0

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 16

30 827 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:07

Giáo án thủ công Thứ ngày tháng 8 năm 2009 Tuần 1: Bọc vở I. Mục đích yêu cầu: - Học sinh biết cách bọc vở (bao tập). Bọc đợc vở bằng giấy tự chọn. - Có ý thức giữ gìn vở sạch, đẹp. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu quyển vở đợc bọc bằng giấy (giấy bọc có thể là hoạ báo, báo hằng ngày hoặc loại giấy chuyên dùng để bọc vở có bán sẵn). - Một quyển vở cha đợc bọc (để hớng dẫn thực hành). Kéo thủ công, bút chì. IV. Các hoạt động dạy học: Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu quyển vở đã đợc bọc. - Giáo viên mở các nếp gấp, sau đó lấy tờ giấy bọc quyển vở ra. Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu. Bớc 1: Chọn và gấp giấy để bọc vở SGV tr.187. Bớc 2: Bọc vở SGV tr.189 Hoạt động 3: Học sinh thực hành bọc vở. - GV tổ chức cho HS thực hành bọc vở. - GV quan sát uốn nắn, giúp đỡ những HS còn lúng túng. - GV đánh giá kết quả thực hành. * Nhận xét dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy nháp, giấy thủ công, bút màu để học bài Gấp tàu thuỷ hai ống khói. - HS quan sát, nhận xét về màu sắc, kích thớc, loại giấy sử dụng để bọc vở. - HS quan sát, so sánh. - HS trả lời các câu hỏi về cách lựa chọn giấy và cách bọc vở. - HS quan sát thao tác của giáo viên. - HS nhắc lại cách bọc vở và nhận xét. - HS thực hành theo 2 bớc. - HS trng bày sản phẩm. Thứ ngày tháng 8 năm 2009 Tuần 2: Bài 2: gấp tàu thuỷ hai ống khói ( tiết 1) I. Mục đích yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp đợc tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tơng đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tơng đối cân đổi. 1 - HS khéo tay: Gờp đợc tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đợc gấp bằng giấy có kích thớc đủ lớn để HS cả lớp quan sát đợc. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói và đặt câu hỏi định hớng quan sát SGV tr.191. - GV giải thích. - GV liên hệ thực tế về tác dụng của tàu thuỷ SGV tr.191. Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu. Bớc 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. - GV gợi ý để HS nhớ lại cách cắt tờ giấy hình vuông. Bớc 2: Gấp lấy điểm giữa và 2 đờng dấu gấp giữa hình vuông SGV tr.192. - Lu ý: không quy định số ô vuông của tờ giấy. Bớc 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói SGV tr.192. - GV và HS cả lớp quan sát. GV sửa chữa uốn nắn. - HS quan sát mẫu, nhận xét đặc điểm, hình dáng của tàu thuỷ. - HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu thuỷ. - 1 HS lên bảng mở dần tàu thuỷ mẫu cho đến khi trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu. - HS lên bảng thực hiện. - 1, 2 HS lên bảng thao tác lại các b- ớc gấp. - Quan sát thao tác của GV. - HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy nháp. Thứ ngày tháng năm 2009 Tuần 3: gấp tàu thuỷ hai ống khói ( tiết 2) I. Mục đích yêu cầu: - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói. - Gấp đợc tàu thuỷ hai ống khói . Các nếp gấp tơng đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tơng đối cân đổi. - HS khéo tay: Gấp đợc tàu thủy hai ống khói . Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu tàu thuỷ hai ống khói đợc gấp bằng giấy có kích thớc đủ lớn để HS cả lớp quan sát đợc. 2 - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy nháp, giấy thủ công. Bút màu, kéo thủ công. IV. Các hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 3: HS thực hành gấp tàu thủy hai ống khói. - GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bớc đã hớng dẫn. - GV gợi ý: Sau khi gấp đợc tàu thuỷ, có thể dùng bút màu trang trí xung quanh tàu cho đẹp. - GV tổ chức cho HS thực hành. - GV quan sát, uốn nắn để các em hoàn thành sản phẩm. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. * Nhận xét- dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài Gấp con ếch. - 2 HS nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói và thực hành gấp trớc lớp. - HS thực hành. - HS trng bày sản phẩm. Tuần 4 Thứ ngày tháng 9 năm 2009 gấp con ếch ( tiết 1) I. Mục đích yêu cầu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp đợc con ếch bằng giấy , nếp gấp tơng đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp đợc con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy đợc. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu con ếch đợc gấp bằng giấy có kích thớc đủ lớn để HS cả lớp quan sát đợc. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và nhận xét. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về 3 - GV giới thiệu mẫu con ếch đợc gấp bằng giấy và đặt câu hỏi định hớng quan sát SGV tr.195. - GV liên hệ thực tế về hình dạng và ích lợi của con ếch SGV tr.195. Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu. Bớc 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông SGV tr.196 Bớc 2: Gấp hai chân trớc con ếch SGV tr.196. Bớc 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch SGV tr.197. * Cách làm cho con ếch nhảy SGV tr.199. đặc điểm, hình dáng, lợi ích của con ếch. - HS lên bảng mở dần hình gấp con ếch. Từ đó HS bắt đầu hình dung đ- ợc cách gấp con ếch. - HS quan sát thao tác của GV và tập gấp con ếch theo các bớc đã hớng dẫn. Tuần 5 Thứ ngày tháng 9 năm 2009 gấp con ếch ( tiết 2) I. Mục đích yêu cầu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp đợc con ếch bằng giấy , nếp gấp tơng đối thăng phẳng. - HS khéo tay: Gấp đợc con ếch bằng giấy . Nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối . Làm cho con ếch nhảy đợc. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu con ếch đợc gấp bằng giấy có kích thớc đủ lớn để HS cả lớp quan sát đợc. - Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy. - Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công. - Bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm. IV. Các hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 3: HS thực hành gấp con ếch. - GV tổ chức cho HS thực hành gấp con ếch nh tiết trớc. - GV giải thích nguyên nhân làm cho con ếch không nhảy đợc để các em rút kinh nghiệm SGV tr.200. - GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát. - GV đánh giá sản phẩm của HS. * Nhận xét- dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần - 2 HS lên bảng nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp con ếch đã học ở tiết 1. Nhắc lại 3 bớc gấp con ếch. - HS gấp con ếch theo nhóm. - HS trong nhóm thi xem ếch của ai nhảy xa hơn, nhanh hơn. 4 thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. ____________________________________________________ Tuần 6 Thứ ngày tháng 9 năm 2009 gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng ( tiết1) I. Mục đích yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán đợc ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tơng đối đều nhau. Hình dán tơng đối phẳng, cân đối. - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán đợc ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thớc kẻ. - Tranh quy trình gấp, cắt, dán là cờ đỏ sao vàng. IV. Các hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng và đặt câu hỏi định hớng quan sát để rút ra nhận xét SGV tr. 201. - GV liên hệ thực tiễn và nêu ý nghĩa của lá cờ đỏ sao vàng SGV tr. 201, 202. Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu. Bớc 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm cánh SGV tr.202. Bớc 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh - SGV tr.203. Bớc 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để đợc lá cờ đỏ sao vàng SGV tr.204. - HS nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài, chiều rộng của lá cờ và kích thớc ngôi sao. - HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi về đặc điểm, hình dáng, của lá cờ đỏ sao vàng. - 1, 2 HS nhắc lại cách thực hiện các thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - HS cả lớp quan sát, nhận xét. - HS tập gấp, cắt ngôi sao năm cánh. 5 Tuần 7 Thứ ngày tháng 9 năm 2009 gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng ( tiết2) I. Mục đích yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán đợc ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tơng đối đều nhau. Hình dán tơng đối phẳng, cân đối. - HS khéo tay: Gấp, cắt, dán đợc ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dán phẳng, cân đối. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. - Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp. - Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thớc kẻ. IV. Các hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 3: HS thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - GV gọi HS nhắc lại và thực hiện các bớc gấp, cắt ngôi sao năm cánh. - GV nhận xét và treo tranh quy trình gấp, cắt, dán SGV tr. 205. - GV tổ chức cho HS thực hành gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng. - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS. * Nhận xét- dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài Gấp, cắt, dán bông hoa. - 1 HS khác nhắc lại cách cắt, dán ngôi sao để đợc lá cờ đỏ sao vàng. - HS nhắc lại các bớc thực hiện. - HS trng bày sản phẩm. Tuần 8 Thứ ngày tháng năm 2009 gấp, cắt, dán bông hoa ( tiết 1) I. Mục đích yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa t- ơng đối đều nhau. 6 - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán đợc bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. - Có thể cắt đợc nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh đợc gấp, cắt từ giấy màu. - Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. IV. Các hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - GV nêu câu hỏi gợi ý để HS trả lời về cách gấp, cắt bông hoa năm cánh trên cơ sở nhớ lại bài học trớc SGV tr.206 - GV liên hệ thực tế SGV tr.207. Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu. a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh: - GV giúp HS củng cố vận dụng kỹ năng gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt hoa. - Hớng dẫn HS cắt, gấp bông hoa 5 cánh theo các bớc SGV tr.207. - GV mở rộng: Tuỳ từng cách vẽ và cắt l- ợn theo đờng cong sẽ đợc 5 cánh hoa hình dạng khác nhau. b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh SGV tr.208 c) Dán các hình bông hoa SGV tr.209 - GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - HS quan sát và nêu một số nhận xét. - 1, 2 HS lên bảng thực hiện gấp, cắt ngôi sao 5 cánh. - 2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt bông hoa 8 cánh. Tuần 9 Thứ ngày tháng năm 2009 gấp, cắt, dán bông hoa ( tiết 2) I. Mục đích yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa t- ơng đối đều nhau. - HS khéo tay : Gấp, cắt, dán đợc bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh , các cánh của bông hoa đều nhau. - Có thể cắt đợc nhiều bong hoa, trình bày đẹp. II. Đồ dùng dạy học: 7 - Mẫu bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh đợc gấp, cắt từ giấy màu. - Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nền. - Kéo thủ công, hồ dán, bút màu. IV. Các hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 3: HS thực hành gấp, cắt, dán bông hoa. - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt để đợc hình bông hoa. - GV nhận xét. - Chú ý: Có thể cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh có kích thớc khác nhau để trình bày cho đẹp. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. * Nhận xét- dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài kiểm tra cuối chơng Phối hợp gấp, cắt, dán hình. - HS quan sát lại tranh quy trình. - HS thực hành và trang trí sản phẩm. - HS trng bày sản phẩm. Tuần 10 Thứ ngày tháng năm Ôn tập phối hợp gấp, cắt, dán hình (1 tiết) I. Mục đích yêu cầu: - Ôn tập, củng cố đợc kiến thức, kỹ năng phối hợp gấp, cắt, dán một để làm đồ chơi. - Làm đợcíit nhất hai đồ chơi - HS khéo tay : - Làm đợc ít nhất 3 đồ chơi đã học. Có thể làm đợc sản phẩm mới có tính sáng tạo. II. Đồ dùng dạy học: - Các mẫu của các bài trớc. IV. Các hoạt động dạy học: Thời gian Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS * Nội dung bài kiểm tra: - Đề kiểm tra: Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở chơng I. - GV nêu mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra. - Trớc khi kiểm tra, GV gọi HS nhắc lại tên các bài đã học trong chơng I. Sau đó GV cho - HS làm bài kiểm tra thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chơng. - HS nhắc lại các bài đã học trong 8 HS quan sát lại các mẫu. - Sau khi HS hiểu rõ mục đích yêu cầu, GV tổ chức cho HS làm bài kiểm tra qua thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chơng. Trong quá trình HS thực hiện bài thực hành, GV quan sát, giúp đỡ những HS còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra. * Đánh giá: - Đánh giá sản phẩm của HS theo 2 mức độ: + Hoàn thành (A) SGV tr.212. + Cha hoàn thành (B) SGV tr.212. * Củng cố - dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài Cắt, dán chữ cái đơn giản. chơng I. - HS làm bài kiểm tra. Môn Thủ công Thứ ngày tháng năm Tuần 11: Cắt, dán chữ I, T (tiết 1) I. Mục đích yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T. - HS yêu thích cắt, dán chữ. II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T. - Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán. IV. Các hoạt động dạy học: Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu mẫu các chữ I, T và hớng dẫn HS quan sát SGV tr. 214. Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu. * Bớc 1: Kẻ chữ I, T SGV tr. 215. - HS quan sát chữ mẫu. - Nêu nhận xét về độ rộng, chiều cao của chữ. 9 * Bớc 2: Cắt chữ I, T SGV tr. 216. * Bớc 3: Dán chữ I, T SGV tr. 216. - GV tổ chức cho HS tập kẻ cắt chữ I, T. - HS thực hành theo nhóm. Thứ ngày tháng năm Tuần 12 : Cắt, dán chữ I, T (tiết 2) I. Mục đích yêu cầu: - Kẻ, cắt, dán đợc chữ I, T các nét chữ tơng đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tơng đối phẳng. - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán đợc chữ I, T, các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng II. Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng. Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T. - Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán. IV. Các hoạt động dạy học: Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ I, T. - GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ I, T. - GV nhận xét và nhắc lại các bớc kẻ, cắt, dán chữ I , T theo quy trình. - GV quan sát, uốn nắn, giúp đỡ HS còn lúng túng. - GV nhắc HS dán chữ cho cân đối và miết cho phẳng. - GV đánh giá sản phẩm thực hành của HS. * Nhận xét- dặn dò: - GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài Cắt, dán chữ H, U. - HS nhắc lại các bớc kẻ, cắt, dán các chữ I, T theo quy trình 3 bớc. - HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ I, T. - HS trng bày sản phẩm. Tuần 13 Thứ ngày tháng năm Bài 8: Cắt, dán chữ H, u (tiết1) 10 [...]... sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài Cắt, dán chữ E Tuần 16 - HS nhắc lại các bớc kẻ, cắt, dán các chữ V theo quy trình 3 bớc - HS thực hành kẻ, cắt, dán chữ V - HS trng bày sản phẩm Thứ ngày tháng năm Cắt, dán chữ E I Mục đích yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E các nét chữ tơng đối thẳng và đều nhau Chữ dán tơng đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán đợc chữ E... mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài Cắt, dán chữ V Tuần 15 Thứ ngày tháng năm Bài 9: Cắt, dán chữ V I Mục đích yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V - Kẻ, cắt, dán đợc chữ V các nét chữ tơng đối thẳng và đều nhau Chữ dán tơng đối phẳng - HS khéo tay: Kẻ, cắt dán đợc chữ V các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu... sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài Cắt, dán chữ Vui vẻ Tuần 17 Thứ ngày tháng năm Bài 11: Cắt, dán chữ vui vẻ (tiết 1) I Mục đích yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ - HS yêu thích cắt, dán chữ II Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ Vui Vẻ cắt đã dán và mẫu chữ Vui Vẻ cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ - Giấy thủ công, thớc kẻ,... khéo tay: Kẻ, cắt dán đợc chữ H, U, các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U - Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán IV Các hoạt động dạy học: 11 Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 3: HS thực hành cắt, dán chữ H, U - GV yêu... Kẻ, cắt dán đợc chữ VUI VE các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng, cân đối - HS yêu thích cắt, dán chữ II Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ Vui Vẻ cắt đã dán và mẫu chữ Vui Vẻ cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ Vui Vẻ - Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán IV Các hoạt động dạy học: Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 3: HS thực... nan đan mẫu 3 màu khác nhau - Bìa màu hoặc giấy thủ công (hoặc vật liệu khác) bút chì, thớc kẻ, kéo thủ công, hồ dán IV Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và nhận xét - GV giới thiệu tấm đan nong mốt - HS quan sát nhận xét - GV liên hệ thực tế SGV tr. 232 Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu * Bớc 1: Kẻ, cắt các nan SGV tr 232 - Cắt các... tay: Kẻ, cắt dán đợc chữ E các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ E cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ E - Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán IV Các hoạt động dạy học: Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và nhận xét - GV giới thiệu mẫu... Dặn dò HS ôn lại các bài trong chơng II Cắt, dán chữ cái đơn giản và giờ học sau mang giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để làm bài kiểm tra Tuần 19 Thứ ngày tháng năm Ôn tập chơng II Cắt, dán chữ cái đơn giản (1 tiết) I Mục đích yêu cầu: - Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng - HS khéo tay: Kẻ, cắt , dán đợ một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét...I Mục đích yêu cầu: - HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U II Đồ dùng dạy học: - Mẫu chữ H, U cắt đã dán và mẫu chữ H, U cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U - Giấy thủ công, thớc kẻ, bút chì, kéo thủ công, hồ dán IV Các hoạt động dạy học: Tiết 1 Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và nhận xét - GV giới... - Các nan đan mẫu 3 màu khác nhau - Bìa màu hoặc giấy thủ công (hoặc vật liệu khác) bút chì, thớc kẻ, kéo thủ công, hồ dán IV Các hoạt động dạy học: Tiết 1 Nội dung dạy học Hoạt động của GV Hoạt động của HS Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn HS quan sát và nhận xét - GV giới thiệu tấm đan nong đôi - HS quan sát nhận xét tấm nong đôi - GV gợi ý để HS so sánh tấm đan nong mốt - HS so sánh 2 tấm đan với . ngày tháng 9 năm 2009 gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng ( tiết2) I. Mục đích yêu cầu: - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh. - Gấp, cắt, dán đợc ngôi sao năm cánh và. 201, 202. Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu. Bớc 1: Giấy gấp để cắt ngôi sao năm cánh SGV tr.202. Bớc 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh - SGV tr.2 03. Bớc 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu. kéo thủ công để học bài Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. ____________________________________________________ Tuần 6 Thứ ngày tháng 9 năm 2009 gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 16, Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 16, , B­íc 2: Bäc vë SGV tr.189