Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bộ 9

37 838 4
Giáo án Thủ công lớp 2 cả năm_Bộ 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012 Thứ sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2011 TIẾT 1 GẤP TÊN LỬA ( tiết 1) A. Mục tiêu: - Biết cách gáp tên lửa. - Gấp được tên lửa. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. B. Chuẩn bị: - GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to. -Quy trình gấp tên lửa - HS : Giấy thủ công, bút màu C. Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’) 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc tên lửa hỏi: ? Trên tay cô cầm vật gì. ? Tên lửa gồm những bộ phận nào. ? Được gấp từ vật liệu gì. Tên lửa thật được làm bằng sắt dùng để phóng vào vũ trụ, vào bầu trời. ? Tên lửa được gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa. - Đặt tờ giấy lên mặt bàn, phần dòng kẻ ô ở trên, gấp đôi tờ giấy để lấy đường dấu giữa. - Mở giấy gấp theo đường dấu gấp ở H1 được H2. - Gấp theo đường dấu gấp ( theo chiều mũi tên) ở H 2 được h3. - Gấp theo đường dấu ở H3 được H4. - Sau mỗi lần gấp miết theo đường gấp cho thật phẳng. *Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng: - Bẻ các mép gấp sang hai bên đường dấu giữa và miết theo đường dấu được tên lửa H5. - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh tên lửa ngang ra được H6. Phóng tên lửa theo hướng chếch lên không chung. - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Mô hình tên lửa. - Phần mũi, thân, mũi tên lửa dài. - Gấp bằng giấy. - Gấp bằng tờ giấy hình chữ nhật. - Quan sát. - Lắng nghe. Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012 - Y/C nhắc lại các bước. d. Thực hành: - Y/C cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Y/C nhắc lại các bước gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. - Theo dõi các bước gấp. - Nhắc lại. - 2 h/s lên bảng thao tác lại các bước gấp. - Cả lớp quan sát. - Thực hành gấp trên giấy nháp. Thứ sáu, ngày26 tháng 8 năm 2011. TIẾT 2 GẤP TÊN LỬA ( tiết 2 ) A. Mục tiêu: 1. Kiến thức: Học sinh biết cách gấp tên lửa đúng và đẹp. 2. Kỹ năng: Gấp thành thạo, nhanh, chính xác. 3. GD h/s có tính kiên trì, khéo léo, yêu quý sản phẩm mình làm ra. B. Chuẩn bị : - GV: Một tên lửa gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp tên lửa, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C/ Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ:(1-2’) ? Gấp tên lửa gồm mấy bước. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b.Thực hành: c. HD thao tác: - Treo qui trình gấp – HD thực hành. -Y/C nhắc lại các thao tác gấp. * Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa. *Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng: d. Thực hành: - Y/C các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công - Hát - Gấp tên lửa gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa, bước2: Tạo tên lửa và sử dụng. - Nhắc lại. - Quan sát - 1 h/s nhắc lại qui trình gấp. - 2 h/s lên bảng thực hành gấp Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012 - Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản phẩm. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Y/C nhắc lại các bước gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. tên lửa. - Cả lớp quan sát. - 3 nhóm thực hành gấp và trang trí tên lửa, rồi ghi tên mình vào cánh tên lửa sau đó dán tên lửa và trang trí bức tranh của nhóm mình cho sinh động bằng cách dùng bút màu vẽ thêm các hoạ tiết. - Các nhóm trình bày sản phẩm. - Nhận xét – bình chọn - 2 h/s lên thực hành phóng tên lửa. - Đại diện các nhóm phóng thi. - Nhận xét – bình chọn. Thứ sáu, ngày 9 tháng 9 năm 2011 TIẾT 3 GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC ( tiết 1) A. Mục tiêu: - Biết cách gấp máy bay phản lực. - Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. B. Chuẩn bị: - GV: Một máy bay phản lực gấp bằng giấy thủ công khổ to. - Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS: Giấy thủ công, bút màu. C. Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’) 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc máy bay phản lực hỏi: ? Trên tay cô cầm vật gì. ? Máy bay gồm những bộ phận nào. -Cho h/s quan sát tên lửa và máy bay để so sánh sự giống và khác nhau ntn. - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Quan sát. - Máy bay phản lực. - Gồm mũi, thân và cánh máy bay. Mũi bằng. - Quan sát máy bay phản lực và tên lửa. Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012 - ? Tên lửa được làm bằng gì, gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bước 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay. - Gấp giống như tên lửa. - Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa. - Mở giấy ra được hình 1 và 2. - Gấp toàn bộ phần trên theo đường dấu gấp ở H2, Sao cho đỉnh A trùng với đường dấu giữa được H3 - Gấp theo đường dấu gấp ở hình 3 sao cho 2 đỉnh tiếp giáp nhau ở đường dấu giữa được H4. - Gấp theo đường dấu gấp ở H4 được H5. - Gấp tiếp theo đường dáu gấp ở H5 sao cho 2 đỉnh phía trên và 2 mép bên sát vào đường dấu giữa như H6. *Bước 2: Tạo máy bay và sử dụng: - Bẻ các mép gấp song song hai bên đường dấu gấp và miết dọc theo đường dấu giữa được máy bay phản lực. - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay chếch lên không chung để phóng như phóng tên lửa. - Y/C nhắc lại các bước. d. Thực hành: - Y/C cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - Y/C nhắc lại các bước gấp máy bay. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. + Giống: Gồm mũi, thân và cánh. + Khác: Mũi tên lửa nhọn, mũi máy bay bằng. - Được gấp bằng giấy. Từ hình chữ nhật. - Quan sát – Lắng nghe. - Lắng nghe. - 2 h/s nêu lại các bước gấp. - Thực hành trên giấy nháp. -1HS -Ghi nhớ. -Ghi nhớ. Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012 Thứ sáu, ngày 16 tháng 9 năm 2011 TIẾT 4 GẤP MÁY BAY PHẢN LỰC ( tiết 2) A. Mục tiêu: - Biết gấp máy bay phản lực -Gấp được máy bay phản lực.Các nếp gấp tương đối phẳng thẳng. B. Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C. Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D. Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ:(1-2’) ? YC nhắc lại các bước gấp máy bay phản lực. - Nhận xét. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. HD thao tác: - Treo qui trình gấp – HD thực hành. -YC nhắc lại các thao tác gấp. * Bước 1: Gấp tạo mũi và thân và cánh máy bay. - Gấp giống như tên lửa. - Gấp đôi từ giấy theo chiều dài để lấy đường dấu giữa. - Mở giấy ra được hình 1 và 2. - Gấp toàn bộ phần trên theo đường dấu gấp ở H2, Sao cho đỉnh A trùng với đường dấu giữa được H3. *Bước 2: Tạo máy bay và sử dụng: - Bẻ các mép gấp song song hai bên đường dấu gấp và miết dọc theo đường dấu giữa được máy bay phản lực. - Cầm vào nếp gấp giữa cho hai cánh máy bay chếch lên không chung để phóng như phóng tên lửa. - Hát - Gấp máy bay gồm 2 bước: Bước1: Gấp tạo mũi thân và cánh máy bay, bước2: Tạo máy bay và sử dụng. - Nhắc lại. - Quan sát - 1 h/s nhắc lại qui trình gấp. Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012 d. Thực hành: - YC các nhóm thực hành gấp tên lửa trên giấy thủ công - Phát giấy khổ to cho các nhóm trình bày sản phẩm. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - YC nhắc lại các bước gấp tên lửa. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay đuôi rời . - Nhận xét tiết học. - 2 h/s lên bảng thực hành gấp máy bay - Cả lớp quan sát. - 3 nhóm thực hành gấp và trang trí máy bay phản lực, rồi ghi tên mình vào cánh máy bay sau đó dán máy bay và trang trí bức tranh của nhóm mình cho sinh động bằng cách dùng bút màu vẽ thêm các hoạ tiết. - Các nhóm trình bày sản phẩm. - Nhận xét – bình chọn - 2 h/s lên thực hành phóng máy bay. - Đại diện các nhóm phóng thi. - Nhận xét – bình chọn. Thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2011. TIẾT 5: GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI ( tiết 1) A/ Mục tiêu: - Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một số đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. - Các nếp gấp tương dối phẳng, thẳng. B/ Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS: Giấy thủ công, bút màu. C/ Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D/ Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’) 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012 - GT chiếc máy bay đuôi rời hỏi: ? Trên tay cô cầm vật gì. ? Máy bay gồm những bộ phận nào. ? Máy bay được bằng gì, gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bước 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo đường dấu. Gấp ở H1a sao cho cạnh ngắn trùng với canh dài được H1b. - Gấp đường dấu giữa ở H1b (chú ý miết mạnh để tạo nếp gấp) Sau đó mở tờ giấy ra và cắt theo đường nếp gấp được 1 hình vuông, một hình chữ nhật. *Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay: - Gấp đôi tờ giấy hình vuông theo đường chéo được hình tam giác(H3a) Gấp đôi theo đường dấu gấp ở H3a để lấy đường dấu giữa rồi mở ra được H3b. - Gấp theo đường dấu gấp ở H3 sao cho đỉnh B trùng với đỉnh A (H4) - Lật mặt sau gấp như mặt trước sao chođỉnh C trùng với đỉnh A được H5. - Lồng hai ngón tay cái vào lòng tờ giấy HV mới gấp kéo sang hai bên được H6. - Gấp hai nửa cạnh đáy H6 vào đường dấu được H7. Gấp theo các đường dấu gấp (Nằm ở phần mới gấp lên) vào đường dấu giữa như H8. - Dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái luồn vào hai góc HV ở hai bên ép vào theo nếp gấp được máy bay như hình 9. Gấp theo đườngdấu ở H9 bvề phía sau được đầu cánh máy bay như H10. * Bước 3: Làm thân và đuôi máy bay. - Dùng phần giấy HCN để làm đuôi máy bay. - Gấp đôi tờ giấy HCN theo chiều dài, gấp đôi tờ giấy theo chiều rộng, mở tờ giấy ra và đánh dấu khoảng 1/4 chiều dài để làm đuôi máy bay (H11) Dùng kéo cắt bỏ phần gạch chéo được H12. * Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng. - Mở phần máy bay ra cho thân máy bay vào (H14) Gấp lại như cũ được máy bay hoàn chỉnh (H14) Gấp đôi máy bay theo chiều dài và miết theo đường vừa gấp được (H15) - Quan sát. - Máy bay đuôi rời. - Gồm đầu, thân, cánh và đuôi máy bay. - Được gấp bằng giấy. Từ hình chữ nhật sau đó gấp tạo hình vuông. - Quan sát – Lắng nghe. - Lắng nghe. Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012 YC nhắc lại các bước. d. Thực hành: - YC cả lớp gấp trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - YC nhắc lại các bước máy bay đuôi rời. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp máy bay trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. - Thực hành trên giấy nháp. - 2 h/s thực hành gấp. - 2 h/s nêu lại các bước gấp. -Ghi nhớ. Thứ sáu, ngày tháng năm TIẾT 6: GẤP MÁY BAY ĐUÔI RỜI ( tiết 2) A. Mục tiêu - Gấp được máy bay đuôi rời hoặc một số đồ chơi tự chọn đơn giản, phù hợp. - Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. - Biết trình bày sản phẩm và phóng máy bay. - GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học. B. Đồ dùng dạy học: - GV: Một máy bay đuôi rời gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp máy bay, giấy thủ công. - HS : Giấy thủ công, bút màu. C. Phương pháp: Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập. D. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra bài cũ :(1-2’) ? Gấp máy bay đuôi rời cần thực hiện theo mấy bước. 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Thực hành: ? Nêu lại các thao tác gấp máy bay đuôi rời. - Chuẩn bị đồ dùng lên bàn - Cần thực hiện qua 4 bước. - Nhắc lại. - 2,3 h/s nêu * Bước 1: Gấp chéơ tờ giấy hình chữ nhật theo đường dấu *Bước 2: Gấp đầu và cánh máy bay: * Bước 3: Làm thân và đuôi Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012 - Chia nhóm bầu nhóm trưởng - YC các nhóm thực hành gấp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng - Gợi ý cho h/s cách trang trí máy bay như vẽ ngôi sao, lá cờ. - YC các nhóm trình bày. - Chọn những sản phẩm đẹp để trưng bày – tuyên dương. - Cho h/s thi phóng máy bay. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - YC nhắc lại các bước gấp máy bay đuôi rời. - Đánh giá sản phẩm. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp thuyền phẳng đáy không mui. - Nhận xét tiết học. máy bay. * Bước 4: Lắp máy bay hoàn chỉnh và sử dụng. - Các nhóm trình bày sản phẩm của nhóm mình. - Bình chọn – nhận xét. - Từng nhóm lên thi phóng máy bay trước lớp. -Ghi nhớ. Thứ sáu, ngày tháng năm TIẾT 7: GẤP THUYÊN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI ( tiết 1) A. Mục tiêu: Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. -Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. - Các nếp gấptương đốiphẳng, thẳng. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học. B. Đồ dùng dạy học: - GV: Một thuyền phẳng đáy, gấp bằng giấy thủ công khổ to. Quy trình gấp thuyền, giấy thủ công. - HS: Giấy thủ công, bút màu. C. Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. ổn định tổ chức: (1’) 2. Kiểm tra đồ dùng học tập:(1-2’) 3. Bài mới: (30’) a. Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b. Quan sát và nhận xét: - GT chiếc thuyền hỏi: ? Trên tay cô cầm vật gì. ? Có nhận xét gì về hình dáng màu sắc, tác - Hát - Để đồ dùng lên bàn. - Nhắc lại. - Quan sát. - Chiếc thuyền. - 2 bên là mạn thuyền, đáy Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 2011- 2012 dụng của thuyền. ? Thuyền được gấp bằng vật liệu gì, gấp bởi hình gì. c. HD thao tác: - Treo quy trình gấp. * Bước 1: Gấp tạo 4 mép gấp cách đều. - Đặt ngang tờ giấy thủ công lên mặt bàn, để mạt ô ở trên (H1) Gấp đôi tờ giấy theo chiều dài được (H3) - Gấp đôi mặt trước theo đường dấu gấp ở ( H3) được H4. - Lật H4 ra mặt sau gấp đôi như mặt trước được hình 5. * Bước 2: Gấp tạo thân và mũi thuyền. - Lách hai ngón tay vào trong 2 mép giấy, các ngón còn lại cầm hai bên phía ngoài. Lộn các nếp gấp vào lòng thuyền. - Gấp theo nếp gấp sao cho cạnh ngắn trùng với cạnh dài. Tương tự như H7. - Lật H7 ra mặt sau gấp 2 lần giống như H5 được H8. - Gấp theo đường dấu gấp sang 2 bên được H9, H10. Dọc theo 2 cạnh thuyền vừa lộn cho phẳng sẽ được thuyền phẳng đáy không mui. - YC nhắc lại các bước gấp. d. Thực hành: - YC cả lớp gấp máy bay trên giấy nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2’) - YC nhắc lại các bước gấp thuyền. - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp thuyền trên giấy thủ công. - Nhận xét tiết học. thuyền, mũi thuyền thon dài, thuyền dùng để chở người, hàng hoá…thuyền được làm bằng sắt hoặc bằng gỗ. - Thuyền gấp bằng giấy. Hình chữ nhật. - Quan sát – Lắng nghe. - Lắng nghe. - 2 h/s nêu lại các bước gấp. - Thực hành trên giấy nháp. Thứ sáu, ngày tháng năm TIẾT 8: GẤP THUYỀN PHẲNG ĐÁY KHÔNG MUI ( tiết 2) A. Mục tiêu: Biết cách gấp thuyền phẳng đáy không mui. -Gấp được thuyền phẳng đáy không mui. - Các nếp gấptương đốiphẳng, thẳng. GD h/s có tính kiên chì, khéo léo, yêu thích môn học. Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 2011- 2012 [...]... cắt, dán hình trên giấy thủ công c Đánh giá sản phẩm - YC trình bày sản phẩm: Gấp, cắt, dán đúng quy trình sản phẩm dán cân đối, đẹp 4 Củng cố dặn dò: (2) - Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực hiện mấy bớc? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe - Nhận xét tiết học Nm hc : 20 11- 20 12 - Cần thực hiện qua 2 bớc Cắt hình, dán hình - Nhắc lại - Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển... dặn dò: (2) - Để làm đợc dây xúc xích ta cần thực hiện qua những bớc nào? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành làm dây xúc xích - Nhận xét tiết học Th sỏu, ngy Son ging: Phan Th Thu thỏng nm Nm hc: 20 11- 20 12 Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 20 11- 20 12 TIT 26 làm dây xúc xích trang trí (tiết2) A/ Mục tiêu:( TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh biết cách làm dây xúc xích trang trí bằng giấy thủ công 2 Kỹ năng:... thực hành gấp, cắt, dán hình trên giấy thủ công - YC h/s nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán biển báo GT cấm đỗ xe Nm hc : 20 11- 20 12 - Hát Hoạt động học - Cần thực hiện qua 2 bớc: Gấp, cắt và dán biển báo - Nhắc lại - Nêu quy trình gấp, cắt, dán biển báo + Bớc 1: Gấp, cắt biển báo cấm đỗ xe + Bớc2: Dán biển báo cấm đỗ xe - Tổ chức cho h/s thực hành theo nhóm - Thực hành gấp, cắt, dán biển báo - Quan sát... đồng hồ 4 Củng cố dặn dò: (2) - Nêu lại các bớc cắt, dán đồng hồ đeo tay? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành làm đồng hồ đeo tay - Nhận xét tiết học Th sỏu, ngy Son ging: Phan Th Thu thỏng nm Nm hc: 20 11- 20 12 Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 20 11- 20 12 TIT 28 làm đồng hồ đeo tay (tiết2 ) A/ Mục tiêu (TCKT) 1 Kiến thức: Học sinh biết cách làm đồng hồ đeo tay bằng giấy 2 Kỹ năng: Học sinh làm đợc... Thu Nm hc: 20 11- 20 12 Trng tiu hc Din Cỏt Nm hc : 20 11- 20 12 B Đồ dùng dạy học: - GV: Một số thiếp chúc mừng - HS : Giấy thủ công, kéo, hồ dán C Phơng pháp: - Quan sát, làm mẫu, hỏi đáp, thực hành luyện tập D Các hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học Hát 1 ổn định tổ chức: (1) 2 Kiểm tra bài cũ :(1 -2) - Gồm hai bớc: Bớc 1 gấp, cắt - Nêu lại các bớc gấp, cắt trang trí thiếp thiếp, bớc2: Trang... Củng cố dặn dò: (2) - Nhận xét tiết học - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau gấp, cắt trang trí phong bì Nm hc : 20 11- 20 12 - Bớc 2: Cắt phong bì - Bớc 3: Dán phong bì - Các nhóm thực hành gấp, cắt, dán phong bì - Trình bày sản phẩm Th sỏu, ngy TIT 23 thỏng nm ôn tập chơng II -phối hợp gấp, cắt, dán hình A/ Mục tiêu: - Củng cố đợc kiến thức, kĩ năng gấp các hình đã học -Phối hợp gấp, cắt, dán đợc ít nhất... lại - Quan sát - H/S nêu: - Bài14: Gấp, cắt, dán hình tròn - Bài16: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông - Bài18: Gấp, cắt, dán biển báo cấm đỗ xe - Bài20:Gấp, cắt, trang trí thiếp chúc mừng - Bài 22: Gấp, cắt, dán phong bì - Các nhóm thực hành gấp Nm hc: 20 11- 20 12 Trng tiu hc Din Cỏt c Trình bày sản phẩm: - YC các nhóm lên trình bày 4 Củng cố dặn dò: (2) - Đánh giá sản phẩm, nhận xét tinh thần, thái độ... Son ging: Phan Th Thu - Hát Nm hc: 20 11- 20 12 Trng tiu hc Din Cỏt 2 Kiểm tra bài cũ :(1 -2) - Gấp, cắt, dán hình tròn ta cần thực hiện qua những bớc nào? - Nhận xét 3 Bài mới: (30) a Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b.Thực hành trên giấy nháp - YC nhắc lại các thao tác gấp, cắt, dán Nm hc : 20 11- 20 12 - Ta thực hiện qua 3 bớc: Bớc 1gấp hình, bớc 2 cắt hình tròn, bớc 3 dán hình tròn - Nhắc lại - Thực hành... Thực hành gấp, cắt, dán 4 Củng cố dặn dò: (2) - Để gấp, cắt, dán đợc hình ta cần thực hiện mấy hình trên giấy nháp bớc? - Chuẩn bị giấy thủ công bài sau thực hành gấp cắt, dán biển báo giao thông trên giấy thủ công - Thực hành qua 2bớc - Nhận xét tiết học Th sỏu, ngy TIT 16 thỏng nm cắt, dán biển báo giao thông CấM XE ĐI NGƯợC CHIềU (tiết 2) A Mục tiêu: -Biết cách gấp, cắt, dán biển báo giao thông... Nm hc: 20 11- 20 12 Trng tiu hc Din Cỏt 1 ổn định tổ chức: (1) 2 Kiểm tra bài cũ :(1 -2) - Nhắc lại các bớc làm vòng đeo tay - Nhận xét 3 Bài mới: (30) a Giới thiệu bài: - Ghi đầu bài: b Thực hành làm vòng đeo tay - YC h/s nhắc lại quy trình Nm hc : 20 11- 20 12 - Hát - Thực hiện qua 3 bớc: Bớc1 Cắt các nan giấy.Bớc 2 Dán nối các nan giấy.Bớc 3 Gấp các nan giấy.Bớc 4: Hoàn chỉnh vòng - Nhắc lại - 2 h/s nhắc . Thu Năm học: 20 11- 20 12 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 20 11- 20 12 nháp. - Quan sát giúp h/s còn lúng túng. 4. Củng cố – dặn dò: (2 ) - YC nhắc lại các bước gấp thuyền. - Chuẩn bị giấy thủ công. Lắng nghe. Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 20 11- 20 12 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 20 11- 20 12 - Y/C nhắc lại các bước. d. Thực hành: - Y/C cả lớp gấp tên lửa trên giấy nháp. - Quan. sát - 1 h/s nhắc lại qui trình gấp. - 2 h/s lên bảng thực hành gấp Soạn giảng: Phan Thị Thu Năm học: 20 11- 20 12 Trường tiểu học Diễn Cát Năm học : 20 11- 20 12 - Phát giấy khổ to cho các nhóm trình

Ngày đăng: 23/05/2015, 14:57

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan