0

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 15

78 1,138 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:07

======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015 TUẦN 1 Giáo án. Buổi sáng Ngày soạn: 24/ 8 / 2013 Ngày dạy: Thứ năm: 29/ 8 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Môn: Thủ công Tiết 1 Bài: GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI (Tiết 1) I – MỤC TIÊU - Biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đối. - Với học sinh khéo tay: - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. - Giáo dục học sinh yêu thích sản phẩm tạo ra. II - CHUẨN BỊ: Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 1 ======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015 Giáo viên: Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh cả lớp quan sát được. - Tranh quy trình tàu thuỷ hai ống khói. Học sinh: Giấy thủ công, giấy nháp, kéo, bút màu. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra sách vở học sinh đã bao… dụng cụ học tập của học sinh. - Giáo viên nhận xét - Đánh giá. 2. Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi đề. Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát, nhận xét. - Tàu thuỷ có hai ống khói giống nhau ở điểm nào? - Tàu thuỷ dùng để làm gì? - Gọi học sinh lên mở dần tàu thuỷ. Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu. Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. - Gọi học sinh lên bảng thực hiện gấp, cắt tờ giấy hình vuông. Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. - Gấp giấy vuông bằng 4 phần bằng nhau để lấy điểm O và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. Mở tờ giấy ra (Hình 2). Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói. - Đặt tờ giấy hình vuông lên bàn, mặt kẻ ô ở phía trên. - Học sinh cả lớp quan sát, nhận xét. - Lắng nghe. - Tàu thuỷ có hai ống khói giống nhau ở giữa tàu mỗi bên thành tàu có hai hình tam giác giống nhau, mũi tàu thẳng đứng. - Tàu thuỷ dùng để chở hành khách, vận chuyển… - 1 học sinh lên mở. - Học sinh theo dõi, quan sát, nhập tâm để thực hành. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 2 ======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015 - Gấp lần lượt 4 đỉnh của hình vuông vào sao cho 4 đỉnh tiếp giáp nhau. (Hình 3). - Lật hình 3 ra mặt sau và gấp lần lượt 4 đỉnh của hình vuông vào điểm O được (Hình 4 ) - Lật hình 4 ra mặt sau và tiếp tục gấp 4 đỉnh vào điểm O được hình 5. - Lật hình 5 ra mặt sau được hình 6. - Cho ngón tay trỏ vào khe giữa của một ô vuông và dùng ngón tay cái đẩy ô vuông đó lên được hình 7. - Lồng hai ngón tay trỏ vào phía dưới hai ô vuông còn lại để kéo hai phía sẽ được tàu thuỷ. - Giáo viên gọi 1-2 học sinh lên bảng thao tác lại các bước gấp tàu thuỷ 2 ống khói. - Giáo viên chữa bài, uốn nắn. - Giáo viên cho học sinh tập gấp tàu thuỷ 2 ống khói bằng giấy. - Học sinh quan sát. - 1-2 học sinh lên bảng thao tác lại các bước gấp tàu thuỷ 2 ống khói. - Học sinh cả lớp thực hành làm vào giấy nháp. . 3. Củng cố: Nêu các bước gấp tàu thuỷ 2 ống khói bằng giấy? - Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. - Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. - Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói. 4. Dặn dò: - Về nhà tập gấp nhiều lần-Chuẩn bị tiết sau thực hành. Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 3 ======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015 0 TUẦN 2 Giáo án. Buổi sáng Ngày soạn: 31/ 8 / 2013 Ngày dạy: Thứ sáu: 6/ 89/ 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Môn: Thủ công Tiết 2 Bài: GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI (Tiết 2). I – MỤC TIÊU - Biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đối. - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật. - Với học sinh khéo tay: - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. Giáo dục học sinh yêu thích gấp hình. II – GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ:  Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh cả lớp quan sát.  Tranh quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói. Giấy thủ công, bút màu, kéo thủ công. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Kiểm tra bài cũ :  Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh - Giáo viên nhận xét - ghi điểm. 1. Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi đề. Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò - Cho học sinh thực hành gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Giáo viên gọi học sinh lên thao tác gấp tàu thuỷ hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn. - Sau khi nhận xét, giáo viên cho học sinh quan sát và nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói theo các bước trên. - Giáo viên gợi ý cho học sinh: Sau khi gấp được tàu thuỷ , các em có - 1 học sinh lên thao tác gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Học sinh nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói. Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 4 ======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015 thể dán vào vở, dùng bút màu trang trí tàu và xung quanh tàu cho đẹp. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành gấp, dán, trang trí. - Giáo viên theo dõi uốn nắn. - Giáo viên đánh giá kết quả. - Học sinh thực hành gấp, dán, trang trí. - Học sinh trưng bày sản phẩm. - Lớp nhận xét. . 3. Củng cố: Học sinh nhắc lại các bước gấp tàu thuỷ hai ống khói. 4. Dặn dò: Chuẩn bị: giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp con ếch” Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở 0 TUẦN 3 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 7/ 9 / 2013 Ngày dạy: Thứ năm: 12/ 9 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Môn : Thủ công Tiết 3 Bài : GẤP CON ẾCH (Tiết 1) I – MỤC TIÊU - Học sinh biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. - Với học sinh khéo tay: - Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối. - Làm cho con ếch nhảy được. Học sinh yêu thích gấp hình. Có ý thức giữ vệ sinh lớp học. II – GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ: Mẫu con ếch - Tranh quy trình - Giấy màu, kéo, bút màu. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 2. Kiểm tra bài cũ :  Kiểm tra dụng cụ, vật liệu. - Giáo viên nhận xét. 2. Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi đề. Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò Hoạt động 1 : Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. - Học sinh quan sát, nhận xét. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 5 ======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015  Giáo viên giới thiệu mẫu.  Con ếch gồm mấy phần?  Là những phần nào?  Ích lợi của ếch: Con ếch có ích lợi gì?  Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng mở dần hình gấp con ếch bằng cách kéo thẳng nếp gấp ở phần cuối của con ếch. Sau đó mở 2 chân sau và 2 chân trước của con ếch sang 2 bên để được hình gấp như hình 6.  Nêu được sự giống nhau từ hình 2 đến hình 6 của bài này khi gấp đầu và cánh máy bay trong bài “Gấp máy bay đuôi rời ” đã học ở lớp 2 từ đó học sinh bước đầu hình dung được cách gấp con ếch. Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu. Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.  Lấy tờ giấy hình chữ nhật và thực hiện các công việc gấp , cắt giống như đã thực hiện ở bài học trước. Bước 2 ; Gấp tạo 2 chân trước của ếch.  Cách thực hiện các thao tác giống như khi gấp phần đầu và cánh máy bay đuôi rời. Bước 3 : Gấp tạo 2 chân sau và thân con ếch. - Lật hình 7 ra được hình 8 .Gấp 2 cạnh bên của hình tam giác vào sao cho 2 mép - 3 phần. - Đầu ,thân, chân. - Làm thực phẩm, con ếch ăn sâu bọ bảo vệ mùa màng cho người nông. - 1 học sinh lên bảng mở dần hình gấp con ếch. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 6 ======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015 đường gấp trùng với 2 mép nếp gấp của 2 chân trước con ếch. Miết nhẹ theo 2 đường gấp để lấy nếp gấp .Mở 2 đường gấp ra ( H.9a ). - Gấp 2 cạnh bên của hình tam giác vào theo đường dấu gấp sao cho mép gấp 2 cạnh bên nằm đúng đường nếp gấp ( H.9b)  Chú ý: 2 đường mới gấp vào phải cách đều với đường giữa hình. - Lật hình 9b ra mặt sau được hình 10.Gấp phần cuối của hình 10 lên theo đường dấu gấp , miết nhẹ theo đường gấp được hình 11 - Gấp đôi phần vừa gấp lên theo đường dấu gấp ở hình 11 được 2 chân sau của của con ếch ( H.12). - Lật hình 12 lên. Dùng bút màu sẫm tô 2 mắt của con ếch, được con ếch hoàn chỉnh.  Cách làm cho ếch nhảy . - Kéo 2 chân trước của con ếch dựng lên để đầu của ếch hướng lên cao. Dùng ngón tay trỏ đặt vào khoảng 1/2ở giữa nếp gấp của phần cuối thân con ếch, miết nhẹ về phía sau rồi buông ra ngay, con ếch sẽ nhảy về phía trước. - Mỗi lần miết như vậy, ếch sẽ nhảy lên 1 bước (H14). - Giáo viên có thể hướng dẫn Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 7 ======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015 nhanh lần 2. - Gọi 1-2 Học sinh lên bảng thao tác lại các bước gấp con ếch. - Giáo viên quan sát, nhận xét, uốn nắn. - Giáo viên tổ chức cho học sinh tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn. - Học sinh quan sát theo dõi. - 1 học sinh lên thao tác lại các bước gấp. - Học sinh thực hành tập gấp. . 3. Củng cố: Gọi học sinh nhắc lại quy trình gấp con ếch. 4. Dặn dò: Về tập gấp con ếch. Chuẩn bị học tiết 2. Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở 0 TUẦN 4 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 14/ 9 / 2013 Ngày dạy: Thứ năm: 19/ 9 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Môn: Thủ công Tiết 4 Bài: GẤP CON ẾCH ( TIẾT 2 ) I – MỤC TIÊU  Học sinh biết cách gấp con ếch.  Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.  Với học sinh khéo tay:  Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối.  Làm cho con ếch nhảy được. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 8 ======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015 Học sinh hứng thú với giờ học gấp hình. Có ý thức giữ vệ sinh lớp học. II - GIÁO VIÊN CHUẨN BỊ :  Mẫu con ếch được gấp bằng giấy màu có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát được.  Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. Giấy màu, kéo thủ cơng, bút màu đen hoặc màu sẫm. III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: 1. Kiểm tra bài cũ :  Kiểm tra vở, đồ dùng học tập.  Giáo viên nhận xét - ghi điểm. 2. Bài mới : Giới thiệu bài. Ghi đề. Hoạt Động Của Thầy Hoạt Động Của Trò − Học sinh thực hành gấp con ếch. − Giáo viên gọi 1 học sinh lên bảng nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp con ếch đã học ở tiết 1 và nhận xét. − Treo tranh quy trình lên bảng để nhắc lại các bước gấp con ếch. − Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành gấp con ếch theo nhóm. − Giáo viên quan sát, theo dõi, giúp đỡ, uốn nắn cho những học sinh còn lúng túng. − Giáo viên tổ chức cho học sinh trong nhóm khi xem con ếch của ai nhảy xa hơn, nhanh hơn. − Giáo viên gọi mợt số học sinh nmang con ếch đã được gấp lên bàn giáo viên. Giáo viên kiểm tra từng con ếch nhảy. Chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát nhận xét. − Giáo viên đánh giá sản phẩm của học sinh. − Học sinh thực hiện. − 1 học sinh nhắc lại thực hiện các thao tác gấp con ếch đã học ở tiết 1. − Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. − Bước 2: Gấp tạo 2 chân trước con ếch. − Bước 3: Gấp tạo 2 chân sau và thân con ếch. − Học sinh thực hành gấp con ếch theo nhóm. − Trong nhóm thi xem ếch của ai nhảy xa hơn, nhanh hơn. − Lớp quan sát, nhận xét. Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 9 ======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2015 3. Củng cố: Học sinh nhắc quy trình gấp con ếch. 4. Dặn dò: Chuẩn bị giờ sau “Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Nhận xét tiết học: Tuyên dương- nhắc nhở 0 . TUẦN 5 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 21/ 9 / 2013 Ngày dạy: Thứ năm: 26/ 9 / 2013 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Môn: Thủ công Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 10 [...]... ======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 a) Hình 3 b) 29 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 Hình 4 TUẦN 13 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 16/11/20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 21/11/20 13 ( Dạy Lớp 3a1 Tiết 4) Mơn : Thủ cơng Tiết 13 Bài : CẮT, DÁN CHỮ H, U (TIẾT... ======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 0 TUẦN 6 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 28/ 9 / 20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 3/ 10 / 20 13 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Mơn: Thủ cơng Tiết 6 Bài: GẤP, CẮT, DÁN NGƠI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (Tiết 2) I - MỤC TIÊU: - Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngơi sao 5 cánh - Gấp, cắt, dán được ngơi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng Các cánh... TUẦN 14 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 23/ 11/20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 28/11/20 13 ( Dạy Lớp 3a1 Tiết 4) Mơn : Thủ cơng Tiết 14 Bài : CẮT, DÁN CHỮ H, U (TIẾT 2) 32 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 I – MỤC TIÊU - Biết cách kẻ, cắt, dán chữ H,U - Kẻ, cắt, dán được chữ H,U... - 14 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 TUẦN 7 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 5/ 10 / 20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 10/ 10 / 20 13 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Mơn: Thủ cơng Tiết 7 Bài: GẤP, CẮT, DÁN BƠNG HOA (Tiết 1) I - MỤC TIÊU - Biết cách gấp, cắt, dán bơng hoa - Gấp, cắt, dán được... 16 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 TUẦN 8 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 12/ 10 / 20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 17/ 10 / 20 13 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Mơn: Thủ cơng Tiết 8 Bài: GẤP, CẮT, DÁN BƠNG HOA (Tiết2) I – MỤC TIÊU - Biết cách gấp, cắt, dán bơng hoa - Gấp, cắt, dán được... 29/11/20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 5/12/20 13 ( Dạy Lớp 3a1 Tiết 4) 34 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 Mơn: THỦ CƠNG Tiết 15 : Bài: CẮT, DÁN CHỮ V I – MỤC TIÊU - Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ V - Kẻ cắt dán được chữ V Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương... để học bài (Cắt, dán chữ cái đơn giản) Nhận xét tiết học: Tun dương nhắc nhở 22 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 TUẦN 11 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 2/ 11 / 20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 8/ 11 / 20 13 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Mơn : Thủ cơng Tiết 11 Bài : CẮT, DÁN CHỮ I, T ( Tiết... nhở -0 20 Giáo án Tiểu học – http://tieuhocvn.info 2014 ======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 TUẦN 10 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 26/ 10 / 20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 1/ 11 / 20 13 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Mơn: Thủ cơng Tiết 10 Bài: ƠN TẬP CHƯƠNG I: PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH ( Tiết 2) I – MỤC ĐÍCH U CẦU:... ======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 TUẦN 9 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 19/ 10 / 20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 21/ 10 / 20 13 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Mơn: Thủ cơng Tiết 9 Bài: ƠN TẬP CHƯƠNG 1: PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH ( Tiết 1) I – MỤC ĐÍCH U CẦU: - Ơn tập, củng cố được kiến thức, kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi - Làm được ít nhất hai đồ chơi...======================================================================== Giáo án Thủ cơng Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 Tiết 5 Bài: GẤP, CẮT, DÁN NGƠI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (Tiết 1) I – MỤC TIÊU - Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngơi sao 5 cánh - Gấp, cắt, dán được ngơi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kĩ thuật Các cánh của ngơi sao tương đối đều nhau Hình dán tương đối phẳng, cân đối - Với học sinh khéo tay: - Gấp, cắt, dán được ngơi sao 5 cánh . 2014 12 ======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 0 TUẦN 6 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 28/ 9 / 20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 3/ 10 / 20 13 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Môn: Thủ công Tiết 6 Bài: GẤP, CẮT, DÁN. 2014 14 ======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 TUẦN 7 Giáo án Buổi sáng Ngày soạn: 5/ 10 / 20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 10/ 10 / 20 13 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Môn: Thủ công Tiết 7 Bài: GẤP, CẮT, DÁN. ======================================================================== Giáo án Thủ công Lớp 3 – Năm học 2014 - 2 015 TUẦN 1 Giáo án. Buổi sáng Ngày soạn: 24/ 8 / 20 13 Ngày dạy: Thứ năm: 29/ 8 / 20 13 (Dạy lớp 3a1 Tiết 4) Môn: Thủ công Tiết 1 Bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 15, Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 15,