trong nguyên tử. - Kí hiệu nguyên tử : Z A X. X là kí hiệu hoá học của nguyên tố, số khối (A) là tổng số hạt pronton và số hạt nơtron. - Khái niệm đồng vị, nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố. 2. Kỹ năng: - Xác định số electron, số proton, số nơtron khi biết kí hiệu nguyên tử và ngược lại. - Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố có nhiều đồng vị. Trọng tâm: - Đặc trưng của nguyên tử là điện tích hạt nhân (số p) => nếu có cùng điện tích hạt nhân (số p) thì các nguyên tử đều thuộc cùng một nguyên tố hoá học, khi số n khác nhau sẽ tồn tại các đồng vị. - Cách tính số p, e, n và nguyên tử khối trung bình. 3. Tư tưởng: Phát huy khả năng tư duy của học sinh II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1. Giáo viên: Giáo án 2. Học sinh: Chuẩn bị bài trước khi đến lớp III. PHƯƠNG PHÁP Kết hợp khéo léo giữa đàm thoại, nêu vấn đề và hoạt động nhóm IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Giáo án Hóa học 10 CB Trang 10 [...]... huy khả năng tư duy logic II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên: Giáo án, bài tập 2 Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp III PHƯƠNG PHÁP Kết hợp khéo léo giữa đàm thoại, nêu vấn đề và hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Tiết 10 Giảng ở các lớp: Lớp Ngày dạy 10A Học sinh vắng mặt Ghi chú 1 Ổn định tổ chức: (1') 2 Kiểm tra bài cũ: Trong giờ học 3 Bài mới: Chúng ta đã... các định nghĩa về: nguyên tố hóa học? * Trả lời các câu hỏi: 1, 2/trang 13 và 4/14 sách giáo khoa 5 Bài tập về nhà: (1') * Làm BT 1.15/trang 6 sách BT X Giáo án Hóa học 10 CB Trang 11 Trương Văn Hường Nông * Chuẩn bị phần đồng vị, khối lượng nguyên tử THPT Thông Tiết 05: Giảng ở các lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt Ghi chú 10A 1 Ổn định tổ chức: (1') 2 Kiểm tra bài cũ: (10' ) 23 63 39 56 *BT1: Xác... 3(M) 4(N) 5(O) 6(P) 7(Q) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 5f14 6s2 6p6 6d10 6f14 7s2 7p6 7d10 7f14 - GV: Trình chiếu khung trống, hs lần lượt phát biểu sự phân bố e Trình chiếu mô hình nguyên tử một số nguyên tố HS: Quan sát Số electron tối đa trong lớp thứ n là: 2n2 e (n ≤ 4) Giáo án Hóa học 10 CB Trang 20 Trương Văn Hường Nông 10' * Hoạt động 4: - GV: Chúng ta xét VD trong... khác nhau về sô khối A b) Z X 5 Bài tập về nhà: (1') Chuẩn bị bài “Cấu tạo vỏ nguyên tử” V TỰ RÚT KINH NGHIỆM SAU BÀI GIẢNG Giáo án Hóa học 10 CB HIỆU PHÓ CM DUYỆT Ngày 08 / 09 / 2014 Dương Viết Long Trang 16 Trương Văn Hường Nông Giáo án Hóa học 10 CB THPT Thông Trang 17 Trương Văn Hường Nông Tiết... tưởng: Tích cực trong học tập, chủ động nắm bắt kiến thức II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học (to) hoặc trên powerpoint 2 Học sinh: Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp III PHƯƠNG PHÁP Kết hợp khéo léo giữa đàm thoại, nêu vấn đề và hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Tiết 12 Giảng ở các lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt Ghi chú 10A 1 Ổn định tổ chức:... lớp Trọng tâm: - Sự chuyển động của các electron trong nguyên tử - Lớp và phân lớp electron 3 Tư tưởng: II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên: Mô hình mẫu hành tinh nguyên tử 2 Học sinh: Chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp III PHƯƠNG PHÁP Kết hợp khéo léo giữa đàm thoại, nêu vấn đề và hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG Tiết 07 Giảng ở các lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt Ghi chú 10A... kí hiệu nguyên tử 3 Tư tưởng: Tự giác trong học tập, hoạt động nhóm II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên: Giáo án, bài tập cho hs làm trước 2 Học sinh: Ôn bài cũ, làm bài tập trước khi đến lớp III PHƯƠNG PHÁP Kết hợp khéo léo giữa đàm thoại, nêu vấn đề và hoạt động nhóm IV TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1 Ổn định tổ chức: (1') 2 Kiểm tra bài cũ: Trong bài học 3 Bài mới: Chúng ta đã nghiên cứu về thành... c) Các nguyên tố có cùng số e hoá trị trong nguyên tử được xếp thành một cột d) Cả a, b, c 5 Bài tập về nhà: (1') - Học bài - Chuẩn bị phần nhóm nguyên tố Giáo án Hóa học 10 CB Trang 32 Trương Văn Hường THPT Thông Nông Tiết 13 Giảng ở các lớp: Lớp Ngày dạy Học sinh vắng mặt Ghi chú 10A 1 Ổn định tổ chức: (1') 2 Kiểm tra bài cũ: (5') - Nguyên tắc sắp xếp bảng tuần hoàn? Xác định thông tin ô nguyên... cùng - Dựa vào cấu hình electron, xác định nguyên tố s, p Trọng tâm: Đặc điểm cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A - Trong một chu kì - Trong một nhóm A 3 Tư tưởng: Tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 1 Giáo viên: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 2 Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới trước khi đến lớp III PHƯƠNG PHÁP Kết hợp... của Giáo viên và Học sinh Nội dung ghi bảng gian 5' * Hoạt động 1: Sự biến đổi tuần hoàn cấu I/ SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH hình electron nguyên tử các nguyên tố hoá ELECTRON NGUYÊN TỬ CÁC NGUYÊN học TỐ HOÁ HỌC: Mục tiêu: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố khi số điện tích hạt nhân tăng dần  Là nguyên nhân của sự biến đổi tuần hoàn Giáo án Hóa học 10 . tử: -Người ta biểu thị kích thước nguyên tử bằng: + 1nm(nanomet)= 10 - 9 m + 1A 0 (angstrom)= 10 -10 m Giáo án Hóa học 10 CB Trang 8 1 nm = 10A 0 n p Trương Văn Hường THPT Thông Nông - GV: minh. H là: 2/18*6,02 *10 23 Số nguyên tử H 2 1 là: 2/18*6,02 *10 23 *0,8% = 5,3 *10 20 (Nguyên tử) 4. Củng cố bài giảng: (3') Cho Cho các nguyên tử: 10 64 84 11 109 63 40 39 106 5 29 36 5 47. học 10 CB Trang 20 Lớp thứ n 1(K) 2(L) 3(M) 4(N) 5(O) 6(P) 7(Q) Phân bố e trên các phân lớp 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 4d 10 4f 14 5s 2 5p 6 5d 10 5f 14 6s 2 6p 6 6d 10 6f 14 7s 2 7p 6 7d 10 7f 14

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Củng cố và phát triển kĩ năng xác định số oxi hoá của các nguyên tố.

  • Củng cố và phát triển kĩ năng cân bằng phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá - khử bằng phương pháp thăng bằng electron.

  • Rèn luyện kĩ năng nhận biết phản ứng oxi hoá - khử, chất oxi hoá, chất khử, chất tạo môi trường cho phản ứng.

  • Rèn luyện kĩ năng giải bài tập có tính toán đơn giản .

  • Rèn luyện kĩ năng hệ thống hoá kiến thức của bài, của chương.

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan