0

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 6

40 663 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:08

TUẦN 1 Thứ hai ngày 22 tháng 8 năm 2011 Thủ công Tiết 1: GẤP TÀU THUỶ CÓ HAI ỐNG KHÓI ( T1 ) I. Mục đích yêu cầu  Biết cách gấp tàu thủy hai ống khói.  Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đối.  Đối với HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II. Phương tiện Mô hình tàu thuỷ 2 ống khói do GV gấp Tranh quy trình gấp, giấy thủ công III. Hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra đồ dùng thủ công của học sinh: giấy màu, kéo, keo dán …. Nhận xét chung 2. Bài mới * HĐ1. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét - GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ 2 ống khói ? Hình dáng của tàu thuỷ như thế nào. *HĐ2. Hướng dẫn cách gấp - Bước 1. Gấp cắt tờ giấy hình vuông - Bước 2. Gấp lấy điểm giữa và đường dấu gấp giữa hình vuông - Bước 3. Gấp tàu thuỷ 2 ống khói GV hướng dẫn qua tranh quy trình gấp đã chuẩn bị và hướng dẫn qua thực hành trên giấy. HS tiến hành gấp tàu thuỷ GV theo dõi chung, uốn nắn sửa sai cho những HS còn lúng túng. * HĐ3. Trưng bày sản phẩm - HS đặt các sản phẩm đã làm lên bàn, tự đánh giá lẫn nhau - GV nhận xét 3. Củng cố - dặn dò - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các bưới gấp tàu thủy hai ống khói - Nhận xét giờ học - Chuẩn bị giấy màu, kéo, hồ dán, vở thủ công để học tiết 2 TUẦN 2 3C: 22.8.2011 3D: 23.8.2011 3C: 29.8.2011 3D: 30.8.2011 Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011 THỦ CÔNG Tiết 2 GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (t.t) I/ MỤC TIÊU :  Biết cách gấp tàu thủy hai ống khói.  Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thủy tương đối cân đối.  Đối với HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối. II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu tàu thủy hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước lớn đủ cho HS cả lớp quan sát được. Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói.  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, kéo thủ công. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 3. Bài mới: Hoạt động 1: Thực hành gấp tàu thủy hai ống khói. - GV gọi HS thao tác gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước đã hướng dẫn. Sau khi nhận xét, GV cho HS quan sát và nhắc lại quy trình gấp tàu thủy hai ống khói theo các bước: + Bước 1: Cắt, gấp tờ giấy hình vuông. + Bước 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. + Bước 3: Gấp thành tàu thủy hai ống khói. - GV gợi ý : sau khi gấp tàu thủy, các em có thể dán vào vở, dùng bút màu trang trí tàu và xung quanh tàu cho đẹp. - GV quan sát, uốn nắn những em gấp chưa đúng, giúp các em hoàn thành sản phẩm.  Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm. - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - GV đánh giá kết quả thực hành của HS. 3. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét sự chuẩn bị, thái độ học tập, kết quả thực hành của HS. - Chuẩn bị: Gấp con ếch: Giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo. TUẦN 3 Thứ năm, ngày 8 tháng 9 năm 2011 THỦ CÔNG Tiết 5 GẤP CON ẾCH (tiết 1) I/ MỤC TIÊU :  Biết cách gấp con ếch.  Gấp được con ếch bằng giấy. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.  Đối với HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối. Làm cho con ếch nhảy được. II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước lớn đủ cho HS cả lớp quan sát được. Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, kéo thủ công. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh Nhận xét 3. Bài mới: Gấp con ếch (tiết 1) Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát, nhận xét. - GV giới thiệu mẫu con ếch được gấp bằng giấy. Cho HS rút ra nhận xét về đặc điểm, hình dáng của con ếch mẫu. - GV liên hệ thực tế về hình dạng và lợi ích của con ếch. - Gọi HS lên bảng mở dần con ếch từ phần cuối đến hai chân sau và hai chân trước của con ếch sang hai bên cho giống như hình 6, gợi ý Hs nhớ lại từ hình 2 đến hình 6 của bài giống như cách gấp đầu và cánh máy bay đã học ở lớp 2. từ đó HS bước đầu hình dung gấp con ếch.  Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu. - Bước 1: Cắt, gấp tờ giấy hình vuông. - Bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch. - Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch. Chú ý: cách làm cho con ếch nhảy: Kéo hai chân trước của con ếch dựng lên để đầu của con ếch hướng cao lên. Dùng ngón tay trỏ đặt vào khoảng ½ ô ở giữa nếp gấp của phần cuối thân con ếch, miết nhẹ về phía sau rồi buông ra ngay, con ếch sẽ nhảy về phía trước. Gọi 1 hoặc 2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp con ếch. Cả lớp quan sát. GV sửa chữa, uốn nắn những thao tác HS thực hiện chưa đúng. 3. Củng cố- Dặn dò. - Cho HS xem lại mẫu gấp con ếch. - Chuẩn bị: Gấp con ếch (t.t): Giấy thủ công, giấy nháp, bút màu, kéo để thực hành gấp con ếch. TUẦN 4 Thứ năm, ngày 15 tháng 9 năm 2011 THỦ CÔNG Tiết 7 GẤP CON ẾCH (t.t) I/ MỤC TIÊU :  Biết cách gấp con ếch.  Gấp được con ếch bằng giấy. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng.  Đối với HS khéo tay: Gấp được con ếch bằng giấy. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Con ếch cân đối. Làm cho con ếch nhảy được. II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước lớn đủ cho HS cả lớp quan sát được. Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy.  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu, kéo thủ công. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. 3. Bài mới: Gấp con ếch (tiết 2) Hoạt động 1: Thực hành gấp con ếch. - GV gọi 1,2 HS lên bảng thực hiện lại thao tác gấp con ếch và nhận xét. - GV treo tranh quy trình gấp con ếch để nhắc lại các bước gấp con ếch: + Bước 1: Cắt, gấp tờ giấy hình vuông. + Bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch. + Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch. - GV quan sát, sửa chữa, uốn nắn những thao tác HS thực hiện còn lúng túng.  Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm thực hành. - GV tổ chức cho HS các nhóm thi xem ếch của ai nhảy xa hơn, nhanh hơn. - GV chọn 1 số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát, nhận xét. - Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS. 3. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS. - Chuẩn bị: Gấp con ếch (tt) : Giấy thủ công màu, giấy nháp, bút chì, thước kẻ, hồ dán, kéo. TUẦN 5 Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2011 THỦ CÔNG Tiết 9: Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 1) I/ MỤC TIÊU :  Biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.  Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dáng tương đối phẳng, cân đối.  Đối với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dáng phẳng, cân đối. II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng được gấp bằng giấy có kích thước lớn đủ cho HS cả lớp quan sát được. Tranh quy trình gấp ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công, hồ dán. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. 3. Bài mới: Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 1) Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét. - GV giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt, dán từ giấy thủ công, cho Hs nhận xét. + Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. + Giáo viên giới thiệu mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt, dán từ giấy thủ công và đặt câu hỏi định hướng để học sinh quan sát. - Lá cờ hình gì? Màu gì? - 5 cánh ngôi sao như thế nào? - Ngôi sao được dán ở đâu? Hình chữ nhật có màu gì? + Học sinh nhận xét tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng. + Giáo viên nêu ý nghĩa của lá cờ. - Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ của nước Việt Nam. Mọi người dân Việt Nam đều tự hào, trân trọng lá cờ đỏ sao vàng. - GV giải thích thêm: tùy mục đích, yêu cầu sử dụng mà lá cờ đỏ sao vàng có thể làm bằng vật liệu, kích cở phù hợp.  Hoạt động 2: GV hướng dẫn mẫu. - GV treo tranh quy trình gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. - Gv cho HS mở mẫu ngôi sao đã gấp, hướng dẫn HS theo từng bước: + Bước 1: gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh. + Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh. + Bước 3: dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để dược lá cờ đỏ sao vàng. - GV gọi 1,2 HS lên làm mẫu, cả lớp quan sát, nhận xét. - Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS. 3. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS. - Chuẩn bị: Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và cờ đỏ sao vàng (t.t): Giấy thủ công màu đỏ, vàng, giấy nháp, bút chì, thước kẻ, hồ dán, kéo tiết sau thực hành. TUẦN 6 Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2011 THỦ CÔNG Tiết 11: Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 2) I/ MỤC TIÊU :  Biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.  Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dáng tương đối phẳng, cân đối.  Đối với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao đều nhau. Hình dáng phẳng, cân đối. II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng được gấp bằng giấy có kích thước lớn đủ cho HS cả lớp quan sát được. Tranh quy trình gấp ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. 3. Bài mới: Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 2) Hoạt động 1: Thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao vàng năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. - GV gọi 1,2 HS lên thực hiện lại thao tác gấp ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. - GV treo tranh quy trình gấp ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng để nhắc lại các bước gấp: + Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh. + Bước 2: cắt ngôi sao năm cánh. + Bước 3: Dán ngôi sao năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng. - Cho HS thực hành theo nhóm. - GV quan sát, sửa chữa, uốn nắn những thao tác HS thực hiện còn lúng túng.  Hoạt động 2: Trưng bày sản phẩm thực hành. - GV tổ chức cho HS các nhóm thi xem ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng của nhóm nào đẹp hơn. - GV chọn 1 số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát, nhận xét. - Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS. 3. Củng cố- Dặn dò. - Nhắc lại nội dung bài học - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS. - Chuẩn bị: Gấp, cắt, dán bông hoa - Giấy thủ công màu đỏ, vàng, giấy nháp, bút chì, thước kẻ, hồ dán, kéo. TUẦN 7 Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2011 THỦ CÔNG Tiết 13: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (tiết 1) I / MỤC TIÊU : - Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa. II / ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC : - Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Giấy thủ công các màu. Kéo, hồ dán, bút màu. III / CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : 1. Ổn định. 2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. 3. Bài mới: Gấp, cắt, dán bông hoa (tiết 2) Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét - Giới thiệu mẫu một số bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. H: Các bông hoa có màu sắc như thế nào? Các cánh của bông hoa có giống nhau không? Khoảng cách giữa các cánh hoa như thế nào? H: Có thể áp dụng cách gấp, cắt ngôi sao để gấp, cắt bông hoa 5 cánh được không? Phải làm thế nào để được hình các cánh hoa như bông hoa mẫu? Phải gấp tờ giấy ban đầu làm mấy phần để cắt được bông hoa 4 cánh, 8 cánh? Hoạt động 2 : Hướng dẫn mẫu a) Gấp, cắt bông hoa 5 cánh. b) Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh. c) dán các hình bông hoa. - Yêu cầu - 1,2 HS thực hiện thao tác gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Tập gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. 4. Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tậpcủa HS. - Về nhà tập gấp, cắt lại các loại bông hoa và chuẩn bị giấy màu, kéo, hồ dán để tiết sau thực hành. TUẦN 8 Thứ năm, ngày 13 tháng 10 năm 2011 THỦ CÔNG Tiết 15: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (tiết 2) I/ MỤC TIÊU :  HS tiếp tục thực hành gấp, cắt, dán bông hoa.  Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau.  Đối với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được bông hoa năm cánh, bốn cánh, tám cánh. Các cánh của ngôi sao đều nhau. + Có thể cắt được nhiều bông hoa. Trình bày đẹp. II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu bông hoa có kích thước lớn đủ cho HS cả lớp quan sát được.  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. 3. Bài mới: Gấp, cắt, dán bông hoa (tiết 2) Hoạt động 1: Nhắc lại quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Nhắc lại và thực hiện các bước gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh : + Gấp, cắt bông hoa 5 cánh : Cắt tờ giấy hình vuông rồi gấp giấy giống như gấp ngôi sao 5 cánh. Sau đó vẽ và cắt theo đường cong. Mở ra sẽ được bông hoa 5 cánh. + Gấp, cắt bông hoa 4 cánh : Gấp tờ giấy hình vuông làm 8 phần bằng nhau. Sau đó vẽ và cắt theo đường cong sẽ được bông hoa 4 cánh. + Gấp, cắt bông hoa 8 cánh : Gấp tờ giấy hình vuông thành 16 phần bằng nhau. Sau đó vẽ và cắt theo đường cong sẽ được bông hoa 8 cánh.  Hoạt động 2: Thực hành - Trưng bày sản phẩm thực hành. - Cho HS thực hành theo nhóm. - GV quan sát, sửa chữa, uốn nắn những thao tác HS thực hiện còn lúng túng. - Đánh giá sản phẩm thực hành của HS. - GV tổ chức cho HS các nhóm thi xem bông hoa của nhóm nào đẹp hơn. - GV chọn 1 số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát, nhận xét. - Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS. 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS. - Chuẩn bị: Ôn tập chủ đề phối hợp gấp, cắt, dán hình: làm đồ chơi đã học. Thứ năm, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Thủ công Tiết 17: Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp , cắt dán hình I/ MỤC TIÊU :  HS ôn tập củng cố được kiến thức kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi.  Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học.  Đối với HS khéo tay: Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học. + Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo. II/ CHUẨN BỊ:  GV: Các mẫu của bài 1, 2, 3, 4, 5.  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công. III/ LÊN LỚP : 1. Ổn định. 2. KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS. 3. Bài mới: Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp , cắt dán hình Hoạt động 1: Nhắc lại các bài đ học. - Nhắc lại tên các bài đã học : + Gấp tàu thủy hai ống khói. + Gấp con ếch. + Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. + Gấp, cắt, dán bông hoa. - Nhận xét và treo tranh các mẫu bài đã học. - Nhắc lại quy trình gấp : + Tàu thủy hai ống khói ; + Con ếch ; + Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng ; + Gấp, cắt, dán bông hoa.  Hoạt động 2: Thực hành - Trưng bày sản phẩm thực hành. - Chia lớp thành 6 nhóm và giao việc cho mỗi nhóm. - Các nhóm làm việc: + Nhóm 1, 2, 3 : Gấp tàu thủy hai ống khói. + Nhóm 4, 5, 6 : Gấp con ếch. - Các nhóm thực hành xong, tự trưng bày sản phẩm của nhóm mình. Các nhóm nhận xét đánh giá lẫn nhau. - GV tổ chức cho HS các nhóm thi xem sản phẩm của nhóm nào đẹp hơn. - GV chọn 1 số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát, nhận xét. - Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS. 4. Củng cố- Dặn dò. - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS. - Chuẩn bị: Ôn tập chủ đề phối hợp gấp, cắt, dán hình (t.t): Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. + Gấp, cắt, dán bông hoa. [...]... cắt, dán được chữ I, T Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng  Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ I, T Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt để rời chưa dán  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công III/ LÊN LỚP : 1 Ổn định 2 KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS 3 Bài mới: Cắt, dán chữ... cắt, dán được chữ I, T Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng  Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ I, T Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu chữ I, T cắt đ dn v mẫu chữ I, T cắt để rời chưa dán  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công III/ LÊN LỚP : 1 Ổn định 2 KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS 3 Bài mới: Cắt, dán chữ... bài: Cắt, dán chữ E TUẦN 16 Thứ năm, ngày 8 tháng 12 năm 2011 Thủ công Tiết 31 CẮT, DÁN CHỮ E I/ MỤC TIÊU :  HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ E  Kẻ, cắt, dán được chữ E Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng  Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ E Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ E cắt để rời chưa dán Tranh... đều nhau Chữ dán tương đối phẳng  Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ H,U Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu chữ H,U cắt đã dán vẽ mẫu chữ H,U cắt để rời chưa dán  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công III/ LÊN LỚP : 1 Ổn định 2 KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS 3 Bài mới: cắt, dán chữ H, U (tiết 1) Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận... đẹp cho cả lớp quan sát, nhận xét - Khen ngợi, động viên, khuyến khích HS 4 Củng cố- Dặn dò - GV nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS - Chuẩn bị ĐDHT để tiết sau học bài : Cắt, dán chữ I, T Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công TUẦN 11 Thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2011 Thủ công Tiết 21 CẮT, DÁN CHỮ I, T (tiết 1) I/ MỤC TIÊU :  HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ... Cắt chữ H, U; + Bước 3 : Dán chữ H, U  Hoạt động 2: Thực hành - Yêu cầu: HS thực hành cắt, dán chữ H,U - Trình bày sản phẩm trong vở thủ công - GV theo dõi giúp đỡ HS yếu  Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm của HS - Đánh giá sản phẩm thực hành của HS - Chọn ra chữ đẹp nhất: + Chữ đúng mẫu + Các nét chữ thẳng và đều nhau + Chữ dán phẳng - GV nhận xét, tuyên dương HS có chữ cắt, dán đẹp 4 Củng cố- Dặn... bài: Cắt, dán chữ V TUẦN 15 Thứ năm, ngày 1 tháng 12 năm 2011 Thủ công Tiết 29 CẮT, DÁN CHỮ V I/ MỤC TIÊU :  HS biết cách kẻ, cắt, dán chữ V  Kẻ, cắt, dán được chữ V Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng  Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ V Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V cắt để rời chưa dán Tranh... dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng ; + Gấp, cắt, dán bông hoa  Hoạt động 2: Thực hành - Trưng bày sản phẩm thực hành - Chia lớp thành 6 nhóm và giao việc cho mỗi nhóm - Các nhóm làm việc: + Nhóm 1, 2, 3 : Gấp, cắt, dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng + Nhóm 4, 5, 6 : Gấp, cắt, dán bông hoa - Các nhóm thực hành xong, tự trưng bày sản phẩm của nhóm mình Các nhóm nhận xét đánh giá lẫn nhau... nhau Chữ dán tương đối phẳng, cân đối  Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng, cân đối II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu chữ VUI VẺ cắt đ dn v mẫu chữ VUI VẺ cắt để rời chưa dn Tranh quy trình kẻ, cắt, dn chữ VUI VẺ  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công III/ LÊN LỚP : 1 Ổn định 2 KTBC: Kiểm tra đồ dùng học tập của HS 3 Bài mới: cắt, dán chữ... biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ  Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng, cân đối  Đối với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng, cân đối II/ CHUẨN BỊ:  GV: Mẫu chữ VUI VẺ cắt đ dn v mẫu chữ VUI VẺ cắt để rời chưa dn  HS: Giấy nháp, giấy thủ công, bút chì, kéo thủ công III/ LÊN LỚP : 1 Ổn định 2 . bị giấy màu, kéo, hồ dán, vở thủ công để học tiết 2 TUẦN 2 3C: 22.8.2011 3D: 23. 8.2011 3C: 29.8.2011 3D: 30 .8.2011 Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011 THỦ CÔNG Tiết 2 GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI (t.t) I/. cắt, dán ngôi sao năm cánh và cờ đỏ sao vàng (t.t): Giấy thủ công màu đỏ, vàng, giấy nháp, bút chì, thước kẻ, hồ dán, kéo tiết sau thực hành. TUẦN 6 Thứ năm, ngày 29 tháng 9 năm 2011 THỦ CÔNG Tiết. Chuẩn bị: Gấp, cắt, dán bông hoa - Giấy thủ công màu đỏ, vàng, giấy nháp, bút chì, thước kẻ, hồ dán, kéo. TUẦN 7 Thứ năm, ngày 6 tháng 10 năm 2011 THỦ CÔNG Tiết 13: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 6, Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 6,