0

Giáo án Địa lí 4 trọn bộ_Bộ 2

83 1,091 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:27

ĐỊA – TIẾT 1 BÀI: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - HS biết một số yếu tố của bản đồ: tên, phương hướng, tỉ lệ, bảng chú giải. - Bước đầu nhận biết được các kí hiệu của một số đối tượng đòa lí thể hiện trên bản đồ 2. Kó năng: - HS nêu được đònh nghóa đơn giản về bản đồ 3.Thái độ: - Ham thích tìm hiểu môn Đòa lí. II.CHUẨN BỊ: - SGK - Một số loại bản đồ: thế giới, châu lục, Việt Nam. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU 1. Khởi động: 2. Bài cũ 3. Bài mới: THỜI GI A N HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS  Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp - GV treo các loại bản đồ lên bảng theo thứ tự lãnh thổ từ lớn đến nhỏ (thế giới, châu lục, Việt Nam…) - GV yêu cầu HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng. - Các bản đồ này là hình vẽ hay ảnh chụp? - Nhận xét về phạm vi lãnh thổ được thể hiện trên mỗi bản đồ? GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện câu trả lời. - HS đọc tên các bản đồ treo trên bảng - Hình vẽ thu nhỏ Bản đồ thế giới thể hiện toàn bộ bề mặt Trái Đất, bản đồ châu lục thể hiện một bộ phận lớn của bề GV kết luận: Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một khu vực hay toàn bộ bề mặt của Trái Đất theo cách nhìn từ trên xuống. Hoạt động 2: Hoạt động cá nhân Muốn vẽ bản đồ, chúng ta thường phải làm như thế nào? Tại sao cùng vẽ về Việt Nam mà bản đồ trong SGK lại nhỏ hơn bản đồ treo tường? - GV giúp HS sửa chữa để hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 3: Hoạt động nhóm * GV yêu cầu các nhóm đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo các gợi ý sau: Tên của bản đồ có ý nghóa gì? - Trên bản đồ, người ta thường quy đònh các hướng Bắc, Nam, Đông, Tây như thế nào? - Chỉ các hướng B, N, Đ, T trên bản đồ tự nhiên Việt Nam? - Tỉ lệ bản đồ cho em biết điều gì? - Đọc tỉ lệ bản đồ ở hình 3 & cho biết 3 cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km trên thực đòa? - Bảng chú giải ở hình 3 có những kí hiệu nào? Bảng chú giải có tác dụng gì? - Hoàn thiện bảng - GV giải thích thêm cho HS: tỉ lệ là một phân số luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ càng nhỏ & ngược lại. - GV kết luận: Một số yếu tố của bản đồ mà các em vừa tìm hiểu đó là tên của bản đồ, phương hướng, tỉ lệ & bảng chú giải. Hoạt động 4: Thực hành vẽ một số kí hiệu bản đồ. mặt Trái Đất các châu lục, bản đồ Việt Nam thể hiện một bộ phận nhỏ hơn của bề mặt Trái Đất - nước Việt Nam. - HS quan sát hình 1, 2 rồi chỉ vò trí của Hồ Gươm & đền Ngọc Sơn theo từng tranh. - Đại diện HS trả lời trước lớp - HS đọc SGK, quan sát bản đồ trên bảng & thảo luận theo nhóm - Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả làm việc của nhóm trước lớp - Các nhóm khác bổ sung & hoàn thiện - HS quan sát bảng chú giải ở hình 3 & một số bản đồ khác & vẽ kí hiệu của một số đối tượng đòa lí như: đường biên giới quốc gia, núi, sông, thành phố, thủ đô… - 2 em thi đố cùng nhau: 1 em vẽ kí hiệu, 1 em nói kí hiệu đó thể hiện cái gì 4. Củng cố - Bản đồ là gì? Kể tên một số yếu tố của bản đồ? - Kể một vài đối tượng đòa lí được thể hiện trên bản đồ hình 3. 5. Dặn dò: - Nhận xét tiết học. ĐỊA – TIẾT 2 BÀI: DÃY NÚI HOÀNG LIÊN SƠN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết dãy núi Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao & đồ sộ nhất Việt Nam. HS biết ở dãy núi Hoàng Liên Sơn khí hậu lạnh quanh năm 2.Kó năng: HS chỉ được trên lược đồ & bản đồ Việt Nam vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn. Trình bày một số đặc điểm của dãy núi Hoàng Liên Sơn (vò trí, đòa hình, khí hậu) Mô tả đỉnh núi Phan – xi – păng. Bước đầu biết dựa vào lược đồ (bản đồ), tranh ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức. 3.Thái độ: Tự hào về cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước Việt Nam. II.CHUẨN BỊ: SGK Bản đồ tự nhiên Việt Nam. Tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn & đỉnh núi Phan-xi-păng. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU THỜI GIA N HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân GV chỉ trên bản đồ Việt Nam vò trí của dãy Hoàng Liên Sơn. Dãy núi Hoàng Liên Sơn nằm ở phía nào của sông Hồng & sông Đà? Dãy núi Hoàng Liên Sơn dài bao nhiêu km? Đỉnh núi, sườn & thung lũng ở dãy núi Hoàng Liên Sơn như thế nào? Tại sao đỉnh núi Phan-xi-păng được gọi là nóc nhà của Tổ quốc? GV sửa chữa & giúp HS hoàn chỉnh phần HS dựa vào kí hiệu để tìm vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn ở lược đồ hình 1. HS dựa vào kênh hình & kênh chữ ở trong SGK để trả lời các câu hỏi. HS trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS chỉ trên bản đồ Việt Nam vò trí dãy núi Hoàng THỜI GIA N HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS trình bày. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Dựa vào lược đồ hình 1, hãy đọc tên các đỉnh núi & cho biết độ cao của chúng. Quan sát hình 2 (hoặc tranh ảnh về đỉnh núi Phan-xi-păng), mô tả đỉnh núi Phan-xi-păng . GV giúp HS hoàn chỉnh phần trình bày. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp GV yêu cầu HS đọc thầm mục 2 trong SGK & cho biết khí hậu ở vùng núi cao Hoàng Liên Sơn như thế nào? GV gọi 1 HS lên chỉ vò trí của Sa Pa trên bản đồ. GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. GV tổng kết: Sa Pa có khí hậu mát mẻ quanh năm, phong cảnh đẹp nên đã trở thành một nơi du lòch, nghỉ mát lí tưởng của vùng núi phía Bắc Liên Sơn & mô tả dãy núi Hoàng Liên Sơn (vò trí, chiều dài, độ cao, đỉnh, sườn & thung lũng của dãy núi Hoàng Liên Sơn) HS làm việc trong nhóm theo các gợi ý Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. HS các nhóm nhận xét, bổ sung. Khí hậu lạnh quanh năm HS lên chỉ vò trí của Sa Pa trên bản đồ Việt Nam. HS trả lời các câu hỏi ở mục 2 Củng cố GV yêu cầu HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vò trí, đòa hình & khí hậu của dãy Hoàng Liên Sơn.( HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về vò trí, đòa hình & khí hậu của dãy núi Hoàng Liên Sơn.) GV cho HS xem một số tranh ảnh về dãy núi Hoàng Liên Sơn & giới thiệu thêm về dãy núi Hoàng Liên Sơn: Tên của dãy núi được lấy theo tên của cây thuốc quý mọc phổ biến ở vùng này là Hoàng Liên. Đây là dãy núi cao nhất Việt Nam & Đông Dương. Dặn dò: Chuẩn bò bài: Một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. BÀI: MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết vùng núi Hoàng Liên Sơn là nơi cư trú của một số dân tộc ít người. HS biết bản làng với nhà sàn; chợ phiên, lễ hội, trang phục của người dân tộc. 2.Kó năng: HS biết: Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, về sinh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. Bước đầu biết dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức. Xác lập mối quan hệ đòa lí giữa thiên nhiên & sinh hoạt của con người ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. 3.Thái độ: Có ý thức tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. II.CHUẨN BỊ: SGK Tranh ảnh về nhà sàn, trang phục, lễ hội, sinh hoạt của một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động: Bài cũ: Dãy núi Hoàng Liên Sơn Hãy chỉ vò trí của dãy núi Hoàng Liên Sơn trên bản đồ tự nhiên Việt Nam & cho biết nó có đặc điểm gì? Khí hậu ở vùng núi cao Hoàng Liên Sơn như thế nào? GV nhận xét Bài mới: THỜI GIA N HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cá nhân Dân cư ở vùng núi Hoàng Liên Sơn đông đúc hơn hay thưa thớt hơn so với vùng đồng bằng? Kể tên các dân tộc ít người ở vùng núi Hoàng HS trả lời kết quả trước lớp THỜI GIA N HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Liên Sơn. Xếp thứ tự các dân tộc (Dao, Thái, Mông) theo đòa bàn cư trú từ nơi thấp đến nơi cao. Hãy giải thích vì sao các dân tộc nêu trên được gọi là các dân tộc ít người? Người dân ở khu vực núi cao thường đi bằng phương tiện gì? Vì sao? GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Bản làng thường nằm ở đâu? Bản có nhiều nhà hay ít nhà? Nhà sàn được làm bằng vật liệu gì? Hiện nay nhà sàn ở vùng núi đã có gì thay đổi so với trước đây? GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 3: Làm việc cả lớp Chợ phiên là gì? Nêu những hoạt động trong chợ phiên? Kể tên một số hàng hoá bán ở chợ? Tại sao chợ lại bán nhiều hàng hoá này? (dựa vào hình 3) Lễ hội của các dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn được tổ chức vào mùa nào? Trong lễ hội có những hoạt động gì? Mô tả trang phục truyền thống của các dân tộc trong hình 4, 5, 6 GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. HS hoạt động nhóm Đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội… của một số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn. Củng cố GV yêu cầu HS trình bày lại những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, sinh hoạt, trang phục, lễ hội… của một số dân tộc vùng núi Hoàng Liên Sơn. Dặn dò: Chuẩn bò bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở vùng núi Hoàng Liên Sơn Môn: Đòa lí BÀI: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở VÙNG NÚI HOÀNG LIÊN SƠN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết ruộng bậc thang & một số nghề thủ công ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. Khai thác khoáng sản ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. 2.Kó năng: Trình bày những đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. Bước đầu biết dựa vào tranh ảnh để tìm ra kiến thức. Biết dựa vào hình vẽ kể tên thứ tự các công việc trong việc sản xuất ra phân lân. Xác lập được mối quan hệ đòa lí giữa thiên nhiên & hoạt động sản xuất của con người. 3.Thái độ: Yêu quý lao động Bảo vệ tài nguyên môi trường. II.CHUẨN BỊ: SGK Tranh ảnh một số mặt hàng thủ công, khai thác khoáng sản Bản đồ tự nhiên Việt Nam. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU Khởi động: Bài cũ: Một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn Kể tên một số dân tộc ít người ở vùng núi Hoàng Liên Sơn? Mô tả nhà sàn & giải thích tại sao người dân ở vùng núi Hoàng Liên Sơn thường làm nhà sàn để ở? Người dân ở vùng núi cao thường đi lại & chuyên chở bằng phương tiện gì? Tại sao? GV nhận xét Bài mới: THỜI GIA N HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Giới thiệu: Hoạt động1: Hoạt động cả lớp GV yêu cầu HS tìm vò trí của đòa điểm ghi ở HS tìm vò trí của đòa THỜI GIA N HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS hình 1 trên bản đồ tự nhiên Việt Nam. Ruộng bậc thang thường được làm ở đâu? Tại sao phải làm ruộng bậc thang? Người dân ở vùng núi Hoàng Liên Sơn trồng gì trên ruộng bậc thang? Hoạt động 2: Thảo luận nhóm Kể tên một số sản phẩm thủ công nổi tiếng của một số dân tộc ở vùng núi Hoàng Liên Sơn. Nhận xét về hoa văn & màu sắc của hàng thổ cẩm. GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân Kể tên một số khoáng sản có ở vùng núi Hoàng Liên Sơn? Tại sao chúng ta phải bảo vệ, gìn giữ & khai thác khoáng sản hợp lí? Ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, hiện nay khoáng sản nào được khai thác nhiều nhất? Mô tả quá trình sản xuất ra phân lân. GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời. điểm ghi ở hình 1 trên bản đồ tự nhiên của Việt Nam HS quan sát hình 1 & trả lời các câu hỏi Giúp cho việc lưu giữ nước, chống xói mòn. HS dựa vào tranh ảnh, vốn hiểu biết thảo luận trong nhóm theo các gợi ý Đại diện nhóm báo cáo HS bổ sung, nhận xét HS quan sát hình 3, đọc mục 3, trả lời các câu hỏi Quặng a-pa-tit được khai thác ở mỏ, sau đó được chuyển đến nhà máy a-pa-tit để làm giàu quặng (loại bỏ bớt đất đá), quặng được làm giàu đạt tiêu chuẩn sẽ được đưa vào nhà máy sản xuất phân lân để sản xuất ra phân lân phục vụ [...]... sừng) Dặn dò: Chuẩn bò bài: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiết 2) BÀI: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: Xem giáo án sáng thứ II.CHUẨN BỊ: Xem giáo án sáng thứ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU TIẾT 2 Khởi động: Bài cũ: Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Kể tên những loại cây trồng & vật nuôi ở Tây Nguyên? Dựa vào điều kiện đất đai & khí hậu,... chữa & giúp HS hoàn thiện phần trình bày Hoạt động 3: Làm việc cá nhân Ở Buôn Ma Thuột mùa mưa vào những tháng nào? Mùa khô vào những tháng nào? Khí hậu ở Tây Nguyên như thế nào? GV sửa chữa & giúp HS hoàn thiện câu trả lời GV giúp HS mô tả cảnh mùa mưa & HS dựa vào mục 2 & bảng số liệu ở mục 2, từng HS trả lời mùa khô ở Tây Nguyên các câu hỏi HS mô tả cảnh mùa mưa & mùa khô ở Tây Nguyên Củng cố GV... Ya-li & Đa Nhim trên lược đồ hình 4 & cho biết chúng nằm trên con sông nào? GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS quan sát lược đồ hình 4 rồi thảo luận theo nhóm theo các gợi ý của GV HS chỉ 3 con sông (Xê Xan, Đà Rằng, Đồng Nai) & 2 nhà máy thủy điện (Ya-li, Đa Nhim) trên bản đồ tự nhiên Việt Nam THỜI GIA N HOẠT ĐỘNG CỦA HS trình bày Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đôi GV yêu cầu HS... Nghề nào là nghề chính? Dặn dò: Chuẩn bò bài: Trung du Bắc Bộ Môn: Đòa lí BÀI: TRUNG DU BẮC BỘ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết vùng trung du Bắc Bộ là vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải Biết các công việc cần phải làm trong quá trình sản xuất ra chè 2. Kó năng: Mô tả được vùng trung du Bắc Bộ Xác lập được mối quan hệ đòa lí giữa thiên nhiên & hoạt động sản xuất của con người ở vùng trung du... Nguyên 2. Kó năng: Trình bày một số đặc điểm tiêu biểu về hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên Biết các công việc cần phải làm trong quá trình sản xuất các sản phẩm đồ gỗ Bước đầu biết dựa vào lược đồ (bản đồ), bảng số liệu, tranh ảnh để tìm kiến thức Xác lập mối quan hệ đòa lí giữa các thành phần tự nhiên với nhau & giữa thiên nhiên với hoạt động sản xuất của con người 3.Thái độ: Có ý thức tôn trọng,... lên bảng chỉ trên bản đồ tự nhiên Việt Nam vò trí của khu vực Tây Nguyên & các cao nguyên (theo thứ tự từ Bắc xuống Nam) Hoạt động 2: Thảo luận nhóm GV chia lớp thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm một số tranh ảnh & tư liệu về một cao nguyên Nhóm 1: cao nguyên Đắc Lắc Nhóm 2: cao nguyên Kon Tum Nhóm 3: cao nguyên Di Linh HOẠT ĐỘNG CỦA HS HS dựa vào kí hiệu tìm vò trí của khu vực Tây Nguyên & các cao nguyên... Mùa khô ở đây không khắc nghiệt lắm, vẫn có mưa đều đặn ngay trong những tháng hạn nhất nên cao nguyên lúc nào cũng có màu xanh Nhóm 4: Cao nguyên Lâm Viên có đòa hình phức tạp, nhiều núi cao, thung lũng sâu; sông, suối có nhiều thác ghềnh Cao nguyên có khí hậu mát quanh năm nên đây là nơi có nhiều rừng thông nhất Tây Nguyên Nhóm 4: cao nguyên Lâm Đồng GV gợi ý: + Dựa vào bảng số liệu ở mục 1, xếp thứ... các từ gợi ý sau: rừng rậm rạp, rừng thưa, một loại cây, nhiều loại cây với nhiều tầng, rừng rụng lá mùa khô, xanh quanh năm Lập bảng so sánh 2 loại rừng: rừng rậm nhiệt đới & rừng khộp GV sửa chữa giúp HS hoàn thiện phần trình bày GV giúp HS xác lập mối quan hệ đòa lí giữa khí hậu & thực vật: Nơi có lượng mưa khá thì rừng rậm nhiệt đới phát triển Nơi mùa khô kéo dài thì xuất hiện loại rừng rụng lá mùakhô... làm việc trước lớp Hoạt động 2: Thảo luận nhóm GV yêu cầu HS thảo luận & hoàn thành HS lên bảng điền đúng các kiến thức vào bảng thống câu 4, 5 GV kẻ sẵn bảng thống kê để HS lên bảng kê điền Dặn dò: Chuẩn bò bài: Đồng bằng Bắc Bộ BÀI: ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết đồng bằng Bắc Bộ là đồng bằng lớn ở miền Bắc Có sông ngòi & hệ thống đê ngăn lũ 2. Kó năng: HS chỉ được vò trí... sông chảy qua đồng bằng Bắc Bộ chia thành nhiều nhánh đổ ra biển bằng nhiều cửa, có nhánh đổ sang sông Thái Bình như sông Đuống, sông Luộc; vì có nhiều phù sa (cát, bùn trong nước) nên nước sông quanh năm có màu đỏ, do đó sông có tên là sông Hồng Sông Thái Bình do ba sông: sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam hợp thành Đoạn cuối sông cũng chia thành nhiều nhánh & đổ ra biển bằng nhiều HS dựa vào kênh chữ . nhân Kể tên một số khoáng sản có ở vùng núi Hoàng Liên Sơn? Tại sao chúng ta phải bảo vệ, gìn giữ & khai thác khoáng sản hợp lí? Ở vùng núi Hoàng Liên Sơn, hiện nay khoáng sản nào được khai. nghề chính? Dặn dò: Chuẩn bò bài: Trung du Bắc Bộ. Môn: Đòa lí BÀI: TRUNG DU BẮC BỘ I.MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 1.Kiến thức: HS biết vùng trung du Bắc Bộ là vùng đồi với đỉnh tròn, sườn thoải Biết. trình sản xuất ra chè. 2. Kó năng: Mô tả được vùng trung du Bắc Bộ. Xác lập được mối quan hệ đòa lí giữa thiên nhiên & hoạt động sản xuất của con người ở vùng trung du Bắc Bộ. Bước đầu biết dựa
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Địa lí 4 trọn bộ_Bộ 2, Giáo án Địa lí 4 trọn bộ_Bộ 2, , III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Mục lục

Xem thêm