0

Giáo án Thủ công lớp 3 HK1

60 1,040 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:02

Giỏo ỏn mụn th cụng lp 3 HK 1 Giỏo viờn : Nguyn Diu Linh Ngy: Tiết 1 : Gấp tàu thủy hai ống khói (Tiết 1). 1. Yêu cầu: Học sinh biết cách gấp tàu thủy hai ống khói. Gấp đợc tàu thủy hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật. Yêu thích gấp hình. 2. Đồ dùng dạy học: - Mẫu tàu thủy hai ống khói bằng giấy có kích thớc lớn. - Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói. - Giấy thủ công, giấy nháp, kéo. 3. Hoạt động dạy học chủ yếu: HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH I. ổn định tổ chức: Kiểm tra đồ dùng, nguyên liệu cho tiết học. II. Hoạt động dạy học: * Hoạt động 1: Giáo viên hớng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. + Nêu cấu tạo của tàu thủy giấy? + Hai ống khói nh thế nào? - Giải thích: Trong thực tế tàu thủy làm bằng sắt. + Tàu thủy dùng để làm gì? - Mở tàu thủy lần lợt từng nếp gấp thành tờ giấy hình vuông. * Hoạt động 2: Giáo viên hớng dẫn mẫu Bớc 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông. - Sử dụng tranh quy trình. - Định hớng cho học sinh nhớ lại cách gấp cắt hình vuông. Bớc 2: Gấp lấy điểm giữa và hai đờng dấu gấp giữa hình vuông. - Gấp tờ giấy hình vuông làm 4 phần bằng nhau để lấy điểm O. Mở tờ giấy ra (Hình 2). Bớc 3: TH gấp tàu thủy hai ống khói. - Gấp 4 đỉnh hình vuông vào sao cho 4 đỉnh tiếp giáp nhau (H3). -Trình bày đồ dùng, nguyên liệu trên bàn. Học sinh quan sát. + Có 2 ống khói. + Thành tàu có 2 hình tam giác. + Mũi tàu thẳng đứng + Chở khách, vận chuyển hàng hoá. - Học sinh quan sát để suy nghĩ tìm ra cách gấp. - 1 học sinh lên bảng cắt hình vuông. - Học sinh quan sát. - 1 - 2 học sinh thao tác lại các bớc gấp. - Học sinh cả lớp quan sát. Trng tiu hc Vn Phỳc H ụng 1 Giỏo ỏn mụn th cụng lp 3 HK 1 Giỏo viờn : Nguyn Diu Linh - Lật Hình 3 ra mặt sau và tiếp tục gấp nh trớc đợc Hình 4. - Lật Hình 4 ra sau tiếp tục gấp nh trớc đợc Hình 5. - Lật Hình 5 ra mặt sau đợc Hình 6. - Cho ngón tay trỏ vào khe giữa của ô vuông và đẩy ô vuông đó lên (Hình 7). - Lồng 2 ngón trỏ vào phía dới 2 ô vuông còn lại kéo sang 2 phía. Đồng thời dùng ngón cái và ngón giữa ép vào thành tàu thủy 2 ống khói. * Chú ý: Trong bớc 1, cần gấp và cắt sao cho 4 cạnh hình vuông thẳng và bằng nhau thì hình gấp mới đẹp. Sau mỗi lần gấp cần miết kĩ các đờng gấp cho phẳng. Bớc 4: Học sinh tập thực hành ra nháp. - Giáo viên quan sát, sửa chữa, uốn nắn. * Thực hiện lại thao tác gấp cuối cùng (kéo các hình vuông nhỏ để tạo ống khói, thân và mũi tàu) để học sinh quan sát kĩ hơn. - Nhận xét một số sản phẩm đã hoàn thành. - Tiết sau mang đồ dùng nh tiết 1 để thực hành. III. Nhận xét, đánh giá: - GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc - Học sinh quan sát lại thao tác cuối. - Tập gấp. - Treo sản phẩm. ******************************************* Ngy: Tit 2: GP TU THU HAI NG KHểI (Tiết 2). I.MC TIấU: -HS bit cỏch gp tu thu hai ng khúi. -Gp c tu thu hai ng khúi ỳng quy trỡnh k thut . - Vi HS khộo tay . - Gp c tu thy hai ng khúi . cỏc np gp tng i thng , phng . Tu thy i cõn i -Yờu thớch tớnh thm m v k thut gp hỡnh. II DNG DY HC : -Mu tu thu hai ng khúi c gp bng giy cú kớch thc ln HS c lp quan sỏt c. -Quy trỡnh gp tu thu hai ng khúi bng giy cú v hỡnh minh ho cho tng bc. -Giy mu, kộo , h dỏn Trng tiu hc Vn Phỳc H ụng 2 Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. ỔN ĐỊNH LỚP : 2. KIỂM TRA BÀI CŨ : - GV kiểm tra giấy màu, kéo, hồ dán của HS. 3. DẠY BÀI MỚI : - Các hoạt động : HS thực hành gấp tàu thuỷ hai ống khói -Làm tàu thuỷ hai ống khói gồm có mấy bước? -Nêu cách thực hiện bước 1? -Khi thực hiện bước 1 cần chú ý điều gì? Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông Chú ý: Trong bước 1 cần gấp và cắt sao cho bốn cạnh hình vuông thẳng và bằng nhau thì hình gấp mới đẹp. Sau mỗi lần gấp, cần miết kĩ các đường gấp cho thẳng -Nêu cách thực hiện bước 2 ? Bước 2 :Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. Gấp tờ giấy hình vuông làm bốn phần bằng nhau để lấy điểm O và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. Mở tờ giấy ra được H2 -Nêu cách thực hiện bước 3 ? Bước 3 : Gấp thành tàu thủ hai ống khói -Đặt tờ giấy hình vuông lên bàn, mặt kẻ ô ở phía trên.Gấp lần lượt bốn đỉnh của hình vuông vào sao cho bốn đỉnh tiếp giáp nhau ở điểm O và các cạnh gấp nằm đúng đường dấu gấp giữa hình ta được H3 -Lật H3 ra mặt sau và tiếp tục gấp lần lượt bốn đỉnh của hình vuông vào điểm O, được H4 -Lật ra mặt sau và tiếp tục gấp lần lượt bốn đỉnh của H4 vào điểm O được H5. - Lật H5 ra mặt sau, được H6. -Trên H6 có bốn ô vuông. Mỗi ô vuông - Học sinh hát + Học sinh đem đồ dùng học tập để trên bàn , để giáo viên thực hiện nội dung kiểm tra học sinh . -Học sinh nêu cách thực hiện bước 2 ? -Làm tàu thuỷ hai ống khói gồm có 3 bước. Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông - Học sinh cần chú ý: Trong bước 1 cần gấp và cắt sao cho bốn cạnh hình vuông hẵng và bằng nhau thì hình gấp mới đẹp. Sau mỗi lần gấp, cần miết kĩ các đường gấp cho thẳng. Bước 2 :Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông. Bước 3 : Gấp thành tàu thủ hai ống khói . Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông 3 Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH có hai tam giác. Cho ngón tay trỏ vào khe giữa của một ô vuông và dùng ngón cái đẩy ô vuông đó lên. Cũng làm như vậy với ô vuông đối diện được hai ống khói của tàu thuỷ như H7. -Lồng hai ngón tay trỏ vào phía dưới ô vuông còn lại để kéo sang hai phía. Đồng thời dùng ngón cái và ngón giữa của hai tay ép vào sẽ được tàu thuỷ hai ống khói như H8. - Gọi học sinh thực hiện các thao tác gấp tàu thuỷ hai ống khói , sau đó dùng bút màu trang trí tàu và xung quanh cho đẹp. + Học sinh thực hiện trưng bày sản phẩm lên bàn , hoạt động của giáo viên đến từng bàn nhận xét góp ý . - Gọi đại diện học sinh nhóm trình bày sản phẩm trên bảng , cả lớp quan sát , nhận xét . -GV gọi 3 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp tàu thuỷ hai ống khói. -GV cho HS gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy, GV quan sát, uốn nắn cho những em gấp chưa đúng , giúp đỡ những em còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm. 4. Củng cố - Dặn dò : -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. -GV và HS nhận xét các sản phẩm được trưng bày trên bảng. -GV đánh giá kết quả thực hành của HS. - Dặn học sinh về nhả thực hiện tập gấp hình theo thao tác đã học trên lớp cho thành thạo . - Dặn học sinh xen và chuẩn bị bài tiết sau .Bài gấp con ếch . -HS trưng bày sản phẩm theo nhóm. - Với HS khéo tay . - Gấp được tàu thủy hai ống khói . các nếp gấp tương đối thẳng , phẳng . Tàu thủy đối cân đối -3HS thực hiện các thao tác gấp tàu thuỷ hai ống khói , cả lớp theo dõi - HS gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy Gấp xong , dùng bút màu trang trí tàu và xung quanh cho đẹp. -3HS thực hiện các thao tác gấp tàu thuỷ hai ống khói , cả lớp theo dõi -HS nhận xét các sản phẩm được trưng bày trên bảng. - Học sinh lắng nghe hoạt động của giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Học sinh ghi nhớ dặn dò của học sinh ***************************************** Ngày: TIẾT 3: GẤP CON ẾCH ( Tiết 1 ) I.MỤC TIÊU: - Biết cấp gấp con ếch . - Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp tương đối phẳng , thẳng - Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình kĩ thuật. - Với HS khéo tay . Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông 4 Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh - Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp phẳng , thẳng . Con ếch cân đối . - Làm cho con ếch nhảy được - Yêu thích tính thẩm mỹ và kĩ thuật gấp hình . Hứng thú với giờ học gấp hình. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Mẫu con ếch được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để HS cả lớp quan sát được. -Quy trình gấp con ếch bằng giấy có vẽ hình minh hoạ cho từng bước -Giấy màu, kéo, bút màu đen hoặc bút dạ sẫm. III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. ỔN ĐỊNH LỚP : 2. KIỂM TRA BÀI CŨ : - GV kiểm tra giấy màu, kéo, của HS. 3. DẠY BÀI MỚI : - Các hoạt động : GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. -GV cho HS xem con ếch gấp bằng giấy và hỏi: - Con ếch gồm có mấy phần? hoạt động của giáo viên hướng dẫn mẫu Bước 1:Gấp, cắt tờ giấy hình vuông - Gọi 1 HS lên thực hiện vì bước này các em đã học ở những bài trước. Bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch. -Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo H2 được hình tam giác H3. Gấp đôi H 3 để lấy đường dấu giữa, sau đó mở ra. -Gấp hai nửa cạnh đáy về phía trước và phía sau theo đường dấu gấp sao cho đỉnh B và đỉnh C trùng với đỉnh A như H4. -Lồng hai ngón tay cái vào trong lòng H4 kéo sang hai bên được H5. -Gấp hai nửa cạnh đáy của hình tam giác ở phía trên H5 theo đường dấu gấp sao cho hai nửa cạnh đáy nằm sát vào đường dấu giữa H6. - Học sinh hát - ổn định lớp để vào tiết học . + Học sinh đem đồ dùng học tập để trên bàn , để giáo viên thực hiện nội dung kiểm tra học sinh . -HS quan sát mẫu của GV - Con ếch gồm có ba phần: đầu, thân và chân. Đầu có hai mắt, nhọn dần về phía trước. Phần thân phình rộng về phía sau. Hai chân trước và hai chân sau ở phía dưới thân. - 1 HS lên bảng thực hiện, Cả lớp theo dõi để nắm đước cách gấp con ếch. - Học sinh nêu bước 1:Gấp, cắt tờ giấy hình vuông - Học sinh nêu bước 2: Gấp tạo hai chân trước con ếch Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông 5 Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Gấp hai đỉnh của hình vuông trong H6 vào theo đường dấu gấp sao cho hai đỉnh tiếp giáp nhau ở đường giữa hình, được hai chân trước của con ếch H7. Bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch. -Lật H7 ra mặt sau được H8. Gấp hai cạnh bên của hình tam giác vào sao cho hai mép đường gấp trùng với hai mép nếp gấp của hai chân trước con ếch. Miết nhẹ theo hai đường gấp để lấy nếp gấp. Mở hai đường gấp ra được H9. -Gấp hai cạnh bên của hình tam giác theo đường dấu gấp sao cho mép gấp hai cạnh bên nằm đúng đường nếp gấp như H9b -Lật H9b ra mặt sau được H10. Gấp phần cuối củ H10 lên theo đường dấu gấp, miết nhẹ theo đường gấp được H11. -Gấp đôi phần vừa gấp lên theo đường dấu gấp ở H11 được hai chân sau của con ếch như H12. -Lật H12 lên. Dùng bút màu sẫm tô hai mắt của con ếch, được con ếch hoàn chỉnh.  Giáo viên HD học sinh cách làm cho con ếch nhảy -Kéo hai chân trước của con ếch dựng lên để đầu của con ếch hướng lên cao. Dùng ngón tay trỏ đặt vào khoảng …ô ở giữa nếp gấp của phần cuối thân con ếch, miết nhẹ về phía sau rồi buông ra ngay, con ếch sẽ nhảy về phía trước. Mỗi lần miết như vậy, ếch sẽ nhảy lên một bước. -Gọi 1-2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp con ếch để cả lớp cùng quan sát và nhận xét. GV uốn nắn những thao tác chưa đúng cho HS. - G V tổ chức cho HS tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn. - Với HS khéo tay . - Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp phẳng , thẳng . Con ếch cân đối . - Làm cho con ếch nhảy được 4. Củng cố - Dặn dò : - Học sinh nêu bước 3: Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch. - Học sinh thực hiện cách làm cho con ếch nhảy -1-2 HS lên bảng thao tác lại các bước gấp con ếch để cả lớp cùng quan sát và nhận xét -Cả lớp tập gấp con ếch theo các bước đã hướng dẫn. -Học sinh thực hiện trưng bày sản phẩm . - Học sinh lắng nghe hoạt động của giáo Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông 6 Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. - GV và HS nhận xét các sản phẩm được trưng bày trên bảng. -GV đánh giá kết quả thực hành của HS - Dặn học sinh về nhà thực hiện tập gấp hình theo thao tác đã học trên lớp cho thành thạo . - Dặn học sinh xen và chuẩn bị bài tiết sau bài gấp con ếch ( tiết 2 ) viên nhận xét đánh giá tiết học - Học sinh ghi nhớ dặn dò của GV ================= Ngày: TIẾT 4: GẤP CON ẾCH ( Tiết 2 ) i. mơc tiªu: - HS biết cách gấp con ếch. - Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình . - Hứng thú với giờ học gấp hình . ii. ®å dïng DẠY HỌC: - Mẫu con ếch được gấp bằng giấy, tranh qui trình gấp con ếch - Giấy màu , kéo , hồ dán. iii. c¸c ho¹t ®éng DẠY HỌC: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1/ Ổn đònh : Kiểm tra đồ dùng 2/ Kiểm tra bài cũ: - Gấp con ếch (tiết 1 ) - Gv thu chấm 1 số sản phẩm ở tiết trước chưa hoàn thành. - GV nhận xét , đánh giá 3/ Bài mới : a, Giới thiệu : b, Hoạt động 3 : - GV đính tranh quy trình gấp con ếch +Bước 1 : +Bước 2 : +Bước 3 : - GV quan sát uốn nắn cho những HS còn lúng túng. -Tổ chức thi trong nhóm xem ếch của ai nhảy xa hơn . - Giấy màu, kéo - HS nộp vở . - HS nhận xét. - Gọi1 - 2 HS lên bảng nhắc lại 1 số thao tác. - Gấp cắt tờ giấy hình vuông. - Gấp tạo 2 chân trước con ếch . - Gấp tạo 2 chân sau và thân con ếch . - HS quan sát . - HS thực hành - 2 dãy thi đua -Trình bày sản phẩm Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng 7 Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 4/ Củng cố – Dặn dò : - Thu vở - Nhận xét - Giờ học sau mang giấy nháp , giấy thủ công để học bài “ Gấp cắt dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng .” - HS theo dõi - Nhận xét - HS lắng nghe. ================= Ngày: TIẾT 5: GẤP , CẮT, DÁN NGƠI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG I.MỤC TIÊU: - Biết cách gấp , cắt , dán ngơi sao năm cánh . - Gấp , cắt , dán được ngơi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngơi sao tương đối đều nhau . Hình dán tương đối phẳng , cân đối . -Gấp cắt, dán được ngơi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kĩ thuật. - Với HS khéo tay . - Gấp , cắt , dán được ngơi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . các cánh của ngơi sao đều nhau . Hình dán phẳng , cân dối -u thích tính thẩm mỹ và kĩ thuật gấp hình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ cơng. -Quy trình gấp , cắt dán lá cờ đỏ sao vàng. -Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ. III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. ỔN ĐỊNH LỚP : 2. KIỂM TRA BÀI CŨ : - GV kiểm tra giấy màu, kéo,bút chì, thước kẻ của HS. 3. DẠY BÀI MỚI : gv hướng dẫn hS quan sát, nhận xét - GV cho HS xem mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt dán từ giấy thủ cơng. + Lá cờ hình gì? Có màu gì ? ở giữa có gì? + Ngơi sao vàng có mấy cánh? + Em có nhận xét gì về cách dán ngơi sao trên lá cờ? + Em biết gì về lá cờ đỏ sao vàng? - Học sinh hát - ổn định lớp để vào tiết học . + Học sinh đem đồ dùng học tập để trên bàn , để hoạt động của giáo viên thực hiện nội dung kiểm tra học sinh . -HS quan sát + Lá cờ hình chữ nhật , màu đỏ, giữa có ngơi sao vàng. + Ngơi sao vàng có năm cánh. + Ngơi sao được dán ở chính giữa hình chữ nhật màu đỏ, một cánh của ngơi sao hướng thẳng lên cạnh dài phía trên của hình chữ nhật. + Lá cờ đỏ sao vàng là quốc kì của nước Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng 8 Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GV hướng dẫn mẫu Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh. -Lấy giấy thủ công màu vàng, cắt một hình vuông có cạnh 8 ô . Đặt hình vuông mới cắt lên bàn, mặt màu ở trên và gấp tờ giấy làm bốn phần bằng nhau để lấy điểm o ở giữa hình H1. -Mở một đường gấp đôi ra, để lại một đường gấp AOB, trong đó o là điểm giữa của đường gấp. -Đánh dấu điểm D cách điểm C 1 ô như H2. Gấp ra phía sau theo đường dấu gấp OD được H3. -Gấp đôi cạnh OA vào theo đường dấu gấp sao cho mép gấp OA trùng với mép gấp OD như H4 -Gấp đôi H4 sao cho các góc được gấp vào bằng nhau. Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh. -Đánh dấu hai điểm trên hai cạnh dài của hình tam giác ngoài cùng: Điểm I cách điểm O 1 ô rưỡi, điểm K nằm trên cạnh đối diện và cách điểm O 4 ô. -Kẻ nối 2 điểm thành đường chéo H6. Dùng kéo cắt theo đường kẻ chéo từ điểm I đến điểm K. Mở hình mới ra ta được ngôi sao năm cánh. Bước 3 : Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng. -Lấy một tờ giấy thủ công màu đỏ chiều dài 21 ô, chiều rông•14 ô để làm lá cờ. Đánh dấu điểm giữa hình bằng cách đếm ô hoặc gấp tờ giấy màu dỏ làm bốn phần bằng nhau. -Đánh dấu vị trí dán ngôi sao: Đặt điểm giữa của ngôi sao vàng vào đúng điểm giữa của hình chữ nhật , một cánh của ngôi sao hướng thẳng lên cạnh dài phía trên. Dùng bút chì đánh dấu một số vị trí để dán ngôi sao trên hình chữ nhật màu đỏ. Việt Nam. Mọi người dân Việt Nam đều tử hào, trân trọng lá cờ đỏ sao vàng. -HS theo dõi để nắm được cách thực hiện. Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh. Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng. - Với HS khéo tay . - Gấp , cắt , dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . các cánh của ngôi sao đều nhau . Hình dán phẳng , cân dối Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông 9 Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH -Bôi hồ vào mặt sau của ngôi sao . Đặt ngôi sao vào đúng vị trí đã đánh dấu trên tờ giấy màu đỏ và dán cho phẳng. -GV yêu cầu HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt, ngôi sao năm cánh. GV tổ chức cho HS tập gấp, cắt dán ngôi sao năm cánh. 4. Củng cố - Dặn dò : -GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm. -GV và HS nhận xét các sản phẩm được trưng bày trên bảng. - Nêu các bước thực hiện làm ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng ? - Em thường thấy lá cờ đỏ sao vàng ở đâu? Có ý nghĩa gì ? -GV đánh giá kết quả thực hành của HS. - Dặn học sinh về nhả thực hiện tập gấp hình theo thao tác đã học trên lớp cho thành thạo . - Dặn học sinh xen và chuẩn bị bài tiết sau .gấp , cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng ( tiết 2) -Học sinh thực hiện trưng bày sản phẩm . - 2HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt, ngôi sao năm cánh., cách gấp, cắt dán ngôi sao năm cánh . - Thấy ở sân trường , dọc tuyến đường ngày lễ lớn , tượng trưng cho biểu tượng và linh hồn của đất nước VN . - Học sinh lắng nghe hoạt động của giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Học sinh ghi nhớ dặn dò của học sinh ================= Ng ày: TIẾT 6: GẤP , CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG ( Tiết 2 ) I.MỤC TIÊU: - Biết cách gấp , cắt , dán ngôi sao năm cánh . - Gấp , cắt , dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau . Hình dán tương đối phẳng , cân đối . -Gấp cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kĩ thuật. - Với HS khéo tay . - Gấp , cắt , dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . các cánh của ngôi sao đều nhau . Hình dán phẳng , cân dối -Yêu thích tính thẩm mỹ và kĩ thuật gấp hình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công. -Quy trình gấp , cắt dán lá cờ đỏ sao vàng. -Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ. III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Kiểm tra bài cũ: Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông 10 [...]... hoa 5 cánh: cách gấp giống như gấp giấy để cắt ngơi sao năm cánh +vẽ đường cong như hình 1 Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng - Khơng giống nhau Có bơng 4 cánh, bơng 5 cánh, bơng 8 cánh - Khoảng cách giữa các cánh hoa đều nhau -1HS thực hiện, cả lớp theo dõi, nhận xét -HS theo dõi để nắm được cách gấp, cắt dán bơng hoa 5cánh, 4cánh, 8 cánh 12 Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN... cái phải đều nhau + Học sinh cắt dán xong trưng bày sản phẩm 29 Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 30 Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh Tuần : Tiết : Ngày dạy : 19+20 19+20 Bài dạïy : ÔN TẬP CHƯƠNG II: CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN I MỤC TIÊU:  Đánh giá kiến thức, kó năng cắt, dán chữ qua sản phẩm thực hành của... cái của học sinh + Dặn dò học sinh giờ học sau mang giấy thủ công h chì, kéo, hồ dán … để học bài “Đan nong mốt” RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng 32 Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh 33 Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh Tuần : 21 Tiết : 21 Ngày dạy : Bài... DÙNG DẠY HỌC: -Mẫu các bơng hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh làm bằng giấy thủ cơng -Quy trình gấp , cắt dán bơng hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh -Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động3: Giáo viên u cầu học sinh nhắc lại và thực hiện các thao tác gấp, cắt để được hình bơng hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh giáo viên nhận xét, học sinh quan... gấp , cắt , dán bơng hoa Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng 11 Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh -HS biết ứng dụng cách gấp, cắt, dán, ngơi sao năm cánh để cắt được bơng hoa 5 cánh Biết cách gấp, cắt, dán bơng hoa 5 cánh * Với HS khéo tay - Gấp , cắt , dán được bơng hoa năm cánh , bốn cánh tám cánh Các cánh của mỗi bơng hoa đều nhau - Có thể cắt được nhiều bơng hoa... cánh theo HD của giáo viên - Cho HS tập gấp, cắt bơng hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh + 02 học sinh nêu lại các bước thực hiện làm bơng hoa 5 cánh , 4 cánh, 8 cánh theo thứ tự - Học sinh thực hiện trưng bày sản phẩm - Học sinh lắng nghe hoạt động của giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 13 Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Dặn học... trong Chương I 16 Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh phối hợp, gấp cắt dán như ngôi sao 5 cánh, lá cờ đỏ sao vàng, bông hoa phải cân đồi + Giáo viên yêu cầu học sinh + Học sinh thực hành gấp, cắt, + Giáo viên cho học sinh xem quan sát lại các mẫu (vở dán một trong những sản phẩm đã bọc, tàu thuỷ, con ếch, sao 5 cánh, bông hoa 5,4,8 đã học trong chương cánh) + Giáo viên tổ chức... lại cách kẻ, cắt, dán chữ + Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành V bước 1: kẻ chữ V + Giáo viên quan sát, uốn nắn, giúp đỡ học sinh còn lúng túng để các em hoàn thành sản bước 2: cắt chữ V bước 3: dán chữ V phẩm Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đơng 24 Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh + Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm + Giáo viên đánh giá sản phẩm thực.. .Giáo án mơn thủ cơng lớp 3 – HK 1 - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh - Giáo viên nhận xét đánh giá 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài: b) Khai thác: * Hoạt động 3 :Học sinh thực hành gấp cắt dán ngơi sao 5 cánh - u cầu thực hiện lại thao tác gấp, cắt ngơi sao 5 cánh đã học ở tiết 1 và nhận xét - Treo tranh về quy trình gấp cắt ngơi sao 5 cánh để cả lớp quan sát và nắm vững... học gấp, cắt, dán hình II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Mẫu các bơng hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh làm bằng giấy thủ cơng -Quy trình gấp , cắt dán bơng hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh -Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1 ỔN ĐỊNH LỚP : 2 KIỂM TRA BÀI CŨ : - GV kiểm tra giấy màu, kéo,bút chì, thước kẻ của HS HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Học sinh hát - ổn định lớp để vào tiết . hình vuông. Bước 3 : Gấp thành tàu thủ hai ống khói . Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông 3 Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo viên : Nguyễn Diệu Linh HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG. cắt , dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng . các cánh của ngôi sao đều nhau . Hình dán phẳng , cân dối Trường tiểu học Vạn Phúc – Hà Đông 9 Giáo án môn thủ công lớp 3 – HK 1 Giáo. gấp, cắt, dán hình. II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh làm bằng giấy thủ công. -Quy trình gấp , cắt dán bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh -Giấy màu, kéo, hồ dán, bút chì,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 HK1, Giáo án Thủ công lớp 3 HK1,