0

Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 9

36 1,151 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 15:02

Tuần 2 Soạn :09/08/2010 Dạy: 18/08/2010 Thủ công Bài 1: Gấp tàu thuỷ hai ống khói (2 tiết) I. Mục tiêu: - HS biết gấp tàu thủy 2 ống khói. Gấp đợc tàu thuỷ 2 ống khói. Yêu thích gấp hình. II. Đồ dùng dạy học - Mẫu tàu thuỷ 2 ống khói - Tranh quy trình - Giấy màu, kéo thủ công III. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ (1 - 2') - Kiểm tra đồ dùng 2. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài: 1 - 2' b Nội dụng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tiết 2 * HĐ1. Hớng dẫn quan sát và nhận xét ( 5- 6) - GV đa vật mẫu, giới thiệu ? Tàu thuỷ đợc làm bằng gì ? Gồm những bộ phận nào? Bằng giấy 2 ống khói, 2 mũi tàu ? Tàu thuỷ đợc sử dụng làm gì? Chở khách,chở hàng * HĐ2: GV hớng dẫn mẫu (13-15) Bớc 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông ? Nêu cách cắt tờ giấy hình vuông Bớc 2: gấp lấy điểm ở giữa và hai dờng dấu gấp giữa hình vuông - Gấp tờ giấy thành 4 hình bàng nhau lấy điểm O và hai đòng dấu gấp. Mở tờ giấy ra Bớc 3: Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói - HS nêu cách gấp - Gấp 4 đỉnh hình vuông vào tâm O - HS nêu cách gấp đã học - Lật lại gấp tiếp 4 đỉnh vào tâm O - HS quan sát - Lật ra sau đẩy 2 ô vuông thành 2 ống khói - Kéo hai cạnh sang hai bên đợc hai mũi tầu ⇒ §a s¶n phÈm H ra xem - HS nªu l¹i quy tr×nh? - HS thùc hiÖn ( 9-11’) - Thùc hµnh TuÇn 3 So¹n :25/08/2010 Dạy: 27/08/2010 Thủ công Bài 1: Gấp tàu thuỷ hai ống khói (2 tiết) I. Mục tiêu: - HS biết gấp tàu thủy 2 ống khói. Gấp đợc tàu thuỷ 2 ống khói. Yêu thích gấp hình. II. Đồ dùng dạy học - Mẫu tàu thuỷ 2 ống khói - Tranh quy trình - Giấy màu, kéo thủ công III. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ (1 - 2') - Kiểm tra đồ dùng 2. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài: 1 - 2' b Nội dụng Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tiết 2 - Đa mẫu - Nêu quy trình gấp gồm mấy bớc 3 bớc: - Gấp cắt tờ giấy hình vuông - Đánh dấu - Gấp tàu thuỷ ? Bớc khó * Lu ý: Khi gấp các đỉnh của hình vuôngvào tâm phải miết kỹ các mép gấp - GV tổ chức cho HS thực hành - Trng bày sản phẩm - Trang trí - Đánh giá sản phẩm 3. Nhận xét, dặn dò: (1 - 2') - Nhận xét giờ học - Chuẩn bị đồ dùng bài tiết sau. Tuần 3 Thứ sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2006 Thủ công Gấp con ếch I - Mục tiêu: - HS biết cách gấp con ếch - Gấp đợc con ếch bằng giấy đúng quy trình kỹ thuật - Hứng thú với giờ gấp hình II - Chuẩn bị: - GV: Mẫu con ếch bằng giấy, tranh quy trình Giấy màu, kéo - HS: Giấy màu, kéo. III - Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: 2 - 3' ? Quy trình gấp tàu thủy 2 ống khói? - 1 HS lên gấp 2. Dạy bài mới: a. Giới thiệu bài: 1 - 2' b. Nội dung: 28' Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tiết 1: * HĐ1: HD quan sát và nhận xét.( 5-6) - Giáo viên đa vật mẫu HS quan sát ? Con ếch gồm mấy phần - 3 phần đầu, thân, chân ? Nhận xét về phần chân - 2 chân trớc và hai chân sau ở dới thân. - GV mở 2 chân sau và 2 chân trớc - Máy bay đuôi rời: Lớp 2 HS nhận xét giống với gấp hình nào đã học * HĐ2: GV hớng dẫn mẫu (14 - 15') Bớc 1: Gấp cắt tờ giấy hình vuông - HS nêu Bớc 2:Gấp tạo 2 chân trớc con ếch. ? H3, H4, H5, H6 giống với cách gấp vật gì - 1 HS tự làm, nói cách làm Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh đã học. - Sau khi đợc H6 gấp 2 đỉnh của hình vuông trong H6 theo đờng dấu gấp đợc H7: 2 chân trớc con ếch. - HS quan sát Bớc 3: Gấp tạo 2 chân sau và thân. - Lật H7 ra sau đợc H8 - Gấp 2 cạnh bên của hình tam giác trùng nếp gấp của hai chân trớc, miết nhẹ, mở ra. - HS quan sát - Lật H9b ra sau đợc H10. - Miết nhẹ theo đờng gấp đợc H11 - Gấp đôi H11 theo chiều ngợc lại đợc H12 - Lật H12 tô hai mắt con ếch * Làm cho con ếch nhảy. - Kéo 2 chân trớc dựng lên - Dùng ngón trỏ miết nhẹ ? Các bớc gấp con ếch 3 Bớc ? Bớc khó? GV lu ý các mếp gấp phẳng thẳng. GV quan sát, giúp đỡ HS (8') - HS thực hành. Tiết 2: * HĐ3 : HS thực hành 28' ? Các bớc gấp con ếch. ? Khi gấp lu ý gì? - Mép gấp, nếp gấp phẳng. Nên dùng giấy màu xanh để gấp, trang trí đẹp. - GV quan sát, giúp đỡ HS - HS thực hành - Đánh giá sản phẩm - HS trng bày sản phẩm 3. Nhận xét - Dặn dò: 3 - 4' - Nhận xét giờ học tuần 5 Thứ sáu ngày 6 tháng 10 năm 2006 thủ công bài 5: gấp, cắt. dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng I. Mục tiêu - Học sinh biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kỹ thuật. - Yêu thích sản phẩm gấp cắt dán II. chuẩn bị - Mẫu lá cờ đỏ sao vàng - Tranh quy trình - Giấy màu, kéo, hồ dán iII. Các hoạt động dạy học 1. Kiểm tra bài cũ: 1-2' ? Qui trình gấp, cắt dán con ếch 2. Dạy bài mới a. Giới thiệu bài 1 b. Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Tiết 1: HĐ1: Hớng dẫn quan sát và nhận xét (5-6') - Giáo viên đa mẫu Học sinh quan sát - Lá cờ hình gì? màu sắc ra sao? Lá cờ đỏ hình chữ nhật ? Ngôi sao vàng có mấy cánh dán nh thế nào? 5 cánh, dán ở giữa một cánh của ngôi sao hớng lên cạnh dài của lá cờ H cho biết tỉ lệ giữa chiều dài và chiều rộng ngôi sao và lá cờ Rộng bằng 2/3 dài Lá cờ thờng đợc treo ở đâu vào dịp nào? Treo cột cờ, trớc cửa nhà vào dịp lễ tết HĐ2: Giáo viên hớng dẫn mẫu 14-15' Quan sát Bớc 1: Gấp giấy cắt sao 5 cánh - Cắt hình vuông cạnh 8 ô - Học sinh quan sát - Gấp tờ giấy 4 phần, lấy tâm O và đ- ờng gấp AOB - Gấp lên theo đờng gấp AOB, đánh dấu điểm D cách C một ô, gâp ra sau theo đờng gấp CD - Gấp cạnh OA trùng OD - Gấp đôi H4 đợc các góc gấp bằng nhau Bớc 2: Cắt ngôi sao vàng 5 cánh - Học sinh quan sát - Đánh dấu điểm I cách O 1,5 ô; K cách O 4 ô và thuộc cạnh đối diện Dùng kéo cắt đờng KI Bớc 3: Dán ngôi sao vàng 5 cánh vào tờ giấy màu đỏ để đợc lá cờ đỏ sao vàng 1 tờ giấy đỏ dài 21 ô rộng 14 ô - Đánh dấu điểm giữa - Đánh dấu vị trí dán ngôi sao - Bôi hồ dán ( lu ý một cánh của ngôi sao hớng lên một cạnh của hình chữ nhạt ? Các bớc gấp cắt dãn ngô sao 5 cánh 3 bớc ? Bớc khó Bớc 2 - HS luyện tập Tiết 2 HĐ3: Học sinh thực hành 28' ? Nêu các bớc gấp cắt dãn ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng Học sinh nêu ? Nêu cách cắt cờ đỏ và dán ngôi sao vàng - Lu ý các mép gấp trùng khít nhau để đợc năm cánh sao thật đều, dán ngôi sao ở vị trí chính giữa và một cánh của ngôi sao hớng lên một cạnh của lá cờ đỏ sao vàng Giáo viên giúp đỡ, uốn nắn cho học sinh cần lúng túng Học sinh thực hành Đánh giá sản phẩm Học sinh trng bày sản phẩm - Gấp cắt dán bông hoá 3 Nhận xét , dặn dò - GV nhận xét bài làm của HS, dặn dò chuẩn bị đồ dùng cho buổi học sau Tuần 7. Thứ sáu ngày 20 tháng 10 năm 2006 Thủ công Bài 4: Gấp, cắt, dán bông hoa i.Mục tiêu: - - HS biết ứng dụng gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt bông hoa 5 cánh. Biết gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8 cánh đúng qui trình kỹ thuật - - Trang trí hoa theo ý thích. - - Hứng thú với giờ học gấp, cắt hình ii.Đồ dùng dạy học: - GV: Mẫu hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh. - Giấy mầu, kéo, hồ dán - HS: Giấy mầu, kéo, hồ dán iii.Các hoạt động dạy học: 1.Kiểm tra bài cũ: ( 1 ) 2.Dạy bài mới - Giới thiệu bài: ( 1 ) - Nội dung: Hoạt động của GV. Hoạt động của HS. Tiết 1 * HĐ1: HD quan sát và nhận xét ( 4 - 6 ) - GV đa trực quan ? Các bông hoa có màu sắc thế nào? ? Nhận xét về các cánh, khoảng cách giữa các cánh. ? Có thể áp dụng cách gấp ngôi sao 5 cánh để gấp hoa 5 cánh? * HĐ2: GV hớng dẫn mẫu ( 14 - 16 ) a. Gấp, cắt hoa 5 cánh - Yêu cầu HS gấp ngôi sao 5 cánh - Hớng dẫn vẽ đờng lợn ( tuỳ theo các cách vẽ khác nhau mà tạo đợc những cánh hoa với dáng vẻ khác nhau) b. Gấp, cắt bông hoa 4 cánh, 8 cánh * Hoa 4 cánh: - Gấp tờ giấy hình vuông 4 phần, gấp đôi lại thành 8 phần. Vẽ và cắt theo đờng lợn nh hớng dẫn ở phần a * Hoa 8 cánh: ? Hoa 8 cánh so với hoa 4 cánh có gì khác - Gấp đôi H 5b vẽ đờng cong lợn và cắt theo đờng cong đó. - Có thể cắt sát góc nhọn tạo nhuỵ hoa; - Đa dạng nhiều màu - Các cánh giống nhau, đều nhau - HS thực hiện - HS quan sát - Số cánh gấp đôi c. Dán hoa: - Bố trí các hoa thích hợp, màu sắc hài hoà, vẽ thêm cành lá dán vào vị trí đã định ? Qui trình gấp, cắt, dán hoa ? Lu ý - GV quan sát, giúp đỡ ( 9 - 10 ) Tiết 2 ? Qui trình gấp, cắt, dán hoa 4 cánh, 5 cánh, 8 cánh ( 4 - 6 ) ? Chọn loại giấy có màu sắc nh thế nào. ? Khi dán hoa lu ý gì - GV quan sát, hớng dẫn HS trng bày sản phẩm ( 24 - 25 - HS quan sát - Cánh hoa đều nhau do vậy vẽ đờng lợn phải có độ cong đều nhau - HS thực hành - 5 cánh gấp nh hình gôi sao - 4 cánh gấp thành 8 phần - 8 cánh gấp thành 16 phần - Trong sáng , rực rỡ - Kết hợp hài hoà màu sắc hợp lý - HS thực hành 3.Nhận xét - Dặn dò: ( 3 - 4 ) - GV nhận xét bài làm của HS - Nhắc nhở HS chuẩn bị đồ dùng cho bài sau. Tuần 9 Thứ sáu ngày 3 tháng 11 năm 2006 Thủ công Ôn tập chơng i: Phối hợp gấp, cắt, dán hình i. Mục tiêu - Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức, kỹ năng gấp, cắt dán hìnhvà phối hợp gấp cắt dán một trong những hình đă học II. Đồ dùng dạy học [...]... Tổ chc trng bày sản phẩm 3 Nhận xét - dặn dò (3) - GV nhận xét bài làm của HS - Dặn dò chuẩn bị đồ dùng Tuần 19 Thứ sáu ngày 19 tháng 1 năm 2007 thủ công ôn tập chơng II: cắt dán chữ cái đơn giản I Mục tiêu: - Đánh giá kiến thức, kĩ năng cắt, dán chữ qua các sản phẩm thực hành của HS II Chuẩn bị - Mẫu chữ của 5 bài học trong chơng trình II - Giấy thủ công, bút chì, kéo, hồ dán III các hoạt động dạy... cạnh 3x5 - Chấm các điểm đánh dấu hình chữ V vào hình chữ nhật - Gấp đôi tờ giấy theo chiều dọc, nối các điểm đã đánh dấu Bớc 2 : Cắt chữ V - Cắt theo đờng kẻ nửa chữ V bỏ phần gạch chéo, mở ra đợc chữ V Bớc 3 : Dán chữ ? Khi dán chữ lu ý gì - Phết hồ vừa đủ, ớm nhẹ lên đờng chuẩn, dán lên đờng kẻ chuẩn cho *HĐ 3 : HS thực hành cắt, dán chữ V cân đối (7) ? Các bớc cắt dán chữ V ? Khi cắt dán lu ý -3 bớc... giúp đỡ Tiết 2< 29 -30 > ? Qui trình cắt dán chữ H,U ? Lu ý khi cắt, dán chữ T Đầu thân chữ cân đối , đều nét ? Chú ý khi dán - Kẻ đờng chuẩn - dán hồ đều không làm ra ngoài - GV quan sát, giúp đỡ - HS thực hành - Tổ chức cho HS trng bày sản - HS trng bày sản phẩm phẩm 3. Củng cố < 3- 4> - GV nhận xét bài làm của HS - Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2006 Thủ công Cắt dán chữ V I Mục... HS trng bày sản phẩm - Tổ chức cho HS trng bày sản phẩm 3. Củng cố < 3- 4> - GV nhận xét bài làm của HS - Dặn dò HS chuẩn bị đồ dùng Tuần 13 Thứ sáu ngày 1 tháng 12 năm 2006 Thủ công cắt dán chữ h, u i Mục tiêu - HS biết cắt dán chữ h,u - Kẻ, cắt dán chữ h,u đúng quy trình kỹ thuật - HS thích cắt, dán chữ II Đồ dùng dạy học - Giấy màu, kéo, hồ dán iii Các hoạt động dạy học 1 Kiểm tra bài cũ 1 - Kiểm... bỏ phần gạch chéo T Bớc 3 : dán chữ T - Kẻ đờng chuẩn, sắp chữ cho cân đối - Bôi hồ vào các mặt kẻ ô, dán vào vị trí đã định - Đặt 1 tờ giấy lên chữ, miết nhẹ * HS thực hành ? Qui trình cắt dán chữ I, T ? Lu ý - GV quan sát, giúp đỡ Tiết 2< 29 -30 > ? Qui trình cắt dán chữ I, T Đầu thân chữ cân đối , đều nét ? Lu ý khi cắt, dán chữ T - Kẻ đờng chuẩn ? Chú ý khi dán - dán hồ đều không làm ra... cách đặt lọ hoa để dán - GV quan sát giúp đỡ - GV hớng dẫn HS trng bày sản phẩm - HS thực hành 3 Nhận xét - dặn dò - Giáo viên nhận xét bài học của học sinh - Biểu dơng một số học sinh làm tốt - Dặn dò HS mang giấy, chuẩn bị giấy cho giờ sau tuần 28 Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2007 Thủ công Làm đồng hồ để bàn (3 tiết) I Mục tiêu: - HS biết cách làm đồng hồ để bàn bằng giấy thủ công - Làm đợc đồng hồ... E - Gồm 3 bớc Phết hồ vừa đủ, ớm nhẹ lên đờng chuẩn, dán lên đờng kẻ chuẩncho cân - GV quan sát, hớng dẫn giúp đỡ đối - HS thực hành 3 Nhận xét - dặn dò (3) - GV nhận xét bài làm của HS - Dặn dò chuẩn bị đồ dùng Tuần 17 + 18 Thứ sáu ngày 29 tháng 12 năm 2006 Thủ công Cắt dán chữ vui vẻ I Mục tiêu - HS biết cách kẻ, cắt dán chữ VUI Vẻ - Kẻ, cắt dán chữ VUI Vẻ đúng qui trình kỹ thuật - HS hứng thú cắt... Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2006 Thủ công cắt dán chữ i, t i Mục tiêu - HS biết cắt dán chữ i, T - Kẻ, cắt dán chữ i, T đúng quy trình kỹ thuật - HS thích cắt, dán chữ II Đồ dùng dạy học - Giấy màu, kéo, hồ dán iii Các hoạt động dạy học 1 Kiểm tra bài cũ 1 - Kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh 2 Dạy bài mới a/ Giới thiệu bài 1 b/ Nội dung 29 - 30 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *... các điểm đánh dấu hình chữ E vào hình chữ nhật - Kẻ các điểm đã đánh dấu Bớc 2 : Cắt chữ E - Gấp đôi chữ E theo chiều ngang - Cắt theo đờng kẻ nửa chữ E Mở ra đợc chữ E Bớc 3 : Dán chữ E ? Lu ý gì khi dán chữ E - Đặt chữ cân đối trên đờng chuẩn - Phết hồ vào mặt sau của chữ * HĐ 3 : HS thực hành (10-11) - Dán chữ vào vị trí đã định ? Qui trình cắt, dán chữ E ? Lu ý khi cắt dán chữ E - Gồm 3 bớc Phết... Hoa năm cánh ? Qui trình gấp cắt dán từng sản phẩm trên - HS nêu ? Bớc khó ? Khi gấp cần lu ý gì - GV quan sát - HS thực hành 3 Nhận xét, dặn dò - GV nhận xét sản phẩm của học sinh - Yêu cầu chuẩn bị đồ dùng cho bài sau Thứ sáu ngày 10 tháng 11 năm 2006 Thủ công Ôn tập chơng i : Phối hợp gấp, cắt, dán hình I Muc tiêu - Giúp HS hệ thống lại kiến thức, kỹ năng gấp, cắt dán hình phối hợp gấp cắt dán hình . phẩm - Trang trí - Đánh giá sản phẩm 3. Nhận xét, dặn dò: (1 - 2') - Nhận xét giờ học - Chuẩn bị đồ dùng bài tiết sau. Tuần 3 Thứ sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2006 Thủ công Gấp con ếch I -. hành - Đánh giá sản phẩm - HS trng bày sản phẩm 3. Nhận xét - Dặn dò: 3 - 4' - Nhận xét giờ học tuần 5 Thứ sáu ngày 6 tháng 10 năm 2006 thủ công bài 5: gấp, cắt. dán ngôi sao 5 cánh và. 20 tháng 10 năm 2006 Thủ công Bài 4: Gấp, cắt, dán bông hoa i.Mục tiêu: - - HS biết ứng dụng gấp, cắt ngôi sao 5 cánh để cắt bông hoa 5 cánh. Biết gấp, cắt, dán bông hoa 4 cánh, 8 cánh đúng qui
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 9, Giáo án Thủ công lớp 3 cả năm_Bộ 9, , iii.Các hoạt động dạy học:, Củng cố < 3-4>, III. các hoạt động dạy học