0

Giáo án Địa lí 4 trọn bộ

32 868 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:27

Địa lý Tiết 1: Làm quen với bản đồ I- Mục tiêu: Giúp HS biết: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất theo một tỉ lệ nhất định -Biết một số yếu tố của bản đồ :tên bản đồ,phơng hớng,kí hiệu bản đồ. -HSG biết tỉ lệ bản đồ. II- Đồ dùng dạy học:- Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Bản đồ hành chính Việt Nam III- Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: 3- Dạy bài mới: 1. Cách sử dụng bản đồ + HĐ1: Làm việc cả lớp B1: GV treo bản đồ và hỏi -HD tìm hiểu trên bản đồ - Dựa vào chú giải để đọc tên bản đồ. - Chỉ đờng biên giới Hồ Gơm của nớc ta 2. Một số yếu tố của bản đồ: + Tên bản đồ: + HDẫn HS chỉ phơng hớng trên bản đồ . +Kí hiệu trên bản đồ:HD làm cá nhân. +Tỉ lệ bản đồ: Treo bản đồ hành chính lên bảng - Yêu cầu HS thực hành lên chỉ và đọc tỉ lệ trên bản đồ. 4- Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: Nêu các bớc sử dụng bản đồ? 2- Dặn dò: Về nhà ôn lại bài, và thực hành chỉ bản đồ - Hát - HS quan sát và trả lời - Bản đồ là gì? - Nhiều em lên bảng thực hành, trả lời câu hỏi và chỉ đờng biên giới - HS thực hành đọc tên các bản đồ. - Vài em lên chỉ các hớng Đ-T -N-B trên bản đồ. - Nhận xét và bổ sung -HS làm miệng. - HS thực hành cách sử dụng bản đồ - HS thực hành lên chỉ các hớng ở bản đồ và chỉ vị trí, đọc các kí hiệu tren bản đồ. -2-3 hsđọc tỉ lệ bản đồ. Địa lý Tiết 2: Dãy Hoàng Liên Sơn I- Mục tiêu: Giúp HS biết: -Nêu đợc một số đặc điểm tiểu về địa hình,khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn :Dãy núi cao và dồ sộ nhất Việt Nam:có nhều đỉnh nhọn ,khí hậu ở những nơi cao lạnh quanh năm - Chỉ vị trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn trên bản đồ (lợc đồ)tự nhiên Việt Nam. -HSG chỉ và đọc tên những dãy núi chínhở bắc bộ: Nhận biêt điều kiện để Sa Pa . II. Đồ dùng dạy học - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn III- Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: Xác định hớng và phần biên giới nớc ta 3- Dạy bài mới: 1. Hoàng Liên Sơn-Dãy núi cao và đồ sộ nhất Việt Nam + HĐ1: Làm việc cá nhân theo từng cặp: B1: GV chỉ vị trí của núi HLS trên bản đồ - HDẫn HS chỉ và trả lời câu hỏi: - Kể tên những dãy núi chính ở phía bắc nớc ta? Dãy nào dài nhất? - Dãy HLS nằm ở phía nào của sông Hồng và sông Đà? - Dãy HLS dài, rộng bao nhiêu km? - Đỉnh, sờn và th/ lũng dãy HLS ntnào? B2: Gọi HS trình bày KQ - GV nhận xét và bổ sung + HĐ2: Thảo luận nhóm B1: HDẫn HS thảo luận các câu hỏi - Chỉ đỉnh núi Phan trên H1 và độ cao ? - Tại sao đỉnh gọi là nóc nhà của Tổ quốc? - Cho HS quan sát tranh và mô tả B2:Đại diện các nhóm báo cáo - Nhận xét và bổ sung + HĐ3: Làm việc cả lớp B1: Cho HS đọc mục 2 SGK và TLCH: - Khí hậu ở những nơi cao HLS ntn? B2: Gọi HS lên chỉ vị trí Sa Pa và TLCH - GV nhận xét và bổ sung 4- Hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố Dặn dò: Họcbài, chuẩn bị bài sau Trình bày đặc điểm của dãy Hoàng Liên Sơn? - Hệ thống bài - Hát - Vài HS trả lời - Nhận xét và bổ sung - HS dựa vào ký hiệu tìm vị trí của dãy HLS ở H1- SGK - Có 5 dãy: HLS, Sông Gâm, Ngân Sơn trong đó dãy HLS là dài nhất - Dãy HLS nằm giữa sông Đà và Hồng - Dãy chạy dài khoảng 180 km, rộng gần 30 km - Có nhiều đỉnh nhọn, sờn dốc, thung lũng hẹp và sâu - Nhiều HS lên trả lời - HS nhận xét - HS thảo luận nhóm - Vài HS lên chỉ trên bản đồ và trả lời - Phan-xi-păng là đỉnh cao nhất nớc ta - 2 HS mô tả lại - Nhận xét và bổ sung - HS đọc thầm SGK - Vài em trả lời - HS chỉ vị trí và trả lời & 33 Địa lý Tiết 3: Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn I- Mục tiêu: Giúp HS biết: -Nêu đợc tên một số dân tộc ít ngời ở HLS - Trình bày đợc đặc điểm tiêu biểu về dân c (tha thớt), trang phục , lễ hội.,nhà ở - HSG: Xác lập mqhệ địa lý giữa thiên nhiên và sinh hoạt của con ngời ở HLS II- Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự nhiên VN - Tranh ảnh nhà sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt III- Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- Tổ chức: 2- Kiểm tra: Chỉ vị trí và nêu đ/đ dãy Hoàng Liên Sơn. - Mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng 3- Dạy bài mới: 1. HLS - nơi c trú của 1 số d/tộc ít ngời + HĐ1: Làm việc cá nhân - Dân c ở HLS ntn? so với đồng bằng? - Kể tên 1 số dân tộc ít ngời ở HLS? - Xếp các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn theo địa bàn c trú từ thấp đến cao? - Ngời dân ở núi cao đi lại bằng? vì sao? Nhận xét và bổ sung 2. Bản làng với nhà sàn - Hdẫn quan sát tranh ảnh và TLCH - Bản làng thờng nằm ở đâu? - Bản có nhiều nhà hay ít? - Vì sao 1 số dtộc ở HLS sống ở nhà sàn? - Nhà sàn đợc làm bằng vật liệu gì? - Hiện nay nhsàn có gì thay đổi với trớc? - GV nhận xét và sửa 3. Chợ phiên, lễ hội, trang phục - Hdẫn HS dựa vào tr/ ảnh- SGK trả lời - Kể tên một số hàng hoá bán ở chợ? - Lễ hội của các dân tộc ở HLS ntn? - Nhận xét trang phục tr/ thống của họ? - Nhận xét và sửa cho HS 4-Hoạt động nối tiếp: 1.Củng cố:Trình bày đặc điểm tiêu biểu về dân c,trang phục,lễ hộicủa 1 số dân tộc của Hoàng Liên Sơn?. 2. Dặndò: Học bài. - Hát - 2 HS trả lời - Nhận xét và bổ sung - HS đọc SGK và trả lời - Dân c ở HLS tha hơn ở động bằng - Dân tộc Dao, Mông, Thái, - Dân tộc Thái, Dao, Mông - Chỉ có thể đi bộ hoặc đi bằng ngựa. Vì chủ yếu là đờng mòn đi lại khó khăn - Nối tiếp HS trả lời - Nhân xét và bổ sung - HS quan sát tranh ảnh và trả lời - Bản làng nằm ở sờn núi hoặc th/ lũng - Bản thờng có ít nhà - Họ ở nhà sàn để tránh ẩm thấp và thú dữ - Nhà sàn làm bằng các vật liệu tự nhiên nh gỗ, tre, nứa, Nhiều nơi có nhà sàn mái lợp ngói - HS các nhóm trả lời - Nhận xét và bổ sung - Chợ có: Thổ cẩm, măng, mộc nhĩ, - Hội chợ mùa xuân, hội xuống đồng, - Trang phục đợc may thêu trang trí công phu - Đại diện các nhóm trả lời & 54 Địa lý Tiết 4: Hoạt động sản xuất của ngời dân ở Hoàng Liên Sơn I- Mục tiêu: Giúp HS biết: - Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về HĐ sản xuất của ngời dân ở HLS (trồng trọt làm các nghề thủ công,khai thác khoáng sản,lâm sản - Dựa vào tranh ảnh để nhận biết một số HĐ sản xuất của ngời dân ở HLS .Nhận biết khó khăn của giao thông miền núi . - HSKG : Xác lập đợc mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và hoạt động sản xuất II- Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh phục vụ bài học III- Các hoạt động dạy và học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1- Tổ chức 2- Kiểm tra: Trình bày đặc điểm tiêu biểu về dân c, sinh hoạt, lễ hội của dtộc HLS 3- Dạy bài mới: 1. Trồng trọt trên đất dốc - HD đọc SGK và trả lời: +Ngời dân ở HLS trồng cây gì? ở đâu? +Ruộng bậc thang thờng đợc làm ở đâu? +Tại sao phải làm ruộng bậc thang? +Ngời dân ở HLS trồng gì ở ruộng bậc ? 2. Nghề thủ công truyền thống B1: Dựa vào tranh ảnh thảo luận và TLCH + Kể tên sản phẩm thủ công nổi tiếng? + Nhận xét về màu sắc hàng thổ cẩm? + Hàng thổ cẩm đợc dùng để làm gì? B2: Đại diện các nhóm trả lời 3. Khai thác khoáng sản B1: Cho quan sát H3 và đọc SGK để TLCH - Kể tên 1 số khoáng sản ở HLS - Dãy HLS hiện nay có khoáng sản nào đ- ợc khai thác nhiều - Mô tả quy trình sản xuất ra phân lân - Tại sao phải bảo vệ, giữ gìn và khai thác khoáng sản hợp lý - Ngời dân miền núi còn khai thác gì? B2: Gọi HS trả lời câu hỏi trên - Nhận xét và bổ sung IV- Hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: Hệ thống bài và nxét giờ học. 2 Dặn dò:- Học bài, su tầm tranh ảnh vềvùng trung du Bắc Bộ - Hát - 2 HS trả lời - Nhận xét và bổ sung - HS đọc sách và trả lời - Họ trồng lúa, ngô, chè, - Ruộng bậc thang làm ở sờn núi - Để giúp cho việc giữ nớc và chống sói mòn - Trồng: Lúa, ngô, - Là: Dệt, may, thêu hàng thổ cẩm - Hàng thổ cẩm có hoa văn độc đáo, màu sắc sặc sỡ, bền đẹp - Các nhóm trình bày phần thảo luận - Nhận xét và bổ sung - Có: A-pa-tít, trì, kẽm, A-pa-tít đợc khai thác nhiều nhất - HS mô tả quy trình ( SGV-64 ) - Khai thác hợp lý vì khoáng sản dùng làm nguyêu liệu cho nhiều ngành công nghiệp - Khai thác gỗ, mây, nứa và các lâm sản quý - HS trả lời & 75 Địa lý Tiết 5: Trung du Bắc Bộ I. Mục tiêu: Giúp HS biết: - Mô tả đợc một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình vùng trung du Bắc Bộ : vùng đồi với đỉnh tròn, . - Nêu đợc một số hoạt động sản xuất chủ yếucủa ngời dân trung du Bắc Bộ (trồng chè trồng rừng )-tác dụng của trồng rừng. HSKG Nêu đợc quy trình chế biến chè. - Có ý thức bảo vệ rừng và tham gia trồng cây giữ đất giữ môi trờng . II. Đồ dùng dạy học:- Bản đồ hành chính VN; bản đồ tự nhiên VN Tranh ảnh vùng trung du Bắc Bộ III. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra: Tại sao phải bảo vệ giữ gìn, khai thác khoáng sản hợp lý? 3. Dạy bài mới: 1. Vùng đồi với đỉnh tròn, sờn thoải + HĐ1: Làm việc cá nhân -Vùng trung du là núi, đồi hay đồng bằng? - Các đồi ở đây nh thế nào? - Mô tả sơ lợc vùng trung du - Nhận xét và chữa 2 . Chè và cây ăn quả ở trung du + HĐ2: Làm việc theo nhóm B1: Cho HS quan sát sách và trả lời câu hỏi - Trung du Bắc Bộ thích hợp trồng cây gì ? - Hình 1, 2 cho biết Thái Nguyên và Bắc Giang trồng cây gì ? - Xác định hai vị trí đó trên bản đồ ? - Em biết gì về chè Thái ? Trồng làm gì B2: Đại diện các nhóm trả lời - GV nhận xét và kết luận 3. H/ động trồng rừng và cây công nghiệp HĐ3: Làm việc cả lớp - Cho HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Nêu hoạt động trồng rừng và cây công nghiệp ở vùng Trung du Bắc Bộ? - Nhận xét và kết luận 4. Hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố: Vùng Trung du Băc Bộ thờng trồng cây gì?Vì sao? 2. Dặn dò: Về nhà học bài và xem trớc bài sau. - Hát - Hai em trả lời - Nhận xét và bổ xung - Học sinh mở sgk xem tranh và tìm hiểu - Vùng trung du là một vùng đồi với các đỉnh tròn sờn thoải xếp cạnh nhau nh bát úp - Vùng trung du Bắc Bộ mang những dấu hiệu vừa của đồng bằng vừa của miền núi - Học sinh lên bảng chỉ bản đồ các tỉnh vùng trung du Bắc Bộ. - Học sinh trả lời - Thái Nguyên trồng nhiều chè; Bắc Giang trồng vải - Học sinh lên bảng xác định vị trí - Chè Thái Nguyên nổi tiếng thơm ngon. Phục vụ trong nớc và xuất khẩu - Các nhóm lần lợt trả lời câu hỏi - Nhận xét và bổ xung - Học sinh quan sát tranh và trả lời - Nhận xét và bổ xung - Học sinh đọc ghi nhớ sách giáo khoa & 96 Địa lý Tiết 6 ; Tây Nguyên I. Mục tiêu: Giúp HS biết: - Trình bày đợc một số đặc điểm tiêu biểu của Tây Nguyên ( Vị trí, địa hình (các cao nguyên xếp tầng cao thấp khác nhau , khí hậu (hai mùa rõ rệt) - Vị trí các cao nguyên ở Tây Nguyên trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam(Kon Tum plây- Ku -HSKG nêu dợc đặc điểm của mùa ma ,mùa khô.ở TN II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Tranh ảnh và t liệu về các cao nguyên III. Các hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2. Kiểm tra: Trung du Bắc Bộ có đặc điểm gì? Đợc trồng cây gì ? 3. Dạy bài mới 1.Tây Nguyên- Sứ sở của các cao nguyên xếp tầng : - GV chỉ trên bản đồ và giới thiệu HD chỉ bản đồ. - Xếp các cao nguyên theo thứ tự từ thấp đến cao + HĐ2: Làm việc theo nhóm B1: Chia lớp thành 4 nhóm - Phát tranh ảnh và thảo luận B2: Đại diện nhóm trình bày Nêu một số đặc điểm tiêu biểu của cao nguyên ? GV sửa chữa bổ xung Nh/ xét và k/luận 2. Tây Nguyên có hai mùa rõ rệt: Mùa khô và mùa ma: Làm việc cá nhân B1: Cho học sinh dựa vào SGK và trả lời - Buôn Ma Thuột mùa ma vào tháng nào? Mùa khô vào những tháng nào ? - Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Là mùa nào ? - Mô tả cảnh mùa ma và mùa khô ở TN ? B2: Gọi học sinh trả lời - Nhận xét và kết luận 4. Hoạt động nối tiếp: 1. Củng cố:- GV tổng kết bài và nhận xét giờ học 2. Dặn dò:-Về nhà học bài và tìm hiểu bài. - Hát - Hai học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung - Học sinh theo dõi - Vài học sinh lên chỉ các vị trí cao nguyên - Nhận xét và bổ xung - Học sinh trả lời - Chia nhóm thảo luận - Bốn nhóm nhận tranh ảnh và thảo luận - Đại diện các nhóm trả lời về các cao nguyên: Đắc Lắc, Kon Tum, Di Linh, Lâm Viên - Nhận xét và bổ xung - Mùa ma từ tháng 5 đến tháng 10. Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau - Tây Nguyên có hai mùa: Mùa ma và mùa khô - Học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung & Địa lý Tiết 7: Một số dân tộc ở Tây Nguyên I. Mục tiêu: Giúp HS biết: - Biết ở Tây Nguyên có nhiều dân tộc cùng sinh sống; (gia rai,Ê-đê )nhng lại là nơi tha dân nhất nớc ta. - Sử dụng đợc tranh ảnh để mô tả trang phục của một số dân tộc Tây Nguyên :Trang phục truyền thống :nam thờng đóng khố ,nữ thờng quấn váy. -HSKG :Quan sát tranh ảnh,mô tả về nhà rông ở Tây Nguyên. II. Đồ dùng dạy học: - Tranh, ảnh về nhà ở, buôn làng, trang phục, lễ hội, các loại nhạc cụ III. Hoạt động dạy và học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2. Kiểm tra: Tây Nguyên có những cao nguyên nào? 3. Dạy bài mới. 1.Tây Nguyên- Nơi có nhiều d/ tộc chung Sống . - Kể tên một số dân tộc ở Tây Nguyên - Các dân tộc đó thì dân tộc nào sống lâu đời ở Tây Nguyên? Dân tộc nào mới đến? - Mỗi dân tộc có những đặc điểm gì riêng? - Để Tây Nguyên giàu đẹp nhà nớc cùng các dân tộc đã và đang làm gì? - Nhận xét và kết luận 2. Nhà Rông ở Tây Nguyên + HĐ2: Làm việc theo nhóm - Mỗi buôn ở Tây Nguyên thờng có ngôi nhà gì đặc biệt? - Nhà Rông đợc dùng để làm gì? Mô tả? - Sự to đẹp của nhà rông biểu hiện điều gì? - Giáo viên nhận xét và sửa 3. Trang phục, lễ hội + HĐ3: Làm việc theo nhóm - Nhận xét về trang phục của họ? - Lễ hội tổ chức khi nào? Họ làm gì? B2: Đại diện nhóm báo cáo - Nhận xét và kết luận 4- Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: Nêu đặc điểm tiêu biểu của 1 số dân tộc ở Tây Nguyên? 2- Dặn dò :- Về nhà học bài. - Su tầm tranh ảnh về cây cà phê - Hát. - Hai em trả lời. - Nhận xét và bổ xung. - Học sinh đọc sách giáo khoa - Học sinh quan sát và trả lời: Gia- rai, Ê- đê, Ba- na, Sơ- đăng, Tày, Nùng, Mông, Kinh - Dân tộc Gia- rai, Ê- đê, Ba- na, Sơ- đăng Dân tộc Tày, Nùng, Mông, Kinh - Mỗi dân tộc có tiếng nói tập quán sinh hoạt riêng. Họ đều chung sức xây dựng Tây Nguyên giàu đẹp - Một số học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung Đại diện nhóm báo cáo - Mỗi buôn thờng có một nhà rông - Nhà rông là nơi để sinh hoạt tập thể nh hội họp, tiếp khách. Nhà rông to đẹp chứng tỏ buôn càng giàu có thịnh vợng - Vài học sinh mô tả về nhà rông - Nhận xét và bổ xung - HS quan sát hình SGK và thảo luận. - Nam thờng đóng khố, nữ quấn váy. Trang phục ngày hội trang trí hoa văn nhiều màu sắc - Lễ hội tổ chức vào mùa xuân hoặc sau mỗi vụ thu hoạch & Địa lý Tiết 8: Hoạt động sản xuất của ngời dân ở Tây Nguyên I . Mục tiêu: Giúp HS biết: - Nêu đợc1 số hoạt động sản xuất chủ yếu của ngời dân ở Tây Nguyên.(trồng cây công nghiệp lâu năm:cao su ,cà phê, trên đất đỏ ba gian .Chăn nuôi trâu bò trên đồng cỏ. - Dựa vào bảng số liệu, tranh ảnh để biết loại cây CN và vật nuôi đợc nuôi ,trồng nhiều nhất ở TN. Quan sát hình NXét về vùng trồng cà phê ở Buôn Ma Thuột II . Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam Tranh ảnh về vùng trồng cà phê. III .Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức 2. Kiểm tra: Tây Nguyên có những dân tộc nào? Trang phục lễ hội của họ ra sao? 3. Dạy bài mới: 1. Trồng cây công nghiệp trên đất ba dan + HĐ1: Làm việc theo nhóm B1: - Kể tên những cây trồng chính ở Tây - Nguyên? Chúng thuộc loại cây gì? - Cây công nghiệp lâu năm nào đợc trồng nhiều nhất? - Tại sao ở Tây Nguyên lại thích hợp cho việc trồng cây công nghiệp? B2: Đại diện nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét và kết luận + HĐ2: Làm việc cả lớp - Cho HS quan sát tranh ảnh - GV giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột 2. Chăn nuôi trên đồng cỏ + HĐ3: Làm việc cá nhân B1: Hãy kể tên những vật nuôi chính ở TN? Con vật nào đợc nuôi nhiều ở T Nguyên - Tây Nguyên có thuận lợi nào để chăn nuôi trâu bò? - Tây Nguyên nuôi voi để làm gì? B2: Nhận xét và kết luận 4. Hoạt động nối tiếp 1- Củng cố: Trình bày đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của con ngời vùng Tây nguyên? 2-Dặn dò:Về nhà học bài và xem trớc bài sau. - Hát. - Hai học sinh trả lời. - Nhận xét và bổ xung. - HS đọc SGK và quan sát hình - Học sinh trả lời - Tây Nguyên trồng cao su, cà phê, hồ tiêu, chè Đó là cây công nghiệp - Cà phê, cao su, chè, hồ tiêu đợc trồng nhiều nhất - Đất thích hợp trồng cây công nghiệp: Tơi xốp, phì nhiêu - Nhận xét và bổ xung - Học sinh quan sát tranh ảnh - HS lên chỉ vị trí của Buôn Ma Thuột - Vài học sinh lên chỉ - HS làm việc với SGK - Học sinh trả lời - Tây Nguyên chăn nuôi trâu, bò, voi - Trâu, bò đợc nuôi nhiều - Tây Nguyên có những đồn cỏ xanh tốt - Học sinh trả lời - Nhận xét và bổ xung & Địa lý Tiết 9: Hoạt động sản xuất của ngời dân ở Tây Nguyên( Tiếp theo) I. Mục tiêu: Giúp HS biết: - Nêu đợc1 số h/ động sản xuất chủ yếu của ngời dân ở Tây Nguyên ( sử dụng sức nớc sản xuất điện,khai thác gỗ và lâm sản) - Nêu vai trò của rừng đối với đời sống sản xuất:cung cấp gỗ lâm sản,nhiều thú quý, - Biết sự cần thiết phải bảo vệ rừng Mô tả sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh.rừng rậm nhiệt đới;có nhiều loại cây - Chỉ trên bản đồ những con sông bắt nguồn từ Tây Nguyên:Xê-Xan,Xrêpốk,Đồng Nai - Có ý thức tôn trọng bảo vệ thành quả lao động của ngời dân II. Đồ dùng dạy học - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam. Tranh ảnh nhà máy thuỷ điện và rừng ở Tây Nguyên II. Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1.Tổ chức. 2.Kiểm tra: Tây Nguyên trồng cây công nghiệp gì? Phát triển chăn nuôi con gì? 3. Dạy bài mới: 3. Khai thác sức nớc:Làm việc theo nhóm. - Kể tên một số con sông ở Tây Nguyên? - Tại sao sông ở T N lắm thác ghềnh? - Ngời dân T N khai thác nớc để làm gì? - Hồ chứa nớc có tác dụng gì? - Chỉ vị trí nhà máy thuỷ điện Yali? - Nhận xét và kết luận 4. Rừng và việc khai thác rừng ở Tây Nguyên : Làm việc theo từng cặp B1: Cho HS quan sát hình và đọc SGK - Tây Nguyên có những loại rừng nào? - Vì sao ở Tây Nguyên lại có rừng khác nhau? - Mô tả rừng dậm nhiệt đới và rừng khộp? - Nhận xét và kết luận + HĐ3: Làm việc cả lớp - Rừng Tây Nguyên có giá trị gì? - Gỗ đợc dùng làm gì? Quy trình sản xuất - Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc mất rừng ở Tây Nguyên - Chúng ta cần phải làm gì để bảo vệ rừng - Nhận xét và kết luận 4. Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố:GV nhận xét bàigiờ. 2- Dặn dò: Học bài và su tầm tranh ảnh về Đà lạt - Hát. - Hai học sinh trả lời. - Nhận xét và bổ xung. - Học sinh theo dõi lợc đồ. - Có sông Xê Xan, Ba, Đồng Nai. - Sông chảy qua nhiều vùng có độ cao khác nhau. - Khai thác sức nớc để chạy tua bin sản xuất ra điện. - Hồ chứa để giữ nớc hạn chế những cơn lũ bất thờng 3-5 học sinh lên chỉ trên lợc đồ nhà máy thuỷ điện và 3 con sông chính - Nhận xét và bổ xung - Học sinh trả lời - Tây Nguyên có rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp - Do khí hậu có hai mùa rõ rệt: Ma và khô; Nên có hai loại rừng khác nhau - Học sinh trả lời - Rừng cho nhiều sản vật nhất là gỗ - Gỗ để sản xuất đồ dùng gia đình và xuất khẩu - Mất rừng làm cho đất bị sói mòn, hạn hán lũ lụt tăng - Cần tích cực bảo vệ và trồng thêm rừng Địa lý Tiết 10: Thành phố Đà Lạt I. Mục tiêu: Giúp HS biết: - Nêu đợc một số đặc điểm chủ yếu của thành phố Đà Lạt : Vị trí nằm trên cao nguyên Lâm Viên ,thành phố có khí hậu trong lành .có nhiều công trình phục vụ nghỉ ngơi và du lịch. Là nơi trồng nhiều loại rau - Chỉ đợc vị trí thành phố Đà Lạt trên bản đồ (lợc đồ) Việt Nam. II. Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam. Tranh, ảnh về thành phố Đà Lạt. III. Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra: Ngời dân TN khai thác sức n- ớc để làm gì?TN có những loại rừng nào? Rừng có giá trị gì? 3 . Dạy bài mới: GV chỉ vị trí và giới thiệu 1. Thành phố nổi tiếng về rừng thông . B1: Cho HS quan sát hình trong SGK - Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào? - Đà Lạt ở độ cao khoảng bao nhiêu m? - Đà Lạt có khí hậu nh thế nào - Mô tả cảnh đẹp của Đà Lạt - GV nhận xét và kết luận 2. Đà Lạt - thành phố du lịch và nghỉ mát + HĐ2: Làm việc theo nhóm B1: Cho HS quan sát hình SGK - Tại sao Đà Lạt đợc chọn là nơi du lịch? - Đà Lạt có công trình nào phục vụ cho nghỉ mát du lịch? B2: Đại diện các nhóm trả lời - GVnhận xét và hoàn thiện 3.Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt( HĐ nhóm B1: Cho quan sát hình 4 và thảo luận Kể tên một số hoa quả , rauxanh ở ĐàLạt ? Tại sao Đà Lạt trồng đợc rau quả xứ lạnh? - Hoa và rau của Đà Lạt có giá trị ntn? B2: Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét và kết luận. IV. Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố:Nêu đặc điểm tiêu biểu của thành phố Đà lạt? 2- Dặn dò:Về nhà học bài và giờ sâu ôn tập. - Hát. - 2 HS trả lời. - Nhận xét và bổ sung. - HS quan sát và trả lời - Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên - Độ cao khoảng 1500m - Đà Lạt có khí hậu mát mẻ - Một vài HS trả lời - Nhận xét và bổ sung - HS quan sát và đọc SGK - Nhờ thiên nhiên tơi đẹp, không khí trong lành mát mẻ - Đà Lạt có Hồ Xuân Hơng, thác Cam Li, rừng thông, xe ngựa kiểu cổ và nhiều công trình du lịch - Đại diện các nhóm lên trả lời - HS thảo luận nhóm - Đà Lạt có nhiều rau quả xứ lạnh trồng quanh năm trở đi cung cấp nhiều nơi - Bắp cải, súp lơ, cà chua, dâu tây, - Nhờ có khí hậu quanh năm mát mẻ - Hoa và rau đợc tiêu thụ khắp nơi và xuất khẩu ra nớc ngoài Ngô Thị Thuý Tiểu học Thị Trấn Cao Thợng & 46 [...]... Ngô Thị Thuý Tiểu học Thị Trấn Cao Thợng & 276 Giáo án lớp4B Địa lí Tiết 18 Kiểm tra định kì địa lí ( Cuối học kì I ) I.Mục tiêu: Giúp HS biết: -Kiểm tra để đánh giá việc nắm kiến thức mà HS đã đợc học về phân môn địa lí trong học kì I vừa qua Rèn kĩ năng làm bài cho học sinh - Giáo dục học sinh ý thức tự giác học bài và làm bài II Đồ... & 171 Giáo án lớp4B Địa lý Tiết 13 : Ngời dân ở đồng bằng Bắc Bộ I Mục tiêu: Giúp HS biết: - Đồng bằng Bắc Bộ là n ơi dân c tập trung đông đúc nhất cả nớc ,ngời dân sống ở đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu là ngời Kinh Sử dụng tranh ảnh mô tả về nhà ở trang phục truyền thống của ngời dân ở đồng bằng bắc bộ :Nhà Trang phục - Giáo dục học sinh tôn trọng... Tiểu học Thị Trấn Cao Thợng & 149 Giáo án lớp4B Địa lý Tiết 12 : Đồng bằng Bắc Bộ I Mục tiêu: Giúp HS biết: - Nêu đợc một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình ,sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ: Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa của sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp nên; đây là đồng bằng thứ hai nớc ta Đồng bằng Bắc Bộ có dạng hình tam giác ,với đỉnh... luận ở SGK 4 Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: Hệ thống bài 2- Dặn dò:Về nhà ôn lại các bài đã học giờ sau ôn tập Ngô Thị Thuý Tiểu học Thị Trấn Cao Thợng & 255 Giáo án lớp4B Địa lí Tiết 17 Ôn tập địa lí I Mục tiêu: Giúp HS biết: - Hệ thống lại đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên ,địa hình... Bắc Bộ trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam.Chỉ vị trí sông Thái Bình.trên bản đồ - Giáo dục học sinh có ý thức tôn trọng và bảo vệ các thành quả lao động của con ngời II Đồ dùng dạy học: - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam III Các hoạt động dạy học: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò - Hát 1 Tổ chức: - 2 HS trả lời 2 Kiểm tra: Nêu đặc điểm của địa hình - Nhận xét và bổ sung vùng trung du Bắc Bộ -... đầu đội khăn xếp màu đen - GV nhận xét và bổ sung 4 Hoạt động nối tiếp: - Hệ thống bài và nhận xét giờ học Ngô Thị Thuý Tiểu học Thị Trấn Cao Thợng & 192 Giáo án lớp4B Địa lý Tiết 14 : Hoạt động sản xuất của ngời dân ở đồng bằng Bắc Bộ I Mục tiêu: Giúp HS biết: - Nêu đợc một số hoạt... bằng Nam Bộ không đắp đê ven sông * Sông ở đồng bằng Nam Bộ có tác dụng gì - Ngời dân xây dựng nhiều hồ lớn để cung * Ngời dân ở đây khắc phục thiếu nớc ngọt cấp nớc cho sản xuất và sinh hoạt nh hồ Dầu Tiếng, hồ Trị An vào mùa khô nh thế nào ? B2: Gọi học sinh trình bày kết quả - Giáo viên nhận xét và bổ xung IV- Hoạt động nối tiếp : - So sánh sự khác nhau giữa đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ Địa lý Ngời... rốt, xà lách, Bộ ? - Đại diện các nhóm lên trình bày - GV nhận xét và giải thích thêm - Nhận xét và bổ sung 4 Hoạt động nối tiếp: 1- Củng cố: Gọi 2 HS đọc lại ghi nhớ 2- Dặndò: Hệ thống bài và nh/ xét giờ học Ngô Thị Thuý Tiểu học Thị Trấn Cao Thợng & 213 Giáo án lớp4B Địa lý Tiết 15... - GV nhận xét và bổ sung - HS mô tả 4 Hoạt động nối tiếp: - Nhận xét và bổ sung 1- Củng cố: Hệ thống bài và nhận xét giờ học 2- Dặn dò:Về nhà học bài và su tầm tranh ảnh về thủ đô Hà Nội Ngô Thị Thuý Tiểu học Thị Trấn Cao Thợng & 2 34 Giáo án lớp4B Địa lý Tiết 16 Thủ đô Hà Nội I Mục tiêu:.. .Giáo án lớp4B Địa lý Tiết 11: Ôn tập I Mục tiêu: Giúp HS biết: - Chỉ đợc dãy núi Hoàng Liên Sơn,đỉnh Phan- xi păng các cao nguyên ở Tây Nguyên và thành phố Đà Lạt trên bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam - Hệ thống lại những đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình ,khí hậu ,sông ngòi ,dân tộc ,trang . & 149 Giáo án lớp4B Địa lý Tiết 12 : Đồng bằng Bắc Bộ I. Mục tiêu: Giúp HS biết: - Nêu đợc một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình ,sông ngòi của đồng bằng Bắc Bộ: Đồng bằng Bắc Bộ do phù. học Thị Trấn Cao Thợng & 255 Giáo án lớp4B Địa lí Tiết 17 Ôn tập địa lí I. Mục tiêu: Giúp HS biết: - Hệ thống lại đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên ,địa hình , khí hậu ,sông ngòi ,dân. tâm ĐBBộlà trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học của cả nớc Ngô Thị Thuý Tiểu học Thị Trấn Cao Thợng & 276 Giáo án lớp4B Địa lí Tiết 18 Kiểm tra định kì địa lí ( Cuối
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lí 4 trọn bộ, Giáo án Địa lí 4 trọn bộ, , II. Đồ dùng dạy học - Bản đồ địa lý tự nhiên Việt Nam, III. Hoạt động dạy học, C. Các hoạt động dạy học