0

Giáo án hóa học 8 trọn bộ Chuẩn KTKN

151 1,262 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 19:30

MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌCI.MỤC TIÊU Chuẩn kiến thức, kĩ năng1. Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng.2. Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.3. Cần phải làm gì để học tốt môn hoá học? Khi học tập môn hoá học, cần thực hiện các hoạt động sau: tự thu thập, tìm kiến thức, xử lí thông tin, vận dụng và ghi nhớ. Học tốt môn hoá học là nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức đã học.II.PHƯƠNG PHÁP: Thuyết trình, hỏi đáp, quan sát, hoạt động nhóm Giỏo ỏn húa 8 Nm hc 2013- 2014 Ngy son: 12/8/2013 Ngy ging: Tun 1: Tit 1: M U MễN HểA HC I.MC TIấU Chuẩn kiến thức, k nng 1. Hoá học là khoa học nghiên cứu các chất, sự biến đổi và ứng dụng của chúng. 2. Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. 3. Cần phải làm gì để học tốt môn hoá học? * Khi học tập môn hoá học, cần thực hiện các hoạt động sau: tự thu thập, tìm kiến thức, xử lí thông tin, vận dụng và ghi nhớ. * Học tốt môn hoá học là nắm vững và có khả năng vận dụng kiến thức đã học. II.PHNG PHP: - Thuyt trỡnh, hi ỏp, quan sỏt, hot ng nhúm III.CHUN B 1. GV : Chun b lm cỏc thớ nghim: + dung dch NaOH + dung dch CuSO 4 . + dung dch HCl + Fe 2. HS : Xem trc ni dung thớ nghim ca bi 1 IV.TIN TRèNH LấN LP: 1. n nh 8A: 8B: 8C: 2. Kim tra bi c: Khụng kim tra 3. Bi mi: t vn : Hoỏ hc l mt mụn hc hp dn nhng rt mi l. tỡm hiu v hoỏ hc thỡ chỳng ta cựng nghiờn cu hoỏ hc l gỡ? Hot ng ca GV-HS Ni dung Hot ng 1 : Hoỏ hc l gỡ? - G: lm thớ nghim: Cho dung dch NaOH tỏc dng vi dung dch CuSO 4 . (gii thiu dng c, húa cht, cỏch tin hnh) - Gv: cho hc sinh lm thớ nghim th inh st vo dung dch HCl. -H: quan sỏt mu sc dung dch trc phn ng v sau khi phn ng xy ra v nhn xột cú xut hin cht ỏy ng nghim -Hc sinh quan sỏt hin tng rỳt ra nhn xột. - Gv: T 2 TN trờn, em hiu Hoỏ hc l gỡ ? Hot ng 2: Húa hc cú vai trũ I. Khỏi nim hoỏ hc 1. Thớ nghim: a) TN 1: 1ml dung dch CuSO 4 + 1ml dung dchNaOH b) TN 2: Cho 1 inh st co sch + 1ml dung dch NaOH. 2. Quan sỏt: a) TN 1: dung dch CuSO 4 xanh b nht mu, cú mt cht mi khụng tan trong nc. b) TN 2: Cú bt khớ t dung dch HCl bay lờn. 3. Nhn xột: Hoỏ hc l khoa hc nghiờn cu cỏc cht v s bin i cht v ng dng ca chỳng. II. Húa hc cú vai trũ nh th no trong cuc sng chỳng ta? Phm Th Mai 1 Trng THCS Bn t Giáo án hóa 8 Năm học 2013- 2014 như thế nào trong cuộc sống chúng ta? - Hs: đọc 3 câu hỏi trong sgk trang 4. - Học sinh thảo luận nhóm cho ví dụ . Hoạt động III: Cần phải làm gì để học tốt môn Hóa học? - Gv: Khi học tập hoá học các em cần chú ý thực hiện những hoạt động gì ? - Gv: Để học tập tốt môn hoá học cần áp dụng những phương pháp nào ? - Hs: Đọc thông tin sgk 1. Ví dụ: - Xoong nồi, cuốc, dây điện. - Phân bón, thuốc trừ sâu. - Bút, thước, eke, thuốc. 2. Nhận xét: - chế tạo vật dụng trong gia đình, phục vụ học tập, chữa bệnh. - Phục vụ cho nông nghiệp, công nghiệp. - Các chất thải, sản phẩm của hoá học vẫn độc hại nên cần hạn chế tác hại đến môi trường. 3. Kết luận: Hoá học có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. III. Cần phải làm gì để học tốt môn Hóa học? 1. Các hoạt động cần chú ý khi học môn Hóa học: + Thu thập tìm kiếm kiến thức. + Xử lí thông tin. + Vận dụng. + Ghi nhớ. 2. Phương pháp học tập tốt môn hoá: * Học tốt môn Hóa học là nắm vững và có khả năng vận dụng thành thạo kiến thức đã học . * Để học tốt môn hoá cần: + làm và quan sát thí nghiệm tốt. + có hứng thú, say mê, rèn luyện tư duy. + phải nhớ có chọn lọc. + phải đọc thêm sách. 4. Củng cố: Cho học sinh nhắc lại các nột dung cơ bản của bài: + Hoá học là gì? + Vài trò của Hóa học. + Làm gì để học tốt môn Hóa học? 5. Dặn dò : Xem trước bài 1 của chương I và trả lời các câu hỏi sau: Chất có ở đâu? Việc tìm hiểu chất có lợi gì cho chúng ta Ngày soạn: 20/8/ 2013 Phạm Thị Mai 2 Trường THCS Bàn Đạt Giỏo ỏn húa 8 Nm hc 2013- 2014 Ngy ging: Tun 1: Tit 2: CHT (t1) I. MC TIấU BI HC: A. Chuẩn kiến thức, kĩ năng Kiến thức Biết đợc: - Khái niệm chất và một số tính chất của chất. (Chất có trong các vật thể xung quanh ta. Chủ yếu là tính chất vật lí của chất ) Kĩ năng - Quan sát thí nghiệm, hình ảnh, mẫu chất rút ra đợc nhận xét về tính chất của chất. - Tách đợc một chất rắn ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí. Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối ăn và cát. - So sánh tính chất vật lí của một số chất gần gũi trong cuộc sống, thí dụ đờng, muối ăn, tinh bột. B. Trọng tâm - Tính chất của chất II. PHNG PHP - Nờu vn , ging gii, hi ỏp , hot ng nhúm III.CHUN B 1. GV : Chun b mt s mu cht: viờn phn, ming ng, cõy inh st 2. HS : Chun b mt s vt n gin: thc, compa, IV.TIN TRèNH LấN LP : 1. n nh: 8A: 8B: 8C: 2. Kim tra bi c: 3. Bi mi: t vn : Hng ngy chỳng ta thng tip xỳc v dựng ht go, c khoai, qu chui, Nhng vt th ny cú phi l cht khụng? Cht v vt th cú gỡ khỏc? Hot ng ca GV v HS Ni dung Hot ng 1 :Cht cú õu? - HS: c SGK v quan sỏt H.T7 - Gv: Hóy k tờn nhng vt th xung quanh ta ? Chia lm hai loi chớnh: T nhiờn v nhõn to -GVgii thiu cht cú õu : -Thụng bỏo thnh phn cỏc vt th t nhiờn v vt th nhõn to. -Gv: K cỏc vt th t nhiờn, cỏc vt th nhõn to? - Phõn tớch cỏc cht to nờn cỏc vt th t nhiờn. Cho VD ? - Vt th nhõn to lm bng gỡ ? - Vt liu lm bng gỡ ? *GV hng dn hc sinh tỡm cỏc Vd trong i sng. I. Cht cú õu? Vt th T nhiờn: Nhõn to: VD: Cõy c Bn gh Sụng sui Thc Khụng khớ Com pa => Cht cú trong mi vt th, õu cú vt th ú cú cht. II. Tớnh cht hoỏ hc ca cht. Phm Th Mai 3 Trng THCS Bn t Giáo án hóa 8 Năm học 2013- 2014 Hoạt động 2 : Tính chất hoá học của chất. - Hs: Đọc thông tin sgk Tr 8. -Gv: Tính chất của chất có thể chia làm mấy loại chính ? Những tính chất nào là tính chất vật lý, tính chất nào là tính chất hoá học ? -Gv: hướng dẫn hs quan sát phân biệt một số chất dựa vào tính chất vật lí, hoá học. -Gv: làm thí nghiệm xác định nhiệt độ sôi của nước, nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh, thử tính dẫn điện của lưu huỳnh và miếng nhôm. - Muốn xác định tính chất của chất ta làm như thế nào? - Học sinh làm bài tập 5. - Gv: Biết tính chất của chất có tác dụng gì? Cho vài vd thực tiễn trong đời sống sx: cao su không thấm khí -> làm săm xe, không thấm nước -> áo mưa, bao đựng chất lỏng và có tính đàn hồi, chịu sự mài mòn tốt -> lốp ôtô, xe máy 1. Mỗi chất có những tính chất nhất định: Chất Tính chất vật lý Tính chất hóa học Màu, mùi, vị Cháy Tan, dẫn điện, Phân huỷ a) Quan sát: tính chất bên ngoài: màu, thể VD: sắt màu xám bạc, viên phấn màu trắng b) Dùng dụng cụ đo: VD: Dùng nhiệt kế đo nhiệt độ sôi của nước là 100 o C c) Làm thí nghiệm: Biết được một số TCVL và các TCHH. VD: Đo độ dẫn điện, làm thí nghiệm đốt cháy sắt trong không khí 2. Việc hiểu các tính chất của chất có lợi gì? a) Phân biệt chất này với chất khác VD: Cồn cháy còn nước không cháy b) Biết cách sử dụng chất an toàn VD: H 2 SO 4 đặc nguy hiểm, gây bỏng nên cần cẩn thận khi sử dụng c) Biết ứng dụng chất thích hợp vào trong đời sống và sản xuất VD: Cao su không thấm nước, đàn hồi nên dùng để chế tạo săm, lốp xe 4. Củng cố: Cho học sinh nhắc lại các nột dung cơ bản của bài: + Chất có ở đâu? + Chất có những tính chất nào? Chất nào có những tính chất nhất định? + Làm thế nào để biết tính chất của chất? + Biết tính chất của chất có lợi gì? 5 . Dặn dò : Xem trước nội dung phần III trong SGK và trả lời các câu hỏi sau: Hỗn hợp là gì? Như thế nào là chất tinh khiết? Dựa vào đâu để tách chất ra khỏi hỗn hợp? Bài tập về nhà: 4, 5, 6 (SGK RÚT KINH NGHIỆM: . Ngày soạn: 20/8/2013 Ngày giảng: Phạm Thị Mai 4 Trường THCS Bàn Đạt Giỏo ỏn húa 8 Nm hc 2013- 2014 Tun 2 Tit 3 : CHT (t2) I.MC TIấU BI HC: A. Chuẩn kiến thức, kĩ năng Kiến thức Biết đợc: - Khái niệm về chất nguyên chất (tinh khiết ) và hỗn hợp. - Cách phân biệt chất nguyên chất (tinh khiết ) và hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí. Kĩ năng - Phân biệt đợc chất và vật thể, chất tinh khiết và hỗn hợp - Tách đợc một chất rắn ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí. Tách muối ăn ra khỏi hỗn hợp muối ăn và cát. B. Trọng tâm - Phân biệt chất nguyên chất và hỗn hợp II. PHUNG PHP: - Ging gii, hi ỏp, quan sỏt, hot ng nhúm III.CHUN B 1. GV : Chun b mt s mu vt: chai nc khoỏng, vi ng nc ct, dng c th tớnh dn in. 2. HS : Lm cỏc bi tp v xem trc ni dung thớ nghim phn III. IV.TIN TRèNH LấN LP : 1. n nh 8A: 8B: 8C: 2. Kim tra bi c. + Cht cú õu? Cho vớ d cỏc vt th quanh ta? + bit c cỏc tớnh cht ca cht thỡ cn dựng cỏc phng phỏp no? + Vic hiu tớnh cht ca cht cú li gỡ? 3. Bi mi: t vn :Bi hc trc ó giỳp ta phõn bit c cht, vt th. Giỳp ta bit mi cht cú nhng tớnh cht nht nh. Bi hc hụm nay giỳp chỳng ta rừ hn v cht tinh khit v hn hp. Hot ng ca GV v HS Ni dung Hot ng 1 : Cht tinh khit. -Hs: c sgk, quan sỏt chai nc khoỏng, ng nc ct v cho bit chỳng cú nhng tớnh cht gỡ ging nhau ? -Gv: Vỡ sao nc sụng Hng cú mu hng, nc sụng Lam cú mu xanh lam, nc bin cú v mn ? -Vỡ sao núi nc t nhiờn l mt hn hp ? -Vy em hiu th no l hn hp ? -Tớnh cht ca hn hp thay i tu theo thnh phn cỏc cht trong hn hp. Hot ng 2 : Cht tinh khit: * Cho hc sinh quan sỏt chng ct nc III. Cht tinh khit. 1. Hn hp. VD: Nc ct Nc khoỏng Ging Trong sut, khụng mu, ung c Khỏc Pha ch thuc, dựng trong PTN Khụng dựng c KL: Hn hp l hai hay nhiu cht trn ln. 2. Cht tinh khit: VD: Chng ct nc t nhiờn nhiu ln thỡ Phm Th Mai 5 Trng THCS Bn t Giáo án hóa 8 Năm học 2013- 2014 như H1.4a và nhiệt độ sôi 1.4b, ống nước cất rồi nhận xét. -Gv: Làm thế nào khẳng định nước cất là chất tinh khiết? (Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, D). -Gv: giới thiệu chất tinh khiết có những tính chất nhất định. - Vậy chất tinh khiết là gì? Hoạt động III : Tách chất ra khỏi hỗn hợp. -Gv: Tách chất ra khỏi hỗn hợp nhằm mục đích thu được chất tinh khiết. - Có một hỗn hợp nước muối, ta làm sao tách muối ra khỏi hỗn hợp muối và nước? -Ta đã dựa vào tính chất nào của muối để tách được muối ra khỏi hỗn hợp muối và nước? - Hs: tìm các phương pháp tách chất ra khỏi hỗp hợp ngoài phương pháp trên. -HS cho ví dụ . -Cho học sinh làm bài tập 4, bài tập 7(a,b). thu được nước cất Nước cất có t o nc = 0 o C, t o s = 100 o C, D= 1g/cm 3 KL: Chất tinh khiết mới có những tính chất nhất định. VD: Nước cất (nước tinh khiết) 3. Tách chất ra khỏi hỗn hợp. VD: - khuấy tan một lượng muối ăn vào nước  hỗn hợp trong suốt - Đun nóng nước bay hơi, ngưng tụ hơi  nước cất. - Cạn nước thu đc muối ăn. KL: Dựa vào các tính chất vật lý khác nhau có thể tách được một chất ra khỏi hỗn hợp. 4. Củng cố: Chất có ở đâu?Tính chất của chất (làm thế nào để biết các tính chất của chất,ý nghĩa) ? Chất tinh khiết ? Hỗn hợp là gì ?Có thể dựa vào đâu để tách chất ? 5. Dặn dò : Xem trước nội dung bài thực hành, phụ lục trang 154, chuẩn bị cho bài thực hành: 2 chậu nước, hỗn hợp cát và muối ăn. Bài tập về nhà: 7,8 (SGK) * HD bài 8 Hạ nhiệt độ xuống -183 o C thì khí oxi bị hoá lỏng, ta tách lấy khí oxi, sau đó tiếp tục làm lạnh đến -196 o C thì khí nitơ hoá lỏng ta thu được khí nitơ. RÚT KINH NGHIỆM: . Ngày soạn: 25 / 8 /2013 Phạm Thị Mai 6 Trường THCS Bàn Đạt Giỏo ỏn húa 8 Nm hc 2013- 2014 Ngy ging: Tun 2: Tit 4 : BI THC HNH 1: TNH CHT NểNG CHY CA CHT TCH CHT T HN HP. I. MC TIấU BI HC: A. Chuẩn kiến thức, kĩ năng Kiến thức Biết đợc: - Nội quy và một số quy tắc an toàn trong phòng thí nghiệm hoá học; Cách sử dụng một số dụng cụ, hoá chất trong phòng thí nghiệm. - Mục đích và các bớc tiến hành, kĩ thuật thực hiện một số thí nghiệm cụ thể: + Quan sát sự nóng chảy và so sánh nhiệt độ nóng chảy của parafin và lu huỳnh. + Làm sạch muối ăn từ hỗn hợp muối ăn và cát. Kĩ năng - Sử dụng đợc một số dụng cụ, hoá chất để thực hiện một số thí nghiệm đơn giản nêu ở trên. - Viết tờng trình thí nghiệm. B. Trọng tâm - Nội quy và quy tắc an toàn khi làm thí nghiệm - Các thao tác sử dụng dụng cụ và hóa chất - Cách quan sát hiện tợng xảy ra trong thí nghiệm và rút ra nhận xét II. PHNG PHP -Ging gii, hot ng nhúm, thc hnh III.CHUN B 1. GV : Chun b 4 b dng c thớ nghim: Kp, phu thu tinh, a thu tinh, cc thu tinh, ốn cn, nhit k, giy lc; hoỏ cht: lu hunh, parafin, mui n. 2. HS : Xem trc ni dung bi thc hnh, c trc phn ph lc 1 trang 154- 155, IV.TIN TRèNH LấN LP : 1. n nh 8A: 8B: 8C: 2. Kim tra bi c: Khụng kim tra 3. Bi mi: t vn : Nờu nhim v ca bi hc: tin hnh thc hnh. Hot ng ca GV v HS Ni dung Hot ng 1 : Mt s quy tc an ton, cỏch s dng dng c, hoỏ cht trong phũng thớ nghim: Gv: Gii thiu dng c thớ nghim v quy tc an ton khi lm thớ nghim. - Ni quy phũng thc hnh. - Hs: c bng ph (mc I v II) sgk Trang 154. Gv: Gii thiu nhón ca mt s hoỏ cht nguy him. I. Mt s quy tc an ton, cỏch s dng dng c, hoỏ cht trong phũng thớ nghim: 1. Mt s quy tc an ton: - Mc I Trang 154 sgk. 2. Cỏch s dng hoỏ cht: -Mc II Trang 154 sgk. -Thao tỏc ly hoỏ cht lng, tt ốn cn, un cht lng trong ng nghim 3. Mt s dng c v cỏch s dng: Phm Th Mai 7 Trng THCS Bn t Giáo án hóa 8 Năm học 2013- 2014 Hs: Quan sát các hình Trang 155 rồi gv giới thiệu các dụng và cách sử dụng các dụng này trong phòng TN. Hoạt động 2:Tiến hành t hí nghiệm: Xác định nhiệt độ nóng chảy của parafin và lưu huỳnh. -Gv: cho học sinh đọc phần hướng dẫn trong Sgk. - Cho Hs làm TN theo 4 nhóm. - Hướng dẫn HS quan sát sự chuyển trạng thái từ rắn -> lỏng của parafin (đây là nhiệt nóng chảy của parafin, ghi lại nhiệt độ này). - Ghi lại nhiệt độ sôi của nước. -Khi nước sôi, lưu huỳnh đã nóng chảy chưa? - Vậy em có nhận xét gì? Gv: hướng dẫn HS tiếp tục kẹp ống nghiệm đun trên đèn cồn cho đến khi S nóng chảy. Ghi nhiệt độ nóng chảy của S. -Vậy nhiệt độ nóng chảy của S hay của parafin lớn hơn ? Gv: Qua TN trên, em hãy rút ra nhận xét chung về sự nóng chảy của các chất ntn ? *Tách chất ra khỏi hỗn hợp. Hs: nghiên cứu cách tiến hành Trang 13. Gv: Ta đã dùng những phương pháp gì để tách muối ra khỏi hỗn hợp muối và cát ? - Mục III Trang 155 sgk. II. Tiến hành t hí nghiệm: 1. Thí nghiệm 1: * Theo dõi nhiệt độ nóng chảy của S và parafin: - parafin có nhiệt độ nóng chảy: 42 o C - Khi nước sôi S vẫn chưa nóng chảy. - S có nhiệt độ nóng chảy: 113 o C. - Nhiệt độ n/c S > nhiệt độ n/c parafin. * Các chất khác nhau có thể nhiệt độ nóng chảy khác nhau. -> giúp ta nhận biết chất này với chất khác. 2.Thí nghiệm 2: * Tách riêng chất từ hỗn hợp muối ăn và cát: - So sánh chất rắn ở đáy ống nghiệm với muối ăn ban đầu ? -Đun nước đã lọc bay hơi. -Nước bay hơi thu được muối ăn Hoạt động 3: Làm bản tường trình thí nghiệm theo mẫu sau: STT Tên TN Tiến hành Hiện tượng Giải thích PTPƯ 1 2 4. Củng cố: Kiểm tra VS của học sinh. 5. Dặn dò: Hoàn thành nội dung thực hành, xem trước nội dung bài nguyên tử, xem lại phần sơ lược về NT ở vật lý lớp 7 và trả lời các câu hỏi sau: Nguyên tử là gì? Cấu tạo nguyên tử ntn? Điện tích các hạt cấu tạo nên nguyên tử? RÚT KINH NGHIỆM: . Ngày soạn: 4/ 9/ 2013 Ngày giảng: Tuần 3: Tiết 5 : Phạm Thị Mai 8 Trường THCS Bàn Đạt Giỏo ỏn húa 8 Nm hc 2013- 2014 NGUYấN T I.MC TIấU BI HC: A. Chuẩn kiến thức, kĩ năng Kiến thức Biết đợc:- Các chất đều đợc tạo nên từ các nguyên tử. - Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện, gồm hạt nhân mang điện tích d- ơng và vỏ nguyên tử là các electron (e) mang điện tích âm. - Hạt nhân gồm proton (p) mang điện tích dơng và nơtron (n) không mang điện. - Trong nguyên tử, số p bằng số e, điện tích của 1p bằng điện tích của 1e về giá trị tuyệt đối nhng trái dấu, nên nguyên tử trung hoà về điện. Kĩ năng Xác định đợc số đơn vị điện tích hạt nhân, số p, số e, số lớp e, số e trong mỗi lớp dựa vào sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một vài nguyên tố cụ thể (H, C, Cl, Na). B. Trọng tâm - Cấu tạo của nguyên tử gồm hạt nhân và lớp vỏ electrron - Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron II. PHNG PHP - Ging gii, hi ỏp, quan sỏt hot ng nhúm III.CHUN B : 1. GV : Chun b sn s minh ho cu to 3 NT: hidro, oxi, natri. 2. HS : Xem li phn NT lp 7 (Vt lý). IV.TIN TRèNH LấN LP : 1. n nh: 8A: 8B: 8C: 2. Kim tra bi c: Khụng kim tra 3. Bi mi: t vn :Qua cỏc thớ d v cht thỡ cú cht mi cú vt th vy cht c to ra t õu? tỡm hiu vn ny hụm nay chỳng ta hc bi nguyờn t. Hot ng ca GV v HS Ni dung *Hot ng 1 : Nguyờn t l gỡ ? - GV t cõu hi giỳp hc sinh nh li cht v vt th. Vt th c to ra t õu ? Cht to ra t õu ? -GV hng dn HS s dng thụng tin trong Sgk v phn c thờm (Phn 1). -HS tr li cõu hi: Nguyờn t l nhng ht nh th no? -HS nhn xột mi quan h gia cht, vt th v nguyờn t c liờn h t vt lý lp 7. (Tng in tớch ca cỏc ht e cú tr s tuyt i = in tớch dng ht nhõn). *GVthụng bỏo KL ht: e =9,1095. 28 10 g. *Hot ng 2: Ht nhõn nguyờn t: -GV hng n HS c thụng tin sgk. 1. Nguyờn t l gỡ ? * Nguyờn t l ht vụ cựng nh v trung ho v in, t ú to ra mi cht. - Nguyờn t gm: + Ht nhõn mang in tớch dng . + V to bi 1 hay nhiu e mang in tớch õm. -Kớ hiu : + Electron : e (-). Vớ d: Nguyờn t Heli (Bt5 - trang6) 2.Ht nhõn nguyờn t: *Ht nhõn nguyờn t to bi proton v ntron. Phm Th Mai 9 Trng THCS Bn t Giáo án hóa 8 Năm học 2013- 2014 ? Hạt nhân nguyên tử tạo bởi những loại hạt nào. ?Cho biết kí hiệu, điện tích của các hạt. *GV thông báo KL của p,n: + p = 1,6726. 28 10 − g. + n = 1,6748. 28 10 − g. - HS đọc thông tin Sgk (trang 15). GV nêu khái niệm “Nguyên tử cùng loại” ? Em có nhận xét gì về số p và số e trong nguyên tử . ? So sánh KL hạt p, n , e trong nguyên tử. - GV phân tích , thông báo : Vậy khối lượng của hạt nhân được coi là khối lượng của nguyên tử. -HS làm bài tập 2. - Kí hiệu: + Proton : p (+) + Nơtron : n (không mang điện). - Nguyên tử cùng loại có cùng số p trong hạt nhân (tức là cùng điện tích hạt nhân). Số p = Số e. m hạt nhân ≈ m nguyên tử 4. Củng cố: - GV đưa ra một số mô hình cấu tạo rồi cho HS nhận xét về số e, p, số lớp, số e lớp ngoài cùng (bt1). - Nhắc lại toàn bộ nội dung chính của bài học. 5. Dặn dò : Xem trước nội dung bài nguyên tố hoá học Làm bài tập 1, 3, (SGK) . RÚT KINH NGHIỆM: . Ngày soạn: 9 / 9/ 2013 Ngày giảng: Tuần 3 Tiết 6 : NGUYÊN TỐ HÓA HỌC (t1) I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: A. ChuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng KiÕn thøc Phạm Thị Mai 10 Trường THCS Bàn Đạt [...]...Giỏo ỏn húa 8 Nm hc 2013- 2014 Biết đợc: - Những nguyên tử có cùng số proton trong hạt nhân thuộc cùng một nguyên tố hoá học Kí hiệu hoá học biểu diễn nguyên tố hoá học Kĩ năng - Đọc đợc tên một nguyên tố khi biết kí hiệu hoá học và ngợc lại Giỏo dc: To hng thỳ hc tp b mụn B Trọng tâm - Khái niệm về nguyên tố hóa học và cách biểu diễn nguyên tố dựa vào kí hiệu hóa học II PHNG PHP - Ging... cụ thể, rút ra đ ợc nhận xét về phản ứng hoá học, điều kiện và dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra - Viết đợc phơng trình hoá học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hoá học - Xác định đợc chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) và sản phẩm (chất tạo thành) B Trọng tâm - Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra và dấu hiệu để nhận biết phản ứng hóa học xảy ra II PHNG PHP: Ging gii, quan sỏt,hot... nghiệm, hình vẽ hoặc hình ảnh cụ thể, rút ra đ ợc nhận xét về phản ứng hoá học, điều kiện và dấu hiệu để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra - Viết đợc phơng trình hoá học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hoá học - Xác định đợc chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) và sản phẩm (chất tạo thành) B Trọng tâm - Khái niệm về phản ứng hóa học (sự biến đổi chất và sự thay đổi liên kết giữa các nguyên tử) II... tố và nhóm nguyên tử tạo nên chất B Trọng tâm - Cách lập công thức hóa học của một chất dựa vào hóa trị II PHNG PHP - Ging gii, hi ỏp, quan sỏt hot ng nhúm III.CHUN B * GV : + Tranh v bng 1 trang 42 SGK + Bng ghi hoỏ tr mt s nhúm nguyờn t trang 43 SGK * HS : c trc cỏc ni dung ó giao v nh trong phn cũn li ca bi hoỏ tr IV.TIN TRèNH LấN LP: 1.n nh 8A 8B 8C: 2.Kim tra bi c:... THCS Bn t Giỏo ỏn húa 8 Nm hc 2013- 2014 Ngy son: 22 /10 /2013 Ngy dy: Tun9: Tit 18: PHN NG HO HC I.MC TIấU: A Chuẩn kiến thức, kĩ năng Kiến thức Biết đợc: - Phản ứng hoá học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác - Để xảy ra phản ứng hoá học, các chất phản ứng phải tiếp xúc với nhau, hoặc cần thêm nhiệt độ cao, áp suất cao hay chất xúc tác - Để nhận biết có phản ứng hoá học xảy ra, dựa vào một... 2,0 Nhận biết TNKQ TL Nguyên tử Phân tử Công thức hóa học Hóa trị 2 1,0 Tổng 2 1,0 Tổng 1 0,5 1 0,5 4 3,5 5 5,5 11 10,0 III Đề bài A Trắc nghiệm khách quan: (4 đ) Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau: 1, Dãy công thức hoá học gồm toàn hợp chất là A H2SO4 , NaCl , Cl2, O2 B HCl, Na2SO4, CaCO3 C O3, NH3, Al2O3 D Cl2, HCl, N2 2, Dãy công thức hoá học gồm toàn đơn chất là : A NH3, CH4, Al2O3 B Al,... thành chất khác Kĩ năng - Quan sát đợc một số hiện tợng cụ thể, rút ra nhận xét về hiện tợng vật lí và hiện tợng hoá học - Phân biệt đợc hiện tợng vật lí và hiện tợng hoá học B Trọng tâm - Khái niệm về hiện tợng vật lí và hiện tợng hóa học - Phân biệt đợc hiện tợng vật lí và hiện tợng hoá học II PHNG PHP - Ging gii, hi ỏp, quan sỏt ,hot ng nhúm III CHUN B: * GV: Hoỏ cht: nc, mui, ng, bt st, bt lu hunh... kẽm b Các cách viết 6H2 , 5 H2O chỉ ý gì ? Câu 2(3đ): Lập công thức hóa học của hợp chất gồm 2 nguyên tố (nhóm nguyên tử) sau và tính phân tử khối a Fe (III) và O (II) b Al (III) và (NO3) (I) Câu 3(2đ): Cho CTHH của hợp chất X với O là X2O Hợp chất Y với H là YH3 Viết công thức hóa học tạo bởi hợp chất X và Y ở trên và giải thích Iv.Đáp án và biểu điểm A Trắc nghiệm khách quan: (4 đ) 1 2 Cõu B C Phng... 7 D 8 B Câu 2(2đ): Mỗi ý đúng 1 đ a.CTHH: Fe2O3 b.CTHH: Al(NO3)3 Câu 3(2đ): CTHH: X2O -> X hóa trị I CTHH: YH3 -> Y hóa trị III CTHH của X và Y là X3Y 0,5 đ 0,5 đ 1 đ Rỳt kinh nghim Phm Th Mai 31 Trng THCS Bn t Giỏo ỏn húa 8 Nm hc 2013- 2014 Ngy son : 15 / 10/ 2012 Ngy dy: CHNG II: PHN NG HO HC Tun 9: Tit 17 - S BIN I CHT I MC TIấU: A Chuẩn. .. TIấU A Chuẩn kiến thức, kĩ năng Kiến thức Biết đợc: - Quy tắc hoá trị: Trong hợp chất 2 nguyên tố A xBy thì: a.x = b.y (a, b là hoá trị tơng ứng của 2 nguyên tố A, B) (Quy tắc hóa trị đúng với cả khi A hay B là nhóm nguyên tử) Kĩ năng - Tìm đợc hoá trị của nguyên tố hoặc nhóm nguyên tử theo công thức hoá học cụ thể - Lập đợc công thức hoá học của hợp chất khi biết hoá trị của hai nguyên tố hoá học hoặc . gin: thc, compa, IV.TIN TRèNH LấN LP : 1. n nh: 8A: 8B: 8C: 2. Kim tra bi c: 3. Bi mi: t vn : Hng ngy chỳng ta thng tip xỳc v dựng ht go, c khoai, qu chui, Nhng vt th ny cú phi l cht khụng?. hóa 8 Năm học 2013- 2014 ? Hạt nhân nguyên tử tạo bởi những loại hạt nào. ?Cho biết kí hiệu, điện tích của các hạt. *GV thông báo KL của p,n: + p = 1,6726. 28 10 − g. + n = 1,67 48. 28 10 − g. -. 1. GV : Chun b tranh v (hỡnh 1 .8 trang 19 SGK v bng 1 trang 42), ng nghim cha 1ml nc ct. 2. HS : Xem li phn NT tit trc. IV.TIN TRèNH LấN LP : 1. n nh 8A: 8B: 8C: 2. Kim tra b i c. Nguyờn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 8 trọn bộ Chuẩn KTKN, Giáo án hóa học 8 trọn bộ Chuẩn KTKN, , (Chất có trong các vật thể xung quanh ta. Chủ yếu là tính chất vật lí của chất ), Xỏc nh thnh phn phn trm cỏc nguyờn t trong hp cht:, +Thí nghiệm điều chế hiđro từ dung dịch HCl và Zn ( hoặc Fe, Mg, Al...) . Đốt cháy khí hiđro trong không khí. Thu khí H2 bằng cách đẩy không khí

Mục lục

Xem thêm