0

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 4

25 725 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:07

TUẦN 1 : HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC : Thủ công GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (tiết 1 ) I. Mục tiêu • HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. • Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đổi. • HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: • Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đã gấp sẵn. • Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. • Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. III . Các hoạt động Dạy – Học: * Khởi động Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói và đặt câu hỏi định hướng quan sát – SGV tr.191. - GV giải thích. - GV liên hệ thực tế về tác dụng của tàu thuỷ – SGV tr.191. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Giáo viên hướng dẫn mẫu. Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. - GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy hình vuông. Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đường dấu gấp giữa hình vuông – SGV tr.192. - Lưu ý: không quy định số ô vuông của tờ giấy. Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói – SGV tr.192. - GV và HS cả lớp quan sát. GV sửa chữa uốn nắn. Hát Để dụng cụ, đồ dùng học tập môn thủ công lên bàn. - HS quan sát mẫu, nhận xét đặc điểm, hình dáng của tàu thuỷ. - HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu thuỷ. - 1 HS lên bảng mở dần tàu thuỷ mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu. Học sinh hoạt động nhóm. - HS lên bảng thực hiện. - 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp. - Quan sát thao tác của GV. - HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy nháp. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG * Về nhà thực hành lại những những sản phẩm mà em đã làm cho người thân xem . TUẦN 2: Thủ công GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI ( tiết 2) • Mục tiêu • HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. • Gấp được tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đổi. • HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: • Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. • Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. • Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. III. Các hoạt động dạy – học: Khởi động Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Kiểm tra dụng cụ, đồ dùng học tập của HS và nhận xét. Tiếp tục HDHS thực hiện tiếp hoạt động 3. B . HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH HS thực hành gấp tàu thủy hai ống khói. - GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn. - GV gợi ý: Sau khi gấp được tàu thuỷ, có thể dùng bút màu trang trí xung quanh tàu cho - 2 HS nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói và thực hành gấp trước lớp. - HS thực hành. đẹp. GV tổ chức cho HS thực hành. - GV quan sát, uốn nắn để các em hoàn thành sản phẩm. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. C .HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Đánh giá sản phẩm - HS trưng bày sản phẩm. HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp con ếch”. HĐƯD Về nhà thực hành lại những những sản phẩm mà em đã làm cho người thân xem TUẦN 3 Thủ công GẤP CON ẾCH ( tiết 1) I. Mục tiêu • HS biết cách gấp con ếch. • Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. • HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy được. II. Đồ dùng dạy – học: • Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. • Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. • Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. IV. Các hoạt động dạy – học: Nội dung dạy và học Hoạt động của GV Hoạt động của HS A HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN GV giới thiệu mẫu con ếch được gấp bằng giấy và đặt câu hỏi định hướng quan sát – SGV tr.195. - GV liên hệ thực tế về hình dạng và ích lợi của con ếch – SGV tr.195. Giáo viên hướng dẫn mẫu. 4 HS gấp tàu thủy 2 ống khói. Cả lớp quan sát và nhận xét. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, lợi ích của con ếch. Học sinh thực hành theo nhóm - HS lên bảng mở dần hình gấp con ếch. Từ đó B HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH GV quan sát và trợ giúp cho nhưng HS còn lúng túng Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông – SGV tr.196 Bước 2: Gấp hai chân trước con ếch – SGV tr.196. Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch – SGV tr.197. * Cách làm cho con ếch nhảy – SGV tr.199. C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học. HS bắt đầu hình dung được cách gấp con ếch. - HS quan sát thao tác của GV và tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Hôm sau học tiếp. TUẦN 4 Thủ công GẤP CON ẾCH ( tiết 2) I. Mục tiêu : • HS biết cách gấp con ếch. • Gấp được con ếch bằng giấy , nếp gấp tương đối thăng phẳng. • HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy được. II. Đồ dùng dạy – học: • Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. • Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. • Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. III. Các hoạt động dạy – học: Khởi động Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS A .HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Tiếp tục HDHS thực hiện hoạt động GẤP CON ẾCH B . HOẠT ĐÔNGK THỰC HÀNH Hướng dẫn HS thực hành theo nhóm HS thực hành gấp con ếch. Hát - 2 HS lên bảng nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp con ếch đã học ở tiết 1. Nhắc lại 3 bước gấp con ếch. - HS gấp con ếch theo nhóm. - HS trong nhóm thi xem ếch của ai nhả- - GV tổ chức cho HS thực hành gấp con ếch như tiết trước. Trưng bày sản phẩm - GV giải thích nguyên nhân làm cho con ếch không nhảy được để các em rút kinh nghiệm – SGV tr.200. - GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát. - GV đánh giá sản phẩm của HS. C. HOẠT ĐỘNGỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài “Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng”.y xa hơn, nhanh hơn. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC ĐƯỢC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. TUẦN 5 Thủ công GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết1) I. Mục tiêu : • HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. • Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. • HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: • Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. • Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. • Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. • Tranh quy trình gấp, cắt, dán là cờ đỏ sao vàng. III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1 HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. Hát - HS nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài, chiều - GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng và đặt câu hỏi định hướng quan sát để rút ra nhận xét – SGV tr. 201. - GV liên hệ thực tiễn và nêu ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng SGV 201, 202. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Giáo viên HD mẫu. Học sinh thực hành theo nhóm GV quan sát các nhóm thực hiện dộng thờ giúp đỡ cho những em còn lúng túng. Bước 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm cánh SGV tr.202. Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh - SGV tr.203. Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng – SGV tr.204. 3.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Về nhà thực hành lại những những sản phẩm mà em đã làm cho người thân xem Nhận xét giờ học rộng của lá cờ và kích thước ngôi sao. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, của lá cờ đỏ sao vàng. - 1, 2 HS nhắc lại cách thực hiện các thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - HS cả lớp quan sát, nhận xét. - HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh. Tiếp tục tập gấp tiếp hôm sau học tiếp. TUẦN 6 Thủ công GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết2 ) I. Mục tiêu : • HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. • Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối. • HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy – học: • Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. • Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. • Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. IV. Các hoạt động Dạy – Học: Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Nhắc lại các gấp ngôi sao năm cánh. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH a.HS thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh theo nhóm. - GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các bước gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - GV nhận xét và treo tranh quy trình gấp, cắt, dán – SGV tr. 205. b. Trưng bày sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Hát - 1 HS khác nhắc lại cách cắt, dán ngôi sao để được lá cờ đỏ sao vàng. - HS nhắc lại các bước thực hiện. - HS trưng bày sản phẩm. HS thực hành gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng. HĐƯD : Về nhà thực hành lại những những sản phẩm mà em đã làm cho người thân xem Chuẩn bị trước bài: Gấp cắt, dán bông hoa. TUẦN 7 Thủ công GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 1) I. Mục tiêu : • HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau. • HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. • Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy – học: • Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu. • Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. • Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. • Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. IV. Các hoạt động dạy – học: Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS • Khởi động : 2. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN Giáo viên hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời về cách gấp, cắt bông hoa năm cánh trên cơ sở nhớ lại bài học trước – SGV tr.206 - GV liên hệ thực tế – SGV tr.207. Giáo viên hướng dẫn mẫu. a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh: - GV giúp HS củng cố vận dụng kỹ năng gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt hoa. - Hướng dẫn HS cắt, gấp bông hoa 5 cánh theo các bước – SGV tr.207. - GV mở rộng: Tuỳ từng cách vẽ và cắt lượn theo đường cong sẽ được 5 cánh hoa hình dạng khác nhau. b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh – SGV tr.208 c) Dán các hình bông hoa –SGV tr.209 - GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. 3. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG Nhận xét giờ học Hát Để đụng cụ học tập lên bàn. - HS quan sát và nêu một số nhận xét. - 1, 2 HS lên bảng thực hiện gấp, cắt ngôi sao 5 cánh. Học sinh hoạt động theo nhóm - 2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt bông hoa 8 cánh. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Hôm Sau học tiếp TUẦN 8 Thủ công GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA ( tiết 2) I. Mục tiêu : • HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa tương đối đều nhau. • HS khéo tay : Gấp, cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. • Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy – học: • Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu. • Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. • Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. III. Các hoạt động dạy – học: Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Khởi động : Tiếp tục HDHS thực hiện gấp cắt dán bông hoa. 2. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH a.HS thực hành gấp, cắt, dán bông hoa. - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt để được hình bông hoa. GV theo dõi và giúp đỡ các em còn lúng túng. b. Trưng bày sản phẩm - GV nhận xét. - Chú ý: Có thể cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh có kích thước khác nhau để trình bày cho đẹp. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. 3. HOẠT DỘNG ỨNG DỤNG - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. Hát - HS quan sát lại tranh quy trình. Học sinh hoạt động theo nhóm. - HS thực hành và trang trí sản phẩm. - HS trưng bày sản phẩm. HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài kiểm tra cuối chương “Phối hợp gấp, cắt, dán hình”. VỀ NHÀ TIẾP TỤC TẬP GẤP , CẮT LẠI NHỮNG GÌ EM ĐÃ HỌC HÔM NAY CHO NGƯỜI THÂN XEM. Tuần 9 GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (Tiết 2) I. Mục tiêu: Gấp, cắt, dán được bông hoa 5, 4 cánh, 8 cánh đúng quy trình. Hứng thú đối với giờ học gấp, cắt, dán hình. II Giáo viên chuẩn bị: Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. III. Các hoạt động dạy học Khởi động Hoạt động dạy Hoạt động học HĐTH Hoạt động 3: Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp, cắt để được hình bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh giáo viên nhận xét, học sinh quan sát lại tranh quy trình. + Gấp, cắt bông hoa 5 cánh: Cắt tờ giấy hình vuông rồi gấp giống như gấp ngôi sao 5 cánh. Sau đó vẽ và cắt theo đường cong. Mở ra sẽ được bông hoa 5 cánh. + Gấp, cắt bông hoa 4 cánh: Gấp tờ giấy hình vuông làm 8 phần bằng nhau. Sau đó vẽ và cắt theo đường cong sẽ được bông hoa 4 cánh. + Gấp, cắt bông hoa 8 cánh: Gấp tờ giấy hình vuông thành 16 phần bằng nhau. Sau đó vẽ và cắt theo đường cong sẽ được bông hoa 8 cánh. Cũng cố dặn dò: Giáo viên nhận xét kết quả thực hành. Dặn dò học sinh ôn lại các bài học, mang dụng cụ để làm bài kiểm tra cuối chương “ Phối hợp gấp, cắt, dán hình” HĐƯD : Về nhà thực hành lại những những sản phẩm mà em đã làm cho người thân xem Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành, trang trí sản phẩm. Học sinh thực hành quan sát, uốn nắn, giúp đỡ học sinh lúng túng. Tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm. Giáo viên đánh giá học sinh. o-0-o [...]... của hình 2 chiều dài 5ô, rộng 3 Bước 2: Cắt chữ T Bước 3: Dán chữ I,T tập kẻ, cắt chữ I,T o-0-o Tuần 12 CẮT, DÁN CHỮ I.T (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh thích cắt, dán chữ II Giáo viên chuẩn bị: Đồ dùng thủ công III Các hoạt động dạy học: 1 Kiểm tra bài củ 2 Khởi động Hoạt động dạy Hoạt động học HĐTH Hoạt động3: Học sinh thực hành cắt, dán chữ I,T Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc... ra nhận xét Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn mẫu Bước1: V đã được kẻ, giáo viên hướng dẫn kẻ chữ V Hình chữ nhật có chiều dài 5 ô, rộng 3 ô Bước 2: Cắt chữ V Bước 3: Dán chữ V HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 3: Học sinh thực hành cắt dán chữ V Học sinh nhắc lại cách kẻ, cắt, dán chữ V Giáo viên nhận xét, nhắc lại các bước theo quy trình Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành, giáo viên quan sát giúp... Cắt chữ E Bước 3: Dán chữ E HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Học sinh nhắc Hoạt động 3: Học sinh thực hành cắt, dán chữ E lại cách kẻ, cắt, Học sinh nhắc lại cách kẻ, cắt, dán chữ E dán chữ E Giáo viên nhận xét, nhắc lại các bước kẻ, cắt chữ E theo quy trình Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành Giáo viên quan sát, uốn nắn, giúp đở học sinh còn lúng túng Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày, đánh giá nhận... dọc 2 ,3, 6,7 Đan nan ngang thứ hai, nhấc nan dọc 3, 4, 7,8 Đan nan ngang thứ ba, nhấc nan dọc 1 ,4, 5,8,9 Đan nan ngang thứ tư, nhấc nan dọc 1,2,5,6,9 tiếp tục đan cho đến hết Bước 3: Dán nẹp xung quanh tấm đan Dùng 4 nan còn lại dán theo bốn cạnh của tấm đan Giáo viên cho học sinh kẻ, cắt các nan đan o-0-o - Tuần 23 ĐAN NONG ĐÔI (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh yêu thích đan nan II Giáo. .. GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (1tiết) I Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, kỹ năng của học sinh qua sản phẩm gấp hình II Giáo viên chuẩn bị: Các mẫu cảu bài 1,2 ,3, 4, 5 III Nội dung bài kiểm tra : Đề kiểm tra: Em hãy gấp hoặc gấp, cắt ,dán một trong những hình đã học ở chương I - Giáo viên nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra - Giáo viên gọi học sinh nhắc lại tên các bài đã học Học sinh quan sát lại các mẫu Giáo viên... thao tác kẻ, gấp, cắt chữ I.T Giáo viên nhận xét, nhắc theo quy trình Học sinh thực hành Giáo viên quan sát uốn nắn, giúp đở Giáo viên nhắc học sinh dán chữ cho cân đối, miết cho Học sinh có phẳng Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm, sản phẩm đẹp và nhận xét sáng tạo được Giáo viên đánh giá sản phẩm thực hành của học sinh khen Cũng cố dặn dò: Giáo viên đánh giá kết quả thực hành của học... đầy đủ dụng cụ làm thủ công III Các hoạt động dạy học: 1 Kiểm tra bài củ 2 Khởi động Hoạt động dạy Hoạt động học HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH Hoạt động 3: Học sinh thực hành cắt, dán chữ vui vẻ Giáo viên kiểm tra học sinh cách kẻ, cắt dán chữ Vui vẻ Giáo viên nhận xét, nhắc lại các bước theo quy trình Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành cắt, dán chữ Học sinh thực Học sinh thực hành, giáo viên uốn nắn,... 1Tiết ) I Mục tiêu: Đánh giá kiến thức, kỹ năng cắt, dán chữ qua sản phẩm thực hành của học sinh II Giáo viên chuẩn bị: Các mẫu chữ đã học III Nội dung kiểm tra: Đề bài: Em hãy cắt, dán 2 chữ cái đã học Giáo viên giải thích yêu cầu của bài Học sinh làm bài, giáo viên quan sát học sinh làm bài IV Đánh giá : HS và GV cùng đánh giá Nhận xét, dặn dò: Giáo viên nhận xét kỹ năng kẻ, cắt, dán Dặn dò học sinh... o-0-o Tuần 14 CẮT, DÁN CHỮ H.U (Tiết 2) I Mục tiêu: Học sinh thích cắt, dán chữ II Giáo viên chuẩn bị: Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H,U III Các hoạt động dạy học: 1 Kiểm tra bài củ 2 Khởi động Giáo viên cho học sinh tập kẻ, cắt chữ H,U Hoạt động dạy HĐTH Hoạt động3: Học sinh thực hành cắt, dán chữ H,U Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại và thực hiện các bước Giáo viên nhận xét và hệ... hiện các bước Giáo viên nhận xét và hệ thống các bước kẻ, cắt, dán chữ H,U theo quy trình Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành Giáo viên quan sát, uốn nắn, giúp đở Giáo viên đánh gía sản phẩm thực hành của học sinh Giáo viên nhận xét kỹ năng thực hành của học sinh Dặn dò học sinh giờ sau mang đồ dùng làm thủ công để học bài “ Cắt, dán chữ V ” HĐƯD : Về nhà thực hành lại những những sản phẩm mà em . XEM. TUẦN 5 Thủ công GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết1) I. Mục tiêu : • HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. • Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá. tiếp. TUẦN 6 Thủ công GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( tiết2 ) I. Mục tiêu : • HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. • Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá. cắt, dán được bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. • Có thể cắt được nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy – học: • Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 4, Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 4,