0

Giáo án thủ công lớp 3 cả năm

77 431 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2016, 21:58

Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần Gấp tàu thủy hai ống khói (tiết 1) (NL) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh biết cách gấp tàu thủy hai ống khói Kĩ năng: Gấp tàu thủy hai ống khói Các nếp gấp tương đối phẳng, tàu thủy tương đối cân đối * Với HS khéo tay: Gấp tàu thủy hai ống khói Các nếp gấp thẳng, phẳng Tàu thủy cân đối Thái độ: Yêu thích gấp hình * NL: Tàu thuỷ chạy sông, biển, cần xăng, dầu Khi chạy khói nhiên liệu chạy tàu thải hai ống khói Cần sử dụng tàu thuỷ tiết kiệm xăng, dầu (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Mẫu tàu thủy hai ống khói Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói Học sinh: Giấy nháp, thủ công, bút màu, kéo thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động bản: a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn - Học sinh hát đầu tiết hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học học tập tập b Hoạt động Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét (10 phút) * Mục tiêu: HS quan sát nhận xét đặc điểm hình dáng tàu thuỷ ống khói * Cách tiến hành: + Giới thiệu mẫu tàu thủy hai ống khói gấp + Học sinh quan sát để rút nhận xét đặc điểm, hình dáng tàu thủy mẫu giấy + Giáo viên nêu lại phần nhận xét học + Tàu thủy có hai ống khói giống tàu, bên thành tàu có hai hình tam giác sinh vào mẫu tàu thủy + Giáo viên nêu tác dụng tàu thủy thật giống nhau, mũi tàu thẳng đứng (làm sắt thép): chở hàng hóa, hành khách sông, biển + Giáo viên yêu cầu + Học sinh suy nghĩ, tìm gấp tàu thủy mẫu trước hướng dẫn giáo viên + Giáo viên gọi học sinh + Học sinh lên bảng mở dần tàu thủy mẫu trở lại tờ giấy hình vuông ban đầu c Hoạt động 3: Giáo viên hướng dẫn mẫu (15 phút) * Mục tiêu: HS biết gấp theo quy trình * Cách tiến hành: - Bước +Gấp, cắt tờ giấy hình vuông (SGV/191) - Bước O O + Gấp lấy điểm hai đường dấu gấp hình vuông - Bước 3: + Gấp thành tàu thủy hai ống khói SGV/192;193 - Giáo viên ý: Trong bước 1, cần gấp cắt cho bốn cạnh hình vuông thẳng O hình gấp đẹp Sau lần gấp, cần miết kỹ đường gấp cho phẳng - Giáo viên quan sát học sinh lúng túng thực giáo viên cần hướng dẫn lại để học sinh lớp biết cách + Học sinh gấp tàu thủy hai ống khói giấy thực * NL: Tàu thuỷ chạy sông, biển, cần xăng, dầu Khi chạy khói nhiên liệu chạy tàu thải hai ống khói Cần sử dụng tàu thuỷ tiết kiệm xăng, dầu + Giáo viên nhận xét – tuyên dương, dặn dò học sinh nhà tập gấp tàu thủy gai ống khói + Tiết sau học  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần Gấp tàu thủy hai ống khói (tiết 2) (NL) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh biết cách gấp tàu thủy hai ống khói Kĩ năng: Gấp tàu thủy hai ống khói Các nếp gấp tương đối phẳng, tàu thủy tương đối cân đối * Với HS khéo tay: Gấp tàu thủy hai ống khói Các nếp gấp thẳng, phẳng Tàu thủy cân đối Thái độ: Yêu thích gấp hình * NL: Tàu thuỷ chạy sông, biển, cần xăng, dầu Khi chạy khói nhiên liệu chạy tàu thải hai ống khói Cần sử dụng tàu thuỷ tiết kiệm xăng, dầu (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Mẫu tàu thủy hai ống khói Tranh quy trình gấp tàu thủy hai ống khói Học sinh: Giấy nháp, thủ công, bút màu, kéo thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động thực hành: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn - Học sinh hát đầu tiết hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập tập b Hoạt động Thực hành (15 phút) * Mục tiêu: HS gấp tàu thuỷ có hai ống khói * Cách tiến hành: + Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại thao + Học sinh thực hành gấp tàu thủy hai ống tác gấp tàu thủy hai ống khói theo bước khói hướng dẫn - Bước 1: gấp, cắt tờ giấy hình vuông - Bước 2: gấp lấy điểm hai đường dấu gấp hình vuông + Giáo viên nhận xét nhắc lại quy trình gấp - Bước 3: gấp thành tàu thủy hai ống khói tàu thủy hai ống khói + Giáo viên nhắc học sinh + Sau gấp tàu thủy, em dán vào trình bày vào1 tờ giấy cứng (nhóm mình) + Sau dùng bút màu trang trí tàu xung quanh cho đẹp + Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành + Học sinh thực hành + Giáo viên đến bàn quan sát, uốn nắn cho học sinh chưa đúng, giúp đỡ học sinh lúng túng để học sinh hoàn thành sản phẩm c Hoạt động Trưng bày sản phẩm (10 phút) * Mục tiêu: HS biết tự đánh giá sản phẩm bạn * Cách tiến hành: + Giáo viên nhận xét sản phẩm trình + Học sinh trưng bày sản phẩm theo yêu cầu bày bảng giáo viên + Giáo viên đánh giá kết thực hành + Lớp bình chọn nhóm đạt loại A+, loại A nhóm (học sinh) Hoạt động ứng dụng: - Về nhà gấp tàu thủy hai ống khói sang tạo - HS tiếp thu có giúp đỡ người lớn - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần Gấp cắt dán ếch (tiết 1) I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Học sinh biết cách gấp ếch Kĩ năng: Gấp ếch giấy Nếp gấp tương đối phẳng thẳng * Với HS khéo tay: Gấp ếch giấy Nếp gấp phẳng thẳng Con ếch cân đối.Làm ếch nhảy Thái độ: Yêu thích gấp hình II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Mẫu ếch gấp giấy màu có kích thước đủ lớn Tranh quy trình gấp ếch giấy Học sinh: Giấy màu, giấy trắng, kéo thủ công, bút màu (dạ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Học sinh hát đầu tiết - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét (10 phút): * Mục tiêu: HS quan sát nhận xét ếch gồm phần: Đầu, thân chi * Cách tiến hành: + Giáo viên giới thiệu mẫu ếch gấp giấy + Học sinh quan sát ếch mẫu nêu câu hỏi định hướng - Con ếch chia thành phần? + Giáo viên vừa nói vừa vào mẫu: - Phần đầu có hai mắt, nhọn dần phía trước - Phần thân phình dần rộng phía sau - Hai chân trước hai chân sau phía dước thân - Con ếch nhảy ta dùng ngón trỏ miết nhẹ vào phần cuối thân ếch + Giáo viên liên hệ thực tế hình dạng nêu lợi ích ếch c Hoạt động Giáo viên hướng dẫn mẫu (15 phút): * Mục tiêu: HS nắm qui trình gấp ếch * Cách tiến hành: Học sinh trình bày Lắng nghe - Bước + Gấp, cắt tờ giấy hình vuông + Lấy tờ giấy hình chữ nhật thực công việc gấp, cắt giống thực trước - Bước + Gấp tạo hai chân trước ếch + Thực thao tác + Gấp hai nửa cạnh đáy phía trước phía sau theo đường dấu gấp cho đỉnh B đỉnh C trùng với đỉnh A + Lồng hai ngón tay vào lòng hình kéo sang hai bên hình 5;6;7./197/ SGV - Bước 3: Gấp tạo hai chân sau thân ếch + Lật hình mặt sau hình 8/197/SGV Miết nhẹ theo nếp gấp để lấy nếp gấp Mở hai đường gấp + Lật hình 9b mặt sau hình 10 Hình 11;12;13/198/ SGV + Cách làm cho ếch nhảy: - Kéo hai chân trước ếch dựng lên để đầu ếch hướng lên cao - Mỗi lần miết vậy, ếch nhảy lên bước (hình 14/199) + Giáo viên hướng dẫn vừa thực nhanh thao tác gấp ếch lần để học sinh hiểu cách gấp, ý quan sát, sửa sai hướng dẫn lại + Học sinh tập làm nháp ếch theo bước hướng dẫn, lên bảng thao tác lại bước gấp ếch để lớp quan sát nhận xét  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần Gấp cắt dán ếch (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh biết cách gấp ếch Kĩ năng: Gấp ếch giấy Nếp gấp tương đối phẳng thẳng * Với HS khéo tay: Gấp ếch giấy Nếp gấp phẳng thẳng Con ếch cân đối.Làm ếch nhảy Thái độ: Yêu thích gấp hình II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Mẫu ếch gấp giấy màu có kích thước đủ lớn Tranh quy trình gấp ếch giấy Học sinh: Giấy màu, giấy trắng, kéo thủ công, bút màu (dạ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động thực hành: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn - Học sinh hát đầu tiết hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập tập b Hoạt động Thực hành (20 phút): * Mục tiêu: HS thực hành theo qui trình gấp gấp ếch * Cách tiến hành: + Giáo viên gọi vài học sinh lên bảng thao + Học sinh thực hành gấp ếch tác nhắc lại quy trình gấp ếch - Bước 1: gấp, cắt tờ giấy hình vuông - Bước 2: gấp tạo hai chân trước ếch - Bước 3: gấp tạo hai chân sau thân ếch + Giáo viên treo tranh quy trình gấp ếch + Học sinh theo dõi bước (theo tranh) lên bảng nhắc lại bước trước học sinh thực hành + Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành + Học sinh thực hành theo nhóm (tổ) gấp ếch theo nhóm + Giáo viên đến nhóm quan sát, giúp đỡ, + Học sinh gấp xong ếch uốn nắn cho học sinh lúng túng c Hoạt động Trưng bày sản phẩm (10 phút) * Mục tiêu: HS biết tự đánh giá sản phẩm bạn * Cách tiến hành: + Giáo viên tổ chức cho học sinh nhóm + Lớp quan sát, nhận xét thi xem ếch nhảy xa hơn, nhanh + Cuối học, giáo viên gọi số học sinh mang ếch gấp lên bàn Giáo viên dùng tay trỏ miết nhẹ liên tục cho ếch nhảy nhiều bước + Giáo viên nhận xét rút kinh nghiệm + Học sinh quan sát sản phẩm đẹp, có ếch nhảy nhanh, có nhảy chậm, quy cách nên nhảy nhanh có không nhảy được? + Giáo viên chọn sản phẩm đẹp + Giáo viên nhận xét, khen ngợi ếch gấp đẹp để động viên, khuyến khích học sinh + Giáo viên đánh giá sản phẩm + Xếp loại A+, A, B Hoạt động ứng dụng: - Về nhà gấp tiếp hình ếch sang tạo có - HS tiếp thu giúp đỡ người lớn - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần Gấp cắt dán năm cánh cờ đỏ vàng (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học sinh biết cách gấp, cắt, dán năm cánh Kĩ năng: Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng Các cánh tương đối Hình dáng tương đối phẳng, cân đối * Với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán năm cánh cờ đỏ vàng Cánh Hình dán phẳng, cân đối Thái độ: Yêu thích gấp hình II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Mẫu cờ đỏ vàng giấy thủ công Tranh quy trình gấp, cắt, dán cờ đỏ vàng Học sinh: Giấy màu, giấy trắng, kéo thủ công, bút màu (dạ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn - Học sinh hát đầu tiết hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập tập b Hoạt động Hướng dẫn học sinh quan sát cánh (10 phút) * Mục tiêu: HS biết nhận xét cờ đỏ vàng có hình dạng màu sắc * Cách tiến hành: + Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát + Học sinh quan sát để rút nhận xét nhận xét + Giáo viên giới thiệu mẫu cờ đỏ vàng cắt, dán từ giấy thủ công đặt câu hỏi định hướng để học sinh quan sát - Lá cờ hình gì? Màu gì? cánh + Học sinh trả lời nào? Ngôi dán đâu? Hình chữ nhật có màu gì? + Học sinh nhận xét tỉ lệ chiều dài + Chiều rộng 2/3 chiều dài cờ chiều rộng + Giáo viên nêu ý nghĩa cờ + Học sinh nghe quan sát - Lá cờ đỏ vàng quốc kỳ nước Việt + Học sinh ghi nhớ Nam Mọi người dân Việt Nam tự hào, trân trọng cờ đỏ vàng c Hoạt động Giáo viên hướng dẫn mẫu (15 phút) * Mục tiêu: Học sinh nắm bước gấp, cát, dán cánh theo qui trình * Cách tiến hành: - Bước 1.Gấp giấy để gấp vàng năm + Học sinh theo dõi tranh quy trình treo cánh : từ hình đến Hình - Bước 2.Cắt vàng năm cánh : từ Hình đến Hình + Học sinh nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán vào cờ đỏ vàng + Dặn dò học sinh tập gấp, cắt nhà giấy nháp Tiết sau thực hành giấy thủ công bảng b Hoạt động 2: Nhắc lại quy trình (6 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại quy trình cắt, dán đồng hồ để bàn * Cách tiến hành: - Yêu cầu học sinh nhắc lại quy trình thực - Học sinh nhắc lại -Bước 1: Cắt giấy -Bước 2: Làm phận đồng hồ -Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh - Cả lớp tiến hành làm đồng hồ theo b ước quy định - Giáo viên nhận xét sử dụng tranh quy trình làm đồng hồ để hệ thống lại bước làm đồng hồ c Hoạt động 3: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: HS làm đồng hồ để bàn theo quy trình * Cách tiến hành: - Giáo viên nhắc nhở học sinh nghiêm túc thực hành - Giáo viên gợi ý cho học sinh trang trí - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành làm đồng hồ - Giáo viên đến bàn để quan sát, nhận xét, giúp đ ỡ học sinh lúng túng - Giáo viên khen ngợi, tuyên dương học sinh trang trí có nhiều sáng tạo - Đánh giá sơ kết học tập học sinh  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 30 Làm đồng hồ để bàn (tiết 3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách làm đồng hồ để bàn Kĩ năng: Làm đồng hồ để bàn Đồng hồ tương đối cân đối Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm đồng hồ để bàn cân đối Đồng hồ trang trí đẹp II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên d Hoạt động 4: khởi động (5 phút) : Hoạt động học sinh - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh hát đầu tiết - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Học sinh đọc mục tiêu học - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập e Hoạt động 5: Thực hành (18 phút) * Mục tiêu: HS thực hành làm đồng hồ để bàn trang trí * Cách tiến hành: - Giáo viên cho HS nhắc lại bước làm đồng hồ - Học sinh nhắc lại để bàn + Bước 1: Cắt giấy - GV nhận xét sử dụng tranh quy trình làm đồng + Bước 2: Làm phận đồng hồ hồ để hệ thống lại bước thực + Bước 3: Làm thành đồng hồ hoàn chỉnh - GV nhắc HS dán tờ giấy làm đế, khung chân - Cả lớp tiến hành làm đồng hồ theo b ước đỡ đồng hồ cần miết kĩ nếp gấp bơi hồ cho quy định g Hoạt động 6: Trưng bày sản phẩm (12 phút) * Mục tiêu: Biết cách trang trí trưng bày sản phẩm * Cách tiến hành: - GV gợi ý cho học sinh cách trang trí - Học sinh trang trí theo gợi ý - Trong HS thực hành,giáo viên đến bàn quan sát, giúp đỡ em lúng túng để em hồn thành sản phẩm - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - HS trưng bày sản phẩm tự đánh giá - GV khen ngợi, tuyên dương sản phẩm làm đẹp - Đánh giá kết học tập học sinh Hoạt động ứng dụng: - Về nhà người than làm đồng hồ sang tạo - HS tiếp thu - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá - Học sinh lắng nghe tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 31 Làm quạt giấy tròn (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách làm quạt giấy tròn Kĩ năng: Làm quạt giấy tròn Các nếp gấp cách ô chưa Quạt chưa tròn Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm quạt giấy tròn Các nếp gấp thẳng, phẳng, Quạt tròn II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Học sinh hát đầu tiết - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét (10 phút) * Mục tiêu: HS quan sát nhận xét hình dạng quạt * Cách tiến hành: - Giáo viên giới thiệu quạt mẫu b ộ phận làm - Học sinh quan sát nhận xét quạt tròn, sau đặt câu hỏi định hướng quan sát để rút nhận xét + Nếp gấp, cách gấp buột giống cách làm quạt giấy học lớp + Điểm khác quạt giấy hình tròn có cán để cầm (h.1) + Để gấp quạt giấy hình tròn cần dán nối tờ giấy thủ công theo chiều rộng c Hoạt động 3: Giáo viên hướng dẫn mẫu (18 ph) * Mục tiêu: HS gấp quạt theo quy trình * Cách tiến hành: - Bước Cắt giấy + Cắt tờ giấy thủ công hình chữ nhật chiều dài 24 ô, rộng 16 ô để gấp quạt + Cắt tờ giấy thủ công hình chữ nhật màu chiều dài 16 ô, rộng 12 ô để làm cán quạt.( Có thể dùng bìa cứng để làm cán quạt.) - Bước Gấp, dán quạt + Đặt tớ giấy hình chữ nhật thứ lên bàn, mặt kẻ ô phía gấp nếp gấp cách ô theo chiều rộng tờ giấy hết Sau gấp đôi để lấy dấu (h.2) + Gấp tờ giấy hình chữ nhật thứ hai giống tờ giấy thư ù + Để mặt màu tờ giấy hình chữ nhật vừa gấp phía, bôi hồ dán mép tờ giấy gấp vào với (h.3) Dùng buộc chặt vào nếp gấp bôi hồ lên mép gấp cùng, ép chặt (h.4) - Bước Làm cán quạt hoàn chỉnh quạt + Lấy tờ giấy làm cán quạt gấp cuộn theo cạnh 16 ô với nếp gấp rộng ô (h.5a) hết tờ giấy Bôi hồ vào mép cuối dán lại để cán quạt (h.5b) + Bôi hồ lên mép quạt nửa cán quạt Sau dán ép cán quạt vào mép + Học sinh gấp quạt giấy tròn quạt (h 6) - Giáo viên nhắc nhở lại bước  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 32 Làm quạt giấy tròn (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách làm quạt giấy tròn Kĩ năng: Làm quạt giấy tròn Các nếp gấp cách ô chưa Quạt chưa tròn Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm quạt giấy tròn Các nếp gấp thẳng, phẳng, Quạt tròn II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động thực hành: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Học sinh hát đầu tiết - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập b Hoạt động 2: Nhắc lại quy trình (5 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại quy trình gấp qu ạt giấy tròn học tiết * Cách tiến hành: - Yêu cầu vài em nhắc lại quy trình gấp qu ạt giấy - Vài học sinh nhắc lại bước làm quạt tròn giấy tròn + Bước 1: Cắt giấy + Bước 2: Gấp , dán quạt + Bước 3: Làm cán quạt hoàn chỉnh quạt - Chốt lại quy trình c Hoạt động 3: Thực hành (25 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết gấp quạt giấy tròn theo quy định * Cách tiến hành: - Học sinh thực hành làm quạt giấy tròn - Giáo viên gợi ý cho học sinh trang trí quạt b ằng cách vẽ hình dán nan giấy bạc nhỏ, hay kẻ đường màu song song theo chiều dài tờ giấy trước gấp quạt - Để làm quạt tròn đẹp, sau gấp xong nếp gấp phải miết thẳng kĩ Gấp xong cần buộc chặt vào nếp gấp Khi dán cần bôi hồ mỏng, - Giáo viên quan sát, giáp đỡ học sinh lúng túng để em hoàn thành sản phẩm  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 33 Làm quạt giấy tròn (tiết 3) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách làm quạt giấy tròn Kĩ năng: Làm quạt giấy tròn Các nếp gấp cách ô chưa Quạt chưa tròn Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm quạt giấy tròn Các nếp gấp thẳng, phẳng, Quạt tròn II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên d Hoạt động 4: khởi động (5 phút) : Hoạt động học sinh - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Học sinh hát đầu tiết - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học tập e Hoạt động 5: Thực hành (15 phút) * Mục tiêu: HS thực hành làm đồng hồ để bàn trang trí * Cách tiến hành: - Gọi học sinh nhắc lại bước làm quạt giấy tròn - 1,2 học sinh nhắc lại bước làm quạt giấy tròn + Bước 1: Cắt giấy + Bước 2: Gấp , dán quạt + Bước 3: Làm cán quạt hoàn chỉnh quạt - Học sinh thực hành làm quạt giấy tròn - Giáo viên quan sát, giáp đỡ học sinh lúng túng để em hoàn thành sản phẩm g Hoạt động 6: Trưng bày sản phẩm (12 phút) * Mục tiêu: Biết cách trang trí trưng bày sản phẩm * Cách tiến hành: - GV gợi ý cho học sinh cách trang trí - Trong HS thực hành, giáo viên đến bàn quan sát, - Học sinh trang trí theo gợi ý giúp đỡ em lúng túng để em hồn thành sản phẩm - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - GV khen ngợi, tuyên dương sản phẩm làm - HS trưng bày sản phẩm tự đánh giá đẹp - Đánh giá kết học tập học sinh Hoạt động ứng dụng: - Về nhà người than làm quạt giấy tròn theo cách sang tạo - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh - HS tiếp thu - Học sinh lắng nghe  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 34 Ôn tập Chủ đề Đan nan làm đồ chơi đơn giản (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Ôn tập củng cố kiến thức, kỹ đan nan làm đồ chơi đơn giản Kĩ năng: Làm sản phẩm học Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm sản phẩm học Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Học sinh hát đầu tiết - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu b Hoạt động 2: Nội dung ôn tập (10 phút) học tập * Mục tiêu: Hướng dẫn ôn tập : làm sản phẩm thủ công học * Cách tiến hành: - Giáo viên nêu yêu cầu đề kiểm tra: “Em đan - Nhắc lại nong mốt làm đồng hồ để bàn học chương II” - GV nêu mục đích, yêu cầu bài ôn - GV giải thích yêu cầu kiến thức, kỹ năng, sản phẩm - Cho HS nhắc lại cách thực cách cắt, dán đồng hồ - Học sinh nhắc lại để bàn quy trình đan nong mốt - Gắn số sản phẩm học cho học sinh quan sát - HS quan sát số mẫu sản phẩm thủ công học c Hoạt động 3: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh thực sản phẩm học * Cách tiến hành: - Yêu cầu học sinh làm - HS làm thực hành - Trong trình HS làm thực hành, GV đến bàn - HS khá, giỏi làm sản phẩm thủ quan sát, hướng dẫn HS lúng túng để em công theo quy trình kỹ thuật hoàn thành sản phẩm * Đánh giá: - Đánh giá sản phẩm HS: + Hoàn thành A: Thực quy trình kĩ thuật làm sản phẩm hoàn chỉnh, cân đối, nếp gấp đều, đường cắt thẳng Những sản phẩm hoàn thành, trang trí đẹp, có nhiều sáng tạo đánh giá hoàn thành tốt A+ + Chưa hoàn thành B: Thực không quy trình kĩ thuật chưa làm sản phẩm HS trưng bày sản phẩm lên bàn  RÚT KINH NGHIỆM: Ngày dạy: thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 35 Ôn tập Chủ đề Đan nan làm đồ chơi đơn giản (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Ôn tập củng cố kiến thức, kỹ đan nan làm đồ chơi đơn giản Kĩ năng: Làm sản phẩm học Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm sản phẩm học Có thể làm sản phẩm có tính sáng tạo II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động thực hành: Hoạt động học sinh a Hoạt động 1: khởi động (5 phút) : - Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho bạn hát - Học sinh hát đầu tiết - Yêu cầu nhóm đọc mục tiêu học - Học sinh đọc mục tiêu học - Yêu cầu nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu b Hoạt động 2: Thực hành (20 phút) học tập * Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh thực sản phẩm học * Cách tiến hành: - Yêu cầu học sinh làm - HS làm kiểm tra - Trong trình HS làm thực hành, GV đến - HS làm sản phẩm thủ công theo bàn quan sát, hướng dẫn HS lúng túng để quy trình kỹ thuật em hoàn thành sản phẩm c Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm (10 phút) * Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh thực trưng bày HS trưng bày sản phẩm giới thiệu sản phẩm * Cách tiến hành: - Yêu cầu trưng bày theo chủng loại sản phẩm                                                                                                                               * Đánh giá: - Đánh giá sản phẩm HS: - Các bạn tham gia đánh giá sản phẩm + Hoàn thành A: Thực quy trình kĩ thuật bạn làm sản phẩm hoàn chỉnh, cân đối, nếp gấp đều, đường cắt thẳng Những sản phẩm hoàn thành, trang trí đẹp, có nhiều sáng tạo đánh giá hoàn thành tốt A+ + Chưa hoàn thành B: Thực không quy trình kĩ thuật chưa làm sản phẩm Hoạt động ứng dụng: - Về nhà cha mẹ lập thời gian biểu ngày - HS tiếp thu thân - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá - Học sinh lắng nghe tiến học sinh  RÚT KINH NGHIỆM: [...]... ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 6 Gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng (tiết 2) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh 2 Kĩ năng: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau Hình dáng tương đối phẳng, cân đối * Với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng Cánh của... gấp, cắt, dán bông hoa 2 Kĩ năng: Gấp, cắt, dán được bông hoa Các cánh của bông tương đối đều nhau * Với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được bông hoa năm cánh, bốn cánh, tám cánh Các cánh của mỗi bông hoa đều nhau Có thể cắt được nhiều bông hoa đẹp 3 Thái độ: Yêu thích gấp hình II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu 2 Học sinh: Giấy thủ công các... Ngày dạy: Thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 7 Gấp cắt dán bông hoa (tiết 1) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Học sinh biết cách gấp, cắt, dán bông hoa 2 Kĩ năng: Gấp, cắt, dán được bông hoa Các cánh của bông tương đối đều nhau * Với HS khéo tay: Gấp, cắt, dán được bông hoa năm cánh, bốn cánh, tám cánh Các cánh của mỗi bông hoa đều nhau Có thể cắt được nhiều bông hoa đẹp 3 Thái độ: Yêu thích gấp hình... tháng năm 201 Thủ công tuần 13 Cắt, dán chữ H - U (tiết 1) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U 2 Kĩ năng: Kẻ, cắt, dán được chữ H, U Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng * Với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ H, U Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng 3 Thái độ: Yêu thích cắt, dán hình II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: Mẫu chữ H, U cắt đã dán... ngôi sao vàng năm cánh - Bước 2: cắt ngôi sao vàng năm cánh - Bước 3: dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng năm cánh + Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành - Học sinh thực hành gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng - Quan tâm giúp đỡ, uốn nắn những học sinh chưa làm được hoặc còn lúng túng c Hoạt động 3 Trưng bày sản phẩm (10 phút) * Mục tiêu: HS biết tự đánh giá sản phẩm... tháng năm 201 Thủ công tuần 14 Cắt, dán chữ H - U (tiết 1) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Biết cách kẻ, cắt, dán chữ H, U 2 Kĩ năng: Kẻ, cắt, dán được chữ H, U Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng * Với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ H, U Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng 3 Thái độ: Yêu thích cắt, dán hình II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: Mẫu chữ H, U cắt đã dán... Thứ , ngày tháng năm 201 Thủ công tuần 16 Cắt, dán chữ E I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: Biết cách kẻ, cắt, dán chữ E 2.Kĩ năng: Kẻ, cắt, dán được chữ E Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng * Với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ E Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng 3. Thái độ: Yêu thích cắt, dán hình II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: Mẫu chữ E cắt đã dán và mẫu chữ... tháng năm 201 Thủ công tuần 12 Cắt, dán chữ I -T (tiết 2) I MỤC TIÊU: 1 Kiến thức: Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T 2 Kĩ năng: Kẻ, cắt, dán được chữ I, T Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng * Với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ I, T Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng 3 Thái độ: Yêu thích gấp hình II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: Mẫu chữ I, T cắt đã dán và... cách kẻ, cắt dán chữ E đúng quy trình * Cách tiến hành: + Giáo viên nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, + Học sinh nhắc lại cách kẻ, cắt, dán chữ E cắt, dán chữ E theo quy trình bước 1: kẻ chữ E + Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành kẻ, bước 2: cắt chữ E cắt, dán chữ E bước 3: dán chữ E + Lớp và giáo viên nhận xét, đánh giá sản + Học sinh trưng bày sản phẩm phẩm thực hành của học sinh 3 Hoạt động... cắt, dán chữ V 2 Kĩ năng: Kẻ, cắt, dán được chữ V Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau Chữ dán tương đối phẳng * Với HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ V Các nét chữ thẳng và đều nhau Chữ dán phẳng 3 Thái độ: Yêu thích cắt, dán hình II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 1 Giáo viên: Mẫu chữ V cắt đã dán và mẫu chữ V được cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng có kích thước đủ lớn, để rời chưa dán Tranh quy trình, giấy thủ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thủ công lớp 3 cả năm , Giáo án thủ công lớp 3 cả năm ,