0

Giao An Hoa Hoc 9(tron bo)

91 888 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2013, 17:10

Hoá Học 9 Tiết 1 Ôn tập A- mục tiêu - Cũng cố lại kiến thức về hoà trị, cách lập công thức hoá học ; tính theo công thức hoá học ; tính theo phơng trình hoá học . - Rèn luyện kỉ năng làm toán hoá, viết phơng trình hoá học . B- chuẩn bị Nội dung ôn tập C- Nội dung ôn tập .Các hoạt động dạy và học Hoạt đông 1 Kiến thức cần nhớ Hoạt động của GV và HS Nội dung 1, Đơn chất là gì? - hợp chất là gì? - nguyên tử là gì? - phân tử là gì? 2- Nêu quy tắc hoá trị 3, Oxit, axit, bazơ, muối là gì? 4, Dung dịch là gì? 1, Khái niệm về đơn chất , hợp chất nguyên tử , phân tử Đơn chất là chất tạo nên từ 1 nguyên tố hoá học - hợp chất là chất tạo nên từ 2 nguyên tố hoá học trở lên - nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ trung hoà về điện - phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm 1 số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất của chất 2, Quy tắc hoá trị Trong công thức hoá học, tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hoá trị của nguyên tố kia. 3,Khái niệm về oxit, axit,bazơ, muối -Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố , trong đó có 1 nguyên tố là oxi - Phân tử axit gồm có 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit,các nguyên tử hiđro này có thể thay thế bằng các nguyên tử kim loại. - - Phân tử bazơ gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm hiđroxit (- OH) - Phân tử muối gồm có 1 hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều gốc axit. 4, Dung dịch Dung dịch là hỗn hợp đồng chất của dung môi và chất tan 1 Hoá Học 9 Hoạt động 2 Bài tập 1, Hoàn thành bảng sau: Công thức hoá học Hoá trị nguyên tố A Hoá trị nguyên tố B Phân tử khối H 2 SO 4 ? ? ? Cu(OH) 2 ? ? ? Al2(SO 4 ) 3 ? ? ? 2, Hoàn thành các PTPƯ sau a, Al + O 2 Al 2 O 3 b)Al 2 O 3 + HCl AlCl 3 + H 2 O c, Zn + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 d, KClO 3 KCl +O 2 3, Phân loại các chất sau Công thức hoá học Oxit Axit Bazơ Muối CuSO 4 ? ? ? ? Ba(OH) 2 ? ? ? ? CuO ? ? ? ? HCl ? ? ? ? Hoạt động 3 Hớng dẫn và dặn dò - Dặn HS về nhà nghiên cứu trớc nội dung bài tính chất hoá học của oxit *** Tiết 2 Tính chất hoá học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit A- mục tiêu - HS biết những tính chất hoá học của oxit ; dẫn ra những phơng trình hoá học tơng ứng với mỗi tính chất . - HS hiểu đợc cơ sở để phân loại oxit bazơ và oxit axit là dựa vào những tính chất hoá học của chúng. - Vận dụng đợc những hiểu bíêt về tính chất hoá học của oxit để giải các bài tập định tính và định lợng. B- chuẩn bị Hoá chất: CuO; CaO; H 2 O; HCl; quỳ tím Hoá cụ: ống nghiệm, kẹp gổ, muôi sắt, giá ống nghiệm. C- Tiến hành .Các hoạt động dạy và học Hoạt động 1: Bài củ: , Hoàn thành các PTPƯ sau 2 Hoá Học 9 a, Al + O 2 --> Al 2 O 3 b) Al 2 O 3 + HCl --> AlCl 3 + H 2 O c, Zn + H 2 SO 4 --> ZnSO 4 + H 2 d, KClO 3 --> KCl +O 2 Hoạt động 2: Tính chất hoá học của oxit. Hoạt động của GV và HS Nội dung GV: Cho bột BaO và bột CuO vào 2 ống nghiệm . Thêm nớc vào 2 ống nghiệm và lắc đều. HS: quan sát , viết phơng trình hoá học và rút ra kết luận. Gv: Cho dd HCl màu vàng lục nhạt tác dụng với bột đồng oxit màu đen HS: quan sát, viết phơng trình hoá học và rút ra nhận xét. GV: giới thiệu Bằng thực nghiệm ngời ta đã chứng minh đợc rằng: một số oxit bazơ tác dụng với oxit axit tạo thành muối. GV: Gới thiệu tính chất và hớng dẫn HS viết phơng trình phản ứng. - ngoài P 2 O 5 thì CO 2 ; SO 3 ; SO 2 ; cũng xảy ra phản ứng tơng tự với nớc và dd bazơ GV: Hãy so sánh tính chất hoá học của oxit và axit 1. Tính chất hoá học của oxit bazơ. a) Tác dụng với nớc --> dd bazơ BaO + H 2 O ---> Ba(OH) 2 b) Tác dụng với axit --> muối + nớc CuO + HCl --> CuCl 2 + H2O c)Tác dụng với oxit axit muối+ nớc BaO + CO 2 --> BaCO 3 2. Tính chất hoá học của oxit axit. a) Tác dụng với nớc --> dd axit P 2 O 5 + H 2 O --> H 3 PO 4 b) Tác dụng với dd bazơ --> Muối + H 2 O CO 2 + Ca(OH) 2 --> CaCO 3 + H 2 O c) Tác dụng với oxit bazơ --> M- ối CO 2 + CaO --> CaCO 3 Hoạt động 3: khái quát về sự phân loại oxit Hoạt động của GV và HS Nội dung -Dựa vào tính chất hoá học của oxit ngời ta chia oxit ra làm bao nhiêu loại? -Láy ví dụ của từng loại? Căn cứ vào tính chất hoá học của axit: 1. oxit bazơ: CaO; Na 2 O 2. Oxit axit: CO2; P 2 O 5 3. Oxit lỡng tính: Al 2 O 3 ; ZnO 4. Oxit trung tính: CO; NO Hoạt động 4 : Củng cố Hoạt động của GV và HS Nội dung Bài tập 1- Nêu tính chất hoá học của oxit? Bài tập 1 * Oxit axit 3 Hoá Học 9 Bài tập 2- Cho các chất sau , chất nào tác dụng đ- ợc với nhau: CaO; SO 3 ; H 2 O; HCl; NaOH. - Tác dụng với nớc - Tác dụng với dd bazơ - Tác dụng ví oxit bazơ * Oxit bazơ - Tác dụng với nớc - Tác dụng với dd axit - Tác dụng ví oxit axit bài tập 2 - CaO + SO 3 CaO + H 2 O CaO + HCl SO 3 + H 2 O SO 3 + NaOH Hoạt động 5: Hớng dẫn và dặn dò * Hớng dẫn Bài tập 1: a) CaO; SO 3 b) CaO; Fe 2 O 3 c) SO 3 bài tập 4: a) CO 2 ; SO 2 b) Na 2 O; CaO c) Na 2 O; CaO d) CO 2 ; SO 2 bài tập 6: mH 2 SO 4 = 100. 20% = 20 g CuO + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O 80 g 98 g 160 g 18 g 1,6 g 20 g = > m H 2 SO 4 d = 20 - (1,6.98:80) = 18,04 g => % H 2 SO 4 = 18,04.100: 101,6 = 17,76% => m CuSO 4 = 1,6.160:80 = 3,2 g => % CuSO 4 = 3,2.100: 101,6 = 3,1% 4 Hoá Học 9 Tiết 3 Một số oxit quan trọng (tiết 1) A:Canxi oxit A- mục tiêu - HS hiểu đợc những tính chất hoá học của CaO - Biết đợc các ứng dụng của CaO; biết phơng pháp điều chếCaO trong phòng thí nghiệm và cả trong công nghiệm. - Rèn luyện kỉ năng viết các phơng trình hoá học của CaO và khả năng làm các bài tập hoá học . b- Chuẩn bị Hoá chất: CaO; dd HCl; dd H 2 SO 4 ; CaCO 3 , H 2 O Hoá cụ: ống nghiệm, kẹp gổ, muôi sắt, giá ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đủa thuỷ tinh. c- tiến hành .Các hoạt động dạy và học : Hoạt động 1 Bài củ: Hoạt động 2 :Tính chất của canxi oxit. Hoạt động của GV và HS Nội dung GV: Đa mẫu CaO cho HS quan sát GV: Hãy nêu tính chất vật lí của CaO GV: CaO thuộc loại oxit gì? GV: ti Công thức hoá học hành thí nghiệm : Cho n- ớc vào ống nghiệm chứa CaO, dùng đủa thuỷ tinh khuấy đều, để yên 1 thời gian HS: Quan sát , nhận xét, viết phơng trình hoá học Tính chất này có ứng dụng gì? GV: gọi 1 HS hoàn thành phơng trình phản ứng - Phản ứng này có ứng dụng gì trong thực tế? - Khi bỏ vôi sống lâu trong không khí, ta thấy có hiện tợng gì? Tại sao? Viết phơng trình hoá học 1. tính chất vật lí Chất rắn, màu trắng, nhiệt độ nóng chảy cao 2. tính chất hoá học a) Tác dụng với nớc CaO + H 2 O --> Ca(OH) 2 * Ca(OH) 2 ít tan: gồm 1 phần không tan và 1 phần tan. Phần tan tạo thành dd bazơ. b) Tác dụng với axit CaO + HCl --> CaCl 2 + H 2 O c) Tác dụng với oxit axit CaO + CO 2 --> CaCO 3 5 Hoạt động của GV và HS Nội dung - Nêu tính chất hoá học của oxit? * Oxit axit - Tác dụng với nớc - Tác dụng với dd bazơ - Tác dụng ví oxit bazơ * Oxit bazơ - Tác dụng với nớc - Tác dụng với dd axit - Tác dụng ví oxit axit Hoá Học 9 - Hãy rút ra kết luận về CaO * CaO là oxit bazơ Hoạt động 3: ứng dụng của canxi oxit Hoạt động của GV và HS Nội dung HS: nghiên cứu và nêu ứng dụng của CaO Dùng trong công nghiệp, nông nghiệp, đời sống Hoạt động 4: Sản xuất canxi oxit. Hoạt động của GV và HS Nội dung - Trong thực tế ngời ta dùng nguyên liệu gì để sản xuất canxi oxit ? - Thuyết trình về các phản ứng xảy ra trong các lò nung. Nếu các phản ứng xảy ra ngợc lại đợc ko ? vì sao? 1. Nguyên liệu đá vôi, than( củi.chất đốt) 2. Các phản ứng hoá học xảy ra C +O 2 --> CO 2 CaCO 3 -->CaO + CO 2 Hoạt động 5: Củng cố Hoạt động 6 Hớng dẫn và dặn dò Bài tập 1,2- Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phơng pháp hoá học a) CaO, Na 2 O b)CO 2 , O 2 c) CaO, CaCO 3 d) CaO, MgO - Dùng chát thử để loại từng chất bài tập 4 n CO2 = 2,24:22,4 = 0,1 mol pt hh CO 2 + Ba(OH) 2 --> BaCO 3 + H 2 O theo pt 1mol 1mol 1mol 1mol theo bài ra 0,1mol => nBa(OH) 2 = 0,1 mol => C M Ba(OH)2 = 0,1:0,2 = 0,5 M n BaCO3 = 0,1mol => m BaCO3 = 0,1. 187 = 18,7g * Dặn dò: Làm hết bài tập và nghiên cứu trớc bài: Một số bazơ quan trọng D.Rút kinh nghiệm . . . 6 Hoạt động của GV và HS Nội dung - Hãy nêu tính chất của CaO, viết phơng trình hoá học để minh hoạ - Trong thực tế ngời ta dùng nguyên liệu gì? 1. tính chất vật lí Chất rắn, màu trắng, nhiệt độ nóng chảy cao 2. tính chất hoá học a) Tác dụng với nớc b) Tác dụng với axit c) Tác dụng với oxit axit 1. Nguyên liệu đá vôi, than( củi,chất đốt) 2. Các phản ứng hoá học xảy ra C +O 2 --> CO 2 CaCO 3 --> CaO + CO 2 Hoá Học 9 Tiết 4 Ngày soạn: 05/9/2008 Ngày dạy: 08/9/2008 Một số oxit quan trọng (tiết 2) B: Lu huỳnh đi oxit A- mục tiêu - HS hiểu đợc những tính chất hoá học của SO 2 - Biết đợc các ứng dụng của SO 2 ; biết phơng pháp điều chế SO 2 trong phòng thí nghiệm và cả trong công nghiệm. - Rèn luyện kỉ năng viết các phơng trình hoá học của SO 2 và khả năng làm các bài tập hoá học . b- Chuẩn bị Hoá chất: H 2 SO 4 ; Na 2 CO 3 , Ca(OH) 2 ; quỳ tím Hoá cụ: ống nghiệm, kẹp gổ, muôi sắt, giá ống nghiệm c- tiến hành 1. ổn định tổ chức lớp Lớp 9a: Lớp 9b: 2.Các hoạt động dạy và học Hoạt động 1: Bài củ: Hoạt động 2: Tính chất của lu huỳnh đi oxit Hoạt động của GV và HS Nội dung GV: cho HS quan sát mẫu đựng khí SO2 HS: Nêu tính chất vạt lí của lu huỳnh đi oxit GV: tiến hành thí nghiệm thu khí lu huỳnh đi oxit và thể hiện tính chất hoá học của nó 1. Tính chất vật lí Chất khí, không màu, mùi hắc, độc, nặng hơn khong khí 2. Tính chất hoá học a) Tác dụng với n ớc 7 Hoạt động của GV và HS Nội dung - Hãy nêu tính chất của CaO, viết phơng trình hoá học để minh hoạ - Trong thực tế ngời ta dùng nguyên liệu gì để sản xuất CaO? 1. tính chất vật lí Chất rắn, màu trắng, nhiệt độ nóng chảy cao 2. tính chất hoá học a) Tác dụng với nớc b) Tác dụng với axit c) Tác dụng với oxit axit 1. Nguyên liệu đá vôi, than( củi,chất đốt) 2. Các phản ứng hoá học xảy ra C +O 2 --> CO 2 CaCO 3 --> CaO + CO 2 Hoá Học 9 - Dẫn lu huỳnh đi oxit vào cốc thuỷ tinh đựng nớc và 1 mẫu giấy quỳ tím HS: quan sát, nhận xét - Dẫn khí thu đợc vào cốc đựng nớc vôi trong HS: quan sát, nhận xét, viết phơng trình phản ứng và rút ra kết luận. GV: giới thiệu tính chất tác dụng với oxit bazơ. SO 2 + H 2 O --> H 2 SO 3 b) Tác dụng với bazơ SO 2 + Ca(OH) 2 --> CaSO 3 + H 2 O c Công thức hoá học SO 2 + Na 2 O --> Na 2 SO 3 * lu huỳnh đi oxit là oxit axit Hoạt động 2: ứng dụng của lu huỳnh đi oxit Hoạt động 3 Điều chế lu huỳnh đi oxit Hoạt động 4: Củng cố Hoạt động 5: Hớng dẫn và dặn dò * Hớng dẫn bài tập 1: (1) O 2 ; (2) CaO; (3) H 2 O ; (4) Na 2 O ; (5) H 2 SO 4 ; (6) Na 2 O bài tập 2: 8 Hoạt động của GV và HS Nội dung HS: nghiên cứu thông tin sgk để trả lời câu hỏi GV: Hãy nêu ứng dụng của lu huỳnh đi oxit? - dùng để sản xuất H2SO4 - Làm chất tẩy trắng, diệt nấm mốc. Hoạt động của GV và HS Nội dung -Để điều chế lu huỳnh đi oxit trong phòng thí nghiệm , chúng ta cần những nguyên liệu gì? - Viết phơng trình phản ứng xảy ra. 1. Trong phòng thí nghiệm Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 -->Na 2 SO 4 +H 2 O + SO 2 2. Trong ccông nghiệp S + O --> SO 2 Hoạt động của GV và HS Nội dung - Hãy nêu tính chất của SO 2 , viết phơng trình hoá học để minh hoạ - Trong thực tế ngời ta dùng nguyên liệu gì để điều chế SO2? 1. tính chất vật lí Chất khí, không màu, mùi hắc,độc, nặng hơn không khí 2. tính chất hoá học a) Tác dụng với nớc b) Tác dụng với dd bazơ c) Tác dụng với oxit bazơ 1Trong phòng thí nghiệm Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 --> Na 2 SO 4 + SO 2 + H 2 O 2. Trong công nghiệp S + O 2 --> SO 2 Hoá Học 9 a) Dùng quỳ tím ẩm b) Dùng quỳ tím ẩm bài tập 3: Kí O 2 và H 2 vì 2 khí này không tác dụng với CaO bài tập 4 a) CO 2 ; O 2 ; SO 2 b) H 2 , N 2 c) H 2 d) CO 2 ; SO 2 e) CO 2 ; SO 2 g) CO 2 ; SO2 * Dặn dò: Làm hết bài tập và nghiên cứu trớc bài: Tính chất hoá học của axit *** Tiết 5 Tính chất hoá học của axit A- mục tiêu - HS biết đợc tính chất hoá học chung của axit 9 Hoá Học 9 - Rèn luyện kỉ năng viết phơng trình phản ứng của axit; phân biệt các loại hợp chất - Rèn luyện kỉ năng làm bài tập tính theo PTPƯ b- Chuẩn bị Hoá chất: CaO; dd HCl; dd H2SO4; CaCO3, H2O Hoá cụ: ống nghiệm, kẹp gổ, muôi sắt, giá ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đủa thuỷ tinh. c- tiến hành .Các hoạt động dạy và học Hoạt động 1: Bài củ: Hoạt động 2: Tính chất hoá học Hoạt động của GV và HS Nội dung GV: tiến hành thí nghiệm bỏ quỳ tím vào dd axit clohiđric HS: quan sát, nhận xét hiện tợng GV: Tiến hành thí nghiệm kim loại nhôm tác dụng với dd axit clohiđric HS: quan sát, nhận xét hiện tợng và viết phơng trình phản ứng GV: giới thiệu về HNO 3 , H 2 SO 4 đặc GV: Tiến hành thí nghiệm H 2 SO 4 + Cu(OH) 2 HS: quan sát, nhận xét hiện tợng và viết phơng trình phản ứng GV: Tiến hành thí nghiệm Fe 2 O 3 + HCl HS: quan sát, nhận xét hiện tợng và viết phơng 1. Axit làm đổi màu chất chỉ thị màu. - Làm quỳ tím hoá đỏ 2. Axit tác dụng với kim loại Al + HCl AlCl 3 + H 2 * dd axit tác dụng với nhiều kim loại tạo thành muối và giải phóng khí Hiđro * HNO 3 ,H 2 SO 4 đặc tác dụng với nhiều kim loại nhng không giải phóng khí Hiđro 3. Axit tác dụng với bazơ. H 2 SO 4 + Cu(OH) 2 CuSO 4 + H 2 O * Axit tác dụng với muối tạo thành muối và nớc( PƯ trung hoà) 4. Axit tác dụng với oxit bazơ Fe 2 O 3 + HCl FeCl 3 + H 2 O 10 Hoạt động của GV và HS Nội dung - Hãy nêu tính chất của SO 2 , viết phơng trình hoá học để minh hoạ - Trong thực tế ngời ta dùng nguyên liệu gì để điều chế SO 2 ? 1. tính chất vật lí Chất khí, không màu, mùi hắc,độc, nặng hơn không khí 2. tính chất hoá học a) Tác dụng với nớc b) Tác dụng với dd bazơ c) Tác dụng với oxit bazơ 1Trong phòng thí nghiệm Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + SO 2 + H 2 O 2. Trong công nghiệp S + O 2 SO 2 [...]... Hãy nêu tính chất hoá học của bazơ - Bazơ tan có những tính chất hoá học nào? Bazơ không tan có những tính chất hoá học nào? Nội dung 1 DD Bazơ làm đổi màu chất chỉ thị màu - Làm quỳ tím hoá xanh - Làm fenolftalein hoá đỏ 2.DD Bazơ tác dụng với ôxit axit 3 Bazơ tác dụng với axit 4 bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ + Bazơ tan không bị nhiệt phân + Bazơ không tan không làm đỏi màu chất chỉ thị, không td... không tan bị nhiệt phân huỷ - Bazơ tan có những tính chất hoá học nào? Bazơ không tan có những tính chất hoá học nào? Hoạt động 4: Hớng dẫn và dặn dò * Hớng dẫn Bài tập 2: a) Tất cả b) Cu(OH)2 c) NaOH và Ba(OH)2 d) NaOH và Ba(OH)2 Bài tập 4: - Dùng quỳ tím, sau đó cho tác dụng với nhau theo từng cặp * Dặn dò: Làm bài tập và nghiên cứu trớc bài ột số axit quan trọng *** Tiết 12 Một số bazơ quan trọng... nêu cách tiến hành - Mô tả lại các hiện tợng quan sát đợc - Nêu nhận xét - Rút ra kết luận Tên thí nghiệm Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit với nớc + Cách tiến hành: Cho 1 mẫu nhỏ CaO vào ống nghiệm, sau đó thêm dần 1-2ml nớc + Hiện tợng: CaO tan trong nớc làm quỳ tím hoá xanh + Nhận xét: dd Ca(OH)2tạo thành đã làm thay đổi màu quỳ tím + Kết luận: CaO mang tính chất hoá học của oxit bazơ Thí nghiệm... không tan bị nhiệt phân 2 Dung dịch bazơ bị nhiệt phân 34 Hoá Học 9 3 Axit bị nhiệt phân 4 Oxit bị nhiệt phân Câu 2 Cho đinh sắt vào dd CuSO4, có hiện tợng sau: 1 Có chất màu trắng bám vào cây đinh sắt, màu xanh của dd nhạt dần 2 Có chất màu trắng bám vào cây đinh, màu xanh của dd đậm dần 3 Có chất màu đỏ bám vào cây đinh sắt, màu xanh của dd nhạt dần 4 Có chất màu đỏ bám vào cây đinh, màu xanh của... kết luận GV lu ý: 2 chất tham gia phải đều tan, sản phẩm tạo thành phải có kết tủa GV: hớng dẫn hs làm thí nghiệm Nhỏ vài giọt dd CuSO4 vào ống nghiệm có sẳn dd NaOH quan sát hiện tợng GV: gọi đại diện các nhóm nêu hiện tợng và viết ptp HS: rút ra nhận xét và kết luận 3 Muối tác dụng với muối AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3 * Lu ý: 2 chất tham gia phải đều tan, sản phẩm tạo thành phải có kết tủa 4 Muối... tin sgk để trả lời Hoạt động 3: Thang PH Hoạt động của GV và HS GV: Giới thiệu Các em đã biết các chất chỉ thị màu nh quỳ, fenol, cho phép ta nhận biết đợc 1 dd nào đó là axit hay bazơ Muốn biểu thị độ axit, bazơ, ngời ta dùng thang PH GV: đa thang PH lên cho HS xem GV: thông báo Khi PH càng lớn thì độ bazơ càng lớn còn độ axit 3 ứng dụng SGK Nội dung - PH . dụng với nớc CaO + H 2 O --> Ca(OH) 2 * Ca(OH) 2 ít tan: gồm 1 phần không tan và 1 phần tan. Phần tan tạo thành dd bazơ. b) Tác dụng với axit CaO + HCl. nớc + Hiện tợng: CaO tan trong nớc làm quỳ tím hoá xanh + Nhận xét: dd Ca(OH) 2 tạo thành đã làm thay đổi màu quỳ tím + Kết luận: CaO mang tính chất hoá học
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao An Hoa Hoc 9(tron bo), Giao An Hoa Hoc 9(tron bo),

Từ khóa liên quan