0

giao an thu cong lop 3

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 1

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 1

Mầm non - Tiểu học

... lệ giao thông không đi xe vào đoạn đường có biển báo cấm đi xe ngược chiều.10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn mẫu. - Giáo viên vừa thao tác mẫu vừa nói.+ Bước 1 : Gấp cắt biển báo chỉ lối đi thu n ... 4’- Nhận xét sản phẩm tiết trước. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 3 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài.10’ 2. Họat động 2 : - Hướng dẫn quan sát và nhận xét.- Giáo viên đính ... BIỂN BÁO GIAO THÔNG CHỈ LỐI ĐI THU N CHIỀU & BIỂN BÁO CẤM ĐI XE NGƯC CHIỀU (Tiết 1)Tuần : 15Ngày dạy : 15 – 12 – 2005.I./ MỤC TIÊU:- Học sinh biết cách gấp, cắt dán biển báo giao thông...
 • 3
 • 8,908
 • 59
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 2

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông - Tiết 2

Mầm non - Tiểu học

... Trường tiểu học Vónh NgọcGV: Trịnh Vũ Ngọc LoanIV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....
 • 2
 • 3,756
 • 20
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Tiết 1

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Tiết 1

Mầm non - Tiểu học

... cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe.- Gấp, cắt, dán được biển báo giao thông cấm đỗ xe.- Có ý thức chấp hành luật lệ giao thông.II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :- Hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ ... động 1 : Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét. Mục tiêu : Giúp HS bước đầu quan sát hình dán của biển báo. Cách tiến hành : - GV giới thiệu hình mẫu biển báo giao thông cấm đỗ xe.17’ 2. ... xanh từ hình vuông, cạnh 4 ô.- Cắt hình chữ nhật màu đỏ có chiều dài 4 ô rộng 1 ôlàm chân biển báo.+ Bước 2: Dán biển báo cấm đỗ xe.- Hướng dán hình tròn màu xanh lên trên hình - HS quan...
 • 2
 • 4,187
 • 33
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Tiết 2

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán biển báo giao thông cấm đỗ xe - Tiết 2

Mầm non - Tiểu học

... Trường tiểu học Vónh NgọcGV: Trịnh Vũ Ngọc LoanTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Thủ côngBài : GẤP, CẮT, DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CẤM ĐỖ XE (Tiết 2)Tuần : 18Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: ... hành. Mục tiêu : HS gấp, cắt, dán biển báo giao thông cấm đỗ xe ngay tại lớp. Cách tiến hành : - GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm.- GV quan sát và uốn nắn và giúp đỡ HS còn lúng túng ... túng hoàn thành sản phẩm.- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.- GV theo dõi nhận xét.5’ 3. Họat động 3 : Củng cố - dặn dò - Giáo viên nhận xét tinh thần học tập của HS.- Dặn HS chuẩn bị giờ...
 • 2
 • 2,178
 • 16
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán trang trí thiệp mừng - Tiết 1

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán trang trí thiệp mừng - Tiết 1

Mầm non - Tiểu học

... tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thị Tiết - GV tổ chức cho HS tập cắt , gấp trang trí thiếp chúc mừng. 3 3. Họat động 3 : Củng cố - dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học.- Thực hành nhápIV./...
 • 2
 • 4,924
 • 40
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán trang trí thiệp mừng - Tiết 2

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán trang trí thiệp mừng - Tiết 2

Mầm non - Tiểu học

... dùng dạy học. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò5’ 1. Hoạt động 1 : Nhắc lại các bước cắt, gấp trang trí thiếp chúc mừng.25’ 2. Họat động 2 : Thực hành cắt, gấp trang trí thiếp ... đỡ các em yếu.- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm.- GV chọn sản phẩm đẹp để tuyên dương. 3 3. Họat động 3 : Củng cố - dặn dò - Giáo viên nhận xét tiết học.- Dặn HS chuẩn bị cho tiết sau “ Gấp, ... Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thị Tiết THIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Thủ côngBài : GẤP, CẮT, TRANG TRÍ THIẾP CHÚC MỪNG (Tiết 2)Tuần : 20Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: Xem tiết 1.II./ ĐỒ DÙNG DẠY...
 • 2
 • 1,558
 • 16
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Gập cắt dán hình tròn

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Gập cắt dán hình tròn

Mầm non - Tiểu học

... Họat động 2 : Đánh giá sản phẩm.2’ 3. Họat động 3 : Củng cố – dặn dò. - Nhận xét tiết học. - Giờ sau chuẩn bị đầy đủ đồ dùng để học bài cắt dán “ Biển báo giao thông”.- HS nhắc lại các bước ... :III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 4’- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò25’ 1. Hoạt động 1 : Học sinh thực hiện gấp, cắt, ... Trường tiểu học Vónh NgọcGV: Trịnh Vũ Ngọc LoanTHIẾT KẾ BÀI DẠYMôn : Thủ côngBài : GẤP, CẮT, DÁN HÌNH TRÒN (Tiết 2)Tuần : 14Ngày dạy :I./...
 • 2
 • 3,368
 • 15
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán phong bì - Tiết 1

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Cắt dán phong bì - Tiết 1

Mầm non - Tiểu học

... CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò10’ 1. Hoạt động 1 : Hướng dẫn quan sát và nhận xét.Mục tiêu : Nắm được cách gấp, cắt ... cắt , dán phong bì.Cách tiến hành : GV giới thiệu phong bì mẫu và đặt câu hỏi để học sinh quan sát và nhận xét.- Phong bì có hình gì ?- Mặt trước và mặt sau của phong bì như thế nào ?-...
 • 3
 • 2,980
 • 22
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Làm con bướm - Tiết 1

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Làm con bướm - Tiết 1

Mầm non - Tiểu học

... 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt động của trò5’ 1. Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét. - GV giới thiệu con bướm, mẫu gấp bằng giấy và đặt câu hỏi định hướng cho HS quan ... HS theo dõi.Trường tiểu họcVónh Trung GV: Phùng Thị Tiết + Bước 3: Buộc thân bướm.+ Bước 4: Làm râu bướm.10’ 3. Họat động 3 : Tổ chức cho HS thực hành gấp con bướm bằng giấy nháp.4’ 4. ... giấy.- Cắt một tờ giấy hình vuông có cạnh 14 ô.- Cắt một tờ giấy hình vuông có cạnh 10 ô.- Cắt 1 nan giấy chữ nhật dài 12 ô rộng gần nửa ô để làm râu bướm.+ Bước 2: Gấp cánh bướm.- Tạo các đường...
 • 3
 • 6,925
 • 39
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Làm con bướm - Tiết 2

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Làm con bướm - Tiết 2

Mầm non - Tiểu học

... côngBài : LÀM CON BƯỚM (Tiết 2- 3) Tuần : 32 - 33 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: (Xem tiết 1)II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của ... ý HS – Các nếp gấp phải thẳng, cách đều.- GV theo dõi quan sát giúp đỡ.5’ 3. Họat động 3 : Tổ chức trưng bày và đánh giá sản phẩm. 3 4. Họat động 4 : Củng cố - dặn dò- Nhận xét tiết học.- ... đồ dùng để làm “Đèn lồng”.- HS nhắc lại.+ Bước 1 : Cắt giấy.+ Bước 2 : Gấp cánh bướm.+ Bước 3 : Buộc thân bướm.+ Bước 4 : Làm râu bướm.- Các nhóm thực hành.- HS trưng bày sản phẩm.IV./...
 • 2
 • 5,186
 • 27
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Làm dây xúc xích trang trí

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Làm dây xúc xích trang trí

Mầm non - Tiểu học

... Trung GV: Phùng Thị Tiết GV yêu cầu1, 2 HS nhắc lại cách làm.- Tổ chức cho HS tập cắt.4’ 3. Họat động 3 : Củng cố - dặn dò - Nhận xét tiết học.- Dặn HS chuẩn bị đồ dung để học tiết sau.vòng...
 • 4
 • 4,306
 • 30
Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Làm đèn lồng

Giáo án Thủ công - Lớp 2 - Làm đèn lồng

Mầm non - Tiểu học

... cho HS có thể làm thêm đế đèn và tua đèn cho đẹp.5’ 3. Họat động 3 : Tổ chức trưng bày sản phẩm – Đánh giá sản phẩm thực hành của HS. 3 4. Họat động 4 : Củng cố - dặn dò- Nhận xét tiết học.- ... côngBài : LÀM ĐÈN LỒNG (Tiết 2)Tuần : 34 Ngày dạy :I./ MỤC TIÊU: (Xem tiết)II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :1. Khởi động : 1’2. Bài cũ : 3. Bài mới :Hoạt động của thầy Hoạt ... học.- Chuẩn bị cho tiết kiểm tra cuối năm.+ Bước 1: Cắt giấy.+ Bước 2: Cắt, dán thân đèn.+ Bước 3: Dán quai đèn- HS thực hành theo nhóm.IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:. . . . . . . . . . . ....
 • 2
 • 3,721
 • 18

Xem thêm